Miniszterelnök. a Rábánál oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 3. szám március Miniszterelnök Katonai minôsítô vizsgálatok 10. oldal a Rábánál 2 3. oldal Március elsô felében zajlottak a H18.240DAE- 102 tehergépkocsi katonai minôsítô vizsgálatai a Rábaringen és a KTI-TÜV Nord Kft. vizsgálóállomásán. A vizsgálatokról kérdeztük Szabó János irányító tervezôt. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia 4 5. oldal A melegalakítás hômérsékletérôl történô irányított elhûtéssel bizonyos acél alapanyagokból készült termékeknél megfelelô mechanikai (szilárdság, keménység) és metallográfiai (szövetszerkezet, szemcsenagyság) jellemzôk érhetôk el, állíthatóak be. Személyi változás a Jármû Kft. konstrukciós szervezete élén 12. oldal Lukáts András, a Jármû Kft. konstrukcióvezetôje április 1-jén nyugdíjba vonul. A szakembert rábás pályafutásáról kérdeztük.

2 2 oldal 2 Holding BAJNAI GORDON SZERINT KISEBB BÜROKRÁCIÁRA VAN SZÜKSÉGE MAGYARORSZÁGNAK Miniszterelnöki látogatás a Rábánál B ajnai Gordon miniszterelnök március 4- én Gyôrbe látogatott. Miután a Széchenyi István Egyetemen megnézte az intézmény nagyrészt európai uniós és állami forrásból megvalósuló fejlesztéseit, a Rába Jármûipari Holding Nyrt.-nél Pintér István elnök-vezérigazgatóval tárgyalt. A találkozó érdekessége volt, hogy a kormányfô az évtized elején a cég igazgatósági tagjaként tevékenykedett, amit szóba is hozott a beszélgetésen. Pintér István prezentációjában kiemelte: a cég valamennyi stratégiai piacán jelentôs visszaesést élt meg tavaly, ennek ellenére mindhárom üzletág megôrizte nyereségességét. Mindezt úgy érték el, hogy nem kényszerültek érdemi létszámcsökkentésre, és 2,5 milliárdos beruházási programot hajtanak végre, részben uniós támogatással. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a céget nemzetközi élvonalbeli beszállítóvá tették, amely olyan partnereknek gyárt, mint a John Deere, a Claas, a Scania vagy a Volvo. Megjegyezte azt is, hogy 2009-rôl sok jót nem lehet elmondani, csak hogy túl vagyunk rajta. Elôadásából kiderült, hogy a Rába forgalma 340-rôl 170 millió dollárra esett, a kamat- és adófizetés, tôketörlesztés és amortizáció elôtti eredmény (EBITDA) ugyanakkor két százalékponttal javult. Pintér István szerint ez óriási eredmény. Bajnai Gordon azt hangoztatta: kormánya tevékenysége részben azt célozta, hogy a nyugatról keletre vándorló iparágak közül megállítsanak olyanokat, amelyek hasznosak az országnak és hagyományokkal rendelkeznek nálunk. Ezek között említette a jármû-, az elektronikai, az informatikai és a gyógyszeripart, valamint a logisztikát, megjegyezve, hogy ez utóbbihoz különösen jók Magyarország adottságai. Emellett a bürokrácia csökkentésére tett intézkedéseikrôl beszélt, mert a hazai vállalkozásoknak kétszer annyit kell adminisztratív terhekre fordítaniuk, mint nyugat-európai versenytársaiknak. A kormányfô célként fogalmazta meg, hogy olyan növekedésnek ágyazzunk meg, amely évrôl évre két százalékkal meghaladhatja az Európai Unió átlagos növekedését. Én abban bízom, hogy a következô években egymást követô kormányok azon a következetes, józanész-alapú pályán mennek tovább, amelyet a válság végre kikényszerített Magyarországból, mivel ez a felzárkózás, a gyarapodás és az euró bevezetésének útja mondta. A miniszterelnök a Rába fôépületében interjút adott a Kisalföld megyei napilapnak. Ebben többek között azt nyilatkozta: a független elemzôk mind azt állítják, hogy Magyarország az elmúlt egy évben stabilizálta helyzetét. Most, a görög válság közepén, amikor az egész eurózóna recseg-ropog, a forint még erôsödött is. A jegybanki alapkamat az elmúlt húsz évben soha nem volt olyan alacsony, mint jelenleg. A Magyarország kockázatát kifejezô nemzetközi biztosítási díj harmada sincs a 2009 elejinek. A bizalom viszszatérése egyértelmû fogalmazott a lapnak Bajnai Gordon.

3 3 oldal Holding 3 A Rába felmondással megszüntette az Engellel kötött hosszú távú ingatlanszerzôdést A Rába Jármûipari Holding Nyrt. a szerzôdésben kikötött felmondási okokra hivatkozva felmondta az Engellel 2002-ben kötött ingatlanfejlesztési együttmûködési és elôszerzôdést. A felmondás következtében a Gyôr központi részén fekvô, a Rába tulajdonában álló és érvényes rendezési tervvel rendelkezô 43 hektár nem számítva a már értékesített 2,6 hektárt a jövôbeni ingatlanfejlesztés szempontjából szabad rendelkezésû terület. A társaság széles körben vizsgálja a potenciális hasznosítási lehetôségeket. A Rába döntését arra alapozta, hogy az Engel szerzôdéses kötelezettsége ellenére az elsô fázist követôen nem kezdett újabb fázist, és nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt belátható és ésszerû határidôn belül nem valósulhat meg. A mostani szerzôdésfelmondás mellett a Rába továbbra is fenntartja a megkezdett fejlesztésekkel kapcsolatos követeléseit az ingatlanfejlesztôvel szemben, és bízik abban, hogy a még el nem készült épület befejezésre, a lakások átadásra kerülnek és a fejlesztés során felmerült problémákat az Engel mielôbb rendezni tudja. A Rába célja továbbra is az, hogy a tulajdonában lévô, nagy értékû ingatlanállományt optimális feltételek mellett hasznosítsa. A Rába tulajdonában lévô, a városközpont tôszomszédságában fekvô terület továbbra is jelentôs értéket képvisel. A Rába ennek az értéknek a megôrzését szem elôtt tartva olyan megoldásban érdekelt, amely ezt az adottságot minél hatékonyabban, idôkényszer nélkül képes kihasználni. A Rába értékesíti a Busch-Rába Öntöde Kft.-ben meglévô kisebbségi részesedését A két társaság megállapodása értelmében a Rába Nyrt. a németországi BPW Bergische Achsen KG. (továbbiakban BPW) számára értékesíti a Busch-Rába Öntöde Kft.-ben meglévô kisebbségi részesedését. A BPW az öntöde másik tulajdonosának, az M. Busch GmbH-nak is többségi tulajdonosa. A Rába azt követôen döntött arról, hogy értékesíti a közös vállalatban meglévô 25,5 százalékos részesedését, hogy lezárult az öntöde kapacitásbôvítését és technológiai fejlesztését célzó értéknövelô program. A társaság döntése teljes mértékben megfelel annak a stratégiai törekvésnek, amely a kulcstevékenységekre való koncentrálást tûzi ki célul, a fô tevékenységhez nem tartozó eszközök értékesítésébôl származó forrásokat pedig stratégiai fejlesztési projektek végrehajtására fordítja. A megállapodás értelmében az ügylet nagyságáról és a tranzakció egyéb részleteirôl a felek nem nyilatkoznak. A tranzakció semmilyen módon nem érinti a felek között fennálló stratégiai együttmûködést. Az öntöde a megkötött általános keretszerzôdés alapján továbbra is minôségi öntvényekkel látja el a Rábát, a gyôri társaság pedig kovácsolt futómûalkatrészekkel a BPW hazai és nyugat-európai üzemeit.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia kifejlesztése és bevezetése a kovácsüzemben A melegalakítás hômérsékletérôl történô irányított elhûtéssel bizonyos acél alapanyagokból készült termékeknél megfelelô mechanikai (szilárdság, keménység) és metallográfiai (szövetszerkezet, szemcsenagyság) jellemzôk érhetôk el, állíthatóak be. Az így kezelt acélgyártmányok szilárdsági jellemzôi megegyeznek, közel azonosak az energiaigényes és költséges nemesítéssel elérhetô jellemzôkkel. Ez az eljárás a Rába szakemberei elôtt régebb óta ismert. Készültek kisebb tanulmányok, próbagyártások több-kevesebb sikerrel a múltban is. A DARAB HÔMÉRSÉKLET-ELOSZTÁSÁT MUTATÓ HÔKAMERÁS FELVÉTEL. A kovácsmelegbôl történô irányított elhûtéssel kezelés eredményessége érdekében speciális, úgynevezett kiválásos keményedésre hajlamos acélokra van szükség. Ezen acélok kifejlesztése, tömeges elterjedése az utóbbi idôben vett kedvezô fordulatot. Mind többen figyeltek fel az eljárásban rejlô lehetôségekre. A Rába szakembereit a ZF kereste meg bolygótartó kovácsolása céljából. Ezek a bolygótartók a ZF által kifejlesztett speciális acél alapanyagból készülnek, és szilárdságukat irányított elhûtéssel érik el. A vállalhatóság feltétele volt az irányított elhûtés feltételeinek megteremtése a Rába kovácsüzemében. A feltételek megteremtésére külön projekt indult. Az irányított elhûtés lényege, hogy a bolygótartó készre sajtolásának befejezô, sorjázó mûvelete után a még magas hômérsékletû, ausztenites állapotban lévô elôgyártmányok rákerülnek egy speciális hûtôszalagra, ahol a szalag elsô szakaszán intenzív hûtésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy a szalagra kerülô darabok hômérséklete mindig közel azonos legyen, ütemes gyártásra van szükség. Az alakítás hômérséklete csak kis tûrésmezôn belül ingadozhat. Fontos szempont még az is, hogy az alakítás utolsó mûvelete után a darabok hûtése minél elôbb elkezdôdjön. A bolygótartók kovácsolásának, irányított elhûtésének megvalósításához két alapvetô szempontot kellett figyelembe vennünk: 1. A ZF 59 (38MnVS6) specifikáció szerinti alapanyag egy speciális alapanyag. Ez az alapanyag a fô ötvözôkön kívül mikroötvözô elemeket is tartalmaz. Ezek a mikroötvözôk a kovácsmelegbôl történô irányított elhûtés ELHÛTÔ PÁLYA DARABOKKAL. alatt fém-nitridek formájában kiválnak és együtt fejtik ki szilárdságnövelô hatásukat az elhûtés sebességének függvényében kialakuló perlites-ferrites szövetszerkezettel. Minél erôsebb a hûtés, annál magasabb szilárdsági tartomány érhetô el. A hûtés erôsségének határt szab a megmunkálhatóságot rontó bainit megjelenése. Túl gyenge hûtéssel viszont a szilárdsági jellemzôk teljesíthetôsége kerülhet veszélybe. A kísérletek során nagyon pontosan kellett meghatározni azt az optimális hûtési intenzitást, amellyel a kívánt mechanikai és metallográfiai jellemzôk megfelelôek és reprodukálhatók a kovácsdarab vastag és vékony szelvényeiben egyaránt. 2. A másik nagy kihívás volt a megfelelô szabályozható hûtés megvalósítása. Ehhez egy speciális, egyedileg tervezett elhûtô szalagra volt szükség. Az elhûtô szalag elsô szakaszát el kellett látni szabályozható fúvott levegôs rendszerrel. Fontos követelmény volt a szalag sebességének szabályozhatósága is. A szalag hûtési intenzitása két módon változtatható: A) a szalag sebességének módosításával, ekkor hosszabb ideig tartózkodnak a darabok a szalag fúvott levegôvel átjárt részén; B) a levegô mennyiségének változtatásával, melynek mennyiségi elosztása a rendszerbe beépített sublerekkel lehetséges. A kísérleti gyártások során meghatározták az optimális szalagsebességet és a fúvott levegô megosztási mennyiségét. Az optimális hûtésintenzitás meghatározásához a Rába saját hôkamerával végzett vizsgálati eredményeit használták fel. A projekt során meghatározták azokat a gyártási, technológiai paramétereket, amelyekkel a reprodukálható sorozatgyártás biztosított. A késôbbi folyamatképesség-vizsgálatok mindezt igazolták.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Az elért eredmények ellenére a munka még nem zárható le, mert tovább kell lépni a folyamat tökéletesítésében, ezért további optimalizáló intézkedéseket határoztak meg, melyek jelenleg is folyamatban vannak. Fôbb célkitûzések közé tartozik a sajtolás mûveletközi anyagmozgatásának, valamint a hûtôszalagon lévô darabok pozicionálásának megkönnyítése. Végül meg kell említeni azokat a személyeket, akik meghatározó közremûködôi voltak a projekt sikeres megvalósításának. Az elôzetes vizsgálatokat, kísérleteket, amelyekre a további tevékenységek épültek, Losonczi Mihály, Bavolyár Miklós, Hambek Gyôzô végezték. A kísérletek megtervezésében, megvalósításában, az eredmények kiértékelésében, a technológia véglegesítésében aktívan részt vettek Tancsics Ferenc, Körmendi Zsuzsanna, Frank György, Csehi Tibor és természetesen a kovácsgyári vezetés, a sajtológépen dolgozó kollektíva, illetve Jakó Zoltán. Az irányított elhûtéssel a kezelés területén a Rába megtette az elsô jelentôs lépést. A mikroötvözött acélok széles körû bevezethetôsége ma már elérhetô közelségbe került. JAKÓ ZOLTÁN Sikeres KIR-audit Zökkenômentesen lefolytatták a Futómû Kft. környezetirányítási rendszerének ellenôrzô auditját tudatta Hofbauer Nándor környezetvédelmi vezetô. Az ISO 14001:2004-es szabvány szerint mûködô KIR-rendszerben nem talált eltérést dr. Ormay György, az LRQA vezetô auditora a március között tartott audit során. A vezetô auditor külön kiemelte a Futómûnél alkalmazott korszerû energia- és hulladékgazdálkodást, illetve a jogi követelmények pontos betartását, és csak néhány kisebb javító észrevételt tett a rendszer mûködésével kapcsolatban. Javasolta a tanúsító szervezetnek a tanúsítvány megerôsítését.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Sikeres ISO TS audit a Rába Futómû Kft.-nél A megszokott éves menetrend szerint márciusban ismét ISO TS minôségügyi rendszerauditot folytatott az AIB-Vincotte Hungary Kft. tanúsító cég a Rába Futómû Kft.-nél. Az audit során két auditor Mrakovics Attila vezetôauditor és Nádas Péter társauditor a már megszokott szakmai igényességgel a cég folyamattérképén definiált folyamatait mintavételezéssel vizsgálva kerestek evidenciákat az ISO TS minôségügyi szabvány követelményei szerinti mûködésre. Az auditorok megközelítése nem a hibakeresés volt, hanem a szabványkövetelmények meglétének igazolása, és értelemszerûen csak akkor fogalmaztak meg nem megfelelést, ha ilyen igazolást nem vagy csak részben találtak. A záróértekezleten a vezetôauditor sikeresnek minôsítette az audit kimenetelét, mely jelen gazdasági környezetben kiemelten fontos, hiszen a piacok leszûkülésekor a minôségre sokkal érzékenyebbek a vevôk. Folyamatainkban találtak nem megfeleléseket, melyekbôl szám szerint 3 került megfogalmazásra, azonban ezek az eltérések az auditorok megítélése szerint is 90 napon belül korrigálhatóak, így nincs akadálya a tanúsított státusunk fenntartásának. Általános vélemény volt, hogy a kiépített rendszereink jók, esetenként külön megdicsértek rendszerelemeket, adatbázisokat, olyan folyamatelemek is a kiemelt területek között szerepeltek, melyekre egy évvel ezelôtt még nem megfelelôséget kellett rögzíteniük az auditoroknak, viszont a végrehajtásban még mindig nem vagyunk mindenütt azonos módon következetesek. A feltárt eltérésekre összeállított intézkedési terv a megállapított nem megfelelôségeken kívül természetesen a fejlesztési javaslatokra is kitér, hiszen a tanúsított státus fenntartásán kívül ezek a cég jó mûködését és profitábilitását is segítik. Tanulságként levonható, az a cég felel meg mindenben a szabványkövetelményeknek, amely üzletileg profitábilis, vevôi elégedettek, folyamati szabályozottak. Önmagában egy átgondolt és felépített rendszer csak egy keret, mely akkor szolgálja a hatékony mûködést, ha a rendszerben dolgozó emberek a hogyant és a miértet is ismerik, és aszerint tevékenykednek. HOFBAUER ÉVA

7 7 oldal Alkatrész Kft., Mór 7 Vlies hôformázó technológia Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. kollektívája által eddig ismeretlen, de a gyár profiljába mindenképpen illeszkedô termékcsoport gyártására kaptak lehetôséget. A gyártás áthelyezésérôl a Fehrer wiesentheidi gyárából már tavaly megkezdôdtek a tárgyalások. A 3 lépcsôben lezajlott átköltöztetés eredményeképpen a társasághoz került eddig 9 hôformázó állomás és 11 hôformázó szerszám is. Fontos megemlíteni, hogy ezzel párhuzamosan idén januárban egy automata szabászati présgép is hozzánk került, mely a megnövekedett termelést segíti. Az új projekt egy felújított területre került, ahova végül márciusban költöztünk be teljesen. Itt zajlik a jelenleg körülbelül évi 1 millió hôformázott vlies ejtsd flíz elôállítása. Ezeknek a termékeknek a nagy része viszszakerül a Fehrer külföldi gyáraiba, de van köztük olyan alkatrész, ami a gyár kerítésén belül marad mondta magazinunknak elöljáróban Lampert Tamás, a móri gyár gyártómérnöke. A Fehrer Rába vegyes vállalatnál készülnek többek között a Peugeot 308 üléseibe szánt vliesek. Ezeket az alkatrészeket a habosító szerszámba helyezik, és ezt habosítják be. Ez egyfajta merevséget biztosít a kész habnak, valamint nyikorgásgátló szerepe is van. Nem utolsó szempont az sem, hogy általa a felhasznált habmennyiség jelentôs része megtakarítható. Az alapanyagot nem szövött, nemezszerû anyagnak tudnám leírni. Ez egy különleges ragasztóval van átitatva. Érdekesség, hogy a termék hófehér, ezért különös gonddal, szó szerint kesztyûs kézzel kell foglalkozni vele, mert szinte minden porszem meglátszik rajta magyarázta Lampert Tamás. A gyártómérnök elmondta, hogy a formára vágott anyagot egyesével egy fokra felmelegített szerszámba helyezik és formára préselik. A hô hatására a ragasztó megolvad, az alkatrész felveszi a szerszám formáját, majd kihûlés után végleg megtartja azt. A feladat természetesen nem ilyen egyszerû, mert öt-hat különbözô paramétert figyelembe véve kell a végterméket elkészíteni. A projektben dolgozó emberek odaadó munkájának köszönhetô, hogy folyamatosan fejlôdünk, mindig tanulunk valami újat mondta Lampert Tamás, végül hozzátette: Talán nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy az indulás nem volt zökkenômentes, de gyerekcipôs gondjainkat mostanra feldolgozva elmondható, hogy egyre jobbak és pontosabbak vagyunk ezen az új területen is, ahol még további bôvülés is várható.

8 8oldal 8 Alkatrész Kft. Sikeres ISO TS 6949: 2009 felügyeleti audit az Alkatrészgyártó Kft.-nél. A z év elsô hónapjai fokozott munkát igényelnek a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. munkatársaitól Móron és Sárváron egyaránt. Az elôzô év értékeléseinek, eredményeinek figyelembevételével ki kell tûzni az éves célokat. A társaság minôségés környezetirányítási vezetôje, Klein János szerint a változó gazdasági környezet miatt több cél nem teljesült, ami miatt fontos a megfontolt tervezés, hogy a fejlôdés és a folyamatos munka eredményességének lehetôsége bemutatható legyen. Munkatársaim Endrôdi Katalin minôségügyi rendszertervezô és Szabó György, a sárvári gyár minôségbiztosítási csoportvezetôjének koordinálása a felkészülésben hatásosnak bizonyult. A szakterületi munkatársaknak minôségfelügyelet, minôségtervezés, minôségfejlesztés, beszállítófejlesztés nem kellett felkészülési tervet készíteniük, hisz hosszú idô óta érzékelhetô a folyamatos munka eredménye mondta magazinunknak Klein János. A belsô auditok eredményeként külön felkészülés nélkül bonyolódtak le sikeresen a vevôi auditok anélkül, hogy a feszült hangulat ami általában egy auditot megelôzô idôszakot jellemez érzékelhetô lenne. A gyár munkatársainak együttmûködô, folyamatos munkájának köszönhetôen felkészülten vártuk az átvizsgálást végzô szakembereket a felügyeleti auditon is. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. az idei felügyeleti auditon ismét bizonyította az ISO TS 16949:2009 szabvány szerinti mûködését. A folyamatos fejlesztés eredményeként eltéréseket nem tártak fel az auditálás során az auditorok, akik elsôsorban a vevôi követelmények teljesítésére helyezték a hangsúlyt. Az auditorok alaposságára jellemzô, hogy bár csak mintavételezéses vizsgálatot tartottak, minden résztvevô számára világossá tették azt a tényt, hogy az egyes folyamatok kimeneti eredményei mennyire meghatározzák a rendszer egészének eredményességét tudtuk meg Klein Jánostól. A minôségirányítási auditon feltárt fejlesztési lehetôségek mindenki számára világossá tették, hogy új vevôk bizalmának elnyeréséhez mindig megtalálhatók a javítási lehetôségek. Ezeket hatékonyan a felülvizsgálatok tudják feltárni. Jó érzés volt hallani, hogy az auditorok az elmúlt évekhez képest egyre több erôsségünkrôl beszéltek, amivel igazolták folyamatos fejlesztésünk eredményességét. Kiemelték, hogy munkatársaink a szabványízû megközelítés helyett a vevô igényeinek való megfelelés bizonyítékainak bemutatásával igazolták a kiépített rendszernek megfelelô mûködést mondta Klein János, majd hangsúlyozta: Egy fejlesztési lehetôségeket keresô közös munkává vált az audit, mely során a vevôi elégedetlenség megelôzhetôségét biztosító, jól kiválasztott munkamódszerek feltárására is lehetôség nyílt. A munkatársakkal folytatott interjúk közvetlen hangneme lehetôvé tette, hogy szembesülhessenek azonnali viszszajelzés alapján munkájuk eredményességének és a fejlesztési lehetôségek feltárásának fontosságával. Az auditorok kiemelték, hogy a megváltozott gazdasági környezet és a szûkülô erôforrások ellenére a kft. a rendszermûködtetést és sikeres fejlesztési tevékenységet igazolni tudta. Az átvizsgálással sem állt meg a munka, hisz számunkra létfontosságú az új vevôk bizalmának elnyerése munkánk sikeres bemutatásával akkor is, ha a (potenciális) vevô váratlanul érkezik. Erôsségünk, hogy munkánk pillanatnyi teljesítményével nem elégszünk meg és igazolni tudjuk folyamatos fejlesztési munkáinkat, és a feltárt eltérések kijavítására azonnal reagálnak munkatársaink mondta végül Klein János.

9 9 oldal A zzal, hogy a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában egy kézbe került a termelés és a logisztika irányítása, könnyebb összehangolni az emberek munkáját, figyelembe véve a gépkapacitást és az alapanyag és félkész, valamint késztermékek rendelkezésre állását. A sárvári gyár termelési és logisztikai vezetôje, Vadász Ferenc elöljáróban elmondta magazinunknak: a termelôvállalatoknál kiemelt fontosságú a rugalmas vevôkiszolgálás, a határidôk pontos tartásával és az üzemi kapacitások optimális kihasználásával. A termeléssel összefüggô feladatok minimalizálása sokszor egymásnak ellentmondó célkitûzéseket, döntéseket kíván. Minél több és minél áttekinthetôbb, rendezettebb információ áll a döntéshozó rendelkezésére, a döntések meghozatala annál könnyebb hangsúlyozta Vadász Ferenc. A termelésirányítás és a logisztika egy kézbe kerülése a körültekintô döntés meghozatalához szükséges idôt is lerövidíti. Így hatáskörömbe tartozik minden olyan intézkedési lehetôség, amellyel a termelésszervezés során meghatározott határidô betartása elôsegíthetô. A termelésirányítás szorosan együttmûködik a termelésszervezéssel, aminek a feladata a gyártandó mennyiség idôbeli ütemezése és a szükséges gyártókapacitások meghatározása. A termelési és logisztikai vezetô megjegyezte: a hagyományos felfogás, miszerint a logisztika csak a késztermékek raktározásával és szállításával foglalkozik, túlságosan leegyszerûsített. Az említetteken kívül a feladatok közé éppúgy beleértendôk a termelôüzemek és a raktártelepítések, a készletekkel való gazdálkodás, a termelési folyamatokhoz kapcsolódó árumozgás tervezése. A termeléshez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése, valamint e feladatokhoz kapcsolódó informatikai képzések. Mindezek megléte tulajdonképpen az összevonással egyszerûbbé vált. Ugyanis a Alkatrész Kft., Sárvár 9 Összevont irányítás alatt a termelés és a logisztika Sárváron termeléshez, a szolgáltatásokhoz szükséges anyagok, alkatrészek, félkész termékek beszerzésével az ellátási, beszerzési logisztika foglalkozna. De köztudott, hogy a logisztika nagyon szoros összefüggésben van a termeléssel, a marketinggel és a pénzüggyel is magyarázta Vadász Ferenc. A termelésvezetés tulajdonképpeni kibôvülésével az átfogó szervezés, a részlettervek, a minôség-ellenôrzés, a gyártásalakítás, a munkaszervezés könnyebbséget jelent olyan szempontból, hogy a rendelésfeldolgozás, az ügyfélszolgálat, az alkatrészellátás, anyagmozgatás, szállításkészletezés napi szinten mind egy kézben van. Az általam irányított terület így jobban áttekinthetô, illetve naprakész információkkal vagyok ellátva. Az emberek munkáját aszerint tudom szervezni, ahogyan érkezik az anyag, s mikor és mit kell gyártani. Az eddigi tapasztalatok szerint a válságból adódó nehézségeket az új irányítás segített áthidalni mondta végül Vadász Ferenc.

10 10 oldal 10 Jármû Kft. Katonai minôsítô vizsgálatok M árcius elsô felében zajlottak a H18.240DAE-102 tehergépkocsi katonai minôsítô vizsgálatai a Rábaringen és a KTI-TÜV Nord Kft. vizsgálóállomásán. A vizsgálatokról kérdeztük Szabó János irányító tervezôt. A vizsgált típus a H18 tgk. Palift T13 horgos emelôvel felszerelt típusváltozata szabványos négy és fél méteres rakodólapok és egyéb mozgatható felépítmények szállítására, 8 tonna tömeghatárig. Hasonló jármûvet már 2005 óta szállított a Rába a honvédségnek, mi indokolja hát az újabb vizsgálatot? Öt éve még 206 kw (280 LE) teljesítményû, Euro 3 normájú motorral szereltük jármûveinket, hagyományos laprugózással. A 2009-tôl gyártott H18-asok szigorúbb, Euro 4 normájú 240 kw-s (326 LE) teljesítményû és 13 százalékkal nagyobb nyomatékú motorral, automatikus kapcsolású sebességváltóval készülnek, a futómû-felfüggesztések parabolarugóval, lengéscsillapítókkal vannak szerelve, tehát várhatóan megváltoztak a jármû menettulajdonságai. Természetesen a jármûveket a civil jármûvekre is érvényes jogszabályok szerinti vizsgálatok után, a HM rendelet szerinti megengedett eltérésekkel, típusbizonyítvánnyal adtuk át a megrendelônek. Miben különböznek a katonai vizsgálatok a civil jármûvek számára elôírt vizsgálatoktól? A NATO-ban a jármûveket a Szövetséges Jármûvizsgálati Kiadványok, azaz az AVTP-k elôírásai szerint kell megvizsgálni és minôsíteni. Természetesen ezek átfedésben vannak a polgári életben is alkalmazott elôírásokkal és vizsgálatokkal. Ilyen pl. a méretek, tömegek, súlypont meghatározása, az alapvetô kormányzási és irányíthatósági jellemzôk vizsgálata. A katonai vizsgálatok ezenfelül tartalmazzák azokat a vizsgálatokat, amelyek a katonai célú felhasználás szempontjából fontosak. A katonai terepjáró tehergépkocsiknak lényegesen keményebb feltételeket kell teljesíteni, mint országúti testvéreinek. A terepakadályok leküzdéséhez lényegesen jobb teljesítménydotációval kell a jármûveknek rendelkezni. Ismerni kell a vonórúdon ténylegesen kifejthetô vonóerôt. Más jellemzôket is meg kell állapítani, ilyenek a jármû terepszögeinek, szabad magasságának mérése, a dinamikus stabilitás meghatározása, a terepakadályok leküzdési képességének vizsgálata. Egy katonai terepjárónak le kell küzdeni például a 30 -os emelkedôt és a 20 -os oldallejtôt, fel és le kell másznia egy félméteres lépcsôn, át kell kelnie gázlón, meg kell határozni a leküzdhetô árok szélességét, és így tovább. A vizsgálatok eredményeinek alapján határozható meg a vizsgált jármû terepjáró képességére és alkalmazhatóságára jellemzô viszonyszám. Az AVTP-kben elôírt vizsgálatokon túl el kell még végezni a felépítménnyel ellátott jármû kezelhetôségi vizsgálatait is. A felsorolt vizsgálatokból mi az, amit el lehet végezni a Rábaringen? Lényegében minden haladással összefüggô és a különbözô útviszonyokra jellemzô vizsgálatot el lehet végezni, kivéve a gázlón való átkelést és a félméteres vagy annál nagyobb lépcsôn való áthaladást, illetve a laboratóriumi jellegû hátteret kívánó vizsgálatokat. A kiépített mûakadályok az elôírásos vizsgálatokon túl további vizsgálatokat tesznek lehetôvé, nagy kedvenc pl. a kavicságy, az eltolt magas szinuszhullám vagy a ferde ékbordás útszakasz, amely már több legendás terepjárón kifogott. Mivel zárultak a vizsgálatok? A vizsgálatok értékelése folyamatban van. A vizsgálatok közvetlen tapasztalatai és az eddig ismert mérési részeredmények azt mutatják, hogy az új típusváltozatú jármû megfelel a katonai alkalmassági vizsgálatokon.

11 11 oldal Jármû Kft. 11 H18-oktatás katonáknak A Magyar Honvédség gépjármûparkjának hosszú távú fejlesztése keretében, a Rába Jármû Kft. által szállított Rába H típusú katonai terepjáró jármûvek szerkezeti felépítését, vezetését, technikai kiszolgálását 10 gépkocsivezetô és 10 logisztikai szakállományba tartozó katona sajátíthatta el a március elején tartott tanfolyam során. Az elsô két napon elméleti oktatást, elôadásokat kaptak a résztvevôk a Rába Jármû Kft. munkatársaitól, majd a harmadik napon a tanfolyam zárásaként az écsi próbapályán tartott gyakorlati vezetés alkalmával kipróbálhatták az elméletben elsajátított ismereteket valós terepen is.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Személyi változás a Jármû Kft. konstrukciós szervezete élén HORVÁTH JÁNOS ÉS LUKÁCS ANDRÁS L ukáts András, a Jármû Kft. konstrukcióvezetôje április 1-jén nyugdíjba vonul. A szakembert rábás pályafutásáról kérdeztük. Az ember többször érkezik meghatározó állomáshoz az életében. Velem most ez történik azzal, hogy eldöntöttem, nyugdíjba vonulok. Tizenkét esztendôt töltöttem a Rábánál, ami elsôre nem tûnik soknak az iskolával együtt számítva negyvenkét évnyi munkaviszonyból, mégis rendkívül meghatározó idôszak volt számomra. Exikarusosként kerültem a gyárba 1998-ban. Akkor a fô feladatomat a buszprojekt vezetôjeként a felépítmények megterveztetése, valamint a licencadaptálás jelentette. A munka augusztus végén kezdôdött és decemberre már elkészült az elsô jármû. A Volánok igényei miatt sok módosításra volt szükség, emiatt el kellett térni a licenctôl, és az azonossági elvek alapján típuscsaládot alakítottunk ki. Ebben két-két szóló és csuklós, valamint egy-egy 13,5, illetve 15 méteres alaptípusú busz szerepelt. Persze sokkal több változat készült, mert mindegyiknek számos kivitele létezett, amelyek például az üléselrendezésben, az ajtókiosztásban, a hajtásláncban, a komfortfokozatban különböztek egymástól. Ma is jó érzéssel gondolok azokra az évekre, annak ellenére, hogy 2002-ben megszületett a döntés a buszprojekt befejezésérôl. Az utolsó buszt amely egy 292-es csuklós volt 2001 decemberében adtuk át a Bakony Volánnak, ez azóta is gond nélkül üzemel Várpalota és Veszprém között. Érdekesség, hogy amikor idekerültem, még táblás szerkesztés volt. Számítógépbôl összesen három mûködött, amibôl kettô gyakorlatilag írógépet helyettesített. Mára eljutottunk oda, hogy mindenki számítógépen tervez, 3D-ben. A régi módszerrel már nem lennénk versenyképesek. Közben még 2001-ben megbízást kaptam a konstrukcióvezetôi posztra. Meg kell köszönnöm azt a bizalmat, amit a buszgyártás befejezése után már arccal a katonai gyártás felé kaptam. A 2002-es, 2003-as idôszak meglehetôsen nehéz volt, mert erôsen leszûkített létszámmal dolgoztunk, de szerencsére sikerült megnyerni a honvédségi tendert ban rendkívül nagy erôkkel álltunk neki a katonai jármûvek kifejlesztésének. Sokféle típusváltozatot kellett kialakítani, s a folyamat a mai napig tart. A katonai projektrôl mindenkinek a teherautók jutnak az eszébe, holott 2002 végén, 2003 elején az A osztállyal megkezdôdött a tervezése és a gyártása a 12 méteres katonabusznak, amelyikbôl azonban sajnos nem túl sok darabot értékesítettünk a Magyar Honvédségnek. Ebben közrejátszott, hogy az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyár, amely a karosszáló volt, megszûnt létezni. Nagyon örülök annak, hogy olyan társaságnak lehettem a vezetôje, amelynek tagjai egymásért dolgoznak. Külön büszkeség, hogy a jelenlegi kollektívából hat fiatalt én vehettem fel és taníthattam be úgy, hogy mára önálló tevékenységre érett mérnökök lettek. Nagy büszkeséggel tölt el az is, hogy a magyar jármûgyártás utolsó zászlóshajójától mehetek nyugdíjba emlékezett Lukáts András. A szakember a következô években sem fog unatkozni. Sokáig nem volt egy unokám sem, de hirtelen beindult az üzlet, és most várom az ötödiket. A gyerekek sok elfoglaltságot jelentenek, imádom ôket. Emellett az elmúlt idôszak nagyon lefoglalt naponta ingáztam Székesfehérvár és Gyôr között, így sok tennivaló elmaradt a ház körül. Most nekiállhatok a csinosításnak, a karbantartásnak. Persze ha a cég igényli, szívesen rendelkezésére állok kérdések megválaszolásában, tanácsadásban mondta errôl. Lukáts András örül annak is, hogy megoldódott az utódlás kérdése. Sokáig nyomasztott, ki lesz az utódom, kire lehet rábízni a jó kollektívát. Részben véletlen szerencse, hogy megismertem Horváth Jánost, és rá esett a választás. Rengeteg a feladat, sok a nyitott projekt, ezért az a döntés született, hogy már január közepétôl mellettem dolgozik. Ez bevált, a napi munkák áttekintésével ugyanis hatékonyabban tudja átvenni a munkakört. Horváth János a gyôri fôiskola elvégzése után, 1980-ban a Rábánál kezdett dolgozni, majd 2002 elején váltott. Az elmúlt nyolc évben egy présüzemben voltam sales manager és cégvezetô. Újra elérkezett az idô, hogy váltsak, és ekkor találkoztam Andrással. Megpályáztam az állást és elnyertem. Január 18-tól dolgozom ismét a Jármû Kft.-ben, de azért sem teljesen új a közeg, mert több kollégával együtt dolgoztam korábban. A katonai jármûvek gyártása a legfontosabb kérdés, azonban mellette a polgári piacra is kell fejlesztenünk. Rengeteg az elképzelés, meg kell nézni, melyik hogyan találkozik a piaci igényekkel. Ennek figyelembevételével szeretném a jól összefogott társaságot irányítani a jövôben nyilatkozta lapunknak a konstrukció új vezetôje.

13 13 oldal Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciája a Rába részvételével HR 13 T izenhárom hazai felsôoktatási intézmény több mint nyolcvan hallgatója vett részt az immáron negyedik alkalommal megrendezett Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciáján Gyôrben. Az esemény a Rába aktív szakmai közremûködésével valósult meg. A háromnapos rendezvényt március 29-én dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora nyitotta meg. A cégek bemutatkozása és a témák kiosztása után kétnapos workshop kezdôdött. A hallgatóknak az ipari gyakorlatból vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési feladatokat kellett megoldaniuk csoportmunkában. Minden témán két vegyes, több intézmény hallgatóiból álló csapat dolgozott. A mûhelymunka során vállalati szakemberekkel is konzultálhattak a résztvevôk. A Rába Futómû Kft. részérôl Rákóczy Kálmán segítette a hallgatók munkáját. A versenyre a Pannon Egyetemrôl, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemrôl, a Pécsi Tudományegyetemrôl, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrôl, a gödöllôi Szent István Egyetemrôl, az Óbudai Egyetemrôl, a rendezô Széchenyi István Egyetemrôl, valamint a dunaújvárosi, a nyíregyházi, a debreceni, a miskolci, a kecskeméti és a szegedi intézménybôl érkeztek gépészmérnökhallgatók. A találkozó programját bemutatók, laborlátogatások színesítették. A gyárlátogatások alkalmával a résztvevôk betekintést nyerhettek több gyôri cég, köztük a Rába tevékenységébe is. Gyôr a hazai gépészmérnökképzés egyik meghatározó központja, a gazdaság és a felsôoktatás együttmûködése modellértékû. Mindezt kitûnôen példázza a Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciája, amely kiváló lehetôséget kínál a szakma iránt elhivatott gépészmérnök-hallgatóknak, hogy egy képzési fórumon is elmondhassák véleményüket, kapcsolatokat építhessenek. A rendezvény a gyôri egyetem Practing Alapítványa, a Bridge Gyôri Egyetemi Hallgatói-oktatói Klub és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gépészmérnöki Hallgatói Szakbizottsága szervezésében valósult meg. A versenyfeladatok kidolgozásában a Rába mérnökei is részt vettek. A hallgatók a feladatok megoldásához szakmai támogatást kaptak. A legjobb teljesítményt nyújtó gépészmérnökjelöltek munkáját tárgynyeremények felajánlásával a Rába is jutalmazta. Fekete Tamás, a konferencia egyik fôszervezôje, aki a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának is tagja, épp gyárlátogatásról visszafelé nyilatkozott lapunknak: Óriási fegyvertény, hogy a Rába Futómû Kft. a konferencia mögé állt, csak egy adalék ehhez: szakmai hírneve országszerte ismert, olyannyira, hogy a hallgatók mindegyike tudta, hová készülünk gyárlátogatásra. Ezzel együtt meglepte ôket, amit láttak, a es csarnokban töltöttük a legtöbb idôt, a megmunkálások ugyanis sokunkat érdekelték. Rákóczy Kálmán, a Rába Futómû Kft. konstrukciós teamvezetôje szerint mindkét csapat, amelyik a vállalat által kitalált feladatot Kúpkerék csapágyazások elôfeszítésének beállítására alkalmas szerkezet tervezése kapta, ötletesen és jól, de eltérô szemlélettel oldotta azt meg. A feladat a legnehezebbek között volt, mégis nagyon jól teljesítettek a versenyzôk. Míg az egyes csapat arra törekedett, hogy a kereskedelemben beszerezhetô eszközökkel oldja meg a problémát, a kettes saját tervezésû eszközzel indult, amelyet nagyon jó megoldásnak találtunk. Egyszerû, költséghatékony, könnyen megvalósítható eszközt terveztek, amely szervizkörülmények között is jól használható.

14 14 oldal 14 HR Kelendôek a Rába Quellebelépôjegyek? KISS ZSOLT KISS TIBORNÉ KOVÁCS IMRE ALPER LÁSZLÓ TÓTH SÁNDOR ALPER LÁSZLÓ RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZE- TE, ELNÖK Igen, nagyon is. Havonta 120 jegyet tudunk kiosztani a dolgozók között, s mivel a túljelentkezés nagy, azért a válogatási elv az, hogy elsôként a fizikai munkát végzôk kaphatnak jegyet, illetve a rászorulók, a törzsgárda, valamint szakszervezeti tagok. Az elején jó fél évet kellett várni, míg az igényeket teljesíteni tudtuk, most már rövidebb valamelyest a várakozási idô, de így is két-három hónap, míg egy kör lefut. TÓTH SÁNDOR KARBANTARTÓ-VILLANYSZERELÔ Nagyon jók a tapasztalataim, a családommal szívesen megyünk el a Rába Quellébe. Arra kell figyelni, hogy idôben érkezzünk, mert ha sokan vannak, a parkolást nem könynyû megoldani. Magánemberként biztosan évi VBK-igénylés melegétkezési utalványt elfogadó helyek A évi választható béren kívüli juttatás (VBK) nyilatkozatainak feldolgozása, összesítése alapján a rábás dolgozók háromnegyede melegétkezési utalványt igényelt, így az összes nettó juttatás felét ilyen jogcímen fizetjük ki. Népszerû volt még az egészségpénztári hozzájárulás (ide a nettó juttatás egyharmadát kérték), valamint az üdülési csekk. Az elôzô évhez képest az adómentességnek köszönhetôen növekedett az internetutalványt választók száma, de mértéke összesen 5%-ot tett ki. Az internetutalványokat az igénylôk február hónapban egész évre elôre megkapták és azt szolgáltatónként eltérô módon, egyéni ügyintézéssel tudják felhasználni. Az üdülési csekkeket április hónap során, az iskolakezdési utalványokat június hónapban osztjuk ki azoknak, akik ezt kérték. A szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint a melegétkezési utalványokat a Match áruházak március 11-tôl, a Spar Interspar áruházak március 26-tól, a Tesco hipermarketek, szupermarketek és S-Market üzletek április 12-tôl fogadják el a törvényi elôírások szerint. MÉSZÁROS MÓNIKA sokkal ritkábban járnánk el a fürdôbe, mert a belépôjegy egy család számára borsos ár, ezért külön öröm, hogy a cégvezetés ezt a lehetôséget továbbra is biztosítja. KISS ZSOLT CELLAVEZETÔ Innen kezdeném én is: nagyon jó, hogy a válság ellenére is megmaradt ez a lehetôség a dolgozók számára, sokan ki is használják, s elmennek pihenni a családjukkal a fürdôbe. A szakszervezetnek nem kellett túl nagy nyomást gyakorolnia a cégvezetésre, hogy meggyôzze a jegyek szükségességérôl; amit számomra azt mutatja, hogy vezetô és dolgozó egyaránt tudja, szükség van az ilyen kikapcsolódásra ahhoz, hogy a mindennapokban jól teljesítsünk. KISS TIBORNÉ SZERSZÁMKÖSZÖRÛS A családdal együtt mentünk el a fürdôbe mi is, s volt olyan alkalom, amikor kollégákkal futottunk össze. Nem tudok én sem mást mondani, mint hogy egy jó lehetôség, amit ki szoktunk használni. Van átfutási-várakozási idô, hiszen sok kolléga igényel jegyet, de be tudjuk osztani, hogy mikor, ki következik. KOVÁCS IMRE CELLAVEZETÔ Három-négy hónap után jut ránk egy-egy alkalom, hasznos, kulturált pihenési lehetôséget jelent egy-egy nap a fürdôben, ráadásul a termálvíz a mozgásszervi megbetegedésekre is jó hatással van... Láthatóan kialakult az a kör, amely rendszeresen él ezzel a lehetôséggel, s igényel jegyet. Összefoglalva a többiek véleményét is, nagyon jó lehetôségnek tartom, s remélem, hogy ezt még többen használhatjuk. Tempo-küldöttválasztás március 4-én a Futómû Kft. oktatási központjában a Tempo Egészségpénztár küldöttközgyûlésébe küldött- és pótküldöttválasztás zajlott. A választáson több tagtárs vett részt, közülük néhányan komoly számú meghatalmazással érkeztek. Az eseményt a Tempo Egészségpénztár által delegált segítôink Halmai Péter jegyzôkönyvvezetô és dr. Bartus Ildikó levezetô elnök vezényelték le. A választás titkos szavazással zajlott. A legtöbb szavazatot Megál Gyuláné és Nagy Kornélia kapta, így ôk vehették át küldöttként a megbízóleveleiket. Torma Jánosnét és Gyuricsek Lászlónét pótküldöttnek választották. A küldöttek (akadályoztatásuk esetén a pótküldöttek) képviselik a Rábadolgozók érdekeit a Tempo-küldöttgyûléseken az elkövetkezô öt évben 2015 márciusáig. Az új küldöttek a április 1-jén tartott küldöttgyûlésen mutatkoztak be. NAGY KORNÉLIA Jubiláló dolgozóink 35 ÉVE A RÁBÁNÁL KULCSÁR MIHÁLY, Rába Futómû Kft., üzemeltetô villanyszerelô LÉGRÁDI FERENC, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos MÉSZÁROS LÁSZLÓ, Rába Futómû Kft., NC-esztergályos VARGA SÁNDOR, Rába Futómû Kft., vezérléstechnikai karbantartó 30 ÉVE A RÁBÁNÁL LAKATOS FERENCNÉ, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, csoportvezetô NAGY FERENC, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos VISI ATTILA, Rába Futómû Kft., hôkezelôberendezés-kiszolgáló 15 ÉVE A RÁBÁNÁL ERDÉLYI ATTILA, Rába Futómû Kft., NC megmunkálóközpont-forgácsoló

15 15 oldal HR 15 Sikeres a munkahely-megôrzési program Egy éve indult a Rába Futómû Kft. azon a munkahelymegôrzésre kiírt központi pályázaton, amelynek segítségével (illetve a cég válságkezelési stratégiájának köszönhetôen) több mint ezer dolgozó állását tudtuk megôrizni. A pályázat eddigi megvalósításának értékelésére, tapasztalatcserére a közelmúltban került sor a részletekrôl a munkaügyi központ egyik vezetôje számolt be, aki a Rábában tett látogatást. Rimányiné Somogyi Szilvia, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szolgáltatási fôigazgató-helyettese elmondta: A Rába-gyár és a munkaügyi központ együttmûködése hosszú évekre nyúlik vissza. A rendelkezésünkre álló eszközökkel segítettük a gyárat, amikor nehéz helyzetben volt, és megosztották velünk örömüket, mikor a cég teljesítménye sikeres volt. Munkahelymegôrzô központi munkaerô-piaci program keretében jelentôs vissza nem térítendô támogatásban részesült a cég. A nyertes pályázat eredményeként több mint 1200 dolgozó munkahelyének egyéves megtartásához járult hozzá a munkaügyi központ. A támogatás idén április 30-ával zárul. A pályázat feltételeként a Rába vállalta, hogy plusz egy évig megtartja a több mint 1200 fôs létszámot. A mostani látogatás célja az eddigi folyamatok áttekintése, illetve a további együttmûködési lehetôségek keresése volt szögezte le végül Rimányiné Somogyi Szilvia. Hozzátéve: Megállapodás született arról is, hogy munkacsoportot hozunk létre, melynek célja a közös munkaerô-piaci képzési lehetôségek bôvítése. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN Székesfehérváron is bemutatkozott a Rába Paál László Mûvészkör A Székesfehérvárért Nemzetközi Mûvészkör és Simon M. Veronika festômûvész meghívására 2010 márciusától a székesfehérvári Platán Hotel Galériájában vendégszerepel a gyôri Rába Paál László Mûvészkör. A fennállásának 51. évfordulóját ünneplô mûvészeti kör 60 festménnyel mutatkozott be a kiállításon, amelyet április elejéig tekinthet meg a közönség. A mûvészkör festôinek alkotásai mellett Szabadváry Antal népi iparmûvész fafaragásaiban is gyönyörködhet a mûvész-és mûvészetpártoló közönség. A kiállítás megnyitóját március 3-án neves költôk, elôadók közremûködésével (Enyedi Béla, Sipos Sándor, Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor) rendezték meg. Az eseményen Simon M. Veronika Munkácsy- és Szent Istvánérmes festômûvész méltató szavai mellett külön kiemelte a bemutatkozó alkotók mûveinek egyéni színvilágát, amely a szürke hétköznapokban is kellemes élményt nyújt a közönségnek. Az ünnepi estét Csontos Klára, a képzômûvészkör titkára Juhász Gyula-idézettel zárta: A tudósok az egész középkoron át hiába keresték az örök élet titkát. A mûvészek már régen megtalálták. CSONTOS KLÁRA FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Oktatások a Rábakész Kft.-nél A jétôl ig terjedô idôszakban a Munkahelymegôrzô támogatás képzéssel kombinálva TÁMOP A program keretében 240 órás angol- és 196 órás ECDL számítógépes képzés folyik a Rábakész Kft.-nél. A programnak köszönhetôen 25 fô angol-, 19 fô pedig számítógépes oktatásban részesül. Munkatársaink nagy kedvvel és igyekezettel vesznek részt a képzéseken, ahol alapfokú ismeretekre tesznek szert. Bôvebb információ: Rábakész Kft Gyôr, Martin út 1. Telefon: A Rába Futómû Kft.: munkavédelmi képviselôk, póttagok A RÁBA FUTÓMÛ KFT-NÉL MÁRCIUS 23-ÁN LEZAJLOTT MUNKAVÉDEL- MI KÉPVISELÔ VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLJÜK. A TES- TÜLET ÁPRILIS 6-ÁN TARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT, MELYEN SZABÓ ZOLTÁNT A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÔ TESTÜLET ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK. Új szolgáltatások az Arrabonamed Kft-nél A Rába számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végzô Arrabonamed orvosi rendelôjében május 3-tól megkezdôdik a MOFETTA szárazgázkabin üzemeltetése. A geológusok mofettának nevezik a széndioxidot tartalmazó, viszonylag alacsony hôfokú vulkáni kigôzölgést. Ezt a természeti kincset a gyógyászatban már régóta alkalmazzák különbözô kezelésekre, gyógyításra (pl: Kapuvár, Mártaderecske). Az emberek több száz éve fürdôszerûen használják a széndioxidgázt, annak kellemes melegítô és gyógyító hatása miatt. A bôrön átdiffundáló gáz a szövetekbe kerül és specifikus értágító hatást fejt ki. Ez a hatás a bôr- és bôr alatti kötôszövetekben, és a belsô szervekben is megnyilvánul. A szárazgázkabin egy magyar találmány, mely széndioxid gáz felhasználásával segíti az érszûkület és szövôdményeinek gyógyulását. Javasolt még szív- és érrendszeri betegségek kezelésére, vérnyomás tartós csökkentésére, izületi betegségekkel kapcsolatos fájdalmak enyhítésére és megszüntetésére, bôrproblémák, gombás eredetû elváltozások megszüntetésére. A szárazfürdôt orvosi ellenôrzés mellett üzemeltetjük a fizikoterápiás részlegen, egy kezelés ára Ft, melybôl a Rábás dolgozók 20% kedvezményt kapnak. Bejelentkezés a telefonszámon tôl Dr. Galambos Barnabás sebész, érsebész szakorvos kezdte meg magánrendelését az Arrabonamed Kft-nél. Rendelési idô: minden héten pénteken délután és óra között, bejelentkezés:

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai

Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Nemzetközi szakmai gyakorlat tapasztalatai Csontos-Hoffer Katalin HR Vezető 2014.10.31. Busch Hungária Kft. H-9027 Győr, Martin u. 1. www.busch-hungaria.hu Áttekintés A Busch-Hungária Kft. bemutatása A

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterme Jelen

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

TÜV NORD Hungary Kft. A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti

TÜV NORD Hungary Kft. A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti TÜV NORD Hungary Kft A minőségbiztosítás kiemelt szerepe a jelenlegi gazdasági válságban Egy ISO minősítés akár a vevők megtartását is jelentheti Stricca Lilla, ügyvezető igazgató, TÜV NORD Hungary Magyarországi

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett

Részletesebben

AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN

AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Műszaki Kara szeretettel és tisztelettel meghívja Önt AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN elnevezésű közös rendezvényére A rendezvény ideje: 2016.

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. Tanulmányok bemutatása

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. Tanulmányok bemutatása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Tanulmányok bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben