LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Náray - Szabó Gézáné óvdavezető

2 Tartalmjegyzék I. BEVEZETŐ ldal 1.1. Az óvda hivatals adatai A pedagógiai prgram célja, feladata Jgszabályi háttér Az intézmény háttere, helyzete 7. II. A KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvdai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései Küldetésnyilatkzat Katlikus gyermekképünk Katlikus óvdaképünk 13. III. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI, TEVÉKENYSÉGEI A hitre nevelés Az egészséges életmód alakítása Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztsítása Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés, nyitás a világra 26. IV. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvdai élet megszervezése Az óvdai csprtk napirendje 30. V. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI Játékfelfgásunk Munka A tanulás értelmezése Vallási nevelés Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzlás, festés, mintázás, kézi munka Mzgás A külső világ tevékeny megismerése A gyermekek értékelése 55. VI. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI Karácsny megünneplése Húsvét megünneplése Pünkösd megünneplése Óvdai ünnepek havi lebntásban 62. VII. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Gyermekvédelem A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység,a gyermek esélyegyenlőségét 69. szlgáló intézkedések VIII. A CSALÁD-ÓVODA ÉS TÁRSINTÉZMÉNYEK KÖZÖS NEVELŐ MUNKÁJA 71. A GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN 8.1. Család és óvda Óvda és társintézmények 72. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 73. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 73. 2

3 I. BEVEZETŐ 1.1 Az óvda hivatals adatai Az intézmény neve, OM aznsítója: Lilimkert Katlikus Óvda OM: Működési engedély szám, ideje: , 2009.július 8. határzatlan ideig! Az intézmény székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a Az intézmény telephelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u Budapest, Kndr Béla sétány 6. Az intézmény típusa: Az intézmény alapítása és ideje: alapító: Napközitthns Óvda (öt csprts óvda, - maximum 125fő- 3-7 éves krú gyermek nevelését-ktatását ellátó intézmény) Pestszentlőrinci Római Katlikus Főplébánia székhelye: 1181 Budapest, Batthyány utca87/b képviselője: a mindenkri plébáns alapítás ideje: június 1. Wlassics Gyula u szeptember 1. Wlassics Gyula u. 84/a szeptember 1. Kndr Béla sétány 6. 3

4 1.2. A pedagógiai prgram célja, feladata A 3-7 éves gyermek személyiségének kibntakztatása, életkri sajátsságainak tiszteletben tartása mellett a keresztény világszemlélet alapzása, frmálása A bibliai történetek megismeréséhez, az imádsághz, az ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörének kialakításáhz a megfelelő érzelmi biztnság kialakítása (ld. Óvdakép) A gyermekekkel szeretettel fglalkzó felnőtteken keresztül a bizalm kiépítése a Gndviselő Mennyei Atya felé (ld. Óvdakép) Szűkebb és tágabb környezetéhez: családhz, óvdáhz, plébániai közösséghez, magyar hazájáhz való ragaszkdás alapzása (ld. Óvdakép) Különböző tevékenységfrmákn keresztül lyan fejlettségi szint kialakítása, melyek képessé teszik a gyermeket az isklai élet befgadására Az első intézményes keretek között végzett céliránys nevelés, mely kiterjed a gyermekek óvására, védelmére, érzelmi, erkölcsi nevelésére, személyiségének fejlesztésére, hitének alapzására. A családk keresztény nevelésének flytatása, kiteljesítése érdekében nyílt napk szervezése. Isten szeretetének megtapasztaltatása a gyermekekkel a teremtett világn keresztül. A teremtett világra való rácsdálkzás képességének kialakítása, fejlesztése: öröm, hála, megbecsülés, védelem. A keresztény élet megtapasztalása az óvdai élet srán: a felebaráti szeretetben, az ünnepi áhítatkban, az örömben, a jó cselekedetekben, a megbcsájtásban. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Általáns feladataink: Az egészséges testi-lelki életmód kialakítása. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés segítése, keresztény lelkület alapzása. Jézus életének eseményeiről ismeretek szerzése. Az imádságs lelkület frmálása, napi gyakrltatása. 4

5 1.3. Jgszabályi háttér A pedagógiai prgram tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határzza meg. Jgszabályk jegyzéke Magyarrszág Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény évi LXXIX. törvény a közktatásról és érvényben lévő módsításai Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dkumentumai Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény [MK 2012/172. (XII. 18.)] Magyarrszág évi közpnti költségvetését megalapzó egyes törvények módsításáról szóló évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módsításai évi XXXI. törvény A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról évi IV. törvény A köznevelési feladatt ellátó egyes önkrmányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)] Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módsításáról szóló évi CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Rendeletek Az Óvdai nevelés rszágs alapprgramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Krm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpntról szóló 202/2012. (VII. 27.) Krm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Krm. rendelet A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Krmányrendelet 5

6 A nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az esélyegyenlőséget szlgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dlgzó pedagógusk évi támgatásáról 30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet A Sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelve és a Sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szlgáltatáskról, a pedagógiai szakmai szlgáltatáskat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szlgáltatáskban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszlgálatkról (jelenleg még) 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3/2012. (VI.8.) EMMI - rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Jegyzék a nevelési-ktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről és módsításai Krmányhatárzat Az építésügyi szabályzás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcslódó szabványk felülvizsgálatáról 1357/ (X.28,) Tvábbá a fenntartói és a helyi (önkrmányzati) rendeletek 6

7 Múlt 1.4. Az intézmény háttere, helyzete A magyarrszági katlikus óvda 180 éve nyittta meg kapuit a kisgyermekek számára, ám a gyermekek keresztény nevelése 1000 évre nyúlik vissza. A magyar katlikus óvdatörténetet 1828-tól számítjuk. Az óvdák számának flyamats növekedése és lelkisége Brunszvik Teréz nevéhez kapcslódik. A II. világhábrú után, 1948 júniusától a katlikus óvdákat az 1948.évi 33.törvény államsíttta. A kmmunista rendszer és annak ateizmusa az óvdák egységes közpnti irányítását célzta meg az 1953.évi 3. törvénnyel a kisdedóvásról. A rendszerváltást követően egyre több szülő adtt hangt annak a vágyának, hgy gyermekének neveltetését ugyanlyan lelki és szellemi légkörben kívánja flytatni, amilyet a fejlődő gyermek első éveiben már szülőként biztsíttt számára. Mivel skan a keresztény óvdai nevelést tarttták e célt leginkább beteljesítőnek, így katlikus óvdáink 1990-től újjászerveződhettek. A katlikus óvdák alapítását és fenntartását az egyház missziós küldetésnek tekinti. Erre vnatkzó gndlatait különböző dkumentumkban szabályzza. Jelen Intézményünk életében ez az idő 1994 tavaszán kezdődött, amikr 50 lelkes keresztény család közösen hzzáláttt a Budapest XVIII. kerület Wlassics Gyula utca 66. szám alatt lévő, Orss Jenőné Margit nénitől örökölt kertvársi családi ház felújításáhz. A szülőket elhivattt, lelkes óvónők irányíttták, így szeptember 25-én 36 kisgyermek ami jelenleg 50 fő -, majd 1997 szeptemberében a tagóvdánkban, a Wlassics Gyula utca 84/a szám alatti Katlikus Közösségek Otthnának emeleti hittantermeiben, még 50 gyermek nevelődhet keresztény szellemben. Vnzáskörzetünk a XVIII. kerület gyermekeire tevődik elsősrban, de más kerületek gyermekeit is szívesen fgadjuk. Orss Jenőné Margit néni emlékét tisztelettel őrizzük 2009 szeptemberében a Havanna lakótelepen működő egycsprts Szent László Katlikus Családóvda lett a 2. tagintézményünk, így jelenleg 125 gyermek nevelését látja el Lilimkert Katlikus Óvdánk. Az intézményben sk lyan prgramt biztsítunk a gyermekeknek, amiből a hsszú évek alatt hagymány vált: néptánc fglalkzásk, néphagymány-áplás, kncertek, író-lvasó találkzók gyermekeknek, és az vis tábr. 7

8 II. A KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvda névének kiválasztásakr Lilimkert Katlikus Óvda arra figyeltünk, hgy a gyermek számára is felfgható legyen az intézmény neve, valamint keresztény szimbólumt is tükrözzön. a lilim, mint virág a gyermek számára is megtapasztalható növény a fehér lilimmal sk szentképen találkzhatunk, ami a szépség, tisztaság szimbóluma a kis Jézust is gyakran ábrázlják fehér lilimmal valamint természetszeretetre, kertkultúrára nevelésünknek egyik fnts része a virággndzás Ha a mezei virágt, amely ma virít, hlnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkr benneteket, kishitűek, nem skkal inkább? (Mt 6,28) 2.1. Az óvdai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései Amikr a katlikus nevelés alapelvéről szólunk, tudjuk, hgy Jézus által adtt küldetést kell beteljesítenünk, és ehhez szükséges megfntlni: a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apstli küldetést; az egyházi törvénykönyv rendelkezéseit; a zsinati dkumentumkat és a pápai megnyilatkzáskat. Az Egyház az emberek üdvösségének szlgálatára irányuló küldetésének megvalósítása srán főként azkkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bíztt rá, de fölhasználja azkat az eszközöket is, amelyek különböző krkban és különféle kultúrákban alkalmasak arra, hgy természetfölötti céljáhz közelebb segítsék és előmzdítsák az emberi személy kibntakzását. Az egyház ezért hzta létre nevelő-ktató intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kifrmálására. (C.I.C Kánn) A II. Vatikáni Zsinat dkumentumai közül különösen a Gravissimum Educatinis Mmentum kezdetű szögezi le a katlikus nevelés jelentőségét, amikr azt írja: az egyháznak is feladata a nevelés sajáts kból: először is azért, mert el kell ismernie, hgy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szrgskdással segíteni kell őket, hgy ennek a teljességére eljussanak. A katlikus óvda isklarésze az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az egyház a katlikus óvda, iskla által, mely fölkínálja krunk embereinek a maga 8

9 nevelési elgndlását, sajáts módn részt vállal a kulturális párbeszédében, s ezzel elősegíti a valóságs fejlődést, amely az ember teljes kibntakztatásáhz vezet. Óvdánk védőszentje: Szűz Mária, égi édesanyánk A kisgyermekhez legközelebb az anyai gndskdás áll. Az anyai öl melegében fejlődik harmnikusan a kisgyermek, ezért keresztény életének alapzásáhz is az édesanyán keresztül szólunk hzzá, a legméltóbb édesanyán, a Szűzanyán keresztül. Mivel templmunk névadója is Mária - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templm - így a katlikus óvdánk, a családkkal együtt fhászkdhat a gyermekek érdekében égi édesanyánkhz, Szűz Máriáhz. Óvdánk káplnája meghitt csönddel várja az imádkzni vágyókat Óvdánk alapvető funkciója: a 3-7 éves krú gyermekek keresztény szellemű nevelése, személyiségük kibntakztatása, napközi tthns ellátása, gndzása, óvása. Nevelő-ktató munkánk szervezését a családi neveléssel közösen végezzük. A családnak lehetőséget biztsítunk, hgy akár napnta részt vegyen a gyermekek reggeli imádkzó percein, a havi rendszerességgel tarttt szülői beszélgető délutánkn, a nyílt napkn és az óvdai ünnepségeken. A nevelők visznt felkeresik a gyermeket tthnában, és tájékzódnak a családi nevelés szkásairól. Intézményünk keresztény értékei közé srlható, hgy nem követi a fgyasztói társadalm nrmáit (én-közpntúság, törtetés, mértéktelenség, vásárlás, vásárlás, stb.), hanem egymás kölcsönös megismerését, elfgadását, segítését, megbecsülését hirdeti gyermekeknek, szülőknek, munkatársaknak egyaránt, valamint egyértelműen állást fglal magyar nemzeti értékeink őrzése és áplása mellett mert Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! (Illyés Gyula) Évente több alkalmmal felmérjük az intézményünkkel szemben kialakult elégedettséget kérdőíves, interjús, beszélgetős, íráss frmában: szülők, gyermekek, nevelők, fenntartó, plébánia, és a kerületi isklák köréből. Értékeink tvábbá, hgy: A gyermekeket - jgaikat tiszteletben tartó - derűs anyai szívvel szerető felnőttek veszik körül. A szülőkkel kedves, nevelőtársi visznyt alakítanak ki az óvdapedagógusk, dajkák. Megldtt a nevelők, dajkák hitktatása az intézményen belül. Skrétű fejlesztés eredménye, hgy az óvódásaink képesek megfelelni az isklai élet elvárásainak. 9

10 Jól felszerelt, krszerű intézményben nevelődhetnek a kicsinyek Az óvdai hagymányk közösséget frmáló tevékenységei az alábbiak: Kerti szüreti mulatság, terményáldással. Karácsnyi, tavaszi kncertek régi óvdásaink hangszeres fellépésével. Jótéknysági estek rendezése a szülői szervezet részéről. Havi rendszerességgel szülői társalgó délután keretében tájékzódhatnak a szülők az óvdában flyó nevelő-ktató munkáról. Házi hspitálásk, az óvdapedagógusk, dajkák önképzésének egyik jól bevált frmája. Készségfejlesztő tevékenységek - néptánc, kézműves szakkör - működtetése az óvdapedagógusaink vezetésével. Nyári vis tábr az óvda udvarán az elballagó nagycsprtsk részére. Kéthavnta megjelenő óvdai újság (óvdapedagógusi, szülői szerkesztéssel) 2.2. Küldetésnyilatkzat Menjetek tehát, tegyetek tanítványmmá miden népet,...íme, én veletek vagyk mindennap a világvégéig /Mt.28, 19-20/ Az Egyház Krisztustól kaptt parancsa, a misszinálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hgy legyen a Krisztust követő embernek. /Mt.5, 11-16/. Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatt minden embernél újra kell kezdenie. Az Egyház küldetése, hgy hirdesse az evangéliumt, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten meg van az igény, hgy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katlikus óvdai nevelésnek is. A katlikus közktatás tudatsan arra kötelezi el magát, hgy az egész ember kifejlesztésén munkálkdjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibntakzik és egymásba fnódik. Ez adja a katlikus ktatás legsajátsabb keresztény jellegét és ebben gyökerezik az a kötelessége, hgy tisztelje az emberi értéket, érvényre juttatva azt az autnómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szlgálatára kötelez. A katlikus óvdánk arra kötelezi el magát, hgy lyan maradandó erkölcsi értékeket alapzzn a gyermekekben, amire egy életen át szüksége lesz: őszinteség, igazmndás, megbcsájtás, segítőkészség, a szülő szeretete-tisztelete, felebaráti szeretet alapzása, az öröm megélése, hitének alapzása. Ezt a feladatt a családkkal közösen végzi az óvda és reméljük, hgy közösen végzett nevelőmunkánk eredményeként egyre több családban nevelődnek igaz értékek szerint a gyermekek. 10

11 Épp ezért katlikus óvdánk nyittt mindazn családk számára, akik elfgadják az óvda katlikus szellemiségét, ugyanakkr a más felekezetből érkező családknál tiszteletben tartjuk saját vallási szkásaikat. Katlikus óvdánk küldetése a pedagógusk felé: Mint minden nevelési és ktatási intézmény, a katlikus óvda is pedagógusfüggő. Céljait csak akkr érheti el, ha az óvdapedagóguskat, sőt a technikai dlgzókat is áthatja a katlikus küldetéstudat. Intézményünk nemcsak katlikus intézmény, hanem a benne dlgzók töltik meg azt élő katlikus lelkiséggel, hittel, keresztény testvéri szeretettel. Ez arra kötelez bennünket, hgy ezt a színvnalat tvábbra is megtartsuk. Katlikus óvdánk küldetése a gyermekek felé: A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell a felszínre hzni azknak, akik a gyermekekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a nevelő nem frmálhatja saját képére és hasnlatsságára, hanem a Mennyei Atya vele kapcslats szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segítenie Katlikus gyermekképünk A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet flytnsságának láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől származik, érték, mert hallhatatlan lélek lakik benne. (dr. Marcell Mihály) A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket, ezért a várandós édesanyát is áldtt állaptúnak tartja. Az igaz hittel átitattt ember számára a gyermek a jövő élet hrdzója, belőle bntakzik ki az új élet. Ránk nézve a jövő szépséges remény, melyet nem önmagunkban, hanem a gyermekekben kell megvalósítanunk. (Vass József) A gyermek a jövő számára bntakzó élet, melynek egy része jól látható, de ami a legfntsabb, az láthatatlan... (Saint-Exupéry) A lélek rejtett életerőinek megismerésével a gyermekben lappangó hajlamkat fel kell kelteni. Ebben a keltegető munkában helye van a magvetésnek és a gymlálásnak is. A közös munka srán: tanítás, buzdítás, új és új meglátásk lehetővé tétele, óvás, intés, feddés, mind-mind lehetőség a lélek gazdagítására. A lélek tökéletes kifejlődése akkr valósul meg, ha minél több szerető gndskdással gazdagdik a lelke, s így feltárulnak majd a gyermek sajátsságai. A gyermek világa fejlődésre teremtett világ. A katlikus gndlat szerint életkészségek keltegetésével, megnemesítésével és tökéletes kifejlesztésével valósulhat meg. 11

12 A gyermek fejlődése srán a dlgk egészét szintetikusan fgja fel. Minden, ami a környezetében megjelenik, hatással van rá. Élete első szakaszában a tapintás, ízlelés, szaglás, majd a látás, hallás, s később a beszéd és az alkalmazkdó képesség segíti tapasztaló, megismerő tevékenységében. A gyermek a pszichikus világt is ismeri, átél lyan mélységeket, melyek szemmel nem láthatók. Átéli szülei, nevelői lelki állaptát, annak időbeli valóságát. Ahhz, hgy én-tudata fejlődjön, szüksége van környezete reakcióira, a felnőttek elé élt példájára. Élete első éveiben testi és lelki fejlődése szinte párhuzams a kívülről felé áramló elvárással, a szeretet, figyelem, öröm, béke, kedvezően hat a saját ritmusa szerinti fejlődésre. Környezete mintáit, elvárásait, nrmáit lassan megismeri, elfgadja és fejlődése srán beépíti saját személyiségébe. Aznsulási és mdellkövetési vágyát segíti tágabb környezete a helyes minta elé állításával. A gyermekkel fglalkzó felnőtt feladata, hgy lyan környezetet teremtsen köré, amely segíti érdeklődését, mzgatja belső kreativitását, s utat nyit Isten szavának: Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írm be. (Jeremiás 31, 33) Isten szavának meghallását fejleszti a hiteles, követésre méltó felnőtt, akit tükörként utánz a kisgyermek. Ezt tudva, a katlikus óvda kiemelt figyelmet szentel arra, hgy magas mércével mért nevelőket, technikai személyzetet alkalmazzn. A megfelelő erkölcsi tartás mellett, elengedhetetlen a magyar nemzetéhez való ragaszkdása, annak hagymányai iránti tiszteletének kifejezése. Vissza kell állítani a magyar ember önbecsülését, és ennek alapzására kiváló alkalmat nyújt az óvdás krú gyermek végtelen nagy befgadó képessége. A néphagymányk, népi játékk, a népviselet, a népszkásk, népdal, néptánc ismerete adja meg azt az identitását egy népnek, aminek birtkában kialakul egészséges önbecsülése. A GYERMEKEK TISZTA TEKINTETÉBEN RÁD MOSOLYOG AZ ISTEN Olyankká kell lennünk, mint a gyermekek - őszintéknek és derűseknek.. 12

13 Ha elfáradnak, pihennek, ha beszélnek hzzájuk, figyelnek.. Tudnak rácsdálkzni minden egyszerű dlgra Katlikus óvdaképünk 1. A katlikus óvda is, mint minden más óvda, arra a célra van rendelve, hgy a teljes emberi személy kifrmálódásán munkálkdjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni. 2. Az óvda épp azzal válik katlikussá, hgy - bár más-más mértékben -, a közösség minden tagja sztzik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. 3. A katlikus óvda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalm....a nevelés a szép dlga. (Dn Bsc) Az óvdakép mindhárm megfgalmaztt pntja kívánja a nevelő állandó jelenlétét, mely az együttlét vidám, bensőséges légkörében biztsítja a gyermek skldalú és harmnikus fejlődését. Az igazi jelenlét közös tevékenységre, játékra, párbeszédre mtivál. A gyermek ezeken keresztül 13

14 tapasztalja meg a személyére irányuló tiszteletet, elfgadást, szeretetet és megbecsülést. Istentől kaptt ajándékai a bizalm által erőteljesebben bntakznak ki, s épülnek be fejlődő személyébe. A katlikus óvda épít magyar népének keresztény értékeire, hagymányaira, s átörökíti azkat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába. A katlikus óvda az Egyház kis része, átlépi saját népének határait, s mivel minden embert testvérként él meg, segíti a jelenlévő kisebbségi önaznsság érvényesülését, erősödését. A katlikus óvdai nevelésben kiinduló pnt - a család és a pedagógus számára -, hgy a gyermek Isten ajándéka, ennek megfelelő bánásmód illeti meg. III. A katlikus óvdai nevelés feladatai, tevékenységei 3.1.A hitre nevelés A katlikus nevelés feladata: Krisztus mértéke szerinti élet alapzása. A keresztény családi nevelés flytatásaként a keresztény értékek erősítése és kiteljesítése. Isten végtelen szeretetének megéreztetése, a csdálatsnak teremtett világn keresztül. A teremtett világra való rácsdálkzás képességének kialakítása, fejlesztése krsztályuknak megfelelően. Öröm, hála, megbecsülés, gndskdás, védelem, alktás erkölcsi tulajdnságk frmálása a teremtett világ felé. Keresztény nevelési célk: Istenkép kibntakztatása a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája nymán. Feltétel nélküli szeretet A teremtett világhz való pzitív viszny kialakítása és védelme A keresztény hitélet gyakrlásának megalapzása Keresztény erkölcsi értékek alapzása Viselkedési frmák és a felelősségtudat alapzása Liturgikus év ünnepeinek megünneplésére való készség alakítása A keresztény élet megtapasztalása az óvdai élet srán: felebaráti szeretetet keresztény erények másk elfgadása ünnepi áhítat megélése felelősségérzet máskért A katlikus óvdába jelentkező családk egy részét segíteni kell a keresztény vallás megismerésében. A hitét gyakrló, hiteles óvdapedagógusk és óvdai alkalmazttak példája segíti a szülőket az Isten útjára való rátalálásban. 14 mert ilyeneké a mennyek rszága

15 Minden szülő elemi igénye, hgy gyermekét lyan környezetben tudhassa, ahl biztnságban, megfelelő bánásmódban részesítik, ahl erkölcsi értékeket közvetítenek számára, mint például: jóság, igazság, szeretet, a hit, megbcsátás, figyelmesség, öröm, biztnság, szépség, stb. A vallási nevelés megkezdése előtt tisztázni kell néhány lyan fgalmat, amelynek ismerete fnts a keresztény pedagógus számára. A nagycsprtsk szentmise keretében búcsúznak el az óvdai élettől, és szüleik, nevelőik Te Deum-t mndanak értük. Vallási nevelés Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismérünk. Az egész napt áthatja a hitéletre nevelésünk. Minden reggel - csprtnként külön áhítat keretében kezdjük a napt. A csend megteremtése, gyertyagyújtás, halk zenehallgatás után egymásra, Jézusra figyelünk. Szemléltető képek segítségével ismerkednek a gyerekek egy-egy bibliai történettel, ami után Jézushz frdulhatnak imával, énekkel és megköszönhetik a kaptt kincseket: a szüleiket, az egészséget, a napt, az esőt, az élőlényeket, a dlgs kezünket. A családk vallási nevelésének kiegészítését vállalja fel az óvdai nevelés, igaz néhl alapzást lát el a katlikus óvda. A hitéletre nevelés alapzásánál is figyelembe vesszük a gyermekek életkri sajátsságait: rövid ideig tudnak kncentrálni értelmük, befgadóképességük krlátztt 15

16 a flytns mzgás, cselekvés jellemzi őket játéks módn lehet fejleszteni a kisgyermeket Ezeket tudva, tervezzük és szervezzük az óvdai és templmi hitktatásukat. A vasárnapi 9 órai szentmisén hetente más-más óvdai csprt van jelen kivéve a havannai csprtt, ők az ttani plébánia miséin vesznek részt -, és tevékenyen bekapcslódnak az ltárszlgálatba, ministránsként, vagy az átváltztatáskr kis csengettyűvel jelzik Jézus jelenlétét. Az óvdapedagógusk részére - a Jézus Szíve Nővérek, rendházukban - évente néhány alkalmmal hitktatást tartanak. A káplán atya vagy az óvdavezető által vezetett lelki beszélgetések, az egyházi év ünnepeinek átélése - szülőknek, nevelőknek egyaránt -, a keresztény lelki élet elmélyítését szlgálják. Jézus az óvdában és a templmban is velünk van. A pap bácsi és az óvó néni lyan szépeket tud mndani nekünk Róla, hgy mindig csöndben, figyelmesen hallgatjuk őket. Saját szavunkkal mi is köszönetet tudunk Jézusnak már mndani. Feladatunk: Mindig szem előtt tartani, hgy csak a krsztályuknak megfelelő módszerekkel lehet a hitéletben vezetgetni a kisgyermeket. A szülőknek segítségadás azzal, hgy az óvdai áhítatk mindig nyitttak és bármikr együtt imádkzhatnak gyermekeikkel.. Keresztény pedagógussal szembeni elvárás, hgy követésre méltó legyen magatartásában, külsejében, hitében, legyen benne készség a közösségépítésre, a felnőttek körében is. Tanítási módszereit Jézusra figyelve, őt követve alakítsa ki úgy, hgy shase felejtse el: Jézus tanít általa. A kereszténység: kultúra, erkölcs, világnézet, vallás. 1. Kultúra Amikr Isten megszólalt, vállalta, hgy egy knkrét kultúrkörben hangzik el a szava. Akik tehát Isten üzenetének tvábbadását szívügyüknek tekintették, mindig egyben az üzenetet befgadó hrdzó kultúra hűséges lelkes szlgálói is vltak. Az egyháztörténelem egyben művelődéstörténet is. Az egyház és az adtt kultúrkör az állam - kapcslatában mindkét félnek tekintettel kell lennie a másikra. 2. Erkölcs A keresztény erkölcs tanítása szerint a teremtett ember Isten képmása. Az erkölcsi nevelés célja: a hármszemélyű Isten hívására válaszlva bntakzzn ki a szerető valódi istenkép az emberi lélekben. Rámutat a keresztény erkölcsi nevelés arra is, 16

17 3. Világnézet 4. Vallás hgy a személyhez szóló isteni elgndlás ellen a bűn rmbló hatással lép fel. Ezen rmblás ellen a teljes bizalmmal Jézus Krisztusra hagyatkzó lélek küzdhet sikeresen. A keresztény világnézet azt jelenti, hgy a keresztény ember egyetemes, abszlút értékrendet fgad el magára nézve kötelezően. A vallás: emberi magatartást biztsító meggyőződés, életgyakrlat. (Küng) A hit, ez az Istentől kaptt ajándékfény, meghatárzza hgyan szemléli a keresztény ember a létezést, a világt, történelmet, az embert, az ember és Isten kapcslatát. (Farkas István) Alapértékek: igazság, jóság, szépség, szentség Igazság Az igazság nem más, mint a valóság végtelen teljességének birtklása. Az igazság abszlút és föltétlen. Aquinói Szent Tamás szerint minden, ami igaz, Isten igazságából meríti igazságát. Mi emberek egész életünkben útn vagyunk az igazsághz. Tévedéseinket alázattal beismerve a hazugság minden frmájának legyőzésével juthatunk Isten közelébe. A kereszténység vallja, hgy védelmeznie kell az igazság elsőbbségét, mert különben elpusztul az európai kultúra. Jóság A jóság abszlút és föltétlen. A keresztény erkölcstan szerint a valós visznyknak megfelelőt nevezzük jónak. A jóság fgalmát a keresztény tanítás az igazság fgalmára építi. A Szentírásban áll: senki sem jó, csak egy, az Isten - mndja Jézus. /Mk.10, 18/ Ha a jót választm, akkr az Istentől kaptt szabadságmmal élek, ha rsszat, akkr visszaélek az Istentől kaptt szabadságmmal. Szépség A szépség abszlút és föltétlen. A szépség: a belső igazság és jóság napfényre jutása. A szépség az igazság és a jóság lelke. A szép, a szív tápláléka, elutasít minden hamisat, idegent, rendetlent. Az emberi lélek alapigénye a szépség, Isten alktóművészetével senki sem versenyezhet. Találó megfgalmazás a teremtett szépségéről: ha egyetlen fűszálat megismernénk, megismernénk az Istent Szentség Minden bkr, mintha Isten sátra vlna, minden göröngy mintha Isten ökle vlna, telve termékeny kenyeret adó erővel. Minden harmatcsepp az Isten gazdagságának és áldásának gyöngye. (Prhászka Ottkár) A szent abszlút és föltétlen. A szentség azns Istennel. Az Ő hűsége, igazsága, jósága, szentségében gyökerezik. Isten szentsége, frrása, mintája az emberek szentségének. Életünk legnagybb lehetősége, hgy a szentté frmáló kegyelmet, ezt a teljesen ingyenes Isteni ajándékt elfgadjuk. A szentet megközelítjük, amikr ünnepelünk. Az ember a szeretet pazarló jóságát, az ünnepnapkn éli át. Az ünneplés az ég utáni hnvágy és remény ébrentartása. Ha semmi sem szent, létezésünk alapjai semmisülnének meg. Amikr megszűnik a szent /az 17

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja 2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 1. 1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLDETÉSE

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve

Környezeti nevelés programja a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve Környezeti nevelés prgramja a fenntartható fejlődés szempntjait figyelembe véve Az Óvdai Nevelés Országs Alapprgramja megadja az óvdai nevelés általáns alapelveit. Ha ezeket környezeti nevelés szempntjából

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben