INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 27. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2009. (V. 27.) Kt. hat. Rendelet száma: 10/2009. (V. 28.) Ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Faldina Ágnes képviselő Lauter György képviselő (összesen 9 fő) Az ülést vezeti: Laczy Károly polgármester Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Az ülésről igazoltan van távol: Kecskés Gusztávné képviselő, Jerzsele Zoltán képviselő, Zámbó Istvánné képviselő További jelenlévők: Komjáthy Kálmán az Erste Bank képviselője, Venglovecz Gábor a Raiffeisen Bank képviselője, Karsza János IN-KA Kft ügyvezetője, Olasz Tibor MTA SZTAKI KTTT-től, Lóczi László a Táblavilág Kft ügyvezetője. NAPIREND ELŐTT Térfigyelő rendszer működését diafilmvetítéssel mutatja be Olasz Tibor a képviselőtestület számára. NAPIREND: 1. TEKI pályázaton elnyert információs táblák kihelyezésének késedelme ügyében tájékoztatás 2. Bankszámla számlavezetésre beérkezett ajánlatok megvitatása /27 hrsz-ú iparterülettel kapcsolatos településrendezési szerződés elfogadása 4. Hirt Erika kérelmének megtárgyalása közterület (út) alakításának telekalakításhoz kapcsolódóan, valamint új közterület elnevezés vonatkozásában 2

3 5. PIK Egyesület kérelmének megtárgyalása 6. Beszámoló Inárcs Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról 7. Az INÁRCSVÍZ Vízmű Üzemeltető Kft évi éves beszámolójának megtárgyalása 8. Ócsa és Társai Kht évi éves beszámolójának a megtárgyalása 9. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Társulás Társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 10. a) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására beérkező pályázatok elbírálása, közszolgáltatási szerződés megkötése a nyertes pályázóval b) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása 11. Költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségének megtárgyalása, a közfeladatok ellátása módjának felülvizsgálata, az önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása és az alapító okiratok módosítása 12. A polgármesteri jelentés megtárgyalása 13. Döntés a számlavezető bank kijelölés vonatkozásában 14. Inárcs 0173/32, 0173/33, 0173/34 és 0173/35 hrsz-ú iparterületekre vonatkozó tereprendezési árajánlatok megtárgyalása 15.: TEKI által kiírt térfigyelő rendszerre való pályázat benyújtásának a megtárgyalása évi Falunapra tervezett programok ismertetése 17. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester felszólalása 18. Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül pályázatok benyújtásának megtárgyalása 19. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának korszerűsítésének támogatásra megjelenő pályázat megtárgyalása. 20. Tiszapark Kft árajánlatának megtárgyalása 21. Inárcs község településfejlesztési koncepciójának megtárgyalása egyebek a) Vevőkijelölés 3

4 (Jelenléti ívet, meghívót, az alapító okiratok határozatait, valamint a közszolgáltatási szerződést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület minden tagját, a megjelent érdeklődőket és a vendégeket. Ma soros képviselő-testületi ülést tartunk. 9 fő képviselő jelenlétével határozatképesek vagyunk. Igazolt távollétet Kecskés Gusztávné, Zámbó Istvánné és Jerzsele Zoltán képviselő jelentett be. Van-e valakinek napirend felvételére vagy levételére javaslata, vagy az egyebekben szót kérni az kérem, szóljon. Én kérném, hogy vegyünk fel új napirendeket és a meglévő napirendeket ne a meghívóban szereplő sorrendben tárgyaljuk tekintettel a meghívott vendégekre is. Jegyzőkönyv vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lauter György és Faldina Ágnes képviselőket kérem fel. Aki az előbb elhangzottakkal egyetért, az kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lauter György és Faldina Ágnes képviselőket kéri fel, valamint a napirendet az egyebek napirend felvételével elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: TEKI pályázaton elnyert információs táblák kihelyezésének ügyében tájékoztatás Laczy Károly polgármester: Többször érdeklődtek képviselőtársaim, hogy az információs táblák mikor kerülnek kihelyezésre. Én mindig csak ígérgetek, ezért kértem a Táblavilág ügyvezetőjét, hogy saját érdekében tőle halljuk meg a jelenlegi helyzetet, hogy a képviselőtestület mire számítson. Szeretném szó szerint jegyzőkönyvbe kérni a tájékoztatást, amit Lóczi László a Táblavilág Kft. ügyvezetője mond. Lóczi László: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szomorú, hogy táblák nélkül kellett jönnöm. Rövid leszek. Oda jutott a dolog, hogy igazából az évek során a TEKI-s pályázatok maradtak forrásként az információs táblákra. Nagyon szép táblákat gyártunk, de sajnos az önkormányzatok nem engedhetik meg most már maguknak csak a pályázati lehetőséget és hát tavaly nagyon sok munkát elvállaltunk és nagyon sok megbízást kaptunk és hát egy picit bedugultak a munkák emiatt, és igazából, ami a közvetlen kiváltója ennek a dolognak. Ugye minden önkormányzat próbált a táblák leszállítása után fizetni és volt, aki úgy kötött szerződést az Államkincstárral, hogy előre kikötötte, hogy majd csak akkor fog tudni fizetni, ha az Államkincstár kifizette őt. Most tudván azt, hogy nekem két ilyen munkám volt ezeket én november végére hagytam, hogy majd megfelelő időt hadjak arra, hogy az önkormányzat kifizessen és sajnos megcsúsztam egy nagyon nagy munkával, egy kistérségi munkával. Nem sokat egy-két hetet és ez elég volt arra, hogy az önkormányzat szerződésmódosítást kérjen és sajnos ez az összeg ez egy nagyon nagy összeg volt. Ezt mi egy négy hónapos késéssel kaptuk meg, és sajnos addig a nagy munkáinkat nem tudtuk folytatni, és most azért jöttem, mert az önök településére szánt táblamennyiség nem sok. Ezt elkezdtük csinálni és azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a fólia kivágás meg a fóliázás másfél, kétnapos munka. Az alapanyag ledarabolt állapotban talán holnap kollégáim elkezdik ragasztani. Én azt szeretném önöktől kérni, és elöljáróban tényleg mindenkitől szeretnék elnézést kérni, akit érintett ez a dolog, hogy egy 3-4 munkanapra van ahhoz szükség, hogy a táblákat elkészítsük, és becsomagoljuk. És igazából, ami gondot jelent még most a mai napon, mivel ezeket az alapanyagokat saját 4

5 magunk gyártottuk Székesfehérváron tehát nekünk van egy kész szerszámunk, amivel ezeket a profilokat gyártják. Én azt most nem fogom tudni önöknek megmondani, hogy kaptam visszaigazolást az oszlopokról, azt hiszem a 23. hétnél a jövő hét csütörtöki napján fogom tudni elhozni az oszlopokat. Azt tudnám önöknek ígérni, és most fogom tudni tartani az ígéretemet, hogy a jövő hét csütörtöki napjáig, mert a csütörtöki napon ha az oszlopokat el is hozom, nem fogom tudni Önöknek idehozni a jövő hét csütörtöki napján mindent ami táblarendszerrel kapcsolatos dolog, tehát az információs panelek, köszöntő tábla, térképes táblának felületei minden ide kerül Önökhöz, és én csütörtökön elfogom tudni hozni az oszlopokat és ott még egy két munkanapra van szükség, annak feldarabolásához és az átcsúszna a következő hét hétfői napjára. Így tudnám igazából tehát a komplett rendszert leszállítani. Még egyszer kihangsúlyozom, nem sok maga a mennyiség, amit önöknek kell hoznom, de mivel kereskedelmi forgalomban ez nem kapható az alapanyag ezért ezt kénytelen vagyok megvárni, amíg az oszlop a birtokunkba kerül. Ez egy számítógépes zárt termelési lánc, ami Székesfehérváron folyik, nem igazán tudok sajnos beleavatkozni. Egy két napot lehet rajta faragni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem nagyon sikerül. Ezt tudom a dologgal kapcsolatosan elmondani, kihangsúlyozva azt, hogy tényleg elnézést kérek, ha emiatt bárkit hátrány ért. Azt azért el tudom mondani, hogyha idekerülnek a táblák és én nagyon bízom abban, hogy ez pár napon belül megvalósul. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki elégedett lesz magával a rendszerrel és a táblák küllemével. Igazából panasz soha nem volt. Ez a vállalási határidő ez amit, illetve csúszás, ami magával görgetett több munkánkat az idei évben. Ezt tudom elmondani ezzel kapcsolatosan. Laczy Károly polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Átadnám a szót képviselőtársaimnak. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Szeretném megkérdezni a pénzügyi vezetőtől, hogy mi kötöttünk egy támogatási szerződést és azt mennyiben befolyásolja a pályázat csúszása. Ádámku Ottóné pü.gazd.cspo.vez: A projekt megvalósításának utolsó határideje május 31. Határidő módosítást nem kértünk az Államkincstártól, de kérhetünk. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Mikor kötöttünk szerződést és van-e arra lehetőség, hogy azt meghosszabbítsák? Ugye ez TEKI pályázat volt. A TEKI pályázatoknak általában az a feltétele, hogy 12 hónapon belül meg kell valósítani, vagy valami végső határidő van. Van nekünk ilyen szerződés? Göndör Ákos jegyző: Idén kötöttük meg. 12 hónapon belül vagyunk, azt hiszem február környékén, csak nem tudom pontosan, de idén kötöttük meg, az biztos. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Tehát most nem tudunk arra válaszolni, hogy veszélyezteti-e a pályázatunkat ez a csúszás. Ugye jól értem? Göndör Ákos jegyző: Meg kellene határozni utolsó véghatáridőként a jövő hét csütörtököt. Lóczi László: Jövő hét csütörtökön a panelek a köszöntő tábla és a térképes táblának a felületeit fogom tudni behozni és holnap nézem meg és fogok rákérdezni pontosan itt az Ócsai úton van az ALKU most már SZÁVA Kft-nek a telephelye és fogom megkérdezni Mészáros urat, hogy a kupak a lábakat és az oszlopnak a szállítását. Göndör Ákos jegyző: Mondani kellene egy utolsó teljesítési véghatáridőt amikorra biztosan kész lesz a műszaki tartalom szerint a táblakihelyezés. 5

6 Lóczi László: Az előbb is mondtam ha jövő héten gyakorlatilag maga az információs felületek idekerülnek, a következő hét első felét meghatározzuk mondjuk a keddi napot akkor az nekem bőven elég. Lénárd Imre képviselő: Tehát az átadás-átvétel között el fog telni egy hét. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Nem ez a baj, mint inkább a fizetés, ami a projektet befolyásolja. Én nem szeretnék előbb fizetni, mint ahogyan a táblák állnak. A pályázat befejezése a teljesítés és a teljesítést követő számlakiegyenlítés. Lóczi László: Erre tudok válaszolni bocsánat. Május 31 határidőt követően az önkormányzatnak két hónapja van a számla kiegyenlítésére és az elszámolásnak a benyújtására, tudomásom szerint így van. Tehát ha én kiállítok egy számlát az átadás napján, akkor az önkormányzatnak bőven van idejük rendezni, illetve benyújtani az elszámolást. Az önök határideje lejár május 31-én és ettől még két hónap van az elszámolásig. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Szombat és vasárnap és hétfőn sincs bank, én ez miatt aggódom. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez: Határidő módosítást kell kérni. Holnap megkérdezzük telefonon, hogy adnak-e, mert ez itt a kérdés. Lénárd Imre képviselő: A településen elég régóta kérdezgetik, mikor lesznek táblák. Annak idején én voltam a bíráló bizottság elnöke, amikor a pályázatok beérkeztek. Volt egy kis tolódás és örülnie kellene, hogy a pályázatot befogadtuk. Én az ilyet nem szeretem és eddig ez nem is volt gyakorlat. Én nagyon sokszor kérdeztem a polgármestert, hogy mikor lesznek táblák és mindig a hétfői napot mondott, hogy akkor lesz a szállítás. A hétfői napot még nem pontosítottuk és még mindig odébb van. Ezt a tájékoztatást már márciusban meg lehetett volna tenni, mivel látta komoly csúszás lesz és nem pedig az utolsó héten. Mi komolyan vesszük ezeket a pályázatokat, és mi azt hittük minden a legnagyobb rendben van. Bemutatkozáskor tele volt a terem táblákkal. Én úgy érzem előbb kellett volna jönni, szólni. Ez a polgármester felé is szól, mert előbb ide lehetett volna hívni Önt arra, hogy egy megfelelő indokolt magyarázatot adjon, és határidő módosítást kérjen, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen ugrálnunk. Lóczi László: Én csak kérdezem, ha szerződés módosítást kérnek, és ha nem adják meg, akkor mi fog történni? Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Elveszítjük a támogatást. Lóczi László: A szerződésmódosítás, és amit az előbb a polgármester mondott, hogy azt az egy-két napot le lehet dokumentálni, akkor május 31-el igazából befejezhető. Befejeződött a munka gyakorlatilag, vagyis az átadás-átvétel határideje a kérdéses utána a 60 napban hogyan fizet, az már teljesen működőképes dolog. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Május 31-ig nekünk, az önkormányzatnak az Önök számláját ki kell egyenlíteni különben, elveszítjük a támogatást. Lénárd Imre képviselő: Ez egy elég komoly bizalmi kérdés. Lóczi László: Nem úgy néz ki, hogy én leadom a számlát május 31-én és Önöknek még van határideje fizetni? 6

7 Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Igen, ha még nem jár le a támogatási szerződés. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez: Készre kell, hogy jelentse május 31-ig. Lénárd Imre képviselő: Hiánypótlást kell kérni. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Én úgy tudom, projektzárásig ki kell, hogy fizessük a számlát. Azt kérdezzük meg. Göndör Ákos jegyző: Úgy van a szerződésben, hogy május 31-ig kiállított számlák esetében folyósít a pályázatot kiíró. Lóczi László: A számlát azt kiállíthatom május 31-ig. Göndör Ákos jegyző: Addig nem fizetünk ameddig nincs teljesítés. Az itt a kérdés ellenőrzi-e a pályázat kiírója, hogy mikor egyenlítettük ki a számlát. Balogh Ferenc képviselő: Így is kockáztatunk, ha netán akkor jönnek ki ellenőrizni, amikor még nincs itt a tábla. Bolvári Mihály képviselő: Én is az ön tábláit választottam, de a mostani előadása nem győzött meg arról, hogy ebből lesz is valami. Jó lenne, ha a másik változatot is elmondaná, hogy mi van, ha nem tud teljesíteni. Lóczi László: Nem tudom elképzelni, hogy ne hozzam ide a táblákat. Egyszerűen csak időbeli probléma van. A múlt héten is dolgoztunk, és ezen a héten is sokkal nagyobb projekteket csak azok is a kezemre égtek folyamatában, de ott már elő voltak, meg egyébként más jellegű táblák voltak. Nem történt az meg, hogy én ne tudjak teljesíteni, ez most egy olyan szerencsétlen helyzet, és nem tudom elképzelni, hogy ne kapják meg a tábláikat. Bolvári Mihály képviselő: Én el tudom képzelni. Lóczi László: A polgármester mondhatni, hogy tudja azt, hogy mostanában én merre dolgoztam. Itt nem volna jó, hogy az a gondolat merülne fel, hogy nem is csinálunk táblákat. Itt nagyon nagy kistérségeket, munkákat végeztünk. Azt a munkát, amit én tavaly közel 50 önkormányzatot elvállaltam abból nekem a mai napra Inárcs maradt vissza és a Fegyverneki önkormányzat ahol én kértem az urat, aki nem sürgette a munkát, hogy nézze meg neki nem kell-e elszámolni és azt mondta nem. Csinálhatom a jövő hónap közepén ott még nem járt le a szerződésem. Ezek a munkáim maradtak vissza és közel 50 ilyen TEKI-s munkám volt és mindegyiket becsülettel el tudtam végezni. Ez a késés, illetve volt két olyan önkormányzat, aki nem közölte a számla kiállításakor, hogy ő majd csak akkor tud fizetni, amikor őt az Államkincstár kifizette. Én amikor a közszerződést megkötöm akkor mindig rákérdezek, hogy hogyan fog fizetni. Én mindig kiállítom a számlát és a számla benyújtása után a fizetést két önkormányzatnál elfelejtették közölni velem. Gyakorlatilag négy ilyen önkormányzatot kellett megvárnom és ezek nagy összegek itt nem 1-2 milliós összegre kell gondolni. Szobi is közel 10 millió Ft-os volt, a Pincehelyi is közel 4 millió Ft-os. Ezek több mint 20 millió Ft volt. Mi 4-5 főt foglalkoztató cég vagyunk, ebben nincsenek 100 millió forintjaink millió Ft mindannyiunknak rengeteg pénz, és ez miatt állt meg a dolog sajnos. 7

8 Lénárd Imre képviselő: Mi is kockáztatunk ezzel az egésszel és abban az esetben ha minden kihelyezésre kerül, és esetleg van még 1-2 tábla amit pótolni kell, azt esetleg grátiszba megkapjuk? Lóczi László: Én a következőket mondom erre. Amikor megcsináltuk ezt az anyagot ugye a saját felmérésem szerint próbáltam beleerőszakolni ebbe a pénzbe, ami itt a rendelkezésemre állt. Akkor tudtam, gyakorlatilag így az anyagköltségemet fedezi ez az összeg. A polgármesternek elmondtam, azért csinálom, mert itt km-es körzetben nincsenek tábláim. Illetve vannak Újhartyánon, de nem voltak. Utána jött még az a dolog, hogy igen ám, de az oszlopszámok nem stimmelnek és legyen még zászlós tábla 9 db. A 9 db. zászlós tábla az közel a pályázati pénznek a fele. Utána elmondhattam, hogy az anyagköltségemet sem fedezi már bőven ez az összeg. Az, hogy még kell csinálnunk 5 vagy 10 db panelt pluszba, azért mert késtem, az semmi gond. Én Károlynak elmondtam nagyon szívesen, amit ő szeretne, nyílván a józanész határain belül elvégzem. Az, hogy egy 8-10 táblát még meg kell ragasztani és feltenni, nem jelent gondot. Bolvári Mihály képviselő: Grátisz. Lóczi László: Természetesen. Én ezen már akkor sem nyertem volna ezen a munkán, ha időben elvégzem és másnap idehozom a táblákat. Nekem az sokkal többet ér nyilván ez az egyik oka és számtalan oka van, hogy nem szeretném, hogy ez ne valósuljon meg. Én ebből élek, nem szeretném elrontani. Szerencsétlen dolog, hogy ez így alakult, de hát tényleg sajnálom. Bolvári Mihály képviselő: Előleget nem adnak az önkormányzatok? Lóczi László: Van, de csak kivételes esetben szoktam kérni. Bolvári Mihály képviselő: Anyagra? Lóczi László: Nem, hanem amikor úgy érzem, hogy muszáj. Vegyünk egy példát. Ha egy táblarendszert meg kell ragasztanom, vagy el kell készítenem egy 3-4 nap alatt kivitelezhető, ha már meg van a terv, mert amikor a pályázatokat írom, mindig olyan kiviteli tervet készítek tehát én ezt nem egy A/4-es oldalon adom be, hanem egy komplett kiviteli tervet adok. Amikor a pályázat nyer akkor a kollégám nyomtatja az anyagot a gépből, és már délután ki vannak vágva a feliratok. Tehát ezt gyorsan át tudom pörgetni. Inkább akkor szoktam kérni, amikor túl nagy, amikor a mérleg nyelve túlságosan az önkormányzat felé billen, és úgy érzem, sokat adok. Tehát amikor szeretnék én is már az elején valamit élvezni, vagy kapni azért az áldozatért, amit én hozok. Ha egy önkormányzatnak nem sok a pénze és sok táblát rendel. Nagyon sokszor van olyan, hogy sokáig próbálkozik egy önkormányzat pl: a Gyenesdiási Önkormányzat, akik 3 éven át pályáztak és nem kapták meg a pénzt és én úgy gondoltam odaadom nekik a teljes ár 30%-ért. És akkor azt kértem, ha kifizetik, megcsinálom a táblákat, 2 napon belül viszem a táblát és a kezembe nyomja a pénzt, akkor hajlandó vagyok a harmadáért megcsinálni, és így lett táblájuk, meg lehet őket kérdezni. Van ilyen, de akkor én is szoktam rákérni. Gyenesdiás önkormányzatnál úgy működik a dolog, gyakorlatilag szóban felhív a polgármester, kell nekik 150 db házfal utcanévtábla, én elmondom, mennyibe kerül és ő azt mondja jöjjön ki Lóczi úr, itt a pénz, és akkor rögtön készpénzben fizeti ki. Tehát ritka az önkormányzatokból talán 5-6, akitől előleget kértem, nem volt több. Laczy Károly polgármester: Köszönjük, van kérdésetek? Amennyiben nincs, akkor ezt a témát lezárhatjuk. 8

9 Göndör Ákos jegyző: Mindenképen meg kell határozni egy utolsó határnapot, mert örökké nem várhatunk a szerződés teljesítésére. December 16-a volt az első határidő, a június 10-i nap jó lesz önnek? Lóczi László: Hagy kérjem, ha szabad most kérnem, hogy reggel hagy kérdezzem meg az alumínium művet, hogy ez a dolog, hogy áll és a polgármestert tájékoztatom erről. Itt nem napokat szeretnék, a jövő hét utáni keddre, hanem előfordulhat, hogy nem kedd, hanem szerda, csak azért, hogy lássam, hogy áll. Göndör Ákos jegyző: Mindenképpen valamilyen határidőt kell mondani most önnek. Amit tud vállalni, mert mi az azt követő nap reggelén megírjuk az elállást a szerződéstől, az nyilvánvaló, mivel nekünk teljesítenünk kell a támogatási szerződést. Lóczi László: Akkor azt kérem biztonsággal, hogy az a hét még álljon a rendelkezésemre, jó? Göndör Ákos jegyző: Jövő hét utáni hét? Lóczi László: Igen, péntekig. Göndör Ákos jegyző: Akkor a 12-e péntek jó lesz? Akkor erről szeretném, ha határozna a képviselő-testület, hogy június 12-én pénteken 13 óráig ha nem teljesít a Táblavilág Kft., akkor megindítjuk a szükséges lépéseket. Lóczi László: Táblákat én hozom a csöveket, tehát a táblák még rögtön nem állnak. 1-2 nap még. Göndör Ákos jegyző: Nekünk az az érdekünk, hogy teljesítve legyen a szerződés, ahogyan az önkormányzatnak is. Örökké nem várhatunk, mert teljesíteni kell a kötelezettségünket a pályázat kiírója felé. Laczy Károly polgármester: Akkor két időpontot javasolok. Egy szállítási határidőt, arra június 12-ét, és a másik határidő legyen a kihelyezés időpontja. Göndör Ákos jegyző: A kihelyezéssel együtt értette ezt a 12-ét? Lóczi László: Nem. A kihelyezést azért vállaltam, mert igából úgy működött volna a dolog, mivel a kihelyezés nem volt benne az árba, én a késés miatt vállaltam el a kihelyezést. Laczy Károly polgármester: Ehhez egy szakembert kapunk, akinek az irányításával ment volna dolog, mert különben a 10 éves garanciát nem kapjuk meg. Lóczi László: A tábla úgy néz ki, hogy én idehozom, összerakják az embereim és ezek összeszerelt állapotban vannak. Ezzel semmi mást nem kell csinálni, csak egy gödörbe bele kell rakni és belebetonozni. Az, hogy a gödörbe hogyan kell belerakni, és hogyan kell bebetonozni. ezt én megmutattam volna, vagy én, vagy Tamás kollégám itt maradtunk volna a végéig amíg az önkormányzat közmunkásai betonoznak. Ha esetleg kapok segéderőt, nyilván megköszönöm a dologhoz, aki helyismerettel rendelkezik, bár már én is ismerem a települést. Laczy Károly polgármester: Természetesen magára nem hagyjuk a céget, mert utólag áthelyezni vagy valamit, ami már egyszer ki van rakva, az problémás lenne. Egyszer van tehát június 12-i határidőnk, és kérnénk a Lóczi úrtól egy kihelyezési határidőt is, mert erre a két dátumra szükség van. 9

10 Lóczi László: A következő héten megtörténhet a kihelyezés. Göndör Ákos jegyző: Június 19-e péntek jó önnek, mert erről is kell határozat. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Nagyon elsiklottunk az mellett, hogy lehet, nem kapunk hosszabbítási lehetőséget. Én így nem tudok határozni. Göndör Ákos jegyző: Ez holnap fog csak kiderülni. Ha nem kapjuk meg, akkor visszatérünk, hogy milyen teendők vannak, de ehhez cégszerű igazolást kérünk részletes indoklással, amiket ön elmondott, mert ha ezt nekünk alá kell támasztani, hogy nem a mi hibánkból történt a teljesítés határidejének a be nem tartása, nekünk ez szükséges lesz. Holnapra kérnénk egy ilyet, akár faxon is jó, ha átküldi. Laczy Károly polgármester: Szavaznánk tehát a két dátumról. Ha a képviselő-testület elfogadja, hogy nekünk először is kell határidő módosítást kérni, és a táblák vonatkozásában június 12-ét kiszállítási, a június 19-ére pedig kihelyezési határidőt határoz meg a módosítás megkérése mellett, aki ezzel egyet ért kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 102/2009. (V. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése HÖF TEKI a település egységes átfogó információs rendszerének (utcanév táblák, információs táblák, útbaigazító táblák, köszöntő táblák) kiépítésére vonatkozó pályázat teljesítésére határidő módosítást kér az Államkincstártól. A Táblavilág Kft-nek a szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtására két végső határidőt határoz meg június 12-ét a táblák leszállítására, június 19-ét pedig a kihelyezésre június 20-án az önkormányzat abban az esetben eláll a szerződéstől, ha a táblavilág nem teljesíti határidőig Inárcs belterületén a köszöntő és információs táblák kihelyezését. Határidő: június napirend: Bankszámla számlavezetésre bekért ajánlatok megvitatása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A bizottságok tegnap tárgyalták a napirendet, ezért kérem a javaslatokat a napirend vonatkozásában. Lénárd Imre képviselő: Csak az ügyrendi bizottság volt határozatképes a napirendnél. Három ajánlatott bontottunk fel tegnap, és ebből egy pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, ezért azt kizártuk mivel faxon érkezett és nem kaptuk meg eredetiben. A másik két bankról mára kértünk a jegyző úrtól egy összehasonlító táblázatot, amit a pénzügyi csoport el is készített, és amit meg is kaptunk. Én már átnéztem és tudok dönteni. 10

11 Laczy Károly polgármester: Most két bank van, aki versenyben maradt, ők megismerhetik egymás ajánlatát? Göndör Ákos jegyző: Igen, amennyiben nem ragaszkodnak ahhoz, hogy zárt ülés keretei között adják elő a kiegészítésüket, ezt meg kell kérdezni a bankok képviselőitől. Laczy Károly polgármester: Szóbeli kiegészítést kívánnak tenni? Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Igen, természetesen, és ha van kérdés, szívesen válaszolok. Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője: Igen, egy pár szót. Laczy Károly polgármester: Tegyük ezt a meghallgatást egymástól függetlenül. Kezdjük a számlavezetővel. Komjáthy Kálmán az Erste Bank képviselője kimegy a teremből. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: A Raiffeisen Bank az önkormányzat jelenlegi számlavezető bankja. Tavaly év végén illetve az év elején voltak viták a folyószámlahitel kamat emelésével kapcsolatban, és gondolom ez lehetett a kiváltó ok is a számlavezető pénzintézetek pályázat kiírásának. Szeretnék a bankról mondani egy pár szót. A Raiffeisen Bank önkormányzati üzletága január 1-től alakult meg év végére 9% piaci részesedést értünk el az önkormányzati területen. Gyakorlatilag ezzel a piaci részesedéssel akkora szerepet birtokol a bank az önkormányzati piacból, mint az összes többi jelenlegi pénzintézet egésze. Ezt a részesedést az óta is tartja a bank. Én arra kérem a testület tagjait amennyiben van kérdés, a benyújtott anyaggal kapcsolatosan azt tegyék fel. A szolgáltatások, amelyeket mi nyújtunk azok ismertek, esetleg ha van valahol, amin ezen javítani kellene, vagy más egyéb, szívesen válaszolok. Lénárd Imre képviselő: Megkérdezném, hogy 5 év után van-e valami lehetőség, ami megkönnyítené a helyzetünket, tehát milyen kedvezményeket tudnak adni most az 5 évvel ezelőttihez képest? Gondolom, ilyenkor már lehet kedvezmény. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Van most a pénzügyi válság és ez most a pénzintézeteknél sem a kedvezmények időszaka. A bankközi hitelezés az, ami jelentősen megdrágult és ez amit a bankok kénytelenek áthárítani az ügyfelekre. Ez az, ami miatt a gazdasági válság is van. A kedvezményekkel kapcsolatosan azt gondolom tettünk egy ajánlatot, és gyakorlatilag egy nyílt pályáztatásról van szó. Én azt gondolom, az önkormányzatnak vannak javaslatai, és elképzelései és mi egyeztetünk ezzel kapcsolatban. Inárcsnak a számlavezetése nem is éri el a közbeszerzési határértéket, ami gyakorlatilag az önkormányzatok számára a legkedvezőbb, és ami a bank számára is elfogadható. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: A médiában és más helyeken egyre többet lehet hallani, hogy a bankok beszüntetik Magyarországon a tevékenységüket. Meg szeretném kérdezni, hogy a Raiffeisen Banknak van-e ilyen irányú törekvése? Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: A Raiffeisen Bank direkt Közép-Európára fókuszál, és nem érdeke a banknak, hogy beszüntesse a tevékenységét. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Utalt a rendelkezési tartási jutalékra, csak nem fejezte be. Ez az a dolog, amelyben változna a mostani ajánlatuk az eredetihez képest, vagy van még 11

12 valami más is. Ha jól számolom a rendelkezési állási jutalék az nagyjából majdnem annyit jelent az önkormányzatnak, mintha valóban igénybe venné azt az összeget. Venclovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Ez az a plusz kondíció, ami bejött pluszba, és ezt tavaly év végével vezettük be. Azért volt erre szükség, mert ez egy holt tőkének számít, amit az önkormányzat nem vesz igénybe, és gyakorlatilag az a pénz ingyen kamatozik a banknak. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Alku lehet? Önnek van felhatalmazása, hogy az önkormányzat és a bank között csökkenteni esetleg a kondíciókat, vagy tekintsük véglegesnek ezt az ajánlatot. Nem a mai napra gondoltam, hanem későbbi tárgyalásra. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Én azt gondolom igen, de további tárgyalásoknál. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez.: Amikor a folyószámla hitelkeret szerződést megkaptuk akkor ülés előtt megelőzte ezt az a beszélgetés, amit az önkormányzati üzletág vezetőjével beszéltem személyesen. Amikor megkaptuk a szerződést nagyon soknak tartottam és én próbáltam vele egyezkedni, hogy próbáljanak engedni ebből, mert mi állami pénzből gazdálkodunk és nekünk a képviselő-testület számára is nagyon fontos, hogy minél kevesebb hitelkeretet használjunk fel, ne vegyünk fel hitelt, hanem próbáljunk meg az állami pénzből és saját bevételből kijönni, de nem volt hajlandó semmiféle kompromisszumra. Én tettem akkor egy olyan kijelentést, hogy meg fogjuk nézni a pénzpiacot, amire most sor is került. Mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy kevesebb legyen a bubor plusz százalék, és amit nem használunk fel, azután már fizetjük a rendelkezési állásra a jutalékot. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Én azt gondolom elképzelhető további tárgyalás, de erre nekem most nincs felhatalmazásom. Laczy Károly polgármester: Mi nem szeretnénk az idődet tovább rabolni, és megköszönjük, amiért eljöttél a képviselő-testület elé és választ adtál a kérdéseinkre. Lesz majd egy hivatalos értesítés, és még egyszer köszönjük, amiért megtiszteltél a jelenléteddel. Venglovecz Gábor a Raiffeisen Bank képviselője kimegy a teremből, Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője pedig bejön. Laczy Károly polgármester: Átadom a szót, amennyiben van szóbeli kiegészítésed a pályázathoz. Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője: Először is köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Igazából a kondíciónkon nem nagyon szeretnénk változtatni. Most nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az Erste Bank és a Raiffeisen Bank között nagyon sok a hasonlóság. Mind a kettő Osztrák anya és viszonylag mind a két bank Közép-Európában terjeszkedik, és elég nagy piaci részesedéssel bír az önkormányzati üzletágban. Nehéz Beátát gondolom nem kell senkinek bemutatni, ő most már az Erste Bank önkormányzati üzletág igazgatója. Magamról annyit, hogy 10 éve foglalkozom, dolgozom az önkormányzatok finanszírozásával. Újhartyánról származom, és jelenleg Nyáregyházán élek és ez a térség különösen közel áll hozzám. Egyik legnagyobb piaci részesedéssel bírunk, több mint 200 milliárdos hitelállomány áll rendelkezésre az önkormányzati üzletágban. Ügyfeleink között vannak kisebb települések, de van megyei város önkormányzata is. Az összes termékkel, ami ebben az üzletágban van, 12

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben