SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA"

Átírás

1 dr. Kárpáthegyi Tamás Geoff Bennett Válságkezelő intézkedések Magyarországon (8. változat) július 24. Bankmentő csomag: Betétgarancia: SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Kamatláb: ÚJRATŐKÉSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK Bankmentő csomag: PÉNZESZKÖZÖK MEGVÁSÁRLÁSA EGYÉB INTÉZKEDÉSEK IMF/Világbank/EKB kölcsön: december 15-én a parlament megszavazott egy 600 milliárd forint (2 milliárd euró) összegű bankmentő csomagot, amelyet a december 22-én kihirdetett, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló évi CIV. törvény tartalmaz. A bankmentő csomag lehetővé teszi a kormány számára, hogy (i) összesen milliárd forint (5 milliárd euró) erejéig garanciát vállaljon a magyar bankok tartozásaira; és (ii) a bajba jutott bankokat akár azok hozzájárulásával, akár anélkül összesen 600 milliárd forint (2 milliárd euró) erejéig feltőkésítse. A mentőcsomagot a 2008 és 2010 között lehívott vagy lehívandó IMF hitelből finanszírozzák. Hitelgarancia program: A hitelgarancia program a szavatoló tőke nagyságára Egy október 15-én hatályba lépett jogszabályváltozás folytán az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított bankbetétek nagysága pénzintézetenként és betétenként 6-ról 13 millió forintra ( euró) emelkedett, és megszűnt a betétes által viselendő 10%- os önrész (jogszabályi garancia). Ezt követően, egy május 29-én életbe lépett újabb jogszabály-módosítás szerint június 30-ától kezdődően az állami betétgarancia euróban van kifejezve, mint euro forint-egyenértéke. Ez az összeg, az érvényes HUF/EUR árfolyamtól függően, a korábbi 13 millió forint körül van, vagy kissé meghaladja azt. Ezenkívül, október 15- én a kormányzat korlátlan garanciát vállalt a bankbetéteknek az OBA október 22-én az MNB 8,5%-ról 11,5%-ra emelte a jegybanki alapkamatot annak érdekében, hogy megvédje a magyar forintot a spekulációval szemben. Ezt követően, az MNB csökkentette a 2009-re és 2010-re vonatkozó növekedési és inflációs előrejelzéseit, és november 24-én a jegybanki alapkamatot 11,5%-ról 11,0%-ra csökkentette december 8-án a MNB tovább csökkentette az alapkamatot 11,0%-ról 10,5%-ra, majd december 23-án 10,0%, január 19-én pedig 9,5%-ra csökkentette azt.. Jegybanki intézkedések: Forintlikviditási intézkedések: A jegybank az alábbi forintlikviditási intézkedéseket vezette be: (i) Állampapír-vásárlási aukciók: a jegybank december 15-én a parlament megszavazott egy 600 milliárd forint (2 milliárd euro) összegű bankmentő csomagot, amelyet a december 22-én kihirdetett, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló évi CIV. törvény tartalmaz. A bankmentő csomag lehetővé teszi a kormány számára, hogy (i) összesen milliárd forint (5 milliárd euro) erejéig garanciát vállaljon a magyar bankok tarozásaira; és (ii) a bajba jutott bankokat akár azok hozzájárulásával, akár anélkül összesen 600 milliárd forint (2 milliárd euro) erejéig feltőkésítse. A mentőcsomagot a 2008 és 2010 között lehívott vagy lehívandó IMF hitelből finanszírozzák. Újratőkésítési program: A programban való részvételre jogosult bank kérésére a Magyar Állam A magyar vállalatok és a fogyasztók devizatartozásai, továbbá a más közép-keleteurópai országokénál nagyobb költségvetési deficit, a növekvő államadósság, és a lassabb növekedés miatt a magyar eszközök értéktelenedni kezdtek és az ország finanszírozási nehézségekbe ütközött. Ezért az IMF, az EU és a Világbank összesen 20 milliárd euro összegű pénzügyi támogatást nyújtott Magyarország részére. Az IMF a rendkívüli program keretében 17-havi, 10,5 milliárd SDR (12,3 milliárd euro) összegű Készenléti Hitelkeretet, az EU pedig 6,5 milliárd eurót biztosít a pénzügyi konszolidáció érdekében. A Világbank 1 milliárd euro, az Európai Központi Bank 5 milliárd euró hitelt nyújt. 1 Készült a Shearman & Sterling LLP-vel együttműködésben.

2 vonatkozó követelményeknek megfelelő hazai bankok számára elérhető támogatás. A garancia euróban, svájci frankban vagy forintban felvett hitelekből vagy egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítására használható, kizárólag akkor, ha a banknak a fizetési kötelezettségét a kötelezettség pénznemében kell teljesítenie. A hitelgarancia programban részt venni kívánó bankoknak olyan elsőbbségi részvényeket kell kibocsátaniuk a Magyar Állam részére, amelyek lehetőséget teremtenek az osztalékfizetési határozatok megakadályozására, továbbá vállalniuk kell, hogy korlátozzák a vezetőik díjazását április 14-én a kormány elfogadta a 89/2009. (IV. 14.) számú kormányrendeletet a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garancia eljárási szabályairól. E által garantált összegén felüli részére (kormányzati garancia). megállapodott az elsődleges állampapír forgalmazókkal, EIB kölcsön: hogy azok bizonyos állampapírokra folyamatos árjegyzést végeznek és a tulajdonukban lévő állampapírok állományát a megállapodás szerinti mennyiségre növelik, a jegybank pedig aukciókat hirdet ezen állampapírok megvásárlására; (ii) változó kamatú hiteltenderek: a jegybank hathónapos, változó kamatozású hiteltendereket vezetett be annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az Elsődleges Állampapír Forgalmazóknak és a bankoknak az állampapírok megvásárlásának finanszírozásához; (iii) fix kamatú hiteltenderek: a jegybank kéthetes, fix kamatozású hiteltendereket vezetett be hasonló megfontolásból; (iv) jegybanki betétikamatvágás: az MNB az egynapos jegybanki hitel és betét kamatszintjét az irányadó eszköz kamatszintje körüli + / - 50 bázispontra olyan szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényeket, vagy szavazati joggal rendelkező elsőbbségi részvényeket szerezhet, amelyek vétójogot biztosítanak többek között az osztalékfizetési kérdésekben. A banknak és a Magyar Államnak megállapodást kell kötniük a részvények értékéről, és a Magyar Államnak a bank működésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A nem kívánatos tulajdonosi struktúra elkerülése érdekében a bank vételi joggal rendelkezik a részvényeknek a Magyar Államtól való megszerzésére, a Magyar Állam pedig eladási joggal a részvényeknek a bank számára történő értékesítésére. Kényszerű feltőkésítésre abban az esetben kerülhet sor, ha a bank több mint 20 napig nagymértékben jegybanki likviditási kölcsönre szorul, nem tudja kielégíteni a szavatoló tőke nagyságára vonatkozó követelményeket, vagy a kormány a hitelgarancia program keretében kénytelen kifizetést eszközölni a bank Ezenkívül, az Európai Beruházási Bank (EIB) 440 millió eurós, 2013-ig felhasználható, a gazdasági versenyképességet támogató hitelkeretet nyújt Magyarországnak egy a kormány és az EIB által január 26-án aláírt hitelszerződés alapján. A hitelkeret az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő, közötti prioritások közül a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósításához való nemzeti hozzájárulás részfinanszírozására használható. EBRD/EIB/Világbank csomag: február 27-én az EBRD bejelentette, hogy az EIB-vel és a Világbankkal együtt összesen 24,5 milliárd eurót kívánnak fordítani a régió bankszektorának támogatására és a válság által sújtott vállalkozások hitelezésének finanszírozására. A támogatást tőkeinjekció,

3 szabályok szerint a bankok a pénzügyminiszter jóváhagyásától és attól függően folyamodhatnak a mentőcsomagért, hogy a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és az Államadósság Kezelő Központ hogyan véleményezi a kérelmező bank likviditását, fizetőképességét, a pénzügyi rendszerben betöltött szerepét, a finanszírozó tevékenységeire tekintettel történő vállalásait, és azokat a jogi következményeket, amelyeknek a vállalásai megsértése esetén hajlandó alávetni magát. mérsékelte; hitelezőinek, és a bank adósságfinanszírozás, fizetésképtelensége súlyosan kölcsön, és a politikai (v) az elfogadható fedezetek károsítaná a pénzügyi kockázatokkal szembeni körének bővítése: az MNB közvetítő-rendszert. A biztosítás formájában bővítette a jegybanki kormány a fenti körülmények várható. A konkrét hitelműveletek során fennállását intézkedések részletei az elfogadható fedezetek körét kormányrendeletben köteles Újratőkésítési (az önkormányzati rögzíteni. Kényszerű Intézkedések oszlopban kötvényeket és bizonyos feltőkésítés esetén a Magyar találhatóak. jelzálogleveleket elfogadható Állam gyakorolhatja az fedezetté nyilvánította), és a összes részvényesi jogot a Fiskális intézkedések: minősítési bank közgyűlésén, és a minimumkritériumot A -ról kormányrendelet Intézkedések történtek a BBB -re csökkentette; hatálybalépését követő 120 körültekintőbb pénzügyi napon belül a bank politika biztosítása (vi) a kötelező tartalékráta részvényesei jogosultak a érdekében. A kormány enyhítése: a jegybank a részvényeiket a Magyar felülvizsgálta a 2009-es bankokra vonatkozó Államra átruházni. A költségvetést, amely kötelező tartalék mértékét részvények ára az adott ben a GDP 3,9%-ának bizonyos típusú részvényes részesedése, megfelelő hiánnyal számol, kötelezettségekre valamint a banknak a és november 17-én az vonatkozóan 5%-ról 2%-ra kormányrendelet országgyűlés elfogadta azt a csökkentette. hatálybalépését megelőző jogszabályt, amely szerint a időponttal készítendő évi állami kiadásokat Devizalikviditási közbenső mérleg szerinti a évi szinten kell intézkedések: A jegybank saját tőkéje értéke alapján tartani, és a kiadások az alábbi devizalikviditási kerül meghatározásra. ben is legfeljebb a GDP intézkedéseket vezette be: növekedésének 50%-ával emelkedhetnek. (i) kétoldali O/N FX swap-ok: a jegybank kétoldalú, overnight FX swap gyorstendereket vezetett be, amelyek során a jegybank közvetítő szerepet tölt be oly módon, hogy a bankok által felkínált többlet forint- és euró-pénzeszközöket FHB: március 31-én a Magyar Állam és a Földhitel és Jelzálogbank Zrt. (FHB) megállapodtak, hogy a bankmentő csomag részeként a Magyar Állam 30 milliárd forint (100 millió euró) értékű tőkeinjekciót nyújt az FHBnak, amelyért cserébe szavazati joggal nem Élénkítő intézkedések: A kormány bejelentett egy milliárd forintos (4,6 milliárd eurós), kétéves gazdaság-élénkítő csomagot a növekedés elősegítése és a kis- és középvállalatok

4 összepárosítja. A kedvezőbb piaci feltételek miatt a jegybank a programot május 18-ával megszüntette; (ii) O/N FX swap-ok: a jegybank overnight FX swap hitelkeretet vezetett be a hazai bankok számára, amelyet egy az MNB és az EKB között létrejött szerződés tett lehetővé; (iii) EUR/CHF swap-ok: a jegybank euró/svájci frank swap-okat vezetett be az MNB és a Svájci Nemzeti Bank között január 28- án aláírt együttműködési megállapodás alapján (a magyar bankoknak svájci frankra van szükségük a nagymértékű svájci frank kitettségeik finanszírozása érdekében). A jegybank, a Svájci Nemzeti Bank, az EKB és a Lengyel Nemzeti Bank bejelentette, hogy ezen swap-ok elérhetőségét október 31-éig kiterjeszti; (iv) 6-hónapos EUR/HUF FX swap: az MNB 5 milliárd eurót különített el eurólikviditást nyújtó FX swap tenderek finanszírozására olyan bankok számára, amelyek vállalják, hogy rendelkező osztalékelsőbbségi részvényeket és egy speciális vétójoggal rendelkező részvényt jegyez. Az FHB vállalta, hogy a jelzáloghitelezési portfolióját a korábbi szinten tartja. A bankmentő csomag részét képező tőkejuttatás mellett, március 25-én a Magyar Állam és az FHB megállapodtak, hogy az FHB egy 120 milliárd forint (410 millió euró) összegű hitelkeretet kap a magánszemélyek és a KKV-k számára nyújtandó hitelezés fellendítése céljából. Mindkét intézkedés finanszírozása a 20 milliárd eurós IMF/Világbank/EKB hitelből történik. OTP: Egy március 25- én aláírt hitelszerződés alapján az FHB-n kívül az OTP, Magyarország legnagyobb bankja is kormányzati hitelt kap 400 milliárd forint (1,35 milliárd euró) értékben. A hitel nem a bankmentő csomag része, bár az OTP vállalta, hogy a felügyelőbizottságba egy a Magyar Állam által delegált személy kerül. Az OTP vállalta továbbá, hogy a hitelt finanszírozása érdekében, valamint egy milliárd forintos (6 milliárd eurós) beruházás-élénkítő csomagot, elsősorban az építőipar megsegítésére milliárd forintos (4,6 milliárd eurós) gazdaságélénkítő csomag: Az milliárd forintos élénkítő csomag nem tartalmaz új kiadásokat, hanem a költségvetésben jelenleg meglévő pénzeszközöket csoportosítja át. A csomag legnagyobb részét, 680 milliárd forintot (2,2 milliárd eurót) elsősorban kis- és középvállalatok számára nyújtandó hitelgaranciákra fordítják, míg további 260 milliárd forintot (0,9 milliárd eurót) a kereskedelmi bankokon keresztül történő hitelezés élénkítésére fordítanak. A kormány 300 milliárd forintos (1 milliárd eurós) kamattámogatást kíván nyújtani vállalati hitelezésre, 140 milliárd forintot (0,5 milliárd eurót) pedig a mikrokis- és középvállalatok számára nyújtandó közvetlen hitelekre kívánnak fordítani.

5 vállalati hitelállományukat Az milliárd forintos 2009-ben a év végi élénkítő csomag részeként szinten tartják, és vállalják, eddig megtett konkrét hogy nem vonják ki intézkedések az alábbiakat pénzeszközeiket tartalmazzák: Magyarországról. (v) 3-hónapos EUR/HUF FX swap: március 9-étől kezdődően az MNB bevezetett egy 3-hónapos euró likviditási FX swap tendert, amit 2,2 milliárd euróból, a 6-hónapos EUR/HUF FX swap számára elkülönített 5 milliárd euróból megmaradt felhasználatlan összegből finanszíroz. saját forrásból 200 milliárd forint (0,7 milliárd euró) erejéig kiegészíti a KKV-k finanszírozása céljából. Az FHB hitelhez hasonlóan, az OTP hitele is a 20 milliárd eurós IMF/Világbank/EKB hitelkeretből kerül finanszírozásra. Ezenkívül, július 10-én az EBRD bejelentette, hogy az EBRD, a Világbank Csoport és az EIB azon közös kötelezettségvállalása részeként, amely szerint több mint 24,5 milliárd euro összegű támogatást nyújtanak a régió bankszektorának, az EBRD egy 200 millió eurós alárendelt kölcsönt nyújt az OTP-nek piaci feltételek mellett. Az alárendelt hitelkeret hat hónapos időtartam alatt hívható le. További 20 millió eurót használnak fel az OTP saját részvények megszerzésére, amely az EBRD-nek az OTPben lévő jelenlegi részesedését 2%-ra növeli. (i) a kormány és egyes bankok és cégek közös tulajdonában lévő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kormányzati garanciák mértékét 450 milliárd forinttal megemelték a kis- és középvállalkozások hitelfelvételének megkönnyítésére; (ii) az EU és a Magyar Fejlesztési Bank pénzforrásaiból kereskedelmi bankokon keresztül 50 milliárd forintot bocsátanak a kis- és középvállalkozások rendelkezésére, hogy megkönnyítsék a fenti pénzforrásokhoz való hozzájutásukat, valamint milliárd forint válik hasonlóképpen elérhetővé a kis- és középvállalkozások számára forgóeszközfinanszírozásra. MFB/Eximbank: április 14-én a kormány és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Továbbá az EU pályázatok esetén az automatikus előlegfizetések összegét a támogatás végösszegének

6 megállapodást írt alá, amely akár 40%-áig felemelik, amit szerint az MFB 170 milliárd a finanszírozási szerződés forint (578 millió euro) aláírását követő 15 napon összegű hitelt kap a belül átutalnak a kormánytól. A hitel a 20 pályázóknak. A pályázóknak milliárd eurós 2009 márciusára várhatóan IMF/Világbank/EKB 100 milliárd forintot (330 hitelkeretből kerül millió eurót) tesznek így finanszírozásra. Az MFB 436 elérhetővé. millió eurót a lejáró hitelek és kötvények visszafizetésére Az milliárd forintos használ fel, miközben a (6 milliárd eurós) fennmaradó 142 millió eurót a beruházás-élénkítő Magyar Export-Import csomag: Banknak (Eximbank) adja kölcsön, mivel ez a bank nem szerzett jogosultságot arra, hogy a kormánytól közvetlenül kapjon forrásokat. Az MFB vállalta, hogy 2010 végére társaságihitelportfolióját 55 milliárd forinttal (187 millió euróval) növeli. Az Eximbank a hitelt az exportimport tevékenységek könnyítésére használja fel. Ezenkívül, az Európai Befektetési Bank (EIB) 100 millió euro kölcsönt nyújt az MFB-nek közepes méretű társaságok (több mint 250 és kevesebb, mint 3000 munkavállaló) projektjeinek finanszírozása céljából, és annak érdekében, hogy javítsa a hosszú távú finanszírozáshoz való Az milliárd forintos beruházás-élénkítő csomag célja, hogy az építőipart az elkövetkezendő 18 hónapban megrendelésekkel lássa el. A pénzt EU fejlesztési alapokból bocsátják rendelkezésre. A csomag 636 beruházás tervezett megvalósítását tartalmazza (iskolák, gyógyászati létesítmények, vasútvonalak, közutak stb.), amelyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által fenntartott adatbázisban találhatóak. Munkahely-megtartási intézkedések: A Szociális és Munkaügyi

7 hozzáférésüket a pénzügyi válság ideje alatt. A kölcsön öt 20 millió eurós részletben hívható le december 31-éig. UniCredit: május 8-án az EBRD bejelentette, hogy az EBRD, a Világbank Csoport és az EIB azon közös kötelezettségvállalása részeként, amely szerint több mint 24,5 milliárd euro összegű támogatást nyújtanak a régió bankszektorának, az EBRD összesen 432,4 millió euro értékű forrást bocsát az UniCredit nyolc kelet-európai országban lévő leányvállalatainak a rendelkezésére. A magyar UniCredit leányvállalat 50 millió eurót kap, amelyet a kis- és középvállalatok támogatására kell felhasználni. Erste: július 10-én az EBRD bejelentette, hogy ugyanazon EBRD/Világbank/EIB közös kötelezettségvállalás részeként az EBRD 100 millió eurós kölcsönt nyújt az Erste Bank Magyarországnak magántulajdonú kis- és középvállalatoknak történő Minisztérium számos intézkedést vezetett be a bajba került munkáltatók munkahely-megtartási programjainak megvalósítása érdekében. Ezek az intézkedések elsősorban az összesen 107,4 milliárd forint (358 millió euró) összegű források olyan munkáltatók számára történő rendelkezésre bocsátását jelentik, amelyek csoportos létszámleépítést jelentettek be vagy egyébként munkavállalóik megtartásáért küzdenek. A pénzeket elsősorban bérkiegészítésre (ahol a csökkentett munkaidő fizetéscsökkentéssel járna), részmunkaidős foglalkoztatási és képzési programokra, és az elbocsátott munkavállalók elhelyezésére lehet fordítani. A források egy részének (20 milliárd forintnak vagy 65 millió eurónak) a rendelkezésre bocsátása még kormányzati jóváhagyásra vár. Hatósági intézkedések: PSZÁF körlevél: február 25-én a PSZÁF, a magyar pénzügyi felügyeleti

8 továbbhitelezés céljából. szerv, körlevelet bocsátott ki a bankoknak, amelyben Az anyabankok helyi röviden meghatározta leányvállalataik esetleges ajánlásait a válság feladásától való félelmeket kezelésére vonatkozóan. A csillapítja hat PSZÁF többek között azt Magyarországon a javasolta a bankoknak, hogy legnagyobb jelenléttel ne fizessenek osztalékot, és rendelkező nemzetközi tartózkodjanak az olyan újító bank, a Bayerische jellegű pénzügyi termékek Landesbank (MKB), az Erste értékesítésétől, mint a Group Bank AG, az Intesa strukturált értékpapírok, SanPaolo (CIB Bank), a KBC strukturált kamatcsere Group (K&H Bank), a ügyletek (FX linked swapok) Raiffeisen Bank Holding és az és az árfolyam- UniCredit Bank Austria spekulációs opciós ügyletek. május 21-én kibocsátott Továbbá a PSZÁF arra közös nyilatkozata, amelyben figyelmeztetett, hogy a kijelentik, hogy magyarországi bizonyos diszkrecionális fiókjaik továbbra is különleges tőkemegfelelési figyelmet és megfelelő követelmények alóli tőkeellátottságot élveznek felmentésre irányuló majd. kérelmeket el fogja utasítani. Felügyeleti biztos: Egy április 3-én kihirdetett jogszabály szerint a PSZÁF felügyeleti biztos kinevezésére kapott felhatalmazást azon bankok működésének felülvizsgálatára, amelyeknek a tőkemegfelelési mutatója nem elégíti ki az irányadó előírásokat, és amelyek külföldi anyavállalata nem

9 biztosítja a szükséges pénzforrásokat a magyar leányvállalat számára. Kezességvállalás magánszemély adósok számára: Egy március 10-én kihirdetett jogszabály szerint a Magyar Állam kezességet vállal az olyan magánszemély adósok tartozásaiért, akik arra kényszerülnek, hogy bankjuktól áthidaló kölcsönt vegyenek fel a lakáscélú jelzálogkölcsöneik törlesztése érdekében. Az áthidaló kölcsön 24 hónapos türelmi idővel indul. A kezességvállalást bárki igénybe veheti, aki lakáscélú jelzálogkölcsönt vett fel, de szeptember 10-ét követően rajta kívül álló okokból elveszítette a munkahelyét, jelenleg állást keres, és hozzátartozóival együtt abban a lakásban lakik, amelyre jelzálog került, és nincs második lakása. A hitelgarancia programot az Európai Bizottság jóváhagyta.

10 Új kormány: március 23-án Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke, lemondott. A Parlament április 14-én jóváhagyta a korábbi gazdasági miniszter, Bajnai Gordon Magyarország új miniszterelnökévé történő kinevezését. Bajnai Gordon új kormánya olyan megszorító intézkedések bevezetését határozta el, amelyek biztosítani igyekeznek, hogy Magyarország a GDP 4%-a alatt tartsa költségvetési deficitjét. Ezzel a célkitűzéssel párhuzamosan az új kormány olyan a parlament által jóváhagyott szabályozást javasolt, amely szerint a mindezidáig a kormány adósságából finanszírozott 13. havi nyugdíjat a közalkalmazottaknak fizetendő törvényes bónuszt megszüntetik. Hasonlóképpen megszüntetik a

11 nyugdíjasoknak fizetendő 13. havi nyugdíjat is, és a nyugdíjemelést a GDP növekedéséhez kötik. Továbbá a nyugdíjkorhatárt 62 évről fokozatosan 65 évre emelik. Az új kormány adójogszabálymódosításokat hajtott végre a gazdaság versenyképesebbé tétele érdekében. A változtatások nem csökkentették vagy növelték az általános adóterhet, hanem átstrukturálták a közterheket. A legérzékelhetőbb változások közé tartoznak az áfa 20%- ról 25%-ra történő emelése, a társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentése és egy új ingatlanadó bevezetése.

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.24. C(2011) 335 végleges E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2010. évi Jelzáloglevél és Kötvény Programjához Vezető Forgalmazó, Fizető Megbízott UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2014-2015. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2009. április 28., 10 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2009. április 28., 10 óra ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2009. április 28., 10 óra KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-10-043638,

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2014. ÁPRILIS 28., 10 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok 95. 2011 Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSEI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSEI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSEI 2015. ÁPRILIS 17. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről. Budapest, 2015. március 6.

OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről. Budapest, 2015. március 6. OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 6. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 2014 Y/Y 2013 4Q 2014 3Q 2014 4Q

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt. Budapest, 2007. január 8. 1 1 A Kötvényprogram összefoglalója...

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben