SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 A tartalomból: október SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 2. szám VISSZATEKINTÕ Hírek, események Gondolatok a papi hivatásról a papság évében Dsida Jenõ verse Burján Hildegard élete és életmûve 4. rész Szent Erzsébet napi eseménynaptár Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 15 év együtt, Isten kegyelmébõl, az elesettek szolgálatában VISSZATEKINTÕ Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitászának Bajóti Régiója idén ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. Vezetõjük, Ferenczy Rudolfné Éva szerint elsõsorban nem magukat, hanem Jézus szeretetét ünneplik. A hálaadó szentmisét az Esztergom-Vízivárosi templomban Erdõ Péter bíboros, érsek mutatta be a régió paptestvéreivel. Bíboros úr szentbeszédében kiemelte az alkalom több különlegességét: aznap Boldog Apor Vilmos emléknapját ünnepelték a hívek, ki Krisztus követésében ad példát a karitász szolgálatban dolgozók számára, majd megemlített egy, szintén a karitászrégió ünnepségéhez kapcsolódó évfordulót: 15 évvel ezelõtt, ugyanebben a templomban fogalmazta meg az esztergom-budapesti fõegyházmegyei zsinat a karitász jelentõségét, fontosnak tartva a vidéki segítõ munka felélesztését. A zsinati ösztönzés, és az egyre növekvõ szegénység sürgette a Fõegyházmegye karitászrégiókra történõ felosztását, majd önkéntes segítõk részvételével plébániai karitászcsoportok megalakítását. A Szent Erzsébet Karitász Központ nagy körültekintéssel indította el a szervezést a városokban, és falvakban. A ma három esperesi kerületbõl, 4 városból és 29 faluból álló bajóti térségben Ferenczy Éva a kezdetektõl kapott megbízást, és 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nyújtott útmutatást a csoportoknak, Molnár Alajos nyergesújfalui plébános pedig mentorként, lelki vezetõként erõsítette a régió karitász missziós munkáját tõl a következõ plébániákon alakultak karitászcsoportok, amelyek bekapcsolódtak a fõegyházmegyei Karitász Központ vérkeringésébe: Annavölgy, Bajót, Dág, Epöl, Esztergom-Belváros, Esztergom-Kertváros, Gyermely, Szomor, Héreg, Lábatlan- Piszke, Mogyorós-bánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Sárisáp, Süttõ, Tardos, Tát, Tokod, valamint testvéri kapcsolat alakult ki Leányfalu karitászcsoportjával is. Erre a nagy jelentõségû szervezõi munkára, az azóta eltelt idõszakra emlékeztek a mise után az esztergomi Szent Adalbert Konferencia Központban: köszönetnyilvánításokkal, képes összefoglalókkal mutatták be a helyi adottságoktól függõ segítõi munkájukat a csoportok vezetõi. Idõsek, betegek ellátásában, szállításában, látogatásában, betegek miséje szervezésében, fogyatékos otthonok támogatásában, családgondozásban, gyermekek számára játékos, kézmûves délutánok, táborok szervezésében, lelkigondozásban, tárgyi támogatások kiosztásában, gyûjtések szervezésében, határon túli magyarok támogatásában vállalnak feladatokat. De nemcsak a klasszikus karitász feladatokat látják el, fontosnak tartják saját hagyományaik õrzését, népviseletük bemutatását, színdarabok elõadását is. Ezek megvalósításához elengedhetetlen, hogy a segítõ munkát végzõ munkatársak szeretetközösséggé váljanak, és megfelelõ hitbeli, szakmabeli képzettséget szerezzenek. Részt vesznek lelkinapokon, tanfolyamokon, régióvezetõjük kezdeményezésére képzéseket, továbbképzéseket szerveznek. A háromévenként szervezett karitászképzés segít abban, hogy az új munkatársak is elsajátítsák ezeket az ismereteket. V I S S Z A T E K I N T Õ Beszámolóik alapján az önkéntesek tevékenységüket missziós feladatként élik meg, hiszen a karitász munka nemcsak a nyomort kívánja enyhíteni, hanem Jézus szeretetérõl is tanúbizonyságot tenni. De az emberi alapokra csak úgy tudunk építkezni, ha a krisztusi összetartozást is megteremtjük, ha megéljük közösségeinkben, találkozásainkban emelte ki régióvezetõjük. A karitász egyben az újraevangelizáció, a krisztusi örömhír terjesztésének eszköze is. A szolgálatot végzõk a papok mellett, az õ iránymutatásukkal szeretnének munkálkodni, segíteni szükséget szenvedõ embertársaikon október 3

4 V I S S Z A T E K I N T Õ Az ünnepségen több önkéntes emléklapot vehetett át munkája elismeréseként Bíboros úrtól. Gyermelyrõl Fülöp Lászlóné karitászvezetõ és férje a bajóti régió által alapított Szent Erzsébet díjban részesült. Az ünnepségen jelen voltak az egyházközség képviselõi, 10 község polgármesterei, illetve önkormányzati képviselõtestületi tagok is, jelezvén együttmûködésüket a helyi karitászcsoportokkal. Az elmúlt 15 évrõl képes kiadványt is megjelentettek. A Karitász Központ igazgatója Écsy Gábor atya ünnepi beköszöntõjében XVI. Benedek pápát idézte: Milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik a mi társadalmunkban próbálnak arcot adni az Evangélium üzenetének, látni idõseket és fiatalokat, akik az Egyházban és a társadalomban tapasztalhatóvá teszik azt a szeretetet, melynek bennünket keresztényeket el kell töltenie: Isten szeretete ez, mely az embertársakban fölismerteti velünk a felebarátot, a fivért vagy nõvért! Õk így mutatnak példát mindenkinek, hogyan kell értéket teremteni, s azt meg is õrizni. Kovács Gyöngyi 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Karitásztábor 2009 Miskolctapolca Június 8-tól augusztus végéig 12 turnusban, plébániai karitász munkatársak ajánlásával és kíséretével érkeztek a fõs gyermekcsoportok a gyönyörû természeti környezetben található táborhelyre. A részben önerõbõl, másrészt jelentõs külföldi segítséggel 2006-ban felújított Szent József Otthon nevet viselõ háromszintes épületben idén 360 gyermek nyaralhatott. A táboroztatás során lehetõség nyílik a karitász munkatársak számára a gyermekek családi hátterének megismerésére is. Ennek során kiderült, hogy az egzisztenciális szegénység mellé (amikor komoly gondot jelent a ruházkodás, vagy a hónap utolsó hetében az étkezés!) gyakran társul a szülõ/k alkoholizmusa, életvezetési problémái, mozgáskorlátozottsága, továbbá a félhajléktalanság, illetve a nevelési hiányosságok. Legtöbbjük nem ismerte még a nyaralás fogalmát, az iskolaszünet ideje alatt egyébként az utcán, vagy bevásárló-központokban csellengenének. Egyes esetekben a táborozás alatt derült ki, hogy a gyermeket otthon rendszeresen, súlyosan bántalmazzák. A mentális (pl. az egyik szülõ betegségének, halálának, vagy öngyilkosságának megélése) és születési sérülések miatt több gyermek áll rendszeres pszichológiai gondozás, illetve pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt. Már az ismerkedõ beszélgetés, illetve a táborozás ideje alatt felmerült egyéb problémában a karitász munkatársak a táborzárás után is igyekeznek segítséget nyújtani. A Karitász Központ nemcsak ezt a lehetõséget biztosította táboroztatásra, hanem további 149 fõegyházmegyei plébánia hittanos táborát, illetve gondozott családjait is támogatta tartós élelmiszerekkel a Fõegyházmegye Hitoktatási Felügyelõsége, illetve további kül-és belföldi adományozók segítségével. V I S S Z A T E K I N T Õ Segítség rászorulóknak ruhanemûvel, lakberendezési tárgyakkal A bútoradományban részesült családok több esetben válsághelyzetben keresik fel szervezetünket. Az elmúlt fél évben 170 családot segítettünk bútoradománnyal. Egyre több családnak jelent gondot a ruházkodás is. Szintén az elmúlt fél évben 520 család számára osztottunk ki ruhanemût, mely a tanévkezdésnél is nagy segítséget jelentett a szülõknek október 5

6 Keresztény civil szervezetek találkozója Keresztény társadalmi felelõsségünk arra késztet minket, hogy értékrendünk érvényesítése és hazánk megerõsítése érdekében civil szervezetekben dolgozzunk. E szervezetek részére a keresztény társadalmi felelõsség aktuális kérdéseirõl június 11-ére szervezett találkozón közel kettõszázan vettek részt, köztük munkatársunk, Gál Józsefné, a Belsõ-pesti karitászrégió kõbányai területéért felelõs vezetõje. Az elõadások elõtt köszöntõt mondott Dr. Erdõ Péter bíboros, Fõegyházmegyénk érseke is. Kiemelte, hogy a keresztény ember kötelessége a közjó elõmozdítása. Az egyház szociális tanítását közli mindenkivel, de konkrét válaszokat akkor kaphatunk, ha tapasztalatainkat összeadjuk. V I S S Z A T E K I N T Õ A Dél-pesti Karitászrégió eseményei, hírei A Kispesti Nagyboldogasszony Karitász kitüntetése Június hónapban ünnepli Kispest településsé alakulásának évfordulóját, azaz a születésnapját. A kerület hagyományosan többnapos ünneplést rendez városünnep néven. Ehhez hozzátartozik az ajándékozás is. A képviselõtestület ünnepi ülésének fõ napirendi pontja az volt, hogy átadták az arra érdemes személyeknek a díszpolgári címet, a különféle kitüntetéseket, elismeréseket és jutalmakat. Az idén nagy megtiszteltetés érte Nagyboldogasszony Karitászunkat, mert az önkormányzat oklevéllel ismerte el immár huszadik éve (egyes adatok szerint már jóval több idõ óta) folytatott munkáját. Úgy ítélték meg, hogy nem csak személyek, hanem civil szervezetek is végeznek olyan tevékenységet, ami hasznos a városnak, magának a csoportnak és az egyéneknek is. Ez a karitász esetében teljes mértékben igaz. Ezúton is gratulálunk a karitász vezetõjének és tagjainak, valamint plébános atyának, aki lehetõvé teszi és támogatja a zavartalan és eredményes mûködést önszántamból eddig, most már kötelességbõl *. Köszönet illeti azon (lobbista) személyek tevékenységét is, akik eljártak az önkormányzatnál és megkeresték azokat, akiknek a kitüntetések odaítélésekor szavuk van. Hálával tartozunk természetesen a Jóistennek is, mert kegyelme nélkül mit 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 sem ér a kitüntetés és az azt kiérdemlõ tevékenység. Arról se feledkezzünk el, hogy az egyházközségünk szegényebb lenne a karitász nélkül, amit megérezne a városunk is. Az állam és benne az önkormányzatok igazgatják az emberek földi eredetû dolgait, a lakhatást, a közlekedést, a megélhetést, kultúrát, stb. valamint óvja és segíti jogi, gazdasági, egészségügyi és egyéb számtalan területen. Ez otthonunk és szûkebb hazánk. Az egyház pedig az embert, akit átkarolt az Isten *, mint teremtményt igyekszik egyre közelebbi kapcsolatba hozni a teremtõjével, ha kell a liturgikus cselekményei által lelkiekben, ha kell, akkor testi szükségleteiben segítve. Az állam és az egyház feladatai/küldetése sok ponton kapcsolódik. Itt nem értelmezhetõ a szétválasztás jogi (sokszor érzelmektõl és indulatoktól sem mentes) hangoztatása. Ember van meg feladat. Van, aki anyagiakat tud adni jogilag, van, aki pedig a lelkével, bújával és bajával tud foglakozni szintén jogilag. A lényeg a segítségre szoruló ember vagy általában az ember, aki egyedi méltósággal bíró teremtménye Istennek. Szép példája ez a karitásznak szóló oklevél annak, hogy lehet és kell is együttmûködni, többiek nélkül semmit sem tudnék tenni *, mert mindnyájan itt élünk. Jobb jót tenni együtt és külön is, mint egymást akadályozni és ezzel kárt okozni magának az embernek, aki test és lélek *Az idézõjelben írottak az önkormányzat ünnepi ülésén hangzottak el kitüntetettek szájából. Csorba Ottó Karitász zarándoklat az úti beszámolót írta: Horváth Andrea V I S S Z A T E K I N T Õ Az Esztergom-Budapesti fõegyházmegyei Karitász dél-pesti régiójának, a kispesti Nagyboldogasszony Karitász csoportja két napos zarándoklatra indult június 20-án, hogy bejárja a Jézus ösvényt. A busz utazás reggel hat órakor vette kezdetét a Népligeti busz pályaudvarról, majd Ajkán átszállva jutottunk el Kolontárig, ahol Mód Miklós atya fogadott minket, vendégül látva bennünket a zarándokszálláson. Szobáinkat elfoglalva indultunk utunkra a szállás elõtt lévõ feszülettõl, egy közös imával. A Jézus ösvény elsõ állomása a SZÜLETÉS BARLANGJA, ahol szembesültünk az ünnepnappal, Kolontár aznap tartotta a Hõsök Napját, így a betlehemi barlangban ép október 7

8 V I S S Z A T E K I N T Õ pen az ünnepi szentmisét mutatták be, ezért csendben továbbmentünk. A határba kiérve, a hídon átkelve, végig a JORDÁN jobb partján (Torna-patak) haladva folytatjuk zarándoklatunkat, rózsafûzért imádkozva. Fél órás gyaloglás után elérkeztünk a következõ állomáshoz, MÁRIA KÚTJÁHOZ. A hófehérre festett kis házikóban van a szentkút. A forrás gyógyhatású vizével feltölthetjük palackjainkat. Körülötte a fehér padok pihenõhelyül is szolgálnak. A forrást a Szûzanya õrzi a kis Jézussal. A hely kialakítása rendkívül kellemes és szép. Felfrissülve egy kis kõhídon átkelve megyünk tovább a Jordán bal partján. Útközben kisebb vízeséseket láthatunk. A következõ állomás ismét egy rózsafüzérnyire van, ezért imádkozva haladunk elõre. A következõ tábla jelzi, hogy ez a szakasz már NÁZÁRET VONZÁSÁBAN van. Innen már a várkertben zarándokolunk. Itt az út elágazik, de ahogy zarándokfüzetünk is írja, ne csábuljunk el a szélesebb, járt útra, hanem továbbra is maradjunk a Jordán bal partján. Egy fatelep mellett elhaladva beérünk Devecserbe. Az autóúton átkelve a folyóparton haladunk tovább egy futballpálya mellett, a papkertig, ami egy kerítéssel körbevett erdõ. Balra egy ajtón jutunk be az erdõbe, majd egy ösvényen a NÁZÁRETI HÁZig. Itt tartottunk pihenõt. Az Úrangyala imádság után jóízûen elfogyasztottuk ebédünket. Az otthonról hozott elemózsiával új erõre kapva indultunk tovább, visszatérve az autóúthoz, ahol balra kanyarodva átmegyünk a hídon és a sorompóval védett vasúti síneken. A 8-as út bal szélén a forgalommal szemben kell haladni úgy 550 métert. Ez egy eléggé veszélyes szakasz, mert nincsen járda, de fegyelmezett haladással megoldható. Az út jobb oldalán, ahol a kerítés véget ér egy erdõ kezdõdik, itt átkelünk az úton és a füves részen megyünk tovább, majd jobbra fordulva ráérünk egy erdei ösvényre, onnan balra kiérünk a szántóföldre, ahol jobbra tartva már látjuk a Somló-hegyet elõttünk. A szántó szélén haladunk, jobbra tõlünk a Csigere-patak. Zarándoklatunk ezen szakaszán megkaptuk az égi áldást, esõ formájában, így hát elõkerültek az esõkabátok. Egy romos hídhoz érve egyenesen folytatjuk utunkat, amíg beérkezünk Borszörcsök fõutcájára. Itt a járdán haladva egy nagy jobb kanyarnál érkezünk meg a KERESZTÚTHOZ, balra a 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 dombtetõn van a kálvária-kápolna a stációkkal. Végig jártuk a keresztutat, a kápolnától indulva lefelé cikk-cakkban haladva. Mire leértünk a zuhogó esõben és az erõs szélben, erõnk elfogyott és kis csapatunk átázva-fázva, dideregve behúzódott egy buszmegállóban lévõ várakozóba. Így nem tudtunk eljutni a következõ szakaszhoz, ami az ÖRÖM ÚT- JA, de lélekben bejártuk elimádkozva az elmélkedéseket. A busszal visszamentünk szállásunkra, ahol a meleg vacsora után átmehettünk a templomba hálát adni az aznapi kegyelmekért. Sötétben a mécsesek fényénél imádkoztunk, és énekelve dicsõítettük Istent. Másnap elsõ utunk a betlehemi barlanghoz vezetett, ahol közösen imádkoztunk. Ezután szentmisén vettünk részt a barlang felett lévõ templomban. Következõ programunk a Veszprémi vár megtekintése volt. Kolontárról vonattal mentünk át, majd elbuszoztunk az ebédelõ helyig. A buszpályaudvar mellett étkeztünk elfogadható áron, nagy adagokat ettünk. Onnan felgyalogoltunk a várba. Elmentünk a kilátóhoz és gyönyörködtünk a panorámában. A sok-sok látnivaló közül sajnos csak kevésre volt idõnk. Bementünk a piarista rend templomába. Majd mivel Veszprém a Királynék Városa ezért megtekintettük a Szent Mihály-bazilikát. Itt a szentély oldalában látható Boldog Gizella csontereklyéje, amit a templom Passauból kapott, bár a hagyomány úgy tartja, hogy Gizella királyné a bazilika altemplomában van eltemetve. A várból lefelé menet útba ejtettük a Margit-romokat, ahol Szent Margit a gyermekkorát töltötte. A sok szép látnivalóval feltöltekezve indultunk hazafelé. ****************** ****************** V I S S Z A T E K I N T Õ Écsy Gábor atya, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ és a Katolikus Karitász országos igazgatója idén ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját. Ezüstmise a római Magyarok Nagyasszonya kápolnában Június 16-án Erdõ Péter bíboros, hét ezüstmisés pap koncelebrálásával ünnepi szentmisét mutatott be Rómában október 9

10 VISSZATEKINTÕ A hét ezüstmisés pap az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyébõl Écsy Gábor, Feldhoffer Antal, Matolcsy Kálmán és Szederkényi Károly; a Székesfehérvári Egyházmegyébõl Illéssy Mátyás és Száraz László; a Veszprémi Fõegyházmegyébõl pedig Koltai Artúr egy évfolyamban végezték teológiai tanulmányaikat az esztergomi szemináriumban. Az 1984-ben felszentelt lelkipásztorok a papok évének megnyitása elõtt érkeztek Rómába, hogy közösen adjanak hálát a 25 évért. Homíliájában Erdõ Péter bíboros arra buzdította õket, hogy a nekik adott kegyelemmel továbbra is törekedjenek arra a tökéletességre, amelyre Jézus hívta tanítványait a hegyi beszédben. Írta: Németh László (Forrás: Magyar Kurír) A papság éve Vianney Szent János, az arsi plébános ( ) halálának 150. évfordulójához és példájához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hûsége, a papok hûsége mottóval a papságnak szentelt év meghirdetését jelentette be. Vianney Szent János A papok évének védõszentje A papok évét XVI. Benedek pápa a június 19. és június 11. közötti idõszakra hirdette meg. A pap: Isten embere, az Úr szolgája. Olyan cselekedeteket vihet végbe, melyek túllépnek a természetes hatásokon, mert õ Krisztus személyében tevékenykedik. Rajta keresztül egy magasabb erõ áramlik, melynek õ alázatos, magasztos és az adott pillanatokban hatékony eszköze; a Szentlélek csatornája. Mindazonáltal ezt az ajándékot a pap nem önmagáért kapja, hanem a többiekért: a szent dimenzió teljesen az apostoli dimenzióra rendeltetett, azaz a misszióra és a papi szolgálatra. Tudjuk jól: a pap az az ember, aki nem önmagáért él, hanem a többiekért. A közösség embere. A papi életnek ezt az aspektusát ma egyre jobban felfogjuk. A közösségre, 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 különösen is az egyházi közösségre irányuló szolgálat bõségesen igazolja a papság létjogosultságát. A világnak szüksége van rá. Az Egyháznak szüksége van rá. VI. Pál: A papokhoz, 1968 Nem lehet másként meghatározni a szolgálati papság természetét és küldetését, csak azoknak a kapcsolatoknak sokrétû és gazdag szövevényében, melyek a Szentháromságból erednek és az Egyház közösségében folytatódnak, mely Krisztusban az Istennel való egységnek és az egész emberiség egységének jele és szentsége. II. János Pál: Pastores dabo vobis 12. (Pásztorokat adok nektek 12.) A csodálatos csere A papi hivatás: titok. Egy csodálatos csere (admirabile commercium) Isten és ember között. A pap Krisztusnak adja emberségét, hogy Krisztus föl tudja azt használni a saját maga számára, mint az üdvösség eszközét, szinte másik önmagát alkotva belõle. Ha sikerül megértenünk ennek a cserének a titkát, akkor érthetjük meg, mi történik abban a fiatalban, aki meghallja a hívást: Kövess engem! és ezért mindent megtagad Krisztusért. Abban a biztos tudatban, hogy ezen az úton embersége kiteljesedik." II. János Pál: Ajándék és titok, 1996 Egy év a papságért XVI. Benedek pápa megnyitotta a papok évét. Remélem, nagyon jó évük lesz. Ez természetesen tõlünk is függ, attól hogy imáinkkal, áldozatainkkal, felajánlásainkkal mennyire hordozzuk õket, megmutatva az Úr elõtt irántuk való szeretetünket, az Egyházhoz való hûségünket. Nagyon nagy szükségünk van az atyákra, ezt mindenki saját életébõl tudja. Az egy dolog, hogy keresztelésünkkor és temetésünkkor jelen vannak, de egész életünkön át a pásztor szolgálatát végzik: terelgetnek, ápolják-vigasztalják lelkünket, megmutatják mennyei Atyánk szeretõ arcát. Nincs Oltáriszentség nélkülük. Papot szidni, kritizálni nagy merészség. Meg lehet tenni, de ez nem használ. Ilyenek hallatán azonnal egy kérdés fogalmazódik meg bennem: mit tettem azért, hogy õ jobb legyen, örömtelibb az élete, kevesebb teher nyomja a vállát? október 11

12 Itt van egy nagyszerû lehetõség ebben az évben, hogy olyan dolgokat tegyünk értük, amit soha vagy nagyon ritkán, de ezentúl rendszeresen. A szeretet végtelenül találékony, mindenki meg fogja lelni azokat a dolgokat, amivel elõl tud járni testvérei, csoportja, esetleg plébániai közössége elõtt. Azok a szentségimádások, zarándoklatok(!), közös szentmisék, plébániai vagy templomi szolgálatok, amelyek plébánosunkért, káplánunkért, diakónusunkért, kispapjainkért vannak felajánlva, biztosan másokat is indít a részvételre, bekapcsolódásra. Arról nem is beszélve, hogy aki ezeket megteszi, azt is átformálja belülrõl, pozitív irányba. Hiszen amikor imádkozunk, akkor megbékélünk, szelídek leszünk, jámborságban megerõsödünk, mert a Legfõbb Szeretet járja át szívünk összes helyiségét, kinyitva régen bezárt kapukat is. Ilyen lélekkel lehet hozzáfogni az értük végzett bármilyen munkához. Éljünk velük együtt a szív és a lélek közösségében. Egy mondat rendszeresen hangozzék el: Atya, miben segíthetek? A szeretetszolgálat emberei vagyunk, nekünk talán könnyebb kimondani. Tanítsuk, neveljük, bátorítsuk azokat, akikkel egy közösségben élünk. Legyen az atyák szeme inkább azért könnyes, mert csak meghatódottan tudják elviselni a kedves hívek rengeteg áldozatos szeretetét. Amennyire rájuk vagyunk bízva nyájként, úgy vannak õk is ránk bízva felelõsséggel, szeretettel. (Ha bárki arra gondol, hogy a helyi események leírásával többeket buzdítana, bátran tegye közzé ezen újság hasábjain. Szent Pál biztatásának engedve, az Úrban dicsekedjünk egymásnak, hiszen az Õ segítsége nélkül képtelenek lennénk megtenni ezeket a gyakorlatokat) Murányi Kati régióvezetõ Szent Erzsébet Karitász Dél-Buda 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Dsida Jenô: Sainte Thérèse de Lisieux Lisieux Szent Teréz emléknapjára Szelíd hárfával siratlak halványszínû rózsa, pasztell-fényû színes ablak, finom, gyenge rózsa, gyenge, lengõ és esengõ, hold ezüstje mossa, ezüst-zengõ csöppnyi csengõ, édes kicsi rózsa! Halál harmatát ki itta, lenge, szûzi, drága, fehérarcú kármelíta, zsenge rózsa ága, keskeny ajkad égi csókra nyílott, tiszta mátka, szép erények rózsacsokra, rózsaszínû ága. Máris mentél, alig jöttél, így vagyon megírva, fájó illatot köhögtél, sárga rózsa szirma, várt a messzi csillag-oltár, csupa perzsa, szmirna, alig voltál, beleholtál, sárga rózsa szirma. Liliomon éldegélsz most, rózsa lett a vérted, habfelhõkön mendegélsz most s dalomat nem érted, pedig lelkem sírna, sírna, vagy röpülne érted Hull a földre rózsa szirma, amint megígérted. Mennyi rossz tett, csúnya emlék, én voltam, ki tette, akasztófát érdemelnék s rózsát adsz helyette, buja voltam és goromba és gõgös felette: nem borulhatsz hát karomba, rózsát adsz helyette. Arcod édes égi fényt vet, hull a rózsa, hull, hull, kék felhõn vár Võlegényed, hull a rózsa, hull, hull, tapsikolnak mind a szentek, hull a rózsa, hull, hull, amint kézenfogva mentek, hull a rózsa, hull, hull. Áttetszõ és lenge kis szent, rózsákat pazarló, kérd meg énhelyettem Istent, hogy ne nézze gyarló voltomat és hadd mehessek, hol a Hold a sarló, vándortársatok lehessek, rózsákat pazarló. Szelíd hárfán hadd mulatlak, halványszínû rózsa, Isten házán Szines ablak, égszín gyenge rózsa, zsenge, lengõ és esengõ, Krisztus csókja mossa, csókkal zengõ csöppnyi csengõ, édes kicsi rózsa! Mindörökkön élni, élni adassék meg nékem, lábatoknál üldögélni rózsalevélkéken, Krisztussal s Veled beszélni fent a tiszta égen, éldegélni, üldögélni rózsalevélkéken. Angyalsóhaj illatából szirmokat csinálni, csillagházunk ablakából földre ledobálni, szent szerelem szûzi bokra, egy szobában hálni Veletek és ágyatokra rózsákat dobálni! október 13

14 Legyünk meggyõzõdve, hogy minden embernek van jó oldala. Arra törekedjünk, hogy ezt benne felfedezzük, és a vele való kapcsolatunkban mindig tartsuk ezt szem elõtt. Ez rendkívül segít nekem országgyûlési munkámban. (Burján Hildegárd) Burján Hildegárd ( ) élete és életmûve 4. rész A parlament lelkiismerete Búcsú a politikától Burján asszony egy napon azzal a döntésével lepte meg a pártvezetõséget, hogy nem jelölteti magát a küszöbön álló új választásokon. Világosan felismerte, hogy kitaposta már az ösvényt, amelyen a keresztény nõknek új politikai szerepükben haladniuk kell, s most másoknak akarja átengedni ezt a munkát. Rengeteg további feladatot látott maga elõtt, s égett a vágytól, hogy majd ezekre idõt szakíthasson. Döntése kollégáinál és a nyilvánosság körében õszinte, heves ellenszegülésbe ütközött. Megpróbálták rávenni álláspontjának megváltoztatására. Õ ellenben az Isten színe elõtt fogant elhatározását, ami számára ugyan újabb áldozatot jelentett véglegesnek tekintette. Sok szempontból volt ez számára áldozat. Mindenekelõtt azért, mert, mint említettük, egészen kiváló tehetsége volt a politikai tevékenységhez, másrészt pedig tisztán látta, mekkora hatalmi pozíciót adott fel, önként. Jellemzõ, hogy még az ellenzék pártja is sajnálta távozását. Dr. J. Tandler, kiváló szociáldemokrata, kezet csókolt neki és így szólt: Nagyságos asszonyom, hamis bókként hangzik, ha az ellenfél kijelenti, sajnálja az Ön távozását, mindazonáltal mi õszintén gondoljuk. Burján asszony mint képviselõ a parlamentben márc nov. 9-ig látta el tisztét, igen eredményesen. Bécs késõbbi polgármestere, Karl Seitz, a szociáldemokrata vezérek egyike, visszaemlékezve közös parlamenti munkájukra, azt mondta róla halála után: Burján asszony részére mindent megkaphatnak tõlem, õ csakugyan szívébe fogadta a népet. Mint parlamenti képviselõ, Hildegárd búcsúzáskor így foglalta össze röviden e súlyos feladat lényegét: Aki minél szilárdabban át van itatva és meg van gyõzõdve világnézetérõl, beállítottsága minél inkább szívügyévé válik, akkor annál nyugodtabban tud elviselni más 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 véleményeket, annál inkább keresi mindenhol a megbékélést, azt, ami összeköt, és ignorálja a közös munka során azt, ami elválasztana. A nõk politikai tevékenysége magában foglalja azt ami segítés és szolgálat... Ez a segítõkészség, ez a munkaszeretet, öröm, mindenekelõtt pedig a társadalom bajai, melyek minden pártbeli különbségek fölött állnak ezek fogják a nõket a közös munkára, együttmûködésre serkenteni. Mi nõk, nem akarjuk legjobb erõinket a megkeseredett, terméktelen pártharcokra áldozni, hanem gyakorlati, közösséget teremtõ munkát akarunk végezni. Szükségünk van a megbékélésre és a kiengesztelõdésre józan, önzetlen munkánkhoz, csak akkor lesz az új nemzetgyûlés egy boldog Ausztria fundamentuma. Megtérése óta Hildegárd asszony rendületlenül befelé figyelt, Istenre, olyan feladatra várva, amelyre Isten õt szemelte ki. Állandóan olyan lelkiállapotban élt, melyet a Hamletbõl vett kifejezéssel szeretett jellemezni: Readiness is all Minden a készenlét. Tevékenységei sodrában, amelybe mindjárt az elsõ bécsi éveiben belecsöppent, folyton úgy érzete, valamennyi szociális és karitatív munka csupán elõkészület, mintegy beletanulás a még rá váró elkövetkezendõre. Nagyvonalú egyénisége nem találhatta meg beteljesedését mulandó feladatokban, bár legyenek azok mégoly szükségesek. Mindig követte a Lélek indításait. Kész volt a következõ feladatokra, amik már vártak reá. (Folyt. köv.) Az anyagot német nyelvû irodalomból összeválogatta és fordította: Lázár Ilona nõvér Gratulálunk! Az október 3-i német újraegyesítést megelõzõ magyar határnyitás 20. emlékévének alkalmából, a Német Katolikus Püspöki Kar, munkatársunknak, Dr. Forgách Józsefnek, aki egyben a Fõegyházmegye külügyi vezetõje, és a Katolikus Karitász országos igazgató-helyettese, a Német Katolikus Egyház legmagasabb kitüntetését, a Bonifác érmet adományozta. ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T ER ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T A kitüntetést elsõsorban a német-magyar szociális szintû kapcsolatok ápolásáért kapta október 15

16 S Z E N T E R Z S É B E T N A P I E S E M É N Y N A P T Á R November 21. szombat, karitászmunkatársak lelkinapja Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ, és már hagyománnyá vált lelkinapot idén is a Magyar Szentek templomában tartjuk. A nap lelki vezetõje Hollai Antal esperes, plébános lesz. A programok következõképpen alakulnak: Fél 10-tõl gyülekezés 10 órától elmélkedések 13 órakor ebéd 14 órától zenés áhítat és szentségimádás 15 órakor szentmise November 22. vasárnap: 15 órakor a Magyar Szentek templomában (Budapest XI. kerület, Magyar Tudósok körútja 1.) Szent Erzsébet napi ünnepi szentmisét celebrál Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke az önkéntes karitászmunkatársaknak 17 órakor Szent Erzsébet rózsája díj átadása a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (Budapest XI. kerület, Villányi út 27.) dísztermében Szent Erzsébet-napi országos gyûjtés a Karitász céljaira, egyházi szociális, karitatív intézmények javára november 22-én. Szent Erzsébet kenyere Szintén szép hagyomány, hogy a példaadó szent jócselekedeteire emlékezvén kenyeret osztunk a Fõegyházmegye plébániáin. Idén újra van lehetõség a kenyerek megrendelésére a Szent Erzsébet Karitász központi irodájában, Mankovics Józsefné Évánál, az alábbi elérhetõségeken: Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2008. október A szeretetszolgálat útján 2 Karitásztábori képeslapok,

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Húsvéti örömének. Tavasz Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Húsvéti örömének. Tavasz Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT Húsvéti örömének Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit kiontott szent vér mossa le. Eltévedt ember hitre tér, vakok szemén gyúl a fény: s hogy irgalmat nyert a lator,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 3. szám A tartalomból: 2009. december Karitász mozaikok................... 2 Csillagok

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Mindennek megvan az órája szerettek itt engem nyári pillanatok ajándék magunkból Az Úr üzenete!

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2006. április XIV. évfolyam 1. szám Karácsonytól húsvétig................. 2 Betegek karácsonya.......................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T 2010. március SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 1. szám A tartalomból: Ez történt Kispesten.................

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 3. szám 2010. november A tartalomból: Iszapár katasztrófa...................

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben