Esperesi jelentés a június május 10. közötti időszakról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esperesi jelentés a 2010. június 19. 2011. május 10. közötti időszakról"

Átírás

1

2 Esperesi jelentés a június május 10. közötti időszakról Nagytiszteletű Egyházköri Közgyűlés!. tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. (Rom 10,23/b) Ha az egyázkörünk, egyházközségeink de akár saját életünk tavalyi eseményeit vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy visszatérő motívuma volt egyéni és közösségi életünknek a félelem és reménytelenség. Bár mindannyiunk életében és minden gyülekezetünk életében voltak szép megvalósítások, mégis megszaporodtak a panaszok és hajlamosak voltunk és vagyunk borúlátóan tekinteni a mindennapokra. Úgy tűnik, hogy a gazdasági válság, a létbizonytalanság sötét felhője ránktepeledett és mi lassan belefáradunk a küzdelembe, reményeink éltetésébe. Mindenkinek van féltenivalója és veszteni valója, mindenkitől vesz el valamit az élet, a hétköznapok. Van, akitől az egészségét vagy erejét, van akitől a megélhetést, van akitől a társat vagy éppen az idegenben boldogulását kereső gyermeket. A mindennapok gondja és megpróbáltatása pedig végső soron azt veszi el tőlünk, ami a legdrágább kincsünk kellene legyen - a reményt. A reményt a holnapról, a közösségeink megmaradásáról, a nyugodt és békés öregkorról,a gyermekeink jövendőjéről. Mi pedig olyan könnyed adjuk oda, nyugszunk bele, fogadjuk el azt, amit változhatatlannak ítélünk. Pedig van-e életünkben valami ami változhatatlan? Nincs, mert minden változik, alakul körülöttünk néha olyan gyorsan, hogy képtelenek vagyunk követni és feldolgozni. A rohanó világban mi is rohanunk, igyekszünk nem lemaradni -csak reményeinket veszítjük el. De vajon van-e szükségünk olyan reménységre, amelyről ilyen könnyen lemondunk? Vajon bajainknak gyökere nem abból származik, hogy reményeinket összetévesztjük vágyainkkal? Mert remény és vágy között különbség van. Legtöbbször vágyainkat fogalmazzuk meg reményként és amikor nem teljesülnek, akkor elcsüggedünk. A vágy nem remény, mint ahogy a remény nem vágy és különbséget kell tudnunk tenni a kettő között. A vágyaink hatalmasak, véghetetlenek, de nem mindig teljesülnek, mert hiányzik a valóság alapjuk. Vágyhatunk vagyonra, biztos megélhetésre, de a valóság alapján a kicsi fizetésből vagy nyugdíjból kell megélnünk. Vágyhatunk erőre, egészségre, de ha már túljutottunk életünk delén, el kell fogadnunk, hogy erőnk apad, hogy egészségünk is fogyogat. Vágyhatunk egy erős és nagy közösségre, de azt kell látnunk, hogy vasárnaponként mindig ugyanazok vannak a templomban, a hozzáállásban, az áldozatvállalásban is mindig ugyanazok járnak elől. Vágyakozunk valami másra, nyugodtságra, boldogságra, békességre, összetartásra, és ha vágyaink nem teljesülnek, akkor megkeseredünk, közömbösekké válunk, elfordulunk egymástól, közösségtől, Istentől. Azt mondjuk nagyon sokszor, hogy hitetlenné lett az ember, hogy közösségeink hite és összetartása gyengült meg, pedig nem így van. A ma embere sem hitetlenebb elődeinél- csak reménytelen. Nem a hit, nem a tudás hiányzik életünkből, hanem a

3 remény. A remény hiánya miatt nem bízunk önmagunkban, képességeikben, közösségeink megmaradásában. A remény hiánya miatt nem tudunk boldogok és elégedettek lenni, nem merünk tervezni, nem merünk álmodni. Azoban Pál apostol csodálatos biztatása nekünk is szól, késői tanítványoknak, akik életünket és közöségeink életét sokszor a reménytelenség árnyékában látjuk. És hogy mi lehet a mi reménységünk forrása? Reménységünk forrása egyszerre egyéni és közösségi és egyik alapja a bátorság. Nem a mindent akaró, mindennek nekiszaladó, korlátokat áttörő ember vakmerősége, hanem a józan megfontolásban gyökerező bátorság. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, aki felméri a helyzetet, és szembenéz a kihívásokkal erejének, hitének, bölcsességének tudatában. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, mely életét és küzdelmeit nem szeletként, nem részként éli meg, hanem egy közösség, egy egyház, egy nemzet önmegvalósításának folyamatában. Annak az embernek, annak a közösségnek a bátorsága, mely gyermekeire, unokáira tekint mindennapi küzdelmeiben erőt merítve mosolyukból, bizakodásukból, álmaikból. Reménységünk másik forrása rajtunk túl mutat és Istenben gyökerezik. Abban a gondviselő Atyában, aki ismeri gyermekei szükségleteit, aki megtámasztja életünket és lelkünket, mikor ingadoznánk, aki megáldja kezünk munkáját és értelmünknek fáradozását. Ő, aki szeretetével és gondviselésével végig kísérte elődeink küzdelmét, most is itt van, kísér bennünket és erősít, ha elcsüggednénk. Pál apostol azzal bíztat, hogy hű az aki ígéretet tett. Isten kitart az ő ígérete mellett, hogy gyermekeiként segít és gyámolít bennünket, de nekünk is meg kell állnunk tántoríthatatlanul a hitben és reménységben, hogy méltóak legyünk az ő szeretetére. Az unitárius vallást a XIX sz.ban a jövő vallásának nevezték. Ma a XXI században hinnünk kell és bíznunk, hogy a mi vallásunk, a jövő vallása, a reménység vallása. Mert ahol remény van, ott élet van és ahol élet van, ott remény van. Isten gyermekeiként ne csak a bajt, a panaszt a nyomorúságot lássuk meg, de nyiljon fel szemünk a lehetőségekre, az összetartásra, a boldogság megélésének lehetőségére. Lássuk meg, hogy van hitünk és tudásunk és lennie kell reménységnek is, hogy mindennapi életünk, szolgálatunk és áldozatvállalásunk a megmaradást és a jövendőt szolgálja. Erősítsük hát magunkat és közösségeinket a mindennapok küzdelmeiben, merjünk remélni és reményeinkért cselekedni. Tartsuk meg tántoríthatatlanul a reménység vallását Isten hűségének bizonyosságában, aki megerősíti hitünket, megsokszorozza bátorságunkat és igaz reményeinkben meg nem szégyenít. Ezen gondolatok jegyében teszem meg jelentésemet a tavalyi esztendőről. 2

4 Egyházköri közgyűlés EGYHÁZKÖRI ÉLETÜNK FONTOSABB ESEMÉNYEI A évi köri közgyűlést a sepsikőröspataki egyházközség fogadta június 19-én, ahol jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Czire Szabolcs VEN előadótanácsos Egyházkör részéről: Pap Mária esperes, Boros János és Bedő András felügyelőgondnokok, Szabó Előd egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc közügyigazgató. Egyházközségek részéről: Szabó József Csaba, ifj. Rákosi János (Alsórákos), Székely János, Ördög Zoltán, Márk Attila, Máthé Attila (Árkos), Kiss Alpár, Fazakas Zoltán, Gazdag Zoltán (Barót), Kozma Albert, Bíró András, Uzoni István (Bölön), Máthé Sándor, Balázs András, Ágoston András, Tóth János (Brassó-Óváros), Szász Ferenc, Huszár Sándor, Soós Ferenc, Kádár András (Brassó-Újváros), Pálffy Tamás, Kallós Ince (Datk), Kotecz József, Pető Elemér, Fitori Miklós (Felsőrákos), Deák Ferenc (Kálnok), Nagy József, Sütő Domokos (Kőhalom), Nagy Csaba Géza, Bokor Ágnes, Györgyilyés Márta (Kökös), Fekete Levente, Péter Géza, Fekete Judit, Gazdag Levente (Nagyajta), Török István, Bálint Ágoston, Balázs Mózes, Fülöp Zoltán (Olthévíz), Tordai Ernő, Bedő Zsolt, Kurta András, Molnár Ferenc (Sepsikőröspatak), Orbán Erika, Kató Sámuel, Gazdag Géza, Gyerő Dávid, Sándor József (Sepsiszentgyörgy), Adorjáni Levente, Kanyó Áron, Bálint György, Antal Mihály, Kósa Ferenc (Sepsiszentkirály-Botfalu), Gábor Vilmos, Márkos Sarolta (Szentivánlaborfalva-Kézdivásárhely), Mihály Zoltán, Urák János, László Ilona, Bódi Béla (Ürmös), Ilkei Péter, Farkas Ida, Kolumbán Erzsébet, Székely László, Román András (Vargyas), Andorkó Rozália (UNOSZ) A 4. számú egyházi ének eléneklése után Andorkó Ferenc közügyigazgató imája nyitotta meg a közgyűlést. A jelenlevők számbavétele után Bedő András felügyelő gondnok köszöntötte a megjelent közgyűlési tagokat és megnyitotta a munkálatokat. Pap Mária esperes asszony emlékeztette az egyházközségek képviselőit, hogy június 24-én Brassóban emlékezünk meg egyházköri szinten is a testvérgyülekezeti kapcsolatok 20 éves évfordulója alkalmából. Ugyanakkor megköszönte a gyülekezeteknek, hogy összesen 5135 lejt gyűjtöttek össze a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére. Pap Mária esperes felolvasta esperesi jelentését. Bedő András felügyelő gondnok felolvasta jelentését. A közgyűlési tagok közel egyharmada a felügyelő gondnoki jelentést nem hallgatta meg, ezért a köri vezetőség szünetet rendelt el. Szünet után istentiszteletet tartottunk, ez alkalommal a szószéki szolgálatot ifj.kozma Albert bölöni lelkész végezte 1Tim 6,3-12 alapján. Az istentisztelet után Boros János ismertette felügyelő gondnoki jelentését, melyet 3

5 a gondnok-presbiteri értekezlet alkalmával készített kérdőívek alapján állított össze, kiemelve, hogy a gondnokok egyházközségi ügyekben való beavatottságát kívánta felmérni. A két jelentéshez való hozzászólások rendjén megfogalmazódott az igény, hogy a jobb időbeosztás elérésére talán nem kell felolvasni a teljes jelentést, hanem azt idejében kiküldeni az egyházközségeknek és a köri közgyűlésen csak egy rövidített változatot ismertetni. A két jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, és egy ellenszavazattal eldöntötte, hogy 2011-ben a jelentéseket a tagok legkésőbb egy héttel a közgyűlés előtt kézhez kapják, s azoknak csak rövid kivonatát fogják a szerzők ismertetni. Ezt követően az összesítő jelentések hangzottak el a következők szerint: o o o o o o o o o o Építés-javítás Bíró Attila jelentését Szabó Előd olvasta fel. Aranykönyvi adományok Kozma Albert Népesedés Szabó Előd Szórványgondozás Adorjáni Levente Leányegyházközségek gondozása Szabó József Beteglátogatás Orbán Erika Családlátogatás Szász Ferenc VEN és ifjúság Fekete Levente Testvérgyülekezeti kapcsolatok Máthé Sándor Nőszövetség Andorkó Rozália Az összesítő jelentések megtárgyalásánál, megfogalmazódott az aranykönyvi adományok és az egyházközség lélekszáma közötti összefüggés vizsgálata, az állami és egyházi pályázati lehetőségek kérdése, illetve a valláserkölcsi nevelési jelentések hiányosságai. A közgyűlés az összesítő jelentéseket elfogadta. Pap Mária esperes ismertetette az egyházkör évi zárszámadását és a évre vonatkozó költségvetését. Emlékeztetett az egyházközségi táborok, gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatását illető pályázati lehetőségre. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a zárszámadást és a költségvetést. Ezek után esperes ismertette, hogy a 2011-es egyházköri közgyűlés helyszíne Sepsiszentgyörgy lesz. Boros János köri felügyelő gondnok, záró beszédében, megköszönte a jelenlétet, a szószéki és énekvezéri szolgálatot. Felhívta a figyelmet a VEN és ifjúsági élet fejlesztésére, erőt, egészséget és hitet kívánt, majd a gyűlést bezárta. A 2010-es köri közgyűlés Andorkó Ferenc közügyigazgató imájával, utána pedig közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a sepsikőröspataki egyházközségnek a szeretetteljes vendéglátást. Lelkészi értekezletek 4

6 Lelkészi értekezleteinket negyedévenként tartottuk az előre megállapított program szerint. A harmadik évnegyedi lelkészi értekezletünket október 13-án, a kálnoki egyházközségben tartottuk, melyen jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Furu Árpád építészeti tanácsadó. Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Szabó József, Székely János, Kiss Alpár, Kozma Albert, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Pálffy Tamás, Kotecz József, Márkos Ervin, Bíró Attila, Fekete Levente, Szabó Adél Júlia, Orbán Erika, Adorjáni Levente, Andorkó Ferenc, Tordai Ernő lelkészek. Igazoltan hiányzott: Török István, Kovács István, Vass Károly, Márkos Hunor. A 20. számú egyházi éneket követően Szabó József, alsórákosi lelkész tartott bibliamagyarázatot Dán 5,25-29 alapján. Dániel és barátainak hűsége és kitartása példaértékű a kisebbségben élők számára az identitásuk megőrzéséért folytatott küzdelemben. Pap Mária esperes megköszönte a bibliamagyarázatot és felkérte a jelenlevőket, hogy osszák meg a gondolataikat. A hozzászólások rendjén, Szabó Előd arról beszélt, hogy Dániel és barátai külső nyomásnak kellett ellenálljanak, hogy megőrizzék vallásukat, de ma sokszor azzal szembesülünk, hogy a közömbösség belülről bomlassza közösségeinket, s ez sokkal keményebb küzdelemnek mutatkozik. Ezek után Furu Árpád építészeti tanácsadó megtartotta előadását. Előadásának első részében a pályázatírás módszertanát ismertette és válaszolt a feltett kérdésekre. Befejezésül, az Európai Uniós pályázatok két jellemzőjére hívta fel a figyelmet: az EU számára a partnerség prioritást jelent, előnyben részesíti a több intézmény által elkészített terveket; EU-pályázat esetén szinte nélkülözhetetlen pályázatíró cég alkalmazása. Rövid szünet után Furu Árpád műemlék-karbantartásról szóló előadásának második része hangzott el, melyben alaposan körbejárta az épületeket, az alapoktól a tetőzetig. Az előadó minden lelkész kezébe egy-egy részletes, karbantartási feladatokat tartalmazó útmutatót is adott. Pap Mária esperes megköszönte Furu Árpádnak az előadásait. Ezek után felhívta a figyelmet Gáspár Mária pénzügyi ellenőr október én esedékes látogatására, a november 27-én sorra kerülő köri kórustalálkozóra, valamint a lelkészi jelentés és mellékleteinek korszerűsítésével megbízott bizottság munkájára, mely várja írásban és szóban is az építő javaslatokat. Székely János ismételten kifogásolta, hogy az egyházi nyugdíjrendszer az állami nyugdíjrendszerhez igazodik. Orbán Erika sepsiszentgyörgyi kórházlelkész elmondta, hogy jelenleg az egyház semmilyen formában nem járul hozzá lakás- és közköltségeihez. Kérte a lelkészeket, hogy az egyházkör egyházközségei járuljanak hozzá költségeihez. A kérdésfelvetésre Pap Mária esperes ígéretet tett, hogy az egyetemes egyház fele képviselni fogja az ügyet, a 5

7 köri hozzájárulást illetően további egyeztetések szükségesek. Több tárgy nem lévén, az értekezletet bezárta. Az értekezlet után, a jelenlevők, a házigazdák jóvoltából és vendégszeretetéből közebéden vettek részt. A kör nevében megköszönjük a kálnoki unitárius egyházközségnek, hogy az értekezlet házigazdája volt IV. évnegyedi lelkészi értekezlet IV. évnegyedi lelkészi értekezletünket november 10-én az alsórákosi egyházközségben tartottuk. Az egyházközség tanácstermében jelen voltak: Egyetemes egyház részéről: Főtisztelendő Bálint-Benczédi Ferenc, püspök, Gyerő Dávid közigazgatási előadó tanácsos, Dr. Czire Szabolcs, valláserkölcsi nevelési előadó tanácsos, Újvárosi Katalin, székelymuzsnai lelkész Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Szabó József, Kiss Alpár, Kozma Albert, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Pálffy Tamás, Kotecz József, Márkos Ervin, Bíró Attila, Fekete Levente, Kovács István, Szabó Adél Júlia, Orbán Erika, Adorjáni Levente, Andorkó Ferenc, Török István, Vass Károly, Márkos Hunor Elemér lelkészek. Igazoltan hiányzott: Székely János (szolgálat miatt), Tordai Ernő és Finta Emese (családi okok miatt). A 43. számú egyházi ének első szakaszának eléneklését követően Szász Ferenc, brassó-újvárosi lelkész tartott bibliamagyarázatot 1Móz fejezetek alapján. Székely János író A mítosz értelme című munkájának alapján összehasonlította a Gilgámes eposzt az ószövetségi történettel. Az ószövetségi ősatyák története több egy családi krónikánál, alapvető emberi motívumokról szólnak ezek az írások. Miért volt méltó Jákob Isten bizalmára? Azért, mert meglátta a létrát, mert képes volt éveken keresztül várni szerelmére, mert megvívott Lábánnal, s mert végül képes volt megkeresni a békesség útját testvérével, Ézsauval? A bibliamagyarázat második részében a szolgálattevő a Biblia gyülekezeti használatáról beszélt: úgy kell a Bibliából prédikálni, azt magyarázni, hogy abban, annak történeteiben a hallgatók, a hívek (gyermekek, ifjak, felnőttek) magukra ismerjenek, s életükre vonatkozó következtetéseket, tanulságokat vonhassanak le. A bibliamagyarázat élénk vitát alakított ki, elsősorban a gyakorlati alkalmazást illetően. A hozza szólások rendjén megfogalmazódott, hogy a Biblia elvesztette hagyományos helyét a családokban, ezt a térvesztést kell pótolni a megfelelő eszközökkel. Meg kell találni az egyensúlyt a Biblia nélküli élet és a rossz értelemben vett, eltúlzott, szakadással fenyegető kegyesség között. A bibliamagyarázat befejezéseként a 43. számú ének második szakaszát énekelték 6

8 el a jelenlevők. Ezután Gyerő Dávid közigazgatási előadó tanácsos ismertette a lelkészi munkaszerződés-tervezet eddig elkészített részét. A munkaszerződés a lelkészek kötelezettségeit és jogait hivatott megfogalmazni. A kötelezettségek részletesebben vannak megfogalmazva, a jogok a lelkészekkel való közös munka következtében rajzolódnak majd ki. A munkaszerződés megfogalmazásának közös munkájában a lelkészek részéről jóhiszeműségre lesz szükség: a munkaszerződések nem a lelkészek ellen irányulnak, hanem a lelkészi munka elvárásainak tisztázását célozzák meg. Rövid szünet után Dr. Czire Szabolcs valláserkölcsi nevelési előadó tanácsos vezette be Újvárosi Katalin frissen megjelent Vasárnapi iskolás kézikönyvének bemutatását. Dr. Czire Szabolcs az adatok és tények tudatában azt a kijelentést fogalmazta meg, hogy a valláserkölcsi nevelés terén gyenge eredményeket értünk el az utóbbi időben. Öt elvi szempontot fogalmazott meg, melyeket fontosnak tart a valláserkölcsi neveléssel kapcsolatban: o A hívek elsősorban az egyetemes egyház hívei, nem az egyházközségé, annál kevésbé a lelkészé. Az egyház meghatározott célokat kitűzve bízza rá híveinek egy csoportját egy egyházközségre, egy lelkészre. o Az egyházon belül meg kell erősíteni a segítségnyújtás kultúráját. Tudatában kell legyünk annak, hogy képességeink és alkatunk nem teszi lehetővé azt, hogy a lelkészi munka minden területén, egyenlő módon eredményesek legyünk. Minden lelkész számára elérhetővé kell tenni olyan anyagokat, melyek jóhiszemű felhasználásával munkáját minden területen el tudja végezni. A kis gyülekezetek kevésbé túlterhelt lelkészei besegíthetnek a nagy gyülekezetek működésébe. Az egyházi központ is segítséget kell nyújtania a lelkészeknek, például segédeszközök, anyagok elkészítésével vagy szakmai továbbképzésekkel. o A lelkészeket gyülekezetük demográfiai helyzetének tudatában kell segíteni, vagyis arra felkészíteni, amire konkrétan a valóságban szüksége lehet. o Kölcsönösségi hálót kell kialakítani az egyházon belül megosztva egymással munkánk eredményeit, s a felhasznált módszereket. o Fel kell kínálni a híveknek az önkéntesség alkalmait. Ezek után az egyházkör lelkészi jelentései alapján statisztikai adatokat mutatott be az egyházközségi vallásórákat és a vasárnapi iskolás tevékenységeket illetően. Újvárosi Katalin, székelymuzsnai lelkész ezután bemutatta Vasárnapi iskolás kézikönyvét. A gyermekek lesznek a jövő templomba járó (vagy nem járó) hívei. A szülők gyakran a gyermekek miatt nem jönnek templomba, de a vasárnapi iskola lehetővé teszi ennek a gondnak a feloldását. A vasárnapi iskolát nemcsak lelkész tarthatja, hanem a megfelelő anyaggal lelkes világiak is meg tudják oldani ezt a feladatot, például egykori vasárnapi iskolások vagy nőszövetségi tagok. A rendszeres 7

9 tevékenységek mellett életre szóló élményt jelentenek az évi táborok. Ha úgy érezzük, hogy a gyermekekkel való foglalkozás meghaladja képességeinket, kérjünk bátran segítséget az ebben járatos lelkésztársainktól vagy teológiai hallgatóktól. Ezeknek az alapelveknek megfelelően, s ehhez segítséget nyújtva ajánlotta a lelkészek figyelmébe a kézikönyvet. Dr. Czire Szabolcs a releváns konfirmációi adatokat figyelembe véve azt a következtetést vonta le, hogy nemcsak a gyermeklétszám apadása okozza a fogyást, más okok is hozzájárulnak a lemorzsolódáshoz. Fontos, hogy a vallásórás tevékenység jó, élményszerű legyen. Más felekezetű gyermekeket is meg kell szólítani. A nagyobb gyülekezetekben jogos elvárás a rendszeres tevékenység. Ezek után Pap Mária esperes a kórustalálkozóval, a pénzügyi ellenőr meghagyásaival, a pénzügyi nyilatkozatokkal, az elszámolandó pályázatokkal és a lelkészi jelentések átalakításával kapcsolatos tudnivalókat ismertette. Kovács István Székely Jeruzsálem című könyv bemutatásáról tájékoztatott. Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök Dr. Kovács Sándor régi énekeskönyvekre vonatkozó kérését tolmácsolta. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a november napjain tartandó Dávid Ferenc születésének 500. évfordulójára szervezett tudományos konferenciára, melynek keretében Horn Ildikó Hit és hatalom, valamint Újlaky Nagy Réka Korai szombatos írások című könyvei lesznek bemutatva. December 5-én pedig Kőhalomban avatnak László Gyula emléktáblát, ezt az eseményt is a lelkészek figyelmébe ajánlotta. A hozzászólások után esperes afia megköszönte az előadóknak a felvezetést, a kollegáknak a jelenlétet és az együttmunkálkodást és az értekezletet bezárta. Az értekezlet után a jelenlevők közebéden vettek részt. A kör nevében megköszönjük az alsórákosi unitárius egyházközségnek, hogy az értekezlet házigazdája volt I. évnegyedi lelkészi értekezlet A évi első évnegyedi értekezletünket Sepsiszentgyörgyön tartottuk, március 9-én. A sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség tanácstermében jelen voltak: Az egyházi központ részéről: Ft. Bálint Benczédi Ferenc, püspök, Koppándi Botond, teológiai tanár, Dácz Tibor, gazdasági tanácsadó Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc, Tordai Ernő, Adorjáni Levente, Pálffy Tamás, Szabó József, Fekete Levente, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Török István, Kotecz József, Székely János, Szász Ferenc, Márkos Ervin, Vass Károly, Kovács István, Kiss Alpár, Orbán Erika, Szabó Adél Júlia. Igazoltan hiányzott: Biró Attila, továbbképzőn vett részt; Finta Emese, családi okok miatt, Márkos Hunor, szolgálati teendők miatt. A 21. számú egyházi ének eléneklése után Székely János Jn 11,25 alapján tartott bibliamagyarázatot. A feltámadás és az élet kérdéseit boncolgatta, valamint a Biblia és a magyar nyelv, a magyar nemzet közös vonásait elemezte. Pap Mária esperes megköszönte a bibliamagyarázatot és felkérte a lelkészeket a hozzászólásra. A bibliamagyarázat megtárgyalása után Koppándi Botond teológiai tanár 8

10 megtartotta előadását A gyülekezetépítés, mint koncepció címmel. Elöljáróban elmondta, hogy nem kioktatni akarja a lelkészeket, hanem szembesíteni azzal, amiért egykor mindannyian lelkészek lettünk, felidézni azt a lelkesedést, amellyel első gyülekezetünkben elkezdtük a munkát. A gyülekezeti munkában szükséges a koncepció, mely segít abban, hogy a mindennapi terhes munkákat is tudatosabban, jobb kedvvel végezzük el, hogy a nehéz munkákat is fel tudjuk vállalni. Az ApCsel 3 verséből merítette az alapelveket: a gyülekezet nem csupán egy intézmény (ApCsel 2,37); lényeges feladatait mindig szem előtt kell tartani (ApCsel 2,42); a gyülekezetet nemcsak az emberi munka, hanem az isteni gondviselés is építi (ApCsel 2,47). A gyülekezetépítés összetett munka, lelkészek, gyülekezeti vezetők kötelessége. Szükségességét igényeink igazolják, mikéntjét szakmaiságunk határozza meg. Az elméleti felvezetés után az előadó saját gyülekezetében, Torockószentgyörgyön gyűjtött tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Az előadás nagy érdeklődést váltott ki, a hozza szólások rendjén kitűnt, hogy a gyülekezetépítést minden lelkész végzi, még ha sokszor nem is tudatosan és nem együtt a közösséggel. Ezek után Lőrinczi Zoltán, a Kolozs megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatója tartott rövid ismertetőt a jelenleg elérhető mezőgazdasági pályázatokról. Beszélt a földalapú támogatásról, a félig önfenntartó gazdaságok támogatásáról, a fiatal gazdák farm alapításának támogatásáról, a turizmus bátorítására vonatkozó pályázatról. Dácz Tibor gazdasági tanácsadó ismertette a lelkészi fizetések kiutalásának, az adók és járulékok kifizetésének, a nyilatkozatok leadásának tervezett átalakítását. Ugyanakkor az egyházköri könyvelő feladatkörének kiszélesítéséről is beszélt. Az értekezlet végén Pap Mária esperes megköszönte az egyházközségeknek a székelyszáldobosi leányegyházközségnek nyújtott támogatást, Máthé Sándor lelkész pedig, mint az Egyházi Alaptörvény módosítását előkészítő bizottság tagja, felkérte a lelkészeket, hogy fogalmazzák meg e módosítással kapcsolatos meglátásaikat, esetleges javaslataikat. Az értekezlet egyházi énekkel és közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a sepsiszentgyörgyi egyházközségnek a vendéglátást II. évnegyedi lelkészi értekezlet a évi második évnegyedi lelkészi értekezletünket május 11-én tartottuk Nagyajtán, a Küküllő-i egyházkörrel közösen. A nagyajtai unitárius egyházközség Áldás Házában jelen voltak : Egyetemes egyház részéről :Ft.Bálint Benczédi Ferenc püspök, Andrási Benedek oktatási előadó tanácsos, Sándor Krisztina médiareferens, Demeter Sándor székelyderzsi lelkész, az Unitárius Közlöny főszerkesztője. Küküllő: Szentgyörgyi Sándor esperes, Benedek Jakab, Fülöp Alpár,Veress Ferenc, Nagy Endre, Péterfi Sándor, Kiss Zsuzsánna, Kiss Sándor, Nagy Ferenc, Bálint Imre, Jenei László Csaba. Háromszék-Felsőfehér: Pap Mária, esperes, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó 9

11 Ferenc, Tordai Ernő, Adorjáni Levente, Szabó József, Fekete Levente, Kotecz József, Márkos Hunor, Máthé Sándor, Szász Ferenc, Székely János, Török István, Szász Ferenc, Márkos Ervin, Vass Károly, Kovács István, Kiss Alpár, Szabó Adél Júlia, Biró Attila lelkészek. Igazoltan hiányzott: Pálffy Tamás, Finta Emese betegség miatt, ifj.kozma Albert hivatali teendők miatt. Igazolatlanul hiányzott Orbán Erika kórházlelkész A 6. számú egyházi ének eléneklése után Veress Ferenc ApCsel 11,1-18 alapján tartott bibliamagyarázatot. Az őskeresztény közösség nagy kérdéseit próbálta párhuzamba állítani közösségünk jelen helyzetével, s felszólította a jelenlevőket, hogy az aktualizálást közösen végezzék el, amit a jelenlevők meg is tettek. A megbeszélés után Andrási Benedek oktatási előadó tanácsos megtartotta előadását, melynek a következő címet adta: Mit várhatunk az új romániai közoktatási törvénytől? A 2003-ban elfogadott alkotmány háromféle iskolát nevez meg: állami, magán és felekezeti. Az oktatási alapelvek között az esélyegyenlőség, az identitás ápolása és a felekezetek sajátos szükségletei is ki vannak hangsúlyozva. A vallásoktatás a törzsanyag része, nem opcionális; létszámtól függetlenül minden felekezetű diáknak az állam biztosítja a megfelelő vallásórák lehetőségét. Vallást csak szakképzett személyzet taníthat, akit a minisztérium és felekezet közötti protokoll elismer, felhatalmaz. A jelenlegi meghatározás szerint egyházunkban 5 lelkész és 2 vallástanár minősül szakképzettnek. A vallástanár a többi tanárhoz hasonlóan minden elvárásnak meg kell feleljen, a vallásból adott értékelés részét képezi a gyermek ún. portfoliójának. Az elismert felekezeteknek jogukban áll felekezeti oktatási rendszert működtetni. A létező oktatási intézményekről a következő három hónapban születik megegyezés. A felekezeti iskola feltételei azonosak a magánoktatással. A felekezeti oktatás tartalmának 70-80%-a kötelező módon meg kell feleljen a nemzeti alaptantervvel, 20-30% pedig helyi jellegű lehet. Az oktatás a 8 alaphozzáértés (kompetencia) fejlesztését kell szem előtt tartsa. A finanszírozást illetően a felekezeti oktatás részesül az alapfinanszírozásban, de bizonytalanok a kiegészítő összegek, melyek a működésen túl a fejlesztést is biztosítanák.. A törvény pozitívumai: saját és sajátos intézményrendszer kiépítését teszi lehetővé; esély van a partikulák újraindítására; biztosítja a központosított rendszerből való kiszabadulást, az autonómiát. Ellenérvek: pénzügyi bizonytalanság; személyi feltételek hiánya; sajátos kisebbségi létből fakadó magyar-magyar ellentétek kialakulásának veszélye; az úgysem sikerülhet mentalitás. Ezek után az előadó ismertette a törvény érvénybe lépését szolgáló menetrendet, s megfogalmazta a lelkészekkel szembeni elvárásokat: imádság, bátorítás, segítség, együttműködés. Rövid szünet után Sándor Krisztina médiareferens megtartotta előadását Egyházi sajtónk 2011-ben címmel. Mindenekelőtt a célközönséget határozta meg: egyházfenntartó hívek, nyilvánosság, lelkészek stb. A sajtó nemcsak a lelkészeknek szól, nemcsak a lelkészek ízlését kell tükrözze, mert szükség van arra, hogy a nagy nyilvánosság elé tárjuk dolgainkat. Ezután a sajtó néhány alapfogalmát tisztázta: sajtó, média, médium, külső és belső 10

12 kommunikáció, nyilvánosság. A belső kommunikáció az egyházban kell történjen, eszközei: körlevelek, levelező listák, telefon, e-posta, nem hivatalos kommunikáció. A külső kommunikáció az egyházról közöl információkat, eszközei: közlemények, interjúk, riportok, sajtótájékoztatók, kiadványok, honlap. Ezek után részletesen ismertette a saját munkáját, a belső kommunikáció erősítését a külső javítására. Bemutatta az egyház kiadványait, az újonnan megjelent szórólapokat, az egyház honlapját és felhívta a figyelmet az eseményekről való időbeni tájékoztatás és az eseménynaptárak fontosságára. Demeter Sándor a Közlöny megújulási és marketingstratégiájáról beszélt, az előfizetési és terjesztési lehetőségekről. Az UK jelmondata: Az élő hit írott tükre. Meg kell teremteni az előfizetés lehetőségét. Az UK ára az erdélyi gyermeklapok árával azonos. Előadó ismerteti a kiadási költségeket. A terjesztéssel kapcsolatosan gondolkodni kell, hogy hogyan lehetne lerövidíteni az utat, amelyet az UK bejár az egyházi központtól az olvasóig. A vásárlásösztönzés első lépése a kutatás, mert csak arra tudunk hatni, amiről kutatást végeztünk. A személyes eladáson kívül (mely igen eredményesen működik) más lehetőségeket is keresni kell a terjesztésre: online reklám, szórólapok, direkt marketing, akciók, médiában való jelenlét. Az UK minőségében élen jár a testvérfelekezetek hasonló jellegű lapjai között. Fel kell mérni a közvélemény alakulását, mert csak azon lehet változtatni, amit mérünk. Mindkét előadó felvezetését élnék vita követte és sok jó ötlet és elképzelés született az egyházi kiadványok bel-és külmissziói szerepének fokozására. Az értekezlet végén Pap Mária esperes megköszönte a jelenlevőknek az együttmunkálkodást, az előadóknak és bibliamagyarázónak a munkáját, majd az értekezlet bezárta. A II.évnegyedi közös lelkészi értekezlet közebéddel zárult. Hálásan köszönjük a nagyajtai egyházközségnek a vendéglátást. Gondnok-keblitanácsosi értekezlet Brassó február 19. A brassói unitárius egyházközség tanácstermében jelen voltak:. Egyetemes egyház részéről: Ft. Bálint-Benczédi Ferenc, püspök, Máthé Dénes, főgondnok, Furu Árpád, építészeti tanácsadó Egyházkör részéről: Pap Mária, esperes, Boros János, felügyelő gondnok, Bedő András, felügyelő gondnok, Szabó Előd, egyházköri jegyző, Andorkó Ferenc, közügyigazgató Egyházközségek részéről: ifj. Rákosi János, Rákosi András (Alsórákos), Pál Albert (Kaca), ifj. Ördög Zoltán, Orbán László (Árkos), Máthé Attila (Tusnádfürdő), Fazakas László, Gazdag Zoltán, Bogyor Anna, Krausz Elvira (Barót), Uzoni István, Bálint Levente (Bölön), Balázs András, Szolga Domokos (Brassó-Óváros), Tóth János (Vidombák), Huszár Sándor, Huszár Enikő, Lőrincz Ferenc (Brassó-Újváros), Kádár András (Négyfalu), Kallos Ince, László Ferenc (Datk), Pető Elemér, Komis Ibolya, Pető Mihály (Felsőrákos), Barbat Rodica (Nagyszeben), Czintos János, Ütő Judit (Kálnok), Deák Ferenc (Bodok),Toró Zoltán, Nagy József, Sütő Domokos, Kálmán Mihály 11

13 (Kőhalom-Homoród), Nagy Csaba Géza, Bokor Ágnes, id. Bokor Sándor, ifj. Bokor Sándor (Kökös), ifj. Barabás András, Gocsmán Béla (Nagyajta), ifj. Balázs Sándor (Miklósvár), Bálint Ágoston, Fülöp Zoltán, Balázs Mózes, Szász Csaba (Olthévíz), Bedő Zsolt, Molnár Ferenc (Sepsikőröspatak), Vajda Gyula (Bukarest), Kató Sámuel, id. Gyerő Dávid, Gazdag Géza, Gazdag Ildikó, Mihály András (Sepsiszentgyörgy), Murvai- Buzogány László (Kovászna) id. Deák Mózes, Kósa Ferenc, Bálint György (Sepsiszentkirály-Botfalu), Gábor Vilmos, Bucs Ildikó, Márkos Sarolta (Szentivánlaborfalva-Kézdivásárhely), Mihály Zoltán, Bódi Béla, ifj. Opra Mózes, Gergely János, id. Fazakas András, Gyenge Ernő, id. Gyerő István (Ürmös), Ilkei Péter, Székely Piroska, Gál Imre (Vargyas), Farkas Ida (Székelyszáldobos). A 31. egyházi ének eléneklése után Andorkó Ferenc közügyigazgató mondott imát. Az áhítat után Boros János köri felügyelő gondnok köszöntötte az Egyetemes Egyház és az egyházközségek megjelent képviselőit, majd a gyűlést megnyitotta Kiemelte, hogy ebben az évben a gondnokok saját postacímükre kapták meg az értekezletre szóló meghívót. Kezdeményezésére az értekezlet résztvevői egy perces néma felállással emlékeztek meg Szabó Sándor néhai felügyelő gondnokról. Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntötte az egybegyűlteket, s megköszönte a világi vezetőknek, hogy az egyház ügyét is felvállalják. Ismertette címszavakban az értekezlet napirendi pontjait. Máthé Dénes főgondnok köszöntötte az egyházkör és az egyházközségek vezetőségét. Kifejtette, hogy a világiak nemcsak hívei, hanem felelős fenntartói kell legyenek az egyháznak. Az egyház két pillérre épül: a lelkészi és a világi elemre. Minden esetben meg kell keresni a megegyezés lehetőségét, a legjózanabb, az egyház érdekeinek leginkább megfelelő döntéseket kell meghozni. Felelősséggel kell őrködni az anyagi javak épsége fölött. A köszöntések után Furu Árpád építészeti tanácsadó előadása következett az épületek karbantartásáról, melyet a jelenlevők figyelmesen hallgattak meg majd kérdéseikre az előadó válaszolt. Rövid szünet után, Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök beszélt a lelkészi munkaszerződés szükségességéről. Kifejtette, hogy az egyház egy lelki közösség, de ugyanakkor egy intézmény is, mely meg kell szervezze önmagát. Meg kell tanulnunk törvényes szempontból is beilleszkedni a minket körülvevő társadalomba. Természetesen a lelkészi munkaszerződés mellett az egyházközség egészét érintő szabályzatra lenne szükség. A szerződés nemcsak a kötelezettségeket, de a jogokat is meg kell határozza. A szerződés hiányában állandóan félreértésekbe, vitákba ütközünk. Pontosan kell körvonalazódjon a szerződés kezdete és befejezése. A lelkész hivatali, irodai munkája látható, mérhető, de a lelkésznek láthatatlan szolgálata is van. Szabályozni kell, nyíltan kell kezelni a lelkészek másodállásának kérdését. A szerződések mellett azonban a világi elem is felelősséget kell vállaljon az egyház vezetésében, hogy ezzel segítsék a lelkész munkáját. Püspök úr felvezetése után a jelenlevők megfogalmazták meglátásaikat, bizonyságot adva arról, hogy a kérdést több egyházközségben is tárgyalták már. A következtetés az volt, hogy legalábbis, ami a szerződés egyházközségi részét illeti, további munkára és az egyetemes egyház segítségére van szükség. Ezután az egyházközségek képviselői beszámoltak a gyülekezetek életének 12

14 legfontosabb kérdéseiről, érintve mind az anyagi, mind a lelki élet területén elért sikereket illetve felmerült gondokat. Ezek után Pap Mária esperes ismertette a vizsgálószékek időpontjával kapcsolatos tudnivalókat. Bejelentette, hogy az egyházköri közgyűlést május 28-án tartjuk meg Sepsiszentgyörgyön. Felhívta az egyházközségek képviselőit, hogy a február 27-én tartott istentiszteleteken gyűlt perselyes adományt a székelyszáldobosi leányegyházközség javára ajánlják fel. Átadta a gondnokoknak azokat a kérdőíveket, melyek az egyházközség életének leírására, valamint az egyházi alaptörvény módosítására vonatkozó meglátások megfogalmazására adnak lehetőséget és arra kérte őket, hogy április végéig juttassák vissza az esperesi hivatalnak feldolgozás végett. Bedő András felügyelő gondnok, záró beszédében a világi elemet nagyobb felelősségvállalásra szólította fel. Megköszönte a főtisztelendő püspök úr, főgondnok és előadó jelenlétét. A további munkához Istentől kért erőt és áldást. Pap Mária esperes is köszönetet mondott az előadónak és a résztvevőknek a kitartásért. Értékelte a világiak munkáját, kihangsúlyozva, hogy az előttünk álló küzdelmekben kitartásra és békességre lesz szükségünk. Andorkó Ferenc közügyigazgató imája zárta az értekezletet, melyet közebéd követett. Hálásan köszönjük a brassói gyülekezeteknek a vendéglátást. Egyházköri életünk más rendezvényei Köri nőszövetségi találkozó Sepsiszentgyörgy Egyházkörünk nőszövetségei április 30-án találkoztak évi rendes közgyűlésükön, Sepsiszentgyörgyön, népes jelenléttel, bár hiányoztak Alsórákos, Barót és Olthévíz képviselői. Az Unosz nevében Asztalos Klára elnök, a kör nevében Andorkó Rozália elnök köszöntötte a jelenlevőket, áhítatot és istentiszteletet Orbán Erika korház lelkész tartott. A házigazdák nevében Váncsa Csilla nőszövetségi elnök, Kovács István lelkész, az egyházkör nevében pedig Pap Mária esperes köszöntötte az egybegyűlteket, akik egy perces néma felállással adóztak a már csak néhai dr. Albert Éva emlékének. Az egyházkör nőszövetségeinek beszámolóit Bokor Ágnes köri titkár ismertette, majd Sepsiszentgyörgy unitárius nevezetességeiről és a családi mítoszokról hangzott el előadás, melyet kiscsoportos megbeszélés követett. A közgyűlésen Márk Attila gitárművész is fellépett. A köri közgyűlés közebéddel zárult, hálásan köszönjük a sepsiszentgyörgyi egyházközségnek és nőszövetségének a vendégfogadást. Egyházkör és testvérgyülekezeti kapcsolatok Egyházkörünk 20 egyházközsége közül jelen pillanatban Fogaras-Nagyszebennek és Kálnoknak nincs testvérgyülekezete. A többi egyházközségek esetében a kapcsolat alakulása széles skálán mozog, a nagyon jótól a névlegesig. Ennek okai összetettek, sokszor mindkét fél hibája, de részünkről mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fenntartsuk, esetleg újjáélesszük, hiszen ez a lehetőség mindnyájunkat gazdagít, és 13

15 nem feltétlenül csak anyagiakban. A tavalyi évben az testvérgyülekezeti kapcsolatok beindításának 20. évfordulóját ünnepeltük egyházközségi, egyházköri és egyetemes egyházi szinten. A köri megemlékezést és ünneplést június 24-én, csütörtökön tartottuk a brassói templomban. A rövid alkalmi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Máthé Sándor köri testvérgyülekezeti képviselő végezte magyar és angol nyelven. Közreműködtek még Tordai Ernő és Szabó József lelkészek. Az alkalom ünnepélyességét emelte a brassói egyházközségek dalárdájának és az Albany UU. gyülekezet kórusának műsora. Mind a szervezők, mind az egyházkör vezetősége sajnálatosnak tartja, hogy az egyházközségeknek kiküldött, a lelkészeknek elektronikus formában is eljuttatott meghívás ellenére, csak három egyházközség és lelkésze volt jelen a megemlékezésen. Hálásan köszönjük a köri képviselőnek és a brassói egyházközségeknek a rendezvény szervezését. Egyetemes egyházi szinten a megemlékezés július között zajlott amerikai és erdélyi részvétellel. Ebből az alkalomból egyházunk egy fényképekkel ellátott kétnyelvű kiadványt jelentetett meg, amelyben a testvérgyeházközségi kapcsolatokról vallanak az egyházközségek. Alább olvashatók a kör egyházközségeinek a hozzájárulásai: Alsórákos-Seattle Amikor 2001-ben Alsórákosra kerültem, a testvérgyülekezeti kapcsolat már javában működött. Elődöm, Egyed Dániel ideje alatt, pontosabban 2000-ben, a seattle-i testvérgyülekezet segítségével sikerült a kántori lak teljes felújítását befejezni. Ugyanabban az esztendőben meglátogatott a testvérgyülekezet lelkésze és néhány tagja. Azóta pár esztendő kivételével szinte minden évben eljöttek hozzánk testvérgyülekezetünkből. Hogy csak néhányukat említsük: Fred Cox, Alicia Grace, Deborah Raible, Jon Luopa lelkész, valamint Philip See. A seattle-iek segítségével az évek folyamán nagyon sok tervünket sikerült valóra váltani. Mezőgazdasági gépet vásároltunk (Fred Cox személyes segítségével), később szolgálati autót is. Négy éven keresztül az egyházközségünkből tizenegy fiatal tanulmányi ösztöndíjban részesülhetett, a lelkészi lakás felújításához is jelentős támogatást kaptunk től kezdődően sikerült beindítanunk a vasárnapi iskolát, amelynek mindennemű felszerelését a testvérgyülekezettől kaptuk. Az alsórákosi gyermekek és fiatalok testvérgyülekezetünknek és Philipp Seenek köszönhetően a vasárnapi iskola keretén belül angol nyelvet tanulhatnak, mivel a laptopok angol tanítási programokkal vannak ellátva. Büszkén mondhatjuk, e programunk igen nagy sikernek örvend, hiszen nemcsak az unitárius gyerekek használják ki, hanem a más felekezetűek is. (Szabó József Csaba) Árkos-Houston/Palomar Az árkosi egyházközség és a houstoni 1. számú unitárius-univerzalista egyházközség között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Ez egy kislány, Erika Nagel árkosi látogatásával kezdődött. Ő számolt be gyülekezetében először Árkosról. A houstoni kórus 14

16 tagjai kedvet is kaptak egy erdélyi úthoz. A kapcsolat elevensége Laura és Harry Nagelhez, Dean Daltonhoz, Don Smithhez, a Ken házaspárhoz és ahhoz a bizottsághoz kötődik, amelynek tagjai vállalták a testvérkapcsolat szervezését. Folytatódott az árkosi lelkész-házaspár houstoni látogatásával. Mi, árkosiak szeretettel fogadtuk és fogadjuk a jövőben is a testvérgyülekezeti tagok látogatását. Hálásan köszönjük a Cathy Cordes támogatásával Árkoson szervezett felmérési tevékenységet, amelyet dr. Richard Ford, a Clark Egyetem professzora vezetett. A houstoni gyülekezettől kapott adományt az egyházi épületek felújítására használtuk fel. A templom orgonájának elektromos fújtatóval történő ellátása Dean Dalton karvezető szervező munkájának köszönhető. A palomari kapcsolat régebbi. Akkor kezdődött, amikor még a kökösi egyházközség lelkésze voltam. A palomari egyházközség úgy döntött, hogy a kapcsolat Árkossal folytatódjék. Négy évvel ezelőtt Jeanna Mielcarek látogatta meg egyházközségünket re csoportos látogatást terveznek. A palomari gyülekezettől is kaptunk anyagi támogatást, amelyet szintén az épületek felújítására fordítottunk. (Székely János) Barót-Summit A summitiakkal 1992 óta ápolunk szoros kapcsolatot. Abban az időben a partnerség amerikai frontját David és Beverly Bumbaugh tartottak, de a tulajdonképpeni kapcsolat kialakítása és megerősítése Ruth Vogler lelkes, önzetlen munkájának köszönhető. Ő volt az első, aki 1993-ban egyházközségünkbe látogatott és hivatalosan aláírtuk a testvéregyházközségi szerződést ben Carol Haag és férje látogatott Barótra. Közben lendületesen megkezdtük a templom építését. Testvéregyházközségünk nagy anyagi áldozatának is köszönhetően 1995-ben be is fejeztük. Ekkor Ruth Vogler vezetésével népes küldöttség vett részt a templomszentelésen ban feleségemmel három hétig voltunk vendégei a summitiaknak. Ott született meg a harang adományozásának ötlete. Barátaink 80%-ban fedezték a megöntetés költségeit. A felszentelesére 1997-ben került sor, amelyen Ruth vezetésével népes küldöttség vett részt. A summiti egyházközség igen fontos adományokat tett a folyamatos munkálatok kivitelezése mellett a fűtés beindítására, a bútorozásra, az istentiszteletek utáni kávéórák megtartására, egyetemisták ösztöndíjazására, a rászorulók megsegítésére, a gyerekek és idősek karácsonyi megajándékozására. A szépkorú Ruth Vogler 2002-ben visszavonult és a kapcsolattartó szerepét Jean Crichton vette át. Vele is rendszeres a kapcsolattartás, hetente beszélünk, tervezünk, számolunk be az egyházközségek tevékenységéről. (Kiss Alpár) Brassó-Óváros San Diego Levélrészlet 1990 júliusából: Mi, a San Diego-i UU Gyülekezet tagjai és barátai üdvözletünket küldjük nektek és gyülekezeteteknek. Ezekben a nehéz, megpróbáló és gyorsan változó időkben gondolunk rátok. Meg szeretnénk ismerni titeket, unitárius 15

17 hittestvéreinket és segíteni benneteket, hogy megismerjetek minket a testvérgyülekezeti programon keresztül. Ha érdekel benneteket egy ilyen testvérgyülekezeti kapcsolat, kérünk, írjatok nekünk erről. Írjatok magatokról, a közösség reményeiről és arról, milyennek képzelitek el ezt a kapcsolatot. Nagyon szeretnénk hallani rólatok... Minket is érdekelt egy efféle kapcsolat, és már húszadik éve munkálkodunk annak megerősítésén. Húsz esztendő hosszú idő, mi pedig meg vagyunk győződve róla, hogy sok mindenben megváltozott jó irányban ez a partneri viszony. Nagyon sok lelkes ember kapcsolódott be, hogy újabb távlatok nyíljanak gyülekezeteink kapcsolatában. Sok-sok jó barátot nyertünk, kiszélesítve családi körünket. Áldás kísérte minden ténykedésünket, a nem kevés kihívás mellett, de mindez mindkét gyülekezet javát szolgálta. Bízzunk abban, hogy ez folytatódni fog. Midőn számba vesszük e kapcsolat eredményeit kölcsönös látogatások és ajándékozások, az angol nyelvtanítás, a hihetetlen építési tervünk, a jövőbe is tekintünk, és nagy reményeket fűzünk testvérségünk elkövetkező húsz esztendejéhez. (Máthé Sándor) Brassó-Újváros Vancouver Amikor húsz éve megváltozott körülöttünk a világ, magunk se hittük, mi történt. De a testvéregyházi kapcsolat létrejötte a mai napig unitárius egyházunk egyik legfontosabb eseménye. A szabadság ajándéka és kényszere, az amerikai testvérekkel való találkozás arra is jó alkalom volt, hogy a magunk majd fél évezredes történetét és jelenkori hitünket újraértelmezzük, a múlt perspektívájából áttegyük a jövőébe. Ma már nyilvánvaló, hogy e közös jövő mindennél erősebben köt össze bennünket, hiszen együtt találhatunk csak válaszokat egy örök hitbeli kérdésre és egységesülő világunk kihívásaira. A vancouveri testvéreink révén magának Kanadának köszönöm meg a kanadai embereknek, hogy példát mutatnak nekünk, hogyan kell integrálni és nem felszámolni a népi kultúrákat, hogyan kell vigyázni egy gyönyörű ország természeti kincseire, hogyan kell mosolyogva és türelmesen viszonyulni a mássághoz. Hálásak vagyunk a barátságért, szeretetért, soha nem lanyhuló segítségnyújtásért. Hagyományos erdélyi papként mindig kezem ügyében van a Biblia. Segítségével hadd foglaljam egy mondatba mindazt, amiért, úgy érzem, köszönettel tartozunk testvéreinknek. Pál apostol írta e mondatot majdnem kétezer évvel ezelőtt az efézusbelieknek. Köszönjük tehát, hogy eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Szász Ferenc) Felsőrákos Spokane/Westminster Húsz esztendeje egy kedves amerikai házaspár, Julie és Jerry Jose belépett a felsőrákosi papilak ajtaján. Szívükben hozták egy akkor még ismeretlen gyülekezet szívélyes üdvözletét és jókívánságait. Életem első repülőútja Amerikába feledhetetlen emlék marad. Ma is előttem áll az a lelkes csoport, amelynek tagjai egy Isten hozott, József! táblát a magasba tartva ott 16

18 vártak a spokane-i reptéren. Az első amerikai unitárius főtanácsi ülés, az első angolul elmondott prédikáció... Felejthetetlen emlékek a csoportlátogatások, amikor megosztottuk testvéreinkkel ételünket, italunkat, otthonainkat. Együtt imádkoztunk és ünnepeltünk, együtt kirándultunk és emeltük magasba egy Egészségedre! kíséretében a köményest. A vendégház projektje, az ösztöndíjak elindítása, nő- és ifjúsági szövetségünk lelki és anyagi támogatása, a könyvborítók készítése mind olyan alkalmak, amelyek feledhetetlenné teszik a testvérséget. Hadd álljon itt egy pár sor a második testvérről is. Lou és David Wervolf személyes látogatásának köszönhető, hogy a felsőrákosi unitáriusok még egy testvéri kapcsolattal büszkélkedhetnek. A Westminster Congregational United Church of Christ gyülekezettel hoztuk létre ezt a kapcsolatot. Két éve, hogy e gyülekezet egy csoportja járt Felsőrákoson. Együtt ünnepeltük a hálaadás napját, amerikai módra. Egy éve annak, hogy feleségemmel látogatást tettünk, egy-egy hetet töltve mindkét gyülekezetben. (Kotecz József) Kézdivásárhely-Ann Arbor Nehéz pár mondatban megfogalmazni annak a tizenhárom éves testvérgyülekezeti kapcsolatnak a lényegét, amely Ann Arbort és Kézdivásárhelyt köti össze. Szinte lehetetlen, hogy egyetlen kifejezéssel visszaadjuk azt, amit ez a kapcsolat számunkra jelent. De bármennyire lehetetlennek tűnik, úgy érzem, mégis találtam rá megfelelő szót: ihletettség. E testvérgyülekezeti kapcsolat éltetői olyan ihletett emberek, akik segítenek másokat felfedezni, magunkban alvó lehetőségeket, tehetségeket a világ és önmagunk megismerésének közös munkájában. E tizenhárom év egymás megismerésének folyamatos lehetősége volt a látogatások, közös munka, levelek, ösztöndíjprogramok, lelki és anyagi segítség által. Otthonhoz segítettek bennünket Kézdivásárhelyen és otthont adtak a szívükben is. Segítettek nekünk a gondok idején és megmutatták a szeretet és bátorság lehetőségét a megpróbáltatások elviselésére. Megihlettek bennünket, hogy felfedezzük magunkat és közösségünket e kapcsolatban és segítettek vágyaink megvalósításában az összetartozás, a felelősségvállalás, a reménység által. A hála mindig kényelmetlen, mert megbontja a kapcsolatok egyensúlyát, de mi ezt a hálát soha nem éreztük tehernek. Ez a hála is erő az ihlethez, amely erőt ad a küzdelmeinkhez, céltudatot álmainkhoz és bátorságot tetteinkhez. (Pap Mária) Kőhalom-Clearwater A kapcsolatfelvétel dátuma Ez a dátumot az amerikai testvéregyházközség honlapján a jeles történések között említik. A kapcsolattartás alkalmi levelezés és az amerikai fél részéről történt látogatások által bontakozott ki. A clearwateriek több alkalommal anyagi támogatásban részesítették a kőhalmi egyházközséget. (Vass Mózes) 17

19 Kökös-Richmond A két egyházközség közötti kapcsolat Székely János kökösi lelkészsége idején alakult ki, majd Józsa Lajos tovább mélyítette. A kezdeti kommunikációs nehézségeket megoldva Veres János egyházközségi tag közreműködésével egyre intenzívebbé vált a levélváltás, ami elvezetett ahhoz, hogy 2006-ban Pat Vaughn és Judith Mils meglátogatta egyházközségünket. A richmondi testvéregyházközség anyagi segítséget ajánlott fel számunkra a Buy a tile! ( Vásárolj egy cserepet! ) projekthez. Ezzel a segélyezéssel az egyházközség kántortanítói lakásának tetőszerkezetét sikerült újjáépíteni. De működött egy másik akció is ugyanarra a célra: Józsa Lajos tájékoztatása szerint magyar ételrecepteket fordíttattak le angolra, azt elküldték -en és ún. Transylvanian dinnereket (erdélyi vacsorákat) rendeztek. A bevételt elküldték a kökösi egyházközségnek. A munkálatok 2006-ban értek véget től lettem a kökösi egyházközség lelkésze. Veres János, a testvéregyházközségi bizottság tagja és a helyi angolul tudók segítségével megújítottuk a két egyházközség kapcsolatát ban újabb adomány érkezett Richmondból, amelyet az imaterem felújítására fordítottunk. Háromszéki honismertető ajándékokkal köszöntük meg támogatásunkat. Kialakulóban van a fiatalok közötti levelezés. A helyi fiatalok közül már néhány személy levélben elküldte rövid életrajzát, fényképét, és remélhetőleg kialakul majd a személyes barátság is. (Bíró Attila) Kovászna-Kalamazoo A két egyházközség közötti kapcsolat Jill McAllisterrel kialakult ismerettségünk révén jött létre. Mindketten érdeklődőek lévén a nemzetközi unitárius kapcsolatok irányában úgy döntöttünk, hogy kapcsolatunkat kiterjesztjük egyházközségeink felé is, és testvéri viszonyt hozunk létre. Az első közös projektek ifjúsági konferenciák voltak, amelyek közül az elsőt Ilyefalván, a másodikat Corvallisban és több más amerikai helyszínen szerveztük. Az első erdélyi konferencia témája környezetvédelmi volt Közös otthonunk, a Föld címmel, a második, amelyet az AEÁ-ban tartottunk, a Hogyan éljünk? nagy kérdésre kereste a választ. A fiatalok is nagyban hozzájárultak a konferenciák anyagi megalapozásához. A két konferencia életre szóló és szemléletalakító élményt jelentett mindkét fél húsz-húsz fiatalja számára. Több küldöttség is ellátogatott hozzánk, majdnem minden évben Jill vezetésével. A kovásznai leányegyházközségnek az az álma, hogy szert tegyen egy saját istentiszteleti helyiségre. Ennek megvalósítása érdekében testvéreink több gyűjtést és vásárt szerveztek, és jelentős összeggel támogattak. Azt tervezzük, hogy a kalamazooi testvéreink meghívására egy kovásznai csoport látogasson el hozzájuk. Egy kis leányegyházközségnek amilyen a kovásznai nagyon jó érzés tudni, hogy az Atlanti-óceán túlsó partján nővéreink és testvéreink vannak, akik folyamatosan ihletnek és táplálnak barátságukkal. (Kovács István) 18

20 Nagyajta-Madison A egyházközségek közötti kapcsolat 1991-ben indult, amikor Madisonban Max D. Gaebler, majd Ruth Gibson, Nagyajtán Gál Jenő volt a lelkész. Rendszeresen leveleztek, több alkalommal személyesen is találkoztak. Gaebler és Gál nyugalomba vonulása után a kapcsolatot madisoni részről Scott Gerard Prinster és Kelly Crocker lelkészek, valamint a testvérgyülekezeti bizottság elnöke, Marjorie Marion és férje, Peter, illetve Gill Mary Ann építették. Nagyajtai részről én magam és feleségem, Judit ápolgattuk partnerségünket. Gyülekezetünk kezdettől rendszeresen kap Madisonból komoly pénzbeli segítséget: évente ösztöndíjat biztosítanak arra érdemes fiataljainknak, támogatják ifjúsági és gyermekprogramjainkat. Értékesítik nőszövetségünk asszonyainak gyöngyből fűzött nyakékeit, hogy a begyűjtött pénzösszeget az épülő közösségi házunk javára fordíthassuk. A 2003-ban elkezdett Áldás Háza építkezési költségeihez évente igen komoly összeggel járultak hozzá ben meglátogatott minket a madisoni kórus ben madisoni meghívásra feleségemmel egy csodálatos kirándulással egybekötve meglátogattuk amerikai testvéreinket. A madisoniak megszervezték a Testvérkapcsolati Magyar Estet. A Judit készítette kürtőskalács mellett Peter Marion fényképekről bemutatta Nagyajtát, vártemplomunkat, az épülő Áldás Házát. A Magyar Est és az istentiszteletek perselyes adakozásait kedves amerikai testvéreink felajánlották gyülekezetünknek az Áldás Háza teljes bebútorozása céljából. (Fekete Levente) Olthévíz- Charlottesville A kapcsolat 1992 májusában Máthé Sándor lelkész amerikai látogatása alkalmával jött létre; Nathalie Gulbrandsen, akkori moderátor segített a kapcsolatfelvételében. Később több látogató is érkezett: Valerie Brown, Corinne Le Bovit, Wayne Arnason, Kathleen Rolenz, Sarah Arnason, Janelle Molloy, Edward és Margaret Jones, Neil Glassberg, Steven Kirkup, dr. George Kimmich Beach, Jean és George Sorelles Jones. Postai és elektronikus levelek jöttek-mentek, fényképek és videofelvételek, ajándékok utaztak a két kontinens között. A kapcsolattartásban részt vállaltak az egyházközség lelkészei is: Wayne Arnason, George Kimmich Beach, David Takahashi Morris, Morris Hudgins, mindkét részről a testvéregyházközségi képviselők, mint ahogy Barbara Beach is. Wayne Arnason olhévízi látogatása alkalmával merült fel az angol nyelv tanításának ötlete. Először Neil Glassberg majd Steven Kirkup egy-egy hónapot töltött egyházközségünkben felnőtt és gyermek csoportok oktatásával. Neil Glassberg itt-tartózkodása nyomán kezdődött a kisgyermekek szemészeti vizsgálatának programja. Amerikai testvéreink óvodások és kisiskolások oftalmológiai vizsgálatát támogatták. A testvéregyházközség anyagi támogatásával számítógépet vásároltunk az egyházközség részére, de egy ideig az internet-előfizetést is támogatták. Havi rendszerességgel küldik az egyházközségi értesítőt, a TJMC Bulletint. Évente alkalmi 19

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

HÁROMSZÉK- FELSŐFEHÉRI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR ÉVI KÖZGYŰLÉSE BÖLÖN

HÁROMSZÉK- FELSŐFEHÉRI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR ÉVI KÖZGYŰLÉSE BÖLÖN HÁROMSZÉK- FELSŐFEHÉRI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR 2012. ÉVI KÖZGYŰLÉSE BÖLÖN 2012. JÚNIUS 2. Esperesi jelentés a 2011. május 28. 2012. június 2. közötti időszakról Nagytiszteletű Egyházköri Közgyűlés!. Ti vagytok

Részletesebben

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet" kérdésével foglalkozott.

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet kérdésével foglalkozott. \ EGYHÁZI ÉLET Egyházi Képviselő Tanács második évnegyedi gyűlését június 1-én tartotta meg dr. Kovács Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnöklete alatt. Egyházi Főtanács június 11 12. napjain

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK Felelős szerkesztő: Székely Kinga Réka Összeállította: Márkó László Szerkesztő: Bálint Róbert Zoltán Olvasószerkesztő: Kürti Miklós Nyomdai előkészítés: Virág Péter Nyomdai munkálatok: GLORIA és IDEA nyomda

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

EGYHÁZI ÉLET HÍREK. Egyházi Képviselő

EGYHÁZI ÉLET HÍREK. Egyházi Képviselő EGYHÁZI ÉLET HÍREK Egyházi Képviselő Tanács szeptember 29-én tartotta III. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán szerepeltek az előző ülés óta elnökileg elintézett fontosabb közigazgatási és gazdasági ügyekről

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Egyházi élet - Hírek

Egyházi élet - Hírek 107 Egyházi élet - Hírek Az Egyházi Főhatóság tevékenysége m Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács február 17-én rendkívüli tilést tartott Kolozsváron, amelynek tárgysorozatán

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről

Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről Az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából a Gondviselés

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZŐKÖNYV Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén Időpont: 2012. szeptember 11. 17.00 Helyszín: Éden Étterem, 1011 Budapest, Iskola u. 31. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16.

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16. II. Futapest - Zebegény Crossfutás 2009. augusztus 16. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI MÁRTON 1995 1469 13:52 2. PÁPAI BENEDEK 1998 1468 15:37 3. KORPONAY GYÖRGY 1995

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0 Sorszám Intézmény / Szervezet megnevezése A programtervezet megnevezése Megítélt összeg 1 Baróti Baptista Gyülekezet Az egyházközség működési költségei 1.000 2 Baróti Baptista Gyülekezet Templomjavítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben