TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon."

Átírás

1 TERVEZÉS /VÁZLAT/ A tervezés általános folyamata - Információ gyűjtés - Prognózis készítés ( a kiszámítható információk változása alapján) - Tervvariánsok készítése - Döntés ( választás a tervvariánsok közül) - Végrehajtás - Visszacsatolás Információk az üzleti terv elkészüléséhez A vállalalkozás/vállalat környezetének vizsgálata Makrokörnyezet - gazdasági környezet (kamatláb, beruházások, hitelek, infláció, árfolyam, vásárlóerő, munkakínálat, bérszínvonal) - technológia környezet - kormányzati, politikai környezet (törvények, vámpolitika, korlátozások, támogatások) - természeti környezet (erőforrások, adottságok) - társadalmi, kulturális környezet (fogyasztói piacok alakulása) Mikrokörnyezet - vevők - szállítók - szövetségesek - versenytársak Vállalati belső elemzés - SWOT analízis - külső tényező lehetőségek, veszélyek - belső tényezők erősségek, gyengeségek Erősségek Azok a belső tényezők, amelyekben a vállalatnak versenyelőnye lehet a piacon. Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon. Lehetőségek A külső környezetnek azon tendenciái, amelyek kedvező piaci pozíció elérését teszik lehetővé a vállalat számára. Veszélyek A külső környezetnek azok a tendenciái, amelyek kedvezőtlenek a vállalat számára.

2 A SWOT táblázat elemei Erősségek Mik az előnyeink? Melyek azok a pozitívumaink,amelyekre a támaszkodni tudunk a fejlesztés során? Mit csinálunk jobban, mint mások? Gyengeségek Mik a hátrányaink? Melyek azok a tényezők, amiben mások erősebbek nálunk? Mit csinálunk rosszabbul mint mások? Ránk vonatkozó pozitív megállapítások, sikertényezők, meghatározó jellemzőink felsorolása. Lehetőségek Milyen rajtunk kívül álló pozitív tényezőkre számíthatunk? Milyen külső lehetőségeket tudunk megragadni, kiaknázni a fejlesztés során? Ránk vonatkozó negatív megállapítások, hátráltató tényezők felsorolása. Veszélyek Melyek azok a külső változások, amelyek hátráltatják fejlődésünket? Mik veszélyeztetik céljaink megvalósulását? Külső környezetre vonatkozó pozitív megállapítások, sikertényezők felsorolása. Külső környezetre vonatkozó negatív megállapítások, hátráltató tényezők felsorolása. Vállalkozás: üzletszerű tevékenységre, azaz a vásárlói igények nyereségszerzés céljából történő kielégítésére irányul. A vállalkozás önálló gazdasági egység, profit elérésére törekszik, bevételeiből fedezi kiadásait, a gazdaság többi szereplőjével kapcsolatban van. Vállalat: az üzleti vállalkozás szervezeti keretét jelzi, a vállalkozás egy lehetséges szervezeti működési formája. A kis és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV törvény alapján: foglalkoztatottak száma alapján, éves nettó árbevétel alapján, mérleg főösszeg alapján mikro-, kis-, középvállalkozások vannak. Megnevezés Foglalkoztatottak száma Éves nettó árbevétel Mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás Kisvállalkozás 10 főnél kevesebb legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 50 főnél kevesebb legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg Középvállalkozás 250 főnél kevesebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg

3 Az euró forintra történő átszámításakor a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes, az MNB által megállapított középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni. Célmeghatározás: 1. célmeghatározása 2. akadályok tisztázása 3. információk gyűjtése, értékelése 4. alternatívák kidolgozása 5. alternatíva kiválasztása, döntés 6. terv végrehajtása 7. eredmények 8. cél kitűzése - A cél mindig egy konkrét területre vonatkozzon, legyen egyszerű és világosan megfogalmazott! - A cél az eredményre vonatkozzon, ne a cselekedetre! - A cél legyen mérhető, vagyis legyen egyértelműen eldönthető, elértük-e, vagy sem! - A célhoz mindig hozzátartozik a határidő! - A cél jelentsen kihívást, követeljen jelentős erőfeszítést, de megvalósítható legyen! + SMART-célok - Specific- pontos, meghatározott - Measurable- mérhető - Agreed megállapodáson alapuló, mellyel minden érdeklelt egyetért, közös a cél elérése érdekében végzett munka - Realistic - valósághű, világos - Timed időhöz kötött, időbeosztással rendelkező, a cél elérésének (tervezett) ideje, az egyes lépésekre szánt idő világosan meghatározásra kerül Pl. Nem jó célmeghatározás Megjegyzés Jó célmeghatározás A cél a profit maximalizálása. Célunk, hogy növeljük az eladás mértékét és az abból származó bevételt. Mennyi is az a maximum? A célról nem dönthető el, elérték-e vagy sem. Nincsen határidő. Mennyi legyen?a cél 2 területre is vonatkozik.az eladás növelése árcsökkenés útján is elérhető, az viszont csökkenti a bevételt. Nincs határidő. A profitcél ebben az évben 125 millió Ft elérése. Ebben a püi. évben az eladás- Ból származó bevételt 96M Ft-ról 112M Ft- ra kell növelni úgy, hogy közben az egységárnak el kell érnie a 240 Ft/ db-ot.

4 Célunk, hogy 15%- kal növeljük a hirdetési kiadásokat. Célunk, hogy az iparág legnyereségesebb vállalata legyünk. A hirdetés tevékenység és nem eredmény.az ezzel kapcsolatos célt mint az eredményként létrejövő plusz eladást kell megfogalmazni. Nem elég specifikus. Miben mérjük a nyereséget? Nem világos, hogy elérhető- e a cél. Célunk,hogy a hirdetési kiadások 15%-os növelésével piaci részesedésünket 12%-ról 19%-ra növeljük a jövő év végéig. 2éven belül el akarjuk érni,hogy az iparág legjövedelmezőbb vállalatai között legyünk 12%-os adózás utáni vagyonarányos nyereséggel. TERVEZÉS A tervezés: valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő módszerek, feltételek és elvégzendő feladatok meghatározása. A tervezés komplex, elemző, prognosztizáló, feltáró koncepció alkotó és javaslattevő tevékenység. A célok kijelölése és a feladatok megfogalmazása mellett meghatározza az elérésükhöz szükséges - személyi - műszaki - gazdasági - pénzügyi - szervezési - szervezeti feltételeket A tervezés alapfunkciója: - az erőforrások felhasználásának optimalizálása - tudatos jövőalakítás - a vállalkozás felkészítése a környezet hatásaira A tervezés időhorizontjai Hagyományos időfelfogás - évközi terv (1 éven belüli) - rövid távú terv (1 év) - középtávú terv (1-3 év) - hosszú távú terv (3év-) Modern időfelfogás (stratégiai tervezéshez tartozik, és a mikrokategóriákat tartalmazzák) - nagyon rövid időtáv: a megváltozott piaci körülményekre csak eladással vagy vétellel tud reagálni a vállalkozó - rövid táv: a megváltozott piaci körülményekre egy termelési tényező változásával tud reagálni a vállalkozó - hosszú táv: valamennyi tényező változására van lehetőség A tervezés más szempont szerinti csoportosítása

5 Stratégia tervezés: olyan tevékenység, melynek során a vállalkozás kialakítja hosszútávú koncepcióját Taktikai tervezés: a kitűzött célokat és az elérésükhöz alkalmas stratégiákat koncentrálják, kidolgozzák a vállalkozás, mint egész és egyes részrendszerek céljait, és meghatározzák az ezek eléréséhez szükséges erőforrások tevékenységét. Operatív tervezés: a végrehajtás eszköze, itt tervezik meg az erőforrások optimális felhasználást is (pl: gyártási folyamat, értékesítés tervezése) Tervezési filozófiák Optimalizáló tervezés: a lehető legjobb megoldások elérése a cél Kielégítő tervezés: elég jóra, de nem a legjobbra való törekvés a cél Adaptív tervezés: rendszerelméleten alapul - passzív adaptáció: úgy változik a rendszer, hogy az új környezetben is hatékonyan tudjon működni - aktív adaptáció: aminek hatására a környezet is megváltozik TERV TERV: írásbeli dokumentum, a jövőre vonatkozó döntések eredménye, amely számszerű és szöveges formában tartalmazza a szándékot. A terv a vállalkozás célját, fontosabb feladatait fogalmazza meg annak érdekében, hogy belső erőforrásait hatékonyan felhasználva a belső és a környezeti mozgásokhoz alkalmazkodni tudjon. AZ ÜZLETI TERV: a vállalkozás hosszú távú céljai, eredményelvárásai és tényleges lehetőségei közötti összhang megteremtésének az eszköze. Az üzleti terv elkészítésének a céljai: - tájékoztatás (életképes-e a vállalkozás) - a vállalkozás teljesítménynek értékelés - a vezetés információs rendszerének javítása - információszolgáltatás a hitelezők számára (befektetési lehetőségek) Alapkérdések - honnan indul a vállalkozás? - milyenek az adottságai? - hová akar lejutni és mennyi idő alatt? - milyen eszközök és források igénybevétele szükséges a célok eléréséhez? A jó üzleti terv legfőbb jellemzői - informatív, figyelemfelkeltő - körültekintő, pozitív jövőképet adó - kreatív, de a vállalkozás kockázatviselő képességét figyelembe vevő

6 - komplex szemléletű - tárgyilagos, reális, mértéktartó - szakszerű, a fontos ismeretekre épülő - meggyőző - jól szerkesztett, felépítése logikus, a lényeget emeli ki - közérthető, világos fogalmazású Az üzleti terv készítésének leggyakoribb okai: - cégalapítás - működő vállalkozás hatásfokjavítása - hitelfelvétel - pénzügyi befektetők megnyerése - új termék piacra vitele - exportpiaci célok - technológiafejlesztés, kapacitásbővítés - környezetvédelmi projekt megvalósítása - átalakulás - szervezetfejlesztés - két-vagy több vállalkozás összevonása - üzlethálózat fejlesztése - a marketingkommunikáció átalakítása - informatikai rendszer fejlesztése - beszállítói kapcsolatok változása - a vállalkozás eladása AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Nincs mindenki által elfogadott séma. Példa a sorrendre: Fedőlap Tartalomjegyzék 1. összefoglaló 2. bevezetés vállalkozás bemutatása, az anyag kb. 10%-a, váll. neve, címe, tulajdonosok és a váll. jogi formája, váll. tőkeösszetétele, a váll. forgalmának fontosabb adatai, bevétele, profitja 3. tevékenység leírása milyen termékeket, szolgáltatásokat hoz forgalomba a váll., mik a termékek, szolgáltatások jellemzői 4. marketing terv image, célzott piacszegmens (piac felmérése, célpiac kiválasztása, termék pozícionálása - vevők területi, demográfiai, társadalmi, gazdasági, magatartási megosztása) 5. működési terv méret, kapacitások, szolgáltatások, termékek, irodák, telephelye, személyzet, szakmai háttér bemutatása 6. szervezeti terv szervezeti felépítés, személyzeti politika, vezető és ellenőrző tevékenység 7. pénzügyi terv 8. függelék, mellékletek

7 Összefoglaló A teljes üzleti terv 1,5-3 oldalas összefoglalása. Ez alapvetően nem más, mint a kész üzleti terv kivonatolt része; tehát önállóan is értékelhető képet kell, hogy nyújtson a vállalkozásról, elképzeléseiről, az esetleges fejlesztésekről, annak várható eredményeiről, hatásairól. Az összefoglalónak tömören és meggyőzően kell megvilágítani az üzleti terv főbb pontjait, a vállalkozás természetét, a szükséges finanszírozást, a piac felvevőképességét és annak indoklását, hogy miért számíthat sikerre az üzlet. Bevezetés (a vállalkozás bemutatása) Célja inkább az üzleti tervnek, mintsem magának az üzletnek a bevezetése. Tartalmazza; - a vállalat teljes nevét, címét és telefonszámát - a vállalkozás nagyon rövid leírását - az alapítók illetve a cég képviseletét ellátó személyek adatat és elérhetőségét - a vállalkozás jogi formáját - a vállalkozás tőkeösszetételét - a vállalkozás telephelyének, leányvállalatainak megnevezése, címe - a vállalkozás forgalmának fontosabb adatai, bevétele, profitja - A terv bizalmas kezelésére, bizalmasságára való utalás A tevékenység leírása A vállalkozás és az iparág bemutatása. 1. az iparág bemutatása : Ágazati elemzés: - az általános gazdasági helyzet rövid jellemzése - múltbeli eredmények, trendek, kilátások, előrejelzések az iparágra vonatkozóan - a versenyhelyzet, ebből kifolyólag a versenytársak elemzése - a piac behatárolása, a célpiac kijelölése Az ágazati elemzés legfontosabb területei: - Mennyi volt az ágazat összes forgalma az elmúlt években? - Mekkora a várható növekedés ebben az iparágban? - Hány új cég alakult az ágazatban az elmúlt években? - Milyen új termékek jelentek meg az ágazatban az elmúlt időszakban? - Kik a közvetlen versenytársak? - Hogyan tudjuk elérni, hogy üzletvitelünk jobb legyen versenytársainkénál? - Az egyes versenytársak értékesítése növekvő, csökkenő, vagy változatlan? - Melyek az egyes versenytársak erős vagy gyenge pontjai? - Milyen a vásárlóközönségünk összetétele? 2. A vállalkozás jelenlegi, illetve múltbeli tevékenységének bemutatatása: - a kínálat jellegének megismertetése - a vállalkozás általános bemutatása; melynek során alapkérdések: - Milyen terméket szolgáltatást hoz forgalomba a vállalkozás? - Melyek a termékek, szolgáltatások jellemzői? - Termék esetében, milyenek a fizikai tulajdonságai, műszaki-gazdasági- üzemeltetési paraméterei?

8 - Szolgáltatás esetén a felhasználók számára nyújtott előnyöket, a biztonságot, a kényelmet emelik ki. - Tartalmaznak-e a termékek, szolgáltatások szabadalmat, ill. védjeggyel védettek-e? - Milyen területre terjed ki az értékesítési, szolgáltatási tevékenység? - Milyen típusú ügyfeleket szolgál ki, illetve kíván kiszolgálni a vállalkozás? Működési tervfejezet (alapkérdések) Méret, kapacitások, termékek-, szolgáltatások bemutatása, irodák, telephelyek, személyzet, szakmai háttér bemutatása. A termelési (szolgáltatási) folyamat, termelő berendezések (technológia) bemutatása, leírása. Alapanyag szállítók, partnerek, alvállalkozók bemutatása. A működési költségek alakulásának bemutatása. - Mik a termékek és/vagy szolgáltatások? - Gyártási, feldolgozási, szolgáltatási technológiai bemutatása. - A működés helyszínének megjelölése. (Új vagy régi, saját tulajdonban van vagy bérelt?) - Elválik-e a működés székhelye, illetve telephelye? - Vannak-e speciális előírások a működéssel kapcsolatban? - Kutatás-fejlesztéssel kapcsoltban végrehajtott, vagy tervezett tevékenységek (pl. gyártmányfejlesztés, gyártásfejlesztés) - Az alaptevékenység ellátásának menete (mind termelésorientált, mind pedig kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások esetében más-más szempontok figyelembe vételével) - A termékek és/vagy szolgáltatások minőségi garantálásának mértéke. - A termékek és/vagy szolgáltatások védelme szabadalmak, licencek, márkavédjegyek vagy szerzői jog érvényesítése útján. - A vállalkozás háttérműködését stabilabbá tévő vagyonbiztosítások és/vagy felelősségbiztosítások megléte. - A működéshez alapvetően szükséges információs rendszer megléte, illetve a pénzügyi és számviteli rend kialakítása. A vállalati működési kört vizsgálhatjuk: - horizontálisan - vertikálisan - mélységében Horizontális vizsgálat esetén azt keressük, hogy melyek azok a vállalat eddigi tevékenységi körébe (profiljába) illő termelési, szolgáltatási ágak, amelyekkel a jövőben foglalkozni kívánunk. A működési kör horizontális alakításakor új terméket, új technológiákat, új szolgáltatásokat vezethetünk be, vagy éppen azok körét szűkíthetjük, de csak a meglévő tevékenységi körben. Pl. autógyár motorkerékpárt is elkezd gyártani. Vertikális elemzéskor azokat a termelési-szolgáltatási ágakat keressük, amelyek leginkább megfelelnek a vállalat adottságainak. Vertikális működési kör bővülés, ha a vállalat eredeti tevékenységi körét a termelés megelőző, vagy követő fázisával egészítjük ki. Pl autó-összeszrelő műhely alkatrészek gyártásával is elkezd foglalkozni Mélységében vizsgáljuk a működési kört, ha a vállalatnál zajló tevékenységeket szakmai feladatközök szerint elemezzük. A vállalat legfontosabb feladatkörei a következők: - kutatás - fejlesztés - alaptevékenység (termelés, kereskedelem, szolgáltatás stb.,) - értékesítés

9 Szervezeti terv: - tulajdonforma (annak indoklása; miért erre a tulajdonformára esett a választás) - tulajdonostársak, vagy főrészvényesek - a vezetők hatásköre, szakmai háttérre való utalás (+ önéletrajz a mellékletben) - munka- és felelősség megosztása, megoszlása a vállalkozáson belül szervezeti ábra (amennyiben lehetséges A vállalat szervezeti felépítése lehet: - lineáris: van egy vezetője a vállalkozásnak és minden szakmai területnek résztvevője - funkcionális (tevékenységek szerinti vezetés): a vállalkozás által folytatott tevékenységnek vannak részvezetői - divizionális szervezet: a funkcionális szervezet növekedése folytán a decentralizálás eredményeként alakul ki. A tevékenységek közvetlen irányításába a vállalatvezetőség nem avatkozik be, henem felosztja a munkaterületeket, és azokat a világosan rögzített stratégiákkal koordinálja. - mátrix típusú szervezet: benne a dolgozók mindegyike duális irányítással működik, vagyis kettős alárendeltségben tevékenykedik. A dimenziók érintkezési pontjai egyben döntési pontokat jelentenek. Sok az átfedés, a döntéseket hosszú idő után tudják meghozni ( mindenki mindenért felel ) VÁLLALATVEZETÉSI SZEMLÉLETEK - Termeléscentrikus - Értékesítés- (piac) centrikus Vállalatvezetési szemlélet Termeléscentrikus 1. A termelési igényeket tekinti elsődlegesnek 2. Meglévő gyártmányok és technológiák fejlesztése 3. Későn veszi tekintetbe a piaci igényeket, azokra későn reagál. 4. Az önköltség az elsődleges, annak alakulására helyezi a hangsúlyt. 5. A meglévő piacok magatartását tekinti alapvető célnak 6. Rugalmatlan, merev, konzervatív vezetési szerkezet és vezetési stílus jellemzi. szemlélet súlypontjai Értékesítés- (piac-) centrikus 1. A piac igényeiből indul ki. 2. Új gyártmányok fejlesztése. 3. A vásárlói igényeket mindinkább érvényesíti. 4. A piaci ár, az elérhető árbevétel érdekli. 5. Új fogyasztók, felhasználók szerzésére törekszik. 6. Rugalmas, alkalmazkodó vezetési stílus jellemzi. MARKETING A marketing a vállalat stratégiáján alapuló, piacközpontúan szervezett üzletpolitikából kiinduló szemlélet (vállalati magatartásforma), vezetési mód és ezen nyugvó tevékenységrendszer. A marketing angol szó, igazi magyar megfelelője nincs, lényegében piacszervezést jelent, vagyis a piaci igények feltárását, elemzését értjük rajta. Marketing terv: a piaci helyzetet és lehetőségeket, a vállalat piaci pozícióját tárgyalja az üzleti terven belül. Ebben a tervfejezeten belül kerül áttekintésre a piac legfontosabb jellemzői, a várható fejlődés trendje, a konkurencia helyzete. Ezek függvényében kerül felállításra az un. értékesítési prognózis.

10 Részei: - piac jellemzői - piackutatás - image, célzott piacszegmens - beszállítók - értékesítési csatornák, promóció - árak Marketing-mix: A marketing tehát magába foglalja azokat az eszközöket, amelyek a vállalat értékesítési céljainak elérését segítik elő. A marketing működésének négy fő területét nevezik marketingmixnek: 1. az ár (elemzés, áralkalmazás), 2. a termék (minőség, termékváltozatok, csomagolás), 3. a termék értékesítésének helye (hol juthatunk hozzá, milyen a terítése stb.) és 4. a reklám (hogyan érhető el a fogyasztó, hogyan mutatható be a termék legelőnyösebben stb.). Marketing MIX elemei: Termék(product): terméktervezés termékfejlesztés termékpozicionálás piaci bevezetés, kivonás designe Értékesítés (place): tervezés logisztika hálózatépítés készletezés Ár (price): költségvizsgálat ármeghatározás költséghelyettesítés, hitel, engedmények, árrugalmasság vizsgálata Reklám (promotion): hirdetés PR, eladásösztönzés reklámeszközök, reklámhatás, hatékonyságvizsgálat A marketing szakemberek a marketing mixet mint a 4P -t emlegetik, a négy fogalom angol kezdőbetűje alapján (product, price, place, promotion). Ehhez azonban gyakran hozzáteszik az 5. P-t, a személyes eladást (personal selling) A modern vállalkozások marketing tevékenysége napjainkban már 10 P-ben fejeződik ki. A fent felsorolt 5 P-n kívül tartalmazza még: - csomagolás és márkázás ( Packing and branding ) - marketing személyzet ( Personal ) - jól megválasztott üzleti partnerek ( Partners

11 - az értékesítést követő visszacsatolása az információknak ( Past-sale feedback ) - a marketing akciók időszükségletének összehangolása ( Passing time ) A marketing-mix elemeinek alkalmazása az értékesítés és a termelés tervezési kérdéseivel összekapcsolva kerül bemutatásra. Ezek a kérdések a következők: - Mit gyártson és értékesítsen a vállalat? - Kinek gyártsa és értékesítse a vállalat a termékeit? - Mennyit gyártson és értékesítsen a vállalat? - Mennyiért értékesítsen a vállalat? - Mennyiért gyártson a vállalat? - Hogyan értékesítésen a vállalat? - Hol értékesítsen a vállalat? 1. Termék: terméktervezés termékfejlesztés termékpozicionálás piaci bevezetés, kivonás designe Termékpolitika: A marketing-mix hosszú távon ható eleme; kijelöli a vállalati profilt és a piacokat. A marketing felfogás szerint: a termék olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. Főbb termékcsoportok: - tömegcikk - szakcikk - luxuscikk - impulzuscikk A vállalati termékpolitika meghatározza, hogy a vállalat az adott időszakban milyen termékek előállításával, illetve forgalmazásával foglalkozzon. A termék életgörbéje A termék már azelőtt létezik, mielőtt találkoznánk vele a piacon. Az innovációs ötlettől a piacra vezetésig hosszú folyamat eredménye. A termék életgörbéje egy termék piaci pályájának volumenfüggvény, amely az egyes években értékesített termék alakulását mutatja.

12 forgalom TERMÉK ÉLETGÖRBE bevezetés növekedés érettség hanyatlás I D Ő Termék életgörbe és a marketing kapcsolata: Stádium Forgalom Profit Verseny bevezetés növekedés érettség hanyatlás növekszik növekszik a csúcson csökken negatív, de nő a csúcson csökken csökken kicsi növekszik intenzív csökkenő A vállalat termékszerkezetének bővítése (diverzifikáció): - horizontális; olyan termékeket kezd gyártani a vállalat, amelyet eredeti tevékenységi körébe be tud illeszteni - vertikális; eddig gyártott termékhez kapcsolódó (kiegészítő) gyártmány előállításába kezd - laterális; olyan termék gyártását jelenti, amely nem hozható kapcsolatba a vállalat eddigi működési körével 2. Értékesítés (place): tervezés logisztika hálózatépítés készletezés

13 Értékesítési rendszeren a terméknek a termelőtől a fogyasztóig, vagy felhasználóig történő eljuttatását végző szervezeteket, illetve azok által ellátott funkciókat értjük. Az értékesítési rendszerben a termék, az áru tulajdonjoga, a pénz (az áru ellenértéke), illetve információ áramlik. Az értékesítési rendszer funkciói; tranzakciós, logisztikai, és áruforgalmat támogató Az értékesítési út kiválasztását befolyásoló tényezők: Költségek, a termék jellege, a piac jellemzői, a lehetséges közvetítők A belföldi kereskedelem értékesítési útjai: Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó - Klasszikus út; Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó - Tranzit út; A termék közvetlenül a kiskereskedőhöz kerül, de a nagykereskedő bizonyos funkciókkal bent marad a rendszerben (a termék fizikailag nem jut el a nagykereskedőhöz) Termelő Kiskereskedő Fogyasztó - Művi út; Termelő Kiskereskedő Fogyasztó - Demigrosz út; Termelő Nagykereskedő Fogyasztó - Közvetlen értékesítés: Termelő Fogyasztó 3. Reklám (promotion): hirdetés PR, eladásösztönzés reklámeszközök, reklámhatás, hatékonyságvizsgálat Marketingkommunikációs elemek hatékonysági sorrendje (promotion) fogyasztói cikkek piaca - reklám - vásárlásösztönzés - személyes eladás - public relations termelőeszközök piaca - személyes eladás - vásárlásösztönzés - reklám - public relations 4. Ár (price): költségvizsgálat ármeghatározás költséghelyettesítés, hitel, engedmények, árrugalmasság vizsgálata Ár: az áru (termék, vagy szolgáltatás) pénzben kifejezett ellenértéke, azaz az a pénzmennyiség, amiért egy adott (meghatározott mennyiségű és minőségű) áru megvehető, illetve eladható.

14 Az ár és a kereslet kölcsönös összefüggése fordított irányú. Árérzékenység: azt jelenti, hogy a vevőt vásárlási döntéseiben milyen mértékben befolyásolja az ár. Árrugalmasság = a forgalom változása százalékban / az ár változása százalékban Egy százalék árváltozásra hány százalék forgalomváltozás jut. Ha 1-nél kisebb érték; akkor a termék kereslete az árváltozásra rugalmatlanul reagál Ha 1-nél nagyobb érték; akkor a termék kereslete az árváltozásra rugalmasan reagál. Árképzési elvek: - költségorientált árképzés (haszonkulcs elve); a felmerülő költségekből vezetik le az értékesítési árat, úgy hogy előre meghatározott százalékot mint elvárt nyereséghozamot rátesznek a költségekre és így kapják meg az eladási árat. Árrés-szorzó = (Árrés / Nettó beszerzési ár) x 100 Árrés-szint = (árrés / nettó eladási ár) x100 Árrés-szorzó = árrés-szint x 100 / 100 árrés-szint - keresletorientált árképzés (elismert érték elve): a költségeket igazítjuk a vevők által elismert árhoz - konkurenciaorientált árképzés (versenytársakhoz igazodó árképzés): az árat alapvetően a versenytársak áraihoz igazodva alakítjuk Árstratégiák a piaci életgörbe különböző szakaszaiban 1. A piaci bevezetés időszakában - magas induló ár (árszint): - gyors lefölöző stratégia - lassú lefölöző stratégia - alacsony induló ár - gyors behatoló stratégia - lassú behatoló stratégia - közepes szintű induló árak 2. A növekedés és érés időszakában - árcsökkentés (ha a magás áron már csökken a kereslet, vagy ha megjelenik a konkurencia a piacon - védekező jellegű árcsökkentés - támadó jellegű árcsökkentés - áremelés - kihívó jellegű áremelés - árfelhajtás 3. A telítődési szakaszban - árcsökkentés 4. Hanyatlás időszaka - árleszállításai akciók Az árnak fedezetet kell nyújtania:

15 - a tényleges termelést megelőző költségekre (pl. kutatás-fejlesztés, szabadalomvásárlás stb.) - a termelés összes felmerülő (állandó és változó) költségétre - az árban meg kell térülnie az értékesítés és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok (piackutatás, reklám stb.) ráfordításainak - megfelelő nagyságrendű nyereséget kell biztosítania - tartalékok képzését is fedeznie kell Piactípusok Jellemzők Tökéletes verseny Tökéletlen verseny szabad monoplisztiku oligopólium monoplólium versenypiac s verseny vállalatok száma sok sok kevés kevés termékek jellege homogén differenciált homogén vagy homogén differenciáli árbefolyásolás nincs korlátozott jelentős kizárólagos lehetősége piacra lépés könnyű könnyű nehéz nehéz vagy körülményei lehetetlen példák: zöldség, gyümölcs piac vendéglátás számítástechnik a közművek A piacszegmentáció fázisai - piac felmérése; a piac meghatározása méret, típus, egyéb sajátosságok szerint, a piac részekre bontása - célpiac kiválasztása; egyes részek által nyújtott lehetőségek vizsgálata, egy vagy több szegmens kiválasztása - termékpozicionálás; a kiválasztott szegmens(ek)ben (célpiac) az értékesíteni kívánt termék pozicionálása, marketing-mix kidolgozása PÉNZÜGYI TERVEZÉS A pénzügyi tervezés az a folyamat, illetve eljárás, amelynek során a gazdasági döntések összes hatását mérlegelik. A pénzügyi tervezés feladata a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának biztosítása. A vállalkozás pénzügyi menedzsmentjének feladata a befektetett tőke jövedelemtermelő képességének kihasználásával növelni a vállalkozás értékét. A pénzügyi tervezés munkafázisai Információgyűjtés: számviteli információs rendszerek, éves beszámoló, belső kimutatások, stb. Bázisvizsgálat: összegyűjtött információk feldolgozása. A bázis időtartama attól függ, milyen hosszú lesz a tervezési időszak. Tervvariánsok összeállítása Végleges terv elkészítése

16 A tevékenység összehasonlítása a pénzügyi tervben kitűzött célokkal (nem csak az időszak végén, hanem folyamatosan!) Vezetői döntések A vezetői döntések két csoportra oszthatók: Befektetési döntések Finanszírozási döntések A befektetés a vállalkozás pénzeszközeinek lekötése nyereség elérésének reményében. A finanszírozási döntések körébe a folyamatos működés finanszírozásával kapcsolatos vezetői döntések tartoznak. Befektetések csoportosítása Hosszú távú befektetések: tárgyi eszközökbe, tartósan lekötött forgóeszközökbe, más vállalkozások részben vagy egészben történő megvásárlása, hosszú lejáratú értékpapírokba fektetett pénzeszközök. Rövid távú befektetések: nem tartósan lekötött forgóeszközök, mobil értékpapírokba fektetett pénzek. A vállalkozás hosszú távú befektetési lehetőségeinek elemzését és a befektetési alternatívák közötti választást tőke-költségvetésnek nevezzük. Finanszírozási lehetőségek Önfinanszírozás A tárgyévi mérleg szerinti eredmény felhasználása Idegen tőkével való finanszírozás Hitelek, vissza nem térítendő források A pénzügyi tervezés tehát a befektetési és finanszírozási döntések együttes hatásainak végiggondolása. Hosszú távú pénzügyi döntések A hosszú távú pénzügyi döntések keretében különböző finanszírozási stratégiák alakíthatók ki. Szolid finanszírozási stratégia: a tartós eszközöket tartós forrásokkal, míg az átmeneti eszközöket átmeneti forrásokkal finanszírozzuk. Konzervatív finanszírozási stratégia: az átmeneti eszközök egy részét is tartós forrásokból finanszírozzuk. Előnye a biztonság, hátránya a költségesebb finanszírozás. Agresszív finanszírozási stratégia: az átmeneti eszközökön túl a tartós eszközök egy részét is átmeneti forrásokkal finanszírozzuk. Olcsóbb, viszont kockázatosabb. A rövid távú pénzügyi tervezés az adott év Mérlegének Eredménykimutatásának előrejelzésére Pénzáramlásra (Cash-flow) Likviditás kezelésre vonatkozik.

17 PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi terv az üzleti terv azon része, amely meghatározza a vállalkozás pénzügyi stratégiáját, leírja a cél elérésének módját és a stratégia követelményeit. Felvilágosítást ad arról, hogy a gazdálkodó hogyan kívánja biztosítani a likviditást (folyamatos fizetőképesség) /vagy/ A pénzügyi terv a vállalkozás mérlege, eredmény-kimutatása és egyéb kimutatásai felhasználásával, illetve makroökonómiai és ágazati előrejelzések figyelembevételével készült olyan összeállítás, amely megfogalmazza a vállalkozás pénzügyi stratégiáját, leírja a cél elérésének módját. A PÉNZÜGYI TERV RÉSZEI - előzetes jövedelemterv - fedezeti pont elemzés - előrejelzett mérleg - pénzforgalmi terv A saját részre készített pénzügyi tervnek az alábbi alapvető kérdésekre kell választ adnia: - Mekkora tőkére lesz szükségem? - Mennyi lesz a várható eredmény? - Mikor válok nyereségessé? - Hogyan áramlik a pénz a vállalkozásban? A pénzügyi tervről általában: - a pénzügyi terv adatai az üzleti terv többi részében leírtakból következnek - többféleváltozatot célszerű készíteni (pesszimista, realista, optimista változat) évre célszerű általában a részletes tervet kidolgozni - érdemes követni aktualizálni az adatokat

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben