KÉRJETEK Mindennapi Pünkösd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRJETEK Mindennapi Pünkösd"

Átírás

1 Mert nincsen itt maradandó városunk, Hanem az eljövendőt keressük. Zsid 13,14 EMMAUS gyülekezeti hírlevél VII. évfolyam 2. szám, május 19. KÉRJETEK Mindennapi Pünkösd Nem tudom divat vagy igazi szükség, hogy az emberek bárhova mennek, visznek magukkal egy flaska vizet és időnként isznak belőle néhány kortyot. Pünkösdre készülve ez a szokás jutott eszembe. Talán át lehetne vinni ezt a gyakorlatot keresztény életünkbe, hogy örök élet funkcióink jobban működjenek. Jézus mondja a samáriai asszonynak: aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne (Jn4,14). Mi is mondhatjuk a samáriai asszonnyal együtt: Uram add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzak (15 v). Nem kell flaska hozzá, csak annyi, hogy jártodban-keltedben belekortyolj az éltető forrásba. Az élő víz a Lélek. Kérd és megkapod ezt a drága ajándékot. Az Úr Jézus így bátorít erre: Kérjetek és adatik nektek ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle (Lk 11,9.13). Személyes tapasztalatom, milyen nagy lehetőség Szentlelket kérni. Általa eleven szó Isten igéje, általa mélyen átélem a Jézus Krisztussal való közösség nagyszerűségét. Békességet, boldogságot és erős bizalmat kapok. Betegségeket, műtéteket, halálközelséget nyugodt szívvel élek át. Kudarcaimra, megbántottságaimra gyógyír. Bűneimre élő valóság a Krisztusért nyert bocsánat. Elővételezés ez az eljövendő örök élet csodájából. Olvass naponta Bibliát alázattal, figyelmesen, türelmesen! A mennyei Atya beszélni fog azon keresztül veled. Imádkozz naponta! Kérhetsz bármit, amit fontosnak gondolsz. Bízhatsz mennyei Atyádban, aki akkor is szeret, ha nem teljesülnek kéréseid. Kérj fontos, üdvösséges dolgokat! Ne felejtsd el az Úr Jézus bíztatását, ad Szentlelket az Atya azoknak, akik kérik tőle. Kérd minden nap! Legyen Pünkösdöd minden nap! Bozorády Zoltán

2 Konfirmáció Ebben az évben gyülekezetünkben Pünkösd napján hét gyermek konfirmál: Csordás Gréta, Sándor Panna, Bozorády András, Magyar Bálint, Magyar Gábor, Pinte András és Szuhánszki Zoltán. A fiatalok egy része már második éve jár serdülő órára, Gábor pedig első osztályos kora óta. Közülük többen a vasárnapi gyermek bibliakör tagjai voltak.sokat jelentett a felkészülés során, hogy nem csak egy évünk volt a közösség formálására, sőt meghatározott bibliaismerettel is rendelkeztek már a fiatalok. Többen megkérdőjelezik, hogy van-e értelme 12 éves korban konfirmálni a gyermekeket. Örömöt jelent számomra, hogy lehetőségünk van foglalkozni a tizenkét éves korosztállyal és felkereshetjük újra a megkeresztelteket. Minden keresztelői felkészítés alkalmával elhangzik, hogy várjuk a kisgyermekeket a gyermek bibliaórára, majd tizenkét éves korukban a konfirmációi felkészítőre. A keresztelői kérdések között ott szerepel : Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok e gyermek hívő kereszténnyé növekedésről? Ebben a korban még sok olyan kérdés előtt állnak, amelyben majd dönthetnek Isten szerint vagy rosszul. Ebből a szempontból a parancsolatok magyarázatának hihetetlenül fontos szerepe van. Ezért ragaszkodtam ebben az évben ahhoz, hogy Luther Kiskátéjának a három hitágazat magyarázata mellett megtanulják a Tízparancsolat magyarázatát is. Mindezek felett pedig az imaórán és sokan személyes csendességükben imádkoznak ezekért a gyermekekért. Isten maga vonzza őket, Isten maga hívja magához őket, hogy az Ő gyermekei legyenek. Nem fogom elfelejteni, amit Els Nannen, a holland misszionáriusnő mondott, mielőtt elindultam, hogy felkeressem a tizenkét évvel azelőtt keresztelt gyermekek családját: Ne feledd, hogy nem pusztán te mégy, hanem Isten küld téged. Úgy tekints rájuk, hogy nem tudhatod, melyikük lesz az előttünk álló időszak Pál apostola. Igen, valóban lehet rájuk úgy tekinteni. Természetesen lehet kritikával illetni a régi hagyományokat, megkérdőjelezni értelmüket,tudom, hogy ez ma divatos szokás, elsősorban olyanok körében, akik nem annyira ismerik Isten egyházának történetét-, de a konfirmáció olyan döntés, amelynek nagyon sok áldása van. Ebben az évben a felkészítésben segítségemre volt Szemán Ádám, egy két évvel ezelőtt konfirmált fiatal, aki a kikérdezésben komoly részt vállalt és minden programunkon részt vett. Köszönet neki a szolgálatért, talán még ő maga sem tudja, hogy mennyit segített. Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy a gyermekek felkészülve érkeztek a konfirmációi órákra, hogy a külön programokra és kirándulásokra elengedték őket és tolerálták azt is, ha nem szóltam időben valamiért! Tudom, hogy ebből a csapatból többen is részt fognak venni a serdülő ifjúsági órákon,én mégis telhetetlen vagyok és azt szeretném, ha közülük mindenki járna a szombaton tíz órakor kezdődő alkalmakra! Várlak benneteket! Bozorády András

3 Gyülekezeti munkatárs konzultáció Piliscsaba, április Szép áprilisi napokon volt Piliscsabán a gyülekezeti munkatársképzés, tapasztalatcsere a lelki gondozás témakörében. Sok városból érkeztek testvérek, kb. 50 fővel vehettünk részt, közülük hárman az Emmausi gyülekezetből érkeztünk. D. Szebik Imre nyugalmazott Püspök Úr vezetésével neves professzorok, professzor asszonyok és lelkészek adták át tudásukat, tapasztalataikat, nyújtottak segítséget a lelki gondozói munkához. Az előadások során hallhattunk, kialakult félelmekről, jelen és a jövő bizonytalanságáról, az emiatt aggódó emberek nehézségéről. Betegekkel való találkozás során a segítés lehetőségeit tárták elénk. A velük történt sok rossz és baj miatt, sokan Istent hibáztatják. Pedig nem az Isten az oka a jelenlegi nehézségeknek, betegségeknek, hanem a Tőle elválasztó bűn. Előadásban elsőként a lelki gondozás egyik legnehezebben feldolgozható témájáról, a betegség, halál, gyász fázisairól volt szó. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal a ténnyel, hogy Istentől kaptuk az életünket, és Neki is adjuk vissza. Hívhatjuk Istent segítségül, de el is utasíthatjuk. Isten soha nem hagyta segítség nélkül az embert, az Ószövetségben próféták által szólt a néphez: a bűnt gyűlöli a bűnöst szánja. Isten ember szeretetét az Ószövetségen és az Újszövetségen keresztül néztük végig. Az Ószövetségben végig követhetjük a Messiási útvonalat, az Úr eljövetelének ígéretét (Mal. 3, 1-5,7-18). Az Újszövetségben Krisztus eljövetelét láthatjuk. Eljövetelének határozott célja volt: embereket mentsen ki a világból, és a mentő szándékából nem zárt ki senkit. Az Ő akarata, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság megismerésére eljusson. A legcsodálatosabb evangelizátor, tökéletes missziós munkát végzett: betegeket gyógyított, szeretett minket, sírt miattunk, és végül meghalt értünk, hogy megszabadítson bűneinkből. Nem mindegy, hogyan élünk, hogyan töltjük ki az életünket, Jézus Krisztussal,--- vagy Nélküle. A betegség az ember életében lehet egy nagy figyelmeztetés. A mindennapi élet rohanása leköt - pénzhajszolás, gyermeknevelés, idős szülők ellátása, munkánk elvégzése- stb. Ember állj meg! Mert így sem a testünkkel, sem a lelkünkkel, Istennel sem törődünk. Másik előadásban hallottunk a betegség elfogadásának, feldolgozásának fázisairól: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, belenyugvás. Mindezek Istennel kikerülhetőek, vagy könnyebben kezelhetőek. Jézus nem lázongott a küldetése ellen. Pál apostol így ír erről az I. Kor.2,2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről. Ez az Ige erősítsen minket minden helyzetben. A gyász feldolgozása sem könnyű feladat, melynek fázisai: sokk, szembesülés, elfogadás. A gyász egy belső gyötrődés: elveszíteni valakit, akit nagyon szeretünk, és már nem lehet velünk, de ha tudjuk, hogy jó helyre távozott, az akkor megnyugtató érzés. Nagyon fontos, hogy olvassuk a Bibliát, minden nap. Ján Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed é ezt? Hiszem és tudom, hogy minden embernek küldetése van ezen a földön, csak értsük meg a feladatunkat, és Isten dicsőségére végezzük. Két út van: az élet és a halál. A testi halál után is van élet. A lelkigondozói munka nagyon nagy odafigyelést, fegyelmet, elmélyült beszélgetéseket igényel, ahol reménység szerint hárman vagyunk: Isten, a gondozott, és a gondozó. A lelkigondozás Boldogság. Boldogságot nyújt nem csak a gondozottnak, hanem a gondozónak is. Türelmesen meghallgatni a másik embert, és megtalálni a közös hangot, és a Jézushoz vezető utat. A beszélgetés legfontosabb része a közös imádság. A lelki gondozást a samáriai asszony történetén keresztül világították meg, ahogy Jézus beszélt a bűnös asszonyhoz. Ebben az igeszakaszban minden lépés megtalálható: pl. idegenség, bizalmatlanság, távolságtartás, elfogadás, empátia, fokozatosság, vigasztalás, feloldozás. Ápolónőként sokat voltam betegágy mellett. A betegek közt éreztem Isten hatalmas szeretetét és kegyelmét és sok csodát megéltem az Úrral. Sokat foglalkoztam a gondolattal, hogy miért vagyunk mi emberek kicsinyhitűek. Hisz míg a világban dolgozunk, családot nevelünk akkor is a szeretet és a kegyelem tart meg. Jelenleg is több missziói munkában veszek

4 részt. Jézus tanítványainak küldetése van. Mi gyülekezeti tagok tisztán lássuk, hogy Isten váltságműve által értelmet és célt nyert minden egyéb munka: nevelés, szociális program, betegek ápolása, evangelizációs missziós munka. Jézus folyamatosan együtt volt az Atyjával, mindig volt ideje imádkozni. Hálát adunk az Urnak, hogy eljuthattunk Piliscsabára. Megmutatta Isten, hogy senki nem hibátlan, de a bűneinkre Jézus Krisztus hozta el a megváltást. Néki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. A mennybemenetelekor a tanítványait megáldotta, így fejezte be földi szolgálatát. Azóta is áldás követi azokat az embereket, akik befogadják őt, és ez által másokon tudnak segíteni. Minden napot áhítattal kezdtünk és fejeztünk be, vasárnap pedig a piliscsabai gyülekezettel együtt vettünk részt az istentiszteleten, amelyet D. Szebik Imre püspök Úr tartott, és az Úrvacsora közösségében részesültünk. AZ Ige: Ján. 10, Én vagyok a jó Pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nékik. Köszönjük Istennek, hogy ilyen biztató Igét kaptunk útravalónak, és a három nap minden ajándékát. Feltöltődve és egymást jobban megismerve jöhettünk haza. Hálával, szeretettel gondolunk minden testvérünkre, akikkel együtt lehettünk és Isten áldását kérjük előadóinkra. Szeretettel: Ilike, Anna, és Ili Ha tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt Lk. 17, 10. A szegényekről, betegekről, elesettekről való gondoskodás Istentől kapott, a szívünkbe írt parancsolat. Minden korban valamilyen módon végezték ezt a tevékenységet. Minden ország törvényekkel szabályozza, mi az állami feladat. A gyermekek, betegek, idősek, gondozása, ápolása a család tennivalója elsősorban, de kerülhet bárki olyan helyzetbe, amikor külső segítséget kell kérnie. Különösen mióta a nők is munkavállalók lettek nehéz megoldani sok élethelyzetet. Szeretném címszavakban bemutatni a jelenlegi intézményes, állam által nyújtott szociális ellátásokat, amelyek igénybe vételét rászorultság esetén kérelmezni lehet. (Ha valaki igényli, szívesen elmondom részletesen, a helyzetének megfelelően a lehetőségeket.) SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka; Aktív korúak ellátása; Lakásfenntartási támogatás ; Ápolási díj; Átmeneti segély Temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások Családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás ; Köztemetés; Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság; Adósságkezelési szolgáltatás SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK I. Alapszolgáltatások

5 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi ellátások; Támogató szolgáltatás; Utcai szociális munka; Nappali ellátás II. Szakosított ellátási formák Ápolást, gondozást nyújtó intézmények; Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthon; Rehabilitációs intézmények Ami engem foglalkoztat, az emberi oldala ennek a tevékenységnek. 1.) Aki rászorul valamilyen segítségre, merje kérni! Gyakori eset, hogy azért nem veszi igénybe valaki az adható segítséget, mert szégyenkezést érez a család, amiért nem képes ellátni a feladatot. Fel kell mérni, mi az, amit már nem tudunk elvégezni és kérjünk segítéget! Jobb idegenek segítségére szorulni, mint valaki szükséget szenvedjen! Olyan az, mintha valaki szomjan halna inkább, mintsem a kezét kinyújtsa az előtte levő pohár vízért. Ha valaki Istenbe vetett bizalommal kéri, akkor nem a saját kudarcaként fogja megélni azt, hanem hála lesz a szívében Isten és emberek felé, akik a segítségére lesznek. 2.) Aki végzi a segítő tevékenységet soha ne feledje a mottóként írt igét! A szakértelem és a jó szándék szükséges minden munkában, de ha azt Isten iránti szolgálatként tesszük, akkor kaphatunk a munkavégzéshez türelmet, tiszteletet az emberek irányában, hálát és alázatot a mi Urunk felé, Aki a megerősítést adja. Övé a dicsőség mindörökké! Szeretettel: Somogyi Zoltánné (szociális munkás 06 20/ ) Még egy reformációt Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! Elnyel embereket a bűn ingoványa Neved, dicsőséged letaposva sárba Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! Szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk! Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Boros Gergely

6 Bodrogkeresztúri nyári alkalmak Június ig serdülő csendes hét Június ig csendes hét felnőttek számára Július ig ifjúsági csendes hét Az ifjúsági és serdülő hét költsége Ft/fő/hét, a felnőtt hét költsége Ft/fő/hét. A díjak csak a szállást és az étkezési költséget foglalják magukban. Lehetőség van részletfizetésre, amit Papp Lászlónál lehet megtenni. Az indulás időpontjáig kell befizetni a teljes összeget. Gyülekezeti Programok Ünnepi istentiszteleti rend Május óra Május 19 Május 20 Május 20 Május 25 Június 1-2 Június Konfirmációi vizsga és szeretetvendégség Pünkösd első napja. Konfirmációi istentisztelet, Pünkösd második napja Úrvacsorás istentisztelet, Pünkösd második napja 18 óra evangélizáció Gál Lajos szolgálatával 10 órakor a Ferenc tanyai temetőben lesz Leib Ferencné Hanuszik Dóra újratemetése Nyírszőlős. Evangélizáció Evangélizáció az Emmausban Gyülekezeti hírek A feltámadás reménységében temettük el: Bánszki Józsefné, Dr, Szalay Kornélné, Barkaszi István, Juhász József Tamás, Kovács Tiborné testvéreinket. Jézus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek énbennem! Jn. 14,1 Az elmúlt időszakban a keresztség szentségében részesült: Jaskó Zsófia, Vánczku Imola, Vánczku Emma Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Mk 16,16 Számlaszámaink: Nyíregyházi Emmaus Egyházközség: Emmaus Evangélikus Szeretetotthon: Emmausért Alapítvány: Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A. Telefon: , Fax: (42) ,

VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai

VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai VÁRUNK A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA III.évf. 3.szám 2014. október A reformáció vadhajtásai és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó (Prédikátor 10, 8b) A Reformáció úgy indult

Részletesebben

EMMAUS. gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, 2011. április 20. Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval.

EMMAUS. gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, 2011. április 20. Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval. Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval. Róm 12, 21 EMMAUS gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, 2011. április 20. 2011. HÚSVÉT ÜNNEPE A húsvétra való idei felkészülési idıszak

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Drága testvéreim az Úrban!

Drága testvéreim az Úrban! A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, X. évf. 2. sz., 2008 december Drága testvéreim az Úrban! Személyes életünkben, de gyülekezetünk életében is eltelt egy jó félesztendő mióta

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33) Kedves Testvéreim! A világon semmi sem történik véletlenül.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom:

Új Mustármag. Tartalom: Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2015. január - február Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július

Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július Június 21-22-én került sor Temesvárott a Generális Konvent éves rendes ülésére. Egyházmegyénk képviseletében Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok

Részletesebben