ELFOGADOTT SZÖVEGEK április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408"

Átírás

1 ELFOGADOTT SZÖVEGEK április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE

2

3 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények ***I (A6-0051/ Elıadó: Miroslav Ouzký) Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0572 C6-0334/ /0202(COD))... 1 P6_TA-PROV(2008)0110 Európai migrációs hálózat * (A6-0066/ Elıadó: Luciana Sbarbati) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai migrációs hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0466 C6-0303/ /0167(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2008)0111 A közösségi programok igazgatásával megbízott végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásának módosítása * (A6-0068/ Elıadó: Ingeborg Gräßle) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló.../.../ek bizottsági rendelet tervezetérıl (SEC(2007)0492 C6-0123/ /0901(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0112 Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet * (A6-0069/ Elıadó: Ingeborg Gräßle) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrıl szóló 2343/2002/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló.../.../ek, Euratom bizottsági rendelet tervezetérıl (SEC(2007)1013 C6-0417/ /0151(CNS)) PE \ I

4 P6_TA-PROV(2008)0113 Halászati jogokon alapuló irányítási eszközök (A6-0060/ Elıadó: Elspeth Attwooll) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a halászati jogokon alapuló irányítási eszközökrıl (2007/2111(INI)) P6_TA-PROV(2008)0114 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételérıl (Málta és Portugália) (A6-0083/ Elıadó: Reimer Böge) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételérıl szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemrıl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérıl szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján, (COM(2008) C6-0085/ /2043(ACI)) P6_TA-PROV(2008) es költségvetési iránymutatások: I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz (A6-0082/ Elıadó: Janusz Lewandowski) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a 2009-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevıszék, VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - Európai ombudsman, IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (2008/2021(BUD)) P6_TA-PROV(2008)0116 Eurostars ***I (A6-0064/ Elıadó: Paul Rübig) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végzı KKV-k támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történı közösségi részvételrıl szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0514 C6-0281/ /0188(COD)) P6_TA-PROV(2008)0117 Szén- és Acélipari Kutatási Alap * (A6-0039/ Elıadó: Adam Gierek) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjára vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0393 C6-0248/ /0135(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0118 A közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenységei és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáférése * (A6-0072/ Elıadó: Catherine Stihler) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenységeinek engedélyezésérıl és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáférésérıl szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0330 C6-0236/ /0114(CNS)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2008)0119 Tibet (B6-0133, 0134, 0135, 0136, 0137 és 0138/ ) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása Tibetrıl P6_TA-PROV(2008)0120 A Horvátországról szóló évi országjelentés (A6-0048/ Elıadó: Hannes Swoboda) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása Horvátország évi országjelentésérıl (2007/2267(INI)) P6_TA-PROV(2008)0121 A rák elleni küzdelem (B6-0132/2007) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a rák elleni küzdelemrıl a kibıvített Európai Unióban P6_TA-PROV(2008)0122 A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidıs értékelése (A6-0074/ Elıadó: Riitta Myller) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidıs értékelésérıl (2007/2204(INI)) P6_TA-PROV(2008)0123 A kulturális ipar Európában (A6-0063/ Elıadó: Guy Bono) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása a kulturális iparágakról Európában (2007/2153(INI)) P6_TA-PROV(2008)0124 Európai kulturális program a globalizálódó világban (A6-0075/ Elıadó: Vasco Graça Moura) Az Európai Parlament április 10-i állásfoglalása az európai kulturális programról a globalizálódó világban (2007/2211(INI)) P6_TA-PROV(2008)0125 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában - az uniós fellépés lehetıségei (B6-0131/2008) Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában Az uniós fellépés lehetıségei címő bizottsági zöld könyvrıl (COM(2007)0354) P6_TA-PROV(2008)0126 Munir Said Thalib emberi jogi aktivista meggyilkolása (DCL-0098/2007) Az Európai Parlament nyilatkozata Munir Said Thalib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról P6_TA-PROV(2008)0127 A közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program feliratozása az EUban (DCL-0099/2007) PE \ III

6 Az Európai Parlament nyilatkozata a közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program feliratozásáról az EU-ban IV /PE

7 P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0572 C6-0334/ /0202(COD)) (Együttdöntési eljárás: elsı olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0572), tekintettel az EK-Szerzıdés 251. cikkének (2) bekezdésére, 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0334/2007), tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6-0051/2008), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. PE \ 1

8 P6_TC1-COD(2007)0202 Az Európai Parlament álláspontja amely elsı olvasatban április 10-én került elfogadásra a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrıl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idıszak meghosszabbítása tekintetében történı módosításáról szóló.../2008/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésre és különösen annak 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1, a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követıen, a Szerzıdés cikkében megállapított eljárással összhangban, mivel: (1) A 998/2003/EK rendelet 3 meghatározza a kedvtelésbıl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása esetében alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgás ellenırzésére vonatkozó szabályokat A i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.). Az Európai Parlament április 10-i álláspontja. HL L 146., , 1. o. A legutóbb a 245/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 73., , 9. o.) módosított rendelet. 2 /PE

9 (2) Ezen kívül a 998/2003/EK rendelet 6. cikke elıírja, hogy az e rendelet hatálybalépésétıl számított ötéves átmeneti idıszakban a kedvtelésbıl tartott kutyák és macskák Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére akkor léphetnek be, ha az említett tagállamokban a veszettségre vonatkozó, adott helyzethez kapcsolódó különleges követelményeknek megfelelnek. (3) A 998/2003/EK rendelet 16. cikke elıírja, hogy a hatálybalépésétıl számított ötéves átmeneti idıszakra vonatkozóan azon tagállamok, melyek a hólyagférgesség és a kullancsok leküzdésére szolgáló különleges szabályokkal rendelkeznek az említett rendelet hatálybalépésének idıpontjában, a kedvtelésbıl tartott állatok területükre történı belépését a fenti követelmények teljesítéséhez köthetik. Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetıen különleges belépési szabályokat alkalmaz; Írország, Málta és az Egyesüt Királyság pedig a kutyák és macskák esetében kullancsok elleni további kezelést igazoló útlevelet ír elı. (4) A 998/2003/EK rendelet 6. és 16. cikkében elıírt átmeneti szabályozások július 3- án lejárnak. A szóbanforgó rendelet 23. cikke elıírja, hogy az átmeneti idıszak lejárta elıtt felül kell vizsgálni az átmeneti szabályozásokat. (5) Ebbıl a célból a 998/2003/EK rendelet 23. cikke értelmében felkérték a Bizottságot, hogy február 1-je elıtt nyújtson be javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szerológiai vizsgálatok folytatásának szükségességérıl, az említett rendelet 6., 8. és 16. cikkében elıírt átmeneti szabályozások lejártát követıen alkalmazandó szabályozás meghatározására vonatkozó megfelelı javaslatokkal együtt. A jelentésnek az addig szerzett tapasztalatokra és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményén alapuló kockázatelemzésre kell támaszkodnia. PE \ 3

10 (6) A Bizottság kérésére az EFSA tudományos véleményt adott ki, mely segítette Bizottságot abban, hogy megfelelı és tudományosan megalapozott módosításokat javasoljon a 998/2003/EK rendelethez. Ezen kívül a Bizottságnak figyelembe kellett vennie a rendelet 6., 8. és 16. cikkének végrehajtása során szerzett tagállami tapasztalatokat is. (7) Mivel azonban a tervezettnél hosszabb ideig tartott a tudományos vizsgálat, késett a Bizottság jelentése. Annak érdekében, hogy kellıképpen figyelembe lehessen venni a jelentés következtetéseit, helyénvaló az átmeneti szabályozások hatályának meghosszabbítása. (8) A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelıen módosítani kell, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 998/2003/EK rendelet a következıképpen módosul: (1) A 6. cikk (1) bekezdésében a bevezetı mondat helyébe a következı szöveg lép: (1) június 30-ig az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésbıl tartott állatok az Egyesült Királyság, Írország, Málta, és Svédország területére akkor léphetnek be, ha a következı követelményeknek megfelelnek: (2) A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következı szöveg lép: június 30-ig Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetıen, Írország, Málta és az Egyesült Királyság pedig a kullancsokat illetıen a kedvtelésbıl tartott állatok területükre történı belépését az e rendelet hatálybalépésének idıpontjában érvényes különleges szabályoknak való megfeleléshez köthetik. (3) A 23. cikkben a január 1-e idıpont helyébe a július 1-e idıpont lép. 4 /PE

11 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt, [ ]-án/-én. Az Európai Parlament részérıl az elnök a Tanács részérıl az elnök PE \ 5

12 P6_TA-PROV(2008)0110 Európai migrációs hálózat * Az Európai Parlament április 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai migrációs hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0466 C6-0303/ /0167(CNS)) (Konzultációs eljárás) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0466), tekintettel az EK-Szerzıdés 66. cikkére, amelynek megfelelıen a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0303/2007), tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0066/2008), 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelıen változtassa meg javaslatát az EK- Szerzıdés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtıl el kíván térni; 4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát; 5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai 6 /PE

13 Módosítás: 1 Cím Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai migrációs és menekültügyi hálózat létrehozásáról Módosítás: 2 (6) preambulumbekezdés (6) Az EMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk győjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen feladatainak széles köre, az elemzésekre való erıteljes összpontosítás, az egyetemi szférával fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetısége által. (6) Az EMMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk győjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen semlegessége, feladatainak széles köre, az elemzésekre való erıteljes összpontosítás, az egyetemi szférával, nem kormányzati szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és a központi igazgatással fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetısége által. (Ha az EMMH rövidítésre vonatkozó módosítást elfogadják, azt az egész szövegben alkalmazni kell, az (1) (5) preambulumbekezdés kivételével.) Módosítás: 3 (6a) preambulumbekezdés (új) (6a) A már létezı, egyéb jogi eszközök és struktúrák között a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ fontos referenciakeretet képez az EMH mőködésére nézve. Figyelmet kell fordítani továbbá a CIREFI² által végzett értékes munkára, valamint a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy PE \ 7

14 biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat (ICOnet) létrehozásáról szóló, március 16-i 2005/267/EK tanácsi határozatra³ is. 1 HL L 199., , 23. o. 2 Az november 30-i tanácsi következtetések (HL C 274., , 50. o.) alapján létrehozott, a külsı határok átlépésével és a bevándorlással összefüggı kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást, vitát és információcserét szolgáló központ (CIREFI) 3 HL L 83., , 48. o. Módosítás: 4 (8) preambulumbekezdés (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan szakértıbıl kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelı ismeretekkel rendelkeznek. E szakértık érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából vagy bármely más szervezettıl is. (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan különbözı háttérrel rendelkezı (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértıbıl kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelı ismeretekkel rendelkeznek. E szakértık érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából, nem kormányzati szervezetektıl, egyetemekrıl vagy kutatóközpontokból is. Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak kollektíven megfelelı szakértelemmel kell rendelkeznie az információtechnológia, a más nemzeti szervezetekkel és jogalanyokkal közös együttmőködési rendszerek és hálózatok létrehozása, valamint a többnyelvő környezetben folytatott európai szintő együttmőködés terén is. Módosítás: 5 (9) preambulumbekezdés (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell 8 /PE

15 létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedı szervezetekbıl és személyekbıl áll, ideértve például az egyetemeket, kutatási szervezeteket és kutatókat, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteket, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplı kifejezhesse véleményét. létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedı szervezetekbıl és személyekbıl áll. A hálózat által a migrációra és menedékügyekre vonatkozóan szolgáltatott információ megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a nemzeti kapcsolattartó pontokban képviseltetniük kell magukat például az egyetemeknek, kutatási szervezeteknek és kutatóknak, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteknek, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplı kifejezhesse véleményét. Módosítás: 6 (12) preambulumbekezdés (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttmőködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén mőködı egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban mőködı szervekkel való megfelelı együttmőködés biztosítására. (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttmőködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén mőködı egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban mőködı szervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel, köztük nem kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel és kutatóközpontokkal, illetve a menedékkérık vagy migránsok származási és tranzitországaival való megfelelı együttmőködés biztosítására. Módosítás: 7 (14) preambulumbekezdés (14) Az EMH információcsererendszerével összefüggésben figyelembe kell venni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények (14) Az EMH információcsererendszerével összefüggésben figyelembe kell venni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló, május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, a személyes adatok feldolgozása PE \ 9

16 és szervek által történı feldolgozása tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történı feldolgozása tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. 1 HL L 145., , 43. o. Módosítás: 8 (14a) preambulumbekezdés (új) (14a) Az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerzıdéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerzıdéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzıkönyv 4. cikkének sérelme nélkül nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelezı. Módosítás: 9 (14b) preambulumbekezdés (új) (14b) Írország az Európai Unióról szóló szerzıdéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerzıdéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzıkönyv 4. cikkének sérelme nélkül nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelezı. Módosítás: cikk (2) bekezdés 10 /PE

17 Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, valamint a nagyközönség ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elısegítése érdekében. Az EMH célja, hogy a migrációval, a menekültüggyel és az integrációval kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk többek között részletes és összevethetı, a közösségi beavatkozás hatását érzékeltetı statisztikák nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, a nagyközönség, valamint a harmadik államok és nemzetközi szervezeteknek a migrációs és menekültügy valamennyi vonatkozása iránti információszükségleteit, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elısegítése érdekében. Módosítás: cikk a) pont a) számos forrásból ideértve az egyetemi szférát is aktuális adatokat, illetve információkat győjt és cserél; a) számos forrásból ideértve az egyetemi szférát és a nem kormányzati szervezeteket is aktuális és megbízható adatokat, illetve információkat győjt és cserél; Módosítás: cikk, b) pont b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhetı formában rendelkezésre bocsátja azokat; b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhetı, érthetı és összehasonlítható formában rendelkezésre bocsátja azokat; Módosítás: cikk c) pont c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintő adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs statisztikákkal kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését; c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintő adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs és menekültügyi statisztikákkal (például a legális és illegális bevándorlók, a hazatelepítések, az elfogadott és elutasított PE \ 11

18 menedékjogi kérelmek számára és a származási országokra vonatkozó adatok és statisztikák) kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését, az ilyen mutatóknak és kritériumoknak a többi illetékes európai szervvel együttmőködésben történı, európai szintő harmonizálása céljából; Módosítás: cikk d) pont d) rendszeresen jelentéseket tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetérıl; d) rendszeresen jelentéseket készít és tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetérıl; Módosítás: cikk da) pont (új) da) győjti és közzéteszi a migrációval és a menekültüggyel, valamint minden más vonatkozó információval (kvóták, legalizálások, a menekültstátusz iránti kérelemre vonatkozó feltételek, a kapcsolódó gyakorlat és ítélkezési gyakorlat stb.) kapcsolatos európai és tagállami jogszabályokat és szabályokat. A tagállami különféle munkaerı-piaci követelményekre vonatkozó információk cseréje elırelépést jelenthet a gazdasági migránsoknak egy EU-szintő, átfogó megközelítés keretében való kezelése terén; Módosítás: cikk db) pont (új) db) a Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére azzal a céllal, hogy segítse és támogassa ıket feladataik elvégzésében elemzéseket, értékeléseket, ajánlásokat és következtetéseket készít a migrációról és a menekültügyrıl szóló európai irányelvek tagállamokon belüli végrehajtásáról és a nemzeti szabályok európai és nemzetközi szabályoknak való megfelelésérıl; 12 /PE

19 Módosítás: cikk f) pont f) növeli az EMH-tal kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa győjtött információkhoz, és terjeszti az EMH eredményeit; f) növeli az EMH-val kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa győjtött információkhoz, és a lehetı legszélesebb körben terjeszti az EMH eredményeit; Módosítás: cikk g) pont g) összehangolja az információkat, és együttmőködik az egyéb érintett európai és nemzetközi szervekkel. g) összehangolja az információkat, és együttmőködik az egyéb érintett nemzeti, európai és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel. Módosítás: cikk (1a) bekezdés (új) Az EMH biztosítja, hogy tevékenységei következetesek és összhangban vannak a migrációs és a menekültügy terén meglévı, vonatkozó közösségi eszközökkel és struktúrákkal. Módosítás: cikk (2) bekezdés a) pont a) az elnök tervezete alapján részt vesz az EMH éves tevékenységi programjának elkészítésében; a) az elnök tervezete alapján hozzájárul az EMH éves tevékenységi programjának elkészítéséhez és jóváhagyja azt, beleértve az egyes nemzeti kapcsolattartó pontokra vonatkozó minimális és maximális indikatív költségvetési összeget, amely fedezi a hálózat 5. cikkel összhangban történı, megfelelı mőködésébıl eredı, alapvetı költségeket; Módosítás: cikk (2) bekezdés d) pont d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb szervekkel való d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb nemzeti, európai PE \ 13

20 legmegfelelıbb stratégiai együttmőködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelıen szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttmőködés igazgatási szabályait; és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel való legmegfelelıbb stratégiai együttmőködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelıen szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttmőködés igazgatási szabályait; Módosítás: cikk (1) bekezdés 1. Minden egyes tagállam kijelöl egy szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el. A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három szakértıbıl kell állnia. E szakértık egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselıje vagy alkalmazottja kell legyen. A többi szakértı tartozhat ehhez a szervhez, vagy a tagállamban található nemzeti vagy nemzetközi köz- vagy magánszervezethez is. 1. Minden egyes tagállam kijelöl egy semleges szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el. Az EMH munkájának megkönnyítése, valamint céljai elérésének biztosítása érdekében a tagállamok szükség esetén figyelembe veszik az irányítóbizottságban jelen lévı képviselıjük és a nemzeti kapcsolattartó pontjuk közötti koordináció szükségességét. A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három, különbözı háttérrel rendelkezı (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértıbıl kell állnia. E szakértık egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselıje vagy alkalmazottja kell legyen. A nemzeti kapcsolattartó pontok, illetékességük teljes egészét illetıen, a pártatlanság és tárgyilagosság elvéhez tartják magukat. Módosítás: cikk (2) bekezdés a) pont a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait; a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan széleskörő szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait; Módosítás: cikk (3) bekezdés b) pont b) nemzeti adatokkal szolgálnak a 8. cikkben említett információcsere-rendszer b) nemzeti adatokkal, elemzésekkel és értékelésekkel szolgálnak a 8. cikkben 14 /PE

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés I. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 463.395 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. június 17. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2010)06-17 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.844 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I 2006.7.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 157 E/451 P6_TA(2005)0291 Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ 7.1.2.1. ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ AZ ELNÖKSÉG ÁLTAL 2008. JÚLIUS 7-ÉN ELFOGADOTT MAGATARTÁSI KÓDEX BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK Oldal

Részletesebben

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. december 22. (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a finn és az osztrák delegáció a delegációk A Tanács 2006. évi, a soron következı

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25.

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. İfelsége Belgium királya, A Francia Köztársaság elnöke, İfelsége Hollandia királynıje, İ Királyi Fensége Luxemburg nagyhercege, A Német Szövetségi

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben