Fenntartó: Fenntartó címe: Fenntartó képviselője: Családi napközi neve: Szolgáltatást nyújtó: Segítő: Férőhelyszám: Címe: Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartó: Fenntartó címe: Fenntartó képviselője: Családi napközi neve: Szolgáltatást nyújtó: Segítő: Férőhelyszám: Címe: Telefon:"

Átírás

1 Fenntartó: Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő Közhasznú Keresztény Egyesületi Fenntartó címe: 6000, Kecskemét, Pozsonyi u.1. Fenntartó képviselője: Szeleczkiné Tóth Annamária Családi napközi neve: Bárka Családi Napközi Szolgáltatást nyújtó: Szeleczkiné Tóth Annamária Segítő: Gombai Attiláné Férőhelyszám: 7 Címe: 6000, Kecskemét, Szalag u.13. Telefon:20/ A programért felelős neve: Szeleczkiné Tóth Annamária A programért felelős címe: 6000, Kecskemét, Szalag u.13. Telefon:20/ Érvényességi terület: Magyarország

2 A családi napközi céljai, feladatai, alapelvei: Családi napközink egész napos gondozást, nevelést, foglalkoztatást nyújt 1 5 éves korú gyermekek számára. Célunk, hogy az otthoni, feltétel nélküli, elfogadó, szeretetteljes légkört napközinkben is megvalósítsuk. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz (V.Móz. 6-7.) Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. (V.Móz ) Sajátos célunk, hogy a ránk bízott gyermekeknek Isten szeretetét mutassuk be, hogy az Ő szemével lássák magukat, így alakuljon ki egészséges énképük. Családi napközink célja a keresztény értékek közvetítése, nem csak keresztény családok számára, ezért napközinkbe hitre, felekezetre való tekintet nélkül fogadunk be gyermekeket. Hisszük, hogy minden gyermek Isten ajándéka. Minden ember egyedi, és méltó a szeretetre. Így az elszámoltathatóság tudatában, mindig szeretetben, pozitív megerősítéseket alkalmazva, egyénileg differenciálva foglalkozunk a gyermekekkel. Fontosnak tartjuk a testi egészséget is, amelyet a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztással, a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani Napközink családi légkört helyettesítő szerepet tölt be, szeretnénk a szülőkkel együtt-nevelni a gyermekeket. A bibliai értékrend közvetítése mellett, megkülönböztetés nélküli szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos, hogy gyermekéről szeretetteljes légkörben gondoskodjanak. Igyekszünk olyan tulajdonságokat erősíteni a ránk bízott gyermekekben, amelyek megalapozzák további erkölcsi normájukat. Hisszük, hogy ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a következő generáció elforduljon a világunkat jellemző etikai, erkölcsi romlástól. Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, koruknak megfelelő érettségű, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak Ezekkel a célokkal hozta létre a fenntartó családi napközinket, ahol a fenntartóval megállapodást kötő szülők 1-5 éves gyermekeire vállal szolgáltatás nyújtást. Keresztyén napközink dolgozói elkötelezték magukat Istennek, és türelemmel, szeretetben a gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve biztosítják a sokoldalú tevékenységet számukra. A gyermekek tevékenységen, játékon keresztüli foglalkoztatásához szükséges változatos színes eszközöket, játékokat biztosítunk. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsid ) Szeretetteljes légkört, okos szeretetet, együttérzést, segítőkészséget, toleráns és bátorító magatartást, a kreatív kezdeményezések támogatását várjuk el az ellátást nyújtó alkalmazottól. Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését. A keresztyén szellemiségben, ökumenikus jelleggel történő nevelés megtért, újjászületett embert kíván, így az ellátást nyújtó személyeket is ez alapján választjuk. a gyermekeket neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef. 6.4.) Személyi feltételrendszerünk szerint családi napközinkben 1 fő szolgáltatást nyújtó, valamint 1 fő állandó segítő mellett 7 gyermeket tudunk fogadni.

3 A társadalmi közeg jellemzése Napjainkban a társadalomban a keresztyénséggel ellentétes, elvilágiasodott szemlélet vált uralkodóvá. Körülvesz bennünket egy olyan világlátás, amely megkérdőjelezi a keresztyén értékrendet. Mára már elmosódott a határ a jó és a rossz fogalma, a felbecsülhetetlen értékű és az értéktelen, az ember és az embertelen között, bizonytalanná tették az olyan elméletek, hogy minden relatív, és csak az adott helyzettől függ, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Jellemző az anyagiasság, önzés, szexuális szabadosság, agresszivitás. A társadalom hamis értékrendje válságba sodorta az embert, a családokat, az intézményeket. A szórakozás, a pénzhajszolás, a hatalomért és a létért való küzdelem mind olyan kegyetlen hajtóerő, amely egyformán lefoglalja a testet, a szellemi erőt és a lelket. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mát ) A tömegtájékoztató eszközök, mint titkos nevelőtársak jelentenek veszélyt. Korunk rendkívül szegény mély belső élményekben, az űrt pedig szenzációkkal, katasztrófákkal, balesetekkel, pletykákkal, botrányokkal, tragédiákkal, háborús hírekkel töltik ki. A tévétől, a filmektől kezdve a világnézetileg semleges oktatási programokig a tömegkommunikációs eszközök túlnyomó többsége olyan üzenetet közvetít a gyermekeknek, amely ellentmond a hitnek és azoknak az értékeknek, amelyeket át szeretnénk nekik adni. Szerepünk Keresztyén szellemiségben, ökumenikus jelleggel történő nevelés. A keresztyén erkölcsi értékeket fontosnak tartjuk, (a Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelési elveink alapjául), melyeket a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni: szeretet, megbocsátás, megbánás-jóvátétel, engedelmesség, segítőkészség, együttérzés, öröm-hála A hitre való meghívást a mindennapos együttélés jelenti a keresztyén nevelésben, nemcsak azok az alkalmak, amikor kifejezetten Istenről beszélünk nekik. A hétköznapi helyzetekben és váltakozó eseményekben ismeri meg a gyermek az életet, tanulja meg azt, mi a fontos, mi a helyes. A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. Istentől kapott bölcsességgel tudjuk helyesen szeretni a gyermekeket. Alkalmazott (agapé) szeretetre van szükségük a gyermekeknek, hogy érezzék, mindig minden körülmények között szeretjük őket. A bátorítás, az osztatlan figyelem, az ajándékok, valamint a szolgálatkészség együttesen szükségesek ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermek számára az új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, az érzelmi átélésnek és azok beépülésének, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzet megoldásának. Összegezve: hiánypótló alternatív napközbeni ellátást nyújtunk, válaszként a dolgozó szülők gyermekmegőrzési gondjaikra, akik szeretnék gyermeküknek lelki táplálékot is nyújtani. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. (I.Tim. 1.5.) Elhelyezkedés A családi napközi Kecskemét belvárosának csendes, kertvárosi részében lett kialakítva. Zárt, füvesített udvarral, amiben udvari játékok várják a kisgyermekeket. Az utcában a szülők, dolgozók számára ingyenes parkolási lehetőség van. Az épület 100 m2-ében kettő szoba, egy öltözőszoba és kettő mosdó és egy konyha található. Rendelkezésre áll szertár is az eszközök, anyagok tárolására. A napközi elhelyezkedése folytán a város minden pontjáról könnyen, gyorsan meg közelíthető.

4 Gondozás, szokásrendszer, nevelés 1-2 éves korban túlnyomórészt gondozási feladataink vannak, ehhez megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkezünk. Biztosított a kisebbek részére a babaágy, pelenkázó, megfelelő méretű evőeszköz, előke, bili. A napköziben található játékokat úgy válogattuk össze, hogy a kisebbek is örömmel és biztonságosan használhassák azokat. A nagyobb gyermekek részére hinta, ugrálólabda, bordásfal, társas- és logikai játékok állnak rendelkezésre. Színes és változatos fejlesztőjátékokkal is rendelkezünk. Ezen kívül sokat festünk, alkotunk, kézműveskedünk. Gondozási feladataink ellátása során minden lehetőséget megragadunk, hogy egy-egy kedves szóval, mosollyal, dicsérettel közelebb jussunk a gyermekhez. Kerüljük az unalmas monotóniát, sokkal inkább törekszünk a felhőtlen kapcsolat kialakítására. A nevelés, a helyes szokások kialakítása is szeretetben megy végbe. Napközink sajátossága a sok móka és kacagás, hiszen hitünkkel is inkább a kegyelmet és megbocsátást képviseljük, mint a törvénykezést. Ahhoz, hogy tiszteletre, egymás elfogadására tanítsuk a gyermekeket sokkal célravezetőbb szeretetben fegyelmezni őket és jó példát mutatni. A mások felé agresszív gyermeket gondolkodós-székbe ültetjük, ahol egyrészt kizökkennek a negatív tevékenységből, megnyugodnak, másrészt beszélgetünk velük. Jó módszernek bizonyul, ha megcirógatjuk a rosszul viselkedő kezüket, hátha visszaváltozik. Tapasztalataink alapján ezeknek a gyerekeknek inkább több szeretetre és nem szigorra van szükségük! Feladatunk, hogy helyes táplálkozási, öltözködési és testápolási szokásokat alakítsunk ki a gyermekeknél, biztosítsuk a megfelelő napirendet a helyes életritmus kialakítása érdekében. Szeretnénk a szülők segítségét is igénybe venni, hogy az otthonról hozott eltérő szokásokat megismerjük (a jókat erősítsük, a rosszakat gyengítsük) Fontos hogy a gyermeket önállóságra ösztönözzük testápolásban, étkezésben, öltözködésben, Természetesen az eltérő egyéni szükségekre tekintettel vagyunk. Törekszünk a példamutatásra a személyiségünkkel, értékrendünkkel. Fejlesztés A hozzánk járó gyermekek egyéni fejlettsége eltérő. Amennyiben igény van rá, helyet tudunk biztosítani fejlesztő foglalkozások számára, kapcsolatban állunk szakemberekkel. Napi foglalkozásainkba is belecsempésztük a különböző fejlesztő játékokat, azok elemeit. Beszoktatás Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (I.Kor ) Tekintettel arra, hogy minden kisgyermek más, a beszoktatás is egyénileg változó. Fő irányadó elv a fokozatosság, ennek mértékében is a szülőre hagyatkozunk. Beszoktatási idő alatt rugalmasan kezeljük a rosszul rögzült szokásokat. (evési problémákkal küszködők esetén ebben az időszakban nem erőltetjük az ételt- inkább csak lehetőséget biztosítunk az evésre, elalvási gondokkal küszködőknél igyekszünk az anya szerepét felvállalva a gyermek szokásaihoz igazodni) Miután szeretetünkkel megnyertük a gyermek bizalmát, gyakran ezek a nehézségek lassan maguktól elmúlnak. Ha érzik a feltétel nélküli elfogadást, nincsenek felesleges hadszínterek. Ellátás, szolgáltatás A kis létszámú csoport lehetővé teszi, hogy a gyermekekkel sokkal közvetlenebb viszonyt tudjunk kialakítani. Nagy mozgásterünk van az egyéni igényekhez való alkalmazkodásban, lehetőségünk van a kisebbek pihenését, napi ritmusát figyelembe venni. A szülőknek alkalmuk nyílik közvetett módon is betekinteni a napközink életébe. Nap mint nap fotózzuk a gyermekeket, nem csak ünnepek alkalmával, így nyomon követhetik fejlődésüket, önfeledt játékukat, megcsodálhatják őket különböző alkotó tevékenységek közepette is.

5 Általánosságban elmondható, hogy nagyobb odafigyelés, több idő és törődés jut a családi napközibe járó gyermekeknek a kis létszám miatt. Mi ezen felül törekszünk rá, hogy megismerjük mindegyik kisgyermek szeretetnyelvét, s alkalmazzuk azt a gyakorlatban is. Jellemzően az 1-2 éves gyermekekkel inkább együtt játszunk, ölbe véve mondókázunk, énekelünk. Tapsoltatók, cirógatók állnak közel az ekkora gyermekekhez. Ebben a korban még inkább szemlélik a társaikat, nem jellemző a kezdeményezés. A mi feladatunk, hogy ehhez teret adjunk, bátorítsuk, erősítsük őket. 3 éves kor felé már bevonjuk őket a körjátékokba, szívesen utánoznak bennünket egy-egy dal elmutogatásában. Mivel rövidebb ideig tart a figyelmük, ezért a foglalkozásokat sem tervezzük hosszúra. Minden gyermeknek megvan a maga erőssége. Lehetőséget adunk a kibontakozásra, sok dicsérettel egybekötve. Megsimogatjuk őket, együtt örülünk. Ha valamiben gyengébbek, minden alkalmat megragadunk, hogy önmagukhoz képest fejlesszük őket, legyen az akár egy tulajdonság akár képesség. Az apró sikereknek is örülünk, s mi magunk is apránként átvezetjük őket a gondozásból az öngondozás felé. (cipő felvétel, öltözködés, tisztálkodás, evés stb.) Rutint kívánó feladatokban először mindig biztatjuk, hogy próbálja meg egyedül, esetleg csak egy pici segítséggel, s mi magunk akkor segítünk, ha a gyermek kéri. A kudarcokat mindig tapintatosan kezeljük. Alapszolgáltatásunk a gyermekek napközbeni ellátása, a szabad férőhelyekre pedig időszakos gyermekfelügyeletet vállalunk. Ezen felül nyitvatartási időn kívül, lehetőség van angol és német nyelv tanulására (egyénileg), baba-mama angolra/németre. Vállaljuk gyermekzsúrok, szülinapi partik megszervezését. Nyitottak vagyunk bármilyen sport, fejlesztés vagy tevékenység megszervezésére amennyiben arra igény merül fel, alapelveinkkel, lehetőségeinkkel nem ellenkezik. Tevékenységeink, foglalkozások A játék Napközinkben sok színes, igényes játék található, mely alapfeltétele a változatos játéktevékenységnek. A kisgyermek a játékon keresztül tanul, valamint azon keresztül dolgozza fel a vele történteket. Időt, teret, lehetőséget biztosítunk számára. Játékában a keresztyén erkölcs jellemzőit is gyakorolhatja, a szeretetet, megbocsátást, megértést, igazságot, alkalmazkodást, rendet stb. A hitre nevelés a gyermekek játékára is hat. A közösen átélt élmények, elhangzott bibliai történetek, ezek szereplői, is jó játéktémává válhatnak, és így elmélyíthetik az élmények feldolgozását. Munka A munkatevékenységek végzésével szeretnénk a másik felé való szolgáló élet alapjait lerakni. Életkoruknak és egyéni képességüknek megfelelő feladatokat adva segítjük, hogy a másokért tett tevékenységben örömöt találjanak. Minden korcsoportnál fontos az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás. Igyekszünk a napközinkbe járó gyermekeket empátiára nevelni. Biztatjuk őket, hogy vegyék észre társaik szükségleteit, és segítsenek egymásnak, egymáson. A segítséget igénylő felé pedig kihangsúlyozzuk társa kedvességét. ( Látod milyen aranyos/kedves, adott neked zsebkendőt?! Látod szeret téged, segít neked levenni a játékot! stb.) Könnyebben köttetnek így barátságok is. Így lesz jó ide járni!!! Biblia foglalkozás Jézus üzenetét a gyermekeknek szóló énekeken, a bibliai történeteken, aranymondásokon keresztül csempésszük be a gyermekek szívébe. Ezeket a történeteket időnként eldramatizáljuk, vagy eszközökkel eljátszuk. Megismertetjük a gyermekekkel, hogy a Bibliában Isten szava szól, onnan tudhatjuk meg üzeneteit, hidat építünk az Ige és a gyermekek hétköznapjai közt azáltal, hogy átültetjük a történetet az ő tapasztalati világába.

6 A teremtett világ megismerése Lehetőséget adunk, hogy a teremtett világ szépségére rácsodálkozzanak, felhívjuk rá figyelmüket ráébresztjük a gyermekeket arra, hogy testünk, érzékszerveink Isten ajándékai, segítségükkel élvezhetjük a Teremtő ezer csodáját. Megerősítjük a gyermekekben a teremtett világ iránti szeretetet. Történhet ez egy séta, udvari játék, külső program alkalmával, képeskönyv nézegetése közben, vagy bármilyen spontán módon. Matematikai képességek fejlesztése A családi napköziben a tevékenységen keresztüli foglalkoztatás lehetőségét kell kihasználnunk. A gyermek alapvetően a játékon keresztül tanul. A kedvenc autókat játék közben meg lehet számolni, lehet őket csoportosítani szín és nagyság szerint, stb. A babakonyha gyümölcseit zöldségeit ugyanígy be tudjuk vonni eszközként. Művészeti tevékenységek, alkotás, barkácsolás A családi napközink kis létszáma kiváló lehetőséget nyújt a gyakori és változatos alkotó tevékenységek végzésére. A festés, rajzolás, színezés, origamizás, gyurmázás, barkácsolás nem csak a hét adott napján, hanem a gyermekek kezdeményezésére bármikor lehetséges, akár egyénileg, akár csoportosan. Hagyjuk a gyermekeket élvezni az alkotó tevékenységet, mindig pozitívan erősítjük őket, és az elkészült alkotásokat haza is vihetik. Igyekszünk változatos anyagokkal és technikákkal dolgozni. Nem csak spontán, de tudatosan is kezdeményezünk ilyen tevékenységet valamilyen ünnep, jeles napra való készülődés keretében. Mese, vers Mindig hangsúlyozzuk a különbséget a bibliai történet és a mese között. A gyermekek nagyon szeretik a meséket, verseket és mondókákat. Klasszikus és tanulságos művekkel ismertetjük meg őket, ügyelve arra, hogy érzelmi biztonságérzetük megmaradjon. Gyakran bábozunk, illetve hívunk bábművészeket. A mondókákhoz és versekhez sokszor társítunk mozgást. Mozgás Mozgásos foglalkozásainkat az utánzásra építjük. Célunk, hogy megszeressék, természetessé váljék a napi mozgás. A fogócskától a körjátékig minden lehetőséget megragadunk ehhez. Ének Repertoárunk közt nem csak keresztény gyerekdalok, hanem a hagyományos, gyermekdalok is szerepelnek. Az énekfoglalkozások gyakran a gyermekek kezdeményezéséből indulnak ki a hét bármely napján, a nap bármely szakában. Ezen kívül heti egy alkalommal tartunk énekfoglalkozást. Használunk egyszerű ritmushangszereket, amelyeket a gyerekeknek is odaadunk. Nagyon szeretik a körjátékokat. Ünnepeink Születésnapok alkalmával nyitottak vagyunk a szülőkkel való együtt ünneplésre, ilyenkor mi is egy kis ajándékkal kedveskedünk az ünnepeltnek. Nemzeti és keresztény ünnepeket tartunk meg a napköziben. A gyermekek szintjén szeretnénk megértetni a húsvétban Isten szeretetét. Beszélünk az adventi várakozásról, pünkösdről ezek jelentőségéről. Anyák napján, karácsonykor a gyerekek otthonra is készítenek valamit. A Mikulás tömött puttonyával hozzánk is mindig ellátogat. Szeretnénk a szülőkkel minél többet együtt örülni. Szeretnénk ha -az igények alapján- hagyományteremtő közös programokat tudnánk létrehozni. Vágyunk az olyan közösség, ami nyomot hagy, nem csak a gyermekben, de a családban is.

7 Napirend A gyermekeknek biztonságot ad a naponta ugyanabban az időben ismétlődő tevékenység, könnyebb csapatként működni ha ők is tudják mikor mi következik. Lehetőségünk van kialakult napirendünktől rugalmasan eltérni. Ez kihasználható lehetőség, ha új kisgyermek kerül be a közösségbe. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés

8 folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása Étkezés Családi napközinkben étkezést is biztosítunk a gyermekek számára. Az ebédet rendeljük, lehetőség van diétás étkezést biztosítani. Napközben folyamatosan kínáljuk a gyermekeket folyadékkal, mely jellemzően ásványvíz. Emellett a korábban érkezőket folyamatosan reggeliztetjük, ügyelünk a zöldség és gyümölcsfogyasztás fontosságára. Bármikor lehetőségük van a gyermekeknek kérni egy szelet kenyeret, gyümölcsöt, ugyanúgy, ahogy a családban. Az édesség fogyasztását a napköziben igyekszünk kerülni. Alvás Ahogy minden gyermek fejlődési üteme, úgy alvásigényük is egyedi. Lehetőség van a kisebbek napközbeni pihenésére, a nagyobbaknak a kevesebb alvásra. Azoknak a gyerekeknek akik igénylik biztosítjuk a cirógatást, külön törődést. Mindig mesélünk nekik altatáskor. A korábban ébredőket egymás iránti toleranciára tanítjuk; a csendes pihenő alatt csak halk tevékenységet végezhetnek. A szobatisztaságról Kialakulásának ideje nagyon változó. Gyakran biztatjuk és bátorítjuk őket a bili, illetve WC használatára, de ez mindig csak a szülőkkel együttműködve életképes. Partnerek vagyunk a pelenkáról való leszokásban, ezzel együtt fel tudjuk vállalni az időnkénti baleseteket is. Szolgáltatás igénybevétele Az érdeklődő szülőknek azt javasoljuk, hogy tekintsenek be egy napunkba, töltsenek velünk egy kis időt. A bizalmi kapcsolat kialakulása nélkül nehéz jól együttműködni. Ezért törekszünk arra, hogy hitelesek legyünk, és elengedhetetlen, hogy amit képviselünk azt meg is éljük. Amennyiben a szülő megtisztel bizalmával és bennünket választ megállapodást kötünk, kitöltjük a szükséges dokumentumokat, megkapja a Házirend, a megállapodás, a térítési díj- táblázat egy példányát. Tájékoztatjuk a panaszjog gyakorlásának menetéről, a fontosabb információk faliújságon való elérhetőségéről. A térítési díjban, a szolgáltatás, vagy a szolgáltatót és a szülőt érintő egyéb változásokról írásban tájékoztatjuk a szülőket. A szolgáltatás megszűnik ha időtartama lejár, vagy a szülő a megállapodást felbontja, attól eláll. Ezt 15 nappal előbb kérjük írásban bejelenteni. A szolgáltatást nyújtó tartózkodik a megállapodás felbontásától, azt csak különös okkal, rendkívül esetben teszi. Személyes gondoskodást végző személyek jogai A családi napköziben dolgozók alkalmazotti jogviszonyban állnak a fenntartóval. Ezen jogviszonyt a munkaszerződés szabályozza. Amely pontokban az nem nyújt szabályozást; a Munka Törvénykönyve az irányadó. A családi napköziben dolgozók kötelesek minden olyan tudomásukra jutott tényt az illetékesnek jelenteni, amely sérti a családi napközibe járó kisgyermekek jogait, érdekeit. Lehetőségük van továbbá megtagadni minden olyan kérést, feladatot amely ellenkezik az erkölcsi vagy hitbeli meggyőződésükkel.

9 Személyes gondoskodást végző személyek szakmai felkészültségének biztosítása Az önképzés, szakmai tájékozottság minden szolgáltatást nyújtónak érdeke és kötelessége. Szakkönyvekből, internetes szakmai fórumokból, tanfolyamokról, továbbképzésekből merítheti tudását. Ezen törekvéseiben a fenntartó is támogatja. Panaszjog gyakorlásának módja A panaszjog gyakorlásának módját és menetét a mindenkor hatályos Érdekképviseleti Fórum Szabályzat tartalmazza. Ez kifüggesztve megtalálható a családi napköziben, és bárki számára elérhető. Csakúgy mint a gyermekjogi képviselő elérhetősége. Kapcsolatrendszerek A kisgyermeket ellátók és a szülők közti jó kapcsolat mindenki érdeke. Kölcsönös tisztelettel tartoznak egymás felé. Fontos a családokkal való együttnevelés és a szükség szerinti segítés, gondozás. A házasságot, a családot Isten találta ki, ezért nekünk is nagy hangsúlyt kell rá fektetni. Családi napközinkben a szülők számára elérhető a lelki gondozás, házassági tanácsadás és konfliktuskezelés. Társadalmunk csak jó alapokra épülve működhet jól. A szülőkkel a napi kapcsolattartáson felül a közös ünnepek, fórumok, és gyakori kötetlen beszélgetéseken keresztül tartunk kapcsolatot. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ján Tekintve, hogy sajátosságunk a keresztény nevelés, munkatársainkat is élő hitű, megtért emberek közül választjuk. A családi napközi dolgozói egymást kiegészítve gondozzák a gyermeket. Fontos ezért az összhang, az elfogadás, a bizalom. Nem csak mint munkatársak, de úgyis mint Krisztusban testvérek, az Igének engedelmeskedve egymást maguknál különbnek tartva kell, hogy éljenek és dolgozzanak. Kapcsolat a fenntartóval: A keresztény embereket az egymás iránt érzett szeretet különbözteti meg. Kapcsolatainkat ennek tekintetében kell alakítanunk. A lelki fejlődés csak közösségben valósul meg, ha egy élő gyülekezet tagjai vagyunk, és ott szolgálunk. Külső kapcsolatok: A szakhatóságokkal való kapcsolattartás információ áramlás szempontjából is fontos. Így nyomon követhetők a jogszabályi változások. Törekszünk más családi napközikkel, bölcsődékkel, óvodákkal is jó viszonyt fenntartani, tapasztalatot cserélni. A különböző közművelődési intézményekkel fenntartott informális kapcsolat színesítheti a napközi szolgáltatásait, programjait. Érvényes: december 1-től december 1-ig, vagy visszavonásig Jelen szakmai programot a fenntartó jóváhagyta, ezt aláírásával igazolja.

10 Mellékletek: Napirend Hetirend Házirend Megállapodás Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához IX. számú adatlap Felvételi adatlap Térítési díj fizetési dokumentáció Érdekképviseleti Fórum Szabályzat Vészhelyzetek szabályzata

11 Napirend gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása

12 mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása A napirendtől való rugalmas eltérés a családi napköziben lehetséges. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! A gyermekek érdekében kérjük a szülőket: a csendes pihenő alatt tartózkodjanak a gyermek elvitelétől ( ) illetőleg a foglalkozási időben a tevékenység megzavarásától ( )

13 Hetirend Hétfő: Bibliai és ének foglalkozás Kedd: Barkácsolás, alkotás Szerda: Nagy mozgásos foglalkozás Csütörtök: Ismerkedés a számokkal Péntek: Környezet játékos megismerése Minden nap: éneklés, mondókázás, verselés, ölbéli játékok! A hétfői bibliai történethez kapcsoljuk (amennyire lehet) a többi foglalkozási terület anyagát.

14 HÁZIREND Nyitvatartási idő A családi napközi rendes nyilvántartási ideje munkanapokon tól délután óráig tart. A gyermekek érkezése 7.30-tól 9 óráig történik. Ettől eltérő igények teljesítésének egyedi elbírálása a fenntartó jogkörébe tartozik. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség. A szabadság, illetve karbantartás, festés, felújítás stb. miatti zárva tartás pontos idejéről a gondozók a szülőket írásban értesíti. Napirend Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét. Napirend gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás

15 készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása A napirendtől való rugalmas eltérés a családi napköziben lehetséges. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! A gyermekek érdekében kérjük a szülőket: a csendes pihenő alatt tartózkodjanak a gyermek elvitelétől ( ) illetőleg a foglalkozási időben a tevékenység megzavarásától ( ) Étkeztetés Az ellátást végző gondoskodik a gyermekek életkorához igazodó gyakoriságú étkeztetésekről, valamint minden nap elegendő zöldséget, gyümölcsöt, folyadékot biztosít. A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer-allergiáról stb. Együttműködés a szülőkkel Az ellátást végző tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel. A szülő és a szolgáltatást nyújtó egymást kiegészítve neveli a gyermeket, ezért kötelesek egymást tájékoztatni a gyermekről, a gyermeket érintő változásokról, jelentősebb történésekről. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy panasz keletkezése esetén a szolgáltatást nyújtó személy köteles a tőle elvárható legrövidebb időn belül, a legkörültekintőbben kezelni a helyzetet. Amennyiben a probléma továbbra is fenn áll, vagy a szolgáltatást nyújtó nem kompetens, a megoldás megkeresése érdekében bármely fél kezdeményezheti az érdekképviseleti fórum összehívását. Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában váratlan akadály esetén legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét. Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, (Lukács evangéliuma 18:16.) 2014. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai... 7 2. Bevezetés... 9 2.1. A hit és a hitre nevelés jelentősége

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Adatok Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31 Alapítója és fenntartója: Ócsai Baptista Gyülekezet

Részletesebben

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, 2012. november Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi

Részletesebben

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07.

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07. NAPRAFORGÓ HÁZ RÜGYMOZDÍTÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik

Részletesebben

Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja

Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja Tartalomjegyzék: 1 1 Adatok... 2 2 Bevezetés... 3 3 Óvodánk koncepciója, szellemisége:... 5 3.1 Cél:... 5 3.2 Óvodakép:... 5 3.3 Pedagóguskép:... 5 3.4

Részletesebben

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014. HÁZIRENDJE 2014. 1 Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a Hajnalcsillag Óvodában! Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években közös felelősséggel

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre

HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre HÁZIREND Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre Az Ellátási szerződésben meghatározottak személyek szerint: Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány és a Kuratórium Elnöke

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja

DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Programot készítette: Karskó Ildikó, Sáringer Izabella, Lukács Szilvia Budapest, 2012. november 16. Családi napközi adatai

Részletesebben

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja B U D A P E S T F A S O R I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája Székhely: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel: 3426142 Telephely: H-1071 Budapest,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája HÁZIREND 2014.

Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája HÁZIREND 2014. Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája HÁZIREND 2014. 1 Tartalom A házirend célja és feladata:...3 PREAMBULUM...4 1. Az óvoda adatai...6 Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek

Részletesebben

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM 2014 Családi napközi neve: DUFiókák 1. sz. Családi napközi Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. fszt. 6. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7:00-16:00

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás ÓVODAI HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Intézmény OM-azonosítója: 202908 Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Elnöke Intézményvezető Gazsi

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja ~ 1 ~

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja ~ 1 ~ ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja 2014 ~ 1 ~ Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt 127.3) I. Bevezető

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben