LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Náray - Szabó Gézáné óvdavezető

2 Tartalmjegyzék I. BEVEZETŐ ldal 1.1. Az óvda hivatals adatai A pedagógiai prgram célja, feladata Jgszabályi háttér Az intézmény háttere, helyzete 7. II. A KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvdai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései Küldetésnyilatkzat Katlikus gyermekképünk Katlikus óvdaképünk 13. III. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI, TEVÉKENYSÉGEI A hitre nevelés Az egészséges életmód alakítása Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztsítása Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés, nyitás a világra 26. IV. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvdai élet megszervezése Az óvdai csprtk napirendje 30. V. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI Játékfelfgásunk Munka A tanulás értelmezése Vallási nevelés Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzlás, festés, mintázás, kézi munka Mzgás A külső világ tevékeny megismerése A gyermekek értékelése 55. VI. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI Karácsny megünneplése Húsvét megünneplése Pünkösd megünneplése Óvdai ünnepek havi lebntásban 62. VII. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Gyermekvédelem A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység,a gyermek esélyegyenlőségét 69. szlgáló intézkedések VIII. A CSALÁD-ÓVODA ÉS TÁRSINTÉZMÉNYEK KÖZÖS NEVELŐ MUNKÁJA 71. A GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN 8.1. Család és óvda Óvda és társintézmények 72. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 73. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 73. 2

3 I. BEVEZETŐ 1.1 Az óvda hivatals adatai Az intézmény neve, OM aznsítója: Lilimkert Katlikus Óvda OM: Működési engedély szám, ideje: , 2009.július 8. határzatlan ideig! Az intézmény székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a Az intézmény telephelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u Budapest, Kndr Béla sétány 6. Az intézmény típusa: Az intézmény alapítása és ideje: alapító: Napközitthns Óvda (öt csprts óvda, - maximum 125fő- 3-7 éves krú gyermek nevelését-ktatását ellátó intézmény) Pestszentlőrinci Római Katlikus Főplébánia székhelye: 1181 Budapest, Batthyány utca87/b képviselője: a mindenkri plébáns alapítás ideje: június 1. Wlassics Gyula u szeptember 1. Wlassics Gyula u. 84/a szeptember 1. Kndr Béla sétány 6. 3

4 1.2. A pedagógiai prgram célja, feladata A 3-7 éves gyermek személyiségének kibntakztatása, életkri sajátsságainak tiszteletben tartása mellett a keresztény világszemlélet alapzása, frmálása A bibliai történetek megismeréséhez, az imádsághz, az ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörének kialakításáhz a megfelelő érzelmi biztnság kialakítása (ld. Óvdakép) A gyermekekkel szeretettel fglalkzó felnőtteken keresztül a bizalm kiépítése a Gndviselő Mennyei Atya felé (ld. Óvdakép) Szűkebb és tágabb környezetéhez: családhz, óvdáhz, plébániai közösséghez, magyar hazájáhz való ragaszkdás alapzása (ld. Óvdakép) Különböző tevékenységfrmákn keresztül lyan fejlettségi szint kialakítása, melyek képessé teszik a gyermeket az isklai élet befgadására Az első intézményes keretek között végzett céliránys nevelés, mely kiterjed a gyermekek óvására, védelmére, érzelmi, erkölcsi nevelésére, személyiségének fejlesztésére, hitének alapzására. A családk keresztény nevelésének flytatása, kiteljesítése érdekében nyílt napk szervezése. Isten szeretetének megtapasztaltatása a gyermekekkel a teremtett világn keresztül. A teremtett világra való rácsdálkzás képességének kialakítása, fejlesztése: öröm, hála, megbecsülés, védelem. A keresztény élet megtapasztalása az óvdai élet srán: a felebaráti szeretetben, az ünnepi áhítatkban, az örömben, a jó cselekedetekben, a megbcsájtásban. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Általáns feladataink: Az egészséges testi-lelki életmód kialakítása. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés segítése, keresztény lelkület alapzása. Jézus életének eseményeiről ismeretek szerzése. Az imádságs lelkület frmálása, napi gyakrltatása. 4

5 1.3. Jgszabályi háttér A pedagógiai prgram tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határzza meg. Jgszabályk jegyzéke Magyarrszág Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény évi LXXIX. törvény a közktatásról és érvényben lévő módsításai Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dkumentumai Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény [MK 2012/172. (XII. 18.)] Magyarrszág évi közpnti költségvetését megalapzó egyes törvények módsításáról szóló évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módsításai évi XXXI. törvény A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról évi IV. törvény A köznevelési feladatt ellátó egyes önkrmányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)] Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módsításáról szóló évi CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Rendeletek Az Óvdai nevelés rszágs alapprgramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Krm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpntról szóló 202/2012. (VII. 27.) Krm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Krm. rendelet A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Krmányrendelet 5

6 A nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az esélyegyenlőséget szlgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dlgzó pedagógusk évi támgatásáról 30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet A Sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelve és a Sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szlgáltatáskról, a pedagógiai szakmai szlgáltatáskat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szlgáltatáskban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszlgálatkról (jelenleg még) 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3/2012. (VI.8.) EMMI - rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Jegyzék a nevelési-ktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről és módsításai Krmányhatárzat Az építésügyi szabályzás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcslódó szabványk felülvizsgálatáról 1357/ (X.28,) Tvábbá a fenntartói és a helyi (önkrmányzati) rendeletek 6

7 Múlt 1.4. Az intézmény háttere, helyzete A magyarrszági katlikus óvda 180 éve nyittta meg kapuit a kisgyermekek számára, ám a gyermekek keresztény nevelése 1000 évre nyúlik vissza. A magyar katlikus óvdatörténetet 1828-tól számítjuk. Az óvdák számának flyamats növekedése és lelkisége Brunszvik Teréz nevéhez kapcslódik. A II. világhábrú után, 1948 júniusától a katlikus óvdákat az 1948.évi 33.törvény államsíttta. A kmmunista rendszer és annak ateizmusa az óvdák egységes közpnti irányítását célzta meg az 1953.évi 3. törvénnyel a kisdedóvásról. A rendszerváltást követően egyre több szülő adtt hangt annak a vágyának, hgy gyermekének neveltetését ugyanlyan lelki és szellemi légkörben kívánja flytatni, amilyet a fejlődő gyermek első éveiben már szülőként biztsíttt számára. Mivel skan a keresztény óvdai nevelést tarttták e célt leginkább beteljesítőnek, így katlikus óvdáink 1990-től újjászerveződhettek. A katlikus óvdák alapítását és fenntartását az egyház missziós küldetésnek tekinti. Erre vnatkzó gndlatait különböző dkumentumkban szabályzza. Jelen Intézményünk életében ez az idő 1994 tavaszán kezdődött, amikr 50 lelkes keresztény család közösen hzzáláttt a Budapest XVIII. kerület Wlassics Gyula utca 66. szám alatt lévő, Orss Jenőné Margit nénitől örökölt kertvársi családi ház felújításáhz. A szülőket elhivattt, lelkes óvónők irányíttták, így szeptember 25-én 36 kisgyermek ami jelenleg 50 fő -, majd 1997 szeptemberében a tagóvdánkban, a Wlassics Gyula utca 84/a szám alatti Katlikus Közösségek Otthnának emeleti hittantermeiben, még 50 gyermek nevelődhet keresztény szellemben. Vnzáskörzetünk a XVIII. kerület gyermekeire tevődik elsősrban, de más kerületek gyermekeit is szívesen fgadjuk. Orss Jenőné Margit néni emlékét tisztelettel őrizzük 2009 szeptemberében a Havanna lakótelepen működő egycsprts Szent László Katlikus Családóvda lett a 2. tagintézményünk, így jelenleg 125 gyermek nevelését látja el Lilimkert Katlikus Óvdánk. Az intézményben sk lyan prgramt biztsítunk a gyermekeknek, amiből a hsszú évek alatt hagymány vált: néptánc fglalkzásk, néphagymány-áplás, kncertek, író-lvasó találkzók gyermekeknek, és az vis tábr. 7

8 II. A KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvda névének kiválasztásakr Lilimkert Katlikus Óvda arra figyeltünk, hgy a gyermek számára is felfgható legyen az intézmény neve, valamint keresztény szimbólumt is tükrözzön. a lilim, mint virág a gyermek számára is megtapasztalható növény a fehér lilimmal sk szentképen találkzhatunk, ami a szépség, tisztaság szimbóluma a kis Jézust is gyakran ábrázlják fehér lilimmal valamint természetszeretetre, kertkultúrára nevelésünknek egyik fnts része a virággndzás Ha a mezei virágt, amely ma virít, hlnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkr benneteket, kishitűek, nem skkal inkább? (Mt 6,28) 2.1. Az óvdai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései Amikr a katlikus nevelés alapelvéről szólunk, tudjuk, hgy Jézus által adtt küldetést kell beteljesítenünk, és ehhez szükséges megfntlni: a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apstli küldetést; az egyházi törvénykönyv rendelkezéseit; a zsinati dkumentumkat és a pápai megnyilatkzáskat. Az Egyház az emberek üdvösségének szlgálatára irányuló küldetésének megvalósítása srán főként azkkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bíztt rá, de fölhasználja azkat az eszközöket is, amelyek különböző krkban és különféle kultúrákban alkalmasak arra, hgy természetfölötti céljáhz közelebb segítsék és előmzdítsák az emberi személy kibntakzását. Az egyház ezért hzta létre nevelő-ktató intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kifrmálására. (C.I.C Kánn) A II. Vatikáni Zsinat dkumentumai közül különösen a Gravissimum Educatinis Mmentum kezdetű szögezi le a katlikus nevelés jelentőségét, amikr azt írja: az egyháznak is feladata a nevelés sajáts kból: először is azért, mert el kell ismernie, hgy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szrgskdással segíteni kell őket, hgy ennek a teljességére eljussanak. A katlikus óvda isklarésze az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az egyház a katlikus óvda, iskla által, mely fölkínálja krunk embereinek a maga 8

9 nevelési elgndlását, sajáts módn részt vállal a kulturális párbeszédében, s ezzel elősegíti a valóságs fejlődést, amely az ember teljes kibntakztatásáhz vezet. Óvdánk védőszentje: Szűz Mária, égi édesanyánk A kisgyermekhez legközelebb az anyai gndskdás áll. Az anyai öl melegében fejlődik harmnikusan a kisgyermek, ezért keresztény életének alapzásáhz is az édesanyán keresztül szólunk hzzá, a legméltóbb édesanyán, a Szűzanyán keresztül. Mivel templmunk névadója is Mária - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templm - így a katlikus óvdánk, a családkkal együtt fhászkdhat a gyermekek érdekében égi édesanyánkhz, Szűz Máriáhz. Óvdánk káplnája meghitt csönddel várja az imádkzni vágyókat Óvdánk alapvető funkciója: a 3-7 éves krú gyermekek keresztény szellemű nevelése, személyiségük kibntakztatása, napközi tthns ellátása, gndzása, óvása. Nevelő-ktató munkánk szervezését a családi neveléssel közösen végezzük. A családnak lehetőséget biztsítunk, hgy akár napnta részt vegyen a gyermekek reggeli imádkzó percein, a havi rendszerességgel tarttt szülői beszélgető délutánkn, a nyílt napkn és az óvdai ünnepségeken. A nevelők visznt felkeresik a gyermeket tthnában, és tájékzódnak a családi nevelés szkásairól. Intézményünk keresztény értékei közé srlható, hgy nem követi a fgyasztói társadalm nrmáit (én-közpntúság, törtetés, mértéktelenség, vásárlás, vásárlás, stb.), hanem egymás kölcsönös megismerését, elfgadását, segítését, megbecsülését hirdeti gyermekeknek, szülőknek, munkatársaknak egyaránt, valamint egyértelműen állást fglal magyar nemzeti értékeink őrzése és áplása mellett mert Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! (Illyés Gyula) Évente több alkalmmal felmérjük az intézményünkkel szemben kialakult elégedettséget kérdőíves, interjús, beszélgetős, íráss frmában: szülők, gyermekek, nevelők, fenntartó, plébánia, és a kerületi isklák köréből. Értékeink tvábbá, hgy: A gyermekeket - jgaikat tiszteletben tartó - derűs anyai szívvel szerető felnőttek veszik körül. A szülőkkel kedves, nevelőtársi visznyt alakítanak ki az óvdapedagógusk, dajkák. Megldtt a nevelők, dajkák hitktatása az intézményen belül. Skrétű fejlesztés eredménye, hgy az óvódásaink képesek megfelelni az isklai élet elvárásainak. 9

10 Jól felszerelt, krszerű intézményben nevelődhetnek a kicsinyek Az óvdai hagymányk közösséget frmáló tevékenységei az alábbiak: Kerti szüreti mulatság, terményáldással. Karácsnyi, tavaszi kncertek régi óvdásaink hangszeres fellépésével. Jótéknysági estek rendezése a szülői szervezet részéről. Havi rendszerességgel szülői társalgó délután keretében tájékzódhatnak a szülők az óvdában flyó nevelő-ktató munkáról. Házi hspitálásk, az óvdapedagógusk, dajkák önképzésének egyik jól bevált frmája. Készségfejlesztő tevékenységek - néptánc, kézműves szakkör - működtetése az óvdapedagógusaink vezetésével. Nyári vis tábr az óvda udvarán az elballagó nagycsprtsk részére. Kéthavnta megjelenő óvdai újság (óvdapedagógusi, szülői szerkesztéssel) 2.2. Küldetésnyilatkzat Menjetek tehát, tegyetek tanítványmmá miden népet,...íme, én veletek vagyk mindennap a világvégéig /Mt.28, 19-20/ Az Egyház Krisztustól kaptt parancsa, a misszinálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hgy legyen a Krisztust követő embernek. /Mt.5, 11-16/. Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatt minden embernél újra kell kezdenie. Az Egyház küldetése, hgy hirdesse az evangéliumt, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten meg van az igény, hgy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katlikus óvdai nevelésnek is. A katlikus közktatás tudatsan arra kötelezi el magát, hgy az egész ember kifejlesztésén munkálkdjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibntakzik és egymásba fnódik. Ez adja a katlikus ktatás legsajátsabb keresztény jellegét és ebben gyökerezik az a kötelessége, hgy tisztelje az emberi értéket, érvényre juttatva azt az autnómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szlgálatára kötelez. A katlikus óvdánk arra kötelezi el magát, hgy lyan maradandó erkölcsi értékeket alapzzn a gyermekekben, amire egy életen át szüksége lesz: őszinteség, igazmndás, megbcsájtás, segítőkészség, a szülő szeretete-tisztelete, felebaráti szeretet alapzása, az öröm megélése, hitének alapzása. Ezt a feladatt a családkkal közösen végzi az óvda és reméljük, hgy közösen végzett nevelőmunkánk eredményeként egyre több családban nevelődnek igaz értékek szerint a gyermekek. 10

11 Épp ezért katlikus óvdánk nyittt mindazn családk számára, akik elfgadják az óvda katlikus szellemiségét, ugyanakkr a más felekezetből érkező családknál tiszteletben tartjuk saját vallási szkásaikat. Katlikus óvdánk küldetése a pedagógusk felé: Mint minden nevelési és ktatási intézmény, a katlikus óvda is pedagógusfüggő. Céljait csak akkr érheti el, ha az óvdapedagóguskat, sőt a technikai dlgzókat is áthatja a katlikus küldetéstudat. Intézményünk nemcsak katlikus intézmény, hanem a benne dlgzók töltik meg azt élő katlikus lelkiséggel, hittel, keresztény testvéri szeretettel. Ez arra kötelez bennünket, hgy ezt a színvnalat tvábbra is megtartsuk. Katlikus óvdánk küldetése a gyermekek felé: A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell a felszínre hzni azknak, akik a gyermekekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a nevelő nem frmálhatja saját képére és hasnlatsságára, hanem a Mennyei Atya vele kapcslats szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segítenie Katlikus gyermekképünk A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet flytnsságának láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől származik, érték, mert hallhatatlan lélek lakik benne. (dr. Marcell Mihály) A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket, ezért a várandós édesanyát is áldtt állaptúnak tartja. Az igaz hittel átitattt ember számára a gyermek a jövő élet hrdzója, belőle bntakzik ki az új élet. Ránk nézve a jövő szépséges remény, melyet nem önmagunkban, hanem a gyermekekben kell megvalósítanunk. (Vass József) A gyermek a jövő számára bntakzó élet, melynek egy része jól látható, de ami a legfntsabb, az láthatatlan... (Saint-Exupéry) A lélek rejtett életerőinek megismerésével a gyermekben lappangó hajlamkat fel kell kelteni. Ebben a keltegető munkában helye van a magvetésnek és a gymlálásnak is. A közös munka srán: tanítás, buzdítás, új és új meglátásk lehetővé tétele, óvás, intés, feddés, mind-mind lehetőség a lélek gazdagítására. A lélek tökéletes kifejlődése akkr valósul meg, ha minél több szerető gndskdással gazdagdik a lelke, s így feltárulnak majd a gyermek sajátsságai. A gyermek világa fejlődésre teremtett világ. A katlikus gndlat szerint életkészségek keltegetésével, megnemesítésével és tökéletes kifejlesztésével valósulhat meg. 11

12 A gyermek fejlődése srán a dlgk egészét szintetikusan fgja fel. Minden, ami a környezetében megjelenik, hatással van rá. Élete első szakaszában a tapintás, ízlelés, szaglás, majd a látás, hallás, s később a beszéd és az alkalmazkdó képesség segíti tapasztaló, megismerő tevékenységében. A gyermek a pszichikus világt is ismeri, átél lyan mélységeket, melyek szemmel nem láthatók. Átéli szülei, nevelői lelki állaptát, annak időbeli valóságát. Ahhz, hgy én-tudata fejlődjön, szüksége van környezete reakcióira, a felnőttek elé élt példájára. Élete első éveiben testi és lelki fejlődése szinte párhuzams a kívülről felé áramló elvárással, a szeretet, figyelem, öröm, béke, kedvezően hat a saját ritmusa szerinti fejlődésre. Környezete mintáit, elvárásait, nrmáit lassan megismeri, elfgadja és fejlődése srán beépíti saját személyiségébe. Aznsulási és mdellkövetési vágyát segíti tágabb környezete a helyes minta elé állításával. A gyermekkel fglalkzó felnőtt feladata, hgy lyan környezetet teremtsen köré, amely segíti érdeklődését, mzgatja belső kreativitását, s utat nyit Isten szavának: Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írm be. (Jeremiás 31, 33) Isten szavának meghallását fejleszti a hiteles, követésre méltó felnőtt, akit tükörként utánz a kisgyermek. Ezt tudva, a katlikus óvda kiemelt figyelmet szentel arra, hgy magas mércével mért nevelőket, technikai személyzetet alkalmazzn. A megfelelő erkölcsi tartás mellett, elengedhetetlen a magyar nemzetéhez való ragaszkdása, annak hagymányai iránti tiszteletének kifejezése. Vissza kell állítani a magyar ember önbecsülését, és ennek alapzására kiváló alkalmat nyújt az óvdás krú gyermek végtelen nagy befgadó képessége. A néphagymányk, népi játékk, a népviselet, a népszkásk, népdal, néptánc ismerete adja meg azt az identitását egy népnek, aminek birtkában kialakul egészséges önbecsülése. A GYERMEKEK TISZTA TEKINTETÉBEN RÁD MOSOLYOG AZ ISTEN Olyankká kell lennünk, mint a gyermekek - őszintéknek és derűseknek.. 12

13 Ha elfáradnak, pihennek, ha beszélnek hzzájuk, figyelnek.. Tudnak rácsdálkzni minden egyszerű dlgra Katlikus óvdaképünk 1. A katlikus óvda is, mint minden más óvda, arra a célra van rendelve, hgy a teljes emberi személy kifrmálódásán munkálkdjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni. 2. Az óvda épp azzal válik katlikussá, hgy - bár más-más mértékben -, a közösség minden tagja sztzik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. 3. A katlikus óvda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalm....a nevelés a szép dlga. (Dn Bsc) Az óvdakép mindhárm megfgalmaztt pntja kívánja a nevelő állandó jelenlétét, mely az együttlét vidám, bensőséges légkörében biztsítja a gyermek skldalú és harmnikus fejlődését. Az igazi jelenlét közös tevékenységre, játékra, párbeszédre mtivál. A gyermek ezeken keresztül 13

14 tapasztalja meg a személyére irányuló tiszteletet, elfgadást, szeretetet és megbecsülést. Istentől kaptt ajándékai a bizalm által erőteljesebben bntakznak ki, s épülnek be fejlődő személyébe. A katlikus óvda épít magyar népének keresztény értékeire, hagymányaira, s átörökíti azkat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába. A katlikus óvda az Egyház kis része, átlépi saját népének határait, s mivel minden embert testvérként él meg, segíti a jelenlévő kisebbségi önaznsság érvényesülését, erősödését. A katlikus óvdai nevelésben kiinduló pnt - a család és a pedagógus számára -, hgy a gyermek Isten ajándéka, ennek megfelelő bánásmód illeti meg. III. A katlikus óvdai nevelés feladatai, tevékenységei 3.1.A hitre nevelés A katlikus nevelés feladata: Krisztus mértéke szerinti élet alapzása. A keresztény családi nevelés flytatásaként a keresztény értékek erősítése és kiteljesítése. Isten végtelen szeretetének megéreztetése, a csdálatsnak teremtett világn keresztül. A teremtett világra való rácsdálkzás képességének kialakítása, fejlesztése krsztályuknak megfelelően. Öröm, hála, megbecsülés, gndskdás, védelem, alktás erkölcsi tulajdnságk frmálása a teremtett világ felé. Keresztény nevelési célk: Istenkép kibntakztatása a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája nymán. Feltétel nélküli szeretet A teremtett világhz való pzitív viszny kialakítása és védelme A keresztény hitélet gyakrlásának megalapzása Keresztény erkölcsi értékek alapzása Viselkedési frmák és a felelősségtudat alapzása Liturgikus év ünnepeinek megünneplésére való készség alakítása A keresztény élet megtapasztalása az óvdai élet srán: felebaráti szeretetet keresztény erények másk elfgadása ünnepi áhítat megélése felelősségérzet máskért A katlikus óvdába jelentkező családk egy részét segíteni kell a keresztény vallás megismerésében. A hitét gyakrló, hiteles óvdapedagógusk és óvdai alkalmazttak példája segíti a szülőket az Isten útjára való rátalálásban. 14 mert ilyeneké a mennyek rszága

15 Minden szülő elemi igénye, hgy gyermekét lyan környezetben tudhassa, ahl biztnságban, megfelelő bánásmódban részesítik, ahl erkölcsi értékeket közvetítenek számára, mint például: jóság, igazság, szeretet, a hit, megbcsátás, figyelmesség, öröm, biztnság, szépség, stb. A vallási nevelés megkezdése előtt tisztázni kell néhány lyan fgalmat, amelynek ismerete fnts a keresztény pedagógus számára. A nagycsprtsk szentmise keretében búcsúznak el az óvdai élettől, és szüleik, nevelőik Te Deum-t mndanak értük. Vallási nevelés Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismérünk. Az egész napt áthatja a hitéletre nevelésünk. Minden reggel - csprtnként külön áhítat keretében kezdjük a napt. A csend megteremtése, gyertyagyújtás, halk zenehallgatás után egymásra, Jézusra figyelünk. Szemléltető képek segítségével ismerkednek a gyerekek egy-egy bibliai történettel, ami után Jézushz frdulhatnak imával, énekkel és megköszönhetik a kaptt kincseket: a szüleiket, az egészséget, a napt, az esőt, az élőlényeket, a dlgs kezünket. A családk vallási nevelésének kiegészítését vállalja fel az óvdai nevelés, igaz néhl alapzást lát el a katlikus óvda. A hitéletre nevelés alapzásánál is figyelembe vesszük a gyermekek életkri sajátsságait: rövid ideig tudnak kncentrálni értelmük, befgadóképességük krlátztt 15

16 a flytns mzgás, cselekvés jellemzi őket játéks módn lehet fejleszteni a kisgyermeket Ezeket tudva, tervezzük és szervezzük az óvdai és templmi hitktatásukat. A vasárnapi 9 órai szentmisén hetente más-más óvdai csprt van jelen kivéve a havannai csprtt, ők az ttani plébánia miséin vesznek részt -, és tevékenyen bekapcslódnak az ltárszlgálatba, ministránsként, vagy az átváltztatáskr kis csengettyűvel jelzik Jézus jelenlétét. Az óvdapedagógusk részére - a Jézus Szíve Nővérek, rendházukban - évente néhány alkalmmal hitktatást tartanak. A káplán atya vagy az óvdavezető által vezetett lelki beszélgetések, az egyházi év ünnepeinek átélése - szülőknek, nevelőknek egyaránt -, a keresztény lelki élet elmélyítését szlgálják. Jézus az óvdában és a templmban is velünk van. A pap bácsi és az óvó néni lyan szépeket tud mndani nekünk Róla, hgy mindig csöndben, figyelmesen hallgatjuk őket. Saját szavunkkal mi is köszönetet tudunk Jézusnak már mndani. Feladatunk: Mindig szem előtt tartani, hgy csak a krsztályuknak megfelelő módszerekkel lehet a hitéletben vezetgetni a kisgyermeket. A szülőknek segítségadás azzal, hgy az óvdai áhítatk mindig nyitttak és bármikr együtt imádkzhatnak gyermekeikkel.. Keresztény pedagógussal szembeni elvárás, hgy követésre méltó legyen magatartásában, külsejében, hitében, legyen benne készség a közösségépítésre, a felnőttek körében is. Tanítási módszereit Jézusra figyelve, őt követve alakítsa ki úgy, hgy shase felejtse el: Jézus tanít általa. A kereszténység: kultúra, erkölcs, világnézet, vallás. 1. Kultúra Amikr Isten megszólalt, vállalta, hgy egy knkrét kultúrkörben hangzik el a szava. Akik tehát Isten üzenetének tvábbadását szívügyüknek tekintették, mindig egyben az üzenetet befgadó hrdzó kultúra hűséges lelkes szlgálói is vltak. Az egyháztörténelem egyben művelődéstörténet is. Az egyház és az adtt kultúrkör az állam - kapcslatában mindkét félnek tekintettel kell lennie a másikra. 2. Erkölcs A keresztény erkölcs tanítása szerint a teremtett ember Isten képmása. Az erkölcsi nevelés célja: a hármszemélyű Isten hívására válaszlva bntakzzn ki a szerető valódi istenkép az emberi lélekben. Rámutat a keresztény erkölcsi nevelés arra is, 16

17 3. Világnézet 4. Vallás hgy a személyhez szóló isteni elgndlás ellen a bűn rmbló hatással lép fel. Ezen rmblás ellen a teljes bizalmmal Jézus Krisztusra hagyatkzó lélek küzdhet sikeresen. A keresztény világnézet azt jelenti, hgy a keresztény ember egyetemes, abszlút értékrendet fgad el magára nézve kötelezően. A vallás: emberi magatartást biztsító meggyőződés, életgyakrlat. (Küng) A hit, ez az Istentől kaptt ajándékfény, meghatárzza hgyan szemléli a keresztény ember a létezést, a világt, történelmet, az embert, az ember és Isten kapcslatát. (Farkas István) Alapértékek: igazság, jóság, szépség, szentség Igazság Az igazság nem más, mint a valóság végtelen teljességének birtklása. Az igazság abszlút és föltétlen. Aquinói Szent Tamás szerint minden, ami igaz, Isten igazságából meríti igazságát. Mi emberek egész életünkben útn vagyunk az igazsághz. Tévedéseinket alázattal beismerve a hazugság minden frmájának legyőzésével juthatunk Isten közelébe. A kereszténység vallja, hgy védelmeznie kell az igazság elsőbbségét, mert különben elpusztul az európai kultúra. Jóság A jóság abszlút és föltétlen. A keresztény erkölcstan szerint a valós visznyknak megfelelőt nevezzük jónak. A jóság fgalmát a keresztény tanítás az igazság fgalmára építi. A Szentírásban áll: senki sem jó, csak egy, az Isten - mndja Jézus. /Mk.10, 18/ Ha a jót választm, akkr az Istentől kaptt szabadságmmal élek, ha rsszat, akkr visszaélek az Istentől kaptt szabadságmmal. Szépség A szépség abszlút és föltétlen. A szépség: a belső igazság és jóság napfényre jutása. A szépség az igazság és a jóság lelke. A szép, a szív tápláléka, elutasít minden hamisat, idegent, rendetlent. Az emberi lélek alapigénye a szépség, Isten alktóművészetével senki sem versenyezhet. Találó megfgalmazás a teremtett szépségéről: ha egyetlen fűszálat megismernénk, megismernénk az Istent Szentség Minden bkr, mintha Isten sátra vlna, minden göröngy mintha Isten ökle vlna, telve termékeny kenyeret adó erővel. Minden harmatcsepp az Isten gazdagságának és áldásának gyöngye. (Prhászka Ottkár) A szent abszlút és föltétlen. A szentség azns Istennel. Az Ő hűsége, igazsága, jósága, szentségében gyökerezik. Isten szentsége, frrása, mintája az emberek szentségének. Életünk legnagybb lehetősége, hgy a szentté frmáló kegyelmet, ezt a teljesen ingyenes Isteni ajándékt elfgadjuk. A szentet megközelítjük, amikr ünnepelünk. Az ember a szeretet pazarló jóságát, az ünnepnapkn éli át. Az ünneplés az ég utáni hnvágy és remény ébrentartása. Ha semmi sem szent, létezésünk alapjai semmisülnének meg. Amikr megszűnik a szent /az 17

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGRI FŐEGYHÁZMEGYE 3300 EGER, SZÉCHENYI I. U.1. BERCSÉNYI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (PEDAGÓGIAI PROGRAMRÉSZ) OM 201573 MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823)

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek...

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI ROGRAMJA

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI ROGRAMJA HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI ROGRAMJA Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rám eső zugát; hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel töltöm el világodat. Szent-Györgyi Albert TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778 Pedagógiai program 1 TARTALOM 1. Bevezetés 6 1.1. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 6 1.2. A katolikus közoktatási intézményünk küldetése 6 2. Az óvoda pedagógiai

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823)

2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823) 2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823) TÖRVÉNYI HÁTTÉR Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA a A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA KÖZÖS PEDAGÓGIAI PROPGRAMJA Készítette : A Cseresznyevirág óvoda Szent Kinga Katolikus óvoda nevelőtestülete Tartalomjegyzék I. Intézményünk

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Készítették: Farkasné Egyed Zsuzsanna Grolyóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keresztény szellemű pedagógiai program

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keresztény szellemű pedagógiai program A VESZPRÉMI SZENT MARGIT RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keresztény szellemű pedagógiai program Veszprém 2013 Intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvodai Pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN.

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. Kecskemét, 2010. Papp Zsolt igazgató Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) 2 3 TÖRVÉNYI

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM.szám: 201573 Kocsis Erzsébet igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda NEVELÉSI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) TÖRVÉNYI HÁTTÉR Törvények 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 1993. évi LXXVII.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi háttér II. Bevezetés, az óvoda bemutatása - elhelyezkedés, személyi feltételek III. A keresztény óvodai nevelés IV. Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben