JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében március 29-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán, Major Jenő, Bedi Ervin, Szupinger Tamás, Bertha Zoltán, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető, Pallag Jánosné művelődésszervező, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Szupinger Tamás és Zsiray Dénes képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a évi költségvetési rendelet módosításával, az alábbiak szerint: Napirendi pontok: 1.) A pénzbeli juttatásokról és természetben nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Gál László jegyző 2.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelettervezet elfogadása 3.) A évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről szóló 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása 4.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Előadó: Dr. Gál László jegyző 5.) Közbeszerzési Terv elfogadása 6.) Rendelettervezet a térítési díjakról 7.) Nyersanyagnormák meghatározása

2 8.) Döntést igénylő ügyek a) Út- és járda felújítási munkák meghatározása b) Megbízási szerződés villamos energia beszerzés szakmai támogatására c) Döntés pályázatokról d) évi költségvetési rendelet módosítása e) Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására f) Az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programja és SZMSZ módosítása g) A Kapuvári Vízitársulat ajánlata vagyonkezelői vagy üzemeltetői szerződés megkötésére h) Önkormányzati lakás kiutalási és meghosszabbítási kérelmek i) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása j) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása k) Döntés díszpolgári cím odaítéléséről 9.) Egyebek - Telekvásárlásról való lemondás A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: elmondja, hogy Beledbe került megrendezésre a TÖOSZ konferencia március 1-én. Részt vett a TÁMOP projektzáró rendezvényen. Mosonmagyaróváron Nagytérségi, Kapuváron Kistérségi ülésen vett részt. Helyszíni szemle volt az M86-os gyorsforgalmi út kapcsán. Március 15-i ünnepség volt. Megbeszéléseket folytatott Győrben az óvoda pályázattal kapcsolatban, és energetikai megbeszélésen vett részt. Részt vett a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Napirendi pontok tárgyalása: 1.) A pénzbeli juttatásokról és természetben nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Gál László jegyző Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy január 1-től törvényi módosítás kapcsán a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a jegyző hatásköre és feladata. Ezért van szükség a szociális rendelet módosítására, illetőleg a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésére. A támogatást igénylőknek, illetőleg a támogatásra jogosultaknak a központi költségvetés 90%-ban finanszírozza le az önkormányzat részére a támogatást, 10%-ot pedig az önkormányzat saját bevételeinek terhére tesz hozzá. (Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 2

3 4/2012.(III.30.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli juttatásokról és természetben nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 2.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelettervezet elfogadása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az új közművelődési rendelet már tartalmazza a közművelődés feladatrendszeréből adódó újabb feladatokat, nevezetesen a felnőttképzéshez kapcsolódó tevékenységeket, és a közművelődési feladatok ellátásának személyi, tárgyi feltételeit, és finanszírozását. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Pallag Jánosné művelődésszervező: elmondja, hogy a rendelet alapján ki kell dolgozni a közművelődési koncepciót, melyet már elkezdett, de a testülettel is egyeztetni kell. A képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2012.(III.30.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 3.) A évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről szóló 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy az infláció mértékénél magasabb díjemelést nem lehetett volna meghatározni, ezért kell módosítani január 1-től visszamenőlegesen a víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendeletet. Mivel kedvezőbb díjakról van szó, erre a törvény lehetőséget biztosít. A Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: szeretné elmondani, hogy a Pannon-Víz Zrt. már januártól a kormány által megszabott díjjal számlázott, tehát ezekkel a most elfogadott csökkentett összegekkel. A képviselő-testület a rendeletmódosítást elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 6/2012.(III.30.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékére vonatkozó önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Előadó: Dr. Gál László jegyző Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy közbeszerzési szakemberrel nézték át a Közbeszerzési Szabályzatot. (Mellékelve). Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: szeretné megkérdezni, hogy szükséges-e nevesíteni a Pénzügyi Bizottság elnökét, hiszen így a következő választáskor változás esetén módosítani kell a szabályzatot. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdezi, hogy közbeszerzési ügyintézője van-e a hivatalnak? Továbbá szeretné megkérdezni, hogy a 4. oldalon a 7. pontot nem lehetne-e kiegészíteni a 2. és 3. pontban szereplő összes taggal? Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a személyeket jogszabály szerint nevesíteni kell. Elmondja továbbá, hogy a 3. oldalon a 4 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot 5 tagúra kell módosítani, hiszen természetesen az elnök is tagja. Elmondja, hogy amennyiben bonyolultabb közbeszerzési eljárásról van szó, hivatalos közbeszerzési szakértőt kérnek fel, ilyen esetben célszerű is szakértőt megbízni. Kevésbé összetett eljárást a hivatal is tud bonyolítani. A 7. pontot ki lehetne egészíteni a 2. és 3. pontban lévő személyekkel. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot a módosításokkal elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 8/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: április 1. 5.) Közbeszerzési Terv elfogadása 4

5 Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a közbeszerzési tervet a műszaki ügyintéző állította össze. Az Ft feletti közbeszerzések kötelezőek. A tervet lehet módosítani. (Közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a közbeszerzési tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 9/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak. Dr. Gál László jegyző Határidő: december ) Rendelettervezet a térítési díjakról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy emelkedtek a nyersanyagárak, ezért kell a térítési díjakat módosítani. (Rendelet jegyzőkönyvhöz mellékelve). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 7/2012.(III.30.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 7.) Nyersanyagnormák meghatározása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy április 1-től az 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltségek összege módosul. (Határozattervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a költségeket az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 5

6 10/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi ÁMK beledi konyháján április 1-től az 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltségeket az alábbi összegekben állapítja meg. 1.) Óvodai gyermekek esetén háromszori étkezésnél 197 Ft 2.) Alsó tagozatos általános iskolai tanuló esetén a) háromszori étkezésnél 240 Ft b) csak ebéd esetén 146 Ft 3.) Felső tagozatos általános iskolai tanulók esetén a) háromszori étkezésnél 252 Ft b) csak ebéd esetén 153 Ft 4.) Felnőtt ebéd esetén 183 Ft Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a MÁMK vezetőjét értesítse. Felelős: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Határidő: március ) Döntést igénylő ügyek a) Út- és járda felújítási munkák meghatározása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy mint minden évben, idén is terveztek be a költségvetésbe útfelújításra. Határozzák meg a felújítandó utcát, vagy a tavalyi szisztéma szerint pályáztassák meg az utcákat? Előzetesen felmérték többek között a vasút soron lévő út állapotát, szinte alig lehet rajta közlekedni. Az Ifjúság utca burkolata mozaikosodik, kb. 3-5 kopóréteg ráhelyezése sokat segítene az állagán. Rossz állapotú még a Rákóczi utca eleje, az ún. Páli utca. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: elmondja, hogy fontosnak tartja az utcák megpályáztatását. A vasút melletti utat rossz állapota miatt helyezzék előtérbe, de természetesen adjanak esélyt a többi utcának is. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: kérdezi, hogy van-e árajánlat az utak felújítására? Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a tavalyi árajánlat alapján belefér a 10 millió forintba. Járdafelújítást pedig a helyszínen keverve a betont, lakossági összefogással javasolja, amennyiben marad meg az útfelújításra betervezett összegből. Major Jenő képviselő-testületi tag: a nyilatkozatot, amelyben a felújított utca lakói vállalják, hogy az ingatlan előtt a padkát és az árkot folyamatosan rendben tartják, a hivatal tartassa be, és időnként ellenőrizze. A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett, és úgy foglalt állást, hogy pályázatot ír ki az Ifjúság utca, Rákóczi utca eleje (Páli utca) és a vasút sor utcája között útburkolat felújítására. Járdafelújítást amennyiben a költségvetés engedi és a kátyúzást a későbbiekben határozza meg. 6

7 b) Megbízási szerződés villamos energia beszerzés szakmai támogatására Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Sourcing Hungary Kft. villamos energia beszerzés szakmai támogatása céllal kereste meg a hivatalt, mivel szabadpiacon beszerezhető az energiaszolgáltatás. Mindebben körjegyzőségi szinten gondolkodnak, mivel így nagyobb a megtakarítás. A cég haszna a megtakarításból 30% + ÁFA, ez nem túl kedvező. Az önkormányzatok intézményeit és a közvilágítást foglalja magába. A villamos energiát jelenleg az EON-tól, mint egyetemes szolgáltatótól kapják. A Pénzügyi Bizottság kérése, hogy kérjenek be további ajánlatokat, a 2 közbeszerzési szakértőtől, akikkel a hivatal már dolgozott együtt, már megkérték az ajánlatot, a jövő héten küldik. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 11/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a villamos energia tender csoportban történő beszerzésének lebonyolításával és a lebonyolítás szakmai támogatásával kapcsolatban további ajánlatok bekérését, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása érdekében. Utasítja a polgármestert, hogy az árajánlatok bekéréséről gondoskodjon. Határidő: április 30. c) Döntés pályázatokról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az óvoda felújítására, sportcsarnok nyílászáró cseréjére és födémszigetelésére, továbbá sportlelátó építésére van lehetőség pályázat benyújtására. Az óvoda északi szárnyépületének belső átalakítására és teljes felújítására a beruházás összköltsége bruttó Ft, az igényelt támogatás összege bruttó Ft, az önerő mértéke bruttó Ft. Az egészségház felújítására Ft van betervezve a költségvetésbe, a pályázat még nem került kiírásra, ezért ezt az összeget át kellene csoportosítani az óvoda felújítására. A sportcsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréjére és födémszigetelésre a beruházás összköltsége bruttó Ft, az igényelt támogatás összege bruttó Ft, az önerő mértéke pedig bruttó Ft, amely be van tervezve a költségvetésbe. Sportlelátó építésére Ft-ra lehet pályázni, az önerő mintegy 6,4 millió forint. Jakab Zoltán képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a sportlelátó pályázati határidejét későbbre módosították, és ezáltal az elbírálás is tolódik. Kéri a képviselő-testületet, hogy ha az óvoda pályázat elkészül, vegyenek részt annak véleményezésében. A képviselő-testület az óvoda felújítására a pályázat benyújtásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 7

8 12/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja pályázat benyújtását a belügyminiszter 4/2012.(III.1.) rendelete alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről című kiírás keretében a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Napközi-otthonos Óvoda északi szárnyépületének belső átalakítására és teljes felújítására. A beruházás összköltsége: Ft (ÁFA-val együtt); Az igényelt támogatás összege: Ft (ÁFA-val együtt); Önerő mértéke: Ft (ÁFA-val együtt). Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: április 1. A képviselő-testület a sportcsarnok nyílászáró cseréjére és födémszigetelésre a pályázat benyújtásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja pályázat benyújtását a belügyminiszter 4/2012.(III.1.) rendelete alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről című kiírás keretében a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ sportcsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréjére és födémszigetelésre. A beruházás összköltsége: Ft (ÁFA-val együtt); Az igényelt támogatás összege: Ft (ÁFA-val együtt); Önerő mértéke: Ft (ÁFA-val együtt). Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: április 1. A képviselő-testület a sportlelátó építésére a pályázat beadásáról a döntést a következő ülésre halasztotta a beadási határidő módosulása miatt. d) évi költségvetési rendelet módosítása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a évi költségvetési rendeletben a 10. számú melléklet került módosításra. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 8

9 8/2012.(III.30.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. e) Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a civil szervezetek és közösségi szerveződések számára évi rendezvényeik lebonyolítására 1,5 millió forint került betervezésre a költségvetésbe. A pályázható összeg felső határa Ft. Az idén már megrendezésre került rendezvényekre is lehet pályázni. (Pályázati felhívás jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 14/2011.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete alapján Beled városában működő civil szervezetek és közösségi szerveződések évi rendezvényeinek, kiemelten a városi közösségfejlesztő rendezvények és városfejlesztés támogatására. A pályázat céljára felhasználható keretösszeg: Ft, a pályázható összeg felső határa: Ft. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja: A pályázatokat április 20-ig lehet írásban benyújtani Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. Határidő: április 20. f) Az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programja és SZMSZ módosítása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására szakmai feltételekben, szakképzettségi feltételekben történt változás miatt kerül sor. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület az Egyesített Szociális Központ Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 9

10 15/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled székhellyel működő Egyesített Szociális Központ (9343 Beled, Vörösmarty u. 1.) Szakmai Programját, továbbá Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az intézményvezetőt értesítse. Határidő: április 30. g) A Kapuvári Vízitársulat ajánlata vagyonkezelői vagy üzemeltetői szerződés megkötésére Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Vízitársulat részére a tagi hozzájárulás befizetése nem indokolt, mivel területükön nincs a kezelésükben lévő csatorna, illetve árok. Ezért nem javasolja a társulattal a vagyonkezelői vagy üzemeltetői szerződés megkötését. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság nem javasolja a szerződéskötést, mivel a településen belvizes problémák sincsenek. A képviselő-testület a Kapuvári Vízitársulattal a szerződéskötést nem támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 16/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári Vízitársulat kérésére nem kíván szerződést kötni az önkormányzat tulajdonában lévő vízilétesítmények karbantartására a Kapuvári Vízitársulattal. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvári Vízitársulat elnökét értesítse. Határidő: április 30. h) Önkormányzati lakás kiutalási és meghosszabbítási kérelmek Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Rákóczi u szám alatti 2 db önkormányzati lakás, és a Rákóczi u. 140/1. és 140/2. szám alatti önkormányzati lakások bérleti szerződése lejárt. Bérlők igényt tartanak a bérleti szerződés meghosszabbítására, ezt írásban kérték. A bérleti díjat mind a 4 lakó rendesen fizeti, a 140/1. lakójának van közmű tartozása, de részletekben fizeti. 10

11 Bedi Ervin képviselő-testületi tag: úgy tudja, hogy a 140/1. számú ingatlant többen lakják, mint a szerződésben meghatározott szerint, úgy hallotta, hogy legalább 8-an laknak a lakásba. A képviselő-testület Bognár Éva Renáta kérelmét elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 17/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u szám alatti 59 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Bognár Éva Renáta 9343 Beled, Malom u. 30. szám alatti lakos bérlővel április 1-től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: április 1. A képviselő-testület Gelencsér Dénes kérelmét elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 18/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u szám alatti 59 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Gelencsér Dénes 9343 Beled, Ifjúság u. 23. szám alatti lakos bérlővel április 1-től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: április 1. A képviselő-testület Bogdán Péter kérelmét elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 11

12 19/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - kérelemre az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 140/1. szám alatti (ÁFÉSZ udvarban fekvő) 80 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Bogdán Péter 9343 Beled, Rákóczi u szám alatti lakos bérlővel április 1-től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: április 1. A képviselő-testület Végh Lajos kérelmét elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 20/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - kérelemre az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 140/2. szám alatti (ÁFÉSZ udvarban fekvő) 40 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Végh Lajos 9343 Beled, Vörösmarty u. 35. szám alatti lakos bérlővel április 1-től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: április 1. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy Németh Mária Etelka védőnő már tavaly is szerette volna bérbe venni az egyik Rákóczi u szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást, most ismét beadta kérelmét a lakás kiutalására, továbbá a lakás általános felújítását is kéri. Jelenleg az ingatlannak van bérlője. (Kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a Rákóczi u szám alatti önkormányzati lakás kiutalási kérelmet elutasította, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 12

13 21/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Mária Etelka 9441 Agyagosszergény, Táncsics u. 12. szám alatti lakos védőnő önkormányzati lakás kiutalási kérelmét a Beled, Rákóczi u szám alatti lakás tekintetében elutasítja, mivel a lakásra a korábbi bérlő előbérleti jogával élve továbbra is kérte lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítását. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a kérelmezőt értesítse. Határidő: április 30. i) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy decemberében végezte a belső ellenőr a védőnői feladatellátás ellenőrzését. A jelentésből kitűnik, hogy az ellátotti létszámra sok a 2 védőnő, amit pl. körzetnöveléssel lehetne megoldani. (Belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy január 1-ével Rábakecöl megszünteti önálló védőnői körzetét. Az ügyben még tárgyalásokat kell folytatni, de összevonásra kerülne a beledi körzettel. A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 22/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést a védőnői feladatellátás tárgyában elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési vezetőt értesítse, és az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: június 30. j) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a polgármesteri hivatal és az önkormányzat pénzügyileg és szakmailag is elkülönül, többek között ezért van szükség az alapító okirat módosítására. (Alapító Okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13

14 23/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Beled Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosításnak megfelelően az Alapító Okiratot egységes szerkezetben a MÁK-nak küldje meg. Dr. Gál László jegyző Határidő: április 4. k) Döntés díszpolgári cím odaítéléséről A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2012.(III.29.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város lakosságának kezdeményezése és ajánlása alapján néhai Dr. Mórocz Jenő kutatóorvos és fogorvos részére a 2012-es évben posztumusz Beled Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz. Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntető címet, továbbá az erre a célra készített díszoklevelet, emlékplakettet és tárgyjutalmat a Pünkösdi Fesztivál és Vásár keretében a kitüntetett hozzátartozójának adja át. Határidő: május ) Egyebek - Telekvásárlásról való lemondás Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy kérelmező a testület által meghatározott feltételeket nem fogadta el. Telefonon beszélt kérelmezővel, aki szeretné, ha fenntartanák neki a területet, de jelenleg nem tud előszerződést sem kötni, mivel elsősorban pályázati pénzből szerette volna ezt megvalósítani. A nemzeti vagyonról szóló törvény kimondja, hogy az államnak elővásárlási joga van, ezért először őket kell megkeresni az ügyben, és nyilatkoztatni kell őket arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 14

15 Jakab Zoltán képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a munkalehetőség végett tartsák fenn részére a megvásárolni kívánt területet, és ezt tudassák kérelmezővel. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,30 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Szupinger Tamás jegyzőkönyv-hitelesítők Zsiray Dénes Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 15

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Turbók Attila Castrum Média Bt. képviselő és Dukai Zoltán ev., Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Turbók Attila Castrum Média Bt. képviselő és Dukai Zoltán ev., Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. augusztus 24-én (szerdán) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. július 29-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. december 19-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 1-jén (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. szeptember 5-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. május 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 67/2016. (V.27.) Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2015.01.21 i rendes testületi ülésről: 1/2015. (I.21.) számú határozat Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. Szám: 80-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. április 14-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. március 10-én. megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. március 10-én. megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. március 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2014.(III.10.) számú határozata A tiszasasi Alkony Gondozási

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 4. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a védőnői tevékenységéről Előadó: Németh Mária Etelka védőnő Nyitrainé Horváth Anita védőnő

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a védőnői tevékenységéről Előadó: Németh Mária Etelka védőnő Nyitrainé Horváth Anita védőnő Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben