E- KERESZTÉNYSÉG. Információ és etika DARABOS ATTILA. Baptista Teológiai Akadémia Teológus szak. Szakdolgozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E- KERESZTÉNYSÉG. Információ és etika DARABOS ATTILA. Baptista Teológiai Akadémia Teológus szak. Szakdolgozat"

Átírás

1 Baptista Teológiai Akadémia Teológus szak E- KERESZTÉNYSÉG Információ és etika Szakdolgozat Rendszeres Teológiai Tanszék Dr. Szirtes András Témavezető DARABOS ATTILA Budapest, 2007

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓ FORMÁINAK ELMÉLETI TAGOLÁSA... 4 I. INFORMÁCIÓ-KULTUSZ MAI ELŐADÁSBAN: ISTEN-EMBER-DÉMON SZEREPLŐKKEL SZÍNPADRA ÁLLÍTVA I. A. TEOKRÁCIA AZ INFOKRÁCIÁBAN I. B. AZ INFORMÁCIÓ KOZMOLÓGIAI ASPEKTUSBAN I. C. AZ INFORMÁCIÓ KRISZTOLÓGIAI ASPEKTUSBAN I. D. PNEUMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE, DEKÓDOLÁS, SZIMBÓLUMSÁG ÉS JEL- HASZNÁLAT I. E. AZ INTERPRETÁCIÓ FONTOSSÁGA AZ IMPULZUSOK SZÉTVÁLOGATÁSÁBAN I. F. AZ INFORMÁCIÓ-GAZDÁLKODÁSRÓL HAMARTIOLÓGIAI ASPEKTUSBAN...18 II. AZ INFORMÁCIÓ KEZELÉSÉNEK GYAKORLATI TAGOLÁSA II. 1. HOGYAN TESSZÜK, ÉS HOGYAN KELL CSELEKEDNI: EMBEREK ÉS GÉPEK KATARZIST NÉLKÜLÖZŐ MEGHITT VISZONYA II. 1. A. KIBERNETIZÁLÓDÁS ÉS A GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT...22 II. 1. B. BARANGOLÁSOK TURINGIÁBAN II. 1. C. A MESTERSÉGES EMBER VÍZIÓJA II. 1. D. INFO-HÁBORÚ: GONOSZ LELKEK FENYEGETŐ JELEI (JEL 16:14)...26 II. 1. E. MÁTRIX-FORRADALMAK? II. 1. F. BÁBEL-TORNYA SZERVER TORNYOKBÓL ÉPÜL ÚJJÁ...28 II. 1. G. NE KÍVÁND FELEBARÁTOD ÉLETÉT CÉGED ELLENŐRZÉSE ALÁ VONNI!..30 II. 1. H. NE LOPD EL FELEBARÁTOD BIZALMAS ADATAIT!...30 II. 2. NET-KERESZTÉNYSÉG II. 2. A. EGYHÁZ FOGANT A VILÁGHÁLÓ MÉHÉBEN II. 2. B. LÉLEKGONDOZÁS A VILÁGHÁLÓN II. 3. AZ INFORMÁCIÓCSERÉLÉS ETHOSZA II. 3. A. PC A CSALÁDBAN II. 3. B. A SZOFTVERPROGRAMOZÓK SAJÁTOS KATECHETIKÁJA II. 3. C. REGULÁKKAL A KÁOSZ ELLENÉBEN II. 3. D. A NAGY BABILON LÉLEKFUVALLATA II. 4. A NYÍLT FORRÁSKÓD ÉS A TISZTA FORRÁS ÖSSZHANGBA KERÜLÉSE...42 II. 4. A. PINGVINIZMUS II. 4. B. MITŐL VÁLIK SZABADDÁ EGY SZOFTVERTERMÉK? II. 4. C. A SZABADSÁGOT SZERETŐ EMBEREK KÖZÖSSÉGÉRŐL II. 4. D. HONNAN SZEREZHETŐEK BE A SZABAD SZOFTVEREK?...45 II. 4. E. NÉHÁNY HONLAP ÉS PROGRAM AJÁNLATA ÖSSZEGZÉS FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT SZAKIRODALOM

3 BEVEZETÉS Köröttünk, a makro- és a mikrokozmoszban csak úgy zsonganak az információk. Jelek az életről, a régmúlt időtlen kezdetéről, a lét titokzatos alkotójáról. Kövületek morzsaként hevernek szerteszéjjel mélyen a föld gyomrában és roppant kőfalakba zártan. Az irdatlan magasságokban tejutak, ködök, távoli napok pulzálása küldi felénk a szívdobbantó hírt: nem vagyunk egyedül és magunkra hagyatva széles e világon. Tovább kell kutatnunk az impulzusok mérhetetlen tengerében, meg kell tanulnunk elválasztani jótól a rosszat, mert: Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. (Gen 1:4) Tudósok tolják félre fáradtan vaskos könyveiket, és éjszakánként rácsodálkoznak a végtelenség olthatatlanul lobogó örökmécseseire. Szél zizzen, hullámok csobognak, madár rikolt, ajtó nyikorog, és szú perceg az avítt bútorokban. Amikor a töredezett szélű, tekerccsé préselt fakó atlaszok értetlenül egymásra omlanak, mert már többet elárulni nem tudnak az elmondhatatlanról, és hírhozó csillag szakad le kalimpálva az űri magányból, akkor parázsszemükkel felhunyorognak az otthonok s templomok ablakai, és menedékükben kinyílik itt is- ott is egy- egy Biblia, és a benne feltárulkozó, színtiszta üzenet melegen széjjelomlik a szívekben: Íme, most van a kegyelem ideje! Íme most van az üdvösség napja! (II. Kor 6:2/ b) És Isten temploma nagy mennydörgések közepette feltárult (Jel 11:19), és ekkor egy nagy jel tűnt fel az égen (Jel 12:1), és egy másik jel is ugyanott (Jel 12:3). Jelek és számok, néhol mitikus, színpadias alakok és szörnyeteg lények képében jutott el hozzánk a Szentírás lepecsételt és nagyon fontos információja. De ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. (Zsid 1:2) Milyen jó lenne, ha a Fiú sürgető mondandóját minél teljesebben felfoghatnánk. 3

4 I. AZ INFORMÁCIÓ FORMÁINAK ELMÉLETI TAGOLÁSA I. INFORMÁCIÓ-KULTUSZ MAI ELŐADÁSBAN: ISTEN-EMBER- DÉMON SZEREPLŐKKEL SZÍNPADRA ÁLLÍTVA Azt mondja egy mester: Isten értelme az, amihez egy az angyal léte egészében kötődik. Azt szokták kérdezni, hol van igazában a kép létének helye: a tükörben, vagy abban, ahonnan kiindul? Inkább abban, ahonnan kiindul. A kép bennem van, tőlem és hozzám. Mindaddig, amíg a tükör arcommal pontosan szemben van, benne van a képem; ha a tükör felborulna, a kép megszűnne létezni. Az angyal léte attól függ, hogy az isteni értelem, amelyben megismeri magát, jelen van- e számára. Eckhardt mester 4. prédikációjából I. A. TEOKRÁCIA AZ INFOKRÁCIÁBAN Az alábbiakban az ember szüntelen információéhségéből adódó örökös kutatási, megismerési vágyáról, az információ mohó birtoklásának sokszor hedonizmusig fajuló, Káin szintjére lesüllyedő mozzanatairól szeretnék gondolatokat megosztani. Elsősorban nem általános értelemben vett moralizálást szeretnék az oldalak gyarapításának szándékával e hasábokon végigpörgetni. Irományom véges végig azt kívánja aláhúzni, hogy Isten maga az, aki a bukott ember földi és földkörüli infomániájában véghezvitt kapkodása ellenére, önmagát kívánja értelmezni, kinyilatkoztatni, informálni tévelygő képmásával. A bennünket szerető Isten, aki nem ironikusan somolyogva figyeli esetlen bukdácsolásba torkolló szlalomozásunk katasztrófával kecsegtető végeredményét, hanem közbelép és kiragad a lejtőn robogó, végítéletes száguldásból. Isten világa és csodás alkotásai szembeállnak a jó ösvényéről letért ember délibábos törekvéseivel, amelynek tünékeny illúzióit olykor a démonvilág kápráztató sarki fénye táplálja. Az ember lelki törekvésében egyre ritkábban pillant fölfelé, s ha meg is teszi, csak azért, mert vonzza a magasság dolgainak elérhetetlen titokzatossága, vagy gondolatban kifürkészhető üzeneteket vél felfedezni a bolygók és a csillagok mozgásában. Kétféle értelmezője van a légkörön túl észlelt jelenségeknek: 4

5 Az egyik az asztrológus, a másik pedig az asztronómus. Nekünk az utóbbi személlyel kell barátságot kötnünk, mert az előbbinek viselt dolgait, az égitestek sorsformáló hatásának kikérdező mágiáját Isten szankcionálja (Deut 18:9-14). A mágus a látható világban próbál teremtményeket megidézni, és ezeket kívánja Isten nagyságával szinkronba állítani, Istent hol kifigurázva, hol elemberesítve, az embert pedig megistenítve. Ezek az isteniesített manifesztumok az első pillanatokban nagy hatást gyakorolva keletkeznek, azonban rendkívül gyatra, illuzórikus, ideig- óráig, vagy csupán szemvillanásig tartó állapotban léteznek Isten nagyságával, teremtői hatalmával szembetalálkozván (Ex 7:8-12). Az ipari forradalom vesszőfutásában kiérlelt techno- mágiában, a sokaknál fontosabbnak meghatározott, egyébként régi- új embertípus, adat- zikkuratokat rakosgat össze, bitekből virtuális Bábel- tornyot emel, PVC- arcú és acélszívű mesterséges lényeket nevel föl: Tamagocsit istápol és robot állatkákat dédelget; elektronikai szörnyeket táplál, miközben érzéketlenül tovalép az utcán heverő embertestvér mellett, és fintorogva fordul el a mentől messzebbre épített intézmények falanxába száműzött, megvénhedett szüleitől. Amikor az új vallás bit- arcú bálványainak főpapjai elénk dobálják a globális hálózat kábelkígyóit, akkor a reánk bízatott küldetés értelmében /Ézs 6:8, Mt 28:19-20/ kell fogadnunk ezt a kihívást is, és hasonlóképpen válaszolni rá, Isten felhatalmazása alapján. Mostani dolgozatomban a hangsúly a cselekvésre esik, azokra a pimasz Ha - val /Mt 4:3-10/ kezdődő felszólongatásokra fogunk másféle cselekvésbe válaszképpen, teszünk Isten kánonjának, mérőpálcájának útmutatásához híven, de nem a világban látott sablonok mércéjét magunkra szabva. A mi Urunk hatalmasan cselekvő Isten: Az Egyiptomból való megszabadulás ígéretében: Ex 6:1 a Dekalógusban: Ex 20:6 a kultikus dekalógusban: Ex 34:10 A Szentség törvényében: Lev 26:16 A pusztai vándorlás zúgolódói ellenében: Num 14:28, Num 33:56 A Deuteronomista törvénygyűjteményben: Deut 12:30, etc. 5

6 A hívő nép magatartásában megmutatkozva, mint akik felelősségük tudatában vállalnak szenvedést Krisztusért: Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? (I. Pét 4:17) Etalonunk a Jóisten, bármit teszünk, őreá nézve és őáltala kell tennünk: Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik: vigyáz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyáz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. (Ézs 56:1-2) Amikor kézbe vesszük, és használatba fogjuk a létszintünket uraló erők produktumait, akkor abban a cselekvésben az egész világ előtt meg kell mutatnunk eredeti kötődésünket, és mert a szolga sem nagyobb az ő uránál (Jn 15:20): Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta (Jn 14:31) I. B. AZ INFORMÁCIÓ KOZMOLÓGIAI ASPEKTUSBAN Ebben a kitekintésben megpróbálom lefesteni, amint a Kreáció nagy műhelyébe szándékoltan belecsöppent ember kutászkodó tapogatózására, Isten két kinyilatkoztatásban válaszol. Isten szavára megszületett a Világmindenség, és létrejött az Istent és embert összefűző felette nagy titok -kapcsolat allegóriája (Ef 5:32). Amikor pillanatnyinak tűnő, de évezredek óta tartó zavarodottságunk kellős közepén fel merészelünk tekinteni a befoghatatlan égboltozatra, és amit a mostban megpillantunk a Világegyetem egy részéről, az már nem a mai helyzetét tükrözi, hanem egy ősi állapotot érzékeltet. Az égitestek, kozmikus gázfelhők fénykibocsátása és a megfigyelés között eltelt idő elérheti a 2 milliárd, vagy az ennél akár több esztendőt is. A Teremtés Isten finom ujjmozdulataival indult meg: A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. (Gen 1:2) 6

7 Isten megfoghatatlan lénye megtermékenyítette a világot és akaratának szavára a Világegyetemben elemek (Zsolt 147: 4) és teremtmények bukkannak elő. És mondta Isten: Legyen világosság!. (Gen 1:3) Bár még a Nap-csillag megszületése előtt állt (Gen 1:14-18), de a kozmikus ködök már világosságot áraszthattak magukból. A nagy csillagász, Halley szerint: Ezek a ködök teljesen megcáfolják azt az ellenvetést, melyet a mózesi világteremtés- leírás ellen emeltek, tudniillik hogy nem létezhetett világosság a nap nélkül. 1 Az asztronómusok szeretnék megérteni a világ keletkezését, ezért szüntelen jelek után kutatnak. Ma olyan teleszkópokkal tanulmányozzák az égitesteket, amelyek nem a látható fényre, hanem a rádióhullámokra érzékenyek. A fény és a rádióhullám egyaránt elektromágneses rezgési jelenség, és ebben a tág határok között mozgó rezgési frekvenciatartományban a látható fény csak jelentéktelen részt foglal el. Amikor ámulva döbben rá az ember a végtelenség jelzéseire, az Okozat felderítésének erőfeszítésétől remegve, a csillagok bölcsőjében, mint valamiféle kozmikus detektív, ősi presztelláris nyomokat szimatolván a csillagporokat turkálja. A Szentírás válaszol a kétségbeesetten tépelődő, vagy kételkedő ember kérdéseire. A bűn leplét lehúzván, fény derül az Ok-ságra is, és lesorjázza szentséges személyének megismerését gátló tévképzeteinket: Kezdetben már volt az Ige (Jn 1:1) Amikor vallomást tesz az Egyszülött Istenről (Jn 1:18), aki sokkal több a puszta információnál, az Atya hústestben megjelent szeretetéről (Tit 3:4, I. Jn 4:2, I. Jn 4:9). Istenünk, mint egyfajta Nagy Origó 2 (ám ennél a pusztán deizmust sugalló értelmezésnél nem időzhetünk el tovább), aki a tér- idő meghatározásában felépített világunk kezdete előtt már volt, Aki nemcsak kiindulási pontja a Kozmosznak és a fizikai szemmel nem látható világnak, hanem egyszerre az alfája és az ómegája is: Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. (Jel 21:13) A mítoszok tapogatózása, a saját farka végébe harapó kígyó ábrázolásával megpróbálja érzékeltetni e létezés végtelenségét. A materialista megközelítés néha megfejthetetlennek tűnő csodákkal találja szemben magát akár az antropológiai- 1 Mózes Öt Könyve és a Haftárák, kommentárjából, I. kötet 4. o. 2 Itt transzcendens Ok-ként, a minősítő jelzővel párosítva minden létforma és matéria felsőbbrendű eredeztetője, kezdőpontja, értelme. 7

8 biológiai vizsgálatok során, amikor Isten képmását, az embert teszi vizsgálódásának tárgyává. Pusztán az ember, magában, egy még sok kérdésre választ váró misztériumlény, amelynek minden rejtett zegét-zugát, működésének sémáját, egészében mindmáig nem sikerült a tudósoknak megfejtenie. A Teremtő Isten szertehagyott ujjlenyomatáról, szinte szándékoltan árulkodóan kiáltó jelzéseiről mintát alkothatunk az általános kinyilatkoztatás révén: Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvalóvá előttük, mivel Isten nyilvánvalókká tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. (Róm 1:19-20) Milyen fokozataiban jelentkezik Isten cselekvésének gazdagsága e világban? Erre utal Pierre Teilhard de Chardin 3 világfejlődési folyamatleírásában, aki Az emberjelenség 4 című művében eljátszadozik egy sajátos teológiai értelmezésű evolúciós fejlődési elmélettel, amelynek sorrendjét a fő fejlődési fokozatokra tekintettel, csupán részben idézzük fel az alábbiakban: 5 A geoszférában; a szervetlen, élettelen anyagi világban. A bioszférában; a szerves, a növényi és az állati életformák gazdagságában. A nooszférában; az ember testi- lelki- szellemi funkcióiban, életformájában. A speciális kinyilatkoztatás révén elsöprő lendülettel tárja fel kilétét, fel- és megismerhetővé teszi önmagát, áttöri, lebontja az embertelenül gigantikusnak tetsző választófalat. A teoszférából kiemelkedik, előtűnik, és Képmása számára értelmezhetően, mintegy lefordítja önmagát. A Vulgata szakkifejezéseivel: Deus absconditus és Deus revelatus, aki bár elrejtőzködő Úr, mégis a jelenvaló korszakban mérhetetlen szeretetét Fiában (Ján 1:18) adta tudtul számunkra. 3 Pierre Teilhard de Chardin ( ): Régi franci a római katolikus családból származott. Pappá szentelése (1905) után belépett a jezsuita rendbe, hogy egész életét az ember eredetére vonatkozó tudományos és teológiai kutatásoknak szentelje. A párisi Institut Catholique geológiai tanszékén végzett rövid professzori tevékenysége után, 1923 és 1945 között, az ősemberre vonatkozó paleontológiai kutatásokat végzett Kínában, Jáva szigetén, majd Dél- Afrikában. Ezek a tudományos kutatásai és erre vonatkozó munkái széleskörű elismerést szereztek neki még nem- hívő tudósok és más vallásokhoz tartozó kutatótársai között is. Teológiájának jellemzője az evolúció- teológia alkalmazása. 4 Le phenomene humain. Paris, Éd. Du Seuil Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása, 340. o. 8

9 Az Ő beszéde nemcsak hegyeket (a mustármag példázatában: Mt 17:20), hanem a teljes Univerzumot mozgatja: hatalmas szavával hordozza a mindenséget (Zsid 1:3), Az általános kinyilatkozatáshoz szeretném kapcsolni a Kreáció hallható információját: a Teremtés hangjának akkordjairól: Az asztrofizikában a kibocsátott fény vizsgálata alapján elemzik (spektrálanalízis vagyis színképelemzés) az anyagokat. A fény és a hang összehasonlítása során (mindkettő rezgési jelenség) látható, ahogyan a fény frekvenciájának vagy hullámhosszának egyes értékei különböző színeknek felelnek meg, úgy a különböző frekvenciájú hangok különböző hangmagasságoknak. Isten, Szavával fenntartja a világot: Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid 1:3) Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőíttettem. És ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: Angyal beszélt vele. (Jn 12:28b-29) A vörös tartomány a basszusra jellemző frekvenciáknak felel meg, vagyis a mély hangoknak, az ibolya tartománya pedig a szoprán frekvenciáinak, vagyis a magas hangoknak. A látható fénynek olyan keskeny spektruma, hogy még a legszélesebb sugárzási tartományban is csak kettes faktorral, egy oktávot változik a frekvencia. A fény színképelemzése egy hangzat harmóniai elemzéséhez hasonló. 6 A világűr egyáltalán nem egy rideg és néma, kietlen birodalom, hanem mintha Isten hangja, angyali énekszó zengedezi be a mindenséget: Mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. (Zsolt 33:9) A folyamatosan mának ismeretes időben is születnek és felbomlanak az égitestek a cselekvő Úristen akarata által, ma is felcsendül Isten teremtő és fenntartó szava a csillagok kórusában. 6 Roland Omnés: A Világegyetem és átalakulásai 26. o. 9

10 I. C. AZ INFORMÁCIÓ KRISZTOLÓGIAI ASPEKTUSBAN Szeretném néhány pontban ecsetelni Fiúságunk eredőjét: magát a Fiút. Az Ő megjelenése, testet öltése nem magától értetődő jelenség. Prófécia és ítélet egyszemélyben. Szeretet és Örökélet egy testben. Az Univerzumot átsugárzó információk esszenciája: Ő a betetőzése a Kreációnak. A csalfa mágiák leleplezője, a brutális kígyódémon átdöfője, a Szent Isten megtestesülése, az Ó Világ véget vetője, az Új Világ Gladiátora. Az Úr Jézusban Isten legnagyobb áldozatra képes emberszeretete jelent meg: Az élő Isten művészi fáradozásának tökélye nyomán, a Megváltó beleformálódott az emberi alakzat hústestének erőtlenségeket hordozó vonásaiba, hogy elhordozza gyöngeségeinket (Ézs 53:4, II. Kor 13:4). Az Atya Egyszülöttjeként arisztokratikus (Kol 1:16) méltóságát a Kozmoszba plántálta, mintegy emberi egzisztenciájának analógiájában megjelenvén, minthogy emberekhez hasonlóvá lett (Fil 2:7) Felfedte előttünk az addig ismeretlen képet Istenről (Jn 1:18) A Kozmoszban megtapasztalható törvényeket áthágó színeváltozásába a hegytető Jákobi létrájának fokán megállva, a három kiválasztott tanú (Mt 17:2, II. Pét 1:16-18) rápillantást nyerhetett. Az Úr életének eseményeit nyilvánosan hallható, Égi szózat erősítette meg (pl.: Jn 12:28-29) A Lélek által ártatlanul áldozta fel önmagát (Zsid 9:14), amikor önként vállalta a gyötrelmeket (Ézs 53:11/a; 12). Az Ószövetség nagy engesztelő áldozatában megjelenő előképnek a kiábrázolódásaként, mint szelíd bárány (Ézs 53:7-8), szeplőtlen élete (Zsid 4:15) az elfogadott (Mt 26:39) és kiürített pohár aktusától kísérten (Jn 19:1-30) a kereszt botrányába (Gal 5:11) torkollott. Dávid próféciája szerint nem maradhatott a halál martalékául a Seolban (Zsolt 16:10, ApCsel 2:31-32). A megfeszíttetés aktusát követően lepergő, ítéletes félelmet kiváltó események tetőpontján halottak támadtak fel sírjaikból (Mt 27:52-53). A szentek feltámadásának részleges és időleges kiterjedése, a Halál és a Pokol fundamentumának belereccsenésétől kísérten történt meg. A Húsvét eseménye nem az áldozatról való megemlékezés, valami visszafojtott 10

11 gyászban kiégő halotti toros, borongós hangulatú gyülekezése, hanem a látható és a láthatatlan világ torokszakadtból felujjongó híradása, a bűn szolgaságának igájából megtörtént felszabadulás katarzisa. Engedelmességének (Fil 2:8) záloga a felmagasztaltatás, a két Univerzumot összekapcsoló híradása a nyelvek felszabadult kommunikációjának credójában (Fil 2:11), ahol visszaállt az elbukott világ feletti Isten-uralom elismerése a térdek hódolatától kísérten, és megdicsőült az Atya a Fiúban. Megkaptuk az igazi vallásosságot kiformáló információt: Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. (Ézs 53:11/b) I. D. PNEUMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE, DEKÓDOLÁS, SZIMBÓLUMSÁG ÉS JEL-HASZNÁLAT A nyelvi és faji megosztottságtól szenvedvén, a bűneset szabálytalan előzmények sorozatában kibontakoztatott balhorgától kiütve, lekaszáltan vonszoljuk át magunkat a ringen, hogy belekapaszkodhassunk a Bíró igazságot teremtő szavába, ami néha jobban fáj a találatoknál. Szólongatjuk az Igaz Bírót, az Urat. Isten azonban régóta keres már: Hol vagy? (Gen 3:9), és Ádám nyögve felel: megijedtem, mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. (Gen 3:10) Amíg a padlón fetrengve gyűjtjük a szánkba a szöszmőket, Ő már megszólít! Ő hív magához! Már itt is van... Lehajol összekavart fejünkhöz, összezavart nyelvünkhöz, és szentségével betakarja összesebzett mivoltunkat. Hogyan cserélünk információt az élő Istennel? Az Ige meghallása, olvasása, az imádság és a Szentlélek különleges munkája által: A Szentlélek bizonyságtétele által kapunk valós információt Istenről: Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; (Jn 15:26) A Szentlélek hitre juttat: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és 11

12 azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. (Jn 16:13-15) A Szentlélek, mint Isten adó- vevője belülről útbaigazít: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (Jn 14:17) A Szentlélek tanúságot tesz a világ előtt: És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. (Jn 16:8) Ahogyan az élőlényekkel való kapcsolataink során kommunikációt alkalmazunk, Istennel akkor kommunikálunk, amikor imádságunkban, ezen a speciális kommunikációs csatornán keresztül megszólítjuk Őt. Annak tudatában tesszük ezt, hogy idegen tüzet, nevet, gondolatot, tervet, imádságot nem szabad Isten elé vinni (Lev 10:1). Nézzük meg azt a módszert, ahogyan a világban lezajlik az információ közlése. Az emberi élőlényt, egymás közötti kommunikációjában, a társas interakció folyamatában a beszéd képessége megkülönbözteti a bioszférában, a más élőlények által kódolt információk átadásában. Nagyon fontos információt adunk át akkor, amikor szájjal fejezzük ki a legbensőbb lelki tartalmat, amikor vallomást teszünk, visszajelezzük Isten életünket átformáló igazságát: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. (Róm 10:9-10) Tekintsük át dióhéjban azokat a tudatban belülről fakadó folyamatokat, amelynek végeredményében az információ valamilyen formában kifejezést nyer, értelmezhetővé válóan testet ölt. Meglehetősen sokféleképpen tudjuk kifejezni magunkat velünk született, képességünkkel, a gondolkodás folyamatában és a nyelv használatával, akár elvont formában is: A nyelv és a gondolkodás elválaszthatatlan egymástól. A gondolkodás szimbolikus tevékenység. 12

13 A szimbólum képviseli a tárgyakat, eseményeket, az ingereket, válaszokat. Egy nem jelenlévő valaminek a helyettesítése, belső megjelenítése; reprezentációja. A szimbólumok más formája a logika és a matematika nyelve. A szimbólum a vizuális és az audiovizuális művészetekben is megjelenik. A szimbólumok jelentése annak a dolognak a jelentése, amelyre vonatkozik. A nyelv alapegysége a szó, és a gondolkodás alapegysége, a fogalom egybetartoznak. A nyelvhasználat révén alkalmazzuk a fogalmi gondolkodást, vagyis a fogalmakkal, a tárgyak és események összetartozó szimbólumaival tevékenykedjünk. Noam Chomsky 7 meghatározásában a nyelv szabályrendszer, amellyel megértjük a beszédet, az írást. 8 A nyelv képes jelentéseket, szellemi szubsztrátumokat, gondolatokat, nem anyagi tudati tartalmakat kifejezni. Minden nyelv előre definiált jelrendszereket tartalmaz, de az alapvető jelentéstartalom a különbözőségek ellenére is kifejthetővé válik. Talán nem áll messzire a valóságtól Isten képmásának, az embernek a meghatározása abban a formában, hogy e világban az ember, Isten jelenlétének szimbóluma, reprezentánsa, és mindeközben Isten a jelben, a jelen, és egyszersmind a jel felett áll. Az ember létezése szimbólumot képvisel, aki, ha Istentől megadott helyén áll, akaratát közvetíti, cselekszi, reprezentálja, értelmezi, átgondolja, kibeszéli, továbbmondja, transzformálja a szüntelen entrópia; a pusztulni akarás, a megsemmisülés ellenében (művelni kell a kertet: Gen 2:15), aki hozzáigazodik, összhangba kerül Isten gondolataival. Isten gondolatának jel- létében és jel- en- létében mozog és él a kozmoszban minden jel- en- lévő. Ám a puszta jelzésnél többet fejez számunkra Isten gyöngéd gondviselése (Zsolt 55:23) és a hívőkben való jelenléte (I. Jn 3:24). Amit a Szentháromság Isten formált ki, a Világegyetemet és benne oly parányi képmását, az elsőket; az emberpárt, az élővilágban páratlan bensőségességet hordozó kapcsolatukban is így kellett lennie, amíg a bűneset kételkedésbe, bizalmatlanságba 7 A modern nyelvészet megalapítója. 8 Séra László: Általános pszichológia, o. 13

14 sodró és bomlasztó hatású információcsavarodása meg nem bontotta a Teremtő és teremtménye communio-viszonyában (I. Ján 1:3, Ézs 57:17) fennálló harmonikus egységet. A meghasonlott Képmás ökológiai katasztrófába sodorta, és genocídium alá vetette mindazokat, amit és akit őriznie kellett volna, a Kert revier-jét és embertestvérét (Gen 4:9-10), a Kígyó-dialógustól kezdődően a Káin-eseményen át a legújabb kori Holocaust- Gulág - Kambodzsa - Ruanda - Bosznia (Srebrenica) etc. - szindrómáig. Az erre adott eszkatologikus-horderejű válaszában az Atya, Fiában közénk bocsátkozott: Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. (Zsid 9:27) I. E. AZ INTERPRETÁCIÓ FONTOSSÁGA AZ IMPULZUSOK SZÉTVÁLOGATÁSÁBAN Ebben a részben szeretném láttatni azt a nyökögést, ahogyan letapogatjuk Isten szándékát, nemegyszer pontatlanul értelmezve közeledését, mondanivalóját. Isten információját - bár embernyelvre lefordítva szállítottan kapjuk mégsem foghatjuk fel hagyományos gondolkodásunkkal, agycsavarainkkal, mert akkor úgy járnánk, miként az újbor az avítt tömlőkben: szétpukkanna az agyunk. Ez néhanapján meg is esik, és a szirénázva megérkező földönkívüliek kíséretében távozó filozófusnak különös szkafanderben kell elhagynia ingatlanát. Ha olyan magától értetődő lenne Isten szavának megértése, akkor már az egész glóbuszon tolonganának a keresztények. Jézus kilétét folyamatosan értelmeznie kellett az embereknek (Mt 11:3, 11:27, 16:13, 15). Kívánták pontosan megérteni a nekik címzett, velük élő (Jn 1:14) üzenetet, a romló hústestben megszületett romlatlan öröklét A Szentírás információjának exegézisében, a hermeneutikai szabályok segítenek a téves értelmezés kiküszöbölésében. Az Örömhír demitologizál, vagyis megfoszt a kézen- közön forgó tévképzetektől, a tiszta tanításra, az originális információra rárakódott évezredek kicsavart vallásos képzelgéseinek a súlya alól. Ennek az információ- átadásnak a Szentháromság Isten a véghezvivője, amikor bevonja az embert sajátos rendszerének, Isten országának fel- és megismerésébe. A 14

15 Szentháromság mintegy a Jel-adó, és az ember a Jel-vevő. A prédikátor és a tanúságtévő keresztény ebben a bizalmi kapcsolódásban egyben jel-vivővé is válik. Az általunk megismert, vagy éppen fel nem ismert, rejtjelezett üzenetet, dekódolnunk kell, vissza kell fejtenünk ahhoz, hogy értelmezhetővé váljék számunkra. Az élő Krisztus testét, a Gyülekezetet körülvevő életbölcsőben lejátszódó kódfejtő partikban, a társadalmi közeg különféle szintjein, az emberek által alkalmazott játékszabályokban történő részvétel azonban etikai hozzáállás szempontjából újból és újból meggondolásra kell, hogy késztessen. Nagy kérdés az, hogy vajon az Úristen szabadosaiként, avagy felszabadítottjaként (I. Kor 7:22) miképpen igazodunk a világhoz? A corpus Christi kihívásokkal szembesül annak mérlegelésekor, mennyit csippenthet le a környező világ színes bogyókat kínáló terméséből aképpen, hogy tévedésből mérgező gyümölcsbe ne kóstoljon bele. Cogito ergo sum: Gondolkodom, tehát vagyok, 9 ahogyan Descartes fogalmazott, de az a tény, hogy vagyok, a létezésem önmagában még nem bizonyítja a jóra irányuló gondolkodás képességét. Miként egy színes termésekkel megáldott növényzet próbálja létét tövisek növesztésével vagy mérgező alkaloidák termelésével megóvni, úgy számunkra is szükségesnek látszik a józan gondolkodás, a helyes ítélőképesség alkalmazása. A gondolkodás képessége önmagában nem ruház fel elegendő okossággal a veszedelmek kivédésében. Arisztotelész szerint: az okosság az ésszel éppen ellenkező szerepet játszik; az ész ugyanis azokra a határt alkotó tételekre vonatkozik, amelyek nem okolhatók meg, az okosság viszont a végső egyedi esetre vonatkozik, amelyet nem ragadhat meg a tudomány, hanem csak az észlelés, nem az egyes érzékszervek sajátos tárgyaira vonatkozó észlelés, hanem olyanfajta észlelés, amilyennel a matematikában azt észleljük, hogy az előttünk álló egyedi alak háromszög, mert itt is meg kell állni. De az észlelésnek ez az utóbbi változata inkább észlelés, mint okosság, bár egy másfajta észlelés, mint az, amely az egyes érzékszervek sajátos tárgyait ragadja meg. 10 Arisztotelész gondolkodásában figyelemreméltó a másfajta észlelésnek a fogalma. Az érzékelés elsődleges szerepet kap az információszerzés, - tárolás, - továbbítás és - 9 Principia philosophiae I, 7 10 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, VI. Könyv a, 168. o. 15

16 feldolgozás során. Egy társas interakció 11 folyamán kapott információ feldolgozásának eredménye gyakorta kétesélyes. Sok esetben nem percipiálunk, észlelünk következetesen, ennél fogva a kapott információt feldolgozása során hibásan értékeljük ki. Egy adott információ feldolgozásának megvannak a maga sajátos szabályai. Az értelmezés szabályok nélkül többesélyes mulatság. Nézzük meg például az apostolok hospitációját, amikor kiküldési prédikációjának első felében Jézus azt tanácsolja 12 apostolának, hogy legyenek okosak ( fronimoi ), mint a kígyók (Mt 10:16). A görög forrás a froneó kifejezést használja, amely a megítélés, a gondolat, a vélekedés módját takarja. Tágabb értelemben talán a megfontolás, a gondosság, az őrködés feladatára is utal. Nagy kérdés azonban az, vajon miben is áll a valódi kígyók okossága? Vessünk hát egy pillantást természetükre: A kígyó a nyelvével a levegőt tapogatva kémlel maga elé, így időben megérzi más állatok szagát. Zsákmányával fiziológiai adottságaik szerint bánik el. Mérgező harapásával öli meg őket, vagy köréje tekeredve halálra szorítja őket. Friss húst fogyaszt, hiszen sok kígyó ebédje még él a benyelése közben. Észleli a feléje közeledő zajt, amely zsákmányt vagy veszedelmet egyaránt hozhat számára. Ehhez nincsen szüksége fülre, hanem a hangokat egész testével fogja fel, amikor megérzi a talaj rezgéseit. Évente többször is megújul a teste, amikor levedli régi bőrét. Energiáját feleslegesen nem emészti fel, a zord időjárás intervallumát inkább átalussza. 12 Érzékenyek a kataklizmák felismerésére: Kínában az évi nagy földrengés előtt többek között a kígyók, a hideg idő ellenére téli álmukat megszakítva előbújtak búvóhelyükről. A kígyó csupaszsága szimbolizálhatja az ember meztelenségét; védtelenségét. 11 Társas kölcsönhatás. Emberek között, az egyének gondolkodását, érzelmeit és viselkedését mások tényleges, elképzelt vagy mögöttes jelenléte befolyásolja. Hangsúlyossá válik a résztvevők egymástól való függősége. 12 Alexandra Parsons: Csudálatos kígyók, o. 16

17 Ebben a felsorolásban hirtelenjében nem sok olyan ismérvet találtunk, ami a keresztényeket egy az egyben jellemezhetné. Az Úr Jézus a farkasok közé dobott juhokhoz hasonlóan küldi ki 12 tanítványát. Eközben azonban: A kígyók ébersége; kifinomult észlelési képessége és jelérzékenysége ellensúlyozza kiszolgáltatottságukat. Jézus Krisztus, képes beszédének második felében, ezt a galambok szelídségének példájával kapcsolja egybe. A galamb igénytelensége, hányatott körülmények közepette is jó alkalmazkodó képessége jellemzi a tanúságtévőket. A kezdeti gondolathoz visszatérve, hogyan kezdjünk Isten jelátviteli rendszerére ráhangolódni? Ez időnként korántsem egyszerű feladat, mert előbb meg kell találnunk a kontaktus hullámhosszát, Isten Fia által (Ex 19:22, Zsid 7:25). A tanítványok egykoron hányszor értették félre és még ma is sok esetben eltorzítottan értelmezzük félre Isten üzenetét: Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. (Jn 10:6) Az ott ülők közül pedig senki nem értette, hogy miért mondja ezt neki. (Jn 13:28) Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. (Lk 18:34) A hallgatóság, a jelvevők számára meg kell magyarázni, dekódolni kell a teljes üzenetet: Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. (Mt 13:36) Megértettétek mindezt? - kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték: Igen. (Mt 13:51) Mert, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő; szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. (ApCsel 17:20) Ha ti megtartjátok az én igémet (ha az általam közölt, átadott információhoz igazítjátok léteteket, azonos hullámhosszra kerültök velem), 17

18 valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. (Jn 8:31b-32) Isten lakóparkjában, az Éden-kertben, a félreinformáltságot mesteri szinten közvetítő luciferi hitoktatás kirekesztetté és örökség nélküli száműzötté tette az embert, amíg a Fiú helyre nem állította a fenti szférával való kapcsolatot: Ha tehát a Fiú megszabadít titeket (a felülről érkező információ hatalma), valóban szabadok lesztek (a befogadott információ eredménye). (Jn 8:36) A Fiút nem lehet megkerülni, nincsen más kapuja Isten lakóházának. A Mátrix című filmsorozat egyik epizódjában a szereplőknek meg kellett találniuk azt az egyedüli személyt, akinek kulcsa volt az átjárók kapuihoz. Bárki találkozik a Fiúval, többé nem kell kulcsokat keresnie az élet talányaihoz: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14:6) Jézus, aki utolsó Ádámként visszaállította a megromlott Képmást, isteni dicsőségét odahagyván, mint egy máftír, 13 akit a zsinagógában utolsó férfiként hívnak fel a Tórához, megalázta önmagát. Az egész Világegyetem s benne az ember, egy szünet nélküli jeladás a Szerető Istenről. I. F. AZ INFORMÁCIÓ-GAZDÁLKODÁSRÓL HAMARTIOLÓGIAI ASPEKTUSBAN Manapság fogjuk a fejünket a másik miatt, hogyan szorulhat ennyi meg annyi értelem a Vadaspark egyéb lakóiba. Embertársaink új vallásokat és hisztérikus elméleteket gyártanak. Sokszor a Biblia kerül a kínpadra, mint a tévtanítások torz nézőpontjának szódásüvegen át kémlelt buborékos girbegurbasága, amiből ugyan kifröcsög néha valami szénsavízű okosság, de ez még csak fokozza az amúgy 13 A júdaizmus liturgikájában: a Befejező. Az a férfi, akit a zsinagógában utolsónak hívnak fel a Tórához. Neki olvassák fel a tórai hetiszakasz befejező részét. A felolvasás után felöltöztetik a Tórát s annak befejezése után kezdi a ~ olvasni a háftárát. Ennek olvasása előtt és után áldásokat mond. Vannak helyek, ahol a ~ csak az áldásokat mondja el, de a háftárát más olvassa. Értelmezésemben a ~- ként fellépő Isten Fia, Jézus Krisztus az utolsó Ádám, aki az utolsó időkben fellépve befejezi üdvtörténelmi munkáját. Háftárá: A Tóra-olvasást befejező prófétai fejezet. 18

19 is káoszba keveredett ember kétségbeesését, az igazán üdítő forrásvíz felfakadásának szomjúhozásában. Valahol az egész próbálkozás elromlott, még a nagy öregek idejében Az Éden-kertben az első emberek rosszul gazdálkodtak a reájuk bízatott információval. A Kígyó nevű titokzatos lény elhajlította a gondolataikat, tévinformációval rukkolt elő, és tudálékos szavaival megfosztotta az embereket biztonságos ismereteiktől, amelyekre pedig Isten tanította őket, az életet szabályozó törvények áthágására bíztatva fel őket. A bűneset során az információ értelmezése földhözragadtan történt. Vonatkozásaiban földivé, testivé és ördögivé lényegült át: Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. (Jak 3:15) A fennálló harmónia felbomlott, szembekerült egymással a Teremtő és teremtménye. Isten eredeti terve a felcsapó viszálykodás zűrzavarában látszólagosan csúfos kudarcba fulladt. Isten azonban nem hagyja magát megcsúfoltatni. Vérző szívvel, de következetesen eltávolította ékes teremtményeit a kert meghitt, oltalmazó falai közül, hogy felkészítse a jövendő generációt egy szent és dicsőséges harc véghezvitelére: Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok (Ef 6:11-13) Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. (Jel 20:7-8) A tudás fája egy olyan kód volt, amelynek feltörésével az ember és Isten közötti kommunikáció rettenetes, fájó kárt szenvedett. Az ember megtanulta, hogyan viszonyuljon környezetéhez, intelligens módon meg lehetett beszélni vele a határokat; eddig és ne tovább. Egészen addig működött ez, amíg nem kapott egy másik utasításra való ráutalást. 19

20 A Kígyó tudása magasabb rendű intelligenciát feltételez, tisztában van a szabályokkal, értelmezésükkel, kijátszhatóságukkal. Miért kellene valakit bajba sodornia? Hacsak azért nem, mert már ő maga nyakig ül a pácban, mert már besározódott valami helytelen tette miatt, mert bajkeverő, és jónak tetszik rosszakaratúságában mást is belekevernie ugyanabba a szituációba. Miként a rossz pajtás, aki belerángatja pici barátját a fenyítés ítéletébe. Egy fenyegető hatású rákiabálással nem érte volna el a kívánt eredményt, mert akkor automatikusan védekezésbe fogtak volna. Provokatívan, fintorgó metakommunikációval kísérve: Még (héber af = még [is], valóban, hát ) azt mondta Isten, ne egyetek a kertnek egy fájáról sem? Emocionálisan hatott rájuk: Nem kell majd meghalnotok. Miért félt az ember az elmúlástól? Az ember nem a mulandóságra teremtetett, hanem az örökkévalóság számára, Isten gyönyörűségére. Amikor a Kígyó manipulálta, szinte szuggerálta őket, egyfajta tudattágításnak vetette alá az embert, szellemi kábítószert adagolva számára: Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. (Jakab 3:15) Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jakab 1:14-17) Az ember szeretné előre látni a történéseket, mohón, türelmetlenül szeretne bizonyítékokat birtokolni a holnap felől. A Kígyó, mint betolakodó, negatív személyiségképet sugárzott, de az ember észlelését megzavarta a hibás értékelés. Elbizonytalanodott, és már nem fölfelé tekintett, hanem a rossz sugallatnak engedelmeskedve saját depressziójában merült el. Ez sodorta őt el a tragikus végkifejlethez. Lehetséges, hogy van egy szemernyi igazság abban a gondolatban, hogy az ember lemászott a fáról, és megtanult járni. Persze, hogy megtanult, és azóta is rosszban sántikál. Lekecmergett az őrzés, a rend fenntartásának őrtornyából, hogy kikergetvén a vadállatok közé, a kísérteties pusztába, a Kígyó igazi birodalmába, féregként araszoljon tovább, a biztos elmúlás folyamatos lidércnyomásától gyötrődve, és ezt az új és helytelen információt megossza az egész világgal. Azóta is olyan sztereotípiák élnek az emberben Isten felől, mint például az Öregisten degradáló fogalma. 20

21 A Kígyó új sémát adott át az embernek. De az embert nem hagyta végleg magára Isten! Tanítja folyamatosan az isteni törvények szerinti viselkedési minták elsajátítására, amely szemben áll a bukott Kígyó attitűdjével. A Kígyó attitűdje keresztre szögezve gyilkoltatta meg az ÚR Jézust, de Isten attitűdje megfordította, és jóra fordította az eredetileg pusztító irányú befolyásolást. Az idegen nevének közlése vagy az arra való rákérdezés szükséges, de mindenképpen elégséges feltétele a további interakciónak. A Kígyó idegensége abban is megnyilvánul, hogy a Kígyónak nincs neve (csupán én írom ezt a főnevet nagybetűvel), ez nem tulajdonnév, hanem inkább jelző. Jézusnak tudjuk a nevét, és ami a legfontosabb, Ő tudja a miénket. A Kígyónak jól kellett álcáznia magát, hogy ennyire közel tudjon kerülnie az emberi lélekhez: De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. (II. Pét 2:1) benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani (II. Pét 2:3) Arra törekedjünk, hogy ez az utóbbi cselekmény, ismételten ne történhessék meg velünk. Ebben az első részben tehát Isten oldaláról közelítettem meg az információ megjelenését, feldolgozását, amiként Isten megjelent életterünkben, beavatkozott Képmása vesszőfutásába, és csodálatos önfeláldozásában mutatta meg irántunk való szeretetét. A luciferista torz világképpel ellentétben az Ő szeretetével van tele a Föld! (Zsolt 33:5) 21

22 II. AZ INFORMÁCIÓ KEZELÉSÉNEK GYAKORLATI TAGOLÁSA II. 1. HOGYAN TESSZÜK, ÉS HOGYAN KELL CSELEKEDNI: EMBEREK ÉS GÉPEK KATARZIST NÉLKÜLÖZŐ MEGHITT VISZONYA Egy rossz előmenetelű reáliskolai tanuló többet tud a természet törvényeiről, mint amennyit Descartes vagy Pascal tudott. De vajon képes-e a szellemnek ugyanolyan szárnyalására is? Antoine de Saint-Exupéry: Az ember földje. Az emberek c. fejezetből II. 1. A. KIBERNETIZÁLÓDÁS ÉS A GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT Amiről itt elsősorban szólni kívánok, az lenne, hogy az ember első ízben saját képmását óhajtotta megalkotni, és mint egy modern Gólemet, azt önző és kirekesztő módon téve állítja hedonizmusának szolgálatába. Isten-pótlékot gyárt: kábelkötegekből, és zümmögő szervomotorokból összerakott, mondvacsinált bálványok sorfala közt parádézik, és hazugságtengerének sós vizében, híg lére eresztett aggyal, Búvár Kundot megszégyenítő alámerüléseket produkál. Mindennek a vége azonban nem Happy End -del zárul, hanem az ember alakul, formálódik át gépiesített masszává. Megüvegesedett szeme előtt színes ikonok cikáznak, és lassan-lassan elfelejtkezik a tűzgyújtás nagy élményéről. Isten azonban majdan ismét tűzben fog leszállni, hogy kipróbálttá tegye Képmása kéziés szellemi munkájának értékét. Már az Egyiptomi Halottaskönyv közvetíti a robotok igényének az ismeretét, a Kr. e ban élt emberek elképzelésének megfelelően: Mágikus bábu, hallgass meg! Ha nevemen szólítanának, Ha parancsba adnák, Hogy végezzem a munkát, Mely az árnyak dolga a Túlvilágon, Akkor tudd, ó mágikus bábu, 22

23 Hogy megvannak az eszközeid; Engedelmeskedj hát a holtnak! Tudd meg, a Duat őrei Helyettem ítéltek el téged, Hogy bevesd a földeket, Feltöltsd vízzel a csatornákat, S keletről nyugatra hordd a homokot (A mágikus bábu válaszol:) Íme, itt vagyok, parancsaidnak engedelmeskedem 14 Akkor inkább ama földeken járnék, Hol az istenek helyett A mágikus bábuk vetnek és aratnak! 15 Az egyiptomiak Usébti -figurája ( Választ adó ) korai robotnak tekinthető. Az ő felfogásukban vallásos természetű szobrocska, aki megelevenedvén végrehajtja gazdája utasítását. A mai ember szintén ezt teszi, amikor a mesterséges intelligencia (MI) megalkotásával mágikus bábukba tuningolja a Gólem-létet. A MI lényegének csudálatos alkalmazásáról Stanislaw Lem írja Szempillantás. Az emberi civilizáció perspektívái címen magyar nyelven megjelent művének Logorrhea című fejezetében: Amikor kézhez kaptam azt a másfél kiló szöveget, amelyet a mesterséges intelligencia témájában prezentált a podlasiei országos ülés, s így tudomást szerezhettem arról, hogyan használják fel az említett intelligenciát a zöldségek, különösen a póréhagyma szárítása terén, arra a határozott meggyőződésre jutottam: nincs menekülés az egyre inkább - kognitív értelemben is - bővülő információáradat elől. 16 A MI kutatás azt tűzte ki céljául, hogy a számítógépeket alkalmassá tegyék az emberi intelligenciával megoldható feladatok ellátására. A MI tárgyköre az informatikai tudományokban az alkalmazások felosztása szerinti, unalmas osztályozásokkal bővült ki: tételbizonyítás (theorem proving) játékok (games) robotika (robotics) 14 Egyiptomi Halottaskönyv, VI. Fejezet, 24. o. 15 Lásd az előbbit: XCIII. Fejezet, 115. o. 16 Stanislaw Lem: Szempillantás, 152. o. 23

24 látás (vision) természetes nyelvek feldolgozása (natural language processing) tudástechnológia (knowledge engineering) etc. Ezekben az alkalmazásokban használt alapvető módszerek felosztása pedig a következőképpen alakul: problémareprezentáció (representation of problems) keresések (searching) következtetési technikák (inference mechanisms) a mesterséges intelligencia nyelvei (artifical intelligence languages) tudásreprezentáció (representation of knowledge) tudáshasznosítás (utilisation of knowledge) 17 A fenti fölsorolásból számunkra milyen tanulság szűrhető le, amely oknál fogva érdemes volt idéznem? Bizony mi sokra nem megyünk vele. Ez mutatja azt, hogy mekkora eltérés található egy problémamegoldáson bajmolódó szakember szemlélete, és a végeredményt élvezni óhajtó, a hétköznapok során a számítástechnikai eszközök használatát elsajátítani vágyó, vagy kényszerülő, laikus felhasználó között. A számítógépes adatfeldolgozási technika fejlődése automatizálta a csak ember által végezhető szellemi munkát. A számítógép a matematikai műveleteket sokszorta gyorsabban képes elvégezni és az eredményeket kiértékelni, mint az ember. A látás, képfelismerés, hallás, illetve a nyelv megértése terén azonban meg sem közelítik egy csecsemő képességeit. Elsősorban az emberi intelligenciát kellene teljességgel megérteni ahhoz, hogy mechanizmusának elveit alkalmazni lehessen az emberarcú gépek létrehozása során. Az ember elméjének totális leképezése az agykutatás számára még mindig a legnagyobb kihívást jelenti, és az ember totális elidiótizálódását eredményezi. II. 1. B. BARANGOLÁSOK TURINGIÁBAN Az emberből lehet akár parafenomén is, mégis saját gépei úgy verik át, ahogy csak tudják. Mert a gép mögött is a megromlott ember áll. A megromlott ember mögött pedig a bukott angyal mozgatja a szálakat. 17 Yoshiaki Shirai - Jun-ichi Tsujii: Mesterséges intelligencia, 7. o. 24

25 Miképpen próbálják összemosni az ember problémamegoldó képességét egy szimulátorprogram alkalmazásával? A Turing-próba során megpróbálják megállapítani, hogy egy számítógépes program kellőképp hasonlít e az emberre. Alan Turing angol matematikus 1950-ben jelentetett meg egy írást a Mind (Elme) című folyóiratban, amely azt a kérdést veti fel, hogy gondolkodnak-e a számítógépek. Turing egy imitációs játékot eszelt ki. Lényege: három számítógépet összekötnek egymással. Az egyik számítógép előtt egy tesztelő személy ül, akinek az lesz a feladata, hogy megállapítsa, kik ülnek a másik két gép előtt. A második gépnél ezért még egy ember ül, míg a harmadiknál senki, mert azon egy program fut, amely egy embert próbál imitálni. A tesztelő a kérdéseket begépelve küldi el a többieknek, akiknek erre válaszolniuk kell. A tesztelőnek a válaszok alapján kell eldöntenie, hogy melyik gépnél ül a valódi személy, és melyik a gépi program. Amennyiben a tesztelő képtelen megkülönböztetni a programot a személytől, akkor a számítógépes programról azt lehet állítani, hogy gondolkodik. 18 Kérdéses azonban az, hogy ez a fajta imitáció mennyiben veszi fel a versenyt az ember személyének komplex, tudatos intelligenciájával. Az emberi agy neuronhalmaza óriási. Stanislaw Lem írja a fentebb említett művében: Ha pedig figyelembe vesszük, hogy egy-egy idegsejt az úgynevezett szinapszisok segítségével minimum több száz, de gyakran több ezer másik idegsejthez kapcsolódik, olyan kép tárul elénk, amelynek fényében a Kaszparovot legyőző számítógép, a Deep Blue 19, csupán másfél hangon megszólalni képes fadarab. 20 II. 1. C. A MESTERSÉGES EMBER VÍZIÓJA A bábként parádéztatott műember ideájának fantazmagóriája visszafelé látszik elsülni. A műember kezdi átlényegíteni az Isten által másfajta életmódra szánt embert. A Hármas Számú űrbázis című sci-fi játékfilmben legyártottak egy robotot, a Félisten-szériából valót, amit vagy akit tiszta agyszövettel láttak el, melyet a sztori 18 Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, 188. o. 19 Az IBM információtechnológiai cég Kék mélység fantázianevű szuperszámítógépe. 20 Stanislaw Lem: Szempillantás. Az emberi civilizáció perspektívái, 14. o. 25

26 szerinti meg nem született embriókból nyertek. A hibrid gépezetet egy gyilkos ember üzemeli be a rendeltetési helyén. Direct input, azaz közvetlen jelbevitel útján tanítja meg a robotot az emberi érzékelés, viselkedés elsajátítására. Közvetlen betáplálás történik, agyból az agyba, rádiókontaktus útján. Hector a robot, észleli a korábban gyilkosságot elkövetett ember minden gondolatát, így a helyes útról való letérését is. A nagy gond akkor támad vele, amikor ő maga is a zavart viselkedés személyiségjegyeit tanulja el, és előbb az űrállomás kutyáját öli meg, azután az emberekre támad. Egyetlen gyönge pontja az, hogy nem számol az ember önfeláldozásra is képes akaratával, és végül így sikerül az intelligens gépen felülkerekedni. Úgy tűnik azonban, hogy az ember elgépiesítése gyorsabb eredményekkel kecsegtet, mint ha fordított esetben történne. A National Geographic Channel televíziós csatorna által sugárzott Robotemberek című adásában egy kutató vállalkozott egy eléggé komplikált sebészeti beavatkozással járó műtétre, amikor a jobbkarját kibernetikus eszközzel kombinálta. Ezzel a hibrid kézzel, a Világhálóra kapcsolódván, képessé vált idegrendszerének impulzusait közvetítve vezérelni egy földrajzi mértékét tekintve hatalmas távolságban található robotikus kart. Az agy tevékenységének további kibővítését szolgálná az elmenthető memória elvének átplántálása az emberbe, hasonlóan az informatikai eszközök információtároló egységeihez, így például egy sikeresen túlélt súlyos baleset után is visszaállíthatóvá válnának korábbi emlékeink. Az emlékeket hatékonyabban megoszthatnánk egymással. Az ismeretterjesztő célzattal készült film az ember szervezetének nagyobbrészt géppé átalakításának kívánatos voltát igyekezett reprezentálni. II. 1. D. INFO-HÁBORÚ: GONOSZ LELKEK FENYEGETŐ JELEI (JEL 16:14) Az idők jeleiként fel kell figyelnünk azokra a tudományos vívmányokra, amelyek nemhogy megkönnyítenék az ember néha túlontúl gyötrelmes létezését, hanem még bonyolultabbá teszik azt. 26

27 A hisztérikus démonizáció szándéka nélkül felmérhető, hol tartunk a futurisztikusan gondolkodók bejóslása nyomán megvalósult, és a modern technológia által támogatott Hazugsággyár Bábel-tornyának építésében. Stanislaw Lem a Szempillantás-ban felhívja a figyelmet arra, hogy a nanotechnológia alkalmazásával, a vezető amerikai laboratóriumokban kutatóknak sikerült egyetlen molekulából megkonstruálni a számítógéprendszerek elemi egységeit, az úgynevezett logikai kapukat. Az atomok méretéhez közelítő vastagságú vezetők létrehozását is siker koronázta. A szilíciumalapú mikroelektronika segítségével, a hajszál ezredrészével egyenlő nagyságú elemek készíthető: ez körülbelül száz nanométer, vagyis a méter százmilliárdod része. Nemsokára a számítógép-konstruálás gyökeresen új technológiája jelentkezik egy új ipari forradalom eljöttében. 21 Egy rosszindulatú nano-berendezés felhasználásával komolyan károsítani lehet a számítógép rendszereket. A nano-berendezések parányi robotok, kisebbek, mint a hangyák, és képesek szétszóródni az ellenségnek tartott információs központban. Az irodahelyiségekben képesek felkutatni a számítógépeket, és a legkisebb résen is be tudnak hatolni a rendszerbe, egy rövidzárlattal blokkolva azt. A nemzetbiztonsági fenyegetés információs támadás képében is jelentkezik. Célja az ellenséges fegyverzet, híradó, vezetési és hordozó eszközök információs rendszerei. Felöleli a megtévesztést, a manipulálást, a pszichológiai műveleteket, az elektronikai harcot és a rombolást. 22 Ebben az info-háborúban, a kommunikációs rendszereken keresztül indított támadásokban keverednek a fegyvergyártók, a számítógépkalózok, az ipari kémek, a tőzsdecézárok, és legrosszabbul a civilek többsége jár, akiket kiszolgáltatnak a birtokukba került készülékek. A Lucky Green álnevet viselő amerikai szakember kriptográfiával, az adatok titkosításának matematikai módszereivel foglalkozik, és a kaliforniai szilíciumvölgyben tevékenykedik egy Tiger-team-ben (Tigris-csoport), amely csoportokat számítógépkalózok és ipari specialisták alakítottak. Ezek a csoportok különféle cégek felkérésére megpróbálják feltörni a megrendelő információs rendszereit, és jelentést készítenek a biztonsági problémákról. Ami meglehetősen rémisztően hangzik: sikeresen betörtek már erőműbe, nukleáris reaktorba és légiforgalmi vezérlőrendszerbe is, és mindegyiket megbéníthatták volna Lásd fentebb: 15. o. 22 Várhalmi Miklós: A magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatokról másként és mindenkinek ( és a jövő), 523. o. 23 Lásd fentebb: 506. o. 27

28 Mr. Green szerint az elektronikus privátszféra védelmének szolgálata helyett az amerikai kormány az Egyesült Királysággal, Ausztráliával és Új-Zélanddal együtt létrehozta az UKUSA-Szövetséget, amely viszont az Echelon rendszer megszületéséhez vezetett. Ez képes lehallgatni minden telefonbeszélgetést Európa és az USA, illetve Európa, az USA és az ázsiai térség között. E rendszer antennái és műholdjai minden telefonbeszélgetést, faxot, telexet és t rögzíthetnek. 24 II. 1. E. MÁTRIX-FORRADALMAK? Mindig akadnak olyan felkelők, akikre ráfogják, hogy lázadók. Isten elültette Képmásában az igazságérzetet, a szabadság szeretetét, az ördöggel szembeni ellenállást ben, Mexikóban egy modern maja közösség, az őslakók nyomorgó és jogfosztott leszármazottai, a zapatisták fegyveres és propagandaháborút indítottak elnyomóik ellen. Ricardo Dominguez New York-i művész a zapatisták érdekeinek képviselője a nyilvánosság előtt és az Interneten január elsején éjfél után egy perccel, amikor a gerillák bevonultak Chiapas városába, és átvették az irányítást a villanyerőműben is. Két perccel éjfél után a New Yorki szimpatizánsok, és a világ többi részén élők egy e- mailt kaptak a függetlenségi nyilatkozattal, és azóta is ilyen úton kapják a híreket. Másnap reggel weboldalak jöttek létre a világ számos pontján. 25 II. 1. F. BÁBEL-TORNYA SZERVER TORNYOKBÓL ÉPÜL ÚJJÁ Az ősvilág összezavart kommunikációját követő ezer esztendők elmúltával, lassanként kezd felocsúdni az emberiség. Az Antikrisztus lelkisége azonban be- belopózik a régi-új eszmék talajára, rafinált zugpókként át- meg átszövögeti az ember figyelmetlenségének hézagait, és amikor már a legjelentősebb problémákra akarnánk komplett megoldásokat kínálni, akkor derül ki igazán, hogy mibe is ragadtunk bele. A közelgőnek kikiáltott Szép, új világ 26 utópiája lassanként valóban a nyakunkra ül. Az Internet-korszak lehetővé teszi a kétutas kommunikáció megvalósulását, ahol az ember, 24 Lásd fentebb: 507. o. 25 Lásd fentebb: o. 26 A. Huxley művének címe 28

29 a felhasználó (User) maga is aktívan vesz részt az interakció kialakításában. Nézzük meg miből keletkezett ennek a kábelekből font információs pókháló: Az Internet ősét az amerikai védelmi minisztérium hozta létre ben ARPAnet néven. Célja az volt, hogy biztonsági okokból ne egyetlen központi számítógép köré szerveződjenek a minisztérium gépei, hanem egymással kapcsolatban álló, de önmagukban is működőképes hálózatokként, azaz hálózatok hálózataként működjenek. Később akadémiai hálózatok is hozzákapcsolódtak. Világméretű kiszélesedését az 1993-ban piacra került grafikus böngészőnek, a Mosaic-nak köszönheti. 27 A Világháló a nagy energiájú részecskefizika körébe eső adatok közlésére szolgáló módszerből globálisan nyitott alkalmazássá vált. Kezdők által is könnyen használható grafikus interfésze van, és hatalmas információmennyiséget biztosít majdnem minden elképzelhető témáról. Története 1989-ben kezdődött a CERN-ben, a nukleáris kutatás európai központjában. 28 A felhasználók szemszögéből a Világháló (Web) különféle dokumentumok vagy weboldalak, röviden csak oldalak (pages) hatalmas, világméretű gyűjteményéből áll. Minden oldal tartalmazhat hivatkozásokat (links) más oldalakra, melyek világszerte bárhol lehetnek. A felhasználók egy kattintással követhetik a hivatkozásokat, amelyek a hivatkozott oldalakra viszik őket. Ez aztán a végtelenségig ismétlődhet. Az oldalakat egy böngészőnek (browser) nevezett programmal tekinthetjük meg. 29 A Világhálón közösségek szerveződnek, és időnként forradalmi lázban tiltakozván, a hacker-mozgalom 30 támogatásával ellenállni igyekeznek a hatalmat egyre inkább globálisan kiterjeszteni igyekvő, világgazdasági befolyással bíró önkénnyel szemben. Az egyoldalúan maternializálódó, feltétel nélkül igénybe vehető információs hálózat szabadsága ellen fellépnek bizonyos, az üzleti életet befolyásuk alatt tartó Lobbik. A 27 Számítástechnikai szótár, 89. o. 28 Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, 658. o. 29 Lásd fentebb: 659. o. 30 Ők építették fel az Internetet, a Unix rendszert, a Webet, ma ők építik a Linuxot és a nyílt forrású programokat. A hacker sok esetben tévesen meghatározott fogalom, nem számítógépes bűnözőt jelent, hanem rajongót, művészt, ezermestert, problémamegoldót, szakértőt, aki ért a programozáshoz. Unix: A Bell laboratórium által a DEC PDP 11-es miniszámítógépekre 1971-ben tervezett operációs rendszer. Célja egy egységes, többfelhasználós (multiuser system) környezet létrehozása volt. Mára több fejlődési ágra bomlott szét, és igen elterjedt a nagyszámítógépes környezetben, de a mikroszámítógépek világában is. 29

30 Háló fenntartását egyre inkább az üzleti élet gördülékenysége, a Mammon céljai szövik át. Egyes multinacionális cégek azonban jogvédő szervezetekkel együttműködve, viselkedési kódexben kívánják lefektetni azokat az alapszabályokat, amelyekkel küzdeni akarnak a totalitárius diktatúrákban eszközként alkalmazott internetes cenzúra, és azok üldöztetése, bebörtönzése ellen, akik véleményüket a Világhálón fejtik ki. II. 1. G. NE KÍVÁND FELEBARÁTOD ÉLETÉT CÉGED ELLENŐRZÉSE ALÁ VONNI! A Tízparancsolat átvitelét gyakorolva, jobban megvalósulhat Isten akarata a hétköznapokban, akár egy dübörgő gazdaság elefántcsordájába szédelegve is. Mára oda jutottunk, hogy kereskedelmi cégek figyelik és elemzik a számítógépes felhasználók vásárlói szokásait. A kiszolgálók mindenféle cookie -val tömik teli a kliens gépét, amelyet bizonyos weboldalak felkeresése során nem tilthatunk le, amennyiben az azt tároló, sajátos szolgáltatást nyújtó szerverhez szeretnénk kapcsolódni. A felhasználó minden egyes honlap felkeresésekor ellenőrizhető nyomot hagy maga után. Amiképpen a mobiltelefon révén ellenőrizhetővé válik tartózkodási helyünk, sőt e földrajzi területen rendszeresen megtett útaink is kiértékelhetővé válnak, mint ahogyan éppígy konzekvenciák vonhatóak le pénzügyi tranzakcióink lebonyolítása esetén, aktuális anyagi helyzetünkről a megbízott pénzintézet nyilvántartása alapján. Térfigyelő kamerarendszerek és biztonsági kamerák össztüzétől közrefogva mozgunk a flaszteren. Az egyik kereskedelmi operációs rendszert gyártó cég, amely szoftvere használatának elterjedését tűzzel-vassal igyekszik megvalósítani, annak korábbi verzióiban, a felhasználó tudta nélkül meg lehetett változtatni a programok számára biztosított titkosítási alrendszerben található digitális kulcsokat. II. 1. H. NE LOPD EL FELEBARÁTOD BIZALMAS ADATAIT! A Tíz Igét nem lehet elégszer hangsúlyozni, mindig át kell gondolni a Most-ban történő cselekedeteink összhangzatában, miközben Isten jótetszését keressük. Hazánkban is nagy népszerűségnek örvend a kapcsolatépítésre és szánt közösségtérképező honlap: az IWIW. 31 Ezen a honlapon csak olyan felhasználó

31 regisztrálhat, akinek valaki meghívót küldött. Nemcsak egyének, hanem közösségek is megtalálhatók az Iwiwen. 32 Ugyanakkor ebben a félmilliónyi felhasználót nyilvántartó adatbázisban benne rejlik a nemzetbiztonsági kockázat is. Bizalmas információk tucatjaihoz férhetnek hozzá a titkosszolgálatok, vagy pedig a bűnözők. A keresési paraméterek megadásával lehetőség nyílik meghatározott személyek felkutatására. Viszont egy- egy fénykép elhelyezése még nem biztos, hogy azt a személyt takarja, akinek valójában kiadja magát. Bárki adatai hamar archiválhatóvá válhatnak egy másik felhasználó által. A magyar Iwiw vagy a hozzá hasonló amerikai MySpace, a személyes, bizalmas információk közreadásával az adathalászat (Pishing) célterületévé válhat. Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a technika kizsákmányolja az embert, és botor csőszként a totális kiszolgáltatottság irányába félrepásztoroljon bennünket. Jól felhasználni a jelen kor technológiai vívmányait, egyben nem jelenti azt, hogy bohém, felsötétített személyként egyből belevessük magunkat az éppen előttünk terpeszkedő, csábítóan pezsgő jakuzzi -ba, de egészében ki sem kerülhetjük a vele való megbarátkozást. Bonhoeffer vallja a technikáról: Az egyiptomi piramisoktól a görög templomokon, a középkor dómjain át egészen a XVIII. Századig a technika a kézműipar dolga volt. Szolgálta a vallást, a királyokat, a művészetet és az emberek napi szükségleteit. A Napnyugat újkori technikája e szolgai helyzetéből kiszabadította magát; lényegében a technika nem szolgálat, hanem uralom. Egészen új szellem az, amely előhívja és annak kihunytával vége is lesz; a természetet erőszakosan maga alá vető, gondolkodó és kísérletező emberek között támadt szellem. A technika öncélúvá válik, saját lelke van- szimbólum a gép, a természet megerőszakolásának és kizsákmányolásának testet öltése. Csak az újkori technika ellen emel érthető módon óvást a naiv vallásosság. Megérzi itt az emberi elbizakodottságot, amely ellenvilágot akar felállítani az Isten által teremtett világgal szemben és meglátja az időt és teret legyőző technikában az istenellenes vállalkozást. A technika jótéteményei elhalványulnak démonjai mellett A Metro független, ingyenes hírújságban, a január 30-án megjelent cikk alapján. A Riport rovatban megjelent Kapcsolatrendszerünk lenyomata című iromány egyes fogalmait szem előtt tartva, 23. o. 33 Dietrich Bonhoeffer: Etika, 122. o. 31

32 A rációnak a teremtés feletti uralomra történt felszabadítása vezeti diadalra a technikát. A technika kora a napnyugati történelmünk hamisítatlan öröksége, egyezségre kell vele jutnunk, mögéje már nem mehetünk vissza Lásd fentebb: 123. o. 32

33 II. 2. NET-KERESZTÉNYSÉG Most, hogy a látomás elmúlt, Ignatz Ledebur már nem is emlékezett, mi volt az. Egyvalami zavarta a látomásokkal: hogyan viszonyulnak a mindennapi világhoz? Mindig ezt kérdezte tőlük. -Egy szörnyet láttam - mesélte. Rálépett Gandhitownra és eltaposta. Csak lyuk maradt a helyén. - Szomorú lett tőle. Gandhitownt szerette a legjobban a bolygón. Aztán még félelem fogta el, olyan félelem, mint még soha. Mégsem tehetett semmit. Nincs mód megállítani a szörnyet, jön és elpusztít mindenkit, még az erős manusokat is az okos ötleteikkel és szüntelen szorgoskodásukkal. Sőt még a parákat is, akik pedig minden valóságos és nem valóságos ellen megpróbálnak védekezni. A látomás azonban ennél többről is szólt. A szörny mögött egy gonosz lélek rejtőzött. Úgy borította be a világot, akár egy emésztőzselé, mindent elrohasztott, amihez hozzáért, még a talajt is, a csenevész növényeket és fákat. Egy csészényi belőle az egész világegyetemet megtámadja. Olyan valakihez tartozott, aki cselekvő. Aki akar. Philip K. Dick: Az Alfa hold klánjai II. 2. A. EGYHÁZ FOGANT A VILÁGHÁLÓ MÉHÉBEN Elérkezett az ideje annak, hogy a corpus Christi, a társadalom szintjén egyházi szervezet formájában kifejeződő jelenlétében, a világban forgolódásának hogyanjában, amikor a kábel-kígyó kísértésében, azon felülkerekedve, vagy néha alágyűrődve próbálja felhasználni identitásának megfogalmazására, Istenről szóló híradására. A virtuális egyház képe ugyanakkor nagyon leszűkíti az Isten gazdagságáról, mindenhatóságáról alkotható képet. A corpus Christi számára adottá vált a lehetőség az egymás közötti hatékony kommunikációra. A szélessávon ma már egyházak is alakulnak, mint például a Nemzetközi Keresztény Internet Egyház, és számtalan keresztény fórum, olyan publicitási lehetőséget biztosítva, amely többek között a magángyónás kiterjesztésének a módját hozza magával. A Nemzetközi Keresztény Internet Egyház saját weblapján imígyen vall magáról: A Nemzetközi Keresztény Internet Egyházat november 20-án jegyezték be Oklahoma Államban az Amerikai Egyesült Államokban. Mindenkit szeretettel fogadunk tagjaink közé, akik hisznek Istenben, és Jézus Krisztusban. Az Egyház sajátossága, hogy az Internetet használja fel az istentisztelet, valamint a közösségi élet gyakorlásához és a kapcsolattartáshoz. 33

34 A keresztény életet, mint mindenben vidám, őszinte, de Isten szeretetével teljes életet éljük meg. A Nemzetközi Keresztény Internet Egyház a XXI. századi modern emberek modern Egyháza. Nem sorolja magát kizárólagosan a katolikus, a protestáns, ortodox, vagy új keletű evangéliumi egyházakhoz. Hanem ezeket az egyházakat elismerve magát az egyetemleges kereszténységhez tartozónak vallja. Jelenlegi adataink szerint istentiszteleteinket ember hallgatja nemcsak Magyarországon, hanem a világ 60 országában élő magyarok honfitársaink. Az elmúlt években egy láthatatlan közösség jött létre, egy olyan felekezetek felett álló közösség, amely át- meg áthálózza földünket. Egy közösség, amelynek két fő jellemzője van: keresztények és magyarok. Elkötelezett tagjaink száma meghaladja a 700 főt, mindennap érkeznek regisztrációk annak ellenére, hogy szándékosan nem buzdítunk senkit arra, hogy Egyházunk tagja legyen. Egymást, valamint más egyházak szolgálóit és tagjait szeretettel és tisztelettel hittestvéreinknek tartjuk. Korra és nemre való tekintet nélkül tegezzük egymást. Ez az Egyház a szeretet, szabadság és a barátság Egyháza. 35 II. 2. B. LÉLEKGONDOZÁS A VILÁGHÁLÓN Milyen lehetőséget jelent az Egyház és a gyülekezetek közösségeinek számára a kommunikáció emez új formája, reménység szerinti hűséges szolgálatának végzése során? Az információs társadalomban - akár csak mindenki más - a kereszténység már elfoglalta a helyét. A kapcsolattartás módját nagyban megkönnyíti az informatikai eszközök használata. Fizikai létünk, életminőségünk szempontjából, a környezet védelméért aggódva azonban cselekvésre szólít fel a gyorsan elavulttá váló, és emiatt szemétnek minősített termékekben lévő káros, mérgező elemek kiszabadulása. Ökológiai gondolkodásunkban Isten Képmásának nem az ökoszférát kizsákmányoló, eltorzult, megrontott formáját kell tovább bíztatnia az önzésből eredő kizsákmányolásra, hanem az Isten által megteremtett dolgokat tovább kell gondoznunk, ápolnunk, törődnünk (akár a szó szoros értelmében vett törődést, fáradozást, önmegtagadást is vállalva) érte:

35 És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrízze. (Gen 2:15) Az egyházak számára kibővült a lelkigondozás területe az Internet kínálta lehetőségek megjelenésével. Az Interneten lelkigondozói munka is folyhat, mint például a SeelsorgeNet 36 svájci alapítású Internetes lelkigondozói hálózatmunkája révén, amely a német, olasz, dán, angol és magyar nyelvű nemzeti Internetes lelkigondozó helyek együttműködését biztosítja. Tehát a Világháló virtuális agóráján megjelent a tanítványok seregének egy jelentős része is. Az Oikosz-módszer 37 elektronikusan bővített keretébe immáron bekerülhet a személyes vagy a közösségtérképező honlapokon keresztül, és az elektronikus levelek révén továbbadható evangélium. John C. Lennox előadásaiban felhívja a figyelmet egy új - nem keresztény - papság felemelkedésére: azok a szakemberek alkotják, akik értenek a gépekhez, és meg is tudják őket javítani. 38 A virtuális térben és az Egyház kebelében egyaránt megjelentek a specializálódott szakemberek Hegyi András: A Gyülekezet építése, 39. o. Lényege az ApCsel 10: 33-ban található. Családtagok alkotják, a baráti kör, és mindazok, akikkel emberi kapcsolatban vagyunk, a természetes módon adott csatornák. 38 John Lennox: Informetika, 25. o. 35

36 II. 3. AZ INFORMÁCIÓCSERÉLÉS ETHOSZA Hogy is jár el az a nevelő, kinek egyszerre több gyermeket is kell nevelnie? Természetesen az ilyennek nincs ideje arra, hogy sokat beszéljen, figyelmeztessen, és sok szót vesztegessen, de ha lenne is ideje, hiábavalóvá lenne a nevelés éppen a sok beszéd miatt. Nem, a jó nevelő inkább a szemeivel nevel. A jó nevelő szinte elveszi a gyermek tekintetét, más szóval arra kényszeríti a gyermeket, hogy mindig ránézzen. Éppen így jár el az Isten is, mikor az egész világot és abban a megszámlálhatatlan sokaságú embert neveli az ő tekintetével. Kierkegaard Sören: Szeretet cselekedetei-részlet II. 3. A. PC A CSALÁDBAN Ahogyan 1456 után Gutenberg találmánya meghódította a világot, úgy forradalmasította az elektronikai alapokon nyugvó információhordozás napjainkban az ismeretek átadásának mibenlétét, valóságosan információrobbanást okozva. Nagy kérdést vet fel az, hogy a személyi számítógépek (Personal Computer, röviden: PC) elterjedése, mint multimédiás információ-továbbító eszközök, milyen viselkedésű emberekké szocializálják a felhasználókat? A médiabefolyásolás veszélye még inkább kiszélesedett a számítógép-használat révén. Miként neveli a kompjúter-pedagógus például a gyermekeket és fiatalkorúakat, amikor a számítógépes játékok nagy részében megjelenő erőszak, és a rosszul beállított böngészőkön keresztül könnyen elérhetővé váló, Internetes pornográfiát zúdítja rájuk. Az édesapa felelőssége sem kétséges, sőt, jó példával neki kell elöljárnia, mert amit ő maga művel a PC-n, amilyen szoftvereket futtat, amilyen HTML-oldalakat keres fel, azok formálják összességében személyiségét, és azoknak a felcsipegetett lelki élményeknek a hatását, hangulatát sugározza, hordozza tovább családja számára: Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. (Tit 2:6-8) Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. (Fil 3:17) 36

37 hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. (II. Kor 3:9/b) A szülők sok esetben kényszerűen vagy éppen nem eléggé tájékozottan adják a lovat gyermekük alá akkor, amikor nem vonják eléggé ellenőrzésük alá a PC-n futó éppen aktuális szoftvereket, de ha tudják is, hagyják, mert nem lennének eléggé trendik akkor, ha nebulójuk divatos szokások tekintetében lemaradna kortársai szellemisége mögött. Nagy a szülők felelőssége akkor, amikor választhatnak gyermekeik helyett abban, hogy mit érdemes megengedniük a nevelés folyamatában. A szülők, érettségük és jogi helyzetük okán választhatnak, segíthetnek az egészséges információhordozó kiválasztásában, a fióka viszont nem dönthet ugyanakkora szabadsággal, bizonyos agyi funkciói még kifejletlenek, többnyire félig megemésztve, fogyasztásra készen kapja a létének minőségét befolyásoló javakat, de azt, hogy honnan, és kitől kapja, ezen áll vagy bukik a lelki egész-sége! II. 3. B. A SZOFTVERPROGRAMOZÓK SAJÁTOS KATECHETIKÁJA Ebben a szakaszban felhívnám a figyelmet azoknak az új meséknek a veszélyére, amelyek minél gyakrabban ringatnak minket mélyebbnél mélyebb álmokba, annál nehezebben ébredünk fel belőle. A környezetből átvett agresszivitásra serkentő minták, és a serdülő felhasználók által futtatott programok némelyikéből elsajátítható viselkedésminták összenövése vajon nem akar-e majd testet ölteni a felnőtté érés folyamatában? A nemek megoszlásának tekintetében talán leginkább a fiúkat vonzza ez a szürrealista látomásokkal elegyített virtuális világ. Egyes szoftvercégek azonban megtalálták az utat a lányok szívébe is, amikor egyikük kibocsátotta a The Sims nevű játékot kínáló szoftversorozatot, amely emberi kapcsolatokat szimulál. Beszűkül a gyermekek által bejárt fizikai és szellemi tér, a tudatban megjelenő élmények erőteljes, mégis szegényes megélése során, amikor hajas baba helyett tologatva a virtuális Barbie-babákat, vagy a vérszomjas katona figuráját, és a program játszatja el a gyerekekkel a maga sajátos szoftver-élménye által, a program kiötlőjének 37

38 zagyva mitológiáját. Többnyire csupán olyan határok közé szorulva formálhatja a cselekményt, amelyben a szoftverprogramozó által kialakított szabályok közé szorítva, a felhasználó maga válik a programozó mitológiájának szerepjátékosává. A mesék útján közvetített szimbólumalakokat felváltja a virtuális úton realizált hús-vér figurák csinnadrattája, akiknek kötelező elpusztításához pontokkal vagy különféle, nem valóságos tárgyakkal történő jutalmazás társul. Egyebekben gondolnunk kell itt a negatív értelmű funkcionális rögzüléshez 39 kötődő veszélyforrásra, amely a számítógép mellől felkelő ember magatartását a hétköznapokban befolyásolni fogja. Mielőtt PC-t vagy játékkonzolt ajándékozunk gyermekeinknek, vegyük észre, fedezzük fel, hogy milyen irányban befolyásolták gondolkodását, érzelemvilágát barátai vagy a televíziós média. Milyen vágyakat, elvárásokat fogalmaz meg a vágyva vágyott számítástechnikai eszköz birtoklására nézve: Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz! (Péld 20:11) Személyes példaadással elöl járva, hívjuk fel a figyelmét a Betlehemi gyermek tiszta életének a példájára. II. 3. C. REGULÁKKAL A KÁOSZ ELLENÉBEN Az információ birtoklása, átadása egyben manipulációkra is alkalmat nyújthat, hatása alá gyűrve a függővé vált, alárendelt klienseket. Mintegy beterelnek bennünket az új vallás vezetője által elrendelt feltételrendszerhez kötött információ-ökonómiai gettóba. A technológiai függőség kelepcéjébe sodródott emberek könnyebben irányíthatóvá válnak. A Világhálón a mindenfelől, és mindenféle etika mércével vagy mértéktelenséggel rendelkező böngészők viselkedésének kordában tartása miatt, a weboldalak üzemeltetői jobb esetben igyekeznek a felhasználókkal betartatni a szabályokat (policy), a Netikettet, amely felhívja a figyelmet a fórumokban megütött hangnem kultúrált 39 Szerszámok vagy tárgyak rendeltetésszerű használatából következő jelentésbeszűkülés, amely a szokástól eltérő, új felhasználási lehetőségek felfedezését a gyakorlati problémamegoldásban megakadályozza. 38

39 hogyanjára, ellenkező esetben a hozzászóló beszólását kimoderálják az ezzel megbízott moderátorok, szabályozók. Most egy ilyen regulával ellátott weboldal példáját mutatom be a című, az Esperanto 40 nyelvet népszerűsítő weblapról: Szabályok és feltételek a regisztrált felhasználóknak: A honlapot különböző korú és kultúrájú emberek használják, ezért kérjük, hogy légy türelmes és udvarias, amikor kommunikálsz más felhasználókkal. Nincs jogod a lernu! üzenőrendszerét reklámok tömeges terjesztésére használni. lernu! nem felel az üzenetek tartalmáért, amelyeket a honlap használói küldenek. lernu! nem garantálja a honlap mindenkori folyamatos és jó működését. A honlap szövegeiben lehetnek különböző gépelési hibák és pontatlanságok. A lernu! csapata lassacskán próbálja javítani azokat, és szívesen veszi a figyelmeztetéseidet a hibákról. A lernu! néhány lapján találhatsz linkeket más lapokhoz, a lernu! nem felel azon lapok tartalmáért. Mint regisztrált felhasználó a lernu!-nál automatikusan tagjávál válsz a civil - és politikamentes szervezetnek, a A egy szervezet, amely megteremtette és gondozza a lernu!-t. Információk a és a tagságról. lernu!-nak joga van változtatni a szabályokat a honlap használatával kapcsolatban, de abban az esetben azonnal informál téged a változásról. A lernu!-nak joga van technikai információkat gyűjteni minden lernu!-használóról a statisztika miatt, pl. IP-címet, információkat az operációs rendszerről, böngészőkről stb. A lernu! tartalma különböző forrásokból származnak, ezért különböző másolási jogok érvényesek annak különböző részeire. Ezért, ha a honlap részeit máshol akarod felhasználni, először kapcsolatba kell lépned a és engedélyt kérni. 40 Például Princz Oszkár: Eszperantó nyelvkönyv c. munkája (Heé Veronika szerkesztésében és kiegészítésében megjelent a Peranto Kiadó által, Budapest, 2004) elején tájékoztat a nyelv eredetéről. Az eszperantót egy kiváló nyelvtehetség, Ludoviko Lazaro Zamenhof ( ) lengyelországi szemorvos alkotta meg, aki fiatalkorát az akkori orosz birodalom soknemzetiségű területén élte át, és azt tapasztalta, hogy a népek közötti ellenségeskedés egyik fő oka az egymás iránti gyanakvás, mely a kommunikáció hiányából és egymás hiányos ismeretéből ered. Ezt szerette volna áthidalni egy könnyen megtanulható közvetítőnyelv létrehozásával. Az általa megalkotott nyelv szerkezetében és szókincsében főleg az indoeurópai nyelvek sajátosságán alapul. Mára kb. 90 országban megközelítőleg harmincmillióan beszélnek valamilyen szinten eszperantóul. Az említett lernu! honlapon kívül weblap magyar nyelven is bővebb információt szolgáltat. 39

40 Csak akkor regisztrálhatsz, ha egyetértesz mindenben a fent felsorolt szabályokkal és feltételekkel. Emellett a lernu! törölheti a regisztrációdat, ha világosan észrevehető, hogy nem nézted át a szabályokat és feltételeket. Ha kérdéseid vannak a fenti pontokkal kapcsolatban, nagyon szívesen vesszük, ha megírod azokat a következő címre: Kellemes honlap-használatot! II. 3. D. A NAGY BABILON LÉLEKFUVALLATA A virtualitás rituális mezsgyéjén lavírozva, az Üdvösség Hadseregének vidám felsorakozásának szervezése helyett, az eltérített gondolkodású embert leigázó, a hatalmat magához ragadó földi zsarnokoknak szolgáltatjuk ki magunkat. Ebből a világból nem lehet kimenekedni, legalábbis élve biztosan nem ússzuk meg. Mint prófétai őrállók, tanúságtévők, utolsó leheletünkig honvédő háborút folytatunk, az igába kényszeríteni törekvő szellemi és testi önkényurak ellen. Az elektromosság révén fenntartott, és a feszültségtől állandó terhelés alatt álló, kártékony programokkal tönkretehető adatbázisok sérülékenysége kiszolgáltatottá teszi az egyoldalúan technokrata irányba elmozduló, új típusú vallási jelleget öltő társadalmakat. Egy amerikai író, Ray Bradbury, a Fahrenheit című utópiájában a tűzőrség nem oltja tüzet, hanem ők maguk gyújtanak lángcsóvákat, elégetik a társadalomra veszélyt jelentő, szabad gondolatokat tartalmazó könyveket, amelyek olvasása a totalitárius rendszerben tiltott dolognak számít. A manipulált családok hatalmas TV-falak között élik mű-életüket. A főhős tűzőrnek a felesége szüntelen viseli a fülébe dugott apró rádiókészüléket, amelynek cenzúrázott adásai, folyamatosan fölösleges információkkal terheli. A regény egyik józan gondolkodású, felébredt szereplője megállapítja: Minél több sport, zsivaj, társas élet, szórakozás, annál kevésbé kell gondolkodni, nem? Újabb és újabb sportversenyeket rendezünk, még nagyobbakat, még látványosabbakat. Képregényeket nyomunk könyvek helyett; még több filmet gyártunk. Az agy egyre kevesebb táplálékot kap. Türelmetlenség. Az országút tele tömegekkel, akik valahová, valahová, valahová - sehová indulnak. A benzin - 41 Ray Bradbury ezt a művét az 1950-es esztendők McCarthy korszakáról mintázta; ez az amerikai szenátor állampolgárok sokaságában az akkori államrendszer ellenségét vélte felfedezni, és hasonlóan a korábban európában létezett náci Harmadik Birodalomhoz, amelyik a sajátjával szemben minden más eszmében ellenséget látott, könyveket égetett el. Ezen a hőmérsékleten gyullad meg a papír. A Fahrenheit- fokot úgy kell átszámítani Celsius-fokra, hogy a Fahrenheit- fokból elveszünk 32-t, és a maradékot megszorozzuk 5/9-del. 40

41 menekülés. Városok tódulnak a motelokba, az emberek nomád csordákba tömörülve vándorolnak egyik helyről a másikra A nem is pusztán csak a jövőre vonatkoztatható történet feleszmélt gondolkodóit halálra keresik, miközben világháború készül lesújtani erre a kifacsarodott moralitású világra. John C. Lennox említi előadásaiban egy információszegény társadalmi réteg létrejöttének lehetőségét. 42 Ez már többé-kevésbé megvalósult, és a leszakadók száma valószínűleg növekedni fog. A médiához elsősorban a jó anyagi körülmények közt élő családok jutnak hozzá hamarabb. A szoftverlegalizációért folytatott gazdasági és jogi küzdelemben könnyen keletkezik szakadék a szegények és a gazdagok között. Előbbieket az egzisztenciális javakban való szűkölködésük miatt nagyobb veszély fenyegeti az illegális, vagyis legalizálatlan programok futtatásának kísértése miatt. A mai magyar társadalomban nemcsak a hosszú folyamatban megérlelődő gazdasági züllés észlelhető, hanem morális értelemben is lefelé csúszik a népesség. Szükséges tiszta tartalommal feltölteni lelki életünket a kereskedelmi forgalomba hozott programokhoz való viszonyulásunkban. A Ne lopj! bibliai parancs értelmében kell a lemondást gyakorolnunk a rögtön meg nem vásárolható szoftverek esetében, ha nincsen rá anyagi fedezetünk. Ilyenkor sem kell azonban elcsüggednünk, mert az ingyenesen beszerezhető nyílt forráskódú szoftverek tömkelegéből válogathatunk! Ezek használhatóságáról, illetve fellelhetőségéről a következő fejezetben kívánok némileg bővebben szólani. 42 John Lennox: Informetika, 24. o. 41

42 II. 4. A NYÍLT FORRÁSKÓD ÉS A TISZTA FORRÁS ÖSSZHANGBA KERÜLÉSE S minthogy emberi formájuk volt, emberek lettek. Beszéltek, társalogtak, láttak, hallottak, járkáltak, megfogták a dolgokat. Nagyszerű emberek voltak. Szép emberek voltak. Alakjuk emberi volt. Lélegeztek és léteztek. Láttak is, és megismertek az ég alatt mindent, ha látták. Hirtelen körbe tudtak pillantani, és mindent megláttak maguk körül az égbolton és a Föld kerek arculatán. Alig kellett egy pillanat, és már mindent észrevettek. Nem kellett járkálniuk, hogy megnézzék, mi van az Ég alatt. Csak ott álltak, és néztek. Naggyá vált értelmük és bölcsességük. POPOL VUH, a maja-kicse indiánok szent könyvéből (46. fejezet) II. 4. A. PINGVINIZMUS Az alábbiakban ismertetni kívánom azokat a lehetőségeket, amelyek igénybevételével a hívő keresztény jó lelkiismerettel járhat a világban, a szabad szoftverek használatának és használhatóságának köszönhetően. Biztosan mindannyian láttunk már pingvint. Mintha frakkban parádézna előttünk a jég hátán bájosan totyogó madár, a vízben pedig fürgén úszkáló akrobatává válik. Az a pingvin figura, amelyről e hasábokon mostan szólni kívánok, egy operációs rendszer, egy erőteljes mozgalom szimbólumává vált. Amúgy TUX a neve, és hagyományosan így néz ki: 42

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tartalom. x 7.

Tartalom. x 7. Tartalom LEGYEN VILÁGOSSÁG! 23 A. MINDENT EGYESÍTŐ ELMÉLET? 29 1. A valóság rejtélye 29 Egy kettős rejtély 30 Az új világmodell: Kopernikusz, Kepler, Galilei 31 Az egyház a természettudomány ellen 34 A

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben