ELFOGADOTT SZÖVEGEK április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408"

Átírás

1 ELFOGADOTT SZÖVEGEK április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

2

3 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények ***I (A6-0051/ Elıadó: Miroslav Ouzký) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0572 C6-0334/ /0202(COD))... 1 P6_TA-PROV(2008)0110 Európai migrációs hálózat * (A6-0066/ Elıadó: Luciana Sbarbati) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai migrációs hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0466 C6-0303/ /0167(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2008)0111 A közösségi programok igazgatásával megbízott végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásának módosítása * (A6-0068/ Elıadó: Ingeborg Gräßle) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló.../.../ek bizottsági rendelet tervezetérıl (SEC(2007)0492 C6-0123/ /0901(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0112 Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet * (A6-0069/ Elıadó: Ingeborg Gräßle) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrıl szóló 2343/2002/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló.../.../ek, Euratom bizottsági rendelet tervezetérıl (SEC(2007)1013 C6-0417/ /0151(CNS)) PE \ I

4 P6_TA-PROV(2008)0113 Halászati jogokon alapuló irányítási eszközök (A6-0060/ Elıadó: Elspeth Attwooll) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a halászati jogokon alapuló irányítási eszközökrıl (2007/2111(INI)) P6_TA-PROV(2008)0114 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételérıl (Málta és Portugália) (A6-0083/ Elıadó: Reimer Böge) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételérıl szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemrıl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérıl szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján, (COM(2008) C6-0085/ /2043(ACI)) P6_TA-PROV(2008) es költségvetési iránymutatások: I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz (A6-0082/ Elıadó: Janusz Lewandowski) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a 2009-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevıszék, VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - Európai ombudsman, IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (2008/2021(BUD)) P6_TA-PROV(2008)0116 Eurostars ***I (A6-0064/ Elıadó: Paul Rübig) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végzı KKV-k támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történı közösségi részvételrıl szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0514 C6-0281/ /0188(COD)) P6_TA-PROV(2008)0117 Szén- és Acélipari Kutatási Alap * (A6-0039/ Elıadó: Adam Gierek) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjára vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0393 C6-0248/ /0135(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0118 A közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenységei és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáférése * (A6-0072/ Elıadó: Catherine Stihler) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenységeinek engedélyezésérıl és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáférésérıl szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0330 C6-0236/ /0114(CNS)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2008)0119 Tibet (B6-0133, 0134, 0135, 0136, 0137 és 0138/ ) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása Tibetrıl P6_TA-PROV(2008)0120 A Horvátországról szóló évi országjelentés (A6-0048/ Elıadó: Hannes Swoboda) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása Horvátország évi országjelentésérıl (2007/2267(INI)) P6_TA-PROV(2008)0121 A rák elleni küzdelem (B6-0132/2007) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a rák elleni küzdelemrıl a kibıvített Európai Unióban P6_TA-PROV(2008)0122 A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidıs értékelése (A6-0074/ Elıadó: Riitta Myller) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidıs értékelésérıl (2007/2204(INI)) P6_TA-PROV(2008)0123 A kulturális ipar Európában (A6-0063/ Elıadó: Guy Bono) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a kulturális iparágakról Európában (2007/2153(INI)) P6_TA-PROV(2008)0124 Európai kulturális program a globalizálódó világban (A6-0075/ Elıadó: Vasco Graça Moura) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása az európai kulturális programról a globalizálódó világban (2007/2211(INI)) P6_TA-PROV(2008)0125 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában - az uniós fellépés lehetıségei (B6-0131/2008) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában Az uniós fellépés lehetıségei címő bizottsági zöld könyvrıl (COM(2007)0354) P6_TA-PROV(2008)0126 Munir Said Thalib emberi jogi aktivista meggyilkolása (DCL-0098/2007) Az Európai Parlament nyilatkozata Munir Said Thalib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról P6_TA-PROV(2008)0127 A közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program feliratozása az EUban (DCL-0099/2007) PE \ III

6 Az Európai Parlament nyilatkozata a közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program feliratozásáról az EU-ban IV /PE

7 P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0572 C6-0334/ /0202(COD)) (Együttdöntési eljárás: elsı olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0572), tekintettel az EK-Szerzıdés 251. cikkének (2) bekezdésére, 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0334/2007), tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6-0051/2008), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. PE \ 1

8 P6_TC1-COD(2007)0202 Az Európai Parlament álláspontja amely elsı olvasatban április 10-én került elfogadásra a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló.../2008/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésre és különösen annak 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1, a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követıen, a Szerzıdés cikkében megállapított eljárással összhangban, mivel: (1) A 998/2003/EK rendelet 3 meghatározza a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása esetében alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgás ellenırzésére vonatkozó szabályokat A i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.). Az Európai Parlament április 10-i álláspontja. HL L 146., , 1. o. A legutóbb a 245/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 73., , 9. o.) módosított rendelet. 2 /PE

9 (2) Ezen kívül a 998/2003/EK rendelet 6. cikke elıírja, hogy az e rendelet hatálybalépésétıl számított ötéves átmeneti idıszakban a kedvtelésbıl tartott kutyák és macskák Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére akkor léphetnek be, ha az említett tagállamokban a veszettségre vonatkozó, adott helyzethez kapcsolódó különleges követelményeknek megfelelnek. (3) A 998/2003/EK rendelet 16. cikke elıírja, hogy a hatálybalépésétıl számított ötéves átmeneti idıszakra vonatkozóan azon tagállamok, melyek a hólyagférgesség és a kullancsok leküzdésére szolgáló különleges szabályokkal rendelkeznek az említett rendelet hatálybalépésének idıpontjában, a kedvtelésbıl tartott állatok területükre történı belépését a fenti követelmények teljesítéséhez köthetik. Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetıen különleges belépési szabályokat alkalmaz; Írország, Málta és az Egyesüt Királyság pedig a kutyák és macskák esetében kullancsok elleni további kezelést igazoló útlevelet ír elı. (4) A 998/2003/EK rendelet 6. és 16. cikkében elıírt átmeneti szabályozások július 3- án lejárnak. A szóbanforgó rendelet 23. cikke elıírja, hogy az átmeneti idıszak lejárta elıtt felül kell vizsgálni az átmeneti szabályozásokat. (5) Ebbıl a célból a 998/2003/EK rendelet 23. cikke értelmében felkérték a Bizottságot, hogy február 1-je elıtt nyújtson be javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szerológiai vizsgálatok folytatásának szükségességérıl, az említett rendelet 6., 8. és 16. cikkében elıírt átmeneti szabályozások lejártát követıen alkalmazandó szabályozás meghatározására vonatkozó megfelelı javaslatokkal együtt. A jelentésnek az addig szerzett tapasztalatokra és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményén alapuló kockázatelemzésre kell támaszkodnia. PE \ 3

10 (6) A Bizottság kérésére az EFSA tudományos véleményt adott ki, mely segítette Bizottságot abban, hogy megfelelı és tudományosan megalapozott módosításokat javasoljon a 998/2003/EK rendelethez. Ezen kívül a Bizottságnak figyelembe kellett vennie a rendelet 6., 8. és 16. cikkének végrehajtása során szerzett tagállami tapasztalatokat is. (7) Mivel azonban a tervezettnél hosszabb ideig tartott a tudományos vizsgálat, késett a Bizottság jelentése. Annak érdekében, hogy kellıképpen figyelembe lehessen venni a jelentés következtetéseit, helyénvaló az átmeneti szabályozások hatályának meghosszabbítása. (8) A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelıen módosítani kell, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 998/2003/EK rendelet a következıképpen módosul: (1) A 6. cikk (1) bekezdésében a bevezetı mondat helyébe a következı szöveg lép: (1) június 30-ig az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésbıl tartott állatok az Egyesült Királyság, Írország, Málta, és Svédország területére akkor léphetnek be, ha a következı követelményeknek megfelelnek: (2) A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következı szöveg lép: június 30-ig Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetıen, Írország, Málta és az Egyesült Királyság pedig a kullancsokat illetıen a kedvtelésbıl tartott állatok területükre történı belépését az e rendelet hatálybalépésének idıpontjában érvényes különleges szabályoknak való megfeleléshez köthetik. (3) A 23. cikkben a január 1-e idıpont helyébe a július 1-e idıpont lép. 4 /PE

11 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt, [ ]-án/-én. Az Európai Parlament részérıl az elnök a Tanács részérıl az elnök PE \ 5

12 P6_TA-PROV(2008)0110 Európai migrációs hálózat * Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai migrációs hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0466 C6-0303/ /0167(CNS)) (Konzultációs eljárás) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0466), tekintettel az EK-Szerzıdés 66. cikkére, amelynek megfelelıen a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0303/2007), tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0066/2008), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelıen változtassa meg javaslatát az EK- Szerzıdés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtıl el kíván térni; 4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát; 5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai 6 /PE

13 Módosítás: 1 Cím Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai migrációs és menekültügyi hálózat létrehozásáról Módosítás: 2 (6) preambulumbekezdés (6) Az EMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk győjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen feladatainak széles köre, az elemzésekre való erıteljes összpontosítás, az egyetemi szférával fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetısége által. (6) Az EMMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk győjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen semlegessége, feladatainak széles köre, az elemzésekre való erıteljes összpontosítás, az egyetemi szférával, nem kormányzati szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és a központi igazgatással fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetısége által. (Ha az EMMH rövidítésre vonatkozó módosítást elfogadják, azt az egész szövegben alkalmazni kell, az (1) (5) preambulumbekezdés kivételével.) Módosítás: 3 (6a) preambulumbekezdés (új) (6a) A már létezı, egyéb jogi eszközök és struktúrák között a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ fontos referenciakeretet képez az EMH mőködésére nézve. Figyelmet kell fordítani továbbá a CIREFI² által végzett értékes munkára, valamint a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy PE \ 7

14 biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat (ICOnet) létrehozásáról szóló, március 16-i 2005/267/EK tanácsi határozatra³ is. 1 HL L 199., , 23. o. 2 Az november 30-i tanácsi következtetések (HL C 274., , 50. o.) alapján létrehozott, a külsı határok átlépésével és a bevándorlással összefüggı kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást, vitát és információcserét szolgáló központ (CIREFI) 3 HL L 83., , 48. o. Módosítás: 4 (8) preambulumbekezdés (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan szakértıbıl kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelı ismeretekkel rendelkeznek. E szakértık érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából vagy bármely más szervezettıl is. (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan különbözı háttérrel rendelkezı (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértıbıl kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelı ismeretekkel rendelkeznek. E szakértık érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából, nem kormányzati szervezetektıl, egyetemekrıl vagy kutatóközpontokból is. Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak kollektíven megfelelı szakértelemmel kell rendelkeznie az információtechnológia, a más nemzeti szervezetekkel és jogalanyokkal közös együttmőködési rendszerek és hálózatok létrehozása, valamint a többnyelvő környezetben folytatott európai szintő együttmőködés terén is. Módosítás: 5 (9) preambulumbekezdés (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell 8 /PE

15 létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedı szervezetekbıl és személyekbıl áll, ideértve például az egyetemeket, kutatási szervezeteket és kutatókat, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteket, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplı kifejezhesse véleményét. létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedı szervezetekbıl és személyekbıl áll. A hálózat által a migrációra és menedékügyekre vonatkozóan szolgáltatott információ megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a nemzeti kapcsolattartó pontokban képviseltetniük kell magukat például az egyetemeknek, kutatási szervezeteknek és kutatóknak, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteknek, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplı kifejezhesse véleményét. Módosítás: 6 (12) preambulumbekezdés (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttmőködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén mőködı egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban mőködı szervekkel való megfelelı együttmőködés biztosítására. (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttmőködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén mőködı egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban mőködı szervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel, köztük nem kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel és kutatóközpontokkal, illetve a menedékkérık vagy migránsok származási és tranzitországaival való megfelelı együttmőködés biztosítására. Módosítás: 7 (14) preambulumbekezdés (14) Az EMH információcsererendszerével összefüggésben figyelembe kell venni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények (14) Az EMH információcsererendszerével összefüggésben figyelembe kell venni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló, május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, a személyes adatok feldolgozása PE \ 9

16 és szervek által történı feldolgozása tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történı feldolgozása tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. 1 HL L 145., , 43. o. Módosítás: 8 (14a) preambulumbekezdés (új) (14a) Az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerzıdéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerzıdéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzıkönyv 4. cikkének sérelme nélkül nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelezı. Módosítás: 9 (14b) preambulumbekezdés (új) (14b) Írország az Európai Unióról szóló szerzıdéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerzıdéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzıkönyv 4. cikkének sérelme nélkül nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelezı. Módosítás: cikk (2) bekezdés 10 /PE

17 Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, valamint a nagyközönség ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elısegítése érdekében. Az EMH célja, hogy a migrációval, a menekültüggyel és az integrációval kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk többek között részletes és összevethetı, a közösségi beavatkozás hatását érzékeltetı statisztikák nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, a nagyközönség, valamint a harmadik államok és nemzetközi szervezeteknek a migrációs és menekültügy valamennyi vonatkozása iránti információszükségleteit, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elısegítése érdekében. Módosítás: cikk a) pont a) számos forrásból ideértve az egyetemi szférát is aktuális adatokat, illetve információkat győjt és cserél; a) számos forrásból ideértve az egyetemi szférát és a nem kormányzati szervezeteket is aktuális és megbízható adatokat, illetve információkat győjt és cserél; Módosítás: cikk, b) pont b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhetı formában rendelkezésre bocsátja azokat; b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhetı, érthetı és összehasonlítható formában rendelkezésre bocsátja azokat; Módosítás: cikk c) pont c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintő adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs statisztikákkal kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését; c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintő adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs és menekültügyi statisztikákkal (például a legális és illegális bevándorlók, a hazatelepítések, az elfogadott és elutasított PE \ 11

18 menedékjogi kérelmek számára és a származási országokra vonatkozó adatok és statisztikák) kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését, az ilyen mutatóknak és kritériumoknak a többi illetékes európai szervvel együttmőködésben történı, európai szintő harmonizálása céljából; Módosítás: cikk d) pont d) rendszeresen jelentéseket tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetérıl; d) rendszeresen jelentéseket készít és tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetérıl; Módosítás: cikk da) pont (új) da) győjti és közzéteszi a migrációval és a menekültüggyel, valamint minden más vonatkozó információval (kvóták, legalizálások, a menekültstátusz iránti kérelemre vonatkozó feltételek, a kapcsolódó gyakorlat és ítélkezési gyakorlat stb.) kapcsolatos európai és tagállami jogszabályokat és szabályokat. A tagállami különféle munkaerı-piaci követelményekre vonatkozó információk cseréje elırelépést jelenthet a gazdasági migránsoknak egy EU-szintő, átfogó megközelítés keretében való kezelése terén; Módosítás: cikk db) pont (új) db) a Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére azzal a céllal, hogy segítse és támogassa ıket feladataik elvégzésében elemzéseket, értékeléseket, ajánlásokat és következtetéseket készít a migrációról és a menekültügyrıl szóló európai irányelvek tagállamokon belüli végrehajtásáról és a nemzeti szabályok európai és nemzetközi szabályoknak való megfelelésérıl; 12 /PE

19 Módosítás: cikk f) pont f) növeli az EMH-tal kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa győjtött információkhoz, és terjeszti az EMH eredményeit; f) növeli az EMH-val kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa győjtött információkhoz, és a lehetı legszélesebb körben terjeszti az EMH eredményeit; Módosítás: cikk g) pont g) összehangolja az információkat, és együttmőködik az egyéb érintett európai és nemzetközi szervekkel. g) összehangolja az információkat, és együttmőködik az egyéb érintett nemzeti, európai és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel. Módosítás: cikk (1a) bekezdés (új) Az EMH biztosítja, hogy tevékenységei következetesek és összhangban vannak a migrációs és a menekültügy terén meglévı, vonatkozó közösségi eszközökkel és struktúrákkal. Módosítás: cikk (2) bekezdés a) pont a) az elnök tervezete alapján részt vesz az EMH éves tevékenységi programjának elkészítésében; a) az elnök tervezete alapján hozzájárul az EMH éves tevékenységi programjának elkészítéséhez és jóváhagyja azt, beleértve az egyes nemzeti kapcsolattartó pontokra vonatkozó minimális és maximális indikatív költségvetési összeget, amely fedezi a hálózat 5. cikkel összhangban történı, megfelelı mőködésébıl eredı, alapvetı költségeket; Módosítás: cikk (2) bekezdés d) pont d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb szervekkel való d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb nemzeti, európai PE \ 13

20 legmegfelelıbb stratégiai együttmőködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelıen szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttmőködés igazgatási szabályait; és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel való legmegfelelıbb stratégiai együttmőködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelıen szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttmőködés igazgatási szabályait; Módosítás: cikk (1) bekezdés 1. Minden egyes tagállam kijelöl egy szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el. A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három szakértıbıl kell állnia. E szakértık egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselıje vagy alkalmazottja kell legyen. A többi szakértı tartozhat ehhez a szervhez, vagy a tagállamban található nemzeti vagy nemzetközi köz- vagy magánszervezethez is. 1. Minden egyes tagállam kijelöl egy semleges szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el. Az EMH munkájának megkönnyítése, valamint céljai elérésének biztosítása érdekében a tagállamok szükség esetén figyelembe veszik az irányítóbizottságban jelen lévı képviselıjük és a nemzeti kapcsolattartó pontjuk közötti koordináció szükségességét. A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három, különbözı háttérrel rendelkezı (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértıbıl kell állnia. E szakértık egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselıje vagy alkalmazottja kell legyen. A nemzeti kapcsolattartó pontok, illetékességük teljes egészét illetıen, a pártatlanság és tárgyilagosság elvéhez tartják magukat. Módosítás: cikk (2) bekezdés a) pont a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait; a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan széleskörő szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait; Módosítás: cikk (3) bekezdés b) pont b) nemzeti adatokkal szolgálnak a 8. cikkben említett információcsere-rendszer b) nemzeti adatokkal, elemzésekkel és értékelésekkel szolgálnak a 8. cikkben 14 /PE

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai *

A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai * P6_TA(2009)0160 A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai * Az Európai Parlament 2009. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. október 25. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. október 25. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. október 25. keddi ülés P7_TA-PROV(2011)10-21 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 473.472 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 26.3.2010 A7-0098/2010 JELENTÉS az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, IX. szakasz

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés I. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 463.395 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21) 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/117 JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. július 6. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. július 6. keddi ülés P7_TA-PROV(2010)07-06 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.887 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl Gazdasági Versenyhivatal MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2010. január 13. dr. Urbán Péter Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl 1. Mi a (nyilvános) postai hálózat? Mi a hozzáférési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 12.11.2008 B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

2. SZ. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS A 2009-ÖS PÉNZÜGYI ÉVRE

2. SZ. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS A 2009-ÖS PÉNZÜGYI ÉVRE 2. SZ. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS A 2009-ÖS PÉNZÜGYI ÉVRE HU HU VOL1. SZAKASZ 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL PART-PARTC. RÉSZ C. SZEMÉLYZET 1 PARTC. melléklet C. SZEMÉLYZET 1.1 PARTC-3. melléklet III. szakasz Bizottság

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 HATÁROZATOK TANÁCS

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 HATÁROZATOK TANÁCS 2008.8.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 220/19 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben