1. Detektor felépítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Detektor felépítése"

Átírás

1 1. Detektor felépítése A detektor Sziliciumlapok ábra. A detekor A proton nyaláb a targettel ill. a szilikonlapok atomjaival történő kölcsönhatás következtében több elemirészecskére bomlik vagy külső mágneses tér következtében ill. az ütközések során a megmaradó mennyiségek (energia, impulzus, impulzus momentum) következtében a keletkezett új részecskék ill. az eredeti proton nyaláb pályája eltérhet az eredeti belőtt nyalábegyenesétől. Ezért fontossá vált, hogy a részecske pályák görbületét is meghatározzuk. A detektor - ahogy az 1 képen is látható, további képek a 9- egy csonka alapú kúp. A kúp magassága 1 méter. A proton és a target ütközésekor keletkezett részecskék pályáinak a mérésére 9 db szilícium lapot használunk, a targettől 5cm, 1cm, 15cm, 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 9cm, 1cm távolságra. Ezekből a szilícium lapokból az első 4 olyan, amely egyszerre képes meghatározni az X,Y koordináta szerinti értékeket. Míg az utolsó 5 párba rakott koordináta szerinti meghatározott szilícium lap. 2. A szimuláció A szimuláció egy korábbi fizikai kisérlet keretein belül szimulált detektor által generált adatokra épül

2 Ahol, A fenebb említett okokból (ide egy hivatkozást kell tenni, de mivel nem 1 Az adott esemény száma 3 Az eseményben keletkezett részecske sorszáma 2212 vagyis proton A részecske típusa 1 vagyis pozitív A részecske töltése A részecske tömege ( )??? (X,Y,Z) A részecske keletkezési helyének X,Y,Z koordinátája (X,Y,Z)????? (X,Y,Z) A momentum X,Y,Z koordinátája??? 4 a részecske beütéseinek száma (X,Y,Z) A beütések X,Y,Z koordinátái tovább nem tudom - akartam inkonzisztensé tenni a doksit, ezért nem az eredetibe írtam) a generált állomány részecskeközpontú leírást ad a részecskéről ellentétben a valós detektorokkal, amelyek szilícium központú leírást adnak, ezért a fentebb említett hit.cpp át kell konvertálni a megfelelő alakra, majd a részecskemeghatározó programmal felparaméterezni az adatokat. Megjegyzendő, hogy ebben a feladatban használt hit.cpp és a részecskemeghatározó program apró részleteiben eltér a fentebb definiált programtól (már csak a kezdeti adatok eltéréséből fakadóan is). De mivel a dolgozat célja nem az, hogy mások eredményeit tüzetesen bemutassa és a következő algoritmusok a nem veszik vigyelembe a két programfolyamat közötti különbséget. 3. A nem tudom, hogy milyen tiggerelő algoritmus Az algoritmus két részből áll Egy a fentebb említett paraméterek szerint szétválogató algoritmusból, és Ezen szelektált adatokon végzett pálya meghatározásból 4. Szelektáló algoritmus - Corridor.cpp A Corridor.cpp egyik fontos része, a hitobject.h, amely a feladatunk megoldásához nyújt segítséget a részecske 1-1 beütésekor keletkezett adatok egységesített kezelése révén. 2

3 4.1. hitobject.h #ifndef HH_HITOBJECT_HH #define HH_HITOBJECT_HH #include <iostream> #include <iomanip> class hitobject { public: hitobject(int traee, int jj, int kk, float xxin, float yyin, float zzin, float pmoo, float ptrr, int cellnumm); hitobject(){}; friend std::ostream& operator<< (std::ostream& s, hitobject& obj); void printx (std::ostream& s); void printy (std::ostream& s); friend std::istream& operator>> (std::istream& s, hitobject& obj); int getlayer(); float getptr(); float getxin(); float getyin(); float getzin(); int gettrae(); float getpmo(); private: int trae, j, k; float xin, yin, zin, pmo, ptr; int cellnum; }; #endif A hitobject osztály használatával a Corridor.cpp program egy pszeudó kódra átírt változatát ismertetjük, melynek keretén belül kitérünk a fentebb említett - a hit.cpp és a részecskemeghatározó különbségéből adódó - eltérések kiküszöböléséből. cin >> hit_or_not; ciklus (amig tudunk olvasni a bementr\h{o}l) ha (hit_or_not == -1) akkor átolvassuk a nem használt adatokat egyébként ha (hit_or_not == 1) akkor cin >> hitobjektum; multimap.insert(hitobjektum.mozaik, hitobjektum); 3

4 egyébként counter++; ha (counter % npile == ) akkor counter = ; ciklus (amely bejárja mozaik értékeit) ciklus (amely bejárja az adott mozaik értéken lév\h{o} beütéseket) set.insert(hitobject.szilikon_szám); ha (set.count > 8) akkor pálya meghatározása meghívása az adott mozaik értékekre; cin >> hit_or_not; Ahogy látható az algoritmus az algoritmus a standard inputról - azért használtunk standard inputot, hogy a hit.cpp és a részecskemeghatározó programok kimenetét egyszerűen át tudjuk irányítani a corridor.cpp bemenetelévé - beolvassa a kapott adatokat és a mozaik szám szerint szelektálja szét őket. A rákövetkező esemény előtt az algoritmus minden egyes mozaik értéket megvizsgál, hogy a bennük szereplő beütések legalább 8 db szilícium lapot érintettek-e. Ha igen, akkor meghívja az adott mozaik értékekre a pálya meghatározó algoritmust. Ha nem akkor folytatja a következő elemekkel. 5. Pálya meghatározás Mivel, ahogy a fenti részből is kitűnik, egy-egy mérési helyhez több érték, több pont is tartozhat, ezért a pálya meghatározás előtt meg kell határozni, hogy mely 14 esetleg 13 db beütésre próbáljuk elvégezni az algoritmust.???????????????????????? A megvizsgált beütések magas száma a targettől távol lévő szilícium lapok hibájából adódik, mivel az 5. szilíciumlaptól kezdve a felhasznált lapok különkülön mérik meg az X koordináta és Y koordináta szerinti értékeket. Mivel egyértelműen nem tudjuk meghatározni hogy, mely X koordinátához, mely Y koordináta tartozik, ezért az keletkezett bütéseket kétszer kell venni és így kell meghatározni a lehetséges variációkat. A meghatározott variációkon a kövekező feltételeknek kell teljesülni, hogy elmondhassuk, hogy az adott variáció meghatározza az általunk kívánt részecskének a pályátját. A feltételek: 1. Az első 4 (esetleg 3) elem egy egyenesre esik-e. A kritérium ponthalmaza A 1 = {2, 3, 4} vagy A 1 = {1, 2, 3, 4} attól függően, hogy létezik-e első szilíciumlapos beütés. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 2. Az utolsó 3 szilikon lapon lévő elem egy egyenesre esik-e XZ és YZ koordinátákra nézve. A kritérium ponthalmaza az A 2 = {9, 11, 13} illetve A 2 = {1, 12, 14} attól függően, hogy XZ síkon vagy az YZ síkon végezzük el a feltételnek megfelelő algoritmust. A v i = 9. (1.) beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 13. (14.) beütéshez tartozó helyvektor 4

5 Beütés száma A beütés helye Felhasználható adatok szilíciumlap sorszáma koordinátában mért adatok X,Y X,Y X,Y X,Y X Y X Y X Y X Y X Y 1. táblázat. A megvizsgált beütések 3. Az YZ sík szerint az előbbi 7 (esetleg 6) pont egy egyenesre esik-e, azaz az 1., 2., 3., 4., 1., 12., 14. beütés egy egyenesre esik-e. Ekkor a kritérimnak megfelelő ponthalmaz A 3 = {1, 2, 3, 4, 1, 12, 14}. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 4. Az első 4 (esetleg 3) pont és az (xcc, zcc) ponttal kiegészülve egy egyenesre esik-e az XZ síkban. Ekkor a kritériumnak megfelelő ponthalmaz A 4 = {1, 2, 3, 4, (xcc, ycc, zcc)} illetve A 4 = {2, 3, 4, (xcc, ycc, zcc)}. A v i = 2. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 4. beütéshez tartozó helyvektor 5. Az utolsó 3 pont és az (xcc, zcc) ponttal kiegészülve egy egyenesre esike az XZ síkban, azaz a 9, 11, 13 beütések. A kritériumnak megfeleő ponthalmaz A 5 = {9, 11, 13, (xcc, ycc, zcc)}. A v i = 9. beütéshez tarozó helyvektor illetve v j = 13. beütéshez tartozó helyvektor 6. Az YZ és XZ síkban lévő görbe görbülete egy előre meghatározott tartományban van-e. 7. Az 5., 6. szilíciumlapocskákban mért beütések egy adott pont előre meghatározott környezetében fekszenek-e külön az XZ és külön az YZ síkban. Természetesen azokon a helyeken, ahol a feltételeket csak egy adott síkban kell megvizsgálni, nem vizsgáljuk meg a teljes tér komponenseire, hanem csak a sík komponenseire. 5

6 6. Az egyenesek meghatározása Az egyenesek meghatározását az egyik legegyszerűbb módszerrel végeztük el. Veszünk 2 előre, a kritériumok szerint meghatározott pontot. Ekkor a két pontra illeszkedő egyenest tudunk meghatározni. A feltételekben meghatározott pontok egy előre definiált távolságra kell lenniük a meghatározott egyenestől. Azaz Ha v i = (x i, y i, z i ) és v j = (x j, y j, z j ) p. kritériumnak megfelelő, előre meghatározott pontok, ahol p = 1..5 e = (v j v i ) z j z i v k A p, ahol p egy adott kritérium: 7. Görbületi tényezők v i + e(z k z i ) v k < ɛ Az XZ sík szerinti görbületi tényező meghatározása az egyenesek meghatározásához képest egyszerűbb és gyorsabb. illetve Adott v 2, v 4, v 9, v 11 pontok, ekkor x 11 x 9 x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 <.11 Adott v 2, v 4, v 1, v 12 pontok, ekkor y 12 y 1 y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 < Az 5. és a 6. szilíciumlapban mért pontok meghatározása és Adott v 2, v 4, v 9, v 11, v 5, v 7 pontok, ekkor s = (z 9 + z 11 ) (z 2 + z 4 ) 2, xab = (x 2 + x 4 + x 9 + x 11 ) 4 mxab = (x 9 + x 11 (x 2 x 4 ) 2 s ( x11 x 9 newfifthx = xab + mxab (z 5 zcc) x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 ( x11 x 9 newsixthx = xab + mxab (z 7 zcc) x 4 x 2 z 11 z 9 z 4 z 2 newfifthx x 5 < ɛ illetve newsixthx x 7 < ɛ ) s 8 ) s 8 6

7 A képlet hasonló YZ síkban is Adott v 2, v 4, v 1, v 12, v 6, v 8 pontok, ekkor és s = (z 1 + z 12 ) (z 2 + z 4 ) 2, yab = (y 2 + y 4 + y 1 + y 12 ) 4 myab = (y 1 + y 12 (y 2 y 4 ) 2 s ( y12 y 1 newfifthy = yab + myab (z 5 zcc) y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 ( y12 y 1 newsixthy = yab + myab (z 7 zcc) y 4 y 2 z 12 z 1 z 4 z 2 newfifthy y 5 < ɛ illetve newsixthy y 7 < ɛ ) s 8 ) s 8 8. Az algoritmus értékelése, vizsgálata Az algoritmus értékelésénél általában három féle műveleti igényt tartanak számon. A legoptimálisabb esetben végrehajtott lépések száma A legrosszabb esetben végrehajtott lépések száma Átlagos esetben végrejatott lépések száma Ezekből a legoptimálisabb és a legrosszabb esetet vesszük számon Legoptimálisabb eset A legoptimálisabb esetet bontsuk két részre, attól függően, hogy létezik-e egy megfelelő pálya meghatározás, vagy sem. Ha létezik, akkor a legoptimálisabb esetben már az első variációban megtaláljuk azt, ezért egy konstans időegység alatt lefut az algoritmusunk. Ha nem létezi, akkor a legoptimálisabb esetben, már az első 4 esetleg 3 pontnál mérési hibahatáron kívüli eredmények születtek, amely segítségével az algoritmus Θ(n 3 ) végrehajtási lépést kíván A legrosszabb eset A legrosszabb eset akkor fordul elő, ha a variációkban szereplő értékekről csak az utolsó feltételben derül ki, hogy nem megfelelő. Ekkor az algoritmus 14 esetleg csak 13 db ciklust kénytelen bejárni és ellenőrizni az összes variációra a feltételeket. Ez O(n 14 ) végrehajtási lépést kíván. 7

8 Az adatokat megvizsgálva a legoptimálisabb esetekben is viszonylag nagy végrehajtási időt kapunk. De, a korridorok megfelelő paraméterezésével elérhetjük, hogy egy-egy korridoron belülo pontok, beütések száma viszonylag alacsony maradjon, amely lehetővé teszi a tényleges futási idő lecsökkentését. Igaz, ennek a módszernek a hátránya, hogy a korridorok méretének a csökkenésével a korridorok száma növekszik meg. Gyorsítási lehetőségek A számítástechnikai jelen körülményei között jó pár lehetőséget kínál az algoritmusok futási idejének lecsökkentésének. A teljesség igénye nélkül Szuperszámítógép Grid Az alkalmazásnak megfelelő célgép... Ezen lehetőségek közül az első variációt fogjuk részletesen megvizsgálni, összehasonlítva az egy processzoros megoldással, bemutatva az esetleges javulást - vagy a kommunikációs költségek miatti romlást. 9. Szuperszámítógép A párhuzamosítás egyik leggyakrabban használt változata, amely a gépek ára miatt igen költséges A teszt környezet Rendszer neve ASTRAL Rendszer telephelye Cranfield University Szuperszámítógép model HP DL14 G3 Cluster Szállító Hewlett-Packard Teljes Memória 1712 GB Üzembe helyezésének éve 27 Operációs rendszer RedHat Enterprise 4 Processzorok Intel EM64T Xeon 51xx (Woodcrest) 3 MHz Maximális processzorszám 856 Felhasznált processzorszám 15 - hozzáférési okokból 2. táblázat. Hardver környezet A program a processzorok közti kommunikációt az MPI programcsomagot használja, amely lehetővé teszi a futási idők mérését is. 8

9 9.2. A párhuzamos program konstrukciója A program által használt processzorok két féle csoportba oszthatók Vezérlő processzor - amely felelős az input beolvasásáért és azok szétosztásáért a többi processzor között Műveletvégző processzor - amely felelős a vezérlő processzortól kapott inputokon végzett pálya meghatározásért A programnál két féle tényezőt fogunk vizsgálni. A futás helyességét - ennek az eredményét helytakarékossági okokból a mellékelt CD-n helyezzük el, illetve A futási idő változását a processzorok számának növelésével Mérési eredmények A mérést egy csökkentett méretű inputon végeztük el, hely és időtakarékossági okokból. Egy-egy adott számú processzorra legalább 15 futtatást végeztünk el. Az eredmény: A 2. grafikon az X tengely szerint az algoritmus során felhasznált 1 "Osszes_meres.txt" ábra. Az eredmény processzor számot mutatja be - természetesen az 1 processzoros változat nem a 9.2 bekezdés szerinti párhuzamos program, hanem a szekvenciális kód mért változata -, míg az Y kooridnáta a futási időt adja meg. A kapott eredmény három részre bontható Az első két osztlop közötti emelkedésre 9

10 A második és a hetedik oszlop közötti egyenletes csökkenésre A nyolcadik oszloptól vett szélsőséges futási eredményekre Az első szakaszban kapott eredmény érhető, hiszen a két processzoros futáskor, a vezérlő processzor szinkronizálva küldi az adatokat a végrehajtó processzornak, ezért a tényleges párhuzamos futás csak a vezérlő processzor un. előkészítő része és a végrehajtó processzor pálya meghatározása között alakul ki. De ez a megtakarított idő, kisebb mint az adattovábbitás költsége. A második szakaszban a processzorok számának növelésével az program futási ideje csökken. Ezt a folyamatot jól mutatja a 3. grafikon. A harmadik sza- 1 "Osszes_meres.txt" a*x**3+b*x**2+c*x+d ábra. Az eredény átlagos alakulása az első 7 processzorig kaszban megfigyelhető a futási idő elég széles spektrumú szóródáa. Ezt a jelenséget több ok külön-külön vagy esetleg együttesen befolyásolhatja. Mivel egy szuperszámítógép egyes processzorai nincsennek közvetlen kapcsolatban az összes többi processzorral, ezért a processzorok számának a növelésével lépcsőzetesen növekszik a maximális távolság a kiválasztott processzorok között, amely a kommunkiációs idő növekedését okozhatja. Ez a feltételezés csak akkor helytálló, ha feltételezzük, hogy a processzor kiosztását egy inteligens mechanizmus hajtja végre, amely megpróbálja az egymáshoz közeli processzorokat kiosztani a feladat gyors végrehajtása céljából. A processzor számának növelésével növekszik annak a valószínűsége, hogy egy adott processzort egyszerre több folyamat futtatására használnak fel. 1

11 Ez alapjában véve nem csak az aktuális műveletvégző processzor lassulását eredményezheti, hanem - a szinkronizált adatátvitel miatt - a teljes párhuzamos programunkét is. Ábra mellékletbe szánt rész: 1 Reszecske utja Szilicium lapok ábra. A részecske pályája az XZ kooridináta szerint 11

12 1 Reszecske utja Szilicium lapok Elso kriterium ábra. Az első kritérium az XZ koordináta szerint 1 Reszecske utja Szilicium lapok Masodik kriterium ábra. A második kritérium az XZ koordináta szerint 12

13 1 Reszecske utja Szilicium lapok Negyedik kriterium ábra. A negyedik kriterium az XZ kooridnáta szerint 1 Reszecske utja Szilicium lapok Negyedik kriterium Otodik kriterium ábra. Az ötödik kritérium az XZ koordináta szerint 13

14 A detektor Sziliciumlapok ábra. További kép a detektorról 14

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra 1. Állapottér és a megoldások kezelése Számos nehéz ütemezési probléma esetén az exponenciális idejű optimális megoldást adó algoritmusok rendkívül nagy

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban Szabó Mária Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA

LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA Készítette: Salamon András 2002. Tartalomjegyzék 1. Indexek 5 1.1. Indexek jellemzői............................ 6 1.1.1. Egyedi indexek......................... 6 1.1.2. Összetett

Részletesebben

ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ IRÁNYÍTÁSA

ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ IRÁNYÍTÁSA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOSMÉRNÖKI BSC KÉPZÉS BEÁGYAZOTT ÉS IRÁNYÍTÓRENDSZEREK SZAKIRÁNY ÖNÁLLÓ LABORATÓRIUM BESZÁMOLÓ NÉGYLÁBÚ ROBOT ALACSONYSZINTŰ

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Doktori értekezés Bánhelyi Balázs Témavezető: Dr. Csendes Tibor egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje.

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Orzó László Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Doktori Disszertáció (1999) Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Analogikai és Neurális

Részletesebben

Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor. Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.)

Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor. Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.) Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor Készült: Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.) Számítógép architektúrák elméleti (Dr. Fazekas Gábor), gyakorlati (Pánovics János) jegyzetek Operációs rendszerek

Részletesebben

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Kiadó: Boda & Partners Kft. Megjelent: 2015.

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán Adatbázis alapjai Készítette: Siki Zoltán 1. Bevezetés 1.1. Adatbázis fogalma 1.2. Történelmi áttekintés 1.3. Adatbáziskezelők szerepe, célja 1.4. Különböző adatbázis modellek 1.4.1. Hierarchikus adatbázis

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON TDK dolgozat, 2005 Kanizsai Zoltán, Műszaki informatikai szak, V. évfolyam Lakat Gábor,

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám SZAKDOLGOZAT OE-KVK Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám 1. Tartalom 1. Tartalom... 2 2. Bevezetés... 4 3. Történelem... 4 4. Napjaink nagyobb projektjei... 6 2 4.1. Anteos... 6 4.2. ArduCopter... 6 4.3.

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 3. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben