EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté. mate.benyovszky@pyxelia."

Átírás

1 EKG TIMELINE 5.0 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MATLAB programot és a leírást készítette: Benyovszky Máté MTA Pszichofiziológiai Kutatóintézet, Kék labor, 2009 Szabadon felhasználható és módosítható non-profit kutatási célokra

2 TARTALOM A program képességei... 4 Futtatási környezet... 4 Feldolgozandó adat... 4 Működési elv... 5 Végrehajtás lépésekben... 6 Fontosabb változók a forráskódban (programozóknak)... 6 Paraméterezési lehetőségek... 7 Helyzetenként változó paraméterek... 7 Fő paraméterek... 7 Részletes beállítások... 8 PEAKEKGCELL... 9 Kimenetek Változók átadása Visszajelzések a képernyőre Mentések külső file-ba Ábrázolás grafikonon Példa adatfeldolgozó batch file-ra Hibakezelés Hibaüzenetek Paraméter ellenőrzés PEAKEKGCELL paraméter ellenőrzés Feldolgozás közben előforduló hibák DEBUG (Adathibák kezelése) DEBUGCELL Verziótörténet EKG RD EKG Timeline

3 EKG Timline 3.x EKG Timeline 4.x EKG Timeline EKG Timeline 6.0 Tervek Szómagyarázat Idézett forrásmunkák... 23

4 A PROGRAM KÉPESSÉGEI Az EKG Timeline 5.0 feladathelyzetek alatti szívfrekvencia mérésére és ábrázolására alkalmas program. Képes figyelembe venni a szakadási helyeket, kísérletet tesz a hibás jelek és adatok kiszűrésére. Az elvetett epoch-okat a.egg file alapján képes kiszűrni. Kijelölhetünk a feladathelyzeteken belül vizsgált szakaszokat, melyekről részletes adatokat kaphatunk a későbbi elemzéshez, statisztikához. Jelentéseket kapunk a futtatás végén (átlag adatokat, alap statisztikák) illetve grafikonon ábrázolható a szívritmus változása az időben. A további feldolgozáshoz a kimenet importálható statisztikai programokba, illetve a kifejezetten erre a célra készült MATLAB Statistics Toolbox-ot használó DATSTAT.m programba. FUTTATÁSI KÖRNYEZET MATLAB 2007a és 2008b [1] alatt fejlesztett program, futtatása ezekben a keretrendszerekben lehetséges. Szükségeges hozzá továbbá a filedet.m (saját fejlesztés) és az accepteeg.m [2] script, melyekkel együtt célszerű hozzáadni a MATLAB elérési útjaihoz (Matlab path). FELDOLGOZANDÓ ADAT Működéséhez a NeuroScan [3] által előállított Event File-ok formátumában adhatjuk meg az adatokat. Ezek előállítására alkalmas például az ekg_event.tcl NeuroScan batch file, amivel a teljes regisztrátumból (.cnt file) kiszűrhetjük csak a szükséges információkat. Ennek a kimeneti formátumát a következő táblázat demonstrálja, melyben rendre a bejegyzés sorszáma, a trigger azonosító száma, 3 figyelmen kívül hagyott oszlop és végül a mérés kezdetétől eltelt idő milliszekundumok száma (valójában ez a mintavételezésnél felvett pont sorszáma, a program ezredmásodpercenkénti mintavételezést feltételez) szerepel: A szívverések helyzetét (R csúcs időpontját) rendszerint 99-es triggerrel jelöljük, melynek kijelölése az ekg_event.tcl batch-ben például a VoltageThreshold NeuroScan függvénnyel történik, amivel kijelöljük a bizonyos feszültségszintet meghaladó EKG hullám csúcsokat, feltételezve azt, hogy azok az R csúcsok lesznek.

5 Fontos megjegyezni, hogy a szakadási helyeket a NeuroScan SS triggerrel jelöli az Event File-ban, de az EKG Timeline 5.0 csak numerikus adatokat tud beolvasni, értelmezni. Manuálisan ki kell cserélni az SS karaktersort például 98-ra, mely már egy értelmezhető triggerazonosító jel a program számára. MŰKÖDÉSI ELV A program alapelve az, hogy a beállított mintavételezési frekvencia alapján adott szabályos időközönként (pl. 100 msec) feljegyezzük, hogy az adott X időpontban mennyi az X időpont körüli, X előtt és után feljegyzett legközelebbi R csúcsok időbeli távolsága. Ezzel minden mintavételezési időpontra lesz egy az adott időpontra vonatkozó szívverés-távolság mérőszámunk (1. ábra: Szívritmus mérés technikája1. ábra). Ez már könnyen átszámolható pulzusszámmá, melyből már felrajzolható a szívritmus-változás görbéje. Minden személynél ugyanazokban az időpontokban veszünk mintát a feladathelyzet kezdőtriggeréhez képest, így pontos és átlagolható információt kapunk. 1. ábra: Szívritmus mérés technikája Szürke vonalak jelzik azokat az időpontokat, amiben megmérjük és eltároljuk az időponttól balra és jobbra lévő R csúcsok távolságát (színes nyilak) Hasonlóan a hangok digitalizálásához, bizonyos időközönként vett mintát tárolunk el. Ha megfelelő mintavételezési frekvenciát választunk, megfelelően sűrűn mérjük le az adott időpillanatban az szívverések közötti időt, akkor ez elég ahhoz, hogy a pulzusszám változás görbét veszteségmentesen reprodukálni tudjuk. A Nyquist-Shannon tétel alapján a mintavételezési frekvenciának legalább kétszer olyan gyorsnak kell lennie, mint a előforduló legnagyobb frekvencia, hogy tökéletesen vissza lehessen nyerni az eredeti görbét. Ezt a következő példán próbálom világossá tenni: Tegyük fel, hogy a vizsgált személy pulzusszáma 150 / perc, az azt jelenti, hogy 400 msec-enként van egy szívverés (ami már igen magas értéknek számít). A tétel szerint ezt legalább 200 msec-es (5 Hz) felbontással kell mintavételeznünk a veszteségmentes visszaállításhoz. A programban a mintavételezési sűrűség tetszőlegesen állítható. (Megjegyzés: mi a méréseket jellemzően 100 msec-es (10 Hz) felbontással hajtottuk végre, mely már bő tartalékkal elegendő a pulzus vizsgálatához.) Az algoritmus tesztelésére a felhasználtunk különféle szimulált EKG jeleket is, melyeket az eventgen.m programmal készítettem.

6 VÉGREHAJTÁS LÉPÉSEKBEN A program első felében bekéri az adatokat, illetve ellenőrzi azokat. Esetlegesen pótolja alapként beállított paraméterekkel a hiányzóakat, illetve figyelmeztet a hibás bemenetre. Utána egy ciklus kezdődik, mely annyiszor hajtunk végre, ahány input file van. 1. Kikeresi a vizsgált triggerek helyét, szakadási helyeket illetve a szívveréseket is kigyűjti egy külön változóba. Később ezekkel dolgozunk. 2. Ha be van kapcsolva a.eeg file-okkal való szinkronizálás, akkor a nem elfogadott (rejected) epoch-oknak megfelelő triggereket törli a vizsgált triggerek közül. Ugyanígy kiiktatja a szakadási helyek környékét is. 3. A paraméterek alapján most már összegyűjthetjük azokat a helyeket, ahol a valódi mérések kezdődni fognak. Itt még lefut egy sor ellenőrzés, melyekkel a kiküszöböljük az esetleges anomáliákat (pl. túl rövid az adatsor) 4. Mérés és a túl nagy pulzusugrások ellenőrzése 5. PEAKEKGCELL szakaszok vizsgálata 6. Átlagok elkészítése, kimenetek FONTOSABB VÁLTOZÓK A FORRÁSKÓDBAN (PROGRAMOZÓKNAK) Ezek a változók a program működését, forráskódját tanulmányozva kerülnek elő futtatáshoz és használathoz nem szükségesek. Programkódot érintő testreszabásnál lehetnek fontosak, általános használathoz bőven elegendő a paraméterek beállítása (lásd: paraméterezési lehetőségek fejezet). SZEMNEV: a vizsgált file-ok nevét (személyek azonosítói jellemzően) tartalmazó tábla TRIGROW: személyenként készül, ez a táblázat tartalmazza a vizsgált triggereket (hányadik sorban vannak az input file-ban o srows: vizsgált triggerek darabszáma TBEAT: személyenként azoknak a soroknak a sorszáma, amiben szívverés van o trows: szívverések száma SSROW: személyenként szakadási helyek sora o ssrows: szakadások száma MESTIME: mérési kezdőidőpontok a triggereknél RES: mérési felbontást, időpontokat tartalmazó táblázat TIMEROW: egy személy egy triggerének idősora (vektor) TIMETABLE: egy személy összes triggerének idősora (mátrix) ATLAGSOR: egy személy összes triggeréből készült átlag (vektor) ATLAGTABLA: az összes személy átlagsora külön-külön (mátrix) NATLAGSOR: az összes személy átlagsorából készült nagyátlag" (vektor)

7 PARAMÉTEREZÉSI LEHETŐSÉGEK A programban kétszintű paraméterezésre van lehetőség. A korábbi grafikus felületet felváltotta a parancssorból függvényként meghívható futtatás, ahol csak a változó paramétereket kell megadni. Viszonylag egyszerű szerkesztéssel testre szabható az is, hogy mely paramétert kell megadni minden futtatásnál, és mely változó van beépítve a programtörzsbe. A helyzetenként változó paraméterek jellemzően például a vizsgált adatok elérési útja, a vizsgált időintervallum, vagy olyan jellemző, melyet gyakran változtatunk különféle helyzeteket próbálgatva (például az intervallum vagy a mintavételezési frekvencia). HELYZETENKÉNT VÁLTOZÓ PARAMÉTEREK A függvény definíciójában, a program legelején kell feltűntetni, hogy melyek azok az adatok melyeket minden meghívásnál kérünk. Ezek az egyenlőség jobb oldalán vannak felsorolva. Ha a függvény definíciója például: function [NATLAGSOR, DEBUGCELL] = EKG_timeline5 (ev2path, boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig) Akkor a megívó parancs például (váltózó paraméterek használatával, egy batch file részeként): nk = EKG_timeline5('D:\arden\memoria\nk\', boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig); Vagy konkrét konstans adatokkal: temp = EKG_timeline5('D:\arden\DiplomaD\MESZ_temp_alkohol_placebo_EV2\', 500, 4000, 100, 50, 9); Természetesen szabadon módosítható, hogy mely változókat szeretnénk helyzetenként változónak vagy fixnek (programtörzsben deklarált konstans) használni. Ehhez nem kell komoly programozói tudás: a változó nevét a programot definiáló function függvény sorában kell elhelyezni és kiszedni a fix paraméterek közül. FŐ PARAMÉTEREK Ezek a jellemzően helyzetenként változó paraméterek. boh = 59344; % visszalépés, ms joh = 12050; % előrelépés, ms res = 100; % mintavételezési felbontás, ms maxallowedpulsejump = 35; % megengedett legnagyobb pulzusugrás trig = 8; % vizsgálati helyzet kezdőtriggere eegyes = 0; % vizsgáljuk-e az EEG-t eegpath = d:\arden\ ; % EEG file-ok eléréi útja

8 trig: a vizsgálandó trigger azonosítószáma boh: a mérést ennyi milliszekundummal a kezdjük meg a vizsgált trigger előtt joh: a mérési hossza a vizsgált trigger után milliszekundumban res: mintavételezési frekvencia milliszekundumban maxallowedjump: a megengedett legnagyobb pulzusugrás. Azaz a pulzusszám nem változhat meg egyik szívverés után a másik szívverésig ennél nagyobb számmal. Ezzel a kimaradó vagy hibásan megjelölt R csúcsokat szűrhetjük ki. eegyes: vizsgáljuk-e az EEG file-ok epoch elfogadottsági értékeit (Accept / Reject) eegpath: az EEG file-ok elérési útja ev2path: az Eseménynapló file-ok elérési útja RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSOK Adott esetben szükség lehet más alapértékeket is módosítani. A programban felhasznált többi konstans leírása olvasható az alábbiakban. ev2mask = *.ev2 ; % Event file mask eegmask = *.eeg ; % EEG file mask szivveres_triggere = 99; % szívverés triggere, ezt az event file készítésekor állítottuk be, másik scriptnél módosítandó!!! sstrig = 98; % szakadás triggere savedata = 0; % mentsük-e az adatokat file-ba (1:igen, vagy 0:nem) grafikon = 0; % kirajzoljuk-e az adatokat grafikonra (1:igen, vagy 0:nem) debug = 0; % debug level: 0:semmi, 1:hibás fileok, 2:mindent kiír if (debug>=2); warning off all; end; % Matlab Warningokat sem mutatja peakekg = 1; % személyenkénti csúcsadatok minimumpulsedelay = 1300; % minimum pulzus (msec) a hibás file-ok kiszűrésére ( 60000/1100 = 55 ) maxtbeat = 5000; % maximum hány szívverés van a vizsgálandó fileban defpath = cd; % Alap elérési út ev2mask: a bemenetet tartalmazó Eseménynapló (Event File) maszkja. A filedet.m szűrői alapján lehet kijelölni, hogy az adott könyvtáron belül mely adatokat vegyünk figyelembe. eegmask: a bemenetekhez tartozó.eeg file-ok kiválasztásához tartozó filenév szűrő. szivveres_triggere: az azonosító szám, melyekkel az R csúcsokat jelöljük sstrig: szakadásokat jelölő trigger, ez is csak szám lehet! savedata: paraméter, mellyel a külső file-ba mentést kapcsolhatjuk be (0: ki; 1:be) grafikon: paraméter, mellyel a program futása végén megjelenő grafikon kapcsolhatjuk be (0: ki; 1:be) debug: lásd a részletes leírást a Hibakezelés fejezetben

9 PEAKEKGCELL Ezzel a funkcióval lehetőség van a vizsgált intervallumon belül kiválasztani szakaszokat, melyeken külön méréseket hajthatunk végre. Bekapcsolásához a peakekg paramétert kell engedélyezni (lásd Részletes beállítások fejezet). Tetszőleges számú szakasz kiválasztható, melyek az INPUTPEAKCELL cella típusú változó egy-egy soraként definiálhatók. A sorszámra ügyelve meg kell adni egy azonosítót a kiválasztott szakaszhoz (varname), majd a szakaszon végrehajtott műveletet (searchtype), végül a vizsgált időintervallum kezdő (from) és végpontját (to). % INPUTPEAKCELL(1,:) = {'varname','searchtype','from','to'}; % INPUTPEAKCELL(1,:) = {'N1110nál','min','1000','1500'}; INPUTPEAKCELL(1,:) = {'1stN100','mean','70','170'}; INPUTPEAKCELL(2,:) = {'1stP200','mean','150','350'}; INPUTPEAKCELL(3,:) = {'CNVN100','mean','2600','2800'}; %INPUTPEAKCELL(4,:) = {'xcnvpre','mean','2060','4108'}; %INPUTPEAKCELL(5,:) = {'szint','mean','-1900','-1800'}; %INPUTPEAKCELL(6,:) = {'atlag','mean','-1900','6000'}; A fenti ábrán néhány példasor is látható. Figyeljünk a következőkre (természetesen ezekhez a paraméterekhez is van hibaellenőrzés): Ne adjunk meg nullát, az intervallum időértékeinél Az időpontokat a vizsgált triggerhez képest kell megadni A megadott intervallumok a teljes vizsgált szakaszon belül legyenek (az egyenlőséget se engedjük meg) Műveletként eddig a mean, max, min függvényeket teszteltük, de minden MATLAB funkciónak működnie kell, ami értelmezhető egy vektor adott szakaszán (átlagok, szórás, etc.). A kimenetet egy változót átadva kapjuk meg, amit a paraméterezésnél definiálhatunk (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet). A cella típusú eredmény formátuma a NeuroScan PEAKDETECTION_EX szabványával lesz kompatibilis. A program futásának végeztével egy váltózóként kapjuk meg az adatokat, aminek tartalmát kimásolhatjuk és elmenthetjük külön file-ban (az idézőjeleket érdemes kiszedni). Részlet egy vizsgálat eredményeiből: Source File Sweep Number Channel Marker Latency Amplitude 15_cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG 1stN , _cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG 1stP , _cnv1_1_EKG.ev2 1 EKG CNVN , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG 1stN , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG 1stP , _cnv1_1_EKG.ev2 2 EKG CNVN , Megjegyzés: az eredményt a peakdet2.m programmal rendezhetjük és a DATSTAT.m keretfelülettel statisztikai elemzésnek vethetjük alá.

10 KIMENETEK A kimeneteknek főbb típusai: Változók átadása (adatokkal feltöltve) Visszajelzések a képernyőre a program futása közben Mentések file-ba Eredmények ábrázolása grafikonon VÁLTOZÓK ÁTADÁSA Ez az output (kimenet) típus a helyzetenként változó paraméterekhez hasonlít. Ebben az esetben azonban az egyenlőségjel bal oldaláról beszélünk, ahol azokat a változóneveket soroljuk fel, melyeket a program futása végén átadunk. Ezek új változóként jelennek meg a MATLAB munkaterületen. Például a függvény definíciójában bal oldalon most az NATLAGSOR, PEAKEKGCELL, és a DEBUGCELL változókat adtuk meg, ezeket szeretnénk átmenteni és később felhasználni: function [NATLAGSOR, PEAKEKGCELL, DEBUGCELL] = EKG_timeline5 ( ev2path, eegyes, eegpath, boh, joh, res, maxallowedpulsejump, trig ) Ebben az esetben a program meghívásánál az x0akontroll változóba kerül az aktuális futtatás NATLAGSOR eredménye (ami a nagy átlag vektor az egész helyzetre nézve az időben), az x0akontroll_peak pedig egy cell típusú változó, melyben a későbbi statisztikai elemzéshez szükséges formátumban kapjuk meg kijelölt elemzett szakaszok eredményeit (lásd PEAKEKGCELL fejezet): [x0akontroll, x0akontroll_peak, x0akontroll_debug] = EKG_timeline5('D:\arden\onlab2_alkohol\0a-kontroll.avg', 0, '', 100, 3500, 100, 60, 9); Szintén nem kötelező kimenetként felhasználni a fenti példában x0akontroll_debug -nak nevezett hibaellenőrzést segítő változót. Ebben a program futása közben keletkezett változókról és információkról kapunk részletes tájékoztatást, hibaüzeneteket (lásd Hibakezelés fejezet). VISSZAJELZÉSEK A KÉPERNYŐRE Alaphelyzetben program futása alatt egy folyamatjelzőt látunk, végül az eredményekről kapunk némi tájékoztatást. 2. ábra: Folyamatjelző sáv

11 Egyszerű jelentésre példa: EKG Timeline 5.0 Végeredmények Vizsgált könyvtár: D:\arden\onlab2_alkohol\0a-kontroll.avg Elfogadott file-ok száma: 30 Átlagsor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Maximum érték: Minumum érték: Átlag érték: Amplitúdó (max-min): Amplitúdó (max-mean): Ebben kézenfekvő és közérthető adatokat kapunk: Vizsgált könyvtár: ahol a bemeneti file-ok találhatóak Elfogadott file-ok száma: ami a könyvtárban emészthető volt a program számára Átlagsor: a nagyátlag az összes személy személyenkénti átlagából. A következő kiemelt értékek mind ebből a nagyátlagból vannak kiszámolva Maximum érték: legmagasabb pulzusszám érték Minimum érték: legalacsonyabb pulzusszám érték Átlag érték: átlagos pulzusszám Amplitúdó (max-min): legnagyobb eltérés a maximum és a minimum között Amplitúdó (max-mean): az átlag és a maximum közötti eltérés Természetesen a program a kivételes eseményeket és hibákat is kezeli és meg tudja jeleníteni, de alapesetben csak a legfontosabb anomáliákra hívja fel a figyelmet. Ha ilyenek előjönnek, vagy részletesebb vizsgálatra van szükség sok hibás adat miatt, esetleg a program valamilyen furcsa viselkedésére keresünk magyarázatot, akkor jön szóba a debug mód (lásd Hibakezelés fejezet). MENTÉSEK KÜLSŐ FILE-BA A savedata paraméter bekapcsolásával állítható be, hogy a program lefutása végén az eredményeket ne (csak) a képernyőre írja ki, hanem akár részletes adatokat is automatikusan elmentsen a merevlemezre. Ebben az esetben futás után felugrik egy ablak, melyben kiválaszthatjuk a mentendő file elérési útját és nevét is beállíthatjuk. A kimenet egy egyszerű szöveg file lesz (.txt, unix sortörés kódolással). Alap esetben ugyanazt menti ki, amint végeredményként kiírna: a személyenkénti átlagot, illetve a vizsgálati helyzet nagyátlagát (minden személy) menti ki a maximum, minimum és az átlagtól való eltérések mellett. Ha speciális igények merülnek fel, könnyen módosítható a forráskód egyéni változók.

12 A személyenkénti átlagok mentése elő van készítve: az alábbi programszakaszt kell futtatni (letörölni a sorok elejéről a % jelet. Kivéve az első sort, ami csk megjegyzés.) % Egyes személyek adatai % fprintf(fid,'\nátlagtába:\n'); % for sorszam = 1:num_file % fprintf(fid,'%s,\n',szemnev(sorszam,:)); % A fileneveket is elrakja % dlmwrite(filename, ATLAGTABLA(sorszam,:), '-append'); % end ÁBRÁZOLÁS GRAFIKONON A grafikon változó 1-es értékre állításával program lefutása után automatikusan egy felugró ablakban megjelennek az egyéni átlagok és az összesített nagyátlag (vastag fekete vonallal). A koordinátatengelyekről leolvashatóak az idő és pulzusszám értékek, a szürke függőleges vonal pedig azt jelzi, hogy hol volt a 0 időpillanat, azaz az a trigger, amit viszonyítási alapnak választottunk. 3. ábra: Az EKG Timeline 5.0 kimeneti grafikonjára példa

13 PÉLDA ADATFELDOLGOZÓ BATCH FILE-RA A program azért lett ilyen paraméterezhető függvény formátumú, hogy több vizsgálati helyzetből álló feladatsorokat is gyorsan össze lehessen vetni: batch file-ban csokorként összefogva az összehasonlítandó elemeket. Ehhez tulajdonképpen le kell futtatni az EKG_timeline5.m-et többször a megfelelő paraméterezéssel, a kimeneteket elmenteni majd ábrázolni tetszés szerint. Erre példaként az EKG_CNVauto.m, EKG_szamauto.m és EKG_memauto.m mellékelt, melyekben a vizsgálati helyzetek nagyátlaggal való összegzésén és új jelölővonalak megjelenítésén túl úgynevezett alapvonal-igazításra (baseline) is lehetőség van megadott szakaszhossz alapján. 4. ábra: Minta adatfeldolgozó batch kimenetére

14 HIBAKEZELÉS Kifinomult hibakeresési és azonosítási technikák kerültek a programba a fejlesztés során. Élő szervezeteket vizsgálunk, melyek nem feltétlenül szabályos kimenteket adnak a mérések során. Minden mérés, megfigyelés hibát hordoz magában, ezt próbáljuk minél jobban felismerni és kiszűrni a legpontosabb eredmények érdekében. Fel kell készülnünk a felhasználók téves paraméterezésére is, mely talán a fentieknél még gyakrabban előforduló probléma lehet. Erre részletes paraméterellenőrzéssel és pontos hibajelzésekkel válaszol a program. HIBAÜZENETEK A hibaüzenetek megjelenítéséhez a debug paramétert 1-es vagy 2-es módba kell kapcsolni. A visszajelzések második, pontosító sora csak a 2-es, részletező módban jelenik meg. PARAMÉTER ELLENŐRZÉS Missing parameters. For help type: help EKG_timeline5 Hiányzó paraméter. A program meghívásánál nincs minden paraméterhez érték rendelve (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet). Invalid event file path Az Eseménynapló file-ok elérési útja érvénytelen. Invalid event file mask Az Eseménynapló file-ok kijelölési maszkja érvénytelen. Invalid eeg file path A.eeg file-ok elérési útja érvénytelen. Invalid eeg file mask A.eeg file-ok kijelölési maszkja érvénytelen. No source event files Bár az elérési út és a maszk szintaxisa helyes, de nincs feldolgozható file a kijelölt tartományon.

15 No source eeg files Bár az elérési út és a maszk szintaxisa helyes, de nincs feldolgozható.eeg file a kijelölt tartományon. Number of selected event and eeg files must be the same! Amennyiben felhasználjuk a.eeg file-okat az epoch elfogadottsági állapotok forrásának, számuknak meg kell egyeznie az Eseménynapló file-okszámával. A hibaüzenet szerint ez a feltétel nem teljesül. PEAKEKGCELL PARAMÉTER ELLENŐRZÉS Hiba! Csúcskeresés vége túl a kezdőidőponton a %s -nél! :O! Utolsó mérési időpont %d\t nem lehet nagyobb mint a kezdő %d! A from és a to paraméterek között mindig a from legyen a kisebb (lásd PEAKEKGCELL fejezet). Hiba! Csúcskeresés túl a vizsgált időponton a %s -nél!! Az első mérési időpont %d\t De a kezdő mérési hely %d -ig menne, tehát növelendő az INPUPEAKCELL-ben A PEAKEKGCELL tartománya a vizsgált szakaszon belül kell hogy essenek. Itt a kezdőidőpont lóg ki. Hiba! Csúcskeresés túl a vizsgált időponton a %s -nél! Utolsó mérési időpont %d\t És a mérési hely %d -ig menne, tehát to csökkentendő A PEAKEKGCELL tartománya a vizsgált szakaszon belül kell hogy essenek. Itt a záró időpont lóg ki. FELDOLGOZÁS KÖZBEN ELŐFORDULÓ HIBÁK Hiba! Filenév: %s. --- Nincs használható trigger! Az adatfile-ban nincs a kiválasztott triggerből. Hiba! Filenév: %s. --- Nincs megfelelő mennyiségű minta, eleje rövid) Első mérési időpont %d\t Első szívverés pedig csak %d, tehát a boh csökkentendő A kiválasztott triggerhez kijelölt szakasz bal oldala túl hosszú (vagy az adatsor túl rövid negatív irányban). Hiba! Filenév: %s. --- Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Utolsó mérési időpont %d\t És a szívverés csak %d -ig megy, tehát joh csökkentendő A kiválasztott triggerhez kijelölt szakasz jobb oldala túl hosszú (vagy az adatsor túl rövid pozitív irányban). Hiba! Filenév: %s, %u.-ik trigger. Túl nagy pulzusugrás: %d szívverés/perc Az adott file megjelölt triggerében a pulzusszám változás nagyobb, mint a megengedett maxallowedjump (lásd Paraméterezési lehetőségek fejezet).

16 DEBUG (ADATHIBÁK KEZELÉSE) Többszintű hibakeresésre illetve kijelzésre van lehetőség a programban (debug mód), melyet különböző érzékenységi szintekre lehet beállítani (debug level), hogy milyen részletességgel jelezze vissza az adatsorokban fellelhető anomáliákat. Fontos megjegyezni, hogy a hibakezelés minden esetben megtörténik. 0. szint esetén (debug = 0;) az alapbeállítások érvényesek, nem kapunk visszajelzéseket. (Sőt, a MATLAB hibaüzenetei is rejtve maradnak). 1. szint esetén (debug = 1;) a legfontosabb hibaüzeneteken kívül az indításnál a beállított paraméterekről és alap adatokról is kapunk egy összefoglalót: EKG Timeline 5.0 Inicializálás Általános paraméterek: Vizsgálati helyzet kezdőtriggere: 9 Szívverés triggere: 99 Szakadás triggere: 98 Balra (előtte): 100 ms Jobbra (utána): 3500 ms Összes kijelölt idő: 3600 ms Felbontás: 100 ms Minták száma: db, Kerekítve: 36 EEG Vizsgálat: 0 Megengedett legnagyobb pulzusugrás: 60 Megengedett minimum pulzus: Vizsgált file-ok száma 31 db A MATLAB hibaüzenetei megjelennek, és az alábbiakhoz hasonló hibaüzeneteket kaphatunk a nem megfelelő feldolgozandó file-okról: Hiba! Filenév: 24_cnv1_1_EKG2.ev Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Hiba! Filenév: 26_cnv1_1_EKG2.ev2, 10.-ik trigger. Túl nagy pulzusugrás: 62 szívverés/perc 2. szint (debug = 2;) a legrészletesebb visszajelzéseket adja. A hibaüzenetek a hibák pontosabb helyét vagy jellegét is tartalmazzák, legtöbbször megoldási javaslattal. Például: Hiba! Filenév: 24_cnv1_1_EKG2.ev Nincs megfelelő mennyiségű minta, vége rövid) Utolsó mérési időpont És a szívverés csak ig megy, tehát joh csökkentendő

17 DEBUGCELL A debug = 2 módban készül egy úgynevezett debug cell is. Ez egy táblázat MATLAB cella típusban tárolva, amiben az egyes file-okról és a feldolgozási folyamatról részletes információkat gyűjtünk. Ha a hibakezelés nem elég hatékony, vagy túl kevés felhasználható adat marad a szűrés után, ezzel könnyedén ellenőrizhető válik, hogy hol s miért akad el a program (melyik file lehet hibás, hol áll le a futás, mi miatt kapunk rossz eredményeket). 5. ábra: Debug cell helyzetjelentés Az oszlopok tartalma rendre: Filenév: a vizsgált file neve Összes sor: a file-ban lévő összes sor (minden trigger) Vizsgálandó triggerek: a kiválasztott (feladathelyzet) trigger hányszor szerepel Szívverések száma: 99-es (vagy egyéb kiválasztott szívverés trigger) hányszor szerepel Trigger helyek: mely sorokban szerepel a kiválasztott feladathelyzet trigger Mérési helyek (idő) kezdés és vég: az egyes feladathelyzet triggerek körülötti vizsgált szakasz kezdőidőpontja és vége miliszekundumban Első és utolsó szívverés: sor MESTIME: aktuális, a vizsgált file-on belül legutoljára mért időszakasz TBEAT: eredetileg a teljes TBEAT változó, jelenleg első és utolsó szívverés sor Időtábla: eredetileg a teljese TIMETABLE, most a vizsgált file-on belül legutoljára mért szakasz Átlagsor: a vizsgált file (személy) átlagsora az adott szakaszon

18 Egyes cellák nem csak egy adatot, vagy egy egyszerű vektort, hanem hosszabb adatsort tartalmaznak. Ezeket dupla kattintással meg lehet nyitni. Példa Átlagsorra a debug cell ből: 6. ábra: Debug cell egy cellája kibontva A debug cell meghívására a Részletes beállítások fejezetben található példa.

19 VERZIÓTÖRTÉNET EKG RD Elsőként az EKG_RD_event.m MATLAB scriptet készítettem el (7. ábra), mely a szívritmusváltozást hivatott ábrázolni, minél pontosabban. Működési elve egyszerű volt: az Event File-ból kiszámította, mennyi idő telt el két R csúcs között, majd az eltelt idő helyénél bejelölte a távolságot. Így nagyon pontos görbét kaptunk, csak nem lehetett pontosan átlagolni az időeltolódások miatt: mindenkinek máskor dobbant a szíve. Mivel csak a szívveréseket számoljuk, így a mért intervallum sem ugyanannyi személyenként: nagyobb pulzusszám mellett gyorsabb 10 szívverés. Mindezek mellett, már ezen is látszott a szívverés-csökkenés, ahogy a közeledünk az esetleges gombnyomások időpontjához, CNV csúcshoz (5-6.-ik szívverés környékén)(8. ábra). 7. ábra: EKG_RD_event.m program kezelőfelülete

20 Pulzusszám R csúcs sorszáma 8. ábra: Az EKG_RD_event.m kimenete A feladat kezdetét jelző trigger előtt két szívverésnyivel kezdtük meg a mérést. EKG TIMELINE 2.0 Az EEG vizsgálata viszont szigorúan időkeretekhez kötött, és mivel az EKG-nál is szükségünk volt átlagolásra, ezért egy új szívritmus elemzőt kellett készíteni. Az EKG_timeline.m elve már az, hogy a megadott intervallumon belül bizonyos időnként ( mintavételezési idő ) megnézi, hogy az adott időpont körül milyen messze van a két szívdobbanás, azaz a mintavételezés pillanatában mennyi a pulzusszám (9. ábra). Ez az alapelgondolás él a későbbi verziókban is. Részletes leírás a Működési elv fejezetben. 9. ábra: Az EKG_timeline.m program kezelőfelülete

21 EKG TIMLINE 3.X Az EKG-elemzés feldolgozásának fejlesztése azonban itt még nem ért véget, mert a felvételek hibái miatt további feldolgozásra van szükség. Az EEG jeleknél ugyanis a műtermékszűrés során egyes epochokat eldobtunk. Felmerült, hogy akkor az átlagokba nem bekerülő részeket a triggereket és szívverést tartalmazó Event File-ok elemzésénél, azaz a szívritmus elemzésénél sem kellene felhasználni. Kiderült az is, hogy a felvétel során néha szakadások keletkeztek, melyeket a feladat elején összefűztünk, de néha a szakadás pont egy vizsgált epoch közepén történt s ezt a jelzést is később tettem csak bele az eseményeket leíró Event File-okba. Az EKG_timeline3.m lett az alapoktól újraírt verzió, melyben a sebességet is optimalizáltam, és az.ev2 szívritmus, trigger és szakadás adatokon kívül az EEG-t és accept/reject adatokat tartalmazó.eeg adatokat is felhasználja. Felhasználja, és már az elején eldobja azokat az epochokat, amik műtermékesnek jelöltettek, vagy a szakadást jelölő Start-Stop szakadási jeleket tartalmaznak, s nem veszi bele őket az átlagba. Az EKG_timeline35.m verzió a grafikus felületen túl (mint a korábbi verziók) már parancssorból paraméterezve is futtatható. Az átlagokon és grafikonokon túl az amplitúdó-változást is megjeleníti. (10. ábra) 10. ábra: Az EKG_timeline3.m program kezelőfelülete

22 EKG TIMELINE 4.X A tavalyi félév méréseihez készített 4-es verzió a hatékonyság érdekében újraírt maggal már előfeldolgozott adatokat ad, melyek statisztikai feldolgozásra alkalmasak. Grafikus felület nem készült hozzá, mert ez egész program egy meghívható függvényként dolgozik, kimenetét a képernyőre, adatfileba, vagy MATLAB váltózóként adja. Megjelent az automatikus műtermék-szűrés funkció, mely kiszűri a túl magas vagy túl alacsony pulzusszámú epoch-okat. Az tavalyi végső mérésekhez használt EKGtimeline45.m függvény nagy előnye a hibatűrés és felismerés. Képes részletes adatokat feljegyezni az elemzett file-okról, illetve pontosan kijelezni a hibák jellegét: a méréshez képest melyik file vagy epoch túl rövid, hol sok a hibás adat ez a Debug cell funkcióhalmaz. EKG TIMELINE 5.0 A program továbbfejlődött, immár az ötös verzió, EKG_timeline5.m alkalmas arra, hogy a vizsgált EKG-ból az EEG-hez teljesen hasonlóan, személyenként, epochonként elemezve készítsen a Neuroscan PeakDetection.dat file-jával kompatibilis kimenetet, azaz az EKG csúcsok ugyanolyan formátumban megkaphatóak, mint az EEG-nél már ismert megoldás. Ebből következően ugyanúgy elemezhetőek (peakdet2.m-el)! A kimeneti cella (lásd PEAKEKGCELL fejezet) még egy munkakörnyezeten belüli változó, melyet kézzel kell kimenteni. A MATLAB Profiler segítségével sikerült kielemezni a szűk keresztmetszeteket, és mintegy felére csökkenteni a futási időt. A mintahalmazon az ACCEPTEEG és PEAKEKGCELL funkciók használata mellett a kezdeti 17,9 s-ról sikerült mindössze 9,9 s-ra csökkenteni a feldolgozáshoz szükséges időt. Legtöbbet a PEAKEKGCELL parancsainak optimalizálásán nyertem: ezek futnak le esetenként több ezerszer egy összetettebb vizsgálat során. EKG TIMELINE 6.0 TERVEK A PEAKEKGCELL adatok automatikus kimentése.dat file-ba További elemzési és statisztikai lehetőségek implementálása Heart Rate Variability (Szívritmus Variabilitás, HRV) számítás [4] R hullám csúcsok felismerésre neurális hálózatokkal Angol nyelvű dokumentáció

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Készítette: Gipsz Jakab Neptun-azonosító: ABC123 E-mail: gipszjakab@seholse.hu Kurzuskód: IT-13AAT1EG Gyakorlatvezető

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

Technikai információk fejlesztőknek

Technikai információk fejlesztőknek Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Tudományos Diákköri Konferencia A feladatunk Légtechnikai berendezések Monitorozás Hibadetektálás Újrataníthatóság A megvalósítás Mozgásérzékelő

Részletesebben

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet

Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1. Verziókövetési jegyzet Vidux DVR and CMS Release Notes update from 4.2.0 to 4.2.1 hu Verziókövetési jegyzet 2009. 05. v.4.2.1 Verziókövetés 2. oldal, összesen: 12 Vidux Technologies TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK A VIDUX DVR FELÜLETEN

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával.

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A Szimulink programcsomag rendszerek analóg számítógépes modelljének szimulálására alkalmas grafikus programcsomag. Egy SIMULINK

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési Utasítás Linux/Unix jogosultságok és fájlok kezelése Linux fájlrendszerek és jogosultságok Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések szabályozása érdekében a fájlokhoz tulajdonost, csoportot

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre). QGIS gyakorló Cím: A Contour-, a Point sampling tool és a Terrain profile pluginek használata. DEM letöltése: http://www.box.net/shared/1v7zq33leymq1ye64yro A következő gyakorlatban szintvonalakat fogunk

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható.

- Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. EMJR program V 1.0 Telepítési útmutató: A program 2 db.exe file-ból áll. - Kurt.exe a windows-os felület, amelyen keresztül a lejátszás konfigurálható. - KurtServer.exe, amelyik a tulajdonképpeni daemon,

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

A Valknut fájlcserélő használata

A Valknut fájlcserélő használata A Valknut fájlcserélő használata Előszó: Napjainkban igen elterjedt a dc-kliensek használata. Linux alatt is nagyon sok elérhető alternatíva van ugyanúgy, mint Windows alatt, én a számomra legjobb klienst

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Delphi programozás I.

Delphi programozás I. Delphi programozás I. Konzol alkalmazások készítése Delphiben A Delphi konzol alkalmazása (console application) olyan 32 bites program, amely nem grafikus felületen, hanem egy szöveges konzol ablakban

Részletesebben

Feladat. Bemenő adatok. Bemenő adatfájlok elvárt formája. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. Például (bemenet/pelda.

Feladat. Bemenő adatok. Bemenő adatfájlok elvárt formája. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. Például (bemenet/pelda. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. BEDTACI.ELTE Programozás 3ice@3ice.hu 11. csoport Feladat Madarak életének kutatásával foglalkozó szakemberek különböző településen különböző madárfaj

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

Szakdolgozat. Balázs Ádám Kuk József

Szakdolgozat. Balázs Ádám Kuk József Szakdolgozat Balázs Ádám Kuk József Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar EKG jelek feldolgozása (.NET) Témavezető: Dr. Juhász István Egyetemi adjunktus Készítette: Balázs Ádám Programtervező

Részletesebben

M U T A T Ó I K I S D Ó Z I S Ú A L K O H O L

M U T A T Ó I K I S D Ó Z I S Ú A L K O H O L MÉRNÖKI TERVEZÉS BESZÁMOLÓ K O G N I T Í V T E V É K E N Y S É G E K V E G E T A T Í V I D E G R E N D S Z E R I M U T A T Ó I K I S D Ó Z I S Ú A L K O H O L H A T Á S A A L A T T KONZULENS: DR. MOLNÁR

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel A piacon lévő ügyviteli szoftverek jó részének legnagyobb hibája, hogy a letárolt adatokat nem képesek a felhasználó által hasznosítható

Részletesebben

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása 1 Információk 2 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin Elérhetőség mesko.katalin@tfk.kefo.hu Fogadóóra: szerda 9:50-10:35 Számonkérés időpontok Április 25. 9 00 Május 17. 9 00 Június

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

FEOR szám kereső V2.0.0.0

FEOR szám kereső V2.0.0.0 FEOR szám kereső V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet: www.szis.hu

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1. Bevezető Az XMap egy korszerű, internetes, böngésző alapú, térképes utastájékoztató szoftver. Jelenleg Tatabánya

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

A Matarka szerszámosládája

A Matarka szerszámosládája A Matarka szerszámosládája Szeged, 2007 Perlaki Attila perlaki@kvtlinux.lib.uni-miskolc.hu 1. Feltöltés A Matarka adatbázis feltöltését a közvetlen kézi bevitelen túl XML állományokból is el lehet végezni.

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 1.0 VERZIÓ A program alkalmazási környezete A program felépítése, tulajdonságai A program további tulajdonságai A program ára A program szállítása, telepítése

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Töltőfunkció Kezelési Utasítás

Töltőfunkció Kezelési Utasítás METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód:

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: Szerző Név: Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: IP-08PAEG/27 Gyakorlatvezető neve: Kőhegyi János Feladatsorszám: 20 1 Tartalom Szerző... 1 Felhasználói dokumentáció...

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban

XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban 1. XCZ állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre 2. Nyomtatvány

Részletesebben

Amortizációs költségelemzés

Amortizációs költségelemzés Amortizációs költségelemzés Amennyiben műveleteknek egy M 1,...,M m sorozatának a futási idejét akarjuk meghatározni, akkor egy lehetőség, hogy külön-külön minden egyes művelet futási idejét kifejezzük

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program Recept-Tár Étel Recept Nyilvántartó Program V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Operációs Rendszerek példatár. Utolsó frissítés: 2014. február 10.

Operációs Rendszerek példatár. Utolsó frissítés: 2014. február 10. Operációs Rendszerek példatár Utolsó frissítés: 2014. február 10. A példatár Szegedi Tudományegyetemen oktatott Operációs rendszerek tárgy gyakorlati anyagához illeszkedo feladatok sorát tartalmazza, mely

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére

Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére Virtualoso Meeting Telefonkonferencia Használati Útmutató Belépés a Virtualoso Portal felületére Az alábbi oldalakon szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a Virtualoso Meeting szolgáltatás Telefonkonferencia

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben