Esperesi jelentés a június május 10. közötti időszakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esperesi jelentés a 2010. június 19. 2011. május 10. közötti időszakról"

Átírás

1

2 Esperesi jelentés a június május 10. közötti időszakról Nagytiszteletű Egyházköri Közgyűlés!. tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. (Rom 10,23/b) Ha az egyázkörünk, egyházközségeink de akár saját életünk tavalyi eseményeit vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy visszatérő motívuma volt egyéni és közösségi életünknek a félelem és reménytelenség. Bár mindannyiunk életében és minden gyülekezetünk életében voltak szép megvalósítások, mégis megszaporodtak a panaszok és hajlamosak voltunk és vagyunk borúlátóan tekinteni a mindennapokra. Úgy tűnik, hogy a gazdasági válság, a létbizonytalanság sötét felhője ránktepeledett és mi lassan belefáradunk a küzdelembe, reményeink éltetésébe. Mindenkinek van féltenivalója és veszteni valója, mindenkitől vesz el valamit az élet, a hétköznapok. Van, akitől az egészségét vagy erejét, van akitől a megélhetést, van akitől a társat vagy éppen az idegenben boldogulását kereső gyermeket. A mindennapok gondja és megpróbáltatása pedig végső soron azt veszi el tőlünk, ami a legdrágább kincsünk kellene legyen - a reményt. A reményt a holnapról, a közösségeink megmaradásáról, a nyugodt és békés öregkorról,a gyermekeink jövendőjéről. Mi pedig olyan könnyed adjuk oda, nyugszunk bele, fogadjuk el azt, amit változhatatlannak ítélünk. Pedig van-e életünkben valami ami változhatatlan? Nincs, mert minden változik, alakul körülöttünk néha olyan gyorsan, hogy képtelenek vagyunk követni és feldolgozni. A rohanó világban mi is rohanunk, igyekszünk nem lemaradni -csak reményeinket veszítjük el. De vajon van-e szükségünk olyan reménységre, amelyről ilyen könnyen lemondunk? Vajon bajainknak gyökere nem abból származik, hogy reményeinket összetévesztjük vágyainkkal? Mert remény és vágy között különbség van. Legtöbbször vágyainkat fogalmazzuk meg reményként és amikor nem teljesülnek, akkor elcsüggedünk. A vágy nem remény, mint ahogy a remény nem vágy és különbséget kell tudnunk tenni a kettő között. A vágyaink hatalmasak, véghetetlenek, de nem mindig teljesülnek, mert hiányzik a valóság alapjuk. Vágyhatunk vagyonra, biztos megélhetésre, de a valóság alapján a kicsi fizetésből vagy nyugdíjból kell megélnünk. Vágyhatunk erőre, egészségre, de ha már túljutottunk életünk delén, el kell fogadnunk, hogy erőnk apad, hogy egészségünk is fogyogat. Vágyhatunk egy erős és nagy közösségre, de azt kell látnunk, hogy vasárnaponként mindig ugyanazok vannak a templomban, a hozzáállásban, az áldozatvállalásban is mindig ugyanazok járnak elől. Vágyakozunk valami másra, nyugodtságra, boldogságra, békességre, összetartásra, és ha vágyaink nem teljesülnek, akkor megkeseredünk, közömbösekké válunk, elfordulunk egymástól, közösségtől, Istentől. Azt mondjuk nagyon sokszor, hogy hitetlenné lett az ember, hogy közösségeink hite és összetartása gyengült meg, pedig nem így van. A ma embere sem hitetlenebb elődeinél- csak reménytelen. Nem a hit, nem a tudás hiányzik életünkből, hanem a

3 remény. A remény hiánya miatt nem bízunk önmagunkban, képességeikben, közösségeink megmaradásában. A remény hiánya miatt nem tudunk boldogok és elégedettek lenni, nem merünk tervezni, nem merünk álmodni. Azoban Pál apostol csodálatos biztatása nekünk is szól, késői tanítványoknak, akik életünket és közöségeink életét sokszor a reménytelenség árnyékában látjuk. És hogy mi lehet a mi reménységünk forrása? Reménységünk forrása egyszerre egyéni és közösségi és egyik alapja a bátorság. Nem a mindent akaró, mindennek nekiszaladó, korlátokat áttörő ember vakmerősége, hanem a józan megfontolásban gyökerező bátorság. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, aki felméri a helyzetet, és szembenéz a kihívásokkal erejének, hitének, bölcsességének tudatában. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, mely életét és küzdelmeit nem szeletként, nem részként éli meg, hanem egy közösség, egy egyház, egy nemzet önmegvalósításának folyamatában. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, mely gyermekeire, unokáira tekint mindennapi küzdelmeiben erőt merítve mosolyukból, bizakodásukból, álmaikból. Reménységünk másik forrása rajtunk túl mutat és Istenben gyökerezik. Abban a gondviselő Atyában, aki ismeri gyermekei szükségleteit, aki megtámasztja életünket és lelkünket, mikor ingadoznánk, aki megáldja kezünk munkáját és értelmünknek fáradozását. Ő, aki szeretetével és gondviselésével végig kísérte elődeink küzdelmét, most is itt van, kísér bennünket és erősít, ha elcsüggednénk. Pál apostol azzal bíztat, hogy hű az aki ígéretet tett. Isten kitart az ő ígérete mellett, hogy gyermekeiként segít és gyámolít bennünket, de nekünk is meg kell állnunk tántoríthatatlanul a hitben és reménységben, hogy méltóak legyünk az ő szeretetére. Az unitárius vallást a XIX sz.ban a jövő vallásának nevezték. Ma a XXI században hinnünk kell és bíznunk, hogy a mi vallásunk, a jövő vallása, a reménység vallása. Mert ahol remény van, ott élet van és ahol élet van, ott remény van. Isten gyermekeiként ne csak a bajt, a panaszt a nyomorúságot lássuk meg, de nyiljon fel szemünk a lehetőségekre, az összetartásra, a boldogság megélésének lehetőségére. Lássuk meg, hogy van hitünk és tudásunk és lennie kell reménységnek is, hogy mindennapi életünk, szolgálatunk és áldozatvállalásunk a megmaradást és a jövendőt szolgálja. Erősítsük hát magunkat és közösségeinket a mindennapok küzdelmeiben, merjünk remélni és reményeinkért cselekedni. Tartsuk meg tántoríthatatlanul a reménység vallását Isten hűségének bizonyosságában, aki megerősíti hitünket, megsokszorozza bátorságunkat és igaz reményeinkben meg nem szégyenít. Ezen gondolatok jegyében teszem meg jelentésemet a tavalyi esztendőről. 2

4 Egyházköri közgyűlés EGYHÁZKÖRI ÉLETÜNK FONTOSABB ESEMÉNYEI A évi köri közgyűlést a sepsikőröspataki egyházközség fogadta június 19-én, ahol jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Czire Szabolcs VEN előadótanácsos Egyházkör részéről: Pap Mária esperes, Boros János és Bedő András felügyelőgondnokok, Szabó Előd egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc közügyigazgató. Egyházközségek részéről: Szabó József Csaba, ifj. Rákosi János (Alsórákos), Székely János, Ördög Zoltán, Márk Attila, Máthé Attila (Árkos), Kiss Alpár, Fazakas Zoltán, Gazdag Zoltán (Barót), Kozma Albert, Bíró András, Uzoni István (Bölön), Máthé Sándor, Balázs András, Ágoston András, Tóth János (Brassó-Óváros), Szász Ferenc, Huszár Sándor, Soós Ferenc, Kádár András (Brassó-Újváros), Pálffy Tamás, Kallós Ince (Datk), Kotecz József, Pető Elemér, Fitori Miklós (Felsőrákos), Deák Ferenc (Kálnok), Nagy József, Sütő Domokos (Kőhalom), Nagy Csaba Géza, Bokor Ágnes, Györgyilyés Márta (Kökös), Fekete Levente, Péter Géza, Fekete Judit, Gazdag Levente (Nagyajta), Török István, Bálint Ágoston, Balázs Mózes, Fülöp Zoltán (Olthévíz), Tordai Ernő, Bedő Zsolt, Kurta András, Molnár Ferenc (Sepsikőröspatak), Orbán Erika, Kató Sámuel, Gazdag Géza, Gyerő Dávid, Sándor József (Sepsiszentgyörgy), Adorjáni Levente, Kanyó Áron, Bálint György, Antal Mihály, Kósa Ferenc (Sepsiszentkirály-Botfalu), Gábor Vilmos, Márkos Sarolta (Szentivánlaborfalva-Kézdivásárhely), Mihály Zoltán, Urák János, László Ilona, Bódi Béla (Ürmös), Ilkei Péter, Farkas Ida, Kolumbán Erzsébet, Székely László, Román András (Vargyas), Andorkó Rozália (UNOSZ) A 4. számú egyházi ének eléneklése után Andorkó Ferenc közügyigazgató imája nyitotta meg a közgyűlést. A jelenlevők számbavétele után Bedő András felügyelő gondnok köszöntötte a megjelent közgyűlési tagokat és megnyitotta a munkálatokat. Pap Mária esperes asszony emlékeztette az egyházközségek képviselőit, hogy június 24-én Brassóban emlékezünk meg egyházköri szinten is a testvérgyülekezeti kapcsolatok 20 éves évfordulója alkalmából. Ugyanakkor megköszönte a gyülekezeteknek, hogy összesen 5135 lejt gyűjtöttek össze a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére. Pap Mária esperes felolvasta esperesi jelentését. Bedő András felügyelő gondnok felolvasta jelentését. A közgyűlési tagok közel egyharmada a felügyelő gondnoki jelentést nem hallgatta meg, ezért a köri vezetőség szünetet rendelt el. Szünet után istentiszteletet tartottunk, ez alkalommal a szószéki szolgálatot ifj.kozma Albert bölöni lelkész végezte 1Tim 6,3-12 alapján. Az istentisztelet után Boros János ismertette felügyelő gondnoki jelentését, melyet 3

5 a gondnok-presbiteri értekezlet alkalmával készített kérdőívek alapján állított össze, kiemelve, hogy a gondnokok egyházközségi ügyekben való beavatottságát kívánta felmérni. A két jelentéshez való hozzászólások rendjén megfogalmazódott az igény, hogy a jobb időbeosztás elérésére talán nem kell felolvasni a teljes jelentést, hanem azt idejében kiküldeni az egyházközségeknek és a köri közgyűlésen csak egy rövidített változatot ismertetni. A két jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, és egy ellenszavazattal eldöntötte, hogy 2011-ben a jelentéseket a tagok legkésőbb egy héttel a közgyűlés előtt kézhez kapják, s azoknak csak rövid kivonatát fogják a szerzők ismertetni. Ezt követően az összesítő jelentések hangzottak el a következők szerint: o o o o o o o o o o Építés-javítás Bíró Attila jelentését Szabó Előd olvasta fel. Aranykönyvi adományok Kozma Albert Népesedés Szabó Előd Szórványgondozás Adorjáni Levente Leányegyházközségek gondozása Szabó József Beteglátogatás Orbán Erika Családlátogatás Szász Ferenc VEN és ifjúság Fekete Levente Testvérgyülekezeti kapcsolatok Máthé Sándor Nőszövetség Andorkó Rozália Az összesítő jelentések megtárgyalásánál, megfogalmazódott az aranykönyvi adományok és az egyházközség lélekszáma közötti összefüggés vizsgálata, az állami és egyházi pályázati lehetőségek kérdése, illetve a valláserkölcsi nevelési jelentések hiányosságai. A közgyűlés az összesítő jelentéseket elfogadta. Pap Mária esperes ismertetette az egyházkör évi zárszámadását és a évre vonatkozó költségvetését. Emlékeztetett az egyházközségi táborok, gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatását illető pályázati lehetőségre. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a zárszámadást és a költségvetést. Ezek után esperes ismertette, hogy a 2011-es egyházköri közgyűlés helyszíne Sepsiszentgyörgy lesz. Boros János köri felügyelő gondnok, záró beszédében, megköszönte a jelenlétet, a szószéki és énekvezéri szolgálatot. Felhívta a figyelmet a VEN és ifjúsági élet fejlesztésére, erőt, egészséget és hitet kívánt, majd a gyűlést bezárta. A 2010-es köri közgyűlés Andorkó Ferenc közügyigazgató imájával, utána pedig közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a sepsikőröspataki egyházközségnek a szeretetteljes vendéglátást. Lelkészi értekezletek 4

6 Lelkészi értekezleteinket negyedévenként tartottuk az előre megállapított program szerint. A harmadik évnegyedi lelkészi értekezletünket október 13-án, a kálnoki egyházközségben tartottuk, melyen jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Furu Árpád építészeti tanácsadó. Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Szabó József, Székely János, Kiss Alpár, Kozma Albert, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Pálffy Tamás, Kotecz József, Márkos Ervin, Bíró Attila, Fekete Levente, Szabó Adél Júlia, Orbán Erika, Adorjáni Levente, Andorkó Ferenc, Tordai Ernő lelkészek. Igazoltan hiányzott: Török István, Kovács István, Vass Károly, Márkos Hunor. A 20. számú egyházi éneket követően Szabó József, alsórákosi lelkész tartott bibliamagyarázatot Dán 5,25-29 alapján. Dániel és barátainak hűsége és kitartása példaértékű a kisebbségben élők számára az identitásuk megőrzéséért folytatott küzdelemben. Pap Mária esperes megköszönte a bibliamagyarázatot és felkérte a jelenlevőket, hogy osszák meg a gondolataikat. A hozzászólások rendjén, Szabó Előd arról beszélt, hogy Dániel és barátai külső nyomásnak kellett ellenálljanak, hogy megőrizzék vallásukat, de ma sokszor azzal szembesülünk, hogy a közömbösség belülről bomlassza közösségeinket, s ez sokkal keményebb küzdelemnek mutatkozik. Ezek után Furu Árpád építészeti tanácsadó megtartotta előadását. Előadásának első részében a pályázatírás módszertanát ismertette és válaszolt a feltett kérdésekre. Befejezésül, az Európai Uniós pályázatok két jellemzőjére hívta fel a figyelmet: az EU számára a partnerség prioritást jelent, előnyben részesíti a több intézmény által elkészített terveket; EU-pályázat esetén szinte nélkülözhetetlen pályázatíró cég alkalmazása. Rövid szünet után Furu Árpád műemlék-karbantartásról szóló előadásának második része hangzott el, melyben alaposan körbejárta az épületeket, az alapoktól a tetőzetig. Az előadó minden lelkész kezébe egy-egy részletes, karbantartási feladatokat tartalmazó útmutatót is adott. Pap Mária esperes megköszönte Furu Árpádnak az előadásait. Ezek után felhívta a figyelmet Gáspár Mária pénzügyi ellenőr október én esedékes látogatására, a november 27-én sorra kerülő köri kórustalálkozóra, valamint a lelkészi jelentés és mellékleteinek korszerűsítésével megbízott bizottság munkájára, mely várja írásban és szóban is az építő javaslatokat. Székely János ismételten kifogásolta, hogy az egyházi nyugdíjrendszer az állami nyugdíjrendszerhez igazodik. Orbán Erika sepsiszentgyörgyi kórházlelkész elmondta, hogy jelenleg az egyház semmilyen formában nem járul hozzá lakás- és közköltségeihez. Kérte a lelkészeket, hogy az egyházkör egyházközségei járuljanak hozzá költségeihez. A kérdésfelvetésre Pap Mária esperes ígéretet tett, hogy az egyetemes egyház fele képviselni fogja az ügyet, a 5

7 köri hozzájárulást illetően további egyeztetések szükségesek. Több tárgy nem lévén, az értekezletet bezárta. Az értekezlet után, a jelenlevők, a házigazdák jóvoltából és vendégszeretetéből közebéden vettek részt. A kör nevében megköszönjük a kálnoki unitárius egyházközségnek, hogy az értekezlet házigazdája volt IV. évnegyedi lelkészi értekezlet IV. évnegyedi lelkészi értekezletünket november 10-én az alsórákosi egyházközségben tartottuk. Az egyházközség tanácstermében jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Főtisztelendő Bálint-Benczédi Ferenc, püspök, Gyerő Dávid közigazgatási előadó tanácsos, Dr. Czire Szabolcs, valláserkölcsi nevelési előadó tanácsos, Újvárosi Katalin, székelymuzsnai lelkész Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Szabó József, Kiss Alpár, Kozma Albert, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Pálffy Tamás, Kotecz József, Márkos Ervin, Bíró Attila, Fekete Levente, Kovács István, Szabó Adél Júlia, Orbán Erika, Adorjáni Levente, Andorkó Ferenc, Török István, Vass Károly, Márkos Hunor Elemér lelkészek. Igazoltan hiányzott: Székely János (szolgálat miatt), Tordai Ernő és Finta Emese (családi okok miatt). A 43. számú egyházi ének első szakaszának eléneklését követően Szász Ferenc, brassó-újvárosi lelkész tartott bibliamagyarázatot 1Móz fejezetek alapján. Székely János író A mítosz értelme című munkájának alapján összehasonlította a Gilgámes eposzt az ószövetségi történettel. Az ószövetségi ősatyák története több egy családi krónikánál, alapvető emberi motívumokról szólnak ezek az írások. Miért volt méltó Jákob Isten bizalmára? Azért, mert meglátta a létrát, mert képes volt éveken keresztül várni szerelmére, mert megvívott Lábánnal, s mert végül képes volt megkeresni a békesség útját testvérével, Ézsauval? A bibliamagyarázat második részében a szolgálattevő a Biblia gyülekezeti használatáról beszélt: úgy kell a Bibliából prédikálni, azt magyarázni, hogy abban, annak történeteiben a hallgatók, a hívek (gyermekek, ifjak, felnőttek) magukra ismerjenek, s életükre vonatkozó következtetéseket, tanulságokat vonhassanak le. A bibliamagyarázat élénk vitát alakított ki, elsősorban a gyakorlati alkalmazást illetően. A hozza szólások rendjén megfogalmazódott, hogy a Biblia elvesztette hagyományos helyét a családokban, ezt a térvesztést kell pótolni a megfelelő eszközökkel. Meg kell találni az egyensúlyt a Biblia nélküli élet és a rossz értelemben vett, eltúlzott, szakadással fenyegető kegyesség között. A bibliamagyarázat befejezéseként a 43. számú ének második szakaszát énekelték 6

8 el a jelenlevők. Ezután Gyerő Dávid közigazgatási előadó tanácsos ismertette a lelkészi munkaszerződés-tervezet eddig elkészített részét. A munkaszerződés a lelkészek kötelezettségeit és jogait hivatott megfogalmazni. A kötelezettségek részletesebben vannak megfogalmazva, a jogok a lelkészekkel való közös munka következtében rajzolódnak majd ki. A munkaszerződés megfogalmazásának közös munkájában a lelkészek részéről jóhiszeműségre lesz szükség: a munkaszerződések nem a lelkészek ellen irányulnak, hanem a lelkészi munka elvárásainak tisztázását célozzák meg. Rövid szünet után Dr. Czire Szabolcs valláserkölcsi nevelési előadó tanácsos vezette be Újvárosi Katalin frissen megjelent Vasárnapi iskolás kézikönyvének bemutatását. Dr. Czire Szabolcs az adatok és tények tudatában azt a kijelentést fogalmazta meg, hogy a valláserkölcsi nevelés terén gyenge eredményeket értünk el az utóbbi időben. Öt elvi szempontot fogalmazott meg, melyeket fontosnak tart a valláserkölcsi neveléssel kapcsolatban: o A hívek elsősorban az egyetemes egyház hívei, nem az egyházközségé, annál kevésbé a lelkészé. Az egyház meghatározott célokat kitűzve bízza rá híveinek egy csoportját egy egyházközségre, egy lelkészre. o Az egyházon belül meg kell erősíteni a segítségnyújtás kultúráját. Tudatában kell legyünk annak, hogy képességeink és alkatunk nem teszi lehetővé azt, hogy a lelkészi munka minden területén, egyenlő módon eredményesek legyünk. Minden lelkész számára elérhetővé kell tenni olyan anyagokat, melyek jóhiszemű felhasználásával munkáját minden területen el tudja végezni. A kis gyülekezetek kevésbé túlterhelt lelkészei besegíthetnek a nagy gyülekezetek működésébe. Az egyházi központ is segítséget kell nyújtania a lelkészeknek, például segédeszközök, anyagok elkészítésével vagy szakmai továbbképzésekkel. o A lelkészeket gyülekezetük demográfiai helyzetének tudatában kell segíteni, vagyis arra felkészíteni, amire konkrétan a valóságban szüksége lehet. o Kölcsönösségi hálót kell kialakítani az egyházon belül megosztva egymással munkánk eredményeit, s a felhasznált módszereket. o Fel kell kínálni a híveknek az önkéntesség alkalmait. Ezek után az egyházkör lelkészi jelentései alapján statisztikai adatokat mutatott be az egyházközségi vallásórákat és a vasárnapi iskolás tevékenységeket illetően. Újvárosi Katalin, székelymuzsnai lelkész ezután bemutatta Vasárnapi iskolás kézikönyvét. A gyermekek lesznek a jövő templomba járó (vagy nem járó) hívei. A szülők gyakran a gyermekek miatt nem jönnek templomba, de a vasárnapi iskola lehetővé teszi ennek a gondnak a feloldását. A vasárnapi iskolát nemcsak lelkész tarthatja, hanem a megfelelő anyaggal lelkes világiak is meg tudják oldani ezt a feladatot, például egykori vasárnapi iskolások vagy nőszövetségi tagok. A rendszeres 7

9 tevékenységek mellett életre szóló élményt jelentenek az évi táborok. Ha úgy érezzük, hogy a gyermekekkel való foglalkozás meghaladja képességeinket, kérjünk bátran segítséget az ebben járatos lelkésztársainktól vagy teológiai hallgatóktól. Ezeknek az alapelveknek megfelelően, s ehhez segítséget nyújtva ajánlotta a lelkészek figyelmébe a kézikönyvet. Dr. Czire Szabolcs a releváns konfirmációi adatokat figyelembe véve azt a következtetést vonta le, hogy nemcsak a gyermeklétszám apadása okozza a fogyást, más okok is hozzájárulnak a lemorzsolódáshoz. Fontos, hogy a vallásórás tevékenység jó, élményszerű legyen. Más felekezetű gyermekeket is meg kell szólítani. A nagyobb gyülekezetekben jogos elvárás a rendszeres tevékenység. Ezek után Pap Mária esperes a kórustalálkozóval, a pénzügyi ellenőr meghagyásaival, a pénzügyi nyilatkozatokkal, az elszámolandó pályázatokkal és a lelkészi jelentések átalakításával kapcsolatos tudnivalókat ismertette. Kovács István Székely Jeruzsálem című könyv bemutatásáról tájékoztatott. Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök Dr. Kovács Sándor régi énekeskönyvekre vonatkozó kérését tolmácsolta. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a november napjain tartandó Dávid Ferenc születésének 500. évfordulójára szervezett tudományos konferenciára, melynek keretében Horn Ildikó Hit és hatalom, valamint Újlaky Nagy Réka Korai szombatos írások című könyvei lesznek bemutatva. December 5-én pedig Kőhalomban avatnak László Gyula emléktáblát, ezt az eseményt is a lelkészek figyelmébe ajánlotta. A hozzászólások után esperes afia megköszönte az előadóknak a felvezetést, a kollegáknak a jelenlétet és az együttmunkálkodást és az értekezletet bezárta. Az értekezlet után a jelenlevők közebéden vettek részt. A kör nevében megköszönjük az alsórákosi unitárius egyházközségnek, hogy az értekezlet házigazdája volt I. évnegyedi lelkészi értekezlet A évi első évnegyedi értekezletünket Sepsiszentgyörgyön tartottuk, március 9-én. A sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség tanácstermében jelen voltak: Az egyházi központ részéről: Ft. Bálint Benczédi Ferenc, püspök, Koppándi Botond, teológiai tanár, Dácz Tibor, gazdasági tanácsadó Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc, Tordai Ernő, Adorjáni Levente, Pálffy Tamás, Szabó József, Fekete Levente, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Török István, Kotecz József, Székely János, Szász Ferenc, Márkos Ervin, Vass Károly, Kovács István, Kiss Alpár, Orbán Erika, Szabó Adél Júlia. Igazoltan hiányzott: Biró Attila, továbbképzőn vett részt; Finta Emese, családi okok miatt, Márkos Hunor, szolgálati teendők miatt. A 21. számú egyházi ének eléneklése után Székely János Jn 11,25 alapján tartott bibliamagyarázatot. A feltámadás és az élet kérdéseit boncolgatta, valamint a Biblia és a magyar nyelv, a magyar nemzet közös vonásait elemezte. Pap Mária esperes megköszönte a bibliamagyarázatot és felkérte a lelkészeket a hozzászólásra. A bibliamagyarázat megtárgyalása után Koppándi Botond teológiai tanár 8

10 megtartotta előadását A gyülekezetépítés, mint koncepció címmel. Elöljáróban elmondta, hogy nem kioktatni akarja a lelkészeket, hanem szembesíteni azzal, amiért egykor mindannyian lelkészek lettünk, felidézni azt a lelkesedést, amellyel első gyülekezetünkben elkezdtük a munkát. A gyülekezeti munkában szükséges a koncepció, mely segít abban, hogy a mindennapi terhes munkákat is tudatosabban, jobb kedvvel végezzük el, hogy a nehéz munkákat is fel tudjuk vállalni. Az ApCsel 3 verséből merítette az alapelveket: a gyülekezet nem csupán egy intézmény (ApCsel 2,37); lényeges feladatait mindig szem előtt kell tartani (ApCsel 2,42); a gyülekezetet nemcsak az emberi munka, hanem az isteni gondviselés is építi (ApCsel 2,47). A gyülekezetépítés összetett munka, lelkészek, gyülekezeti vezetők kötelessége. Szükségességét igényeink igazolják, mikéntjét szakmaiságunk határozza meg. Az elméleti felvezetés után az előadó saját gyülekezetében, Torockószentgyörgyön gyűjtött tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Az előadás nagy érdeklődést váltott ki, a hozza szólások rendjén kitűnt, hogy a gyülekezetépítést minden lelkész végzi, még ha sokszor nem is tudatosan és nem együtt a közösséggel. Ezek után Lőrinczi Zoltán, a Kolozs megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatója tartott rövid ismertetőt a jelenleg elérhető mezőgazdasági pályázatokról. Beszélt a földalapú támogatásról, a félig önfenntartó gazdaságok támogatásáról, a fiatal gazdák farm alapításának támogatásáról, a turizmus bátorítására vonatkozó pályázatról. Dácz Tibor gazdasági tanácsadó ismertette a lelkészi fizetések kiutalásának, az adók és járulékok kifizetésének, a nyilatkozatok leadásának tervezett átalakítását. Ugyanakkor az egyházköri könyvelő feladatkörének kiszélesítéséről is beszélt. Az értekezlet végén Pap Mária esperes megköszönte az egyházközségeknek a székelyszáldobosi leányegyházközségnek nyújtott támogatást, Máthé Sándor lelkész pedig, mint az Egyházi Alaptörvény módosítását előkészítő bizottság tagja, felkérte a lelkészeket, hogy fogalmazzák meg e módosítással kapcsolatos meglátásaikat, esetleges javaslataikat. Az értekezlet egyházi énekkel és közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a sepsiszentgyörgyi egyházközségnek a vendéglátást II. évnegyedi lelkészi értekezlet a évi második évnegyedi lelkészi értekezletünket május 11-én tartottuk Nagyajtán, a Küküllő-i egyházkörrel közösen. A nagyajtai unitárius egyházközség Áldás Házában jelen voltak : Egyetemes egyház részéről :Ft.Bálint Benczédi Ferenc püspök, Andrási Benedek oktatási előadó tanácsos, Sándor Krisztina médiareferens, Demeter Sándor székelyderzsi lelkész, az Unitárius Közlöny főszerkesztője. Küküllő: Szentgyörgyi Sándor esperes, Benedek Jakab, Fülöp Alpár,Veress Ferenc, Nagy Endre, Péterfi Sándor, Kiss Zsuzsánna, Kiss Sándor, Nagy Ferenc, Bálint Imre, Jenei László Csaba. Háromszék-Felsőfehér: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó 9

11 Ferenc, Tordai Ernő, Adorjáni Levente, Szabó József, Fekete Levente, Kotecz József, Márkos Hunor, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Székely János, Török István, Szász Ferenc, Márkos Ervin, Vass Károly, Kovács István, Kiss Alpár, Szabó Adél Júlia, Biró Attila lelkészek. Igazoltan hiányzott: Pálffy Tamás, Finta Emese betegség miatt, ifj.kozma Albert hivatali teendők miatt. Igazolatlanul hiányzott Orbán Erika kórházlelkész A 6. számú egyházi ének eléneklése után Veress Ferenc ApCsel 11,1-18 alapján tartott bibliamagyarázatot. Az őskeresztény közösség nagy kérdéseit próbálta párhuzamba állítani közösségünk jelen helyzetével, s felszólította a jelenlevőket, hogy az aktualizálást közösen végezzék el, amit a jelenlevők meg is tettek. A megbeszélés után Andrási Benedek oktatási előadó tanácsos megtartotta előadását, melynek a következő címet adta: Mit várhatunk az új romániai közoktatási törvénytől? A 2003-ban elfogadott alkotmány háromféle iskolát nevez meg: állami, magán és felekezeti. Az oktatási alapelvek között az esélyegyenlőség, az identitás ápolása és a felekezetek sajátos szükségletei is ki vannak hangsúlyozva. A vallásoktatás a törzsanyag része, nem opcionális; létszámtól függetlenül minden felekezetű diáknak az állam biztosítja a megfelelő vallásórák lehetőségét. Vallást csak szakképzett személyzet taníthat, akit a minisztérium és felekezet közötti protokoll elismer, felhatalmaz. A jelenlegi meghatározás szerint egyházunkban 5 lelkész és 2 vallástanár minősül szakképzettnek. A vallástanár a többi tanárhoz hasonlóan minden elvárásnak meg kell feleljen, a vallásból adott értékelés részét képezi a gyermek ún. portfoliójának. Az elismert felekezeteknek jogukban áll felekezeti oktatási rendszert működtetni. A létező oktatási intézményekről a következő három hónapban születik megegyezés. A felekezeti iskola feltételei azonosak a magánoktatással. A felekezeti oktatás tartalmának 70-80%-a kötelező módon meg kell feleljen a nemzeti alaptantervvel, 20-30% pedig helyi jellegű lehet. Az oktatás a 8 alaphozzáértés (kompetencia) fejlesztését kell szem előtt tartsa. A finanszírozást illetően a felekezeti oktatás részesül az alapfinanszírozásban, de bizonytalanok a kiegészítő összegek, melyek a működésen túl a fejlesztést is biztosítanák.. A törvény pozitívumai: saját és sajátos intézményrendszer kiépítését teszi lehetővé; esély van a partikulák újraindítására; biztosítja a központosított rendszerből való kiszabadulást, az autonómiát. Ellenérvek: pénzügyi bizonytalanság; személyi feltételek hiánya; sajátos kisebbségi létből fakadó magyar-magyar ellentétek kialakulásának veszélye; az úgysem sikerülhet mentalitás. Ezek után az előadó ismertette a törvény érvénybe lépését szolgáló menetrendet, s megfogalmazta a lelkészekkel szembeni elvárásokat: imádság, bátorítás, segítség, együttműködés. Rövid szünet után Sándor Krisztina médiareferens megtartotta előadását Egyházi sajtónk 2011-ben címmel. Mindenekelőtt a célközönséget határozta meg: egyházfenntartó hívek, nyilvánosság, lelkészek stb. A sajtó nemcsak a lelkészeknek szól, nemcsak a lelkészek ízlését kell tükrözze, mert szükség van arra, hogy a nagy nyilvánosság elé tárjuk dolgainkat. Ezután a sajtó néhány alapfogalmát tisztázta: sajtó, média, médium, külső és belső 10

12 kommunikáció, nyilvánosság. A belső kommunikáció az egyházban kell történjen, eszközei: körlevelek, levelező listák, telefon, e-posta, nem hivatalos kommunikáció. A külső kommunikáció az egyházról közöl információkat, eszközei: közlemények, interjúk, riportok, sajtótájékoztatók, kiadványok, honlap. Ezek után részletesen ismertette a saját munkáját, a belső kommunikáció erősítését a külső javítására. Bemutatta az egyház kiadványait, az újonnan megjelent szórólapokat, az egyház honlapját és felhívta a figyelmet az eseményekről való időbeni tájékoztatás és az eseménynaptárak fontosságára. Demeter Sándor a Közlöny megújulási és marketingstratégiájáról beszélt, az előfizetési és terjesztési lehetőségekről. Az UK jelmondata: Az élő hit írott tükre. Meg kell teremteni az előfizetés lehetőségét. Az UK ára az erdélyi gyermeklapok árával azonos. Előadó ismerteti a kiadási költségeket. A terjesztéssel kapcsolatosan gondolkodni kell, hogy hogyan lehetne lerövidíteni az utat, amelyet az UK bejár az egyházi központtól az olvasóig. A vásárlásösztönzés első lépése a kutatás, mert csak arra tudunk hatni, amiről kutatást végeztünk. A személyes eladáson kívül (mely igen eredményesen működik) más lehetőségeket is keresni kell a terjesztésre: online reklám, szórólapok, direkt marketing, akciók, médiában való jelenlét. Az UK minőségében élen jár a testvérfelekezetek hasonló jellegű lapjai között. Fel kell mérni a közvélemény alakulását, mert csak azon lehet változtatni, amit mérünk. Mindkét előadó felvezetését élnék vita követte és sok jó ötlet és elképzelés született az egyházi kiadványok bel-és külmissziói szerepének fokozására. Az értekezlet végén Pap Mária esperes megköszönte a jelenlevőknek az együttmunkálkodást, az előadóknak és bibliamagyarázónak a munkáját, majd az értekezlet bezárta. A II.évnegyedi közös lelkészi értekezlet közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a nagyajtai egyházközségnek a vendéglátást. Gondnok-keblitanácsosi értekezlet Brassó február 19. A brassói unitárius egyházközség tanácstermében jelen voltak:. Egyetemes egyház részéről: Ft. Bálint-Benczédi Ferenc, püspök, Máthé Dénes, főgondnok, Furu Árpád, építészeti tanácsadó Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Boros János, felügyelő gondnok, Bedő András, felügyelő gondnok, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc, közügyigazgató Egyházközségek részéről: ifj. Rákosi János, Rákosi András (Alsórákos), Pál Albert (Kaca), ifj. Ördög Zoltán, Orbán László (Árkos), Máthé Attila (Tusnádfürdő), Fazakas László, Gazdag Zoltán, Bogyor Anna, Krausz Elvira (Barót), Uzoni István, Bálint Levente (Bölön), Balázs András, Szolga Domokos (Brassó-Óváros), Tóth János (Vidombák), Huszár Sándor, Huszár Enikő, Lőrincz Ferenc (Brassó-Újváros), Kádár András (Négyfalu), Kallos Ince, László Ferenc (Datk), Pető Elemér, Komis Ibolya, Pető Mihály (Felsőrákos), Barbat Rodica (Nagyszeben), Czintos János, Ütő Judit (Kálnok), Deák Ferenc (Bodok),Toró Zoltán, Nagy József, Sütő Domokos, Kálmán Mihály 11

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN Fotó: Mezei Elemér KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 4. SZÁM. 2011. ÁPRILIS ÁRA: 2,00 LEJ Szakadatlan húsvét Hosszúra sikerült a telünk a rügyek csak március végén kezdtek mocorogni

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 23. (83.) ÉVF. 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Szövetségben A tartalomból: Emberi kapcsolataink része a szövetségkötés: a közös érdek, a közös

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

1888-1948/1990.. 21. (81.) ÉVF.. 1. SZÁM.. 2011. JANUÁR. ÁRA: 2,00 LEJ

1888-1948/1990.. 21. (81.) ÉVF.. 1. SZÁM.. 2011. JANUÁR. ÁRA: 2,00 LEJ KOLOZSVÁR, 1888-1948/1990.. 21. (81.) ÉVF.. 1. SZÁM.. 2011. JANUÁR. ÁRA: 2,00 LEJ Csírák, hó alatt Bizalom, kitartás, megbízhatóság - ha útravalót ajánlhatunk az Úr 2011. esztendejébe lépett Olvasóink

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám. 2013. augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Életünk és vallásunk több legyen. A tartalomból: Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek. (Zsolt 25,4) EGY AZ ISTEN

Életünk és vallásunk több legyen. A tartalomból: Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek. (Zsolt 25,4) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 5. SZÁM. 2011. MÁJUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Petrov Ljubomir Életünk és vallásunk több legyen Az unitárius hitben való elköteleződés azt is jelenti, hogy

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Megújító találkozás. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel (Róm 15,13a) Ki tudja, merre?

Megújító találkozás. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel (Róm 15,13a) Ki tudja, merre? EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 22. (82.) ÉVF. 9. SZÁM 2012. SZEPTEMBER ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Megújító találkozás A tartalomból: Alkalmanként megadatik nézni, ahogy reggelente a felkelő

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról EGY AZ ISTEN. KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 20. (80.) ÉVF. 6. SZÁM. 2010. JÚNIUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Ruzsa István Keserû, édes A tartalomból: Lopják egyházközségeink levéltári és könyvtári anyagát állítja

Részletesebben

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25.

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. II. évfolyam, 2. szám Dunántúli 2010. december A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. (Javított

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

DEBRECENI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG. H 4025 Debrecen, Hatvan u. 24. Fax: (36) 52-53-53-78; Tel: 52-53-53-79. Mobil: 70/301-05-66

DEBRECENI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG. H 4025 Debrecen, Hatvan u. 24. Fax: (36) 52-53-53-78; Tel: 52-53-53-79. Mobil: 70/301-05-66 EGY AZ ISTEN Hálával és kegyelettel: Unitárius Egyházunk fennállása 440. Évfordulója alkalmából. Az egyházközség temploma és lelkészi lakása DEBRECENI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG H 4025 Debrecen, Hatvan u.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben