INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 27. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2009. (V. 27.) Kt. hat. Rendelet száma: 10/2009. (V. 28.) Ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Sebján György képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Faldina Ágnes képviselő Lauter György képviselő (összesen 9 fő) Az ülést vezeti: Laczy Károly polgármester Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, Az ülésről igazoltan van távol: Kecskés Gusztávné képviselő, Jerzsele Zoltán képviselő, Zámbó Istvánné képviselő További jelenlévők: Komjáthy Kálmán az Erste Bank képviselője, Venglovecz Gábor a Raiffeisen Bank képviselője, Karsza János IN-KA Kft ügyvezetője, Olasz Tibor MTA SZTAKI KTTT-től, Lóczi László a Táblavilág Kft ügyvezetője. NAPIREND ELŐTT Térfigyelő rendszer működését diafilmvetítéssel mutatja be Olasz Tibor a képviselőtestület számára. NAPIREND: 1. TEKI pályázaton elnyert információs táblák kihelyezésének késedelme ügyében tájékoztatás 2. Bankszámla számlavezetésre beérkezett ajánlatok megvitatása /27 hrsz-ú iparterülettel kapcsolatos településrendezési szerződés elfogadása 4. Hirt Erika kérelmének megtárgyalása közterület (út) alakításának telekalakításhoz kapcsolódóan, valamint új közterület elnevezés vonatkozásában 2

3 5. PIK Egyesület kérelmének megtárgyalása 6. Beszámoló Inárcs Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról 7. Az INÁRCSVÍZ Vízmű Üzemeltető Kft évi éves beszámolójának megtárgyalása 8. Ócsa és Társai Kht évi éves beszámolójának a megtárgyalása 9. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Társulás Társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 10. a) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására beérkező pályázatok elbírálása, közszolgáltatási szerződés megkötése a nyertes pályázóval b) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása 11. Költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségének megtárgyalása, a közfeladatok ellátása módjának felülvizsgálata, az önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása és az alapító okiratok módosítása 12. A polgármesteri jelentés megtárgyalása 13. Döntés a számlavezető bank kijelölés vonatkozásában 14. Inárcs 0173/32, 0173/33, 0173/34 és 0173/35 hrsz-ú iparterületekre vonatkozó tereprendezési árajánlatok megtárgyalása 15.: TEKI által kiírt térfigyelő rendszerre való pályázat benyújtásának a megtárgyalása évi Falunapra tervezett programok ismertetése 17. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester felszólalása 18. Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül pályázatok benyújtásának megtárgyalása 19. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának korszerűsítésének támogatásra megjelenő pályázat megtárgyalása. 20. Tiszapark Kft árajánlatának megtárgyalása 21. Inárcs község településfejlesztési koncepciójának megtárgyalása egyebek a) Vevőkijelölés 3

4 (Jelenléti ívet, meghívót, az alapító okiratok határozatait, valamint a közszolgáltatási szerződést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület minden tagját, a megjelent érdeklődőket és a vendégeket. Ma soros képviselő-testületi ülést tartunk. 9 fő képviselő jelenlétével határozatképesek vagyunk. Igazolt távollétet Kecskés Gusztávné, Zámbó Istvánné és Jerzsele Zoltán képviselő jelentett be. Van-e valakinek napirend felvételére vagy levételére javaslata, vagy az egyebekben szót kérni az kérem, szóljon. Én kérném, hogy vegyünk fel új napirendeket és a meglévő napirendeket ne a meghívóban szereplő sorrendben tárgyaljuk tekintettel a meghívott vendégekre is. Jegyzőkönyv vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lauter György és Faldina Ágnes képviselőket kérem fel. Aki az előbb elhangzottakkal egyetért, az kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lauter György és Faldina Ágnes képviselőket kéri fel, valamint a napirendet az egyebek napirend felvételével elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: TEKI pályázaton elnyert információs táblák kihelyezésének ügyében tájékoztatás Laczy Károly polgármester: Többször érdeklődtek képviselőtársaim, hogy az információs táblák mikor kerülnek kihelyezésre. Én mindig csak ígérgetek, ezért kértem a Táblavilág ügyvezetőjét, hogy saját érdekében tőle halljuk meg a jelenlegi helyzetet, hogy a képviselőtestület mire számítson. Szeretném szó szerint jegyzőkönyvbe kérni a tájékoztatást, amit Lóczi László a Táblavilág Kft. ügyvezetője mond. Lóczi László: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szomorú, hogy táblák nélkül kellett jönnöm. Rövid leszek. Oda jutott a dolog, hogy igazából az évek során a TEKI-s pályázatok maradtak forrásként az információs táblákra. Nagyon szép táblákat gyártunk, de sajnos az önkormányzatok nem engedhetik meg most már maguknak csak a pályázati lehetőséget és hát tavaly nagyon sok munkát elvállaltunk és nagyon sok megbízást kaptunk és hát egy picit bedugultak a munkák emiatt, és igazából, ami a közvetlen kiváltója ennek a dolognak. Ugye minden önkormányzat próbált a táblák leszállítása után fizetni és volt, aki úgy kötött szerződést az Államkincstárral, hogy előre kikötötte, hogy majd csak akkor fog tudni fizetni, ha az Államkincstár kifizette őt. Most tudván azt, hogy nekem két ilyen munkám volt ezeket én november végére hagytam, hogy majd megfelelő időt hadjak arra, hogy az önkormányzat kifizessen és sajnos megcsúsztam egy nagyon nagy munkával, egy kistérségi munkával. Nem sokat egy-két hetet és ez elég volt arra, hogy az önkormányzat szerződésmódosítást kérjen és sajnos ez az összeg ez egy nagyon nagy összeg volt. Ezt mi egy négy hónapos késéssel kaptuk meg, és sajnos addig a nagy munkáinkat nem tudtuk folytatni, és most azért jöttem, mert az önök településére szánt táblamennyiség nem sok. Ezt elkezdtük csinálni és azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a fólia kivágás meg a fóliázás másfél, kétnapos munka. Az alapanyag ledarabolt állapotban talán holnap kollégáim elkezdik ragasztani. Én azt szeretném önöktől kérni, és elöljáróban tényleg mindenkitől szeretnék elnézést kérni, akit érintett ez a dolog, hogy egy 3-4 munkanapra van ahhoz szükség, hogy a táblákat elkészítsük, és becsomagoljuk. És igazából, ami gondot jelent még most a mai napon, mivel ezeket az alapanyagokat saját 4

5 magunk gyártottuk Székesfehérváron tehát nekünk van egy kész szerszámunk, amivel ezeket a profilokat gyártják. Én azt most nem fogom tudni önöknek megmondani, hogy kaptam visszaigazolást az oszlopokról, azt hiszem a 23. hétnél a jövő hét csütörtöki napján fogom tudni elhozni az oszlopokat. Azt tudnám önöknek ígérni, és most fogom tudni tartani az ígéretemet, hogy a jövő hét csütörtöki napjáig, mert a csütörtöki napon ha az oszlopokat el is hozom, nem fogom tudni Önöknek idehozni a jövő hét csütörtöki napján mindent ami táblarendszerrel kapcsolatos dolog, tehát az információs panelek, köszöntő tábla, térképes táblának felületei minden ide kerül Önökhöz, és én csütörtökön elfogom tudni hozni az oszlopokat és ott még egy két munkanapra van szükség, annak feldarabolásához és az átcsúszna a következő hét hétfői napjára. Így tudnám igazából tehát a komplett rendszert leszállítani. Még egyszer kihangsúlyozom, nem sok maga a mennyiség, amit önöknek kell hoznom, de mivel kereskedelmi forgalomban ez nem kapható az alapanyag ezért ezt kénytelen vagyok megvárni, amíg az oszlop a birtokunkba kerül. Ez egy számítógépes zárt termelési lánc, ami Székesfehérváron folyik, nem igazán tudok sajnos beleavatkozni. Egy két napot lehet rajta faragni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem nagyon sikerül. Ezt tudom a dologgal kapcsolatosan elmondani, kihangsúlyozva azt, hogy tényleg elnézést kérek, ha emiatt bárkit hátrány ért. Azt azért el tudom mondani, hogyha idekerülnek a táblák és én nagyon bízom abban, hogy ez pár napon belül megvalósul. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki elégedett lesz magával a rendszerrel és a táblák küllemével. Igazából panasz soha nem volt. Ez a vállalási határidő ez amit, illetve csúszás, ami magával görgetett több munkánkat az idei évben. Ezt tudom elmondani ezzel kapcsolatosan. Laczy Károly polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Átadnám a szót képviselőtársaimnak. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Szeretném megkérdezni a pénzügyi vezetőtől, hogy mi kötöttünk egy támogatási szerződést és azt mennyiben befolyásolja a pályázat csúszása. Ádámku Ottóné pü.gazd.cspo.vez: A projekt megvalósításának utolsó határideje május 31. Határidő módosítást nem kértünk az Államkincstártól, de kérhetünk. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Mikor kötöttünk szerződést és van-e arra lehetőség, hogy azt meghosszabbítsák? Ugye ez TEKI pályázat volt. A TEKI pályázatoknak általában az a feltétele, hogy 12 hónapon belül meg kell valósítani, vagy valami végső határidő van. Van nekünk ilyen szerződés? Göndör Ákos jegyző: Idén kötöttük meg. 12 hónapon belül vagyunk, azt hiszem február környékén, csak nem tudom pontosan, de idén kötöttük meg, az biztos. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Tehát most nem tudunk arra válaszolni, hogy veszélyezteti-e a pályázatunkat ez a csúszás. Ugye jól értem? Göndör Ákos jegyző: Meg kellene határozni utolsó véghatáridőként a jövő hét csütörtököt. Lóczi László: Jövő hét csütörtökön a panelek a köszöntő tábla és a térképes táblának a felületeit fogom tudni behozni és holnap nézem meg és fogok rákérdezni pontosan itt az Ócsai úton van az ALKU most már SZÁVA Kft-nek a telephelye és fogom megkérdezni Mészáros urat, hogy a kupak a lábakat és az oszlopnak a szállítását. Göndör Ákos jegyző: Mondani kellene egy utolsó teljesítési véghatáridőt amikorra biztosan kész lesz a műszaki tartalom szerint a táblakihelyezés. 5

6 Lóczi László: Az előbb is mondtam ha jövő héten gyakorlatilag maga az információs felületek idekerülnek, a következő hét első felét meghatározzuk mondjuk a keddi napot akkor az nekem bőven elég. Lénárd Imre képviselő: Tehát az átadás-átvétel között el fog telni egy hét. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Nem ez a baj, mint inkább a fizetés, ami a projektet befolyásolja. Én nem szeretnék előbb fizetni, mint ahogyan a táblák állnak. A pályázat befejezése a teljesítés és a teljesítést követő számlakiegyenlítés. Lóczi László: Erre tudok válaszolni bocsánat. Május 31 határidőt követően az önkormányzatnak két hónapja van a számla kiegyenlítésére és az elszámolásnak a benyújtására, tudomásom szerint így van. Tehát ha én kiállítok egy számlát az átadás napján, akkor az önkormányzatnak bőven van idejük rendezni, illetve benyújtani az elszámolást. Az önök határideje lejár május 31-én és ettől még két hónap van az elszámolásig. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Szombat és vasárnap és hétfőn sincs bank, én ez miatt aggódom. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez: Határidő módosítást kell kérni. Holnap megkérdezzük telefonon, hogy adnak-e, mert ez itt a kérdés. Lénárd Imre képviselő: A településen elég régóta kérdezgetik, mikor lesznek táblák. Annak idején én voltam a bíráló bizottság elnöke, amikor a pályázatok beérkeztek. Volt egy kis tolódás és örülnie kellene, hogy a pályázatot befogadtuk. Én az ilyet nem szeretem és eddig ez nem is volt gyakorlat. Én nagyon sokszor kérdeztem a polgármestert, hogy mikor lesznek táblák és mindig a hétfői napot mondott, hogy akkor lesz a szállítás. A hétfői napot még nem pontosítottuk és még mindig odébb van. Ezt a tájékoztatást már márciusban meg lehetett volna tenni, mivel látta komoly csúszás lesz és nem pedig az utolsó héten. Mi komolyan vesszük ezeket a pályázatokat, és mi azt hittük minden a legnagyobb rendben van. Bemutatkozáskor tele volt a terem táblákkal. Én úgy érzem előbb kellett volna jönni, szólni. Ez a polgármester felé is szól, mert előbb ide lehetett volna hívni Önt arra, hogy egy megfelelő indokolt magyarázatot adjon, és határidő módosítást kérjen, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen ugrálnunk. Lóczi László: Én csak kérdezem, ha szerződés módosítást kérnek, és ha nem adják meg, akkor mi fog történni? Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Elveszítjük a támogatást. Lóczi László: A szerződésmódosítás, és amit az előbb a polgármester mondott, hogy azt az egy-két napot le lehet dokumentálni, akkor május 31-el igazából befejezhető. Befejeződött a munka gyakorlatilag, vagyis az átadás-átvétel határideje a kérdéses utána a 60 napban hogyan fizet, az már teljesen működőképes dolog. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Május 31-ig nekünk, az önkormányzatnak az Önök számláját ki kell egyenlíteni különben, elveszítjük a támogatást. Lénárd Imre képviselő: Ez egy elég komoly bizalmi kérdés. Lóczi László: Nem úgy néz ki, hogy én leadom a számlát május 31-én és Önöknek még van határideje fizetni? 6

7 Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Igen, ha még nem jár le a támogatási szerződés. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez: Készre kell, hogy jelentse május 31-ig. Lénárd Imre képviselő: Hiánypótlást kell kérni. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Én úgy tudom, projektzárásig ki kell, hogy fizessük a számlát. Azt kérdezzük meg. Göndör Ákos jegyző: Úgy van a szerződésben, hogy május 31-ig kiállított számlák esetében folyósít a pályázatot kiíró. Lóczi László: A számlát azt kiállíthatom május 31-ig. Göndör Ákos jegyző: Addig nem fizetünk ameddig nincs teljesítés. Az itt a kérdés ellenőrzi-e a pályázat kiírója, hogy mikor egyenlítettük ki a számlát. Balogh Ferenc képviselő: Így is kockáztatunk, ha netán akkor jönnek ki ellenőrizni, amikor még nincs itt a tábla. Bolvári Mihály képviselő: Én is az ön tábláit választottam, de a mostani előadása nem győzött meg arról, hogy ebből lesz is valami. Jó lenne, ha a másik változatot is elmondaná, hogy mi van, ha nem tud teljesíteni. Lóczi László: Nem tudom elképzelni, hogy ne hozzam ide a táblákat. Egyszerűen csak időbeli probléma van. A múlt héten is dolgoztunk, és ezen a héten is sokkal nagyobb projekteket csak azok is a kezemre égtek folyamatában, de ott már elő voltak, meg egyébként más jellegű táblák voltak. Nem történt az meg, hogy én ne tudjak teljesíteni, ez most egy olyan szerencsétlen helyzet, és nem tudom elképzelni, hogy ne kapják meg a tábláikat. Bolvári Mihály képviselő: Én el tudom képzelni. Lóczi László: A polgármester mondhatni, hogy tudja azt, hogy mostanában én merre dolgoztam. Itt nem volna jó, hogy az a gondolat merülne fel, hogy nem is csinálunk táblákat. Itt nagyon nagy kistérségeket, munkákat végeztünk. Azt a munkát, amit én tavaly közel 50 önkormányzatot elvállaltam abból nekem a mai napra Inárcs maradt vissza és a Fegyverneki önkormányzat ahol én kértem az urat, aki nem sürgette a munkát, hogy nézze meg neki nem kell-e elszámolni és azt mondta nem. Csinálhatom a jövő hónap közepén ott még nem járt le a szerződésem. Ezek a munkáim maradtak vissza és közel 50 ilyen TEKI-s munkám volt és mindegyiket becsülettel el tudtam végezni. Ez a késés, illetve volt két olyan önkormányzat, aki nem közölte a számla kiállításakor, hogy ő majd csak akkor tud fizetni, amikor őt az Államkincstár kifizette. Én amikor a közszerződést megkötöm akkor mindig rákérdezek, hogy hogyan fog fizetni. Én mindig kiállítom a számlát és a számla benyújtása után a fizetést két önkormányzatnál elfelejtették közölni velem. Gyakorlatilag négy ilyen önkormányzatot kellett megvárnom és ezek nagy összegek itt nem 1-2 milliós összegre kell gondolni. Szobi is közel 10 millió Ft-os volt, a Pincehelyi is közel 4 millió Ft-os. Ezek több mint 20 millió Ft volt. Mi 4-5 főt foglalkoztató cég vagyunk, ebben nincsenek 100 millió forintjaink millió Ft mindannyiunknak rengeteg pénz, és ez miatt állt meg a dolog sajnos. 7

8 Lénárd Imre képviselő: Mi is kockáztatunk ezzel az egésszel és abban az esetben ha minden kihelyezésre kerül, és esetleg van még 1-2 tábla amit pótolni kell, azt esetleg grátiszba megkapjuk? Lóczi László: Én a következőket mondom erre. Amikor megcsináltuk ezt az anyagot ugye a saját felmérésem szerint próbáltam beleerőszakolni ebbe a pénzbe, ami itt a rendelkezésemre állt. Akkor tudtam, gyakorlatilag így az anyagköltségemet fedezi ez az összeg. A polgármesternek elmondtam, azért csinálom, mert itt km-es körzetben nincsenek tábláim. Illetve vannak Újhartyánon, de nem voltak. Utána jött még az a dolog, hogy igen ám, de az oszlopszámok nem stimmelnek és legyen még zászlós tábla 9 db. A 9 db. zászlós tábla az közel a pályázati pénznek a fele. Utána elmondhattam, hogy az anyagköltségemet sem fedezi már bőven ez az összeg. Az, hogy még kell csinálnunk 5 vagy 10 db panelt pluszba, azért mert késtem, az semmi gond. Én Károlynak elmondtam nagyon szívesen, amit ő szeretne, nyílván a józanész határain belül elvégzem. Az, hogy egy 8-10 táblát még meg kell ragasztani és feltenni, nem jelent gondot. Bolvári Mihály képviselő: Grátisz. Lóczi László: Természetesen. Én ezen már akkor sem nyertem volna ezen a munkán, ha időben elvégzem és másnap idehozom a táblákat. Nekem az sokkal többet ér nyilván ez az egyik oka és számtalan oka van, hogy nem szeretném, hogy ez ne valósuljon meg. Én ebből élek, nem szeretném elrontani. Szerencsétlen dolog, hogy ez így alakult, de hát tényleg sajnálom. Bolvári Mihály képviselő: Előleget nem adnak az önkormányzatok? Lóczi László: Van, de csak kivételes esetben szoktam kérni. Bolvári Mihály képviselő: Anyagra? Lóczi László: Nem, hanem amikor úgy érzem, hogy muszáj. Vegyünk egy példát. Ha egy táblarendszert meg kell ragasztanom, vagy el kell készítenem egy 3-4 nap alatt kivitelezhető, ha már meg van a terv, mert amikor a pályázatokat írom, mindig olyan kiviteli tervet készítek tehát én ezt nem egy A/4-es oldalon adom be, hanem egy komplett kiviteli tervet adok. Amikor a pályázat nyer akkor a kollégám nyomtatja az anyagot a gépből, és már délután ki vannak vágva a feliratok. Tehát ezt gyorsan át tudom pörgetni. Inkább akkor szoktam kérni, amikor túl nagy, amikor a mérleg nyelve túlságosan az önkormányzat felé billen, és úgy érzem, sokat adok. Tehát amikor szeretnék én is már az elején valamit élvezni, vagy kapni azért az áldozatért, amit én hozok. Ha egy önkormányzatnak nem sok a pénze és sok táblát rendel. Nagyon sokszor van olyan, hogy sokáig próbálkozik egy önkormányzat pl: a Gyenesdiási Önkormányzat, akik 3 éven át pályáztak és nem kapták meg a pénzt és én úgy gondoltam odaadom nekik a teljes ár 30%-ért. És akkor azt kértem, ha kifizetik, megcsinálom a táblákat, 2 napon belül viszem a táblát és a kezembe nyomja a pénzt, akkor hajlandó vagyok a harmadáért megcsinálni, és így lett táblájuk, meg lehet őket kérdezni. Van ilyen, de akkor én is szoktam rákérni. Gyenesdiás önkormányzatnál úgy működik a dolog, gyakorlatilag szóban felhív a polgármester, kell nekik 150 db házfal utcanévtábla, én elmondom, mennyibe kerül és ő azt mondja jöjjön ki Lóczi úr, itt a pénz, és akkor rögtön készpénzben fizeti ki. Tehát ritka az önkormányzatokból talán 5-6, akitől előleget kértem, nem volt több. Laczy Károly polgármester: Köszönjük, van kérdésetek? Amennyiben nincs, akkor ezt a témát lezárhatjuk. 8

9 Göndör Ákos jegyző: Mindenképen meg kell határozni egy utolsó határnapot, mert örökké nem várhatunk a szerződés teljesítésére. December 16-a volt az első határidő, a június 10-i nap jó lesz önnek? Lóczi László: Hagy kérjem, ha szabad most kérnem, hogy reggel hagy kérdezzem meg az alumínium művet, hogy ez a dolog, hogy áll és a polgármestert tájékoztatom erről. Itt nem napokat szeretnék, a jövő hét utáni keddre, hanem előfordulhat, hogy nem kedd, hanem szerda, csak azért, hogy lássam, hogy áll. Göndör Ákos jegyző: Mindenképpen valamilyen határidőt kell mondani most önnek. Amit tud vállalni, mert mi az azt követő nap reggelén megírjuk az elállást a szerződéstől, az nyilvánvaló, mivel nekünk teljesítenünk kell a támogatási szerződést. Lóczi László: Akkor azt kérem biztonsággal, hogy az a hét még álljon a rendelkezésemre, jó? Göndör Ákos jegyző: Jövő hét utáni hét? Lóczi László: Igen, péntekig. Göndör Ákos jegyző: Akkor a 12-e péntek jó lesz? Akkor erről szeretném, ha határozna a képviselő-testület, hogy június 12-én pénteken 13 óráig ha nem teljesít a Táblavilág Kft., akkor megindítjuk a szükséges lépéseket. Lóczi László: Táblákat én hozom a csöveket, tehát a táblák még rögtön nem állnak. 1-2 nap még. Göndör Ákos jegyző: Nekünk az az érdekünk, hogy teljesítve legyen a szerződés, ahogyan az önkormányzatnak is. Örökké nem várhatunk, mert teljesíteni kell a kötelezettségünket a pályázat kiírója felé. Laczy Károly polgármester: Akkor két időpontot javasolok. Egy szállítási határidőt, arra június 12-ét, és a másik határidő legyen a kihelyezés időpontja. Göndör Ákos jegyző: A kihelyezéssel együtt értette ezt a 12-ét? Lóczi László: Nem. A kihelyezést azért vállaltam, mert igából úgy működött volna a dolog, mivel a kihelyezés nem volt benne az árba, én a késés miatt vállaltam el a kihelyezést. Laczy Károly polgármester: Ehhez egy szakembert kapunk, akinek az irányításával ment volna dolog, mert különben a 10 éves garanciát nem kapjuk meg. Lóczi László: A tábla úgy néz ki, hogy én idehozom, összerakják az embereim és ezek összeszerelt állapotban vannak. Ezzel semmi mást nem kell csinálni, csak egy gödörbe bele kell rakni és belebetonozni. Az, hogy a gödörbe hogyan kell belerakni, és hogyan kell bebetonozni. ezt én megmutattam volna, vagy én, vagy Tamás kollégám itt maradtunk volna a végéig amíg az önkormányzat közmunkásai betonoznak. Ha esetleg kapok segéderőt, nyilván megköszönöm a dologhoz, aki helyismerettel rendelkezik, bár már én is ismerem a települést. Laczy Károly polgármester: Természetesen magára nem hagyjuk a céget, mert utólag áthelyezni vagy valamit, ami már egyszer ki van rakva, az problémás lenne. Egyszer van tehát június 12-i határidőnk, és kérnénk a Lóczi úrtól egy kihelyezési határidőt is, mert erre a két dátumra szükség van. 9

10 Lóczi László: A következő héten megtörténhet a kihelyezés. Göndör Ákos jegyző: Június 19-e péntek jó önnek, mert erről is kell határozat. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Nagyon elsiklottunk az mellett, hogy lehet, nem kapunk hosszabbítási lehetőséget. Én így nem tudok határozni. Göndör Ákos jegyző: Ez holnap fog csak kiderülni. Ha nem kapjuk meg, akkor visszatérünk, hogy milyen teendők vannak, de ehhez cégszerű igazolást kérünk részletes indoklással, amiket ön elmondott, mert ha ezt nekünk alá kell támasztani, hogy nem a mi hibánkból történt a teljesítés határidejének a be nem tartása, nekünk ez szükséges lesz. Holnapra kérnénk egy ilyet, akár faxon is jó, ha átküldi. Laczy Károly polgármester: Szavaznánk tehát a két dátumról. Ha a képviselő-testület elfogadja, hogy nekünk először is kell határidő módosítást kérni, és a táblák vonatkozásában június 12-ét kiszállítási, a június 19-ére pedig kihelyezési határidőt határoz meg a módosítás megkérése mellett, aki ezzel egyet ért kérem, szavazzon. Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 102/2009. (V. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése HÖF TEKI a település egységes átfogó információs rendszerének (utcanév táblák, információs táblák, útbaigazító táblák, köszöntő táblák) kiépítésére vonatkozó pályázat teljesítésére határidő módosítást kér az Államkincstártól. A Táblavilág Kft-nek a szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtására két végső határidőt határoz meg június 12-ét a táblák leszállítására, június 19-ét pedig a kihelyezésre június 20-án az önkormányzat abban az esetben eláll a szerződéstől, ha a táblavilág nem teljesíti határidőig Inárcs belterületén a köszöntő és információs táblák kihelyezését. Határidő: június napirend: Bankszámla számlavezetésre bekért ajánlatok megvitatása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: A bizottságok tegnap tárgyalták a napirendet, ezért kérem a javaslatokat a napirend vonatkozásában. Lénárd Imre képviselő: Csak az ügyrendi bizottság volt határozatképes a napirendnél. Három ajánlatott bontottunk fel tegnap, és ebből egy pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, ezért azt kizártuk mivel faxon érkezett és nem kaptuk meg eredetiben. A másik két bankról mára kértünk a jegyző úrtól egy összehasonlító táblázatot, amit a pénzügyi csoport el is készített, és amit meg is kaptunk. Én már átnéztem és tudok dönteni. 10

11 Laczy Károly polgármester: Most két bank van, aki versenyben maradt, ők megismerhetik egymás ajánlatát? Göndör Ákos jegyző: Igen, amennyiben nem ragaszkodnak ahhoz, hogy zárt ülés keretei között adják elő a kiegészítésüket, ezt meg kell kérdezni a bankok képviselőitől. Laczy Károly polgármester: Szóbeli kiegészítést kívánnak tenni? Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Igen, természetesen, és ha van kérdés, szívesen válaszolok. Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője: Igen, egy pár szót. Laczy Károly polgármester: Tegyük ezt a meghallgatást egymástól függetlenül. Kezdjük a számlavezetővel. Komjáthy Kálmán az Erste Bank képviselője kimegy a teremből. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: A Raiffeisen Bank az önkormányzat jelenlegi számlavezető bankja. Tavaly év végén illetve az év elején voltak viták a folyószámlahitel kamat emelésével kapcsolatban, és gondolom ez lehetett a kiváltó ok is a számlavezető pénzintézetek pályázat kiírásának. Szeretnék a bankról mondani egy pár szót. A Raiffeisen Bank önkormányzati üzletága január 1-től alakult meg év végére 9% piaci részesedést értünk el az önkormányzati területen. Gyakorlatilag ezzel a piaci részesedéssel akkora szerepet birtokol a bank az önkormányzati piacból, mint az összes többi jelenlegi pénzintézet egésze. Ezt a részesedést az óta is tartja a bank. Én arra kérem a testület tagjait amennyiben van kérdés, a benyújtott anyaggal kapcsolatosan azt tegyék fel. A szolgáltatások, amelyeket mi nyújtunk azok ismertek, esetleg ha van valahol, amin ezen javítani kellene, vagy más egyéb, szívesen válaszolok. Lénárd Imre képviselő: Megkérdezném, hogy 5 év után van-e valami lehetőség, ami megkönnyítené a helyzetünket, tehát milyen kedvezményeket tudnak adni most az 5 évvel ezelőttihez képest? Gondolom, ilyenkor már lehet kedvezmény. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Van most a pénzügyi válság és ez most a pénzintézeteknél sem a kedvezmények időszaka. A bankközi hitelezés az, ami jelentősen megdrágult és ez amit a bankok kénytelenek áthárítani az ügyfelekre. Ez az, ami miatt a gazdasági válság is van. A kedvezményekkel kapcsolatosan azt gondolom tettünk egy ajánlatot, és gyakorlatilag egy nyílt pályáztatásról van szó. Én azt gondolom, az önkormányzatnak vannak javaslatai, és elképzelései és mi egyeztetünk ezzel kapcsolatban. Inárcsnak a számlavezetése nem is éri el a közbeszerzési határértéket, ami gyakorlatilag az önkormányzatok számára a legkedvezőbb, és ami a bank számára is elfogadható. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: A médiában és más helyeken egyre többet lehet hallani, hogy a bankok beszüntetik Magyarországon a tevékenységüket. Meg szeretném kérdezni, hogy a Raiffeisen Banknak van-e ilyen irányú törekvése? Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: A Raiffeisen Bank direkt Közép-Európára fókuszál, és nem érdeke a banknak, hogy beszüntesse a tevékenységét. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Utalt a rendelkezési tartási jutalékra, csak nem fejezte be. Ez az a dolog, amelyben változna a mostani ajánlatuk az eredetihez képest, vagy van még 11

12 valami más is. Ha jól számolom a rendelkezési állási jutalék az nagyjából majdnem annyit jelent az önkormányzatnak, mintha valóban igénybe venné azt az összeget. Venclovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Ez az a plusz kondíció, ami bejött pluszba, és ezt tavaly év végével vezettük be. Azért volt erre szükség, mert ez egy holt tőkének számít, amit az önkormányzat nem vesz igénybe, és gyakorlatilag az a pénz ingyen kamatozik a banknak. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Alku lehet? Önnek van felhatalmazása, hogy az önkormányzat és a bank között csökkenteni esetleg a kondíciókat, vagy tekintsük véglegesnek ezt az ajánlatot. Nem a mai napra gondoltam, hanem későbbi tárgyalásra. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Én azt gondolom igen, de további tárgyalásoknál. Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez.: Amikor a folyószámla hitelkeret szerződést megkaptuk akkor ülés előtt megelőzte ezt az a beszélgetés, amit az önkormányzati üzletág vezetőjével beszéltem személyesen. Amikor megkaptuk a szerződést nagyon soknak tartottam és én próbáltam vele egyezkedni, hogy próbáljanak engedni ebből, mert mi állami pénzből gazdálkodunk és nekünk a képviselő-testület számára is nagyon fontos, hogy minél kevesebb hitelkeretet használjunk fel, ne vegyünk fel hitelt, hanem próbáljunk meg az állami pénzből és saját bevételből kijönni, de nem volt hajlandó semmiféle kompromisszumra. Én tettem akkor egy olyan kijelentést, hogy meg fogjuk nézni a pénzpiacot, amire most sor is került. Mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy kevesebb legyen a bubor plusz százalék, és amit nem használunk fel, azután már fizetjük a rendelkezési állásra a jutalékot. Venglovecz Gábor Raiffeisen Bank képviselője: Én azt gondolom elképzelhető további tárgyalás, de erre nekem most nincs felhatalmazásom. Laczy Károly polgármester: Mi nem szeretnénk az idődet tovább rabolni, és megköszönjük, amiért eljöttél a képviselő-testület elé és választ adtál a kérdéseinkre. Lesz majd egy hivatalos értesítés, és még egyszer köszönjük, amiért megtiszteltél a jelenléteddel. Venglovecz Gábor a Raiffeisen Bank képviselője kimegy a teremből, Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője pedig bejön. Laczy Károly polgármester: Átadom a szót, amennyiben van szóbeli kiegészítésed a pályázathoz. Komjáthy Kálmán Erste Bank képviselője: Először is köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Igazából a kondíciónkon nem nagyon szeretnénk változtatni. Most nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az Erste Bank és a Raiffeisen Bank között nagyon sok a hasonlóság. Mind a kettő Osztrák anya és viszonylag mind a két bank Közép-Európában terjeszkedik, és elég nagy piaci részesedéssel bír az önkormányzati üzletágban. Nehéz Beátát gondolom nem kell senkinek bemutatni, ő most már az Erste Bank önkormányzati üzletág igazgatója. Magamról annyit, hogy 10 éve foglalkozom, dolgozom az önkormányzatok finanszírozásával. Újhartyánról származom, és jelenleg Nyáregyházán élek és ez a térség különösen közel áll hozzám. Egyik legnagyobb piaci részesedéssel bírunk, több mint 200 milliárdos hitelállomány áll rendelkezésre az önkormányzati üzletágban. Ügyfeleink között vannak kisebb települések, de van megyei város önkormányzata is. Az összes termékkel, ami ebben az üzletágban van, 12

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV

17. számú JEGYZŐKÖNYV Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. sz. jegyzőkönyv 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. július 15. napján pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalában megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 30-án du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2005. november 14-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben