1. Detektor felépítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Detektor felépítése"

Átírás

1 1. Detektor felépítése A detektor Sziliciumlapok ábra. A detekor A proton nyaláb a targettel ill. a szilikonlapok atomjaival történő kölcsönhatás következtében több elemirészecskére bomlik vagy külső mágneses tér következtében ill. az ütközések során a megmaradó mennyiségek (energia, impulzus, impulzus momentum) következtében a keletkezett új részecskék ill. az eredeti proton nyaláb pályája eltérhet az eredeti belőtt nyalábegyenesétől. Ezért fontossá vált, hogy a részecske pályák görbületét is meghatározzuk. A detektor - ahogy az 1 képen is látható, további képek a 9- egy csonka alapú kúp. A kúp magassága 1 méter. A proton és a target ütközésekor keletkezett részecskék pályáinak a mérésére 9 db szilícium lapot használunk, a targettől 5cm, 1cm, 15cm, 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 9cm, 1cm távolságra. Ezekből a szilícium lapokból az első 4 olyan, amely egyszerre képes meghatározni az X,Y koordináta szerinti értékeket. Míg az utolsó 5 párba rakott koordináta szerinti meghatározott szilícium lap. 2. A szimuláció A szimuláció egy korábbi fizikai kisérlet keretein belül szimulált detektor által generált adatokra épül

2 Ahol, A fenebb említett okokból (ide egy hivatkozást kell tenni, de mivel nem 1 Az adott esemény száma 3 Az eseményben keletkezett részecske sorszáma 2212 vagyis proton A részecske típusa 1 vagyis pozitív A részecske töltése A részecske tömege ( )??? (X,Y,Z) A részecske keletkezési helyének X,Y,Z koordinátája (X,Y,Z)????? (X,Y,Z) A momentum X,Y,Z koordinátája??? 4 a részecske beütéseinek száma (X,Y,Z) A beütések X,Y,Z koordinátái tovább nem tudom - akartam inkonzisztensé tenni a doksit, ezért nem az eredetibe írtam) a generált állomány részecskeközpontú leírást ad a részecskéről ellentétben a valós detektorokkal, amelyek szilícium központú leírást adnak, ezért a fentebb említett hit.cpp át kell konvertálni a megfelelő alakra, majd a részecskemeghatározó programmal felparaméterezni az adatokat. Megjegyzendő, hogy ebben a feladatban használt hit.cpp és a részecskemeghatározó program apró részleteiben eltér a fentebb definiált programtól (már csak a kezdeti adatok eltéréséből fakadóan is). De mivel a dolgozat célja nem az, hogy mások eredményeit tüzetesen bemutassa és a következő algoritmusok a nem veszik vigyelembe a két programfolyamat közötti különbséget. 3. A nem tudom, hogy milyen tiggerelő algoritmus Az algoritmus két részből áll Egy a fentebb említett paraméterek szerint szétválogató algoritmusból, és Ezen szelektált adatokon végzett pálya meghatározásból 4. Szelektáló algoritmus - Corridor.cpp A Corridor.cpp egyik fontos része, a hitobject.h, amely a feladatunk megoldásához nyújt segítséget a részecske 1-1 beütésekor keletkezett adatok egységesített kezelése révén. 2

3 4.1. hitobject.h #ifndef HH_HITOBJECT_HH #define HH_HITOBJECT_HH #include <iostream> #include <iomanip> class hitobject { public: hitobject(int traee, int jj, int kk, float xxin, float yyin, float zzin, float pmoo, float ptrr, int cellnumm); hitobject(){}; friend std::ostream& operator<< (std::ostream& s, hitobject& obj); void printx (std::ostream& s); void printy (std::ostream& s); friend std::istream& operator>> (std::istream& s, hitobject& obj); int getlayer(); float getptr(); float getxin(); float getyin(); float getzin(); int gettrae(); float getpmo(); private: int trae, j, k; float xin, yin, zin, pmo, ptr; int cellnum; }; #endif A hitobject osztály használatával a Corridor.cpp program egy pszeudó kódra átírt változatát ismertetjük, melynek keretén belül kitérünk a fentebb említett - a hit.cpp és a részecskemeghatározó különbségéből adódó - eltérések kiküszöböléséből. cin >> hit_or_not; ciklus (amig tudunk olvasni a bementr\h{o}l) ha (hit_or_not == -1) akkor átolvassuk a nem használt adatokat egyébként ha (hit_or_not == 1) akkor cin >> hitobjektum; multimap.insert(hitobjektum.mozaik, hitobjektum); 3

4 egyébként counter++; ha (counter % npile == ) akkor counter = ; ciklus (amely bejárja mozaik értékeit) ciklus (amely bejárja az adott mozaik értéken lév\h{o} beütéseket) set.insert(hitobject.szilikon_szám); ha (set.count > 8) akkor pálya meghatározása meghívása az adott mozaik értékekre; cin >> hit_or_not; Ahogy látható az algoritmus az algoritmus a standard inputról - azért használtunk standard inputot, hogy a hit.cpp és a részecskemeghatározó programok kimenetét egyszerűen át tudjuk irányítani a corridor.cpp bemenetelévé - beolvassa a kapott adatokat és a mozaik szám szerint szelektálja szét őket. A rákövetkező esemény előtt az algoritmus minden egyes mozaik értéket megvizsgál, hogy a bennük szereplő beütések legalább 8 db szilícium lapot érintettek-e. Ha igen, akkor meghívja az adott mozaik értékekre a pálya meghatározó algoritmust. Ha nem akkor folytatja a következő elemekkel. 5. Pálya meghatározás Mivel, ahogy a fenti részből is kitűnik, egy-egy mérési helyhez több érték, több pont is tartozhat, ezért a pálya meghatározás előtt meg kell határozni, hogy mely 14 esetleg 13 db beütésre próbáljuk elvégezni az algoritmust.???????????????????????? A megvizsgált beütések magas száma a targettől távol lévő szilícium lapok hibájából adódik, mivel az 5. szilíciumlaptól kezdve a felhasznált lapok különkülön mérik meg az X koordináta és Y koordináta szerinti értékeket. Mivel egyértelműen nem tudjuk meghatározni hogy, mely X koordinátához, mely Y koordináta tartozik, ezért az keletkezett bütéseket kétszer kell venni és így kell meghatározni a lehetséges variációkat. A meghatározott variációkon a kövekező feltételeknek kell teljesülni, hogy elmondhassuk, hogy az adott variáció meghatározza az általunk kívánt részecskének a pályátját. A feltételek: 1. Az első 4 (esetleg 3) elem egy egyenesre esik-e. A kritérium ponthalmaza A 1 = {2, 3, 4} vagy A 1 = {1, 2, 3, 4} attól függően, hogy létezik-e első szilíciumlapos beütés. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 2. Az utolsó 3 szilikon lapon lévő elem egy egyenesre esik-e XZ és YZ koordinátákra nézve. A kritérium ponthalmaza az A 2 = {9, 11, 13} illetve A 2 = {1, 12, 14} attól függően, hogy XZ síkon vagy az YZ síkon végezzük el a feltételnek megfelelő algoritmust. A v i = 9. (1.) beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 13. (14.) beütéshez tartozó helyvektor 4

5 Beütés száma A beütés helye Felhasználható adatok szilíciumlap sorszáma koordinátában mért adatok X,Y X,Y X,Y X,Y X Y X Y X Y X Y X Y 1. táblázat. A megvizsgált beütések 3. Az YZ sík szerint az előbbi 7 (esetleg 6) pont egy egyenesre esik-e, azaz az 1., 2., 3., 4., 1., 12., 14. beütés egy egyenesre esik-e. Ekkor a kritérimnak megfelelő ponthalmaz A 3 = {1, 2, 3, 4, 1, 12, 14}. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 4. Az első 4 (esetleg 3) pont és az (xcc, zcc) ponttal kiegészülve egy egyenesre esik-e az XZ síkban. Ekkor a kritériumnak megfelelő ponthalmaz A 4 = {1, 2, 3, 4, (xcc, ycc, zcc)} illetve A 4 = {2, 3, 4, (xcc, ycc, zcc)}. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 5. Az utolsó 3 pont és az (xcc, zcc) ponttal kiegészülve egy egyenesre esike az XZ síkban, azaz a 9, 11, 13 beütések. A kritériumnak megfeleő ponthalmaz A 5 = {9, 11, 13, (xcc, ycc, zcc)}. A v i = 9. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 13. beütéshez tartozó helyvektor 6. Az YZ és XZ síkban lévő görbe görbülete egy előre meghatározott tartományban van-e. 7. Az 5., 6. szilíciumlapocskákban mért beütések egy adott pont előre meghatározott környezetében fekszenek-e külön az XZ és külön az YZ síkban. Természetesen azokon a helyeken, ahol a feltételeket csak egy adott síkban kell megvizsgálni, nem vizsgáljuk meg a teljes tér komponenseire, hanem csak a sík komponenseire. 5

6 6. Az egyenesek meghatározása Az egyenesek meghatározását az egyik legegyszerűbb módszerrel végeztük el. Veszünk 2 előre, a kritériumok szerint meghatározott pontot. Ekkor a két pontra illeszkedő egyenest tudunk meghatározni. A feltételekben meghatározott pontok egy előre definiált távolságra kell lenniük a meghatározott egyenestől. Azaz Ha v i = (x i, y i, z i ) és v j = (x j, y j, z j ) p. kritériumnak megfelelő, előre meghatározott pontok, ahol p = 1..5 e = (v j v i ) z j z i v k A p, ahol p egy adott kritérium: 7. Görbületi tényezők v i + e(z k z i ) v k < ɛ Az XZ sík szerinti görbületi tényező meghatározása az egyenesek meghatározásához képest egyszerűbb és gyorsabb. illetve Adott v 2, v 4, v 9, v 11 pontok, ekkor x 11 x 9 x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 <.11 Adott v 2, v 4, v 1, v 12 pontok, ekkor y 12 y 1 y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 < Az 5. és a 6. szilíciumlapban mért pontok meghatározása és Adott v 2, v 4, v 9, v 11, v 5, v 7 pontok, ekkor s = (z 9 + z 11 ) (z 2 + z 4 ) 2, xab = (x 2 + x 4 + x 9 + x 11 ) 4 mxab = (x 9 + x 11 (x 2 x 4 ) 2 s ( x11 x 9 newfifthx = xab + mxab (z 5 zcc) x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 ( x11 x 9 newsixthx = xab + mxab (z 7 zcc) x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 newfifthx x 5 < ɛ illetve newsixthx x 7 < ɛ ) s 8 ) s 8 6

7 A képlet hasonló YZ síkban is Adott v 2, v 4, v 1, v 12, v 6, v 8 pontok, ekkor és s = (z 1 + z 12 ) (z 2 + z 4 ) 2, yab = (y 2 + y 4 + y 1 + y 12 ) 4 myab = (y 1 + y 12 (y 2 y 4 ) 2 s ( y12 y 1 newfifthy = yab + myab (z 5 zcc) y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 ( y12 y 1 newsixthy = yab + myab (z 7 zcc) y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 newfifthy y 5 < ɛ illetve newsixthy y 7 < ɛ ) s 8 ) s 8 8. Az algoritmus értékelése, vizsgálata Az algoritmus értékelésénél általában három féle műveleti igényt tartanak számon. A legoptimálisabb esetben végrehajtott lépések száma A legrosszabb esetben végrehajtott lépések száma Átlagos esetben végrejatott lépések száma Ezekből a legoptimálisabb és a legrosszabb esetet vesszük számon Legoptimálisabb eset A legoptimálisabb esetet bontsuk két részre, attól függően, hogy létezik-e egy megfelelő pálya meghatározás, vagy sem. Ha létezik, akkor a legoptimálisabb esetben már az első variációban megtaláljuk azt, ezért egy konstans időegység alatt lefut az algoritmusunk. Ha nem létezi, akkor a legoptimálisabb esetben, már az első 4 esetleg 3 pontnál mérési hibahatáron kívüli eredmények születtek, amely segítségével az algoritmus Θ(n 3 ) végrehajtási lépést kíván A legrosszabb eset A legrosszabb eset akkor fordul elő, ha a variációkban szereplő értékekről csak az utolsó feltételben derül ki, hogy nem megfelelő. Ekkor az algoritmus 14 esetleg csak 13 db ciklust kénytelen bejárni és ellenőrizni az összes variációra a feltételeket. Ez O(n 14 ) végrehajtási lépést kíván. 7

8 Az adatokat megvizsgálva a legoptimálisabb esetekben is viszonylag nagy végrehajtási időt kapunk. De, a korridorok megfelelő paraméterezésével elérhetjük, hogy egy-egy korridoron belülo pontok, beütések száma viszonylag alacsony maradjon, amely lehetővé teszi a tényleges futási idő lecsökkentését. Igaz, ennek a módszernek a hátránya, hogy a korridorok méretének a csökkenésével a korridorok száma növekszik meg. Gyorsítási lehetőségek A számítástechnikai jelen körülményei között jó pár lehetőséget kínál az algoritmusok futási idejének lecsökkentésének. A teljesség igénye nélkül Szuperszámítógép Grid Az alkalmazásnak megfelelő célgép... Ezen lehetőségek közül az első variációt fogjuk részletesen megvizsgálni, összehasonlítva az egy processzoros megoldással, bemutatva az esetleges javulást - vagy a kommunikációs költségek miatti romlást. 9. Szuperszámítógép A párhuzamosítás egyik leggyakrabban használt változata, amely a gépek ára miatt igen költséges A teszt környezet Rendszer neve ASTRAL Rendszer telephelye Cranfield University Szuperszámítógép model HP DL14 G3 Cluster Szállító Hewlett-Packard Teljes Memória 1712 GB Üzembe helyezésének éve 27 Operációs rendszer RedHat Enterprise 4 Processzorok Intel EM64T Xeon 51xx (Woodcrest) 3 MHz Maximális processzorszám 856 Felhasznált processzorszám 15 - hozzáférési okokból 2. táblázat. Hardver környezet A program a processzorok közti kommunikációt az MPI programcsomagot használja, amely lehetővé teszi a futási idők mérését is. 8

9 9.2. A párhuzamos program konstrukciója A program által használt processzorok két féle csoportba oszthatók Vezérlő processzor - amely felelős az input beolvasásáért és azok szétosztásáért a többi processzor között Műveletvégző processzor - amely felelős a vezérlő processzortól kapott inputokon végzett pálya meghatározásért A programnál két féle tényezőt fogunk vizsgálni. A futás helyességét - ennek az eredményét helytakarékossági okokból a mellékelt CD-n helyezzük el, illetve A futási idő változását a processzorok számának növelésével Mérési eredmények A mérést egy csökkentett méretű inputon végeztük el, hely és időtakarékossági okokból. Egy-egy adott számú processzorra legalább 15 futtatást végeztünk el. Az eredmény: A 2. grafikon az X tengely szerint az algoritmus során felhasznált 1 "Osszes_meres.txt" ábra. Az eredmény processzor számot mutatja be - természetesen az 1 processzoros változat nem a 9.2 bekezdés szerinti párhuzamos program, hanem a szekvenciális kód mért változata -, míg az Y kooridnáta a futási időt adja meg. A kapott eredmény három részre bontható Az első két osztlop közötti emelkedésre 9

10 A második és a hetedik oszlop közötti egyenletes csökkenésre A nyolcadik oszloptól vett szélsőséges futási eredményekre Az első szakaszban kapott eredmény érhető, hiszen a két processzoros futáskor, a vezérlő processzor szinkronizálva küldi az adatokat a végrehajtó processzornak, ezért a tényleges párhuzamos futás csak a vezérlő processzor un. előkészítő része és a végrehajtó processzor pálya meghatározása között alakul ki. De ez a megtakarított idő, kisebb mint az adattovábbitás költsége. A második szakaszban a processzorok számának növelésével az program futási ideje csökken. Ezt a folyamatot jól mutatja a 3. grafikon. A harmadik sza- 1 "Osszes_meres.txt" a*x**3+b*x**2+c*x+d ábra. Az eredény átlagos alakulása az első 7 processzorig kaszban megfigyelhető a futási idő elég széles spektrumú szóródáa. Ezt a jelenséget több ok külön-külön vagy esetleg együttesen befolyásolhatja. Mivel egy szuperszámítógép egyes processzorai nincsennek közvetlen kapcsolatban az összes többi processzorral, ezért a processzorok számának a növelésével lépcsőzetesen növekszik a maximális távolság a kiválasztott processzorok között, amely a kommunkiációs idő növekedését okozhatja. Ez a feltételezés csak akkor helytálló, ha feltételezzük, hogy a processzor kiosztását egy inteligens mechanizmus hajtja végre, amely megpróbálja az egymáshoz közeli processzorokat kiosztani a feladat gyors végrehajtása céljából. A processzor számának növelésével növekszik annak a valószínűsége, hogy egy adott processzort egyszerre több folyamat futtatására használnak fel. 1

11 Ez alapjában véve nem csak az aktuális műveletvégző processzor lassulását eredményezheti, hanem - a szinkronizált adatátvitel miatt - a teljes párhuzamos programunkét is. Ábra mellékletbe szánt rész: 1 Reszecske utja Szilicium lapok ábra. A részecske pályája az XZ kooridináta szerint 11

12 1 Reszecske utja Szilicium lapok Elso kriterium ábra. Az első kritérium az XZ koordináta szerint 1 Reszecske utja Szilicium lapok Masodik kriterium ábra. A második kritérium az XZ koordináta szerint 12

13 1 Reszecske utja Szilicium lapok Negyedik kriterium ábra. A negyedik kriterium az XZ kooridnáta szerint 1 Reszecske utja Szilicium lapok Negyedik kriterium Otodik kriterium ábra. Az ötödik kritérium az XZ koordináta szerint 13

14 A detektor Sziliciumlapok ábra. További kép a detektorról 14

Agócs Ádám és Bozsogi Balázs. Nagy hatékonyságú trigger algoritmusok. Tudományos Diákköri Dolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Agócs Ádám és Bozsogi Balázs. Nagy hatékonyságú trigger algoritmusok. Tudományos Diákköri Dolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Agócs Ádám és Bozsogi Balázs Nagy hatékonyságú trigger algoritmusok Tudományos Diákköri Dolgozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2008 2 Az alábbi dolgozat az MTA KFKI RMKI és az ELTE Informatikai

Részletesebben

AliROOT szimulációk GPU alapokon

AliROOT szimulációk GPU alapokon AliROOT szimulációk GPU alapokon Nagy Máté Ferenc & Barnaföldi Gergely Gábor Wigner FK ALICE Bp csoport OTKA: PD73596 és NK77816 TARTALOM 1. Az ALICE csoport és a GRID hálózat 2. Szimulációk és az AliROOT

Részletesebben

Ütemezési problémák. Kis Tamás 1. ELTE Problémamegoldó Szeminárium, ősz 1 MTA SZTAKI. valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék

Ütemezési problémák. Kis Tamás 1. ELTE Problémamegoldó Szeminárium, ősz 1 MTA SZTAKI. valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék Ütemezési problémák Kis Tamás 1 1 MTA SZTAKI valamint ELTE, Operációkutatási Tanszék ELTE Problémamegoldó Szeminárium, 2012. ősz Kivonat Alapfogalmak Mit is értünk ütemezésen? Gépütemezés 1 L max 1 rm

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Osztály és objektum fogalma

Osztály és objektum fogalma Osztály és objektum fogalma A C++ programozási nyelv I. CPP1/ 1 Az osztály (class) class: adatok és módszerek (method) (függvények) együttese, amely absztrakt adattípusként működik. objektum: egy osztály

Részletesebben

Amortizációs költségelemzés

Amortizációs költségelemzés Amortizációs költségelemzés Amennyiben műveleteknek egy M 1,...,M m sorozatának a futási idejét akarjuk meghatározni, akkor egy lehetőség, hogy külön-külön minden egyes művelet futási idejét kifejezzük

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:, II. éves fizikus... Beadás ideje:... / A mérés leírása: A mérés során egy mikroszkóp különbözõ nagyítású objektívjeinek nagyítását, ezek fókusztávolságát

Részletesebben

GPU alkalmazása az ALICE eseménygenerátorában

GPU alkalmazása az ALICE eseménygenerátorában GPU alkalmazása az ALICE eseménygenerátorában Nagy Máté Ferenc MTA KFKI RMKI ALICE csoport ELTE TTK Fizika MSc Témavezető: Dr. Barnaföldi Gergely Gábor MTA KFKI RMKI ALICE csoport Elméleti Fizikai Főosztály

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét

Digitális technika VIMIAA01 9. hét BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter 1 inline függvények Bizonyos függvények annyira rövidek, hogy nem biztos hogy a fordító függvényhívást fordít, hanem inkább az adott sorba beilleszti a kódot. #include

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY Név:.Iskola: KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY 2012. november 12. 12. évfolyam I. forduló Pótlapok száma db Matematika 12. évfolyam 1. forduló 1. Az alábbiakban számtani sorozatokat adtunk

Részletesebben

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31.

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31. Regresszió Csorba János Nagyméretű adathalmazok kezelése 2010. március 31. A feladat X magyarázó attribútumok halmaza Y magyarázandó attribútumok) Kérdés: f : X -> Y a kapcsolat pár tanítópontban ismert

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR 1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben kitűzött

Részletesebben

Algoritmusok bonyolultsága

Algoritmusok bonyolultsága Algoritmusok bonyolultsága 5. előadás http://www.ms.sapientia.ro/~kasa/komplex.htm 1 / 27 Gazdaságos faváz Kruskal-algoritmus Joseph Kruskal (1928 2010) Legyen V = {v 1, v 2,..., v n }, E = {e 1, e 2,...,

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Programozási módszertan. Függvények rekurzív megadása "Oszd meg és uralkodj" elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer

Programozási módszertan. Függvények rekurzív megadása Oszd meg és uralkodj elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer PM-03 p. 1/13 Programozási módszertan Függvények rekurzív megadása "Oszd meg és uralkodj" elv, helyettesítő módszer, rekurziós fa módszer, mester módszer Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre Budapest, 2010. december Készítette: Vass László a VTT és az Óbudai egyetem 2011 februári LED-es világítástechnikai szimpóziumára. Bevezető: Általános

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Veres Gábor, Krajczár Krisztián Tanszéki értekezlet, 2008.03.04 LHC, CMS LHC - Nagy Hadron Ütköztető, gyorsító a CERN-ben 5 nagy kísérlet:

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

Dinamikus csatolású függvénykönyvtár készítése és használata Plugin-szerű betöltés Egyszeű C++ osztályok készítése

Dinamikus csatolású függvénykönyvtár készítése és használata Plugin-szerű betöltés Egyszeű C++ osztályok készítése FEJLETT PROGRAMOZÁSI NYELVEK, 2009 2. GYAKORLAT - Linux alatti C/C++ programozás Cél: Dinamikus csatolású függvénykönyvtár készítése és használata Plugin-szerű betöltés Egyszeű C++ osztályok készítése

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Szimulációs technikák

Szimulációs technikák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Műszaki Tudományi Kar Informatikai tanszék Szimulációs technikák ( NGB_IN040_1) 2. csapat Comparator - Dokumentáció Mérnök informatikus BSc szak, nappali tagozat 2012/2013 II.

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1 Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése). Feladat. Határozzuk meg az f(x) x 2 függvény x 0 pontbeli differenciahányados

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk

Részletesebben

Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében.

Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében. Kosztolányi János Operátorkiosztás tervezése Feladatunk, hogy az alábbiakban látható tízgépes elrendezésre meghatározzuk az operátorok optimális kiosztását a vevői igények függvényében. Első lépésként

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Mérési struktúrák

Mérési struktúrák Mérési struktúrák 2007.02.19. 1 Mérési struktúrák A mérés művelete: a mérendő jellemző és a szimbólum halmaz közötti leképezés megvalósítása jel- és rendszerelméleti aspektus mérési folyamat: a leképezést

Részletesebben

Algoritmusok helyességének bizonyítása. A Floyd-módszer

Algoritmusok helyességének bizonyítása. A Floyd-módszer Algoritmusok helyességének bizonyítása A Floyd-módszer Algoritmusok végrehajtása Egy A algoritmus esetében a változókat három változótípusról beszélhetünk, melyeket az X, Y és Z vektorokba csoportosítjuk

Részletesebben

Analitikus térgeometria

Analitikus térgeometria 5. fejezet Analitikus térgeometria Kezd és végpontjuk koordinátáival adott vektorok D 5.1 A koordináta-rendszer O kezd pontjából a P pontba mutató OP kötött vektort a P pont helyvektorának nevezzük. T

Részletesebben

Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája Új lehet!ségek a kutatói hálózatban 2011.06.02 Debreceni Egyetem

Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája Új lehet!ségek a kutatói hálózatban 2011.06.02 Debreceni Egyetem Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája 2011.06.02 Debreceni Egyetem Dr. Máray Tamás NIIF Intézet NIIF szuperszámítógép szolgáltatás a kezdetek 2001 Sun E10k! 60 Gflops! SMP architektúra! 96 UltraSparc

Részletesebben

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás

Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás Statisztikai programcsomagok gyakorlat Pót zárthelyi dolgozat megoldás A feladatok megoldásához használandó adatállományok: potzh és potolando (weboldalon találhatók) Az állományok kiterjesztése sas7bdat,

Részletesebben

Készítette: Trosztel Mátyás Konzulens: Hajós Gergely

Készítette: Trosztel Mátyás Konzulens: Hajós Gergely Készítette: Trosztel Mátyás Konzulens: Hajós Gergely Monte Carlo Markov Chain MCMC során egy megfelelően konstruált Markov-lánc segítségével mintákat generálunk. Ezek eloszlása követi a céleloszlást. A

Részletesebben

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják! 2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják! MIKROCSIP RENDSZEREK ÜTEMEI, METRONÓM NÉLKÜL Mikrocsipek

Részletesebben

Memóriagazdálkodás. Kódgenerálás. Kódoptimalizálás

Memóriagazdálkodás. Kódgenerálás. Kódoptimalizálás Kódgenerálás Memóriagazdálkodás Kódgenerálás program prológus és epilógus értékadások fordítása kifejezések fordítása vezérlési szerkezetek fordítása Kódoptimalizálás L ATG E > TE' E' > + @StPushAX T @StPopBX

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

Speciális relativitás

Speciális relativitás Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 3. (b) Speciális relativitás Relativisztikus dinamika Utolsó módosítás: 2013 október 15. 1 A relativisztikus tömeg (1) A bevezetett Lorentz-transzformáció biztosítja

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 016/017-es tanév első iskolai) forduló Haladók II. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. A k valós paraméter értékétől függően

Részletesebben

Programozás II. 6.Öröklés Dr. Iványi Péter

Programozás II. 6.Öröklés Dr. Iványi Péter Programozás II. 6.Öröklés Dr. Iványi Péter 1 Öröklés Programozók lusta emberek, nem szeretnék valamit kétszer leírni Miért veszélyes? Nem hatékony Újra kell tárolni a kódot, újra le kell fordítani Karbantartás

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

Programozás C++ -ban

Programozás C++ -ban 8. Dinamikus objektumok Programozás C++ -ban Ahhoz hogy általános prolémákat is meg tudjunk oldani, szükség van arra, hogy dinamikusan hozhassunk létre vagy szüntethessünk meg objektumokat. A C programozási

Részletesebben

Programozás. C++ osztályok. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.

Programozás. C++ osztályok. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein. Programozás C++ osztályok Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 8. Csak bázisosztályként használt/értelmezhető

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

ISA szimulátor objektum-orientált modell (C++)

ISA szimulátor objektum-orientált modell (C++) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ISA szimulátor objektum-orientált modell (C++) Horváth Péter Elektronikus Eszközök Tanszéke 2015. február 12. Horváth Péter ISA szimulátor objektum-orientált

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism)

Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Mutatók és címek (ism.) Indirekció (ism) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi mre BME T Programozás alapjai. (C nyelv, gyakorlat) BME-T Sz.. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

Theory hungarian (Hungary)

Theory hungarian (Hungary) Q3-1 A Nagy Hadronütköztető (10 pont) Mielőtt elkezded a feladat megoldását, olvasd el a külön borítékban lévő általános utasításokat! Ez a feladat a CERN-ben működő részecskegyorsító, a Nagy Hadronütköztető

Részletesebben

Klár Gergely 2010/2011. tavaszi félév

Klár Gergely 2010/2011. tavaszi félév Számítógépes Grafika Klár Gergely tremere@elte.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2010/2011. tavaszi félév Tartalom Pont 1 Pont 2 3 4 5 Tartalom Pont Descartes-koordináták Homogén koordináták

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

2009. májusi matematika érettségi közép szint

2009. májusi matematika érettségi közép szint I 1.feladat Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! 2 x 2 +13x +24=0 2.feladat Számítsa ki a 12 és 75 számok mértani közepét! 3.feladat Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két

Részletesebben

Ösztönzés menedzsment II.

Ösztönzés menedzsment II. 6. előadás 1 Ösztönzés menedzsment II. 2 Az egyéni munkabér a következő elemekből épül fel: 1) Alapbér 2) Törzsbér 3) Pótlék 4) Prémium 5) Jutalom ( bónusz ) 6) Kiegészítő fizetés 7) Egyéb bér 3 Az egyéni

Részletesebben

Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél

Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél Nullpontbemérő programok Heidenhain KT130 és Renishaw OMP40 tapintókhoz 1. Felület mérése (G905) Ez a makró a kiválasztott tengely irányába eső felület

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája Új lehetőségek a kutatói hálózatban 2012.02.23.

Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája Új lehetőségek a kutatói hálózatban 2012.02.23. Az NIIF új szuperszámítógép infrastruktúrája Új lehetőségek a kutatói hálózatban 2012.02.23. Dr. Máray Tamás NIIF Intézet NIIF szuperszámítógép szolgáltatás a kezdetek 2001 Sun E10k 60 Gflops SMP architektúra

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Információs Technológia

Információs Technológia Információs Technológia Rekurzió, Fa adatszerkezet Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. november 18. Rekurzió Rekurzió

Részletesebben

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára 8. témakör: FÜGGVÉNYEK A feladatok megoldásához használjuk a Négyjegyű függvénytáblázatot! Függvények: 6-30. oldal. Ábrázold a koordinátasíkon azokat a pontokat, amelyek koordinátái kielégítik a következő

Részletesebben

CMS Pixel Detektor működése

CMS Pixel Detektor működése CMS Pixel Detektor működése VÁMI Tamás Álmos Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium (ELTE) Large Hadron Collider Large Hadron Collider @P5 p + p + 15 m Nyomkövető rendszer Töltött részecskék

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Programozás alapjai 9. előadás. Wagner György Általános Informatikai Tanszék

Programozás alapjai 9. előadás. Wagner György Általános Informatikai Tanszék 9. előadás Wagner György Általános Informatikai Tanszék Leszámoló rendezés Elve: a rendezett listában a j-ik kulcs pontosan j-1 kulcsnál lesz nagyobb. (Ezért ha egy kulcsról tudjuk, hogy 27 másiknál nagyobb,

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

Egyirányban láncolt lista

Egyirányban láncolt lista Egyirányban láncolt lista A tárhely (listaelem) az adatelem értékén kívül egy mutatót tartalmaz, amely a következő listaelem címét tartalmazza. A láncolt lista első elemének címét egy, a láncszerkezeten

Részletesebben

Új típusú döntési fa építés és annak alkalmazása többtényezős döntés területén

Új típusú döntési fa építés és annak alkalmazása többtényezős döntés területén Új típusú döntési fa építés és annak alkalmazása többtényezős döntés területén Dombi József Szegedi Tudományegyetem Bevezetés - ID3 (Iterative Dichotomiser 3) Az ID algoritmusok egy elemhalmaz felhasználásával

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Mi az algoritmus? Lépések sorozata egy feladat elvégzéséhez (legáltalánosabban) Informálisan algoritmusnak nevezünk bármilyen jól definiált

Részletesebben

Rendezések. A rendezési probléma: Bemenet: Kimenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat

Rendezések. A rendezési probléma: Bemenet: Kimenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat 9. Előadás Rendezések A rendezési probléma: Bemenet: n számot tartalmazó (a 1,a 2,,a n ) sorozat Kimenet: a bemenő sorozat olyan (a 1, a 2,,a n ) permutációja, hogy a 1 a 2 a n 2 Rendezések Általánosabban:

Részletesebben

Virtuális függvények (late binding)

Virtuális függvények (late binding) Virtuális függvények (late binding) Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Virtuális függvények CPP5 / 1 Azonos nevű függvények megkülönböztetése paraméterszignatúra (függvény overloading) - egy

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Az R 3 tér geometriája Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. 1 Vektorok Vektor: irányított szakasz Jel.: a, a, a, AB, Jellemzői: irány, hosszúság, (abszolút érték) jel.: a Speciális

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread Végrehajtási szálak Runnable, Thread Végrehajtási szálak Java-ban A Java program az operációs rendszer egy folyamatán (process) belül fut. A folyamat adat és kód szegmensekből áll, amelyek egy virtuális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Egy sík és a koordinátasíkok metszésvonalainak meghatározása

Egy sík és a koordinátasíkok metszésvonalainak meghatározása 1 Egy sík és a koordinátasíkok metszésvonalainak meghatározása Ehhez tekintsük az 1. ábrát! 1. ábra Itt az ( u, v, w ) tengelymetszeteivel adott S síkot látjuk, az Oxyz térbeli derékszögű koordináta -

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek Vezérlési szerkezetek Szelekciós ok: if, else, switch If Segítségével valamely ok végrehajtását valamely feltétel teljesülése esetén végezzük el. Az if segítségével valamely tevékenység () végrehajtását

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben