EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté. mate.benyovszky@pyxelia."

Átírás

1 EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté MTA Pszichofiziológiai Kutatóintézet, Kék labor, 2009 Szabadon felhasználható és módosítható non-profit kutatási célokra

2 TARTALOM A program képességei... 4 Futtatási környezet... 4 Feldolgozandó adat... 4 Működési elv... 5 Végrehajtás lépésekben... 6 Fontosabb változók a forráskódban (programozóknak)... 6 Paraméterezési lehetőségek... 7 Helyzetenként változó paraméterek... 7 Fő paraméterek... 7 Részletes beállítások... 8 PEAKEKGCELL... 9 Kimenetek Változók átadása Visszajelzések a képernyőre Mentések külső file-ba Ábrázolás grafikonon Példa adatfeldolgozó batch file-ra Hibakezelés Hibaüzenetek Paraméter ellenőrzés PEAKEKGCELL paraméter ellenőrzés Feldolgozás közben előforduló hibák DEBUG (Adathibák kezelése) DEBUGCELL Verziótörténet EKG RD EKG Timeline

3 EKG Timline 3.x EKG Timeline 4.x EKG Timeline EKG Timeline 6.0 Tervek Szómagyarázat Idézett forrásmunkák... 23

4 A PROGRAM KÉPESSÉGEI Az EKG Timeline 5.0 feladathelyzetek alatti szívfrekvencia mérésére és ábrázolására alkalmas program. Képes figyelembe venni a szakadási helyeket, kísérletet tesz a hibás jelek és adatok kiszűrésére. Az elvetett epoch-okat a.egg file alapján képes kiszűrni. Kijelölhetünk a feladathelyzeteken belül vizsgált szakaszokat, melyekről részletes adatokat kaphatunk a későbbi elemzéshez, statisztikához. Jelentéseket kapunk a futtatás végén (átlag adatokat, alap statisztikák) illetve grafikonon ábrázolható a szívritmus változása az időben. A további feldolgozáshoz a kimenet importálható statisztikai programokba, illetve a kifejezetten erre a célra készült MATLAB Statistics Toolbox-ot használó DATSTAT.m programba. FUTTATÁSI KÖRNYEZET MATLAB 2007a és 2008b [1] alatt fejlesztett program, futtatása ezekben a keretrendszerekben lehetséges. Szükségeges hozzá továbbá a filedet.m (saját fejlesztés) és az accepteeg.m [2] script, melyekkel együtt célszerű hozzáadni a MATLAB elérési útjaihoz (Matlab path). FELDOLGOZANDÓ ADAT Működéséhez a NeuroScan [3] által előállított Event File-ok formátumában adhatjuk meg az adatokat. Ezek előállítására alkalmas például az ekg_event.tcl NeuroScan batch file, amivel a teljes regisztrátumból (.cnt file) kiszűrhetjük csak a szükséges információkat. Ennek a kimeneti formátumát a következő táblázat demonstrálja, melyben rendre a bejegyzés sorszáma, a trigger azonosító száma, 3 figyelmen kívül hagyott oszlop és végül a mérés kezdetétől eltelt idő milliszekundumok száma (valójában ez a mintavételezésnél felvett pont sorszáma, a program ezredmásodpercenkénti mintavételezést feltételez) szerepel: A szívverések helyzetét (R csúcs időpontját) rendszerint 99-es triggerrel jelöljük, melynek kijelölése az ekg_event.tcl batch-ben például a VoltageThreshold NeuroScan függvénnyel történik, amivel kijelöljük a bizonyos feszültségszintet meghaladó EKG hullám csúcsokat, feltételezve azt, hogy azok az R csúcsok lesznek.

5 Fontos megjegyezni, hogy a szakadási helyeket a NeuroScan SS triggerrel jelöli az Event File-ban, de az EKG Timeline 5.0 csak numerikus adatokat tud beolvasni, értelmezni. Manuálisan ki kell cserélni az SS karaktersort például 98-ra, mely már egy értelmezhető triggerazonosító jel a program számára. MŰKÖDÉSI ELV A program alapelve az, hogy a beállított mintavételezési frekvencia alapján adott szabályos időközönként (pl. 100 msec) feljegyezzük, hogy az adott X időpontban mennyi az X időpont körüli, X előtt és után feljegyzett legközelebbi R csúcsok időbeli távolsága. Ezzel minden mintavételezési időpontra lesz egy az adott időpontra vonatkozó szívverés-távolság mérőszámunk (1. ábra: Szívritmus mérés technikája1. ábra). Ez már könnyen átszámolható pulzusszámmá, melyből már felrajzolható a szívritmus-változás görbéje. Minden személynél ugyanazokban az időpontokban veszünk mintát a feladathelyzet kezdőtriggeréhez képest, így pontos és átlagolható információt kapunk. 1. ábra: Szívritmus mérés technikája Szürke vonalak jelzik azokat az időpontokat, amiben megmérjük és eltároljuk az időponttól balra és jobbra lévő R csúcsok távolságát (színes nyilak) Hasonlóan a hangok digitalizálásához, bizonyos időközönként vett mintát tárolunk el. Ha megfelelő mintavételezési frekvenciát választunk, megfelelően sűrűn mérjük le az adott időpillanatban az szívverések közötti időt, akkor ez elég ahhoz, hogy a pulzusszám változás görbét veszteségmentesen reprodukálni tudjuk. A Nyquist-Shannon tétel alapján a mintavételezési frekvenciának legalább kétszer olyan gyorsnak kell lennie, mint a előforduló legnagyobb frekvencia, hogy tökéletesen vissza lehessen nyerni az eredeti görbét. Ezt a következő példán próbálom világossá tenni: Tegyük fel, hogy a vizsgált személy pulzusszáma 150 / perc, az azt jelenti, hogy 400 msec-enként van egy szívverés (ami már igen magas értéknek számít). A tétel szerint ezt legalább 200 msec-es (5 Hz) felbontással kell mintavételeznünk a veszteségmentes visszaállításhoz. A programban a mintavételezési sűrűség tetszőlegesen állítható. (Megjegyzés: mi a méréseket jellemzően 100 msec-es (10 Hz) felbontással hajtottuk végre, mely már bő tartalékkal elegendő a pulzus vizsgálatához.) Az algoritmus tesztelésére a felhasználtunk különféle szimulált EKG jeleket is, melyeket az eventgen.m programmal készítettem.

6 VÉGREHAJTÁS LÉPÉSEKBEN A program első felében bekéri az adatokat, illetve ellenőrzi azokat. Esetlegesen pótolja alapként beállított paraméterekkel a hiányzóakat, illetve figyelmeztet a hibás bemenetre. Utána egy ciklus kezdődik, mely annyiszor hajtunk végre, ahány input file van. 1. Kikeresi a vizsgált triggerek helyét, szakadási helyeket illetve a szívveréseket is kigyűjti egy külön változóba. Később ezekkel dolgozunk. 2. Ha be van kapcsolva a.eeg file-okkal való szinkronizálás, akkor a nem elfogadott (rejected) epoch-oknak megfelelő triggereket törli a vizsgált triggerek közül. Ugyanígy kiiktatja a szakadási helyek környékét is. 3. A paraméterek alapján most már összegyűjthetjük azokat a helyeket, ahol a valódi mérések kezdődni fognak. Itt még lefut egy sor ellenőrzés, melyekkel a kiküszöböljük az esetleges anomáliákat (pl. túl rövid az adatsor) 4. Mérés és a túl nagy pulzusugrások ellenőrzése 5. PEAKEKGCELL szakaszok vizsgálata 6. Átlagok elkészítése, kimenetek FONTOSABB VÁLTOZÓK A FORRÁSKÓDBAN (PROGRAMOZÓKNAK) Ezek a változók a program működését, forráskódját tanulmányozva kerülnek elő futtatáshoz és használathoz nem szükségesek. Programkódot érintő testreszabásnál lehetnek fontosak, általános használathoz bőven elegendő a paraméterek beállítása (lásd: paraméterezési lehetőségek fejezet). SZEMNEV: a vizsgált file-ok nevét (személyek azonosítói jellemzően) tartalmazó tábla TRIGROW: személyenként készül, ez a táblázat tartalmazza a vizsgált triggereket (hányadik sorban vannak az input file-ban o srows: vizsgált triggerek darabszáma TBEAT: személyenként azoknak a soroknak a sorszáma, amiben szívverés van o trows: szívverések száma SSROW: személyenként szakadási helyek sora o ssrows: szakadások száma MESTIME: mérési kezdőidőpontok a triggereknél RES: mérési felbontást, időpontokat tartalmazó táblázat TIMEROW: egy személy egy triggerének idősora (vektor) TIMETABLE: egy személy összes triggerének idősora (mátrix) ATLAGSOR: egy személy összes triggeréből készült átlag (vektor) ATLAGTABLA: az összes személy átlagsora külön-külön (mátrix) NATLAGSOR: az összes személy átlagsorából készült nagyátlag" (vektor)

7 PARAMÉTEREZÉSI LEHETŐSÉGEK A programban kétszintű paraméterezésre van lehetőség. A korábbi grafikus felületet felváltotta a parancssorból függvényként meghívható futtatás, ahol csak a változó paramétereket kell megadni. Viszonylag egyszerű szerkesztéssel testre szabható az is, hogy mely paramétert kell megadni minden futtatásnál, és mely változó van beépítve a programtörzsbe. A helyzetenként változó paraméterek jellemzően például a vizsgált adatok elérési útja, a vizsgált időintervallum, vagy olyan jellemző, melyet gyakran változtatunk különféle helyzeteket próbálgatva (például az intervallum vagy a mintavételezési frekvencia). HELYZETENKÉNT VÁLTOZÓ PARAMÉTEREK A függvény definíciójában, a program legelején kell feltűntetni, hogy melyek azok az adatok melyeket minden meghívásnál kérünk. Ezek az egyenlőség jobb oldalán vannak felsorolva. Ha a függvény definíciója például: function [NATLAGSOR, DEBUGCELL] = EKG_timeline5 (ev2path, boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig) Akkor a megívó parancs például (váltózó paraméterek használatával, egy batch file részeként): nk = EKG_timeline5('D:\arden\memoria\nk\', boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig); Vagy konkrét konstans adatokkal: temp = EKG_timeline5('D:\arden\DiplomaD\MESZ_temp_alkohol_placebo_EV2\', 500, 4000, 100, 50, 9); Természetesen szabadon módosítható, hogy mely változókat szeretnénk helyzetenként változónak vagy fixnek (programtörzsben deklarált konstans) használni. Ehhez nem kell komoly programozói tudás: a változó nevét a programot definiáló function függvény sorában kell elhelyezni és kiszedni a fix paraméterek közül. FŐ PARAMÉTEREK Ezek a jellemzően helyzetenként változó paraméterek. boh = 59344; % visszalépés, ms joh = 12050; % előrelépés, ms res = 100; % mintavételezési felbontás, ms maxallowedpulsejump = 35; % megengedett legnagyobb pulzusugrás trig = 8; % vizsgálati helyzet kezdőtriggere eegyes = 0; % vizsgáljuk-e az EEG-t eegpath = d:\arden\ ; % EEG file-ok eléréi útja

8 trig: a vizsgálandó trigger azonosítószáma boh: a mérést ennyi milliszekundummal a kezdjük meg a vizsgált trigger előtt joh: a mérési hossza a vizsgált trigger után milliszekundumban res: mintavételezési frekvencia milliszekundumban maxallowedjump: a megengedett legnagyobb pulzusugrás. Azaz a pulzusszám nem változhat meg egyik szívverés után a másik szívverésig ennél nagyobb számmal. Ezzel a kimaradó vagy hibásan megjelölt R csúcsokat szűrhetjük ki. eegyes: vizsgáljuk-e az EEG file-ok epoch elfogadottsági értékeit (Accept / Reject) eegpath: az EEG file-ok elérési útja ev2path: az Eseménynapló file-ok elérési útja RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSOK Adott esetben szükség lehet más alapértékeket is módosítani. A programban felhasznált többi konstans leírása olvasható az alábbiakban. ev2mask = *.ev2 ; % Event file mask eegmask = *.eeg ; % EEG file mask szivveres_triggere = 99; % szívverés triggere, ezt az event file készítésekor állítottuk be, másik scriptnél módosítandó!!! sstrig = 98; % szakadás triggere savedata = 0; % mentsük-e az adatokat file-ba (1:igen, vagy 0:nem) grafikon = 0; % kirajzoljuk-e az adatokat grafikonra (1:igen, vagy 0:nem) debug = 0; % debug level: 0:semmi, 1:hibás fileok, 2:mindent kiír if (debug>=2); warning off all; end; % Matlab Warningokat sem mutatja peakekg = 1; % személyenkénti csúcsadatok minimumpulsedelay = 1300; % minimum pulzus (msec) a hibás file-ok kiszűrésére ( 60000/1100 = 55 ) maxtbeat = 5000; % maximum hány szívverés van a vizsgálandó fileban defpath = cd; % Alap elérési út ev2mask: a bemenetet tartalmazó Eseménynapló (Event File) maszkja. A filedet.m szűrői alapján lehet kijelölni, hogy az adott könyvtáron belül mely adatokat vegyünk figyelembe. eegmask: a bemenetekhez tartozó.eeg file-ok kiválasztásához tartozó filenév szűrő. szivveres_triggere: az azonosító szám, melyekkel az R csúcsokat jelöljük sstrig: szakadásokat jelölő trigger, ez is csak szám lehet! savedata: paraméter, mellyel a külső file-ba mentést kapcsolhatjuk be (0: ki; 1:be) grafikon: paraméter, mellyel a program futása végén megjelenő grafikon kapcsolhatjuk be (0: ki; 1:be) debug: lásd a részletes leírást a Hibakezelés fejezetben

9 PEAKEKGCELL Ezzel a funkcióval lehetőség van a vizsgált intervallumon belül kiválasztani szakaszokat, melyeken külön méréseket hajthatunk végre. Bekapcsolásához a peakekg paramétert kell engedélyezni (lásd Részletes beállítások fejezet). Tetszőleges számú szakasz kiválasztható, melyek az INPUTPEAKCELL cella típusú változó egy-egy soraként definiálhatók. A sorszámra ügyelve meg kell adni egy azonosítót a kiválasztott szakaszhoz (varname), majd a szakaszon végrehajtott műveletet (searchtype), végül a vizsgált időintervallum kezdő (from) és végpontját (to). % INPUTPEAKCELL(1,:) = {'varname','searchtype','from','to'}; % INPUTPEAKCELL(1,:) = {'N1110nál','min','1000','1500'}; INPUTPEAKCELL(1,:) = {'1stN100','mean','70','170'}; INPUTPEAKCELL(2,:) = {'1stP200','mean','150','350'}; INPUTPEAKCELL(3,:) = {'CNVN100','mean','2600','2800'}; %INPUTPEAKCELL(4,:) = {'xcnvpre','mean','2060','4108'}; %INPUTPEAKCELL(5,:) = {'szint','mean','-1900','-1800'}; %INPUTPEAKCELL(6,:) = {'atlag','mean','-1900','6000'}; A fenti ábrán néhány példasor is látható. Figyeljünk a következőkre (természetesen ezekhez a paraméterekhez is van hibaellenőrzés): Ne adjunk meg nullát, az intervallum időértékeinél Az időpontokat a vizsgált triggerhez képest kell megadni A megadott intervallumok a teljes vizsgált szakaszon belül legyenek (az egyenlőséget se engedjük meg) Műveletként eddig a mean, max, min függvényeket teszteltük, de minden MATLAB funkciónak működnie kell, ami értelmezhető egy vektor adott szakaszán (átlagok, szórás, etc.). A kimenetet egy változót átadva kapjuk meg, amit a paraméterezésnél definiálhatunk (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet). A cella típusú eredmény formátuma a NeuroScan PEAKDETECTION_EX szabványával lesz kompatibilis. A program futásának végeztével egy váltózóként kapjuk meg az adatokat, aminek tartalmát kimásolhatjuk és elmenthetjük külön file-ban (az idézőjeleket érdemes kiszedni). Részlet egy vizsgálat eredményeiből: Source File Sweep Number Channel Marker Latency Amplitude 15_cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG 1stN , _cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG 1stP , _cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG CNVN , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG 1stN , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG 1stP , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG CNVN , Megjegyzés: az eredményt a peakdet2.m programmal rendezhetjük és a DATSTAT.m keretfelülettel statisztikai elemzésnek vethetjük alá.

10 KIMENETEK A kimeneteknek főbb típusai: Változók átadása (adatokkal feltöltve) Visszajelzések a képernyőre a program futása közben Mentések file-ba Eredmények ábrázolása grafikonon VÁLTOZÓK ÁTADÁSA Ez az output (kimenet) típus a helyzetenként változó paraméterekhez hasonlít. Ebben az esetben azonban az egyenlőségjel bal oldaláról beszélünk, ahol azokat a változóneveket soroljuk fel, melyeket a program futása végén átadunk. Ezek új változóként jelennek meg a MATLAB munkaterületen. Például a függvény definíciójában bal oldalon most az NATLAGSOR, PEAKEKGCELL, és a DEBUGCELL változókat adtuk meg, ezeket szeretnénk átmenteni és később felhasználni: function [NATLAGSOR, PEAKEKGCELL, DEBUGCELL] = EKG_timeline5 ( ev2path, eegyes, eegpath, boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig ) Ebben az esetben a program meghívásánál az x0akontroll változóba kerül az aktuális futtatás NATLAGSOR eredménye (ami a nagy átlag vektor az egész helyzetre nézve az időben), az x0akontroll_peak pedig egy cell típusú változó, melyben a későbbi statisztikai elemzéshez szükséges formátumban kapjuk meg kijelölt elemzett szakaszok eredményeit (lásd PEAKEKGCELL fejezet): [x0akontroll, x0akontroll_peak, x0akontroll_debug] = EKG_timeline5('D:\arden\onlab2_alkohol\0a-kontroll.avg', 0, '', 100, 3500, 100, 60, 9); Szintén nem kötelező kimenetként felhasználni a fenti példában x0akontroll_debug -nak nevezett hibaellenőrzést segítő változót. Ebben a program futása közben keletkezett változókról és információkról kapunk részletes tájékoztatást, hibaüzeneteket (lásd Hibakezelés fejezet). VISSZAJELZÉSEK A KÉPERNYŐRE Alaphelyzetben program futása alatt egy folyamatjelzőt látunk, végül az eredményekről kapunk némi tájékoztatást. 2. ábra: Folyamatjelző sáv

11 Egyszerű jelentésre példa: EKG Timeline 5.0 Végeredmények Vizsgált könyvtár: D:\arden\onlab2_alkohol\0a-kontroll.avg Elfogadott file-ok száma: 30 Átlagsor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Maximum érték: Minumum érték: Átlag érték: Amplitúdó (max-min): Amplitúdó (max-mean): Ebben kézenfekvő és közérthető adatokat kapunk: Vizsgált könyvtár: ahol a bemeneti file-ok találhatóak Elfogadott file-ok száma: ami a könyvtárban emészthető volt a program számára Átlagsor: a nagyátlag az összes személy személyenkénti átlagából. A következő kiemelt értékek mind ebből a nagyátlagból vannak kiszámolva Maximum érték: legmagasabb pulzusszám érték Minimum érték: legalacsonyabb pulzusszám érték Átlag érték: átlagos pulzusszám Amplitúdó (max-min): legnagyobb eltérés a maximum és a minimum között Amplitúdó (max-mean): az átlag és a maximum közötti eltérés Természetesen a program a kivételes eseményeket és hibákat is kezeli és meg tudja jeleníteni, de alapesetben csak a legfontosabb anomáliákra hívja fel a figyelmet. Ha ilyenek előjönnek, vagy részletesebb vizsgálatra van szükség sok hibás adat miatt, esetleg a program valamilyen furcsa viselkedésére keresünk magyarázatot, akkor jön szóba a debug mód (lásd Hibakezelés fejezet). MENTÉSEK KÜLSŐ FILE-BA A savedata paraméter bekapcsolásával állítható be, hogy a program lefutása végén az eredményeket ne (csak) a képernyőre írja ki, hanem akár részletes adatokat is automatikusan elmentsen a merevlemezre. Ebben az esetben futás után felugrik egy ablak, melyben kiválaszthatjuk a mentendő file elérési útját és nevét is beállíthatjuk. A kimenet egy egyszerű szöveg file lesz (.txt, unix sortörés kódolással). Alap esetben ugyanazt menti ki, amint végeredményként kiírna: a személyenkénti átlagot, illetve a vizsgálati helyzet nagyátlagát (minden személy) menti ki a maximum, minimum és az átlagtól való eltérések mellett. Ha speciális igények merülnek fel, könnyen módosítható a forráskód egyéni változók.

12 A személyenkénti átlagok mentése elő van készítve: az alábbi programszakaszt kell futtatni (letörölni a sorok elejéről a % jelet. Kivéve az első sort, ami csk megjegyzés.) % Egyes személyek adatai % fprintf(fid,'\nátlagtába:\n'); % for sorszam = 1:num_file % fprintf(fid,'%s,\n',szemnev(sorszam,:)); % A fileneveket is elrakja % dlmwrite(filename, ATLAGTABLA(sorszam,:), '-append'); % end ÁBRÁZOLÁS GRAFIKONON A grafikon változó 1-es értékre állításával program lefutása után automatikusan egy felugró ablakban megjelennek az egyéni átlagok és az összesített nagyátlag (vastag fekete vonallal). A koordinátatengelyekről leolvashatóak az idő és pulzusszám értékek, a szürke függőleges vonal pedig azt jelzi, hogy hol volt a 0 időpillanat, azaz az a trigger, amit viszonyítási alapnak választottunk. 3. ábra: Az EKG Timeline 5.0 kimeneti grafikonjára példa

13 PÉLDA ADATFELDOLGOZÓ BATCH FILE-RA A program azért lett ilyen paraméterezhető függvény formátumú, hogy több vizsgálati helyzetből álló feladatsorokat is gyorsan össze lehessen vetni: batch file-ban csokorként összefogva az összehasonlítandó elemeket. Ehhez tulajdonképpen le kell futtatni az EKG_timeline5.m-et többször a megfelelő paraméterezéssel, a kimeneteket elmenteni majd ábrázolni tetszés szerint. Erre példaként az EKG_CNVauto.m, EKG_szamauto.m és EKG_memauto.m mellékelt, melyekben a vizsgálati helyzetek nagyátlaggal való összegzésén és új jelölővonalak megjelenítésén túl úgynevezett alapvonal-igazításra (baseline) is lehetőség van megadott szakaszhossz alapján. 4. ábra: Minta adatfeldolgozó batch kimenetére

14 HIBAKEZELÉS Kifinomult hibakeresési és azonosítási technikák kerültek a programba a fejlesztés során. Élő szervezeteket vizsgálunk, melyek nem feltétlenül szabályos kimenteket adnak a mérések során. Minden mérés, megfigyelés hibát hordoz magában, ezt próbáljuk minél jobban felismerni és kiszűrni a legpontosabb eredmények érdekében. Fel kell készülnünk a felhasználók téves paraméterezésére is, mely talán a fentieknél még gyakrabban előforduló probléma lehet. Erre részletes paraméterellenőrzéssel és pontos hibajelzésekkel válaszol a program. HIBAÜZENETEK A hibaüzenetek megjelenítéséhez a debug paramétert 1-es vagy 2-es módba kell kapcsolni. A visszajelzések második, pontosító sora csak a 2-es, részletező módban jelenik meg. PARAMÉTER ELLENŐRZÉS Missing parameters. For help type: help EKG_timeline5 Hiányzó paraméter. A program meghívásánál nincs minden paraméterhez érték rendelve (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet). Invalid event file path Az Eseménynapló file-ok elérési útja érvénytelen. Invalid event file mask Az Eseménynapló file-ok kijelölési maszkja érvénytelen. Invalid eeg file path A.eeg file-ok elérési útja érvénytelen. Invalid eeg file mask A.eeg file-ok kijelölési maszkja érvénytelen. No source event files Bár az elérési út és a maszk szintaxisa helyes, de nincs feldolgozható file a kijelölt tartományon.

15 No source eeg files Bár az elérési út és a maszk szintaxisa helyes, de nincs feldolgozható.eeg file a kijelölt tartományon. Number of selected event and eeg files must be the same! Amennyiben felhasználjuk a.eeg file-okat az epoch elfogadottsági állapotok forrásának, számuknak meg kell egyeznie az Eseménynapló file-okszámával. A hibaüzenet szerint ez a feltétel nem teljesül. PEAKEKGCELL PARAMÉTER ELLENŐRZÉS Hiba! Csúcskeresés vége túl a kezdőidőponton a %s -nél! :O! Utolsó mérési időpont %d\t nem lehet nagyobb mint a kezdő %d! A from és a to paraméterek között mindig a from legyen a kisebb (lásd PEAKEKGCELL fejezet). Hiba! Csúcskeresés túl a vizsgált időponton a %s -nél!! Az első mérési időpont %d\t De a kezdő mérési hely %d -ig menne, tehát növelendő az INPUPEAKCELL-ben A PEAKEKGCELL tartománya a vizsgált szakaszon belül kell hogy essenek. Itt a kezdőidőpont lóg ki. Hiba! Csúcskeresés túl a vizsgált időponton a %s -nél! Utolsó mérési időpont %d\t És a mérési hely %d -ig menne, tehát to csökkentendő A PEAKEKGCELL tartománya a vizsgált szakaszon belül kell hogy essenek. Itt a záró időpont lóg ki. FELDOLGOZÁS KÖZBEN ELŐFORDULÓ HIBÁK Hiba! Filenév: %s. --- Nincs használható trigger! Az adatfile-ban nincs a kiválasztott triggerből. Hiba! Filenév: %s. --- Nincs megfelelő mennyiségű minta, eleje rövid) Első mérési időpont %d\t Első szívverés pedig csak %d, tehát a boh csökkentendő A kiválasztott triggerhez kijelölt szakasz bal oldala túl hosszú (vagy az adatsor túl rövid negatív irányban). Hiba! Filenév: %s. --- Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Utolsó mérési időpont %d\t És a szívverés csak %d -ig megy, tehát joh csökkentendő A kiválasztott triggerhez kijelölt szakasz jobb oldala túl hosszú (vagy az adatsor túl rövid pozitív irányban). Hiba! Filenév: %s, %u.-ik trigger. Túl nagy pulzusugrás: %d szívverés/perc Az adott file megjelölt triggerében a pulzusszám változás nagyobb, mint a megengedett maxallowedjump (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet).

16 DEBUG (ADATHIBÁK KEZELÉSE) Többszintű hibakeresésre illetve kijelzésre van lehetőség a programban (debug mód), melyet különböző érzékenységi szintekre lehet beállítani (debug level), hogy milyen részletességgel jelezze vissza az adatsorokban fellelhető anomáliákat. Fontos megjegyezni, hogy a hibakezelés minden esetben megtörténik. 0. szint esetén (debug = 0;) az alapbeállítások érvényesek, nem kapunk visszajelzéseket. (Sőt, a MATLAB hibaüzenetei is rejtve maradnak). 1. szint esetén (debug = 1;) a legfontosabb hibaüzeneteken kívül az indításnál a beállított paraméterekről és alap adatokról is kapunk egy összefoglalót: EKG Timeline 5.0 Inicializálás Általános paraméterek: Vizsgálati helyzet kezdőtriggere: 9 Szívverés triggere: 99 Szakadás triggere: 98 Balra (előtte): 100 ms Jobbra (utána): 3500 ms Összes kijelölt idő: 3600 ms Felbontás: 100 ms Minták száma: db, Kerekítve: 36 EEG Vizsgálat: 0 Megengedett legnagyobb pulzusugrás: 60 Megengedett minimum pulzus: Vizsgált file-ok száma 31 db A MATLAB hibaüzenetei megjelennek, és az alábbiakhoz hasonló hibaüzeneteket kaphatunk a nem megfelelő feldolgozandó file-okról: Hiba! Filenév: 24_cnv1_1_EKG2.ev Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Hiba! Filenév: 26_cnv1_1_EKG2.ev2, 10.-ik trigger. Túl nagy pulzusugrás: 62 szívverés/perc 2. szint (debug = 2;) a legrészletesebb visszajelzéseket adja. A hibaüzenetek a hibák pontosabb helyét vagy jellegét is tartalmazzák, legtöbbször megoldási javaslattal. Például: Hiba! Filenév: 24_cnv1_1_EKG2.ev Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Utolsó mérési időpont És a szívverés csak ig megy, tehát joh csökkentendő

17 DEBUGCELL A debug = 2 módban készül egy úgynevezett debug cell is. Ez egy táblázat MATLAB cella típusban tárolva, amiben az egyes file-okról és a feldolgozási folyamatról részletes információkat gyűjtünk. Ha a hibakezelés nem elég hatékony, vagy túl kevés felhasználható adat marad a szűrés után, ezzel könnyedén ellenőrizhető válik, hogy hol s miért akad el a program (melyik file lehet hibás, hol áll le a futás, mi miatt kapunk rossz eredményeket). 5. ábra: Debug cell helyzetjelentés Az oszlopok tartalma rendre: Filenév: a vizsgált file neve Összes sor: a file-ban lévő összes sor (minden trigger) Vizsgálandó triggerek: a kiválasztott (feladathelyzet) trigger hányszor szerepel Szívverések száma: 99-es (vagy egyéb kiválasztott szívverés trigger) hányszor szerepel Trigger helyek: mely sorokban szerepel a kiválasztott feladathelyzet trigger Mérési helyek (idő) kezdés és vég: az egyes feladathelyzet triggerek körülötti vizsgált szakasz kezdőidőpontja és vége miliszekundumban Első és utolsó szívverés: sor MESTIME: aktuális, a vizsgált file-on belül legutoljára mért időszakasz TBEAT: eredetileg a teljes TBEAT változó, jelenleg első és utolsó szívverés sor Időtábla: eredetileg a teljese TIMETABLE, most a vizsgált file-on belül legutoljára mért szakasz Átlagsor: a vizsgált file (személy) átlagsora az adott szakaszon

18 Egyes cellák nem csak egy adatot, vagy egy egyszerű vektort, hanem hosszabb adatsort tartalmaznak. Ezeket dupla kattintással meg lehet nyitni. Példa Átlagsorra a debug cell ből: 6. ábra: Debug cell egy cellája kibontva A debug cell meghívására a Részletes beállítások fejezetben található példa.

19 VERZIÓTÖRTÉNET EKG RD Elsőként az EKG_RD_event.m MATLAB scriptet készítettem el (7. ábra), mely a szívritmusváltozást hivatott ábrázolni, minél pontosabban. Működési elve egyszerű volt: az Event File-ból kiszámította, mennyi idő telt el két R csúcs között, majd az eltelt idő helyénél bejelölte a távolságot. Így nagyon pontos görbét kaptunk, csak nem lehetett pontosan átlagolni az időeltolódások miatt: mindenkinek máskor dobbant a szíve. Mivel csak a szívveréseket számoljuk, így a mért intervallum sem ugyanannyi személyenként: nagyobb pulzusszám mellett gyorsabb 10 szívverés. Mindezek mellett, már ezen is látszott a szívverés-csökkenés, ahogy a közeledünk az esetleges gombnyomások időpontjához, CNV csúcshoz (5-6.-ik szívverés környékén)(8. ábra). 7. ábra: EKG_RD_event.m program kezelőfelülete

20 Pulzusszám R csúcs sorszáma 8. ábra: Az EKG_RD_event.m kimenete A feladat kezdetét jelző trigger előtt két szívverésnyivel kezdtük meg a mérést. EKG TIMELINE 2.0 Az EEG vizsgálata viszont szigorúan időkeretekhez kötött, és mivel az EKG-nál is szükségünk volt átlagolásra, ezért egy új szívritmus elemzőt kellett készíteni. Az EKG_timeline.m elve már az, hogy a megadott intervallumon belül bizonyos időnként ( mintavételezési idő ) megnézi, hogy az adott időpont körül milyen messze van a két szívdobbanás, azaz a mintavételezés pillanatában mennyi a pulzusszám (9. ábra). Ez az alapelgondolás él a későbbi verziókban is. Részletes leírás a Működési elv fejezetben. 9. ábra: Az EKG_timeline.m program kezelőfelülete

21 EKG TIMLINE 3.X Az EKG-elemzés feldolgozásának fejlesztése azonban itt még nem ért véget, mert a felvételek hibái miatt további feldolgozásra van szükség. Az EEG jeleknél ugyanis a műtermékszűrés során egyes epochokat eldobtunk. Felmerült, hogy akkor az átlagokba nem bekerülő részeket a triggereket és szívverést tartalmazó Event File-ok elemzésénél, azaz a szívritmus elemzésénél sem kellene felhasználni. Kiderült az is, hogy a felvétel során néha szakadások keletkeztek, melyeket a feladat elején összefűztünk, de néha a szakadás pont egy vizsgált epoch közepén történt s ezt a jelzést is később tettem csak bele az eseményeket leíró Event File-okba. Az EKG_timeline3.m lett az alapoktól újraírt verzió, melyben a sebességet is optimalizáltam, és az.ev2 szívritmus, trigger és szakadás adatokon kívül az EEG-t és accept/reject adatokat tartalmazó.eeg adatokat is felhasználja. Felhasználja, és már az elején eldobja azokat az epochokat, amik műtermékesnek jelöltettek, vagy a szakadást jelölő Start-Stop szakadási jeleket tartalmaznak, s nem veszi bele őket az átlagba. Az EKG_timeline35.m verzió a grafikus felületen túl (mint a korábbi verziók) már parancssorból paraméterezve is futtatható. Az átlagokon és grafikonokon túl az amplitúdó-változást is megjeleníti. (10. ábra) 10. ábra: Az EKG_timeline3.m program kezelőfelülete

22 EKG TIMELINE 4.X A tavalyi félév méréseihez készített 4-es verzió a hatékonyság érdekében újraírt maggal már előfeldolgozott adatokat ad, melyek statisztikai feldolgozásra alkalmasak. Grafikus felület nem készült hozzá, mert ez egész program egy meghívható függvényként dolgozik, kimenetét a képernyőre, adatfileba, vagy MATLAB váltózóként adja. Megjelent az automatikus műtermék-szűrés funkció, mely kiszűri a túl magas vagy túl alacsony pulzusszámú epoch-okat. Az tavalyi végső mérésekhez használt EKGtimeline45.m függvény nagy előnye a hibatűrés és felismerés. Képes részletes adatokat feljegyezni az elemzett file-okról, illetve pontosan kijelezni a hibák jellegét: a méréshez képest melyik file vagy epoch túl rövid, hol sok a hibás adat ez a Debug cell funkcióhalmaz. EKG TIMELINE 5.0 A program továbbfejlődött, immár az ötös verzió, EKG_timeline5.m alkalmas arra, hogy a vizsgált EKG-ból az EEG-hez teljesen hasonlóan, személyenként, epochonként elemezve készítsen a Neuroscan PeakDetection.dat file-jával kompatibilis kimenetet, azaz az EKG csúcsok ugyanolyan formátumban megkaphatóak, mint az EEG-nél már ismert megoldás. Ebből következően ugyanúgy elemezhetőek (peakdet2.m-el)! A kimeneti cella (lásd PEAKEKGCELL fejezet) még egy munkakörnyezeten belüli változó, melyet kézzel kell kimenteni. A MATLAB Profiler segítségével sikerült kielemezni a szűk keresztmetszeteket, és mintegy felére csökkenteni a futási időt. A mintahalmazon az ACCEPTEEG és PEAKEKGCELL funkciók használata mellett a kezdeti 17,9 s-ról sikerült mindössze 9,9 s-ra csökkenteni a feldolgozáshoz szükséges időt. Legtöbbet a PEAKEKGCELL parancsainak optimalizálásán nyertem: ezek futnak le esetenként több ezerszer egy összetettebb vizsgálat során. EKG TIMELINE 6.0 TERVEK A PEAKEKGCELL adatok automatikus kimentése.dat file-ba További elemzési és statisztikai lehetőségek implementálása Heart Rate Variability (Szívritmus Variabilitás, HRV) számítás [4] R hullám csúcsok felismerésre neurális hálózatokkal Angol nyelvű dokumentáció

DIPLOMATERV BENYOVSZKY MÁTÉ 2011.

DIPLOMATERV BENYOVSZKY MÁTÉ 2011. DIPLOMATERV BENYOVSZKY MÁTÉ 2011. DIPLOMATERV A Z E K G A U T O M A T I Z Á L T S Z O F T V E R E S E L E M Z É S E P S Z I C H O F I Z I O L Ó G I A I V I Z S G Á L A T I H E L Y Z E T B E N TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV 2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1 STA2011 - Kézikönyv a felsőoktatás statisztikai adatgyűjtéshez Készítette Nemzeti Erőforrás Minisztérium Statisztikai Osztály

Részletesebben

1.1.3.1 Megjegyzések, formázás a C programban... 9 1.1.3.2 Header fájlok beszerkesztése... 11 1.1.3.3 Függvénydeklaráció, függvénydefiníció...

1.1.3.1 Megjegyzések, formázás a C programban... 9 1.1.3.2 Header fájlok beszerkesztése... 11 1.1.3.3 Függvénydeklaráció, függvénydefiníció... Pohl László C gyakorlat és labor jegyzet BME 2007 1 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. Ismerkedés a C-vel... 5 1.1 Gyakorlat... 5 1.1.1 Algoritmusokról... 5 1.1.2 A program... 6 1.1.3 Felépítés...

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal Budapest, 2009 1. oldal 1. Általános tudnivalók Ez a rövid leírás kizárólag a nyomtatványok kitöltésének legalapvetőbb technikai ismeretanyagát érinti, különös tekintettel a TEÁOR tételek gyors bevitelének

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KEZELÉSI LEÍRÁS A program tulajdonosa : Cím : Telefon / Fax : A mérleget szállította : M e t r i p o n d - M 9 3 M é r l e g g y á r t ó K f t. Cím : 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

AUTO OPTIMIZER. Használatot segítő kézikönyv. Jelentkezés a tanfolyamra: 06 70 / 631 06 16, 06 70 / 233 48 45, tanfolyam@tozsdeiskola.

AUTO OPTIMIZER. Használatot segítő kézikönyv. Jelentkezés a tanfolyamra: 06 70 / 631 06 16, 06 70 / 233 48 45, tanfolyam@tozsdeiskola. AUTO OPTIMIZER Használatot segítő kézikönyv Készítette: Kövesdán Gyula (dani@kovesdan.com ) Dátum: 2013.03.22 Verzió: v1.0 TARTALOM TARTALOM... 2 Mire Jó ez a Program?... 3 A program Elvi Működése... 4

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

Hibakeresés és elhárítás

Hibakeresés és elhárítás H ATODIK FEJEZET Hibakeresés és elhárítás A fejezet tartalma: Hogyan lehet észlelni a hibákat?... 340 Hibakeresés és javítás mélyebben... 341 Grafikus ellenőrző-javító eszközök... 356 Adataink biztonsága...

Részletesebben

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Intézmények részére Jelen dokumentációt főként azon intézményeknek készítettük, ahol szolgáltatásunk korlátlan számú felhasználói változata kerül telepítésre.

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok informatika területre Bevezetés a Visual C# 2008 használatába 11. évfolyam TANULÓI JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Irodai programcsomagok használata és programozása e-book

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 1 A Rendszer Bemutatása A rendszer több összetevőből épül fel. A fejállomáson elhelyezkedő központi szerver továbbiakban IMC Information & Monitoring Center folyamatosan kommunikál

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

Tartalom. Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 TELEPÍTÉS... 9

Tartalom. Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 TELEPÍTÉS... 9 Tartalom Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre... 1 Tartalom...2 BEVEZETÉS...7 ÁTTEKINTÉS... 7 Az adatfeldolgozó rendszer rendeltetése...7 Az adatfeldolgozó rendszer működése...8 A

Részletesebben

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI INFORMATIKAI SEGÉDKÖNYV Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI a Microsoft Excel példáján 1 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Természettudományi Tanszék Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS SÚGÓ Tartalomjegyzék Bevezető. A szoftver felépítése és működési elve...2 Beállítások...4 Csoportok beállításai...6 Új csoport létrehozása...7 Feliratkozási mezők...10 HTML kód generálás...11

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Textplore felhasználói kézikönyv 1.0

Textplore felhasználói kézikönyv 1.0 Textplore felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2012. július 18. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben