TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL ÉRINTETT TERÜLETEIN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL ÉRINTETT TERÜLETEIN"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL ÉRINTETT TERÜLETEIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Kovács Péter őrnagy Tudományos témavezető: Dr. Farkas József nyá. orvos vezérőrnagy egyetemi magántanár, a MTA doktora BUDAPEST

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 4 KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK... 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK A KUTATÁSI TÉMA ÉRTELMEZÉSE A KUTATÁSI TÉMA ALAPFOGALMAI A VÁLASZTOTT TÉMA TUDOMÁNY-RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE A TÉMA HELYE A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN KÖVETKEZTETÉSEK A FIZIKAI TERHELÉS ÉS TELJESÍTMÉNY SZEREPE TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A FIZIKAI TERHELÉS ÉS TELJESÍTMÉNY ÉLETTANÁNAK VIZSGÁLATA A JELEN KORBAN Irodalmi áttekintés Felmérési metodikák áttekintése egyes NATO országok hadseregeiben Fizikai alkalmasság-vizsgáló eljárások a Magyar Honvédségben 1997 és 2004 között A FIZIKAI TERHELÉS- ÉS TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLATÁNAK LEHETSÉGES HELYE A JÖVŐBEN KÖVETKEZTETÉSEK TERHELÉS- ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN VIZSGÁLATI MÓDSZEREK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK Általános jellemzés Antropometria Kardiorespiratórikus állóképesség Erő-állóképesség Következtetések A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A FIZIKAI ALKALMASSÁG TÉNYEZŐI A FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE

3 4.3 KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS AZ ELVÉGZETT TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG ÖSSZEGZÉSE TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK AZ ÉRTEKEZÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁNLÁSOK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MELLÉKLETEK FELHASZNÁLT IRODALOM PUBLIKÁCIÓK HIVATKOZÁSI JEGYZÉK

4 Bevezetés A témaválasztás indoklása Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető jelentőséggel bírt, amely a létfenntartásban és a kommunikációban egyaránt megnyilvánult. A jó fizikai kondíció olyan értéket képvisel, amelynek birtokában javul az életminőség és növekszik a várható élettartam. A technikai forradalom és az urbanizáció a természetes testmozgások háttérbe szorulását, az ülő életmód elterjedését, és az un. hipokinetikus syndróma 1 incidenciájának növekedését eredményezték. A jelentős fizikai aktivitással járó létfenntartást napjainkra a fizikai inaktivitás váltotta fel (1. ábra). Jelenünk modernizált és civilizált társadalmaiban elsősorban a sport- és néhány kevésbé gépesített munkatevékenység jelenheti az egészségünk megőrzéséhez szükséges fizikai igénybevételt 2. A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése, amelyet szomorú egészségügyi statisztikák igazolnak 3. A civilizált társadalmakban a csökkent munkavégző képesség leggyakoribb okaként a szív és keringésrendszeri, valamint a mozgásszervi megbetegedések szerepelnek (2. ábra). Ezek egyik legfőbb kiváltó oka a mozgásszegény életmód % Egyéb emberi munka % gépi munka % 10% 6% Mozgásszerv és gerinc Szív és ér kerinkés rendszer Egészséges 20 69% ábra (balra): Az emberi munka részesedése az ipar és a mezőgazdaság energiaszükségletének előállításából a fejlett ipari társadalmakban 4, 2. ábra (jobbra): A külföldi katonai szolgálatról hazatértek leggyakoribb megbetegedései 5 Az egészséges életmód egyik nélkülözhetetlen alapeleme a megfelelő terhelési mutatókkal végzett rendszeres testmozgás, amelynek pozitív hatása az emberi szervezet egészségi állapotára közismert 6,7. Egy egészséges ember funkcionálisan ép szervrendszerekből álló szervezetének karbantartása igen sok szakértelmet és egyéni bánásmódot igényel. A megfelelő eljárások hiányában az életminőség romlik, a munkavégző képesség és a várható átlagéletkor csökken. A FIMS XXVII. Sportorvos Világkongresszus 2002-ben a fizikai inaktívitást a XXI. század egyik legnagyobb népegészségügyi problémájaként említi egyetértési nyilatkozatában 8. A nyugat-európai országok és az Európai Unió népegészségügyi stratégiájához hasonlóan a Magyar Köztársaság is fokozott figyelmet szentel az egészséges életmód kialakításának. A magyar népegészségügyi stratégia része a védelmi szféra társadalmi rétegének szervezett keretek között történő életmódreformja, amely példa értékű lehet a civil populáció irányában 9. A honvédelmi szférát is jellemzik azok a modernizáció következtében fellépő problémák, amelyekkel maga az egész társadalom, sőt a civilizált emberiség is küzd. 4

5 A problémakör minél alaposabb és több szempontból történő megismeréséhez célirányos vizsgálatok alkalmazására van szükség. A terhelés és teljesítmény-élettani vizsgálatok a népegészségügyi, a sportegészségügyi és a munkaegészségügyi ellátásban, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálatának prevenciós feladatai között igen fontos szerepet töltenek be 10,11,12,13. A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati és fizikai felkészülési rendszerének továbbfejlesztése az elmúlt évek tapasztalatai alapján időszerű. A vizsgálati tapasztalatokon alapuló, gyakorlatban is hasznosítható megoldási lehetőségek feltérképezése a jelen problémakör megoldásához vezető út egyik alapköve, esszenciális részfeladata a haderő minőségi átalakításának. A Magyar Honvédségben 1998 óta beszélhetünk az egész állományt érintő fizikai alkalmasság vizsgálatokról. A terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatok végrehajtásáért a MH Egészségvédelmi Intézet Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztálya felel, amely 1997-ben alakult meg. Az osztály munkájában csaknem megalakulása óta részt veszek. Jelenlegi munkakörömben elsősorban a fizikai alkalmasság vizsgálatával és időszakos ellenőrzésével, foglalkozom. Az MH Egészségvédelmi Intézet Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály teljesítmény-, és terhelés-élettani laboratóriuma a hivatásos és szerződéses katonai pályára jelentkezők, valamint a már állományban lévő hivatásos és szerződéses katonák körében végzi vizsgálatait. Az elvégzett vizsgálatok eredményei mintát adnak mind a honvédelem által érintett polgári szféra, mind pedig a Magyar Honvédség kondícionális állapotáról. Az önkéntes haderőre történő átállást megelőzően a sorállomány, majd az önkéntes haderőben a szerződéses állományba jelentkezők fizikai alkalmassága jól tükrözi a civil szektor hadrafoghatóság szempontjából érintett területeinek edzettségi állapotát, ami fontos népegészségügyi mutató. A hivatásos és szerződéses katonák fizikai alkalmassága és edzettségi állapota a harcérték egyik érzékeny mutatója. A nem megfelelő fizikai teherbíró képesség és teljesítőképesség hátterében elsősorban a hibás életmód áll. A fegyveres testületekben fokozott figyelmet kíván az állomány életmódkultúrájának javítása, ugyanis a szolgálati feladatok ellátása nagy fizikai és szellemi megterheléssel járó rizikófaktorként jelentkezik. Ennek következtében nemcsak az egyén terhelés- és teljesítmény-élettani mutatói romolhatnak, hanem számos esetben egészségkárosodás is bekövetkezhet. A honvédelmi feladatok ellátásánál különösen fontos a megfelelő egészségi állapot és az arra épülő jó fizikai kondíció. Tudományos munkámban olyan szakterületet kerestem és választottam, amelynek kutatása, véleményem szerint, aktuális és számottevő gyakorlati jelentőséggel bír. Meggyőződésem, hogy a védelmi szférában dolgozó testnevelő tanári, illetve sportvégzettséggel rendelkező szakemberek véleménye is csak akkor érvényesülhet, hogy ha az kellőképpen megalapozott és eleget tesz a kor követelményeinek. A hadtudomány, az orvostudomány, a testnevelés és sporttudomány határmezsgyéjén lévő interdiszciplinális kutatási terület kiválasztásánál nagy kihívást jelentett számomra a megjelölt kutatási terület fiatal mivolta, megismerésének és továbbfejelődésének lehetőségei. Kutatási célkitűzések A versenysportban és az egészségsportban a felkészülés első lépéseként meghatározó jelentőséggel bír a felkészülési terv kidolgozása. Ennek alapvető része a felkészülési célok pontos meghatározása. A tudományos munka és a sportbeli felkészülés ebben a vonatkozásban igen sok hasonlóságot mutat. Az eredményes kutatómunka záloga a reális és értékes eredményekkel kecsegtető kutatási célok meghatározása. 5

6 Az általam választott interdiszciplinális kutatási terület rengeteg specifikummal és egyéni sajátossággal bír. A tudományos terület fiatal mivoltából fakadóan számos elméleti és gyakorlati kérdés merül fel. A megjelenő problémák megismerése, elemzése és a megoldási lehetőségek felkutatása kutatási célként is értelmezhető. Ezek meghatározásánál fontos szempont volt a reális, gyakorlatban is jól hasznosítható eredmények elérésének szándéka. Az ismert elméleti és gyakorlati tényezők figyelembe vételével az alábbi kutatási célokat határoztam meg: 1. A Magyar Honvédségben alkalmazott terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatok kutatási témakörként történő értelmezése. A témakör tudomány-rendszertani elemzése és legfontosabb alapfogalmainak rendszerezése. A vizsgált terület helyének és szerepének megismerése és pontos meghatározása a Magyar Honvédségben. 2. A fizikai terhelés- és teljesítmény-elemzés szerepének vizsgálata. A fizikai alkalmasság megállapítására alkalmazott módszerek megismerése a hazai és nemzetközi szférában. Különös tekintettel a civil szféra, az egyes NATO tagállamok hadseregei, valamint a Magyar Honvédség és között alkalmazott vizsgálati eljárásaira. 3. A fizikai alkalmasságot befolyásoló tényezők megismerése és rendszerezése. 4. Egyes terhelés- és teljesítmény-élettani, valamint egyes antropometriai mutatók vizsgálata, megismerése, valamint értékelése a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. 5. A magyar hadsereg fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének vizsgálata és elemzése. A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása. Javaslattétel. Kutatási módszerek Kutatómunkám előkészítését a tanulmányi és kutatási terv elkészítésével kezdtem. A terv szerinti végrehajtást a doktori iskola előírásainak megfelelően szemeszterenként ellenőriztem és értékeltem. Munkámat a kutatóhelyek számbavételével és a forráslehetőségek felmérésével folytattam. Ennek során elsődleges szempont volt, hogy a választott kutatóhelyek és forráslehetőségek elérhetőek legyenek számomra, és minél pontosabb információkat és adatokat eredményezhessenek munkámhoz. A források osztályozása és rangsorolása után megkezdtem az adatgyűjtést. A szakirodalom gyűjtésének első lépéseként az egyetemi tanulmányaim során feldolgozott, és látókörömbe került szakirodalmakat rendszereztem és dolgoztam fel. Felkerestem azokat a szakkönyvtárakat, amelyekben a választott témakör feldolgozásához szükséges források megtalálhatóak. A tudományos képzés ideje alatt folyamatosan és aktívan vettem részt a választott témát érintő konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. Folyamatosan gyűjtöm, rendszerezem és tanulmányozom a témát érintő és rendelkezésre álló legfrissebb hazai és nemzetközi forrásokat. Munkámban segítettek az idősebb és nagyobb tapasztalattal rendelkező szakemberek. A kutatási téma interdiszciplináris jellegéből és specifikumából adódóan a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola keretein belül folytatott 6

7 tudományos képzés során engedéllyel áthallgattam a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskolába terhelésélettan és edzettség élettana témakörökben. A dolgozat fejlődéstörténeti részének elkészítéséhez történeti kutatási módszerek alkalmazására volt szükség. A témával kapcsolatos kérdésekben folyamatosan konzultáltam a rendelkezésre álló szakértőkkel. A kutatási témával kapcsolatosan gyűjtött adatok elemzése, rendszerezése, összevetése és értékelése folyamatos. Kutatói gyakorlatomat a főként Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály terhelés-élettani és teljesítmény-élettani laboratóriumaiban szereztem, ahol egyszerű és összetett terhelés- és teljesítmény-élettani, valamint antropometriai vizsgáló eljárásokat alkalmaztam 14. Munkám során elemeztem és értékeltem az elmúlt évek statisztikai adatait és vizsgálati tapasztalatait, valamint elvégeztem a témával kapcsolatosan látókörömbe került nemzetközi és hazai szakirodalmak összehasonlító elemezését. Az érvényben lévő fizikai alkalmassági vizsgálati rendszer követelményrendszerét kidolgozó munkacsoport vezetőjeként részletes tanulmányokat folytattam a témakörben. A jelenleg hatályos jogszabályban leírt metodika továbbfejlesztésében is aktívan részt veszek, az Egészségügyi Parancsnokság kijelölt munkacsoportjának témakörért felelős szakembereként. A munkám során rendszeresen levont következtetések alapján, több megbeszélésre, értekezésre és vitára került sor a kutatási témában, hivatalos és tudományos fórumokon. A felmerült hiányosságok és problémák megvitatása és kijavítása folyamatos. Rendszerszemléletű értelmezés és megfelelő visszacsatolások alapján a dolgozat különböző részei többször kerültek értelmezésre, és szükség szerint átdolgozásra. A kutatási célok eléréséhez szükséges ismeretanyag feldolgozása után került sor az eredmények rendszerezésére és összefoglalására, majd az értekezés elkészítésére. 1 A kutatási téma értelmezése 1.1 A kutatási téma alapfogalmai A fizikai alkalmasságot befolyásoló tényezők kutatása és elemzése egységes terminológiát kíván, így a téma tudományos igényű vizsgálata szükségessé teszi a legfontosabb alapfogalmak értelmezését. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az alkalmas szó jelentése valamire megfelelő, felhasználható, az alkalmasság szóé pedig valakinek, valaminek az a tulajdonsága, hogy alkalmas valamire 15. Béleczki Lajos a következőket írja le: Munkaköri alkalmasság vizsgálat annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben, munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni 16. A fizikai alkalmasságot az érvényben lévő 4/2003. (I. 31.) HM rendelet a 2. (1) pontban a következőképpen határozza meg: Hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: hivatásos katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag azok alkalmasak, akiknek nincs olyan fizikai vagy pszichikai elváltozásuk, betegségük vagy fogyatékosságuk, amely a katonai szolgálat teljesítését nem teszi lehetővé, illetve annak során egészségi állapotuk jelentős rosszabbodásának veszélye nem várható. A fent leírtak szerint adott munkakör betöltésére fizikailag az a személy alkalmas, aki egy adott munkafeladat elvégzéséhez szükséges egészségi, pszichikai és terhelés-élettani követelményeknek megfelel. A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály megalakulása (1997) óta alkalmazott gyakorlat alapján 7

8 igazolásra került, hogy a fizikai alkalmasság és vizsgálatának fogalma csak a háromirányú egészségi, pszichikai és terhelés-élettani vizsgálatok egységében értelmezhető. A fenti meghatározások és a gyakorlati tapasztalatok alapján, a fizikai alkalmasság vizsgálat olyan egészségi, pszichológiai, teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összességeként értelmezhető, amelyek egy adott munkakör betöltéséhez, illetve adott munkafeladatok elvégzéséhez szükséges adottságok és képességek meglétét (pályaalkalmasság) vizsgálják. Végrehajtására csak a fizikai alkalmasság vizsgálat elvégzésére létrehozott egészségügyi intézmény keretein belül kerülhet sor (MH Egészségvédelmi Intézet Alkalmasság-vizsgáló Osztályok, Kecskeméti Repülőkórház). A Fizikai Alkalmasság-vizsgáló egészségügyi szerv által végezhető vizsgálat során fizikailag alkalmas illetve fizikailag alkalmatlan minősítés adható. A fizikai alkalmasságot érintő legfontosabb fogalmak között szerepel a kondíció, az edzettség és a sportforma. A kondíció szó jelentése a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint testi, egészségi állapot, a sportban pedig erőnlét, amit a küzdő és teljesítőképesség állapotaként definiál. 17 Nádori László az erőnléten a sportoló edzettségének fizikai-pszichikai összetevőjét érti, sportformán pedig az edzettség aktuális megjelenését 18. Dr. Frenkl Róbert az edzettséget a következőképpen definiálja: az edzettség a szervezet olyan pszichofiziológiai harmóniája, amely egyidejűleg jelenti az ember optimális teljesítőképességét (sport), szilárd egészségi egyensúlyát (prevenció) és lelki, szellemi teherbírását (mentális hatás) 19. Dr. Malomsoki Jenő 20 és Dr. Pucsok József 21 az erőkifejtés hatására a szervezetben kialakult adaptációt értelmezi edzettségként. Ezen meghatározások alapján az edzettség az erőkifejtés hatására fiziológiai és pszichológiai szinten bekövetkező adaptációként értelmezhető. Ennek megfelelően a fizikai kondíció a teljesítmény összetevőkön (teljesítőképesség és teljesítőkészség) 22 keresztül megnyilvánuló edzettségi állapot, amelyet a funkcionális szervek és szervrendszerek működésének (terhelésre adott élettani válasz) adott tevékenységbeli színvonala (aktuális forma) jellemez. A teljesítményt a Magyar Értelmező Kéziszótár valamely tevékenység eredményének, és az egységnyi idő alatt elvégzett munkaként határozza meg 23. Fizikai értelemben a teljesítménnyel a munkavégzés sebességének adunk kifejezést. Jele a P és mértékegysége a watt, amely az a mértékegység, amelyet 1 joule munka 1 másodperc alatt létrehoz, tehát P = W / t 24. A terhelés a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint szerkezetre, felületre ható mechanikai erők összessége 25. A munkát a Magyar Értelmező Kéziszótár erőkifejtésként illetve fizikai értelemben az erőhatással közölt energia mennyiségeként értelmezi 26. A biomechanika 27 a munkát az erő és az elmozdulásának az erő irányába eső összetevőjének szorzataként tárgyalja. Jele a W, SI mértékegysége a joule. Az élettan a Magyar Értelmező Kéziszótárban a biológiának az életműködéssel foglalkozó ágaként kerül meghatározásra 28. A testnevelést Bátori 29 olyan céltudatos, tervszerűen irányított nevelési folyamatnak nevezi, amely sajátos művelődéstartalmával a sokoldalúan képzett személyiség kialakítására irányul, előre meghatározott társadalmi célok alapján. A Sportot Makszin I. Takács F. után a testi képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységként értelmezi, és a testkultúra legfontosabb elemeként tárgyalja az egészség és a testnevelés mellett 30. A fenti meghatározások alapján a gyakorlatban a terhelés-élettan, a teljesítményélettan, a munkaélettan és a sportélettan elnevezések helyenként vitatottak, azonban egyaránt elterjedtek 31,32. 8

9 A fizikai alkalmasság időszakos ellenőrzése a fizikai állapotfelmérés, amelynek fogalmát a mindennapi gyakorlat alapján célszerű pontosan meghatározni. A fizikai állapotfelmérés olyan vizsgáló eljárások összessége, amelynek célja az adott munkakör betöltésére alkalmas katona aktuális edzettségi állapotának meghatározása. A megfelelő színvonalú edzettségi állapot a fizikai felkészülés és kiképzés folyamatának eredménye, amely jelentősen befolyásolja a munkaköri feladat végrehajtását és annak minőségét. A fizikai állapot megfelelő színvonalának meglétét az arra kijelölt Fizikai Állapotfelmérő Bizottságok az állományba kerülés után évente ellenőrzik. A fizikai alkalmasság megállapításának folyamata (3. ábra) indokolja a szorosan egymáshoz kapcsolódó két fogalom differenciált meghatározását. Fizikai alkalmasság-vizsgálat Fizikailag alkalmas Fizikailag alkalmatlan A fizikai alkalmasság felülvizsgálata katonai szolgálatra alkalmatlan Korlátozással alkalmas Javasolt: fizikai állapota megfelelő kifejezés fizikai terhelhetősége jelenleg nem megfelelő hat hónapon belül ismételt állapotfelmérése szükséges Időszakos fizikai állapot felmérés első fok Időszakos fizikai állapot felmérés másodfok Fizikailag alkalmatlan, javasolt: fizikai állapota nem megfelelő kifejezés 3. ábra: A Fizikai alkalmasság-vizsgálat folyamata a Magyar Honvédségben 1.2 A választott téma tudomány-rendszertani értelmezése A fizikai alkalmasság-vizsgálat témakörének megismerésekor kiemelt szerepet kap a téma tudomány-rendszertani elemzése, illetve értelmezése. Az UNESCO 1980-as ajánlása, a felsőoktatásról szóló évi LXXX. Törvény, az 1997-ben az ENSZ által közé tett tudományok fája és a 169/2000. (IX.29.) Kormány rendelet megjelölt tudományterületei a tudományok rendszertani értelmezésében nem képviselnek egységes álláspontot. A rendszertani elemzésnél igen fontos szempont, hogy a tudományok struktúrája nem állandó, a tudományos életben jelenleg is tartanak a diszciplínákról folyó viták 33. Rendszerszemléletű és fejlődéstörténeti megközelítés alapján célszerű tanulmányozni az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak besorolásáról szóló 169/2000. (IX.29.) Kormány rendeletet, valamint a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi struktúráját, 34 és ennek alapján elvégezni a téma tudomány-rendszertani meghatározását. A 169/2000. (IX.29.) Kormány rendeletet melléklete jól tükrözi a kutatási téma interdiszciplinális jellegét. Ez alapján dominánsan jelenik meg a társadalomtudományok területéről a hadtudomány, az orvostudományok, valamint a bölcsészettudományok területéről a nevelés- és sporttudományok. 9

10 MTA 4 tudományterület alapján 9 tudományos osztályt működtet, amelyek a fő tudományos diszciplínáknak felelnek meg. Az osztályokon belül tudományos bizottságok, mint szubdiszciplínák végzik tevékenységüket, amelyekhez különböző interdiszciplínák tartoznak. A feltáró szándékkal elvégzett kutatómunka és a jelenlegi MTA struktúra alapján a kutatási témát interdiszciplínaként lehet értelmezni, hiszen többek között a hadtudomány, a testnevelés és sporttudomány, valamint orvostudomány egyes kérdéseivel egyaránt foglalkozik, és több irányból megközelíthető, illetve értelmezhető. A leírtaknak megfelelően a fizikai alkalmasság-vizsgálat témaköre a társadalomtudományok és az élettudományok területi halmazának közös részén helyezkedik el. Jelen felosztás alapján a társadalmi tudományok területén belül a jogi és gazdasági fődiszciplína, azon belül a hadtudomány szubdiszciplína dominál. A hadtudományi köztestületi tagok legutóbbi 35 állásfoglalása alapján a téma a katonaorvosi kutatásokhoz kapcsolódik. Az élettudományok területén belül az orvostudományi fődiszciplína, ezen belül a testnevelés és sporttudományos terület érvényesül hangsúlyosan. A megnevezett tudományos területek közös halmazában helyezkedik el az alkalmasság vizsgálat, mint tudományszak, és ezen belül a fizikai alkalmasság-vizsgálat témacsoport (4. ábra). A hatályos Kormány rendelet és a MTA jelenlegi struktúrájának eltérései ellenére a kutatási témában a hadtudomány, az orvostudományok, valamint a nevelés- és sporttudományok dominanciája figyelhető meg. A fejlődésből adódó változásból kiindulva nem szabad figyelmen kívül hagyni a tudomány fejlődésének törvényszerűségeit, amelyek az önállóság, a folytonosság, a fokozatosság, és a kritika szabadsága. Mindezek mellett a fejlődés mai jelenségeiként értelmezhetőek a differenciálódás, az integrálódás, az ipari jelleg erősödése és a tudományok fejlődésének felgyorsulása, amelyek egyaránt megjelennek a témában 36. Természettudományok területe Élettudományok területe Orvostudományág Testnevelés és Sporttudomány ágazat Gazdaság és jogtudományi ág Társadalomtudományok területe KSZTFAV témacsoport Alkalmasság vizsgálat tudományszak Hadtudomány ágazat 4. ábra: A katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálat (az ábrán rövidítve: KSZTFAV) kutatási témakör interdiszciplináris helye a MTA jelenlegi struktúrája alapján 10

11 1.3 A téma helye a Magyar Honvédség egészségügyi támogatási rendszerében A témakör gyakorlati alapokon történő vizsgálatához elengedhetetlen a fizikai alkalmasság-vizsgálat helyének meghatározása a Magyar Honvédség egészségügyi támogatási rendszerében. Az Egészségügyi Parancsnokság a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar közvetlen alárendeltségében helyezkedik el 37. Egészségügyi Parancsnokság irányításával a központi és a csapattagozatban valósulnak meg a NATO katona-egészségügyi alapelveinek megfelelően az egészségügyi ellátás szintjei (ROLE 1-4). A központi tagozatban a költségvetési intézetek és az OEP által finanszírozott intézetek végzik működésüket (ROLE 3-4). A csapattagozatban az egészségügyi főnökök irányításával a dandár egészségügyi szolgálatok alárendeltségében a segélyhelyek látják el feladataikat (ROLE 1-2) (1. sz. táblázat). Az Egészségügyi Szolgálat fő feladataiként jelennek meg a prevenció, a gyógyítás, a kiürítés, valamint a kutatás és fejlesztés. A kiemelt prevenciós feladatok között szerepel az egészségügyi alkalmasság meghatározása a személyi állomány hadműveleti alkalmazhatóságára 38. A prevenciós tevékenység hármas tagozódása alapján 39 elsődleges prevencióként értelmezem a megfelelő kondíció megszerzésére és fenntartására irányuló tevékenységet. Szekunder prevencióként értelmezem a háromirányú alkalmassági vizsgálat részeként történő terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatokat. A harmadlagos prevenció a felülvizsgálati (FÜV) rendszerben valósul meg. A prevenciós feladatok végrehajtásáért az Egészségügyi Parancsnokság alárendeltségében az Egészségvédelmi Intézet a felelős. Az Egészségvédelmi Intézet Alkalmasság-vizsgáló Osztályai végzik az állományba jelentkezők és a hivatásos, valamint szerződéses katonák háromirányú, összetett pályaalkalmassági vizsgálatát. Az Egészségi Alkalmasság-vizsgáló Osztály, a Pszichológiai Alkalmasság-vizsgáló Osztály és a Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály vizsgálatainak eredményei alapján történik a pályaalkalmasság elbírálása. A fizikai alkalmasság elbírálása egyszerű és összetett teljesítmény-élettani vizsgáló eljárásokkal történik a Fizikai Alkalmasságot-vizsgáló Osztály teljesítmény és terhelésélettani laboratóriumaiban. Az osztály további fő feladatai a Magyar Honvédség testneveléssel foglalkozó területeinek sportegészségügyi és egészségvédelmi szakmai felügyelete, valamint a témakört érintő tudományos kutatómunka. 1.4 Következtetések A témával foglalkozó szakemberek kommunikációját, ezen keresztül mindennapi munkáját elősegíti az alapfogalmak rendszerezése, az egységes terminológia érintett részeinek kidolgozása, meghatározása. A fizikai alkalmasság-vizsgálat és a fizikai állapot-felmérés fogalmak specializáció alapján történő differenciált meghatározása nélkülözhetetlen a fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer tovább fejlesztéséhez. Azt tapasztaltam, hogy a vizsgált téma interdiszciplináris jelleggel bír, így dominánsan jelenik meg a társadalomtudományok területéről a hadtudomány, az orvostudományok, valamint a bölcsészettudományok területéről a nevelés- és sporttudományok. A fizikai alkalmasság-vizsgálat és a fizikai állapotfelmérés jelenleg a honvéd egészségügy kiemelt prevenciós feladatai között szerepel az egészségügyi alkalmasság meghatározásának részeként a személyi állomány hadműveleti alkalmazhatóságára. 11

12 Alkalmazási tagozat csapattagozat központi tagozat harcászati tagozat hadműveleti tagozat központi tagozat Katonai egység zászlóalj ezred (dandár) hadműveleti és hadszíntéri központi tagozat parancsnokság ROLE-1 ROLE-2 ROLE-3 ROLE-4 Egészségügyi szervezet Munkaélettani kategória Fizikai követelményszint A fizikai alkalmasságvizsgálat szerepe egészségügyi központ egészségügyi szakaszokkal sebesültszállító raj, gyógyító részleg, kiürítő raj közepes és nehéz fizikai munkavégzés (jele: T3-T4) egészségügyi központ egészségügyi század gyógyító szakasz, egészségvédelmi szakasz, Eü logisztikai szakasz közepes és nehéz fizikai munkavégzés (jele: T3-T4) emelt és fokozott szintű emelt és fokozott szintű edzettségi állapot edzettségi állapot hadszíntéri egészségügyi szakcsoportok gyógyító osztályok, szakcsoport, gyógyszertár, diagnosztikai osztályok, kiszállító szervek, sebesült szállító rajok, biztosító alegységek közepes és nehéz fizikai munkavégzés (jele: T3-T4) emelt és fokozott szintű edzettségi állapot közvetett - fizikai alkalmasság-vizsgálat, közvetlen - fizikai alkalmasság időszakos ellenőrzése (fizikai állapot felmérés) végleges és rehabilitációs ellátást biztosító intézetek vezető szervek, megelőző eü szerv, kik.felkész.szerv, gyógyító, megelőző ellátó szervek, krónikus ellátó szerv, rehabilitációs szerv ülő és könnyű fizikai munkavégzés (jele: T1-T2) alap és közepes szintű edzettségi állapot közvetlen - fizikai alkalmasság-vizsgálat 1. táblázat: A fizikai alkalmasság-vizsgálat helye a Magyar Honvédség egészségügyi biztosítási rendszerében (Svéd László orvos vezérőrnagy nyomán) 40 12

13 2 A fizikai terhelés és teljesítmény szerepe 2.1 Történeti áttekintés 41 Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető jelentőséggel bírt. Az avatási, a kiválasztó és ellenőrző próbák szertartásai óta hosszú évszázadok teltek el, amíg az orvostudomány, a sporttudomány, a hadtudomány, valamint az egyéb érintett diszciplínák fejlődésének eredményeként kialakult a napjainkban használatos fizikai alkalmasság-vizsgálati protokoll. Az őskorban a mozgás a természettel, az állatokkal, valamint az embercsoportok között vívott küzdelemben az életben maradás egyik legfontosabb eszközeként jelent meg. A testmozgás a kezdetleges kultúra és az ősi vallások kommunikációs kifejezőeszköze is volt. A sport, a sportorvosi, sportélettani tevékenység egyidős az emberiséggel 42.Az emberiség története a kezdetektől fogva elválaszthatatlan a testmozgástól, amely szorosan összefonódik a hadviselés és az egészségügy területeivel. Az avatási, a kiválasztó, és az ellenőrző próbákat az értekezésben tárgyalt témakör legrégebbre visszanyúló gyökereként értelmezem. Ezek súlypontja fokozatosan a harc mozgásanyagára koncentrálódott. A harci előképzés eredményként a katonai demokrácia viszonyai között elkülönült harcos rétegek követelmény normái megnehezedtek és egyben látványosabbak lettek, amelyek a nemzetségi és törzsvezér kiválasztó és ellenőrző próbák bonyolult szertartásrendjének kialakulásához vezettek. Az intézményesített felkészítési és kiválasztási normák, a társadalmi alárendelés eszközeivé váltak 43. A testmozgás és az egészség szoros kapcsolatát támasztják alá azok a régészeti leletek, amelyek szerint a vándorló törzsek tagjai meglepően egészségesek voltak, magasak, és jó fogazattal rendelkeztek, míg a letelepedettek élettartalma, valamint átlagos testmagasságuk idővel csökkent 44. Az ókori görög kultúra a tudatos mozgás és testedzés fénykora volt, hiszen a nagy csatákon és az olimpiákon túl a kalokagathiában a testi és szellemi képességek egyaránt magas színvonala nyilvánult meg. A városiasodás, a munkamegosztás, majd a társadalmi differenciálódás szükségleteinek megfelelően átalakult társadalmi viszonyokkal együtt megváltozott és differenciálódott a különböző embercsoportok életmódja is. Az egyes harcosok izomereje, állóképessége, ügyessége, begyakorlottsága és akarati-erkölcsi helytállása döntően befolyásolta az ókori csaták kimenetelét, amelyet a csapatok vonalas hadrendje és egyszerű manőverek sorozata jellemzett. Az ókori olimpiák felkészítési módszereinek és versenyszámainak stílusát a korabeli haditechnika sajátosságai, misztifikált személyre szóló fizikai teljesítmény-törekvések orientálták. Később a testgyakorló hagyományok elhaltak vagy a kiképzés alapelemeiként átkerültek a katonai táborokba 45. A fizikai aktivitás és egészség kapcsolatára vonatkozóan nagy hatással volt szemléletünkre az ókori görög és római orvoslás. Az ép testben ép lélek mondás jól tükrözi a kor filozófiáját 46. A középkor 47 a bűnös testiség dogmája és a testét sanyargató aszkéta embereszmény mellett ugyancsak megőrizte a tudatos aktív testmozgás erényeit, hiszen a lovagi értékrend igen fontos része volt a jó fizikai kondíció, amely ebben a korban nemcsak a harchoz, de a kényszerű fizikai munkákhoz is elengedhetetlen volt. A lovagi intézmények testnevelés normáit a kor harcászatához szükséges magas fokú fizikai követelmények határozták meg. 13

14 A Reneszánsz során újra felszínre került a fizikai teljesítmény iránti becsvágy, valamint az egészség megőrzésének eredményes módjai: a helyes táplálkozás és a megfelelő testgyakorlatok folytatása. A humanisták a testről, mint a lélek börtönéről való felfogást elvetették és felélesztették, valamint elterjesztették az ókori testnevelési módszerek tapasztalatait. Tevékenységük nyomán ismét polgárjogot kapott a harmonikusan fejlett ember esztétikai ideálja és a testnevelés egészségügyi szerepe. Felismerték a testi és szellemi erőfeszítések közötti összefüggéseket, az életkori sajátosságokat, és hogy az egyes szakmák egészségre károsító hatása időben és megfelelő módszerekkel kompenzálható. Johannes Amos Comenius ( ) megfogalmazta a munka és pihenés ritmusát. Az újkorba való átmenet időszakában a Nyugat-Európában létrejött viszonyok és intézmények lehetővé tették a korszerű egészségügy, az iskolai testnevelés és a teljesítménysport kialakulását. John Locke ( ) elsősorban a testi egészség megőrzését, a rendszeres testápolást, a szervezet fizikai edzését szorgalmazta. A francia barokk, majd rokokó rizsporos, parókás, fűzős etikett világa eljutott arra a fokra, ahol az igazi előkelők számára nemcsak a munka, hanem egy gyorsabb mozdulat, hosszabb gyaloglás is lenézetté vált. Ez alól a katonatisztképző akadémiák, valamint a különcnek számító orvosok és világfiak jelentettek kivételt. Jean Jacques Rousseau az Émile vagy a nevelésről című művében élesen szembeállította egymással korának elpuhult, elkényeztetett, jellemgyenge arisztokrata fiataljait a vad, érintetlen, nyers, egészséges természeti népekkel. ( ) A filantropisták felhasználták koruk orvostudományának eredményeit is. Ennek megfelelően arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a gimnasztikai gyakorlatokat élettani alapon, az egyének szervezete szerint kell összeállítani. A gimnasztika oktatója ne csak általában ismerje az emberi szervezet működését: legyen tisztában az egyes gyakorlatok hatásával is 48. Az újkort 49 a nemzeti tornamozgalmak fellendülésén túl a technikai fejlődés is jellemezte, amely az urbanizációval egyetemben előrevetítette a mozgásban szegényebb életmód kialakítását. A sportélettannak, mint tudományágnak a kibontakozása is erre az időszakra tehető 50. Ekkor bontakozott ki az intézményes testnevelés megvalósítása, amely Európa-szerte társadalmi üggyé vált. A manufaktúra, majd a gépi nagyipar kezdetleges formái felszínre vetették a különböző munkakörökkel járó egészségkárosodást és kompenzálásának lehetőségeit. Az európai kontinens haditechnikájának és harcászatának gyökeres átalakítása kapcsán a porosz mintájú hadseregszervezés és kiképzés vált az európai stratégiák példaképévé. A termelés fejlődése lehetővé tette a sorozáson alapuló nagy létszámú nemzeti hadsereg létrehozását. A harcosok egyéni kezdeményezőkészségét háttérbe szorította az együttes cselekvésre dresszírozott, gépies vezényletre mozgó katonai egységek zárt arcvonala és össztüze. A napóleoni háborúk tapasztalatai azt mutatták, hogy a harcászat új tömegméreteihez szükséges emberanyagot a korábbi kiképzési gyakorlattal ellentétben nem lehet 6-10 évnyi időszakra kivonni a termelőmunkából. A szolgálati időt lerövidítették, és intenzívebbé tették. Felszínre került az ifjúság katonai előképzése. Az iskolai tornamozgalom bevezetése és a tornamozgalmak megteremtése mögött az egész XIX. század folyamán ott találjuk a katonai köröket. Az egyén életműködésével összehangolt tornarendszer alapjait Európában először Per Henrik Ling ( ) rakta le. Élettani alapon rendszerezte a testgyakorlatokat. Koncepciója azon alapult, hogy kizárólag csak olyan ismeretekre lehet építeni, amelyek igazát az anatómia és az élettan már bizonyította. A gimnasztikát pedagógiai, katonai, orvosi és esztétikai csoportokra osztotta. Nagy jelentőséggel bírtak a katonai kiképzésben bevezetett újítások, valamint az orvosi és 14

15 pedagógiai felvilágosító munka. A történészek és katonai teoretikusok jó része a porosz győzelmeket a széleskörű német tornamozgalommal hozta összefüggésbe. Miután a szabad versenyen alapuló kapitalista fejlődés átlépett a monopolista szakaszba a torna testgyakorlatanyaga egymagában mind kevésbé felelt meg a munka és harci felkészítés megváltozott mozgásszükségleteinek. Az egyre tökéletesedő fegyverekkel végrehajtott harcászat pedig összehasonlíthatatlanul fejlettebb manőverezési készséget kívánt, mint a korábbi idők háborúi. Az angolszász közvéleményt a búr háború ( ) fizikai kudarcai döbbentették rá a testnevelés kérdésének megoldatlanságára. Az Egyesült Államokban a századforduló idején megjelent a testnevelés egészségügyi irányzata, amelynek feladatai középpontjában egészségvédelmi normák álltak. A piacokért, a nyersanyagokért folyó harc kiéleződése következtében a világ újrafelosztására törekedő országok kormányai mindinkább a szakszerűség igényeinek megfelelő szinten kezdtek foglalkozni a sorkötelessé váló fiatalok fizikai felkészítésével. A rekreációs mozgalmak megteremtése összefonódott az egészségüggyel és a sorkötelesek kondícióban tartásával, amelynek kapcsán megjelentek a félkatonai ifjúsági szervezetek, amelyek az iskoláskor és a katonai szolgálat közötti életkorban lévőknek katonai előképzést és fizikai edzettséget nyújtottak. Az I. világháború előtt szinte valamennyi országban folyt nyílt katonai előképzés. Az első világháború lövészárkaiban a kibontakozó haditechnikai fejlesztések ellenére a katonák nagy fizikai és pszichikai terhelésnek voltak kitéve, szélsőséges időjárási körülmények között. Nem volt ez máshogyan a második világháború idején sem, ahol a rohamosan fejlődő haditechnológia mellett is igen nagy szerepet kapott a különböző időjárási körülmények között harcoló személyi állomány egészsége, fizikai kondíciója és kiképzettsége. A két világháborút követő hidegháborús időszakban 51 sem csökkent a jó fizikai kondíció jelentősége, sőt az egymással szembenálló katonai tömbök rivalizálásában a sport igen előkelő szerepet kapott. A legújabb korban a nemzetközi sportmozgalmak megerősödésével párhuzamosan a technikai fejlődés és az urbanizáció következményeként világméretű problémává nőtte ki magát az inaktív, ülő életmód és az annak következtében fellépő egészségkárosodás. A sport társadalmi fontosságát az Európa tanács elismeri, és a XX. század meghatározó szociális jelenségeként említi 52. A fizikai aktivitás népegészségügyi jelentősége egyre markánsabban körvonalazódott. A nehéz fizikai munka megszűnése, ugyanakkor a fizikai aktivitás általános háttérbe szorulása a civilizált társadalomban azzal a veszéllyel jár, hogy az oxigén felvételét, szállítását és felhasználását biztosító létfontosságú szervek, szervrendszerek, mechanizmusok, - légzés, keringés, sejtanyagcsere - nem kapják meg azt a terhelést, azt az ingert, amely ideális fejlődésükhöz, működésükhöz szükséges. Az izomzat alulterhelése a szervezet alulterheléséhez vezet. Mindez megbontja a szervezet természetes egyensúlyát és megteremti a táptalaját a későbbi életévek keringési, légzési és anyagcsere-betegségeinek. A megfelelő fizikai aktivitás a társadalomban a sport révén biztosítható. Napjainkban a civilizált társadalmakban a fizikai aktivitás azonosul a sporttal, illetve sporttevékenységekkel és a fizikai munkával 53. A jó fizikai kondíció igen fontos, hiszen a funkcionális szervrendszerek épségének megőrzését szolgálja. A felgyorsult tudományos fejlődés részeként megjelenő teljesítménydiagnosztikai eljárások lehetővé tették az egyszerű, majd az összetett 54, 55, teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások kialakulását és egyre szélesebb körű elterjedését

16 2.2 A fizikai terhelés és teljesítmény élettanának vizsgálata a jelen korban Irodalmi áttekintés A tudományos forradalom lehetővé tette az emberi szervezet működésének még pontosabb megismerését. A megismert folyamatok és összefüggések alapján különböző vizsgálati módszerekkel lehetővé vált az emberi szervezet működésének vizsgálata illetve mérése. A fizikai terhelés és teljesítmény a jelen korban a sportban és a fizikai munkavégzésben nyilvánul meg. A sportolók esetében adott versenyszámban a minél jobb sportteljesítmény elérése és a győzelem, míg a fizikai munkások esetében a folyamatos, magas szintű munkavégzés a fő cél. Ángyán 57 a sportélettani vizsgálatok célját az alábbiak szerint határozza meg: sportági kiválasztás elősegítése, az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése, a kóros elváltozások felismerése és megelőzése, rehabilitációs programok kidolgozása és ellenőrzése, tudományos kutatások. A terhelés-élettani vizsgálatok célja a munkavégzés, illetve teljesítményt jellemző élettani mutatók vizsgálata és értékelése. A különböző sportágak, illetve munkakörök sajátos terhelésprofillal bírnak, amelynek figyelembevétele a célirányos vizsgálatok során elengedhetetlen. A fizikai teljesítmény létrejöttéért az emberi szervezet érintett szervrendszerei más és más arányban, azonban közösen felelősek. A különböző funkcionális szervrendszerek működésének pontosabb megismerése kapcsán lehetővé vált a munkavégzés élettani hátterét vizsgáló eljárások kidolgozása és alkalmazása, valamint folyamatos továbbfejlődése. A lehetséges (sport) teljesítmény-meghatározó összetevőkkel, valamint az azokhoz kapcsolódó teljesítőképességet meghatározó eljárásokkal foglalkozik Starischka 1981-ben 58. A sportteljesítmény meghatározó összetevőkhöz sorolja a külső teljesítmény-összetevők mellett az alkati, a koordinációs és a kondicionális összetevőket, valamint a pszichikai összetevőket, és a taktikai magatartást. Ezen összetevők vizsgálatára a biomechanikai, a sportorvosi, a biokémiai vizsgálatokat, valamint a sportmotorikus és sportpszichológiai teszteket és a standardizált edzés és/vagy versenymegfigyeléseket határozza meg. Martin Carl Lehnetz után módosítva Harsányi a sportteljesítmény összetevőit külső és belső feltételekre osztva tárgyalta 59. A belső feltételeket közvetlen (kondíció, mozgástechnika, taktika), és közvetett (szervrendszerek, pszichikai állapot) teljesítmény-meghatározó tényezőkre bontja. A külső feltételeket szociális és tárgyi feltételekre osztja. A terhelés-élettani vizsgálatok során, napjainkban a szív- és keringési rendszer, a légzőrendszer, az idegrendszer és az anyagcsere élettani változóinak vizsgálata a legelterjedtebb. A szív keringésrendszer vizsgálatát szolgálja többek között a vérnyomás, a pulzusszám, valamint a nyugalmi és a terheléses EKG megfigyelése. A légzőrendszer leggyakrabban megfigyelt változói a vitálkapacitás, a maximális akaratlagos- és percventilláció, az oxigénpulzus, valamint a gázcsere oxigén és széndioxid mutatói és hányadosa. A sav-bázis háztartás alapvető paramétereinek (vértejsav szint, ph, bikarbonát, buffer bázis) vizsgálata napjaink teljesítmény-élettani vizsgálatainak során rutinszerűvé vált. Több laboratóriumban vizsgálják a terhelések során a reakcióidő változásait, valamint elterjedt a terhelést követő protenuria vizsgálat is 60, 61. A felsorolt változók nyugalmi, terheléses és maximális, valamint megnyugvási értékeinek változását és törvényszerűségeit követi nyomon a terhelésélettan. A funkcionális szervrendszerek működése az ismert élettani változók nyomon követése kapcsán megfigyelhető és véleményezhető 62. A terhelés, illetve munkavégzés során lezajló alapvető élettani folyamatok összefüggéseit Wasserman 63 összefoglaló fogaskerék modellje jól szemlélteti (5. sz. ábra). 16

17 5. ábra: Az légzés-, a szív- és keringési rendszer, valamint az izomrendszer működésének alapvető összefüggései fizikai terhelés közben (Wasserman) 64 Malomsoki 65 a munka fizikai értelmezése mellett, élettanilag dinamikus és statikus munkavégzést különböztet meg. Jákó 66 és Jánosi 67 izotóniás, 68 dinamikus és izometriás, 69 statikus terhelésekre osztva tárgyalja a munkavégzéshez szükséges erőkifejtést. Miltényi 70 az izmok működését izotóniás, izometriás és auxotóniás 71 kontrakcióra osztva rendszerezi. Dr. Lőrinczi 72 az izomműködést mechanikai szempontból passzív (hosszirányban történő nyúlás) és aktív (izomkontrakció) működésre osztva tárgyalja. Az izomkontrakció külső feltételei alapján izometriás, izotóniás, auxotóniás és izokinetikus 73 kontrakciót különböztet meg. Az izotóniás kontrakciókat koncentrikus (az izom valamilyen külső terhelés ellen közelítő jellegű elmozdulást eredményez) és excentrikus (az izom egy külső erő ellenében fékezve kontrolláltan nyúlik) működésre osztva tárgyalja. Rácz leírja 74, hogy amikor az aktív izom a külső erővel tart egyensúlyt, akkor izometriás kontrakcióról beszélünk. Amennyiben a külső erőnél nagyobb az izomfeszülés, az izomerő legyőzi az ellenállást, az eredési és tapadási pont közeledésével rövidül, ezt koncentrikus kontrakciónak nevezzük. Amikor a pillanatnyi feszülésnél nagyobb erő hat, az izom eredési és tapadási helye távolodik, az izom megnyúlik, miközben feszülése növekszik, ilyenkor excentrikus kontrakcióról beszélünk. Mozgásaink során a fent említett kontrakció típusok egymással kombinálva fordulnak elő. Komi, Bosco és Norman munkáira hivatkozva Rácz leírja, hogy az izomműködés az excentrikus és koncentrikus kontrakciók szerves egységének tekinthető, amelyet nyújtásos rövidüléses ciklusnak neveznek. 6. ábra: Az anyagcsere vázlatos áttekintése (Lehninger) 75 17

18 Az emberi szervezet munkavégzéséhez energia szükséges. A különböző szervrendszerek adaptációs sajátosságai mellett elengedhetetlen az anyag és energiaforgalom vizsgálata(6. ábra). A munkavégzést az elegendő oxigén rendelkezésre állása esetén az aerob, míg annak hiányában az anaerob energianyerési utak teszik lehetővé. Malomsoki 76 szerint a különböző intenzitású erőkifejtéseket vizsgáló eljárások megfelelő értelmezésére csak az energiaszolgáltató folyamatok megfelelő ismeretével nyílik lehetőség. Ennek megfelelően tekinti át az energiaszolgáltató folyamatokat: A munka megkezdésekor az izomsejtben tartalékolt nagyenergiájú foszforvegyületek (ATP és kreatinfoszfát) csak rövid ideig tartó erőkifejtést tesznek lehetővé. A további energiát elsősorban a szénhidrát és a zsír lebontása biztosítja. A jól ismert Szent-Györgyi-Krebs ciklusban a szénhidrát lebontását vizsgálva azt látjuk, hogy a hat szénatomos glükózból (illetve polimerjéből a glikogénből) 2 ATP molekula energiájának segítségével 2 molekula 3 szénatomos piroszőlősav keletkezik. Ezután a folyamat a rendelkezésére álló oxigén mennyiségétől függően kétfelé válik. Elegendő oxigén jelenlétében a piroszőlősavból és a koenzim-a-ból acetil koenzim-a képződik. Mivel acetil koenzim-a képződik a zsírsav béta oxidációja során is, a szénhidrát és a zsír anyagcseréje az acetil-koenzim-a-ban találkozik. Ezután a citrát-körben 2 molekula széndioxid és 8 atom hidrogén szabadul fel. A képződött széndioxid a tüdőn keresztül távozik a szervezetből, míg a hidrogén a citokróm rendszeren keresztül a terminális oxidációba kerül, ahol a további energiafelszabadulás végbemegy. Ez az aerob-energianyerés útja. ( ) Amennyiben elegendő oxigén nem áll rendelkezésre (anaerob út) a szénhidrát lebontása során keletkezett piroszőlősav tejsavvá alakul. A tejsav még aránylag nagy energiatartalmú vegyület. Képződése során a felszabaduló energia mennyisége az aerob úton felszabaduló energiához képest kevés. Míg aerob úton 1 molekula glükózból 38 ATP molekula képződik, addig 1 molekula glükóz tejsavvá alakulása során csak 2 ATP molekula keletkezik.( ) Az erőkifejtés megkezdésekor főleg az anaerob mód uralkodik. A szükséges energiát az izomsejtben lévő tartalék ATP és kreatinfoszfát, valamint a glükóz tejsavvá alakulása biztosítja. Ilyenkor amíg a légzés az aerob energianyeréshez szükséges fokozott oxigénfelvételt nem tudja biztosítani a keletkezett tejsavval és piroszőlősavval, valamint a felhasznált tartalékokkal egyenértékű oxigénhiány keletkezik. Az oxigénhiányt, azaz az ilyen módon nyert energiát, a munka befejezése után a szervezetnek aerob úton kell visszafizetnie. ( ) A keletkezett oxigénhiánynak egy része tehát laktacid jellegű (tejsav képződéséhez vezető), másik része viszont amely ATP-ből és kreatinfoszfátból keletkezett alaktacid, nem jár tejsavképződéssel. A folyamat gyakorlatilag megismétlődik a terhelés során is, valahányszor a terhelés intenzitását jelentősen emeljük.( ) A továbbiakban a munkavégzés megkezdése után amennyiben az erőkifejtés mérsékelt marad, a teljesítéséhez szükséges energiát a szénhidrátból és a zsírból keletkezett acetil-kohenzim-a aerob lebomlása huzamosabb ideig is képes biztosítani. Ha azonban az erőkifejtés intenzitása miatt az aerob úton nyert energia a folyamatos izomösszehúzódáshoz nem elegendő, akkor a tejsav felszaporodása és a vér-ph savas irányú eltolódása ismét az anaerob energianyerés előtérbe kerülését bizonyítja 77. Malomsoki szerint az energiaszolgáltatás megfigyelésére kétféleképpen nyílik lehetőség, egyrészt a légzésfunkció és a gázcsere mérésével, míg a másik a sav-bázis háztartás paramétereinek a meghatározásával

19 A két energianyerési út részesedését a teljesítményben és a hozzájuk kapcsolódó gyakran használt edzésélettani mutatók összefüggéseit a 7. ábra foglalja össze. 7. ábra : Az aerob és anaerob energia részesedés, és a hozzájuk kapcsolódó egyes élettani mutatók változása a különböző intenzitású terhelések során 79 Az emberi szervezet számára energiaként szolgáló tápanyagok égetéséhez oxigénre van szükség (2. sz. táblázat) Az oxigén kalória egyenérték felhasználásával lehetőség nyílik az anyagcsere, illetve az energiaforgalom indirekt mérésére 80. Tápanyag 1 g égéskor termelt kcal/g 1 g égése során O 2 fogyasztás ml/g Fehérjék 4, ,8 Zsírok 9, ,7 Szénhidrátok 4, táblázat: A tápanyagok légzési hányadosai, energiatartalma, elbontáshoz szükséges oxigén és energia ekvivalensei 81 Az oxigénfogyasztás és a munkavégző képesség alapvető összefüggésének ismerete lehetővé teszi az emberi munkavégzés, ill. munkateljesítmény kategorizálását. Az alapanyagcsere az a legkisebb energiatermelés, amely az ébren lévő ember életfolyamatainak fenntartásához szükséges 82.Lineáris összefüggést mutat a testfelülettel 83, és ebből adódóan életkori és nemi differencia jellemzi (8. és 9.ábra). Kiszámításához a vizsgált személy neme, életkora és testtömege szükséges 84.A környezeti hőmérséklet, a testhőmérséklet és a táplálkozás, valamint az izomtevékenység befolyásolja, amelynek alapján a munkaélettanban könnyű, közepes és nehéz munkát különböztetnek meg 85. A felnőtt egészséges ember átlagos nyugalmi energiatermelésének, azaz oxigénfogyasztásának maximum kétszeres értéke RQ 19

20 a könnyű munka, a kettő négyszerese a közepes munka, míg a négy-nyolcszorosa a nehéz fizikai munka kategóriába sorolható (3. táblázat). A napi energiaszükséglet kiszámítható az alap-anyagcsere, az aktivitást jellemző empirikus faktor (MET) és az aktivitás időtartamának szorzataként 86. A nemzetközi gyakorlatban egyéb egyszerűsített képletek is használatosak. 8. ábra (balra): A testtömeghez viszonyított maximális oxigénfelvétel férfiaknál és nőknél (Astrand nyomán Kereszty 1967) ábra (jobbra): Az életkor és az aerob kapacitás (VO 2 max) összefüggése nőkön és férfiakon (Hollmann) 88 (Megjegyzés: a mai vizsgálatok alapján ezek az értékek minősített sportolóknál nem megfelelőek. Egy átlagos 76 kg-os magyar férfinél ez kb. 46 ml/kg/perc értéket jelent) Izommunka foka Oxigénfogyasztás (liter/perc) Energiatermelés kcal/óra Foglalkozás példa (civil és katonai) Nyugalom 0,25 75 irodai ülőmunka, katonai igazgatási főtiszt Könnyű 0,5 150 műszerész, térképész tiszthelyettes Közepes 0, rakodó, lövész tiszt Nehéz bányász, felderítő tisztes 3. táblázat: Munkaélettani kategóriák Frenkl 89 négy nagy erőteljességi övezetet különböztet meg a sportban. A mérsékelt, nagy, szubmaximális és maximális erőteljességi övezeteket az oxigénszükségletből és oxigénfelvételből mért oxigénadósság alapján differenciálja. Ennek megfelelően a mérsékelt erőteljességi övezetet valódi egyensúlyi állapotként (steady state), a nagy és szubmaximális erőteljességi övezeteket látszólagos egyensúlyi állapotként, míg a maximális erőteljességi övezetet anaerob szakaszként jellemzi. A munka intenzitását a maximális oxigénfelvevő képesség százalékában fejezi ki. A nyugalmi anyagcsere és oxigénfelvétel mérése alapján lehetőség nyílik a szubmaximális és maximális oxigénfelvétel becslésére. Ez az eljárás a műszeres vizsgálatoknál pontatlanabb, azonban egyszerűbb végrehajtani, és viszonylag megbízható értékeket eredményez. Ezek közül legismertebbek Cooper 90 eljárásai, és az Astrand-Rhymingnomogram 91, amelyek a különböző intenzitású terhelések oxigénfelvételének becslésén 20

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok Dr. Beregnyei József Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Absztrakt A szerző a

Részletesebben

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának KARD ÉS TOLL 2006/1 A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai Juhász Zsolt õrnagy A szerzõ által 2004. november 1-je és 2005. július 31-e között elvégzett vizsgálat célja a külföldi katonai

Részletesebben

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori

Részletesebben

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A TESTNEVELÉS ÉS SPORT MÛVELTSÉGI TERÜLET TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATA A TANÍTÓKÉPZÉSBEN PhD disszertáció Témavezetõ: Dr Gombocz János egyetemi

Részletesebben

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Doktori értekezés Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bencze Sándorné Veszprém 2009 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós

Részletesebben

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLÁJA Dr. Kohut László Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés összefüggéseinek empirikus vizsgálata Dr.

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József)

Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József) Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József) Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori

Részletesebben

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire Doktori értekezés Dorogi László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Bognár

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet)

Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET Labdarúgó szakmai fogalomtár I. (edzéselmélet) Készítette: BARANYA ISTVÁN intézetigazgató 2006. Aerob folyamat: Anyagcsere /energiaátalakulási/

Részletesebben

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus, őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság-

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet Pécs, 2015 A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Laczkó Tamás, Rétsági Erzsébet Szerzők: Dr. habil. Ács Pongrác, egyetemi docens, PTE

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola SZOCIÁLPEDAGÓGUS HALLGATÓK EGÉSZSÉG-KULTURÁLIS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIZIKAI AKTIVITÁSRA PhD disszertáció Témavezetõ:

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KARRIERMODELLJE

A MAGYAR HONVÉDSÉG KARRIERMODELLJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kolossa László nyá. őrnagy A MAGYAR HONVÉDSÉG KARRIERMODELLJE Tudományos témavezető: Dr. habil. Kiss Zoltán

Részletesebben