A belga gyógyszerellátás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A belga gyógyszerellátás"

Átírás

1 A belga gyógyszerellátás Belgium az Európai Unió alapító tagja, fővárosa egyben az EU, valamint a NATO központja is. Korai polgárosodásának eredményeként történelme során a liberális nézetek előtérbe kerültek, és mára a többi Benelux miniállamokkal egyetemben a liberalizmus egyik központjának tekinthető. Talán nem meglepő ezek után, hogy gyógyszer-kiskereskedelme a merkantil, azaz a piaci modellre épül. Gyógyszerellátási rendszerének áttekintésével nyomon tudjuk követni, hogy milyen színvonalon és milyen áron tudták megszervezni állampolgárai számára a szükséges gyógyszerekhez való hozzájutást. Ahhoz azonban, hogy rátérjünk a konkrét gyógyszerügyi szabályok bemutatására, célszerű áttekinteni az ország és egészségügyi ellátórendszerének rövid történetét. Dr. Kóczián Kristóf PhD É vszázados viharok és harcok után a Belgiumi Királyság csak 1830-ban alakult meg. Az alig több mint 30 ezer km 2 területű országon 10,3 millió ember él, ami 338 fő/km 2 népsűrűséget jelent. Az ország három tartományból áll, a holland ajkú Flandriából, a francia Vallóniából és a kétnyelvű Brüsszelből. Emellett a vallon részen jól elkülönült közösséget alkot a fős német kisebbség. A történelem folyamán a flamand vallon rivalizálás váltakozó eredményeket hozott, míg az utóbbi évtizedekben a flamandok (58%-a a lakosságnak) gazdasági előretörése volt megfigyelhető a szolgáltatói szektor gyors növekedésének eredményeként, míg a nehézipar általános hanyatlásával a vallonok lemaradtak a versenyben. A rivalizálás eredménye a rendkívül bürokratikus államapparátus kiépülése, így ha egy euróval többet kap országos szinten az egyik fél, a másik rögtön tiltakozik. Gyakran még nemzetközi szinten is külön tárgyal a két fél kormányzata, így Magyar országgal is külön jöttek létre flamand magyar és vallon magyar együttműködések. Sokan úgy tartják a helyiek közül, hogyha nem lenne Brüsszel, akkor rég elszakadt volna a két országrész. A világháborúk utáni gazdasági fellendülésben Belgium a nyugat-európai országok liberális társadalom modelljeként szolgált. A növekvő szociális kiadások miatt azonban Belgium Olaszországgal együtt az EU legjobban eladósodott országává vált, bár az utóbbi évtizedben megindult reformok segítségével, melyek főleg a takarékos költségvetési tervezetek következetes betartására irányultak, az adósságállományból sikeresen lefaragtak. Mivel kis területen, eltérő kulturális beállítottsággal sok ember él, ezért a liberális titulus elnyerése ellenére vagy éppen miatta nagyfokú szabályozottság és erős rendszeretet tapasztalható. A liberális nézeteket úgy interpretálják, hogy lehetőséget teremtsenek a társadalomnak a szabad élethez, tehát az egyén ne gördítsen akadályokat mások boldogulása elé. A belga egészségügyi rendszer A belga egészségügyi rendszer a szinte az egész lakosságnak fedezetet nyújtó kötelező egészségbiztosítás és a független orvosi gyakorlat együttesén alapul. Az ország egészségügyi ellátását meghatározó alapelv, hogy a beteg szabadon választhasson az egymástól függetlenül működő szolgáltatók széles köréből. Az egészségügyi ellátás zömében magántulajdonú (főként nonprofit formában működő) intézményekben, ellátóknál zajlik, míg finanszírozása és felügyelete állami feladat. A belga egészségügyi ellátási rendszer nem tekinthető egységesnek, melynek oka kialakulásában rejlik: egymástól független rendszerek jöttek létre és éltek túl a már meglévő szociális, politikai és gazdasági különbségekhez idomulva. A legfontosabb egészségbiztosítói rendszerek az alkalmazottak, a kereskedők és a közalkalmazottak biztosítói rendszere. Emellett kisebb, specializáltabb társadalmi rétegeknek szóló rendszerek is megtalálhatók, melynek tagjai gyakran korlátozottabb biztosítási formát kapnak. Így létezik a tengerészek, a bányászok, a bevándorlók biztosítási rendszere. Mindazonáltal a mai napig vannak olyanok, akik kívül rekedtek a biztosítói rendszereken. Hogy az állam a keresettel nem rendelkező emberek számára is biztosítsa az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, létrehoztak egy kiegészítő biztosítót, amely támogatja a mozgáskorlátozottak, munkanélküliek, gyerekek és nyugdíjasok ellátását. Belgiumnak nincs országos egészségügyi terve, így az egészségpolitika kialakításában hosszú távú, átfogó stratégia helyett sokszor ad hoc intézkedések érvényesülnek. Ennek fő oka az egészségügyi rendszer megosztottsága: a tárcát egészségügyi és szociális vonalon két miniszter felügyeli, az egészségügyi ellátás nem egyetlen főhatóság irányítása alatt áll, az intézkedések szövetségi és tartományi szinten születnek, az egészségügy helyi gyakorlatában pedig számos szervezet is részt vesz. Az egészségügy szövetségi szintű hatóságainak hatáskörét az egészségügyi miniszter, a szociális ügyek minisztere, valamint a társadalombiztosítást és az egészségügyet szövetségi szinten átfogó adminisztratív egység (FPS) a Szövetségi Társadalombiztosítási Szolgálat és a Szövetségi Egészségügyi, Élelmiszerbiztonsági és Környezetvédelmi Szolgálat együttese gyakorolja. A szövetségi hatóságok felelősek az egészségügyi 40 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4.

2 létesítményekben nyújtott szolgáltatások elvi irányításáért, illetve ezen túlmenően az ellátás alapvető szabályozásáért és a minőségi mércék kialakításáért. Az Egészségügyi Minisztérium állapítja meg a kórházak költségvetését az ott folyó tevékenységek szerint. Azonban olyan területek, mint az otthoni ellátás, az üzemegészségügy, az iskola-egészségügy vagy a betegségmegelőzés a tartományok, illetve a helyhatóságok irányítása alatt állnak. A beteg- és rokkantbiztosításra elkülönített pénzalapokat az Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet (INAMI/RIZIV) tartja ellenőrzése alatt. Az országos intézet 1963-ban alakult, majd 2002-től hivatalosan is a társadalombiztosítás legfőbb, országos szerve lett Belgiumban. Az Egészségügyi Minisztériummal történő egyeztetés után hoz költségmegszorító intézkedéseket, és ily módon határozza meg a térítések mértékét is. A biztosítóknak befizetett összegeket a nemzeti társadalombiztosítási rendszerben összegyűjtik és szétosztják a következő célokra: Egészségügyi biztosítás és pénz visszatérítés az INAMI/ RIZIV-en keresztül. A rendszer segítségével járulnak hozzá az orvosi ellátás költségeihez, folyósítják a táppénzeket és felülvizsgálják azok jogosságát, és kifizetik az anyasági segélyeket. Ahhoz, hogy ezekre a jogokra valaki igényt tarthasson, tagja kell hogy legyen valamelyik egészségbiztosítónak. Nyugdíjasok támogatása. Gyermekek támogatása. Munkahelyi balesetek károsultjainak támogatása. Balesetet szenvedtek támogatása. Munkanélküliek támogatása. Emellett az INAMI/RIZIV hatósági kontrollfeladatokat is ellát, így megállapítja a kötelező egészségügyi járulékok mértékét, időről időre ellenőrzi az egészségügyi szakszemélyzet szakmai munkáját, harmonizálja a különféle egészségügyi alrendszerek munkáját. Minden állampolgárnak kötelező választani egy biztosítótársaságot annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási ellátásokra és juttatásokra igényt tarthasson. A biztosítók ezután, az INAMI/RIZIV felügyelete alatt, tagjaiknak szükség esetén térítik a beteg ellátásának költségeit, kifizetik a munkaképtelenek járandóságait, támogatják szülés után az anyákat. Számos betegbiztosító található az egészségügyi piacon, közülük a legismertebbek a következők: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM); Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM); Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ); Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM); Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ). Emellett más rendszerek is léteznek, így egy külön rendszer áll rendelkezésre a munkaképtelenként regisztráltak, vagy éppen a Belga Vasúttársaság dolgozói részére. A belga GDP közel triplája a magyarénak, amelyből ráadásul az egészségügy százalékos részesedése is magasabb. Még vásárlóerő paritáson számolva is kétszer annyi jut egészségügyre Belgiumban, mint hazánkban. A gyógyszerárak vonatkozásában azonban csak dupla abszolút árak vannak, amely különbség vásárlóerő paritáson számolva már lényegében eltűnik. Tehát az, hogy ugyanannyit költenek gyógyszerre dupla egészségügyi kiadások mellett egyben azt is jelenti, hogy az egész ségügy gyógyszerre fordított kiadása százalékokban csak kb. fele a magyarénak. A belga járóbeteg-ellátás Belgiumban az egészségügyi ellátást többnyire a független orvosi gyakorlaton alapuló privát ellátás képezi. Az önálló praxist folytató orvosok szolgáltatásonkénti díjazásban részesülnek, és a betegek szabadon választhatják meg kezelőorvosukat. Minthogy nem érvényesül a háziorvosok kapuőri szerepe, a betegek panasz esetén sokszor a szakorvossal találkoznak először. A páciensek a szakorvosokat vagy a háziorvosokat (GP) rendelőjükben kereshetik fel, de szakorvosuk szolgáltatásait a kórházban vagy a rendelőintézetben is igényelhetik. A háziorvosok viszonylag sokszor végzik vizitjüket a betegek otthonában. A legtöbb orvos önállóan, legfeljebb egy adminisztratív segítséggel dolgozik, bár egyre nagyobb számban működnek az országban olyan központok integrált orvosi praxisok is, melyek munkatársai több orvosi szakterületet is átfognak. A gyógyszertárak és a fogorvosi rendelők a privát szektorhoz tartoznak, viszont a családvédő központok tevékenysége állami támogatásban részesül, a gyógyszerforgalmazáshoz szükséges engedélyezés pedig rendkívül szigorúan ellenőrzött állami feladat. Az egészségügyi dolgozók többségének szerepköre nem teljesen tisztázott. A háziorvosok és a szakorvosok feladatai nem különülnek el élesen. A betegek szabadon választhatnak orvost, bármikor változtathatnak, illetve több orvost is felkereshetnek egy időben. Ez is magyarázatul szolgál arra, hogy Belgiumban az egy főre jutó orvosi vizitek száma viszonylag magas. Ennek elkerülése érdekében anyagi ösztönzőkkel is támogatják a betegek egészségügyi adataira vonatkozó számítógépes nyilvántartás széles körben való elterjedését májusától azoknak a betegeknek, akik hozzájárulnak adataik összegzett kezeléséhez, 30%-os költségcsökkentés jár a háziorvoshoz forduláskor felmerülő költségek rájuk háruló részéből. A járóbeteg-ellátás keretei között a szolgáltatás szerinti díjtételek elve érvényesül. A betegek számára az orvosi ellátásukért közvetlenül lerótt összeget mintegy háromnegyed részben a biztosító a továbbiakban szintén közvetlenül téríti. Az egészségügyi kiadások biztosítók általi térítésének mértéke ettől eltérő is lehet, figyelembe véve a szolgáltatás típusát, illetve a biztosított szociális helyzetét. A legújabb intézkedések szerint a rászorultság alapján juttatott nagyobb mérvű térítést egy átfogó támogatási rendszer váltja fel, mely maximált keretösszeget (maximum billing) állapít meg a háztartások éves egészségügyi kiadásaira a családok jövedelemviszonyainak függvényében. A fekvőbeteg-ellátás Belgiumban A kórházi ágyak kb. kétharmadát egyházak, illetve nem profitorientált segélyszervezetek által működtetett, félig privát létesítmények tartják fenn. Léteznek ugyan nyereségorientált magánkórházak is az országban, számuk azonban csekély. Az intézményeknek meg kell felelniük bizonyos szervezeti és strukturális kívánalmaknak, és tevékenységüknek szervesen kell illeszkednie a fekvőbeteg-ellátó létesítményekre vonatkozó, általános érvényű irányelvekhez. A betegek teljesen szabadon választhatnak kórházat és orvost, így ellátásukra nem kell különösebben várakozniuk, nem jellemzőek a várólisták. Az ellátás mindenki számára való hozzáférhetőségének biztosítására a háztartások egészségügyi kiadásait maximálták, EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4. 41

3 illetve a rászorulók számára fokozottan kedvező térítési rendszereket vezettek be. A belga kórházak szakmailag két kategóriára oszlanak, pszichiátriai és általános kórházakra. Néhány általános kórház is rendelkezik pszichiátriai osztállyal, de ezek csak rövid távon látnak el betegeket. Az általános kórházak továbbtagolódnak akut ellátást nyújtó, geriátriai és szakkórházakra. Az országnak nyolc egyetemi klinikája van, ezek speciális helyzetet élveznek oktatóés kutatótevékenységük révén. Belgiumban nincs kialakult beutalási rendszer a különböző szintű ellátást nyújtó kórházak között. Az egészségügyi létesítményekre vonatkozó előírások és a finanszírozási mechanizmusok megegyeznek az állami és a magánszektor vonatkozásában egyaránt. A gyakorlati megvalósításban jelentkező árnyalatnyi eltérés csupán annyi, hogy a közkórházak belső irányítása konkrétabban körvonalazott szabályok szerint történik, és az itt esetlegesen kialakuló deficitet a helyi hatóságok, szervezetek automatikusan fedezik. A betegek sürgősségi ellátását a mentőszolgálat koordinálja. Az FPS irányítása alatt álló szolgálat sürgősségi egészségügyi terv alapján lép fel a kritikus egészségügyi helyzetekben, és egyaránt eljár az egyének és a közösség érdekében, megfelelő támogatást biztosítva mindenki számára baleset, hirtelen rosszullét vagy egy betegség komplikációi esetén. Jelenleg regisztrációs rendszer kiépítése van folyamatban a sürgősségi betegellátás és a mentőszolgálat kapcsolatrendszerének zökkenőmentessé tételéhez. Az utóbbi évtizedekben jelentős mértékű csökkentést hajtottak végre a kórházlétesítmények és a kórházi ágyak számában egyaránt. Míg 1990-ben 373 kórházat regisztráltak Belgiumban, addig 2001-ben a statisztikák 224 kórházat jeleztek. Az ágyak 1000 lakosra jutó száma az 1990-es 8,08-os értékről 2001-re 6,99-ra esett vissza. A fekvőbeteg-ellátásban ezzel párhuzamosan az idősek otthonai és a gondozóotthonok nagyobb szerepet kaptak. Az extra elvárások (különszoba, mentővel való szállítás stb.) teljesítésének fedezésére kiegészítő magánbiztosítás köthető. A kiegészítő biztosítások a költségek viszonylag kis hányadára vállalnak térítést, azonban számuk egyre inkább növekvőben van a biztosítási rendszeren belül. A Szövetségi Egészségügyi Szolgálat egységesen határozza meg a kórházak költségvetését, lényegi fedezetet nyújtva a beruházások, a hotelszolgálat és a betegápolás költségeinek egy részére. Ennek anyagi hátterét 75%-ban a kötelező egészségbiztosítás, 25%-ban pedig a szövetségi kormány támogatása képezi. A kórházi ellátásnál a konkrét szolgáltatásokat veszik figyelembe. Mindazonáltal a fekvőbeteg-ellátásban részesülő beteg orvosának nem fizet közvetlenül honoráriumot. Az utóbbi időben a kórházi napokon alapuló térítési rendszerről áttértek a teljesítményt figyelembe vevő finanszírozásra, és lépéseket tettek arra, hogy a költségeket az országosan megadott keretek között tartsák oly módon, hogy a kórházaknak juttatott anyagi erőforrások maximálisan igazodjanak az adott létesítmény struktúrájához, szolgáltatásaihoz és tevékenységéhez. Egy modern belga klinika első ránézésre magyar szemmel Tíz hónap erejéig a Leuveni Katolikus Egyetem klinikájának kutatás-fejlesztés épületében dolgoztam, így naponta szemlélhettem a klinika életet, mely első ránézésre is számos tekintetben különbözött egy átlagos magyar egészségügyi intézménytől: Elhelyezkedés, megközelíthetőség: két autópálya kereszteződésében, a városon kívül, mégis néhány száz méter távolságban a városhatártól. Az épülettömbök körül hatalmas parkolóházak, sürgős esetben gépkocsival két méterre lehet megállni a bejárattól. Tömegközlekedéssel kitűnően megközelíthető, az akadálymentes megállók kb. 50 méterre találhatók a bejárattól, ami mintegy 5-6 helyiés távolsági buszjáratnak a végállomása. A pályaudvar városközpont klinika útvonalon csúcsidőben 2-3 percenként buszjárat közlekedik. A betegek és a 8000 dolgozó zöme egyetlen bejáraton keresztül érkezik meg a központi elosztóhelyiségbe, míg a mentők külön bejáraton keresztül viszik az ambulancia épülete alá a betegeket. A kiszolgáló infrastruktúrát külön kiépítették, így föld alatti folyósokon megközelíthető akár teherautókkal is a konyha, a mosoda Egyértelműség: minden járóbeteg a központi fogadóhelyiségbe érkezik, ahol az információs pult munkatársai állnak segítségére. A felvételt követően színes nyilak és térképek segítségével közelíthető meg az adott osztály. Minden épületszárny belső folyósokkal van összeköttetésben, az emeletek között hatalmas liftek állnak rendelkezésre. Intimitás: a kiszolgáló dolgozók és a felvett betegek mozgatása már rejtett folyósokon történik, biztosítva ezzel a szeparált teret adott esetben például a látogatók és a temetkezési vállalat dolgozói között. Tisztaság: nemcsak a folyósok, mosdók higiéniája értendő ez alatt, hanem például nem találhatók sorsjegyárusok a bejáratnál, egymásra ragasztott hirdetések a falakon, ottfelejtett régi bútordarabok a folyósok szélein Egyszerűség, takarékosság: kis belső holtterek, átlagos minőségi megoldások mindenhol, praktikus burkolófelületek, ügyelve a tartósságra a design és a luxus mellőzésével. Mindent úgy képeztek ki, hogy a lehető legkevesebb emberi munkával lehessen rendben tartani. Gyakoriak a vakolás nélküli külső-belső falak, az ipari padlóburkolatok, a műanyag nyílászárók. Télen a klinikai helyiségeket 20 fok fölé nem fűtik, nyáron indokolatlan helyeken (igazgatói irodák ) nincs légkondicionálás. Kihaltság-érzet: 1-2 portás teljesít szolgálatot az egész óriás klinika területén, alig látni takarítókat, titkárnőket, nem beszélve liftkezelőkről vagy fűtőkről. Gyakorlatilag fel-alá sétálhat bárki anélkül, hogy a közös folyósokon kóválygó dolgozókba botlana. Akik szolgálatot teljesítenek, azok zömében önállóan, gyorsan dolgoznak, természetesen magas fizetésekért cserébe. Például az éjszaka kellős közepén is hívható telefonon karbantartó, bár napközben sem lehet a számuk néhánynál több. Természetesen az itt felsoroltak csak külsőségek, a szakmai munka megítélésére személyes tapasztalatok hiányában nem tudok vállalkozni. Mégis hasonlítható egy jó beosztású lakáshoz a kinti klinika, ahol mindenhez könnyű a hozzáférés, így jobban koncentrálhat mindenki saját munkáját szakmailag magasabb szinten ellátni. Gyógyszerügy Belgiumban A belga gyógyszerügy az általános törvényalkotásnak megfelelően rendkívül szabályozott, bürokratikus rendszert alkot, 42 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4.

4 azonban liberális motívumokkal éppúgy átitatott, mely összességében arra hivatott, hogy a betegek, az állam és gyógyszerpiac szereplői között a harmonikus összhangot megteremtse. A gyógyszer-törzskönyvezés teljesen az egységes EU-irányelvek szerint történik. Az Egészségügyi Minisztérium engedi piacra (gyógyszertárakba vagy orvosi minta formájában) a humán vagy állati célra alkalmazott gyógyszereket a minőség, a biztonság és a hatásosság bizonyítását követően. Az európai szintű törzskönyvezés természetesen az EMEA-n keresztül fut, míg a nemzeti eljárás a nemzeti törzskönyvezési hatóságnál történik. Ha a minőség, a biztonságosság és a hatásosság tudományos alapon bizonyítást nyert, a miniszter a gyógyszertanáccsal egyeztetve hozza meg végleges döntését. Bizonyos esetekben (pl.: vakcinák, szérumok) a Legfelső Egészségügyi Tanács beleegyezése is szükséges. A gyógyszerek maximális árát a Gazdasági Minisztérium állapítja meg a következő módon: A tb-támogatott gyógyszerek esetén az új gyógyszer árának megállapítása, illetve a már korábban bevezetett gyógyszer árának változtatása ügyében az érintett miniszter dönt a Gyógyászati Készítmények Árának Tanácsával (Prijzencommissie voor de Farmaceutische specialiteiten) való egyeztetést követően. A tb által nem támogatott, de legalább egy kiszerelése receptköteles gyógyszerek esetén, valamint a tb által nem támogatott, nem receptköteles gyógyszerek esetén az új gyógyszer árának megállapítása, illetve a már korábban bevezetett gyógyszer árának változtatása ügyében az érintett miniszter dönt az Árszabályozó Bizottság Állandó Tanácsával (Bestendig Comité van de Commissie tot Regeling der Prijzen) való egyeztetést követően. A Népjóléti Miniszter javaslatára 2001-ben létrehozták törvényi szinten a Gyógyszer Ártámogatási Tanácsot (Commissie Tegemoetkomig Geneesmiddelen), melyet három fő munkakörrel ruháztak fel: Javaslatokat tegyen a támogatott készítmények listájára. Tanácsot adjon a támogatandó gyógyszerekre vonatkozóan, ha a miniszter ezt átruházza rá. Javaslatokat tegyen a biztosítótársaságok felé a szabályok értelmezésére vonatkozólag. A Tanács javaslatára a miniszter hozza meg a döntést, hogy felkerüljön-e egy gyógyszer a támogatott készítmények listájára. A javaslatok megfogalmazásánál és a döntések meghozatalánál a gyógyszer-gazdaságossági szempontok érvényesülnek. Csak a hivatalosan bejegyzett indikációkra jár ártámogatás. Egy gyógyszer indikációira vonatkozólag az Egészségügyi Minisztérium illetékes szerve dönt. Ezután a kérelmező gyógyszercég a Gyógyszer Ártámogatási Tanácshoz fordul készítménye ártámogatása ügyében, melynek javaslatát figyelembe véve a végső döntést 180 napon belül a Népjóléti Miniszter hozza meg. A gyógyszereket ártámogatási szempontból a következőképpen osztályozhatjuk: I. osztály: korlátozás nélkül ártámogatásra jogosultak. A tudományos dokumentációban megjelölt bármely indikációra támogatás fizethető. Pl.: Zocor (szimvasztatin). II. osztály: minden olyan indikációra támogatás számolható el, melyre a Gyógyszer Ártámogatási Tanács javaslatot tett. Pl.: sztatinok többsége, proton pumpa gátlók, fibrátok. IV. osztály: orvosi és gazdasági megfontolások alapján támogatott gyógyszerek. A támogatáshoz egyéni kérelmet kell csatolni. Ha az orvos egy olyan indikációra írja fel a gyógyszert, melyre nem jár támogatás, azt a recepten egyértelműen fel kell tüntetnie. Speciális osztályok: III. osztály: perfúziós oldatok. IV. osztály: importált gyógyszerek is ebbe a csoportba tartoznak. V. osztály: emberi vérkészítmények. VI. osztály: radioizotópok. Az előbbi csoportosításon túl a gyógyszerekhez egy mások kódot is rendelnek az ártámogatásuktól függően. Az A, B, Cs és Cx kategóriákba való besorolást a Népjóléti Minisztérium dönti el a Gyógyszer Ártámogatási Tanács véleménye alapján. Az A, B és C csoportokba tartozó szereket a terápia szempontjából elengedhetetlenek tekintik. Azt, hogy pontosan melyik kategóriába tartoznak, a szükségesség elve alapján döntik el. Az A csoportba életmentő gyógyszereket sorolnak, mint például a vércukor és a rák elleni gyógyszerek. A B csoportba tartoznak az antibiotikumok. A C -be főként a tüneti szerek tartoznak, mint például a krónikus bronchitisben alkalmazott nyákoldók. Az egyik előbbi csoportba sem tartozó szerek kerülnek a D csoportba, amelyekre nem jár támogatás, pl.: altatószerek. Ami a receptfelírás szabályit illeti, egy 1994-es királyi rendelet alapján a következő érvényesek: Egy receptre csak egyféle gyógyszert írhat fel az orvos. Több receptet is kaphat a beteg, de a lejárati időt minden esetben ki kell töltenie az orvosnak. A receptet a felírást követően 3 hónapon belül lehet a gyógyszertárban kiváltani úgy, hogy arra a támogatás elszámolható legyen. 1. számú táblázat. A gyógyszer ártámogatási rendszer Belgiumban után Támogatási Kedvezményesen biztosított egyén Átlagos biztosítással rendelkező egyén csoport A 100% támogatás. 100% támogatás. B 85% támogatás, 15% önrész, 75% támogatás, 25% önrész, ami maximum 7,0 vagy 10,4 többhavi adag esetén. ami maximum 10,4 vagy 15,7 többhavi adag esetén. B* 85% támogatás, 15% önrész, 75% támogatás, 25% önrész, ami maximum 10,4 vagy 15,7 többhavi adag esetén. ami maximum 15,7 vagy 23,5 többhavi adag esetén. C 50% támogatás, 50% önrész, ami maximum 10,4. 50% támogatás, 50% önrész, ami maximum 17,4. C* 50% támogatás, 50% önrész, ami maximum 15,7. 50% támogatás, 50% önrész, ami maximum 26,1. Cs 40 % támogatás, 60 % önrész, maximum nélkül. 40% támogatás, 60% önrész, maximum nélkül. Cx 20% támogatás, 80% önrész, maximum nélkül. 20% támogatás, 80% önrész, maximum nélkül. A *-gal jelölt kategóriák a jétől életbe lépett generikus program eredménye, amely szerint magasabb limitek vonatkoznak azon originális gyógyszerek támogatására, melynek léteznek generikus helyettesítői is. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4. 43

5 Bizonyos készítmények támogatásához a biztosító társaság főorvosának engedélyére van szükség. Emellett gyógyszert csak szabványosított vényre lehet felírni, amin fel kell minden esetben tüntetni a doktor és a páciens teljes nevét, el kell látni az orvos aláírásával és a felírás dátumával. Csak az INAMI/RIZIV-nél regisztrált orvosok írhatnak fel gyógyszereket október 1-jétől a legújabb változás, hogy csak a hatóanyagot kell feltüntetni a recepten, a kezelési idő napokban vagy hetekben kifejezett időtartamával együtt. Azonos hatóanyagú gyógyszerek esetén a belga tb csak a legolcsóbb gyógyszerhez tartozó támogatást fizeti meg a többi gyógyszernél is. A belgiumi gyógyszeripar és kereskedelem A belga gazdaság egyik húzóága a gyógyszeripar, a GDP éves növekedésénél gyorsabban nőtt a szektor az elmúlt években; a beruházások összértéke és a kutatás-fejlesztésre fordított összegek pedig kétszámjegyű növekedést mutattak. A foglalkoztatottak száma is növekvő számot mutat a gyógyszeriparban. Azonban a munkaerő-növekedés gyárak közti megoszlása korántsem egységes; csak azok a gyárak mutattak szignifikáns növekedést, amelyek kutató-fejlesztő részleggel rendelkeztek és jelentős külkereskedelmi tevékenységet folytattak, tehát zömében a tőkeerős, multinacionális vállalatok további előretörése volt tapasztalható a szektor egyéb szereplőinek stagnálása mellett. A belga nemzeti gyógyszergyárak piacvesztésének eredményeként (Janssen, Pharmacia) Belgiumban is jellemző a gyógyszergyárak multinacionális vállalatokba való beolvadása. A nagykereskedők tekintetében Belgiumban 3 domináns és 4 kisebb található, melyek kb. 5%-os árkedvezményt nyújtanak a patikák felé, amit azonban a betegek felé továbbadnak egy összegben a következő év elején, ha a beteg összegyűjti az adott év blokkjait. Az import-export geográfiai útjai különbözőek. Míg 2002-ben az import 87%-a európai uniós országból érkezett, addig az export célállomások már diverzebbnek bizonyultak: 58% EU, 25% Észak-Amerika, 7% más európai országok, 10% a világ többi országai ben egy érdekes számolást végeztetett el a belga társadalombiztosítás. Általános közvélemény volt, hogy a gyógyszerek támogatása sokba kerül a társadalomnak. Arra voltak kíváncsiak, hogy a gyógyszergyáraknak a gyógyszerár-támogatás keretében kifizetett összege hogyan viszonyul a gyógyszergyárak által a különféle adók és járulékok formájában az államnak befizetett pénzösszeghez. A számok azt bizonyították, hogy az adott évben a gyógyszeripari szektor egésze nettó befizető volt: 1769 millió euró ártámogatás mellett 1784 millió euró összeget fizettek be az államkasszába. A belga gyógyszer-kiskereskedelem A gyógyszer útja a gyártóktól a betegekig a klasszikus értékesítési csatornán keresztül történik, melynek során az átlagos nagykereskedelmi árrés 8, a kiskereskedelmi árrés 27%-nak adódik, amik az Európai Uniós átlaghoz közeli értékek. A gyógyszerforgalom 75,5%-a közforgalmú gyógyszertárakon, míg 24,5%-a intézeti gyógyszertárakon keresztül valósul meg. Belgiumban magas (1,12 fő/1000 lakos) a gyógyszerészek száma, ami a sűrű gyógyszertár hálózat munkaerő szükségletét ki tudja elégíteni. Az egy patikára jutó lakosok számában ugyanis ezüstérmes helyet foglal el az Európai Unióban az 1922-es értékkel, hiszen csak Görögországban alacsonyabb ennél ez a mutató 1450-es értékkel. Új gyógyszertárat csak annak a gyógyszerésznek a vezetésével lehet alapítani, aki több mint 6 hónapos gyógyszertári gyakorlattal rendelkezik, tagja a kamarának, és az adott településen található állandó lakcíme. A gyógyszertár nyitásához vagy áthelyezéséhez engedélyezési eljárás szükséges, mely során a kérelmet a Gyógyszerészeti Főfelügyelőséghez és azon keresztül az Egészségügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. Előnyt jelent az elbírálásnál, ha az áthelyezés réven javul a gyógyszertárak területi eloszlása. Az engedély birtokában két éven belül kell az új gyógyszertárat megnyitni. A Belga Gyógyszerész Kamarából való kizárás az üzemeltetési jog elvesztésével jár. Részletes demográfiai és földrajzi szabályrendszert dolgoztak ki a meglévő gyógyszertárak védelme érdekében. 30 ezer főnél népesebb településen 3000 lakosonként, 7500 és 30 ezer közöttiekben 2500 lakosonként, 7500-nál kisebb településeken 2000 lakosonként engedélyezett új gyógyszertár nyitása. Abban az esetben, ha az adott településen nagyobb, több gyógyszerészt foglalkoztató gyógyszertár működik, akkor 5000 főben állapították meg a minimális lakosságszámot. További speciális esetek is elképzelhetők: így ha a legközelebbi működő gyógyszertár 1 km-nél távolabb fekszik, és legalább 2500 lakos van az adott körzetben, 3 km-nél távolabb van 2000 lakossal vagy 5 km-nél távolabb található, és legalább 1500 lakos igényét elégíti ki. További szabályozás, hogy egy gyógyszerész nem üzemeltethet egyszerre egynél több gyógyszertárat, viszont gyógyszertárat társaságok is üzemeltethetnek. A jogszabályok lehetőséget nyújtanak ugyanazon a településen lévő gyógyszertárak egyesítésére, amennyiben az egyesítés által a gyógyszerészek száma nem csökken, vagy minimum megegyezik az egyesített gyógyszertárak számával. Az egyesítéssel gazdaságilag erősebb társaságok jöhetnek létre. Végezetül a gyógyszertáröröklés, haszonbérbe adás vagy adás-vétel útján kerülhet más tulajdonába. Belgiumban napjainkban 5269 gyógyszertár található, melyek a fent felsorolt szigorú állami szabályozásnak megfelelő felületi lefedettséget mutatnak. Mégis 1994-ben királyi rendeletet adtak ki a gyógyszertárak számának további növekedésének megállítására, aminek betartására 1999-ig haladékot adtak, majd végül még tovább tolták ki a határidőt. Hatására azonban befektetők számos új gyógyszertárat alapítottak a törvény nyújtotta területi és lakossági korlátok figyelembevételével, mely gyógyszertárak nagy részét a gyógyszertárstop implementálása után magas profittal továbbadtak. A felvásárlók nem meglepő módon nem a fiatal pályakezdő gyógyszerészek, hanem a tőkeerős multinacionális gyógyszertárláncok lettek, így az utóbbiak mára a piac kb. feléből részesülnek. Ha netalántán szülői támogatással (ami abszolút nem jellemző a liberális beállítású társadalmakra), banki hitelekkel és több évtizednyi félretett pénz összesítésével egy gyógyszerész fel tud mutatni ezer eurónyi tőkét egy gyógyszertár megvásárlásához, a legtöbb esetben jön a 10 20%-kal magasabb vételi árajánlat a multinacionális láncoktól. A gyógyszertárak magas száma miatt a jövedelmezőséget alacsonynak gondolhatnánk, de az egy főre jutó belga gyógyszerfogyasztás pénzben kifejezett abszolút értéke több mint háromszorosa a magyarországinak, és a 27%-os kiskereskedelmi árrés is a nyereségességet segíti elő. Emellett személyes tapasztalatom, hogy egy belga gyógyszertár bér- és rezsiköltsége sem 44 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4.

6 lehet sokkal magasabb, mint egy magyarországi gyógyszertárnak. A bérek igaz, hogy 2-3-szorosai a hazaiaknak, de az átlagos gyakorlatnak megfelelően alacsony munkaerő-állomány mellett a gyógyszerészek elvégzik a nem gyógyszerészi feladatköröket is. Emellett kevesebb munkaerőt követel, hogy alacsony a magisztrális készítmények aránya, nem végeznek gyógyszerbevizsgálást a gyógyszerészek stb. A patikák mérete igazodva a belga szokásokhoz kicsi, így bérleti díjuk, fenntartásuk sem szignifikánsan magasabb a hazainál. Azonban plusz terhet jelent számukra a több-biztosítós rendszer miatti halmozott adminisztráció, valamint a biztosítók késlekedő elszámolása: a támogatott gyógyszerek esetén akár több hónapnyi tőkelekötést is igényel. Figyelembe véve a 3,5-szeres népsűrűséget és a 2,5-szeres patikaszámot a patikák sűrűsége majdnem 10-szerese a magyarországihoz képest, ezért például teljesen általános dolog egy egyszemélyes gyógyszertár bezárása szabadság miatt. A nyitva tartás egy átlagos patikában a belga boltok nyitva tartásához igazodva hétköznap reggel 9-től este 6-ig tart, szombaton 9-től 2-ig. Nagyobb városokban vannak este 8-ig nyitva tartó gyógyszertárak is, illetve forgó rendszerben este 10-ig mindig nyitva áll néhány patika. Természetesen ügyeletes patika is mindig található, de a számuk csak 1 a nagyobb városokban. Érdekes és tanulságos a liberális kereskedelem más szektoraira is néhány szó erejéig kitérni. Szinte ismeretlen fogalom a nonstop bolt, este 6-kor vagy legkésőbb 8-kor az összes bolt bezár. Van egy érdekes boltfajta éjszakai bolt megnevezéssel, ami viszont este 6-tól éjjel 2-ig tart nyitva. Éjszaka csak kenyeret (kenyérautomata a pékségek előtt) és benzint (bankkártyás benzinautomata) lehet a legtöbb helyen beszerezni. Gyógyszert venni pedig csak az ügyeletes gyógyszertárban lehet, ugyanis nem található gyógyszer gyógyszertáron kívül. Sőt általános szokás, hogy a betegeknek a rendőrőrsre kell betelefonálniuk, hogy tájékozódhassanak az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógyszertár kilétéről! Meglepő módon vasárnaponként is hasonló helyzettel találkozhatunk, csak elvétve lehet nyitva tartó boltot fellelni, legyen az bevásárlóközpontban, plázában vagy éppen a város szívében. A gyógyszerhez jutás tekintetében az esélyegyenlőséget a gyógyszertárak viszonylagos homogén területi lefedettsége mellett a gyógyszerek azonos ára jelenti, még az OTC-gyógyszerekre esetében is (etikus vonás). Internetes gyógyszerrendelés nem létezik hivatalosan Belgiumban, csak a szokásos, sok esetben bizonytalan származású termékek internetes forgalmazásával találkozhatunk (Viagra, Xanax ). A házhoz szállítás csak egyes speciális esetei valósultak meg: általában otthonok lakói meghatalmaznak valakit, hogy elvigye a recepteket a gyógyszertárba, majd a gyógyszerész személyesen, saját költségén viszi házhoz a gyógyszert. A magyar kiskereskedelemben dolgozó gyógyszerészek szakmai felkészültsége magasabb, a képzés során több órában, kisebb csoportokban, magasabb oktatói létszám mellett szerzik meg diplomájukat, valamint gyakoribb szintentartó képzésekben is részesülnek. Nyelvtudás és számítógépes ismeretek tekintetében azonban a magyar kollégák jelentős hátrányban vannak. Belgiumban nehezebb külföldi állampolgárnak munkát kapni gyógyszertárban, ugyanis nemcsak a diploma egyenértékűség és a nyelvtudás a követelmény, hanem a gyógyszertárnak hosszas adminisztrációs procedúrában be kell bizonyítania, hogy nem talált a meghirdetett állására belga állampolgárságú munkaerőt. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Belgiumban a gyógyszerellátás területén a piaci modell valósult meg. Ennek ellenére Belgiumban gyógyszer csak gyógyszertárból gyógyszerésztől, de legalább személyes felügyelete mellett szerezhető be (etikus vonás). Emellett törvényi korlátozások sora található meg a patikaalapítás tekintetében, bár a tulajdonlás teljesen szabad mind a cégforma mind a tulajdonosi összetétel tekintetében. Felhasznált irodalom Health Care Stucture in Belgium updated version dd. 1 March 2004 of the brochure published on the occasion of the Belgian presidency of the European Union. 3. Gezondheidszorg in België, Federal Ministry of Social Affairs, Public Health and the Environment, 2001; R.v.St. nr , 13 juli 1995, T.B.P. 1996, 121; R.v.St. nr , 7 juli 1988, Arr. R.v.St. 1988, EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/4. 45

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve

PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár A generikumokról általában Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár Definició Generikus készítmények engedélyezése OEP támogatás ( licit ) Készítmények rendelésére kiadására vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA DEBRECEN 2015.05.28. Dr. Füredi Gyula háziorvos A RENDSZER ALAPJA A RENDSZERSZERŰ MŰKÖDÉS Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésének a sine qua non-ja, hogy az egyes

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer szabályozása

Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia nap 2007. november 20. Francia Intézet, Budapest Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia jellemzők Pierre Czernichow Egyetemi Kórházi Központ Rouen-i Egyetem (Franciaország) Tartalom Egészségügyi

Részletesebben

K i n c s e s G y u l a

K i n c s e s G y u l a Javaslat az egészs szségügyi gyi technológi giák egységes ges életciklus-esemény- rendszerének nek kialakítására Dr. Kincses Gyula 2005. - 2008. 1/12 A technológi giák k fogalmának jelentősége Az EBM alapú

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november

Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes november Gyógyszerengedélyezés az Európai Unióban és hazánkban Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Főigazgató-helyettes 2014. november Témakörök A gyógyszerengedélyezés, mint a gyógyszerpiac szabályozásának kulcseleme

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM. Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért!

DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM. Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért! DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért! A DR. CARD-RÓL A Dr. Card Kft. mintegy egy éves fennállása alatt több

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben