K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból: Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete május 30-i üléséről Honismereti vetélkedő Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri TMG-ban Óvodások az uszodában A tanító nénik látogatása a Gyöngyszem Óvodában Trianon, Wass Albert és a kisbéri Művelődési központ KÖNYVAJÁNLÓ a Városi Könyvtár legújabb könyveiből Betyárgulyás főzőverseny Parkgondozók VI. Bakonytérségi és Kisbéri Napok programja II. HÁNTAI VIGASSÁGOK PALACSINTASÜTŐ - VERSENY Haldorádó Kerékpártúrák 2005-ben HALÁSZLÉFŐZŐ - VERSENY Sakk Gyermeknap 2005 A NEPTUN-SZOBOR LEGENDÁJA A KISBÉRI MAZSORETT CSOPORT HÍREI "Senki sem azért szereti hazáját, mert nagy, hanem azért, mert az övé." (Seneca) Öt évvel ezelőtt lett a kisbéri Petőfi Sándor Általános iskola igazgatója Vida Gyuláné. Megbízatásának lejártával, az önkormányzat pályázatot írt ki a poszt betöltésére. Legutóbbi ülésén azt a döntést hozta a képviselő-testület, hogy újabb öt évre Vida Gyulánét bízza meg az iskola igazgatói teendők ellátásával. - Nem volt ellenfele, de talán sokkal fontosabb, hogy a tantestület, az iskola technikai dolgozói, és a szülői munkaközösség is támogatta a pályázatát. - Öt évvel ezelőtt egy hosszabb távú programba kezdtünk. Jó érzés, hogy nemcsak én gondoltam úgy, ezt a munkát együtt kell folytatnunk. Nem elég megírni egy pályázatot, meg is kell valósítani, s azt csak közösen lehet. Szerencsés ember vagyok, mert pedagógiailag, szakmailag kreatív és agilis tantestület van mögöttem, a technikai dolgozókkal együtt igazi csapatot alkotunk. Van egy kedvelt Kölcsey idézetem, amit hitvallásomnak tekintek:"... Tapasztalás, tanulás, fegyelem és gondolkodás: négy eszköz, minek szorgalmas használata által az ítélet napról napra erősödik..." Az iskolai közösség és a testület bizalma újabb erőt, energiát ad az elkövetkező öt évre. - Pályázatában megvonta az elmúlt öt év mérlegét. Milyen eredményeket értek el? - Nevelő-oktató munkánkat a Pedagógiai Program és a helyi tanterv alapján a hagyományápolás, értékmegőrzés és fejlesztés, valamint a gyermekközpontúság vezérli. Ezt az elvet ültettük át a gyakorlatba. Hosszú elemzésre nincs mód, csak néhány példa. A nyelvoktatással kapcsolatos tervek megvalósultak. Az alsó tagozatban sikeresen működnek a német nyelvi csoportok. Az emelt szintű német mellett második idegen nyelvként, már négy éve, az angolt is oktatjuk. Ehhez jól felszerelt nyelvi labor kellett. Számítógépeink korszerűek, számuk nőtt. Az iskola könyvtárát afféle információs központtá alakítottuk, ahol rendezvényeket is lebonyolíthatunk. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében fejlesztő csoportot szerveztünk az első osztályosoknak, felzárkóztatást, differenciált foglalkoztatást a rászoruló gyerekeknek. Életmód szakkört indítottunk, részt veszünk a DADA programban. Az a törekvésünk, hogy a lexikális tudáson túl a gyerekek egész életük során alkalmazható, hasznos képességekre tegyenek szert. - Két téma megkerülhetetlen egy kistérségi oktatási intézményben. Az egyik a gyereklétszám alakulása, a másik ezzel összefüggésben, a finanszírozás. - Az iskolának 577 tanulója van. Ete tavaly szeptembertől tagintézményként dolgozik velünk.itt is van csökkenés, de már jól látszik, hogy tól ismét emelkedni fog a létszám. Feladatainkat törvény írja elő. Nagyon nehéz szinten tartani az intézményeket. Folyton pályázunk, hogy a fenntartó dolgát megkönnyítsük. Egy biztos, az oktatás állami finanszírozási rendszerén változtatni kell. - A város képviselő-testületének is tagja. Nehéz, vagy könnyű a dolga, ha oktatási téma kerül napirendre? - Nem kell iszapbirkózni. Érzik a súlyát. Igaz, néha megkapom, nem csak az oktatás létezik. - Egy személyes kérdés. Miért épp a pedagógus pályát választotta? - Édesanyám pedagógusnak készült, de úgy hozta a sors, nem tanulhatott. Rajta kívül, az Eötvös gimnáziumból Mészáros András tanár úr, valamint dr. Árendás Vera tanárnő játszott szerepet abban, hogy tanár lettem. Ők ketten igazi pedagógusok voltak, s azt mondtam, én is olyan tanár leszek, mint ők. Biológiaföldrajz szakos vagyok. Imádok tanítani. Ma már csak 4 órában tanítok. Amikor bemegyek az osztályba, minden bajom elfelejtem, feltöltődöm a gyerekek között. Imádom az eleven gyereket. Nem baj, ha hibázik, csak vállalja tetteiért a felelősséget. Legyen belőle igaz ember. A gyerekek is tudják, hogy a szigorú igazgató tud pityeregni, és megbocsátani is. - Gáspár Mária - (A cikk megjelent a Megyei Hírlapban) A következő szám megjelenésének napja: július 28. Lapzárta: július 20. A nagyóvodások meglátogatták a kisiskolásokat iskolai tanórán FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: július 11. Kisbér: 9-12-ig július 12. Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: július 20. Kisbér: ig Árvai József jegyző: július 11. Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány július 26. Kisbér 9-12-ig

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG június-július Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete május 30-ai üléséről Elsőkén a Jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Tájékoztatót a két testületi ülés között eltelt Időszak fontosabb eseményeiről napirendeket fogadták el a képviselők. Dr. Udvardi Erzsébet tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy benyújtották a Kisbéri Kistérségi Többcélú Társulás pályázatát. Önálló munkaszervezet létrehozásával adta be a kistérség a pályázatot. A napirendnél szót kért és kapott Huberné Borsos Eszter, aki a következőkről tájékoztatta a képviselőket: Szomorúan értesültem arról, hogy az elmúlt időszakban valótlan hírek láttak napvilágot a Kisbéri Zeneiskolával kapcsolatban. Mint megbízott igazgató - polgármester asszonnyal és az önkormányzattal karöltve - azon dolgozom, hogy a lehetőségekhez képest minél több művészeti ággal, kihelyezett tagozattal, magas szinten folyjon az oktatás. Gondok, problémák mindenhol vannak, amelyeket meg kell oldani. Elgondolkodtató, hogy ezek a problémák a köztudatba másképp, az igazságot elferdítve kerülnek ki. A térítési dijak emelkedése - amit törvény ír elő - minimális. A kihelyezett tagozatokkal folytatott tárgyalás - hogy hol kapnak kedvezőbb ajánlatot, a város vezetésének érdeklődése a környékbeli zeneiskolák működéséről és működtetéséről - lehet magyarázata annak, hogy vannak emberek akik, bizonytalanok. Soha nem mondtam azt, hogy a város az intézményt be akarja zárni, hanem hangot adtam annak a véleményemnek, hogy Kisbér város Önkormányzata fontosnak tartja ezen intézmény működését. Ha másképp hallották, valótlan információhoz jutottak. Hiszem, hogy a testület döntéseit ezután is úgy hozza meg, hogy az a Kisbéri Zene- és Művészeti Iskolába járó gyerekek javát szolgálja. Kisbér Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Bakonytérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Tanácsa pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumhoz az elnyert "e-önkormányzati szolgáltatások és közigazgatási rendszerek kialakítása a kisbéri kistérségben" pályázat önrészének 60 %- os biztosításához. Kisbér Város Képviselő-testülete a évi költségvetési kiadásai finanszírozásának biztosíthatósága, a működési hiány csökkentése érdekében a létszámleépítéseket hajt és hajtott végre. A létszámleépítéssel kapcsolatban elrendelte pályázat benyújtását. A Képviselő-testület egyhangúlag rendeletet hozott a Zene- és Művészeti Iskolában fizetendő térítési díj módosításáról. Ezután elfogadta a Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló és Kisbér Város Önkormányzata évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységéről beszámolót. Köszönetét fejezte ki az intézmény vezetőjének, Benisné Varga Valériának és az intézmény valamennyi dolgozójának munkájukért. A testület a közlekedési park új helyszíneként a tulajdonában levő kisbéri (Spartacus sportpálya) É-i oldalát jelöli ki. Köszönettel elfogadta a Komárom- Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. Kisbéri Mérnöksége vezetőjének a park térítésmentes áttervezésére adott felajánlását. A Képviselő-testülete elrendelte a kisbéri 0230 hrsz-ú, "iroda, raktárhelyiség, gazdasági épület és udvar" megnevezésű ingatlan ipari területté történő átminősítését, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a 27/1992. (II.26.) sz. határozatával már jóváhagyta a terület ipari célú beépítését, viszont a rendezési terv készítésekor figyelmetlenségből különleges terület besorolást kapott. A Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, a térfigyelő-rendszer kiépítésére érkezett ajánlat kapcsán, a városközpontban működő vállalkozókkal, valamint a Bakonytérség Közbiztonságáért Közalapítvánnyal történő egyeztetésre, amennyiben szükséges egy technikai bemutató megszervezésére. Az egyeztetés célja, hogy az önkormányzat, a rendőrség, az alapítvány valamint a vállalkozók közreműködésével (az anyagi lehetőségek függvényében) térfigyelő rendszer kerüljön kiépítésre a városközpontban. Kisbér Város Képviselő-testülete a évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a Kisbér Város Polgárőr Egyesület részére évre ,- Ft összegű, (melyet két részletben kell kifizetni), a Bakony Néptánc Együttes számára évre ,- Ft összegű költségvetési támogatást állapított meg. A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának kérelmét elfogadva engedélyezte az intézmény tanulói létszámának növekedésére való tekintettel a 2,5 álláshely bővítését szeptemberétől. Kisbér Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Gyöngyszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Bánki Donát Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. A képviselő-testület február 28-i ülésén pályázatot írt ki a művelődési ház menedzseri állására. A pályázati kiírás szövege a következő volt: "Kisbér Város Képviselő-testülete a kisbéri új művelődési központ gazdaságos üzemeltetésére, kihasználtságának biztosítására, helyiségei szabad kapacitásának lekötésére, rendezvények szervezésére menedzsert keres menedzser vagy társas vállalkozás keretében, vállalkozói szerződéssel. Az ajánlatokat borítékban a polgármesterhez kell benyújtani." Pályázatot nyújtott be Dobos Mihály tatabányai lakos, kinek a testületi-ülésen a képviselők kérdéseket tettek fel, szót adtak: 45 éves tatabányai vállalkozó vagyok. Előtte évekig a Jászai Mari Színház műszaki vezetője voltam, ezelőtt pedig a Megyei Sportigazgatóságon végeztem hasonló feladatokat éveken keresztül, mint amire most a pályázatot beadtam. Jelenleg kollégámmal egy vállalkozásban dolgozom, mint tulajdonos. A gazdaságos működtetéshez szükség van az ott dolgozókra és mindazokra a lehetőségekre, amit az új művelődési ház biztosítani fog. (kihasználtság) Eladható műsorokat, programokat kell összeállítani, ami szélesebb rétegeket talál meg. Érdekeltekké lehet tenni a szponzorokat, befektetőket is. Ha olyan műsorpolitikát folytatunk, amely széles nyilvánosságra tart számot, azt könnyebben lehet menedzselni, annak nagyobb hírértéket lehet adni és ezt már el lehet adni a szponzorok felé. Ehhez szükség van a művelődési házban dolgozók segítségére is. Közönséget nem csak Kisbérről, hanem a környékről is minél szélesebb körben szervezni kell, meg kell tölteni az épületet. Meg kell ismertetni a programokat, nyilvánosságot kell ennek adni, folyamatosan tájékoztatni a településeket a programokról, - ami adhat egy alapot. A Színház és Filmművészeti Egyetem Műszaki Vezetési Szak 2. évét fejezem be most, a 3. év a gyakorlati év, amit színházi "múltam" miatt nem kell elvégezni, ezután lesz a 4. befejező év. A műszaki vezetői szak a színház belső életét jelenti, mindent, ami a színházról szól, a piáron kívül. Vállalkozásom kapcsolódik a pályázathoz, mert rendezvényszervező irodát működtetünk, országos szintű rendezvényeken vagyunk jelen folyamatosan. A művelődési ház menedzselésével kapcsolatos munka ugyanaz, amit jelenleg is végzünk. Ha a testület pozitívan dönt, akkor ezt a munkát maximálisan végzem. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk mire számíthassunk, fel kell mérni a kisbéri vállalkozói, szponzorálási viszonyokat. Ha ez nincs, tovább kell menni, meg kell találni azokat az embereket, szponzorokat, akik hajlandók a művelődési házba pénzt tenni. Ebben együtt kell dolgozni a művelődésszervezőkkel, meg kell találni azokat a programokat, amelyeket érdekeltté lehet tenni a vállalkozóknak. A pályázatom egy koncepció volt, menedzser szeretnék lenni, nem művelődési ház igazgató. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta Dobos Mihálynak a Wass Albert Művelődési Központ menedzselésére vonatkozó pályázatát. Kisbér Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójává Vida Gyulánét bízta meg, illetményét Ft összegben állapította meg. A vezetői megbízás augusztus 1- től július 31-ig szól. Kisbér Város Képviselő-testülete a KEM Közigazgatási Hivatal megkeresésére az észak-olaszországi Melegnano település megkeresését partnervárosi kapcsolat létesítésére elfogadta azzal, hogy személyes kapcsolatfelvételre és tapasztalatcserére felajánlja a Kisbéri Napok rendezvény időpontját. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a partnerkapcsolat felvétele ügyében folytassa a tárgyalásokat, tegyen meghívást a Kisbéri Napokra. Kisbér Város Képviselő-testülete felhatalmazta Kisbér Város polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be a Közép- Dunántúli Területfejlesztési Tanács által kiírt "E" Szakmai fejlesztési programok támogatására, az idegenforgalmi fejlesztésekhez jogcímre, Kisbér városközpont fejlesztésére. Az önkormányzat a beruházást támogatta, azzal egyet ért. A pályázat címe: Kisbér Turisztikai látványosságainak elérése érdekében 125 állásos parkoló építése. A fejlesztés költsége: e Ft, Ebből: igényelt támogatás (65 %) KDRFT Szakmai fejlesztési program: e Ft, saját forrás: e Ft melyet az önkormányzat biztosítja és a költségvetési előirányzatai között jóváhagyja. A beruházás a fejlesztési és rendezési tervhez, valamint a kistérség fejlesztési célkitűzéseihez illeszkedik. Az önkormányzat vállalta, hogy a beruházást a megkezdésétől számított 36 hónapon belül megvalósítja, és a létesítményt minimum 5 éven keresztül fenntartja és eredeti funkciója szerint üzemelteti. A Képviselői bejelentésekben szó volt a Desseő Gy. utcai forgalmi rend változásának kérdéséről. (Desseő Gy. utcai elsőbbség); parkolás nehézségeiről a Kossuth Lajos utcában, mert piacnapon kaotikus állapotok vannak; az utcanyitások kérdéséről; a nyárfák virágzáskor okozott allergiáról; és egy röplabda pálya kialakításának engedélyezéséről. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester a nyílt ülést bezárta. A továbbiakban zárt ülést tartott a képviselő-testület az ÖTV. 12. (4) bek. a) pontja alapján, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Malomsoki László M e g h í v ó Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Rendező Bizottság nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a Komárom-Esztergom Megyei Orvosnapra és Egészségügyi Szakdolgozói Konferenciára. Megyei Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozói Konferencia Kisbér, Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár október 28. (péntek) 09 órától 18 óráig A konferencia fő témái: - A megye lakossága egészségi állapotát leginkább befolyásoló betegségek (szív-, érrendszeri-, daganatos-, mozgásszervi- ideértve a baleseteket is, éspszichiátriai betegségek megelőzése, kezelése, rehabilitációja) - A konferencia szervezői külön hangsúlyt kívánnak fektetni a rehabilitációra! A konferencián 8 perces előadásokat és/vagy 80 x 120 cm-es posztereket várunk - nemcsak orvosoktól, hanem egészségügyi szakdolgozóktól és egyéb, az egészségügyben dolgozó egyetemi diplomásoktól is. A konferencia fővédnöke: Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter Védnökei: Dr. Udvardi Erzsébet Kisbér város polgármestere Agócs István Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Grosschmid Sándor megyei tisztiorvos A részvétel díjtalan! Jelentkezési határidő: szeptember 29. (csütörtök) Korlátozott számban a helyszínen is elfogadunk jelentkezést! A konferenciával kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kálnainé Friesz Csilla, Kisbér Város Önkormányzata Kisbér, Széchenyi u. 2. Tel.: 06-34/

3 2005. június-július Kisbéri Újság 3 Honismereti vetélkedő Iskolánk ebben az évben is célul tűzte beszámoltak róla, miért esett a választásuk éppen arra a szereplőre. A ki, hogy a tanórákon kívül is lehetőséget adunk a gyerekek számára, tudásuk bővítésére, ismeretek szerzésére, dályokat: pl. labirintus játék a Pokol tanulók nagy élvezettel vették az aka a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek érdekében indítottuk a szakköri Villámkérdések megválaszolásában a rejtélye című mese alapján. foglalkozásokat is. Több más tevékenység mellett, szabadon választ gyorsan száguldott, mint a villám, s Kincsem Ló emlékére, aki maga is hatnak a tanulók, ki-ki saját érdeklődésének megfelelően. dásával lehetett kitalálni, de sorolhat akinek a nevét keresztrejtvény megol Egy ilyen szakkör keretén belül került nám még tovább is. sor az iskolánkban a honismereti vetélkedőre is, amelynek vendége volt günk Hegedűs Pál is nagyon jól szó A tanulók, a pedagógusok és vendé Hegedűs Pál helytörténész, a kisbéri rakozott ezen a délutánon. E versenyt Honismereti Kör vezetője. hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg, remélve, hogy unokáink A kisbéri mesék, mondák, legendák című gyűjtemény, valamint lakóhelyünk nevezetességeinek ismerete lyünk meséit, mondáit, mert Széche is megőrzik, s tovább adják lakóhe alapján kellett a változatos feladatokat nyi szavait idézve: megoldani. "Csak addig él egy nemzet, amíg vannak hagyományai." A verseny előtt minden csapat nevet választott magának a mesék, mondák Meretei Jánosné alapján. Öröm volt hallgatni, ahogy Petőfi Sándor Általános Iskola Ó v o d á s o k a z u s z o d á b a n Ebben az évben újra lehetőségünk Dóra "néni" segítenek a gyerekeknek nyílt rá, hogy nagycsoportosaink közül elsajátítani az úszás alapjait. Óvodásaink 23 gyermeket úszni vihessünk a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont uszodájába / a "Gyöngyszem alapítvány óvodásainkért" is hozzájárult a költségekhez: gyermekenként nagyon lelkesek és bátrak, már a nagy medencében is voltak. A tanfolyam végére talán úszóbajnok még nem lesz belőlük, de reméljük, egy kis vízbiztonsága mindenkinek lesz, és 1000 Ft-tal, melyet ez úton is nyúzni fogják a szülőket, hogy minél köszönünk!/. Május 26. és június 24. között 10 alkalommal veszünk részt úszásoktatáson. többet menjenek a nyáron strandra, uszodába! Morvainé Tündi Két kedves fiatal oktató: Böbe és A tanító nénik látogatása a Gyöngyszem Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy év végén meghívjuk a leendő tanító néniket. Nagy lehetőség ez a nagycsoportosok számára, hiszen már most találkozhatnak azzal a pedagógussal, aki majd szeptembertől őket fogja tanítani. Június 14-én délelőtt megérkezett óvodánkba Bujna Tiborné és Csótár Zoltánné. Névsorral a kezükben szólították a gyerekeket és külön csoportokban beszélgettek velük. A tanító nénik nagyon meglepődtek, hogy milyen szép gyerek rajzok díszítik a folyosókat, és milyen sok verset és éneket tanultak itt az Tisztelt Olvasók! Óvodában óvodában. Kiderült, hogy minden kisgyerek várja az iskolát, az első tolltartót és az első iskolatáskát. Nagyon sok dolgot felsoroltak, amiért majd jó lesz iskolába járni és egyet sem mondtak, ami majd rossz lesz. Mindkét tanító néni magával ragadta a gyerekeket, búcsúzáskor szinte mindenkinek tudták a nevét. Nagyon örülünk, hogy nagycsoportosaink már úgy mehetnek az évnyitóra, hogy a tanító néni arca ismerős lesz. Sok sikert kívánunk mindenkinek az iskola megkezdéséhez! Szőgyényi Attiláné Cikkeket, írásokat adathordozó lemezen ( CD, vagy 3,5-es lemez ) kérném eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy -ben elküldeni, mert így szöveghűen tudjuk beszerkeszteni az újságba. Ha rendezvényeikről, esetleg hirdetésükről szeretnének képet közölni, kérem jelezzék, mert elmegyek és digitális képet készítek, amely így jobb minőségben jelenhet meg a lapban.írások,lemezek, fényképek a lap megjelenése után a szerkesztőségben átvehetőek. Ha a megyei, országos sajtót, rádiót, televíziót szeretnék tájékoztatni megrendezendő, vagy elmúlt rendezvényükről, keressenek meg, felhívásukat, beszámolójukat segítek eljuttatni a címzettekhez. Malomsoki László főszerkesztő Az elmúlt hónap eseményei a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában Május 27-én Ácsteszér és Réde általános iskoláiban vendégszerepelt iskolánk kisebbik színjátszó csoportja. Az előadás egy magyar óra történetét dolgozza fel, ahol a diákok KastélyMátészüleivel Arany János Toldi című művét tanulják, és adják elő színpadi darabként. Mindkét helyen nagyon kedvesen fogadták a diákokat, akiknek ez volt az első színpadi fellépésük június 3-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében Greinerné Ábrahám Erzsébet nyitotta meg a gimnázium tanulóinak munkából készült kiállításunkat. A kiállított anyagok felölelik a tanítási órákon, az üvegfestő szakkörön és a tehetséggondozó rajz szakkörön készült alkotásokat. A rajzok és festmények mellett újdonságként jelentek meg Kastély Máté 9. osztályos diákunk fotói, melyek gyönyörű naplementék, felhők, rózsaszín égbolt látványával nyújtottak élményt a látogatóknak. Június 6-án megkezdődtek a gimnázium felújítási munkálatai, melynek során négy földszinti tanterem kap új aljzatot és falszigetelést, valamint burkolatot. A tanév rendjét ezért úgy módosítottuk, hogy ebben az időpontban már ne tartózkodjon diák az épületben, így az év végén tartottuk a hagyományos diáknapunkat, az osztálykirándulást és a környezetvédelmi napot. Sajnos az időjárás nem kedvezett a programoknak, így alaposan megáztunk és megfáztunk a diáknapon, amit Komáromban, a Monostori erődben szerveztünk. A teljes napra szóló programnak csak egy részét tudtuk megtartani az eső miatt, és már délben haza Kellett indulnunk. Az év végi programok után június 17-én reggel 8 órakor tartottuk tanévzáró ünnepségünket. Itt került sor a jutalomkönyvek átadására, az Év Táncsicsosa verseny eredményeinek kihirdetésére és a bizonyítványosztásra. A jutalmakat iskolánk Táncsics Alapítványafinanszírozta. A diákok szeptember elsejéig pihenhetnek, a 12. osztályosoknak azonban még hátra van az utolsó próbatétel, a szóbeli érettségi. Június én a 12. a, én a 12. b osztály fog vizsgázni. A jól sikerült írásbeli vizsgák után reméljük szóban is sok szép feleletet fogunk hallani. Nyáron is aktív diákjaink az iskola által szervezett 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamon csiszolják nyelvtudásukat, és készülnek az őszi nyelvvizsgára. Augusztusban az új táncsicsos diákoknak gólyatábort szervezünk Bodajkon, hogy a tanévkezdésre már megismerjék egymást és tanáraikat. A programok között szerepel kirándulás, sportolás, művészeti foglalkozások, tábortűz, közös főzés. Az új tanév szeptember 1-én kezdődik, sok új diákkal, új tanárkollégákkal és megújult négy tanteremmel. Farkasné Kégl Hedvig

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG június-július Trianon, Wass Albert és a kisbéri Művelődési központ Lehetséges, hogy első hallásra szokatlannak tűnnek a címben szereplő párosítások, de higgyék el, hogy a három fogalom szorosan összekapcsolódik egymással. Június 4.-én emlékeztünk meg a trianoni békediktátum aláírásának 85. évfordulójáról. A kisbéri megemlékezés előző este a Lovardában került megrendezésre. A megemlékezésen részt vevök talán egy kicsit részesülhettünk abból az érzésből, amit 85 évvel ezelőtt elődeink személyesen átélhettek. A kép azoknak is kibontakozott akik nem ismerték pontosan ennek a gyászos történelmi esetnek a részleteit, hogy erőszakkal szakították szét a magyar nemzetet, nem törődve az emberek érzéseivel, fájdalmukkal. A magyar nép szerette volna visszakapni hazájának jogos határait, de ez a törekvés a II. világháború után elbukott. Ezután jött a kommunista hatalomátvétel, amelyet példamutatóan 56'-ban megpróbált ez a megtört nemzet megdönteni. A forradalmat idegen csapatok segítségével elnyomták és bábkormány vette át a hatalmat az országban, amely 1989-ig uralkodhatott. Mindezen idő alatt a hatalom elnyomott, minden a hazaszeretettel, Trianonnal szólásszabadsággal (és még sorolhatnám) kapcsolatos dolgot. A címre visszautalva, ezen a ponton kapcsolódik Trianon eszményéhez gróf Wass Albert. Ő egy olyan ember és író volt, aki ezekben a nehéz időkben is teljes vállszélességgel kiállt a magyar emberekért, hazájáért, mindannyiunkért. A verseiből, költeményeiből mind, mind a hazaszeretet tükröződik. A haza, amely magába foglalja a teljes Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját és a csonka Magyarországot. Ő olyan volt, aki ember tudott maradni a legnehezebb időkben is. Gyermek meséketírta háború zord viszontagságai közepette és soha nem tagadta meg magyar mivoltát. Nem úgy mint még most a XXI. században is vannak emberek, pártok kik nacionalistának, raszszistának titulálják a hazájukat szerető embereket. Kis városunkban épül Bakonyalja művelődési központja, melyre méltán büszkék lehetnek a kisbéri és környékbeli emberek. A képviselő testület döntése alapján a művelődési központ neve Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár lesz. A múlt rendszerben ezt az embert a sárba tiporták, szidalmazták, és valótlan vádakat emeltek ellene, csak azért, mert magyar volt és ezt nem titkolta. 15 éve állítólag rendszerváltás volt, de ezt nem igazán érzi az ember, amikor még vannak olyanok, akik még mindig ugyanazt a gyalázatos hazugságot terjesztik, hogy Wass Albert... (micsoda is?). Persze nagyon sok olyan magyar ember van aki méltán megérdemelné, hogy róla nevezzék el az épületet, de végre ő is megérdemli ezt a tiszteletet. Mint a hír járja, vannak akik aláírást gyűjtenek a név ellen. Kérdem én miért, és miért nem jött még hozzám senki, hogy írjam alá? Kérdem, én, olvastak már Wass Alberttől könyvet, verset, vagy egyáltalán ismerik az önéletrajzát? N e m tudom, de kérem mindazokat, akik ezt nem tették meg, próbálják meg és biztos vagyok benne, hogy megváltozik a véleményük és talán ők is büszkék lesznek a város és környéke művelődési központjának nevére. Földes Péter K Ö N Y V A J Á N L Ó F e l h í v á s Ezúton értesítjük a településen működő m e zőgazdasági gazdálkodókat, hogy a Komáromi Tűzoltóparancsnokság felhívást tett közzé a nyári mezőgazdasági termények, szálastakarmányok betakarításának időszakában betartandó tűzvédelmi előírásokról. A felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Polgármesteri Hivatal, Kisbér TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. éves kéményellenőrzést és tisztítást, valamint szolgáltatási díj beszedést végez június 15-től a város teljes területén. A évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díja: Egyedi kémény 863 Ft/db/év Gyűjtő kémény 550 Ft/szint/év Kisközponti kémény Ft/db/év donosoknak a parlagfű elleni védekezést - Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szolgáltatás zavartalan és folyamatos végzése érdekében az ellenőrzés feltételeit biztosítani szíveskedjenek. Kisbér, június 01. a Városi Könyvtár legújabb Charles Higham : Howard Hughes titokzatos élete. Howard Hughes, a rekorddöntő pilóta, milliomos és filmmogul napjaink egyik legismertebb, de legkevésbé megértett alakja. Világhírű volt vagyona, merészsége és őrültsége. A közismert bestseller-életrajzíró azonban lerántja a leplet a látszatról és lenyűgöző portrét fest róla. A könyv alapján készült, AVIÁTOR c. filmet 11 Oscar-díjra jelölték. Könnyen fenntartható kertek : helyes tervezés, sok-sok öröm. A könyv lépésről lépésre ismertet meg a kertészkedés gyakorlati fogásaival, az egyes munkák időigényé könyveiből vel és anyagszükségletével, jól bevált gyakorlati tippeket ad. Rövid leírást ad a legkönnyebben fenntartható fajokról, további 80 növényről táblázatos ismertetőt közöl. Dr. Szabó István : Pszichológia. Az általános- és személyiség-lélektan klasszikus fejezeteiből merített válogatás három központi kérdésre adja meg a választ: milyen az ember? Hogyan ismerhető meg, és hogyan formálható? Tavasztól őszig : 18 szerelmes novella. "A szerelemben az a gyönyörűség, hogy szeretünk, s jobban boldogít bennünket az a szenvedély, amely KOMTŰZ Kft. Köszönet nyilvánítás A Kisbéri Cigány Kisebbségi Önkormányzat köszönetét és háláját fejezi kiifj. Békási Imre vállalkozónak és a Kisbéri Pékség vezetőjének, Windisch Józsefnének a Gyermeknapi adományokért. Nyílt levél érkezett a szerkesztőséghez Keleti György országgyűlési képviselő úrnak címezve az elkerülő úttal kapcsolatban. Az augusztusi vagy a szeptemberi számban megkérdezzük az érintetteket. Malomsoki László főszerkesztő Várjuk a teniszezni vágyó felnőtteket A hét minden napján két pálya áll rendelkezésre ( Ft/óra). Tel.: Általános iskolásoknak és középiskolásoknak kedden és pénteken délelőtt ig ingyenes. bennünk ég, mint az, amelyet másban gyújtunk" De vajon ez igaz- e? Évezredek óta kutatják a titkot. A könyvben tizennyolc novella, angol, francia, német, orosz, amerikai, és magyar írók lírai vagy tragikus történetei jelenítik meg a szerelem misztériumát - tavasztól őszig, a gyermekkortól az öregkorig. Bohumil Hrabal : Harlekin milliói. A regény Hrabal "kisvárosi történeteinek", a Sörgyári capricció-nak és a Díszgyásznak a folytatása, illetve befejezése. Mosolygós bölcsesség, szelíd irónia, töretlen életszeretet árad a világhírű író müvéből. Müller Péter: Benső mosoly. "Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. A valódi segítség pedig nem az, ha útilámpást adok a kezedbe, hanem ha megmutatom, miként KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ a parlagfű elleni védekezésről A Növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény módosításának eredményeként az idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a parlagfű mentesítés érdekében alkalmazható intézkedés (közérdekű védekezés). A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság úton kerül sor a közérdek? védekezés elrendelésére. A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását - törvény alapján - a földhivatalok végzik. A földhivatalok ellenőrzésüket határszemlék során végzik, illetve együttműködnek a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulaj önkéntes jogkövetéssel - június 30-ig végre kell hajtani, ezt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását. A megjelölt időpont után, amennyiben az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretlen úgy abban az esetben is a közérdekű védekezés elrendelésre kerül, melynek során a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely több tízezer forint is lehet hektáronként. Emellett húszezer forinttól kettőmillió forintig terjedő növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor az eljárás költésén felül. A költségek meg nem fizetése esetén adók módjára behajtásra van mód. A közérdekű védekezés elrendelését külterületen a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, belterületen a település jegyzője végzi. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium gyújtsd meg a lángot a saját szívedben." - ezzel a gondolattal indította útjára e művét a szerző. Tamási Áron : Gyökér és vadvirág. A válogatott novellákat tartalmazó könyv nemcsak lényegében számadás, hanem formája szerint is. Nemcsak szépszámú novellát fog össze, hanem emlékezik és emlékeztet is. Az ismertetett kiadványokon túl közel 33 ezer könyv közül választhatnak olvasóink a könyvtár állományából. Jelenleg 50 féle napilap és képes újság áll rendelkezésére azitt olvasni szándékozóknak. Ezen kívül számítógép használat, valamint Internetezési lehetőség várja a könyvtár olvasóit. Szeretettel várjuk a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Morvai Józsefné igazgató

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "Aki imádkozik, az már hinni is tud. Aki hisz, az szeret is.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA XX. évfolyam 7. szám 2013. október Városi Önkormányzat lapja Berhida Város Önkor - mányzat Képviselő-tes - tületének döntése alap - ján a XXI. Berhidai Napokon kitüntetéseket

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Karcagi Hírmondó Két hét múlva Birkafőző Fesztivál

Karcagi Hírmondó Két hét múlva Birkafőző Fesztivál XXVIII. évf. 22. szám 2015. június 12. Ingyenes Önkormányzati Hetilap Két hét múlva Birkafőző Fesztivál Június utolsó hétvégéje mi másról is szólhatna Karcagon, mint a Hungarikum birkapörköltről. Két hét

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 6. szám 2011. június Jánoshalmi Napok 2011 programja 2011. június 23. csütörtök MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G KISBÉR K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2004. DECEMBER-2005. JANUÁR ÁRA: 80.- Ft Tartalomból... Karácsonyi üzenet Testületi ülés Új utak Európába Közmeghallgatás

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben