Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Lelkigondozás írta: Merényi Zoltán Témák: Bevezetés A lelkigondozás fontossága A lelkigondozó felelőssége A képzés módszertana 1) Mit jelent testvérnek lenni? 2) A lelkigondozó szerepe Tértágítás Bizalom Lelki egészség 3) Kicsoda az ember Az ember Isten teremtménye Szükségleteink Frusztráció Én-kép Az ideális és a reális én közötti feszültség Depresszió Anna és Jób példája 4) Az értő figyelem: a hatékony lelkigondozás módszere 5) Egy élethelyzet megértése 6) Különböző életkorok lelki problémái Mellékletek

2 Bevezetés: A lelkigondozás fontossága Olyan világban élünk, ahol az emberek gyakran sérülnek. Elutasítottság, csalódások, be nem teljesült vágyak mind torzítják az ember személyiségét, kedélyállapotát. Jézus Krisztus a megváltással nemcsak az örök életet hozta el a világba, hanem annak lehetőségét is, hogy az emberek teljes (egészséges) életet éljenek. A teljes életen természetesen nem azt kell értenünk, hogy életünk minden percében elkerülnek minket a problémák, kikerüljük a szenvedést, hanem azt, hogy megtaláljuk az igazi öröm forrását. Ahogy a későbbiekben erről bővebben beszélünk, nem minden esetben az a megoldás, ha rögtön beteljesülnek az ember álmai, sőt lehet, hogy épp az öszzetőrt álmokon keresztül ismerhetjük meg az igazi boldogságot. Az élet néha kegyetlen, s az is marad, de van egy igazi reménységünk, amit semmi és senki el nem vehet tőlünk. Hálás vagyok Dr. Larry Crabb könyveinek, hogy megtanultam rajtuk keresztül ezt a fontos igazságot, amely nélkül igazi keresztény lelkigondozás nem létezik. Olvassátok el Ézsaiás 61. fejezetének 1-2 versét, amelyben az Úr Jézus hármas szolgálatáról van szó. 1. Evangéliumot hírdetni 2. Bekötözni a lelkisérülteket 3. Szabadulást hírdetni a foglyoknak Azzal, hogy Jézus eljött a világra van lehetőség arra, hogy az emberek megtérjenek, megszabaduljanak kötözöttségeiktől, begyógyuljanak lelki sebeik. Lelkigondozásnál fontos tudni, hogy az igazi lelkigondozó Isten, aki emberi eszközököt felhasználva szeretne segíteni a szenvedőkön. Látni kell az igéből azt is, hogy az embereknek különböző szükségeik vannak, s ezeknél a szükségeknél más és más megoldásra van szükség. A lelkigondozónak fel kell ismerni, hogy az adott szituációban mire is van igazán szüksége a lelkigondozottnak (szabadulás, gyógyulás, bűnbocsánat). Gyakran mégis tele vannak a gyülekezetek megfáradt, problémákkal küszködő emberekkel, akik felé szolgálnunk kell. Ha egy gyülekezetben nem működik a lelkigondozás, akkor az a közösség előbb utóbb megfárad, alkalmatlanná válik a szolgálatra. Nem az a baj, hogy problémák vannak a gyülekezetben, hanem az, ha nincsenek kezelve ezek a problémák. Olvassátok el a Zsid öt! Milyen következményekről beszél a Biblia, ha engedjük, hogy a keserűség megmaradjon a közösségben? Mi a felelősségünk az ige alapján? Olvassátok el a Zsid t! Mit okoz egy hívő ember életében a bűn, a teher? (mik lehetnek terhek életünkben) Képes-e hívő életében fejlődni az a keresztény, akinek bűn van az életében, vagy leterhelt a szíve? Képes-e a szolgálatra? Mit kell tennie a hívő embernek a bűneivel, problémáival?

3 A lelkigondozó felelőssége Tudnunk kell, hogy a lelkigondozás felelősségteljes szolgálat. Legalább akkora kárt lehet okozni egy embernek, ha rosszul foglalkozunk vele, mint amennyit segíthetünk rajta. Külön foglalkozunk a lelkigondozó személyiségével és szerepével, mert ez az a terület, amelynél a legtöbb hiányosságot lehet tapasztalni a gyakorlatban. A képzés módszertana A lelkigondozást igazából a gyakorlatban lehet elsajátítani, viszont néhány alapvető ismeretet elméletben is el kell sajátítani. Mindezek mellett igyekszünk, hogy az elmélet ne távolodjon el a gyakorlattól. Különböző ún. dinamikákkal próbáljuk életszerűvé tenni az egyes elméleti alapokat.

4 I. Alapok 1. Mit jelent testvérnek lenni? Mielőtt sorra vennénk azokat a problémákat, amik az embereket leterhelik, tisztában kell lennünk néhány nagyon fontos bibliai igazsággal. Előszőr foglalkozzunk azzal, hogy mit mond a Szentírás az egymás iránti felelősségről! Néhány igét nézzünk, amik az egymás iránti felelősségről szólnak! Próbáljátok megérteni a szemléletet. a) 1Móz 4,1-15. Vizsgáljuk meg az ismert szakaszt a testvérek kapcsolata szempontjából. Hogyan viszonyult Kain Ábel iránt? Melyik az a legmegdöbbentőbb mondat, amit Kain elmond? (Talán örzője vagyok én a testvéremnek?) Mit fejez ki ez a mondat? (közöny) Tapasztalható-e közöny a gyülekezetekben közöny a testvérek között? Mit jelenthet testvérnek lenni? Zsolt 69,21 (Részvétre vártam, de hiába, vígasztalókra, de nem találtam.) b) 1Jn 3, Meddig terjed a felelősség a testvérünk iránt? Mit jelenthet a gyakorlatban az, hogy tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért? Itt az ige arról is beszél, hogy a testvérek felelősek nemcsak a lelki szükségek területén, hanem a testi szükségek területén is. Van, hogy a lelkigondozás során olyan problémákkal találkozunk, mikor nemcsak lelki segítségnyújtásra, tanácsadásra van szükség, hanem fizikai segítségre is. Találkoztál-e már olyan emberrel, akinek a lelki segítség mellett anyagi segítségre is szüksége volt? Mennyire általános a gyülekezetetekben az, hogy támogatjátok a rászorulókat? c) Gal Milyen módon kell közelíteni egy bűnbeesett hívőhöz? Mit jelent az a gyakorlatban, hogy egymást terhét hordozzátok? A 10. vers nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg: amíg van időnk tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig a mi testvéreikkel. Jót tenni valakivel azt jelenti, hogy olyan módon segíteni a másikon, hogy annak az élete jobb, boldogabb legyen. Ismerni kell azokat a lelki törvényszerűségeket, amelyekkel Isten megteremtette az embert. Mi az, ami az ember javát szolgálja és mi az ami nem. Nem elég csak jót tenni valakivel, hanem azt jól is kell tudni tenni. Lehet, hogy mi tudjuk, hogy mi a megoldás egy másik ember életében, de a döntést nem hozhatjuk meg helyette. Véleményetek szerint jót tenni valakivel azt jelenti, hogy minig mindent megadunk neki, mindig mindent megengedünk neki? Mondjatok példát arra, hogy mikor lehet segítség az intés? Ki intse meg a másikat? Milyen módon tegye azt? Játszátok el a következő szituácuiót! Egy valaki legyen az, akit meg kell inteni, és egy valaki aki meginti őt.

5 A szituáció. Egy fiatal lány elkezd járni egy hitetlen fiúval, aki megpróbálja egyre inkább a testiesség felé vinni a kapcsolatot. Hogyan próbálkozik a lelkigondozó meginteni a lányt? A szituáció után beszéljétek meg, hogy vajon jól állt a problémához a lelkigondozó! Az intésről a későbbiekben még beszélni fogunk. Itt a fejezetben csupán a felelősség miatt szóltunk róla. Fontos tudni, hogy nem biblikus az egymás ítélgetése, az intés (helyreigazítás) csakis a testvéri felelősségből és szeretetből fakadhat. Ha ezek a motívációk hiányoznak, úgy az intés csak mélyítheti a problémát. d) Jak 5, Mi a komolysága a lelkigondozásnak? e) Lk 15,1-7 Ez az igeszakasz nagyon fontos igazságokat hordoz a lelkigondozással kapcsolatban. Még többször elő fogjuk venni a képzés során. Szerintetek ez az ige csak az Úr Jézusról szól, vagy a lelkipásztorokról vagy minden hívőről? Mi jellemzi a példázatban lévő pásztort? Hogyan lehet ez a lelkigondozó szerepére alkalmazni? Meddig kell elmenni egy elveszett bárányért? Gyülekezeti gyakorlattá kell válnia, hogy egymás iránt felelősséget vállalunk. Látjuk egymás szükségeit, problémáit. Ha valaki bajba kerül - tudatosan vagy tudatlanul nem szabad hagynunk abban az állapotba, hanem utána kell menni, s egészen addig keresni, míg meg nem találjuk. A lelkigondozás tehát szeretetet, felelősséget, kitartást és áldozatot igényel. f) 1Sám 30,1-20. Harcoljatok egymásért. Van időszak, mikor jön az ellenség és kirabolja a gyülekezeteket. Meglopja az emberek örömét, békességét, elrabol emberi szíveket. Ha az a lelkület van bennünk, mint Dávidban volt, még kiszabadíthatjuk őket (8. vers) g) 1Thessz 5,14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Különböző területei a lelkigondozásnak: intés, biztatás, felkarolás h) Barátság: Dávid és Jonathán barátsága A felelősség különösen erős a barátok között. Fontos, hogy a keresztények is tartalmas, mély barátságokra találjanak. Mikor Dávid bajban volt, hosszú időn keresztül menekült már Saul gyűlölete és haragja elől, megfáradt már a lelke. Akkor Jonatán az, aki bátorította, erősítette Istenbe vetett bizodalmát. 1.Sám Tanulmányozzátok végig Dávid és Jonatán barátságának történetét! Történeti bevezetés:

6 Krisztus előtt 1000 körül játszódik történetünk, két évszázaddal az izraeli honfoglalás után, a királyság első évtizedeiben. Ez az átmeneti időszak Izrael történetének egy nehéz időszak volt, mikor Saul uralkodott a választott nép felett. Saul kezdetben nagyon jó választásnak tűnt, szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. (1.Sám.9.2.) Kezdetben sikereket ért el az ellenséges népek feletti háborúkban, legyőzte az ammóniakat. Viszont engedetlensége egyre nyílvánvalóbbá lett, aminek következtében Isten elvette tőle a királyságot. Sámuel által kijelentette Saulnak, hogy: Nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az ÚR igéjét, az ÚR meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. (1.Sám ) Ezek után egy furcsa helyzet alakult ki. Saul megmaradt királynak, Sámuel viszont felkente az Isai családjából származó Dávidot. Saultól eltávozott az Úr lelke, Dávidra pedig leszállt. Dávid áldott emberré vált, aki Isten erejével harcolt, legyőzte a hatalmas filiszteust Góliátot, közben Saul egyre mélyebb lelki válságba jutott. Lassanként megszületett szívében a féltékenység, s Dávid elpusztítását tűzte ki céljául. Jonatán Jonatán Saul fia volt, aki ellentétben édesapjával a hit embere volt. Kész volt egyetlen fegyverhordozója társaságában megkűzdeni a filiszteus seregek előörsével. (1.Sám ) Hitét bizonyítják gondolatai, amivel elindul erre a képtelennek tűnő küldetésre: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előörséhez! Hátha tesz valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. (1.Sám.14.6.) A barátság kezdete Miután Dávid legyőzte a hatalmas filiszteust, Góliátot, Saul meghívta őt az udvarába. Itt találkoztak egymással, s a Szentírás csak egy ennyit mond ezek után: Jonatán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. Mi lehetett az oka annak, hogy ennyire gyorsan, ilyen mély barátság szövődik kettejük között? Valószínű az, hogy mind a kettejük hasonló módon gondolkodhatott. Dávid is és Jonatán is egész életét az Isten szolgálatára szentelte. Mind a kettejüknek sok megtapasztalásuk volt már gyermekkoruk óta arról, hogy milyen hatalmasan is tud munkálkodni az ÚR. Mindketten a hit emberei voltak, akiknek nagy tervei voltak. Látták maguk előtt azt a célt, ami felé haladniuk kell, Isten mennyei királyságát. Volt miről beszélniük, hiszen Isten titkainak kimeríthetetlen gazdagságába pillantottak bele. Együtt imádkozhattak, egymást búzdíthatták, együtt dicsérhették talán az ÚR-at. Dávidról jól tudjuk, hogy értett a zenéléshez, hiszen Saulnak is többször játszott lanton. Talán mind a ketten meglátták azt, hogy mennyire meggazdagodik életük, a másik ember által. Felismerték együtt sokkal többre lesznek képesek, mint egymagukban. Azok az órák, amiket együttöltöttek feledhetetlenek voltak mindkettejük számára. Olyan élményekkel gazdagodtak, amire egész életükben jó volt visszagondolniuk. Eddig talán mind a ketten magányban éltek. A környezetük nem értette gondolataikat, érzéseiket, hitüket, de most olyan társra találtak, aki hasonló volt hozzájuk. A pszichológusok azt mondják, hogy egy barátság kialakulásának egyik feltétele az attitűdhasonlóság, tehát, hogy azonos érdeklődés, azonos cél éltesse a barátokat. Ez a hasonlóság itt teljesen megvolt, s nem egyéb cél kötötte őket össze, mint az Isten szeretete. Szövetség Miután összeforrt a szívük szövetséget kötött Jónatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is. (1.Sám ) Mi ennek a szövetségkötésnek a lényege? Ma nem szoktunk barátainkkal szövetségre lépni, ez idegen a mai kultúránktól, de az akkori ember a szövetségen elkötelelettséget fejezett ki. A szövetségben egész életre elköteleztét egymást, mint a házasságban, vagy az Istennel kötött szövetségben. A szövetség hűséget, állandóságot feltételezett, tehát nem egy vagy két hétre, vagy alkalomra szólt, hanem egy teljes életre. Jonatán nem a mai értelemben vett haverja (bár a haver kifejezés a héberben a barátságot jelenti, így Dávid haverjának tartotta Jonatánt) volt Dávidnak, akivel néha-néha összejön bulizgatni, meg pletykálgatni, hanem életközösséget vállalt vele jóban és rosszban. Nemcsak arra kötöttek szövetséget, hogy barátok maradnak addig, amíg a másiknak jól megy a sora, hanem arra, hogy nehézségben is kitartanak egymás mellett. Az Újszövetségben Jézus beszélt a tékozló fiúról, akinek mikor sok pénze volt, sok barátja volt. Aztán mikor elfogyott az öröksége, akkor minden barát elhagyta őt. (Lk ) Jonatán nem ilyen barátja volt Dávidnak. A későbbiekben többször is igazolta hűségét barátja felé. Jonatán átadta Dávidnak köpenyét, kardját, ruháját, íját és övét. Ezek a dolgok akkor nem voltak olcsók, de Jonatán ezzel kifejezte Dávid felé, hogy számára fontosabb a barátság a tárgyaknál, amik körülveszik őt. Ma gyakran áldozza fel az ember kapcsolatait a tárgyak miatt. Az új autó, a lakás, a hifi, a számítógép

7 fontosabb, mint a feleség, a férj, a barát, pedig a tárgyak csak eszközök kapcsolataink beteljesítéséhez. Ha igazi barátságra és tartalmas kapcsolatokra vágyunk, akkor értékrendszerünkön is változtatnunk kell. Jónatán megmenti Dávidot Saul egyre féltékenyebbé vált Dávidra, s ezért szívében elhatározta, hogy megöli. Egyszer, mikor Dávid épp a lantját pengette, Saul feléje dobta dárdáját, alig menekült meg a király haragja elől. Dávid félelmében nem tudta mit tegyen, s barátja segítségét kéri. Jónatán biztosítja Dávidot hűségéről, s azt mondja: Amit csak kívánsz, megteszem érted! (1.Sám.20.4) Ki tudnánk mi is ezt a mondatot mondani barátunknak, hogy amit csak kívánsz tőlem megteszem? Dávid arra kéri Jónatánt, hogy szálljon szembe apja akaratával, s az ő pártját fogja. Jónatán még hazudni is képes apja előtt, csakhogy mentse barátja életét (1.Sám.20.6, 28) Jónatán apjával szemben is Dávid pártját fogja, s ezzel saját életét is kockáztatja. Saul ő feléje is odadobja lándzsáját, mert át akarta vele ütni. A barátság nagy próbája volt ez Jónatán számára, de kiállta. Az a barát, aki még az életénél is fontosabbnak tartja barátját, az az igazi barát. Jónatán tettével megmenti Dávid életét, aki elrejtőzködhetett haragosa elől. A szövetség megújítása Hosszú idő telik el, hogy nem találkohat egymással a két barát. Saul folyamatosan üldözi Dávidot és ő menekül előszőr a nőbi szentélyébe, majd az Gát királyához, azután Abdullám barlangjába. Hosszú idő után Zif pusztájának erdőségében találkozik egymással a két barát. Az idő nem tudta kapcsolatukat széttörni. Úgy beszélnek egymással, mint ahogy hónapokkal ezelőtt abbahagyták. Azt olvassuk, hogy Jónatán elment Dávidhoz, hogy erősítse Istenbe vetett vizalmát. (1.Sám.23.16) Nagyon fontos volt Dávid számára ez a találkozó, talán már megvolt fáradva, lehet, hogy szívében lázadozott is, miértek fogalmazódtak meg benne, s akkor jön barátja és bátorítja, lelkesíti. Nagyon nagy érték ilyen helyzetben egy igazi barát, aki mikor szükségünk van, akkor kész arra, hogy megvígasztaljon, hogy bátorítson, ne adjuk fel. Jónatán ismét az életével játszik, hiszen apja, ha megtudja, hogy Dávidnál jár, akkor bizonyára nagyon meg fog haragudni rá, de most fontosabb volt számára a találkozás. Ha egy rövid időre is, de újból együtt örvendezhettek Istenben. Ezen a napon újból szövetséget kötöttek egymással, tulajdonképpen a régi szövetséget újítják meg. S ez nagyon fontos, kell, hogy egy barátságban időről-időre újból átgondoljuk kapcsolatunkat. Az együttes élmények, és a közös cél felelevenítése újabb lendületet adhat a barátságunkhoz. Az új szövetséggel ismét kifejezték egymás iránti szeretetüket, amit ma szintén meg kell tanulniuk az embereknek. Egy olyan világban élünk, amikor nem merjük, vagy nem tudjuk, vagy nem akarjuk kifejezni igazán egymás felé azt, hogy mennyire fontosak vagyunk egymásnak. Félünk az ilyen kifejezésektől, nemcsak verbális síkon, de nem verbális csatornákon is. Az igazi kapcsolatokban szükség van intimitásra, arra, hogy őszintén kifejezzük egymás felé, mit jelent számunkra a kapcsolat. Igy van ez a barátságnál, de így van ez a házasságnál is. A két baráz Zif pusztájában találkozik utoljára, legalábbis a Bibliában itt olvasunk róla utoljára. Jónatán néhány hónapon belül meghal egy filiszteus ütközetben, Dávid pedig nagy király lesz egész Izrael felett. Dávid siratóéneke Jónatán és Saul halála után Dávidnak lehetősége adódik arra, hogy átvegye az Isten által neki rendelt trónt. De mégsem örül ebben a pillanatban. Meghalt az a valaki, aki számára nagyon sokat jelentett: Elszorul a szívem, testvérem, Jónatán, oly kedves voltál nekem! Csodálatosabb volt szereteted a nők szerelménél. Ó, hogy elhullottak a hősök, elpusztultak a harci eszközök.! Ez a barátság Dávidnak nagyon sokat jelentett, ha nincs mellette Jónatán a nehéz időkben lehet, hogy sohasem lett volna belőle uralkodó, sohasem érte volna el célját. Az igazi barátok segítenek minket életünk vezetésében, s lehet, hogy ezt sokszor nem vesszük észre, de ha visszapillantunk életünkre láthatjuk, hogy barátaink nélkül nem tartanánk ott, ahol vagyunk. Szükség van az ilyen barátokra. Van-e nektek ilyen barátotok, akik segítik életetek előrehaladását, melenek benneteket? Ti vagytok valakiknek ilyen barátjai? Hudson Taylor híres misszionárius is sokat köszönhetett barátjának William Burnsnak. Hudson Taylor válaszút előtt állt, amely inkább zsákutca volt. Mindössze 23 éves volt, és még alig két év óta dolgozott Kínában mint misszionárius. Ez idő alatt azonban egyre inkább

8 csalódott a missziói társaságában, mivel az nem váltotta be a neki tett ígéretét, hogy ti. támogatni fogja őt. Elbátortalanították őt a már régebben ott munkálkodó misszionáriusok is, akik bírálták Taylor szokatlan módszereit. A két legsúlyosabb csapást azonban egyfelől Angliából, a választottjától érkezett levél jelentette, amely szerint: attól tart, hogy nem szereti őt, másfelől a brit konzulátus utasítása, hogy állítsa le missziói tevékenységét a városban, mivel az nem tartozik a szerződés szerinti területhez. Anyám írta levelében -, szomorú szomorú, szomorú a szivem. Nem tudom, mit tegyek! Ekkor azonban Isten az Ő kegyelmében megajándékozta Hudson Taylort egy baráttal, az istenfélő skót misszionáriussal, William Burnsszel, aki mintegy húsz évvel volt idősebb nála. Burns Hudson Taylorban egy önmagához hasonló szellemiségű embert fedezett fel, és meglátta, hogy milyen sürgős szüksége van Taylornak egy jó barátra. Bíztatta Taylort, vegye igénybe Isten békességét, és bízzék Isten jóságában, vezetésében és gondviselésében. Hét hónapon át utaztak, prédikáltak és imádkoztak együtt, és az az időszak maradandó nyomot hagyott Hudson Taylor életében. Ahogy Taylor fia és menye később leírta: Ennek a férfinak a barátsága Isten ajándéka volt Hudson Taylor számára ezekben a rendkívül kritikus időkben Az ilyen barátság az élet legnagyobb áldásai közé tartozik. Emberileg nézve, Hudson Taylor szolgálata sohasem lett volna igazán hatásos William Burns barátsága nélkül. Nem egyedül ennek volt köszönhető, hogy Hudson Taylor az Úr akarata szerint való férfivá lett, de annyi bizonyos, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárult ahhoz. Jonatán barátsága nékül Dávid jelleme sohasem emelkedett volna arra a magaslatra, amelyre eljutott. Isten felé irányuló, erős barátságra van szükségünk, hogy Isten akarata szerint való emberré váljunk. 1 1 Gary Inrig: Igazi barátság (Evangéliumi Kiadó, Bp, 35. oldal)

9 2. A lelkigondozó szerepe Meddig tart a lelkigondozó felelőssége, mi a feladata? Ebben a fejezetben erre a kérdésre keressük a választ. a) tértágítás A lelkigondozásnál van egy nagyon fontos alapelv: tartsd tiszteletben a másik személyiségét, döntését! Nem egy rossz lelkigondozóról hallottam, akik azzal rontották el a segítségnyújtást, hogy saját akaratukat akarták ráerőltetni a másik emberre. Lehet, hogy a lelkigondozó tudja, hogy mit kell döntenie, tennie a másiknak, s az is lehet, hogy valóban az a jó megoldás, de a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Beszéjétek meg, hogy Isten milyen módon tartja tiszteletben az ember döntési szabadságát? Egy családon belül ez az alapelv hogyan működik? Hol vannak az énhatárok? Milyen következményei vannak, ha ezeket a határokat nem tarják tiszteletben? Tudtok mondani erre példákat a környezetetekből, vagy saját életetekből? Isten a megtérésnél sem erőlteti rá magát az emberre. Az ember saját szabadsága és felelőssége, hogy befogadja Jézust a szívébe, vagy elutasítja Őt. Természetesen mind a két döntésnek van következménye, de a döntés szabadságát Isten az emberre hagyta. Ha Isten tiszteletben tartja személyiségünket, akkor nekünk is így kell cselekedni! A lelkigondozó felelőssége odáig terjed, hogy bemutatja más szemszögből a lelkigondozott helyzetét. Ezt a folymatot nevezzük tértágításnak. Az igében gyakran szerepel az a kifejezés, hogy tágas térre vitt ki engem (pl. Zsolt ). Az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, mikor úgy érzi beszűkült körülötte a tér, mikor elfogynak a lehetőségek, mikor nagy nyomás, teher nehezedik életére. (Most egyenlőre nem vizsgáljuk azt, miért került ilyen állapotba az ember.) Ilyenkor szüksége van segítségre. Próbáljatok eljátszani egy szituációt! Egy hívő fiatal depressziós lesz azért, mert otthon a családban rendezetlen az otthon. Szülei örökösen veszekednek. Felé pedig örökösen elvárásaik vannak, nem értékelik sohasem. Mit mondanátok neki? Tértágítás az is, mikor intünk valakit. Ilyenkor elmondjuk, mit kockáztat az illető azzal, hogy bűnt követ el (a bűn elválaszt Istentől). Elmondhatjuk, amit a Péld.8.39 mond: De aki vétkezik ellenem, magának árt Elmondhatjuk saját tapasztalatainkat a bűnnel kapcsolatban. De nem mondhatunk felette sem ítéletet, nem követelhetjük tőle a gyors döntést. A tértágítás után az Istenre és a saját felelősségére kell bízni az embert. Ennyit tehet a lelkigondozó, nem tehet többet. Olvassátok el Pál beszédét Agrippa előtt. (Csel ) Mi Agrippa reakciója Pál bizonyságtételére? Pál mit felel erre? Hogyan alkalmazhatjuk ezt a viselkedést a lelkigondozásban?

10 A tértágítás lényege, hogy megmutatjuk a lelkigondozottnak, hogy más oldalról is lehet látni a problémáját. Nézzétek meg a Patch Adams című film egyik jelenetét, ahol az elmegyógyintézetben Hunter Adams (Patch Robin Williams) megkérdezi az egyik ápoltat arról, hogy hányat mutat, mikor négy ujjat mutat fel. Dr. Mendelsson válasza erre az ne a problémára összpontosítson, hanem lásson azon túl. A helyes válasz az ujjakkal: nyolc. A tértágítás is ilyen, túlmutatni a problémán, más szemszögből látni a helyzetet. A Zsid is erről beszél, lássunk túl a terheken, a megkörnyékező bűnökön úgy, hogy felnézünk Jézusra. b) Bizalom Egy nagyon fontos alapelv a lelkigondozásnál, hogy csak azon az emberen tudsz segíteni, aki megbízik benned. A lelkigondozásnál gyakran fájó, vagy éppen sötét dolgokat kell feltárni, elmondani. Ezt pedig senki sem szereti elmondani olyan embernek, akiben nem bízik meg. A bizalmat ki kell érdemelni. Nagy megtiszteltetés, ha valaki bizalmába fogad egy embert. Minden ember más a problémák is mindenkinek más és más. (Gyakran esünk abba a hibába, hogy egy-egy embert egy-egy jelzővel jellemzünk, pedig az ember személyisége kimeríthetetlen!) Ne essünk az általánosítás csapdájába. Minden lelkigondozásnál emberrel foglalkozunk, akit meg kell érteni. Ezt a fáradtságot nem lehet kihagyni! Ha van lehetőségetek nézzétek meg a Good Will Hunting című amerikai filmet, amely egy pszichológusról és egy lelkisérült fiúról szól. Próbáljátok lelkigondozói szempontból nézni a filmet (ne ütközzetek meg a szabados szövegen!) Milyen módszerrel segített a fiún a pszichiáter? Miben vallottak kudarcot a megelőző segítők? c) Lelki egészség Csak az az ember képes másokat gondozni, aki maga is egészséges lelkületű. Beszéljetek arról, miért nem tud másokon segíteni az, aki maga nem egészséges lelkületű. (Nem helyes az életvezetése, vagy személyiségtorzulások vannak az életében) Nagyon fontos, hogy a lelkigondozónak rendezett kapcsolata kell, hogy legyen az Úrral, mivel az első fejezetben beszéltünk arról, hogy Isten az, aki a megoldást adja a problémákra. 3. Kicsoda az ember? Mivel a lelkigondozásnál az emberrel foglalkozunk, nagyon fontos ezért, hogy tisztában legyünk azzal ki is valójában az ember. Pszichológiai iskolák különböző módon próbálják megközelíteni a kérdést, az a modell, amellyel leírják az embert, az meghatározza az egészséges személyiségről vallott elképzelésüket, valamint a segítés módszereit is. Ismertek-e pszichológiai iskolákat? És tudjátok-e milyen emberképpel dolgoznak? (pszichoanalízis, behaviorizmus, kognitív pszichológia, humanisztikus pszichológia) Irodalom: Bernáth László, Révész György: A pszichológia alapjai oldal

11 Mi az egészséges személyiség meghatározását a Szentírásban keressük, de felhasználjuk némely esetben a pszichológia eredményeit is. Az emberről azért fontos, hogy helyes képet lássunk magunk előtt, mert, ha egy lelki problémával találkozunk, akkor fel kell tárnunk annak gyökerét. Egy rosszul diagnosztizált problémával inkább ártunk a másik embernek, mint használunk. Az megértéshez hozzátartozik a jó emberismeret. Nemcsak a fizikai világban vannak törvényszerűségek, hanem az ember működésében is. Ezeket a törvényeket az Isten helyezte az emberbe, most megpróbáljuk ezeket a lelki törvényszerűségeket bemutatni. Kérdés: véleményetek szerint a pszichológia, vagy a keresztény lelkigondozó képes nagyobb segítséget nyújtani egy lelki problémával küszködő embernek? MIÉRT? 1. Az ember Isten teremtménye (ezt a legtöbb pszichológiai iskola nem fogadja el) 1.Móz , 1.Móz.2.7., 18. Mit tudunk meg ezekből a versekből az emberről? Mi célból teremtetett az ember? Mi az ember hivatása? Milyen méltósága van az embernek? a) Az ember társas lény! (Vagy csonka lény!) Szüksége van: Istennel való kapcsolatra és emberekkel való kapcsolatra! b) Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, ebből következik méltósága, fontossága a teremtés rendjében. c) Az embernek küldetése van a világban. Ezekből a felismerésekből következik, hogy torzul az ember személyisége, ha nincs közössége Istennel, vagy nem rendezett a kapcsolata az emberekkel. Lelkigondozásnál ismernünk kell ezt a törvényszerűséget. Definíció: egészséges és boldog ember az, aki betölti küldetését, aki azzá válik, amivé lennie kell. (pl: egy növény egészséges fejlődéséhez szükség van fényre, vízre, talajra. Amennyiben ezek közül valamelyik hiányzik, vagy nem megfelelő mennyiségben áll a növény rendelkezésére, akkor az elsorvad, vagy elpusztul.) Teljes életet nem lehet az Istennel való kapcsolat nélkül élni. A mai világ nagy hazugsága, téves gondolkodása, hogy Isten nélkül is lehet egy teljes, tartalmas életet élni. Meggyőződésem, hogy nem így van. Olvassátok el a János 15. fejezetét, mit mond Jézus az ember és az Isten kapcsolatáról? Két ismert idézet: Magadnak teremtettél Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned nyugalmat nem talál. (Szent Ágoston) Minden ember szívében van egy Isten alakú vákuum. (Blaise Pascal) Lelkigondozásnál figyelni kell arra, hogy akivel beszélgetünk, milyen kapcsolatban van Istennel. Problémák gyakran megoldódnak (későbbiekben látni fogjuk), ha Isten közelébe visszük a lelkigondozottat.

12 Mivel az ember nemcsak Istennel való kapcsolatra, hanem emberekkel való kapcsolatra is teremtetett, ezért sok problémát okoz, ha ezek a kapcsolatok nincsenek rendezve. Azt is mondhatjuk amit a pszichológusok is elismernek -, hogy az ember legtöbb problémája a rossz emberi kapcsolatokból fakad. (csalódás, elutasítottság, elvárások, harag, félelem) Erről is bővebben fogunk beszélni. A bűn következtében az ember elveszítette helyét a világban. Isteni méltósága különösen az elmúlt néhány évszázad során megkérdőjeleződött. Az ember értelmes állattá devalválódott. Valahol az ember a szíve mélyén tudja ma is, hogy többre van hivatva, s a világban betöltött jelenlegi szerepe kisebbrendűségi érzést és önértékelési problémákat okoz az emberben. A helyes önértékelés szintén a lelkigondozás témája. 2. Szükségleteink Tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy sok probléma a beteljesületlen szükségletekből és azok feldolgozatlanságából adódik. Azt is látjuk, ha hosszútávon nem teljesülnek szükségek, akkor már személyiségtorzulás is lehet a következménye. Nézzük át, milyen szükségletei vannak az embernek! Azt is megvizsgáljuk, hogy milyen módon szolgálhatunk azok felé az emberek felé, akik valamilyen szükségben vannak. Az emberi szükségleteknél Maslow humanisztikus pszichológus modelljét fogjuk használni. (Maslow modellje alapvetően hiányos, mivel az Istennel való kapcsolat szükségét nem fogalmazza meg. Az előzőekben láttuk, az ember alapvető szükségletei közé tartozik a teljes és személyes közösség teremtőjével és Megváltójával) Önmegvalósítás Önértékelés Elismerés, elfogadás Biztonság Fiziológiai szükségletek Maslow a szükségletek öt szintjét különböztette meg (fiziológiai, biztonság, elismerés, elfogadás, önértékelés, önmegvalósítás). A modell szerint ezek a szükségletek egymásra épülnek, tehát azok az emberek, akiknél a fiziológiai szükségletek nincsenek kielégítve, azok alapvetően nem fognak törekedni a piramis felsőbb szintjén lévő szükségletek felé. Azok az emberek, akik a piramis alján vannak több törődést igényelnek, míg a felsőbb szintet elérők önállóbbak, kiegyensúlyozottabbak. Milyen tünetei lehetnek egy szükséglet hiányának? (fiziológiai, biztonság ) Hogyan kell segíteni az egyes szükségek hiányosságában? Hogyan segítenél pl. egy olyan emberen, akinél nincsenek meg az alapvető fiziológiai szükségletek (karitatív segítség).

13 Szituációs feladat! Magatok is kitalálhattok szituációkat az egyes szükségletek oldaláról nézve a lelkigondozást! Mi két feladatot adunk. 1. A lelkigondozott olyan fiatal, akinél a biztonság szükséglet terén van gond. Otthon a családban nagyon nehéz a helyzet, az édesapa alkoholista, az édesanya depressziós. Általános a veszekedés, a fiú menekülni próbál a helyzetből. (Sajnos gyakran hívő családokban is kialakulhat hasonló szituáció. Gondoljátok át mi lehet az oka? Vajon miért nem érzi magát otthon egy hívő családban egy gyermek, vagy egy fiatal? Mit ronthatnak el a szülei? 2. A lelkigondozott fiú nevelőotthonos, akinél az elismerés, elfogadás szükséglet nem teljesül. Emiatt önértékelési problémái vannak, kapcsolatai rendezetlenek. Hogyan segítenétek neki? Mire van szüksége? 3. Frusztráció A be nem teljesült szükséglet frusztrációt okoz. Két formájáról beszélünk, a tiszta frusztrált helyzetről és az ambivalencia konfliktusról. a) Frusztrált helyzet Ember Cél Mondjatok példát frusztált helyzetre. Mikor nincs lehetőség arra (semmiképpen), hogy a célt elérje az ember. Mit kell ilyenkor tenni? Szituációs feladat Egy hívő lány reménytelenül szerelmes egy hívő fiúba (frusztráció). Mit mondanátok neki, hogyan vígasztalnátok? b) Ambivalencia konfliktus Ember Cél Ambivalencia konfliktus az a helyzet, amikor két ellentétes irányú motíváció hajtja az embert, és nem tud dönteni a kettő között. Az ilyen döntésképtelen helyzetben, úgy érzi az ember, hogy bármit is dönt rosszul fog dönteni. (Tipikus ambivalencia konfliktusos helyzetről ír Petrarca egyik versében: Visz Ámor, jajj, hova nincs menni kedvem, s érzem, máris tilosban jár a lábam ) Nagyon gyakori az ilyen szituáció a fiataloknál. A lelkigondozásnál ilyenkor segíteni kell a fiatalnak abban, hogy döntsön, mert ez a szituáció ha hosszú ideig tart, akkor az súlyos következményekkel járhat. Folyamatos leterheltség, félelem, bizonytalanság jellemzi az ambivalencia konfliktusos személyt.

14 Tudtok-e példát mondani ambivalencia konfliktusos helyzetre? Szituációs feladat Maradjunk a szerelem témakörénél, mivel fiatalok gyakran kűzdenek ilyen jellegű problémákkal. Egy hívő fiú szerelmes lesz egy hitetlen lányba. Belső harcai vannak azért, mert nem tud dönteni, belemenjen egy komolyabb kapcsolatba, vagy nem. Úgy érzi, ha a lány mellett dönt, az eltávoltíja őt Istentől, de ha szakít, akkor elveszíti a lányt. Mit tanácsolnátok neki? Hogyan beszélgetnétek vele? 4. Én-kép A Maslow piramis felső két szintjén az önértékelés és az önmegvalósítás áll. Keresztény körökben gyakran tapasztalom, hogy erről a két dologról vagy nem beszélnek, vagy rosszul beszélnek. Téves gondolat az önértékelés felfuvalkodással való azonosítása, amelyből következik, hogy az alázatos ember magát folyamatos önvizsgálatban kell, hogy tartsa. Nagyon sok lelki probléma forrása a helytelen önértékelés, amely önelfogadási problémákhoz vezet, s rengeteg frusztrációt, magatartásbeli, kapcsolatteremtési zavart okoz. A helyes önértékelés alapja az, hogy meglássuk, hogyan tekint ránk Isten. Ő annyira szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk, bűn lenne magunkat jelentéktelennek, értéktelennek tartani. Amit Isten értékesnek tartott arra, hogy életét adja érte, azt ne mondd értéktelennek! Meggyőződésem, hogy a hívő ember én-képének kell a legegészségesebbnek lenni. Találkoztatok-e ilyen álkegyes gondolatokkal keresztény körökben? Milyen következményei lehetnek ennek? Egy modell segít minket a téma jobb megértésében. Két dimenzió mentén értékeljük az egyes emberek önértékelését. (Természetesen az önértékelés ennél jóval összetettebb) Ez a két dimenzió: jófiú rosszfiú, győztes vesztes. Győztes Rossz fiú jó fiú vesztes

15 Az emberek a négy véglet között helyezkednek el: rossz fiú - vesztes, rossz fiú győztes, jó fiú győztes, jó fiú vesztes. A rossz fiúk magukat rossznak tartják, a a jó fiúk jónak, a vesztesek magukat elve vesztesnek hiszik, s úgy is állnak hozzá a dolgokhoz, hogy nekik úgysem sikerül, a győztesek optimisták. Beszélgessetek arról, milyen a viselkedésük az egyes kategóriákba sorolható embereknek! Milyen lelki problémák jelentkeznek, ha valaki vesztes rossz fiú -nak, vesztes jó fiú -nak, győztes rossz fiúnak tartja magát? Hogyan ismeritek fel egy lelkigondozói beszélgetésen ezeket az önértékelési torzulásokat? Szituációs feladat! Válasszatok ki egy önértékelési kategóriát, s játszátok el, hogyan viselkedik az illető! Egy lelkigondozó beszélgessen vele! Magatokat melyik kategóriába sorolnátok? Egészségesnek tartjátok önértékeléseteket? Lehetne-e rajta változtatni? Ha van rá lehetőségetek, nézzétek meg a Shrek c. animációs filmet, melyben egy negatív önértékeléssel rendelkező ogre összebarátkozik egy szamárral. Kettejük barátsága megváltoztatja mindkettejük életét. A film után beszélgessetek arról, hogy milyen önértékelése volt Shreknek? Mit okozott ez a viselkedésében, a többiekhez való viszonyulásában? Mik voltak a film kulcsfontosságú jelenetei lelkigondozói szempontból? Hogyan segített a szamár, hogy megváltozzon az ogre én-képe? Szerintetek vannak az emberek között is ogrék? Miben látszik ez meg rajtuk? Hogyan lehet rajtuk segíteni? (kitartásra van szükség, baráti szeretetre) Egy másik film a Jövő kezdete című amerikai film. A filmben Kevin Spacey egy tanárt játszik, aki súlyos lelki sérülést hordoz gyermekkorától fogva. Édesapja dühében meggyújtotta őt, minek következménye nemcsak megégett bőrén látható, hanem emberekkel való kapcsolataiban is. A múltbeli traumák hogyan befolyásolják én-képünket és kapcsolatainkat? 5. Ideális én és reális én közötti feszültség Karl Rogers amerikai pszichológus írta le a személyiségnek ezt a modelljét. Az ideális én jelenti azt az állapotot, ami szeretne lenni az ember, a reális én pedig jelenti azt, ahol, és amilyen állapotban van. A kettő a legtöbb esetben nem esik egybe, ezért az emberek többsége elégedetlen. Amennyiben az reális én közel van az ideális én -hez, a belső feszültség kicsi. A cél ilyenkor motíváló erő ahhoz, hogy elérje az ember az ideálist. Minnél távolabb van az ideális a reálistól, annál nagyobb az elégedetlenség. Egy ponton túl a távolság olyan nagy lesz, hogy az ember úgy érzi, elérhetetlen számára a boldogság. Michael Quoist francia lelkész így fogalmazta meg ezt a problémát: Tudod-e mitől szenvedsz leginkább? A kielégületlenség, súrlódások és ellentétek következtében, melyek fennállnak aközött: amit kívánsz és amit birtokolsz, ami lenni szeretnél és ami vagy, tudásvágyad és a magad, valamint a világ titkai között, boldogságvágyad és mindenfajta szenvedésed között, az erkölcsi nagyság utáni vágyad s a benned és körülötted lévő rossz

16 között, szeretetszomjad és az emberi szeretet kudarcai és korlátai között. Tökéletlenséged, befejezetlenséged okozza szenvedéseidet. (Michael Quoist: Igy élni jó, Bécs, 1983., 69. oldal) Ideális én Távolság Reális én Természetesen a reális én és az ideális én megítélése is szubjektív. Az, hogy egy adott pillanatban hogyan látja magát az ember, összetett kérdés, de számunkra ez nem is fontos. Inkább azt kell észrevennünk, ha valakinél ez a probléma áll fenn (egyébként elég gyakori). Az az egészséges személyiség, amelyik fejlődik. Ha valakinél ez a fejlődés megakad, az önértékelési problémákkal kezd kűzdeni. Az ideális én kialakításában nagy szerepe van a környezetnek, valamint a tömegkommunikációnak. Milyen viselkedése van annak, akinek elérhetetlen céljai vannak az életében? Szerintetek mi lehet a megoldás a problémájában? A legtöbb esetben nem az a megoldás, ha az ideális én felé ösztönözzük az embert, mert ezek a célok valóban elérhetetlenek sok esetben. Sokkal jobb az, ha az ideális én közelít a reális én -hez, ha az ember nem tesz maga elé elérhetetlen vágyakat. Mindig csak kis lépésekben tud növekedni a személyiség, s ha ezt belátja, úgy képessé válik a kiegyensúlyozott életre. Szituációs feladat Játszátok el azt a helyzetet, ahol az egyik fiatal lehangolt, mert úgy érzi, hogy őbelőle nem lesz senki sem. Elérhetetlen számára, hogy anyagi biztonságot alakítson ki magának. Képességei miatt nem tartja magát alkalmasnak, hogy egy iskolát elvégezzen. Mit mondanátok neki? Hogyan segítenétek túllépni ezen az élethelyzeten? 6. Depresszió Bibliai példák: 38 Zsoltár 1-18, 1Kir 19,3-5 (Illés története), Zsolt 102,5-12; 2Sám 9,8 (Méfibóset) A depresszió hangulati betegség, melyet bizonyos állandóan jelenlévő tünetek jellemeznek: Nyomott hangulat (nyomottság, szomorúság, lehangoltság érzése) A különféle tevékenységekben való érdeklődés és öröm elvesztése

17 Társaktól való visszavonulás További tünetek: Alacsony ön-becsülés, negatív gondolkodás Zavarok az emlékezésben és a figyelemben Csökkent életerő, fáradtság érzés Testsúly, alvási szokások és /vagy az étvágy változásai Tehetetlenség és reménytelenség érzése Öngyilkossági gondolatok Nagyon sok ember a depresszió valamely vállfajával találkozni fog az élete során. Mindannyian megtapasztalunk valamilyen depressziót másoknál viszont súlyos problémává lesz. A depresszió fajtái: Nagy depresszió (Major). A legáltalánosabb formája ennek a betegségnek, ami igen sok formában jelenhet meg. Disztimia. Minor depressziónak nevezzük, mivel a tünetek kevésbé súlyosak és sokkal inkább krónikusak. Jelen lehet két évig is vagy hosszabb időn keresztül, de nem teszi lehetetlenné a személy számára a normális életvitelt. Időszakhoz kötött érzelmi zavar (fény hiány). Időszakhoz kapcsolódó érzelmi zavar (néha téli depressziónak ) is nevezik, ez a fajtája a téli hónapok alatt következik be. A nappali fény csökkenése váltja ki és sokkal gyakoribb az északi országokban, mint másutt Postpartum depresszió. A postpartum depresszió érzelmi elesett állapot, amibe néha az anyukák a gyermek születését követően kerülnek. Lehetséges, hogy hormonális egyensúlyzavar, családi nyomás, érzelmi stressz és fizikai kimerültség váltja ki. Bipoláris betegség (maniaco-depressziva). A bipoláris betegségre jellemző a rendkívül erős hangulati hullámzás, hol magas hol mély hangulati állapotok váltják egymást közben normális szinttel váltakozva. A mániára a túlzott aktivitás, a rendkívül nyugtalan, izgatott vagy haragvó állapotok a jellemzők. Nagyon gyakori fajtája ez a depressziónak és részben örökletes eredetű. A depresszió kiváltó okai Testi állapot Bizonyos kémiai anyagok Öröklés Túl sok stressz Veszteségek (Halál, válás, nyugdíjba vonulás, üres fészek, lakáscsere, társadalmi kapcsolatok megváltozása) Negatív gondolkodás Lelki események (Lelki esemény, mint a hit hiánya, hiányok Isten és a keresztény élet megismerésében és megértésében, és a bűn. Példa: rossz látás (73 Zsoltár 73:1-3) Példa: bátortalanság gyenge önbizalom miatt (Róma 7:14-24; Filippi 4:13) A depresszió kezelése

18 Kezelhető betegség Sokan felgyógyulnak belőle A felépülés sok időt vesz igénybe Hogyan kezelhető a depresszió? Öngyógyítás (Az öngyógyítás csökkentheti a tüneteket, ha a személy megtanul felelősséget vállalnia depressziójáért és igyekszik felépülni és fontos változásokat visz végbe az életében.) Gyógyszerek Tanácsadás (A tanácsadás segíthet megérteni, hogy a beteg állapota jobb lesz, ha közösen megtanulnak sokkal hatékonyabban megküzdeni nehézségeikkel) A deprssziós lehetőségeinek feltérképezése. Öngyógyítás A tünetek azonosításával kezdődik. Magába rejti az eredményes foglalkozást a stresszel. Magába foglalja az érzelmileg, fizikailag és lelkileg kiegyensúlyozott életvitelt. A helyes öngyógyítás magába foglalhatja a megfelelő gyógyszereket és /vagy tanácsadást is. Gyógyszerek A gyógyszerek enyhíthetik a depressziós tüneteket az agy bizonyos sejtjeiben kialakult kémiai egyensúlyzavar korrekciójával. Az anti-depresszans gyógyszerek jó hatással vannak a tünetekre, mert növelik a szervezet energiáját és a kedélyt javítják. Segíteni annak, aki depressziós Helyzetfelmérés: Vannak-e depresszióra utaló tünetek? Két hétnél régebben állnak ezek fenn? Zavarják-e a normális életvitelében a munkában, az iskolában vagy odahaza? Tudsz-e valamilyen kiváltó okot megjelölni? Beszéld meg megfigyeléseidet vele Kérdezd meg öngyilkos gondolatairól, és ha fenn áll, vedd nagyon komolyan Bátorítás: Légy barát Bátorítsd abban, hogy merjen felelősséget vállalni Beszélj szakemberrel 7. Két bibliai példa

19 Az eddig elmondottakat két bibliai példán keresztül fogjuk megnézni, Anna és Jób életén keresztül. A példákból láthatjuk nemcsak a probléma diagnózisát, hanem azok megoldását is. A fenti ismeretek segítenek a két ember problémájának jobb megértését. 1. Anna (1. Sám ) Mi volt Anna problémája? Próbáljátok megfogalmazni azokkal a fogalmakkal, amikről eddig beszéltünk! (frusztráció, reális én ideális én, szükségletek) Milyen lehetett Anna önértékelése? (győztes, vesztes, jó fiú, rossz, fiú) Milyen érzelmek voltak Annában? Milyen tanácsot adtatok volna Annának ebben a szituációban? Mi volt a bibliai megoldás? Segítség: A megoldást az jelentette Anna számára, hogy kiöntötte lelkét az Úr előtt (1.Sám.1.15.). Ezáltal nemcsak pszichés megkönnyebbülés történt benne, hanem Isten valóságos módon kezdett munkálkodni életén. Fontos minden lelkigondozásnál ezt az igazságot a szemünk előtt látni (Isten az egyetlen igazi lelkigondozó). Nagyon érdekes azt is látni a történetből, hogy Anna problémája látszólag nem oldódott meg, mégis megváltozott az életében valami (1.Sám.1.18.). Még nem esett teherbe, mikor a bánatos lelkű asszonyból egy életvidám asszony lett. Mi történt? Itt jön egy újabb igazság! Gyakran nem az a megoldás egy problémában, ha sikerül elérni azt a szükségletet, ami frusztrációt okoz az embernél, hanem ha sikerül a problémát letenni az Isten elé. (Ez az igazság nem szerepel a pszichológia tárházában) Van, mikor Isten nem akar megadni egy szükséget, nem értjük, hogy miért, de ha el tudjuk fogadni ezt a tényt, Isten tud békességet adni életünkben. Gyakran a lemondás jelenti a győzelmet (gyakran a vereség jelenti a győzelmet). Mi gyakran követelőzőek vagyunk Istennel szemben, s azt gondoljuk, ha Ő valóban jó, akkor nem hagy minket szenvedni, minden kívánságunkat teljesíti, de ha így volna, akkor az nem a mi javunkat szolgálná. Dr. Larry Crabb írta az Összetőrt álmok című könyvében: Próbák nélkül csak elkényeztetett kölykök jutnának a mennyországba, az pedig pokollá tenné a mennyet. 2 Összetőrt álmainkon keresztül ismerhetjük fel magasabb rendű szükségünket, azt, hogy elsősorban Istenre van szükségünk, semmi egyébre.(!) Isten útjait nem mindig érthetjük életünkben, de Jézus mondta: Boldog, az aki meg nem botránkozik bennem. Lk Boldog az, aki minden körülmények között elfogadja, elhiszi, hogy Isten szereti Őt, s Neki gondja van életére, még akkor is, mikor ezt éppen nem érzi. A történet szépségét az adja, hogy miután Anna leteszi az Úr elé a terhét, problémáját, Isten megadja neki szíve kívánságát. Ez nem minden esetben történik meg, de ha Isten nem is tenné (ahogy Sidrák, Misák és Abednégó imádkozott Nebukadnezár előtt Babilonban), akkor is van lehetőség arra, hogy békességünk legyen. 2. Jób Milyen volt Jób élete a próba előtt? (Jób ) 2 Dr. Larry Crabb: Összetört álmok Váratlan út az örömhöz, KIA Bp, 2002, 183.oldal

20 Mit vesztett el Jób nagyon rövid idő alatt? Minden állatát, szolgálóját (Jób.1.14, 16, 17) Fiait, leányait (Jób.1.18.) Egészségét (Jób.2.7) Át tudjátok érezni Jób helyzetét? Beszélgessetek arról, miért van szenvedés a világban! Mi lehet szerintetek az oka? Miért egyenlőtlen a szenvedés elosztása az emberek között? Van valami magyarázat erre? Miért történnek katasztrófák, betegségek, balesetek? Néha az emberek életében történnek megmagyarázhatatlan események, katasztrófák, szörnyűségek, amikre olykor nincs igazán magyarázat. Ez az élet velejárója (Préd.9.2-4, 11-12). Olykor az igazzal is megtörténnek ezek anélkül, hogy tudnánk mi az oka ennek. Egy hirtelen haláleset, egy váratlan baleset, egy anyagi csőd tönkreteheti életünket, biztonságunkat. A Biblia nem igazolja a sikerevangéliumot, hogy a hívő ember életét elkerülik a gondok, s mindig derűs napok jönnek életébe. Sőt gyakran épp a hívő embereknek kell a legtöbb szenvedést kiállniuk életükben, de ez a szenvedés nagy örök dicsőséget szerez nekik. Egy lelkigondozónak ilyen esetkben nagy a felelőssége, tud-e vígasztalást adni ilyen krízishelyzetben. Megérti-e környzete Jóbot? Felesége: Jób.2.9. Rokonai, szomszédai, szolgálói, gyermekei, barátai: Jób Nagyon fájdalmas, hogy épp olyankor marad egyedül az ember, mikor igazán szüksége lenne segítségre. Mi lehet az oka annak, hogy az emberek menekülnek a szenvedő elől? Gondoljatok például a hajléktalanokra! Ez a magárahagyottság megnehezíti a szenvedő felállását. Hogyan éli meg Jób ezt a nehéz krízist? Megátkozza születése napját (Jób ) Istent is számonkéri (Jób , ) Ez az állapot nagyon jellemző a depresszióra. A halál kívánása és az Isten felé elmondott vádak. Gyakran, ha ilyen gondolatokat hallunk emberek szájából, nehezen értjük. De Jób példája mutatja, hogy még a legkiválóbb emberek is, ha krízisbe jutnak, nagyon mély lelki mélységeket is megélhetnek.

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból. Bevezetés

Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból. Bevezetés Tim LaHaye: Kivezető út a depresszióból A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: (06-1)275-0197,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja Keskeny Út A Lélek gyümölcse xiii. évfolyam 56. szám 2011. január Lelki Gyümölcsök: Krisztustól, Krisztusért Szeretném, ha először is visszalapoznál

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos értelmezéssel

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

BÉKEVÁR Családi fészek és mentsvár

BÉKEVÁR Családi fészek és mentsvár A HÁTOLDAL SZÖVEGE BÉKEVÁR Útmutatás az élet leghosszabb utazásához A BÉKEVÁR egy olyan otthon szükség esetén mentsvár, amely Isten jelenlétéből kiáradó szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Ez a

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 171. E L Ő S Z Ó Istennek hála és dicsőség,

Részletesebben

A pásztori lelkigondozás és támogató szolgálat 1. és fájdalmakkal küszködők pásztori gondozása 23. valamint alternatív gyógymódok 30

A pásztori lelkigondozás és támogató szolgálat 1. és fájdalmakkal küszködők pásztori gondozása 23. valamint alternatív gyógymódok 30 1 A pásztori lelkigondozás és támogató szolgálat 1 George O. Wood Jézus - példánk a szolgálatra 2 Richard D. Dobbins A Krisztus-központú keresztény lelkigondozás 8 Donald A. Lichi A hozzáértő keresztény

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz Téma: EGÉSZSÉGES PÁSZTOR, EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET Thomas E. Trask Szolgálat életfogytiglan 1 Pásztorként, területi tisztségviselõként és az Assemblies of God amerikai pünkösdi

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993.

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. 2 Az engedelmesség gyakran félreértett szó, sokszor visszaélnek vele. Hiányzik a modern ember szótárából, és ha mégis feltűnik, akkor azonnal felsorakoztatják az ellenérveket. Mégsem szabad egyszerűen

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben