JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE E L Ő T E R J E S Z T É S E K F E D Ő L A P J A Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú forrásbevonására Az előterjesztő megnevezése: Dr. Szabó Tamás polgármester Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: Mellékletek száma: 5 Mellékletek megnevezése: Pénzintézetek finanszírozási ajánlatai Közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetséges ütemterve Dr. Szabó Tamás polgármester Dr. Gottdiener Lajos jegyző Feladatot jelent: Kiss József osztályvezető, PH VGO Véleményező bizottság: Egyéb véleményező szerv: Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló Előzetes szakmai vizsgálatot végző kabinettitkár Dr. Vasas Richárd neve, aláírása: A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: Dr. Pestovics Andrea Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: Nyílt A zárt ülés elrendelésének indoka: Az ügyirat iktatószáma: I-523/2011. Előkészítésben résztvevők: Kiss József, Bús Béla

2 Jászberény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú forrásbevonására Tisztelt Képviselő-testület! Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 63/2011. (III. 17.) Kt. határozatában kinyilvánította, hogy legfeljebb 2,8 milliárd forint összegű kötvény kibocsátását tervezi. Az elképzelések szerint a kötvény kibocsátásából származó bevétel finanszírozná Jászberény fejlesztési céljait, beleértve a évi költségvetési rendeletében elfogadott 860 millió forint összegű fejlesztési célú külső forrás szükségletet is. A Képviselő-testület egyben felkérte Jászberény Város Polgármesterét a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó előkészítő feladatok végrehajtására. A kötvény kibocsátási folyamat speciális jellege külső befektetési tanácsadó cég (a továbbiakban: Kft.) bevonását kívánta meg. A Kft. a megbízási szerződésében foglaltaknak eleget téve elvégezte és megküldte részünkre az Önkormányzat tervezett forrásbevonásával összefüggésben elkészített vizsgálati dokumentációt. A forrásbevonás érdekében olyan pénzintézetekkel folytattak tárgyalásokat, melyek a Kft. tapasztalatai és piaci információi alapján képesek és hajlandóak voltak a kért finanszírozás biztosítására. Végül négy banktól érkezett indikatív tehát az érintett pénzintézetek megfelelő döntéshozó testületének részéről még végleges jóváhagyására váró finanszírozási ajánlat. Az ajánlatot tevő pénzintézetek az alábbiak voltak: Takarékbank, Volksbank Magyarország, Erste Bank, K&H Bank. A Kft. a megküldött vizsgálati anyagában elemezte a négy pénzintézet által benyújtott finanszírozási ajánlatokat melyek jelen előterjesztéshez 1., 2., 3., és 4. számú mellékletként kerültek csatolása, majd figyelembe véve az önkormányzat által tervezett beruházásokat, és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási igények lényeges jellemzőit, az Erste Bank ajánlatát javasolta elfogadásra. A javaslat indoklása szerint a finanszírozás összegét, valamint a futamidőt tekintve az elérhető legmagasabb értékű, az éves kamatszintet, valamint az egyszeri díjakat tekintve pedig a legalacsonyabb kondíciókat az Erste Bank ajánlata tartalmazza. Mindezek ismeretében a Kft egyeztetéseket kezdett az Erste Bankkal (továbbiakban: bank) a konkrét forrásbevonási (kötvény kibocsátási) folyamatról, valamint az ehhez kapcsolódó szerződések végleges formában történő elkészítéséről. A bank elkészítette reá nézve immár kötelező érvényű finanszírozási ajánlatát, és a Kftn keresztül én eljuttatta az Önkormányzat részére. Ez az ajánlat már a később elkészülő szerződés(ek) paramétereit tartalmazta, így döntő fontosságú volt annak az Önkormányzat részéről pontról-pontra történő részletes elemzése, melyben a Kft. is segítséget nyújtott. A polgármesteri hivatal részéről megfogalmazott észrevételek és javaslatok továbbításra kerültek a bank részére. Az ezt követő egyeztetési folyamat eredményként kialakult az az egységes feltételrendszer, ami mindkét fél álláspontját tartalmazza. 2

3 E feltételrendszer alapján készültek el és érkeztek meg án a bank részéről a kibocsátáshoz szükséges első számú szerződés-tervezetek. Ezek megismerése után az Önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy egy négyoldalú megbeszélésen szeretné véglegesíteni a még nyitott, vagy időközben felmerült kérdések szabályozását. Az augusztus 30-án megtartott megbeszélésen részt vettek a bank, a Kft., valamint az Önkormányzat (Polgármester, PGTB elnöke) és a Hivatal (PH VGO vezetője és PH VGO Közgazdasági Iroda vezetője) képviselői és Krajcsné Dezsőfi Katalin az Önkormányzat könyvvizsgálója. A megbeszélésen az első számú szerződés-tervezetekben foglaltak kielemzése után a felek megállapodtak abban, hogy a kölcsönösen elfogadható módosító javaslatok beépülnek a szerződésekbe, melyeket a bank ígéretéhez képest késéssel, mint második számú szerződés-tervezeteket én el is juttatott az Önkormányzat részére. Ezek megismerése után továbbra is merültek fel olyan észrevételek az Önkormányzat részéről, melyek ismételt módosításokat igényeltek a szerződés tervezetekben. Ennek oka az volt, hogy nem minden változtatás került bele az új szerződésekbe, vagy nem az elhangzottak (kölcsönösen megállapodottak) szerint történt a szerződés-tervezetek módosítása. A banki ígérettel ellentétben az újabb, ismételten módosított harmadik számú szerződéstervezetek ezen előterjesztés elkészítésének napjáig - nem kerültek megküldésre az Önkormányzat részére. A bank az Önkormányzat többszöri megkeresése ellenére sem tudott kielégítő választ adni arra kérdésre, hogy mikor készülnek el a végleges szerződések. Legutolsó információ-kérésünk szeptember 26-án történt a szerződésekkel kapcsolatosan, ám ez sem járt sikerrel. El kell mondani azt a tényt, hogy banki részről nem hangzott el semmilyen konkrét indoklás azzal kapcsolatosan, hogy mi az oka késlekedésüknek. Az önkormányzat minden esetben rövid időn belül eleget tett mind a Kft., mind pedig a bank valamennyi adatszolgáltatásra irányuló kérésének. Ezzel együtt szükséges volt felismernünk azt a tényt, hogy látva a banki reakciót záros határidőn belül nem kerülhet sor a kötvénykibocsátásra. Az is nyilvánvaló, hogy nem lehet tovább várni egy esetlegesen bekövetkezendő kedvező fordulatra a bank részéről, ezért más, újabb forrásbevonási lehetőséget is meg kellett vizsgálnunk. Tisztelt Képviselő-testület! Jászberény Város Önkormányzata február hó 09. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a évi költségvetését. Ebben 860 millió forint összegű forráshiány szerepel. A város előtt két lehetőség áll: az egyik, hogy Jászberény leállítja fejlesztéseinek nagy részét, és a következő években sem valósít meg megtérülő beruházásokat. Ez az út nem egyeztethető össze sem a jászberényiek jogos városfejlesztési igényeivel, sem azzal a határozott célkitűzéssel, hogy a helyi gazdasági élet szereplői számára tevékenységükhöz a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezetet teremtsünk. Egy passzív, pusztán a város meglévő feltételek közötti további működtetésére szorítkozó elképzelés figyelemmel a fejlesztések területén fennálló restanciáinkra is, a jelenlegi körülmények között megítélésem szerint nem fogadható el, nem támogatható. A másik lehetséges cselekvési irány, hogy Jászberény arra törekedve, hogy a jelenlegi gazdasági környezet által vele szemben támasztott követelményekre, kihívásokra adekvát, a város jövőjét kedvezően befolyásoló választ adjon. Ez esetben a város a jövőben fejlesztési elképzelései kivitelezésében gondolkodik, legyen szó útépítésről, csapadékvíz elvezetésről, vagy bármilyen más beruházásról. Meggyőződésem szerint ez a második cselekvési irány a helyes és támogatandó. Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a fejlesztésekhez, beruházásokhoz a költségvetésben szereplő összegen túl további forrásbevonásra van szükség. Ezt a forrásbevonást szolgálta 3

4 volna az önkormányzat kötvénykibocsátása, melyet a jelenlegi helyzetben 100 %-os biztonsággal nem tud megvalósulni. Rögzítenünk kell azt a tényt is, hogy az önkormányzatnak nincs több elvesztegetni való ideje. Ezért szükséges egy másik forrásbevonási lehetőséggel élnünk, ami nem más, mint a hitelfelvétel. Természetesen a hitelfelvétel adta lehetőségek más jellegűek, mint amelyeket a kötvénykibocsátás nyújtott volna, ezért több ponton szükséges megváltoztatni eredeti elképzeléseinket. Mivel a hitelfelvétel feltételrendszere alapvetően különbözik a kötvénykibocsátásétól, át kell gondolnunk tervezett beruházásaink számát, azok volumenét, új struktúrát kell felépítenünk időben és térben ezen a területen. Fontos különbség a finanszírozást illetően, hogy míg a kötvénykibocsátás esetében nem volt feltétel egy beruházás finanszírozhatóságánál az, hogy a projekt tekintetében konkrét, döntések szerződések legyenek annak megvalósítására, a hitelfelvételi szabályok ezt megkívánják. A másik és talán a legnagyobb különbség az, hogy a hitelfelvétel esetében közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. Az előterjesztés 5. mellékletét képezi a pénzintézeti hitelfelvétellel összefüggésben lefolytatandó közbeszerzési eljárás ütemterve. A fentebb említett szempontokat figyelembe véve ismerve a már elindított, illetve elfogadott, de még el nem indított feladatainkat számításaink szerint nagyságrendileg mintegy 1,4 milliárd forintnyi hitelfelvétel lenne kívánatos. Mivel ez az összeg a fele a kötvénykibocsátásból várt 2,8 milliárd forint forrásnak, a tervezett legnagyobb volumenű beruházásainkat érintő finanszírozási döntést Jászberényi Stand- és Termálfürdő komplex fejlesztése, valamint Ipari-és Innovációs Park kialakítása a hitelfelvétel már említett kritériumai miatt későbbi időpontokra kell átütemeznünk. A hitelfelvétel mérlegelésénél nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a jövő esztendőtől kezdve várhatóan változik az önkormányzatok hitelfelvételének feltételrendszere, és központi engedélyezés lesz szükséges e folyamat lebonyolításához. Nem szabad felvállalnunk azt a kockázatot, hogy az esetlegesen szigorodó feltételrendszer miatt tervezett beruházásaink, projektjeink ne, vagy késve valósuljanak meg. Úgy gondolom, ezt a jelenlegi (még kevésbé szigorított) lehetőséget nem szabad elszalasztania a városnak, ha komolyan gondoljuk a kitűzött célok megvalósítását. A hitelfelvétel célja tehát, hogy az EU-s és/vagy hazai pályázati források igénybevételéhez szükséges saját erő biztosítása útján forráshoz juttassa városunkat annak érdekében, hogy e források bevonása az Önkormányzat vagyonát gyarapítva, hozzásegítse Jászberényt a fenntartható fejlődési pályára álláshoz. Ezzel lehetőség nyílhat arra, hogy a jászberényi polgárok megelégedésére nem egy esetben már hosszú évek óta indokolt, de mindeddig elmaradt fejlesztések valósulhassanak meg. Figyelembe véve Jászberény Város rövidebb és hosszabb távú gazdasági érdekeit, lehetőségeit, úgy vélem, a hitelfelvételből származó forrásbevonás mindenképpen előnyökkel fog járni Jászberény számára, ezért kérem Önöket, támogassák ezt a város jövője szempontjából igen jelentős lépést. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint az alábbi határozati javaslatok egyszerű többséggel történő elfogadására! Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (IX. 30.) Kt. határozata A kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 63/2011. (III. 17.) Kt. határozatában foglaltakat figyelembe véve tudomásul veszi 4

5 Dr. Szabó Tamás polgármesternek a kötvénykibocsátás előkészítésével kapcsolatos tájékoztatását és álláspontját. Erről: 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 2. PH Városgazdálkodási Osztály 3. Erste Bank Hungary Zrt. 4. Erste Befektetési Zrt. 5. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 6. Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló 7. A Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. J á s z b e r é n y, szeptember 28. Dr. Szabó Tamás s.k. polgármester Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (IX. 30.) Kt. határozata Jászberény Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvételből származó forrásbevonásáról Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: 1. Jászberény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges előkészületeket az Önkormányzat hitelfelvételének előkészítésére. A hitelfelvételből származó többletforrást az Önkormányzat városfejlesztési célokra fordítja. Dr. Szabó Tamás polgármester Kiss József osztályvezető, PH Városgazdálkodási Osztály folyamatos 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Ötv. 10. (1) bekezdés d) pontja alapján jelen ügyben a közbeszerzési bizottság hatáskörében kizárólag a Képviselő-testület jogosult eljárni. Erre figyelemmel a közbeszerzési bizottság hatáskörét a Képviselőtestület gyakorolja. 3. A hitelfelvétel alapvető paramétereit a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg: - a hitel összege: legfeljebb 1,4 milliárd forint - a hitel devizaneme: HUF, azaz magyar forint; - a hitel futamideje, lejárata: 20 év; 5

6 - A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. - A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a hitelt nyújtó bank javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. folyamatos Dr. Szabó Tamás Kiss József osztályvezető, PH Városgazdálkodási Osztály 4. A Képviselő-testület a 38/2011. (III. 9.) önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1/ Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján a évi költségvetési hiány kezelésére, valamint a évben megvalósítani tervezett beruházások finanszírozására összességében Ft összegű kötvénykibocsátáshoz, vagy a legfeljebb Ft összegű hitelfelvételhez kapcsolódó szakmai vélemény kidolgozásával a Tisza Bross Audit Kft-t bízza meg. 5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Tisza Bross Audit Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításának aláírásával. Dr. Szabó Tamás polgármester Kiss József osztályvezető, PH Városgazdálkodási Osztály azonnal 6. A Képviselő-testület felkéri a Tisza Bross Audit Kft-t, hogy előzetes véleményét a 2. pontban meghatározott feltételek figyelembe vételével készítse el. Tisza Bross Audit Kft., Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló a végső döntés meghozatalát megelőzően Erről: 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 2. PH Városgazdálkodási Osztály 3. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 4. Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló 5. A Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. J á s z b e r é n y, szeptember 28. Dr. Szabó Tamás s.k. polgármester 6

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére E LŐTERJESZ T É S A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Kötvény-kibocsátás Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Szujó Zsolt osztályvezető Várfi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-12/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben