Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához"

Átírás

1

2 Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést, a sebes pörgés már-már lehetetlenné teszi a meditatív-reflektív megállást, a mennyiség kecsegtető délibábja legyőzni látszik a minőség iránti igényt, az elmélyedést pedig felváltja az általános felszínesség. Valódi értékek helyett, csupán átmenetileg annak látszó dolgok követelik figyelmünket és időnket. Ilyen környezetben mondhatnánk: erős ellenszélben kell utat találnunk a Szentíráshoz, és naponta magunkkal (vagy inkább magunkban) vinni az élet sűrűjébe. Emellett az is tagadhatatlan tény, hogy gyülekezeteink tagjai közül különösen a fiatalabb generációhoz tartozók növekvő számban egyre inkább fordulnak más, alternatív (ámbár evangéliumi), többnyire külföldi eredetű áhítatos kiadványok felé, szemben az Áhítattal. Fontosnak tartjuk azonban, hogy magyar baptista hívők, magyar baptista hívők tollából kapjanak igei útmutatást, a közös kultúra és szókincs alapján. Az Áhítat Bizottság megbízatása nem kisebb, mint az Úr által készített Életkenyeret fogyasztható méretű szeletekre feldarabolni ha úgy tetszik, kiporciózni, kívánatos szendvicsként elkészíteni, majd útravalóként becsomagolni, hogy kinek-kinek mikor éhsége támad, bármikor jóízűen elfogyaszthassa a napi energiaszükségletének fedezetét. Az utóbbi időben a szerkesztőbizottságban (és azon kívül, tágabb körben is) összecsengett a ránk bízott gyülekezeti tagok életritmusára vonatkozó lelkipásztori megfigyelésünk, miszerint egyre kevesebben tudnak egy napon belül kétszer is minőségi időt szánni áhítatra. Leginkább vagy csak reggel vagy csak este találnak alkalmas perceket erre. A külső kényszerből következő rohanó élettempó töredezetté teszi az időt, kevesebb számú nagyobb egységet hagyva. Ilyen körülmények között sokan neki sem kezdenek egy hosszabb igeszakasz kikeresésének, és az elmélkedés elolvasásának, így végeredményben lelki táplálék nélkül maradnak. Kénytelenek vagyunk lépést tartani az élettempóval, ugyanakkor lelkünk igénye az Istennel töltött minőségi idő. Komoly kihívás az egyensúly megtalálása és fenntartása e tekintetben. A fenti tényezők imádságos megfontolása vezetett oda, hogy a végső cél érdekében (ti. az Ige rendszeres tanulmányozása és megélése) formai, strukturális és módszertani változtatásokat eszközöljünk a baptista Áhítaton, hogy továbbra is, sőt egyre hatékonyabban a nevezett cél szolgálatában maradhasson. Bízunk benne, hogy az Olvasó is megértő és együttműködő partner lesz ebben az útkeresésünkben. A korábban megszokotthoz képest tehát az alábbiak hoznak újdonságot: Az utóbbi években jellemzőnél hosszabb (de nem túl hosszú) napi igeszakaszból egy kulcs igevers is megjelenik, segítve annak azonnali elolvasását. A napi elmélkedés kevésbé titokzatosra, inkább sokatmondóra tervezett címének megfogalmazása külön figyelmet kap, hogy akár már önmagában is üzenetet hordozhasson. A napi címen és kiírt igeversen kívül egy összefoglaló mondat is olvasható, amely az üzenetet elmélyíteni, könnyen visszaidézhetővé tenni, és cselekvésre ösztönözni hivatott. A vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve, hétköznaponként egyetlen téma kifejtése történik, hogy az olvasó gondolatai hatékonyabban gyökerezzenek meg az üzenetben. Természetesen a vasárnapokon és egyéb keresztyén ünnepnapokon továbbra is két elmélkedés olvasható, gondolva a magyarországi baptista gyülekezetek többségében jellemző hagyományos két istentiszteletes vasárnapi rendre. Ilyenkor a délelőtti és délutáni igék illetve magyarázataik témájukban kapcsolódnak egymáshoz, egyetlen gondolati egység elmélyítése céljából. A szerkesztett témasorozatoktól független bibliaolvasó tematika található minden napnál, melyet követve két év alatt a teljes Szentírás átolvasható. Nagyjából napi hat percet vesz igénybe az ószövetségi és az újszövetségi szakasz elolvasása, amelyekhez az első évben a zsoltárok, a másodikban a példabeszédek könyve társul. Az oldal tetején kiírásra került a heti sorozat fő témája, ami alapján a heti igéket a szerkesztők kiválasztották. Szeretnénk lehetőséget biztosítani az Áhítat-olvasók táborának arra, hogy a most útjára bocsátott megújult Áhítattal és Vezérfonallal kapcsolatos észrevételeikről, tapasztalataikról visszajelzést küldjenek az címre, vagy az Áhítat Bizottságnak címzett levélben (1068 Budapest, Benczúr u. 31). Várady Endre (Az Áhítatszerkesztő Bizottság elnöke) A Vezérfonal 2013 pdf dokumentumot szerkesztette: Sinka Csaba

3 Január heti sorozat: márk evangéliuma JANUÁR 1. kedd ÚJ KEzdET: TErhEK NÉLKüLI ÉLET Olvasmány: Mk 1,1 8 Napi ige: Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében:»íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat...«(mk 1,1 2) Napi gondolat: Tedd a terheidet Isten kezébe, hogy a Szentlélek erejével kezdhess újat! A Biblia két év alatt: 1Móz 1,1 2,3; Mt 1,1 17; zsolt 1, szerda LÉgy EgySzErűEN ALÁzATOS! Olvasmány: Mk 1,9 13 Napi ige: Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. (Mk 1,9) Napi gondolat: Bátorsággal, szelíd és nyitott szívvel közeledj az emberekhez! Ne ítélkezz! A Biblia két év alatt: 1Móz 2,4 25; Mt 1,18 25; zsolt 1,6 3. csütörtök JÉzuS TOBOrOz. TÉgEd IS. Olvasmány: Mk 1,14 20 Napi ige:...és így szólt hozzájuk Jézus:»Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.«(mk 1,17) Napi gondolat: Jézus kiválasztott téged, hogy őt szolgáld, és megvalld kegyelmét az emberek előtt. A Biblia két év alatt: 1Móz 3,1 24; Mt 2,1 12; zsolt 2, péntek AMI KELL, Az JÉzuSNÁL VAN Olvasmány: Mk 1,20 28 Napi ige: Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. (Mk 1,22) Napi gondolat: Átalakított-e már téged Krisztus tanításának hatalma vagy még a szabályok fogja vagy? A Biblia két év alatt: 1Móz 4,1 26; Mt 2,13 23; zsolt 2, szombat JÉzuS TALprA ÁLLíT Olvasmány: Mk 1,29 31 Napi ige:...aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. (Mk 1,31) Napi gondolat: Jézus érintése begyógyítja sebeid és egészséges leszel. Engedd! A Biblia két év alatt: 1Móz 5,1 32; Mt 3,1 6; zsolt 3, vasárnap délelőtt JÉzuS TELJES SzOLgÁLATA Olvasmány: Mk 1,32 39 Kiemelt ige: Jézus Krisztus hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. (Mk 1,39) Összefoglaló gondolat: Jézus a teljes életedet szolgálja! Imaáhítat: Adjunk hálát Isten megújító kegyelméért! zsolt 51,12 Vasárnapi iskola: Fogadd el az Istentől származó küldetést! Jer 1,4 19 Aranymondás: Jer 1,7 6. vasárnap délután JÉzuS MuNKÁJA BENNEd Olvasmány: Ézs 42,1 4 Kiemelt ige: Az én szolgám... nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. (Ézs 42,1.4) Összefoglaló gondolat: hagyd, hogy Isten Lelke uralkodjon belső világodban, és érvényt szerezzen törvényének! A Biblia két év alatt: 1Móz 6,1 22; Mt 3,7 17; zsolt 3,6 8

4 Január heti sorozat: márk evangéliuma 7. hétfő JÉzuS TISzTA EMBErrÉ TEhET, ha AKArOd! Olvasmány: Mk 1,40 45 Napi ige: Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá:»akarom, tisztulj meg!«(mk 1,41) Napi gondolat: ha tisztaságra vágysz, imádkozz áldásért, erőért és bölcs döntésekért! A Biblia két év alatt: 1Móz 7,1 24; Mt 4,1 11; zsolt 4, kedd AMI A gyógyulásnál IS FONTOSABB Olvasmány: Mk 2,1 12 Napi ige: Jézus így szólt a bénához:»fiam, megbocsáttattak a bűneid.«(mk 2,5) Napi gondolat: A test gyógyulásánál jobban akard a lélek gyógyulását: az egészséges gondolkodást és akaratot! A Biblia két év alatt: 1Móz 8,1 9,19; Mt 4,12 22; zsolt 4, szerda hiányaidra A VÁLASz: ISTEN SzErETETE Olvasmány: Mk 2,13 17 Napi ige: Jézus így szólt:»nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.«(mk 2,17) Napi gondolat: Isten szent és tiszta szeretetének az áradását senkinél nem szabad korlátoznod! A Biblia két év alatt: 1Móz 9,20 10,32; Mt 4,23 25; zsolt 5, csütörtök JÉzuS reformja: A helyes ÉrTELMEzÉS Olvasmány: Mk 2,18 22 Napi ige: Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle. (Mk 2,21) Napi gondolat: Fontos, hogy megértsd szokásaid és hagyományaid értelmét (értelmetlenségét). A Biblia két év alatt: 1Móz 11,1 26; Mt 5,1 12; zsolt 5, péntek Az IgAzI hit Az ÉLETET SzOLgÁLJA Olvasmány: Mk 2,23 28 Napi ige: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. (Mk 2,27) Napi gondolat: Törvényimádat van ott, ahol a törvények megnyomorítanak. A Biblia két év alatt: 1Móz 11,27 13,4; Mt 5,13 26; zsolt 6, szombat A SzENT NApOK IS MINKET SzOLgÁLJANAK Olvasmány: Mk 3,1 6 Napi ige: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? (Mk 3,4) Napi gondolat: Az ünnepeken is általában hétköznapi módon kell segítened a szükségben. A Biblia két év alatt: 1Móz 13,5 14,16; Mt 5,27 37; zsolt 6, vasárnap délelőtt JÉzuS TITKA: A VONzErEJE Olvasmány: Mk 3,7 12 Kiemelt ige:...nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. (Mk 3,8b) Összefoglaló gondolat: Ne csak helyes és megalapozott hited legyen! Legyen vonzerőd is! Imaáhítat: Könyörögjünk gyülekezeteink ifjaiért! préd 11,9 12,1a Vasárnapi iskola: Tarts ki hűségesen az Úr mellett! Jer 2,1 13 Aranymondás: Jel 2,10c 13. vasárnap délután A hiábavalók SEhOVA SEM VEzETNEK Olvasmány: ApCsel 14,8 18 Kiemelt ige:...ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 14,15b) Összefoglaló gondolat: Azok a szokásos és rendkívüli tevékenységeid, melyek nem vezetnek Istenhez, nem vezetnek sehova. A Biblia két év alatt: 1Móz 14,17 15,21; Mt 5,38 48; zsolt 7,1 9

5 Január heti sorozat: márk evangéliuma 14. hétfő KIVÁLASzTOTTSÁg: NAgy FELAdAT Olvasmány: Mk 3,13 19 Napi ige: Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét... (Mk 3,14) Napi gondolat: Mindig szánj elég időt Jézussal lenni, hogy jól értsd a feladataidat! A Biblia két év alatt: 1Móz 16,1 17,14; Mt 6,1 13; zsolt 7, kedd A rokonságnak IS VAN határa Olvasmány: Mk 3,20 21 Napi ige: Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. (Mk 3,20) Napi gondolat: Istennek engedelmeskedj! Ne hagyd, hogy emberi kapcsolataid ezt akadályozzák! A Biblia két év alatt: 1Móz 17,15 18,15; Mt 6,14 24; zsolt 8,1 16. szerda AMIT FELISMErSz, NE TAgAdd! Olvasmány: Mk 3,22 30 Napi ige:...de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. (Mk 3,29) Napi gondolat: ha látod a Szentlélek munkáját magadban, élj ahhoz méltóan: tisztán! A Biblia két év alatt: 1Móz 18,16 19,26; Mt 6,25 7,6; zsolt 8, csütörtök AKI ISTENNEK ENgEdELMES: JÉzuS rokona Olvasmány: Mk 3,31 35 Napi ige: Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. (Mk 3,35) Napi gondolat: Tartást és magasztos érzetet ad, ha Jézus Krisztus családjába tartozol. A Biblia két év alatt: 1Móz 19,27 38; Mt 7,7 14; zsolt 9, péntek Az ISTENrE NyITOTT SzíV TESz ErEdMÉNyESSÉ Olvasmány: Mk 4,1 20 Napi ige: Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz. (Mk 4,20b) Napi gondolat: Csak Isten közelében válsz egyre termékenyebbé. Ne légy távolságtartó! A Biblia két év alatt: 1Móz 20,1 21,21; Mt 7,15 23; zsolt 9, szombat KI MINT VET... Olvasmány: Mk 4,21 25 Napi ige: Ezt is mondta nekik:»vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.«(mk 4,24) Napi gondolat: Mindenkinek annyi jót adj, amennyit tudsz! Az élet Istene kamatostul adja vissza neked. A Biblia két év alatt: 1Móz 21,22 22,24; Mt 7,24 29; zsolt 9, vasárnap délelőtt ISTENNEK NEM KELL SEgíTSÉg Olvasmány: Mk 4,26 29 Kiemelt ige: Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. (Mk 4,28) Napi gondolat: hogy megváltozz, ahhoz elsősorban Jézus Krisztussal kell minél több időt töltened. Imaáhítat: Imádkozzunk a gyülekezeteinkben élő idős testvéreinkért! préd 12,1 7 Vasárnapi iskola: Jobbítsuk meg útjainkat! Jer 7,1 15 Aranymondás: Jer 7,3 20. vasárnap délután NINCS MÁS ISTEN Olvasmány: Ézs 45,1 10 Kiemelt ige: Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más! (Ézs 45,6) Napi gondolat: Sok mindennel próbálkozhatsz, de Isten az, aki mindenre megoldás. A Biblia két év alatt: 1Móz 23,1 20; Mt 8,1 4; zsolt 9,19 20

6 Január heti sorozat: márk evangéliuma 21. hétfő VILÁgOS, ha KrISzTuS BESzÉL Olvasmány: Mk 4,30 34 Napi ige: Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. (Mk 4,33) Napi gondolat: Addig kell olvasnod az Úr Krisztus tanításait, amíg rá nem hangolódsz teljesen az értelmükre. A Biblia két év alatt: 1Móz 24,1 51; Mt 8,5 17; zsolt 10, kedd TANuLd A BIzALMAT! Olvasmány: Mk 4,35 41 Napi ige: Akkor ezt mondta nekik:»miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?«(mk 4,40) Napi gondolat: hidd el, ha Jézus az életbe küldött, akkor a viharokat is kézben tartja! A Biblia két év alatt: 1Móz 24,52 25,28; Mt 8,18 27; zsolt 10, szerda MIT TETT VELEd ISTEN? MONdd EL! Olvasmány: Mk 5,1 20 Napi ige: Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad! (Mk 5,19b) Napi gondolat: Beszélj őszintén az életedről, és arról, amit Isten veled tett! A Biblia két év alatt: 1Móz 25,29 26,16; Mt 8,28 34; zsolt 10, csütörtök A hit győz A FÉLELMEK FELETT Olvasmány: Mk 5, Napi ige: Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz:»ne félj, csak higgy!«(mk 5,36) Napi gondolat: A félelmeknek is vannak szokásaik. de a hited szokásai legyőzhetik azokat. A Biblia két év alatt: 1Móz 26,17 35; Mt 9,1 8; zsolt 10, péntek A hit MEgTArT Olvasmány: Mk 5,25-34 Napi ige: Ő pedig ezt mondta neki:»leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!«(mk 5,34) Napi gondolat: A hited alkalmas arra, hogy megszabadulj életed akadályaitól. higgy! A Biblia két év alatt: 1Móz 27,1 45; Mt 9,9 17; zsolt 11, szombat BESzűKüLT Az ELőíTÉLETES EMBEr Olvasmány: Mk 6,1-6 Napi ige:»nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?«és megbotránkoztak benne. (Mk 6,3) Napi gondolat: Sokkal fontosabb az, hogy Krisztus mit mond neked, mint az, hogy te mit gondolsz róla. A Biblia két év alatt: 1Móz 27,46 28,22; Mt 9,18 26; zsolt 11,7 27. vasárnap délelőtt JÉzuS MAgÁhOz hív, AzTÁN KüLd Olvasmány: Mk 6,7-13 Kiemelt ige: Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. (Mk 6,7a) Összefoglaló gondolat: Két célja van az életünknek: hogy Istennel időt töltve tanítson, és hogy a világban hirdessük evangéliumát. Imaáhítat: Magasztaljuk Istent, mert biztos erősség és oltalom életünk minden helyzetében! - zsolt 18,2-7 Vasárnapi iskola: A képmutatás veszélye - Jer 8,18-9,15 Aranymondás: 1pt 1, vasárnap délután ISTEN KÖVETE VAgy Olvasmány: 2Móz 19,3-8 Kiemelt ige:...ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. (2Móz 19,5b-6a) Összefoglaló gondolat: Semmit se titkolj el abból az emberek elől, amit már megértettél Istenből! A Biblia két év alatt: 1Móz 29,1 35; Mt 9,27 38; zsolt 12,1 5

7 Január február heti sorozat: márk evangéliuma 28. hétfő FELELőTLENüL NE ígérj! Olvasmány: Mk 6,14-29 Napi ige: A király ezt mondta a leánynak:»kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked.«(mk 6,22b) Napi gondolat: Ne tégy könnyelműen ígéretet, mert hazugságba vagy bűnbe sodorhat! A Biblia két év alatt: 1Móz 30,1 24; Mt 10,1 4; zsolt 12, kedd JÉzuS MINdENrE gonddal FIgyEL Olvasmány: Mk 6,30-44 Napi ige: Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. (Mk 6,41) Napi gondolat: Jézus pontosan azt adja neked, szeretettjének, amire szükséged van. A Biblia két év alatt: 1Móz 20,25 31,16; Mt 10,5 23; zsolt 13, szerda JÉzuS JELENLÉTE CSENdET TErEMT Olvasmány: Mk 6,45-52 Napi ige: Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. (Mk 6,51) Napi gondolat: Életed elkerülhetetlen viharaiban tapasztalod meg Isten gondviselését. A Biblia két év alatt: 1Móz 31,17 55; Mt 10,24 39; zsolt 13, csütörtök JÉzuS BErAgyOg MINdENT Olvasmány: Mk 6,53-56 Napi ige: Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meg is gyógyultak. (Mk 6,56) Napi gondolat: Engedd, hogy átragyogjon rajtad Jézus dicsősége: szeress határtalanul! A Biblia két év alatt: 1Móz 32,1 12; Mt 10,40 11,6; zsolt 14,1 6 FEBRUÁR 1. péntek FOrrÁSuNK BENNüNK VAN Olvasmány: Mk 7,1 23 Napi ige: Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. (Mk 7,20) Napi gondolat: A hagyományok, a külső szabályok önmagukban nem hoznak változást. Krisztust fogadd magadba! A Biblia két év alatt: 1Móz 32,13 33,20; Mt 11,7 19; zsolt 14,7 2. szombat Az ELTÖKÉLTSÉg ErEdMÉNyT hoz Olvasmány: Mk 7,24 30 Napi ige: Az pedig ezt válaszolta neki:»úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.«(mk 7,28) Napi gondolat: Légy kitartó az imádságban, a munkában! A maga idejében meglesz az eredménye. A Biblia két év alatt: 1Móz 34,1 31; Mt 11,20 30; zsolt 15, vasárnap délelőtt A Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapja ÁLdÁST VONzó KÖzÖSSÉg Olvasmány: 133. zsoltár Kiemelt ige:...ha a testvérek egyetértésben élnek!... Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. (zsolt 133,1.3) Összefoglaló gondolat: Egyetérteni a jóban nagyszerű közösséget teremt. Egyetérteni Krisztusban pedig felülmúlhatatlanná teszi. Imaáhítat: Imádkozzunk azért, hogy a világ baptista gyülekezetei hűen hirdessék az evangélium reménységét! Kol 1,21 23 Vasárnapi iskola: Aki az Úrban bízik Jer 17,5 14 Aranymondás: Jer 17,7 3. vasárnap délután A Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapja CSELEKVő TESTVÉrSzErETET Olvasmány: Fil 4,13 20 Kiemelt ige: Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. (Fil 4,14) Összefoglaló gondolat: Vállalj közösséget azokkal, akikkel Krisztusban egy vagy! Ne felszínes apróságokon lovagolj! A Biblia két év alatt: 1Móz 35,1 36,8; Mt 12,1 8; zsolt 16,1 4

8 Február heti sorozat: márk evangéliuma 4. hétfő A FELOLdOTT ÚTzÁr Olvasmány: Mk 7,31 37 Napi ige:...az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá:»effata, azaz: nyílj meg!«(mk 7,34) Napi gondolat: Közösséged ereje nagyban függ attól, hogy milyen arányban nyitottak tagjai. Te legyél az! A Biblia két év alatt: 1Móz 36,9 43; Mt 12,9 21; zsolt 16, kedd Az Úr JÉzuS SzErETETE Olvasmány: Mk 8,1 10 Napi ige: Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. (Mk 8,2) Napi gondolat: Ott kell kapcsolódni a többiekhez, ahol tartanak, nem pedig ott, ahol látni szeretnéd őket! A Biblia két év alatt: 1Móz 37,1 36; Mt 12,22 32; zsolt 16, szerda MAKACS ÉrTETLENSÉg Olvasmány: Mk 8,11 21 Napi ige: Jézus újra megkérdezte:»még mindig nem értitek?«(mk 8,21) Napi gondolat: Értetlenség ott van, ahol nincs szeretet. Te legyél az, aki másokat is figyelmeztetsz erre! A Biblia két év alatt: 1Móz 38,1 30; Mt 12,33 45; zsolt 17, csütörtök SzOKATLAN MódON VÉgzETT gyógyítás Olvasmány: Mk 8,22 26 Napi ige: Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. (Mk 8,25) Napi gondolat: Isten Lelkét nem szabályozhatjuk le. Szabadon, de hatékonyan dolgozik. Legyél nyitott rá! A Biblia két év alatt: 1Móz 39,1 23; Mt 12,46 13,9; zsolt 17, péntek A TELJES ÉrTÉKű hitvallás Olvasmány: Mk 8,27 30 Napi ige: Jézus tovább kérdezte őket:»hát ti kinek mondotok engem?«péter így válaszolt neki:»te vagy a Krisztus.«(Mk 8,29) Napi gondolat: A hit középpontja nem dogma, nem elv, hanem az élő Jézus Krisztus. Ez legyen a te hited lényege is! A Biblia két év alatt: 1Móz 40,1 41,16; Mt 13,10 23; zsolt 18, szombat Az üdvtervet CÉLBA SEgíTő KELL Olvasmány: Mk 8,31 33 Napi ige:...az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. (Mk 8,31) Napi gondolat: Sok jónak és rossznak meg kell történnie, hogy Isten terve megvalósuljon. A terv a lényeg. A Biblia két év alatt: 1Móz 41,17 52; Mt 13,24 33; zsolt 18, vasárnap délelőtt A házasság SírIg TArTó hűség Olvasmány: Mk 10,1 12 Kiemelt ige: Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza! (Mk 10,9) Összefoglaló gondolat: Bármi, ami elválasztaná a házasságotokat, azt neked kell félretenni utatokból. Imaáhítat: Imádkozzunk a gyülekezeteinkbe járó érdeklődőkért, Krisztus-keresőkért! 5Móz 4,29 Vasárnapi iskola: Igazodjunk Isten akaratához! Jer 18,1 17 Aranymondás: Jer 18,11c 10. vasárnap délután ISTEN JEgyESE VAgy Olvasmány: hós 2,15 22 Kiemelt ige: Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. (hós 2,21 22) Összefoglaló gondolat: Az Úr mindig küzdeni fog azért a kapcsolatért, ami közte és közted van. Küzdj te is érte! A Biblia két év alatt: 1Móz 41,53 42,17; Mt 13,34 46; zsolt 18,16 24

9 Február heti sorozat: a házasság 11. hétfő A házasságban KOMpATIBILISEK VAgyuNK Olvasmány: 1Móz 2,18 25 Napi ige: Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 2,18) Napi gondolat: Isten szerinti pároddal illetek egymáshoz. Már csak gyakorolnotok kell! A Biblia két év alatt: 1Móz 42,18 38; Mt 13,47 58; zsolt 18, kedd A házasságban ÖSSzE KELL FOgNuNK Olvasmány: préd 4,9 12 Napi ige: Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. (préd 4,9) Napi gondolat: Akik együtt imádkoznak, együtt is maradnak. No meg akik együtt is fáradoznak. A Biblia két év alatt: 1Móz 43,1 34; Mt 14,1 12; zsolt 18, szerda NE LÉgy ELhAMArKOdOTT A döntéseidben! Olvasmány: Mt 1, Napi ige: Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. (Mt 1,19) Napi gondolat: hűséged bizonyítéka a türelem, az óvatosság, a józanság, amiben végül Isten is segít. A Biblia két év alatt: 1Móz 44,1 45,15; Mt 14,13 21; zsolt 18, csütörtök A házasság KIzÁróLAgOS KApCSOLAT Olvasmány: Énekek 6,3.8 9 Napi ige: Én szerelmesemé vagyok, s szerelmesem az enyém... (Énekek 6,3a) Napi gondolat: A házasságban megélt szerelemben senkit sem tűrhetsz meg párodon kívül a szívedben! A Biblia két év alatt: 1Móz 45,16 46,7; Mt 14,22 36; zsolt 19, péntek A házasság A SzExuALITÁS OTThONA Olvasmány: 1Kor 7,1 11 Napi ige: Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. (1Kor 7,9) Napi gondolat: A nemi örömök jó otthonának teremtette Isten a házasságot. Élj vele ott! A Biblia két év alatt: 1Móz 46,8 47,12; Mt 15,1 14; zsolt 19, szombat A házasság KÖLCSÖNÖS KApCSOLAT Olvasmány: Ef 5,21 33 Napi ige: De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét! (Ef 5,33) Napi gondolat: pároddal versenyezz a tiszteletben, a szeretetben, a segítőkészségben, az odafigyelésben! A Biblia két év alatt: 1Móz 47,13 31; Mt 15,15 28; zsolt 20, vasárnap délelőtt A LÉNyEg A LEgFONTOSABB Olvasmány: Mk 8,34 38 Kiemelt ige: Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mk 8,36)Összefoglaló gondolat: Sose feledd, nem az a lényeg, hogy mit szerzel, mit érsz el! hanem az, hogy kivé válsz. Imaáhítat: Könyörögjünk azért, hogy életünk minden kihívásában hűségesen ragaszkodjunk Istenhez és igéjéhez! hós 12,6 7 Vasárnapi iskola: Szeretet és szövetség Jer 31, Aranymondás: Jer 31,3 17. vasárnap délután A LÉNyEg A LEgTÖBB Olvasmány: Lk 12,13 21 Kiemelt ige:...mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. (Lk 12,23) Összefoglaló gondolat: hogy igazán és isteni módon élj, ez aránylag kevés eszközt és szerény körülményeket igényel. A Biblia két év alatt: 1Móz 48,1 22; Mt 15,29 39; zsolt 20,7 9

10 Február heti sorozat: márk evangéliuma 18. hétfő A KÖzÉppONT CSAK KrISzTuS Olvasmány: Mk 9,1 8 Napi ige: És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. (Mk 9,8) Napi gondolat: Csak Krisztusból kiindulva értheted meg jól a való világot és annak jelentőségét. A Biblia két év alatt: 1Móz 49,1 33; Mt 16,1 12; zsolt 21, kedd NÉhA TANAKOdJ MAgAdBAN! Olvasmány: Mk 9,9 13 Napi ige: Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között: mit jelent feltámadni a halottak közül. (Mk 9,10) Napi gondolat: ha valamin érdemes el - gondolkodni, attól sose sajnáld az időt, mert Krisztus megérteti a lényeget! A Biblia két év alatt: 1Móz 50,1 26; Mt 16,13 20; zsolt 21, szerda ISTENNEK MINdEN LEhETSÉgES Olvasmány: Mk 9,14 29 Napi ige: Jézus ezt mondta neki:»ha lehet valamit tennem? Minden lehetséges annak, aki hisz.«(mk 9,23) Napi gondolat: Mindig engedd meg, hogy Isten a maga lehetőségeivel álljon elő! Az megoldás lesz, nem javaslat. A Biblia két év alatt: 2Móz 1,1 2,10; Mt 16,21 17,9; zsolt 22, csütörtök A LEgJOBB TANíTó JÉzuS Olvasmány: Mk 9,30 32 Napi ige: Onnan elindulva keresztülmentek Galileán, de nem akar ta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanít ványait. (Mk 9,30 31a) Napi gondolat: Az élet nagy tanulás. Jézus mindig és mindenre megtanít. Vedd észre ezért mindenütt! A Biblia két év alatt: 2Móz 2,11 22; Mt 17,10 21; zsolt 22, péntek LEgyÉL NAgy A SEgíTÉSBEN! Olvasmány: Mk 9,33 37 Napi ige: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája! (Mk 9,35b) Napi gondolat: ha nem akarsz első lenni mások szolgálatában, akkor ne akarj Jézus követője se lenni! A Biblia két év alatt: 2Móz 2,23 3,22; Mt 17,22 27; zsolt 22, szombat A LEgKISEBB IS SzÁMíT Olvasmány: Mk 9,38 41 Napi ige: Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony, mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. (Mk 9,41) Napi gondolat: Ne a látszólagos teljesítményt célozd, hanem minden pillanatot tölts ki jótettel és adománnyal! A Biblia két év alatt: 2Móz 4,1 26; Mt 18,1 14; zsolt 22, vasárnap délelőtt NE gáncsolj EL SENKIT! Olvasmány: Mk 9,42 48 Kiemelt ige: Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. (Mk 9,42) Összefoglaló gondolat: Úgy élj, hogy rossz példát ne lásson tőled senki, senki ne kövessen rossz irányba! Imaáhítat: Vizsgáljuk meg kapcsolatainkat, mennyire élünk a Lélek szerint! gal 5,22 26 Vasárnapi iskola: hallgasd az Úr igéjét! Jer 36, Aranymondás: ApCsel 10,33b 24. vasárnap délután KuTyÁBóL IS LEhET SzALONNA Olvasmány: Ez 36,20 32 Kiemelt ige: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. (Ez 36,26) Összefoglaló gondolat: Isten nem ismer határt akkor, amikor elkezdi megváltoztatni minden részedet. A Biblia két év alatt: 2Móz 4,27 5,21; Mt 18,15 22; zsolt 23,1 6

11 Február márciusheti sorozat: márk evangéliuma 25. hétfő JóízűEN ÉLJ! Olvasmány: Mk 9,49 50 Napi ige: Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással! (Mk 9,50) Napi gondolat: Úgy ízesítsd életed, hogy aki csak belekóstol, élvezettel távozzon majd tőled! A Biblia két év alatt: 2Móz 5,22 6,30; Mt 18,23 35; zsolt 24, kedd FOgAdd EL ISTEN SzErETETÉT! Olvasmány: Mk 10,13 16 Napi ige: Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. (Mk 10,15) Napi gondolat: Tanuld meg egyszerűen befogadni életedbe Isten országát, és akkor be is léptél! A Biblia két év alatt: 2Móz 7,1 25; Mt 19,1 12; zsolt 24, szerda ISTENT SEMMI NEM KOrLÁTOzzA Olvasmány: Mk 10,17 27 Napi ige: Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta:»az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.«(mk 10,27) Napi gondolat: Istennek nem gond a múltad, a sorsod, az állapotod, hogy teljes változást adjon neked. A Biblia két év alatt: 2Móz 8,1 32; Mt 19,13 15; zsolt 24, csütörtök NINCS VÉgE, AMíg NINCS VÉgE Olvasmány: Mk 10,28 31 Napi ige: Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. (Mk 10,31) Napi gondolat: Sose érezd túlzott biztonságban magad, sose legyél végleg elkeseredett! A dolgokat megváltoztathatja Krisztus. A Biblia két év alatt: 2Móz 9,1 35; Mt 19,16 30; zsolt 25,1 7 MÁRCIUS 1. péntek JÉzuS MINdENBEN példa Olvasmány: Mk 10,32 34 Napi ige: Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak; akik pedig mégis követték, féltek. (Mk 10,32a) Napi gondolat: Jézus követője akkor vagy, ha a lényében akarsz hozzá hasonlítani. Ne utánozd, hanem kövesd! A Biblia két év alatt: 2Móz 10,1 29; Mt 20,1 16; zsolt 25, szombat A NAgySÁg ÁrA A SzOLgÁLAT Olvasmány: Mk 10,35 45 Napi ige: Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45) Napi gondolat: ha téged szolgálnak, kiszolgáltatott vagy, ha te szolgálsz, nagy vagy. A Biblia két év alatt: 2Móz 11,1 12,13; Mt 20,17 28; zsolt 25, vasárnap délelőtt VAN BIzTOS ESÉLy Olvasmány: Mk 10,46 52 Kiemelt ige: Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal:»bízzál! Kelj fel! Hív téged!«(mk 10,49b) Összefoglaló gondolat: Jézus neked is a legbiztosabb, az egyetlen esély. Ne ő legyen az utolsó esélyed! Imaáhítat: dicsőítsük Istent atyai szeretetéért! zsolt 103,8 13 Vasárnapi iskola: próbatételek között Jer 37,11 17; 38,1 20 Aranymondás: róm 5, vasárnap délután A hit VALódISÁgA A KIpróBÁLÁSA Olvasmány: 1Móz 22,1 8 Napi ige: Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. (1Móz 22,8) Összefoglaló gondolat: ha te nem próbálod ki a hitedet, ha te nem mersz úgy élni, Isten majd kipróbálja. A Biblia két év alatt: 2Móz 12,14 39; Mt 20,29 21,11; zsolt 26,1 8

12 Március heti sorozat: márk evangéliuma 4. hétfő ISTEN BECSüLI Az EMBErT Olvasmány: Mk 12,1 12 Napi ige: Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni. (Mk 12,6b) Napi gondolat: Isten bízik benned, hogy képes vagy nagyszerű emberré válva jó munkával megbecsülni magad. A Biblia két év alatt: 2Móz 12,40 13,16; Mt 21,12 22; zsolt 26, kedd A JÁrANdóSÁgOT NE TArTSd VISSzA! Olvasmány: Mk 12,13 17 Napi ige: Ekkor Jézus ezt mondta nekik:»adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!«(Mk 12,17a) Napi gondolat: Ami kijár minden embernek, azt add meg nekik, de ami csak Istennek jár, azt tartsd fenn neki! A Biblia két év alatt: 2Móz 13,17 14,31; Mt 21,23 32; zsolt 27,1 6. szerda ISTEN NEM halott ESzME Olvasmány: Mk 12,18 27 Napi ige: Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. (Mk 12,27a) Napi gondolat: hogy Isten az élők Istene, az azt jelenti, hogy meg tud eleveníteni téged is! A Biblia két év alatt: 2Móz 15,1 18; Mt 21,33 46; zsolt 27, csütörtök A SzErETETET ÉLNI KELL! Olvasmány: Mk 12,28 34 Napi ige:...és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véresáldozatnál. (Mk 12,33) Napi gondolat: Minden porcikáddal, minden érzéseddel, minden tetteddel, minden gondolatoddal szeresd Istent és társaidat! A Biblia két év alatt: 2Móz 15,19 16,18; Mt 22,1 22; zsolt 27, péntek A BIBLIA LELKÉT ÉrTSd MEg! Olvasmány: Mk 12,35 37 Napi ige: Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által: Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet! (Mk 12,36) Napi gondolat: Ne csak kedvenc igéket találj a Bibliában, de lásd meg a Biblia Istenét! A Biblia két év alatt: 2Móz 16,19 17,16; Mt 22,23 33; zsolt 27, szombat Az AdOMÁNy SEgíTSÉg, NEM LÁTVÁNy Olvasmány: Mk 12,38 44 Napi ige: Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát. (Mk 12,44) Napi gondolat: Odaadással végezz mindent, akár látják, akár nem látják. A Biblia két év alatt: 2Móz 18,1 12; Mt 22,34 46; zsolt 27, vasárnap délelőtt ha gyűlölnek IS, MArAdJ hívő! Olvasmány: Mk 13,1 13 Kiemelt ige:...és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mk 13,13) Összefoglaló gondolat: El kell tökélned magad előre, hogy bármi is lesz a következmény, sose bánod, hogy hívő lettél! Imaáhítat: Imádkozzunk a parlamenti képviselőkért, az ország vezetőiért! 1Tim 2,1 2 Vasárnapi iskola: Az engedetlenség következményei Jer 44, Aranymondás: Ez 33, vasárnap délután TErELd A gondolataid! Olvasmány: Jón 2,3 10 Kiemelt ige: Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. (Jón 2,8) Összefoglaló gondolat: ha elcsüggedtél, de szereted az urat, gondolj rá imádságos szívvel, és segítséget kapsz! A Biblia két év alatt: 2Móz 18,13 19,15; Mt 23,1 12; zsolt 28,1 5

13 Március heti sorozat: márk evangéliuma 11. hétfő A rossznak IS EgySzEr VÉgE Olvasmány: Mk 13,14 20 Napi ige:...a választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. (Mk 13,20b) Napi gondolat: Sose hidd azt, hogy a nyomorúságodnak nincs vége! Krisztus előrelátó, és garanciát biztosít. A Biblia két év alatt: 2Móz 19,16 20,26; Mt 23,13 26; zsolt 28, kedd VAN MOzdíThATATLAN pont Olvasmány: Mk 13,21 37 Napi ige: Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Mk 13,31) Napi gondolat: Isten állításai, igazságai még a természettudományos tételeknél is örökre biztosabbak. A Biblia két év alatt: 2Móz 21,1 21; Mt 23,27 39; zsolt 29, szerda A JELEK JELEK, NEM BIzONyíTÉKOK Olvasmány: Mt 12,38 41 Napi ige: Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. (Mt 12,40) Napi gondolat: ha hinni kezdesz nyitott szívvel Krisztusban, akkor mindenütt a jeleivel fogsz találkozni! A Biblia két év alatt: 2Móz 21,22 22,13; Mt 24,1 14; zsolt 29, csütörtök JÉzuS KrISzTuS ISTEN Olvasmány: Jn 8,21 29 Napi ige: Jézus tehát ezt mondta:»amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok...«(jn 8,28a) Napi gondolat: Egy Isten az, akinek a halála bocsánat a bűneidre és hatalom a szabadságodhoz. ő Jézus Krisztus. A Biblia két év alatt: 2Móz 22,14 23,13; Mt 24,15 28; zsolt 30, péntek VAN BELSő SzABAdSÁg! Olvasmány: Jn 8,30 36 Napi ige: Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) Napi gondolat: Krisztus szabadsága szabadság a megkötözöttségekből, az önvádtól, a vétkektől, mert szabadság az életre. A Biblia két év alatt: 2Móz 23,14 24,2; Mt 24,29 36; zsolt 30, szombat A SzABAdSÁg ÁrÁT MEg KELL FIzETNI Olvasmány: Mk 15,1 15 Napi ige: Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. (Mk 5,15) Napi gondolat: ha valóban szabad akarsz lenni, annak következményei vannak, amelyeknek az árát meg kell fizetned. A Biblia két év alatt: 2Móz 24,3 25,30; Mt 24,37 51; zsolt 31, vasárnap délelőtt MIÉrT BÖJTÖLüNK? Olvasmány: Ézs 58,1 14 Kiemelt ige: Miért böjtölünk mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. (Ézs 58,3) Összefoglaló gondolat: A böjt célja, hogy semmi és senki másra ne figyeljünk, csak Istenre, hogy mit akar ő. Akard megtudni! Imaáhítat: Magasztaljuk Istent igazságosságáért! 5Móz 32,3 4 Vasárnapi iskola: Cselekvők, nem csak hallgatók Jak 1,1 27 Aranymondás: Jak 1, vasárnap délután A BÖJT KITAKAríTÁS Olvasmány: 1Kor 5,6 8 Kiemelt ige: Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. (1Kor 5,7) Összefoglaló gondolat: Ma szánj időt arra, hogy mik azok, amik nélkül ugyanúgy vagy még jobban élnél hívőként! Takarítsd ki őket! A Biblia két év alatt: 2Móz 25,31 26,29; Mt 25,1 13; zsolt 31,3 8

14 Március heti sorozat: A böjt 18. hétfő A BÖJT KITArTÁS A JóBAN Olvasmány: Mk 14,32 33 Napi ige: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. (Mk 14,38) Napi gondolat: A legfontosabb tennivalókra és kapcsolataidra fordíts annyi időt, amennyit csak tudsz! A Biblia két év alatt: 2Móz 26,30 27,21; Mt 25,14 30; zsolt 31, kedd KrISzTuS A LEgFONTOSABB KApCSOLATOd Olvasmány: Mk 14,43 52 Napi ige: Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak. (Mk 14,50) Napi gondolat: Bárki bárhogy is viszonyul Krisztushoz a családodban, a gyülekezetben, a társadalomban, te maradj hű hozzá! A Biblia két év alatt: 2Móz 28,1 14; Mt 25,31 46; zsolt 31, szerda LEgyEN ÖNFEgyELMEd! Olvasmány: Mk 14,53 65 Napi ige: Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia? (Mk 14,61b) Napi gondolat: A legfontosabb tennivalódtól fontos dolgok vagy saját védelmed se szakítsanak el! Amit tenned kell, azt tedd! A Biblia két év alatt: 2Móz 28,15 43; Mt 26,1 13; zsolt 31, csütörtök LEgyEN ÖNurALMAd! Olvasmány: Mk 14,66 72 Napi ige: Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni:»nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek.«(mk 14,71) Napi gondolat: Ne sodorjanak el érzéseid, maradj józan épp az éles helyzetekben, hogy ne kelljen bánnod önuralmad hiányát! A Biblia két év alatt: 2Móz 29,1 28; Mt 26,14 25; zsolt 31, péntek A BOSSzÚ LEKüzdÉSE BÖJT Olvasmány: Ézs 50,4 7 Napi ige: Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. (Ézs 50,6) Napi gondolat: Minden böjt, ami önuralommal jár. A bosszúnélküliség az egyik legszebb módja ennek. A Biblia két év alatt: 2Móz 29,29 30,10; Mt 26,26 46; zsolt 32, szombat BÖJT: LEMONdÁS SAJÁT MAguNKróL Olvasmány: Ézs 53,1 9 Napi ige: Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűn éért. (Ézs 53,6) Napi gondolat: Saját utunk a legkedvesebb. Mindenkinek ezért nehéz megtérni, Krisztus útját járni. A Biblia két év alatt: 2Móz 30,11 38; Mt 26,47 56; zsolt 32, vasárnap délelőtt virágvasárnap JÉzuS KIrÁLy! Olvasmány: Mk 11,1 11 Kiemelt ige:...akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották:»hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében!«(mk 11,9) Összefoglaló gondolat: Úgy kell az emberek közé érkezned naponta Krisztussal, hogy örömmel várjanak! Imaáhítat: Magasztaljuk urunkat királyi hatalmáért és oltalmáért! zof 3,14 17 Vasárnapi iskola: Áldott, aki jön az Úr nevében! Mt 21,1 22 Aranymondás: Mt 21,9 24. vasárnap délután virágvasárnap MINdEN NAp ünnep! Olvasmány: zsolt 118,19 29 Kiemelt ige: Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! (zsolt 118,24 26a) Összefoglaló gondolat: Jézus Krisztus óta minden napod vele töltheted, és ettől ünneppé válik mindegyik. A Biblia két év alatt: 2Móz 31,1 18; Mt 26,57 68; zsolt 33,1 5

15 Március heti sorozat: márk evangéliuma 25. hétfő higgy hathatósan! Olvasmány: Mk 11, Napi ige: Jézus így válaszolt nekik:»higgyetek Istenben!«(Mk 11,22) Napi gondolat: hited legyen, ne csupán véleményed, akaratod, vágyad, óhajod! hited, ami csodát művel. A Biblia két év alatt: 2Móz 32,1 30; Mt 26,69 75; zsolt 33, kedd A TESTEd TEMpLOM Olvasmány: Mk 11,15 19 Napi ige: Azután így tanította őket:»nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára?«(mk 11,17a) Napi gondolat: Testedben kell imádnod Istent: tisztasággal, jósággal, szorgalommal, szeretettel! Ez az igazi ima! A Biblia két év alatt: 2Móz 32,31 33,23; Mt 27,1 14; zsolt 33, szerda A SzErETET NEM SzÁMOL Olvasmány: Mk 14,1 11 Napi ige: Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre. (Mk 14,8) Napi gondolat: ha őszintén szereted Krisztust, akkor sosem kerül üzleti szempont a hited gyakorlásába. A Biblia két év alatt: 2Móz 34,1 14; Mt 27,15 26; zsolt 33, csütörtök A LEgFONTOSABB VACSOrA Olvasmány: Mk 14,12 31 Napi ige: És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta:»vegyétek, ez az én testem... Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik.«(mk 14,22.24) Napi gondolat: Krisztus magából táplál téged utolsó vacsorája óta, ha elfogadod meghívását. A Biblia két év alatt: 2Móz 34,15 35,9; Mt 27,27 31; zsolt 34,1 3 Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézs 53,2 6

16 Március április Krisztus halála és feltámadása 29. péntek nagypéntek délelőtt JÉzuS halála A CSOdA Olvasmány: Mk 15,16 41 Napi ige: Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. (Mk 15,37) Napi gondolat: Amit Krisztus tett érted, az több, mint egy kis bátorítás, könnyítés, vigasztalás: megoldás, megváltás neked. Imaáhítat: Magasztaljuk Istent a Krisztusban végbevitt bűnbocsánatért! Kol 2, péntek nagypéntek délután VÉgLEgES SzÖVETSÉg ISTENNEL Olvasmány: zsolt 22,2 20 Napi ige: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? (Mk 22,2) Napi gondolat: Jézus kétezer évvel ezelőtti halála ma is ugyanolyan erővel változtat téged, mint akkor. A Biblia két év alatt: 2Móz 35,10 36,7; Mt 27,32 53; zsolt 34, szombat nagyszombat VALAMIT MINdIg TEhETSz Olvasmány: Mk 15,42 47 Napi ige: Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklábavágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. (Mk 15,46) Napi gondolat: Sosincs olyan reményvesztett állapot, hogy ne tehess valamit, amivel súlyt adsz és reményt. A Biblia két év alatt: 2Móz 36,8 38; Mt 27,54 66; zsolt 34, vasárnap délelőtt húsvétvasárnap JÉzuS FELTÁMAdÁSA Olvasmány: Mk 16,1 13 Kiemelt ige: De az így szólt hozzájuk:»ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették...«(mk 16,6) Összefoglaló gondolat: Keresd bátran a megfeszített Krisztust! A feltámadottat fogod megtalálni. Imaáhítat: Adjunk hálát Krisztus feltámadásának áldásaiért! Ef 2,4 7 Vasárnapi iskola: Mert feltámadt Mt 28,1 20 Aranymondás: Mt 28, vasárnap délután húsvétvasárnap hit ABBAN, AMI hiteles Olvasmány: 1Kor 15,1 11 Kiemelt ige: Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. (1Kor 15,1) Összefoglaló gondolat: Krisztus feltámadásának ténye igaz és örök. Sosem kell a hírén módosítani. A Biblia két év alatt: 2Móz 37,1 38,8; Mt 28,1 10; zsolt 34,15 22 ÁPRILIS 1. hétfő délelőtt húsvéthétfő Van mire emlékezni Olvasmány: 1Kor 15,12 23 Napi ige:...krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az Írások szerint feltámadt a harmadik napon... (1Kor 15,3 4) Napi gondolat: gondolkodj is, ne csak higgy! Az igazi hitnek nem árt a gondolkodás. Imaáhítat: Könyörögjünk, hogy megismerjük Jézus feltámadásának erejét! Fil 3, hétfő délután húsvéthétfő Életet találni Olvasmány: ApCsel 2,22 32 Napi ige: De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. (ApCsel 2,24) Napi gondolat: Az élet ajándék. Az örök életnél nincs is nagyobb! A Biblia két év alatt: 2Móz 38,9 31; Mt 28,11 20; zsolt 35,1 9

17 Április heti sorozat: feltámadás 2. kedd A halál TÖVISE Olvasmány: hós 13 Napi ige: Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája? Nincs bennem megbánás! (hós 13,14) Napi gondolat: Ne játssz az Istennel! A benne való hittől függ az életed. A Biblia két év alatt: 2Móz 39,1 43; Mk 1,1 15; zsolt 35, szerda ÉLETrE KELTI A halandót Olvasmány: róm 8,9 11 Napi ige: Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (róm 8,11) Napi gondolat: Testestül-lelkestül az Isten teremtett. ő tud újjáteremteni is. A Biblia két év alatt: 2Móz 40,1 38; Mk 1,16 28; zsolt 35, csütörtök ÉLő reménység Olvasmány: 1pt 1,3 7 Napi ige: A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. (Jel 20,5) Napi gondolat: Élet a halálon át. részed lehet benne! A Biblia két év alatt: 3Móz 1,1 17; Mk 1,29 45; zsolt 36, péntek TITEKET IS ÉLETrE KELTETT Olvasmány: Ef 2,1 9 Napi ige: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre... (1pt 1,3) Napi gondolat: Tudsz-e még hálát adni a megváltásért? A Biblia két év alatt: 3Móz 2,1 3,17; Mk 2,1 12; zsolt 36, szombat Az ELSő FELTÁMAdÁS Olvasmány: Jel 20,4 6 Napi ige: Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1) Napi gondolat: Azt hiszed, hogy élsz? Tudod is? A Biblia két év alatt: 3Móz 4,1 26; Mk 2,13 22; zsolt 36, vasárnap délelőtt NEM VAgyuNK ISTEN SzINTJÉN Olvasmány: róm 3, Kiemelt ige:...amint meg van írva:»nincsen igaz ember egy sem...«(róm 3,10) Összefoglaló gondolat: Isten segítsége, a benne való hit nélkül nem kerülhetünk vele éltető kapcsolatba. Kérd a segítségét! Imaáhítat: Imádkozzunk a lelkipásztor nélküli gyülekezetek ért! ApCsel 20,28 30 Vasárnapi iskola: Az igazi szeretet Jak 2,1 13 Aranymondás: Jak 2,8 7. vasárnap délután NE CSAK KüzdJ, higgy IS! Olvasmány: 1Móz 3,17 19 Kiemelt ige: Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! (1Móz 3,19) Összefoglaló gondolat: Isten nélkül nem találsz kivezető utat az élet körforgásából, taposómalmából. Fogd meg a kezét! A Biblia két év alatt: 3Móz 4,27 5,19; Mk 2,23 3,6; zsolt 37,1 6

18 Április heti sorozat: A megváltás szükségessége 8. hétfő BENNüNK VAN Az ELLENSÉg Olvasmány: zsolt 36,1-4 Napi ige: A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem (zsolt 36,2) Napi gondolat: A lényünkben megbúvó fenevad, a bűn elpusztíthatatlan, de nem kötelességed rá hallgatni. A Biblia két év alatt: 3Móz 6,1 23; Mk 3,7 19; zsolt 37, kedd A MAgA ÉLETÉBEN részesít ISTEN Olvasmány: Ef 2,1 3 Napi ige: Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1) Napi gondolat: Amikor Isten kezd el éltetni Lelke által, akkor kezded látni, hogy ami addig voltál, az halál. A Biblia két év alatt: 3Móz 6,24 7,27; Mk 3,20 30; zsolt 37, szerda FÉLTSd A SzíVEd! Olvasmány: Mt 15,1 20 Napi ige: Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, ham is tanúskodások és az istenkáromlások.. (Mt 15,19) Napi gondolat: Töltsd meg a lelked minden jóval, széppel, igazzal, magasztossal Istensegítségével, és az a többit kitakarítja. A Biblia két év alatt: 3Móz 7,28 8,17; Mk 3,31 4,9; zsolt 37, csütörtök MAgAdNAK SOSE hazudj! Olvasmány: 1Jn 1,1 10 Napi ige: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. (1Jn 1,8) Napi gondolat: Nem akkor vagy igaz, ha igaznak mutatod vagy mondod magad, hanem akkor, amikor úgy látod magad, amilyen vagy. A Biblia két év alatt: 3Móz 8,18 9,6; Mk 4,10 25; zsolt 37, péntek ISTENT BÁNTANI KI MErNÉ? Olvasmány: 1Móz 39,7 20 Napi ige: Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! (1Móz 39,9) Napi gondolat: Minden rosszal, bűnnel Isten ellen vagy, akit szeretsz. hogy tehetnéd meg? A Biblia két év alatt: 3Móz 9,7 24; Mk 4,26 41; zsolt 37, szombat A JÖVőT MA ÉpíTEd Olvasmány: Jel 21,1 8 Napi ige: De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál. (Jel 21,8) Napi gondolat: Krisztus óvjon meg attól, hogy te legyél a gyáva, a hitetlen, a hazug! A Biblia két év alatt: 3Móz 10,1 20; Mk 5,1 20; zsolt 38, vasárnap délelőtt NE SÉrTődJ, LÉgy SzABAd! Olvasmány: 2Kor 7,8 11 Kiemelt ige: Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. (2Kor 7,10) Összefoglaló gondolat: Ne a büntetéstől félj, hanem attól, hogy nem tudsz változni! Imaáhítat: Vizsgáljuk meg, mennyire jellemez bennünket a mások felett való ítélkezés! 1Kor 4,5; Lk 6,37 Vasárnapi iskola: Milyen az élő hit? Jak 2,14 26 Aranymondás: Jak 2, vasárnap délután dönts, ÉS ÉLJ! Olvasmány: Ez 18,23 28 Kiemelt ige: Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. (Ez 18,27) Összefoglaló gondolat: A múlt rossz döntéseit a jelen jó döntésével korrigálni tudod. Tedd meg! A Biblia két év alatt: 3Móz 11,1 47; Mk 5,21 34; zsolt 38,19 22

19 Április heti sorozat: a megtérés 15. hétfő KIT ENgEdSz SzABAdON? Olvasmány: ApCsel 3,12 26 Napi ige: De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. (ApCsel 3,18) Napi gondolat: A reggelek mindig arra valók, hogy végül tisztán vagy megtisztulva és felkészülve menj embertársaink közé. A Biblia két év alatt: 3Móz 12,1 8; Mk 5,35 43; zsolt 39, kedd ISTEN AKArJA, hogy ÉLJ! Olvasmány: Ez 18,19 24 Napi ige: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. (Ez 18,23) Napi gondolat: Mindig jusson eszedbe, hogy Isten az életed erősödését, kiteljesedését akar j a mindennel! A Biblia két év alatt: 3Móz 13,1 23; Mk 6,1 15; zsolt 39, szerda MErrE VAN Az ELőrE? Olvasmány: Mt 18,1 6 Napi ige:...és ezt mondta:»bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.«(mt 18,3) Napi gondolat: ha teljesen bízol Istenben és abban, hogy rólad mindenben gondoskodik, akkor mindig haladni fogsz. A Biblia két év alatt: 3Móz 13,24 59; Mk 6,16 29; zsolt 40, csütörtök SOSE Bízd EL MAgAd! Olvasmány: Jn 6,43 46 Napi ige: Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. (Jn 6,44) Napi gondolat: A jó dolgokat is Isten kötötte az életedhez. És ha elromlanak? Javítsd meg! A Biblia két év alatt: 3Móz 14,1 32; Mk 6,30 44; zsolt 40, péntek VÁLTSd TETTEKrE! Olvasmány: péld 1,20 33 Napi ige: Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. (péld 1,23) Napi gondolat: Kevés, hogy helyesen gondolkodsz, jók a meglátásaid. A megtérés a megtestesült igazság. A Biblia két év alatt: 3Móz 14,33 57; Mk 6,45 56; zsolt 40, szombat SzErETETTEL ÉS IgAzSÁggAL Olvasmány: Mt 15,8 10 Napi ige: Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk:»halljátok, és értsétek meg!«(mt 15,10) Napi gondolat: Nagyon szeretned kell Krisztust, hogy helyesen megértsd minden mondatát. A Biblia két év alatt: 3Móz 15,1 33; Mk 7,1 8; zsolt 40, vasárnap délelőtt ÚJONNAN KELL SzüLETNEd! Olvasmány: Jn 3,1 8 Kiemelt ige: Jézus így válaszolt:»bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.«(jn 3,3) Összefoglaló gondolat: ha Isten világát belülről akarod látni, akkor könyörögj, hogy megtegye veled ezt a csodát! Imaáhítat: Imádkozzunk megújulásért, hogy az Isten tetszése szerinti újban járhassunk! Ef 4,22 24 Vasárnapi iskola: A nyelv megszelídítése Jak 3,1 18 Aranymondás: Jak 3,2 21. vasárnap délután ISTEN VILÁgA rád VÁr! Olvasmány: Ez 36,24 29 Kiemelt ige: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. (Ez 36,26) Összefoglaló gondolat: Isten világa jelenlévő valóság, de te bent vagy-e már, látod-e országát? A Biblia két év alatt: 3Móz 16,1 28; Mk 7,9 23; zsolt 41,1 3

20 Április heti sorozat: újjászületés 22. hétfő hogy SzüLESS ÚJJÁ? Olvasmány: Jak 1,1 27 Napi ige: Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. (Jak 1,18) Napi gondolat: Tudnod kell, hogy Isten akarja, és neked igéjében komolyan kell hinned. Ekkor csoda történik veled. A Biblia két év alatt: 3Móz 16,29 17,16; Mk 7,24 8,10; zsolt 41, kedd MI SzÁMíT ISTENNEK? Olvasmány: gal 6,1 18 Napi ige: Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. (gal 6,15) Napi gondolat: Istennel csak úgy kerülhetsz valódi kapcsolatba, ha megváltoztatja a lelked. Kérd erre őt! A Biblia két év alatt: 3Móz 18,1 30; Mk 8,11 26; zsolt 42, szerda A SzENTLÉLEK CSOdÁrA KÉpES Olvasmány: Tit 3,1 15 Napi ige:...nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által... (Tit 3,5) Napi gondolat: Semmi tréning nem ér fel azzal, amikor Isten Lelkének engedni kezded, hogy benned változást kezdjen. A Biblia két év alatt: 3Móz 19,1 34; Mk 8,27 38; zsolt 42, csütörtök VIgyÁzz MAgAdrA! Olvasmány: 1Jn 5,1 20 Napi ige: Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. (1Jn 5,18) Napi gondolat: Nem csupán a magatartásodra kell vigyáznod, sokkal inkább lelked tisztaságára és egészségére! A Biblia két év alatt: 3Móz 19,35 20,21; Mk 9,1 13; zsolt 43, péntek ÚJ SzíVhEz ÚJ ÉLETMód ILLIK Olvasmány: róm 6,1 11 Napi ige: A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. (róm 6,4) Napi gondolat: A lelki változás, ha nem változtatunk életmódunkon, önmagában kevés lesz. A Biblia két év alatt: 3Móz 20,22 21,24; Mk 9,14 29; zsolt 43,5 27. szombat KrISzTuS VIgyÁz rád! Olvasmány: Kol 3,1 25 Napi ige: Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. (Kol 3,3) Napi gondolat: Mivel Krisztus vigyáz rád, ezért neked is különös gond ot kell fordítani magadra! A Biblia két év alatt: 3Móz 22,1 16; Mk 9,30 37; zsolt 44, vasárnap délelőtt ISTEN TÉgEd MAgÁNAK VÁLASzTOTT Olvasmány: 2Thessz 2,13 17 Kiemelt ige:...mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre a Lélek megszentelő munkája és az igazs ágba vetett hit által. (2Thessz 2,13) Összefoglaló gondolat: Isten azért választott magának téged, hogy igazi életed, üdvösséges életed legyen. Imaáhítat: dicsérjük Istent meg nem szűnő munkálkodásáért! Jn 5,17 Vasárnapi iskola: Az Istennek alárendelt élet Jak 4,1 17 Aranymondás: Jak 4,7 28. vasárnap délután Jó KEzEKBEN VAgy! Olvasmány: Jn 10,27 30 Kiemelt ige: Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem rag adhatja ki őket az Atya kezéből. (Jn 10,29) Összefoglaló gondolat: Nincs az a testőrség, amely olyan biztonságot nyújtana neked, mint mikor Istennél vagy. A Biblia két év alatt: 3Móz 22,17 23,21; Mk 9,38 50; zsolt 44,4 8

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben