IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE"

Átírás

1 HELYI TANTERV IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 1

2 IV.1. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ... 3 IV.1.1. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM CÉLJAI ÉS FELADATAI:... 3 IV Idegen Nyelv (ANGOL)... 4 IV Idegen Nyelv (NÉMET)... 8 IV Matematika IV Testnevelés és sport IV Tanulásmódszertan IV Informatika IV Magyar nyelv, Magyar irodalom IV.1.2. SZAKKÖZÉPISKOLA IV Magyar nyelv és irodalom IV Történelem és társadalomismeret IV Társadalomismeret és etika IV Idegen nyelv IV Matematika IV Ének-zene IV Vizuális kultúra IV Testnevelés és sport IV Informatika IV Fizika IV Földünk és környezetünk IV Biológia IV Kémia IV.1.3. SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS TANTERVI PROGRAMJAI IV KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT KÖZLEKEDÉSI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK IV KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK IV INFORMATIKA SZAKMACSOPORT..224 INFORMATIKA SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK INFORMATIKA SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK

3 IV.1. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ IV.1.1. A nyelvi előkészítő évfolyam céljai és feladatai: Az alábbiakban kidolgozott helyi tanterv a NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 9. évfolyamára vonatkozik, a évfolyam megegyezik a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport tantervével, kivétel a történelem, a magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak esetében. Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja, hogy kialakuljanak, illetve továbbfejlődjenek a nyelvi kompetenciák. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. A nyelvi előkészítő elsődleges céljai közé tartozik, hogy intenzív nyelvtanulási keretek között használható tudáshoz juttassa a tanulókat. Továbbá nem titkolt szándéka az esélyteremtés és a felzárkóztatás mivel a tanulók közötti hátrányok kiegyenlítésével az eltérő szociális, társadalmi háttérrel rendelkező tanulók számára is lehetőséget nyújt az idegen nyelvtudás megszerzésére. A nyelvi kompetenciák fejlesztésével a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással végzik el a középiskolát, és bár nem elsődleges cél, a tanulmányaik végén emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát tehetnek A nyelvi előkészítő évfolyam hosszú távú célja, hogy a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók a középiskolai tanulmányaik elvégzése után is képesek maradjanak nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, mely elősegíti a munkaerőpiacon való elhelyezkedést. A nyelvi előkészítő évfolyam helyzetelemzéssel (a tanuló nyelvtanulási múltjának feltérképezése, az általa ismert tanítási módszerek, tankönyvek, erősségeinek és gyengéinek feljegyzése), szint- illetve készségfelméréssel (nemzetközileg elismert szintfelmérő teszt segítségével) valamint igényfelméréssel (Mit szeretne a tanuló elérni a nyelvi előkészítő év során?) indul, a tanulók jobb megismerésének és a tanév során alkalmazásra kerülő megfelelő módszerek kiválasztásának céljából. A még hatékonyabb tanulást elősegíti a folyamatos, változatos és tervezett szóbeli illetve írásbeli értékelés és ellenőrzés (röpdolgozat, témazáró, házi dolgozatok), mely alatt a korszerű tanulási technikákat figyelembe véve, nemcsak a hagyományos tanári értékelés, hanem az ön- illetve a társértékelés is jelentős szerepet játszik. Az intenzív nyelvoktatás nagyrészt a már ismert módszertani elemekre épül, a különbséget az jelenti, hogy ezek súlyozása megváltozik és kiegészülnek olyan eszközökkel, melyekre a szűkösebb órakeret kevesebb lehetőséget ad. Így az intenzív oktatás hátrányát, a monotonitást elkerülendő, a célcsoport számára érdekfeszítő, figyelemfelkeltő és változatos módszerek kerülnek alkalmazásra, melyeket az egymással szorosan együttműködő tanárok biztosítanak a különböző óratípusok keretén belül. A tanuló számára lehetőség nyílik a már megszokott tantermi órákon kívül filmes, zenés, számítógépes, internetes órákon részt venni, projekteket, posztereket készíteni, színdarabokban részt venni, szerepjátékokat játszani. Mindezen tevékenységek során a tanuló mind egyénileg, mind párban, mind pedig csoportmunkákban egyaránt kipróbálhatja képességeit és eldöntheti, hogy számára melyek a legmegfelelőbb módszerek. Az izgalmas tartalom, a változatos tevékenységek és helyszínek, a 3

4 szemléltetés sokfélesége és sokszínűsége mind a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) integrált fejlesztésére szolgál. IV Idegen Nyelv (ANGOL) Témakörök 1. Beszédkészség: 1.1. Kiejtés: Tartalom: - Magánhangzók (hosszú és rövid), Mássalhangzók - Az ábécé - Kiejtés jelölése a szótárban - Mondathangsúly, Szóhangsúly - I. szám 3. személy s, Rendhagyó igék kiejtése (-ed), az -ing végződés, -ion végződések - Elöljárószók - Ritmus és hangsúly - /ə/ hang - /w/ és /h/ hangok - az a betű - /α/ és /əυ/ hangok - /h/, /j/ és /dз/ hangok - /υ/ hang - /i/ és /аi/ hangok - /e/, /əυ/ és /٨/ hangok - /٨/, /u:/, /аi/ és /e/ hangok - /g/ és /dз/ 1.2. Beszédszándékok, szituációs feladatok: Tartalom: - A repülőtéren - A hotelben - Az étteremben - Útbaigazítás - Az áruházban 4

5 - A gyógyszertárban - Hajókirándulás - Telefonálás 1.4. Szókincsfejlesztés: Tartalom: - Az osztályteremben - Család - Emberi tulajdonságok - Testrészek - Hely- és időhatározók - Nyaralás - Kérdőszavak - Zene - Öltözködés - Mozgást kifejező elöljárószók - Sport - Állatok - Szóképzés (Főnevek képzése) - a get ige - Félelemmel kapcsolatos szavak - Életrajzok - Tantárgyak - Igék - -ed és ing melléknevek - Egészség, életmód - Hasonlóságot kifejező szavak - Időhatározók - Say, tell, ask igék 2. Hallás utáni szövegértés: Tartalom: - Helyes válasz kiválasztása 2-4 lehetőség közül - Adott információ kiszűrése a szövegből - Kérdések megválaszolása - Sorrendbe állítás - Igaz hamis állítások - Hiányzó mondatrészek kitöltése 5

6 - Táblázatok, kérdőívek, reklámok kitöltése 3. Nyelvhelyesség: Tartalom: - Szórend - Igeidők (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Going to, Future Simple, Present Perfect Simple, Past Perfect ) - Rendhagyó igék - Valódi tárgyi mellékmondat - Kérdő mondatok - Segédigék - Mellérendelő összetett mondatok - Melléknevek fokozása (Középfok, Felsőfok) - Főnévi igenév - -ing alak - Módbeli segédigék - Feltételes mondatok - used to - Szenvedő igeragozás - Határozatlan névmások - Fokhatározószók - Függő beszéd 4. Olvasott szövegértés: Tartalom: - Igaz, hamis állítások - Kérdések megválaszolása - Szövegek párosítása képekkel - Események időrendi sorrendbe rakása szöveg alapján - Szövegrészletek időrendi sorrendbe rakása - Hiányzó mondatok beírása a szövegbe - Információk megkeresése - Szövegről való előzetes elképzelések képek alapján 6

7 - Szövegrészletek párosítása főcímekkel - Szövegek rövid összefoglalása - Szavak párosítása meghatározásokkal - Részletek keresése 5. Íráskészség: Tartalom: - Hivatalos és baráti - Hivatalos és baráti levél - Képleírás - Fogalmazások (a tanuló bemutatása, a lakókörnyezet bemutatása, egy épület bemutatása, stb.) - Véleménynyilvánítás levélben A nyelvi előkészítő évfolyamon használt könyvek, segédanyagok, szemléltető eszközök: - Tankönyv: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson New English File Elementary, Pre-Intermediate (+ munkafüzet) - Készségfejlesztő: Skill Zone Egynyelvű és kétnyelvű szótárak - Nyelvtani gyakorlókönyv - Könnyített olvasmányok, újságok, magazinok - Filmek, AUDIO CDk, CD-ROM-ok, - Internet, internetes oktatóanyagok Forrás: - Segédlet a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás 9. évfolyama idegen nyelvi tantervének kialakításához: - Kalocsai Szent István Gimnázium helyi tanterv - Ajánlás a NYEK-kel induló oktatás idegen nyelvi tartalmához 7

8 IV Idegen Nyelv (NÉMET) Témakörök: 1. Beszédkészség: 1.1. Kiejtés: Tartalom: - Magánhangzók, mássalhangzók - A német ábécé - Mondathangsúly, Szóhangsúly - A néma h - Az s ejtésének esetei - Ritmus és hangsúly - Az ä hang - A v ejtésének esetei - A ß hang - Az ei hang - Az ie hang - Az eu hang - A német a hang 1.2. Beszédszándékok, szituációs feladatok: Tartalom: - Találkozás, bemutatkozás - Lakáshirdetés - Étkezés - Útbaigazítás - Vásárlás - Programszervezés - Telefonálás - Segítségnyújtás - Orvosnál, kórházban - Nyaralás megszervezése - Álláshirdetés 8

9 - Párkereső hirdetés 1.4. Szókincsfejlesztés: Tartalom: - Emberek, nyelvek, országok - Iskola, oktatás, az osztályteremben - Család, családtagok, háziállatok - Emberi tulajdonságok, testrészek - Lakás, lakóhely, az én szobám - Ételek, étkezési szokások, egészséges táplálkozás - Szolgáltatások a városban - Vásárlás, szórakozás - Napirend - Barátok, tulajdonságok - Egészség-betegség, testrészek - Baleset - Nyaralás - Öltözködés - Munka, önéletrajz - Jövőbeli tervek - Emberi kapcsolatok, párkapcsolat 2. Hallás utáni szövegértés: Tartalom: - Helyes válasz kiválasztása 2-4 lehetőség közül - Adott információ kiszűrése a szövegből - Kérdések megválaszolása - Sorrendbe állítás - Igaz hamis állítások - Hiányzó mondatrészek kitöltése - Táblázatok, kérdőívek, reklámok kitöltése 9

10 3. Nyelvhelyesség: Tartalom: - Szórend, mondattípusok - Névelők - Igeragozás - Rendhagyó igék - Módbeli segédigék - Kérdőszavak - A tagadás - A névmások - Melléknevek fokozása (Középfok, Felsőfok) - Az es gibt szerkezet - Az összetett főnevek - Elöljárószavak - Határozószók - Visszaható igék - Igekötős igék - Igeidők - Az időbeli segédigék - Felszólító mód - Földrajzi elnevezések - Kötőszavak, összetett mondatok 4. Olvasott szövegértés: Tartalom: - Igaz, hamis állítások - Kérdések megválaszolása - Szövegek párosítása képekkel - Események időrendi sorrendbe rakása szöveg alapján - Szövegrészletek időrendi sorrendbe rakása - Hiányzó mondatok beírása a szövegbe - Információk megkeresése - Szövegről való előzetes elképzelések képek alapján - Szövegrészletek párosítása főcímekkel - Szövegek rövid összefoglalása - Szavak párosítása meghatározásokkal 10

11 - Részletek keresése 5. Íráskészség: Tartalom: - Hivatalos és baráti - Hivatalos és baráti levél - Képleírás - Fogalmazások (a tanuló bemutatása, a lakókörnyezet bemutatása, egy épület bemutatása, stb.) - Véleménynyilvánítás levélben - Tömörítés A nyelvi előkészítő évfolyamon használt tankkönyvek-ez a jegyzék miatt fontos, segédanyagok, szemléltető eszközök: - Tankönyv: Direkt, Lehrwerk für Jugendliche kötet, tankönyv és munkafüzet; Klett Kiadó Kft, Budapest, Egynyelvű és kétnyelvű szótárak - Nyelvtani gyakorlókönyv - Könnyített olvasmányok, újságok, magazinok - Filmek, AUDIO CDk, CD-ROM-ok, - Internet, internetes oktatóanyagok Forrás: - Segédlet a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás 9. évfolyama idegen nyelvi tantervének kialakításához: - Kalocsai Szent István Gimnázium helyi tanterv - Ajánlás a NYEK-kel induló oktatás idegen nyelvi tartalmához 11

12 IV Matematika Célok: A tanulók szövegértési, szövegértelmezési képességének fejlesztése,hogy tudjanak ismereteiknek megfelelő matematikai szövegeket olvasni tankönyvekből, lexikonokból, szakköri füzetekből. A racionális számfogalom tudatos és a racionális számokkal végzett műveletek készségszintű alkalmazása a matematika tananyag különböző témaköreiben, más tantárgyakban és a gyakorlati életben. A gyakran használt eljárások sokoldalú felhasználása. A függvényszerű gondolkodásmód fejlesztése és kiterjesztése. Függvények és grafikonok alkalmazása feladatmegoldásokban, más tantárgyakban és a gyakorlati életben. A sík- és térgeometriai fogalmak helyes használata. A tanult terület -, felszín és térfogatszámítások mértékegységek célszerű használata. A valószínűség fogalmának szemléletes kialakítása. Követelmények: A szaknyelv pontos használata. Egyszerű matematikai bizonyítások követése, végzése. 12 megbízható alkalmazása, a Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különböző témakörökben. A racionális szám fogalmának ismerete Az alapműveletek készségszintű végzése Hatványok és alkalmazásaik. A négyzetgyök fogalma, számok négyzetgyökének meghatározása zsebszámológéppel. Az elemi számelmélet fogalmainak rendszerezése. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A megoldási menet leírása, ellenőrzés, a valósággal való összevetés. A függvényekkel kapcsolatos fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. Készségszinten ismerni kell a pontok ábrázolását a derékszögű koordinátarendszerben. Változó mennyiségek közötti kapcsolatok ábrázolása. Az alapfüggvények ábrázolása táblázat segítségével. Gyakorlottság a lineáris függvények ábrázolásában. Az alapfogalom, fogalom, tétel, bizonyítás folyamatos alkalmazása a sík- és térgeometriai alakzatok legfontosabb tulajdonságainak megismerésénél. Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Adatok értelmezése.

13 Témakörök Gondolkodási módszerek Tartalom: szakkönyvek, lexikonok, tankönyvek használata szövegértelmezési, szövegelemzési ismeretek fejlesztése szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazásra nevelés a matematikai bizonyítások előkészítése, sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás érvelési és vitakultúra fejlesztése egyszerű kombinatorikus feladatok megoldása változatos módszerekkel, táblázatok készítése, fadiagram, útdiagram, stb. könyvtárhasználati ismeretek -magyar matematikusok életművének tanulók általi bemutatása Számtan, algebra Tartalom: műveletek a racionális számok halmazán (helyes műveleti sorrend, az eredmények előzetes becslése, mértékegységek) a műveleti azonosságok rendszerező áttekintése zsebszámológépek célszerű használata hatványok és alkalmazásaik (normálalak) az elemi számelmélet fogalmainak rendszerezése- a számelmélet érdekesebb matematikatörténeti vonatkozásai elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szöveges feladatok Függvények Tartalom: a függvény fogalmának elmélyítése, a függvényekkel kapcsolatos fogalomrendszer használata függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Geometria Tartalom: háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek tanult tulajdonságainak áttekintése a tanult testek áttekintése, egyszerű térfogat-és felszínszámítási feladatok a transzformációs szemlélet fejlesztése: egybevágósági transzformációk rendszerezett tárgyalása hasonlósági transzformációk szerkesztési feladatok számítási feladatok Valószínűség, statisztika Tartalom: adathalmazok elemzése, értelmezése, ábrázolása 13

14 grafikonok készítése, elemzése valószínűségi kísérletek IV Testnevelés és sport Belépő tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévő választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása. Folyamatos úszás. Birkózás, úszás az úszni nem tudok számára aerobik. Témakörök Rendgyakorlatok Előkészítés,alapozás, prevenció Atlétikai jellegű feladatmegoldások Menet megindítása és megállítása. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Sorakozó különböző alakzatokban. Testfordulatok helyben. Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros, és társas gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. Keresztezőfutás, futás hátrafelé. Szökdelő-, ugróiskola, galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és pároskarú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó- ugró lépések. Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra részes szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél-gyakorlatok. Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből medicinlabdával, súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A lábemelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások. 14

15 Futások Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek m távon. Fokozófutás, iramfutás. Gyorsfutás m-en. Futóversenyek. Tartós futás. Ugások Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő indulással és ugrásfeladattal. Az egyes ugrástechnikák /lépő, guruló, hasmánt, flop/ megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás /karláblendítés, elrugaszkodás/, légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek. Távolugrás: guggoló és homorító technikával ugrás. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. Távolugróversenyek. Dobások Kislabdahajítás távolba helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célbadobás. Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökőversenyek. Torna jellegű feladatmegoldások Szergyakorlatok Talaj Gurulóátfordulás sorozatban előre-hátra különböző kiindulóhelyzetekből, különböző befejező helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás előre állásba. Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában /4-5 rész/ gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszárugrás. Lányok: széltében /3-4 rész/ guggolóátugrás, hosszában gurulóátfordulás. Korlát /fiúk/ Támasz. Támaszban haladás előre-hátra. 15

16 Testnevelés és sportjátékok Labdás csapatjátékok. Karhajlítás-nyújtás. Alaplendület támaszban. Ugrás felkarfüggésbe és lendület előre terpeszülésbe. Terpeszülésből gurulóátfordulás terpeszülésbe. Kanyarlati leugrás. Terpeszpedzés, alaplendület. Összefüggő gyakorlat. Gyűrű /fiúk/ Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegő függés. Emelés lefüggésbe. Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Összefüggő gyakorlatok. Ritmikus gimnasztika /lányok/ A ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei /törekedve a végrehajtás pontosságára/, járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek, ívestartások. Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszerű feladatok ugrókötéllel és labdával. Kézilabda Kosárlabda Labdarugás Röplabda A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védők helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböző magasságból érkező labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében. Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. 1-2 kezes átadások. Kosárradobások állóhelyből, labdavezetésből, fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. Laza emberfogás posztok szerint. A védő játékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rugásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék. Játék kosár- illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. Alsóvagy felső nyitás. 16

17 Természetben űzhető Sport Önvédelmi és kűzdő Sportok Úszás Fogalmak Az iskola földrajzi helyzetétől függően téli sport. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, gördeszka, görkorcsolya stb. Kűzdőfeladatok- és játékok párokban, különböző testhelyzetekben. Kűzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogás keresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. Választás szerint két úszásnem. Kondicionális képességek: erő-, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenység kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és játékszabályok. Továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményjavulás, főleg a technikai végrehajtás révén. Elemkapcsolatok végrehajtása a választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. IV Tanulásmódszertan Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Ajánlott tevékenységek Szóbeli és írásbeli Visszatekintés a Felmérés, probléma kifejezőképesség tanulási előéletemre feltárása fejlesztése A tanuló tanulási stílusának fejlesztése Tanulás, tudás Tanulási stílus Tanulás technikája, tanulási stratégiák Tanulási orientáció Megtanulni tanulni Elméleti alapok Kérdve kifejtés Megbeszélés Vita Elérhető eredmények Írásbeli kifejező képesség felmérése után egyéni tanulástechnikai eljárások megtervezése, gyakoroltatása Tudja felismerni saját tanulási stílusát Tudja megválasztani saját tanulási stílusát, tudja ezt alkalmazni 17

18 A tanuló olvasási szokásaink és szókincsének fejlesztése A tanuló logikai képességének a fejlesztése A tanuló emlékezés és felidézés képességeinek fejlesztése A tanuló számítógép a tanulásban használatos ismereteinek fejlesztése Gyenge pontok a tanulásban Gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés Magyar nyelv és irodalom tanulásának technikája Olvasás technikája Olvasási szokások Olvasási készségek Olvasási gyakorlatok Szókincsfejlesztési gyakorlatok Jegyzetelési gyakorlatok lexikonhasználat Lényegkiemelési gyakorlatok Matematika tanulásának módszertana Logikai játékok Koncentrációs gyakorlatok Számolás fejben Feladatmegoldások Feladatmegoldások ellenőrzése Házi feladat elkészítésének módszerei Az idegen-nyelv tanulás módszertana Emlékezés technikája Felidézés és a felismerés különbsége Memoriterek Szótanulási gyakorlatok Szótárhasználati gyakorlatok Számítógépes egyéni tanulást segítő programok Gyakorlás, egyéni és csoportmunka Gyakorlás, egyéni és csoportmunka Gyakorlás, egyéni és csoportmunka Egyéni munka, tanári segítségadás Tudja kialakítani olvasási szokásait Tudja szókincsét fejleszteni, Tudja használni az értelmező szótárt Szerezzen gyakorlatot a lényegkiemelésben és a jegyzetelésben Logikai képességfejlesztés Hiányzó képességek pótlása Tudja fejleszteni koncentrációs képességét Tudja fejleszteni az emlékezés és a felidézés képességét, tudja használni az idegen nyelvi szótárt, rendelkezzen az idegen nyelv tanulásának módszereivel, technikájával Tudja alkalmazni a számítógépes egyéni tanulást segítő programokat 18

19 IV Informatika Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. A számítástechnika beleértve a multimédia- és az internethasználatot is a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés amennyiben logikusan gondolkodni, problémákat megoldani, alkotni tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet kíván kialakítani, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával, felkészít a munkára, a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását segíti. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, kialakulóban van az információs társadalom, amelyben élni és dolgozni kell. Cél, hogy a tanuló érezze: képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának igénye. Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű problémamegoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, , levelezési listák, FTP). Történelmi jelentősége az íráshoz mérhető. A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései: Korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Önálló munkára nevelés, differenciált tanulás: a számítógép mint interaktív eszköz lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Együttműködésre nevelés, csoportmunka: nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát. Alkotó munkára nevelés: akár táblázatot készítünk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, a végeredmény egy új produktum lesz. Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban otthon kell éreznie magát a tanulónak. Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás). 19

20 Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait. Az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására. A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései: Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával. A forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása. A könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és - feldolgozásba. A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása. A különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes előállítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. 20

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra)

HELYI TANTERV. Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) HELYI TANTERV Informatika 4 8. évfolyama számára (heti 1 óra) Az ajánlott óraszám 32 tanítási hétre van lebontva. Adaptálva a Mozaik kiadótól. Tartalomjegyzék Írásbeli és szóbeli beszámoltatás témakörei

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben