A KONFERENCIA VITAANYAGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KONFERENCIA VITAANYAGA"

Átírás

1 HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről. Előadásomban az alábbi fő kérdéseket tervezem ismertetni (1. sz. ábra). FŐ KÉRDÉSEK A NATO SZABVÁNYOSÍTÁS SZERVE- ZETEI A NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL A STANAG FEJLESZTÉS A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT 1. sz. ábra Az első fő kérdés a NATO szabványosításban résztvevő szervezetek felépítése. A 2. sz. ábrán a szervezetek és a közöttük lévő kapcsolatrendszer látható. A piramis csúcsán az NAC 2 áll, amely a STANAG 3 -ok és az AP 4 készítésének fő felügyelő hatósága. Az Észak atlanti Tanács szakértőket delegál az SNLC 5, az MC 6, az NCS 7, a CNAD 8, valamint az NC3B 9 tagjai sorába. 1 Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága, tűztámogató főtiszt. 2 North Atlantic Concil Észak-atlanti Tanács. 3 NATO Standardization Agreement NATO Szabványosítási egyezmény. 4 Allied Publication Szövetségi Kiadványok. 5 Senior NATO Logisticians Conference Felsőbb Szintű NATO Logisztikai Értekezlet. 6 Military Committee Katonai Bizottság. 61

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK Az előbb említett bizottságok, testületek és szervezetek képviselői, kiegészülve az NSA 10 és a SCs 11 képviselőivel alkotják az NSSG 12 -t. Az ábrán látható, hogy a szervezetek közül a Felsőbb Szintű Logisztikai Értekezlet és a Katonai Bizottság a hadműveleti terület, a Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája az anyagi terület, a C3 testület a vezetési terület szakértőit foglalja magába. A területek fő kidolgozója a Szabványosítási Hivatal. A KAPCSOLÓDÁSI PONTOK NAC SNLC MC NCS A CNAD NC3B NCSREPs B NSA Operational NSSG Materiel C3 NATO Standardization Staff Group SCs 2. sz. ábra A 3. számú ábrán a Szabványosítási Hivatal felépítése látható. Az NSA igazgatója vezeti a Hivatalt. A Hivatal egy Politikai, egy Összhaderőnemi, egy Szárazföldi egy Haditengerészeti és egy Légierő bizottságból áll. A politikai bizottság felelős azért, hogy a bizottságok által kidolgozott szabványok megfeleljenek a polgári életben alkalmazott szabványok által előírt követelményeknek. A katonai szabványoknak harmonizálni kell a polgári szabványokkal. 7 NATO Committee For Standardization NATO Szabványosítási Bizottság. 8 Conference of National Armaments Directors Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája. 9 NATO C3 Board NATO C3 testület. 10 NATO Standarzation Agency NATO Szabványosítási Hivatal. 11 Strategic Commands Hadászati Parancsnokságok (Atlanti, Európai). 12 NATO Standardization Staff Group NATO Szabványosítási Törzs. 62

3 Az összhaderőnemi bizottság kapcsolja össze a haderőnemi bizottságok tevékenységét. A NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ NSA Admin Részleg POLICY JOINT SERVICE ARMY NAVAL AIR Civil Szabványok Joint BOARD ARMY BOARD NAVAL BOARD AIR BOARD WGs WGs WGs WGs 3. sz. ábra A haderőnemi bizottságok közül a Szárazföldi Bizottságra térek ki (4. számú ábra). A bizottság a brüsszeli NATO Parancsnokságon dolgozó kis létszámú állományt és a különböző munkacsoportokban dolgozó NATO országok szárazföldi képviselőit foglalja magába. A NATO Parancsnokságra beosztott szabványosítással foglalkozó tisztek fő állásban személyenként, több munkacsoportnak a titkári teendőit látják el. Az ábrán a Szárazföldi Bizottság munkacsoportjai közül 15-öt. tüntettem fel. Érzékelhető, hogy a munkacsoportok minden a szárazföldi haderőt érintő területet lefednek. Néhány munkacsoport nagy számú alcsoporttal is rendelkezik. Minden munkacsoportnak van egy nem főállású elnöke (az elnökök ismereteim szerint az angol anyanyelvű nemzetek tisztjeiből kerülnek megválasztásra). A munkacsoportok közötti kapcsolattartás a főállású titkárokon keresztül történik, de évente két alkalommal a munkacsoport elnökök is üléseznek, így a közvetlen kapcsolattartás is biztosított. 63

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A SZÁRAZFÖLDI BIZOTTSÁG FŐ BB MUNKACSOPORTJAI Tüzér Eszköz Kutatás Harci Műszaki T űzszerész Általános Egészségügyi Helikopter M űveletek L őszer csereszabatosság Harctéri Kiszolgálás Logisztikai Doktrínális Anyagok Kezelése Közlekedés és Szállítás L őtér Biztonság ABV ABV Egészségügyi Harcászati Doktrínális / Hadműveleti Eljárások 4. sz. ábra Az 5. számú ábrán a NATO szabványosítás szintjeit láthatják. A kompatibilitás szintje a közös alkalmazásra való alkamassá tételt, az interoperabilitás egymás helyettesítésére való alkalmasságot, az általános szint pedig a közös doktrínális és az anyagi használhatóságot foglalja magába. A SZABVÁNYOSÍTÁS SZINTJEI Kompatibilitás "Termékek, eljárások vagy szolgáltatások alkalmassá tétele -különleges körülmények közötti- közös alkalmazásra, úgy, hogy képesek legyünk teljesíteni a meghatározott követelményeket elfogadhatatlan kölcsönhatások nélkül. Felcserélhetőség "Egy termék, eljárás vagy szolgáltatás olyan tulajdonsága, amely képessé teszi őket egymás helyettesítésére egyazon térben és időben. Általános Azonos doktrínák, eljárások vagy felszerelések használhatósága. 5. sz. ábra 64

5 A szabványosítás területeit a 6. számú ábrán mutatom be. A szabványosítás a hadműveleti, az anyagi és az adminisztratív területeken valósul meg. Ezek a területek magukba foglalják közös doktrínák és eljárások kidolgozását, a technikai eszközök harmonizációját, a technikai eszközök fejlesztésével kapcsolatos irányelvek meghatározását valamint közös terminológiai fogalomtár kidolgozását. A SZABVÁNYOSÍTÁS TERÜLETEI Hadműveleti DOKTRÍNÁK ÉS ELJÁRÁSOK Anyagi TERVEZÉS Adminisztratív TERMINOLÓGIA 6. sz. ábra A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT A tüzér munkacsoport évente 3 alkalommal ülésezik. A kapcsolattartás fő módszere az Interneten keresztül való levelezés. A munkacsoport üléseire a NATO tagországok képviselőin kívül a NATO Stratégiai Parancsnokságok, az ARRC, a EURO Hadtest valamint a PfP országok képviselői is meghívást kapnak. A 7. számú ábrán a STANAG fejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat és a fejlesztésben résztvevő szervezeteket láthatják. 65

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A STANAG S FEJLESZTÉS ENGEDÉLYEZÉS : NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖRZS TANULMÁNY // RATIFIKÁCIÓS DOKUMENTUM RATIFIKÁCIÓ : MUNKACSOPORTOK : NEMZETEK N KIHÍRDETÉS : NSA IGAZGATÓ BEVEZETÉS : NEMZETEK / P- SÁGOK ÉRTÉKELÉS // FRISSÍTÉS : MINDENKI 7. sz. ábra A STANAG FEJLESZTÉS A STANAG fejlesztést egy példán keresztül mutatom be. Mint ismeretes Önök előtt a NATO országok zömében pilóta nélküli repülőgépek vannak rendszerben. Jelenleg körülbelül 12 típust alkalmaznak a különböző országokban. A rendszerben levő repülőgépek NATO alkalmazás esetén 24 órás felderítési lehetőséget tennének lehetővé. Jelenleg a NATO szárazföld hadereje nem rendelkezik közös UAVs harcászati doktrínával. A probléma felvetése után tavaly előtt júniusban a munkacsoport megfogalmazta az igényt, kell egy UAVs STANAG, amelynek a címe Land UAVs Tactical Doctrine legyen. Az igény fel lett terjesztve a NATO szabványosítási törzsnek, akik érvényesítették a doktrína kidolgozását. A novemberi értekezletre a doktrína már kapott egy STANAG számot a Döntés született arról, hogy a doktrína a holland UAVs dokumentum alapján készüljön el. A harmadik verzió a februári értekezleten lett kiadva. Az anyag feldolgozása önállóan, a vélemények megküldése Interneten keresztül történik. A doktrína megtárgyalása júniusban volt és novemberben kerül napirendre. Az UAVs doktrína negyedik változata november 1-ig elké- 66

7 szült, a munkacsoport titkár feladata, hogy a tartalmi részeket egyeztesse a felderítő munkacsoporttal és az összhaderőnemi bizottsággal, mivel a tüzéreken kívül a felderítők és a légierő is alkalmaz pilóta nélküli repülőgépeket. A különböző változatok, valamint a ratifikációs változat kidolgozása a munkacsoport feladata. A ratifikációs változat elfogadását, ratifikálását a munkacsoportban lévő NATO nemzetek képviselői hajtják végre. A ratifikált dokumentumot a Szabványosítási Hivatal igazgatója kihirdeti, a brüsszeli nemzeti NATO képviseleteken keresztül a NATO tagországok, valamint a különböző NATO parancsnokságok felé. A kihirdetést követően az adott nemzet doktrínális bizottsága ratifikálja, amelyről bizottság tájékoztatja a Szabványosítási Hivatalt. A doktrína folyamatos értékelése, elemzése, frissítése minden nemzet, parancsnokság felelőssége. Mit tehet egy ország egy doktrínával? 1. Ratifikálja a doktrínát bevezetéssel. 2. Ratifikálja a doktrínát bevezetéssel a tartalmát a nemzeti dokumentumaiban is szerepelteti. 3. Ratifikálja későbbi bevezetéssel. 4. Ratifikálja bevezetés nélkül. 5. Nem ratifikálja. A NATO-ban jelenleg körülbelül 360 doktrínális munkacsoport dolgozik, ennek ellenére a szabványosítás helyzete a NATO-n belül tragikus. Minden szabványosítási szinten nehezen halad a ratifikációs folyamat. A már megköröztetett STANAG-eknek, Szövetségi kiadványoknak a zömét a tagországok legalább egyharmada még nem ratifikálta. Köztudott, hogy az általunk kicsit jobban ismert két NATO szervezetben az AARC és az AMF(L) (amelyik tudomásom szerint tavaly átszervezésre került) alkalmazási elvei, kidolgozandó okmányai, SOP-jai is eltérőek egymástól. Több tagország, a saját térképjeleit alkalmazza jelenleg is. A NATO jeleket csak koalíciós alkalmazás, közös gyakorlat esetén használják. Az anyagi területen szintén óriási az eltérés az országok technikai eszközei között, holott igen nagy a nyomás a tagországokra, hogy csak csereszabatos, felcserélhető eszközöket gyártsanak, és csak a harmonizációnak megfelelő eszközöket vásároljanak és állítsanak rendszerbe. Engedjenek meg, néhány mondatot a doktrínák anyanyelvre való fordításáról. Mint tudják a NATO a szabványokat, doktrínákat a koalíciós tevékenység érdekében határozza meg. Nagyon fontos a doktrínák, terminológiai fogalmak egységes értelmezése. Pl. a Balkánon Michael Jackson tábornok meghatározta egy másik NATO ország dandárparancsnokának, hogy tartsa ellenőrzés alatt a várost (Keep a 67

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK check on the city), arra gondolva, hogy a ki és bevezető utakon állítson fel ellenőrző pontokat. A dandárparancsnok két nap múlva jelentette, hogy a dandár elfoglalta a várost. Úgy gondolom és a NATO Tüzér Munkacsoport elvárása is az, hogy a doktrínákat angol nyelven kell értelmezni. Sokszor a munkacsoporton belül az angol anyanyelvű nemzetek egy-egy mondaton, egy-egy szón órákat képesek vitatkozni. Nagyon sok angol kifejezésnek nincs magyar megfelelője, holott érti az ember, hogy mit fejez ki, ezért a fordítások félre vihetik a szöveg értelmezését. A másik dolog ami nehezíti a fordítást az, hogy a munkacsoportokban doktrína fejlesztés folyik, ez pedig folyamatos változtatásokat eredményez, ezáltal szinte követhetetlenné válik a folyamatos anyanyelvi frissítés. Sok esetben ez nem csak néhány bekezdés változik, hanem fejezetek is. A 8. számú ábrán a tüzér munkacsoport jelenlegi fejlesztés alatt álló kiadványait láthatják, az idő hiányában nem térek ki rájuk. TÜZÉR STANAG- OK STANAG 2934 AArtyP-1 Artillery Procedures /Tüzérségi eljárások/ STANAG 2484 AArtyP-5 NATO Field Artillery Tactical Doctrine /A tábori tüzérség harcászati doktrínája/ STANAG 2250 Land UAVs Tactical doctrine /A szárazföldi haderő pilóta nélküli repülőgépeinek harcászati doktrínája/ STANAG 2247 AAP 38 Artillery Glossary /Tüzér Szójegyzék/ STANAG 2245 Tactical Targeting Doctrine /Harcászati céltervezés doktrínája/ 8. sz. ábra A Magyar Honvédség doktrína rendszerének átalakítása, kidolgozása folyamatban van. A 9. sz. ábrán azt a 24 kiadványt láthatják, amelyet a STANAG 2934 AartyP 1 Artillery Procedures (Tüzérségi eljárások) című doktrína feldolgozása során, azzal párhuzamosan tanulmányozni kell. 68

9 Kapcsolódó szövetségi kiadványok és együttműködési egyezmények listája 1. sz. táblázat Ssz. AP STANAG Cím 1. AAP NATO kifejezések és meghatározások gyűjteménye. 2. ACP 122 Híradás biztonsági rendszabályai. 3. ACP 125 Híradás rendszabályai a rádió használatával kapcsolatban. 4. APP Katonai jelek, jelzések (SZF). 5. ATP A tengerészeti tűztámogatás szövetségi tűzmegfigyelési rendszere. 6. ATP Támadó műveletek légitámogatása. 7. ATP NATO Légi Doktrína. 8. ATP Szárazföldi csapatok doktrínája. 9. ATP A légtér koordinálásával kapcsolatos eljárások, válsághelyzet és háborús tevékenységek során. 10. ATP Légimozgékony műveletek. 11. ATP Harci eljárások és módszerek a korlátozott időtartamú szórt aknamező telepítésére. 12. Aarty P NATO tábori tüzérség doktrínája A napok és órák meghatározásának rendszere a gyakorlatokon és műveletek során Harcparancsok, Előzetes intézkedések valamint adminisztratív/logisztikai parancsok Műveleti helyzetjelentések A földi helyek, területek és sávhatárok meghatározásának módszerei Együttműködés szervezésének módja és eljárásai Meghatározott környezethez való alkalmazkodás Ballisztikus meteorológiai üzenet alkalmazása Meteorológiai információk kérésének módszere a ballisztikához és különleges célból Szabvány METEO űrlap feldolgozása METEO üzenetek feldolgozása ADP tűztámogató rendszerek interoperabilitásának követelményei A NATO szárazföldi műveleti rendszerei interoperabilitásának rendszere. A legtöbb NATO tagállam olyan komolysággal kezeli a szabványosítási területet, hogy fegyvernemenként is működtet doktrínális kutató és kidolgozó munkával foglalkozó szervezeteket. A Magyar Honvédségben eddig csak a doktrínális tevékenység szervezésével, tervezésével és a doktrínális munka irányításával foglalkozó szervezeteket hoztuk létre, a doktrína kidolgozói munkát végző szervezetek nem kerültek létrehozásra. 69

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA OKTATÁS TRAINIG ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA BARTOS ZOLTÁN, SKOPÁL ISTVÁN BEVEZETÉS A roncsolásmentes vizsgálat minőségi rendszerében talán a legfontosabb elem (más megfogalmazásban:

Részletesebben

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 2.0 változat, 2012. március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888

Részletesebben

Ajánlások az EÜT-ok működésének továbbfejlesztéséhez

Ajánlások az EÜT-ok működésének továbbfejlesztéséhez Ajánlások az EÜT-ok működésének továbbfejlesztéséhez Az Elektromos hálózat Európában projektben résztvevő szakszervezetek és Európai Üzemi Tanácsok (EÜT) ajánlásai 2011. június A projektben résztvevő partnerek

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim!

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim! 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen került sor a Nemzetbiztonsági kihívások nemzetbiztonsági szolgálatok című szakmai-tudományos konferenciára, amelyen Dr. Magyar István nyá. dandártábornok,

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A BIZTONSÁG FOKOZÁSA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRSZAKASZÁN

A BIZTONSÁG FOKOZÁSA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRSZAKASZÁN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Papp Csaba pappcs@hajdu.police.hu Solymosi Krisztina solymosi@orfk.police.hu Horváth László horvath.laszlo@zmne.hu Hullám István hullam.istvan@zmne.hu A BIZTONSÁG FOKOZÁSA

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben