Fenntartó: Fenntartó címe: Fenntartó képviselője: Családi napközi neve: Szolgáltatást nyújtó: Segítő: Férőhelyszám: Címe: Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartó: Fenntartó címe: Fenntartó képviselője: Családi napközi neve: Szolgáltatást nyújtó: Segítő: Férőhelyszám: Címe: Telefon:"

Átírás

1 Fenntartó: Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő Közhasznú Keresztény Egyesületi Fenntartó címe: 6000, Kecskemét, Pozsonyi u.1. Fenntartó képviselője: Szeleczkiné Tóth Annamária Családi napközi neve: Bárka Családi Napközi Szolgáltatást nyújtó: Szeleczkiné Tóth Annamária Segítő: Gombai Attiláné Férőhelyszám: 7 Címe: 6000, Kecskemét, Szalag u.13. Telefon:20/ A programért felelős neve: Szeleczkiné Tóth Annamária A programért felelős címe: 6000, Kecskemét, Szalag u.13. Telefon:20/ Érvényességi terület: Magyarország

2 A családi napközi céljai, feladatai, alapelvei: Családi napközink egész napos gondozást, nevelést, foglalkoztatást nyújt 1 5 éves korú gyermekek számára. Célunk, hogy az otthoni, feltétel nélküli, elfogadó, szeretetteljes légkört napközinkben is megvalósítsuk. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz (V.Móz. 6-7.) Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. (V.Móz ) Sajátos célunk, hogy a ránk bízott gyermekeknek Isten szeretetét mutassuk be, hogy az Ő szemével lássák magukat, így alakuljon ki egészséges énképük. Családi napközink célja a keresztény értékek közvetítése, nem csak keresztény családok számára, ezért napközinkbe hitre, felekezetre való tekintet nélkül fogadunk be gyermekeket. Hisszük, hogy minden gyermek Isten ajándéka. Minden ember egyedi, és méltó a szeretetre. Így az elszámoltathatóság tudatában, mindig szeretetben, pozitív megerősítéseket alkalmazva, egyénileg differenciálva foglalkozunk a gyermekekkel. Fontosnak tartjuk a testi egészséget is, amelyet a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztással, a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani Napközink családi légkört helyettesítő szerepet tölt be, szeretnénk a szülőkkel együtt-nevelni a gyermekeket. A bibliai értékrend közvetítése mellett, megkülönböztetés nélküli szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos, hogy gyermekéről szeretetteljes légkörben gondoskodjanak. Igyekszünk olyan tulajdonságokat erősíteni a ránk bízott gyermekekben, amelyek megalapozzák további erkölcsi normájukat. Hisszük, hogy ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a következő generáció elforduljon a világunkat jellemző etikai, erkölcsi romlástól. Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, koruknak megfelelő érettségű, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak Ezekkel a célokkal hozta létre a fenntartó családi napközinket, ahol a fenntartóval megállapodást kötő szülők 1-5 éves gyermekeire vállal szolgáltatás nyújtást. Keresztyén napközink dolgozói elkötelezték magukat Istennek, és türelemmel, szeretetben a gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve biztosítják a sokoldalú tevékenységet számukra. A gyermekek tevékenységen, játékon keresztüli foglalkoztatásához szükséges változatos színes eszközöket, játékokat biztosítunk. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsid ) Szeretetteljes légkört, okos szeretetet, együttérzést, segítőkészséget, toleráns és bátorító magatartást, a kreatív kezdeményezések támogatását várjuk el az ellátást nyújtó alkalmazottól. Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését. A keresztyén szellemiségben, ökumenikus jelleggel történő nevelés megtért, újjászületett embert kíván, így az ellátást nyújtó személyeket is ez alapján választjuk. a gyermekeket neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef. 6.4.) Személyi feltételrendszerünk szerint családi napközinkben 1 fő szolgáltatást nyújtó, valamint 1 fő állandó segítő mellett 7 gyermeket tudunk fogadni.

3 A társadalmi közeg jellemzése Napjainkban a társadalomban a keresztyénséggel ellentétes, elvilágiasodott szemlélet vált uralkodóvá. Körülvesz bennünket egy olyan világlátás, amely megkérdőjelezi a keresztyén értékrendet. Mára már elmosódott a határ a jó és a rossz fogalma, a felbecsülhetetlen értékű és az értéktelen, az ember és az embertelen között, bizonytalanná tették az olyan elméletek, hogy minden relatív, és csak az adott helyzettől függ, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Jellemző az anyagiasság, önzés, szexuális szabadosság, agresszivitás. A társadalom hamis értékrendje válságba sodorta az embert, a családokat, az intézményeket. A szórakozás, a pénzhajszolás, a hatalomért és a létért való küzdelem mind olyan kegyetlen hajtóerő, amely egyformán lefoglalja a testet, a szellemi erőt és a lelket. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mát ) A tömegtájékoztató eszközök, mint titkos nevelőtársak jelentenek veszélyt. Korunk rendkívül szegény mély belső élményekben, az űrt pedig szenzációkkal, katasztrófákkal, balesetekkel, pletykákkal, botrányokkal, tragédiákkal, háborús hírekkel töltik ki. A tévétől, a filmektől kezdve a világnézetileg semleges oktatási programokig a tömegkommunikációs eszközök túlnyomó többsége olyan üzenetet közvetít a gyermekeknek, amely ellentmond a hitnek és azoknak az értékeknek, amelyeket át szeretnénk nekik adni. Szerepünk Keresztyén szellemiségben, ökumenikus jelleggel történő nevelés. A keresztyén erkölcsi értékeket fontosnak tartjuk, (a Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelési elveink alapjául), melyeket a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni: szeretet, megbocsátás, megbánás-jóvátétel, engedelmesség, segítőkészség, együttérzés, öröm-hála A hitre való meghívást a mindennapos együttélés jelenti a keresztyén nevelésben, nemcsak azok az alkalmak, amikor kifejezetten Istenről beszélünk nekik. A hétköznapi helyzetekben és váltakozó eseményekben ismeri meg a gyermek az életet, tanulja meg azt, mi a fontos, mi a helyes. A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. Istentől kapott bölcsességgel tudjuk helyesen szeretni a gyermekeket. Alkalmazott (agapé) szeretetre van szükségük a gyermekeknek, hogy érezzék, mindig minden körülmények között szeretjük őket. A bátorítás, az osztatlan figyelem, az ajándékok, valamint a szolgálatkészség együttesen szükségesek ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermek számára az új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, az érzelmi átélésnek és azok beépülésének, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzet megoldásának. Összegezve: hiánypótló alternatív napközbeni ellátást nyújtunk, válaszként a dolgozó szülők gyermekmegőrzési gondjaikra, akik szeretnék gyermeküknek lelki táplálékot is nyújtani. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. (I.Tim. 1.5.) Elhelyezkedés A családi napközi Kecskemét belvárosának csendes, kertvárosi részében lett kialakítva. Zárt, füvesített udvarral, amiben udvari játékok várják a kisgyermekeket. Az utcában a szülők, dolgozók számára ingyenes parkolási lehetőség van. Az épület 100 m2-ében kettő szoba, egy öltözőszoba és kettő mosdó és egy konyha található. Rendelkezésre áll szertár is az eszközök, anyagok tárolására. A napközi elhelyezkedése folytán a város minden pontjáról könnyen, gyorsan meg közelíthető.

4 Gondozás, szokásrendszer, nevelés 1-2 éves korban túlnyomórészt gondozási feladataink vannak, ehhez megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkezünk. Biztosított a kisebbek részére a babaágy, pelenkázó, megfelelő méretű evőeszköz, előke, bili. A napköziben található játékokat úgy válogattuk össze, hogy a kisebbek is örömmel és biztonságosan használhassák azokat. A nagyobb gyermekek részére hinta, ugrálólabda, bordásfal, társas- és logikai játékok állnak rendelkezésre. Színes és változatos fejlesztőjátékokkal is rendelkezünk. Ezen kívül sokat festünk, alkotunk, kézműveskedünk. Gondozási feladataink ellátása során minden lehetőséget megragadunk, hogy egy-egy kedves szóval, mosollyal, dicsérettel közelebb jussunk a gyermekhez. Kerüljük az unalmas monotóniát, sokkal inkább törekszünk a felhőtlen kapcsolat kialakítására. A nevelés, a helyes szokások kialakítása is szeretetben megy végbe. Napközink sajátossága a sok móka és kacagás, hiszen hitünkkel is inkább a kegyelmet és megbocsátást képviseljük, mint a törvénykezést. Ahhoz, hogy tiszteletre, egymás elfogadására tanítsuk a gyermekeket sokkal célravezetőbb szeretetben fegyelmezni őket és jó példát mutatni. A mások felé agresszív gyermeket gondolkodós-székbe ültetjük, ahol egyrészt kizökkennek a negatív tevékenységből, megnyugodnak, másrészt beszélgetünk velük. Jó módszernek bizonyul, ha megcirógatjuk a rosszul viselkedő kezüket, hátha visszaváltozik. Tapasztalataink alapján ezeknek a gyerekeknek inkább több szeretetre és nem szigorra van szükségük! Feladatunk, hogy helyes táplálkozási, öltözködési és testápolási szokásokat alakítsunk ki a gyermekeknél, biztosítsuk a megfelelő napirendet a helyes életritmus kialakítása érdekében. Szeretnénk a szülők segítségét is igénybe venni, hogy az otthonról hozott eltérő szokásokat megismerjük (a jókat erősítsük, a rosszakat gyengítsük) Fontos hogy a gyermeket önállóságra ösztönözzük testápolásban, étkezésben, öltözködésben, Természetesen az eltérő egyéni szükségekre tekintettel vagyunk. Törekszünk a példamutatásra a személyiségünkkel, értékrendünkkel. Fejlesztés A hozzánk járó gyermekek egyéni fejlettsége eltérő. Amennyiben igény van rá, helyet tudunk biztosítani fejlesztő foglalkozások számára, kapcsolatban állunk szakemberekkel. Napi foglalkozásainkba is belecsempésztük a különböző fejlesztő játékokat, azok elemeit. Beszoktatás Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (I.Kor ) Tekintettel arra, hogy minden kisgyermek más, a beszoktatás is egyénileg változó. Fő irányadó elv a fokozatosság, ennek mértékében is a szülőre hagyatkozunk. Beszoktatási idő alatt rugalmasan kezeljük a rosszul rögzült szokásokat. (evési problémákkal küszködők esetén ebben az időszakban nem erőltetjük az ételt- inkább csak lehetőséget biztosítunk az evésre, elalvási gondokkal küszködőknél igyekszünk az anya szerepét felvállalva a gyermek szokásaihoz igazodni) Miután szeretetünkkel megnyertük a gyermek bizalmát, gyakran ezek a nehézségek lassan maguktól elmúlnak. Ha érzik a feltétel nélküli elfogadást, nincsenek felesleges hadszínterek. Ellátás, szolgáltatás A kis létszámú csoport lehetővé teszi, hogy a gyermekekkel sokkal közvetlenebb viszonyt tudjunk kialakítani. Nagy mozgásterünk van az egyéni igényekhez való alkalmazkodásban, lehetőségünk van a kisebbek pihenését, napi ritmusát figyelembe venni. A szülőknek alkalmuk nyílik közvetett módon is betekinteni a napközink életébe. Nap mint nap fotózzuk a gyermekeket, nem csak ünnepek alkalmával, így nyomon követhetik fejlődésüket, önfeledt játékukat, megcsodálhatják őket különböző alkotó tevékenységek közepette is.

5 Általánosságban elmondható, hogy nagyobb odafigyelés, több idő és törődés jut a családi napközibe járó gyermekeknek a kis létszám miatt. Mi ezen felül törekszünk rá, hogy megismerjük mindegyik kisgyermek szeretetnyelvét, s alkalmazzuk azt a gyakorlatban is. Jellemzően az 1-2 éves gyermekekkel inkább együtt játszunk, ölbe véve mondókázunk, énekelünk. Tapsoltatók, cirógatók állnak közel az ekkora gyermekekhez. Ebben a korban még inkább szemlélik a társaikat, nem jellemző a kezdeményezés. A mi feladatunk, hogy ehhez teret adjunk, bátorítsuk, erősítsük őket. 3 éves kor felé már bevonjuk őket a körjátékokba, szívesen utánoznak bennünket egy-egy dal elmutogatásában. Mivel rövidebb ideig tart a figyelmük, ezért a foglalkozásokat sem tervezzük hosszúra. Minden gyermeknek megvan a maga erőssége. Lehetőséget adunk a kibontakozásra, sok dicsérettel egybekötve. Megsimogatjuk őket, együtt örülünk. Ha valamiben gyengébbek, minden alkalmat megragadunk, hogy önmagukhoz képest fejlesszük őket, legyen az akár egy tulajdonság akár képesség. Az apró sikereknek is örülünk, s mi magunk is apránként átvezetjük őket a gondozásból az öngondozás felé. (cipő felvétel, öltözködés, tisztálkodás, evés stb.) Rutint kívánó feladatokban először mindig biztatjuk, hogy próbálja meg egyedül, esetleg csak egy pici segítséggel, s mi magunk akkor segítünk, ha a gyermek kéri. A kudarcokat mindig tapintatosan kezeljük. Alapszolgáltatásunk a gyermekek napközbeni ellátása, a szabad férőhelyekre pedig időszakos gyermekfelügyeletet vállalunk. Ezen felül nyitvatartási időn kívül, lehetőség van angol és német nyelv tanulására (egyénileg), baba-mama angolra/németre. Vállaljuk gyermekzsúrok, szülinapi partik megszervezését. Nyitottak vagyunk bármilyen sport, fejlesztés vagy tevékenység megszervezésére amennyiben arra igény merül fel, alapelveinkkel, lehetőségeinkkel nem ellenkezik. Tevékenységeink, foglalkozások A játék Napközinkben sok színes, igényes játék található, mely alapfeltétele a változatos játéktevékenységnek. A kisgyermek a játékon keresztül tanul, valamint azon keresztül dolgozza fel a vele történteket. Időt, teret, lehetőséget biztosítunk számára. Játékában a keresztyén erkölcs jellemzőit is gyakorolhatja, a szeretetet, megbocsátást, megértést, igazságot, alkalmazkodást, rendet stb. A hitre nevelés a gyermekek játékára is hat. A közösen átélt élmények, elhangzott bibliai történetek, ezek szereplői, is jó játéktémává válhatnak, és így elmélyíthetik az élmények feldolgozását. Munka A munkatevékenységek végzésével szeretnénk a másik felé való szolgáló élet alapjait lerakni. Életkoruknak és egyéni képességüknek megfelelő feladatokat adva segítjük, hogy a másokért tett tevékenységben örömöt találjanak. Minden korcsoportnál fontos az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás. Igyekszünk a napközinkbe járó gyermekeket empátiára nevelni. Biztatjuk őket, hogy vegyék észre társaik szükségleteit, és segítsenek egymásnak, egymáson. A segítséget igénylő felé pedig kihangsúlyozzuk társa kedvességét. ( Látod milyen aranyos/kedves, adott neked zsebkendőt?! Látod szeret téged, segít neked levenni a játékot! stb.) Könnyebben köttetnek így barátságok is. Így lesz jó ide járni!!! Biblia foglalkozás Jézus üzenetét a gyermekeknek szóló énekeken, a bibliai történeteken, aranymondásokon keresztül csempésszük be a gyermekek szívébe. Ezeket a történeteket időnként eldramatizáljuk, vagy eszközökkel eljátszuk. Megismertetjük a gyermekekkel, hogy a Bibliában Isten szava szól, onnan tudhatjuk meg üzeneteit, hidat építünk az Ige és a gyermekek hétköznapjai közt azáltal, hogy átültetjük a történetet az ő tapasztalati világába.

6 A teremtett világ megismerése Lehetőséget adunk, hogy a teremtett világ szépségére rácsodálkozzanak, felhívjuk rá figyelmüket ráébresztjük a gyermekeket arra, hogy testünk, érzékszerveink Isten ajándékai, segítségükkel élvezhetjük a Teremtő ezer csodáját. Megerősítjük a gyermekekben a teremtett világ iránti szeretetet. Történhet ez egy séta, udvari játék, külső program alkalmával, képeskönyv nézegetése közben, vagy bármilyen spontán módon. Matematikai képességek fejlesztése A családi napköziben a tevékenységen keresztüli foglalkoztatás lehetőségét kell kihasználnunk. A gyermek alapvetően a játékon keresztül tanul. A kedvenc autókat játék közben meg lehet számolni, lehet őket csoportosítani szín és nagyság szerint, stb. A babakonyha gyümölcseit zöldségeit ugyanígy be tudjuk vonni eszközként. Művészeti tevékenységek, alkotás, barkácsolás A családi napközink kis létszáma kiváló lehetőséget nyújt a gyakori és változatos alkotó tevékenységek végzésére. A festés, rajzolás, színezés, origamizás, gyurmázás, barkácsolás nem csak a hét adott napján, hanem a gyermekek kezdeményezésére bármikor lehetséges, akár egyénileg, akár csoportosan. Hagyjuk a gyermekeket élvezni az alkotó tevékenységet, mindig pozitívan erősítjük őket, és az elkészült alkotásokat haza is vihetik. Igyekszünk változatos anyagokkal és technikákkal dolgozni. Nem csak spontán, de tudatosan is kezdeményezünk ilyen tevékenységet valamilyen ünnep, jeles napra való készülődés keretében. Mese, vers Mindig hangsúlyozzuk a különbséget a bibliai történet és a mese között. A gyermekek nagyon szeretik a meséket, verseket és mondókákat. Klasszikus és tanulságos művekkel ismertetjük meg őket, ügyelve arra, hogy érzelmi biztonságérzetük megmaradjon. Gyakran bábozunk, illetve hívunk bábművészeket. A mondókákhoz és versekhez sokszor társítunk mozgást. Mozgás Mozgásos foglalkozásainkat az utánzásra építjük. Célunk, hogy megszeressék, természetessé váljék a napi mozgás. A fogócskától a körjátékig minden lehetőséget megragadunk ehhez. Ének Repertoárunk közt nem csak keresztény gyerekdalok, hanem a hagyományos, gyermekdalok is szerepelnek. Az énekfoglalkozások gyakran a gyermekek kezdeményezéséből indulnak ki a hét bármely napján, a nap bármely szakában. Ezen kívül heti egy alkalommal tartunk énekfoglalkozást. Használunk egyszerű ritmushangszereket, amelyeket a gyerekeknek is odaadunk. Nagyon szeretik a körjátékokat. Ünnepeink Születésnapok alkalmával nyitottak vagyunk a szülőkkel való együtt ünneplésre, ilyenkor mi is egy kis ajándékkal kedveskedünk az ünnepeltnek. Nemzeti és keresztény ünnepeket tartunk meg a napköziben. A gyermekek szintjén szeretnénk megértetni a húsvétban Isten szeretetét. Beszélünk az adventi várakozásról, pünkösdről ezek jelentőségéről. Anyák napján, karácsonykor a gyerekek otthonra is készítenek valamit. A Mikulás tömött puttonyával hozzánk is mindig ellátogat. Szeretnénk a szülőkkel minél többet együtt örülni. Szeretnénk ha -az igények alapján- hagyományteremtő közös programokat tudnánk létrehozni. Vágyunk az olyan közösség, ami nyomot hagy, nem csak a gyermekben, de a családban is.

7 Napirend A gyermekeknek biztonságot ad a naponta ugyanabban az időben ismétlődő tevékenység, könnyebb csapatként működni ha ők is tudják mikor mi következik. Lehetőségünk van kialakult napirendünktől rugalmasan eltérni. Ez kihasználható lehetőség, ha új kisgyermek kerül be a közösségbe. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés

8 folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása Étkezés Családi napközinkben étkezést is biztosítunk a gyermekek számára. Az ebédet rendeljük, lehetőség van diétás étkezést biztosítani. Napközben folyamatosan kínáljuk a gyermekeket folyadékkal, mely jellemzően ásványvíz. Emellett a korábban érkezőket folyamatosan reggeliztetjük, ügyelünk a zöldség és gyümölcsfogyasztás fontosságára. Bármikor lehetőségük van a gyermekeknek kérni egy szelet kenyeret, gyümölcsöt, ugyanúgy, ahogy a családban. Az édesség fogyasztását a napköziben igyekszünk kerülni. Alvás Ahogy minden gyermek fejlődési üteme, úgy alvásigényük is egyedi. Lehetőség van a kisebbek napközbeni pihenésére, a nagyobbaknak a kevesebb alvásra. Azoknak a gyerekeknek akik igénylik biztosítjuk a cirógatást, külön törődést. Mindig mesélünk nekik altatáskor. A korábban ébredőket egymás iránti toleranciára tanítjuk; a csendes pihenő alatt csak halk tevékenységet végezhetnek. A szobatisztaságról Kialakulásának ideje nagyon változó. Gyakran biztatjuk és bátorítjuk őket a bili, illetve WC használatára, de ez mindig csak a szülőkkel együttműködve életképes. Partnerek vagyunk a pelenkáról való leszokásban, ezzel együtt fel tudjuk vállalni az időnkénti baleseteket is. Szolgáltatás igénybevétele Az érdeklődő szülőknek azt javasoljuk, hogy tekintsenek be egy napunkba, töltsenek velünk egy kis időt. A bizalmi kapcsolat kialakulása nélkül nehéz jól együttműködni. Ezért törekszünk arra, hogy hitelesek legyünk, és elengedhetetlen, hogy amit képviselünk azt meg is éljük. Amennyiben a szülő megtisztel bizalmával és bennünket választ megállapodást kötünk, kitöltjük a szükséges dokumentumokat, megkapja a Házirend, a megállapodás, a térítési díj- táblázat egy példányát. Tájékoztatjuk a panaszjog gyakorlásának menetéről, a fontosabb információk faliújságon való elérhetőségéről. A térítési díjban, a szolgáltatás, vagy a szolgáltatót és a szülőt érintő egyéb változásokról írásban tájékoztatjuk a szülőket. A szolgáltatás megszűnik ha időtartama lejár, vagy a szülő a megállapodást felbontja, attól eláll. Ezt 15 nappal előbb kérjük írásban bejelenteni. A szolgáltatást nyújtó tartózkodik a megállapodás felbontásától, azt csak különös okkal, rendkívül esetben teszi. Személyes gondoskodást végző személyek jogai A családi napköziben dolgozók alkalmazotti jogviszonyban állnak a fenntartóval. Ezen jogviszonyt a munkaszerződés szabályozza. Amely pontokban az nem nyújt szabályozást; a Munka Törvénykönyve az irányadó. A családi napköziben dolgozók kötelesek minden olyan tudomásukra jutott tényt az illetékesnek jelenteni, amely sérti a családi napközibe járó kisgyermekek jogait, érdekeit. Lehetőségük van továbbá megtagadni minden olyan kérést, feladatot amely ellenkezik az erkölcsi vagy hitbeli meggyőződésükkel.

9 Személyes gondoskodást végző személyek szakmai felkészültségének biztosítása Az önképzés, szakmai tájékozottság minden szolgáltatást nyújtónak érdeke és kötelessége. Szakkönyvekből, internetes szakmai fórumokból, tanfolyamokról, továbbképzésekből merítheti tudását. Ezen törekvéseiben a fenntartó is támogatja. Panaszjog gyakorlásának módja A panaszjog gyakorlásának módját és menetét a mindenkor hatályos Érdekképviseleti Fórum Szabályzat tartalmazza. Ez kifüggesztve megtalálható a családi napköziben, és bárki számára elérhető. Csakúgy mint a gyermekjogi képviselő elérhetősége. Kapcsolatrendszerek A kisgyermeket ellátók és a szülők közti jó kapcsolat mindenki érdeke. Kölcsönös tisztelettel tartoznak egymás felé. Fontos a családokkal való együttnevelés és a szükség szerinti segítés, gondozás. A házasságot, a családot Isten találta ki, ezért nekünk is nagy hangsúlyt kell rá fektetni. Családi napközinkben a szülők számára elérhető a lelki gondozás, házassági tanácsadás és konfliktuskezelés. Társadalmunk csak jó alapokra épülve működhet jól. A szülőkkel a napi kapcsolattartáson felül a közös ünnepek, fórumok, és gyakori kötetlen beszélgetéseken keresztül tartunk kapcsolatot. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ján Tekintve, hogy sajátosságunk a keresztény nevelés, munkatársainkat is élő hitű, megtért emberek közül választjuk. A családi napközi dolgozói egymást kiegészítve gondozzák a gyermeket. Fontos ezért az összhang, az elfogadás, a bizalom. Nem csak mint munkatársak, de úgyis mint Krisztusban testvérek, az Igének engedelmeskedve egymást maguknál különbnek tartva kell, hogy éljenek és dolgozzanak. Kapcsolat a fenntartóval: A keresztény embereket az egymás iránt érzett szeretet különbözteti meg. Kapcsolatainkat ennek tekintetében kell alakítanunk. A lelki fejlődés csak közösségben valósul meg, ha egy élő gyülekezet tagjai vagyunk, és ott szolgálunk. Külső kapcsolatok: A szakhatóságokkal való kapcsolattartás információ áramlás szempontjából is fontos. Így nyomon követhetők a jogszabályi változások. Törekszünk más családi napközikkel, bölcsődékkel, óvodákkal is jó viszonyt fenntartani, tapasztalatot cserélni. A különböző közművelődési intézményekkel fenntartott informális kapcsolat színesítheti a napközi szolgáltatásait, programjait. Érvényes: december 1-től december 1-ig, vagy visszavonásig Jelen szakmai programot a fenntartó jóváhagyta, ezt aláírásával igazolja.

10 Mellékletek: Napirend Hetirend Házirend Megállapodás Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához IX. számú adatlap Felvételi adatlap Térítési díj fizetési dokumentáció Érdekképviseleti Fórum Szabályzat Vészhelyzetek szabályzata

11 Napirend gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása

12 mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása A napirendtől való rugalmas eltérés a családi napköziben lehetséges. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! A gyermekek érdekében kérjük a szülőket: a csendes pihenő alatt tartózkodjanak a gyermek elvitelétől ( ) illetőleg a foglalkozási időben a tevékenység megzavarásától ( )

13 Hetirend Hétfő: Bibliai és ének foglalkozás Kedd: Barkácsolás, alkotás Szerda: Nagy mozgásos foglalkozás Csütörtök: Ismerkedés a számokkal Péntek: Környezet játékos megismerése Minden nap: éneklés, mondókázás, verselés, ölbéli játékok! A hétfői bibliai történethez kapcsoljuk (amennyire lehet) a többi foglalkozási terület anyagát.

14 HÁZIREND Nyitvatartási idő A családi napközi rendes nyilvántartási ideje munkanapokon tól délután óráig tart. A gyermekek érkezése 7.30-tól 9 óráig történik. Ettől eltérő igények teljesítésének egyedi elbírálása a fenntartó jogkörébe tartozik. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség. A szabadság, illetve karbantartás, festés, felújítás stb. miatti zárva tartás pontos idejéről a gondozók a szülőket írásban értesíti. Napirend Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét. Napirend gyermekek érkezése érkezők igény szerinti reggeliztetése szabad játék, beszélgetés, tevékenységen keresztüli foglalkoztatás igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás játszószoba közös rendberakása; játékok elpakolása közös éneklés, mondókázás (kisebbeknek ölben) áhitat napi tevékenység, foglalkoztatás (hetirend szerint) levegőzés: udvari játék, séta, kirándulás, külső programok egyéb szabadidős tevékenységek folyamatos és igény szerinti mosdóztatás, pelenkázás udvari játékok/játszószoba közös rendberakása készülődés az ebédhez mosdóztatás rövid ima ebéd (kisebbek segítése) mosdóztatás igény szerinti pelenkázás

15 készülődés a csendes pihenőhöz hazamenők hazabocsátása mese vagy történet felolvasása altatás (nehezen alvók, kisebbek, beszokók babusgatása) alvás, csendes pihenő folyamatos ébredés folyamatos mosdóztatás, pelenkázás folyamatos uzsonna szabadon választott tevékenység gyermekek távozása A napirendtől való rugalmas eltérés a családi napköziben lehetséges. Kisebb gyermekek esetén a már (otthon) kialakult szokásokhoz alkalmazkodva lehetőség van a napközbeni, illetve előrébb hozott pihenésre! A gyermekek érdekében kérjük a szülőket: a csendes pihenő alatt tartózkodjanak a gyermek elvitelétől ( ) illetőleg a foglalkozási időben a tevékenység megzavarásától ( ) Étkeztetés Az ellátást végző gondoskodik a gyermekek életkorához igazodó gyakoriságú étkeztetésekről, valamint minden nap elegendő zöldséget, gyümölcsöt, folyadékot biztosít. A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer-allergiáról stb. Együttműködés a szülőkkel Az ellátást végző tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel. A szülő és a szolgáltatást nyújtó egymást kiegészítve neveli a gyermeket, ezért kötelesek egymást tájékoztatni a gyermekről, a gyermeket érintő változásokról, jelentősebb történésekről. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy panasz keletkezése esetén a szolgáltatást nyújtó személy köteles a tőle elvárható legrövidebb időn belül, a legkörültekintőbben kezelni a helyzetet. Amennyiben a probléma továbbra is fenn áll, vagy a szolgáltatást nyújtó nem kompetens, a megoldás megkeresése érdekében bármely fél kezdeményezheti az érdekképviseleti fórum összehívását. Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában váratlan akadály esetén legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét. Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

16 Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét (mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást) legkésőbb tárgynap reggel 8.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni. Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi napközi. Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.(pelenka, popsitörlő, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű). Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi napközi munkatársa rendszeresen ellenőrzi, azokat kötelessége elhárítani. A szolgáltatást nyújtó köteles a gyermek életkorát figyelembe véve preventív balesetvédelmi intézkedéseket tenni. A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek. A szülő vállalja, hogy együttműködik a családi napközi munkatársaival, a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében. Egyéb rendelkezések A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét előre havonta fizeti az étkezési díjjal együtt. A személyi térítési díj és az étkezési díj befizetésének ideje minden hónap 5.napja. A befizetés készpénzen történik a családi napközi vezetőjének. Hiányzás esetén a személyi térítési díjat ki kell fizetni akkor is, ha a szülő jelzi a betegséget. Hiányzás esetén az étkezés lemondása a hiányzás napján reggel 8 óráig lehetséges. Ellenkező esetben az étkezés díját is meg kell fizetni. A családi napközi a behozott játéktárgyakért, értékekért felelősséget nem tud vállalni. A Házirend súlyos megsértése a térítési díj nem fizetése, a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A családi napközi munkatársa a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti, egy példányát átadja.

17 MEGÁLLAPODÁS 1. Amely létrejött... szülő / gondviselő, mint szolgáltatást igénybe vevő és a Keresztút Egyesület (Székhelye: Kecskemét, Pozsonyi u. 1.) mint fenntartó között, a... Családi Napköziben történő napközbeni ellátásra, szolgáltatáselemek igénybevételére... napokon,... órától... - ig. ( A családi napköziben a jogszabályokban meghatározottnál több gyermek egyszerre nem tartózkodhat. A nem megjelölt napokon a szolgáltatást nyújtó a gyermek fogadását visszautasíthatja.) 2. Az ellátás kezdetének időpontja... A megállapodás határozott időtartammal jön létre;...-ig. A megállapodás határozatlan időre jön létre. 3. A gyermek személyes adatai: Név:... Születési idő, hely:... Anyja leánykori neve:... Lakóhely:... Állampolgársága:... TAJ száma: A szülők személyes adatai: Az anya: Születési idő, hely:... Anyja neve:... Telefonszám:... Az apa: Születési idő, hely:... Anyja neve:... Telefonszám:...

18 5. A személyi térítési díj megállapítása a szolgáltatás igénybevételéhez: A mellékelt jövedelemnyilatkozat kitöltésével, a csatolandó, jövedelmet igazoló bizonylatok bemutatásával kérem a személyi térítési díj megállapítását. Nyilatkozom, hogy a működési költségek alapján megállapított térítési díj megfizetéséhez elegendő jövedelemmel rendelkezem, annak összegéről tájékoztatást kaptam. Az intézményi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra / a megállapodás 2. pontjában rögzített időtartamra vállalom. ( a vállalás meghosszabbítható ). 6. A szülő által fizetendő személyi térítési díj összege:..., mely tartalmazza / nem tartalmazza az étkezés díját (... Ft/nap). 7. Szülő nyilatkozik, hogy a térítési díjat (étkezési díjjal együtt) tárgyhó 5-ig, előre kifizeti a szolgáltatást nyújtónak. Tudomásul veszi, hogy hiányzás, betegség esetén csak a befizetett és nem igénybe vett étkezési díj mértékéig történik jóváírás a következő hónapban. 8. Jelen megállapodás családi napköziben történő szolgáltatás igénybevételére vonatkozik, mely tartalmazza a napközbeni ellátást, az ahhoz szükséges eszközök biztosítását, különböző foglalkozásokon, külső programokon való részvételt, étkeztetést, a foglalkozáshoz szükséges változatos eszközöket, játékokat, a szolgáltatás nyújtásához szükséges folyamatos személyi feltételeket, helyet, a szakmai programban leírtak megvalósítását, a házirend szolgáltatói oldalról történő megtartását. A szolgáltatást nyújtó a térítési díj megfizetésének fejében vállalja, hogy a gyermek részére a megállapodás idejére a családi napköziben helyet tart fenn. A térítési díjat érintő változásokról a szülő írásbeli tájékoztatást kap. 9. Szülő vállalja, hogy biztosítja gyermeke számára az adott évszaknak megfelelő, kellő mennyiségű váltóruhát, valamint személyes holmit (váltócipő, cumi, cumisüveg, pelenka, popsitörlő, alvócimbora stb. ) A családi napközi biztosítja az ágyneműt és gondoskodik annak tisztításáról. 10. A szülő aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy napköziben történő ellátás ideje alatt, más egyéb intézményben ellátást nem vesz igénybe.

19 11. A napköziben keresztény elveken alapuló nevelés folyik, valamint felekezeti hovatartozás nélkül fogad gyermekeket. 12. A családi napközi szabadság és szünetek, valamint karbantartás miatt évente maximum 15 napra tart zárva. Ennek idejéről a szülőket előre, írásban tájékoztatja. 13. A napközi fertőző beteget semmilyen körülmények között sem tud fogadni. 14. Panaszjog gyakorlásának rendjét a Házirend tartalmazza. 15. A szülő mint a gyermek törvényes képviselője nyilatkozik, hogy az évi XXXI. törvény 33. paragrafus (2). bekezdése értelmében az általa igényelt családi napközi szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, a szülőről és gyermekéről vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, panaszjog gyakorlásának módjáról, a szülői érdek-képviseleti fórumról a tájékoztatást megkapta. Tudomásul veszi, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, adatváltozást bejelenteni köteles. 16. A szolgáltatás megszűnik ha időtartama lejár, vagy a szülő a megállapodást felbontja, attól eláll. Ezt 15 nappal előbb kérjük írásban bejelenteni. A szolgáltatást nyújtó tartózkodik a megállapodás felbontásától, azt csak különös okkal, rendkívül esetben teszi. Kecskemét szülő / gondviselő fenntartó képviselője PH

20 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok : Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Apja neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Az évi XXXI. törvény 148. (10) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): igen ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni, nem Az ellátást kérelmező fiatal felnőttre és családok átmeneti otthona esetén a szolgáltatást igénybe vevő szülőre, nagykorú testvérre vonatkozó jövedelmi adatok: Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, bérbeadás) A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Összes jövedelem Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: Társas és egyéni Munkaviszonyból és más vállalkozás- ból, őstermelői, szellemi és más Táppénz, Önkormányzat és munkaügyi foglalkoztatási önálló gyermekgon- szervek által A család létszáma:... fő jogviszonyból származó tevékenységből származó dozási támogatások folyósított ellátások Az ellátást igénybe vevő kiskorú A közeli hozzátartozók neve, születési ideje 1) 2) 3) 4) 5) ÖSSZESEN: Rokoni kapcsolat Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Egyéb jövedelem (szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Alulírott nyilatkozom, hogy a gyermekem utáni családi napközi szolgáltatás igénybevételéhez a működési költségek alapján megállapított térítési díj megfizetéséhez elegendő jövedelemmel rendelkezem. Dátum: az ellátást igénybe vevő

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Telefon:218-104 E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hu Ikt. Szám: Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 CSALÁDI NAPKÖZI FELVÉTELI KÉRELEM A gyermek neve:.. Születési helye:...év:.hó:..nap:.

Részletesebben

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a:

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a: VESZPRÉM MEGYEI IDŐSEK OTTHONAINAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Tel/Fax: 89/351-001 E-mail: iopkov@iopkov.hu Igazgató: igazgato@iopkov.hu Honlap: www.iopkov.hu Kérelem

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ 7500 Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 82/450-043 Kérelem a személyes

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: 1.1. A térítési díjat Fizető

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BÖLCSŐDEI, CSALÁDI BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

BÖLCSŐDEI, CSALÁDI BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT 1134 Budapest XIII. Tüzér u. 56-58. Tel: 061/3202655 vagy +3630/4673900 elektronikusan: bolcsodefelvi@szoc.bp13.hu BÖLCSŐDEI, CSALÁDI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: Nyugd. törzsszám: 1.1. A

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény. Családi napközi. Házirendje

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény. Családi napközi. Házirendje Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Házirendje Gyönk, 2012-07-05. Készítette: Biró Kornélia igazgató A szolgáltatás neve: Családi Napközi A szolgáltató neve: HEGYHÁT Integrált Szociális

Részletesebben

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:...

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:... Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25. 06/36/554-310 06/36/354-137 e-mail: titkarsag@ifomi.hu web: www.ifomi.hu KÉRELEM (Az idősek otthona,

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet. /iktató szám Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.hu K É R E L E M idősotthon elhelyezés esetén Születési

Részletesebben

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez szociális étkeztetés 1. Az ellátást igénybevevő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre

HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre HÁZIREND Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre Az Ellátási szerződésben meghatározottak személyek szerint: Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány és a Kuratórium Elnöke

Részletesebben

Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u Tel/ Fax : 84/

Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u Tel/ Fax : 84/ Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u. 107. Tel/ Fax : 84/ 525-199 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési

Részletesebben

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1. Az ellátást igénybe vevő adatai Anyja neve:... Értesítési cím:... Telefonszám:...

Részletesebben

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez 1. adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Részletesebben

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Miskolc-Avas Tel/Fax: 36-46-413-619 Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány IDŐSEK OTTHONA Adószám : 18428164-1-05 3529 Miskolc, Gesztenyés út 16. Bankszámla sz: 12046102-00309506-00100006 Raiffeisen

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben