JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. január 15-én tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Bábiné Szottfried Gabriella polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Napirend előtt: Bániné Szottfried Gabriella: Január 13-án térségi fórumot tartottunk a Duna folyó területét érintő nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárásával kapcsolatban. A fórumon szép számmal megjelentek a résztvevők. A hatóság jelen lévő képviselője nyilatkozott arról, hogy támogatja az eljárás felfüggesztését. A fórumon részt vett Dr. Harrach Péter országgyűlési képviselő, aki az törvény módosítását fogja kezdeményezni, valamint Dr. Bóth János országgyűlési képviselő, aki a szakminiszterhez ír levelet a felmerülő jogi aggályokkal kapcsolatban. Az a véleményem, hogy az érintett településeknek tovább kell gondolkodnia azon, mi legyen a megoldás. Országos szinten érdeklődnek érintett önkormányzatok, hogy ők is csatlakoznának a kezdeményezéshez. Köszönöm a fórumon résztvevőknek a segítséget. Tovább folytatjuk a munkát. Farkas Péter: A Duna-parton korábban felmerült másfél milliós vízdíj kifizetésével mi a helyzet? Eddig nem volt ismeretes, hogy a tetemes vízmennyiséget ki használta el. Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit jegyző: Az önkormányzat vízóráján keletkezett a fogyasztás, elképzelhető, hogy vízfolyás történt. Farkas Péter: Az önkormányzat fizette ki az összeget? Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit: A kiszámlázott összeget az önkormányzat fizette ki részletekben. Helyszíni szemle során nem sikerült kideríteni, hogy mi történt. Jegyzőkönyvek is készültek a helyszíni szemle során. Farkas Péter: A lakók jelezték, hogy a Floch puszta víznyomása igen csekély. Mi az oka ennek? Az önkormányzat építtette ki ott a gerincvezetéket. Dr. Czirják Imre képviselő megérkezett 12 fővel folytatja munkáját a képviselő-testület. Bábiné Szottfried Gabriella: Az önkormányzathoz nem érkezett ilyen jellegű bejelentés. Farkas Péter: Bábi Róbert és az aszfaltozógép. Azt jelezték, hogy a képviselő úr a községben aszfaltozott. Mi az igazság? Bábi Róbert: Ez rágalom, ez személyemet sérti. Nem aszfaltoztam a község területén. Segítségemet felajánlottam, de a munka nem valósult meg. Bányavári Pál: A polgármester asszonyhoz lenne néhány kérdésem.

2 2 Hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bábiné Szottfried Gabriella: A kérdésekre írásban fogok válaszolni. Decemberi hónapban szabadságon voltam, van olyan ügy, amiről nem volt tudomásom. Bányavári Pál: Olyan horderejű dolgokról van szó, amiről a képviselő-testületet tájékoztatni kellett volna. Bátori Melinda: A Rendezési Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Felolvassa hozzászólását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bátori Melinda: A január 12-én a Jogi és Fejlesztési Bizottság ülésén és a 2009, január 13-án tartott lakossági fórumon feltett kérdéseimre írásbeli választ kérek. Bábiné Szottfried Gabriella: Ügyrendi javaslatom: A Kulturális Alapról szóló önkormányzati rendelet módosítását javaslom napirendre tűzni. Papp István: Egyebek napirendként szerepel a szociális étkeztetés. Az elmúlt hét keddjén az étel kifőzéssel foglalkozó sződligeti vállalkozók kaptak egy telefonhívást, hogy ajánlatot adjanak ételszállításra. A képviselő-testület ilyen döntést nem hozott. Ez nem tisztességes eljárás. A telefonos megkereséseket a jövőben el kell felejteni, írásban kell kérni ajánlatot. Ügyrendi javaslatom: az Ajánlatok szociális étkeztetésre napirendről történő levétele. Bábiné Szottfried Gabriella: Arról van szó, hogy a képviselő-testület fontolja meg a szociális étkeztetés formáját. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is meglepődve értesült az ajánlatokról, nem láttuk ezt előkészítettnek. A bizottság azt javasolta, hogy a gondozási központ mérje fel a szociális étkeztetésre rászorultak körét. Az álláshelyről is dönteni kell. Bábiné Szottfried Gabriella: Javaslom, hogy szavazzunk képviselőtársam ügyrendi javaslatáról, mely szerint az Ajánlatok szociális étkeztetésre a napirendről lekerül. A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 1/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete az Ajánlatok szociális étkeztetésre napirendet leveszi mai ülése napirendjéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Bábiné Szottfried Gabriella: A fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. A képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő napirendet fogadta el:

3 3 Napirend 1./ A Kulturális Alapról szóló 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 2./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 3./ Beszámoló a képviselő-testület állandó bizottságai évi tevékenységéről Előadók: bizottsági elnökök 4./ A képviselő-testület bizottságainak évi munkaterve Előadók: bizottsági elnökök 5./ Csatlakozás az iskolatej program évi kiírásához Előadó: Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit jegyző 6./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató Előadók: orvosok, védőnők 7./ Sződligetért Közalapítvány Alapító Okiratának és személyi összetételének átvizsgálása. Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 8./ A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése Előadó: Bódi Istvánné Kuratórium elnöke 9./ Távközlési nyomvonalra tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 10./ Népmese Központ létesítése a Duna-parton Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 11./ Duna folyó Sződliget területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárása Előadó: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 12./ Egyebek Sződligeti hátrányos helyzetű gyermekek támogatása

4 4 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Bábiné Szottfried Gabriella: A főépítész felajánlotta, hogy a buszmegállók tervezését ingyenesen elvállalja. Papp István: Korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy a Barackosi játszótérre vásárol egy kombinált hintát. Megtörtént-e a vásárlás? Bábiné Szottfried Gabriella: Ebben a hónapban le fog bonyolódni a hinta beszerzése. A beszámolóval kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. Sződliget község Képviselő-testülete 11 igen 1 nem szavazat ellenében elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. 1./ A Kulturális Alapról szóló 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása Bábiné Szottfried Gabriella: Az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület az előterjesztett rendelet tervezetet nem fogadta el. Ismertetésre kerül a rendelet tervezet. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság véleménye az, hogy a Kulturális Alapból a községi ünnepek programjainak költségeire ne kelljen %-os tartalékot képezni. Bábiné Szottfried Gabriella: Javaslom, hogy a rendelet-tervezet 1.. (2) bekezdése maradjon ki a rendelet-tervezetből. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.15.) rendelete az önkormányzati Kulturális Alapról szóló 5/2007. (V.02.) rendelettel módosított 5/2005. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Kulturális Alapról szóló rendelet (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 1./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról Bábiné Szottfried Gabriella: Van-e kérdés észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

5 5 2/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a polgármesternek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ Beszámoló a képviselő-testület állandó bizottságai évi tevékenységéről Bábiné Szottfried Gabriella: Minden bizottság tárgyalta a napirendet. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a beszámolót elfogadta. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság a beszámolót tudomásul veszi, és javasolja elfogadásra. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom a bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 3/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Fejlesztési Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jóléti Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3./ A képviselő-testület bizottságainak évi munkaterve Bábiné Szottfried Gabriella: Kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok döntését. Kovács Jenőné: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadta a bizottság munkatervét.

6 6 Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság azzal egészítette ki munkatervét, hogy még a január hónapban tárgyalja a Helyi Építési Szabályzat részleteit. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság munkatervét azzal egészítette ki, hogy márciusban tárgyalja a Sződliget.hu weblappal kapcsolatos reklámok, hirdetési díjak, és webfelülettel kapcsolatos kérdéseket. Az ünnepekkel kapcsolatban is módosítást javasolunk: Augusztus 20- án megemlékezést, Falunapon pedig műsoros rendezvényt, koncertet terveznénk. Papp István: Az Augusztus 20-nak már hagyománya van, ezért tartanám továbbra is jónak a műsorokat. Bábiné Szottfried Gabriella: Meg van a lehetősége annak, hogy a rendezvényekre pályázzunk. A testvér települési kapcsolatok lehetőségét továbbra is figyelembe lehet venni. Tóth Zoltán: Pénzügyi téren is meg kell vizsgálni a rendezvényeket. Berkiné Hanzlik Mária: A Jóléti Bizottság a Kulturális Alap előző évi maradványára továbbra is igényt tart Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy szavazzunk a bizottságok munkatervéről. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 4/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Fejlesztési Bizottság évi munkatervét. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi munkatervét. Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a Jóléti Bizottság évi munkatervét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Csatlakozás az iskolatej program évi kiírásához Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előerjesztést. Kérdés, észrevétel hiányában javasolja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

7 7 5/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete csatlakozik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a január 1. és december 31. közötti időszakra meghirdetett iskolatej programhoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a programban való részvételhez szükséges szállítási és kereskedelmi szerződést a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel a jelzett időszakra vonatkozóan megkösse. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megkötött szerződés alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal székhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez a 166/2008. (XII.22.) FVM rendeletben meghatározott támogatási kérelmet határidőben nyújtsa be. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: jegyző 5./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató Bábiné Szottfried Gabriella: A háziorvosok a mai napon a délutáni időpontban rendelnek, ezért jelezték, hogy nem tudnak a testületi ülésen megjelenni. Berkiné Hanzlik Mária: Az egészségnapon 45 fő vett részt, ezt kevésnek tartom. Bábiné Szottfried Gabriella: Én is rendszeresen részt veszek a váci egészségnapon, mert fontosnak tartom. A városban is kb. ennyi fő vett részt. Berkiné Hanzlik Mária: Az egészségnap időpontján lehetne változtatni, talán más időpontban nagyobb részvétel lenne. A gyerekorvos leírja, hogy nagy segítség lenne a fertőző betegek számára kialakítandó fertőzőelkülönítő létrehozása. Ezt nem lehet megvalósítani? Dr. Czirják Imre: Attól eltekintve, hogy elfogadjuk a beszámolót, azon kell gondolkodni, hogy elfogadható körülmények között tartózkodjanak a betegek a rendelőben. Ezt már kb. 2 éve jelzem. Át kellene gondolni a költségvetés tervezése során a fertőző elkülönítő létesítését is. A főépítész segítségét lehet az ügyben kérni. A karbantartási munkálatokat el kell végezni a rendelőben. Gondolkodni kell a világítás korszerűsítésén, a szeparálás lehetőségének biztosításán. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a képviselők gondolják el, hogy az orvosok által felvázolt problémákból mit tud felvállalni az önkormányzat, és minél előbb fogjon hozzá. Bábiné Szottfried Gabriella: A háziorvosok a befizetett iparűzési adójuk összegét az épület karbantartására fordíthatják. A fertőző betegek elkülönítésére szóba jöhet a régi védőnői szolgálat helyisége.

8 8 Dr. Czirják Imre: Milyen felújítási munkálatokat végeztetett el a képviselő-testület a rendelőben? Bábiné Szottfried Gabriella: Itt volt a képviselő úr is, tudomása van róla. Bányavári Pál: A Jóléti Bizottság javasolja a rendelő előtt lévő út felújítását. Bábiné Szottfried Gabriella: A koncepció tárgyalásakor tárgyaltunk erről, ez a közeljövőben meg fog valósulni. Javaslom a háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadását. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 6/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6./ Sződligetért Közalapítvány Alapító Okiratának és személyi összetételének átvizsgálása. Bábiné Szottfried Gabriella: Mivel személyi kérdésről van szó, javaslom hogy a napirendet zárt ülésen tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Szavazás eredménye: 9 igen 2 nem és 1 tartózkodás. A képviselő-testület a szavazás eredményeként a napirendet zárt ülésen tárgyalja. 7./ A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése Bábiné Szottfried Gabriella: Felkérem a Sződligetért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét a napirend ismertetésére. Bódi Istvánné: Az írásos előterjesztés alapján ismerteti a napirendet. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Az előterjesztő vitaindítónak szánta az anyagot. Javaslom, hogy a 2. és 3. pontban megfogalmazottakat most ne vegyük figyelembe, mert ez nem a napirendhez fűződik. A bizottság álláspontja, hogy tudomásul veszi az anyagot, a szülőkkel és az iskola vezetésével ki kell alakítani egy álláspontot az ügyben. Javaslom, hogy a sződligeti Polgárőr Szövetség is legyen bevonva a kezdeményezésbe. Bányavári Pál: A szülői munkaközösséggel fel kell venni a kapcsolatot, a szülők hajlandók az ilyen jellegű kezdeményezésekre.

9 9 Farkas Péter: Egyetértek azzal, hogy a gyermekeknek ilyen módon oktatni kell a közlekedést. Bódi Istvánné: Az oktatási intézménynek is érdeke a biztonságos közlekedés. Bábiné Szottfried Gabriella: Szülői értekezleten lehetne ismertetni a kezdeményezést. Berkiné Hanzlik Mária: Az előterjesztés 3. pontjával foglalkozni kellene, mert most kell megbeszélni a versenyen való részvételt. Bódi Istvánné: A Közalapítvány a hozzájuk csatlakozó szervezetekkel együtt szeretne indulni a Delikát által meghirdetett Főzzünk játszóteret versenyen. Javaslom, hogy ehhez minél többen társuljunk. Köszönjük az adójuk 1 %-át felajánlóknak az anyagi támogatást. Köszönöm azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak a pénzbeli felajánlását, akik tiszteletdíjuk összegét a közalapítvány részére felajánlják Bábiné Szottfried Gabriella: A közbiztonság megteremtése és segítése, a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében létrejött kezdeményezést a képviselő-testület tudomásul vette. 8./ Távközlési nyomvonalra tulajdonosi hozzájárulás Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előterjesztést. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és támogatta a kérelmet. A külsős bizottsági tagunk szakmailag véleményezte a kérelmet, ezt a továbbiakban javaslom figyelembe venni. Bábiné Szottfried Gabriella: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy szavazzunk. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 7/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a STENTOR-MI Kft. (2310 Szigetszentmiklós, József A. u. 3/b.) kérelmére a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást (TMH Sződliget 1 MSN optikai ellátása 1. irány (Sződliget, 038/1 hrsz) ST-102/2008. engedélyezési tervben szereplő távközlési nyomvonalra 047 hrsz. Új utca sportpálya előtti szakasza, 1052 hrsz. Új utca belterületi szakasza, 1053/2 hrsz Új utca Klapka utca közötti közterületi szakasz, 039 hrsz közút/) megadja azzal a kikötéssel, hogy a felbontott burkolatot az eredeti állapotára történő helyreállítással, valamint az útlezárás kapcsán biztosítani kell mindkét irányú forgalom megszervezését. A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

10 10 9./ Népmese Központ létesítése a Duna-parton Bábiné Szottfried Gabriella: Farkas Rozália a Népmese Központ megálmodója, hozzá kérdéseket lehet majd intézni, de előbb rövid szóbeli ismertetést kérünk. Az előterjesztést gondolatébresztőnek szántuk. Farkas Rozália: Egy programról van szó, mely a gyermekek nevelésére összpontosít. Az épületegyüttes meg van tervezve. A tervező javaslata alapján első lépésként az első épületet lehetne megvalósítani. Ez rövidebb idő alatt lenne kész, és kisebb összeget jelentene. Ami ebből Sződlietnek előnyére válna, hogy helyben a lakossággal ezen belül a gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Téglajegyeket adnánk el, és ezek fejében tanítanám a gyerekeket. Nyelvoktatásról, tehetséggondozásról is szó lehet. A Népmese Központ egy országos intézmény lenne, melynek központja Sződliget község lenne. Ez a település részére turisztikai lehetőséget is jelent, családos üdülés is szóba jöhet. A helyi ünnepségeket, Népmese napot, és fesztiválokat is lehetne majd rendezni. A résztvevők a helyért és minden egyébért fizetnének. Bányavári Pál: Mennyi pénze van jelenleg az alapítványnak. Farkas Rozália: Az alapítvány pár hónappal ezelőtt lett bejegyezve, és kb. 2 millió Ft saját pénzem van benne. Addig, amíg nincs meg a terület, addig nem tudok több pénzt gyűjteni. Csak úgy tudok pályázni, ha dokumentumok rendelkezésemre állnak. Papp István: A Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyből nem tűnik ki, hogy az önkormányzat ebből mennyit profitálna. Az 1 ha területért mit kapna az önkormányzat? Az, hogy eladásról, vagy a terület bérletéről lenne szó, ebből az anyagból nem derül ki. A faházas táborterület árvízzel gyakran elöntött terület, ezt figyelembe kell venni a döntésnél. A bizottság tudomásul veszi az előterjesztést, de részletes egyeztetésre van szükség anyagi vonatkozásban. Bányavári Pál: Legelőször az anyagiakat kell rendbe tenni, azt kell tisztázni. Farkas Rozália: Úgy gondolom, hogy lehet egy ilyen létesítményt kevesebb összegből is létesíteni. Nem akarom birtokolni a területet. A községtől azt kérem, hogyha bizonyos célért a község pályázhat, akkor pályázzon, ez lenne az elvárásom. Nem azt igénylem, hogy ezt a létesítményt a község építse meg. Kovács Jenőné: Mi lenne a haszna ebből az önkormányzatnak? A döntéshez sokkal több információra és gazdasági tanulmányra volna szükségünk. Kérdés még az is, hogy milyen feltételekkel vennék igénybe a területet? Farkas Rozália: Most egy elvi döntésre volna szükség. Tóth Zoltán: A településnek korlátozottak a lehetőségei. A hírérték oldaláról kell a lehetőségről beszélni. Bányavári Pál: A Jóléti Bizottság az ülésén felvetette, a képviselő-testület döntsön arról, hogy mit szeretne a Duna-parti területtel. Arról kell dönteni, hogy a területeket hogyan hasznosítsa az önkormányzat és erre írjon ki pályázatot.

11 11 Farkas Rozália: Biztosan fognak érkezni javaslatok, de bárki, bármi létesítményt szeretne idehozni, az azért teszi, mert saját magának akar hasznot hozni. A településnek nem lenne haszna. Én ebből az elképzelésből semmi hasznot nem akarok, csak ebbe tenném a pénzemet. Azokat a gyermekeket, embereket kell támogatni, akik rászorulnak. A felelősség az én vállamon lenne. Olyan szerződést kötnénk az önkormányzattal, amelyben kikötnék, hogy bizonyos időn belül látható eredményt kell elérnem, akkor megkötnénk a végleges szerződést. Én már a jövő hónaptól jönnék ide dolgozni. Berkiné Hanzlik Mária: A település fejlesztési koncepciójának tárgyalásakor térjünk vissza erre a dologra. A kezdeményezés számomra jónak tűnik. Papp István: Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy területbérlésről, vagy vásárlásról lenne szó. Amennyiben meg tudnánk állapodni, abban az esetben nem zárkózunk el a lehetőségtől. Farkas Rozália: Azért csinálnám az egészet, hogy a községnek ebből haszna lenne. A telek megmaradna önkormányzati tulajdon. Bérbe szeretném venni a területet. Kovács Jenőné: Valamennyi tőkét fel kell mutatni, különben a dolog kockázatos. Berkiné Hanzlik Mária: Ön más területet is el tud képzelni? Farkas Rozália: Más terület is szóba jöhet, ha az alkalmas a feladathoz. Úgy gondolom, hogy ha idehozok egy beruházást, azért önök adnák a területet. Nem a saját hasznomra akarom az egészet megvalósítani. Farkas Péter: A Makovecz Imre által tervezet létesítményről készült-e költségelemzés? Tóth Zoltán: Felelősséggel kell döntenünk. Van-e önnek pénze, vagy sem, ez a kérdés? Jónak tartom az elképzelést, de ez számunkra kevés. Szeretnénk részleteket is megismerni. Farkas Rozália: Amíg nincs szerződés az adott helyről, addig nem tudok szponzorokat keresni. Tóth Zoltán: Elvben hozzájárul az önkormányzat, és 1 hónap múlva újratárgyalja a képviselőtestület az ügyet. Bányavári Pál: Az alapítványnak hány tagja van? Farkas Rozália: Sok segítőm van. Pedagógus vagyok és népi játszóházas vezető kurzusra járok. A szakembereket hoznám magammal. Tóth Zoltán: Az iskolában nem lehetne elkezdeni a munkát? Bábiné Szottfried Gabriella: Az általános iskola elfogadott pedagógiai módszer alapján dolgozik. Kovács Jenőné: Mi az elképzelés, miből tartanák fenn magukat? Farkas Rozália: Belépődíjakból, a rendezvények bevételeiből.

12 12 Kovács Jenőné: a létesítményhez az 1 ha terület elegendő lenne? Farkas Rozália: Ettől kevesebb terület is elég lenne. Mire ez a beruházás elkészülne addigra a felajánlott adók 1 %-át is igénybe vehetné az alapítványunk. Kovács Jenőné: Az önkormányzat szeretné elkerülni azt, hogy a beruházás félbe maradna az anyagiak miatt. Berkiné Hanzlik Mária: Elsőként a képviselő-testületnek el kellene eldöntenie, hogy mit képzel el a Duna-parton. Bábiné Szottfried Gabriella: Kérhetnénk a hölgytől üzleti tervet, és a testület látni fogja, hogy ebből mi valósulhat meg a Duna-parton. Papp István: A tervek készítése további költséget jelentene a beruházó részéről. Az a kérdés, ha bérbe adjuk a területet, a vállalkozó tudná-e fizetni. Ha nem, akkor továbblépünk. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület ennek a tervnek a megvalósítását nem veti el, és a későbbiekben visszatér rá. Amennyiben a szponzori hátteret össze tudja gyűjteni, akkor a testület támogathatónak tartja az elképzelést. Hagyományápoló kulturális központ jó jönne a községnek is. Kérem önt, mozgasson meg mindent ennek érdekében. Farkas Rozália: Pár hónap türelmi időt kérek önöktől. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület elviekben támogatja az elképzelést, és a konkrétumokra majd visszatér. Megkérdem Szitár Orsolya népművelőt, hogy mi a véleménye erről az elképzelésről? Szitár Orsolya: Felvettem a kapcsolatot Farkas Rozáliával. Ez a dolog engem is elvarázsol. A fiatal alapítvány meggátol abban, hogy pályázzunk, de támogatói körrel pályázatok nélkül is meg lehet valósítani a beruházást. Az önkormányzat elvi támogatására lenne szükség. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, és nem zárkózik el a dologtól. 10./ Duna folyó Sződliget területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárása Bábiné Szottfried Gabriella: Azt javaslom, hogy testületi határozatot fogalmazzunk meg a Duna folyó Sződliget közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyeztetési eljárásának megszüntetése ellen. Bányavári Pál: A nagyvízi meder besorolással kapcsolatos hirdetményt már november végén elküldték az érintett önkormányzatoknak. Annak örültem volna, ha az üggyel kapcsolatban egy határozati javaslatot elfogadott volna a képviselő-testület még decemberben, akkor amikor az ügy tudomására jutott az önkormányzatnak. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő úr által, rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának kezdeményezésekor szabadságon voltam, nem tudtam róla.

13 13 Bányavári Pál: Az ügyben a lakosságot időben tájékoztatni kellett volna. Azt nehezményezem, hogy ez nem történt meg. A képviselő-testület sem értesült az ügyről. Bábiné Szottfried Gabriella: Addig, amíg a területünkön illetékes országgyűlési képviselők ügyhöz való hozzáállását nem ismertem, addig nem tudtam az ügyben érdemben intézkedni. Az alábbi határozati javaslatot bocsátom szavazásra: Sződliget Község Képviselő-testülete tiltakozik a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, a Duna folyó Sződliget Közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyzési eljárása ellen. Felkéri a Felügyelőséget az eljárás felfüggesztésére, valamint felkéri a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot az érintett ingatlanok nagyvízi meder jellegének azonnali felülvizsgálatára és korrigálására. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 8/2009. (I.15.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete tiltakozik a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, a Duna folyó Sződliget Közigazgatási területét érintő ingatlanok nagyvízi meder jellegének feljegyzési eljárása ellen. Felkéri a Felügyelőséget az eljárás felfüggesztésére, valamint felkéri a Közép -Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot az érintett ingatlanok nagyvízi meder jellegének azonnali felülvizsgálatára és korrigálására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Sződligeti hátrányos helyzetű gyermekek támogatása Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előterjesztést. Papp István: Támogatom az elképzelést, és javaslom, hogy a 3 bizottság önállóan ajánljon fel 5 5 ezer forintos hozzájárulást. Sok olyan felsőbb iskolás hátrányos helyzetű gyermek van, aki még életében nem járt az állatkertben. Egy későbbi döntés lesz, hogy az utazást miből fedezzük. Azt javaslom, hogy a bizottságok saját hatáskörükben támogassák a kezdeményezést. Bábiné Szottfried Gabriella: A képviselő-testület ülését zárt ülésen folytatja. K.m.f. Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit Bábiné Szottfried Gabriella jegyző polgármester

14 14 Sződliget Község Polgármesteri Hivatala 2133 Sződliget, Szt. István u Tel: 27/ ; Tel./fax: 27/ ; JEGYZŐKÖNYV Sződliget Község Képviselő-testületének január 15-én tartott üléséről Tartalma: 1/2009. (I.15.) önkormányzati rendelet 1/2009.(I.15.) Képviselő-testületi határozat - 8/2009.(I.15.) Képviselő-testületi határozat

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Távolmaradt az ülésről: Orosz Péter képviselő.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben