C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni www.eni.it"

Átírás

1 Società per Azioni Piazzale Enrico Mattei, Roma Società per Azioni Piazzale Enrico Mattei, Roma Codice Etico Code Ethique Aprile 2008 Aprile Aprilis 2008 Codice Etico Etični Etikai Kodeks Kode Codice Etico Codice Etico Ethikkode Code Etični Etikai Ethique Kode Kodeks

2 Codice Etico Etikai Kóde Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. il 14 marzo 2008 Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kóde fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma vagy eltérés esetén az olasz szöveg az irányadó.

3 Un rinnovato impegno per eccellere Egy megújított kötelezettségvállalás a kiváló teljesítmény érdekében Credibilità e reputazione hanno un valore inestimabile per una grande azienda internazionale, che opera in contesti economici, politici, sociali e culturali eterogenei. È essenziale esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che orientino i nostri comportamenti nelle relazioni con il mercato, con le comunità in cui operiamo, con le persone che lavorano con noi e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle nostre attività. Questi valori e principi, costruiti nel corso della nostra storia, trovano la loro sintesi nel nuovo Codice Etico. La conoscenza e l osservanza del Codice Etico da parte di tutti noi in Eni sono fattori decisivi per garantire efficienza, affidabilità ed eccellenza per la nostra azienda. Eni vigila sull osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti. Ciascuno di noi può rivolgersi al Garante del Codice Etico per segnalare violazioni e per proporre azioni di miglioramento. Vi invito a leggerlo con attenzione ed a scoprire i valori fondamentali che ispirano il nostro modo di essere Eni. Paolo Scaroni Amministratore Delegato A szavahihetőség és a jó hírnév felbecsülhetetlen értékkel bírnak egy olyan nagy nemzetközi társaság számára, amely a gazdasági, a politikai, a társadalmi, valamint a kulturális viszonyok összefüggő és sokrétű környezetében működik. Elengedhetetlenül szükséges azon közös alapelvek, értékek és felelősség világos kifejezése, amelyek meghatározzák viselkedésünket a piaci viszonyokban, illetve azon közösségekben, melyekben tevékenykedünk, valamint a velünk együtt dolgozó emberekkel, valamint azokkal szemben, akiknek jogos érdeke fűződik tevékenységünkhöz. A fennállásunk során kialakult ezen értékek és alapelvek az új Etikai Kódeben kerültek összefoglalásra. Az Etikai Kóde ismerete és tiszteletben tartása az "Eniben" mindannyiunk számára meghatározó tényező annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a hatékonyságot, a megbízhatóságot, valamint a kiváló teljesítményt. Az Eni ügyel a Kóde előírásainak a betartására létrehozva a megfelelő tájékoztató, megelőző és ellenőrző rendszereket, továbbá biztosítva a különböző műveletek és tevékenységek átláthatóságát. Közülünk bárki fordulhat az Etikai Kóde Biztosához a szabályszegések bejelentése, illetve a javító célzatú javaslatok megtétele végett. Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az Etikai Kódeet és fedezzék fel benne az Enit jellemző alapvető értékeket. Paolo Scaroni Ügyvezető Igazgató 2 3

4 Indice sommario Tartalomjegyzék Premessa 10 Bevezető 11 I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d impresa 12 II. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder Etica, trasparenza, correttezza, professionalità Rapporti con gli azionisti e con il Mercato Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza Codice di Autodisciplina Informazione societaria Informazioni privilegiate Mezzi di informazione Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali Autorità e Istituzioni Pubbliche Organizzazioni politiche e sindacali Sviluppo delle Comunità locali Promozione delle attività non profit Rapporti con clienti e fornitori Clienti e consumatori Fornitori e collaboratori esterni Management, dipendenti, collaboratori di Eni viluppo e tutela delle Risorse umane Knowledge Management Security aziendale Molestie o mobbing sul luogo di lavoro Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo 32 Strumenti di applicazione del Codice Etico 34 III. 1. Sistema di controllo interno Conflitti di interesse Trasparenza delle registrazioni contabili Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell incolumità pubblica Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale Riservatezza Protezione del segreto aziendale Tutela della privacy Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni 44 I. Általános elvek: fenntarthatóság és vállalati felelősségvállalás 13 II. Viselkedési szabályok és az érintett felekkel való kapcsolattartás Etika, átláthatóság, tisztesség, szakértelem Kapcsolattartás a részvényesekkel és a piaccal A részvényesek számára fontos értékek, hatékonyság, átláthatóság Belső szabálykóde Vállalati információk Védett információk Média Kapcsolattartás intézményekkel, egyesületekkel és a helyi közösségekkel Hatóságok és hivatalos intézmények Politikai szervezetek és szakszervezetek Helyi közösségek fejlesztése Non-profit tevékenységek előmozdítása Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal Ügyfelek és fogyasztók Szállítók és külső együttműködő partnerek Az Eni menedzsmentje, alkalmazottai Az emberi erőforrás fejlesztése és védelme Tudásmenedzsment Vállalati biztonság Munkahelyi zaklatás Alkohol, drog és dohányzás 33 III. Az etikai kóde alkalmazásának eszközei 35 1 A belső ellenőrzés rendszere Érdekellentétek A könyvelés átláthatósága Egészség, munkabiztonság, környezet- és polgárvédelem A kutatás, az innováció és a szellemi tulajdon védelme Titoktartás Az üzleti titok védelme Személyes adatok védelme Egyesületi tagság, kezdeményezésekben, rendezvényeken és találkozókon való részvétel

5 IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni Strutture di riferimento e vigilanza Garante del Codice Etico Team di promozione del Codice Revisione del Codice Valore contrattuale del Codice 50 IV. Az etikai kóde alkalmazási köre és rendszere A kóde kötelező ismerete és lehetséges megsértésének jelentése Viszonyrendszer és felügyelet Az etikai Kóde etikai biztosa A Kóde elterjesztéséért felelős csapat A Kóde felülvizsgálata A Kóde szerződésértéke

6 Codice Etico Codice Etico Etikai Kóde e E t i c o

7 Premessa Bevezető Eni 1 è un gruppo industriale a vocazione internazionale consapevole, per le dimensioni e l importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con Eni e delle comunità in cui è presente. Az Eni nemzetközi ipari csoport, amely tisztában van azzal, hogy mérete és az általa végzett tevékenységek fontossága következtében jelentős szerepet tölt be azon a piacon, ahol jelen van, valamint az Eni alkalmazottak, a vállalattal együttműködő partnerek és a vele kapcsolatban lévő közösségek gazdasági fejlődését és jólétét illetően. La complessità delle situazioni in cui Eni si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell attività aziendale ( Stakeholder ), rafforzano l importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Eni riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti. Tekintettel az Eni által kifejtett tevékenység összetett voltára, a fenntartható fejlődés kihívásaira és mindenkinek az érdekeire, akinek a vállalat tevékenységéhez jogos érdeke fűződik (Stakeholder) elengedhetetlenül fontos azon értékek világos meghatározása, amelyeket az Eni elismer, elfogad, és amelyekkel azonosul és egyetért, amelyek révén az Eni részt vállal egy mindannyiunk számára jobb jövő felépítésében. Per questa ragione è stato predisposto il nuovo Codice Etico Eni ( Codice o Codice Etico ), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti di Eni nonché di tutti coloro che operano in Italia e all estero per il conseguimento degli obiettivi di Eni ( Persone di Eni ), ciascuno nell ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con Eni per l efficienza, l affidabilità e la reputazione di Eni, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui Eni opera. Eni si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone di Eni e degli altri Stakeholder e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti. Eni si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli Stakeholder, con l obiettivo di confermare o integrare il Codice. Ezért került kidolgozásra az Eni új etikai Kódee (Kóde vagy etikai Kóde), melynek betartása az Eni vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, menedzsmentje és alkalmazottai, valamint mindazok részéről, akik saját munka- illetve felelősségi körükön belül, Olaszországban és külföldön egyaránt az Eni céljainak eléréséért dolgoznak (az Eni emberei ) alapvető fontosságú az Enivel való kapcsolatokat szabályozó jogszabályok és szerződések értelmében és hatálya alatt is az Eni hatékonysága, megbízhatósága és megítélése szempontjából, amelyek a vállalat sikerét és a működésével összefüggő társadalmi kontetus fejlesztését tekintve meghatározó értéket képviselő tényezők. Az Eni kötelezi magát, hogy megkönnyíti és elősegíti a Kóde megismerését az Eni emberei és a többi Stakeholder fél számára, valamint nyitottan fogadja a Kóde elveihez és tartalmához való konstruktív hozzájárulásukat. Az Eni vállalja, hogy figyelembe veszi a Stakeholder-eknek a Kóde megerősítésére vagy kiegészítésére vonatkozó javaslatait és megjegyzéseit. Eni vigila in ogni caso con attenzione sull osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso,con azioni correttive. Az Eni nagy figyelmet fordít a Kóde előírásainak betartására, ezért létrehozza a megfelelő információs, megelőző és ellenőrző eszközöket, és biztosítja a megvalósított intézkedések és viselkedések áttekinthetőségét, valamint a szükség esetén megteszi a megfelelő korrekciós intézkedéseket is. All Organismo di Vigilanza di ciascuna società di Eni sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico ( Garante ). Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Eni intrattiene relazioni. 1 Per Eni si intende Eni S.p.A. e le società controllate in via diretta e indiretta, in Italia e all estero. Az etikai Kóde etikai biztosának feladatát (etikai biztos) minden egyes Eni vállalatnál a felügyeleti szerv tölti be. A Kódeet mindenkivel megismertetik, akivel az Eni kapcsolatban áll. 1 Eni alatt az Eni S.p.A-t, valamint az olaszországi és külföldi, közvetlen vagy közvetett irányítása alatt ellenőrzött társaságokat értjük

8 I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d impresa I. Általános elvek: fenntarthatóság és vállalati felelősségvállalás L osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone di Eni e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione. A törvények, a hatósági előírások, az alapszabályi rendelkezések, a belső szabálykódeek betartása, az erkölcsi feddhetetlenség és a korrektség az Eni emberei számára állandó kötelezettséget jelent, amely jellemző a teljes szervezet működésére. La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Eni deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. Az Eni üzleti és ügyviteli tevékenységének az áttekinthetőség, őszinteség, korrektség és jóhiszeműség elvét kell követnie, a versenytilalmi szabályok teljes mértékű tiszteletben tartásával. Eni si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard della best practice internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Eni si trova a operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile. Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli Stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d impresa. Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa internazionale sia di quelle in partecipazione con i partner, Eni si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell ambiente). È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. A tale riguardo, Eni opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell ILO International Labour Organization e delle Linee Guida dell OCSE per le Imprese Multinazionali. Az Eni felvállalja, hogy egy olyan szabályozási rendszert tart fenn és fejleszt tovább, amely megfelel a nemzetközi legjobb gyakorlat -nak, illetve képes kezelni az Eni működését jellemző összetett helyzeteket és a fenntartható fejlődés kihívásait. A Stakeholder-ek bevonására rendszert működtet a fenntarthatóság és a vállalati felelősségvállalás tárgyában folytatott párbeszéd támogatására. Tevékenysége során mint nemzetközi vállalat és üzleti partner az Eni kiáll az emberi jogok védelme és előmozdítása mellett, amelyek az ember elidegeníthetetlen alapjogai, az egyenlőségen, szolidaritáson, a háború elutasításán nyugvó társadalom, a polgári és politikai jogok, a szociális, gazdasági és kulturális jogok, és az úgy nevezett harmadik generációs jogok (az önrendelkezéshez, a békéhez, a fejlődéshez és a környezetvédelemhez való jog) pillérei. A vállalat elutasítja a megkülönböztetés, a korrupció, a kényszer- illetve gyermekmunka bármely formáját. Különös figyelmet fordít az emberi méltóság, szabadság, az emberek közötti egyenlőség elismerésére és tiszteletben tartására, a munkavédelemre, a szakszervezeti mozgalom szabadságára, a munkahelyi egészségre, a biztonságra, a környezetvédelemre és biodiverzitásra, valamint az átláthatóság, energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés nemzetközi intézmények és egyezmények által megfogalmazott értékrendszerére. A fentiek értelmében az Eni működése során az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, az ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményének és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek megfelelően működik

9 Tutte le Persone di Eni, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone di Eni, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell interesse di Eni può giustificare, nemmeno in parte, l adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice. Tevékenysége és viselkedése során, saját munka- és felelősségi körét illetően az Eni emberei feltétel és kivétel nélkül köteles alkalmazkodni a Kóde alapelveihez és tartalmához, annak tudatában, hogy a Kóde betartása lényegi részét képezi saját munkája minőségének és szakmai teljesítményének. Az Eni emberei közötti együttműködést minden szinten az őszinteségnek, a tisztességnek, az együttműködésnek, a lojalitás és a kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie. A Kóde elveinek és tartalmának még részben történő megsértése sem igazolható semmilyen módon azzal, hogy az adott személy saját meggyőződése szerint az Eni javára ill. érdekében jár el

10 II. Canoni di comportamento e rapporti con gli Stakeholder II. Viselkedési szabályok és a Stakeholder-ekkel való kapcsolattartás 1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità 1. Etika, átláthatóság, tisztesség, szakértelem Eni nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell affare. Az Eni az üzleti kapcsolatokban az ügylet fontosságától függetlenül a becsületesség, korrektség, áttekinthetőség, hatékonyság és a versenypiac elveit tartja irányadónak. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone di Eni nello svolgimento dell attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. Minden elvégzett tevékenységnek, műveletnek vagy tárgyalásnak, és általában véve az Eni emberei által tanúsított viselkedésnek teljes mértékben a maimális korrektségen, az információk teljességén és áttekinthetőségén, a formai és lényegi jogszerűségen, a könyvelési iratok egyértelműségén és valósságán kell alapulnia, a hatályos vonatkozó jogszabályok és vállalati belső eljárások szerint. Tutte le attività di Eni devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Eni. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli Stakeholder. A vállalaton belül minden tevékenységet a legnagyobb gondossággal és szakmai igényességgel kell végezni. Minden dolgozó köteles a saját munka- és felelősségi körének megfelelő szakmai szinten végezni a munkáját, és az Eni presztízsének és jó hírnevének megóvásával kell eljárnia. A vállalati célok, a projektek, beruházások és tevékenységek előterjesztésének és megvalósításának a vállalati eszközök, a működés, a technológiai és a tudásszint hosszú távú fejlesztését, valamint érték létrehozását és a Stakeholder-ek érdekét és javát kell szolgálniuk. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Tilos a korrupció, a jogtalan előnyök nyújtása, az összejátszás, a nyomásgyakorlás sem közvetlenül, sem harmadik személyek bevonásával személyes vagy szakmai előnyök megszerzésére saját vagy mások részére, bármilyen kivétel nélkül. Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Sem közvetlenül, sem közvetett módon nem megengedett pénz ill. bármilyen mértékű anyagi juttatás vagy egyéb előny nyújtása vagy felajánlása harmadik személyek, kormányhivatalnokok, magán- vagy közszolgálati alkalmazottak részére hivatali tevékenységük befolyásolása illetve díjazása céljából. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato. Az üzleti szívélyesség keretébe tartozó megnyilvánulások, például kisebb ajándékok vagy vendéglátás kizárólag akkor megengedettek, ha csekély értékűek és egyik fél tisztességét illetve jó hírét sem befolyásolják hátrányosan, és ha azokat egy pártatlan szemlélő nem tekintheti jogtalan előnyök megszerzésére szolgáló eszköznek. Az ilyen típusú kiadásokat minden esetben engedélyeztetni kell a belső eljárásokban meghatározott funkciót betöltő személlyel, és megfelelően dokumentálni kell

11 È proibita l accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Eni. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l organo del quale è parte, e il Garante. Eni cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi. 2. Rapporti con gli azionisti e con il Mercato 2.1. Valore per gli azionisti, efficienza, trasparenza La struttura interna di Eni e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l affidabilità del management e l equo bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi degli azionisti in particolare e degli altri Stakeholder in generale nonché la trasparenza e la conoscibilità da parte del mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere che possono influenzare in maniera rilevante il corso degli strumenti finanziari emessi. Nell ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell operatività del management, Eni definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli azionisti sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard più evoluti di corporate governance nel contesto nazionale e internazionale, nella consapevolezza del fatto che la capacità dell impresa di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza e la fiducia da parte degli Stakeholder. Eni ritiene necessario che gli azionisti siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. Eni è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni comunicate agli azionisti e al mercato, anche mediante il sito internet aziendale, nel rispetto della normativa applicabile alle società quotate. Eni si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dagli azionisti nelle sedi deputate. Tilos pénzt elfogadni az Enivel üzleti kapcsolatban álló, vagy kapcsolatba lépni szándékozó egyénektől vagy vállalatoktól. Bárki, aki olyan ajándékot kap, illetve olyan kedvező elbánásban vagy vendéglátásban részesül, amely meghaladja a szokásos szerény üzleti figyelmesség szintjét, vagy harmadik személy ilyet kér tőle, vissza kell utasítania, és haladéktalanul tájékoztatnia kell róla a felettesét vagy azt a szervezetet, amelyhez tartozik, és a etikai biztost. Az Eni megfelelően tájékoztatja a harmadik személyeket a Kóde által előírt feladatokról és kötelezettségekről, megköveteli tőlük azon kötelezettségek betartását, amelyek közvetlenül az ő tevékenységükhöz kapcsolódnak, valamint meghozza a szükséges belső, illetve ha saját hatáskörébe tartozik a külső intézkedéseket is, amennyiben harmadik személyek részéről a felsoroltak betartása elmarad. 2. Kapcsolattartás a részvényesekkel és a piaccal 2.1. A részvényesek számára fontos értékek, hatékonyság, átláthatóság Az Eni belső felépítésére és a működésében közvetlenül vagy közvetett módon részt vevő felekkel való kapcsolat megszervezésére olyan szabályok szerint került sor, amelyek révén biztosítható a menedzsment megbízhatósága, a menedzsment jogkörei és a részvényesek, és általában véve a többi Stakeholder érdekei közötti méltányos egyensúly, valamint a vezetőségi határozatok és általában véve a társaság tagságával kapcsolatos események átláthatósága és megismerhetősége a piac számára, ami számottevően befolyásolhatja a kibocsátott pénzpiaci eszközök árfolyamát. A részvényesek számára az értékek maimalizálására és a menedzsment munkájának átláthatósága érdekében indított kezdeményezések keretében az Eni kidolgozott, bevezetett és folyamatosan továbbfejleszt egy keretrendszert, amely a nemzeti és nemzetközi, legmagasabb szintű vállalati szabályozási rendszerek követelményeinek is eleget tevő, egyenrangú és homogén viselkedési szabályokat tartalmaz a szervezeten belüli, valamint a részvényesekkel és a harmadik felekkel fennálló kapcsolatok tekintetében, tudatában annak a ténynek, hogy a vállalatnak az a képessége, melynek köszönhetően eredményes és hatékony működési szabályokat hoz létre saját maga számára, alapvető fontosságú eszközt jelent a vállalat megbízhatóságára és átláthatóságára vonatkozó hírnevének, valamint a Stakeholderek bizalmának megerősítésére. Az Eni úgy ítéli meg, hogy a részvényesek számára lehetővé kell tenni a kompetenciájukba tartozó döntésekben történő részvételt, illetve azt, hogy tudatos döntést hozhassanak. Az Eni ezért vállalja, hogy a részvényesek és a piac felé biztosítja az információk lehető legnagyobb átláthatóságát és aktualitását beleértve a vállalat honlapjának használatát is ezzel eleget téve a tőzsdén szereplő vállalatokra vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. Az Eni ezen kívül a kellő mértékben figyelembe veszi a részvényesek megfelelő módon kifejezett jogos észrevételeit

12 2.2. Codice di Autodisciplina Le principali regole di corporate governance di Eni sono contenute nel Codice di Autodisciplina di Eni S.p.A., adottato in adesione al Codice promosso da Borsa Italiana S.p.A., che qui si intende richiamato per quanto possa occorrere Belső szabálykóde Az Eni fő vállalati szabályait tartalmazza az Eni S.p.A. Belső Szabálykódee, amely a Borsa Italiana S.p.A. (olasz tőzsde) által bevezetett Kóde alapján készült, amelyre e szabálykóde indokolt esetben hivatkozik is Informazione societaria 2.3. Vállalati információk Eni assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. Az Eni a megfelelő belső kezelési eljárások és a megfelelő külső kommunikáció révén biztosítja a vállalati információk helyes kezelését Informazioni privilegiate 2.4. Védett információk Tutte le Persone di Eni sono tenute, nell ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate nonché alla conoscenza e al rispetto delle procedure aziendali con riferimento al market abuse. È fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare, insider trading. In ogni caso, l acquisto o vendita di azioni di Eni o di società esterne a Eni dovrà essere sempre guidata da un senso di assoluta e trasparente correttezza. Az Eni embereivel szemben elvárás, hogy a rábízott feladatok elvégzése során megfelelően kezelje a védett információkat, értve ez alatt a piaci visszaélésekre vonatkozó vállalati előírások ismeretét és betartását. A bennfentes kereskedelem és bármely magatartás, ami bennfentes kereskedelemhez vezethet, kifejezetten tilos. Az Eni részvényeinek vagy az Enin kívüli vállalatok részvényeinek vételét vagy eladását mindig abszolút és átlátható korrektséggel kell megvalósítani Mezzi di informazione 2.5. Média È impegno di Eni l informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l esterno. Az Eni által kifelé adott információknak valósaknak, időszerűeknek, áttekinthetőknek és pontosaknak kell lenniük. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate; tutte le Persone di Eni sono tenute a concordare preventivamente con la struttura Eni Corporate competente le informazioni da fornire a rappresentanti dei mezzi di informazione nonché l impegno a fornirle. A médiával a kapcsolatot kizárólag az erre felhatalmazott funkciókat betöltők tarthatják; az Eni emberei kötelesek előzetesen egyeztetni az Eni Corporate illetékes egységével a média képviselőinek szolgáltatandó információkat, valamint az információszolgáltatásra tett ígéretet. 3. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali Eni promuove il dialogo con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i Paesi in cui opera Autorità e Istituzioni Pubbliche Eni, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità. 3. Kapcsolattartás intézményekkel, egyesületekkel és a helyi közösségekkel. Az Eni minden országban, ahol jelen van, támogatja a párbeszédet az intézményekkel és a helyi társadalmi szerveződésekkel Hatóságok és közintézmények Emberein keresztül az Eni aktívan és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com Rivista della Camera di Commercio Italiana per l'ungheria Relazioni Affari Turismo N. 31 primavera 2011 La presidenza del Consiglio dell'unione Europea all'ungheria Matolcsy: "Tutti gli investitori stranieri

Részletesebben

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008 il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria Le Relazioni Gli Affari Il Turismo N.19 gennaio-febbraio 2008 www.cciu.com Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei

Részletesebben

il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria N.13 x gennaio-febbraio 2007 Le Relazioni x Gli Affari x Il Turismo x www.cciu.com Fondi per lo sviluppo 2007-2013 Il premier Gyurcsány

Részletesebben

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE ITALIANO IT HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS magyar HU 8-18 20/20-25 IT. Non usare l apparecchio senza

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei 2011. évi kiadás Tartalomjegyzék NYILATKOZAT NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL... 3 I. rész Az OECD multinacionális

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Acta Francisci Pp. 207

Acta Francisci Pp. 207 Acta Francisci Pp. 207 Nos autem eandem conventionem, quam di ligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabi tionis documentum

Részletesebben

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport identitása történelmileg azon értékek egységén alapul, amelyet mi mindannyian hozunk létre és védünk meg. Ezek az értékek tették lehetővé az évek során

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2012. január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a 2.424.000 Forintot meg nem haladó

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára Áttekintés OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára Overview OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben