SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 A tartalomból: október SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 2. szám VISSZATEKINTÕ Hírek, események Gondolatok a papi hivatásról a papság évében Dsida Jenõ verse Burján Hildegard élete és életmûve 4. rész Szent Erzsébet napi eseménynaptár Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 15 év együtt, Isten kegyelmébõl, az elesettek szolgálatában VISSZATEKINTÕ Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitászának Bajóti Régiója idén ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. Vezetõjük, Ferenczy Rudolfné Éva szerint elsõsorban nem magukat, hanem Jézus szeretetét ünneplik. A hálaadó szentmisét az Esztergom-Vízivárosi templomban Erdõ Péter bíboros, érsek mutatta be a régió paptestvéreivel. Bíboros úr szentbeszédében kiemelte az alkalom több különlegességét: aznap Boldog Apor Vilmos emléknapját ünnepelték a hívek, ki Krisztus követésében ad példát a karitász szolgálatban dolgozók számára, majd megemlített egy, szintén a karitászrégió ünnepségéhez kapcsolódó évfordulót: 15 évvel ezelõtt, ugyanebben a templomban fogalmazta meg az esztergom-budapesti fõegyházmegyei zsinat a karitász jelentõségét, fontosnak tartva a vidéki segítõ munka felélesztését. A zsinati ösztönzés, és az egyre növekvõ szegénység sürgette a Fõegyházmegye karitászrégiókra történõ felosztását, majd önkéntes segítõk részvételével plébániai karitászcsoportok megalakítását. A Szent Erzsébet Karitász Központ nagy körültekintéssel indította el a szervezést a városokban, és falvakban. A ma három esperesi kerületbõl, 4 városból és 29 faluból álló bajóti térségben Ferenczy Éva a kezdetektõl kapott megbízást, és 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nyújtott útmutatást a csoportoknak, Molnár Alajos nyergesújfalui plébános pedig mentorként, lelki vezetõként erõsítette a régió karitász missziós munkáját tõl a következõ plébániákon alakultak karitászcsoportok, amelyek bekapcsolódtak a fõegyházmegyei Karitász Központ vérkeringésébe: Annavölgy, Bajót, Dág, Epöl, Esztergom-Belváros, Esztergom-Kertváros, Gyermely, Szomor, Héreg, Lábatlan- Piszke, Mogyorós-bánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Sárisáp, Süttõ, Tardos, Tát, Tokod, valamint testvéri kapcsolat alakult ki Leányfalu karitászcsoportjával is. Erre a nagy jelentõségû szervezõi munkára, az azóta eltelt idõszakra emlékeztek a mise után az esztergomi Szent Adalbert Konferencia Központban: köszönetnyilvánításokkal, képes összefoglalókkal mutatták be a helyi adottságoktól függõ segítõi munkájukat a csoportok vezetõi. Idõsek, betegek ellátásában, szállításában, látogatásában, betegek miséje szervezésében, fogyatékos otthonok támogatásában, családgondozásban, gyermekek számára játékos, kézmûves délutánok, táborok szervezésében, lelkigondozásban, tárgyi támogatások kiosztásában, gyûjtések szervezésében, határon túli magyarok támogatásában vállalnak feladatokat. De nemcsak a klasszikus karitász feladatokat látják el, fontosnak tartják saját hagyományaik õrzését, népviseletük bemutatását, színdarabok elõadását is. Ezek megvalósításához elengedhetetlen, hogy a segítõ munkát végzõ munkatársak szeretetközösséggé váljanak, és megfelelõ hitbeli, szakmabeli képzettséget szerezzenek. Részt vesznek lelkinapokon, tanfolyamokon, régióvezetõjük kezdeményezésére képzéseket, továbbképzéseket szerveznek. A háromévenként szervezett karitászképzés segít abban, hogy az új munkatársak is elsajátítsák ezeket az ismereteket. V I S S Z A T E K I N T Õ Beszámolóik alapján az önkéntesek tevékenységüket missziós feladatként élik meg, hiszen a karitász munka nemcsak a nyomort kívánja enyhíteni, hanem Jézus szeretetérõl is tanúbizonyságot tenni. De az emberi alapokra csak úgy tudunk építkezni, ha a krisztusi összetartozást is megteremtjük, ha megéljük közösségeinkben, találkozásainkban emelte ki régióvezetõjük. A karitász egyben az újraevangelizáció, a krisztusi örömhír terjesztésének eszköze is. A szolgálatot végzõk a papok mellett, az õ iránymutatásukkal szeretnének munkálkodni, segíteni szükséget szenvedõ embertársaikon október 3

4 V I S S Z A T E K I N T Õ Az ünnepségen több önkéntes emléklapot vehetett át munkája elismeréseként Bíboros úrtól. Gyermelyrõl Fülöp Lászlóné karitászvezetõ és férje a bajóti régió által alapított Szent Erzsébet díjban részesült. Az ünnepségen jelen voltak az egyházközség képviselõi, 10 község polgármesterei, illetve önkormányzati képviselõtestületi tagok is, jelezvén együttmûködésüket a helyi karitászcsoportokkal. Az elmúlt 15 évrõl képes kiadványt is megjelentettek. A Karitász Központ igazgatója Écsy Gábor atya ünnepi beköszöntõjében XVI. Benedek pápát idézte: Milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik a mi társadalmunkban próbálnak arcot adni az Evangélium üzenetének, látni idõseket és fiatalokat, akik az Egyházban és a társadalomban tapasztalhatóvá teszik azt a szeretetet, melynek bennünket keresztényeket el kell töltenie: Isten szeretete ez, mely az embertársakban fölismerteti velünk a felebarátot, a fivért vagy nõvért! Õk így mutatnak példát mindenkinek, hogyan kell értéket teremteni, s azt meg is õrizni. Kovács Gyöngyi 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Karitásztábor 2009 Miskolctapolca Június 8-tól augusztus végéig 12 turnusban, plébániai karitász munkatársak ajánlásával és kíséretével érkeztek a fõs gyermekcsoportok a gyönyörû természeti környezetben található táborhelyre. A részben önerõbõl, másrészt jelentõs külföldi segítséggel 2006-ban felújított Szent József Otthon nevet viselõ háromszintes épületben idén 360 gyermek nyaralhatott. A táboroztatás során lehetõség nyílik a karitász munkatársak számára a gyermekek családi hátterének megismerésére is. Ennek során kiderült, hogy az egzisztenciális szegénység mellé (amikor komoly gondot jelent a ruházkodás, vagy a hónap utolsó hetében az étkezés!) gyakran társul a szülõ/k alkoholizmusa, életvezetési problémái, mozgáskorlátozottsága, továbbá a félhajléktalanság, illetve a nevelési hiányosságok. Legtöbbjük nem ismerte még a nyaralás fogalmát, az iskolaszünet ideje alatt egyébként az utcán, vagy bevásárló-központokban csellengenének. Egyes esetekben a táborozás alatt derült ki, hogy a gyermeket otthon rendszeresen, súlyosan bántalmazzák. A mentális (pl. az egyik szülõ betegségének, halálának, vagy öngyilkosságának megélése) és születési sérülések miatt több gyermek áll rendszeres pszichológiai gondozás, illetve pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt. Már az ismerkedõ beszélgetés, illetve a táborozás ideje alatt felmerült egyéb problémában a karitász munkatársak a táborzárás után is igyekeznek segítséget nyújtani. A Karitász Központ nemcsak ezt a lehetõséget biztosította táboroztatásra, hanem további 149 fõegyházmegyei plébánia hittanos táborát, illetve gondozott családjait is támogatta tartós élelmiszerekkel a Fõegyházmegye Hitoktatási Felügyelõsége, illetve további kül-és belföldi adományozók segítségével. V I S S Z A T E K I N T Õ Segítség rászorulóknak ruhanemûvel, lakberendezési tárgyakkal A bútoradományban részesült családok több esetben válsághelyzetben keresik fel szervezetünket. Az elmúlt fél évben 170 családot segítettünk bútoradománnyal. Egyre több családnak jelent gondot a ruházkodás is. Szintén az elmúlt fél évben 520 család számára osztottunk ki ruhanemût, mely a tanévkezdésnél is nagy segítséget jelentett a szülõknek október 5

6 Keresztény civil szervezetek találkozója Keresztény társadalmi felelõsségünk arra késztet minket, hogy értékrendünk érvényesítése és hazánk megerõsítése érdekében civil szervezetekben dolgozzunk. E szervezetek részére a keresztény társadalmi felelõsség aktuális kérdéseirõl június 11-ére szervezett találkozón közel kettõszázan vettek részt, köztük munkatársunk, Gál Józsefné, a Belsõ-pesti karitászrégió kõbányai területéért felelõs vezetõje. Az elõadások elõtt köszöntõt mondott Dr. Erdõ Péter bíboros, Fõegyházmegyénk érseke is. Kiemelte, hogy a keresztény ember kötelessége a közjó elõmozdítása. Az egyház szociális tanítását közli mindenkivel, de konkrét válaszokat akkor kaphatunk, ha tapasztalatainkat összeadjuk. V I S S Z A T E K I N T Õ A Dél-pesti Karitászrégió eseményei, hírei A Kispesti Nagyboldogasszony Karitász kitüntetése Június hónapban ünnepli Kispest településsé alakulásának évfordulóját, azaz a születésnapját. A kerület hagyományosan többnapos ünneplést rendez városünnep néven. Ehhez hozzátartozik az ajándékozás is. A képviselõtestület ünnepi ülésének fõ napirendi pontja az volt, hogy átadták az arra érdemes személyeknek a díszpolgári címet, a különféle kitüntetéseket, elismeréseket és jutalmakat. Az idén nagy megtiszteltetés érte Nagyboldogasszony Karitászunkat, mert az önkormányzat oklevéllel ismerte el immár huszadik éve (egyes adatok szerint már jóval több idõ óta) folytatott munkáját. Úgy ítélték meg, hogy nem csak személyek, hanem civil szervezetek is végeznek olyan tevékenységet, ami hasznos a városnak, magának a csoportnak és az egyéneknek is. Ez a karitász esetében teljes mértékben igaz. Ezúton is gratulálunk a karitász vezetõjének és tagjainak, valamint plébános atyának, aki lehetõvé teszi és támogatja a zavartalan és eredményes mûködést önszántamból eddig, most már kötelességbõl *. Köszönet illeti azon (lobbista) személyek tevékenységét is, akik eljártak az önkormányzatnál és megkeresték azokat, akiknek a kitüntetések odaítélésekor szavuk van. Hálával tartozunk természetesen a Jóistennek is, mert kegyelme nélkül mit 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 sem ér a kitüntetés és az azt kiérdemlõ tevékenység. Arról se feledkezzünk el, hogy az egyházközségünk szegényebb lenne a karitász nélkül, amit megérezne a városunk is. Az állam és benne az önkormányzatok igazgatják az emberek földi eredetû dolgait, a lakhatást, a közlekedést, a megélhetést, kultúrát, stb. valamint óvja és segíti jogi, gazdasági, egészségügyi és egyéb számtalan területen. Ez otthonunk és szûkebb hazánk. Az egyház pedig az embert, akit átkarolt az Isten *, mint teremtményt igyekszik egyre közelebbi kapcsolatba hozni a teremtõjével, ha kell a liturgikus cselekményei által lelkiekben, ha kell, akkor testi szükségleteiben segítve. Az állam és az egyház feladatai/küldetése sok ponton kapcsolódik. Itt nem értelmezhetõ a szétválasztás jogi (sokszor érzelmektõl és indulatoktól sem mentes) hangoztatása. Ember van meg feladat. Van, aki anyagiakat tud adni jogilag, van, aki pedig a lelkével, bújával és bajával tud foglakozni szintén jogilag. A lényeg a segítségre szoruló ember vagy általában az ember, aki egyedi méltósággal bíró teremtménye Istennek. Szép példája ez a karitásznak szóló oklevél annak, hogy lehet és kell is együttmûködni, többiek nélkül semmit sem tudnék tenni *, mert mindnyájan itt élünk. Jobb jót tenni együtt és külön is, mint egymást akadályozni és ezzel kárt okozni magának az embernek, aki test és lélek *Az idézõjelben írottak az önkormányzat ünnepi ülésén hangzottak el kitüntetettek szájából. Csorba Ottó Karitász zarándoklat az úti beszámolót írta: Horváth Andrea V I S S Z A T E K I N T Õ Az Esztergom-Budapesti fõegyházmegyei Karitász dél-pesti régiójának, a kispesti Nagyboldogasszony Karitász csoportja két napos zarándoklatra indult június 20-án, hogy bejárja a Jézus ösvényt. A busz utazás reggel hat órakor vette kezdetét a Népligeti busz pályaudvarról, majd Ajkán átszállva jutottunk el Kolontárig, ahol Mód Miklós atya fogadott minket, vendégül látva bennünket a zarándokszálláson. Szobáinkat elfoglalva indultunk utunkra a szállás elõtt lévõ feszülettõl, egy közös imával. A Jézus ösvény elsõ állomása a SZÜLETÉS BARLANGJA, ahol szembesültünk az ünnepnappal, Kolontár aznap tartotta a Hõsök Napját, így a betlehemi barlangban ép október 7

8 V I S S Z A T E K I N T Õ pen az ünnepi szentmisét mutatták be, ezért csendben továbbmentünk. A határba kiérve, a hídon átkelve, végig a JORDÁN jobb partján (Torna-patak) haladva folytatjuk zarándoklatunkat, rózsafûzért imádkozva. Fél órás gyaloglás után elérkeztünk a következõ állomáshoz, MÁRIA KÚTJÁHOZ. A hófehérre festett kis házikóban van a szentkút. A forrás gyógyhatású vizével feltölthetjük palackjainkat. Körülötte a fehér padok pihenõhelyül is szolgálnak. A forrást a Szûzanya õrzi a kis Jézussal. A hely kialakítása rendkívül kellemes és szép. Felfrissülve egy kis kõhídon átkelve megyünk tovább a Jordán bal partján. Útközben kisebb vízeséseket láthatunk. A következõ állomás ismét egy rózsafüzérnyire van, ezért imádkozva haladunk elõre. A következõ tábla jelzi, hogy ez a szakasz már NÁZÁRET VONZÁSÁBAN van. Innen már a várkertben zarándokolunk. Itt az út elágazik, de ahogy zarándokfüzetünk is írja, ne csábuljunk el a szélesebb, járt útra, hanem továbbra is maradjunk a Jordán bal partján. Egy fatelep mellett elhaladva beérünk Devecserbe. Az autóúton átkelve a folyóparton haladunk tovább egy futballpálya mellett, a papkertig, ami egy kerítéssel körbevett erdõ. Balra egy ajtón jutunk be az erdõbe, majd egy ösvényen a NÁZÁRETI HÁZig. Itt tartottunk pihenõt. Az Úrangyala imádság után jóízûen elfogyasztottuk ebédünket. Az otthonról hozott elemózsiával új erõre kapva indultunk tovább, visszatérve az autóúthoz, ahol balra kanyarodva átmegyünk a hídon és a sorompóval védett vasúti síneken. A 8-as út bal szélén a forgalommal szemben kell haladni úgy 550 métert. Ez egy eléggé veszélyes szakasz, mert nincsen járda, de fegyelmezett haladással megoldható. Az út jobb oldalán, ahol a kerítés véget ér egy erdõ kezdõdik, itt átkelünk az úton és a füves részen megyünk tovább, majd jobbra fordulva ráérünk egy erdei ösvényre, onnan balra kiérünk a szántóföldre, ahol jobbra tartva már látjuk a Somló-hegyet elõttünk. A szántó szélén haladunk, jobbra tõlünk a Csigere-patak. Zarándoklatunk ezen szakaszán megkaptuk az égi áldást, esõ formájában, így hát elõkerültek az esõkabátok. Egy romos hídhoz érve egyenesen folytatjuk utunkat, amíg beérkezünk Borszörcsök fõutcájára. Itt a járdán haladva egy nagy jobb kanyarnál érkezünk meg a KERESZTÚTHOZ, balra a 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 dombtetõn van a kálvária-kápolna a stációkkal. Végig jártuk a keresztutat, a kápolnától indulva lefelé cikk-cakkban haladva. Mire leértünk a zuhogó esõben és az erõs szélben, erõnk elfogyott és kis csapatunk átázva-fázva, dideregve behúzódott egy buszmegállóban lévõ várakozóba. Így nem tudtunk eljutni a következõ szakaszhoz, ami az ÖRÖM ÚT- JA, de lélekben bejártuk elimádkozva az elmélkedéseket. A busszal visszamentünk szállásunkra, ahol a meleg vacsora után átmehettünk a templomba hálát adni az aznapi kegyelmekért. Sötétben a mécsesek fényénél imádkoztunk, és énekelve dicsõítettük Istent. Másnap elsõ utunk a betlehemi barlanghoz vezetett, ahol közösen imádkoztunk. Ezután szentmisén vettünk részt a barlang felett lévõ templomban. Következõ programunk a Veszprémi vár megtekintése volt. Kolontárról vonattal mentünk át, majd elbuszoztunk az ebédelõ helyig. A buszpályaudvar mellett étkeztünk elfogadható áron, nagy adagokat ettünk. Onnan felgyalogoltunk a várba. Elmentünk a kilátóhoz és gyönyörködtünk a panorámában. A sok-sok látnivaló közül sajnos csak kevésre volt idõnk. Bementünk a piarista rend templomába. Majd mivel Veszprém a Királynék Városa ezért megtekintettük a Szent Mihály-bazilikát. Itt a szentély oldalában látható Boldog Gizella csontereklyéje, amit a templom Passauból kapott, bár a hagyomány úgy tartja, hogy Gizella királyné a bazilika altemplomában van eltemetve. A várból lefelé menet útba ejtettük a Margit-romokat, ahol Szent Margit a gyermekkorát töltötte. A sok szép látnivalóval feltöltekezve indultunk hazafelé. ****************** ****************** V I S S Z A T E K I N T Õ Écsy Gábor atya, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ és a Katolikus Karitász országos igazgatója idén ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját. Ezüstmise a római Magyarok Nagyasszonya kápolnában Június 16-án Erdõ Péter bíboros, hét ezüstmisés pap koncelebrálásával ünnepi szentmisét mutatott be Rómában október 9

10 VISSZATEKINTÕ A hét ezüstmisés pap az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyébõl Écsy Gábor, Feldhoffer Antal, Matolcsy Kálmán és Szederkényi Károly; a Székesfehérvári Egyházmegyébõl Illéssy Mátyás és Száraz László; a Veszprémi Fõegyházmegyébõl pedig Koltai Artúr egy évfolyamban végezték teológiai tanulmányaikat az esztergomi szemináriumban. Az 1984-ben felszentelt lelkipásztorok a papok évének megnyitása elõtt érkeztek Rómába, hogy közösen adjanak hálát a 25 évért. Homíliájában Erdõ Péter bíboros arra buzdította õket, hogy a nekik adott kegyelemmel továbbra is törekedjenek arra a tökéletességre, amelyre Jézus hívta tanítványait a hegyi beszédben. Írta: Németh László (Forrás: Magyar Kurír) A papság éve Vianney Szent János, az arsi plébános ( ) halálának 150. évfordulójához és példájához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hûsége, a papok hûsége mottóval a papságnak szentelt év meghirdetését jelentette be. Vianney Szent János A papok évének védõszentje A papok évét XVI. Benedek pápa a június 19. és június 11. közötti idõszakra hirdette meg. A pap: Isten embere, az Úr szolgája. Olyan cselekedeteket vihet végbe, melyek túllépnek a természetes hatásokon, mert õ Krisztus személyében tevékenykedik. Rajta keresztül egy magasabb erõ áramlik, melynek õ alázatos, magasztos és az adott pillanatokban hatékony eszköze; a Szentlélek csatornája. Mindazonáltal ezt az ajándékot a pap nem önmagáért kapja, hanem a többiekért: a szent dimenzió teljesen az apostoli dimenzióra rendeltetett, azaz a misszióra és a papi szolgálatra. Tudjuk jól: a pap az az ember, aki nem önmagáért él, hanem a többiekért. A közösség embere. A papi életnek ezt az aspektusát ma egyre jobban felfogjuk. A közösségre, 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 különösen is az egyházi közösségre irányuló szolgálat bõségesen igazolja a papság létjogosultságát. A világnak szüksége van rá. Az Egyháznak szüksége van rá. VI. Pál: A papokhoz, 1968 Nem lehet másként meghatározni a szolgálati papság természetét és küldetését, csak azoknak a kapcsolatoknak sokrétû és gazdag szövevényében, melyek a Szentháromságból erednek és az Egyház közösségében folytatódnak, mely Krisztusban az Istennel való egységnek és az egész emberiség egységének jele és szentsége. II. János Pál: Pastores dabo vobis 12. (Pásztorokat adok nektek 12.) A csodálatos csere A papi hivatás: titok. Egy csodálatos csere (admirabile commercium) Isten és ember között. A pap Krisztusnak adja emberségét, hogy Krisztus föl tudja azt használni a saját maga számára, mint az üdvösség eszközét, szinte másik önmagát alkotva belõle. Ha sikerül megértenünk ennek a cserének a titkát, akkor érthetjük meg, mi történik abban a fiatalban, aki meghallja a hívást: Kövess engem! és ezért mindent megtagad Krisztusért. Abban a biztos tudatban, hogy ezen az úton embersége kiteljesedik." II. János Pál: Ajándék és titok, 1996 Egy év a papságért XVI. Benedek pápa megnyitotta a papok évét. Remélem, nagyon jó évük lesz. Ez természetesen tõlünk is függ, attól hogy imáinkkal, áldozatainkkal, felajánlásainkkal mennyire hordozzuk õket, megmutatva az Úr elõtt irántuk való szeretetünket, az Egyházhoz való hûségünket. Nagyon nagy szükségünk van az atyákra, ezt mindenki saját életébõl tudja. Az egy dolog, hogy keresztelésünkkor és temetésünkkor jelen vannak, de egész életünkön át a pásztor szolgálatát végzik: terelgetnek, ápolják-vigasztalják lelkünket, megmutatják mennyei Atyánk szeretõ arcát. Nincs Oltáriszentség nélkülük. Papot szidni, kritizálni nagy merészség. Meg lehet tenni, de ez nem használ. Ilyenek hallatán azonnal egy kérdés fogalmazódik meg bennem: mit tettem azért, hogy õ jobb legyen, örömtelibb az élete, kevesebb teher nyomja a vállát? október 11

12 Itt van egy nagyszerû lehetõség ebben az évben, hogy olyan dolgokat tegyünk értük, amit soha vagy nagyon ritkán, de ezentúl rendszeresen. A szeretet végtelenül találékony, mindenki meg fogja lelni azokat a dolgokat, amivel elõl tud járni testvérei, csoportja, esetleg plébániai közössége elõtt. Azok a szentségimádások, zarándoklatok(!), közös szentmisék, plébániai vagy templomi szolgálatok, amelyek plébánosunkért, káplánunkért, diakónusunkért, kispapjainkért vannak felajánlva, biztosan másokat is indít a részvételre, bekapcsolódásra. Arról nem is beszélve, hogy aki ezeket megteszi, azt is átformálja belülrõl, pozitív irányba. Hiszen amikor imádkozunk, akkor megbékélünk, szelídek leszünk, jámborságban megerõsödünk, mert a Legfõbb Szeretet járja át szívünk összes helyiségét, kinyitva régen bezárt kapukat is. Ilyen lélekkel lehet hozzáfogni az értük végzett bármilyen munkához. Éljünk velük együtt a szív és a lélek közösségében. Egy mondat rendszeresen hangozzék el: Atya, miben segíthetek? A szeretetszolgálat emberei vagyunk, nekünk talán könnyebb kimondani. Tanítsuk, neveljük, bátorítsuk azokat, akikkel egy közösségben élünk. Legyen az atyák szeme inkább azért könnyes, mert csak meghatódottan tudják elviselni a kedves hívek rengeteg áldozatos szeretetét. Amennyire rájuk vagyunk bízva nyájként, úgy vannak õk is ránk bízva felelõsséggel, szeretettel. (Ha bárki arra gondol, hogy a helyi események leírásával többeket buzdítana, bátran tegye közzé ezen újság hasábjain. Szent Pál biztatásának engedve, az Úrban dicsekedjünk egymásnak, hiszen az Õ segítsége nélkül képtelenek lennénk megtenni ezeket a gyakorlatokat) Murányi Kati régióvezetõ Szent Erzsébet Karitász Dél-Buda 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Dsida Jenô: Sainte Thérèse de Lisieux Lisieux Szent Teréz emléknapjára Szelíd hárfával siratlak halványszínû rózsa, pasztell-fényû színes ablak, finom, gyenge rózsa, gyenge, lengõ és esengõ, hold ezüstje mossa, ezüst-zengõ csöppnyi csengõ, édes kicsi rózsa! Halál harmatát ki itta, lenge, szûzi, drága, fehérarcú kármelíta, zsenge rózsa ága, keskeny ajkad égi csókra nyílott, tiszta mátka, szép erények rózsacsokra, rózsaszínû ága. Máris mentél, alig jöttél, így vagyon megírva, fájó illatot köhögtél, sárga rózsa szirma, várt a messzi csillag-oltár, csupa perzsa, szmirna, alig voltál, beleholtál, sárga rózsa szirma. Liliomon éldegélsz most, rózsa lett a vérted, habfelhõkön mendegélsz most s dalomat nem érted, pedig lelkem sírna, sírna, vagy röpülne érted Hull a földre rózsa szirma, amint megígérted. Mennyi rossz tett, csúnya emlék, én voltam, ki tette, akasztófát érdemelnék s rózsát adsz helyette, buja voltam és goromba és gõgös felette: nem borulhatsz hát karomba, rózsát adsz helyette. Arcod édes égi fényt vet, hull a rózsa, hull, hull, kék felhõn vár Võlegényed, hull a rózsa, hull, hull, tapsikolnak mind a szentek, hull a rózsa, hull, hull, amint kézenfogva mentek, hull a rózsa, hull, hull. Áttetszõ és lenge kis szent, rózsákat pazarló, kérd meg énhelyettem Istent, hogy ne nézze gyarló voltomat és hadd mehessek, hol a Hold a sarló, vándortársatok lehessek, rózsákat pazarló. Szelíd hárfán hadd mulatlak, halványszínû rózsa, Isten házán Szines ablak, égszín gyenge rózsa, zsenge, lengõ és esengõ, Krisztus csókja mossa, csókkal zengõ csöppnyi csengõ, édes kicsi rózsa! Mindörökkön élni, élni adassék meg nékem, lábatoknál üldögélni rózsalevélkéken, Krisztussal s Veled beszélni fent a tiszta égen, éldegélni, üldögélni rózsalevélkéken. Angyalsóhaj illatából szirmokat csinálni, csillagházunk ablakából földre ledobálni, szent szerelem szûzi bokra, egy szobában hálni Veletek és ágyatokra rózsákat dobálni! október 13

14 Legyünk meggyõzõdve, hogy minden embernek van jó oldala. Arra törekedjünk, hogy ezt benne felfedezzük, és a vele való kapcsolatunkban mindig tartsuk ezt szem elõtt. Ez rendkívül segít nekem országgyûlési munkámban. (Burján Hildegárd) Burján Hildegárd ( ) élete és életmûve 4. rész A parlament lelkiismerete Búcsú a politikától Burján asszony egy napon azzal a döntésével lepte meg a pártvezetõséget, hogy nem jelölteti magát a küszöbön álló új választásokon. Világosan felismerte, hogy kitaposta már az ösvényt, amelyen a keresztény nõknek új politikai szerepükben haladniuk kell, s most másoknak akarja átengedni ezt a munkát. Rengeteg további feladatot látott maga elõtt, s égett a vágytól, hogy majd ezekre idõt szakíthasson. Döntése kollégáinál és a nyilvánosság körében õszinte, heves ellenszegülésbe ütközött. Megpróbálták rávenni álláspontjának megváltoztatására. Õ ellenben az Isten színe elõtt fogant elhatározását, ami számára ugyan újabb áldozatot jelentett véglegesnek tekintette. Sok szempontból volt ez számára áldozat. Mindenekelõtt azért, mert, mint említettük, egészen kiváló tehetsége volt a politikai tevékenységhez, másrészt pedig tisztán látta, mekkora hatalmi pozíciót adott fel, önként. Jellemzõ, hogy még az ellenzék pártja is sajnálta távozását. Dr. J. Tandler, kiváló szociáldemokrata, kezet csókolt neki és így szólt: Nagyságos asszonyom, hamis bókként hangzik, ha az ellenfél kijelenti, sajnálja az Ön távozását, mindazonáltal mi õszintén gondoljuk. Burján asszony mint képviselõ a parlamentben márc nov. 9-ig látta el tisztét, igen eredményesen. Bécs késõbbi polgármestere, Karl Seitz, a szociáldemokrata vezérek egyike, visszaemlékezve közös parlamenti munkájukra, azt mondta róla halála után: Burján asszony részére mindent megkaphatnak tõlem, õ csakugyan szívébe fogadta a népet. Mint parlamenti képviselõ, Hildegárd búcsúzáskor így foglalta össze röviden e súlyos feladat lényegét: Aki minél szilárdabban át van itatva és meg van gyõzõdve világnézetérõl, beállítottsága minél inkább szívügyévé válik, akkor annál nyugodtabban tud elviselni más 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 véleményeket, annál inkább keresi mindenhol a megbékélést, azt, ami összeköt, és ignorálja a közös munka során azt, ami elválasztana. A nõk politikai tevékenysége magában foglalja azt ami segítés és szolgálat... Ez a segítõkészség, ez a munkaszeretet, öröm, mindenekelõtt pedig a társadalom bajai, melyek minden pártbeli különbségek fölött állnak ezek fogják a nõket a közös munkára, együttmûködésre serkenteni. Mi nõk, nem akarjuk legjobb erõinket a megkeseredett, terméktelen pártharcokra áldozni, hanem gyakorlati, közösséget teremtõ munkát akarunk végezni. Szükségünk van a megbékélésre és a kiengesztelõdésre józan, önzetlen munkánkhoz, csak akkor lesz az új nemzetgyûlés egy boldog Ausztria fundamentuma. Megtérése óta Hildegárd asszony rendületlenül befelé figyelt, Istenre, olyan feladatra várva, amelyre Isten õt szemelte ki. Állandóan olyan lelkiállapotban élt, melyet a Hamletbõl vett kifejezéssel szeretett jellemezni: Readiness is all Minden a készenlét. Tevékenységei sodrában, amelybe mindjárt az elsõ bécsi éveiben belecsöppent, folyton úgy érzete, valamennyi szociális és karitatív munka csupán elõkészület, mintegy beletanulás a még rá váró elkövetkezendõre. Nagyvonalú egyénisége nem találhatta meg beteljesedését mulandó feladatokban, bár legyenek azok mégoly szükségesek. Mindig követte a Lélek indításait. Kész volt a következõ feladatokra, amik már vártak reá. (Folyt. köv.) Az anyagot német nyelvû irodalomból összeválogatta és fordította: Lázár Ilona nõvér Gratulálunk! Az október 3-i német újraegyesítést megelõzõ magyar határnyitás 20. emlékévének alkalmából, a Német Katolikus Püspöki Kar, munkatársunknak, Dr. Forgách Józsefnek, aki egyben a Fõegyházmegye külügyi vezetõje, és a Katolikus Karitász országos igazgató-helyettese, a Német Katolikus Egyház legmagasabb kitüntetését, a Bonifác érmet adományozta. ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T ER ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T A kitüntetést elsõsorban a német-magyar szociális szintû kapcsolatok ápolásáért kapta október 15

16 S Z E N T E R Z S É B E T N A P I E S E M É N Y N A P T Á R November 21. szombat, karitászmunkatársak lelkinapja Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ, és már hagyománnyá vált lelkinapot idén is a Magyar Szentek templomában tartjuk. A nap lelki vezetõje Hollai Antal esperes, plébános lesz. A programok következõképpen alakulnak: Fél 10-tõl gyülekezés 10 órától elmélkedések 13 órakor ebéd 14 órától zenés áhítat és szentségimádás 15 órakor szentmise November 22. vasárnap: 15 órakor a Magyar Szentek templomában (Budapest XI. kerület, Magyar Tudósok körútja 1.) Szent Erzsébet napi ünnepi szentmisét celebrál Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke az önkéntes karitászmunkatársaknak 17 órakor Szent Erzsébet rózsája díj átadása a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (Budapest XI. kerület, Villányi út 27.) dísztermében Szent Erzsébet-napi országos gyûjtés a Karitász céljaira, egyházi szociális, karitatív intézmények javára november 22-én. Szent Erzsébet kenyere Szintén szép hagyomány, hogy a példaadó szent jócselekedeteire emlékezvén kenyeret osztunk a Fõegyházmegye plébániáin. Idén újra van lehetõség a kenyerek megrendelésére a Szent Erzsébet Karitász központi irodájában, Mankovics Józsefné Évánál, az alábbi elérhetõségeken: Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben