kenyeres zoltán Gyergyai Albert és a Nyugat 5 (tanulmány) sumonyi zoltán Máglya 22 (vers) jolsvai andrás Holnapra jobb lesz 24 (regényrészlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kenyeres zoltán Gyergyai Albert és a Nyugat 5 (tanulmány) sumonyi zoltán Máglya 22 (vers) jolsvai andrás Holnapra jobb lesz 24 (regényrészlet)"

Átírás

1 Ta r t a l o m TekinTeT díjas: Hovanyecz LászLó juhász Ferenc Patakcsobogás 3 (vers) kenyeres zoltán Gyergyai Albert és a Nyugat 5 (tanulmány) sumonyi zoltán Máglya 22 (vers) jolsvai andrás Holnapra jobb lesz 24 (regényrészlet) Tornai józsef Versek 34 szemethy orsi Határsáv 37 (regényrészlet) konczek józsef Vén mozdony Aszód állomáson 46 (vers) Rékasy ildikó Versek 47 Bárdos Pál Színésztörténetek 48

2 Báthori csaba Egyszer járunk a földön 56 (tanulmány Balla Zsófiáról) Balla zsófia Nem istenfélelem 71 (vers) Palettaforradalom kun cecília munkáit 73 bemutatja szemethy imre Poszler György A világirodalom drámája 77 (esszé Szerb Antalról) I. rész Lengyel andrás Ignotus és a zsidó-ügy 91 (dokumentum) Giczy György Talmud 97 (tanulmány) szalay László Pál Angyalok városa 110 (írországi riport) novák Ferenc Foltin Jolán táncvilága 115 agárdi Péter Rondó a vadonban 119 (A Nagy Lajos Társaság antológiájáról) Gyimesi László Eposz-töredékek a mílyfődi 123 baszargánról (Varga Rudolf verseskötetéről) Farkas László Két kincstár 126 (Hovanyecz László és Szakonyi Károly könyvéről)

3 T e k i n T e T d í j / juhász Ferenc PATAKCSOBOGÁS Feledhetetlen Barátom, Hovanyecz László oly tiszta volt és mosolyosan egyszerű, mint a patakcsobogás. Nagy tó mellett nőttem fel. A tavat széles patak kerítette, hogy legyen hol ringjanak a bárkák, amiknek az oldala olyan kerek fénygombokból állt, mint egy repülőgép-ablak, ezek az olajjal bekent bárkák a tavat övező nagy patak vizén. Ezekbe a lukacsos oldalú fekete csónaktestekbe kerültek ősszel, a tó lehalászásakor a halak. A tavat övező patakon úsztatták le a halászok a csónakokat, mint nagy fekete koporsókat a halász-házhoz a cellarácsos vizű pihentetőkbe, onnan vitték aztán a vergődő, halászhálókban rángatódzó és tátogó halakat a biai állomásra, hogy Budapestre vigyék eladni a tó pikkelyes szülötteit. Ámulva néztem gyerekkoromban, mert egy-egy hal akkora volt, mint egy kisebb borjú, a halak a hálóba merülve rángatództak, vibráltak, tátogtak a levegőn fuldokolva a víz angyalai. Egy-egy hal a hatalmas hálószatyorban oly erős és irgalmatlanul szép volt, mint gyerekkoromban kis-misén az oltáriszentség. A lehalászott víziangyalok akkorák voltak, hogy a hálót elöl és hátul vállukra kötözött halászok tántorogtak cipelés közben, mert a nagy víziállatok rángtak, vonaglottak, evickéltek a sokszor földig érő hálóban, amit két ember vitt, s a háló szinte a földig süllyedt súlyuktól és embert-rengető mozgásuktól. Ó, hányszor néztem ezt a munkát a tópart mellett lakó kisfiú mámorral és csodálkozva szépségükön és erejükön. Példáim voltak a megmaradás- 3

4 ban, és élni akarásban. Ó, a patak, amelynek partján mindig a hatalmas zöld békákra vadásztam, hosszú rúdra dróttal kötözött ács-szöges lándzsával. Ez volt gyerekkorom egyik látomás-pillanata. Nem is szólva a kecskebéka-combokról, amit aztán megsütöttem sós zsírba keverve tóparti házunk füves udvarán. Mondhatom nem anyám örömére, aki sose fogadta el a gyermeki kínálatomat. Hovanyecz László lénye oly szelíd és megnyugtató volt, mint a házunk alatt fekvő nagy tó nádasát övező patak vizének csobogása, mert szép volt akkor minden, a lassan habzó és fodrozódó víz, a patakban evickélő tarajos gőte zöld bőrű mosolygása a vízi-rovarok sötétkék páncélos úszása, a vízben a halk csobogásban lobogó fűszálak lengése, és hajladozása a zöldvatta hínárhab tántorgása és vízben csúszása a patak apró zöldpettyes állat-budháinak nagy dülledt szemgolyói, mint zöld hagymafejek aranysarló szája a titokzatos orrlikakkal a nekem szent fejek. Volt egy nagy fehér emberkoponyám, barátomtól a sírásótól kaptam, amit szüleim rettenetére a nagyszoba asztalára tettem, és úgy éreztem magam, kamasz-költőként, mint Johann Wolfgang Goethe, áldottam is zseniális költő szellemét és feledhetetlen gyönyörűségét. 4

5 kenyeres zoltán GYERGYAI ALBERT ÉS A NYUGAT Csak egyszer találkoztam vele, édesanyámat kísértem el Kaesz Gyuláékhoz egy baráti társaságba az 1950-es évek végén, még gimnazista voltam-e, vagy már egyetemi hallgató, arra nem emlékszem pontosan, de arra igen, hogy tudtam, ki ő. Olvastam a zöld Eltűnt idő-sorozatból a háromkötetes Swann első kötetét. És beszéltek róla azokban a körökben, amelyekben szüleim révén felnőttem. Nem voltam tanítványa, nem hallgattam előadásait, nem jártam hozzá szemináriumba, egyetemi éveim elején anglistának készültem, az angol irodalom, kiváltképp a századi angol irodalom bűvöletében éltem, s ennek érdekében még korábbi francia nyelvtanulásomat is felfüggesztettem. Írásaival akkor kezdtem el megismerkedni, amikor évtizedekkel később elhatároztam, hogy feldolgozom legalább a magam hasznára a Nyugat történetét. Jártam az antikváriumokat, amit nem értem el, lemásoltattam, beköttettem, közben megjelent a reprint kiadás 1911-ig. Valami opus magnum sajnos máig nem lett szorgoskodásomból, de írtam egy sor kisebb-nagyobb tanulmányt a folyóirat történetéről, készítettem kétkötetes szövegválogatást a publicisztikai és értekező prózai anyagából, tartottam róla éveken át egyetemi előadásokat, szemináriumokat stb. Ekkor kerültem igazán kapcsolatba Gyergyai Alberttel, akkor tehát, amikor évfolyamról évfolyamra módszeresen olvasni kezdtem a Nyugatot. 5

6 Neve az 1920-as évek elejétől kezdve minden évfolyamban rendszeresen szerepelt, többször is. A megjelenés gyakoriságát és sűrűségét tekintve a belső szerzői körhöz tartozhatott, ha nem is a legelső sorba, de mindenesetre otthon érezhette magát ebben a modern magyar irodalom értékközéppontját teremtő folyóiratban. Kétszer jutalmazták Baumgarten-díjjal, 1933-ban és 1937-ben, egy harmadikat még a háború után, a díj utolsó idejében is kapott, 1946-ban. Sűrű szereplése Babits elhatalmasodó betegségének korszakáig terjedt, mert akkortól megritkult megjelenése, a Nyugatot folytató Magyar Csillag öt évfolyamában (három teljes és két csonka évfolyamában, amelyek polcomon nyolc bekötött kötetet tesznek ki) pedig mindössze négy kis írása látott napvilágot. Elgondolkoztató az is, hogy a sok évfolyamban és sok folyóiratszámban, s ne feledjük, történetének nagy részében a Nyugat nem havi folyóirat volt, hanem kétheti lap, quinzaine, s ebben a sok számban mindössze egyszer írták le a nevét. Babits írta le 1937-ben az Eltűnt idő első két kötetének magyar megjelenése alkalmából, mint fordítót említette írása vége felé, miután a regény angol fordítójáról már mondatokat fogalmazott. Talált ugyan néhány dicsérő szót Gyergyai fordítói stílusára, de mindjárt hozzátette, hogy még nem nézte meg részletesen a magyarítást, nem vetette egybe az eredetivel, többet mondani még nem tud. A megjelenés öröme vezette gyorsan a tollát. Ha Gyergyai Albert irodalmi tanulmányait, kritikáit, ismertetéseit később kiválogató, összegyűjtő köteteit tekintjük, tudós írásainak közel harmada 1921 és 1941 között a Nyugatban jelent meg. Sokat írt a Nyugatba, s írt magáról a Nyugatról is ban a magyar irodalmi tanulmányaiból válogató kötetének is azt a címet adta, hogy A Nyugat árnyékában, s a bevezetőben mindjárt így emlékezett: A Nyugat sokunk számára nemcsak folyóirat volt, hanem otthon, s a kávéházi márványasztal, ahol Osvát hol egyedül, hol Gellért Oszkárral a jobbján, egyforma grandezzával fogadott minden kezdőt és minden hírességet, vagy Babits Reviczky utcai, majd Attila úti lakása, s maga a nyomda vagy a redakció több meleget árasztott ránk, több védelmet biztosított a rossz évek megaláztatásai ellen, mint bármely gőgös intézmény, akármilyen hatalmas érdekszövetség. De nem ezek voltak 6

7 első emlékező szavai a Nyugatról, már 1954-ben, amikor a Nyugat legfeljebb Ady Endre pártolásáért szerepelt jó ponttal a hivatalos irodalmi kánonban, már akkor kiállt a folyóirat egész szellemisége és iránya mellett. Indulatos, vitairat-hangú tanulmányban szólt hozzá 1954-ben egy látszólag folyóirat-történeti részletkérdéshez, de ebben a filológia-cseppben benne tükröződött, túl a Nyugat megítélésén, benne foglaltatott az irodalom hogyanlétéhez fűződő egész korabeli viszony. Hogy megértsük ezt az írását, néhány mondat erejéig kitérőt kell tennünk. Mindenki tudja, hogy a lapot hárman készítették és gondozták: Ignotus, Hatvany Lajos és Osvát Ernő. Ignotus mint a kor legismertebb és legnagyobb hatású újságírója a nevét adta, Hatvany a szervezeti-gazdasági hátteret biztosította, Osvát pedig a szerkesztés éjjel-nappali munkáját végezte. Nem ez volt a valóság, ez így egyáltalán nem is igaz, de mivel szeretjük egyszerűnek látni a képleteket, így ment át a literátus köztudatba. Most, e rövid kitérőben pedig, ne bolygassuk a triász pontos rajzolatát. Annál inkább, mivel a három vezető férfiú között egyáltalán nem volt harmonikusnak nevezhető a kapcsolat, a véleményeltérések, összezördülések néha hangos vitákban törtek ki, veszélyeztetve még a folyóirat túlélését is. Baj volt az Ady után levegőt kérő újakkal; Ady kijelentette, hogy természettudományos alapon sem lehetséges, hogy harminc-negyven éven belül olyan nagy költő szülessék, mint ő: mi szükség a követő hadra? Az 1908-ban megjelenő Holnap antológiát, a következő raj kopogtatását az ajtón gúnyos kacaj fogadta a Nyugat hasábjain, csak Osvát fűzött apró betűkkel néhány sort Kemény Simon fulmináns recenziójához: azt mondta, egyvalakit ki kellett volna emelni a nevetségessé tettek névsorából (köztük volt Juhász Gyula), úgy hívják, Babits Mihály. Hatvany Adyval értett egyet, talán nem kellene minden számban új és új írókat felfedezni, maradjon meg a lap az alapító gárda fórumának. Osvát hevesen tiltakozott ez ellen, és azt mondta, amíg ő él, a Nyugat nyitott lesz a fiatalok és még fiatalabbak előtt, ő csak a tehetséget nézi, számára a tehetség minden egyéb megfontolás előtt áll ben nyílt vita robbant ki közöttük, vitacikkek vitacikkeket követtek, lázban égett a pesti sajtó, logikus szavakkal és 7

8 érvelő mondatokkal már nem is lehetett véget vetni a vitának, csak avval a büszke úri szóval, hogy kard ki kard vízkeresztjén zajlott le a párbaj. Ezután Osvát neve mellől levették a szerkesztői címet, csak 1920-ban kapta vissza. Látszólag Hatvany diadalmaskodott (akiről mára elfeledkezett az utókor, nem a pénzeszsákon ülő mágnás volt, hanem remek író és nagyszerű esszéista). De győzelme puszta látszat maradt, csak a borítólapra terjedt ki, belül továbbra is a rangja fosztott Osvát tartotta kezében az irányítást. Senkinek nem engedett egy jottányit sem, az atyaúristennek sem engedett beleszólást, nem engedett, amíg csak élt, amíg 1929-ben leánya halottas ágyánál főbe nem lőtte magát. Nem tudjuk, mivel érte el személyes hitelét és mágikus tekintélyét zseniális, nagy írók előtt, nem tudjuk, mit mondott, amikor feltolta szemüvegét és a kézirat fölött felnézett a szerzőre. Kassák, aki pedig kemény ember volt, azt írta egyszer, ezért az első elismerő szóért érdemes volt megszületni. A viták persze nemcsak a Világ és nemcsak a Nyugat hasábjain jelentek meg, hanem tovább folytatódtak élénk szóval a kávéházi asztalok mellett, és bekerültek a személyes levelezésekbe is. E levelezésekből adott közre egy válogatást 1953-ban az Irodalomtörténeti Közlemények pontosan filologizáló és emellett határozottan pártot álló tanulmány kíséretében. Pártot álló és véleményt mondó tanulmányt Hatvany mellett és Osvát ellen. Ketten készítették, a kiváló felkészültségű Belia György és Sándor Anna. Mint írták, Hatvanynak volt igaza és ( ) Adyval és barátaival együtt Hatvany képviselte a haladó és az akkori körülmények között talán az egyetlen helyes álláspontot. Ez ellen a sommás vélemény ellen emelt szót Gyergyai Albert 1954-ben. Egész életében mindig csendes, higgadt, világos értelemre és értelmes meggyőzésre törekvő hangon szólt írásaiban, de itt megszólalt benne az indulat is. A meggyőződésnek persze mindig van egy kis támogató indulata, indulat nélkül sápadt lenne és erőtlen, de itt több történt: itt Gyergyai teljes meggyőződésének teljes indulatával kelt Osvát Ernő és Babits Mihály védelmére. Ady érinthetetlen volt abban az időben, nem úgy, mint ma: akkor az őhozzá való viszony vezetett az irodalmi mennyországba, vagy le a pokolba. Ha egyszer 8

9 Hatvany volt az igazi barát, ő képviselte Ady igazi érdekeit, akkor őneki mindenben igaza kellett hogy legyen. Ha a korai viták idején Babits féltékeny rosszindulattal kezelte Adyt, és a Petőfi és Arany című 1910-es esszéje lényegében nem egyéb, mint rejtjeles pamflet Ady ellen, akkor Babitsnak annyi. Gyergyai, a hajdani belső kör tagja, aki még ismerte Osvátot, járt Babitsnál, ezt nem hagyta és nem is hagyhatta szó nélkül. A vitában még egy név hangzott el, Schöpflin Aladáré, akit Gyergyai pályakezdése óta nagy tisztelettel vett körül, többször írt is róla. Ő volt az ItK-ban közreadott levelek címzettje, koronatanú a filológiai tanulmány állításainak igazolására. Ezt kellett cáfolni. Menteni Osvátot, menteni Babitsot s menteni Schöpflin Aladárt is. Álljon itt néhány sor ízelítőül a pamfletből. Az adatközlők a Schöpflinhez írt levelekkel próbálják bizonyítani, hogy a Hatvany Osvát ügyben, vagyis a Nyugat egy hőskori válságának felidézésében minden bűn és felelősség kizárólag az egyik félt, vagyis Osvát Ernőt terheli. ( ) Mindez azonban egyáltalán nem derül ki az itt közölt levelekből, sőt ha Hatvany nyilatkozatát ( ) összevetjük Osvát levelével, lehetetlen nem éreznünk erőfeszítését, amellyel a Nyugat-mozgalom nagy eszményét, az irodalom függetlenségét hangsúlyozza korántsem a társadalomtól, korántsem a forradalmaktól, hiszen ott volt Ady(!) ott volt Móricz(!), hanem az erkölcsi engedményektől, az üzleti megalkuvásoktól való függetlenségét! Mert miről volt szó ebben a vitában? Nemcsak két fiatal literátor egyéni nézeteltéréseiről, nemcsak Ady fenyegetett vagy fenyegetettnek vélt egyeduralmáról, hanem egy olyan irodalmi orgánumnak a fenntartásáról, amely Tisza, majd Horthyék korában ( ) a sajtó, a bankok és a pártok gyönyörű összjátékának légkörében a legmagasabb, legigényesebb, legnemesebb irodalom megteremtését, ápolását és terjesztését tűzte ki célul, a legnagyobbak, vagyis Ady, Móricz és Babits művei körül. Ez nem a filológiai pontoskodás szava volt, hanem a meggyőződés indulatáé 1954-ben. Ezek után kezdjük az elején. Gyergyai Albert tanult az Eötvöskollégiumban, de egy köztes generációhoz tartozott, Laczkóéknál fiatalabb volt, Sőtéréknél idősebb, így nem szerepel sem a Királyhágóban, sem a Fellegjárásban. Az ő Eötvös-kollégiumát 9

10 Szávai János elevenítette fel, ő idézi benne Gyergyai válaszát arra a kérdésre, hogy mit köszönhet a kollégiumnak: mindent mondta. Az első világháborút végig feketekolostorkodta Franciaországban, aztán egy svájci tanulmányút után került haza. Kisvártatva feltűnt neve a Nyugat lapjain, első írása 1921-ben jelent meg, a január 16-ára keltezett számban mutatkozott be. A szám elején Móricz Zsigmond egész lapos fényképe állt, azután Gellért Oszkár ünneplő verse következett, majd Király György adta meg a tiszteletet Móricznak a Légy jó mindhalálig-ról szóló hosszabb tanulmányával. Gyergyai a Figyelő rovatban kapott helyet, amelynek élén megint csak Móricz szerepelt két remek írással, az egyik furfangos gúnyolódásba rejtett felháborodás volt Szekfű Gyula Három nemzedéke ellen, a másik pedig furfangos gúnyolódásba rejtett szeretet Schöpflin Aladár iránt. Ilyen szövegkörnyezetben lépte át a Nyugat küszöbét a huszonnyolc éves, pályakezdőnek már nem is olyan fiatal Gyergyai Albert. A kis írás egy jelentéktelen bécsi könyvecskét ismertetett, egy bécsi kislány érdektelen naplóját, amely iránt talán csak tekintélyes nevű kiadója, a Psychoanalytischer Verlag kelthette fel az érdeklődést. De nem volt szó benne, legalábbis a recenzió szerint, lelki traumákról, anya- vagy apa-konfliktusról, inkább ellenkezőleg, egy problémátlan gyermekkor kék egét festette andalítóan. Vajon hogy került ez a német nyelvű könyv s a róla szóló kurta másfél gépelt oldalnyi szöveg Osvát szerkesztői asztalára, vagy éppen Babits szeme elé, mert 1920 óta ketten szerkesztették a lapot. Mi, kései olvasók inkább a naplóíró kislány későbbi sorsára volnánk kíváncsiak, ha jól számoljuk, az Anschluss idején harmincöt éves lehetett, vajon mi történt vele? Eszébe jutott-e Gyergyainak a későbbi évtizedek során? Az ő következő írása a március 16-ára keltezett 6. számban jelent meg: a száz évvel azelőtt született Bérczy Károlyról emlékezett meg vele a lap, s mindjárt nyitó tanulmányként közölte. Az 1821-ben született s a maga idejében jól ismert, sok könyvű íróról, költőről a mai kor emlékezetében jó ha az Anyegin fordítójaként dereng valami, de a centenárium idején még többet tudtak róla, s Gyergyai a pálya teljes képét felrajzolta. Ám évforduló ide, évfor- 10

11 duló oda, nem volt elragadtatva tőle, egy elegáns beszélyírónak, jól mozgó szalonúriembernek ábrázolta, akit meglehetősen közepes tehetséggel áldott meg az ég. Egyik-másik novelláját el is mesélte írás közben, hangsúlyozva mindig a közepességet. A szerény színvonal nyitját keresve pedig arra a megállapításra jutott, hogy a kor maga volt ilyen közepes, a korai reformkor, amely még korlátozta a vágyakat és hallgatást parancsolt a romantikának: a jól nevelt Bérczy Károly pedig nem lázadni, hanem alkalmazkodni akart kora hangjához és kívánalmaihoz. A szerénység és szemérem vonzó tulajdonságok lehetnek a társas életben, de az irodalomba lépve nem lehet sokra menni velük. Ott inkább korlátokat kell dönteni és lepleket föllebbenteni, abból lesz irodalom. S itt álljunk meg egy pillanatra, ne azt kutassuk, hogy milyen fordítói elveket lehet kiolvasni a tanulmánynak Bérczy Anyeginfordításával foglalkozó soraiból, hanem azt keressük, hogy a tanulmány szerzője milyen irodalmi értékválasztásokat hozott haza a francia ég alatt eltöltött sokéves tartózkodásból. Vajon nem túl merész feltételezés-e felvetni, vagy legalább kérdés formájában megfogalmazni, hogy az érték- és ízlésvilág, amely hangot kapott ebben a gondos filológiai műveltségre valló tanulmányban, az nem lehetett-e, nem lehetett volna-e nyitott saját korának kísérletező, avantgárd művészetére is, talán még inkább, még nyitottabb, mint arra a klasszikus modernségre, arra a kisebb és lassúbb mozdulatokkal dolgozó, érleltebb, átgondoltabb, de kevesebb újító akaratot megszólaltató irodalomra, amely az Ady utáni korszakban a Nyugatot jellemezte? Úgy gondolom, hogy e kezdő hangütésből következhetett volna az is, hogy a későbbiekben, a folytatódó évek során hírnöke lesz idehaza a hazainál merészebb, több korlátot törő francia kísérletező irodalomnak, amellett hogy végigpásztázza az élő klasszikusokat és híveiket. De Gyergyai Albert, mint a maga idejében Bérczy Károly az előreformkor világába, lassan belesimult a Nyugat átlagos, preavantgárd szakmailag persze magasrendű kritikai hangjába. Kassák elég gyakran volt vendége a Nyugatnak, de csak vendége, az osváti és babitsi Nyugat megállt az egymást követő avantgárd irányzatok kapujában, nem lett Kassák szervezkedéseinek idősebb testvére, aki a báty nagyobb 11

12 tapasztalatával mondott volna véleményt. A Les temps perdu volt az elfogadott ízlés felső határa, nem a Le Paysan de Paris és nem az Ulysses. Gyergyai Albert is ebben az ízléskörben fejtette ki munkásságát. Ez az ízléskör a magyar avantgárd-kísérletezések felől nézve amelyeknek legjelesebb feltáró irodalomtörténésze Bori Imre volt a kelleténél és lehetőségeinél óvatosabb vizeken járt, igaz, a maradi olvasói többség felől nézve viszont gyakran még így is túlságosan modern színekbe öltözött áprilisában elhunyt Király György, a magyar ősköltészet és a régi magyar irodalom kutatója, felfedezője, aki a Nyugat főmunkatársai közé tartozott. A sírnál Babits Mihály és Benedek Marcell búcsúztatta, s a szerkesztők a kiváló filológus emlékének szentelték az egész május 16-i számot. Felvonultak benne a legnagyobbak, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Ignotus, Schöpflin Aladár, Szabó Lőrinc stb. Braun Róbert többek között a következőket írta: Király György azoknak egyike volt, akiket a Tanácsköztársaság előbbi állásukénál nagyobb hatáskörrel ruházott föl és akiket az utána következő kormány minden oly hatáskörtől, amelyre a kormánynak egyáltalában befolyása volt, megfosztott. Ez az intézkedés nem csupán a tudomány embereire vonatkozott, hanem a kormányzat összes ágaiban, sőt a gazdasági élet összes oly magánszervezeteiben alkalmazottakra nézve is (hajózási vállalatok stb.), mindenüvé, ahol az államhatalom kellő nyomást volt képes gyakorolni. ( ) Angliában a parlamentarizmus szabálya szerint, ha az egyik párt megbukik és helyét a másik párt foglalja el, az uralomra jutó párt elnöke lesz a miniszterelnök és vele együtt a legfőbb politikai hivatalok gazdát cserélnek. De mindössze is néhányszor tíz hivatalról van szó és egyébként mindenki a helyén marad, minthogy Angliában a köztisztviselő politikailag szigorúan semleges. Azt mondhatni, hogy Angliában a kormányváltozás irányváltozást jelent, minimális személyi változással, holott a kontinensen a kormányváltozás nem mindig jelent irányváltozást, ellenben mindig jelenti a kormányt támogató személyek nagyobb érvényesülését a hivatalokban. ( ) Ebben a rangos, mondhatnánk legrangosabb névsorban szerepelt a folyóiratba alig egy éve belépett Gyergyai Albert. Ő írta a 12

13 legszebb, legpoétikusabb írást, szép kis esszét; nem Király György személyéről írt, aligha ismerhette, hanem a mesterségéről és művészetéről, a filológiáról. Ez is volt a címe: A Filológus. Nagy F- fel, ami persze félreérthetetlenné tette az utalást, Király György mellett mégis benne volt az egész szaktudomány, benne volt ő maga is, aki írta. Elvont értekezés helyett elbeszélő mondatokkal fogalmazott, mintha valamiféle novella részletét közölné, egy nagyon erős szubjektivitással átformált novelláét. Reggel mintha frissebb lett volna; szaporán bandukolt a körúton, hogy mielőbb munkához lásson. Itt-ott zöld foltok a kőtengerben: megint tavasz? Kissé megborzongott. A könyvtárban újraéledt: ez volt választott otthona, ismert itt minden szögletet, minden könyvet és kéziratkincset, szabadon mozgott mindenütt, s az új munka izgalma még lépteit is könnyebbé tette. Jókedvűen billegett a polcok és az asztalok között, gyakorlott kézzel keresgélt a középkori kiadványokban, olykor leült egy asztalvégre, hogy felírjon egy-két szót, egy-egy címet, vagy ötletet, majd a polc alá guggolt, vagy pedig a létrára mászott ( ) Mért választotta ezt a pályát? Azért, mert szereti a könyveket. Azért, mert szereti az emberelmét, az elme műveit és játékait, tornyait és romladékait, dadogását és tévelygéseit. Mi teljesebb és igazabb a tiszta filológiánál? Határtalan, mindenüvé elér, minden kicsi tudomány-ér az ő vizét gazdagítja, s a múlt megértése felé rajta át vezet az út. ( ) Még Király György halálát megelőzően, 1922 januárjában Budapesten járt Thomas Mann, felolvasást tartott a készülő (már 1912 óta készülő) Varázshegyből, a szemfüles Nyugat pedig alighanem Hatvany révén mindjárt a január 16-i számában részletet közölt belőle. A március 1-jei számhoz pedig, még ennél is bravúrosabb fogással, megszerezték egyik legnagyobb és legjelentősebb tanulmányának, a Goethe és Tolsztojnak a kéziratát, és a világon elsőnek adták közre teljes terjedelmében, előbb jelent meg magyarul, mint németül. (A tanulmány itt közölt befejező része nem egyezik meg az 1956-os magyar kiadáséval. Érdemes ezt az eredetit is elolvasni, ha valaki Thomas Mann-nal foglalkozik.) Ezek az események inspirálhatták Gyergyai Albertet, arra, hogy Bérczy 13

14 Károly és Király György után a német íróhoz forduljon, róla szóló írása a június 16-i számban látott napvilágot. Nem adatoló mondatokkal előrehaladó tanulmány ez sem, akárcsak A filológus, hanem esszé, mégpedig szépirodalmi esszé, fiktív levél, amely egy híres irodalmi személyhez címezve készül: Lizavéta Ivanovna a címzettje. A rég halott Lizavéta, akit Raszkolnyikov már mindjárt a regény elején megöl. Nem derül ki, miért épp őt szólítja meg a monológ, Gyergyai el sem árulja a hölgy kilétét, bízik olvasójának tájékozottságában. Aztán az egymás után sorjázó irodalmi utalásokat sem oldja fel, bajba is kerülünk, amikor a világirodalom regényeinek kisgyerekeiről és kutyáiról esik szó. Az kiderül azonban, hogy ki írja a levelet. Ő Thomas Mann. Mindjárt az elején olyanokat ír Lizavétának (Lisawetának), hogy ő már híresség, helyet foglalhat művelt családok asztalánál, a művelt családok valahol a Nobel-díjasok és a komolyabb regénygyárosok között tartják számon, aztán az ifjú Castorp náthalázáról mesél. A fikció kerete végig megmarad a hosszú írás egész terjedelmében, öngyötrő kérdéseket tesz fel arról, mi a művészet, miért választotta ezt az életutat, de bölcselkedései, borongásai, szorongásai között felvázolja, mit vázolja, részletesen elbeszéli írói pályáját, szép sorjában felmondja a pálya állomásait és fordulóit, felkészült tudással, nagy erudicióval sorjáztatja a regényeket, novellákat, még a kevéssé ismert Fiorentára is sorokat szentel. De nem adja fel a levélírói hangot, nem a szorgos filológus beszél benne hosszú oldalakon át, hanem egy gyötrődő író, aki kétségek közt keresi munkája értelmét. Egy helyen még A lélek és a formák címét is beleszövi mondataiba ám ez az esszé-stílus még messze volt a fiatal Lukács György és Balázs Béla mélyen filozofáló szellemtörténeti írásaitól. Végső soron nem jutott tovább annál, hogy álcázó álruhája legyen a leíró filológiának, tiszteletet érdemlő tárgyi tudással, de még távol az értékkülönböztető véleménymondástól ban az előző évben elhunyt Proustról írt ismertető tanulmányt, aztán Flaubert leveleiről értekezett és 1924 is kisebb nagyobb cikkekkel, recenziókkal, ismertetésekkel telt el, átlagosan jól fogalmazott dicsérő szavakat kapott tőle mindenki, aki abban a szerencsében részesült, hogy tolla alá kerüljön. Első vitatkozó 14

15 kedvű írása az 1925-ös évfolyam 8 9-es számában jelent meg Francia hadjárat címmel. Előbb a napisajtóban a francia irodalomról megjelent butaságokat söpörte félre néhány mondattal, szerzőik nevét sem említve, aztán Ignotusszal és Várkonyi Nándorral ütközött össze. Ignotusszal afölött, hogy a mesélőkedv jelenti-e a francia regény lényegét. Ez már a modern irodalom egyik fogas kérdése volt, máig folynak viták arról, hogy a regénynek mesélnie kell-e, vagy más dolga is akad. Gyergyai azt a ma is hangoztatott véleményt fogalmazta meg elsők között, hogy nem a folyamatos történetmondás a regény legfőbb tulajdonsága, legalábbis a modern francia regényé nem. Proustot és Gide-et hozta példának, hogy igazolja ellenvéleményét a mese-központú ízléssel szemben, miszerint már nem a magáért való s folyamatos mesélés kerül középpontba, hanem az elemző, részletező és leíró forma, mely szinte rokonabb a lélektannal, morállal, szatírával. Az Ignotusszal folytatott vitán a nyugodt hangú, érvelő szó uralkodott, melyen csak alig-alig tört át a meggyőződés visszafogott indulata, amikor aztán Várkonyi Nándor került sorra, ott már az indulaté lett a fő hang. Várkonyi, aki később az elsüllyedt kultúrákat búvárolta, (a Sziriat oszlopai még a mi ifjúságunknak is borzongató olvasmánya volt) itt, a húszas évek elején a német kultúra istenségének áldozott, és német templomából nem állított kevesebbet, mint hogy a francia szellem híján van a teremtő élménynek, a misztikának és metafizikának, művészetük csak regula és mértan, nincs benne gátakat törő spontaneitás, csak a hideg arányosságot és értelmet ismeri. Ennyi elfogult ellenszenvre csak hasonló mértékű gúnyos indulattal lehetett válaszolni. Nem kérdem, mit szólna Várkonyi, ha a magyar mentalitást valamelyik mai nagyság, a fényes tollú Milotay vagy a még ragyogóbb Szabó Dezső szerint fejtegetnők, még csak tudomást sem véve a magyar kórus más nagy szólamairól, egy Ambrusról, egy Babitsról, hogy csak az élőknél maradjunk? Várkonyi tanulmánya írta Gyergyai végső franciavédő érvként olyan kútba vet követ, amelyből Dantétól Dosztojevszkijig s Bessenyeitől Adyig nem a legroszszabb magyarok s nem is a legkisebb elmék merítettek. Gyergyai legjobb írásai mindig akkor születtek, amikor a bőségesen áradó tárgyi tudás és filológiai ismeret mögül előtört egy kis szenvedély. 15

16 A meggyőződés indulata persze nem azonos a kihallható jóindulattal és a dicsérő fogalmazás retorikájával ben tanulmányírói pályázatot írt ki a Nyugat, sok pályázat érkezett be, de a bírálóbizottság nem ítélte oda az első díjat, a második díjat megosztva Kardos László és Komlós Aladár nyerte el, Gyergyai Albert dicséretet kapott. Ő Gellért Oszkár költészetét választotta témául, Gellért akkor már régtől a Nyugat intéző-mindenese volt, 1922 júliusától pedig szerkesztőként jegyezhette nevét Osvát és Babits mellett. Gyergyai tanulmányát 1926-ban közölte a folyóirat, a bírálóbizottság véleményét Gellért Oszkár emlékiratából ismerjük. Költői lendületű méltatásnak, finom érzékű esztétamunkának tartották, de hibájául rótták fel, hogy a jelző-káprázatos előadásban kissé elmosódik a költő alakja és a kritikai mondanivaló. Ebben a véleményben olyasvalamit tett szóvá a bírálóbizottság (Osvát, Fenyő, Schöpflin), ami nemcsak Gyergyainak erre az írására volt jellemző, hanem kezdettől átlagos alaphangkén szólt a folyóirat értekező prózájában és kritikai rovataiban. Nem az éles értékmegkülönböztetés, hanem értékmondás jellemezte ezeket a rovatokat, a választás már megtörtént abban az előzetes válogató munkában, amellyel kiválogatásra kerültek az ismertetésre érdemes szerzők, művek és irodalmi kérdések. Ebben a munkában volt megbízható társ már az 1920-as években Gyergyai Albert. A Nyugat a nemrég megszületett városi középpolgárság irodalmi és kulturális véleményformáló orgánumaként lépett porondra, s az maradt mindvégig. Lukács György és Balázs Béla már tizenöt évvel korábban fellázad ez ellen a szerintük túlságosan békés középpolgári szemléletmód ellen, s egy kérlelhetetlen vagy-vagyokra épülő filozófiai kultúra nevében próbáltak tábort szervezni. Nem tudni, mi lett volna ebből, ha a kommün után nem távoznak el az országból, s nem fordulnak a marxizmus felé, ami persze igaz, ami igaz szemléletüknek megfelelően megbékélés nélküli, kizáró jellegű ideológia volt. Folytak viták, disputák, kritikai csatározások a Nyugatban, egész kötetet lehet belőlük összeállítani, mégsem az élükre állított elvi kérdések összeütközésének csattanásai jellemezték alaphangját. A szerkesztők között állandó ellentétek, haragok, 16

17 sértődések, torzsalkodások, tekintélyharcok folytak a színfalak mögött, de kifelé legtöbbször meg tudták őrizni az egységnek legalább a látszatát. A Nyugat nemzetközi irodalmi horizontját tekintve elsősorban európai műveltséget terjesztő folyóiratnak indult, és az is maradt. Ami Európán kívül történt, akár Ázsiában, akár Amerikában, az figyelmének csak a peremén helyezkedett el. Az Európához, sőt Nyugat-Európához tartozás nem távoli vágyakozásként vagy megvalósítandó célként hangzott fel benne, hanem természetesnek vett állapotként szerepelt. Azt próbálta sugalmazni, hogy részese annak, ami franciául, németül, olaszul vagy angolul megfogalmazódott a magyar határtól az Atlanti-óceánig. Az európai bennelét időről időre való ismertetése nem kívánt kritikai távolságokat és irányzatos fenntartásokat. Idetartozó rovatai ezért voltak tele elsősorban méltányló leírásokkal és élménybeszámolókkal. Egy határozott ideológiai vagy művészetfilozófiai elképzeléssel felépített kritikatörténet persze elmarasztalhatja mindezért a Nyugat szerkesztését, de kérdés, hogy az elvi tisztaság szigorú igényét nem írja-e fölül az akkori időszak (és a mai napok) ismeretében a hangoztatott és megvalósított általános Európa-orientáció pozitív jellege. Mi mindent írt Gyergyai Albert ennek jegyében! Ő volt Proust első fordítója, ő írta róla az első nagyobb tanulmányt, de ki mindenkiről írt még: Jacques Riviére, a magyar irodalmat pártoló François Gachot, Benjamin Crémieux, Francis Jammes, Frederic Lefévre, Robert de Traz, Jean Mistler d Auriol, Paul Valery, Robert Curtius, Moissi, François Mauriac, Colette, Lemaître, hogy csak a húszas évekbeli cikkeinek, recenzióinak neveiből idézzek néhányat. Marcel Proust 1922 novemberében hunyt el, s Gyergyai nem sokkal később egy hosszabb, összefoglaló igényű tanulmány írásába kezdett róla. Ez a tanulmány az március 16-i számban jelent meg. A szám élén egy Krúdy-novella állt, ezt Móricznak egy elfeledett mesejátéka követte, a Proustról szóló tanulmány a har- 17

18 madik helyen jött, de még mindig a szám elején, utána pedig két Kosztolányi-vers következett. A kiemelés Proustnak szólt, mintegy tisztelgőn körülvették a Nyugat nagyjai. Gyergyai a szintézis regényének nevezte az Eltűnt időt, s ennek a gondolatnak az alapján elemezte. Proust regénye: szintézis, magába ölel minden vívmányt, amit eddig az irodalmi szépség és az emberi ismeret terén elérhettünk. Semmi sem idegen neki, regénye a kor kaotikus, ezerfelől összehordott műveltséghalmazán épült, s hosszú-hosszú és sokágú mondatrepkényei a legkopárabb ismeret-törmeléken is kivirulnak. Ebben a tág és mégis szerves egységben anyagtalan irodalommá tisztul minden, Freud álomképei éppúgy, mint Bergson emlékezet-elmélete, a mendelizmus törvényei és a mechanika tökéletesítése, a nagy impresszionista festők módszere és az»iparművészet«túltengése, a nemi élet tevékenységei, sőt, egyik bámulója szerint, az einsteini relativitás is (.) Proust épp azért különbözik valamennyi elődjétől, mert mindegyiket magába olvasztotta. Az európai műveltség új kifejezőre talált Proustban, aki ily módon szerves részévé lesz az eljövendő nemzedék műveltségének. Igaz, hogy Proust Európája nem oly erős és harmonikus, mint a régi nagy századoké, s nem is oly harsány és áradozó, mint a romantika korában, ez az Európa zavaros, nyughatatlan, örökké reng, változik, elveit, ízlését, isteneit folyton-folyvást cseréli, hinne, csak nem tudja, miben. ( ) Proust révén újból beszélhetünk az Irodalom immanens szépségéről. Hosszú, nehéz, kockázatos fordítói munkával készült el a regény első részének fordítása, s 1937-ben jelent meg három kötetben. Már a cím is gondot okozott. Az A la recherche du temps perdu tágabb körű gondolati asszociációkat kelt, mint Az eltűnt idő nyomában. Gyergyai magyar címe az emlékek felidézésére veti a hangsúlyt, Proust eredeti címe magára a keresésre vonatkozik, ami az emlékeken túl van. Gyergyai lényegében ezt magyarázta el második terjedelmes Proust-tanulmányával, amely elhatározottan a fordításhoz készült, szinte bevezető gyanánt. Előbb jelent meg a regény magyar kiadásánál, hónapokkal korábban; 1936-ban előkészítette, sőt felkészítette a Nyugat közönségét a regény olvasására. Elöljáró beszéd -nek nevezi, amely a szó közvetlen értelmében valóban bevezetés óhajt lenni a prousti mű világába. Először Proust jelentőségére szeretné felhívni a figyelmet, hogy ily módon igazolja e vállalkozás jogcímét; azután, hogy megkönnyítse a prousti szö- 18

19 veg első olvasását, egyrészt a szöveg szép nehézségeire hívja fel a figyelmet, másrészt arra az élvezetre, amely e nehézségek feloldásával jár; végül pedig magáról a fordításról iparkodik számot adni ( ), aztán arról ír, hogy új stílust, és az új stílussal új lélekelemzést teremt. Legegyszerűbben azt mondhatnók, hogy az egész mű alapjában egy művészi hivatás története, egy nagyvilági élvező önmagát kereső naplója, mindaddig, míg a nagyvilág a lélek belső világává s az élvező alkotóvá válik. ( ) Ebben a távlatban az egész regény egyetlen nagy dráma, a gyönge, érzékeny, kényeztetett, renyhe, hiú, beteges emlékíró, a véges ember szakadatlan küzdelme önnön hajlamai ellen, az élvező birkózása az alkotóval vagy alkotni akaróval, a lírikus érzelgőé a tisztán látó kutatóval, a látszaté a lényeggel, az Időé a múlhatatlansággal s ez az Eltűnt Időnek egyik, de nem egyetlen, irodalomfeletti, ideális jelentősége. Evvel a megállapítással a regény talán legmodernebb elementumára talált rá, arra, hogy a keresés nemcsak emlékek felidézését jelenti, nemcsak önmaga megtalálása az időben, hanem magának a regénynek az írása, a készülés folyamata. Evvel tehetjük hozzá elemzéséhez Proust nemcsak Bergson idő-elgondolását valósította meg, hanem a modern reflexív regény egyik előfutára is volt. Bessenyei óta a francia irodalom értése, ismerete és szeretete nálunk a literátus műveltség egyik tartóoszlopát képezte, a nyugati és európai orientáció nálunk mindig egyet jelentett a francia orientációval. Ennek megértésében és staféta-szerű továbbfolytatásában Gyergyai Albert a nyugatosok élén járt, a modern francia irodalom legértőbb referensének tisztét töltötte be a Nyugat hasábjain. Ez a Bessenyeitől és Csokonaitól a legutóbbi időkig tartó tájékozódási irány napjainkban azonban megváltozni látszik. A második világháború után már kezdett halványodni, az utolsó harminc-harmincöt évben pedig erősen megrendült. A strukturalizmus a társadalomtudományokban és az irodalomtörténet-írásban még francia startindításra jött mozgásba, de aztán a következő szövegértelmezési irányzatok jobbára már német kutatások mögül bújtak elő. Közben pedig összeszűkült a frankofon világ, és az élet egész terepét elöntötte az angol nyelvnek csak a hajdani latinhoz hasonlítható, páratlan és erőszakos terjeszkedése. Ma a könyvesboltok polcainak látható, nagy részét angolból fordított könyvek töltik meg. 19

20 A Nyugat és Gyergyai franciássága, amit valamikor dicsérő szóval franciás műveltségnek neveztek, a múlt finom, szép kellékei közé került. Sajnos. Amikor persze Gyergyai Albertnek a Nyugat folyóirattal való életkapcsolatáról beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy állandó és élénk szemű olvasója volt a kortárs magyar irodalomnak is. Sorsa úgy hozta, hogy nagy írók közt élt és nagy írók közt jelentek meg írásai. Irt azokról, akiket mi a mából ítélve a legnagyobbaknak tartunk, írt Babitsról, Kosztolányiról, Móriczról. Többször is. Nagyra tartotta Ambrus Zoltánt, mesterének tekintette Schöpflin Aladárt, akinek regényírói működését is megbecsülte. Szerepelt az decemberi híres Kosztolányi-emlékszámban. Kosztolányi stílusáról és magáról a stílus mibenlétéről értekezett. A Kosztolányi-legendáknak, emberieknek s irodalmiaknak, tudjuk, se szeri, se száma, sőt alig van újabb kori költőnk, akiről többféle jellemzés és meghatározás volna forgalomban. ( ) Kosztolányi sose maradt meg egyetlenegy magatartásnál, viszont sose vetett el véglegesen egyet sem; játszott velük, nem vette eléggé komolyan őket, s talán éppen ebben van, ebben a gyermekin önfeledt és felelőtlen életjátékban Kosztolányi titka és varázsa. ( ) A stílus elsősorban: áldozat, lemondás egyetlen lehetőség végett minden egyéb lehetőségről, határozott egyszerűsítés a gazdag élet sűrűjével szemben, s Kosztolányi sokáig vagy talán sose volt erre hajlandó. Gyergyai írt a Timár Virgil fia francia fordításáról, írt Babits Iphigenia-fordításáról, írt a himnuszfordításairól, az irodalomtörténetéről és írt az Írás és olvasás című kötetéről 1938-ban (6.szám). Mit is jelent nekünk Babits maga tette fel a kérdést ez utóbbiban könyveiben és könyvein túl, költészete, műveltsége szellemvilága javain túl? Stílust; állásfoglalást; formát egy formátlanul széthulló világban. Így fogalmazott, egyes szám első személyben és többes szám első személyben. Általában ilyen hang jellemezte írásait, szerény, csendes szavakkal beszélt, de az Én-t és a Mi-t nemhogy kihagyni nem akarta írásaiból, még arra sem törekedett, hogy a fogalmazás más nyelvtani megszólalásai mögé rejtse. Ki is mondta itt Babitscsal 20

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség ILI 197 l július A NYU~ EMLÉKE Cs. Szabó László Falu Tamás Mándy Iván Ortutay Gyula Rónay László Ottlik Géza Hegyi Béla irasai ". Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Zelk Zoltán A nemzeti egység útján Beszélgetés

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2002. JÚNIUS 27. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ferge Zsuzsa Kertész Ákos Két század két kor II. Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 1. Tarján

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA VILÁGBESZÉD MERÍTETT SZAVAK TÁJOLÓ

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA VILÁGBESZÉD MERÍTETT SZAVAK TÁJOLÓ A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Turcsány Péter versei... 2 Bozók Ferenc versei... 6 Pósa Zoltán Egy igazlátó és a valódit is láttató irodalomtörténész-író (interjú)... 7 EGYÜTT JOBB! MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 46 Beszélgetések EKOSZ - EMTE Tyukász pék (2008.01.) Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma A megejtõ szépségû Tisza partján beszélgetünk Tyukász Ferenc pékmesterrel, aki túl a nyolcvanon, emlékezik.

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. JANUÁR 9. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Kázmér Zsigmond Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 13. Írófaggató Sándor Iván Nyerges András

Részletesebben

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995 KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM AUGUSZTUS 26. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Írófaggató TÓTH GÁBOR ÁKOS Interjú Markó Bélával A teljes Füst Milánnapló KERTÉSZ ÁKOS Turáni átok: provincializmus NYERGES ANDRÁS

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor

Földkérdés és válaszok. Bognár Nándor STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap II. évf. 6. szám 2013. A Tartalomból Antall István és Bertha Zoltán Görömbei Andrásról Csoóri Sándor gondolatai Sütő Andrásról Veres Péterre emlékezünk Kósa

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 167 167 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM Petőcz András: Fordul az idő 1 Mester Györgyi: Belvárosi dupla ablak 2 Mester Györgyi: Más világ 4 Nagy Zopán fotói 6 Darázs Enikő: Messze a mindentől,

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben