Miniszterelnök. a Rábánál oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 3. szám március Miniszterelnök Katonai minôsítô vizsgálatok 10. oldal a Rábánál 2 3. oldal Március elsô felében zajlottak a H18.240DAE- 102 tehergépkocsi katonai minôsítô vizsgálatai a Rábaringen és a KTI-TÜV Nord Kft. vizsgálóállomásán. A vizsgálatokról kérdeztük Szabó János irányító tervezôt. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia 4 5. oldal A melegalakítás hômérsékletérôl történô irányított elhûtéssel bizonyos acél alapanyagokból készült termékeknél megfelelô mechanikai (szilárdság, keménység) és metallográfiai (szövetszerkezet, szemcsenagyság) jellemzôk érhetôk el, állíthatóak be. Személyi változás a Jármû Kft. konstrukciós szervezete élén 12. oldal Lukáts András, a Jármû Kft. konstrukcióvezetôje április 1-jén nyugdíjba vonul. A szakembert rábás pályafutásáról kérdeztük.

2 2 oldal 2 Holding BAJNAI GORDON SZERINT KISEBB BÜROKRÁCIÁRA VAN SZÜKSÉGE MAGYARORSZÁGNAK Miniszterelnöki látogatás a Rábánál B ajnai Gordon miniszterelnök március 4- én Gyôrbe látogatott. Miután a Széchenyi István Egyetemen megnézte az intézmény nagyrészt európai uniós és állami forrásból megvalósuló fejlesztéseit, a Rába Jármûipari Holding Nyrt.-nél Pintér István elnök-vezérigazgatóval tárgyalt. A találkozó érdekessége volt, hogy a kormányfô az évtized elején a cég igazgatósági tagjaként tevékenykedett, amit szóba is hozott a beszélgetésen. Pintér István prezentációjában kiemelte: a cég valamennyi stratégiai piacán jelentôs visszaesést élt meg tavaly, ennek ellenére mindhárom üzletág megôrizte nyereségességét. Mindezt úgy érték el, hogy nem kényszerültek érdemi létszámcsökkentésre, és 2,5 milliárdos beruházási programot hajtanak végre, részben uniós támogatással. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a céget nemzetközi élvonalbeli beszállítóvá tették, amely olyan partnereknek gyárt, mint a John Deere, a Claas, a Scania vagy a Volvo. Megjegyezte azt is, hogy 2009-rôl sok jót nem lehet elmondani, csak hogy túl vagyunk rajta. Elôadásából kiderült, hogy a Rába forgalma 340-rôl 170 millió dollárra esett, a kamat- és adófizetés, tôketörlesztés és amortizáció elôtti eredmény (EBITDA) ugyanakkor két százalékponttal javult. Pintér István szerint ez óriási eredmény. Bajnai Gordon azt hangoztatta: kormánya tevékenysége részben azt célozta, hogy a nyugatról keletre vándorló iparágak közül megállítsanak olyanokat, amelyek hasznosak az országnak és hagyományokkal rendelkeznek nálunk. Ezek között említette a jármû-, az elektronikai, az informatikai és a gyógyszeripart, valamint a logisztikát, megjegyezve, hogy ez utóbbihoz különösen jók Magyarország adottságai. Emellett a bürokrácia csökkentésére tett intézkedéseikrôl beszélt, mert a hazai vállalkozásoknak kétszer annyit kell adminisztratív terhekre fordítaniuk, mint nyugat-európai versenytársaiknak. A kormányfô célként fogalmazta meg, hogy olyan növekedésnek ágyazzunk meg, amely évrôl évre két százalékkal meghaladhatja az Európai Unió átlagos növekedését. Én abban bízom, hogy a következô években egymást követô kormányok azon a következetes, józanész-alapú pályán mennek tovább, amelyet a válság végre kikényszerített Magyarországból, mivel ez a felzárkózás, a gyarapodás és az euró bevezetésének útja mondta. A miniszterelnök a Rába fôépületében interjút adott a Kisalföld megyei napilapnak. Ebben többek között azt nyilatkozta: a független elemzôk mind azt állítják, hogy Magyarország az elmúlt egy évben stabilizálta helyzetét. Most, a görög válság közepén, amikor az egész eurózóna recseg-ropog, a forint még erôsödött is. A jegybanki alapkamat az elmúlt húsz évben soha nem volt olyan alacsony, mint jelenleg. A Magyarország kockázatát kifejezô nemzetközi biztosítási díj harmada sincs a 2009 elejinek. A bizalom viszszatérése egyértelmû fogalmazott a lapnak Bajnai Gordon.

3 3 oldal Holding 3 A Rába felmondással megszüntette az Engellel kötött hosszú távú ingatlanszerzôdést A Rába Jármûipari Holding Nyrt. a szerzôdésben kikötött felmondási okokra hivatkozva felmondta az Engellel 2002-ben kötött ingatlanfejlesztési együttmûködési és elôszerzôdést. A felmondás következtében a Gyôr központi részén fekvô, a Rába tulajdonában álló és érvényes rendezési tervvel rendelkezô 43 hektár nem számítva a már értékesített 2,6 hektárt a jövôbeni ingatlanfejlesztés szempontjából szabad rendelkezésû terület. A társaság széles körben vizsgálja a potenciális hasznosítási lehetôségeket. A Rába döntését arra alapozta, hogy az Engel szerzôdéses kötelezettsége ellenére az elsô fázist követôen nem kezdett újabb fázist, és nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt belátható és ésszerû határidôn belül nem valósulhat meg. A mostani szerzôdésfelmondás mellett a Rába továbbra is fenntartja a megkezdett fejlesztésekkel kapcsolatos követeléseit az ingatlanfejlesztôvel szemben, és bízik abban, hogy a még el nem készült épület befejezésre, a lakások átadásra kerülnek és a fejlesztés során felmerült problémákat az Engel mielôbb rendezni tudja. A Rába célja továbbra is az, hogy a tulajdonában lévô, nagy értékû ingatlanállományt optimális feltételek mellett hasznosítsa. A Rába tulajdonában lévô, a városközpont tôszomszédságában fekvô terület továbbra is jelentôs értéket képvisel. A Rába ennek az értéknek a megôrzését szem elôtt tartva olyan megoldásban érdekelt, amely ezt az adottságot minél hatékonyabban, idôkényszer nélkül képes kihasználni. A Rába értékesíti a Busch-Rába Öntöde Kft.-ben meglévô kisebbségi részesedését A két társaság megállapodása értelmében a Rába Nyrt. a németországi BPW Bergische Achsen KG. (továbbiakban BPW) számára értékesíti a Busch-Rába Öntöde Kft.-ben meglévô kisebbségi részesedését. A BPW az öntöde másik tulajdonosának, az M. Busch GmbH-nak is többségi tulajdonosa. A Rába azt követôen döntött arról, hogy értékesíti a közös vállalatban meglévô 25,5 százalékos részesedését, hogy lezárult az öntöde kapacitásbôvítését és technológiai fejlesztését célzó értéknövelô program. A társaság döntése teljes mértékben megfelel annak a stratégiai törekvésnek, amely a kulcstevékenységekre való koncentrálást tûzi ki célul, a fô tevékenységhez nem tartozó eszközök értékesítésébôl származó forrásokat pedig stratégiai fejlesztési projektek végrehajtására fordítja. A megállapodás értelmében az ügylet nagyságáról és a tranzakció egyéb részleteirôl a felek nem nyilatkoznak. A tranzakció semmilyen módon nem érinti a felek között fennálló stratégiai együttmûködést. Az öntöde a megkötött általános keretszerzôdés alapján továbbra is minôségi öntvényekkel látja el a Rábát, a gyôri társaság pedig kovácsolt futómûalkatrészekkel a BPW hazai és nyugat-európai üzemeit.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia kifejlesztése és bevezetése a kovácsüzemben A melegalakítás hômérsékletérôl történô irányított elhûtéssel bizonyos acél alapanyagokból készült termékeknél megfelelô mechanikai (szilárdság, keménység) és metallográfiai (szövetszerkezet, szemcsenagyság) jellemzôk érhetôk el, állíthatóak be. Az így kezelt acélgyártmányok szilárdsági jellemzôi megegyeznek, közel azonosak az energiaigényes és költséges nemesítéssel elérhetô jellemzôkkel. Ez az eljárás a Rába szakemberei elôtt régebb óta ismert. Készültek kisebb tanulmányok, próbagyártások több-kevesebb sikerrel a múltban is. A DARAB HÔMÉRSÉKLET-ELOSZTÁSÁT MUTATÓ HÔKAMERÁS FELVÉTEL. A kovácsmelegbôl történô irányított elhûtéssel kezelés eredményessége érdekében speciális, úgynevezett kiválásos keményedésre hajlamos acélokra van szükség. Ezen acélok kifejlesztése, tömeges elterjedése az utóbbi idôben vett kedvezô fordulatot. Mind többen figyeltek fel az eljárásban rejlô lehetôségekre. A Rába szakembereit a ZF kereste meg bolygótartó kovácsolása céljából. Ezek a bolygótartók a ZF által kifejlesztett speciális acél alapanyagból készülnek, és szilárdságukat irányított elhûtéssel érik el. A vállalhatóság feltétele volt az irányított elhûtés feltételeinek megteremtése a Rába kovácsüzemében. A feltételek megteremtésére külön projekt indult. Az irányított elhûtés lényege, hogy a bolygótartó készre sajtolásának befejezô, sorjázó mûvelete után a még magas hômérsékletû, ausztenites állapotban lévô elôgyártmányok rákerülnek egy speciális hûtôszalagra, ahol a szalag elsô szakaszán intenzív hûtésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy a szalagra kerülô darabok hômérséklete mindig közel azonos legyen, ütemes gyártásra van szükség. Az alakítás hômérséklete csak kis tûrésmezôn belül ingadozhat. Fontos szempont még az is, hogy az alakítás utolsó mûvelete után a darabok hûtése minél elôbb elkezdôdjön. A bolygótartók kovácsolásának, irányított elhûtésének megvalósításához két alapvetô szempontot kellett figyelembe vennünk: 1. A ZF 59 (38MnVS6) specifikáció szerinti alapanyag egy speciális alapanyag. Ez az alapanyag a fô ötvözôkön kívül mikroötvözô elemeket is tartalmaz. Ezek a mikroötvözôk a kovácsmelegbôl történô irányított elhûtés ELHÛTÔ PÁLYA DARABOKKAL. alatt fém-nitridek formájában kiválnak és együtt fejtik ki szilárdságnövelô hatásukat az elhûtés sebességének függvényében kialakuló perlites-ferrites szövetszerkezettel. Minél erôsebb a hûtés, annál magasabb szilárdsági tartomány érhetô el. A hûtés erôsségének határt szab a megmunkálhatóságot rontó bainit megjelenése. Túl gyenge hûtéssel viszont a szilárdsági jellemzôk teljesíthetôsége kerülhet veszélybe. A kísérletek során nagyon pontosan kellett meghatározni azt az optimális hûtési intenzitást, amellyel a kívánt mechanikai és metallográfiai jellemzôk megfelelôek és reprodukálhatók a kovácsdarab vastag és vékony szelvényeiben egyaránt. 2. A másik nagy kihívás volt a megfelelô szabályozható hûtés megvalósítása. Ehhez egy speciális, egyedileg tervezett elhûtô szalagra volt szükség. Az elhûtô szalag elsô szakaszát el kellett látni szabályozható fúvott levegôs rendszerrel. Fontos követelmény volt a szalag sebességének szabályozhatósága is. A szalag hûtési intenzitása két módon változtatható: A) a szalag sebességének módosításával, ekkor hosszabb ideig tartózkodnak a darabok a szalag fúvott levegôvel átjárt részén; B) a levegô mennyiségének változtatásával, melynek mennyiségi elosztása a rendszerbe beépített sublerekkel lehetséges. A kísérleti gyártások során meghatározták az optimális szalagsebességet és a fúvott levegô megosztási mennyiségét. Az optimális hûtésintenzitás meghatározásához a Rába saját hôkamerával végzett vizsgálati eredményeit használták fel. A projekt során meghatározták azokat a gyártási, technológiai paramétereket, amelyekkel a reprodukálható sorozatgyártás biztosított. A késôbbi folyamatképesség-vizsgálatok mindezt igazolták.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Az elért eredmények ellenére a munka még nem zárható le, mert tovább kell lépni a folyamat tökéletesítésében, ezért további optimalizáló intézkedéseket határoztak meg, melyek jelenleg is folyamatban vannak. Fôbb célkitûzések közé tartozik a sajtolás mûveletközi anyagmozgatásának, valamint a hûtôszalagon lévô darabok pozicionálásának megkönnyítése. Végül meg kell említeni azokat a személyeket, akik meghatározó közremûködôi voltak a projekt sikeres megvalósításának. Az elôzetes vizsgálatokat, kísérleteket, amelyekre a további tevékenységek épültek, Losonczi Mihály, Bavolyár Miklós, Hambek Gyôzô végezték. A kísérletek megtervezésében, megvalósításában, az eredmények kiértékelésében, a technológia véglegesítésében aktívan részt vettek Tancsics Ferenc, Körmendi Zsuzsanna, Frank György, Csehi Tibor és természetesen a kovácsgyári vezetés, a sajtológépen dolgozó kollektíva, illetve Jakó Zoltán. Az irányított elhûtéssel a kezelés területén a Rába megtette az elsô jelentôs lépést. A mikroötvözött acélok széles körû bevezethetôsége ma már elérhetô közelségbe került. JAKÓ ZOLTÁN Sikeres KIR-audit Zökkenômentesen lefolytatták a Futómû Kft. környezetirányítási rendszerének ellenôrzô auditját tudatta Hofbauer Nándor környezetvédelmi vezetô. Az ISO 14001:2004-es szabvány szerint mûködô KIR-rendszerben nem talált eltérést dr. Ormay György, az LRQA vezetô auditora a március között tartott audit során. A vezetô auditor külön kiemelte a Futómûnél alkalmazott korszerû energia- és hulladékgazdálkodást, illetve a jogi követelmények pontos betartását, és csak néhány kisebb javító észrevételt tett a rendszer mûködésével kapcsolatban. Javasolta a tanúsító szervezetnek a tanúsítvány megerôsítését.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Sikeres ISO TS audit a Rába Futómû Kft.-nél A megszokott éves menetrend szerint márciusban ismét ISO TS minôségügyi rendszerauditot folytatott az AIB-Vincotte Hungary Kft. tanúsító cég a Rába Futómû Kft.-nél. Az audit során két auditor Mrakovics Attila vezetôauditor és Nádas Péter társauditor a már megszokott szakmai igényességgel a cég folyamattérképén definiált folyamatait mintavételezéssel vizsgálva kerestek evidenciákat az ISO TS minôségügyi szabvány követelményei szerinti mûködésre. Az auditorok megközelítése nem a hibakeresés volt, hanem a szabványkövetelmények meglétének igazolása, és értelemszerûen csak akkor fogalmaztak meg nem megfelelést, ha ilyen igazolást nem vagy csak részben találtak. A záróértekezleten a vezetôauditor sikeresnek minôsítette az audit kimenetelét, mely jelen gazdasági környezetben kiemelten fontos, hiszen a piacok leszûkülésekor a minôségre sokkal érzékenyebbek a vevôk. Folyamatainkban találtak nem megfeleléseket, melyekbôl szám szerint 3 került megfogalmazásra, azonban ezek az eltérések az auditorok megítélése szerint is 90 napon belül korrigálhatóak, így nincs akadálya a tanúsított státusunk fenntartásának. Általános vélemény volt, hogy a kiépített rendszereink jók, esetenként külön megdicsértek rendszerelemeket, adatbázisokat, olyan folyamatelemek is a kiemelt területek között szerepeltek, melyekre egy évvel ezelôtt még nem megfelelôséget kellett rögzíteniük az auditoroknak, viszont a végrehajtásban még mindig nem vagyunk mindenütt azonos módon következetesek. A feltárt eltérésekre összeállított intézkedési terv a megállapított nem megfelelôségeken kívül természetesen a fejlesztési javaslatokra is kitér, hiszen a tanúsított státus fenntartásán kívül ezek a cég jó mûködését és profitábilitását is segítik. Tanulságként levonható, az a cég felel meg mindenben a szabványkövetelményeknek, amely üzletileg profitábilis, vevôi elégedettek, folyamati szabályozottak. Önmagában egy átgondolt és felépített rendszer csak egy keret, mely akkor szolgálja a hatékony mûködést, ha a rendszerben dolgozó emberek a hogyant és a miértet is ismerik, és aszerint tevékenykednek. HOFBAUER ÉVA

7 7 oldal Alkatrész Kft., Mór 7 Vlies hôformázó technológia Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. kollektívája által eddig ismeretlen, de a gyár profiljába mindenképpen illeszkedô termékcsoport gyártására kaptak lehetôséget. A gyártás áthelyezésérôl a Fehrer wiesentheidi gyárából már tavaly megkezdôdtek a tárgyalások. A 3 lépcsôben lezajlott átköltöztetés eredményeképpen a társasághoz került eddig 9 hôformázó állomás és 11 hôformázó szerszám is. Fontos megemlíteni, hogy ezzel párhuzamosan idén januárban egy automata szabászati présgép is hozzánk került, mely a megnövekedett termelést segíti. Az új projekt egy felújított területre került, ahova végül márciusban költöztünk be teljesen. Itt zajlik a jelenleg körülbelül évi 1 millió hôformázott vlies ejtsd flíz elôállítása. Ezeknek a termékeknek a nagy része viszszakerül a Fehrer külföldi gyáraiba, de van köztük olyan alkatrész, ami a gyár kerítésén belül marad mondta magazinunknak elöljáróban Lampert Tamás, a móri gyár gyártómérnöke. A Fehrer Rába vegyes vállalatnál készülnek többek között a Peugeot 308 üléseibe szánt vliesek. Ezeket az alkatrészeket a habosító szerszámba helyezik, és ezt habosítják be. Ez egyfajta merevséget biztosít a kész habnak, valamint nyikorgásgátló szerepe is van. Nem utolsó szempont az sem, hogy általa a felhasznált habmennyiség jelentôs része megtakarítható. Az alapanyagot nem szövött, nemezszerû anyagnak tudnám leírni. Ez egy különleges ragasztóval van átitatva. Érdekesség, hogy a termék hófehér, ezért különös gonddal, szó szerint kesztyûs kézzel kell foglalkozni vele, mert szinte minden porszem meglátszik rajta magyarázta Lampert Tamás. A gyártómérnök elmondta, hogy a formára vágott anyagot egyesével egy fokra felmelegített szerszámba helyezik és formára préselik. A hô hatására a ragasztó megolvad, az alkatrész felveszi a szerszám formáját, majd kihûlés után végleg megtartja azt. A feladat természetesen nem ilyen egyszerû, mert öt-hat különbözô paramétert figyelembe véve kell a végterméket elkészíteni. A projektben dolgozó emberek odaadó munkájának köszönhetô, hogy folyamatosan fejlôdünk, mindig tanulunk valami újat mondta Lampert Tamás, végül hozzátette: Talán nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy az indulás nem volt zökkenômentes, de gyerekcipôs gondjainkat mostanra feldolgozva elmondható, hogy egyre jobbak és pontosabbak vagyunk ezen az új területen is, ahol még további bôvülés is várható.

8 8oldal 8 Alkatrész Kft. Sikeres ISO TS 6949: 2009 felügyeleti audit az Alkatrészgyártó Kft.-nél. A z év elsô hónapjai fokozott munkát igényelnek a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. munkatársaitól Móron és Sárváron egyaránt. Az elôzô év értékeléseinek, eredményeinek figyelembevételével ki kell tûzni az éves célokat. A társaság minôségés környezetirányítási vezetôje, Klein János szerint a változó gazdasági környezet miatt több cél nem teljesült, ami miatt fontos a megfontolt tervezés, hogy a fejlôdés és a folyamatos munka eredményességének lehetôsége bemutatható legyen. Munkatársaim Endrôdi Katalin minôségügyi rendszertervezô és Szabó György, a sárvári gyár minôségbiztosítási csoportvezetôjének koordinálása a felkészülésben hatásosnak bizonyult. A szakterületi munkatársaknak minôségfelügyelet, minôségtervezés, minôségfejlesztés, beszállítófejlesztés nem kellett felkészülési tervet készíteniük, hisz hosszú idô óta érzékelhetô a folyamatos munka eredménye mondta magazinunknak Klein János. A belsô auditok eredményeként külön felkészülés nélkül bonyolódtak le sikeresen a vevôi auditok anélkül, hogy a feszült hangulat ami általában egy auditot megelôzô idôszakot jellemez érzékelhetô lenne. A gyár munkatársainak együttmûködô, folyamatos munkájának köszönhetôen felkészülten vártuk az átvizsgálást végzô szakembereket a felügyeleti auditon is. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. az idei felügyeleti auditon ismét bizonyította az ISO TS 16949:2009 szabvány szerinti mûködését. A folyamatos fejlesztés eredményeként eltéréseket nem tártak fel az auditálás során az auditorok, akik elsôsorban a vevôi követelmények teljesítésére helyezték a hangsúlyt. Az auditorok alaposságára jellemzô, hogy bár csak mintavételezéses vizsgálatot tartottak, minden résztvevô számára világossá tették azt a tényt, hogy az egyes folyamatok kimeneti eredményei mennyire meghatározzák a rendszer egészének eredményességét tudtuk meg Klein Jánostól. A minôségirányítási auditon feltárt fejlesztési lehetôségek mindenki számára világossá tették, hogy új vevôk bizalmának elnyeréséhez mindig megtalálhatók a javítási lehetôségek. Ezeket hatékonyan a felülvizsgálatok tudják feltárni. Jó érzés volt hallani, hogy az auditorok az elmúlt évekhez képest egyre több erôsségünkrôl beszéltek, amivel igazolták folyamatos fejlesztésünk eredményességét. Kiemelték, hogy munkatársaink a szabványízû megközelítés helyett a vevô igényeinek való megfelelés bizonyítékainak bemutatásával igazolták a kiépített rendszernek megfelelô mûködést mondta Klein János, majd hangsúlyozta: Egy fejlesztési lehetôségeket keresô közös munkává vált az audit, mely során a vevôi elégedetlenség megelôzhetôségét biztosító, jól kiválasztott munkamódszerek feltárására is lehetôség nyílt. A munkatársakkal folytatott interjúk közvetlen hangneme lehetôvé tette, hogy szembesülhessenek azonnali viszszajelzés alapján munkájuk eredményességének és a fejlesztési lehetôségek feltárásának fontosságával. Az auditorok kiemelték, hogy a megváltozott gazdasági környezet és a szûkülô erôforrások ellenére a kft. a rendszermûködtetést és sikeres fejlesztési tevékenységet igazolni tudta. Az átvizsgálással sem állt meg a munka, hisz számunkra létfontosságú az új vevôk bizalmának elnyerése munkánk sikeres bemutatásával akkor is, ha a (potenciális) vevô váratlanul érkezik. Erôsségünk, hogy munkánk pillanatnyi teljesítményével nem elégszünk meg és igazolni tudjuk folyamatos fejlesztési munkáinkat, és a feltárt eltérések kijavítására azonnal reagálnak munkatársaink mondta végül Klein János.

9 9 oldal A zzal, hogy a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában egy kézbe került a termelés és a logisztika irányítása, könnyebb összehangolni az emberek munkáját, figyelembe véve a gépkapacitást és az alapanyag és félkész, valamint késztermékek rendelkezésre állását. A sárvári gyár termelési és logisztikai vezetôje, Vadász Ferenc elöljáróban elmondta magazinunknak: a termelôvállalatoknál kiemelt fontosságú a rugalmas vevôkiszolgálás, a határidôk pontos tartásával és az üzemi kapacitások optimális kihasználásával. A termeléssel összefüggô feladatok minimalizálása sokszor egymásnak ellentmondó célkitûzéseket, döntéseket kíván. Minél több és minél áttekinthetôbb, rendezettebb információ áll a döntéshozó rendelkezésére, a döntések meghozatala annál könnyebb hangsúlyozta Vadász Ferenc. A termelésirányítás és a logisztika egy kézbe kerülése a körültekintô döntés meghozatalához szükséges idôt is lerövidíti. Így hatáskörömbe tartozik minden olyan intézkedési lehetôség, amellyel a termelésszervezés során meghatározott határidô betartása elôsegíthetô. A termelésirányítás szorosan együttmûködik a termelésszervezéssel, aminek a feladata a gyártandó mennyiség idôbeli ütemezése és a szükséges gyártókapacitások meghatározása. A termelési és logisztikai vezetô megjegyezte: a hagyományos felfogás, miszerint a logisztika csak a késztermékek raktározásával és szállításával foglalkozik, túlságosan leegyszerûsített. Az említetteken kívül a feladatok közé éppúgy beleértendôk a termelôüzemek és a raktártelepítések, a készletekkel való gazdálkodás, a termelési folyamatokhoz kapcsolódó árumozgás tervezése. A termeléshez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése, valamint e feladatokhoz kapcsolódó informatikai képzések. Mindezek megléte tulajdonképpen az összevonással egyszerûbbé vált. Ugyanis a Alkatrész Kft., Sárvár 9 Összevont irányítás alatt a termelés és a logisztika Sárváron termeléshez, a szolgáltatásokhoz szükséges anyagok, alkatrészek, félkész termékek beszerzésével az ellátási, beszerzési logisztika foglalkozna. De köztudott, hogy a logisztika nagyon szoros összefüggésben van a termeléssel, a marketinggel és a pénzüggyel is magyarázta Vadász Ferenc. A termelésvezetés tulajdonképpeni kibôvülésével az átfogó szervezés, a részlettervek, a minôség-ellenôrzés, a gyártásalakítás, a munkaszervezés könnyebbséget jelent olyan szempontból, hogy a rendelésfeldolgozás, az ügyfélszolgálat, az alkatrészellátás, anyagmozgatás, szállításkészletezés napi szinten mind egy kézben van. Az általam irányított terület így jobban áttekinthetô, illetve naprakész információkkal vagyok ellátva. Az emberek munkáját aszerint tudom szervezni, ahogyan érkezik az anyag, s mikor és mit kell gyártani. Az eddigi tapasztalatok szerint a válságból adódó nehézségeket az új irányítás segített áthidalni mondta végül Vadász Ferenc.

10 10 oldal 10 Jármû Kft. Katonai minôsítô vizsgálatok M árcius elsô felében zajlottak a H18.240DAE-102 tehergépkocsi katonai minôsítô vizsgálatai a Rábaringen és a KTI-TÜV Nord Kft. vizsgálóállomásán. A vizsgálatokról kérdeztük Szabó János irányító tervezôt. A vizsgált típus a H18 tgk. Palift T13 horgos emelôvel felszerelt típusváltozata szabványos négy és fél méteres rakodólapok és egyéb mozgatható felépítmények szállítására, 8 tonna tömeghatárig. Hasonló jármûvet már 2005 óta szállított a Rába a honvédségnek, mi indokolja hát az újabb vizsgálatot? Öt éve még 206 kw (280 LE) teljesítményû, Euro 3 normájú motorral szereltük jármûveinket, hagyományos laprugózással. A 2009-tôl gyártott H18-asok szigorúbb, Euro 4 normájú 240 kw-s (326 LE) teljesítményû és 13 százalékkal nagyobb nyomatékú motorral, automatikus kapcsolású sebességváltóval készülnek, a futómû-felfüggesztések parabolarugóval, lengéscsillapítókkal vannak szerelve, tehát várhatóan megváltoztak a jármû menettulajdonságai. Természetesen a jármûveket a civil jármûvekre is érvényes jogszabályok szerinti vizsgálatok után, a HM rendelet szerinti megengedett eltérésekkel, típusbizonyítvánnyal adtuk át a megrendelônek. Miben különböznek a katonai vizsgálatok a civil jármûvek számára elôírt vizsgálatoktól? A NATO-ban a jármûveket a Szövetséges Jármûvizsgálati Kiadványok, azaz az AVTP-k elôírásai szerint kell megvizsgálni és minôsíteni. Természetesen ezek átfedésben vannak a polgári életben is alkalmazott elôírásokkal és vizsgálatokkal. Ilyen pl. a méretek, tömegek, súlypont meghatározása, az alapvetô kormányzási és irányíthatósági jellemzôk vizsgálata. A katonai vizsgálatok ezenfelül tartalmazzák azokat a vizsgálatokat, amelyek a katonai célú felhasználás szempontjából fontosak. A katonai terepjáró tehergépkocsiknak lényegesen keményebb feltételeket kell teljesíteni, mint országúti testvéreinek. A terepakadályok leküzdéséhez lényegesen jobb teljesítménydotációval kell a jármûveknek rendelkezni. Ismerni kell a vonórúdon ténylegesen kifejthetô vonóerôt. Más jellemzôket is meg kell állapítani, ilyenek a jármû terepszögeinek, szabad magasságának mérése, a dinamikus stabilitás meghatározása, a terepakadályok leküzdési képességének vizsgálata. Egy katonai terepjárónak le kell küzdeni például a 30 -os emelkedôt és a 20 -os oldallejtôt, fel és le kell másznia egy félméteres lépcsôn, át kell kelnie gázlón, meg kell határozni a leküzdhetô árok szélességét, és így tovább. A vizsgálatok eredményeinek alapján határozható meg a vizsgált jármû terepjáró képességére és alkalmazhatóságára jellemzô viszonyszám. Az AVTP-kben elôírt vizsgálatokon túl el kell még végezni a felépítménnyel ellátott jármû kezelhetôségi vizsgálatait is. A felsorolt vizsgálatokból mi az, amit el lehet végezni a Rábaringen? Lényegében minden haladással összefüggô és a különbözô útviszonyokra jellemzô vizsgálatot el lehet végezni, kivéve a gázlón való átkelést és a félméteres vagy annál nagyobb lépcsôn való áthaladást, illetve a laboratóriumi jellegû hátteret kívánó vizsgálatokat. A kiépített mûakadályok az elôírásos vizsgálatokon túl további vizsgálatokat tesznek lehetôvé, nagy kedvenc pl. a kavicságy, az eltolt magas szinuszhullám vagy a ferde ékbordás útszakasz, amely már több legendás terepjárón kifogott. Mivel zárultak a vizsgálatok? A vizsgálatok értékelése folyamatban van. A vizsgálatok közvetlen tapasztalatai és az eddig ismert mérési részeredmények azt mutatják, hogy az új típusváltozatú jármû megfelel a katonai alkalmassági vizsgálatokon.

11 11 oldal Jármû Kft. 11 H18-oktatás katonáknak A Magyar Honvédség gépjármûparkjának hosszú távú fejlesztése keretében, a Rába Jármû Kft. által szállított Rába H típusú katonai terepjáró jármûvek szerkezeti felépítését, vezetését, technikai kiszolgálását 10 gépkocsivezetô és 10 logisztikai szakállományba tartozó katona sajátíthatta el a március elején tartott tanfolyam során. Az elsô két napon elméleti oktatást, elôadásokat kaptak a résztvevôk a Rába Jármû Kft. munkatársaitól, majd a harmadik napon a tanfolyam zárásaként az écsi próbapályán tartott gyakorlati vezetés alkalmával kipróbálhatták az elméletben elsajátított ismereteket valós terepen is.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Személyi változás a Jármû Kft. konstrukciós szervezete élén HORVÁTH JÁNOS ÉS LUKÁCS ANDRÁS L ukáts András, a Jármû Kft. konstrukcióvezetôje április 1-jén nyugdíjba vonul. A szakembert rábás pályafutásáról kérdeztük. Az ember többször érkezik meghatározó állomáshoz az életében. Velem most ez történik azzal, hogy eldöntöttem, nyugdíjba vonulok. Tizenkét esztendôt töltöttem a Rábánál, ami elsôre nem tûnik soknak az iskolával együtt számítva negyvenkét évnyi munkaviszonyból, mégis rendkívül meghatározó idôszak volt számomra. Exikarusosként kerültem a gyárba 1998-ban. Akkor a fô feladatomat a buszprojekt vezetôjeként a felépítmények megterveztetése, valamint a licencadaptálás jelentette. A munka augusztus végén kezdôdött és decemberre már elkészült az elsô jármû. A Volánok igényei miatt sok módosításra volt szükség, emiatt el kellett térni a licenctôl, és az azonossági elvek alapján típuscsaládot alakítottunk ki. Ebben két-két szóló és csuklós, valamint egy-egy 13,5, illetve 15 méteres alaptípusú busz szerepelt. Persze sokkal több változat készült, mert mindegyiknek számos kivitele létezett, amelyek például az üléselrendezésben, az ajtókiosztásban, a hajtásláncban, a komfortfokozatban különböztek egymástól. Ma is jó érzéssel gondolok azokra az évekre, annak ellenére, hogy 2002-ben megszületett a döntés a buszprojekt befejezésérôl. Az utolsó buszt amely egy 292-es csuklós volt 2001 decemberében adtuk át a Bakony Volánnak, ez azóta is gond nélkül üzemel Várpalota és Veszprém között. Érdekesség, hogy amikor idekerültem, még táblás szerkesztés volt. Számítógépbôl összesen három mûködött, amibôl kettô gyakorlatilag írógépet helyettesített. Mára eljutottunk oda, hogy mindenki számítógépen tervez, 3D-ben. A régi módszerrel már nem lennénk versenyképesek. Közben még 2001-ben megbízást kaptam a konstrukcióvezetôi posztra. Meg kell köszönnöm azt a bizalmat, amit a buszgyártás befejezése után már arccal a katonai gyártás felé kaptam. A 2002-es, 2003-as idôszak meglehetôsen nehéz volt, mert erôsen leszûkített létszámmal dolgoztunk, de szerencsére sikerült megnyerni a honvédségi tendert ban rendkívül nagy erôkkel álltunk neki a katonai jármûvek kifejlesztésének. Sokféle típusváltozatot kellett kialakítani, s a folyamat a mai napig tart. A katonai projektrôl mindenkinek a teherautók jutnak az eszébe, holott 2002 végén, 2003 elején az A osztállyal megkezdôdött a tervezése és a gyártása a 12 méteres katonabusznak, amelyikbôl azonban sajnos nem túl sok darabot értékesítettünk a Magyar Honvédségnek. Ebben közrejátszott, hogy az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyár, amely a karosszáló volt, megszûnt létezni. Nagyon örülök annak, hogy olyan társaságnak lehettem a vezetôje, amelynek tagjai egymásért dolgoznak. Külön büszkeség, hogy a jelenlegi kollektívából hat fiatalt én vehettem fel és taníthattam be úgy, hogy mára önálló tevékenységre érett mérnökök lettek. Nagy büszkeséggel tölt el az is, hogy a magyar jármûgyártás utolsó zászlóshajójától mehetek nyugdíjba emlékezett Lukáts András. A szakember a következô években sem fog unatkozni. Sokáig nem volt egy unokám sem, de hirtelen beindult az üzlet, és most várom az ötödiket. A gyerekek sok elfoglaltságot jelentenek, imádom ôket. Emellett az elmúlt idôszak nagyon lefoglalt naponta ingáztam Székesfehérvár és Gyôr között, így sok tennivaló elmaradt a ház körül. Most nekiállhatok a csinosításnak, a karbantartásnak. Persze ha a cég igényli, szívesen rendelkezésére állok kérdések megválaszolásában, tanácsadásban mondta errôl. Lukáts András örül annak is, hogy megoldódott az utódlás kérdése. Sokáig nyomasztott, ki lesz az utódom, kire lehet rábízni a jó kollektívát. Részben véletlen szerencse, hogy megismertem Horváth Jánost, és rá esett a választás. Rengeteg a feladat, sok a nyitott projekt, ezért az a döntés született, hogy már január közepétôl mellettem dolgozik. Ez bevált, a napi munkák áttekintésével ugyanis hatékonyabban tudja átvenni a munkakört. Horváth János a gyôri fôiskola elvégzése után, 1980-ban a Rábánál kezdett dolgozni, majd 2002 elején váltott. Az elmúlt nyolc évben egy présüzemben voltam sales manager és cégvezetô. Újra elérkezett az idô, hogy váltsak, és ekkor találkoztam Andrással. Megpályáztam az állást és elnyertem. Január 18-tól dolgozom ismét a Jármû Kft.-ben, de azért sem teljesen új a közeg, mert több kollégával együtt dolgoztam korábban. A katonai jármûvek gyártása a legfontosabb kérdés, azonban mellette a polgári piacra is kell fejlesztenünk. Rengeteg az elképzelés, meg kell nézni, melyik hogyan találkozik a piaci igényekkel. Ennek figyelembevételével szeretném a jól összefogott társaságot irányítani a jövôben nyilatkozta lapunknak a konstrukció új vezetôje.

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám 2008. május www.raba.hu 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Teljes. bérkompenzáció már januártól. 13. oldal. Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal

Teljes. bérkompenzáció már januártól. 13. oldal. Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 1. szám 2012. január www.raba.hu Teljes Egyre erôsebb a Scania Rábatengely 2 3. oldal bérkompenzáció már januártól 13. oldal A Rába az elmúlt években

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben