GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát"

Átírás

1 IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A majdnem túl kevés Ki a legveszélyesebb tag? Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE

2 tartalom Lelkészi köszöntés Dr. Tokics Imre: Emelt fővel járhatsz... 3 Események Vendégeink voltak a Fórum az Evangéliumi Egyházakért kéviselői 4 Az egyházi ingatlanrendezés 20 éve Művészeti Estek A József utcai Baptista Gyülekezet hangversenye 5 Média Megújul a Kontakt Rádió 6 Műsortervek a Kontakt Rádiónak 7 Ócsai Sándor lelkész Közösség Jelképek 8 Sorozatok Isten utolsó kegyelmi üzenete 10 - előadássorozat a hármas angyali üzenetről Dr. Szigeti Jenő: Az Atya Isten arcai 16 David Currie látogatása Lelki élet Erdélyi László: Várjon még...? 18 Imacsoport Gyürüs Panni: A majdnem túl kevés 20 Ki a legveszélyesebb tag? 21 Amikor Isten az emberek között munkálkodik 22 Nekrológ 23 Család Mit jelent a keresztény ember számára a pihenés? 24 Palánta Missziió 25 Könyvajánló 26 Szolgálati beosztás 27 Útravaló 28 A Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H-1062 Budapest Székely Bertalan u. 13. Telefon: (1) Lelkész: Dr. Tokics Imre A gyülekezet vezetője: Dr. Erdélyi László A lapot szerkesztette és készítette: Dr. Erdélyiné Halász Edit Programjainkról és gyülekezetünk életéről naponta új híreket közlünk weboldalunkon: A G YÜLEKEZETI H ÍRADÓ 1200 példányban megjelenő időszakos tájékoztató. Érdeklődők részére készséggel megküldjük postán kiadványunkat.

3 LELKÉSZI KÖSZÖNTŐ Emelt fővel járhatsz Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. (1Mózes 4:7) Hallgass a lelkiismeret szavára! Isten Káinnak mondta e figyelmeztetést, miután visszautasította az áldozatát, de testvérének, Ábelnek az ajándékát elfogadta. Ezért Káin indulatos, dühös lett, elhatározta, hogy erőszakkal oldja meg a problémát, majd később megölte Ábelt. Az emelt fővel való járás életformát jelent, ha a lelkiismeretünk helyesen működik, így ennek következtében nem alakul ki bennünk szégyenérzet. Az emelt fővel járás nem csupán egy testhelyzetet eredményez a hívő ember életében, hanem a Teremtővel kialakult belső viszonyt is kifejezi. Amikor a siker elérése érdekében megalkuvásra jutunk a lelkiismeretünkkel, és az evangéliumok elveinek gyakorlása helyett a mindenáron való érvényesülést tűzzük ki legfontosabb célunknak, olyankor csüggesztett fejtartásunkkal azt fejezzük ki, hogy valami nincs a helyén bensőnkben. Azt látom, hogy egyre kevesebb az emelt fővel közlekedők száma világunkban. Vajon miért? Valószínűleg azért, mert nem figyelünk oda a lelkiismeretünk csendes hangjára és szavára. A lelkiismeret is tud beszélni, kommunikálni és szólni, de ezt a szót és hangot el tudjuk nyomni önmagunkban. Azonban ennek a rendellenes cselekedetnek lesznek látható külső jelei, esetleg maradandó következményei az egyéniségünkben. Jézus követése, vagy érvényesülés utáni vágy? Világunk nagyon egyszerűen fogalmazva kétpólusú, az egyik felén találjuk meg a jó és nemes dolgokat: Istent, Jézust, az evangéliumokat; a másikon pedig a mindenáron való érvényesülést. A siker és a karrier nem a keresztény értékrend kifejező eszközei, mégis ma talán többet hallunk ezekről a kereszténységen belül is. Vannak emberek, akik a mindenáron való érvényesülésük érdekében feláldozzák belső identitásukat, értékrendüket, így ezáltal törés következik be bensőjükben. Egyik keresztény gondolkodó így fogalmazta meg ezt önmagában: Mert mit használ, ha mindenki dicsér, de lelkiismereted súlyosan vádol? Hiteles keresztény = egészséges lelkiismeret Testtartásunk gyakran kifejezheti hitünket és erkölcsi véleményünket is. Jézus fontosnak tartotta az emelt fővel való járást, ezért bátorít bennünket: Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lukács 21:28) A lehajtott fejjel élő keresztény nem hiteles, mivel hiányzik belőle az egészséges lelkiismeret jelenléte. Közismert, hogy fejhajtással fejezzük ki tiszteletünket egymás iránt, az idősebb korosztály irányába, amely teljesen elfogadott gesztus. Amikor a zsidó foglyok a több hónapos embertelen menetelés után fáradtan és elcsigázottan megérkeztek Babilonba, akkor Nabukodonozor király nagy fogadást rendezett győzelme megünneplésére az Eufrátesz-folyón. Hatalmas hajókkal cirkáltak Babilon városának falai közelében, külön zenekari naszádhajó követte a vezérkari hajót, a foglyoknak pedig a partról kellett szemlélniük az ünneplést. Nabukodonozor pedig azt vette észre, hogy a zsidó foglyok, bár megtörten, de továbbra is emelt fővel álltak. Kiadta tehát a parancsot, hogy a vállaikra homokzsákokat helyezzenek, hogy testtartásuk szolgai legyen. Emeld fel tekinteted a Menny felé! Vajon, milyen a mi testtartásunk, mint keresztényeké? Emelt fővel járunk-e a hétköznapjainkban? Elődeink jó példát mutattak számunkra, mindazok emelt fővel jártak, akik lelkiismeretük szavát követték. Ma pedig egyre inkább az emelt fő eltűnőben van egyházunkban, gyülekezetünkben. Amikor a pusztai vándorlás során Izraelt tüzes kígyók lepték el és sokan meghaltak közülük, Isten utasítására Mózes a tábor közepén egy rézkígyót helyezett el az egyik oszlopon. Mindaz, aki hittel tekintett fel a kígyóra, megmenekült, aki pedig nem, az elveszett. Mózes idejében sem lehetett lehajtott fejjel feltekinteni a rézkígyóra, ma sem lehet Jézus keresztjére másképp feltekinteni, csak emelt fejjel. Minél távolabb vagyunk lélekben Istentől és Jézustól, annál inkább elfelejtjük az emelt fővel való járást. A bibliai hithősök, a legnehezebb időben is emelt fővel jártak népük között. A három héber fiatal Dániel könyve szerint, amikor ott állt az aranyszobor előtt, és nem imádták, nem tisztelték azt, mert a Tízparancsolat tiltotta számukra, mit gondolunk, vajon lehajtott fejjel tették ezt? Nem, ők emelt fővel jártak, akkor is, ha teljesen biztosak voltak abban, hogy ezért a tüzes kemencében fognak meghalni. Az emelt fővel való járáshoz bátorság kell. Tudnunk kell azt, hogy amit teszünk, azt nem saját előmenetelünk érdekében végezzük, hanem azért, mert Istennek kívánunk szolgálni. Isten közelsége tartást, emelt fővel való járást eredményezett minden kor emberének. Ellenben a megalkuvás és a lelkiismeretünkkel való egészségtelen kompromisszum meghasonlást, fájdalmat eredményez, amely az emberi testtartásban is láthatóvá válik. A mai gazdasági és erkölcsi válság idején egyre megszokottabb csak és kizárólag magunkra gondolni, a másikat pedig eltaposni. Azonban a történelem, az élet nagy tanítómestere azt mondja számunkra, hogy azok az emberek, akik mindig csak magukra gondolnak, azokat a következő generáció könyörtelenül megsemmisíti. A Názáreti Jézusra tekints fel! Amikor a Názáreti Jézus emberré lett és Izrael poros útjait járta, tanította az embereket a mennyei Atyával való kapcsolatra, akkor Ő úgy kezdte minden napját, hogy feltekintett Istenre. Ez életelv, nem csupán megszokott cselekedet volt számára. Kövessük mi is Jézus egyszerű példáját, és teljesedjen életünkben Isten Szava, melyet Káinnak mondott el. Járjunk tehát emelt fővel, cselekedjük a jót, hogy örömmel tekintsünk ama nagy napra, amikor meglátjuk Őt szemtől szemben! Bárcsak hamar eljönne az a nap! Isten áldását kívánom életedre! Dr. Tokics Imre lelkész BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 3

4 ESEMÉNYEK május 12-én este a Fórum az Evangéliumi Egyházakért mozgalom képviselőit láttuk vendégül, hogy mutassák be gyülekezetünknek ezt az új felekezetközi kezdeményezést. A mozgalom létrejöttét az egyházügyi törvény következtében kialakult helyzet okán a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) kezdeményezte. Vendégeink voltak Szuhánszky T. Gábor az Aliansz főtitkára, Horváth István az Aliansz titkára és Bánki Lajos a Golgota Keresztény Gyülekezet Budapest presbitere. Az Evangéliumi Világszövetség (Aliansz) és a Hetednapi Adventista Egyház közös nyilatkozatában már 2007-ben az együttműködés különböző területeit javasolták, úgymint, közös imádkozás, bibliatanulmányozás, bibliaköri munkák, vallásszabadsági munkák, és a társadalom égető szükségleteivel való találkozást a krisztusi szeretet és egység szellemében. Ennek a közös szándéknak a megvalósításáról beszélgettünk nagyon jó hangulatban, annak a komoly felelősségnek a tudatában, amelyet Isten bízott az Ő népére. RAJKI ZOLTÁN és SZIGETI JENŐ: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig című tudományos munkájának könyvbemutatóját igen nagy érdeklődés mellett rendezhettük meg. Amint a könyvet értékelő tudományos munkatársak - Balogh Margit a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ igazgatója, és Török Péter a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének igazgatója - is megerősítették, ilyen mértékű feldolgozása az új protestáns egyházak történetének még nem történt meg eddig, ezért mindketten fontosnak tartanák, hogy ez a kiadvány hivatalosan is tankönyv legyen. Fotók: Németh Asztrid A tartalom mellett elismerést kaptak a szerzők is, mert annak ellenére, hogy kis részben ők is résztvevői voltak a 150 éves történelem nagy részének, mégis objektíven, elfogultság nélkül dolgozták fel a rendelkezésre álló hatalmas írásos dokumentumokat. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Politikatudományi Intézetének igazgatója vezette le a könyvbemutatót, és moderálta a hozzászólásokat. A programot az MTV A sokszínű vallás című műsora, illetve a Hatoscsatorna is felvette, és közvetíti. A könyvet a Gondolat Kiadó adta ki, és terjeszti. AZ EGYHÁZI INGATLANRENDEZÉS 20 ÉVE Tavaly év végén lezárult az egyházi ingatlanrendezés foyamata óta mintegy nyolcezer egyházi épület sorsa rendeződött, köztük több emblematikus ingatlan került vissza az egyházak tulajdonába. A tulajdonviszonyok rendezése elősegítette az egyházak hitéleti tevékenységének és társadalmi szolgálatának megújulását, jelentősen hozzájárult az egyházi intézményrendszer újjászervezéséhez hangsúlyozták többen is azon a június 12-én megtartott konferencián, amelyen az ingatlanrendezés folyamatát és tapasztalatait mutatták be az abban szerepet játszó állami és egyházi vezetők, szakértők. A Parlament felsőházi termében összegyűlt résztvevőket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte. Balog Zoltán nemzeti erőforrás miniszter szerint az elmúlt két évtizedből a magyar politika sok mindenre nem lehet büszke, de az egyházi ingatlanrendezés módjára igen. Az okból volt szükség erre, mert ezek az épületek az egyházaké voltak, a tulajdon márpedig szent, továbbá a célból, hogy az egyházak a közjót szolgálják vele. Ma újra átalakulás előtt áll az oktatási, a szociális és a kulturális intézményrendszer, és ehhez legalább olyan türelemre és együttműködésre van szükség a szereplőktől, mint az elmúlt húsz esztendőben. A folyamat befejezését levezénylő államtitkár, Szászfalvi László kifejtette: elsősorban nem igazságtételként látja a lezajlott folyamatot, hanem mint óriási lehetőséget az egyházi szolgálat bővülésére spirituális és társadalmi szempontból egyaránt. A Hetednapi Adventista Egyház két ingatlant kapott vissza, mintegy 169 milló Ft értékben. További 6 ingatlan visszaadását elutasította a törvény. Nem kaptuk vissza például a Gyarmati testvér által alapított és vezetett Kiadó épületét. A Konferencián egyházunkat Ócsai Tamás elnök testvér képviselte. Balog Zoltán miniszter úr személyes meghívására még jelen voltak dr. Tokics Imre, dr. Szigeti Jenő, dr. Erdélyi László és dr. Szigeti István is. 4 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

5 MŰVÉSZETI ESTEK Az április 7-i Keresztény Művészeti Est egy nagyon bensőséges, közösségi hangulatú Húsvéti Egyházzenei Ünnepély volt. Nem csak az énekkar, a szólisták, és Oláh Gábor szolgálatai voltak nagy hatással a a vendégekre, hanem az egész jelenlévő közönséget egy gyönyörű közös énekkel segítettük a húsvéti történet lényegének megértéséhez. A felolvasott passió történet, az elhangzott versek, valamint dr. Szigeti Jenő és dr. Tokics Imre húsvéti megemlékezései részleteiben felidézték Jézus áldozatának valós eseményeit, a zenei szolgálatok pedig segítettek az értelem és az érzelem összhangjának megteremtésében. A műsor végén mindenki szemében egy kis tűz égett, és a program elején megtanult énekkel mondtunk egy közös imát: Hadd lássuk Jézust... Ezzel is utalva arra, hogy a húsvéti áldozat értelme és célja Jézus második eljövetelével teljesülhet. Az ELTE Egyetemi Koncertzenekara a mostani koncerten is megörvendeztette a közönséget. Nem csak az előadott művek szépsége adott igazi békés, nyugodt, örömmel teli hangulatot az estnek, hanem a zenekar teljesítménye is lenyűgözött mindenkit. Kovács László karmester szerint fantasztikus összefogás, és koncentrálás kellett ahhoz, hogy különösen az utolsó művet - Dvořák E-dur szerenádját - ilyen színvonalon elő tudják adni. A szólisták - Dúlfalvy Éva és Sárhidai Zsuzsanna - virtuóz játéka is nagy tetszést váltott ki. A zenekar minden évben nagy örömmel jön el hozzánk, és mi is nagy szeretettel látjuk őket. Június 23-án este nagy örömmel vártuk a József utcai Baptista Gyülekezet énekés zenekarát. Ez a testvéri közösség fogadott be minket tavaly nyáron gyülekezetünk felújítása alatt. Ahogy a meghívóban is írtuk, a baptista testvérek egyik jellegzetes ismertetőjele, hogy nagyon szeretnek és tudnak(!) éne- kelni, zenélni. Isten különös áldása ez gyülekezeteik életében. Ezen az estén is ezt hallhattuk az egyházzenei művekben, Oláh Gábor vezényletével. Hallhattuk a fiatalok furulyaegyüttesét is, majd a programot J. S. Bach 100. kantátájának zárta, melyben szólót énekeltek: Kiss Rózsa, Kiss Edit, Szerekován János és Oláh Zsolt. Orgonán kísért Tarnai Endre. Igehirdetést Újvári Ferenctől, a gyülekezet lelkészétől hallhattunk. Mindenki érezte, hogy a művészet nem csak az emberi kapcsolatokért van, hanem a keresztény testvéri kapcsolatok erősítését, és Isten őszinte, hitből való dicsőítését is szolgálja. (Az estről készült Fotóalbum weboldalunkon látható!) B UDAPEST T ERÉZVÁROSI G YÜLEKEZET H ÍRADÓJA július 5

6 MÉDIA! ÉLŐ KÖZVETÍTÉS www. adventista.hu/terezvaros PÁL LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ - PÉNTEKEN ESTE 6 Óra A BIBLIA ALAPELVEI SZOMBAT ESTE 6 ÓRA A BIBLIAI SZABAD EGYETEM SZEPTEMBER 17-ÉN FOLYTATÓDIK HÉTFŐN ESTÉNKÉNT 6 ÓRAKOR Médiaevangélizációs műsoraink Felvett programjaink láthatók a PAX TV műsorán: (http://www.pax-tv.hu) Hétfő Az evangélium hirdetése Kedd Akkor és most... Előadások a Jelenések könyvéről Péntek 9.20 Akkor és most... Előadások a Jelenések könyvéről Szombat 9.00 Az evangélium hirdetése Műsoraink a HATOSCSATORNA TV-n: (http://www.hatoscsatorna.hu) Kedd Vallás és kultúra Szerda Vallás és kultúra (ism.) Péntek Vallás és kultúra (ism.) Jelenések könyve (ism.) Vasárnap 9.00 Vallás és kultúra (ism.) Jelenések könyve Vallási műsoraink a KONTAKT Rádióban Vallás és kultúra - dr. Tokics Imre és dr. Szigeti Jenő beszélgető műsora, minden második kedden 15 órától (ism), valamint második csütörtökön 13 órától. A Bibliáról - másképpen - Beszélgetés dr. Erdélyi Lászlóval minden második csütörtökön 13 órától, ismétlés minden második kedden 15 órától. Megújul a KONTAKT Rádió Szeptembertől nemcsak külsőségekben, külső arculatában, hanem tartalmilag, teljes műsorszerkezetében megújulva várja hallgatóit Terézvárosban, Budapesten a 87,6 MHz-en és a weboldalon. Három és fél év alatt a KONTAKT Rádió az egyik meghatározó rádió lett Budapesten. Ezt az eredményt szeretnénk most kamatoztatni egy letisztult arculattal, műsorrenddel és a hallgatók szolgálatába állítani. Szolgálatot írok, mert szolgálatot, missziót teljesítünk Önöknek, Önökért.Egy olyan rádiót építünk közösen, amelyben központi szerepet kap az evangelizáció, a vallás és a keresztyén kultúra. A TERÉZVÁROSI ADVEN- TISTA GYÜLEKEZET a rádiót a kezdetektől támogatja, és a Vallás és Kultúra című műsor több mint 150 (!) adásával meghatározó szerepet játszik. Ezúton is köszönöm dr. Szigeti Jenő és dr. Tokics Imre áldozatkész vállalásait. Nem véletlen tehát, hogy úgy gondoljuk, a jövőben együtt dolgozunk, teszünk a minél szélesebb körű közösség érdekében. Mint ahogyan Önök is tapasztalhatják, kikérjük mindannyiuk véleményét, annak érdekében, hogy munkánk minél eredményesebb legyen, a hallgatóság teljes megelégedettsége, a szakma bizalmának és elismerésének érdekében is. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen fontos szerepet tölthet be egy vallási közösségi rádió, mely úgy az idősebb, mint a fiatal korosztály számára örömöt és megnyugvást biztosít. Egyik napról a másikra nem tudunk tornyot építeni, de az bizonyos, hogy dr. Erdélyi László és dr.szigeti István hathatós közreműködésével, vezetésével, az Önök segítségével egy olyan biztos alapot teremtünk, melyre a jövőben határozottan építkezhetünk. Janovits András a Kontakt Rádió főszerkesztője Gyülekezetünkből több laikus tag lépett be a KÖZÖS- SÉGI RÁDIÓZÁSÉRT EGYESÜLETBE - és folyamatosan csatlakozik, azzal a céllal, hogy a KONTAKT RÁDIÓ megújításában minél többen részt vegyünk. A rádiót működtető Egyesület március-i ülésén került sor az új vezetőség megválasztására. Ennek eredményeként az Egyesület új titkárának választották dr. Szigeti Istvánt, az elnökség tagjának dr. Erdélyi Lászlót és Tyentés Lászlót. Az elnökség további tagjai: Janovits András (elnök), Lantay Miklós (alelnök), Róth Ágnes, Kaba Tamás. A Felügyelőbizottság tagjai: dr. Abaházi Attiláné, Kulcsár László, Varga Jánosné. A megújult vezetés át kívánja alakítani a KONTAKT RÁDIÓ szellemiségét és arculatát. A műsorterv új irányt vesz: megkezdődött az átalakítás egy vallási közösségi rádióvá, amelynek vázlatos terveit a következő oldalon olvashatják. A tervek szerint szeptemberig összeállítjuk a komplett műsort, és onnantól kezdve hivatalosan is vallásos rádióként működik a KONTAKT RÁDIÓ. 6 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

7 MÉDIA Kontakt Rádió A tiszta hang Uram, ilyen szolgák kellenek... MŰSORTERVEK A KONTAKT RÁDIÓNAK MIÉRT IMÁDKOZZUNK? 1. CSENDES PERCEK. Reggeli áhítatok 2. ÁLLJ MEG EGY SZÓRA. Napi bölcsességek, idézetek a Bibliából, aforizmák (napi 4-5 bejátszás). 3. KÖZÖSSÉGRŐL KÖZÖSSÉGRE. Különböző pozitív evangéliumi munkát végző közösségekről készülő riportműsorok, amelyek bemutatnák azokat az élő keresztény közösségeket, amelyeket megismerni szándékozunk. 4. ISMERJÜK MEG EGYMÁST. Bemutatni egyegy valláshoz tartozó élő csoportokat, gyülekezeteket, egyházi egyesületeket, munkaágakat. Nem a szervezetet, hanem a gyakorlati munkát. Alapkérdés: Hogyan éli meg a hitét egy csoport, egyházrész, gyülekezet, egyházi munkacsoport, egyesület? 5. ATYÁINK HITE. Az egyháztörténet pozitív hagyományai. Nem szervezeti, hanem kegyességtörténeti, lelkiségi hagyományai. 6. LELKI TITKAINK. Párbeszéd, kerekasztal beszélgetések a lakosság nagy többségét érintő kérdésekről. Meghívottak: orvosok, pszichológusok, lelkigondozók, mentál-higiénés szakemberek. 7. MIT JELENT MA KERESZTÉNYNEK LENNI? Beszélgető műsor 8. ÉRTED SZÓL! HÁZASSÁG, CSALÁD, GYER- MEK. Pozitív családépítő műsor: pl. a Gyűrűkúra, vagy a Váló-háló mintájára. Gyermekrovat mesékkel, gyermek bibliatörténetekkel stb. 9. TÉGED DICSÉR SZÍVEM. Keresztény művészek portré-műsorai (minden művészeti ágból). Bemutatás művészettörténeti értékelés, rövid biblikus mondanivaló. 10. ISMERJÜK MEG ÉNEKESKÖNYVEINK KIN- CSESTÁRÁT. Célja a gyülekezeti énekeskönyvek kincseivel megismertetni a hallgatókat, mivel ez minden felekezetiegyházi muzsika alapja. 11. KEDVELT DALLAMOK Kívánságműsor, részben általunk összeállított műsor, valamint lehetőséget adva kéréséknek is. 12. DÁVID NYOMDOKAIN. Fiatal művésznövendékek bemutatása 13. VERSBEN MONDOM EL Zenés irodalmi műsor, keresztény költők verseiből összeállítás zenével (hétvégén délután) 14. MIÉRT OLVASD EL? A pozitív biblikus kulturális értékeket tartalmazó könyveknek, folyóirat cikkeknek a szemléje. Kiállításokra esetleg pozitív tartalmú filmekre, DVD-re is felhívhatja a hallgatók figyelmét. 15. ARCÉLEK - ÉLETUTAK ISTEN KÖVET- SÉGÉBEN egyházi személyekkel, nemcsak lelkészekkel, hanem minden elhívatottságot érző egyénnel készített portrék sora, benne huszonnégyórás lelkészek 16. BIBLIAI NYOMOKON. A Biblia világával, nehezebben érthető bibliai szövegekkel ismertetne meg. Lehet interaktívvá tenni, a hallgatók kérdezhetnek 17. CSAK MÉRTÉKKEL! Egészséges élet, betegségek és annak elkerülési lehetőségei. étkezési szokások, ételreceptek; környezetvédelem 18. A BIBLIAI SZABADEGYETEM és a Bibliatanulmányok előadásainak közvetítése 19. ISTENTISZTELETEK közvetítése élőben, vagy felvételről. 20. PROGRAMAJÁNLÓ. Minden egyháztól kulturális programajánló, az általuk leadott ajánlásokkal, megjegyzésekkel hangbejátszással stb. 21. KÖNYVAJÁNLAT, REKLÁMOK. A legszebb és legértékesebb kiadványaink megismertetése a hallgatókkal. 1. A leggyakorlottabb riporter sem tud két rovatnál többet vezetni, mert ezt a munkát nem ötletszerűen, hanem rendszeresen kell végezni. Ki az a kellő intelligencia szinttel, ugyanakkor hívői látásmóddal rendelkező személy, aki ezt a hatalmas munkát el tudja vállalni és végezni fogja? - Uram, kellenek ilyen szolgák a Te üzeneted közvetítéséhez! 2. Végezzünk komoly munkát. Ne úgy harcoljunk, mint aki levegőt vagdos. Az igeszolgálat, a szószék, a sajtó, Kálebhez hasonló férfiakat igényel, akik cselekszenek, akik bátrak, akik élesen megkülönböztetik az igazságot a tévedéstől, s akik annyira odaszenteltek, hogy meghallják a hű Őrálló szavait. ( E. G. White) - Uram, kellenek ilyen szolgák a Te üzeneted közvetítéséhez! 3. A sajtó hatalmas befolyást gyakorolhat úgy a jóra, mint a gonoszra. Ez az eszköz a közvéleményt jobban befolyásolhatja, mint bármely más eszköz. A sajtó, ha Istennek szentelt emberek ellenőrzik, hatalmas eszköz lehet a jóra, hogy az emberekkel az igazságot megismertesse. ( E. G. White) - Uram, kellenek ilyen szolgák a Te üzeneted közvetítéséhez! 4. A missziós szolgálat támogatása anyagiakkal és eszközökkel mindenkinek feladata, akiknek az Úr több javat adott, mint amire naponta szükségük van. Mindig vannak olyan emberek, akik elegendő eszközzel rendelkeznek a média támogatásához, csak rá kell jöjjenek, hogy az Úr azokat nem feleslegként, vagy a saját igényeik kielégítésére adta. - Uram, kellenek ilyen szolgák a Te üzeneted hirdetéséhez! BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 7

8 KÖZÖSSÉG Jelképek A jelkép: valamely gondolati fogalmat érzékeltető jel, amely képzelettársítás folytán nemcsak a kifejezendő fogalmat helyettesíti, hanem vele kapcsolatban különböző érzéseket, hangulatokat, egész gondolatsorokat tud felidézni. A Terézvárosi Gyülekezet elhatározta, hogy tovább lépünk a megújulás és a reformáció útján. A június 23-án megtartott közösségi napon meghatároztuk azokat a kiemelt témákat, amelyekkel a következő negyedévben gyülekezetünk komolyan foglalkozni fog: Önvizsgálat - felelősségünk Az első sorban küzdők sorsa A korábbi tagjaink visszavezetése A keresztény elvek iránti hűség Aggodalom az ifjúságért Az erkölcsi tisztátalanság következményei A hűséges szolgálat Mindezen gondolatok összefüggésben vannak az elmúlt negyedévben kapott tanításokkal, amelyek a hármas angyali üzenet ránk vonatkozó mondanivalóját elemezték heteken át (lásd oldal). Ugyancsak ezeket erősíti meg a hitelveinkről szóló tanítások átismétlése, minden szombaton este. CÉLUNK: Megtisztítani az utat a késői eső számára, ami által erőt nyerhetünk Istentől a rendkívül nagy jelentőségű média evangélizáció sikeres megvalósításához. Eltervezett cselekedeteinket hitünkre alapozzuk, mivel a hit cselekedetek nélkül meghal mondja Jakab apostol. A hit és a cselekedetek egyik legfontosabb összetartó ereje a jelképek bibliai rendszere. Nagyon fontos ezekre figyelnünk, és ezeket betartanunk. A jelkép a hit és a cselekedet között helyezkedik el. Hitünket jelzi, és megalapozza, érzelmileg, értelmileg egyértelművé teszi cselekedeteinket. A jelképek megtartása nélkül nem igazolhatjuk hitünket, mert Jézus határozottan kijelentette: Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül (Mk. 16,16). A keresztség jelkép, amellyel nyilvánosan megvallhatjuk hitünket. De az is igaz, hogy a jelképek megtartása önmagában nem elegendő. A hitnek és a cselekedeteknek valódinak kell lenniük. A gyülekezeti tagság jelkép, mivel önmagában semmi köze az üdvösségünkhöz, de mégis igazolja a közösség iránti elkötelezettségüket. A gyülekezetnek kötelezettségei vannak azok iránt, akik bűnbe estek: figyelmeztetni, útbaigazítani, és ha lehetséges, helyrehozni és építeni. Ints, feddj, buzdíts - mondja az Úr - teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim 4:2) Itt nem arról van szó, hogy Krisztus szabad kezet ad mások megítéléséhez. Az ítélet egyedül Isten joga. A gyülekezet szervezeti rendjén belül azonban elsősorban a jelképek azok, amelyek segítenek bennünket a bűnöktől való elhatárolódásra. Aki nem tartja be azokat a jelképeket, amelyeket Krisztus egyértelműen meghatározott, vagy olyan jelképeket visel, amelyek ellentétesen hitelveinkkel, az vagy azt jelzi, hogy nincs hite, vagy azt, hogy cselekedetek nélkül már halott. Ezekkel az embertársainkkal felelősségünk teljes tudatában kell bánnunk. Sámsont Isten sokáig elhordozta, de amikor annyira átadta magát a bűn hatalmának, hogy titkát elárulta, az Úr eltávozott tőle. Jóllehet ereje nem hosszú hajában rejlett, de ez Isten iránti hűségének jele is volt. És amikor ezt a jelképet feláldozta szenvedélye kielégítésének, elveszítette az ezzel járó áldást. (E. G. White: Pátriárkák és próféták 527. o.) A hívő ember jelképei szinte összefoglalhatatlanok. Számtalan tanács van a Bibliában, amelyek azt jelzik, hogy minden tettünket meghatározza valamilyen nagyon egyértelmű jelkép. A szennyezett víz az Istentől elszakadt embert jelképezi, a só viszont a vizet egészségessé teheti. Mi vagyunk a világ sója. Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt, amelyet Jézus még halála előtt is megerősített: Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom. Vala pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsópra tévén azt, oda vivék az ő szájához. (Jn 19:28) A legfontosabb jelképrendszert mindenképpen az áldozati szertartás tartalmazta, amelynek a lényege ez volt: Az evangéliumot jelképező ősi rítusban nem lehetett hibás áldozatot vinni Isten oltárára. Az áldozatnak, amely Krisztust szimbolizálta, hibátlannak kellett lennie. Isten utal erre Igéjében, hogy gyermekeinek - szent és feddhetetlen élő... áldozat -nak kell lenniük. Így fogalmaz: Igy állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. (Ef 5:27) Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 12:1) (Próféták és királyok 147. o.) 8 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

9 De nem csak mint egyéneknek kell betartanunk a jelképeket. Ez vonatkozik a közösségre és az együttlétre is. Az Úr házának jelképei egyszerűek és könnyen érthetők. Az általuk bemutatott igazságok mély jelentőséggel bírnak számunkra... (Tanácsok a gyülekezeteknek 340. o.) Amikor gyülekezetünket felújítottuk, például a fehér szín és a világosság jelképeit alkalmaztuk az imaterem belső kialakításánál. A fehér szín a bűntelenséget jelképezi, mivel a Bibliában minden szent lény ruhája fehér, a fény pedig az igazságot, amelyet nekünk, mint a világ világosságának képviselnünk kell. Ezek látható a mennyei istentiszteleteken is, amelyekről a Jelenések könyvében olvasunk. Ha ezekkel ellentétben a vörös színt alkalmaztuk volna, vagy a fény helyett pedig a homályt, akkor egyértelműen jelképeznénk, hogy a nagy veres sárkány tisztelői vagyunk (Jel 12:3), amit a homály jelképe is megerősít: Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. (Péld 4:19) Isten tehát a pátriárkák és a próféták, valamint az előképek és a jelképek által szólt a világnak a bűntől Szabadító jöveteléről. (Próféták és királyok 434. o.) Most pedig szintén vannak megbízottai, és vannak jelképei is, amelyeket az utolsó üzenet hirdetésére szeretne felkészíteni, a késői eső kitöltetése által. A hármas angyali üzenet jelképekkel van tele. A késői eső is jelkép, amelynek mindent elsöprő hatása lesz. Ezért nagyon hasznos számunkra, ha megfogadjuk E. G. White tanácsát: Ha az emberek úgy tanulmányoznák a Bibliát, ahogyan kellene, akkor éles értelemmel bírnának. A Biblia tárgyai, kifejezéseinek méltóságteljes egyszerűsége, a bemutatott nemes eszmék oly képességeket fejlesztenek az emberekben, amelyek máskülönben nem fejlődhetnének ki. A Bibliában határtalan terület nyílik a képzelet számára. A tanuló a Szentírás magasztos tárgyainak tanulmányozása után tisztább, emelkedettebb gondolatokkal és nemesebb érzelmekkel kerül ki jelképes ábrázolásainak társaságából, KÖZÖSSÉG mintha bármely más emberi eredetű mű olvasásával töltené idejét, nem is beszélve a haszontalan könyvekről. (Tanácsok a gyülekezeteknek 99. o.) Isten népének minden mozdulata, cselekedete, bizonyságtétele, megjelenése jelkép kell legyen, amely által Isten üzenetét közvetítjük. Ne mondjunk le ezekről a jelképekről kényelmünk, lustaságunk, szendedélyeink kielégítése miatt. Ezekre e jelképekre utal Isten komoly kritikája az utolsó idők népére. A laodiceai langymelegség kedvelése ugyanaz, mint a fény helyett a homályba burkolózás, az első sorba tömörülés helyett a hátra húzódás. Ezt mondja Jézus nekünk, a tanítványainak: Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Luk 11:35 ) Dr. Erdélyi László Kórusnap Érden Június 30-án egy évadzáró közösségi napot tartottunk a Gyülekezet Énekkara részére. A délelőtti istentisztelet után Érdre mentünk az Erdélyi házaspár meghívására. A nagy meleg miatt éppen a diófa alatt volt a legkellemesebb ebédelni, és társalogni, amely közben bemutatkoztak a kórusnak a KONTAKT RÁDIÓ vezető munkatársai: Janovits András, Lantay Miklós és Róth Ágnes, majd megérkezett Oláh Gábor és felesége, valamint Tarnai Endre és az ő neje is. Nyerges Pál és Csurka Adrián, Stúdiónk munkatársainak segítségével készítettünk egy riportfilmet, amelyben a rádiósok kérdezték a kórus tagjait. A délutáni istentiszteletre az Érdi Gyülekezetbe mentünk ismét, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az istentiszteleti szolgálat után elénekeltük a magunk örömére az idén tanult legszebb énekeket, amelyhez csatlakoztak barátaink és az érdi kórustagok is. Ennek a napnak az emléke fent fogja tartani bennünk a szolgálat iránti hűséget egészen szeptemberig, amikor folytatjuk a próbákat és a zenei szolgálat továbbfejlesztését. (A programól készült Fotóalbum weboldalunkon látható.) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 9

10 SOROZATOK Isten utolsó kegyelmi üzenete A hármas üzenet az örökkévaló evangélium (Jel 14,6) kibontása, három nézőpontból. Ezért a Biblia egyik lényeges mondanivalója a mai embernek. Nem sajátítható ki, nem az a szerepe, hogy megkülönböztesse az adventistákat a többi keresztényektől, hanem Istennek az az időszerű üzenete, amire az emberiségnek szüksége van a mai zűrzavaros gazdasági, társadalmi életben. D. S J D. T I P - A prófécia nem a jövő eseményeit, hanem az azokat mozgató törvényszerűségeket, a lelki hátteret, a lényeget mondja el, melyeket ismernünk kell. Életünk mindennapi harcaiban, gyötrődéseinkben és örömeinkben ezek a törvényszerűségek világítják át az életünket, mely így lesz értelmes. Tehát nem az a lényeges, hogy például egy világhatalommal mi lesz, mert a sorsunk nem ezen dől el, hanem azt mondja el, hogy ami történik kicsiben és nagyban a mindennapi élet ezer valóságában, az mit jelent az én életemben, és ez segít eligazodni. Ezért a Jelenések könyve képeit ne címkézzük fel, hogy mi mire vonatkozik, mert a végén úgy maradunk, hogy ránk nem vonatkozik semmi. A három angyal üzenete Isten utolsó felkínált szövetsége. Nem ijesztgetés a jóléti társadalomban és a lelki Laodiceában élőknek. Nekünk nem félelmet kell kelteni az emberekben, hanem az amúgy is zűrzavaros életben be kell mutatnunk Isten újból felajánlott szövetségét. A hármas üzenetben az első egy lelkületi alap: Féljétek az Istent.. A második egy történeti háttér: Leomlott Babilon. Ezen a háttéren kell félnem az Istent, megélnem, hogy eljött az ő ítéletének órája, és ezen az alapon kell megtanulnom imádkozni. A harmadik, egy döntésre felszólítás: kinek a tulajdonjegye van rajtad? - és mindannyian döntés előtt állunk! A Jelenések könyve nem a világról szól, hanem az egyházról a világban. Isten használni akarja népét. A könyv látomásai bemutatják az egyház szerepét a világban, azt a tragikus folyamatot, ahogy az egyház megkísértetik és a földi hatalmak eszközévé és kiszolgálójává válik, miként adja el az evangélium hitét az egyház pillanatnyi előnyökért, és hogyan romlik meg. A könyv látomásaiban az Isten történelmi ítélete tárul fel, mely nem azért következik be, mert a világ olyan amilyen, hanem mert az egyház nem tölti be a hivatását. Ezért a Jelenések könyve csúcspontja a nagy küzdelem bemutatása. A lelki harc Sátán és segítői - akik az önzés törvényét, a szeretet végső tagadását, a hamis istenség imádatát, az öncélú, önpusztító életet képviselik -, és Isten népe között folyik. Itt a könyv csúcsán hangzik fel a hármas üzenet, mert ez a kulcsa az egész történelemnek, és a mi életünknek. Minél közelebb kerülünk Jézus eljöveteléhez, annál sürgetőbb az örökkévaló evangéliumnak a hirdetése. Ezért fontos ez az üzenet. A három üzenet összefügg, és reflektorként világít az örökkévaló evangéliumra. Az örökkévaló evangélium a biztos pont, amitől minden elnyeri a maga értékét. Ha elfeledkezünk a megváltás jó híréről, hogy Jézus újjá akar teremteni, hogy más emberként éljünk már itt a földön, akkor másodlagos lesz az életünkben ez az evangélium. Ha ebből a prófétai könyvből jósolni akarunk, akkor egyrészt csalódni fogunk, másrészt eltévedünk a lelki sötétségben, és zsákutcába kerülünk. Isten számára a történelemnek egyetlen célja van, hogy a megteremtett ember újjáteremtett ember ISTEN AZT AKARJA, HOGY AZ ÉG KÖZEPÉN REPÜLŐ ANGYAL TE LEGYÉL ÉS ÉN, AKIK HIRDETIK AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUMOT. legyen, a teremtéstől az újjáteremtés diadaláig vezet ez a könyv. Isten azt szeretné, hogy az örökkévaló evangélium hirdetésével elmondjuk a világnak, hogy van megoldás! Ma nem a végidők borzalmairól kell beszélni, hanem arról, hogy Isten nem hagyja elpusztulni az emberiséget, és van menekvés! Nekünk egy feladatunk, célunk van: ezt a megmentő üzenetet a mai ember mai kérdéseire válaszolva hirdessük. FÉLJÉTEK AZ ISTENT! (Jelenések 14:7) Ez az első üzenet arról szól, hogy eljött Isten ítéletének órája, a végső időkben élünk. Változásra, életújulásra van szükségünk. Ezt a sürgető felhívást senki sem kerülheti el, ez az emberiség közös ügye. Ez az üzenet egy olyan felszólítás, ami az egyedül biztos a megoldáshoz vezet. Ennek lelki alapja az istenfélelem. Hogy állunk ezzel? Elmondjuk, hogy minden nap szoktunk imádkozni. De odafigyelünk, mit imádkozunk, mit mondunk? Megszokott vallásos liturgikus cselekvés csupán az imádság? Sokszor már csak magunknak imádkozunk? Féled az Istent? Az istenfélelem nem rettegés, hanem egy csodálatos érzés: féltőn szeretés, azért féljük, mert szeretjük. Ilyen az Istennel való kapcsolatunk? Vagy az Isten valahol a messzeségben van, mi pedig itt vagyunk, és az életünkben nincs jelen. Isten a legközvetlenebb társad? Ő az, aki minden dolgodban jelen van? Az ég közepén repülő angyal hangos szóval, vagyis nagy erővel hirdeti az üzenetet. Mi- 10 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

11 SOROZATOK Minél közelebb kerülünk Jézus eljöveteléhez, az örökkévaló evangélium hirdetése annál inkább a központba kerül. kor figyelmeztettél bárkit arra, hogy félje az Istent? Mikor gondolkodtál egyáltalán ezen? És mikor beszéltél erről valaki mással? Istent félni az jelenti, megismerni az akaratát, tisztelni azt, és az első helyre tenni az életünkben. Aki nem féli Istent, az nem is tudja dicsőíteni. Hiába jár templomba, hiába imádkozik, hiába énekel, nem érti, és nem akarja megérteni az Isten jelenlétét az életében. Hiszünk-e abban, hogy mi teljes valónkban az Úré vagyunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy az Úr az életünk egy fontos része. Mert nem ugyanaz. A maradék nép feltette életét arra, hogy teljes mértékben az Úré, bármi történik vele. Aki féli az Istent, az megtartja Isten rendeléseit és komolyan veszi a bűnbánatot. A maradék nép különleges ismertetőjele, hogy olyan közösséget alkotnak, amely páncélként védi őket. Van-e közöttünk ilyen összetartó erő? Dicsőséget adsz Istennek? Nem szépeket kell mondani, mert az ajkunkon hazuggá lettek a szavak. Ha nincs jelen az életemben Isten, a legszebb imával is hazudok. Akkor adok neki dicsőséget az életemmel, amikor megjelenik a szívem templomában. Eljön az ítéletem órája. Ez nem szent fenyegetés számodra. Az ítélet és örökkévaló evangélium elválaszthatatlanul összetartozik. Isten ítélete kiszámítható. Megvannak és ismertek, világosak és egyértelműek a feltételei. Isten ítélete, az Isten kegyelme. Miért? Az ítéletre nekem van szükségem. Isten úgy nevel, hogy minden tettem következményét lássam. Isten elmondta azt az erkölcsi tervrajzot, ami szerint ítél. Nem engedi, hogy a bűn végképp tönkretegye a világot ez a kegyelme. Ezért féljétek őt, és éljetek Isten valóságában, és ebből fakadóan imádjátok őt. Így megérted, hogy mi miért történik az életedben, és látod, érted, hogy a világban is miért történnek az események. Imádod Istent? Az életünk elején Isten áll, ő teremtett minket, és ezért mondja örökké való evangéliumában, hogy: imádjátok!, mert ez a Jézus Krisztus fog újjáteremteni. És mindnyájunknak egy esélye van, ezért élünk, hogy lássuk, értsük, hogy Jézus Krisztus el akarja kezdeni az újjáteremtést bennem és bennünk: MOST! Az egyetlen kérdés: akarod-e? Kész vagye, hogy féljed az Istent, vele járj, jelenlétében élj, néki adj dicsőséget, tudva azt, hogy az ő ítéletének órája itt van, mert a bűn tönkreteszi az én és a te életedet, a természetet, az emberi és az Istennel való kapcsolatot, a vallásokat egyaránt. Ezért imádod-e őt? Mert ha igen, akkor ez a hitvallás a gyakorlati életben megvalósul. Ma a világnak nem ideológiákra, nem kampányokra, nem szervezetekre, nem hatalmi konstrukciókra, hanem Krisztust követő emberekre van szüksége, mert a világ sóvárogva várja ezt. LEOMLOTT BABILON! (Jelenések 14:8) Egy másik angyal követi az elsőt. Váratlanul tűnik fel az égen, hiszen az előző üzenet mondanivalóján gondolkodik a világ. Ez azt mondja: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város... Babilon (héberül Bábel) fogalma végig húzódik a Jelenések könyvén. Először Bábel tornyával találkozunk az Ószövetségben, ami leomlott. Bábelnek szelleme: megmentjük magunkat, túljárunk Isten eszén. A mai napig divatos ez a gondolkodási mód. Ennek azóta is az a következménye, hogy ember emberrel nem ért szót. Nem egy japán nem ért szót egy angollal, magyar és magyar sem érti egymást. Ez az életünk nagy problémája. Ez Bábel első rontása. A másik előfordulása Babilonnak az Új-Babilóniai Birodalom hármas szövetsége, egy olyan érdekes jelenség a történelemben, mely a 21. században ismétlődik. Ez lényében nem más, mint egy ideológiai, egy katona-politikai és egy gazdasági hatalom szövegsége. Babilon egy olyan politikai és vallási hatalom volt, amely tudatosan szembe helyezkedett Izrael Istenével. Amikor Kr. e ban fogságba vitték a zsidókat, lenyűgözte őket a kor legnagyobb metropolisza. A Jelenések könyve idején, Kr. u ban pedig Babilon egy olyan elnevezés, kép, amely a történelemben folyamatosan megismétlődik, és az Istenhez hűséges emberek elnyomásának emberi szervezetét szimbolizálja. Ha hűséges vagy, akkor meg kell, hogy halj. Ha nem, akkor meg kell, hogy hajolj Babilon előtt. Valaminek meg kell halnia: vagy a tisztességednek, vagy a becsületednek, vagy a hűségednek, vagy az életed veszik el. Ézsaiás Babilont és Sátánt azonosítja. Hogyha meg akarod ismerni, milyen Babilon, tekints Sátánra. Mit jelentett akkor, Kr. u. 100-ban? Ez egy fedőnév volt, Róma nevét jelentette. Amit évszázadokkal korábban Babilon tett Isten és népe ellen, Kr. u. 100-ban ugyanazt tette Róma a keresztények és Isten ellen. És az ő paráznaságának haragborából.. A parázna jelző azt mutatja, hogy tisztátalan. Róma felmagasztalja magát, mint aki egyenlő az Istennel. Az ókori Babilon szerepét tehát átvette egy hamis triumvirátus: egy tökéletes politikai-vallási szövetség, amely a teremtő Isten helyett önmagát isteníti, és ezt várja el a világtól is: engem imádjatok! Emberi megoldásokat alkalmaz az isteni megváltás ténye helyett, olyan emberi programokat valósít meg, melyek ellentétben állnak az evangéliummal, a Biblia tanításával, és amelyek távol tartják a világot Istentől. A végidőben ki a Babilon? Babilon nem egy egyház, nem egy politikai hatalom Babilon egy világszellem, amiben élünk, és amely uralja a mai világunkat, melyet úgy hívunk, hogy globális társadalom. Ebben benne van az egyház, a politikai és gazdasági hatalom. Honnan ismerjük meg az új egységet, az új vallást a modern Babilont az utolsó időben? Arról, hogy teljesen ellentétes lesz a Biblia és az evangélium tanításával. Jézus alázatos jellemén semmi nem lesz fellelhető a modern Babilon szervezetében: büszke, önelégült, hatalmas, erőszakos, végső kiteljesedésében önmagának isteni tekintélyt, autoritást parancsoló hatalom/ szövetség lesz. Babilon mondhatjuk így: a démonizálódott világ. Elesett Babilon, mely az ördögök lakhelyévé lett. Nem kísértetekről van szó, hanem tisztátalan szellemi lényekről, melyek tele vannak a világunk tisztátalan szellemiségével. Tisztátalan eszmerendszerek korlátlanul terjednek, és nagyszerűen érzik magukat a mai Babilonban. A világban minden a részegítésen, a megtévesztésen fordul meg, a manipulokrácia kiteljesedik. A médiákban szemrebbenés nélkül hazudnak, és sokan ezt a gondolkodást követik. Mindent az átkos gyanú, a hátsó gondolkodás ural. Ma már hova-tovább szégyellni kell a becsületességet, vagy ha valaki valakiben, vagy Istenben hisz. Ez Babilon lelki háttere. Babilon megrészegíti a földet: a BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 11

12 SOROZATOK látszat világában élünk, melyben a pénz virtuális hatalma vette át a teljes irányítást. A mai Babilont egy virtuális (nem valós) hatalom irányítja. Ebből a borból iszik minden nemzet és vele paráználkodnak a föld királyai, a politikai hatalom, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Ezt olvashatjuk, hallhatjuk nap, mint nap minden médiában. A második angyal kit figyelmeztet? Mindazokat, akik Babilon szellemiségével, gondolkodásmódjával valamilyen kapcsolatba kerültek, általa meg vannak tévesztve, vagy azon gondolkodnak, hogy Babilont követik. A föld lakosai, akik tisztelik Babilont, nemzetek, hatalmak, királyok, birodalmak, országok. A Babilont követők lelkileg gyengék, de lehetőséget kapnak ennek felismerésére és a megtérésre. Sokan állnak Jézus oldalára, hátat fordítva Babilonnak, Istent fogják imádni a korábban általuk isteni tiszteletben részesített Babilon helyett. Babilon rövid életű lesz, nem fog évszázadokon át erősödni, bár hamar elterjed a világon, mindenki imádni és tisztelni fogja. De a második angyal figyelmezteti az egész világot, hogy Babilon elbukik majd. Mikor fog elbukni Babilon? Amikor elterjed a földön, amikor mindenki imádni fogja, hirtelen és váratlanul. Mindenkit meg fog döbbenteni, emberi módon kiszámíthatatlanul tűnik el ez a politikai-vallási hatalom. Oly bizonyos Babilon bukása, hogy máris bekövetkezett tényként tekinthetjük. Mikor? Az idők végén. Jézus második eljövetele közvetlenül Babilon bukása után következik be. Ez is egy jel lesz. Akik ellenálltak Babilon borának, nézeteinek, befolyásának, azok hűségesen várják Jézus második eljövetelét. Mi nem hiszünk a világvégében, de tudjuk, hogy a világnak hamarosan vége lesz, mi Jézus Krisztus visszajövetelében hiszünk, ezt várjuk, mely nem a világ vége, hanem annak beteljesedése lesz. Babilon korában élünk, és Isten azt az üzenetet adja a szánkba, hogy leomlott Babilon. Mikor kell erre felkészülni? Nem ma, hanem tegnap. Ma már erősödni kell. Ebben a helyzetben mi Isten népének a feladata? Fussatok ki belőle én népem (Jel 18:4) Mit jelent ez? Vonuljunk egy lakatlan szigetre? De a mi küldetésünk Babilonba szól! A babiloni fogságból a zsidók nem akartak hazajönni a kialakult érdekeik miatt, hiszen a 70 év alatt tehetős kereskedők lettek. Nem futottak ki Babilonból vissza a sivatagos, szegény országba. Ennek prófétai képe mutatkozik meg itt. Ébredj szedd össze erődet. rázd le magadról a port és kelj fel oldd le nyakadról a bilincset! (Ézs 52) Oldd le te magadról a bilincset, mert nem külső erőszak tart téged fogságban, hanem a belső érdeked tart fogva. Ma Isten népével ugyan ez a probléma. Erősek a belső bilincseink. Ébredj! Oldd le a bilincset, ez a feladatunk. A lelki álom következménye, hogy a jóléti társadalomban nem éljük át Isten jelenlétének a tudatát, hogy itt van köztünk. Babilon bora bennünket is részegít, nem vesszük észre, hogy ez a fogyasztói társadalom összeomlott, de mi magunknak még újabb Bábel tornyokat építünk. Uram, várlak, de még ne jöjj, mert még élvezni szeretném, amim van. Prédikáljuk az evangéliumot, de az életünk mást mutat. Hogy lehet hát kifutni Babilonból? A kifutás nem helycserét jelent. Az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. A megoldás Isten jelenlétének a tudata. Ha ez megtörténik, akkor együtt járok az Istennel, aki ott van az életemben. Nem lesz tehát kifutás Babilonból, hanem a gondolkodásmódom megváltozik, nehogy Babilon szelleme maga alá temessen. A második angyal üzenete tehát egy történelmi kép arra, hogy milyen helyzetben kell az örökkévaló evangéliumnak hirdettetnie. Azonban ez nem pusztán egy diagnózis a világ állapotáról, hanem több: benne rejlik egy program, ami tulajdonképpen az evangélium megélésének a módja. Egy figyelmeztetés felénk, hogy szükség van átgondolni dolgainkat. Ne a próféciákat akarjuk ráhúzni a történelemre, és ne találjunk ki szent futurológiát, hogy mi lesz a jövőben és ne Armaggedonról fantáziáljunk, hanem ma, a babiloni világszellem korában megértsük, hogy lehet félni az Istent és néki dicsőséget adni, és hűségjelét viselni a homlokunkon. Hogy el lehet kerülni azt a nagy összeomlást, ami már lényegében bekövetkezett, csak még nem látszik, hogy mi ne maradjunk Babilon romjai alatt. A MEGOLDÁS ISTEN JELENLÉTÉNEK A TUDATA. A GONDOLKODÁSMÓDOMNAK KELL MEGVÁLTOZNIA, HOGY NE BABILON SZELLEME TEMESSEN MAGA ALÁ. HA VALAKI IMÁDJA A FENEVADAT, ÉS BÉLYEGÉT FELVESZI... (Jelenések 14:9) A harmadik angyal egy nagyon komoly, figyelmeztető üzenetet hirdet meg. Megjelenése az ég közepén azt jelenti, hogy a világ bármely részén hallható és látható. Nagy szóval hangzik az üzenet, nem suttogva, hanem erővel és határozottsággal, ami azt jelzi, hogy mondanivalójában semmi sem ad okot a bizonytalanságra, kétségre. A fenevad bélyegéről a Jelenések könyve 13. fejezetben olvashatunk, mely egy olyan kifejezés, amelyet az ókori ember tökéletesen értett: a tulajdonviszony megjelölését szolgálta a bélyeg. A fenevad jele, bélyege azokat az embereket jelöli, akik imádják, vagy imádni fogják a fenevadat, vagyis vallásos tiszteletben részesítik és Istennek kijáró tiszteltet adnak neki, ezáltal pedig nem Isten tulajdonához tartoznak. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére... Mi is az a bélyeg? A Jelenések 13. fejezetében megjelenő képek, a Sárkány segítői a két fenevad, a vallási-ideológiai és a katonai-gazdasági hatalom bekeríti az ember életét, egészen az élet lehetőségéig, hogy se ne adhassanak, se ne vehessenek. Egy politikai, ideológia, gazdasági kényszert alkalmaz az embereken ez a hamis háromság. Ennek lényege, hogy elnyelje a bennem megszülető Krisztust. A kérdés itt is az imádat, melynek érdekében ez a hamis háromság részegít, azaz a józan ítélőképességet veszi el. Azt akarja, hogy ne tudjak józanul dönteni. Ez a hármasság (is) bélyeget tesz a homlokra. A lényeg az, hogy ez a bélyeg kié? Vagy a fenevad (hamis hármasság) bélyege, vagy Jézus Krisztus bélyege. A Tízparancsolat, életünk tervrajza közepén áll a negyedik parancsolat, az első kőtábla összefoglalója, és a második kőtábla alapja. A hamis hármasság ezt a tartóoszlopot akarja kiütni. Miért? Imádjátok a Teremtőt, mondja a negyedig parancsolat. A mai élet nagy kérdése az, hogy Babilon logikája érvényesül, az evolúciós elgondolás ami nem arról szól, hogy a fáról lejöttünk, vagy nem, hanem a fenntartható fejlődés dilemmája és válsága, amiben élünk -, vagy ezzel szemben ott áll a Teremtő Isten, aki a világ és a mi életünk előtt is ott áll. Mi az 12 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

13 Istentől indultunk el, az életünk elején és a történelem végén is ő áll. Sorsunk-e a Krisztus? A Teremtő Isten hol van az életünkben? Krisztusi indulat van bennünk, változunk emberileg, elindult bennünk Jézus újjáteremtő munkája? Az ő bélyegét viseljük? Evolúció-vagy teremtéshit? Ezért nyilvánvaló, hogy mi a bélyeg, a pecsét: ez a szombat, a teremtés emlékünnepe. Miért támadja a hamis hármasság ezt a tartóoszlopot? Ha nem tudsz leállni szombaton, akkor becsavarodsz, neurotikus idegbeteg leszel. Ha elfelejtkezel a közösségről, kiégsz. Ha Istent bezárod a templomba és nincs élő jelenléte a mindennapi életedben, ez a kapcsolat megtörik. Ha mindezek megtörténnek, a hamis hármasság ekkor győz feletted. A szombat Isten elgondolása szerinti megünneplése, a krisztusi bélyeg. Az óriási veszély az, ha Babilon gondolkodásmódja és logikája belopakodik a szívünkbe. Ez a laodiceai langymelegség: gazdag vagyok, semmire sincs szükségem. Van prófétai látásunk (nem magyarázatunk!) arra, hogy a kereszténység lényege ma az, vajon élem-e a Jézussal való személyes kapcsolatot? Az Úr itt van velem, köztünk? Mi a jele a hamis hármasságnak? Ennek az ellenkezője: evolúció, önmegvalósítás, erő, a gazdasági megoldások illúziója, a GDP bűvkörében gondolkodunk és élünk, a jó az, amit valaki majd megmond, és mindenki ahhoz kell, hogy igazodjon, feladjuk a szellemi szabadságot. A mai emberiség döntési helyzetben van, mindenki egyéni döntés előtt áll: ki mellett döntök, kinek a bélyege van rajtam? A mai emberiség döntési helyzetben van, mindenki egyéni döntés előtt áll: ki mellett döntök, kinek a bélyege van rajtam? A fenevad, a hamis háromság rendkívül aktívvá és erőssé válik az utolsó időkben. A föld történelmének utolsó idején, az emberek nem önként követik és imádják a hamis háromságot, hanem ezt politikaihatalmi nyomás, kényszer alatt teszik. Világkrízis következik be, erkölcsi és gazdasági válság megoldójaként jelenik majd meg a fenevad. A bélyeg felvételében nem lesz szabadság, ezért a hűségesek nem adhatnak, nem vehetnek majd. Ma már nem nehéz elképzelni, hogy a teljesen beazonosítható és követhető technikai eszközök világában ez egy gombnyomással vezérelhető lesz, és teljes mértékben bele- A MAI EMBERISÉG DÖNTÉSI HELYZET- BEN VAN, MINDENKI EGYÉNI DÖNTÉS ELŐTT ÁLL: KI MELLETT DÖNTÖK, KINEK A BÉLYEGE VAN RAJTAM? nyúl és beleszól a személyes életünkbe. A végidőben élő embereknek pedig két csoportja lesz: a hamis hármasság, a fenevad -hoz tartozók, és a Szentháromság, az Istenhez tartozók. Csak ez a két választás lehetséges: vagy Sátán, vagy Isten. Kivétel nélkül, mindenkire vár egy egyéni döntés! Éles és határozott különbség lesz a két csoport között, ahogy jellemükben, életükben, magatartásukban, arcukon a hovatartozásuk látszani fog. Isten pecsétje lesz mindazokon, akik Istenhez hűségesek, és Sátán bélyege kerül azok homlokára és kezére, akik a hamis háromságot tisztelik. A két csoport nem vallási hovatartozásról, hanem az Istenhez való hűségről szól. Sokan áltatják magukat a végidőben, és úgy gondolják, hogy ők az Istenhez tartoznak, mert vallásosnak tartják magukat, de a templomokban nem Istent, hanem a fenevad képét fogják imádni. A hamis háromság azokat támadja a legerősebben, akik Isten parancsolatait megtartják. Az Istenhez tartozás egyik jele a szombatünneplés, ami Isten parancsolata. Kérdés, hogy mi, szombatünneplők, mennyire tartjuk szentnek a szombatot, amikor szabadon tehetjük ezt? Ha ma valaki nem tud Istennek tiszteletet adni rendszeres jelenlétével az ő házában, akkor ne gondolja, hogy majd az utolsó időkben lesz ereje, bátorsága és kitartása megállni a rendkívüli megpróbáltatások nehéz idejében. Most kell felkészülni azokra a napokra. A Reménység Fesztiválon egy epizód történt, amikor Franklin Graham a törvényhez való hűségről beszélt, és a tolmács véletlenül a szombatot mondta ki, azután rögtön átváltoztatta vasárnapra, akkor elgondolkodtam, miért is történt ez. A szombat az Isten rendeléseihez való hűség különleges megnyilvánulása életünkben. Mindaz, aki visszautasítja ezt, az kompromisszumokat vállal az Isten parancsolataival szemben....az is iszik az Isten haragjának borából... Isten haragbora halálos hatással fog megjelenni azoknak az életében, akik korábban ittak Babilon borából, ami a hamis vallásosságot jelenti. Ez válasz SOROZATOK lesz az emberi lázadásra, a bűnre, a hamis háromság imádatára. Ebben nem lesz kegyelem. A történelem folyamán Isten korábbi bármely ítéletében ott volt mindig a kegyelem. Bármilyen nehézség ér az életünkben, mindig ott állt a kegyelem elfogadásának lehetősége. De az idők végén Isten bezárja a kegyelem ajtaját, ami még most nyitva áll. Fel sem tudjuk ezt fogni, mit jelent kegyelem nélkül lenni! A harmadik angyal üzenete szerint azok kapnak Isten haragborából, akiken a fenevad bélyege lesz. Isten haragja igazságos lesz. Nem emberi, érzelmi oldalról kell megközelíteni és megérteni. Még Sátán és követői is el fogják ezt ismerni. Vajon mi, az Isten igazságának meg fogunk-e felelni? Mindenki, aki visszautasítja Isten parancsolatait és igazságosságát, előbb-utóbb be fognak állni a hamis háromság mögé. Sokan ma jól érzik magukat Babilon közösségében, előnyöket kovácsolnak ebből a szövetségből, mert azt hiszik, hogy a válságból majd ez kisegíti őket. A hűségesek semmilyen bort nem fognak inni. Ehhez a kitartó hűséghez azonban most kell az alapot letenni és azt erősíteni. Isten parancsolatait egyre kevésbé vesszük komolyan. Széthullnak a családok, a gyermekek kimennek a világba, vajon milyen példát látnak bennünk? Nem kéne újból leülni és végiggondolni küldetésünket? Az Istennel való mai kapcsolatod mutatja meg, hogy hova tartozol, a lelkiséged, a gondolkodásmódod, az imádságaid, a tekinteted. Ha ezekben nem vagy Istené, akkor majd nem fogsz tudni megállni hűséggel Isten oldalán. Isten maradék hűséges népét egyetlen kérdés kínozza majd akkor is: vajon bevallottam-e Istennek minden bűnömet, elhagytam-e mindazt, ami elválaszt Istentől, elrendeztem-e vele az életemet? Ez lesz a legnagyobb problémánk és nem az, hogy miben és hogyan korlátozzák a szabadságunkat. A megváltási terv végén, a harmadik angyal üzenetének hirdetése nyomán sokan csatlakoznak Istenhez, és válnak maradéktalanul hűségesek Istenhez és parancsolataihoz. AZ ISTENNEL VALÓ MAI KAPCSOLATOD MUTATJA MEG, HOGY HOVA TARTOZOL, A LELKISÉGED, A GONDOLKODÁSMÓDOD, AZ IMÁDSÁGAID, A TEKINTETED. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 13

14 SOROZATOK A jelenvaló igazság hirdetéséhez olyan emberekre van szükség, akik ismerik Jézus Krisztust. ITT VAN A SZENTEKNEK BÉKESSÉGES TŰRÉSE, ITT AKIK MEGTARTJÁK AZ ISTEN PARANCSOLATAIT ÉS A JÉZUS HITÉT! (Jelenések 14:12) Az utolsó időben élő szenteknek két látható közös ismertetőjele lesz. Az egyik: ragaszkodnak Isten mindegyik parancsolatához, a másik: olyan hittel rendelkeznek, amely hasonlóvá teszi őket Jézushoz. Más-más vallási háttérben, egymástól elszigetelten élő Istenhez hű emberek jelleme hasonlítani fog Jézuséra. Ez nem perfekcionizmus, hanem jellemük őhozzá hasonlóvá lesz, erre fognak törekedni. Sátán a legerősebb támadást intézi feléjük, de ők nem fognak félni tőle. Mi még félünk és tartunk tőle. Az is adatik néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze (Jel 13:7) Egy olyan totális hatalommal, befolyással fog rendelkezni, melyet az egész világon gyakorolni fog. A keresztény vallás reneszánszát éljük ma, a kereszténység egyre inkább megjelenik a politikában, a média a mindennapi szótárában is használja. Ugyanakkor a kereszténység veszít tartalmából, minőségének erejéből, mert kiüresedett. Mind inkább csökken küldetésének jelentősége, mert evilági eszmék szolgálatába állítják az evangéliumot, szemben azokkal, akik a Jelenések könyvében hűségesek, akiknek békességes tűrése van. Nekik, a kisebbségnek egyáltalán nem lesz befolyásuk a napi gazdasági-politikai-vallási életre. Jellemük teljesen eltér a társadalomban megszokott, elfogadott átlagember jellemétől. Te mikor aggódtál utoljára a jellemed miatt? Aggódunk az egyházért, a gyülekezet vezetéséért, a másik testvérért. És a magunk jelleméért? A mai nap alkalmas volnál Isten országára? Felfedezed önmagadban a békességes tűrést, a pozitív gondolkodást? Olyan a hited, mint Jézusé? Nézz önmagadba, találsz a világból jellemtulajdonságokat - haragot, kritikai szellemet, hirtelenséget, szeretetlenséget - magadban? A hűségesek legfontosabb célja saját jellemük fejlesztése: szelídség, alázat, önmérséklet, türelem, másokért való szolgálatkészség, szeretet. Ilyen volt Jézus. Az engedelmesség mit jelent a te számodra? Szeretsz engedelmeskedni az Istennek? Vagy csupán látszatból teszed? Vagy éled az életedet, és magad rendezed azt be a saját magad szabályai szerint? Vannak fiatalok, akik alig várják, hogy betöltsék 18. életévüket, hogy azután szabadon élhessenek, többen elmaradnak a gyülekezetből is. Több év után azonban visszatérnek, de nem külső kényszer nyomására, hanem már belső engedelmesség, indíttatás hatására. Akik nem belső meggyőződésből követik az Úr akaratát, akik csak a külsőségekre, formaságokra figyelnek és nincs belső törekvésük, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus, azok nem fognak Isten országába bejutni. Mikor engedelmeskedtél utoljára Jézusnak? Például, amikor a szombaton eljössz Isten házába, ezt valóban örömmel teszed és nem megszokásból, rutinból? Csak az tud engedelmeskedni Istennek, aki élő kapcsolatban van vele. Naponta kérdezzük meg önmagunkat, amikor a civil életben, vagy a szolgálatban végezzük munkánkat, amikor rutinból tesszük kötelességeinket: Isten szeretetétől nem választ-e el semmi, ami fontosabb, erősebb hatással bír rám, mint Isten szeretete? Ez lehet a munkád, a szakmai tudásod, a szépséged, a házad, az autód mindegy, még mi minden. Ha bármit találsz, dobd el! Pál a római levélben így írja: semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől. Semmi, csak önmagad, a rutin, a formaságok, mind az, ami a világ szeretetéhez köt. Két csoport lesz tehát, és mindkét csoport kereszténynek vallja magát. Jellemükben, magaviseletükben, hitükben, félelmükben, Isten iránti szeretetükben és tiszteletükben teljesen ellentétesek, eltérőek lesznek. Az egyik csendes, de határozott, a másik hangos, hivalkodó, befolyásos, hatalmaskodó jellemű lesz. Ez a két jellem már most látható a világban, felfedezhető az egyházban, sőt a gyülekezeteinkben is. Mit érzel, te melyikhez tartozol? Teljes mértékben az Úrnak szenteled az életed, vagy van benned bármi, ami visszahúz a világba és gyengíti az Istennel való kapcsolatodat? Ne bizonytalankodj, ne késlekedj! Még ma add át életedet Krisztusnak! Még ma ragaszkodj hozzá, alakítsd ki Jézus hitét. Válassz dönts! ITT VAN A SZENTEK BÉKESSÉGES TŰRÉSE?.ha összevetjük ezt a kérdést az életünkkel, megbotránkoztató kérdéssel szembesülünk: tényleg itt vannak a szentek, és ők békességes tűrők? Tényleg itt van Jézus hite? Az életünk értelme Krisztus, pedig vétkezünk ellene és embertársaink ellen lépésről-lépésre a mindennapokban? Hogy lehet ezt a belső botrányt feloldani? A békességes tűrés alapfogalma a krisztusvárásnak: a helytállást, kitartást, állhatatosságot, tűrést jelenti, mely a keresztény ember állóképességének, lelki élete egyensúlyozó szervének a kifejezése. Mindnyájan időről-időre kiborulunk, pedig helyette leborulnunk kellene. Sátán kísértései, amelyek érnek, és amelyek még várnak ránk, mind az állhatatosság próbái. De akik mindvégig békességes tűrők maradnak, azok üdvözülnek, vagyis az örök életet az állhatatosság által nyerik el. Ez a krisztusvárás valósága, mert csak akkor tudnak helyt állni a külső és belső hitetés munkájával szemben, ha ez az alapvető lelki tulajdonság meg van bennük. A békességes tűrés az isteni kegyelem. Az a kegyelem, hogy - személyesen én - Isten kezében látom az életemet, és látom azt, hogy nem véletlenül történnek velem dolgok, hanem amik az üdvösségem szempontjából szükségesek, és észreveszem, hogy Isten vezet. Így gondolkodom, így látok? Hogy lehet ezt elérni? A magvető példázatában a jó földbe esett mag sokszorosan többet terem béketűréssel (Lukács). Isten népe, mint egy beteg gyomrú ember, megkapjuk a legjobb táplálékot, azaz jelképesen Isten Igéjének tanítását, de vajon terem-e gyümölcsöt bennünk? Vagy a tövisek közé esik, vagy az út szélére, ahol elkapkodják a madarak? A békességes tűrése, és Isten népe nem ott van, ahol valamely egyház tagjai vannak, vagy ott, ahová ilyen-olyan napon eljárnak az emberek. Isten népe ott van, ahol a jó földbe esik a mag és gyümölcsöt terem béketűréssel. Isten úgy vezet, hogy megpróbál, e nélkül nincs üdvösség, és a próbák, pl. az egymással való közösségi életünk konfliktusai közepette lesz nyilvánvalóvá: ott van-e a szentek békességes tűrése? 14 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

15 SOROZATOK ISTEN AZÉRT HAGY MÉG A FÖLDÖN BENNÜNKET, HOGY VIHAROK ÉS KONFLIKTUSOK ÁLTAL IS TÖKÉLETESÍTSÜK KERESZTÉNY JELLEMÜNKET. ITT VANNAK, AKIK MEGTARTJÁK A PARANCSOLATOKAT ÉS A JÉZUSBA VETETT HITET? A parancsolatok megtartása nem azt jelenti, hogy nem ütöm agyon a másikat, vagy bár nem mindig mondok igazat, de nem hazudok. Ez a hegyi beszéd előtti parancstartás. Azonban Isten rendeléseinek megtartásának lényege nem az, hogy ezt, vagy azt nem teszem, vagy éppen teszem. A hegyi beszéd szellemében úgy vagyok Isten gyermeke, hogy a gyűlölettel nem ölök. Ezt azonban csak a Jézusba vetett hit által vagyok képes megélni, megvalósítani. Ezért tartozik e két dolog szorosan egymáshoz. És ez nem azt jelenti, hogy a kereszténységet rátűzöm a zászlómra (keresztény egyház, keresztény állam, keresztény Magyarország, stb.), ez Krisztus megtagadása, mivel a kereszténységet nem lehet jelzősíteni. Krisztus = egy életforma, másféle logika. Jézus hite azt jelenti, hogy ahogyan Jézus megtanított igazán bízni abban az emberben, akit megteremtett, és aki mint második Ádám, újjáteremtett emberként élhetek, ez a bizalom, ez Jézus hite. És ez tesz alkalmassá a parancsolatok megtartására, hogy belülről elsajátítsam azt, ami az igaz emberség lényege, hogy a próbában és a jóban egyformán tudjam, hogy az Isten akarata valósul meg bennem. Nekünk nem forradalmi, meg radikális változásokra van szükségünk, hanem el kell érnünk a békességes tűrést. Máskülönben az üdvösségünket játsszuk el. VAJON ITT VAN A SZENTEK BÉKESSÉGES TŰRÉSE - NÁLUNK? mert ez lenne a megoldás. Mi világvége hirdetők vagyunk, vagy megoldáshirdetők? Megéljük ezt a megoldást, vagy csak prédikáljuk? Ez az alapvető kérdés. Ehhez pedig számunkra a hármas angyali üzenet magva az, hogy magunkba nézzünk, hogy állunk. Vajon kész vagyok-e mindvégig állhatatos lenni, Jézus segítségével? Vajon tényleg, mindenekelőtt és mindennél erősebben akarom ezt az életemben? BOLDOGOK A HALOTTAK, AKIK AZ ÚRBAN HALNAK MEG MOSTANTÓL FOGVA... (Jelenések 14:13) Jézus követői közül, akik meghalnak, ezt természetesen gyásznak fogjuk fel emberi oldalról, ugyanakkor intő jel számunkra, hiszen Isten el fogja altatni azokat a megfáradtakat, akik elfáradtak a hosszú, nehéz testi-lelki küzdelemben, hogy erőt adjon azok számára, aki a kitartásban még gyengélkednek. Testvérem, láss túl a halálon! A halál nem a végállomás, csak az utolsó előtti állomás, ahol várakozik a vonat. De amikor Jézus visszajön, akkor ez a vonat újból jelt kap arra, hogy tovább menjen, egészen a végállomásig. Az Istenhez való engedelmesség még a halált is másképpen mutatja számunkra: meg kell tanulnunk nem félni a haláltól, mert ez nem a vég. Lehetsz kevésbé beteg, halálos beteg, de ne félj! Csak nagyon kevesen lesznek, akik élve láthatják meg Jézust eljövetelekor! Meghalás, és az Úrban meghalás között, óriási különbség van. Azok, akik meghalnak, azok halálukkal erősíteni fogják a túlélőket. Ellen White utolsó szavai ezek voltak: ÉN TUDOM, KINEK HITTEM! Ez hatalmas erőt adott a körülötte állóknak. Hogy lehet így élni és győztesnek lenni? A hármas angyali üzenet záradéka pontosan ezt mondja el. És hallottam egy hangot az égből Lényegében ez az égi hang adja a reménységet. Mi sokzszor úgy érezzük, hogy az egész életünk egy iszapbirkózás. Építünk valamit, ami egyszer csak kéz érintése nélkül összeomlik. Majd a végén feltesszük a kérdést: érdemes volt? Ekkor szól hozzánk ez a mennyei bíztató, vigasztaló szó: ha mi ezt a földi értelemben véve értelmetlennek látszó utat, Jézus útját - Jézus hitét - elvállaljuk, és megéljük a békességes tűrést, akkor... BIZONY, AZT MONDJA A LÉLEK, MERT MEGNYUGOSZNAK AZ Ő FÁRADSÁGUKTÓL, ÉS AZ Ő CSELEKEDETEIK KÖVETIK ŐKET. (Jelenések 14:13) Az ilyen emberek fogják majd tapasztalni, megérteni azt, hogy mindaz a fáradozás, harc és próba, amit átéltek, mind az a méltánytalanság, amit elszenvedtek, és mind az a külső-belső hitetés, amit le kellett győzniük, mind- mind az üdvösségük építése volt. A végső nagy nyomorúságot mi úgy gondoljuk el, mint egy nagyméretű üldöztetést a hamis háromság által, ami biztosan lesz, de ennél sokkal nagyobb veszély, amikor egy közösségben egyedül maradsz, sokkal nagyobb küzdelem, amikor meg kell élni az állhatatosságot önmagadban és környezetedben, minden nap, minden órában gyakorolni a béketűrést, hogy Jézus megmaradjon benned. ÖSSZEFOGLALÁS: Egy felfordult világban élünk, ahol minden összefügg mindennel, és ez nem egyszerűsítette a világot, hanem bonyolította. Ebbe a világba hívott el bennünket az Isten, hogy bemutassuk, hirdessük Isten utolsó kegyelmi üzenetét, az egyetlen biztos alapot, melyet az ég közepén repülő angyal hirdet. A világnak egy megoldása van: az örökkévaló evangélium, amely nem csupán jó hír, hanem kézzelfogható valóság, amely megváltoztatja az életünket. Jézus az ajtó előtt áll, és vár. Jézus nem lármázva, erőszakos módon agitál, és akar megtéríteni, mint ahogy Babilon teszi. Jézus csendesen lép be az életünkbe és szelíden kér. Jézus a végidőben éppolyan csendes, egyszerű módon lesz jelen, mint ahogy földi életében tette. Jézus nem fogja kérlelni Babilont, nem fog kopogtatni a gyülekezetek, egyházak ajtaján sem, csak az emberi szívek ajtaján. Hűségedet te abban tudod kimutatni, hogy beengeded Jézust az életedbe, és elfogadod azt az értékrendet, melyet ő ajánl. Nem kell fogadalmakat tenni, csak beengedni őt. Nem vár mást. A választás a te kezedben van. AZ ELŐADÁSSOROZAT HAMAROSAN DVD-N KAPHATÓ LESZ, ILLETVE MEGRENDELHETŐ GYÜLEKEZETÜNKBEN. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 15

16 SOROZATOK Ünnepélyes megnyitó A Hetednapi Adventisták Hitelveiről szóló előadássorozatot szombat esténként áldásos, ünnepélyesen keretek között nyitottuk meg. Szigeti Jenő előadása mellett a MAGNA VOCE Kamarakórustól hallhattunk egy igényes, szépen összeállított zenei programot, Juhász Zsuzsa vezényletével. Nem csak a kórusművek erősítették meg a Bibliáról szóló előadást, hanem maga az a tény is, hogy egy fiatalokból összeállt Magna Voce Kamarakórus szolgálatkész együttes a komoly zenei műveket szereti, és képviseli a világ felé is. Ezek a komoly kórusművek teljes konszenzusban vannak a Biblia mondanivalójával, tanításaival, és főképpen Isten dicséretével. Öröm volt látni és hallani, hogy a MAGNA VOCE Kamarakórus híven képviseli hitelveink tanítását. Az őszi Művészeti Estek keretében, valamint a KONTAKT RÁDIÓ műsorában további együttműködést tervezünk a kórussal. Szigeti Jenő: SZOMBAT ESTI ELŐADÁSSOROZAT Az A I arcai Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, a szeretete, hűsége nagy. (2Móz 34:6) Isten végtelen mi emberek végesek vagyunk A véges pedig képtelen megérteni a végtelent. Éppen ezért Istenről csak képeink vannak, amiket Isten önmagáról nyilatkoztat ki, melyet értelemmel felfoghatunk, ezért szimbolumokban jön el hozzánk a végtelenről a hír. Ez pedig nem más, mint Isten kinyilatkoztatása, ami azt jelenti, hogy Isten a végtelen, a mindenható belép a mi tér-idő világunkba és elkezd velünk beszélgetni. Az istenségnek a Biblia szerint három személyes arca van: Atya-Fiú-Szentlélek - a szentháromság, és Isten ezen keresztül érthető meg. Ravasz László gondolatai szerint: Az Atya az, aki kijelenti magát, a Fiú, akiben a kijelentés megtörténik, a Szentlélek, aki által a kijelentés élet működése folyik, megvalósul, és a miénk lesz. Isten az atyaságát tudtul adta a Fiúban, a Szentlélek által. Ha Jézust megértem, akkor az Atyát is megértem, és őket csak a Szentlélek által lehet megérteni. Ezt a három személyt a latinok prosopon-nak mondták, ami különböző szerepeket jelent. A színházi játékokban minden szereplő több álarcot tartott a kezében, és az álarcokat váltogatva több szereplőt jelenített meg. Ezért az istenség titkát ezzel próbálták szimbolizálni, a jobb megértés érdekében. Isten, az örökkévaló Atya, a Teremtő, a Forrás, a Megtartó és Úr minden teremtmény fölött. Igazságos és Szent, irgalmas és könyörületes, késedelmes a haragra, bővelkedik álhatatos szeretetben és hűségben. A Fiúban és a Szentlélekben meglévő tulajdonságok és erők szintén az Atya kinyilatkoztatásai. Az Atya az egy Istennek az a képe, aki az egész világegyetem ura. Nem három isten. És Isten nem Apa, hanem Isten olyan, mint egy atya, és a Fiú az nem fiú, hanem olyan, mint a fiú, és a Szentlélek nem lélek, hanem olyan, mint a lélek, mely bennünk végzi munkáját. Nem Isten van valahol, hanem én vagyok az Istenben. Ezt tagadni lehet, de furcsa lenne, ha a hal letagadná a tengert, amiben úszik. Isten végtelen, a lét mélye, őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Istennek ezer arca van. Az Atya Istent még senki nem látta, ezért azt gondolhatnánk, hogy nincs is a mi számunkra, hanem csak ő a végső ok, és ezt úgysem lehet megismerni. Mások az isteni szentháromságot szembe állítják egymással és azt gondolják és mondják, hogy Isten, 16 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

17 SOROZATOK aki büntet és bosszút áll, Jézus az, aki kegyelmez, mint az újszövetségi isten. ENGEDJÜK ISTENNEK, HOGY OLYAN LEGYEN, AMILYEN. NE AKARJUK MEGHATÁROZÁSOKBA SZORÍTANI ŐT. (KÁLVIN) Az Ószövetség nem különbözteti meg Istent, ez a megváltás után vált szükségszerűvé Jézus személyének valóságos megjelenésével, majd Jézus mennybe menetele után a bennünk dolgozó isteni arc, a Szentlélek jelenik meg. Azt vizsgáljuk meg, hogy mit jelent Isten atyasága az én számomra? Mit jelent számomra, hogy az Atya az, akihez mindig biztonsággal fordulhatok, aki szeretettel irányít? Isten a Sínai hegyen kinyilatkoztatta magát felhőben, tűzben, mennyei szózatban. Szava olyan volt, mint a mennydörgés, a nép nem viselhette el ezt a szót. És akkor Mózes, Isten hívására, elment a hegyre és ott az Úr kinyilatkoztatta neki az ő jellemét, törvényét, az ember erkölcsi tervrajzát, az istentiszteleti szolgálat lényegét. Mózes 40 nap után megérkezik a két törvény táblájával a nép közé. Lent a nép pedig nagy vigalommal imádta az általa készített bálvány szobrot - azt gondolván, hogy az istenségeegy helyhez, tárgyhoz lehet kötni. Nem úgy, mint aki megjelent a Sínai hegyen, mindenütt jelen volt, és Mózes minden sejtjében, porcikájában érezhette Isten jelenlétét, ítélő és kegyelmező valóságát. Azt mondták az emberek, hogy kibírhatatlan ez az Isten, ettől néha szabadságra kell menni, el kell távolodni, és elengedni kicsit magunkat. Csak akkor kell az Istenhez menni, amikor jaj, Istenem helyzet van. És ezzel Isten olyanná válik, mint egy tökéletes szolgáltató: addig kell, amíg én megszorult helyzetben vagyok. Ha ez már nincs, nem is kell akkor bezárom a templomba. Ó, nagyon tisztelem, körbe táncolom, ünnepeket tartok csak ne legyen ott a mindennapjaim ezer dolgában. Ez az a modern dolog, amit feltaláltak a zsidók. Mózes a hegyen egy egészen más Istent értett meg, Őt, aki mindenütt jelenvaló, mindenható, akiben élünk, mozgunk és vagyunk és nem pedig azt, akiből bálványt lehet csinálni. Kálvin azt mondja: Az ember szíve bálvány-gyár. Mi mindig szeretnénk va- Az Atya Isten második jellegzetes tulajdonsága szövetségbe emel. Felemel engem, és ezáltal nem a saját erőmből kell küzdenem és járnom, hanem Isten odaáll mellém, megfogja a kezem és azt ajánlja: Gyere, és járjunk együtt. Gyere, én minden nap gondot viselek rólad. Isten elkötelezi magát mellettem, ha én, mint ember ezt elfogadom és magamévá teszem. Ez a szövetség pedig elvezet a megváltáshoz, melyben az Atya szeretete áltál adta Fiát érettünk áldozatul. Nem lehet szembeállítani az Atyát, mint zord Istent, aki ítéletével lesújt minden bűnösre, és Jézust, mint aki kegyelmes. Az Atya a menedék, ahol én biztonságban lehetek. Az ember mindig valami elől menekül, és Isten a Szentlélek által folyamatosan keres és kérdez: Hol vagy? Az Atya a bűnbocsánat istene is, aki a menekülő embert szembesíti bűneivel: Te vagy az az ember, Dávid, és válaszút elé állít. Vagy tagadom a bűnt, vagy megbánom. Önmagammal szembe fordulva el tudom mondani: Egyedül Te ellened vétkeztem, Uram. Minden bűnös cselekedetünk az Atya - az én Atyám - tagadása. A bűn következményét nem veszi el, hanem a következményeket elviselve megtanulom az Istennel való kapcsolat lényegét, az alap, hogy minden bűnt száműzzek az életemből. lamihez hozzákötni az Istent. Isten azonban ezt nem hagyja. Ezért amikor Mózes látta ezt az óriási értékrombolást, mérgében összetörte a két törvénytáblát, no meg az aranyborjút is. Életükkel fizettek azok, akik a szobor mellett álltak, és nem álltak Mózes mellé. Mózes pedig ismét felment a hegyre és újra elkérte a törvény. S, amikor remegve a nép képviseletében állt a hegyen, ekkor elvonult előtte az Úr, és így szólt magáról: Az Úr, az úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, a szeretete, hűsége nagy. Ugyanakkor, ha én szembe állok ezzel a szeretettel, akkor ennek megvan a következménye. Az Atya Isten első arca, a kegyelem arca. Mi a kegyelem? A kegyelem nem a büntetés elengedése. A kegyelem az, hogy Isten új kezdési lehetőségeket ad és elindulhatok újra. A jóság Istene. Amikor az életben nem látok kiutat, akkor a jóság Istene megmutatja a következő lépést. Istennek abban van a csodája, hogy nem tőlem követeli a hűséget, hanem ő a hűség istene. Ő fogadott szövetségébe, és ha én megszegem, ő marad hűséges hozzám. Mindig vissza tudok térni hozzá, az Istenhez mindig van visszaút! Isten mindig tárt karokkal vár, és ezt a hűséget végig megőrzi. És ezért ítél, mert az ítélet szükséges az üdvösségemhez. Ha nem ítélné a bűnt, az már régen tönkretette volna a világot. A bűn magában hordozza a büntetést. Isten következetesen megítéli a bűnt értem, mert ez az egyetlen szabadulási út, hogy szabad legyek. Az Atya arcai Jézusban váltak kézzelfoghatóvá: és ez a SZERETET. Ezt az atyai tulajdonságot értjük meg Jézus szolgálata által. Az én üdvösségem azon fordul meg, hogy rájövök-e arra, hogy Isten nem csak az életem elején áll ott, mint teremtő, és a végén, mint ítélő hanem ő az Atyám, akihez Jézus által minden nap, minden órában fordulhatok, a Szentlélek munkája által. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 17

18 LELKI ÉLET VÁRJON MÉG... vag y jöjjön el az Úr mielőbb? Az elmúlt évben Magyarországon minden napra esett egy öngyilkosság, a hajléktalanok táborából. Ezeken kívül vannak, akik az elromlott házasságokból, a munkanélküliségből, gyógyíthatatlan betegségből, társtalanságból, valamilyen adósság csapdából az öngyilkosságban találják a menekülési lehetőséget. Maguk előtt görgetik a megoldatlan helyzeteket... HA SZERETTEIDRE, ÖNMAGADRA, ISTEN EGÉSZ NÉPÉRE, VAGY A VILÁG NYOMORÁRA - UGYANAKKOR ISTEN MŰVÉNEK A BEFEJEZÉSÉRE - TEKINTESZ, MELYIK MELLET SZAVAZNÁL: URAM, JÖJJ MÁR EL MIELŐBB, VAGY VÁRJ MÉG EGY KEVESET!? Felbolydult a teremtettség. Az egész teremtett világ nyög és sóhajtozik. Keresi a helyét a fél világ, egy apró állattól a kis gyermekig, akik nem tehetnek róla, hogy a világra születtek, akiknek még semmi részük sincs a világ elrontásában. Mégis, mint valami átok terhét kell, hogy hordozzák másokért, mások helyett. Félelmetesen hull ezekre a fiakra az atyák vétke. Vannak-e, akik meghallják a segélykiáltásokat, és ha meghallják, nem dugják-e be fülüket? És tudnak-e kiáltani, kapnak-e jogot a kiáltásra, vagy csak önmagukban gyötrődnek a kérdés fölött: Van-e valami célja ezen a földön élni? Kutyamenhely néz rám a TV képernyőjéről. Már ez is? Kis-és nagykutyák 1-2 négyzetméteres, vasrácsos ketrecekben, mintha bűnözők volnának. Amint meglátnak egy embert, szegény kutyák nyüszítenek, ugatnak, farkukat csóválják, könyörögnek, esdve néznek, mintha már előre megköszönnék és kifejeznék hálájukat. Vállalja-e őket valaki gazdiként, hogy ebből az embertelen akarom mondani kutyátlan - világból, ebből a kutyaszorítóból megszabadulhatnának? Valakivel beszélgettem a napokban, aki hirtelen témát váltott. Elmondta, hogy egy gyermekotthonban járt. Váratlanul odaszaladt hozzá egy kis gyermek, megragadta kezét és mintha már nem először tette volna, neki szegezte a kérdést: Szia, Néni, te vagy az anyukám? Telitalálat! Mit lehet ilyenkor mondani? Heti egyszeri kimenő, otthoni látogatás lett belőle. A hétvégékre lett anyukája. Vajon elegendő ez arra, hogy megismerje: milyen is egy igazi anyuka? Ha valamilyen okból egy gyermekotthonban van dolgod, készülj fel arra, hogy odamehet hozzád egy gyermek, s könyörgő kívánsággal rád tekintve megkéri: Bácsi, vigyél haza, legyél az apukám! És ők még mindig jobb helyzetben vannak, mint az az egy millió gyermek, aki ebben az évben is világszerte éhen fog halni anyja karjaiban. Kegyetlen, embertelen világ. A kórház szülészeti osztályát riadóztatták. Az utcai bejáratnál, a fali inkubátorban egy gyermek, már félig kihűlt állapotban. Nem kellett az édesanyjának, vagy nem tudott vele mit kezdeni. Nem talált más megoldást gyermeke számára. Ez nem Mózes inkubátora volt. Hát elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről? Ma már, igen. Nos, nincs gyógyító receptgyűjteményem a világ sok bajára. Sem a világot behálózó jóléti szervezetek, sem az árvaházak, nem képesek megoldani a súlyos problémákat. Az egy dolog, hogy mindenki a saját hatókörében, a hozzá közel álló bajba jutotton segíthet. Egy-egy ilyen segítség a Máté 25. fejezetének körébe tartozik - amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek - mondta Jézus. Mégis csupán egy csepp a nyomorúság tengerében, s egy-két ember számára részmegoldás a sokmillió között. A kérdés azonban ez: tehetünk-e egyáltalán valamit a világ sokféle bajának gyógyítása érdekében? Igaz, hogy Isten megváltási tervének megvan a pontos menetrendje. Az Úr viszont több helyen utal arra, hogy Isten népének készenléti állapota befolyásolhatja Isten döntését. Péter apostol által mondja, hogy amit némelyek Isten késedelmének tartanak Jézus eljövetelé- 18 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

19 JEGYZET vel kapcsolatban, az Isten hosszútűrése: hosszan tűr érettünk. (2Pt 3:9) De ez a hosszútűrés ugyanakkor a szenvedés meghosszabbítása is! Ha szeretteidre, vagy önmagadra, akár Isten egész népére, netán a világ nyomorára és Isten művének a befejezésére, az evangélium hirdetésére tekintesz, melyik mellet szavaznál? Uram, jöjj már el mielőbb, vagy várj még egy keveset!? Valamikor régen, hallottam egy megrázó prédikációt a Generál Konferencia egyik osztályvezetőjétől, amelyben azt a kérdést tette fel, látva a folyamatos hanyatlást, hogy MI LESZ ISTEN NÉPÉVEL, HA AZ ÚR MÉG SOKÁIG NEM JÖN EL? Jézus, amikor eljövetelének jeleiről beszél, utal a népének adott lehetőségre, amellyel befolyással lehetnek a nyomorúságos idő megrövidülésére: Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mid ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. (Mt 42:20-22.) Gondolkodtál-e már azon, micsoda nagy esélyt és nagy felelősséget ad ezzel az Úr, az ő népe számára!? Isten azt karja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1Tim 2:4.) Ennek érdekében, az eszközök között jelen van Isten részéről az idő gyorsítása (2Pt 3:9), vagy lerövidítése (Mt 24:20-22). Mindez érettünk. A mi részünk a reánk bízott munka elvégzése, és hozzájárulásunk ahhoz, hogy Isten bennünk is elvégezhesse a megváltás munkáját Lelke által és felkészítsen Isten országa számára - ma, MOST. Pál apostol pedig beszél arról, hogy Isten népe nem csak saját célba érkezését kell, hogy várja, hanem éreznie kell a felelősséget a világ minden nyomorúságáért: Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését... Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Róm 8:19, 22) Abból indultunk ki, hogy felbolydult a teremtettség, hogy mennyi nyomorúság van ezen a világon. Isten gyermekei között is mennyi ellentétes igény van Isten beavatkozásának formájával és időpontjával kapcsolatban. Mi volna jobb, ha az Úr még várna, vagy hamar eljönne? A választ ne siessük el. Isten nem fog tévedni az időpont meghatározásában sem. Csak mi ne tévesszük el a lépést! A két lehetőség feszültségében az Úr nem a spekulációt akarja ébren tartani bennünk, hanem a szüntelen való éberséget és készenlétet. Minden időre és helyzetre legyen érvényes reánk az a megállapítás, amellyel a Krónikás jellemzi a Dávid mellett felsorakozott egyik törzsnek Izsakhárnak vezetőit és harcosait: Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izráelnek: kétszáz főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. (1Krón 12:32.) Igen, amire törekednünk kell: Felismerni az alkalmas időt, a pillanatokat, tudni, mit kell cselekedni, és hallgatni az Úr beszédére. Legyünk készen, amikor Isten cselekedni akar bennünk és általunk! (Erdélyi László) ELJÖN AZ IDŐ, AMIKOR A MAGUNK TETTEI ELTÖRPÜLNEK, SEMMIVÉ VÁLNAK, ÉS NEM MARAD SEMMI MÁS KINCSÜNK, CSUPÁN ISTEN NAGY TETTEI MÚLTUNKRA NÉZVE IS, JÖVŐNKRE NÉZVE IS. (Füle Lajos) Bátran elrugaszkodhatunk A hitünk alapja a láthatatlan, de érezhető Isteni szeretet, melyet először el kell hinnünk, s aztán csak bíznunk kell, élni ezzel a hittel. Talán hasonló érzés mikor az ember elkezd úszni a víz felszínén. Még nem tudja milyen ez az érzés, de szeretné megtapasztalni, mert látta, hogy másoknak milyen jól megy. Gondolom a fiatal sas is így képzeli el az életét, eleinte szinte nem is tudja, hogy ki is valójában, talán nyúlnak gondolja magát, mert azzal találkozik gyakrabban (igaz már csak a halottakkal) Bár ahogy nő, egyre jobban szöget üt a fejében, hogy az anyja erről a szikláról mindig ellenkező irányba ugrik el, mint ahogy az ő kis agya akarná. De egy napon eldönti, hogy így nem lehet élnie, mert már elég nagy ahhoz, hogy saját maga döntsön a dolgokról, s nem akarja, hogy mindig az anyja szárnyai alatt éljen. Mikor nincs otthon az anyja, elhatározza, hogy inkább leveti magát a szikláról, mint, hogy így éljen tovább. Még vacillál a fészek szélén egy darabig, de aztán dobbant egy nagyot és leugrik. Ekkor veszi észre, hogy azok a nagy szárnyak, amik annyira zavarták a fészekben, mire is valók. Kitárja őket, s egyszeriben a szél belekap, majd ott suhan a szikla felett, és ekkor hiszi el magáról, hogy ő is sas! Mi is így teszünk. Legtöbben, ha a végére érünk dolgainknak, akkor jövünk rá, hogy csak Istenben bízhatunk, csak Ő tud rajtunk segíteni. Bátran elrugaszkodhatunk, lelki szárnyainkkal, hitünkkel, mert akit már megismertünk, akit már láttunk - Krisztus, mindig fenn tart. (Tóth Ferenc) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július 19

20 IMACSOPORT a majdnem túl kevés Majdnem elértem a vonatot. Még láttam az utolsó kocsit, amikor szaladtam a peronon. Majdnem férjhez mentem. Majdnem elütött egy autó. Majdnem influenzás lettem. Majdnem, majdnem, majdnem A majdnem az mindig nem! mondja egy régi mondás. A Bibliában ötször fordul elő ez a szó. Ebből két alkalommal sorsok dőltek el ezen az egy szón. Apostolok cselekedetei 26: verseiben Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek. Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. Milyen majdnem esetekről olvashatunk a Bibliában? Gondolkozz el mindegyiken pár percig! Izsákot majdnem feláldozta édesapja, amikor Isten az utolsó pillanatban megláttatta vele a szarvánál fennakadt kost. Izrael fiai majdnem bementek az Ígéret földjére negyven nap alatt. Orpa majdnem a héber közösség tagja lett Ruthoz hasonlóan. Mózes is majdnem bement Kánaánba. A tíz kém is majdnem elmondta a teljes igazságot. Máté 7:21-23-ban is olvasunk a majdnem keresztényekről. Nem az megy a mennyországba, aki azt mondja énnekem: Uram! Uram! - hanem aki az én mennyei Atyámnak akaratát teszi. Sokan mondják majd énnekem ama nagy napon: Uram! Uram! - nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket s nem a te nevedben A majdnem az mindig nem! műveltünk-e sok hatalmas dolgot? És én akkor értésükre adom: sohasem ismertelek titeket! El innét, el színem elől, gonosztevők! A juhok és kecskék példázatában is láthatunk majdnem jól és jót cselekvő csoportot. Az öt bolond szűz is majdnem bement a menyegzőre. Még nagyon sok ilyen majdnem esetről olvashatunk a Szentírásban. TE vajon hogy állsz ezzel a kérdéssel? Majdnem mindennap olvasod a Szentírást? Majdnem teljesen átadtad, odaszántad magad Isten szolgálatára? Majdnem 100%-os keresztény vagy? Végül, majdnem bejutsz Isten országába? A Hitünk éneke című énekeskönyv 182- es éneke így hangzik: Már majdnem teljes benned a hit És szíved kész, hogy Jézushoz vidd. Ne csald meg lelkedet, Ne űzd el üdvödet Ne mondd, hogy nem lehet, Ha Jézus hív! Már majdnem kész vagy, ó jöjj ma még Hisz még ma biztos az üdvösség. Ím Jézus várva vár, halld hív az angyal már Sürgetve szózat száll: Ó, jöjj hamar! Már-már eléred az üdvödet De hogyha késel nem lesz tied. Lelked csak majdnem kész. A majdnem túl kevés Légy kész, hogy el ne késs, ó jöjj ma még! A majdnem túl kevés! Amikor eljön az ítélet, azok sokkal jobban fognak bánkódni, akik már-már ott voltak, hogy elérjék, mint azok, akik távol voltak Jézustól. Jobban fog fájni, ha látod Jézust eljönni az ég felhőiben, és majdnem az Őt követő csapathoz tartozol, mintha egész életedben nem érdekelt volna Megváltónk szeretete. Ma még dönthetsz: integetsz az orrod előtt elmenő vonatnak vagy felkészülten várod a hamarosan érkezőt?! (Gyürüs Panni) A majdnem keresztyén embernek sajnos a cselekedetei is majdnem- cselekedetek. Az ilyen ember tele van jószándékkal, de ezek sohasem lesznek valósággá az életében. A világ nem a majdnem-keresztyének megjelenésére sóvárog, hanem azokéra, akik valósággal és egészen azok. (Lőrincz István) 20 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA július

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben