K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból: Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete május 30-i üléséről Honismereti vetélkedő Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri TMG-ban Óvodások az uszodában A tanító nénik látogatása a Gyöngyszem Óvodában Trianon, Wass Albert és a kisbéri Művelődési központ KÖNYVAJÁNLÓ a Városi Könyvtár legújabb könyveiből Betyárgulyás főzőverseny Parkgondozók VI. Bakonytérségi és Kisbéri Napok programja II. HÁNTAI VIGASSÁGOK PALACSINTASÜTŐ - VERSENY Haldorádó Kerékpártúrák 2005-ben HALÁSZLÉFŐZŐ - VERSENY Sakk Gyermeknap 2005 A NEPTUN-SZOBOR LEGENDÁJA A KISBÉRI MAZSORETT CSOPORT HÍREI "Senki sem azért szereti hazáját, mert nagy, hanem azért, mert az övé." (Seneca) Öt évvel ezelőtt lett a kisbéri Petőfi Sándor Általános iskola igazgatója Vida Gyuláné. Megbízatásának lejártával, az önkormányzat pályázatot írt ki a poszt betöltésére. Legutóbbi ülésén azt a döntést hozta a képviselő-testület, hogy újabb öt évre Vida Gyulánét bízza meg az iskola igazgatói teendők ellátásával. - Nem volt ellenfele, de talán sokkal fontosabb, hogy a tantestület, az iskola technikai dolgozói, és a szülői munkaközösség is támogatta a pályázatát. - Öt évvel ezelőtt egy hosszabb távú programba kezdtünk. Jó érzés, hogy nemcsak én gondoltam úgy, ezt a munkát együtt kell folytatnunk. Nem elég megírni egy pályázatot, meg is kell valósítani, s azt csak közösen lehet. Szerencsés ember vagyok, mert pedagógiailag, szakmailag kreatív és agilis tantestület van mögöttem, a technikai dolgozókkal együtt igazi csapatot alkotunk. Van egy kedvelt Kölcsey idézetem, amit hitvallásomnak tekintek:"... Tapasztalás, tanulás, fegyelem és gondolkodás: négy eszköz, minek szorgalmas használata által az ítélet napról napra erősödik..." Az iskolai közösség és a testület bizalma újabb erőt, energiát ad az elkövetkező öt évre. - Pályázatában megvonta az elmúlt öt év mérlegét. Milyen eredményeket értek el? - Nevelő-oktató munkánkat a Pedagógiai Program és a helyi tanterv alapján a hagyományápolás, értékmegőrzés és fejlesztés, valamint a gyermekközpontúság vezérli. Ezt az elvet ültettük át a gyakorlatba. Hosszú elemzésre nincs mód, csak néhány példa. A nyelvoktatással kapcsolatos tervek megvalósultak. Az alsó tagozatban sikeresen működnek a német nyelvi csoportok. Az emelt szintű német mellett második idegen nyelvként, már négy éve, az angolt is oktatjuk. Ehhez jól felszerelt nyelvi labor kellett. Számítógépeink korszerűek, számuk nőtt. Az iskola könyvtárát afféle információs központtá alakítottuk, ahol rendezvényeket is lebonyolíthatunk. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében fejlesztő csoportot szerveztünk az első osztályosoknak, felzárkóztatást, differenciált foglalkoztatást a rászoruló gyerekeknek. Életmód szakkört indítottunk, részt veszünk a DADA programban. Az a törekvésünk, hogy a lexikális tudáson túl a gyerekek egész életük során alkalmazható, hasznos képességekre tegyenek szert. - Két téma megkerülhetetlen egy kistérségi oktatási intézményben. Az egyik a gyereklétszám alakulása, a másik ezzel összefüggésben, a finanszírozás. - Az iskolának 577 tanulója van. Ete tavaly szeptembertől tagintézményként dolgozik velünk.itt is van csökkenés, de már jól látszik, hogy tól ismét emelkedni fog a létszám. Feladatainkat törvény írja elő. Nagyon nehéz szinten tartani az intézményeket. Folyton pályázunk, hogy a fenntartó dolgát megkönnyítsük. Egy biztos, az oktatás állami finanszírozási rendszerén változtatni kell. - A város képviselő-testületének is tagja. Nehéz, vagy könnyű a dolga, ha oktatási téma kerül napirendre? - Nem kell iszapbirkózni. Érzik a súlyát. Igaz, néha megkapom, nem csak az oktatás létezik. - Egy személyes kérdés. Miért épp a pedagógus pályát választotta? - Édesanyám pedagógusnak készült, de úgy hozta a sors, nem tanulhatott. Rajta kívül, az Eötvös gimnáziumból Mészáros András tanár úr, valamint dr. Árendás Vera tanárnő játszott szerepet abban, hogy tanár lettem. Ők ketten igazi pedagógusok voltak, s azt mondtam, én is olyan tanár leszek, mint ők. Biológiaföldrajz szakos vagyok. Imádok tanítani. Ma már csak 4 órában tanítok. Amikor bemegyek az osztályba, minden bajom elfelejtem, feltöltődöm a gyerekek között. Imádom az eleven gyereket. Nem baj, ha hibázik, csak vállalja tetteiért a felelősséget. Legyen belőle igaz ember. A gyerekek is tudják, hogy a szigorú igazgató tud pityeregni, és megbocsátani is. - Gáspár Mária - (A cikk megjelent a Megyei Hírlapban) A következő szám megjelenésének napja: július 28. Lapzárta: július 20. A nagyóvodások meglátogatták a kisiskolásokat iskolai tanórán FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: július 11. Kisbér: 9-12-ig július 12. Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: július 20. Kisbér: ig Árvai József jegyző: július 11. Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány július 26. Kisbér 9-12-ig

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG június-július Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete május 30-ai üléséről Elsőkén a Jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Tájékoztatót a két testületi ülés között eltelt Időszak fontosabb eseményeiről napirendeket fogadták el a képviselők. Dr. Udvardi Erzsébet tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy benyújtották a Kisbéri Kistérségi Többcélú Társulás pályázatát. Önálló munkaszervezet létrehozásával adta be a kistérség a pályázatot. A napirendnél szót kért és kapott Huberné Borsos Eszter, aki a következőkről tájékoztatta a képviselőket: Szomorúan értesültem arról, hogy az elmúlt időszakban valótlan hírek láttak napvilágot a Kisbéri Zeneiskolával kapcsolatban. Mint megbízott igazgató - polgármester asszonnyal és az önkormányzattal karöltve - azon dolgozom, hogy a lehetőségekhez képest minél több művészeti ággal, kihelyezett tagozattal, magas szinten folyjon az oktatás. Gondok, problémák mindenhol vannak, amelyeket meg kell oldani. Elgondolkodtató, hogy ezek a problémák a köztudatba másképp, az igazságot elferdítve kerülnek ki. A térítési dijak emelkedése - amit törvény ír elő - minimális. A kihelyezett tagozatokkal folytatott tárgyalás - hogy hol kapnak kedvezőbb ajánlatot, a város vezetésének érdeklődése a környékbeli zeneiskolák működéséről és működtetéséről - lehet magyarázata annak, hogy vannak emberek akik, bizonytalanok. Soha nem mondtam azt, hogy a város az intézményt be akarja zárni, hanem hangot adtam annak a véleményemnek, hogy Kisbér város Önkormányzata fontosnak tartja ezen intézmény működését. Ha másképp hallották, valótlan információhoz jutottak. Hiszem, hogy a testület döntéseit ezután is úgy hozza meg, hogy az a Kisbéri Zene- és Művészeti Iskolába járó gyerekek javát szolgálja. Kisbér Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Bakonytérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Tanácsa pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumhoz az elnyert "e-önkormányzati szolgáltatások és közigazgatási rendszerek kialakítása a kisbéri kistérségben" pályázat önrészének 60 %- os biztosításához. Kisbér Város Képviselő-testülete a évi költségvetési kiadásai finanszírozásának biztosíthatósága, a működési hiány csökkentése érdekében a létszámleépítéseket hajt és hajtott végre. A létszámleépítéssel kapcsolatban elrendelte pályázat benyújtását. A Képviselő-testület egyhangúlag rendeletet hozott a Zene- és Művészeti Iskolában fizetendő térítési díj módosításáról. Ezután elfogadta a Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló és Kisbér Város Önkormányzata évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységéről beszámolót. Köszönetét fejezte ki az intézmény vezetőjének, Benisné Varga Valériának és az intézmény valamennyi dolgozójának munkájukért. A testület a közlekedési park új helyszíneként a tulajdonában levő kisbéri (Spartacus sportpálya) É-i oldalát jelöli ki. Köszönettel elfogadta a Komárom- Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. Kisbéri Mérnöksége vezetőjének a park térítésmentes áttervezésére adott felajánlását. A Képviselő-testülete elrendelte a kisbéri 0230 hrsz-ú, "iroda, raktárhelyiség, gazdasági épület és udvar" megnevezésű ingatlan ipari területté történő átminősítését, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a 27/1992. (II.26.) sz. határozatával már jóváhagyta a terület ipari célú beépítését, viszont a rendezési terv készítésekor figyelmetlenségből különleges terület besorolást kapott. A Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, a térfigyelő-rendszer kiépítésére érkezett ajánlat kapcsán, a városközpontban működő vállalkozókkal, valamint a Bakonytérség Közbiztonságáért Közalapítvánnyal történő egyeztetésre, amennyiben szükséges egy technikai bemutató megszervezésére. Az egyeztetés célja, hogy az önkormányzat, a rendőrség, az alapítvány valamint a vállalkozók közreműködésével (az anyagi lehetőségek függvényében) térfigyelő rendszer kerüljön kiépítésre a városközpontban. Kisbér Város Képviselő-testülete a évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a Kisbér Város Polgárőr Egyesület részére évre ,- Ft összegű, (melyet két részletben kell kifizetni), a Bakony Néptánc Együttes számára évre ,- Ft összegű költségvetési támogatást állapított meg. A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának kérelmét elfogadva engedélyezte az intézmény tanulói létszámának növekedésére való tekintettel a 2,5 álláshely bővítését szeptemberétől. Kisbér Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Gyöngyszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Bánki Donát Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. A képviselő-testület február 28-i ülésén pályázatot írt ki a művelődési ház menedzseri állására. A pályázati kiírás szövege a következő volt: "Kisbér Város Képviselő-testülete a kisbéri új művelődési központ gazdaságos üzemeltetésére, kihasználtságának biztosítására, helyiségei szabad kapacitásának lekötésére, rendezvények szervezésére menedzsert keres menedzser vagy társas vállalkozás keretében, vállalkozói szerződéssel. Az ajánlatokat borítékban a polgármesterhez kell benyújtani." Pályázatot nyújtott be Dobos Mihály tatabányai lakos, kinek a testületi-ülésen a képviselők kérdéseket tettek fel, szót adtak: 45 éves tatabányai vállalkozó vagyok. Előtte évekig a Jászai Mari Színház műszaki vezetője voltam, ezelőtt pedig a Megyei Sportigazgatóságon végeztem hasonló feladatokat éveken keresztül, mint amire most a pályázatot beadtam. Jelenleg kollégámmal egy vállalkozásban dolgozom, mint tulajdonos. A gazdaságos működtetéshez szükség van az ott dolgozókra és mindazokra a lehetőségekre, amit az új művelődési ház biztosítani fog. (kihasználtság) Eladható műsorokat, programokat kell összeállítani, ami szélesebb rétegeket talál meg. Érdekeltekké lehet tenni a szponzorokat, befektetőket is. Ha olyan műsorpolitikát folytatunk, amely széles nyilvánosságra tart számot, azt könnyebben lehet menedzselni, annak nagyobb hírértéket lehet adni és ezt már el lehet adni a szponzorok felé. Ehhez szükség van a művelődési házban dolgozók segítségére is. Közönséget nem csak Kisbérről, hanem a környékről is minél szélesebb körben szervezni kell, meg kell tölteni az épületet. Meg kell ismertetni a programokat, nyilvánosságot kell ennek adni, folyamatosan tájékoztatni a településeket a programokról, - ami adhat egy alapot. A Színház és Filmművészeti Egyetem Műszaki Vezetési Szak 2. évét fejezem be most, a 3. év a gyakorlati év, amit színházi "múltam" miatt nem kell elvégezni, ezután lesz a 4. befejező év. A műszaki vezetői szak a színház belső életét jelenti, mindent, ami a színházról szól, a piáron kívül. Vállalkozásom kapcsolódik a pályázathoz, mert rendezvényszervező irodát működtetünk, országos szintű rendezvényeken vagyunk jelen folyamatosan. A művelődési ház menedzselésével kapcsolatos munka ugyanaz, amit jelenleg is végzünk. Ha a testület pozitívan dönt, akkor ezt a munkát maximálisan végzem. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk mire számíthassunk, fel kell mérni a kisbéri vállalkozói, szponzorálási viszonyokat. Ha ez nincs, tovább kell menni, meg kell találni azokat az embereket, szponzorokat, akik hajlandók a művelődési házba pénzt tenni. Ebben együtt kell dolgozni a művelődésszervezőkkel, meg kell találni azokat a programokat, amelyeket érdekeltté lehet tenni a vállalkozóknak. A pályázatom egy koncepció volt, menedzser szeretnék lenni, nem művelődési ház igazgató. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta Dobos Mihálynak a Wass Albert Művelődési Központ menedzselésére vonatkozó pályázatát. Kisbér Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójává Vida Gyulánét bízta meg, illetményét Ft összegben állapította meg. A vezetői megbízás augusztus 1- től július 31-ig szól. Kisbér Város Képviselő-testülete a KEM Közigazgatási Hivatal megkeresésére az észak-olaszországi Melegnano település megkeresését partnervárosi kapcsolat létesítésére elfogadta azzal, hogy személyes kapcsolatfelvételre és tapasztalatcserére felajánlja a Kisbéri Napok rendezvény időpontját. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a partnerkapcsolat felvétele ügyében folytassa a tárgyalásokat, tegyen meghívást a Kisbéri Napokra. Kisbér Város Képviselő-testülete felhatalmazta Kisbér Város polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be a Közép- Dunántúli Területfejlesztési Tanács által kiírt "E" Szakmai fejlesztési programok támogatására, az idegenforgalmi fejlesztésekhez jogcímre, Kisbér városközpont fejlesztésére. Az önkormányzat a beruházást támogatta, azzal egyet ért. A pályázat címe: Kisbér Turisztikai látványosságainak elérése érdekében 125 állásos parkoló építése. A fejlesztés költsége: e Ft, Ebből: igényelt támogatás (65 %) KDRFT Szakmai fejlesztési program: e Ft, saját forrás: e Ft melyet az önkormányzat biztosítja és a költségvetési előirányzatai között jóváhagyja. A beruházás a fejlesztési és rendezési tervhez, valamint a kistérség fejlesztési célkitűzéseihez illeszkedik. Az önkormányzat vállalta, hogy a beruházást a megkezdésétől számított 36 hónapon belül megvalósítja, és a létesítményt minimum 5 éven keresztül fenntartja és eredeti funkciója szerint üzemelteti. A Képviselői bejelentésekben szó volt a Desseő Gy. utcai forgalmi rend változásának kérdéséről. (Desseő Gy. utcai elsőbbség); parkolás nehézségeiről a Kossuth Lajos utcában, mert piacnapon kaotikus állapotok vannak; az utcanyitások kérdéséről; a nyárfák virágzáskor okozott allergiáról; és egy röplabda pálya kialakításának engedélyezéséről. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester a nyílt ülést bezárta. A továbbiakban zárt ülést tartott a képviselő-testület az ÖTV. 12. (4) bek. a) pontja alapján, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Malomsoki László M e g h í v ó Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Rendező Bizottság nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a Komárom-Esztergom Megyei Orvosnapra és Egészségügyi Szakdolgozói Konferenciára. Megyei Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozói Konferencia Kisbér, Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár október 28. (péntek) 09 órától 18 óráig A konferencia fő témái: - A megye lakossága egészségi állapotát leginkább befolyásoló betegségek (szív-, érrendszeri-, daganatos-, mozgásszervi- ideértve a baleseteket is, éspszichiátriai betegségek megelőzése, kezelése, rehabilitációja) - A konferencia szervezői külön hangsúlyt kívánnak fektetni a rehabilitációra! A konferencián 8 perces előadásokat és/vagy 80 x 120 cm-es posztereket várunk - nemcsak orvosoktól, hanem egészségügyi szakdolgozóktól és egyéb, az egészségügyben dolgozó egyetemi diplomásoktól is. A konferencia fővédnöke: Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter Védnökei: Dr. Udvardi Erzsébet Kisbér város polgármestere Agócs István Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Grosschmid Sándor megyei tisztiorvos A részvétel díjtalan! Jelentkezési határidő: szeptember 29. (csütörtök) Korlátozott számban a helyszínen is elfogadunk jelentkezést! A konferenciával kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kálnainé Friesz Csilla, Kisbér Város Önkormányzata Kisbér, Széchenyi u. 2. Tel.: 06-34/

3 2005. június-július Kisbéri Újság 3 Honismereti vetélkedő Iskolánk ebben az évben is célul tűzte beszámoltak róla, miért esett a választásuk éppen arra a szereplőre. A ki, hogy a tanórákon kívül is lehetőséget adunk a gyerekek számára, tudásuk bővítésére, ismeretek szerzésére, dályokat: pl. labirintus játék a Pokol tanulók nagy élvezettel vették az aka a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek érdekében indítottuk a szakköri Villámkérdések megválaszolásában a rejtélye című mese alapján. foglalkozásokat is. Több más tevékenység mellett, szabadon választ gyorsan száguldott, mint a villám, s Kincsem Ló emlékére, aki maga is hatnak a tanulók, ki-ki saját érdeklődésének megfelelően. dásával lehetett kitalálni, de sorolhat akinek a nevét keresztrejtvény megol Egy ilyen szakkör keretén belül került nám még tovább is. sor az iskolánkban a honismereti vetélkedőre is, amelynek vendége volt günk Hegedűs Pál is nagyon jól szó A tanulók, a pedagógusok és vendé Hegedűs Pál helytörténész, a kisbéri rakozott ezen a délutánon. E versenyt Honismereti Kör vezetője. hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg, remélve, hogy unokáink A kisbéri mesék, mondák, legendák című gyűjtemény, valamint lakóhelyünk nevezetességeinek ismerete lyünk meséit, mondáit, mert Széche is megőrzik, s tovább adják lakóhe alapján kellett a változatos feladatokat nyi szavait idézve: megoldani. "Csak addig él egy nemzet, amíg vannak hagyományai." A verseny előtt minden csapat nevet választott magának a mesék, mondák Meretei Jánosné alapján. Öröm volt hallgatni, ahogy Petőfi Sándor Általános Iskola Ó v o d á s o k a z u s z o d á b a n Ebben az évben újra lehetőségünk Dóra "néni" segítenek a gyerekeknek nyílt rá, hogy nagycsoportosaink közül elsajátítani az úszás alapjait. Óvodásaink 23 gyermeket úszni vihessünk a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont uszodájába / a "Gyöngyszem alapítvány óvodásainkért" is hozzájárult a költségekhez: gyermekenként nagyon lelkesek és bátrak, már a nagy medencében is voltak. A tanfolyam végére talán úszóbajnok még nem lesz belőlük, de reméljük, egy kis vízbiztonsága mindenkinek lesz, és 1000 Ft-tal, melyet ez úton is nyúzni fogják a szülőket, hogy minél köszönünk!/. Május 26. és június 24. között 10 alkalommal veszünk részt úszásoktatáson. többet menjenek a nyáron strandra, uszodába! Morvainé Tündi Két kedves fiatal oktató: Böbe és A tanító nénik látogatása a Gyöngyszem Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy év végén meghívjuk a leendő tanító néniket. Nagy lehetőség ez a nagycsoportosok számára, hiszen már most találkozhatnak azzal a pedagógussal, aki majd szeptembertől őket fogja tanítani. Június 14-én délelőtt megérkezett óvodánkba Bujna Tiborné és Csótár Zoltánné. Névsorral a kezükben szólították a gyerekeket és külön csoportokban beszélgettek velük. A tanító nénik nagyon meglepődtek, hogy milyen szép gyerek rajzok díszítik a folyosókat, és milyen sok verset és éneket tanultak itt az Tisztelt Olvasók! Óvodában óvodában. Kiderült, hogy minden kisgyerek várja az iskolát, az első tolltartót és az első iskolatáskát. Nagyon sok dolgot felsoroltak, amiért majd jó lesz iskolába járni és egyet sem mondtak, ami majd rossz lesz. Mindkét tanító néni magával ragadta a gyerekeket, búcsúzáskor szinte mindenkinek tudták a nevét. Nagyon örülünk, hogy nagycsoportosaink már úgy mehetnek az évnyitóra, hogy a tanító néni arca ismerős lesz. Sok sikert kívánunk mindenkinek az iskola megkezdéséhez! Szőgyényi Attiláné Cikkeket, írásokat adathordozó lemezen ( CD, vagy 3,5-es lemez ) kérném eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy -ben elküldeni, mert így szöveghűen tudjuk beszerkeszteni az újságba. Ha rendezvényeikről, esetleg hirdetésükről szeretnének képet közölni, kérem jelezzék, mert elmegyek és digitális képet készítek, amely így jobb minőségben jelenhet meg a lapban.írások,lemezek, fényképek a lap megjelenése után a szerkesztőségben átvehetőek. Ha a megyei, országos sajtót, rádiót, televíziót szeretnék tájékoztatni megrendezendő, vagy elmúlt rendezvényükről, keressenek meg, felhívásukat, beszámolójukat segítek eljuttatni a címzettekhez. Malomsoki László főszerkesztő Az elmúlt hónap eseményei a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában Május 27-én Ácsteszér és Réde általános iskoláiban vendégszerepelt iskolánk kisebbik színjátszó csoportja. Az előadás egy magyar óra történetét dolgozza fel, ahol a diákok KastélyMátészüleivel Arany János Toldi című művét tanulják, és adják elő színpadi darabként. Mindkét helyen nagyon kedvesen fogadták a diákokat, akiknek ez volt az első színpadi fellépésük június 3-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében Greinerné Ábrahám Erzsébet nyitotta meg a gimnázium tanulóinak munkából készült kiállításunkat. A kiállított anyagok felölelik a tanítási órákon, az üvegfestő szakkörön és a tehetséggondozó rajz szakkörön készült alkotásokat. A rajzok és festmények mellett újdonságként jelentek meg Kastély Máté 9. osztályos diákunk fotói, melyek gyönyörű naplementék, felhők, rózsaszín égbolt látványával nyújtottak élményt a látogatóknak. Június 6-án megkezdődtek a gimnázium felújítási munkálatai, melynek során négy földszinti tanterem kap új aljzatot és falszigetelést, valamint burkolatot. A tanév rendjét ezért úgy módosítottuk, hogy ebben az időpontban már ne tartózkodjon diák az épületben, így az év végén tartottuk a hagyományos diáknapunkat, az osztálykirándulást és a környezetvédelmi napot. Sajnos az időjárás nem kedvezett a programoknak, így alaposan megáztunk és megfáztunk a diáknapon, amit Komáromban, a Monostori erődben szerveztünk. A teljes napra szóló programnak csak egy részét tudtuk megtartani az eső miatt, és már délben haza Kellett indulnunk. Az év végi programok után június 17-én reggel 8 órakor tartottuk tanévzáró ünnepségünket. Itt került sor a jutalomkönyvek átadására, az Év Táncsicsosa verseny eredményeinek kihirdetésére és a bizonyítványosztásra. A jutalmakat iskolánk Táncsics Alapítványafinanszírozta. A diákok szeptember elsejéig pihenhetnek, a 12. osztályosoknak azonban még hátra van az utolsó próbatétel, a szóbeli érettségi. Június én a 12. a, én a 12. b osztály fog vizsgázni. A jól sikerült írásbeli vizsgák után reméljük szóban is sok szép feleletet fogunk hallani. Nyáron is aktív diákjaink az iskola által szervezett 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamon csiszolják nyelvtudásukat, és készülnek az őszi nyelvvizsgára. Augusztusban az új táncsicsos diákoknak gólyatábort szervezünk Bodajkon, hogy a tanévkezdésre már megismerjék egymást és tanáraikat. A programok között szerepel kirándulás, sportolás, művészeti foglalkozások, tábortűz, közös főzés. Az új tanév szeptember 1-én kezdődik, sok új diákkal, új tanárkollégákkal és megújult négy tanteremmel. Farkasné Kégl Hedvig

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG június-július Trianon, Wass Albert és a kisbéri Művelődési központ Lehetséges, hogy első hallásra szokatlannak tűnnek a címben szereplő párosítások, de higgyék el, hogy a három fogalom szorosan összekapcsolódik egymással. Június 4.-én emlékeztünk meg a trianoni békediktátum aláírásának 85. évfordulójáról. A kisbéri megemlékezés előző este a Lovardában került megrendezésre. A megemlékezésen részt vevök talán egy kicsit részesülhettünk abból az érzésből, amit 85 évvel ezelőtt elődeink személyesen átélhettek. A kép azoknak is kibontakozott akik nem ismerték pontosan ennek a gyászos történelmi esetnek a részleteit, hogy erőszakkal szakították szét a magyar nemzetet, nem törődve az emberek érzéseivel, fájdalmukkal. A magyar nép szerette volna visszakapni hazájának jogos határait, de ez a törekvés a II. világháború után elbukott. Ezután jött a kommunista hatalomátvétel, amelyet példamutatóan 56'-ban megpróbált ez a megtört nemzet megdönteni. A forradalmat idegen csapatok segítségével elnyomták és bábkormány vette át a hatalmat az országban, amely 1989-ig uralkodhatott. Mindezen idő alatt a hatalom elnyomott, minden a hazaszeretettel, Trianonnal szólásszabadsággal (és még sorolhatnám) kapcsolatos dolgot. A címre visszautalva, ezen a ponton kapcsolódik Trianon eszményéhez gróf Wass Albert. Ő egy olyan ember és író volt, aki ezekben a nehéz időkben is teljes vállszélességgel kiállt a magyar emberekért, hazájáért, mindannyiunkért. A verseiből, költeményeiből mind, mind a hazaszeretet tükröződik. A haza, amely magába foglalja a teljes Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját és a csonka Magyarországot. Ő olyan volt, aki ember tudott maradni a legnehezebb időkben is. Gyermek meséketírta háború zord viszontagságai közepette és soha nem tagadta meg magyar mivoltát. Nem úgy mint még most a XXI. században is vannak emberek, pártok kik nacionalistának, raszszistának titulálják a hazájukat szerető embereket. Kis városunkban épül Bakonyalja művelődési központja, melyre méltán büszkék lehetnek a kisbéri és környékbeli emberek. A képviselő testület döntése alapján a művelődési központ neve Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár lesz. A múlt rendszerben ezt az embert a sárba tiporták, szidalmazták, és valótlan vádakat emeltek ellene, csak azért, mert magyar volt és ezt nem titkolta. 15 éve állítólag rendszerváltás volt, de ezt nem igazán érzi az ember, amikor még vannak olyanok, akik még mindig ugyanazt a gyalázatos hazugságot terjesztik, hogy Wass Albert... (micsoda is?). Persze nagyon sok olyan magyar ember van aki méltán megérdemelné, hogy róla nevezzék el az épületet, de végre ő is megérdemli ezt a tiszteletet. Mint a hír járja, vannak akik aláírást gyűjtenek a név ellen. Kérdem én miért, és miért nem jött még hozzám senki, hogy írjam alá? Kérdem, én, olvastak már Wass Alberttől könyvet, verset, vagy egyáltalán ismerik az önéletrajzát? N e m tudom, de kérem mindazokat, akik ezt nem tették meg, próbálják meg és biztos vagyok benne, hogy megváltozik a véleményük és talán ők is büszkék lesznek a város és környéke művelődési központjának nevére. Földes Péter K Ö N Y V A J Á N L Ó F e l h í v á s Ezúton értesítjük a településen működő m e zőgazdasági gazdálkodókat, hogy a Komáromi Tűzoltóparancsnokság felhívást tett közzé a nyári mezőgazdasági termények, szálastakarmányok betakarításának időszakában betartandó tűzvédelmi előírásokról. A felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Polgármesteri Hivatal, Kisbér TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. éves kéményellenőrzést és tisztítást, valamint szolgáltatási díj beszedést végez június 15-től a város teljes területén. A évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díja: Egyedi kémény 863 Ft/db/év Gyűjtő kémény 550 Ft/szint/év Kisközponti kémény Ft/db/év donosoknak a parlagfű elleni védekezést - Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szolgáltatás zavartalan és folyamatos végzése érdekében az ellenőrzés feltételeit biztosítani szíveskedjenek. Kisbér, június 01. a Városi Könyvtár legújabb Charles Higham : Howard Hughes titokzatos élete. Howard Hughes, a rekorddöntő pilóta, milliomos és filmmogul napjaink egyik legismertebb, de legkevésbé megértett alakja. Világhírű volt vagyona, merészsége és őrültsége. A közismert bestseller-életrajzíró azonban lerántja a leplet a látszatról és lenyűgöző portrét fest róla. A könyv alapján készült, AVIÁTOR c. filmet 11 Oscar-díjra jelölték. Könnyen fenntartható kertek : helyes tervezés, sok-sok öröm. A könyv lépésről lépésre ismertet meg a kertészkedés gyakorlati fogásaival, az egyes munkák időigényé könyveiből vel és anyagszükségletével, jól bevált gyakorlati tippeket ad. Rövid leírást ad a legkönnyebben fenntartható fajokról, további 80 növényről táblázatos ismertetőt közöl. Dr. Szabó István : Pszichológia. Az általános- és személyiség-lélektan klasszikus fejezeteiből merített válogatás három központi kérdésre adja meg a választ: milyen az ember? Hogyan ismerhető meg, és hogyan formálható? Tavasztól őszig : 18 szerelmes novella. "A szerelemben az a gyönyörűség, hogy szeretünk, s jobban boldogít bennünket az a szenvedély, amely KOMTŰZ Kft. Köszönet nyilvánítás A Kisbéri Cigány Kisebbségi Önkormányzat köszönetét és háláját fejezi kiifj. Békási Imre vállalkozónak és a Kisbéri Pékség vezetőjének, Windisch Józsefnének a Gyermeknapi adományokért. Nyílt levél érkezett a szerkesztőséghez Keleti György országgyűlési képviselő úrnak címezve az elkerülő úttal kapcsolatban. Az augusztusi vagy a szeptemberi számban megkérdezzük az érintetteket. Malomsoki László főszerkesztő Várjuk a teniszezni vágyó felnőtteket A hét minden napján két pálya áll rendelkezésre ( Ft/óra). Tel.: Általános iskolásoknak és középiskolásoknak kedden és pénteken délelőtt ig ingyenes. bennünk ég, mint az, amelyet másban gyújtunk" De vajon ez igaz- e? Évezredek óta kutatják a titkot. A könyvben tizennyolc novella, angol, francia, német, orosz, amerikai, és magyar írók lírai vagy tragikus történetei jelenítik meg a szerelem misztériumát - tavasztól őszig, a gyermekkortól az öregkorig. Bohumil Hrabal : Harlekin milliói. A regény Hrabal "kisvárosi történeteinek", a Sörgyári capricció-nak és a Díszgyásznak a folytatása, illetve befejezése. Mosolygós bölcsesség, szelíd irónia, töretlen életszeretet árad a világhírű író müvéből. Müller Péter: Benső mosoly. "Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. A valódi segítség pedig nem az, ha útilámpást adok a kezedbe, hanem ha megmutatom, miként KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ a parlagfű elleni védekezésről A Növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény módosításának eredményeként az idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a parlagfű mentesítés érdekében alkalmazható intézkedés (közérdekű védekezés). A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság úton kerül sor a közérdek? védekezés elrendelésére. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását - törvény alapján - a földhivatalok végzik. A földhivatalok ellenőrzésüket határszemlék során végzik, illetve együttműködnek a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulaj önkéntes jogkövetéssel - június 30-ig végre kell hajtani, ezt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását. A megjelölt időpont után, amennyiben az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretlen úgy abban az esetben is a közérdekű védekezés elrendelésre kerül, melynek során a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely több tízezer forint is lehet hektáronként. Emellett húszezer forinttól kettőmillió forintig terjedő növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor az eljárás költésén felül. A költségek meg nem fizetése esetén adók módjára behajtásra van mód. A közérdekű védekezés elrendelését külterületen a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, belterületen a település jegyzője végzi. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium gyújtsd meg a lángot a saját szívedben." - ezzel a gondolattal indította útjára e művét a szerző. Tamási Áron : Gyökér és vadvirág. A válogatott novellákat tartalmazó könyv nemcsak lényegében számadás, hanem formája szerint is. Nemcsak szépszámú novellát fog össze, hanem emlékezik és emlékeztet is. Az ismertetett kiadványokon túl közel 33 ezer könyv közül választhatnak olvasóink a könyvtár állományából. Jelenleg 50 féle napilap és képes újság áll rendelkezésére azitt olvasni szándékozóknak. Ezen kívül számítógép használat, valamint Internetezési lehetőség várja a könyvtár olvasóit. Szeretettel várjuk a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Morvai Józsefné igazgató

5 2005. június-július KISBÉRI ÚJSÁG 5 A II. Betyárgulyás főzőversenyen Miltfait Ferenc egykori bakonyi betyár emlékére rendezett versenyre 9 csapat nevezett. Békási Imre a Bakony Gyöngye Autós-motoros Nosztalgia Klub vezetője, a főszervező meghívására több tavalyi csapat ismét eljött, és nagy örömünkre eljöttek Észak-Komáromból nosztalgia autósok-motorosok (természetesen több régi motorral) egy csapattal. Reggel 8 órakor kezdődött a főzés, az értékelés - amelyet Dömötör György, helyi vendéglős végzett - pedig 12 órakor. A köztes időbenlehetett vásárolni ajándékokat, faragott népművészeti tárgyakat, vagy akár teljesen új mezőgazdasági gépeket. A nézelődők szomjukat olthatták a büfében, de aki ismerősökhözjött, az biztosan nem maradt éhen, szomjan. Az eredmény így alakult: 1. "Ászári gyári út onállók", 2. kisbéri Nyugdíjasklub (akik felöltöztek szép betyáros, hímzett ruhákba), 3. Csipet Csapat, 4. Danka és társa, 5. Vito 2., 6. Megyei Hírlap csapata lett. Különdíjat kapott Kégl Attila alpolgármester és Vida Gyula alkotta csapat. Közben egy másik verseny is zajlott, a II. Házi készítésű csodabogarak fesztiválja. Nevezni lehetett bármilyen saját kezűleg épített kisgéppel (nem volt kizáró ok, ha vásárolták a gépet, de ne "bóti" legyen). A kiállított gépeket, alkotásokat Meretei János Városigazgató úr értékelte. A helyezések így alakultak: 1. Szakács Tibor (Kisbér), 2. Letenyei János (Hánta), 3. Varga András (Hánta), 4. Malomsoki László (Kisbér), 5. Novák Lajos (Mosonmagyaróvár) gépe lett. Egy új kezdeményezése is volt Békési Imrének: a Falvédő kiállítás. Ezen be lehetett mutatni a kézzel hímzett, varrott műveket. Somogyi Lászlóné a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények művelődésszervezője által egy kerti sátorban kiállított fali díszeket Cser Tamásné, kisbéri rajztanárnő, festőművész zsűrizte az alkotásokat és adta át a díjakat Gábris Józsefnének, Horváth Lajosnénak, Árendás Mihálynének, Imre Ferencnének, Micsinai Lászlónénak, Csikár Józsefnének, Kiss Józsefnének, Kozma Jánosnénak és Turják Viktornénak. Délután megérkeztek a XII. Emlékfutás a hősökért résztvevői. A futás a Magyar Honvédelem Napja, a II. Világháború európai befejezésének 60. és az Európai Unió kibővítése 1. évfordulója alkalmából Betyárgulyás megrendezett közös nemzetközi eseménysorozat része. A küldöttséget, amely Székesfehérvárról indult és Csicsón ( Szlovákia) volt a végcélja, fogadták a város határában a kisbéri futók, a képviselőtestület részéről pedig Vaderna Tamás képviselő. Beérkezve a Lovarda előtti térre Vargáné Turják Éva képviselő, a Sport bizottság elnöke és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester emlékszalagot kötött a "vándorbotra", amelyet a futók hoztak magukkal. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány pólójába öltözött kisbéri fia főzőverseny talok Peresztegi László tanár úr vezetésével emléklapokat kaptak a részvételért, majd rövid pihenés és néhány emléklap kiosztása után indultak tovább. A szinte egész napos rendezvényen a "sátorbontás" délután 4 órakor kezdődött. A rendezők szeretettel várnak mindenkit jövőre is. A rendezvények támogatói: Siwinger család; Ferenczi József, tőkehús; id. Békási Imre, az egyesület főszakácsa; Kégl József, szakács; Deák István, berendezés, szállítás, kirakodás; Biczó István, tűzifa felajánlás; TEMPO- CBA; Kristály mazsorett csoport; Városigazgatóság, sátrak, székek, asztalok, berendezés, szállítás Sivinger György, SomogyiLászlónéés Békási Imre a rendezvény főszervezői Díjak felajánlói: Bádog Center, Kisbér; Balom BT, Kisbér; NAD Kft, Kisbér; Pöttöm babaház, Kisbér; Békási szikvíz, Kisbér; CONFORT Munkaruha, Kisbér; FE-KI Kft, Kisbér; Sport büfé, Kisbér; Fess Kft, Kisbér; Varga Béla, Vérteskethely; Morvai Autó, Ászár; Vianni, Kisbér; Viking cipőbolt, Kisbér - Malomsoki - P a r k g o n d o z ó k Grumingné Buza Katalinnal, a Székesfehérvári Regionális Képzőközpont kertészmérnök oktatójával beszélgetek, aki a Kiskastélynál irányítja a kerti munkákat. - KI ez a sok, lelkes ember itt a kertben? - Betanított parkgondozókat képzünk, ők végzik vizsgamunkájukat. - Parkgondozó? -Igen.A BÖSZ ( Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége ) és az AGORA közös Uniós pályázatán nyertünk a képzésre pénzt, és 14 településről 39 fő tanulja ezt a szakmát. A munkaprogramot megelőzte egy kiválasztás és egy felkészítő program. Így került a képzésbe Kisbérről 5 ember. Párhuzamosan egy A kép bal széléngrumingnébuzakatalin közösségfejlesztő asszisztens képzés is folyik a Polgármesteri Hivatalban, melyet kollégám, Petróczi Ferenc tart a hallgatóinak. - Mikor kezdődött a képzés, hol és miket tanultak? - A parkgondozó ez év március 21- től a mai napig, tehát június 14-ig tartott az elméleti és gyakorlati képzés. Mi a Városigazgatóság épületében tartottunk 120 óra elméleti képzést, 90 óra dísznövénykertészetet, 30 óra munka-, környezet- és tűzvédelmet, valamint műszaki ismereteket. - Minden nap Kisbéren voltak? - Nem. Heti 2 napot elmélettel foglakoztunk Kisbéren és 3 napot a lakóhely szerinti önkormányzat foglalkoztatja a tanfolyamon résztvevőket. - Most vége az egésznek? - Itt Kisbéren igen. Bizonyítványt kapnak, ezután pedig a településük vállalta, hogy foglalkoztatja őket november közepéig, mivel az itt lévő emberek tartós munkanélküliek, többen hátrányos helyzetűek. A kép jobb szélén Petróczi Ferenc - Látom minden embert név szerint ismer. - Néhány nap alatt mindenki nevét sikerült megjegyeznem. Többeknek az életét is megismertem, mondhatni bizalmukba fogadtak. Az az ember ott lomis - mutat egy korosabb emberre. - Az mi a csuda? - A lomtalanításkor kidobott tárgyakat hoz be Nyugat-Európából, aminek időpontját és helyét megadják neki. Olyankor mindig valami új tárgy van vele, vagy rajta, aminek nagyon örül, büszkén mutatja. - Látom jó közösséget formáltak ebből a csoportból, jó kedvvel dolgoznak. - A gyakorlati munka jobban megy nekik, mint az elmélet. Látják, hogy összedolgozva gyorsabban haladnak. Mindenki hamar megtalálta magának való munkát. A Városigazgató úr által biztosított szerszámok, eszközök gyorsan munkáskézre találtak, van ki ás, van aki kapál, bokrot vág ki, néhány hölgy virágot ültet, néhány férfi pedig füvet nyír. Ez most a vizsgamunkájuk. - Visszatalálnak ezek az emberek a munka világába? - Ez a távlati cél, de a pályázati támogatással őszig lesz munkájuk. Bízom abban, hogy utána is. - Köszönöm a beszélgetést. - emel - Pillanatkép Jövök a városközpont fele. Éppen a Sportcsarnok mellett haladok el, mikor a nagy forgalomban a másik oldalon jön velem szembe egy kerékpáros. Jobb kezével elengedi a kormányt, ránéz a feszületre és keresztet vet, majd szinte mosolyogva bólint egyet. Megfogja a kormányt minkét kezével és halad tovább. Az élet, és a forgalom megy tovább... - ML -

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG június-július A BAKONYTÉRSÉGI NAPOK FŐVÉDNÖKE KELETI GYÖRGY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Bakonytérségi Napok megnyitója július óra Vérteskethely Zámbó Kornél festőművész kiállítása Rádió-történeti kiállítás A vérteskethelyi Gyermek Néptánc Csoport és a Bakony Néptáncegyüttes műsora Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig történelmi dráma két részben Bakonybánk - a Bánki Donát Múzeum folyamatosan nyitva tart, postai bélyegzés és képeslap árusítás a helyszínen Ácsteszér- Táncsics Túra - indulás a Táncsics Háztól, érkezés ide vissza a kijelölt Táncsics túra útvonalon Bakonyszombathely: július 17. Falunap 11 óra Mise, Istentisztelet a helyi templomokban óráig Faluebéd 14 órától Hófehérke és a hét törpe a Budapesti Napszínház előadása óráig Folklór műsorok 19-órától: Mc. Haver és a Teknő és a Desperado koncertje 21 órától Zanzibár élő koncert 22 órától Tűzijáték hajnalig Syncron bál Július 8-án 17 óra 30 perctől a kisbéri Katolikus Templomban: SAUERLANDI- Németországi Szinfónikus Zenekar koncertje Közreműködik: Szabó Ilona -a gútai rockszínház énekese- (Komische Oper Berlin) Július 9-én Hántai Vigasságok -Sportpálya horgászverseny Gobelin és kézimunka kiállítás megnyitója a Művelődési Házban aszfaltrajz-verseny foci sakkszimultán mazsorett bemutató Bakony Néptáncegyüttes bemutatója 17 órától: NOSZTALGIAKABARÉ - színházi műsor a szabadtéri színpadon tábortűz és utcabál VI. B a k o n y t é r s é g i é s Kisbéri N a p o k p r o g r a m j a A Kisbéri Napok fővédnöke. Dr. Gáll Ildikó, a FIDESZ MPSZ országos alelnöke Július ig Kisbér Július 23-án Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár ünnepélyes átadása. Műsor: Köszöntő Himnusz Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara Zene és Művészeti iskola balett tagozatának és az énekkar közös műsora Gyöngyszem Óvoda műsora Klarinét szóló Vers - Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója Zongora darab - Zene és Művészeti Iskola Vers - Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója Reneszánsz tánc - kísér a furulya zenekar Kisbéri Nyugdíjas Kör műsora A kisbéri Junior Mazsorett csoport műsora Petőfi Sándor Általános Iskola műsora Szózat Július 24-én Donner János ifjúsági labdarugó torna elődöntők- Spartacus pálya Július 27-én Egészség Napja - 8 óra 30 perc Sportcsarnok Kisbér Kisbér-Bábolna-Ács-Komárom-Kisbér - a Kisbéri Túra Kerékpáros Kör programja - 80 km Zöld Kocogás - Fut a Kisbér - helyszín a Park tó Éjszakai sakk és pimpong bajnokság Július 28-án Barátság Napja - gyalogtúra - vendég Gúta testvérváros küldöttsége Július 29-én FOCI: 16 óra Kisbér - Ászár öregfiúk Július Bakony Gyöngye Autó-Motor Nosztalgia Klub II. Bakonytérségi Nemzetközi Veteránautó - motor Nosztalgia Fesztiválja JÚLIUS ÓRA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ JÚLIUS ÓRA GYÜLEKEZŐ, ZENE, BÜFÉ 9 óra Bánki Donát Emléktúra a veteránautósoknak és motorosoknak Megállók: Kisbér Lovarda Ászár Pincészet Kerékteleki Bársonyos Bakonyszombathely Bakonybánk- koszorúzás Kisbér 9 órától azoknak akik nem vesznek részt az emléktúrán: Amatőr rockzenei koncert Pidró műsorvezetése, sok humor, szórakozás Jelentkezés: rönkhajításra, gumi hajtásra, autó-motor szépségverseny, TOMBOLA vásárlás, Nosztalgia Bazár, elektromos autózás, 13 óra felvonulás a városban 14 órától ebéd a Veterán Parkban Tombola húzás, szépségverseny, kötélhúzás, díjátadás Július 29. péntek Július 29-én Kiállítások megnyitója - Művelődési Központ Kisbér Halászléfőző verseny - Park tó Kiállítások megnyitója 11 óra A Kiállításokat megnyitja Esztergályos Cecília színművész Cser G. Lenke festőművész kiállítása Varga Mónika csipkekészítő kiállítása Schumann Istvánné Kézi-szövő kiállítása Szalai Katalin kódexíró kiállítása Bártfai Csaba gramofontörténeti és nosztalgia plakát kiállítása Ádám József fafaragó kiállítása Bakony Gyöngye Autó-Motor Nosztalgia Klub II. Autómakett és terepasztalok, híradástechnika, varrógépek kiállítása 14 éra: Ökonomikus Istentisztelet és Mise a Katolikus templomban. 15 óra: A II Világháború tragikus eseményei hatvan éve értek véget. Az decemberében Kisbér környékén folyó súlyos harcok során és az azt követő időszakban hősi halált halt magyar katonák emlékére, EMLÉKMŰ avatás a kisbéri temetőben. Este 17 óra 30 perckor az Eslohei Fúvószenekar koncertje - Római Katolikus Templom 16 órától Halászléfőző verseny és kulturális programok a Parktónál 16 óra a Bojtorján Együttes műsora a gyerekeknek táncbemutatók Eszterlánc néptánccsoport Réde moderntánc Flasch Dance Dad, majorett pom-pom juniorok harmonikás Berendi Nándor Vértessomlóról Lampionos felvonulás a Park tónál a nap díszvendége a gútai, eshlohei, belegnanoi testvérvárosok küldöttsége a nap záró programja a Halászléfőző verseny eredményhirdetése 19 órától Amatőr Rockzenekarok Fesztiválja- Gimnázium udvara Július 30-án a program vendége Eshlohe testvérváros küldöttsége Július 30-án Donner János ifjúsági labdarugó torna döntő -Spartacus pálya Július 30-án SIKLÓERNYŐSÖK BEMU TATÓJA Park-tó felett Július én két napos Madár Kiállítás Sportcsarnok Július 30. szombat 14 óra a VI. Bakonytérségi és Kisbéri Napok megnyitója a Művelődési Központ előtt Díszvendég Gúta, Eslohe és Belegnano küldöttsége. (zártkörű rendezvény) órától felvonulás a városban ( fúvósok, hintó, szekér és népviseleti és történelmi ruhás fiatalok, gólyalábasok vidám felvonulása) Programok a Majális téren: Nosztalgia járat a városban zenés villanyautóval és pónifogattal felszállás az erre az alkalomra készített megállónál. 14 óra Vásári Komédiák - Kisbéri Művészeti Iskola Császári tagozatának műsora 15 óra 30 perctől gyermekműsor: Paprika Jancsi kalandja Róka Rudival (zenés bábjáték és vetélkedő) 16 óra 30 perc Citera együttes bemutatója: Kankalin Császár 17 órától az Eshlohe-i küldöttség műsora Tombola Fődíj sorsolása 18 óra Silence együttes műsora 18 óra 30 perc Máté Péter emlékműsor - a Gútai Rockszínház műsora 19 óra 30 perctől Black II Black élő koncert 21 óra 30 perctől Tűzijáték és Lézershow 23 órától Utcabál Egésznap a népszerű "Jósda" ingyenes szolgáltatását is igénybe vehetik 16 órakor Lószépség-verseny a Lovarda előtti téren. 17 ÓRA VINCZE LILLA MŰSORA - KATOLIKUS TEMPLOM KISBÉR Július 31. vasárnap 10 órától hajómodell és repülőmodell bemutató a Parktónál Kispályás labdarugó bajnokság- Spartacus pálya 19 órakor -LiliBárónő - két felvonásos operett a Művelődési Házban vagy a Lovardában. Tisztelt hántai és kisbéri lakosok! A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény egy kedves felajánlást kapott a kisbéri Gyöngyszem Óvodától. Bizonyára sokan jártak az óvodában és láthatták a szépen parkosított udvart sok szép virággal és bent is jártak a foglalkoztató termekben és láthatták a szebbnél-szebb virágokat, dísznövényeket. Az elmúlt időszakban ezekből a növényekből kettő már olyan hatalmasra nőtt, hogy elfoglalja a gyermekektől a helyet, ezért az intézmény vezetői felajánlották azokat az új Wass Albert Művelődési Központ belső terének díszítéséhez. Innen jött az ötlet, hogy felhívással fordulunk Önökhöz, akinek gondja van a nagyra nőtt szobanövényének elhelyezésével, szívesen fogadjuk felajánlásként az épület belső terének otthonosabbá tételéhez. Várjuk jelentkezésüket a könyvtárban személyesen, vagy telefonon. Telefonszámunk: 34/ ; 34/ A növények elszállításról és ápolásáról gondoskodunk, kérésre a felajánló nevét kiírjuk a virágtartókra. Somogyi Lászlóné művelődésszervező Tisztelt Olvasók! Többen szeretnék közzétenni sütemény receptjüket. Lapunk szívesen helyt ad ezen kéréseknek. Továbbra is várjuk írásaikat, de természetesen ha más jellegű (pl.húsétel, gyümölcstál, grill, stb. ) egyedi receptjükvan,azt is szívesen leközöljük. (Szerk.) Almakrémes keksz Hozzávalók: 50 dkg alma, 15 dkg cukor, 2 csomag vaníliás puding, 2 dl tej, 50dkgszögletes háztartási keksz. 7 dl vízben a kockára vágott almát a cukorral puhára főzzük. A pudingot a tejjel elkeverjük és a főtt almával sűrűre főzzük. Egy zománcozott tepsit kirakunk keksszel és forrón ráöntjük a krémet. Tetejét kirakjuk keksszel, majd csokimázzal leöntjük. A máz hozzávalói és elkészítése: 10 dkg cukor, 10 dkg vaj, 4 evőkanál kakaó, 1 evőkanál tej. Ezeket lábasba téve tűzre tenni és amikor hólyagosodni kezd, levenni a tűzről és a kekszre önteni. Kozma Jánosné Építkezik? Felújít? Válassza a minőséget! Megújult széles választékkal várunk minden kedves érdeklődőt kétszinten,több mint100 féle csempével és járólappal, - spanyol, olasz,csehéslengyel konyhai és fürdőszobai csempék.

7 2005. június-július KISBÉRI ÚJSÁG 7 II. HÁNTAI V I G A S S Á G O K JÚLIUS S. PROGRAMOK: délelőtt 6 érától Horgászverseny a hántai tónál, eredményhirdetés délután 10 óra - hántai lányok asszonyok "Gobelin és kézimunka" Kiállításának megnyitója a hántai Művelődési Házban közreműködik a hántai Pávakör aszfaltrajz-verseny a Sport pályánál 10 óra 30 pere Tűzoltó bemutató a Sport pályánál délutáni programok helyszíne: Sportpálya Hánta 14 óra MEGNYITÓ állandó délutáni programok: 14 óra 20 perctől foci és sakk szimultán MŰVÉSZETI PROGRAMOK 14 óra 10 perctől a kisbéri Junior mazsorettek pom-pom bemutatója 15 óra 15 perc Dömök Krisztina ének 16 óra 15 perctől Bakony Néptáncegyüttes műsora 16 óra 35 perctől Modern Tánc - Hánta Ifjúsági Klub NOSZTALGIAKABARÉ A Szabad Ötletek Színházának Műsora 17 órakor a szabadtéri színpadon 18 óra VACSORA (300,-Ft) Este tábortűz. 18 órától UTCABÁL Egész nap TOMBOLA árusítás. Mindenkit szeretettel vár Hánta Részönkormányzata. Békási Imrét, a Bakony Gyöngye Autós-motoros Nosztalgia klub vezetőjét kérdezem, a II. Bakonytérségi Nemzetközi Nosztalgia Autós-motoros Fesztiválról. - Ez évben mikor lesz a rendezvény? július án pénteken és szombaton, Kisbéren, a Lovarda téren. - Pénteken nyílik egy kiállítás? - Igen, 11 órakor az új Wass Albert Művelődési Központban autómakett, terepasztal kiállítás lesz. Láthatóak lesznek kitüntetések, egyenruhák, régi varrógépek, szenes vasalók és sok más régi használati tárgy. - Szombaton 9 órakor Bánki Donáth emléktúra lesz a Bakonyban. Ezen részt vehet bárki, bármilyen érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező járművel. A túrát Gunázer Gyula polgárőr vezeti. Útvonala: Kisbér - Ászár - Kerékteleki - Bársonyos - Bakonyszombathely - Bakonybánk - Kisbér. Bakonybánkon megemlékezést, koszorúzást tartunk a Bánki Donáth emlékháznál. Visszaérkezés: kb. 12 órakor lesz. Akinek nincs járműve, azt is várjuk szeretettel a térre, ahol Sincron élő koncert, Pidró humoros műsorvezetésével. - Szombaton lesz az I. Bakonyi Moszkvics és orosz autó randevú, erről tájékoztatnád az olvasókat. - Igen és lesznek vendég egyesületek: a Moszkvics Klub, Budapestről; Zaporozsec Klub, Tatáról; a Lada Niva Klub, Ürömből; és a Lada Klub, Szombathelyről. Nagyon sok szovjet autót várunk, vendégeink is lesznek Voronyezsből, egy orosz hagyományőrző egyesület, akik dallal, zenével kísérik a járművek bemutatkozását. A kiállítás fénypontja egy igazi Csajka lesz, amit valaha a Külügyminisztérium használt. Az előzetes tervek szerint lesznek német autók is: Mercedeszek, amit a németországi Volgand Schnöder magán Múzeum állít ki. Idén is várjuk a szlovákiai és szlovéniai barátainkat. Láthatóak lesznek régi Pannóniák, Csepelek, MZ, Simpson, stb. Külön játékos vetélkedőket rendezünk: autókerék lapozgató, ceglédi kancsó cipelés, Elektromos autó szlalomozás. Várunk bátor jelentkezőket a következő vetélkedőkhöz, műsorszámokhoz: Legnagyobb hasú férfi, legnagyobb hasú női versenyző. Lesz szépségverseny is. Megválasztjuk a "Fesztivál szépét". ( Külön meglepetés vár a legszebb hölgy részére.) Lesz persze járműszépségverseny, nosztalgia bazár, tombola, ami elengedhetetlen már nálunk. A díjaink messze földön sikeresek, ami köszönhető szponzorainknak. - Úgy tudom lesz gulyáságyú. - Igen, Gúth Vilmos úr, a Bánki Donáth Szakmunkásképző Iskola igazgatója segítségével. Ebben főznek a honvédségnél begyakorolt szakácsaink babgulyást, ami - terveink szerint - 13 óra körül készül el. Remélhetőleg jut mindenkinek. Várunk mindenkit szeretettel. - Lesz nosztalgiavásár? - Igen, a fesztivál keretein belül Nosztalgia vásárt rendezünk. Kérünk mindenkit, akinek otthon feleslegessé vált eszközei, felszerelései vannak az elmúlt rendszerből, ( szocialista könyvek, kitüntetések, NDK rádió, lengyel hajszárító, porszívó, szovjet és egyéb újságok, egyenruhák, festmények, stb.). A kidobás helyett július 25-ig e felhívás végén leirt helyeken leadhatja, ezzel is segítve a rendezvény sikerét,ill.a Nosztalgia Egyesület munkáját. Az eladott felszerelésekből a bevételt a rendezvényeink finanszírozására fordítjuk. A címek, ahol a tárgyi felajánlásokat átvesszük: ConFort Munkaruházat, Kisbér, Széchenyi u. 10.; Pöttöm Babaház, Kisbér, Butiksor; Békási Szikvíz üzem, Kisbér, Perczel Mór u.; Városi Könyvtár, Batthyány tér 5/a; Vida Gyula, Kisbér, Sport u. Varázsoljuk vissza ezt a napot a ' '80-as évek világába. - Kitől lehet érdeklődni a jelentkezésről, a részletes programokról? - Vida Gyulától, a 20/ , Somogyi Lászlóné, Eszti nénitől a könyvtárból a 30/ és tőlem a 20/ es telefonszámon. - Köszönöm a tájékoztatást és sok sikert kívánok a rendezvényekhez. - emel - M e g h í v ó július 9-én (szombaton) 10 órakor nyíló GOBELIN és kézimunka kiállításra. (a kiállításra várjuk jelentkezését a hántai lányok, asszonyoknak a Községházán) Megnyitja: Dákai József a hántai Részönkormányzat elnöke Helyszín: Művelődési Ház Hánta A megnyitón közreműködik a Hántai Pávakör. M E G H Í V Ó július óra 30 perckor (péntek) a SAUERLANDI (NÉMETORSZÁGI) SZÍNFÓNIKUS ZENEKAR KONCERTJÉRE. a műsorban fellép: SZABÓ ILONA ( Szabó Ilona a Gútai - Kisbér testvérvárosa - Kisdunamenti Rockszínházban többször fellépett Kisbéren és hangjával, egyéniségével elkápráztatta hallgatóit. ) Komische Opera Berlin Helyszín: Katolikus Templom Kisbér Belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. M E T E O R I T Nemzetközi Művészeti Fesztivál "Semmiben sem szabunk határokat" "MERT FONTOS, HOGY MEGISMERJÜK MÁS NEMZETEK KULTÚRÁJÁT, ÉS SAJÁTUNKAT NÉPSZERŰSÍTSÜK" Előadások, koncertek, kiállítások, programok Kisbér városában szeptember 21. (szerda) Sleurhut-utcaszínházi produkció, Shakespeare - Rómeó és Júlia c. műve alapján - Drie Naktemannen, Hollandia, Amsterdam Fekete Macska B.B. dance Szlovákia, táncszínházi produkció Too much To the Touch Continuo Színház - Prága - cseh nyelvű előadás szeptember 22. ( csütörtök) Tárlat megnyitása fogyatékos művészek által készített alkotásokból Pollen Nog Zielony, Franciaország, Párizs - francia nyelvű előadás szeptember 25. (vasárnap) Shakespeare: Szentivánéji álom nemzetközi produkció, magyar nyelvű előadás Cseh dzsessz zenekar koncertje P A L A C S I N T A S Ü T Ő - V E R S E N Y Az VI. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat július 23.-án ( pénteken ) megrendezi a IV. Kisbéri Palacsintasütő-versenyt Nevezés: július óráig Malomsoki Lászlónál (Ingatlanközvetítő Iroda, Kisbér, Komáromi u. 11.) személyesen, vagy a telefonszámon. (Csapat neve, vezető neve) Nevezési díj: nincs Nevezési díj: nincs Helyszín: Kisbéri Park tó ( dél-keleti tisztás ) A versenyző biztosítja: minden alapanyag, eszköz A hely kijelölése: 16 óra Tűzgyújtás: 16 óra 10 perc Szabályok: "A szabály az, hogy nincs szabály." Minden résztvevő, csapat a maga készítette étel mennyiségét a saját -és vendégei - bendője kapacitása szerint készítheti és a palacsintát saját ízlése szerint tálalhatja. Értékelés: 19 órától Jutalmak: Oklevél, Tárgyjutalom, Emléklap A verseny támogatói : Békási Imre vállalkozó, Kisbér 70 HE, Malomsoki Ingatlaniroda Kisbér, Városi Önkormányzat, W a s s Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Zapletál Konrád vállalkozó, TEMPO - CBA

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG június-július A nyárias idő beköszöntével megpezsdült az élet a Park-tóban és partján. Egymást érték-érik a horgászversenyek: Május 21-én a megye vállalkozói mérték össze tudásukat. A kilenc négy fős csapat versenyén a Komáromi Vasipar horgászai 3,78 kg hallal lettek elsők, második a Bán Kft. első csapata 3,38 kg-mal, harmadik a kisbéri Drat (Palotás László, Vaskor László, Horváth Tibor, Staudinger Mihály) csapata 2,3 kg-mal. Május 22-én a Kisbéri Horgászegyesület évadnyitó versenyén 36 felnőtt, 2ifi és egy gyermek indult, 37 kg hal került horogra. Eredmények: Felnőttek: 1. Heizler Győző 4,38 kg 2. Galambos István 4,03 kg 3. Peresztegi László 4,00 kg Ifi:1. Horváth Tamás 0,61 kg 2. Újvári Attila 0,15 kg Gyermek:1. Varga Ádám 0,50 kg Május 28-án a megyei egyéni horgászbajnokság 27 résztvevője bizonyította, hogy értenek a horgászathoz, a két fordulóban összesen 170 kg halat fogtak, a legtöbbet; H a l d o r á d ó 1.ifj. Haschek Tibor (Tata) 17,3 kg 2. Jerabek Antal (Tata) 16,5 kg 3. Iglódi Károly (Komárom)11,9 kg A május 29-i gyermeknapi verőfényes időjárás 23 gyereket csábított horgászatra. A legnépesebb mezőny a es születésűeknél gyűlt össze, a 14 főből 7-nek sikerült halat fognia 2 és fél óra alatt; 1. Wolf István 2,13 kg 2. Danka Ádám 1,01 kg 3. Marák Anett 0,79 kg A ben születettek eredményei: 1. Marák Tibor 1,55 kg 2. Varga Ádám 0,52 kg 3. Tóth Gergő 0,29 kg A legifjabbak versenyében - a 98- ban és utána születetteknél - alakult a legszorosabban a végeredmény, kiugróan magas halfogással, családon belül dőlt el az első hely sorsa, 1 dekagramm különbséggel! 1. Foltin Szabolcs (4 éves) 4,66 kg 2. Foltin Gergő (6 éves) 4,65 kg 3. Kozma Barnabás (5 éves) 0,28 kg Valamennyi résztvevő ajándékot kapott, az első helyezettek a Vadász- és Horgászbolt által felajánlott ajándékutalványokat nyerték, a többiek a Horgászegyesület dijait vehették át. A versenyezni vágyó horgászok a továbbiakban sem pihenhetnek "babérjaikon", mert június 25-ón este 7-től reggel 6-ig éjszakai verseny lesz két fős csapatok részére, igen értékes díjakért, majd augusztus 13-án "maratoni" (2x4 óra) halfogással tehetik próbára álló(ülő)képességüket, augusztus 28-án, a nagyhal-fogó kupán pedig felszerelésüket a mindenre elszánt horgásztársak. Peresztegi László Kerékpártúrák 2005-ben Időpont indulás Időpontja Útvonal Távolság Július 27. (szerda) 8.30 óra Sportcsarnok Kisbér-Bábolna-Ács-Komárom-Kisbér 80 km Augusztus 13.(szombat) 8.30 óra Sportcsarnok Kisbér-Nyagybér-Hánta-Erdei túra 25km A július 27. túránkat a gútai testvérvárosiak meghívásával a VVF szabadidő parkba a Kisbéri Napok keretein belül szerveznénk. Augusztusi túránk barangolás a nagybéri erdőben. Szeretetei várunk minden túrázni szeretőt. Vaderna Tamás Kisbéri Túra Kerékpáros Kör Tel, 06-34/ Mobil: H A L Á S Z L É F Ő Z Ő - V E R S E N Y A VI. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat és a Kisbér 70 Horgászegyesület július 29 -én ( pénteken ) megrendezi a VI. Kisbéri Halászléfőző-versenyt Nevezés : július óráig Malomsoki Lászlónál (Ingatlanközvetítő Iroda, Kisbér, Komáromi u. 11.) személyesen, vagy a as telefonszámon. (Csapat neve, vezető neve) Nevezési díj : nincs Csak a határidőig nevezett csapatok kapnak halat, kenyeret és tűzifát! Helyszín : Kisbéri Park tó ( dél-keleti tisztás ) Az Önkormányzat biztosítja : a versenyzőknek ( csapatoknak ): - 1 db ( kb. 1,8-2 kg-os ) pontyot, - 10 kg tűzifát - 1 db egész kenyeret, - az Önkormányzat vendégeinek az evőeszközöket. A versenyző biztosítja : halászlé kocka, apróhal, fűszerek, víz, bogrács, főző eszközök, stb. A hely kijelölése : 16 óra Tűzgyújtás, 1 db élőhal kiosztása : 16 óra 10 perc Szabályok : alaplé készítés, hal pucolás csak helyben, bármilyen halat fel lehet használni, bogrács maximum 15 l-es lehet Értékelés : 20 órától Jutalmak : 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap A verseny támogatói: Andor Ákos, Balogh József vállalkozó, Békási Imre vállalkozó, Császári pékség - Akóts József, FIDELITAS, Kincsem Hotel Kisbér - Imre Károly, Kisbér Erdészet - Horváth József, Gyarmati Attila, Bognár János, Kisbér 70 HE, Malomsoki Ingatlaniroda Kisbér, Pásztor Imre, Pásztorné Nagy Ildikó, TEMPO - CBA, Tribusz István kisiparos, Zapletál Konrád vállalkozó, Kisbér Város Önkormányzata, Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár ezért lett jogosult osztályozót játszani és a Magyar Sakkszövetség a Pét csapatát jelölte ki ellenfélnek. Az első fordulóra eljött hozzánk a Péti Munkás Testedzők Egyesületének ( Péti MTE ) sakkcsapata, amit a helyi csapat megnyert 7 1/2:4 1/2 arányban, noha az értékszámok alapján a péti csapat volt az esélyesebb. Csak az 1., a 2., a 11. és a 12. táblán volt a kisbéri csapatnak nagyobb az értékszáma. Ezeken a táblákon mind a 4 pontot megszereztük! A 3-tól a 10. tábláig szereztünk 3 és 1/2 pontot, kettő győzelemmel és három döntetlennel. Az első táblán Kukel Imre sötéttel is megmutatta, ki a legény a gáton! A második táblán Sebestyén Gábor ismét bebizonyította, hogy ellene szickóban tisztet áldozni nem egy életbiztosítás, meg is nyerte a játszmát. A harmadikon Bánszegi Attila S a k k fordulatos játszmában igazságos döntetlent ért el. Szinável Zsolt gúzsba kötötte ellenfelét és bebizonyítot A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár osztályozó mérkőzést játszott ta, hogy egy rossz lépés az hátrány, az NBII-bejutásért május 21- két rossz lépés az vereség. Zsolti 16! én Kisbéren a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet nagytermében. Mivel hiába küzdött, próbált meg mindent jó lépést tett és nyert. Pallag György a megyei bajnokságban a kisbéri - bevetni, csak fél pontot tudott begyűjteni. Komlósi Tibor ászári csapat 2. helyezést ért el, fordulatos játszmában ért el döntetlen eredményt. Megérdemelte volna a szép játszmavezetésért a teljes pontot. Módos Dániel nagyot hibázott, amit ellenfele kihasznált és nyert. Malomsoki László partijában egyet lépést elhibázott és kikapott. Farkas Ferenc türelmes játékkal, oktatni való stílusban, - de nem lekezelően - minőséget, majd játszmát nyert. Salamon Péter rossz megnyitás választás miatt került hátrányba. Feladta. A kis Farkas Ferenc farkasként támadott, nem félt semmitől, küzdött, szép győzelmet aratott. Ruff László a tizenkettes táblához jött, látott és győzött. Az "odavágó" megvan, készülünk a visszavágóra, szorgalmasan keressük az interneten a játszmáikat. A visszavágó mérkőzésre, Pétre utaztunk június 12-én, vasárnap. "Szurkoló tábor" is jött velünk: két csapattag, Dékány Lajos (Tatabánya ) és Horváth Miklós ( Mór ) szurkolt nekünk. A hazai csapat erősített, több táblán cserélt, nagyobb értékszámú játékost vetett be. A rendkívül feszült hangulatú mérkőzésen, mintegy 3 órai játék után a 12. táblán Ruff Lacika győzött először egy szép, kettős sakk, felfedéses motívummal. Ezután Bánszegi Attila, az egyesület elnöke gyűjtötte be szép játékkal a teljes pontot, majd az első táblásunk, Kukel Imre teljesen leszorította ellenfelét, majd tisztnyeréssel feladásra kényszerítette ellenfelét. 3 pontunk van. Kikapunk a 2. ( Sarok Péter ) és az 5. ( Szinável Zsolt ) táblán. 3:2 az állás javunkra. Remizett Pallag György. Már csak egy pont kell, és nyertünk, mert az 1. táblán a mi játékosunk győzött. Aki fel tud állni a táblája mellől, körbejárva ráncolhatja homlokát. Talán nincs ember, aki fogadna ránk valamely bukméker irodában. Borult égből napsütés: Malomsoki László szorongatott állásban 3 lépéses, futóáldozatos (Dékány Lajos szerint zseniális) mattot ad! Megnyertük az osztályozót, feljutottunk az NBII-be!Mindenki kienged, megnyugszik. Már minden pont ajándék. Sebestyén Gábor a 3. táblán bástyát áldoz, hogy egy gyönyörű mattot adhasson. Ellenfele hosszú percekig vizsgálja az állást, de nem talál mentést, feladja. Módos Dániel megengedi ellenfelének, hogy besétáljon gyalogjaival 1-2 vezérért, miközben mattot kap. Ellenfele a matt előtt inkább feladja. KomlósiTibor egy rendkívül bonyolult játszmában szorongatja ellenfelét, de nem sikerül a teljes pontot begyűjtenie. Kár, pedig megérdemelte volna. Farkas Ferenc ellépte a Grünfeld-védelmet, veszít. Azért ellenfelét jól megdolgoztatja a győzelemért. A kis Pallag Gergely - 5 perce volt hátra és 7-et kellett lépnie - időzavarban tiszthátrányt mentett minőséghátrányra és sétál be gyalogjaival. Az elemzőszobában mindenki látja, ha a futójával leüti az ellenfél bástyáját, veszít. Nem ütötte le, rendkívül szép játékkal, több, mint 5 órai játék után nyer. Győztünk 8:4-re. Ősszel játszhatunk a Nemzeti Bajnokság második osztályában. - soki - ARGOSZ Biztosító Rt. HELYI KÉPVISELŐ Tel.: 30/

9 2005. június-július KISBÉRI ÚJSÁG 9 G y e r m e k n a p óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozata alapján. Ezen a napon a gyerekek számára minden nagyobb településen mese- és bábelőadásokat, versenyeket, játékos programokat rendeznek. Kisbéren május 29-én vasárnap ragyogó napsütéses napon a Gyermeknap alkalmából színes programokkal vártuk a gyerekeket és szüleiket a Majális téren. Számos megszokott és kedvelt programon vehettek részt, de újdonságokkal is találkozhattak. Reggel nyolc órától horgász verseny kezdődött a Park tónál a Horgász Egyesület irányításával. Három kategóriában versenyezhettek és az alábbi eredmények születtek: 1998-ban és utána születettek közül a helyezettek: 1. Foltin Szabolcs 2. Foltin Gergely 3. Kozma Barnabás es születésűek közül: 1. Marák Tibor 2. Varga Ádám 3. Tót Gergő es születésűek közül: 1. Wolf István 2. Danka Ádám 3. Marák Anett 11 órától Ki a mester két keréken? címmel kerékpáros ügyességi verseny indult a helyi kerékpáros szakosztály szervezésével és irányításával a Majális téren. A z óvodások és az általános iskola alsó és felső tagozatosai nevezhettek be a vetélkedőre. Helyezettek: Óvodások: 1. Kovács Máté; 2. Balogh Ádám; 3. Kovács Ákos Alsó tagozatosok: 1. Buda Bence; 2. Giczi Péter, 3. Rózsási Richárd Felső tagozatosok: 1. Tóth Dániel; 2. Bialek Gergő; 3. Szalai Péter Délután 14 órától kézműves foglalkozások kezdődtek a Majális téren. A felállított sátrakban a Gyöngyszem óvoda, a Petőfi S. Általános Iskola, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola, a Bánki Donát Szakképző Iskola pedagógusai kézműves HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ ÉPÜLETKLÍMATIZÁLÁS, H Ű T Ő - K L Í M A foglalkozásokkal várták az érdeklődő gyerekeket. Ezen túl sakk-szimultán a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények sakk szakköre, valamint a rajzszakkör szervezésében rajzverseny az erre kijelölt sátrakban. A színpadon mazsorett és balett bemutató vonzotta a téren lévő közönséget. Ismét nagy sikert aratott a gyermek szépségverseny a Gyöngyszem Óvoda irányításával. Az óvodás és az általános iskolás korosztály helyezettjei a következők: Óvodások: 1. Hullám Letícia; 2. Kis Olimpia; 3. Kálnay Krisztina Iskolások: 1. Bencsik Szimonetta; 2. Fegyveres Zsófia; 3. Ipolity Debora Ezt követően A Furfangos csodadoktorok című mesejátékot nézhették meg a gyerekek a Maszk Bábszínház előadásában. A téren a gyerekek nagy örömére a helyi Vöröskereszt aktivistái palacsintával és zsákbamacskával kedveskedtek a gyerekeknek. A helyi Tűzoltók által biztosított tűzoltó hab osztatlan sikert aratott, elsősorban a legkisebbek körében. A Fidesz sátorban jégkrém, üdítő, gulyás és lufi várta a vidám gyerekeket és felnőtteket. A téren kialakított pályán kispályás foci és 7- es rúgó versenyen bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket a focizni szerető iskolások és labdarúgó mérkőzésen a helyi cigány kisebbség és az önkormányzat csapata. A gyermeknapi programot Betty Love és a tábortűz zárta. Reméljük kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat és a következő rendezvényeken is találkozunk. Morvai Józsefné igazgató TELEPÍTÉS: - Karbantartás, szerviz Viszonteladói, márkaképviseleti kapcsolat a jelentős hazai forgalmazókkal - Garanciális szerviz - Referencia munkák H Á Z T A R T Á S I G É P J A V Í T Á S -AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, HAJDU, ARDO LUX, márkaszerviz - Jelentős alkatrészkészlet, közvetlen gyári kapcsolatokkal B a c h e r Gyula 2870 Kisbér, Kozma F.u. 14. Tel.:34 / , A NEPTUN-SZOBOR A kisbéri angolkertben a vízesést áthidaló boltíves híd felett állt a vizek istenének, Neptunusnak mészkősziklából faragott, nagyméretű kőszobra. A szoborhoz különleges monda fűződik: Hajdan, amikor Kisbér még a Batthyány grófok birtoka volt, élt a faluban egy hatalmas erejű béreslegény, akinek párja hetedhét országban sem akadt. Erejének messze földről csodájára jártak, mert a toronymagasra megrakott szénásszekeret, alábújva, hátával képes volt megemelni. Történt egyszer egy verőfényes tavaszi napon a francia kisasszony és a gróf gyermekei elhatározták, hogy kikocsiznak a közeli nagybéri erdőbe. Nosza, hamarosan előállt a gyönyörű négyesfogat, s a paripák kis idő múlva vígan repítették a hintót és előkelő utasait a zöldellő erdő kavicsos útján. Amikor az egyik dombtetőre értek, hirtelen megvadult szarvascsorda vágtatott át az LEGENDÁJA úton a lovak előtt. A paripák hátsó lábukra ágaskodva, prüszkölve torpantak meg, majd a meredek lejtőn lefelé szélsebes vágtázásba kezdtek. A völgy aljában megduzzadt patak hömpölygött, amelyen rozoga fahíd vezetett át. Ha odaér a megvadult fogat, az utasokra biztos halál vár. A béreslegény négyökrös fogatával éppen farönköt szállított, amikor meglátta a száguldó hintót, Benne halálra rémült utasait. Gyorsan a lovak elé ugrott, s megragadva a kantárszárat, megfékezte a szilaj paripákat. Amikor a gróf értesült az esetről, gazdagon megjutalmazta a bátor béreslegényt, majd hálából, örök emlékül, délceg izmos alakját Neptunus isten szobraként mintáztatta meg és állíttatta fel a kisbéri parkban. Részlet Hegedüs Pál gyermekeknek szóló helytörténeti gyűjteményéből. A KISBÉRI MAZSORETT CSOPORT HÍREI A csoport a nyár folyamán sem utazik. pihen, szorgalmasan készülnek a lányok a fellépésekre. Június 25- én Vérteskethely szlovákiai testvértelepülésére utazik mind két csoport, július 2-án a junior korcsoport Lábatlanon lép fel a fesztiválon. Július 23-án délelőtt és Ahétméteresrúgóverseny résztvevői és nézői délután Győrben este pedigitt Kisbéren az új Művelődési Ház megnyitóján fognak szerepelni a lányok. Augusztus 7-én a Senior korcsoport táti fesztiválra utazik. A nyári szünet után augusztusban szinte minden nap lesz próba, 20 mazsorett kislány egy Székesfehérvári Fúvószenekarral októberben Spanyolországba Már kiválasztották a lányok a zenekar által játszott mű vekből azokat a számokat amikre készülnek az új koreográfiák. Az indulásig sok próba és szorgalom vár a kiutazókra. Szeretnénk ha az általános iskolások közül szeptembertől többen is jelentkeznének a Kisbéri Mazsorett csoportba és a jövőben velük is ilyen szép programokon vehetünk majd részt. Várjuk az alsó és felső tagozatos lányok jelentkezését, keressenek meg a Városi Könyvtárban vagy telefonon 06-34/ , 06-30/ és minden felvilágosítást megkapnak. Somogyi Lászlóné Szikvíz üzemi ROAD Show-t tartottunk május 21-én a Gulyásfőző versenyen Szikvíz üzemünk idén ünnepelte fennállásának 17. évfordulóját decemberében indult az első próbálkozás az akkor még üveges szikvíz töltésére. 0,5 literes, 1 literes, 2 literes üvegekben, illetve alumínium ballonokba töltve hoztuk forgalomba a hűs pincében készített nedűt. Fennállásunk óta nagyon sok vállalkozásnak szállítottunk. A régi termelő egységek, mint a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, a Keményítőgyár, mára csak az emlékeinkben élnek. Az üveges szódát is lassan már csak kiállításokon láthatjuk. Éppen ebből az apropóból gondoltuk a családdal közösen, hogy a régóta visszajáró kedves "kuncsaftokat" invitáljuk meg egy közös ebédre. A Lovarda előtti téren állítottuk fel sátrunkat. Ott főtt az édesapám és a keresztapu gulyása az üzem vendégeinek. A 160 adagra tervezett kondért a nagy érdeklődésre való tekintettel kétszeresére kellett volna tágítani. Több éve tartó beszállítói kapcsolatot tartunk fenn a SIAD HUNGARIA Ipargázzal, mint szikvizünk alapanyagának szolgáltatójával, illetve a Pölöskei szörpüzemmel. A szörpökkel és rostos levekkel vendégeinknek kedveskedtünk. Gázszolgáltatóink, a SIAD, a PRIMAGÁZ jóvoltából sokaknak jutott színes póló, sapka, öngyújtó, illetve sok-sok más reklámanyag. Úgy érezzük sikerült valamit visszaadnunk hűséges vásárlóinknak abból a sok jóból, szépből, amiben óta részesültünk. Köszönjük, hogy elfogadták üzemünk meghívását, köszönjük, hogy vásárlásaikkal támogatják üzemünk munkáját, hogy az Önök megelégedésére dolgozhatunk. Várjuk továbbra is szeretettel vásárlóinkat. Szolgáltatásaink: Szikvíztöltés, ( kiszállítással ) Palackozott ( eldobható ) szikvíz gyártása, forgalmazása Flakonok, ballonok bérbeadása Vízhűtőgépek forgalmazása, bérbeadása Szikvíz ballonok forgalmazása, ( nyomáspróba ) Pölöskei szörpök forgalmazása SIAD HG Miskolc, Ipari gázok forgalmazása PRIMAGÁZ, Háztartási,ill. hajtóműgázok forgalmazása Békási Imre FIZETETT HIRDETÉS

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG június-július KISBÉREN Szent Imre utcában, csendes nyugodt környezetben 2 x 6 lakásos sorházban, padlástér beépítéses, 88 m2 hasznos alapterületű / 102 m2 padlóterületű / lakások, + 16 m2- es garázzsal, 6 m-es előkerttel és 6 m-es hátsókerttel, kulcsrakész kivitelben, parkosítással szeptemberi átadással eladók. Kettő gyermek után ,- Ft, három gyermek után ,- Ft gyermekkedvezmény és kedvezményes hitel biztosított. Hitellehetőség tájékoztató: a kiegészítő kamatozású állami kamattámogatásos hitelek törlesztési feltételeiről Hitel összege 10 évi lejárat 15 évi lejárat 20 évi lejárat 25 évi lejárat 30 évi lejárat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- (A törlesztő részletek összegei tájékoztató jellegűek) Megtekinthető. Kisbér Szent Imre u. 52. Érdeklődni: 06/

11 2004. június-július KISBÉRI ÚJSÁG 11 SZENTE OPTIKA Kisbér Batthyány tér 1. Tel.: 34/ Napszemüvegek nagy választékban kaphatók! - Killer Loop - Polaroid - Esprit - Tom Tailor - STING - SOLANO, stb. - Még tart a dioptriás - 100% UV szűrős - napszemüveg lencse AKCIÓ 2390,- FT/db - EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYA ELFOGADÓHELY T E M P O C B A Érdemes betérni hozzánk! Országos és helyi akciónkkal várjuk kedves vásárlóinkat. Hétfő óráig K-P óráig Sz óráig V óráig Iskolaszer V á s á r a J O K E R papírboltban Kisbéren Vásároljon 5000,- Ft felett és 10 % kedvezményt adunk bármely termékünk árából, valamint sorsoláson vehet részt, ahol a FŐDÍJ egy 15" TFT Multimédiás monitor. Vásárolja le nálunk iskolakezdési utalványait és nyerjen egy M O B I L T E L E F O N T. Vásároljon minőséget, kedvező áron!!! Kiadó szobák, házak fürdővel, konyhával, külön bejárattal, zárt parkolóval. Szauna, infraszauna igényelhető - 3 személy 1000,- Ft Morvai 34/ ; 20/ Malomsoki ingatlaniroda APRÓHIRDETÉS Kisbér, Komáromi u.11. Tel.:06/ / Férfi diákmunkaerőt földmunkára keresek, Kisbér központ Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés jában nyárra. Telefon: 06-70/ É K S Z E R Lakás kiadó Kisbéren. Tel.: 30/ Kisbér Széchenyi u. 21. Telefon: 30/ Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás Ft/gramm Készítés, javítás Pearcing, óra értékesítés ConFort Munkaruha védőeszköz szaküzlet és Kisbér, Széchenyi I. u. 10. Tel./fax.: 34/ Előttünk a nyár... Öltöztesse egyenruhába kerti bútorait! ÓRIÁSI kerti bútor szivacs választékból választhat, vagy rendelhet a minták alapján. (Egyedi megrendeléseket is teljesítünk.) Háttámlás párna: 900,- Ft; Öt pozíciós székpárna: 1700,- Ft; Napozó ágypárna: 2990,- Ft; Ülőpárna: 325,- Ft; Hintaágy garnitúra: 8440,- Ft; Abroszok 250 x 140 cm: 1500,- Ft; Tálaló garnitúra ( kesztyű + kötény ): 950,- Ft Várjuk Kedves vásárlóinkat a hét minden munkanapján Nyitva. H-P: ig ( ebédidő: ig ) Sz: ig Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Meretei János városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u Szeptember 10-ig NIKE iskolatáska vásárt tartunk, több, mint 20 modellből álló kollekció közül választhat, a táska árának 10 %-át azonnal levásárolhatja boltunkban!!! Ami minket jellemez: "A szolgáltatás minősége, az Önök elégedettsége." A k c i ó n k július 1 -tői s z e p t e m b e r 7-ig tart. JOKER Papírbolt, Kisbér, Széchenyi utca 15. M A G O R bolt Kisbér, Széchenyi I. u / Boltunkban folyamatosan kapható: Lisztérzékeny termékek, Diabetikus kenyér és zsemle Teljes kiőrlésű kenyerek, Kovászos kenyér 100% almaié, 100%-os napraforgó étolaj Tojással készült tészták, Magyar pincészetek borai MAGOR keserű likőrök, Gyógynövény alapú teák Gyógynövény alapú testápolók, samponok Környezetkímélő vegyiárú, Kerámiák, díszgyertyák Fonott kerti bútorok Tel: 34/ Autóbuszos utazások Görögországba: Minden héten last minute ajánlatok! Másfél óra alatt juthat el Montenegróbal közvetlen repülőjárat Pérről. Repülőjegy: 165 Euro/illetékkel/ Üdülés Balatonfüreden: 1 hót reggelivel és vacsorával: Ft/fő Nyári belföldi kérje üdülések: prospektusunkat. Külföldi utasbiztosítást is köthet irodánkban! Kisbér Tourist - Komáromi u. 1. Telefon: E l h u n y t a k : Nyári Istvánné szül. Nagy Irén 1952 Völgyesi Gyula 1940 Wáhner Istvánné szül. Támton Margit Erzsébet 1934 Lóth Pál 1929 Falusi Ferencné szül. Szórádi Ilonka 1923 TALABÉR SZÓDA Gyártóésforgalmazó Polgár Mihályné és Tsa Kisbér, Vásártér 10. / Sportcsarnok mögött / 2005-ben a töltési áraink! 1,5 liter 30,- Ft/flakon 1,8 liter 40,- Ft/flakon 21,5 liter 395 Ft/ballon Ballonés flakon alkatrészek! Javítás és nyomáspróba! Tel: Születtek 34/ ; 06-30/ Kopácsi Krisztián és Halmai Melinda fia Krisztián Szőke Tamás és Németh Hajnalka fiai Krisztián és Tamás Orbán Levente és Mága Georgina fia Patrik Barnabás Bocska István és Lencse Klára lánya Erzsébet Pénzes László és Seres Andrea fia András Házasságot kötöttek: Dr. Szabó Zsanett és Horváth Mihály Mészáros Erika és Kovács Zoltán Harkai Karolina Lilla és Zsargó Zoltán

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG június-július Az Aranyhegy című zenés mesejáték nagy sikert aratott a gyermekek körében Betyárgulyás főzőverseny képei Észak-komáromi csapat A győztes ászári gyári út onállók Az emlékfutás résztvevői zászlajára szalagot kötött Dr. Udvardi Erzsébet Felejthetetlen volt a gyermeknap A helyi Vöröskereszt aktivistái ismét sok finom palacsintát sütöttek "Jajj, úgy élvezem én a strandot" és az úszást Hántai nagycsoportos óvodások műsora 1. sz. csoport Búcsúzó Gyöngyszem óvodások 2. sz. csoport 6. sz. csoport

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

2005. JÚLIUS XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - ÁRA: 68 FT. VI. Bakonyi Néptánctábor Bakonyszombathely MEGHÍVÓ

2005. JÚLIUS XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - ÁRA: 68 FT. VI. Bakonyi Néptánctábor Bakonyszombathely MEGHÍVÓ 2005. JÚLIUS XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - ÁRA: 68 FT MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk 2005. július 9-én (szombaton ) este 7 órára a Bakonyszombathelyi Római Katolikus Templomba a német MUSIKSCHULE HOCHSA UERLANDKREIS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben