Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag"

Átírás

1 Üzletszabályzat Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag Érvényes: június 11-től visszavonásig

2 Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata alapján jogosult nyújtani. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatások nyújtására jogosult: hitel és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelésvásárlást is; pénzügyi lízing. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének I-1901/2001. számú határozata alapján jogosult végezni. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult: pénzügyi lízing. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a továbbiakban együtt: ERSTE LEASING. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. A jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós (a továbbiakban együtt: Felek) eltérő tartalmú kikötése hiányában az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós közötti minden olyan üzleti kapcsolatra, amelynek keretében az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatást nyújt Az Üzletszabályzat alkalmazásában Adósnak (a továbbiakban: Adós) minősül mindenki, akivel az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatás (hitel és/vagy pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing stb.) nyújtására szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt, vagy ilyen szerződés keretében, ilyen szerződés megkötése céljából bármilyen módon közreműködik Az ERSTE LEASING az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályokat általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) határozza meg. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat között ellentmondás van, az Általános Szerződési Feltételek az irányadó Az Üzletszabályzat rendelkezései valamennyi Szerződés szerves részét képezik, az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamennyi vonatkozásában irányadóak, ha a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. Amennyiben a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók a jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés kivételével, mely jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés vonatkozásában a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett erre irányuló rendelkezése hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni: Forrásköltség (forráskamat) áthárítás joga: Az ERSTE LEASING az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változás(oka)t. A Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ellentétes vagy erre vonatkozó rendelkezése hiányában, az ERSTE LEASING jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változásokat. Refinanszírozási hitel: Az ERSTE BANK Nyrt. vagy harmadik személy által az ERSTE LEASING részére nyújtott hitel (kölcsön). A forrásköltség (Szerződésben vagy Általános Szerződési Feltételekben meghatározott) Devizanemenkénti változását (amennyiben a forrásköltség-áthárításra az Adóssal szemben sor kerül) az ERSTE LEASING köteles kimutatni az Adós kérésére az Adóssal szemben Díjak, Díjváltoztatás A Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó mindenkori díjakat, a díjak számítási módját, összegét, felső határát a Hirdetmény részét képező mindenkori Díjjegyzék tartalmazza. A Díjjegyzék forintban meghatározott díjelemeit az ERSTE LEASING különösen jogosult a Magyar Köztársaságban a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján erre jogosult hatóság (szervezet) által közzétett mindenkori, az előző naptári évre vonatkozóan meghatározott éves, átlagos fogyasztói árindex (infláció) arányában megváltoztatni, az erre vonatkozó adat hivatalos közzétételét követően. A postai készpénzátutalási megbízások költségei a postai szolgáltató mindenkori díjai alapján kerülnek meghatározásra Értesítések, Felmondási jog Az ERSTE LEASING az 1.4. ponton alapuló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Hitelintézeti Törvény) szerint fogyasztónak minősülő Adós számára kedvezőtlen változtatásokról, a változtatás mértékének meghatározásával, a változtatás hatálybalépését legalább hatvan (60) nappal megelőzően, Hirdetményt tesz közzé és a változtatásról az Adóst a Szerződésben vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, közvetlen, figyelemfelhívó levélben is értesíti. A Hirdetményben meg kell jelölni a módosítás okait és azt, hogy melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ilyen módon meghatározott, az Adóst terhelő teljesítési (fizetési) kötelezettség a Szerződésben és az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kamatfizetéssel/költségviseléssel/díjfizetési kötelezettséggel egyidejűleg esedékes. A Hitelintézeti Törvény szerint fogyasztónak minősülő Adós az 1.4. ponton alapuló, Adós számára kedvezőtlen változtatás esetén, a változtatás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés díjmentes felmondására, mely esetben (a Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek eltérő rendelkezése hiányában) az Adós (a Szerződésben, illetve az Általános Szerződési Feltételekben, ezek hiányában az Üzletszabályzatban rögzített határidők megtartása mellett) jogosult a 8/2

3 teljes (az Adós számára kedvezőtlen változtatással érintett) Szerződésen alapuló fennálló tartozását a soron következő kamatfizetési napon vagy azt követően legkésőbb 45 napon belül a változtatásban foglaltak Adóssal szembeni érvényesítése nélkül, előtörleszteni, mely előtörlesztéssel a Szerződés megszűnik. A Hitelintézeti Törvény szerint nem fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Szerződés esetén, az 1.4. pont alkalmazása (a Szerződésben és/vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok figyelembe vételével) olyan módon történik, hogy a változtatást, a változtatás hatálybalépését tizenöt (15) nappal megelőzően, Hirdetményben kell közzétenni. A Szerződés megszűnésének eseteit, az elszámolás rendjét egyebekben a Szerződés vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák Az ERSTE LEASING jogosult a részéről kockázatvállalással járó ügylet teljesítését megelőzően arról értesíteni az Adóst, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben az ERSTE LEASING részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a pénzpiacokon felmerülő zavarok vagy makrogazdasági és/vagy nemzetgazdasági folyamatok miatt nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el (elérhetetlenség), az ERSTE LEASING ilyen esetekben jogosult az Adósnak más devizanemben (elsősorban forintban /HUF/) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Adós él a felajánlott lehetőséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelő dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben az Adós az alternatív teljesítést nem fogadja el, az ERSTE LEASING a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szerződés az Adós részére lehetőséget biztosított különböző devizák közötti választásra illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik, úgy az Adós választási lehetősége az elérhetetlenség fennállása alatt a Szerződésben fennmaradó többi devizára korlátozódik, és az ERSTE LEASING nem köteles újabb devizanemekben történő kockázatvállalást felajánlani Jogellenesség esete áll fenn akkor, ha bármely időpontban akár az ERSTE LEASING, akár az Adós részéről jogszabályba ütközik vagy ütközne a Szerződésben foglalt bármely vagy összes kötelezettség vagy jogosultság fenntartása, teljesítése vagy végrehajtása, illetve akár az ERSTE LEASING, akár az Adós bármely, a Szerződésből eredő kötelezettsége vagy jogosultsága érvénytelen, kikényszeríthetetlen lenne vagy azzá válna. Amennyiben az előzőekben körülírt bármilyen alapon jogellenesség esete következne be, akár az ERSTE LEASING, akár az Adós kötelesek együttműködni, hogy a Szerződést közös megegyezéssel úgy módosítsák, hogy a Szerződés alapján fennálló kötelezettség jogellenességét, érvénytelenségét, illetve kikényszeríthetetlenségét megszüntessék. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, Felek kötelesek a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint eljárni, lehetőség szerint az eredeti állapotot helyreállítni és a Felek közötti, a Szerződésen alapuló jogviszonyt megszüntetni Előre nem látható és nem tervezhető körülmények esetén az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak átmeneti alkalmazására és/vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett. Az ERSTE LEASING a Hirdetmény megjelenésével egyidejűleg a változásokról a PSZÁF-ot értesíti. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények akkor állnak fenn, ha jogszabályváltozás és/vagy a bankközi hitelkamatok és/vagy a jegybanki alapkamat és/vagy az állampapírok-, illetve a pénzpiaci kamatok és hozamok alakulásának változásai és/vagy az infláció mértékének és/vagy a fogyasztói (fogyasztási) árindexnek a változása és/vagy a pénzügyi intézmények prudens működésére vonatkozó jogszabályi szabályok, valamint likviditási, jövedelmezőségi és eszköz-forrás menedzselési, jogszabályi vagy egyéb előírások és/vagy a Magyar Köztársaság országkockázati besorolását megtestesítő nemzetközi gazdasági mutatók (így különösen: CDS /Credit Default Swap/), egyéb gazdasági mérőszámok/adatok (így különösen: Country Spread) a refinanszírozási költséget/kamatot illetően változnak, annak változtatását szükségessé teszik, vagy az ERSTE LEASING részéről előre nem látható, nem tervezhető és az ERSTE LEASING-et önhibáján kívül terhelő egyéb többletköltséget okoznak. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények, melyek alapján az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak alkalmazására, vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett, az alábbiak: az ERSTE LEASING tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, (jegybanki) rendelet vagy az ERSTE LEASING-re kötelező egyéb szabályok, illetőleg hatósági előírások megváltozása; a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely különösen lehet: az ERSTE LEASING forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- (refinanszírozási) vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett, a Magyar Köztársaságra vonatkozó országkockázati mutató negatív irányú változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindex (infláció) változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Magyar Köztársaság által kibocsátott éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása; az Adósért vállalt kockázatok tényezőinek az ERSTE LEASING-re nézve kedvezőtlen változása, ideértve az Adós és/vagy biztosítékot nyújtó jogalany fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást; az ERSTE LEASING szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatban, az ERSTE LEASING működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen: az ERSTE LEASING által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok használatáért, illetőleg bérletéért fizetett/fizetendő költségek hátrányos változása, 8/3

4 az ERSTE LEASING dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai működési feltételeinek hátrányos változása, az ERSTE LEASING számítástechnikai, illetőleg adatvédelmi alkalmazási követelmények változásából eredő költségeinek hátrányos változása, az ERSTE LEASING-et érintő, a postai-, távközlési-, internet- szolgáltatások feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, az ERSTE LEASING részére külső szolgáltató vagy az ERSTE BANK Nyrt. által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Hitelintézeti Törvény rendelkezései irányadók Az Üzletszabályzat az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos valamennyi olyan, a kifüggesztés napját megelőzően hatályba lépett Szerződés tekintetében is, ahol a korábbiakban hatályos Üzletszabályzat az Üzletszabályzat hatályba lépése előtt hatályba lépett Szerződések tekintetében az Üzletszabályzat hatályba lépését nem zárta ki A mindenkori hatályos Üzletszabályzat nyilvános, a meghirdetett üzleti órák alatt az ERSTE LEASING ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben, valamint az ERSTE LEASING minden olyan képviselőjénél, aki jogosult az ERSTE LEASING képviseletében szerződést kötni, bárki megtekintheti. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, illetve a Szerződés megkötésekor az Adós külön kérése nélkül is díjtalanul átadja az Adósnak az Üzletszabályzat egy példányát. 2. Kapcsolattartás 2.1. Együttműködési kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni Értesítési, tájékoztatási kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztatják egymást a fennálló üzleti kapcsolatuk, így különösen a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról Az ERSTE LEASING amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik minden év január 31. napjáig írásban értesíti az Adóst az előző naptári év december 31-én fennálló tőketartozásáról. Az Adós írásbeli kérésére a pont szerinti Hirdetményben közzétett díjjegyzékben megjelölt díj ellenében az ERSTE LEASING az éves kimutatáson kívül eseti kimutatást készít az Adós részére Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni az Üzletszabályzat 3.3. pontjában megjelölt szerződés nyomtatványon feltüntetett bármely adata megváltozásáról. Ha az Adós olyan szervezet, amely a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) hatálya alá tartozik, köteles a cégjegyzékben nyilvántartott adatai változásáról haladéktalanul értesíteni az ERSTE LEASING-et a cégbíróság változásbejegyzést elrendelő végzése másolatának megküldésével Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et késedelem nélkül értesíteni, ha a következő események bármelyike bekövetkezett, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált: a) a Szerződés teljesítésének biztosítására az ERSTE LEASING javára alapított biztosíték értéke jelentősen csökken (jelentős értékcsökkenésnek számít különösen: ha a biztosíték értéke a Szerződés megkötésekor az ERSTE LEASING által meghatározott biztosítéki értékhez képest bármely okból legalább 10 %-kal csökken), érvényesíthetőségének feltételei jelentősen romlanak (jelentős romlásnak számít különösen az érvényesíthetőség szempontjából, ha a biztosíték eltűnik, megrongálódik, megszűnik vagy megsemmisül); b) az Adós ellen felszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, az Adós felszámolási eljárást kér maga ellen, illetve az Adós csődeljárás vagy végelszámolás megindítását kezdeményezi; c) az Adós a lejárt adó-, illeték-, vagy járulék fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett; d) az Adós vagyoni helyzetében egyéb olyan kedvezőtlen változás következik be, amely jelentősen veszélyezteti a Szerződés Adós általi teljesítését (kedvezőtlen változásnak minősül különösen minden olyan tény vagy körülmény, ami az ERSTE LEASING követelésének Adós általi kielégítését veszélyezteti /például: munkaviszony megszűnése, rendszeres jövedelem elvesztése, családi (személyi) állapot megváltozása, minden esetben akkor, ha a változás a Szerződés teljesítésére bármilyen módon kihatással van, vagy lehet/); e) az Adós jogutódlás nélküli vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el; f) a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja vagy hivatalból törli a cégjegyzékből Az Adós köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tárgyévet követő május 31-ig megküldeni az ERSTE LEASING részére A tájékoztatással, értesítéssel kapcsolatos költséget az a fél viseli, akinél a tájékoztatási, értesítési kötelezettség felmerült. Az Adós a Szerződésben, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottakon túl pótlólagos tájékoztatást kérhet az ERSTE LEASING-től a Szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges keretek között. A pótlólagos tájékoztatás költsége a Felek eltérő megállapodása hiányában az Adóst terheli Az Üzletszabályzat jelen 2.2. fejezetében meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettségnek az Adós részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Az értesítés módja A Felek a Szerződéssel, a biztosítéki szerződéssel, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel, valamint az Üzletszabályzattal kapcsolatos, a másik félhez intézett minden értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot, kérést, 8/4

5 észrevételt, panaszt írásban kötelesek megtenni. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, az Adós megfelelő azonosítása után, telefonon tájékoztatást adhat az Adósnak olyan kérdésekben, amelyek az Adósnak a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik Az ERSTE LEASING az Adós részére szóló értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot (a továbbiakban együtt: Iratok) az Adós által megadott címre postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg. Az ERSTE LEASING az Iratokat általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az ERSTE LEASING nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Adós pontatlan címet vagy nevet adott meg, illetve a címe időközben megváltozott, és erről elmulasztotta az ERSTE LEASING-et értesíteni, és emiatt az Iratok kézbesítése elhúzódik vagy eredménytelen. Az ERSTE LEASING a Szerződés megszüntetésével vagy annak kilátásba helyezésével kapcsolatos, joghatállyal bíró küldeményeket postai ajánlott/tértivevényes küldemény formájában is legalább egy alkalommal megkísérli eljuttatni az Adós részére Az ERSTE LEASING az Adósok széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) útján tesz eleget. Az ERSTE LEASING a Hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben függeszti ki. A Hirdetményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amely közvetlenül követi azt a munkanapot, amelyen a Hirdetmény kifüggesztése az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében megtörtént Az Adós az ERSTE LEASING részére szóló Iratokat postai úton köteles megküldeni az ERSTE LEASING székhelyére, vagy személyesen köteles átadni az ERSTE LEASING képviselőjének az ERSTE LEASING ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. Az ERSTE LEASING jogosult elfogadni, hogy az Adós telefaxon tegyen eleget értesítési, tájékoztatási kötelezettségének, de egyúttal kérheti az értesítés, tájékoztatás postai úton történő megerősítését. Ebben az esetben, ha a postai úton történő megerősítés az ehhez szükséges legrövidebb időn belül az ERSTE LEASING-hez nem érkezik meg, akkor az ERSTE LEASING úgy tekintheti, hogy az Adós az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget Ha az Adós által az ERSTE LEASING-től várt valamely értesítés például a havi számla nem érkezett meg, az Adós köteles annak az időtartamnak letelte után, amin belül az értesítésnek rendes körülmények között meg kellett volna érkeznie, az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni. Rendes körülmények között a küldemény legkésőbb az adott, Adóst terhelő kötelezettség esedékességének napján megérkezik az Adóshoz. Az Adós e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért az ERSTE LEASING nem felel. 3. Az Adós, illetve képviselőjének azonosítása 3.1. Az ERSTE LEASING a Szerződés megkötése előtt a jogszabályok által előírt módon megvizsgálja az Adós, illetve képviselője személyazonosságát. A természetes személy Adós személyi igazolványával, valamint amennyiben egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolványával igazolja személyazonosságát. Az Adós képviselője a személyi igazolványával igazolhatja személyazonosságát. Az ERSTE LEASING az Adós, illetve képviselője személyazonosságának azonosítására jogosult az Adóstól, illetve az Adós képviselőjétől az előzőekben felsoroltakon kívül más, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok bemutatását is kérni Amennyiben az Adós nem természetes személy, az Adós képviselője személyazonosságának megvizsgálásán túl az ERSTE LEASING elvégzi az Adós azonosítását is. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet Adós a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy a) a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, amennyiben az Adós a Cégtörvény hatálya alá tartozik; b) a megfelelő bírósági, hatósági vagy kamarai nyilvántartásba vétele megtörtént, amennyiben létrejöttéhez hatósági, bírósági vagy kamarai nyilvántartásba vétel szükséges Az Adós, illetve képviselője köteles a Szerződés megkötését megelőzően kitölteni az ERSTE LEASING által e célból rendszeresített szerződés nyomtatványt (a továbbiakban: Nyomtatvány), amely a természetes személy Adós személyes adatainak, illetve a nem természetes személy Adós (cég)adatainak, továbbá az Adós képviselője személyes adatainak nyilvántartására szolgál. A Nyomtatvány valótlan adattal (adatokkal) való kitöltése az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és az ERSTE LEASING-et a valótlan adatok feltüntetéséből származó következményekért felelősség nem terheli Az írásbeli meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező természetes személy személyazonosságának megállapítására, illetve az ilyen személy által képviselt Adós azonosítására az Üzletszabályzat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók Az ERSTE LEASING jogosult meggyőződni az Adóst képviselő személy képviseleti jogosultságáról. A Szerződéssel kapcsolatban az Adóst az ERSTE LEASING-gel szemben képviselni jogosult személyek képviseleti jogát és aláírását az ERSTE LEASING mindaddig érvényesnek tekintheti, amíg a képviseleti jog megszűnéséről szóló írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett Az ERSTE LEASING jogosult a rendelkezésére álló aláírási címpéldány másolat alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis vagy hamisított aláírásból eredő kárért. 4. Szerződéskötés és Szerződés-módosítás 4.1. A Szerződés megkötése írásban történik A Felek a Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 5. A Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése 5.1. Az Adós az ERSTE LEASING által nyújtott szolgáltatásért kamatot, illetve díjat (a továbbiakban együtt: Ellenérték) fizet Az Ellenérték mértékét az ERSTE LEASING és az Adós között megkötött Szerződés tartalmazza. Az olyan Ellenérték mértékét, amelyről a Szerződés nem rendelkezik, valamennyi, az ERSTE LEASING által megkötött és hatályba lépett Szerződés tekintetében, a Hirdetményben közzétett díjjegyzék tartalmazza A tőke törlesztése, valamint a kamat és díj megfizetése a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határnapokon, illetve legkésőbb a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidő utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség határnapja, illetve a 8/5

6 fizetési határidő utolsó napja nem munkanap, a fizetési kötelezettség a fizetési határnapot követő első munkanapon válik esedékessé Az Adós a fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a késedelmesen megfizetett összeg, mértékét a Szerződés határozza meg A kamat kiszámításának módját az egyes Szerződésekre irányadó Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A kamatszámítás alapjául szolgáló időtartam kezdő napja a tőke kihelyezésének napja, záró napja pedig a tőke, illetve résztörlesztés esetén az adott tőkerész visszafizetésének napját megelőző nap Az ERSTE LEASING a késedelmi kamatot, valamint az időtartamhoz kötött díjakat napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján: 5.7. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése kapcsán az ERSTE LEASING-nél közvetlenül vagy közvetetten felmerülő szükséges költségek így különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb szakértői költségek, valamint az Adós szerződésszegése esetén a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-et megillető követelés(ek) érvényesítésével kapcsolatos költségek az Adóst terhelik Az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módok valamelyikén köteles eleget tenni: a) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING pénztárába a pénztári órák alatt; b) banki átutalással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; c) postai készpénzátutalási megbízással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; d) az Adós felhatalmazása alapján az ERSTE LEASING által benyújtott beszedési megbízásnak az Adós számlavezető bankja által történt teljesítésével; e) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING megbízottja kezéhez, amennyiben az ERSTE LEASING megbízottja a fizetés átvételére írásbeli felhatalmazással rendelkezik és a fizetés átvételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján jogosult Az Adós a számlavezető bankjához címzett felhatalmazó nyilatkozat az ERSTE LEASING részére történő átadásával felhatalmazhatja az ERSTE LEASING-et, hogy a vele szembeni esedékes követelését a bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízással szedje be. Ebben az esetben az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a bankszámláján az ERSTE LEASING követelésének esedékességét megelőző 3 banki munkanapon legalább az esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összegű lekötetlen követelése legyen. Az Adós a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát az ERSTE LEASING felé fennálló összes tartozása teljesítését megelőzően csak az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg vagy vonhatja vissza Az ERSTE LEASING az Adóssal szembeni fizetési kötelezettségét a következő módok valamelyikén teljesíti: a) az ERSTE LEASING pénztárából való készpénzkifizetéssel a pénztári órák alatt; b) az Adós által megjelölt bankszámlára való banki átutalással; vagy c) a természetes személy Adós lakcímére címzett postai készpénzfizetéssel Amennyiben a fizetés: tőke kamatláb naptári napok száma a) az 5.8. (a) vagy az (a) pontokban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING pénztárába való befizetés, illetve az ERSTE LEASING pénztárából való kifizetés értéknapja; b) az 5.8. (b), (c), illetve (d) vagy az (b) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a naptári nap, amikor a fizetés címzettjének bankszámláján a számlavezető hitelintézet az átutalt összeget jóváírja, azzal, hogy amennyiben a fizetés az 5.8. (d) pontban megjelölt módon történik, és az Adós bankszámláján elegendő fedezet áll rendelkezésre az Adós ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettsége szerződésszerű teljesítésére, az Adós nem esik késedelembe, ha a fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg azért nem kerül jóváírásra az esedékesség időpontjáig az ERSTE LEASING bankszámláján, mert az ERSTE LEASING elmulasztotta megfelelő időben megtenni a szükséges lépéseket a beszedési megbízás érvényesítésére; c) az 5.8. (e) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING megbízottja részére történt fizetés napja; d) az (c) pontban megjelölt módon történik, a fizetés időpontja a feladásnak a postai feladóvevényen megjelölt időpontja Az Üzletszabályzat alkalmazásában banki munkanapnak minősül az olyan naptári nap, amely munkanap, és nem minősül banki könyvelési szünnapnak és/vagy banki pénztári szünnapnak az ERSTE BANK Nyrt-nél Az Adós abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt az ERSTE LEASING-től bármilyen ok miatt nem kapta meg. 6. Biztosítékok 6.1. Az Adós a Szerződés megkötésekor, illetve az ERSTE LEASING kérésére a Szerződés hatálya alatt bármikor köteles az ERSTE LEASING által megfelelőnek minősített biztosítékot nyújtani az ERSTE LEASING részére a Szerződésben vállalt kötelezettsége szerződésszerű teljesítésének biztosítására. Amennyiben a biztosíték értéke a Szerződés hatálya alatt csökken, az Adós az ERSTE LEASING felszólítására köteles pótlólagos biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtásakor az ERSTE LEASING határozza meg, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el A biztosíték elsősorban készfizető kezesség, jelzálogjog, óvadék, váltó kötelezettségvállalás vagy vételi jog lehet. A biztosíték formáját az ERSTE LEASING határozza meg. A biztosíték vagy biztosítékok egyidejű alkalmazása nem automatikus. Biztosíték vagy biztosítékok alkalmazásának szükségességéről az ERSTE LEASING minden esetben az adott Szerződés vonatkozásában dönt, mely döntés alapját különösen az Adósnak az ERSTE LEASING általi ügyfélminősítése és/vagy a Szerződés keretében finanszírozandó eszköznek az ERSTE LEASING általi minősítése képezi. Az ERSTE LEASING a minősítéseket követően, Adósonként dönt az esetleges biztosítékok bevonásának szükségességéről. 8/6

7 6.3. A kezes az ERSTE LEASING-gel kötött készfizető kezességi szerződésben az Adósnak a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-gel szembeni tartozásáért, valamint annak járulékaiért (késedelmi kamat, esetleges végrehajtási vagy más, a jogérvényesítéssel kapcsolatos költség) vállal készfizető kezességet. Amennyiben több személy vállal készfizető kezességet az Adósnak az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségéért, a kezesek egyetemlegesen felelnek Ha az Adós biztosítékként jelzálogjogot alapít az ERSTE LEASING javára, köteles a zálogtárgyat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és épségét megőrizni. Amennyiben az Adós e kötelezettségét megszegi, az ERSTE LEASING jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket a zálogtárgyat fenyegető veszély elhárítására. Ha a zálogtárgy állagának romlása veszélyezteti az ERSTE LEASING követelésének kielégítését, az ERSTE LEASING kérheti a zálogtárgy állagának helyreállítását, vagy az Üzletszabályzat 6.1. pontjával összhangban pótlólagos biztosíték adását. Az ERSTE LEASING jogosult a zálogtárgy állapotát ellenőrizni, az Adós pedig köteles ennek során az ERSTE LEASING-gel együttműködni Az ERSTE LEASING óvadék tárgyául átruházható betétokiratot és forgalomképes értékpapírt fogad el. Az ERSTE LEASING névre szóló értékpapírt csak üres forgatmánnyal ellátva fogad el óvadékul Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének megerősítéseként az Adós által az ERSTE LEASING javára kiállított saját váltót igényelhet (fedezeti váltó). Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult esedékes követelését a váltóra vonatkozó jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élve érvényesíteni. A fedezeti váltó érvényesítése eredményeként megfizetett összegek csökkentik az Adósnak a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit. Egyebekben a Szerződés változatlan feltételekkel mindaddig hatályban marad, amíg az Adós a teljes tartozását meg nem fizette Amennyiben az Adós biztosítékként vételi jogot enged az ERSTE LEASING javára a tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülő valamely vagyontárgyon, a biztosítéki szerződésben a Felek meghatározzák azt az árat, amelyen az ERSTE LEASING vételi jogával élve megszerezheti a vételi joggal terhelt vagyontárgy tulajdonjogát. Az ERSTE LEASING vételi joga határozott időre, de legfeljebb öt évre jön létre. Amennyiben az Adós meghal (jogutód nélkül megszűnik) a Szerződésben (biztosítéki szerződésben) meghatározott vételi jogot az ERSTE LEASING az örökössel (örökösökkel), jogutóddal (jogutódokkal) szemben is jogosult gyakorolni. A vételi jog a Szerződés bármely esetben történő megszűnése, megszüntetése esetén az ERSTE LEASING által abban az esetben is gyakorolható, ha a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek a vételi jog gyakorlását a Szerződés felmondása esetére határozzák meg Ha az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, az ERSTE LEASING jogosult szabad belátása szerint az Adós által nyújtott biztosítékok bármelyike terhére követelését érvényesíteni. Amennyiben az ERSTE LEASING érvényesíti a biztosítéki szerződésben meghatározott jogát, kielégítési jogának gyakorlását követően elszámol az Adóssal A biztosíték nyújtásával, kezelésével, és érvényesítésével kapcsolatos minden költség az Adóst terheli Az Adós e fejezetben foglalt bármely kötelezettségének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Banktitok, információnyújtás harmadik fél részére 7.1. A Felek az egymással fennálló kapcsolatukra, a Szerződés tartalmára, illetve a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információt bizalmasan kezelik és azt az üzleti kapcsolat, így különösen a Szerződés megszűnése után is kötelesek bizalmasan kezelni Az ERSTE LEASING a tudomására jutott, a Hitelintézeti Törvény szerint banktitoknak minősülő információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, azokat az Adós közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a banktitkok pontosan meghatározott köre alóli felmentést tartalmazó nyilatkozatában megjelölt személyeken kívül csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek szolgáltatja ki Az ERSTE LEASING-et a banktitok megtartásának kötelezettsége a Szerződés megszűnése után is köti Az Adós és az érte kezességet vállaló személy a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy az ERSTE LEASING a Hitelintézeti Törvényben meghatározott adatokat a Szerződésben, illetve a biztosítéki szerződés(ek)ben meghatározott feltételekkel a Központi Hitelinformációs Rendszernek (KHR) átadja (kezes esetében kizárólag akkor, ha erre vonatkozó, kifejezett jogszabály általi kötelezettség terheli). Az ERSTE LEASING ezúton tájékoztatja az Adóst és az érte kezességet vállaló személyt, hogy a Hitelintézeti Törvény 130/A /N. -ai szerint meghatározott esetekben adatai bekerül(het)nek a KHR-be. Az adatátadás célja a KHR működésével kapcsolatos adatátadási kötelezettség teljesítése. A KHR-be történő adatátadás a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik, amennyiben tehát valamely személy (jogalany) adatai nem adhatók át a KHR-nek (akár jogszabály rendelkezése, akár hatósági állásfoglalás alapján) úgy az adatátadásra nem kerül sor. Az átadható adatok körét a Hitelintézeti Törvény 130/A. 130/N. -ai határozzák meg. A KHR-ben nyilvántartható adatok körét a Hitelintézeti Törvény (fenti) szabályai, valamint mindenkor hatályos vonatkozó melléklete(i) tartalmazzák. A KHR-be történt adatátadást követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás, a Hitelintézeti Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szolgáltatott adatokat átadhatja további referenciaadat-szolgáltatók részére. A KHR-be történt adatszolgáltatásról a Hitelintézeti Törvény 130/J. -ának (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kérhető. Az Adós és az érte kezességet vállaló személy a KHR-rel kapcsolatos adatszolgáltatás, a KHR adatkezelése tekintetében a Hitelintézeti Törvény 130/K. -ában foglalt kifogással élhet. Az Adós és az érte kezességet vállaló személy, adatainak KHR részére történő átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából az ERSTE LEASING és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen a Hitelintézeti Törvény 130/L. 130/N. -aiban foglaltak alapján keresetet indíthat. A vonatkozó jogszabályok változása esetén a KHR-rel kapcsolatban a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók Az ERSTE LEASING az Adós írásbeli felhatalmazása nélkül is jogosult az Adósra vonatkozó banktitoknak és személyes adatnak nem minősülő üzleti információt kiszolgáltatni harmadik személy részére, kivéve, ha az Adós az információ adása előtt annak kiadását kifejezetten megtiltó írásbeli nyilatkozatot juttatott el az ERSTE LEASING-hez. Banktitoknak nem minősülő üzleti információ különösen az Adósra vonatkozó nyilvános információ, valamint az a tény, hogy az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban áll-e az Adós. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós banktitoknak minősülő adatait az ERSTE Csoport bármely tagja vagy az ERSTE LEASING szerződött biztosítási alkusz partnere részére, továbbá az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban álló adatszolgáltatási és információs rendszer részére átadja vagy ilyen adatokat az ERSTE LEASING átvegyen. Az Adós hozzájárul ahhoz is, hogy az ERSTE LEASING, a Szerződéssel kapcsolatban biztosítási jogviszonyban álló Biztosító részére, az Adós vonatkozásában banktitoknak minősülő adatot szolgáltasson és ilyen adatot a Biztosítótól átvegyen Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által közölt banktitoknak minősülő személyes és egyéb adatokat 8/7

8 adatfeldolgozással és/vagy adatelemzéssel és/vagy adatellenőrzéssel foglalkozó harmadik személy(ek) részére átadja, a jelen szerződésben foglalt pénzügyi szolgáltatás végzése során, kizárólag az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által az Adós (Társadós), Eladó (Szállító) azok képviselő(i)je által megadott adatok ellenőrzése, feldolgozása és kezelése céljából, hozzájárulva ahhoz is, hogy ezen harmadik személyek az átadott adatokkal kapcsolatban közvetlenül megkeressék. 8. Az ERSTE LEASING és az Adós felelőssége 8.1. Az ERSTE LEASING az Adósnak nyújtott pénzügyi szolgáltatás teljesítése során a pénzügyi vállalkozásoktól általában elvárható fokozott gondossággal, mindenkor az Adós jogos érdekeit is szem előtt tartva köteles eljárni Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a Szerződésből eredő kötelezettségei nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén csak olyan mértékben és olyan időtartamra mentesül a felelősség alól, amilyen mértékben és ameddig a teljesítést hadüzenettel vagy hadüzenet nélkül indított háború, polgári felkelés, terrorista cselekmény, természeti katasztrófa, tűz, robbanás vagy más szükséghelyzet, harmadik személy alkalmazottainak sztrájkja vagy egyéb munkavégzést zavaró cselekménye, harmadik személy berendezéseiben, szoftverében vagy kommunikációs rendszerében bekövetkezett üzemzavar, kimaradás, illetve bármely olyan esemény, amely a Polgári Törvénykönyv alapján a teljesítés a félnek fel nem róható okból történő lehetetlenné válását eredményezi (a továbbiakban együtt: vis maior), lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben megakadályozza. Az ERSTE LEASING-et, illetve az Adóst vis maior bekövetkezése esetén is kárenyhítési és értesítési kötelezettség terheli Az ERSTE LEASING a jogszabályok által meghatározott körben jogosult tevékenysége ellátásához közreműködőt igénybe venni Az Adós a Szerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 9. Szerződésszegés 9.1. Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a másik fél szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel és módon felmondani vagy a Szerződéstől elállni Az ERSTE LEASING jogosult arra, hogy amennyiben az Adós az ERSTE Csoport bármely tagjával megkötött, bármely szerződését megszegi, ERSTE LEASING az Adós valamennyi Szerződését azonnali hatállyal felmondja. ERSTE Csoporton az ERSTE BANK Nyrt-t, annak tulajdonosait, továbbá az ERSTE BANK Nyrt. vagy annak tulajdonosa közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságokat kell érteni. 10. Jogviták A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Az ERSTE LEASING az Adós által írásban benyújtott panaszra vagy igényre 30 napon belül írásban válaszol a honlapján is elérhető panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződéssel, annak megszegésével, érvényességével, értelmezésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (a továbbiakban: Választottbíróság) kizárólagos döntésének. A Választottbíróság döntése végleges és a Felekre nézve kötelező érvényű. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el, a választottbírák száma három, az eljárás nyelve magyar Arra az esetre, ha az Adós a Szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozatával kifejezetten kizárta a Választottbíróság kizárólagos döntésének való alávetést, vagy a jogvita elbírálására a Választottbíróságnak bármilyen ok miatt nincs hatásköre, a Felek - értékhatártól függően - kikötik a Bp.-i II-III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét A Szerződésekből eredő jogviták peren kívül rendezése során eljáró szervezetek, testületek által lefolytatott eljárás során hozott döntésekben, határozatokban foglaltaknak egyedi ügyben tett ERSTE LEASING alávetési nyilatkozat hiányában az ERSTE LEASING nem veti alá magát. 11. Záró rendelkezések Az ERSTE LEASING tájékoztatja ügyfeleit, hogy kötelező jelleggel alávetette magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben definiált Banki Magatartási Kódex -nek, ERSTE LEASING a Magatartási Kódex hatálya alatt maradéktalanul betartja annak rendelkezéseit.a Magatartási Kódex szövegét az ERSTE LEASING a honlapján közzéteszi. Budapest, június 11. ERSTE LEASING AUTÓFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ERSTE LEASING ESZKÖZFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax: /8

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től HIRDETMÉNY A Raiffeisen Property Lízing Zrt. (Finanszírozó) által kötött finanszírozási szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek (ILÁSZF) módosulásáról Hatályos: 2009. július 31.-től I.

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben