SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA"

Átírás

1 dr. Kárpáthegyi Tamás Geoff Bennett Válságkezelő intézkedések Magyarországon (8. változat) július 24. Bankmentő csomag: Betétgarancia: SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Kamatláb: ÚJRATŐKÉSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK Bankmentő csomag: PÉNZESZKÖZÖK MEGVÁSÁRLÁSA EGYÉB INTÉZKEDÉSEK IMF/Világbank/EKB kölcsön: december 15-én a parlament megszavazott egy 600 milliárd forint (2 milliárd euró) összegű bankmentő csomagot, amelyet a december 22-én kihirdetett, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló évi CIV. törvény tartalmaz. A bankmentő csomag lehetővé teszi a kormány számára, hogy (i) összesen milliárd forint (5 milliárd euró) erejéig garanciát vállaljon a magyar bankok tartozásaira; és (ii) a bajba jutott bankokat akár azok hozzájárulásával, akár anélkül összesen 600 milliárd forint (2 milliárd euró) erejéig feltőkésítse. A mentőcsomagot a 2008 és 2010 között lehívott vagy lehívandó IMF hitelből finanszírozzák. Hitelgarancia program: A hitelgarancia program a szavatoló tőke nagyságára Egy október 15-én hatályba lépett jogszabályváltozás folytán az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított bankbetétek nagysága pénzintézetenként és betétenként 6-ról 13 millió forintra ( euró) emelkedett, és megszűnt a betétes által viselendő 10%- os önrész (jogszabályi garancia). Ezt követően, egy május 29-én életbe lépett újabb jogszabály-módosítás szerint június 30-ától kezdődően az állami betétgarancia euróban van kifejezve, mint euro forint-egyenértéke. Ez az összeg, az érvényes HUF/EUR árfolyamtól függően, a korábbi 13 millió forint körül van, vagy kissé meghaladja azt. Ezenkívül, október 15- én a kormányzat korlátlan garanciát vállalt a bankbetéteknek az OBA október 22-én az MNB 8,5%-ról 11,5%-ra emelte a jegybanki alapkamatot annak érdekében, hogy megvédje a magyar forintot a spekulációval szemben. Ezt követően, az MNB csökkentette a 2009-re és 2010-re vonatkozó növekedési és inflációs előrejelzéseit, és november 24-én a jegybanki alapkamatot 11,5%-ról 11,0%-ra csökkentette december 8-án a MNB tovább csökkentette az alapkamatot 11,0%-ról 10,5%-ra, majd december 23-án 10,0%, január 19-én pedig 9,5%-ra csökkentette azt.. Jegybanki intézkedések: Forintlikviditási intézkedések: A jegybank az alábbi forintlikviditási intézkedéseket vezette be: (i) Állampapír-vásárlási aukciók: a jegybank december 15-én a parlament megszavazott egy 600 milliárd forint (2 milliárd euro) összegű bankmentő csomagot, amelyet a december 22-én kihirdetett, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló évi CIV. törvény tartalmaz. A bankmentő csomag lehetővé teszi a kormány számára, hogy (i) összesen milliárd forint (5 milliárd euro) erejéig garanciát vállaljon a magyar bankok tarozásaira; és (ii) a bajba jutott bankokat akár azok hozzájárulásával, akár anélkül összesen 600 milliárd forint (2 milliárd euro) erejéig feltőkésítse. A mentőcsomagot a 2008 és 2010 között lehívott vagy lehívandó IMF hitelből finanszírozzák. Újratőkésítési program: A programban való részvételre jogosult bank kérésére a Magyar Állam A magyar vállalatok és a fogyasztók devizatartozásai, továbbá a más közép-keleteurópai országokénál nagyobb költségvetési deficit, a növekvő államadósság, és a lassabb növekedés miatt a magyar eszközök értéktelenedni kezdtek és az ország finanszírozási nehézségekbe ütközött. Ezért az IMF, az EU és a Világbank összesen 20 milliárd euro összegű pénzügyi támogatást nyújtott Magyarország részére. Az IMF a rendkívüli program keretében 17-havi, 10,5 milliárd SDR (12,3 milliárd euro) összegű Készenléti Hitelkeretet, az EU pedig 6,5 milliárd eurót biztosít a pénzügyi konszolidáció érdekében. A Világbank 1 milliárd euro, az Európai Központi Bank 5 milliárd euró hitelt nyújt. 1 Készült a Shearman & Sterling LLP-vel együttműködésben.

2 vonatkozó követelményeknek megfelelő hazai bankok számára elérhető támogatás. A garancia euróban, svájci frankban vagy forintban felvett hitelekből vagy egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítására használható, kizárólag akkor, ha a banknak a fizetési kötelezettségét a kötelezettség pénznemében kell teljesítenie. A hitelgarancia programban részt venni kívánó bankoknak olyan elsőbbségi részvényeket kell kibocsátaniuk a Magyar Állam részére, amelyek lehetőséget teremtenek az osztalékfizetési határozatok megakadályozására, továbbá vállalniuk kell, hogy korlátozzák a vezetőik díjazását április 14-én a kormány elfogadta a 89/2009. (IV. 14.) számú kormányrendeletet a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garancia eljárási szabályairól. E által garantált összegén felüli részére (kormányzati garancia). megállapodott az elsődleges állampapír forgalmazókkal, EIB kölcsön: hogy azok bizonyos állampapírokra folyamatos árjegyzést végeznek és a tulajdonukban lévő állampapírok állományát a megállapodás szerinti mennyiségre növelik, a jegybank pedig aukciókat hirdet ezen állampapírok megvásárlására; (ii) változó kamatú hiteltenderek: a jegybank hathónapos, változó kamatozású hiteltendereket vezetett be annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az Elsődleges Állampapír Forgalmazóknak és a bankoknak az állampapírok megvásárlásának finanszírozásához; (iii) fix kamatú hiteltenderek: a jegybank kéthetes, fix kamatozású hiteltendereket vezetett be hasonló megfontolásból; (iv) jegybanki betétikamatvágás: az MNB az egynapos jegybanki hitel és betét kamatszintjét az irányadó eszköz kamatszintje körüli + / - 50 bázispontra olyan szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényeket, vagy szavazati joggal rendelkező elsőbbségi részvényeket szerezhet, amelyek vétójogot biztosítanak többek között az osztalékfizetési kérdésekben. A banknak és a Magyar Államnak megállapodást kell kötniük a részvények értékéről, és a Magyar Államnak a bank működésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A nem kívánatos tulajdonosi struktúra elkerülése érdekében a bank vételi joggal rendelkezik a részvényeknek a Magyar Államtól való megszerzésére, a Magyar Állam pedig eladási joggal a részvényeknek a bank számára történő értékesítésére. Kényszerű feltőkésítésre abban az esetben kerülhet sor, ha a bank több mint 20 napig nagymértékben jegybanki likviditási kölcsönre szorul, nem tudja kielégíteni a szavatoló tőke nagyságára vonatkozó követelményeket, vagy a kormány a hitelgarancia program keretében kénytelen kifizetést eszközölni a bank Ezenkívül, az Európai Beruházási Bank (EIB) 440 millió eurós, 2013-ig felhasználható, a gazdasági versenyképességet támogató hitelkeretet nyújt Magyarországnak egy a kormány és az EIB által január 26-án aláírt hitelszerződés alapján. A hitelkeret az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő, közötti prioritások közül a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósításához való nemzeti hozzájárulás részfinanszírozására használható. EBRD/EIB/Világbank csomag: február 27-én az EBRD bejelentette, hogy az EIB-vel és a Világbankkal együtt összesen 24,5 milliárd eurót kívánnak fordítani a régió bankszektorának támogatására és a válság által sújtott vállalkozások hitelezésének finanszírozására. A támogatást tőkeinjekció,

3 szabályok szerint a bankok a pénzügyminiszter jóváhagyásától és attól függően folyamodhatnak a mentőcsomagért, hogy a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és az Államadósság Kezelő Központ hogyan véleményezi a kérelmező bank likviditását, fizetőképességét, a pénzügyi rendszerben betöltött szerepét, a finanszírozó tevékenységeire tekintettel történő vállalásait, és azokat a jogi következményeket, amelyeknek a vállalásai megsértése esetén hajlandó alávetni magát. mérsékelte; hitelezőinek, és a bank adósságfinanszírozás, fizetésképtelensége súlyosan kölcsön, és a politikai (v) az elfogadható fedezetek károsítaná a pénzügyi kockázatokkal szembeni körének bővítése: az MNB közvetítő-rendszert. A biztosítás formájában bővítette a jegybanki kormány a fenti körülmények várható. A konkrét hitelműveletek során fennállását intézkedések részletei az elfogadható fedezetek körét kormányrendeletben köteles Újratőkésítési (az önkormányzati rögzíteni. Kényszerű Intézkedések oszlopban kötvényeket és bizonyos feltőkésítés esetén a Magyar találhatóak. jelzálogleveleket elfogadható Állam gyakorolhatja az fedezetté nyilvánította), és a összes részvényesi jogot a Fiskális intézkedések: minősítési bank közgyűlésén, és a minimumkritériumot A -ról kormányrendelet Intézkedések történtek a BBB -re csökkentette; hatálybalépését követő 120 körültekintőbb pénzügyi napon belül a bank politika biztosítása (vi) a kötelező tartalékráta részvényesei jogosultak a érdekében. A kormány enyhítése: a jegybank a részvényeiket a Magyar felülvizsgálta a 2009-es bankokra vonatkozó Államra átruházni. A költségvetést, amely kötelező tartalék mértékét részvények ára az adott ben a GDP 3,9%-ának bizonyos típusú részvényes részesedése, megfelelő hiánnyal számol, kötelezettségekre valamint a banknak a és november 17-én az vonatkozóan 5%-ról 2%-ra kormányrendelet országgyűlés elfogadta azt a csökkentette. hatálybalépését megelőző jogszabályt, amely szerint a időponttal készítendő évi állami kiadásokat Devizalikviditási közbenső mérleg szerinti a évi szinten kell intézkedések: A jegybank saját tőkéje értéke alapján tartani, és a kiadások az alábbi devizalikviditási kerül meghatározásra. ben is legfeljebb a GDP intézkedéseket vezette be: növekedésének 50%-ával emelkedhetnek. (i) kétoldali O/N FX swap-ok: a jegybank kétoldalú, overnight FX swap gyorstendereket vezetett be, amelyek során a jegybank közvetítő szerepet tölt be oly módon, hogy a bankok által felkínált többlet forint- és euró-pénzeszközöket FHB: március 31-én a Magyar Állam és a Földhitel és Jelzálogbank Zrt. (FHB) megállapodtak, hogy a bankmentő csomag részeként a Magyar Állam 30 milliárd forint (100 millió euró) értékű tőkeinjekciót nyújt az FHBnak, amelyért cserébe szavazati joggal nem Élénkítő intézkedések: A kormány bejelentett egy milliárd forintos (4,6 milliárd eurós), kétéves gazdaság-élénkítő csomagot a növekedés elősegítése és a kis- és középvállalatok

4 összepárosítja. A kedvezőbb piaci feltételek miatt a jegybank a programot május 18-ával megszüntette; (ii) O/N FX swap-ok: a jegybank overnight FX swap hitelkeretet vezetett be a hazai bankok számára, amelyet egy az MNB és az EKB között létrejött szerződés tett lehetővé; (iii) EUR/CHF swap-ok: a jegybank euró/svájci frank swap-okat vezetett be az MNB és a Svájci Nemzeti Bank között január 28- án aláírt együttműködési megállapodás alapján (a magyar bankoknak svájci frankra van szükségük a nagymértékű svájci frank kitettségeik finanszírozása érdekében). A jegybank, a Svájci Nemzeti Bank, az EKB és a Lengyel Nemzeti Bank bejelentette, hogy ezen swap-ok elérhetőségét október 31-éig kiterjeszti; (iv) 6-hónapos EUR/HUF FX swap: az MNB 5 milliárd eurót különített el eurólikviditást nyújtó FX swap tenderek finanszírozására olyan bankok számára, amelyek vállalják, hogy rendelkező osztalékelsőbbségi részvényeket és egy speciális vétójoggal rendelkező részvényt jegyez. Az FHB vállalta, hogy a jelzáloghitelezési portfolióját a korábbi szinten tartja. A bankmentő csomag részét képező tőkejuttatás mellett, március 25-én a Magyar Állam és az FHB megállapodtak, hogy az FHB egy 120 milliárd forint (410 millió euró) összegű hitelkeretet kap a magánszemélyek és a KKV-k számára nyújtandó hitelezés fellendítése céljából. Mindkét intézkedés finanszírozása a 20 milliárd eurós IMF/Világbank/EKB hitelből történik. OTP: Egy március 25- én aláírt hitelszerződés alapján az FHB-n kívül az OTP, Magyarország legnagyobb bankja is kormányzati hitelt kap 400 milliárd forint (1,35 milliárd euró) értékben. A hitel nem a bankmentő csomag része, bár az OTP vállalta, hogy a felügyelőbizottságba egy a Magyar Állam által delegált személy kerül. Az OTP vállalta továbbá, hogy a hitelt finanszírozása érdekében, valamint egy milliárd forintos (6 milliárd eurós) beruházás-élénkítő csomagot, elsősorban az építőipar megsegítésére milliárd forintos (4,6 milliárd eurós) gazdaságélénkítő csomag: Az milliárd forintos élénkítő csomag nem tartalmaz új kiadásokat, hanem a költségvetésben jelenleg meglévő pénzeszközöket csoportosítja át. A csomag legnagyobb részét, 680 milliárd forintot (2,2 milliárd eurót) elsősorban kis- és középvállalatok számára nyújtandó hitelgaranciákra fordítják, míg további 260 milliárd forintot (0,9 milliárd eurót) a kereskedelmi bankokon keresztül történő hitelezés élénkítésére fordítanak. A kormány 300 milliárd forintos (1 milliárd eurós) kamattámogatást kíván nyújtani vállalati hitelezésre, 140 milliárd forintot (0,5 milliárd eurót) pedig a mikrokis- és középvállalatok számára nyújtandó közvetlen hitelekre kívánnak fordítani.

5 vállalati hitelállományukat Az milliárd forintos 2009-ben a év végi élénkítő csomag részeként szinten tartják, és vállalják, eddig megtett konkrét hogy nem vonják ki intézkedések az alábbiakat pénzeszközeiket tartalmazzák: Magyarországról. (v) 3-hónapos EUR/HUF FX swap: március 9-étől kezdődően az MNB bevezetett egy 3-hónapos euró likviditási FX swap tendert, amit 2,2 milliárd euróból, a 6-hónapos EUR/HUF FX swap számára elkülönített 5 milliárd euróból megmaradt felhasználatlan összegből finanszíroz. saját forrásból 200 milliárd forint (0,7 milliárd euró) erejéig kiegészíti a KKV-k finanszírozása céljából. Az FHB hitelhez hasonlóan, az OTP hitele is a 20 milliárd eurós IMF/Világbank/EKB hitelkeretből kerül finanszírozásra. Ezenkívül, július 10-én az EBRD bejelentette, hogy az EBRD, a Világbank Csoport és az EIB azon közös kötelezettségvállalása részeként, amely szerint több mint 24,5 milliárd euro összegű támogatást nyújtanak a régió bankszektorának, az EBRD egy 200 millió eurós alárendelt kölcsönt nyújt az OTP-nek piaci feltételek mellett. Az alárendelt hitelkeret hat hónapos időtartam alatt hívható le. További 20 millió eurót használnak fel az OTP saját részvények megszerzésére, amely az EBRD-nek az OTPben lévő jelenlegi részesedését 2%-ra növeli. (i) a kormány és egyes bankok és cégek közös tulajdonában lévő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kormányzati garanciák mértékét 450 milliárd forinttal megemelték a kis- és középvállalkozások hitelfelvételének megkönnyítésére; (ii) az EU és a Magyar Fejlesztési Bank pénzforrásaiból kereskedelmi bankokon keresztül 50 milliárd forintot bocsátanak a kis- és középvállalkozások rendelkezésére, hogy megkönnyítsék a fenti pénzforrásokhoz való hozzájutásukat, valamint milliárd forint válik hasonlóképpen elérhetővé a kis- és középvállalkozások számára forgóeszközfinanszírozásra. MFB/Eximbank: április 14-én a kormány és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Továbbá az EU pályázatok esetén az automatikus előlegfizetések összegét a támogatás végösszegének

6 megállapodást írt alá, amely akár 40%-áig felemelik, amit szerint az MFB 170 milliárd a finanszírozási szerződés forint (578 millió euro) aláírását követő 15 napon összegű hitelt kap a belül átutalnak a kormánytól. A hitel a 20 pályázóknak. A pályázóknak milliárd eurós 2009 márciusára várhatóan IMF/Világbank/EKB 100 milliárd forintot (330 hitelkeretből kerül millió eurót) tesznek így finanszírozásra. Az MFB 436 elérhetővé. millió eurót a lejáró hitelek és kötvények visszafizetésére Az milliárd forintos használ fel, miközben a (6 milliárd eurós) fennmaradó 142 millió eurót a beruházás-élénkítő Magyar Export-Import csomag: Banknak (Eximbank) adja kölcsön, mivel ez a bank nem szerzett jogosultságot arra, hogy a kormánytól közvetlenül kapjon forrásokat. Az MFB vállalta, hogy 2010 végére társaságihitelportfolióját 55 milliárd forinttal (187 millió euróval) növeli. Az Eximbank a hitelt az exportimport tevékenységek könnyítésére használja fel. Ezenkívül, az Európai Befektetési Bank (EIB) 100 millió euro kölcsönt nyújt az MFB-nek közepes méretű társaságok (több mint 250 és kevesebb, mint 3000 munkavállaló) projektjeinek finanszírozása céljából, és annak érdekében, hogy javítsa a hosszú távú finanszírozáshoz való Az milliárd forintos beruházás-élénkítő csomag célja, hogy az építőipart az elkövetkezendő 18 hónapban megrendelésekkel lássa el. A pénzt EU fejlesztési alapokból bocsátják rendelkezésre. A csomag 636 beruházás tervezett megvalósítását tartalmazza (iskolák, gyógyászati létesítmények, vasútvonalak, közutak stb.), amelyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által fenntartott adatbázisban találhatóak. Munkahely-megtartási intézkedések: A Szociális és Munkaügyi

7 hozzáférésüket a pénzügyi válság ideje alatt. A kölcsön öt 20 millió eurós részletben hívható le december 31-éig. UniCredit: május 8-án az EBRD bejelentette, hogy az EBRD, a Világbank Csoport és az EIB azon közös kötelezettségvállalása részeként, amely szerint több mint 24,5 milliárd euro összegű támogatást nyújtanak a régió bankszektorának, az EBRD összesen 432,4 millió euro értékű forrást bocsát az UniCredit nyolc kelet-európai országban lévő leányvállalatainak a rendelkezésére. A magyar UniCredit leányvállalat 50 millió eurót kap, amelyet a kis- és középvállalatok támogatására kell felhasználni. Erste: július 10-én az EBRD bejelentette, hogy ugyanazon EBRD/Világbank/EIB közös kötelezettségvállalás részeként az EBRD 100 millió eurós kölcsönt nyújt az Erste Bank Magyarországnak magántulajdonú kis- és középvállalatoknak történő Minisztérium számos intézkedést vezetett be a bajba került munkáltatók munkahely-megtartási programjainak megvalósítása érdekében. Ezek az intézkedések elsősorban az összesen 107,4 milliárd forint (358 millió euró) összegű források olyan munkáltatók számára történő rendelkezésre bocsátását jelentik, amelyek csoportos létszámleépítést jelentettek be vagy egyébként munkavállalóik megtartásáért küzdenek. A pénzeket elsősorban bérkiegészítésre (ahol a csökkentett munkaidő fizetéscsökkentéssel járna), részmunkaidős foglalkoztatási és képzési programokra, és az elbocsátott munkavállalók elhelyezésére lehet fordítani. A források egy részének (20 milliárd forintnak vagy 65 millió eurónak) a rendelkezésre bocsátása még kormányzati jóváhagyásra vár. Hatósági intézkedések: PSZÁF körlevél: február 25-én a PSZÁF, a magyar pénzügyi felügyeleti

8 továbbhitelezés céljából. szerv, körlevelet bocsátott ki a bankoknak, amelyben Az anyabankok helyi röviden meghatározta leányvállalataik esetleges ajánlásait a válság feladásától való félelmeket kezelésére vonatkozóan. A csillapítja hat PSZÁF többek között azt Magyarországon a javasolta a bankoknak, hogy legnagyobb jelenléttel ne fizessenek osztalékot, és rendelkező nemzetközi tartózkodjanak az olyan újító bank, a Bayerische jellegű pénzügyi termékek Landesbank (MKB), az Erste értékesítésétől, mint a Group Bank AG, az Intesa strukturált értékpapírok, SanPaolo (CIB Bank), a KBC strukturált kamatcsere Group (K&H Bank), a ügyletek (FX linked swapok) Raiffeisen Bank Holding és az és az árfolyam- UniCredit Bank Austria spekulációs opciós ügyletek. május 21-én kibocsátott Továbbá a PSZÁF arra közös nyilatkozata, amelyben figyelmeztetett, hogy a kijelentik, hogy magyarországi bizonyos diszkrecionális fiókjaik továbbra is különleges tőkemegfelelési figyelmet és megfelelő követelmények alóli tőkeellátottságot élveznek felmentésre irányuló majd. kérelmeket el fogja utasítani. Felügyeleti biztos: Egy április 3-én kihirdetett jogszabály szerint a PSZÁF felügyeleti biztos kinevezésére kapott felhatalmazást azon bankok működésének felülvizsgálatára, amelyeknek a tőkemegfelelési mutatója nem elégíti ki az irányadó előírásokat, és amelyek külföldi anyavállalata nem

9 biztosítja a szükséges pénzforrásokat a magyar leányvállalat számára. Kezességvállalás magánszemély adósok számára: Egy március 10-én kihirdetett jogszabály szerint a Magyar Állam kezességet vállal az olyan magánszemély adósok tartozásaiért, akik arra kényszerülnek, hogy bankjuktól áthidaló kölcsönt vegyenek fel a lakáscélú jelzálogkölcsöneik törlesztése érdekében. Az áthidaló kölcsön 24 hónapos türelmi idővel indul. A kezességvállalást bárki igénybe veheti, aki lakáscélú jelzálogkölcsönt vett fel, de szeptember 10-ét követően rajta kívül álló okokból elveszítette a munkahelyét, jelenleg állást keres, és hozzátartozóival együtt abban a lakásban lakik, amelyre jelzálog került, és nincs második lakása. A hitelgarancia programot az Európai Bizottság jóváhagyta.

10 Új kormány: március 23-án Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke, lemondott. A Parlament április 14-én jóváhagyta a korábbi gazdasági miniszter, Bajnai Gordon Magyarország új miniszterelnökévé történő kinevezését. Bajnai Gordon új kormánya olyan megszorító intézkedések bevezetését határozta el, amelyek biztosítani igyekeznek, hogy Magyarország a GDP 4%-a alatt tartsa költségvetési deficitjét. Ezzel a célkitűzéssel párhuzamosan az új kormány olyan a parlament által jóváhagyott szabályozást javasolt, amely szerint a mindezidáig a kormány adósságából finanszírozott 13. havi nyugdíjat a közalkalmazottaknak fizetendő törvényes bónuszt megszüntetik. Hasonlóképpen megszüntetik a

11 nyugdíjasoknak fizetendő 13. havi nyugdíjat is, és a nyugdíjemelést a GDP növekedéséhez kötik. Továbbá a nyugdíjkorhatárt 62 évről fokozatosan 65 évre emelik. Az új kormány adójogszabálymódosításokat hajtott végre a gazdaság versenyképesebbé tétele érdekében. A változtatások nem csökkentették vagy növelték az általános adóterhet, hanem átstrukturálták a közterheket. A legérzékelhetőbb változások közé tartoznak az áfa 20%- ról 25%-ra történő emelése, a társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentése és egy új ingatlanadó bevezetése.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA dr. Kárpáthegyi Tamás Geoff Bennett Válságkezelő intézkedések Magyarországon (6. változat) 1 2009. április 8. Bankmentő csomag: Betétgarancia: SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Kamatláb: ÚJRATŐKÉSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA dr. Kárpáthegyi Tamás Geoff Bennett Válságkezelő intézkedések Magyarországon (7. változat) 1 2009. május 8. Bankmentő csomag: Betétgarancia: SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Kamatláb: ÚJRATŐKÉSÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank IX. Soproni Pénzügyi Napok 2015. október 1. Az előadás felépítése 1. Az adósságkezelés szerepe, jelentősége

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További információk 7. Kibocsátási naptár 1. Nettó finanszírozási igény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. december

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. december ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2015 BUDAPEST, 2014. december Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Állunk a vártán Király Júlia alelnök, Magyar Nemzeti Bank Közreműködött: Szigel Gábor és a PST munkatársai

Állunk a vártán Király Júlia alelnök, Magyar Nemzeti Bank Közreműködött: Szigel Gábor és a PST munkatársai Állunk a vártán Király Júlia alelnök, Magyar Nemzeti Bank Közreműködött: Szigel Gábor és a PST munkatársai Üzleti konferencia a GKI Gazdaságkutató Zrt. rendezésében 29. május 14. Miért pont mi kerültünk

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek -

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. január

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, 2014. január ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY 2014 BUDAPEST, 2014. január Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta?

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Matolcsy György 52. MKT Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza 2014. szeptember 6. 1 Tartalom Örökségünk Inflációs célkövetés a válság után

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések A 2013. augusztusra vonatkozó MNB statisztikai mérlegének előzetes adatait bemutató sajtóközleménytől kezdődően már az előzetes adatok is tartalmazzák az MNB eszköz és forrás oldali

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató. 2010. elsô negyedév n ÁLLAMPAPírpiac negyedéves tájékoztató n 21. elsô negyedév n A 21. I. negyedéve során a kincstári kör hiánya, milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási igényt az EU transzferek

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban Fő kérdések: Adósságkezelés a hitelpiaci válság időszakában Dr. Borbély László András általános vezérigazgató-helyettes 1. Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 28- ban, 2. A forint államkötvény-piac

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez Hitelintézetek finanszírozási tervre vonatkozó felügyeleti jelentése Táblakód Megnevezés Gyakoriság Beküldési határidő 1 P_00.01 Finanszírozási terv

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben