Az elhívásnak engedve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elhívásnak engedve"

Átírás

1 2011. április 3. Hirdetek néktek nagy örömet XXII évf. 60. szám Az elhívásnak engedve 2011-ben jubilál az Örömhír Alapítvány: 20 esztendő telt el azóta, hogy önkéntes misszióba indult egy házaspár, s velük együtt a gyermekeik is. (Ugyan az Alapítvány megalapítása 1 évvel korábban történt, de a két évtizedes önkéntes munkára ebben az esztendőben tekintünk vissza.) Munkájuknak híre fokozatosan terjedt, úgyhogy 1997-es megtérésem után egy-két éven belül hallottam hírüket, illetve hogy jelentős karitatív munkát végeznek, segítik a gyülekezetek munkáját, valamint keresztény video- és audiokazettákat, irodalmat, könyveket kölcsönöznek. Nem késlekedtem, felvettem velük a kapcsolatot, s férjem segítségével csakhamar tetemes mennyiségű segélyáruval (tartós élelmiszerek, ruhaneműk, játékok, háztartási cikkek, babaápolási kellékek stb.) láttuk el Hajdúszoboszlón és a környező településeken a rászorulókat. Így ment ez évente 2-3 alkalommal, majd érkeztek a cipősdobozokba csomagolt karácsonyi ajándékok, melyeket a keleti országrész sok gyülekezetébe, művelődési házába, iskolákba, óvodákba eljuttattunk, úgy, hogy közben bábjelenetekkel hirdettük az evangéliumot. Kölcsönöztem több alkalommal könyveket illetve video- és audiokazettákat is. Ekkor ismerkedtem meg például Derek Prince könyveivel, vagy dr. Kováts György tanításával a Szent Szellembe való merülésről. Mára már teljesen átállt az Alapítvány a CD-k és DVD-k kölcsönzésére, a Minikönyvtár is jócskán gyarapodott. A lista, mely a kikölcsönözhető filmeket, tanításokat, stb. tartalmazza, megtalálható az Örömhír Alapítvány honlapján, de levélben, ben is szívesen elküldjük a listát. Személyes ismeretségbe akkor kerültem a Ficsor házaspárral, amikor egy családi nyaralás alkalmával ellátogattunk Orgoványra. Ekkor még csak én jártam az Úr útján. Bár gyermekeimet keresztény hitben neveltem, férjem, Csaba még idegenkedett a hitbeli dolgoktól. Már az első látogatás alkalmával megnyertek maguknak mindkettőnket: szeretetükkel, őszinte törődésükkel, érdeklődésükkel vettek körül bennünket. Már maga az istentisztelet is merőben más volt, mint amit eddig megszoktam/tunk, egy pezsgő, élénk összejövetelt találtunk Orgoványon. Csaba is, én is egy erőteljes érintést kaptunk az Úrtól, felismertük, hogy még szorosabb is lehet a kapcsolatunk Istennel. Csabának innen indult el a megtérése melyre azonban még sokat kellett várni, én pedig mélyebb megismerésére jutottam el az Igének, s arra a meggyőződésre, hogy az Apostolok Cselekedeteiben leírtak ma is igazak, tehát ugyanolyan megtapasztalásaink lehetnek, ugyanolyan közel lehetünk az Úrhoz, ugyanúgy keresztel Szent Szellemmel, mint akkor, Jézus mennybemenetele után nem sokkal. Folyamatos lelkigondozás, levélváltások kezdődtek, még inkább sűrűbbé váltak, melyre nagy szükségem volt, mert házasságunk nem volt mindig felhőtlen. Ha támadást kaptam a gyülekezetemből a missziós munka miatt, sok esetben Károly bácsitól kaptam biztatást, ösztönzést a kitartásra, a megbocsátásra, a türelemre, s hogy akkor is hirdetnünk kell az evangéliumot, ha mások ezt nem teszik, és azoknak is, akik elutasítottak, akik koszosak, akik mellé egyébként nem szívesen ülnénk le Eljutottunk Csendes Napokra is, melyet egy évben két alkalommal tavasszal és ősszel szervezett és szervez az Örömhír Alapítvány. Ezeket a hosszú hétvégéket mindig nagyon vártam, mert megtapasztaltam, hogy minden értünk van, tehát az itt töltött idő nagyon alkalmas arra, hogy itt megtisztuljak, új erővel feltöltekezzek, új(ra) látást kapjak, helyreálljak, mélyebben megismerjem az Urat, és átéljem, hogy mennyire szeret A testvériség, a keresztény egység is új dimenzióval gazdagodott, soha még ilyen mélységben nem tapasztaltam meg azt az erőt, amely abban van, ha egy akarattal, egységben imádkozunk. Itt vettem részt először imaéjszakán, itt jutott mély bűnbánatra a férjem, itt újult meg a házasságunk, és még sorolhatnám. A Csendes Napok áldásainak híre ment, többen is megfordultak volt gyülekezetemből illetve a környékünkről testvérek. Ha tehettük, nemcsak a Csendes Napokra utaztunk el, hanem egy-egy munkatársi találkozó, Gyermeknevelési Konferencia, vagy vendégelőadó által tartott tanítás (pl. a prófétálásról), vagy bemerítési ünnepély alkalmával is ellátogattunk Orgoványra. Rendszeresen kaptunk az alapítvány által kiadott könyvekből, bibliatanulmányozó füzetekből, vasárnapi iskolai tanítói munkát április 3. (XXII. évf.) 1

2 segítő kiadványokból, az Elrejtett kincs megjelenő számaiból, vagy például az alapítvány munkáját ismertető Olajágból. Ezeket az azt igénylő testvéreknek is juttattam. Kapcsolatunk akkor vált még szorosabbá, amikor beszámoltam arról az álmomról, hogy gyermekeket nemcsak a sajátjaimat szeretném keresztény szellemben oktatni-nevelni. A formáját még csak kerestem - pl. mivel állami gondozottak között tartottam bibliakört, rájuk gondoltam. Keresztény lakásotthon? Vagy nevelőszülők legyünk? Vagy a gyülekezet által fenntartott óvoda? Nem tudtam még, csak tapogatóztam, közben pedig más testvérek és Károly bácsiék biztatására elvégeztem a szociálpedagógus szakot a Debreceni Egyetemen, így szakképzetté is váltam abban, hogy gyermekek között szolgáljak, vagy családon belüli problémák megoldásában segítsek. Időközben az alapítvány újabb területre lépett: no, eddig sem tétlenkedtek azért: cigányés hátrányos helyzetű gyermekek tanítását, felzárkóztatását eddig is végezték de 2009 szeptemberében megnyílt a Mária Otthon, ahol jelenleg 7 gyermek tanul naponta. Cigány és magyar gyerekek iskola után itt készülnek fel a másnapra, gyönyörű körülmények között, tanulják az együttélés szabályait és örömeit, azon kívül Ágika minden lehetőséget megragad arra, hogy a bibliai hitüket növelje, jellemüket formálja, segítse őket. A Mária Otthonban 2011 szeptemberétől bővül az intézmény: kicsiny gyermekek napközbeni foglalkoztatását kezdjük meg. Igen, így írtam: kezdjük meg. Mert ez a két álom egymásra talált. Az enyém, a még tapogatózó, és az övék, amely nemcsak álom, hisz a gyakorlati megvalósítást már évek óta végzik. Tapasztalattal, tudással, hittel, bátorsággal, sőt, eredményekkel. Mégis, sok év vívódás, Isten felé kérdés előzte meg a költözésünket: Valóban engem akar itt látni Isten? Nekem kell ezt a munkát végeznem? Honnan lesz a költözésre pénzünk? Hová költözzünk be egyáltalán? Hogy fog akkor Csaba dolgozni? Mindent elrendezni papírok, szervezés nem kis munka. Bírni fogjuk? Stb, stb. Volt elég kérdés, de Isten meggyőzött augusztus elsejétől hat gyermekünkkel már Orgoványon lakunk, s még abban a hónapban ünnepélyes keretek között köszöntöttek bennünket a gyülekezetben. Mérföldkőhöz ért a családunk Orgoványon: férjem és négy idősebb lányunk szeptemberben többekkel együtt bemerítkezett. Férjem és négy lányom a bemerítkezők között Csaba nyíltan megvallotta hitét Krisztusban, valamint arról is bizonyságot tett, hogy mennyire sokat jelentettek neki azok az emberek köztük a Ficsor házaspár és Donát akik segítették a szabadulásban, s akik kitartóan mutatták az utat Krisztushoz. Neki, aki nem kapott vallásos neveltetést, nehéz volt elfogadni, hogy létezik Valaki, aki hatalmasabb, mint az ember, és még ráadásul törődik vele is. Nehéz volt feldolgoznia a felesége megtérését, és hogy eljárt az istentiszteletekre. Sok veszekedés, keserűség kísérte ezeket az éveket, míg végre Csaba is meggyőződött arról, hogy a Krisztus-követés gyógyító, s ha Őt választja élete Urának, azzal helyreáll az élete, elszakad sok rossz, életet romba-döntő dologtól. Tudja, van még mit elhagynia, de azt, hogy Jézust követi, a bemerítkezésben is meg kívánja vallani. Külön nagy örömet jelentett számára és nekem is hogy négy lányunk: Réka, Petra, Csenge és Kincső édesapjukkal együtt öltötték fel a fehér ruhát. Kincső bizonyságtételéből megtudtam, hogy milyen sorsfordító lehet egy-egy táborozás. Őbenne a jánoshalmi gyermekhét alatt érlelődött meg a döntés. A záróestén történt: a tábortűz melletti kedves éneklés és bizonyságtételek után egy felhívás hangzott el, hogy aki most oda akarja adni egészen az életét az Úrnak, az ezt fejezze ki szimbolikusan azzal, hogy a tűzbe dob egy fadarabot. Ezt ő megtette és még több gyerek rajta kívül. Aztán hangos imádságban is elmondták, hogy Istennek adják magukat. Édesapját és három nővérét boldogan követte a hullámsírba. Nagyon hálás vagyok a szoboszlói és a körzetből érkező testvérekért, együtt örültek velünk e napon, s együtt ünnepelték Jézust az Örömhír Közösséggel. A tanévkezdés sok újdonságot hozott, köztük, hogy szeptemberben beindultak a Házi Csoportok. A hét csoport közül egynek a mi otthonunk ad helyet. A lányaink közül hárman tagjai lettek a közösségben beindult zenekarnak, április 3. (XXII. évf.) 2

3 ami heti rendszerességgel tartja próbáit. Még sokat kell bátorodniuk, de már szolgáltak karácsonykor, vagy például a Dr. Gubacsi László és Évike Károly bácsi testvérbátyja 50 éves házassági évfordulóján. A karácsonyi ünnepkörben lehetőségünk adódott családként is együtt szolgálni: a legidősebb lányaimmal bábozhattunk Ladánybenén, Jakabszálláson és a közösségben tartott Mozgáskorlátozottak Karácsonyán. Hajagosné Orosz Erika Szilvia köszönti a Hajagos családot Jubileumi esztendő Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Lk 9:62. Tanyán születtem. Sokat foglalkoztam állatokkal, szántóföld- és szőlőműveléssel. A 11 tagú családon belül első sorban nekem jutott a feladat a két lovunkkal történő munkák elvégzésére. Megszámlálhatatlanul sok napot töltöttem a föld porhanyításával, szántással. Számomra pontosan érthető az Úr Jézus fenti példázata. Magtapasztaltam, mennyire fontos az előretekintés szántás közben. Később szellemi vonatkozását is megértettem ennek. Urunk mutatta és ma is mutatja a jövőbeni feladatokat. Fontos, hogy szemem mindig Rajta és csak Rajta függjön, ne akarjak folyton hátratekinteni. Kisgyermekként a feladatom állatok terelgetése volt. Nagyobb részt tehenekre vigyáztam, de közben a malacok legeltetése is rám hárult. Ekekapáztam a kukoricást, napraforgót, répát és a szőlőt. Nyáron a fűkaszálás, szénabetakarítás és a permetezés igényelt sokat tőlem és Ottó fivéremtől. Gyakran kora reggeltől estig ballagtam a lovak után, amint azok a fagöröndős ekét, a fogast, vagy a boronát vontatták. Nagy odafigyelést igénylő feladat volt. Szememet folyton a célon kellett tartani. Ilyenkor egész nap egyedül dolgoztam és az időt jól kihasználva, gondolkodtam. Felismertem, hogy az élet monotonságából való kitörésének fontos záloga az önművelés. Azon belül is a legfontosabb az Isten dolgaival törődés, más szóval keresni Isten akaratát, meghallani az Ő szavát. A sok munka mellett kevés idő maradt az olvasásra. Meg kellett tanulnom az idő jó kihasználását. Ebben sokat tanultam Katica nővéremtől, aki kis Bibliáját a kezében hordta, és ha megállhatott egy kicsit, akkor azonnal olvasta. Átvettem a módszerét. Kezemet szorosan az ekeszarván tartva, hátra hajtottam a kicsi Újszövetséget és oda-odapillantottam egy igevers töredékre és azt ismételgettem magamban. Majd az ismétlést kiterjesztettem egy igeversre, aztán többre, végül egy-egy szakaszra. Teljes Bibliám akkor még nem volt, de ha lett volna, akkor sem bírtam volna magammal vinni ezekben a mezőgazdasági munkákban. Ebből fakadt, hogy előbb ismertem meg az Újszövetséget, mint az Ószövetséget. A már memorizált bibliaverseket akkor is mondogattam, amikor éjszakai pihenésre hajtottam a fejem, és ezen aludtam el. Ezt ma is gyakorlom. Érdekes módon soha nem gondolkodtam azon, hogy ebből melyeknek van személyes üzenete számomra. Mivel Isten Igéjének valódiságában és Istentől ihlettségében soha nem kételkedtem, ezért bármelyik Igét úgy fogadtam, mint nekem szóló tanítást, feddést, felszólítást, bátorítást. Később azonban időnként előfordult, hogy egy-egy Ige konkrét, és személyesen nekem szóló üzenetté, rémává vált. Többször egy-egy igehirdető szájából elhangzottakból ismertem fel Isten konkrét akaratát. Ekkor már az igehirdetést hallgatva jegyzeteltem is, de soha nem átfogó, általános tartalmát írtam a tanításnak, hanem azt fogalmaztam meg, hogy mit jelent az számomra. Még mindig fel sem merült bennem, hogy Isten hozzám szóló üzenetét más módon meghalljam. Egész pontosan volt egy kivétel: a társválasztás. Bár abban az időben soha nem fogalmaztam meg így, csak visszatekintve tudom, hogy igen, Isten szavára vágytam és vártam nagyon, hogy megszólít. Közel tíz éves időszak telt el eközben, mire teljes bizonyossággal felismertem, hogy Istenünk Almási Ágikát akarja nekem ajándékozni feleségül. Negyvenhárom év után visszatekintve, nagy hála van szívemben, hogy nem csak megértettem hozzám szóló szavát, hanem akaratának engedelmeskedve ezt el is mondtam Ágikának, aki ezt követően az Úr színe elé állt és önmagára nézve is bizonyosságot keresett. Urunk gyorsan megválaszolta kérdését és néhány hónappal később, 1968-ban házasságot kötöttünk. A több mint négy évtized alatt mindketten megtapasztaltuk, hogy az Úr ajándékozott bennünket egymásnak, eggyé lettünk az Ő szolgálatában. Istenem akarata alapján álltam a szeretetházi munkába 1983-ban. Örömmel szolgáltam az ott élő időseket, közben több gyülekezetben végeztem igehirdetést, imádkozásra buzdítást, de bekapcsolódtam a gyülekezetek közügyeinek szervezésébe, rendezésébe is április 3. (XXII. évf.) 3

4 Öt év után, váratlanul szólt hozzám az Úr egy felkent szolgája imádkozásán keresztül. Új szolgálatra, a minden generáció felé való szolgálatra hívott. Szívemben azonnal igeneltem, de a fejem logikai érvekkel számolva lehetetlennek látta ezt. Miért? Mert Istennek a hívása teljes idejű fizetés nélküli szolgálatra szólt. Feleségem és 5 gyermekünk minden nap számított gondoskodó szeretetemre. E körülmény által Isten alaposan próbára tette az életem. Egy hosszú, három éves időszak következett. Eközben Istenem újabb gyengéd megszólításait hallottam. Szólt hozzám Igéje által, prófécián keresztül és álom által is. Nagyon szelíd, de határozott hangon jött felém. Nem dorgált, türelmes volt hozzám. Tudta, hogy felelősséggel tartozom a családom felé. Ezt a felelősséget is Ő helyezte rám. Közben igyekezett növelni hitemet. Bátorított a lépésre. Egyre inkább tudatossá vált bennem, hogy Ő nem fog magamra hagyni, a megfelelő időben gondoskodik minden szükségemről, és kirendeli mindazokat a dolgokat, amelyekre a családnak szüksége van és lesz. Megóvott az aggodalmaskodástól. Megérttette velem, hogy a kenyerünkről, ruházatunkról és otthonunkról gondoskodik. Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Mt 6:25. (Tisztességes családi házunk már akkor is volt Orgoványon, a szülőfalumban, csak éppen üresen állt, mivel a szeretetházi szolgálatunk Kiskőröshöz kötött.) Pontosan 3 évvel az elhívás után kimondtam a döntést, azzal a feltétellel, hogy ha kilyukad a cipőm talpa, akkor visszamegyek a szakmámba. Húsz évvel ezelőtt, szeptember 1-jén feleségemmel együtt megkezdtük a teljes idejű önkéntes szolgálatot a közben létrehozott Örömhír Alapítvánnyal. Családommal együtt orgoványi házunkba költöztünk, betagozódtunk a helyi Baptista Gyülekezetbe és ott aktív szolgálatot végeztünk hétvégeken. A hét többi napján viszont egyre több feladat várt bennünket az Örömhír Alapítványnál. Gyermekeinkkel együtt nekiláttunk a szolgálat feltételeinek kiépítéséhez. Első irodámat a hálószobánkban rendeztük be. A kölcsönzésre vásárolt és kapott videó- és magnókazettákat pedig a gyermekeink szobájába helyeztük el. Azonban hozzáfogtunk a meglévő melléképületünk átalakításhoz és bővítéséhez, hogy a gyarapodó könyveket, kazettákat és az összegyűjtött segélyezési anyagokat el tudjuk helyezni. Majd a volt műhelyem megszüntetésével és burkolásával kialakítottunk egy nagyobb termet a szuterénben hogy a bennünket felkereső szükségben levő embereket szellemileg segíteni tudjuk. Szolgálatunk iránt az igény egyre nőtt. Istenem újabb megszólítására gyülekezetplántálásba kezdtünk. A mélynyomorból hozzánk jött emberek lelkigondozása egyre több időt követelt tőlünk. Már nem győztük a munkát a korábbi gyülekezetünkben és itt, a mi otthonunkban kialakított épületben. Viszont az újonnan megtérők lelki gondozását nem hanyagolhattuk el, ezért folyamatosan kivonultunk abból a gyülekezeti szolgálatból, ahol akkor voltak elegen a szolgálat elvégzésére. Tevékenységünket egyre többen megismerték személyesen, a Csendes Napokon, táborozások alkalmával, vagy irodalmi termékeink olvasása által. Húsz évvel a hitbeni lépést követően helyesnek és szükségesnek látjuk, hogy az év folyamán, jubileumi hálaadó istentiszteleteken emlékezzünk a megtett útra. Kardos Barbara köszöntése Elsők között azokkal szeretnénk együtt magasztalni Urunkat, akik vállalták, hogy folyamatosan imádkoznak értem és a szolgálatunkért. Istenünk kedvessé tette szolgálatunkat egy missziós szervezet előtt, akik támogatják a magyar nyelvű keresztyén irodalom terjesztését. Velük közösen több tartalmas könyvet megjelentettünk és ebben az évben is szeretnénk néhányat megjelentetni. Októberben azokkal tartunk hálaadó istentiszteletet, akik leginkább haszonélvezői és munkatársai e szolgálati ágnak. Fontos küldetésünk van a társadalom peremére szorult rétegek mozgáskorlátozottak, idősek, betegek és a cigányok felé is. Ennek megfelelően a nyár folyamán, egy hétvégén a cigány testvéreinkkel kívánunk összejönni hálaadásra. Hálaadó istentiszteleteink mindenki számára nyitottak. Örömmel várjuk, hogy szolgálatunk támogatói, annak haszonélvezői, és mindazok, akik figyelemmel kísérik életünket, miközben az Urat szolgáljuk csatlakoznak hozzánk a hálaadásban. A már ismert dátumokat itt közlöm, hogy az érdeklődőket segítse a tervezésükben. Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolok a címen ápr. 3. Hálaadás az értünk imádkozókkal május 15. Hálaadás a korábban bemerítettekkel együtt júl. 3. Hálaadás roma testvéreinkkel, Regionális Roma Találkozó okt. 22. Irodalmi Nap: Hálaadás azokkal, akikkel együtt épülünk a keresztyén irodalom által Ficsor Károly Mindig találsz friss beszámolókat a honlapunkon: április 3. (XXII. évf.) 4

5 Bizonyságtételek Megváltozott az életem Budapesten születtem 1969-ben, második fiúgyermekként. Gyermekorom első tíz évét Ercsiben töltöttem, majd az új cukorgyár felépítése után Kabára kerülve éltem a gyermekéveimet. Mondhatom, hogy egy jó családban, de Isten nélkül éltünk. Szüleim ennek ellenére tisztességesen neveltek minket, és abban az időben, még amikor csak 3 évente lehetett külföldre menni, mi szinte egész Európát láthattuk. Gyermekként én is sok csínytevésben részt vettem, amit akkor nagyon élveztem és szerettem. Az általános iskolában jó tanuló voltam, de a középiskolában ezt már nem mondhattam el magamról, mert itt a fő hangsúly nem a tanuláson volt, hanem a sporton. (Mai fejjel visszagondolva, kár, hogy a szüleim nem voltak akkor szigorúbbak.) éves koromban már a Debreceni Kinizsi NB II-s férfi röplabda csapatban játszottam, s a sok mérkőzés és utazások miatt a tanulásra nem maradt se időm, se energiám. A középiskola után autóvillamossági szerelőnek tanultam és közben a sportolást sem hagytam abba. Ebben az időszakban jelentkezett életemben először az alkohol, ami sajnos nagyon sokáig nagyon nagy problémákat okozott az életemben. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a mesterem volt a hibás, amiért megkóstoltatta velem a szeszesitalt, hanem az ördög műve volt. Az ital és a sport nem fért össze egymással és én egyre jobban eltávolodtam a sporttól, ami azt jelentette, hogy egyre közelebb kerültem az italhoz. Ennél a menetnél a katonaság vetett véget az ördög tervének, hogy az alkohol rabja legyek. A katonaság egy aránylag biztos helynek számított, mert itt nem volt kísértés. Leszerelés után a cukorgyárba kerültem vissza, mint autóvillamossági szerelő, de pár héten belül az egyik volt osztálytársam apukája keresett meg és átvettek raktárosnak. Ezután ismerkedtem meg a feleségemmel, akivel a mai napig boldog házasságban élünk, öt kiskorú és egy felnőtt gyermekünkkel. Persze senki se higgye, hogy nekünk nem kellett megharcolni a boldog házasságért. Az első két gyermek születése után a feleségem keresni kezdte az Urat, amit én nem mindig tudtam jól lereagálni, amiből persze veszekedések lettek. Egyre keményebb lett a szívem és itt megint csak az ördög munkájára gondolok, mert nem hagyott nyugton. Ismét az alkohol kezdett szerepet kapni az életemben, persze nem úgy, hogy mindennap ittam, hanem szépen fokozatosan vitt a mélybe. Erről egy írás jut eszembe, amit a Mai Igében olvastam: Ezért van az, hogy a sátán mindent megtesz azért, hogy a házastársakat felpiszkálja egymás ellen és haragban tartsa őket. Ebben az időszakban a feleségem levelezésen keresztül kapcsolatba került az Örömhír Alapítvánnyal és én talán félelemből, hogy elveszíthetem, talán ekkor már az Isten kegyelméből segítettem az Alapítványtól kapott áruk elhozatalában. Itt ismerkedtem meg Ficsor Károllyal, aki már az első találkozáskor nagyon rendesnek látszott, de én nemigen foglalkoztam vele. Nekem az volt a dolgom, hogy az árut hazaszállítsam. Egy nyáron a Vadkerti-tónál nyaraltunk több napig, és vasárnap ellátogattunk Orgoványra istentiszteletre az Örömhír Közösségbe, ahol megdöbbenve tapasztaltam, hogy valami van a levegőben. A találkozások egyre sűrűbbek lettek, ami persze nem azt jelenti, hogy mindennaposak, hanem csak évente egy-két alkalom. Ezeken a találkozókon egyre jobban éreztem magam, de a problémák nem akartak megoldódni, mert a sátán újra és újra csapdákat állított nekem, amibe én mindig szépen belesétáltam áprilisában azonban nagyon nagy csapdába estem, és kórházba illetve kezelésre kellett járnom. Az Úrnak, a feleségemnek, a szüleimnek és az értem imádkozóknak köszönhetem, hogy az alkohol rabságától megszabadultam. Nagy áldásnak tartom, hogy oly sokszor jutottam el Jánoshalmára, a Csendes napokra, amelyen megérezhettem, hogy engem is szeret az Isten, és megbocsátja bűnömet. Ezekben a szép, nyugodt években születtek meg a most még kicsi gyermekeink, őket már úgy fogadtam, hogy az Úr akarata. Sok mindenre tanított és tanít a mai napig minket. Az akaratát követve 2010 júliusában Orgoványra költöztünk és még szeptemberben négy lányommal együtt, Jézus parancsát követve bemerítkeztünk. Az alapítványnál is hasznos munkára hívott el az Úr, és így most már Istenre figyelve próbálom követni Őt. H. Cs. Az én STOP-táblám Az Úr nagy kegyelme munkálkodik életemben, családom életében. Anyukámat és apukámat az alkohol teljes leuraló fogságából mentette meg. Nekünk, gyerekeknek is nagyon sok nehézséget jelentett szüleink élete, életvitele. Az Úr csodálatosan megszabadította őket, ma egyik sem iszik, mind a ketten az Úr útján járnak. Az Úr csodás munkája ellenére is ben egyre gyakrabban elő-előfordult velem is, hogy bennragadtam a kocsmában és berúgtam. Egy ilyen ivás estéjén hazafelé sétáltam már mámoros állapotomban, amikor összetűzésbe kerültem egy sráccal, aki megütött, és beszakad a dobhártyám. Ez kellett nekem, hogy az Úr hangját meghalljam. Nemsokára visszatértem teljes szívből az Úrhoz, és egy jó időre teljesen elhagytam az alkoholt. De ugye a fülsérülésem megmaradt. Nagyon kellemetlen volt, hogy rosszul hallottam és folyamatosan zúgott a fülem. Orvosi kezelésekre kellett járnom, ahol elmondták, hogy nagyon kicsi április 3. (XXII. évf.) 5

6 esélyem van a természetes gyógyulásra, de ha meggyógyulok, az is nagyon hosszú folyamat lesz, lehet, hogy kell neki egy év is. Nehéz volt ezt hallani, de zúgolódás nem volt bennem, hálás voltam Istennek, hogy megállított azon a veszélyes és meredek úton, ahol elindultam. Mégis nagyon kellemetlen volt. Tudtam, hogy a gyülekezetben sokan imádkoznak értem, és természetesen én is imádkoztam a gyógyulásomért, de nem olyan teljes elszántsággal, hanem esténként, vagy néha amikor eszembe jutott. Pár hetes vizsgálat után éreztem, hogy javul a fülem. Mondtam is az orvosnak, de ő nem látta a javulást. Egyszer már úgy éreztem, hogy teljesen meggyógyult a fülem. Ismét mondtam az orvosnak a következő ellenőrzéskor, de ő ismét azt mondta, rosszul érzem, mert ott tátong a nagy lyuk a dobhártyámon. Következő vizsgálatra már teljesen biztos voltam abban, hogy a fülem meggyógyult. A doktor úr megvizsgált, majd azt mondta, hogy talán kisebb a lyuk. Mondtam neki, hogy nem kisebb, hanem meggyógyult, érzem. Megnézte újra és ekkor látta, hogy tényleg beforrt a lyuk. Önnek nagy szerencséje van", mondta. Csak annyit válaszoltam neki, hogy ez nem szerencse, ez Isten munkája. Azóta is teljesen rendben van a fülem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megmentett ebből is, és nagy kegyelmének köszönhetően még nem is hagyott magamra a büntetésemben. P. K. Fehérben Régen megérlelődött már bennem, hogy be akarok merítkezni, mivel kisgyermekként megtértem. Sokáig kérdés volt bennem, hogy hol is vegyem fel a fehér ruhát: a hajdúszoboszlói gyülekezetemben, ahová jártunk, vagy az orgoványi Örömhír Közösségnél, ahol a szüleim önkéntes munkát vállalni készültek. Ami végül eldöntötte, az volt, hogy apukám és három húgom Orgoványhoz ragaszkodtak. Nagy örömet szerzett nekem, hogy Hajdúszoboszlóról, Kabáról és Bárándról sokan eljöttek és együtt örültek velünk. Még egy énekkel is kedveskedtek nekünk. Az ünnepség több szempontból is maradandó élményt jelentett: most hallottam először apától megtérése történetét, és érdekes volt az is, hogy a Csendes Napokon azt a kislányt is taníthattam, akivel együtt merítkeztem be. Az elköltözésünk számomra azt is jelentette, hogy iskolát váltok, ami okozott némi fejtörést, hisz már végzős vagyok. Egy jó nevű gimnáziumba kerültem, és egy katolikus lány padtársa lettem. (Még névrokonok is vagyunk.) Jó barátságba kerültünk, szoktunk beszélgetni hitről, erkölcsről, fiú-lány kapcsolatról, arról, amit ezekről a Biblia tanít. A gyülekezetben jól érzem magam, különösen élvezem az ifjúsági órákat, amiket Donát tart. Nagyon hasznosnak tartom, hogy gyakorlati tanácsokkal is ellátnak a pályaválasztással kapcsolatban, illetve a párválasztásról is sok szó esik. Időnként zenés szolgálatot végzünk a húgaimmal. Szeretnénk új énekekkel is megismertetni a gyülekezetet. H. R Visszhang A bűnrendezés áldása. Tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! Ézsaiás 52:11. Az Ágikával folytatott késő esti beszélgetés folytatása volt annak a felszabadító napnak. Azóta úgy érzem, hogy legszívesebben repülnék, csak mosolyogni tudok... A legtöbbet kaptam, amit lehet kapni, a kegyelmet! Elég nekem az Ő kegyelme! Szombat óta folyton olyan érzésem van, hogy szeretném átölelni az embereket, akikkel találkozok. A családomat, a barátaimat... Hálás vagyok az Úrnak az egész Ficsor családért. Köszönöm nekik Istenhez való hűségüket. Ha eszembe jut a családjuk, az egy nagyon jó mércét is ad, hogy hova lehet eljutni a szolgálatban, a hitben. Tudom, hogy az igazi mérce: Jézus. Csak azt tudom mondani, hogy aki még nem tette, de szükségét érzi, tegyen bűnvallást, s vegye el a szabadítást. Szabad lesz minden tehertől. Nem is gondolná az ember, milyen terheket hordoz magában gyerekkora óta. A félelem helyét tisztaság, a megbocsátás veszi át. S ha van még rendezni való én kettőt is kaptam, azt is felhozza a megvallás. Bizony két embert meg kell keresnem, nem csak nekem kell megbocsátanom, hanem furcsa mód, nekik is meg kell bocsátaniuk nekem. Este nem csak a délutáni bűnvallásról volt szó közöttünk Ágikával, de a fiamról is, akit nagyon féltek. De tudom, hogy szereti Isten. Tőle kérek bölcsességet a neveléséhez, mivel egyedül nevelem, s nehéz egyszerre anyának és apának is lenni (a következetességről nem is szólva). De ehhez is kapok segítséget: Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsoltárok 32:8.) Jó anya szeretnék lenni, s szeretném, ha erre meg is tanítana. S szeretnék szolgálni is, nem csak az Ige hallgatója lenni, de cselekvője is. Olyan jó lenne, ha azt az örömet érezhetnék mások is, amit mi kapunk Istentől: Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. (Zsolt 33:20-21.) április 3. (XXII. évf.) 6

7 Az est végével Ágika áldást mondott rám, amit köszönök. S köszönöm Eszter néninek is a könyvet, amivel várt azon a délután: Tisztább, mint a gyémánt... Kemény és tiszta útmutatás. I. T. A kísértő csapdájában A munkahelyemen kísértett meg a haszonlesés. Költségelszámolás készítésekor rájöttem, hogy magánjellegű költségeket is el tudnék számolni céges költségként úgy, hogy ne derüljön ki. Tetszett az ötlet, el is készítettem az elszámolást. A főnököm mit sem sejtve aláírta, s vihettem is a pénzügynek. Abban a pillanatban rádöbbentem, hogy valamiről elfeledkeztem: mégiscsak van rá esély, hogy kiderül a csalás. Fizikailag is emlékezetes felismerés volt ez, mert még sohasem tapasztaltam ilyet azelőtt: a bőröm minden pontján tűszúrást éreztem. Megéreztem a bűn súlyát. Azonnal tudtam, hogy nem adhatom le így az elszámolást a pénzügynek, hiába hagyta jóvá a főnököm, még így is kiderülhet. Péntek délután volt. Bezártam a papírokat a szekrényembe, s hazamentem. Azon a hétvégén, az Örömhír Alapítvány által rendezett Csendes Napokon vettem részt. Az Úr és az Ige világosságában nincs maradása a gonosznak. Nyilvánvalóvá vált előttem a saját romlottságom. Meg akartam szabadulni ettől, és Ági néni segítségét kértem. Beismertem a bűnöm, s kértem az Urat, hogy valahogy mentsen ki szorult helyzetemből és szabadítson fel ennek a terhe alól. Ő meg is tette, és belső bizonyosságom lett afelől, hogy minden rendben lesz. Hitben ki is mondtuk, hogy nincs köze hozzám a kapzsiság szellemének, s dicsértük Jézust a kegyelméért. Következő héten első dolgom volt, hogy elkészítsem a valóságnak megfelelő elszámolást. Imádkoztam bölcsességért, hogy fel tudjam vállalni a főnököm előtt, hogy az előzőt rosszul készítettem el, s elnézést tudjak kérni. Mennyei erőt kaptam mindehhez, s nem kellett megszégyenülnöm, pedig megérdemeltem volna! Én mégis nagyon szégyellem magam, legfőbbképpen azért, mert sokkal jobban féltem attól, hogy mi lesz, ha kiderül a csalás, mint attól, hogy Isten Szellemét megszomorítom. Hatalmas felszabadulást éreztem, mikor az Úr dicsőségéért le tudtam mondani a zsákmány - ról. Ekkor már világosságom volt arról, hogy mekkorát kockáztattam: nem csak az állásomat veszíthettem volna el ezért, hanem jó nagy szégyent hoztam volna a hívőkre, hisz tudják rólam a munkahelyen, hogy keresztény vagyok. Utólag visszagondolva nem is értem, hogy vállalhattam ekkora kockázatot kb. egy heti keresetnyi összegért! Ráadásul mindezt évtizedes hívőként! Az oka röviden: szellemi alvás, vakság. Dicsőség a kegyelmes Istennek, Aki nem hagyott figyelmeztetés nélkül, és Aki megmentett attól, hogy learassam a tettem jogos következményét. De leginkább azért, hogy megváltoztatta a szívem indulatát: már nem azért kerülöm ezt a bűnt, hogy ne kerüljek bajba, hanem azért, mert ez nem méltó Őhozzá, s így énhozzám sem! B. L. Konferenciák Csendes Napok Istenünktől kapott látással kezdtük meg e szolgálatot több mint 10 évvel ezelőtt. Rendszerint évente kétszer keresünk alkalmat arra, hogy egy csendes helyre elvonuljunk olyan hétvégén, amikor legalább egy ünnepnap esik péntekre vagy hétfőre, így a munkaviszonyban állók is tudnak csatlakozni hozzánk szabadság igénybevétele nélkül 3-4 napra. Így történt október 29. és november 1. között is. A hétfői munkaszüneti nap meghosszabbította számunkra a hétvégét. Egy missziós alapítványnál kaptunk alkalmas helyet a Csendes napok tartására. Végig élvezhettük a Bayer házaspár szeretetét és gondoskodását. Semmi külső zavaró körülmény nem vette el a figyelmünket, szemeinket az Úrra függesztettük. A jelenlevők fele itthoni gyülekezetünkből jött, a másik fele pedig az ország különböző településeiről, illetve egy házaspár Hollandiából érkezett, hogy itt lelkileg megerősödjünk, újabb látást vegyünk az Úrtól szolgálatunk folytatásához, új feladatok elkezdéséhez. A tanításokban Ágikám Jónás történetét vette alapul, Donát fiunk pedig a nehéz időkről szólt. Donát és Károly testvér április 3. (XXII. évf.) 7

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Ficsor Károly Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Orgovány 2009 ISBN 978-963-87025-4-8 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Kedves Támogatóink, Barátaink!

Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Sorsfordító Alapítvány Hírlevele www.palantamisszio.hu e-mail: palanta@enternet.hu Tel./fax: 06-1-322-0034 2011 Jubileumi kiadás Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Gyermekmisszió ebben

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2013. augusztus - 10. évfolyam 3. szám Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse A

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31) 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat 2. (1Kor. 12:31) 2011-es év alapigéje: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet 1Ján. 4:18 3. 2011. II. évf. 1. megmutatom

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Valódi szabadság. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Valódi szabadság. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2013. december Valódi szabadság A hideg idő, a karácsony közeledtével az utcán járva jobban

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Szeretet. Akorai gyermekkorban, sõt már az anyaméhben

Szeretet. Akorai gyermekkorban, sõt már az anyaméhben Szeretet 2013. JÚNIUS 6. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Éneklõ és zenélõ gyermekkor Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2014. június Választás mindig Mindig választunk. Úgy tűnik, terhes, ha sokszor kell tennünk.

Részletesebben

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra)

Manna. Dicsérjétek az Urat! Hálával áldozzál az Istennek! Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Manna II. évf. 11. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Toccata és fúga (Orgonaavatásra) Dicsérjétek az Urat! ORGONAAVATÁS október 29. Ujjongó énekkel áldjuk az Örökkévaló Atyát! Halk himnuszokkal és

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben