JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. január 15-én tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Bábiné Szottfried Gabriella polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Napirend előtt: Bániné Szottfried Gabriella: Január 13-án térségi fórumot tartottunk a Duna folyó területét érintő nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárásával kapcsolatban. A fórumon szép számmal megjelentek a résztvevők. A hatóság jelen lévő képviselője nyilatkozott arról, hogy támogatja az eljárás felfüggesztését. A fórumon részt vett Dr. Harrach Péter országgyűlési képviselő, aki az törvény módosítását fogja kezdeményezni, valamint Dr. Bóth János országgyűlési képviselő, aki a szakminiszterhez ír levelet a felmerülő jogi aggályokkal kapcsolatban. Az a véleményem, hogy az érintett településeknek tovább kell gondolkodnia azon, mi legyen a megoldás. Országos szinten érdeklődnek érintett önkormányzatok, hogy ők is csatlakoznának a kezdeményezéshez. Köszönöm a fórumon résztvevőknek a segítséget. Tovább folytatjuk a munkát. Farkas Péter: A Duna-parton korábban felmerült másfél milliós vízdíj kifizetésével mi a helyzet? Eddig nem volt ismeretes, hogy a tetemes vízmennyiséget ki használta el. Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit jegyző: Az önkormányzat vízóráján keletkezett a fogyasztás, elképzelhető, hogy vízfolyás történt. Farkas Péter: Az önkormányzat fizette ki az összeget? Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit: A kiszámlázott összeget az önkormányzat fizette ki részletekben. Helyszíni szemle során nem sikerült kideríteni, hogy mi történt. Jegyzőkönyvek is készültek a helyszíni szemle során. Farkas Péter: A lakók jelezték, hogy a Floch puszta víznyomása igen csekély. Mi az oka ennek? Az önkormányzat építtette ki ott a gerincvezetéket. Dr. Czirják Imre képviselő megérkezett 12 fővel folytatja munkáját a képviselő-testület. Bábiné Szottfried Gabriella: Az önkormányzathoz nem érkezett ilyen jellegű bejelentés. Farkas Péter: Bábi Róbert és az aszfaltozógép. Azt jelezték, hogy a képviselő úr a községben aszfaltozott. Mi az igazság? Bábi Róbert: Ez rágalom, ez személyemet sérti. Nem aszfaltoztam a község területén. Segítségemet felajánlottam, de a munka nem valósult meg. Bányavári Pál: A polgármester asszonyhoz lenne néhány kérdésem.

2 2 Hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bábiné Szottfried Gabriella: A kérdésekre írásban fogok válaszolni. Decemberi hónapban szabadságon voltam, van olyan ügy, amiről nem volt tudomásom. Bányavári Pál: Olyan horderejű dolgokról van szó, amiről a képviselő-testületet tájékoztatni kellett volna. Bátori Melinda: A Rendezési Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Felolvassa hozzászólását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bátori Melinda: A január 12-én a Jogi és Fejlesztési Bizottság ülésén és a 2009, január 13-án tartott lakossági fórumon feltett kérdéseimre írásbeli választ kérek. Bábiné Szottfried Gabriella: Ügyrendi javaslatom: A Kulturális Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítását javaslom napirendre tűzni. Papp István: Egyebek napirendként szerepel a szociális étkeztetés. Az elmúlt hét keddjén az étel kifőzéssel foglalkozó sződligeti vállalkozók kaptak egy telefonhívást, hogy ajánlatot adjanak ételszállításra. A képviselő-testület ilyen döntést nem hozott. Ez nem tisztességes eljárás. A telefonos megkereséseket a jövőben el kell felejteni, írásban kell kérni ajánlatot. Ügyrendi javaslatom: az Ajánlatok szociális étkeztetésre napirendről történő levétele. Bábiné Szottfried Gabriella: Arról van szó, hogy a képviselő-testület fontolja meg a szociális étkeztetés formáját. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is meglepődve értesült az ajánlatokról, nem láttuk ezt előkészítettnek. A bizottság azt javasolta, hogy a gondozási központ mérje fel a szociális étkeztetésre rászorultak körét. Az álláshelyről is dönteni kell. Bábiné Szottfried Gabriella: Javaslom, hogy szavazzunk képviselőtársam ügyrendi javaslatáról, mely szerint az Ajánlatok szociális étkeztetésre a napirendről lekerül. A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 1/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete az Ajánlatok szociális étkeztetésre napirendet leveszi mai ülése napirendjéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Bábiné Szottfried Gabriella: A fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. A képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő napirendet fogadta el:

3 3 Napirend 1./ A Kulturális Alapról szóló 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 2./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 3./ Beszámoló a képviselő-testület állandó bizottságai évi tevékenységéről Előadók: bizottsági elnökök 4./ A képviselő-testület bizottságainak évi munkaterve Előadók: bizottsági elnökök 5./ Csatlakozás az iskolatej program évi kiírásához Előadó: Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit jegyző 6./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató Előadók: orvosok, védőnők 7./ Sződligetért Közalapítvány Alapító Okiratának és személyi összetételének átvizsgálása. Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 8./ A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése Előadó: Bódi Istvánné Kuratórium elnöke 9./ Távközlési nyomvonalra tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 10./ Népmese Központ létesítése a Duna-parton Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 11./ Duna folyó Sződliget területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárása Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 12./ Egyebek Sződligeti hátrányos helyzetű gyermekek támogatása

4 4 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Bábiné Szottfried Gabriella: A főépítész felajánlotta, hogy a buszmegállók tervezését ingyenesen elvállalja. Papp István: Korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy a Barackosi játszótérre vásárol egy kombinált hintát. Megtörtént-e a vásárlás? Bábiné Szottfried Gabriella: Ebben a hónapban le fog bonyolódni a hinta beszerzése. A beszámolóval kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. Sződliget község Képviselő-testülete 11 igen 1 nem szavazat ellenében elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. 1./ A Kulturális Alapról szóló 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása Bábiné Szottfried Gabriella: Az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület az előterjesztett rendelet tervezetet nem fogadta el. Ismertetésre kerül a rendelet tervezet. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság véleménye az, hogy a Kulturális Alapból a községi ünnepek programjainak költségeire ne kelljen %-os tartalékot képezni. Bábiné Szottfried Gabriella: Javaslom, hogy a rendelet-tervezet 1.. (2) bekezdése maradjon ki a rendelet-tervezetből. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.15.) rendelete az önkormányzati Kulturális Alapról szóló 5/2007. (V.02.) rendelettel módosított 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Kulturális Alapról szóló rendelet (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 1./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról Bábiné Szottfried Gabriella: Van-e kérdés észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

5 5 2/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a polgármesternek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ Beszámoló a képviselő-testület állandó bizottságai évi tevékenységéről Bábiné Szottfried Gabriella: Minden bizottság tárgyalta a napirendet. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a beszámolót elfogadta. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság a beszámolót tudomásul veszi, és javasolja elfogadásra. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom a bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 3/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Fejlesztési Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jóléti Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3./ A képviselő-testület bizottságainak évi munkaterve Bábiné Szottfried Gabriella: Kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok döntését. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadta a bizottság munkatervét.

6 6 Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság azzal egészítette ki munkatervét, hogy még a január hónapban tárgyalja a Helyi Építési Szabályzat részleteit. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság munkatervét azzal egészítette ki, hogy márciusban tárgyalja a Sződliget.hu weblappal kapcsolatos reklámok, hirdetési díjak, és webfelülettel kapcsolatos kérdéseket. Az ünnepekkel kapcsolatban is módosítást javasolunk: Augusztus 20- án megemlékezést, Falunapon pedig műsoros rendezvényt, koncertet terveznénk. Papp István: Az Augusztus 20-nak már hagyománya van, ezért tartanám továbbra is jónak a műsorokat. Bábiné Szottfried Gabriella: Meg van a lehetősége annak, hogy a rendezvényekre pályázzunk. A testvér települési kapcsolatok lehetőségét továbbra is figyelembe lehet venni. Tóth Zoltán: Pénzügyi téren is meg kell vizsgálni a rendezvényeket. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság a Kulturális Alap előző évi maradványára továbbra is igényt tart Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy szavazzunk a bizottságok munkatervéről. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 4/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Fejlesztési Bizottság évi munkatervét. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi munkatervét. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jóléti Bizottság évi munkatervét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Csatlakozás az iskolatej program évi kiírásához Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előerjesztést. Kérdés, észrevétel hiányában javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

7 7 5/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete csatlakozik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a január 1. és december 31. közötti időszakra meghirdetett iskolatej programhoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a programban való részvételhez szükséges szállítási és kereskedelmi szerződést a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel a jelzett időszakra vonatkozóan megkösse. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megkötött szerződés alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal székhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez a 166/2008. (XII.22.) FVM rendeletben meghatározott támogatási kérelmet határidőben nyújtsa be. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: jegyző 5./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató Bábiné Szottfried Gabriella: A háziorvosok a mai napon a délutáni időpontban rendelnek, ezért jelezték, hogy nem tudnak a testületi ülésen megjelenni. Berkiné Hanzlik Mária: Az egészségnapon 45 fő vett részt, ezt kevésnek tartom. Bábiné Szottfried Gabriella: Én is rendszeresen részt veszek a váci egészségnapon, mert fontosnak tartom. A városban is kb. ennyi fő vett részt. Berkiné Hanzlik Mária: Az egészségnap időpontján lehetne változtatni, talán más időpontban nagyobb részvétel lenne. A gyerekorvos leírja, hogy nagy segítség lenne a fertőző betegek számára kialakítandó fertőzőelkülönítő létrehozása. Ezt nem lehet megvalósítani? Dr. Czirják Imre: Attól eltekintve, hogy elfogadjuk a beszámolót, azon kell gondolkodni, hogy elfogadható körülmények között tartózkodjanak a betegek a rendelőben. Ezt már kb. 2 éve jelzem. Át kellene gondolni a költségvetés tervezése során a fertőző elkülönítő létesítését is. A főépítész segítségét lehet az ügyben kérni. A karbantartási munkálatokat el kell végezni a rendelőben. Gondolkodni kell a világítás korszerűsítésén, a szeparálás lehetőségének biztosításán. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a képviselők gondolják el, hogy az orvosok által felvázolt problémákból mit tud felvállalni az önkormányzat, és minél előbb fogjon hozzá. Bábiné Szottfried Gabriella: A háziorvosok a befizetett iparűzési adójuk összegét az épület karbantartására fordíthatják. A fertőző betegek elkülönítésére szóba jöhet a régi védőnői szolgálat helyisége.

8 8 Dr. Czirják Imre: Milyen felújítási munkálatokat végeztetett el a képviselő-testület a rendelőben? Bábiné Szottfried Gabriella: Itt volt a képviselő úr is, tudomása van róla. Bányavári Pál: A Jóléti Bizottság javasolja a rendelő előtt lévő út felújítását. Bábiné Szottfried Gabriella: A koncepció tárgyalásakor tárgyaltunk erről, ez a közeljövőben meg fog valósulni. Javaslom a háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 6/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6./ Sződligetért Közalapítvány Alapító Okiratának és személyi összetételének átvizsgálása. Bábiné Szottfried Gabriella: Mivel személyi kérdésről van szó, javaslom hogy a napirendet zárt ülésen tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Szavazás eredménye: 9 igen 2 nem és 1 tartózkodás. A képviselő-testület a szavazás eredményeként a napirendet zárt ülésen tárgyalja. 7./ A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése Bábiné Szottfried Gabriella: Felkérem a Sződligetért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét a napirend ismertetésére. Bódi Istvánné: Az írásos előterjesztés alapján ismerteti a napirendet. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Az előterjesztő vitaindítónak szánta az anyagot. Javaslom, hogy a 2. és 3. pontban megfogalmazottakat most ne vegyük figyelembe, mert ez nem a napirendhez fűződik. A bizottság álláspontja, hogy tudomásul veszi az anyagot, a szülőkkel és az iskola vezetésével ki kell alakítani egy álláspontot az ügyben. Javaslom, hogy a sződligeti Polgárőr Szövetség is legyen bevonva a kezdeményezésbe. Bányavári Pál: A szülői munkaközösséggel fel kell venni a kapcsolatot, a szülők hajlandók az ilyen jellegű kezdeményezésekre.

9 9 Farkas Péter: Egyetértek azzal, hogy a gyermekeknek ilyen módon oktatni kell a közlekedést. Bódi Istvánné: Az oktatási intézménynek is érdeke a biztonságos közlekedés. Bábiné Szottfried Gabriella: Szülői értekezleten lehetne ismertetni a kezdeményezést. Berkiné Hanzlik Mária: Az előterjesztés 3. pontjával foglalkozni kellene, mert most kell megbeszélni a versenyen való részvételt. Bódi Istvánné: A Közalapítvány a hozzájuk csatlakozó szervezetekkel együtt szeretne indulni a Delikát által meghirdetett Főzzünk játszóteret versenyen. Javaslom, hogy ehhez minél többen társuljunk. Köszönjük az adójuk 1 %-át felajánlóknak az anyagi támogatást. Köszönöm azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak a pénzbeli felajánlását, akik tiszteletdíjuk összegét a közalapítvány részére felajánlják Bábiné Szottfried Gabriella: A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében létrejött kezdeményezést a képviselő-testület tudomásul vette. 8./ Távközlési nyomvonalra tulajdonosi hozzájárulás Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előterjesztést. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és támogatta a kérelmet. A külsős bizottsági tagunk szakmailag véleményezte a kérelmet, ezt a továbbiakban javaslom figyelembe venni. Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy szavazzunk. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 7/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a STENTOR-MI Kft. (2310 Szigetszentmiklós, József A. u. 3/b.) kérelmére a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást (TMH Sződliget 1 MSN optikai ellátása 1. irány (Sződliget, 038/1 hrsz) ST-102/2008. engedélyezési tervben szereplő távközlési nyomvonalra 047 hrsz. Új utca sportpálya előtti szakasza, 1052 hrsz. Új utca belterületi szakasza, 1053/2 hrsz Új utca Klapka utca közötti közterületi szakasz, 039 hrsz közút/) megadja azzal a kikötéssel, hogy a felbontott burkolatot az eredeti állapotára történő helyreállítással, valamint az útlezárás kapcsán biztosítani kell mindkét irányú forgalom megszervezését. A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

10 10 9./ Népmese Központ létesítése a Duna-parton Bábiné Szottfried Gabriella: Farkas Rozália a Népmese Központ megálmodója, hozzá kérdéseket lehet majd intézni, de előbb rövid szóbeli ismertetést kérünk. Az előterjesztést gondolatébresztőnek szántuk. Farkas Rozália: Egy programról van szó, mely a gyermekek nevelésére összpontosít. Az épületegyüttes meg van tervezve. A tervező javaslata alapján első lépésként az első épületet lehetne megvalósítani. Ez rövidebb idő alatt lenne kész, és kisebb összeget jelentene. Ami ebből Sződlietnek előnyére válna, hogy helyben a lakossággal ezen belül a gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Téglajegyeket adnánk el, és ezek fejében tanítanám a gyerekeket. Nyelvoktatásról, tehetséggondozásról is szó lehet. A Népmese Központ egy országos intézmény lenne, melynek központja Sződliget község lenne. Ez a település részére turisztikai lehetőséget is jelent, családos üdülés is szóba jöhet. A helyi ünnepségeket, Népmese napot, és fesztiválokat is lehetne majd rendezni. A résztvevők a helyért és minden egyébért fizetnének. Bányavári Pál: Mennyi pénze van jelenleg az alapítványnak. Farkas Rozália: Az alapítvány pár hónappal ezelőtt lett bejegyezve, és kb. 2 millió Ft saját pénzem van benne. Addig, amíg nincs meg a terület, addig nem tudok több pénzt gyűjteni. Csak úgy tudok pályázni, ha dokumentumok rendelkezésemre állnak. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyből nem tűnik ki, hogy az önkormányzat ebből mennyit profitálna. Az 1 ha területért mit kapna az önkormányzat? Az, hogy eladásról, vagy a terület bérletéről lenne szó, ebből az anyagból nem derül ki. A faházas táborterület árvízzel gyakran elöntött terület, ezt figyelembe kell venni a döntésnél. A bizottság tudomásul veszi az előterjesztést, de részletes egyeztetésre van szükség anyagi vonatkozásban. Bányavári Pál: Legelőször az anyagiakat kell rendbe tenni, azt kell tisztázni. Farkas Rozália: Úgy gondolom, hogy lehet egy ilyen létesítményt kevesebb összegből is létesíteni. Nem akarom birtokolni a területet. A községtől azt kérem, hogyha bizonyos célért a község pályázhat, akkor pályázzon, ez lenne az elvárásom. Nem azt igénylem, hogy ezt a létesítményt a község építse meg. Kovács Jenőné: Mi lenne a haszna ebből az önkormányzatnak? A döntéshez sokkal több információra és gazdasági tanulmányra volna szükségünk. Kérdés még az is, hogy milyen feltételekkel vennék igénybe a területet? Farkas Rozália: Most egy elvi döntésre volna szükség. Tóth Zoltán: A településnek korlátozottak a lehetőségei. A hírérték oldaláról kell a lehetőségről beszélni. Bányavári Pál: A Jóléti Bizottság az ülésén felvetette, a képviselő-testület döntsön arról, hogy mit szeretne a Duna-parti területtel. Arról kell dönteni, hogy a területeket hogyan hasznosítsa az önkormányzat és erre írjon ki pályázatot.

11 11 Farkas Rozália: Biztosan fognak érkezni javaslatok, de bárki, bármi létesítményt szeretne idehozni, az azért teszi, mert saját magának akar hasznot hozni. A településnek nem lenne haszna. Én ebből az elképzelésből semmi hasznot nem akarok, csak ebbe tenném a pénzemet. Azokat a gyermekeket, embereket kell támogatni, akik rászorulnak. A felelősség az én vállamon lenne. Olyan szerződést kötnénk az önkormányzattal, amelyben kikötnék, hogy bizonyos időn belül látható eredményt kell elérnem, akkor megkötnénk a végleges szerződést. Én már a jövő hónaptól jönnék ide dolgozni. Berkiné Hanzlik Mária: A település fejlesztési koncepciójának tárgyalásakor térjünk vissza erre a dologra. A kezdeményezés számomra jónak tűnik. Papp István: Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy területbérlésről, vagy vásárlásról lenne szó. Amennyiben meg tudnánk állapodni, abban az esetben nem zárkózunk el a lehetőségtől. Farkas Rozália: Azért csinálnám az egészet, hogy a községnek ebből haszna lenne. A telek megmaradna önkormányzati tulajdon. Bérbe szeretném venni a területet. Kovács Jenőné: Valamennyi tőkét fel kell mutatni, különben a dolog kockázatos. Berkiné Hanzlik Mária: Ön más területet is el tud képzelni? Farkas Rozália: Más terület is szóba jöhet, ha az alkalmas a feladathoz. Úgy gondolom, hogy ha idehozok egy beruházást, azért önök adnák a területet. Nem a saját hasznomra akarom az egészet megvalósítani. Farkas Péter: A Makovecz Imre által tervezet létesítményről készült-e költségelemzés? Tóth Zoltán: Felelősséggel kell döntenünk. Van-e önnek pénze, vagy sem, ez a kérdés? Jónak tartom az elképzelést, de ez számunkra kevés. Szeretnénk részleteket is megismerni. Farkas Rozália: Amíg nincs szerződés az adott helyről, addig nem tudok szponzorokat keresni. Tóth Zoltán: Elvben hozzájárul az önkormányzat, és 1 hónap múlva újratárgyalja a képviselőtestület az ügyet. Bányavári Pál: Az alapítványnak hány tagja van? Farkas Rozália: Sok segítőm van. Pedagógus vagyok és népi játszóházas vezető kurzusra járok. A szakembereket hoznám magammal. Tóth Zoltán: Az iskolában nem lehetne elkezdeni a munkát? Bábiné Szottfried Gabriella: Az általános iskola elfogadott pedagógiai módszer alapján dolgozik. Kovács Jenőné: Mi az elképzelés, miből tartanák fenn magukat? Farkas Rozália: Belépődíjakból, a rendezvények bevételeiből.

12 12 Kovács Jenőné: a létesítményhez az 1 ha terület elegendő lenne? Farkas Rozália: Ettől kevesebb terület is elég lenne. Mire ez a beruházás elkészülne addigra a felajánlott adók 1 %-át is igénybe vehetné az alapítványunk. Kovács Jenőné: Az önkormányzat szeretné elkerülni azt, hogy a beruházás félbe maradna az anyagiak miatt. Berkiné Hanzlik Mária: Elsőként a képviselő-testületnek el kellene eldöntenie, hogy mit képzel el a Duna-parton. Bábiné Szottfried Gabriella: Kérhetnénk a hölgytől üzleti tervet, és a testület látni fogja, hogy ebből mi valósulhat meg a Duna-parton. Papp István: A tervek készítése további költséget jelentene a beruházó részéről. Az a kérdés, ha bérbe adjuk a területet, a vállalkozó tudná-e fizetni. Ha nem, akkor továbblépünk. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület ennek a tervnek a megvalósítását nem veti el, és a későbbiekben visszatér rá. Amennyiben a szponzori hátteret össze tudja gyűjteni, akkor a testület támogathatónak tartja az elképzelést. Hagyományápoló kulturális központ jó jönne a községnek is. Kérem önt, mozgasson meg mindent ennek érdekében. Farkas Rozália: Pár hónap türelmi időt kérek önöktől. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület elviekben támogatja az elképzelést, és a konkrétumokra majd visszatér. Megkérdem Szitár Orsolya népművelőt, hogy mi a véleménye erről az elképzelésről? Szitár Orsolya: Felvettem a kapcsolatot Farkas Rozáliával. Ez a dolog engem is elvarázsol. A fiatal alapítvány meggátol abban, hogy pályázzunk, de támogatói körrel pályázatok nélkül is meg lehet valósítani a beruházást. Az önkormányzat elvi támogatására lenne szükség. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, és nem zárkózik el a dologtól. 10./ Duna folyó Sződliget területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárása Bábiné Szottfried Gabriella: Azt javaslom, hogy testületi határozatot fogalmazzunk meg a Duna folyó Sződliget közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárásának megszüntetése ellen. Bányavári Pál: A nagyvízi meder besorolással kapcsolatos hirdetményt már november végén elküldték az érintett önkormányzatoknak. Annak örültem volna, ha az üggyel kapcsolatban egy határozati javaslatot elfogadott volna a képviselő-testület még decemberben, akkor amikor az ügy tudomására jutott az önkormányzatnak. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő úr által, rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának kezdeményezésekor szabadságon voltam, nem tudtam róla.

13 13 Bányavári Pál: Az ügyben a lakosságot időben tájékoztatni kellett volna. Azt nehezményezem, hogy ez nem történt meg. A képviselő-testület sem értesült az ügyről. Bábiné Szottfried Gabriella: Addig, amíg a területünkön illetékes országgyűlési képviselők ügyhöz való hozzáállását nem ismertem, addig nem tudtam az ügyben érdemben intézkedni. Az alábbi határozati javaslatot bocsátom szavazásra: Sződliget Község Képviselő-testülete tiltakozik a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, a Duna folyó Sződliget Közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyzési eljárása ellen. Felkéri a Felügyelőséget az eljárás felfüggesztésére, valamint felkéri a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot az érintett ingatlanok nagyvízi meder jellegének azonnali felülvizsgálatára és korrigálására. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 8/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete tiltakozik a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, a Duna folyó Sződliget Közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyzési eljárása ellen. Felkéri a Felügyelőséget az eljárás felfüggesztésére, valamint felkéri a Közép -Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot az érintett ingatlanok nagyvízi meder jellegének azonnali felülvizsgálatára és korrigálására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Sződligeti hátrányos helyzetű gyermekek támogatása Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előterjesztést. Papp István: Támogatom az elképzelést, és javaslom, hogy a 3 bizottság önállóan ajánljon fel 5 5 ezer forintos hozzájárulást. Sok olyan felsőbb iskolás hátrányos helyzetű gyermek van, aki még életében nem járt az állatkertben. Egy későbbi döntés lesz, hogy az utazást miből fedezzük. Azt javaslom, hogy a bizottságok saját hatáskörükben támogassák a kezdeményezést. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület ülését zárt ülésen folytatja. K.m.f. Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit Bábiné Szottfried Gabriella jegyző polgármester

14 14 Sződliget Község Polgármesteri Hivatala 2133 Sződliget, Szt. István u Tel: 27/ ; Tel./fax: 27/ ; JEGYZŐKÖNYV Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről Tartalma: 1/2009. (I.15.) önkormányzati rendelet 1/2009.(I.15.) Képviselő-testületi határozat - 8/2009.(I.15.) Képviselő-testületi határozat

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 93-98. /2016.(XI.10.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 8-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 27/2015.(VIII.04.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 28/2015.(VIII.04. ) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben