A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt"

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt megköthetı Ügyletekre Lezárva: október 12. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41. és 43. -a szerinti terhelı egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala elıtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetıek a CIB Bank Zrt. részérıl nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemő felelısség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetıleg a piaci fejleményekbıl esetlegesen bekövetkezı károkért.

2 A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint mőködı befektetési szolgáltatást végzı hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés elıtt tájékoztatja ügyfeleit a szerzıdésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen részletes terméktájékoztató a devizára, kamatra és ezek származékai létrejött Keretszerzıdés alapján köthetı komplex pénzügyi eszközök vonatkozásában. A Bank Treasuryje az alábbi komplex kamat és deviza alapú pénzügyi eszközökre köt ügyletet (illetve egyes eszközöknél kizárólag záró ügyletet) azzal, hogy a Bank a jelen tájékoztatóban megjelölt ügylettípusokon túl további ügylettípusokat is jogosult a Keretszerzıdés hatálya alatt megkötni az ügyfeleivel, továbbá felhívja az Ügyfelei figyelmét azon tényre, hogy jelen Részletes Terméktájékoztató változhat, és annak mindenkor hatályos formája a Bank honlapján érhetı el. A jelen Részletes Terméktájékoztatóban használt kifejezések ellenkezı értelmő rendelkezés hiányában ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint a Keretszerzıdésben. 1. Az MTM értékelés (Mark-to-Market) kockázata FX (Outright) határidıs deviza ügylet Flexi (forward) határidıs deviza ügylet FX Opciós deviza ügylet Meghosszabbítható FX forward deviza ügylet Indexált Swap ügylet FRA Forward Rate Agreement (Határidıs Kamatláb megállapodás) IRS Interest Rate Swap (Kamatlábcsere ügylet) Kamatopciók

3 1. Az MTM értékelés (Mark-to-Market) kockázata OTC származtatott ügyletek megkötéséhez az ügyfélnek a Bank által egyedileg meghatározott biztosítékot kell nyújtania. A biztosíték fedezeti értékét a Bank a mindenkori fedezetértékelési és kockázatkezelési szabályzata alapján határozza meg. A biztosíték fedezeti értéke és az ügyfélminısítés alapján a Bank az ügyfél részére ügyletkötési limitet állapít meg. A Bank az ügyfél nyitott pozíciói aktuális piaci (Mark-to-Market MTM) értékét rendszeresen megállapítja, és ezek alapján meghatározza a szükséges fedezet mértékét. A nettósított MTM érték meghatározása minden ügylet esetén az ellenügylettel történı lezárás esetén keletkezı veszteség vagy nyereség mértékének meghatározását jelenti. Határidıs és opciós pozíciók esetében az MTM értéket a határidıs és opciós árazásban elıforduló bármelyik változó (spot árfolyam, kamatkülönbözet, volatilitás) elmozdulása jelentıs mértékben befolyásolja. Az ügyfélnek a nyitott pozíciói tekintetében a szükséges fedezettség követelményének mindenkor meg kell felelnie. Amennyiben a nyitott pozíció veszteségtartalma eléri a limit egy meghatározott mértékét, az ügyfélnek a pozíció további fenttartásához pótlólagos biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania. Ennek elmaradása esetén, a Bank a pozíció(kat)t lezárja. A Bank a gondos és körültekintı eljárás ellenére sem tudja garantálni, hogy az árfolyamok és egyéb, az adott termék árazását befolyásoló változók rövid idı alatt bekövetkezı jelentıs mértékő, kedvezıtlen mozgása okán realizált veszteség mértéke a rendelkezésre bocsátott biztosíték, illetve a limit mértékét ne haladja meg. 2. FX (Outright) határidıs deviza ügylet FX (Outright) határidıs deviza ügyletnek nevezzük az adott összegő deviza forintra, illetve más devizára való átváltását, amikor a teljesítés (számlajóváírás illetve terhelés) nem az üzlet megkötésétıl számított második banki munkanapon történik. A határidıs árfolyam meghatározása az ügyletben szereplı devizák azonnali árfolyama és a devizák lejáratra vonatkozó kamata alapján történik. Tehát a határidıs árfolyam nem a Bank várakozásait fejezi ki az azonnali (spot) árfolyam jövıbeli alakulására vonatkozóan, hanem egy pénzügyi számítás eredménye. Mivel a jelenlegi kamatkörnyezetben a forint kamatláb magasabb, mint a legtöbb fı deviza (EUR, USD, CHF, illetve GBP) kamatlába, ezért az EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, illetve GBP/HUF határidıs árfolyamok is magasabbak, mint az aktuális piaci árfolyam. A határidıs árfolyam a jelenlegi piaci árfolyam és a két deviza kamatkülönbözetének (swap) összegébıl adódik. Határidıs árfolyam = spot árfolyam + swap pontok Spot árfolyam: a T+2-es értéknapra jegyzett piaci árfolyamot jelenti. Swap pont: spot árfolyam futamidıre vetítetten (forintkamat devizakamat) Az FX (Outright) határidıs ügyletek lezárása lehetséges Elszámolással, illetve Szállítással. Szállításos az ügylet, amennyiben az ügyletben megvett devizaösszeg ténylegesen konvertálásra kerül, azaz, mind a Bank, mind az ügyfél bruttó módon teljesíti szerzıdéses kötelezettségét. Elszámolásos az ügylet, amennyiben az ügyfél a futamidı alatt köt egy ellenügyletet az eredeti ügylet lezárásaként (azonos értéknappal), így a két ügylet nettó eredménye kerül elszámolásra az ügyfél és a Bank között. Kockázatok Likviditás: a határidıs deviza ügylet zárásakor a vételi és eladási ár közötti különbözetet, az ún. bid/offer spread-et meg kell fizetni. A határidıs deviza ügylet esetén ez a spot árfolyam és swap pont bid/offer sread-jeibıl tevıdik össze, következésképp, a határidıs árjegyzés spread-je szélesebb, mint spot árjegyzés esetén. Minél hosszabb a futamidı és illikvidebb a piac, annál szélesebb a spread. Határidıs deviza eladás esetén a spot árfolyam vagy swap pont tehát a spot árfolyam vagy a két devizanem között adott futamidıre vonatkozó kamatkülönbség növekedése aktuális piaci áron történı kiértékeléskor ún. Mark-to-Market (MTM) veszteséget okoz a pozíción: ellenügylet megkötése 2

4 esetén drágábban lehetne visszavásárolni az eladott devizát. A spot árfolyam extrém elmozdulása esetén a veszteség mértéke korlátlan lehet. Az alábbi számítási példa szemlélti, hogy a spot árfolyam 10%-os elmozdulása, illetve extrém elmozdulása (spot=316,30) hogyan befolyásolja a határidıs pozíció MTM értékét. Szcenárió elemzés Alapeset Spot 1.10 Spot = Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év 1 év 1 év Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség A következı táblázat a kamatkülönbség növekedését, annak swap pontra és MTM értékre vonatkozó hatását mutatja változatlan spot árfolyam mellett. Szcenárió elemzés Alapeset:EUR kamat 1.20%, HUF kamat 6.80% EUR kamat 1%, HUF kamat 6.80% EUR kamat 1.20%, HUF kamat 12% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év 1 év 1 év Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség Határidıs deviza vásárlás esetén a spot árfolyam vagy swap pont tehát a spot árfolyam vagy a két devizanem között adott futamidıre vonatkozó kamatkülönbség csökkenése MTM veszteséget okoz a pozíción: ellenügylet megkötése esetén alacsonyabb áron lehet eladni a megvásárolt devizát. Az alábbi számítási példa szemlélti, hogy a spot árfolyam 10%-os elmozdulása, illetve extrém elmozdulása (spot=216,30) hogyan befolyásolja a határidıs pozíció MTM értékét. Szcenárió elemzés Alapeset Spot / 1.10 Spot = Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év 1 év 1 év Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség

5 A következı táblázat a kamatkülönbség csökkenését, annak swap pontra és MTM értékre vonatkozó hatását mutatja változatlan spot árfolyam mellett: Szcenárió elemzés Alapeset:EUR kamat 1.20%, HUF kamat 6.80% EUR kamat 2%, HUF kamat 6.80% EUR kamat 4%, HUF kamat 6.80% EUR kamat 1.2%, HUF kamat 4.50% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év 1 év 1 év 1 év Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség Flexi (forward) határidıs deviza ügylet Flexi (forward) határidıs deviza ügyletnek nevezzük azt a határidıs deviza ügyletet, ahol a teljesítés értéknapja, vagyis a határidıs deviza ügylet lejárata egy adott, a szerzıdés megkötésekor elıre definiált idıintervallumon belül az ügyfél által tetszılegesen választható. A határidıs árfolyam és az aktuális spot árfolyam közötti különbségben a sima forward ügylethez hasonlóan a két deviza, illetve a deviza és a forint adott futamidıre vonatkozó kamatlábai közötti differencia tükrözıdik. Tehát a határidıs árfolyamok ezen ügylet esetében sem tekinthetık a jövıre vonatkozó árfolyamok elırejelzésének, piaci véleménynek. A flexi (forward) határidıs deviza ügylet árfolyamát meghatározza: - az aktuális spot árfolyam - a lejárati idısáv kezdetéig eltelt idı - a lejárati idısáv hossza - a lehívások száma (üzletkötéskor meghatározott számú lehívás lehetséges) A flexi (forward) határidıs deviza ügylet megkötése mindkét fél számára kötelezettséget jelent adott deviza vagy forint, a megjelölt idıintervallumon belüli napon, vagy napokon a kötési árfolyamon történı vételére, illetve eladására. Eltérı megjelölés hiányában az elszámolás napja az idıintervallum utolsó napja (a Keretszerzıdésben rögzített banki munkanap szabálynak megfelelıen). A flexi (forward) határidıs deviza ügyletek lezárása a lejárati nap elıtt is lehetséges ellenirányú határidıs deviza ügylet megkötésével. Ilyenkor az eredeti és ellen ügylet árfolyama közötti különbség kerül elszámolásra, hasonlóan a sima forward ügylethez. Amennyiben a megjelölt értéknapon nem áll rendelkezésre az ügylet elszámolásához szükséges deviza, vagy forint fedezet, az adott ügylet egy ellenirányú ügylettel lezárható és a nyitó, illetve záró árfolyam közötti különbség kerül elszámolásra a lejárati napon. Kockázatok A Kockázatok megegyeznek az FX (Outright) határidıs deviza ügyleteknél ismertetett Kockázatokkal. 4

6 Szcenárió elemzés Flexi forward eladás Alapeset Spot 1.10 Spot = Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı hó hó hó Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség Szcenárió elemzés Flexi forward vásárlás Alapeset Spot / 1.10 Spot = Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Futamidı hó hó hó Swap pont (fillér) Forward ár Névérték MTM veszteség FX Opciós deviza ügylet Az FX Opciós deviza ügylet, összehasonlítva az FX Outright határidıs deviza ügylettel, annyiban más, hogy az FX Outright határidıs deviza ügylet esetében a Banknak és az ügyfélnek a határidıs áron egyaránt kötelezettsége keletkezik az adott deviza vételére/eladására; míg az FX Opciós deviza ügyletben rögzített áron (strike price) az Opció Vásárlójának joga, az Opció Eladójának kötelezettjének - kötelezettsége keletkezik az adott deviza vételére/eladására (amennyiben a Vásárló lehívja az opciót). Azaz FX Opciós deviza ügylet esetében az ügyfélnek akkor keletkezik kötelezettsége, ha ı az opció Eladója. Az FX Outright határidıs deviza ügylet az ügyfél számára költségmentes, szemben az FX Opciós deviza ügylettel, amelynek a Vásárló számára díja van, amely elıre kifizetésre kerül. Az opciós díj (opciós prémium) mértéke a devizapár árfolyamától, az ügyletben szereplı devizák kamatlábaitól ( tehát a határidıs árfolyamtól), a kötési árfolyamtól, a lejáratig hátralévı idıtıl és a termék volatilitásától (az árfolyam változékonyságától, pontosabban a piacon jegyzett opcióárakból kinyert, árfolyam jövıbeli változékonyságára vonatkozó piaci várakozástól az ún. implikált volatilitástól) függ. A vételi opció Vásárlója (long call pozíció), az opciós díjért (c, lásd az ábrán) jogot vásárol arra, hogy egy késıbbi idıpontban az adott terméket a kötési árfolyamon (S) megvásárolja. 5

7 Nyereség / Veszteség -c Long Call S Árfolyam Nyereség / Veszteség -p Long Put S Árfolyam c Short Call S Árfolyam p S Short Put Nyereség / Veszteség Nyereség / Veszteség Árfolyam Az opciós díjat a vételi opció Kiírója (short call pozíció) kapja és ezért kötelezettséget vállal a termék értékesítésére, ha az opció Vásárlója él a vételi jogával. Az opció Vásárlója abban az esetben hívja le az opciót, amennyiben a lejáratkor a termék ára (P) magasabb a kötési árfolyamnál (P>S). Ekkor a long call pozíció nyereséges, a short call pozíció pedig veszteséges. Amennyiben lejáratkor a termék ára a kötési árfolyam alatt áll (P<S), a long call pozíció tulajdonosa elveszíti az opciós díjat (c), és ezt az opció Kiírója nyeri meg. Az eladási opció Vásárlója (long put pozíció), az opciós díjért (p) jogot vásárol arra, hogy egy késıbbi idıpontban az adott terméket a kötési árfolyamon (S) eladja. Az opciós díjat az eladási opció Kiírója Eladója - (short put pozíció) kapja és ezért kötelezettséget vállal a termék vásárlására, ha az opció Vásárlója Jogosultja - él jogával. Az opció Vásárlója abban az esetben hívja le az opciót, amennyiben a lejáratkor a termék ára alacsonyabb a kötési árfolyamnál (P<S). Ebben az esetben a long put pozíció nyereséges, a short put pozíció pedig veszteséges. Amennyiben lejáratkor a termék ára meghaladja a kötési árfolyamot (P>S), a long put opció Vásárlója elveszíti az opciós díjat (p), és ezt az opció Eladója nyeri meg. Opciós ügyletek esetén tehát igen eltérı az opció Kiírójának Eladójának és Vevıjének kockázata. Általában elmondható, hogy az opció Vevıjének vesztesége maximalizált az opcióért kifizett prémium összegében, míg az opció Kiírója bizonyos opciós ügyletek esetében korlátlan veszteséget szenvedhet el. Kockázatok I. Opció futamideje alatt felmerülı MTM kockázat I.1. Likviditás A határidıs deviza ügyletekhez hasonlóan az opció zárásakor a vételi és eladási ár közötti különbözetet, a bid/offer spread-et kell megfizetni. Bonyolultabb termékrıl lévén szó, a bid/offer spread a határidıs deviza ügyletekhez képest szélesebb. Itt is igaz a határidıs piacoknál megismert összefüggés, miszerint minél hosszabb a futamidı és illikvidebb a piac, annál szélesebb a spread. Az alábbi kalkuláció megmutatja, hogy pl. egy EUR call/huf put opció eladásakor kapott, illetve azonnali visszavétele esetén fizetendı prémium milyen eredményt adna. 6

8 EUR call / HUF put opció eladása Alapeset Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év ATM vol. (%) Swap pont (fillér) 1500 Forward ár Strike Opciós prémium (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) Pozíció zárása 1 év hátralévı futamidı esetén Call opció visszavásárlásának prémiuma (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Zárás költsége (HUF) I.2. Spot árfolyam, határidıs ár és implikált (várt) volatilitás Az alábbi táblázat az opció árának érzékenységét mutatja a spot árfolyam (és ezen keresztül a határidıs ár) vagy a volatilitás 10%-os változása esetén. A táblázatból látszik, hogy a spot árfolyam vagy a volatilitás növekedése növeli az eladott opció értékét, mark-to-market veszteséget okozva kiírójának. Szcenárió elemzés Spot / 1.10 ATM vol. + 10% ATM vol. - 10% Alapeset Spot 1.10 Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Hátralévı futamidı 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év ATM vol. (%) Swap pont (fillér) Forward ár Strike Opciós prémium (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) Pozíció zárása 1 év hátralévı futamidı esetén Call opció visszavásárlásának prémiuma (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Zárás költsége (HUF) A gyakorlatban a spot árfolyam növekedése együtt jár a volatilitás kisebb-nagyobb növekedésével, ezáltal még nagyobb veszteséget okozva a kiírónak. Az elsı oszlopban a spot árfolyam és volatilitás 10-10%-os együttes növekedése, a második oszlopban a rendkívül extrém 316,30-as spot és 40%-os volatilitás mellett történik a kiértékelés. Az opció Kiírójának nyeresége a kapott opciós prémium mértékéig maximalizált; vesztesége viszont korlátlan, ahogy ezt az alábbi táblázat is érzékelteti: 7

9 Szcenárió elemzés Spot 1.10 Spot = Alapeset ATM vol. + 10% ATM vol. = 40% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Hátralévı futamidı 1 év 1 év 1 év ATM vol. (%) Swap pont (fillér) Forward ár Strike Opciós prémium (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) Pozíció zárása 1 év hátralévı futamidı esetén Call opció visszavásárlásának prémiuma (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Zárás költsége (HUF) Az opció árának spot árfolyamra és volatilitásra való érzékenysége a hátralévı futamidı függyvénye: minél hosszabb a hátralévı futamidı, annál nagyobb az érzékenység. A következı táblázat 3 hónap hátralévı futamidı esetén mutatja, hogy a spot árfolyam vagy a volatilitás 10%-os változásakor az opció ára az 1 éves esethez képest kevésbé változik. Szcenárió elemzés Alapeset Spot 1.10 Spot / 1.10 ATM vol. + 10% ATM vol. - 10% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Hátralévı futamidı 1 év 3 hónap 3 hónap 3 hónap 3 hónap ATM vol. (%) Swap pont (fillér) Forward ár Strike Opciós prémium (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) Pozíció zárása 3 hónap hátralévı futamidı esetén Call opció visszavásárlásának prémiuma (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Zárás költsége (HUF) Hasonlóan a spot árfolyam és volatilitás együttes növekedése is kisebb veszteséget okoz 3 hónapos hátralévı futamidı esetén, mint 1 éves hátralévı futamidı esetén. Az elsı oszlopban itt is a spot árfolyam és volatilitás 10-10%-os együttes növekedése, a második oszlopban a 316,30-as spot és a 40%-os volatilitás mellett történik a kiértékelés. 8

10 Szcenárió elemzés Spot 1.10 Spot = Alapeset ATM vol. + 10% ATM vol. = 40% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia Hátralévı futamidı 1 év 3 hónap 3 hónap ATM vol. (%) Swap pont (fillér) Forward ár Strike Opciós prémium (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) Pozíció zárása 3 hónap hátralévı futamidı esetén Call opció visszavásárlásának prémiuma (HUF/EUR) Opció névértéke (EUR) Zárás költsége (HUF) Az EUR Put / HUF call opció eladása esetén is a nyereség korlátozott (mint megkapott opciós prémium), a veszteség viszont korlátlan lehet. Put opció esetében a spot árfolyam csökkenése és/vagy a volatilitás növekedése okoz veszteséget. Az opció vásárlása korlátozott veszteséget (az opciós prémium kifizetését), és korlátlan nyereséget jelenthet az ügyfél számára. II. Opció lejáratakor felmerülı kockázat Az opció Vásárlójának lejáratkor sincsen kockázata. Az opció Eladójának lejáratkori kockázata az opció Vásárlója a lejárat napján él-e jogával vagy sem a strike és spot árfolyam egymáshoz viszonyított helyzetétıl függ. Eladott EUR call / HUF put opció esetén, amennyiben az opció Eladójának nincs eurója és ezért a lehívás visszazárására kényszerül, akkor a lejáratkori veszteség: HUF-ban számolva a) Opciós névérték Max {0; (Spot Strike)} EUR-ban számítva pedig a b) Opciós névérték Max {0; (Spot Strike)} / Spot Amennyiben lejáratkor Spot < Strike, az opció értéktelenül jár le, lehívás nem történik, az opció Kiírója az opciós prémiummal gazdagodott. Amennyiben lehívás van, a veszteség a b) képletbıl: Opciós névérték (Spot Strike) / Spot Ennek átalakításából Opciós névérték (Spot / Spot Strike / Spot)=Opciós névérték (1 Strike / Spot), Ahol a Strike / Spot hányados a Spot árfolyam végtelenbe történı növelésével nullához tart, vagyis az (1 Strike / Spot) kifejezés 1-hez, az Opciós névérték 1 kifejezés pedig magához az Opciós névértékhez. Ez azt jelenti, hogy lejáratkor a veszteség maximum az opciós névérték, amely egy 9

11 devizában definiált összeg. Ez ha nem is a korábban említett korlátlan, de igen jelentıs veszteséget jelent. Eladott EUR put / HUF call esetén a veszteségek a következık: HUF-ban mérve: c) Opciós névérték Max {0; (Strike Spot)} EUR-ban számolva: d) Opciós névérték Max {0; (Strike Spot)} / Spot Amennyiben lejáratkor Spot > Strike, az opció értéktelenül jár le, lehívás nem történik, az opció kiírója az opciós prémiummal gazdagodott. A call opciónál látotthoz hasonló gondolatmenetet folytatva belátható, hogy lejáratkor itt is a teljes opciós névérték forog kockán. Az FX opciós ügyletek legismertebb típusai: I. Vanília típusú opciós ügylet A Vanília típusú opciós ügylet az opció Eladója számára kötelezettség vételi ( call ) opció esetében a lejárat idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg ( Kötési Összeg ) eladására, eladási ( put ) opció esetében a lejárat idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg ( Kötési Összeg ) megvásárlására, ha az opciós jogával az opció Vásárlója élni kíván egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében. II. Barrier típusú opciós ügyletek (Knock-in és a Knock-out opciós devizaügyletek) A barrier típusú opciós ügyletek a vanília típusú opciós ügylet speciális változata. A knock-in ügylet esetében az ügyletnél elıre definiálnak egy árfolyam-szintet (KI) az alábbi példában 256,30 és az adott opció csak abban az esetben aktiválódik, amennyiben a piaci árfolyam a futamidı során eléri, illetve átlépi ezt a KI szintet. Amennyiben tehát az opció lejáratáig a piaci árfolyam nem éri el ezt az árfolyam-értéket, úgy az opció értéktelen, nem lehívható. Ha viszont az árfolyam eléri a KI szintet, akkor lehívható. Knock-In EUR call / HUF put opció eladása Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év Swap pont (fillér) 1500 Forward ár Strike Knock-In szint Opciós prémium (HUF/EUR) 4.50 Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) A knock-out ügylet esetében (KO) ezzel szemben az opció akkor értéktelenedik el (kiütıdik), ha a piaci árfolyam a futamidı során bármikor eléri, illetve átlépi ezt a KO szintet. Ennek az opciónak a vásárlója tehát csak abban az esetben élhet vételi, illetve eladási jogával, ha a piaci árfolyam lejáratig nem éri el a KO szintet. Ha viszont az árfolyam eléri a KO szintet, akkor az opció értéktelenné válik. 10

12 Knock-ut EUR call / HUF put opció eladása Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 1 év Swap pont (fillér) 1500 Forward ár Strike Knock-Out szint Opciós prémium (HUF/EUR) 8.50 Opció névértéke (EUR) Opciós prémium (HUF) A példánkban a KO szint 256,30, ami azt jelenti, hogy az opció vevıje csak abban az esetben vehet eurót 281,30-on, ha az árfolyam a periódus végéig 256,30 fölött marad. II.1 A barrier típusú opciós ügyletek kockázatai A kockázatok mérlegelésekor a strike és knock-in árfolyam egymáshoz képest történı elhelyezkedése alapján két esetet kell elkülönítenünk. Knock-in opciónak nevezzük azt a call opciót, ahol Knock-in szint < Strike, és azt a put opciót, ahol Strike < Knock-in szint. A Knock-in opció vásárlója a Knock-in szint érintése / átlépése után a vanilla opciók birtokosához hasonlóan korlátozott veszteség és korlátlan nyereség profillal rendelkezik, míg A Knock-in opció eladója a Knock-in szint érintése / átlépése után korlátozott nyereség és korlátlan veszteség profillal. A Knock-in szint érintése / átlépése után tehát ennek az opciótípusnak a futamidı alatti és lejáratkori kockázatai megegyeznek a vanilla opciónál ismertetett kockázatokkal. Reverese Knock-in opciónak nevezzük azt a call opciót, ahol Knock-in szint > Strike, és azt a put opciót, ahol Strike > Knock-in szint. A Knock-in opció vásárlója a Knock-in szint érintése / átlépése után a vanilla opciók birtokosához hasonlóan korlátozott veszteség és korlátlan nyereség profillal rendelkezik, míg A Knock-in opció eladója a Knock-in szint érintése / átlépése után korlátozott nyereség és korlátlan veszteség profillal. A Knock-in esemény bekövetkezése tekintettel a strike és knock-in szint egymáshoz képest való helyzetére az opció eladója számára különösen hátrányos árfolyamszinten történik, ezáltal a vanilla opciónál ismertetett kockázatok a Knock-in szint érintése / átlépése után hirtelen jelentkeznek. Knock-out opciónak nevezzük azt a call opciót, ahol Knock-out szint < Strike, és azt a put opciót, ahol Strike < Knock-out szint. A Knock-out opció vásárlója a Knock-out szint érintéséig / átlépéséig a vanilla opciók birtokosához hasonlóan korlátozott veszteség és korlátlan nyereség profillal rendelkezik, míg A Knock-out opció eladója a Knock-out szint érintéséig / átlépéséig korlátozott nyereség és korlátlan veszteség profillal. A Knock-out szint érintésekor az opció megszőnik. A Knockout szint érintéséig / átlépéséig tehát ennek az opciótípusnak a futamidı alatti és lejáratkori kockázatai is megegyeznek a vanilla opciónál ismertetett kockázatokkal. Reverese Knock-out opciónak nevezzük azt a call opciót, ahol Knock-out szint > Strike, és azt a put opciót, ahol Strike > Knock-out szint. A Knock-out opció vásárlója a Knock-out szint érintéséig / átlépéséig a vanilla opciók birtokosához hasonlóan korlátozott veszteség és korlátlan nyereség profillal rendelkezik, míg A Knock-out opció eladója a Knock-out szint érintéséig / átlépéséig korlátozott nyereség és korlátlan veszteség profillal. A Knock-out esemény bekövetkezése tekintettel a strike és knock-out szint egymáshoz képest való helyzetére az opció eladója számára különösen hátrányos árfolyamszinten történik, ezáltal segítve a veszteséges pozícióból való kiszállást ellenben a Reverse Knock In opciókkal. III. Bináris típusú opciós ügyletek Bináris típusú opciós ügyletben az opció Vásárlója az opciós díj megfizetésével fogadást köt az opció Eladójával - a kötelezettel - egy adott devizapár árfolyam-alakulása tárgyában. Amennyiben a devizaárfolyamok alakulása az opció Vásárlója számára kedvezı, akkor az opció lejáratakor az opció Eladója megfizeti az opció névértékét a Vásárló részére. Amennyiben az árfolyamok alakulása az 11

13 opció Vásárlója számára kedvezıtlen, az opció lejáratakor kifizetés nem történik, azaz az opció úgy jár le, hogy az opció eladójának fizetési kötelezettsége nincs. Az opció Vásárlója tehát a prémium megfizetés ellenében a lejáratkor vagy megkapja az opció névértékét, vagy semmit nem kap. A Double-No-Touch (DNT) Opciós Devizaügyletet, a No-Touch (NT) Opciós Devizaügyletet, a Double- One-Touch (DOT) Opciós Devizaügyletet és a One-Touch (OT) Opciós Devizaügyletet összefoglalóan bináris opciós devizaügyleteknek nevezzük. A DNT, Double-No-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a spot referencia árfolyam egy meghatározott sávban marad vagy a sáv széleit nem érinti. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. DNT opció vásárlás Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 3 hónap Árfolyamsáv Névérték (EUR) Opciós prémium (Névérték százalék) 55% Opociós prémium (EUR) Példánkban az árfolyamsáv, amin belül kell mozogjon az árfolyam ahhoz, hogy az opció Vásárlója lejáratkor megkapja az EUR összeget, 246,30-286,30. A NT, No-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a spot referencia árfolyam egy meghatározott árfolyamszintet nem érint. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. NT opció vásárlás Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 3 hónap Árfolyamszint Névérték (EUR) Opciós prémium (Névérték százalék) 70% Opociós prémium (EUR) A fenti példában a 286,30-as szintet nem szabad érintse az árfolyam ahhoz, hogy az opció Vevıje megkapja a névértéket, vagyis EUR összeget. A DOT, Double-One-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a spot referencia árfolyam egy meghatározott sávból kilép vagy a sáv széleit érinti. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. 12

14 DOT opció vásárlás Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 3 hónap Árfolyamsáv Névérték (EUR) Opciós prémium (Névérték százalék) 65% Opociós prémium (EUR) Példánkban az árfolyamsáv, amibıl ki kell törnie az árfolyamnak ahhoz, hogy az opció Vásárlója lejáratkor megkapja az EUR összeget, 246,30-286,30. A OT, One-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a spot referencia árfolyam egy meghatározott árfolyamszintet érint. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. OT opció vásárlás Devizapár EUR/HUF Spot referencia Futamidı 3 hónap Árfolyamszint Névérték (EUR) Opciós prémium (Névérték százalék) 30% Opociós prémium (EUR) A fenti példában a 286,30-as szintet kell érintenie az árfolyamnak ahhoz, hogy az opció Vevıje megkapja a névértéket, vagyis EUR összeget. III.1. A bináris típusú opciós ügyletek kockázatai A bináris opciós devizaügyletek kockázata korlátozott; mind az opció Vevıjét és Eladóját az opciós névértékben és a névérték százalékában kifejezett korlátozott nyereség és veszteség jellemzi. 5. Meghosszabbítható FX forward deviza ügylet A Meghosszabbítható FX forward deviza ügylet lényege, hogy az ügyfél és a Bank FX határidıs deviza-adásvételi ügyleteket (1. idıszak) köt, és ugyanezen idıpontban köt FX határidıs devizaadásvételi ügyletekre vonatkozó opciós ügyleteket is, azaz egyidejőleg megállapodnak (úgynevezett feltételes) FX határidıs deviza-adásvételi ügyletekrıl is. Az FX határidıs deviza-adásvételi ügyletekre vonatkozó valamennyi opció tekintetében a Bank az opció Vásárlója. Minden esetben a Bank egyoldalúan jogosult eldönteni egy késıbbi idıpontban azt, hogy az úgynevezett feltételes FX határidıs deviza-ügyletek tényleges FX határidıs deviza-adásvételi ügyletté válnak-e a Meghosszabbítható FX forward devizaügylet 2. fázisában. Amennyiben az opciók lejáratakor (amely lejárat minden opció tekintetében egy azonos idıpont) a Bank él opciós jogával, azzal a Bank a konstrukciót meghosszabbítja (2. idıszak). Ekkor az ügyfél és 13

15 a Bank között a (korábban) feltételes FX határidıs deviza-adásvételi ügyletek is életbe lépnek, azaz tényleges FX határidıs deviza-adásvétellé alakulnak, és válnak kötelezettséggé mind a Bank, mind az ügyfél számára az ügyletkötéskor rögzített feltételekkel. A Meghosszabbítható FX forward ügyletnek létezik Knock-Out eseménnyel kombinált változata. Ez a konstrukció a normál Meghosszabbítható FX forward devizaügylettıl annyiban különbözik, hogy ebben az esetben Bank (Feltételes FX határidıs deviza-adásvételi ügyletekre vonatkozó) opciós joga megszőnik, amennyiben az 1. idıszakban az ügyletkötés idıpontja és az opciók lejárati idıpontja között (azaz az 1. idıszakban) a piaci árfolyam elér, illetve meghalad egy elıre rögzített Knock-Out (KO) árfolyamszintet. Az opciók tekintetében a Bank és az ügyfél által megállapított Knock-Out esemény bekövetkezte az 1. idıszak FX határidıs deviza-adásvételi ügyleteit nem érinti. Deviza eladás tıkeáttételes, hónapos meghosszabbítható forward keretében: Devizapár: EURHUF Forward ár: 280,50 Periódus: 9 hónap + feltételesen 9 hónap Névértékek: 9 hónapra EUR havonta Feltételes 9 hónapra EUR havonta Referencia árfolyamok: Spot: 266,30 Forward 9 hó: 277,55 Forward 18 hó: 283,80 Az ügyfél elad az elsı 9 hónap minden elszámolási napján a Forward áron EUR-t. A Banknak az elsı periódus végén opciós joga van arra, hogy a konstrukciót a feltételes 9 hónapos periódussal a Forward áron meghosszabbítsa. Ha az elsı periódus végén az utolsó lejárati napon (az elszámolási napot megelızı 2. munkanapon) a Bank él jogával, akkor a konstrukció további 6 hónapra meghosszabbodik, tehát további 9 hónapon át az ügyfél köteles a Forward áron havonta EUR-t eladni. Ha az elsı periódus végén az utolsó lejárati napon (az elszámolási napot megelızı 2. munkanapon) a Bank nem él jogával, akkor a konstrukció megszőnik. Deviza vásárlás tıkeáttétel nélküli, hónapos meghosszabbítható forward keretében: Devizapár: EURHUF Forward ár: 268,00 Periódus: 6 hónap + feltételesen 6 hónap Névértékek: 6 hónapra EUR havonta Feltételes 6 hónapra EUR havonta Referencia árfolyamok: Spot: 266,30 Forward 6 hó: 270,90 Forward 12 hó: 275,10 Az ügyfél vásárol az elsı 6 hónap minden elszámolási napján a Forward áron EUR-t. A Banknak az elsı periódus végén opciós joga van arra, hogy a konstrukciót a feltételes 6 hónapos periódussal a Forward áron meghosszabbítsa. 14

16 Ha az elsı periódus végén az utolsó lejárati napon (az elszámolási napot megelızı 2. munkanapon) a Bank él jogával, akkor a konstrukció további 6 hónapra meghosszabbodik, tehát további 6 hónapon át az ügyfél köteles a Forward áron havonta EUR-t vásárolni. Ha az elsı periódus végén az utolsó lejárati napon (az elszámolási napot megelızı 2. munkanapon) a Bank nem él jogával, akkor a konstrukció megszőnik. Kockázatok Mivel a meghosszabbítható FX forward deviza ügylet elsı idıszaka FX Outright határidıs üzletekbıl épül fel, míg a második feltételes idıszaka eladott, FX Outright forward üzletkötésre vonatkozó opció(k)ból, a meghosszabbítható FX forward deviza ügylet kockázata a határidıs üzletnél és opcióknál leírt kockázatokat együttesen tartalmazza. MTM példa tıkeáttételes hónapos EURHUF eladásra: Devizapár: EURHUF Forward ár: 280,50 Periódus: 9 hónap + feltételesen 9 hónap Névértékek: 9 hónapra EUR havonta Feltételes 9 hónapra EUR havonta Referencia árfolyamok: Spot: 266,30 Forward 9 hó: 277,55 Forward 18 hó: 283,80 Az ügyfél elad az elsı 9 hónap minden elszámolási napján a Forward áron EUR-t. A Banknak az elsı periódus végén opciós joga van arra, hogy a konstrukciót a feltételes 9 hónapos periódussal a Forward áron meghosszabbítsa. Ha az elsı periódus végén a Bank él jogával, akkor a konstrukció további 9 hónapra meghosszabbodik, tehát további 9 hónapon át az Ügyfél köteles a Forward áron havonta EUR-t eladni. Ha az elsı periódus végén a Bank nem él jogával, akkor a konstrukció megszőnik. Az alábbi táblázat felsı része az elsı 1-9 hónapos futamidı és különbözı spot árfolyamra és voltailitás változására vonatkozó szcenáriók esetében a jegyzett swap pontok és forward árak változását mutatja; alsó része pedig a feltételes hónapos periódus opciós prémiumainak alakulását. A táblázatból látszik, hogy a spot árfolyam mind a határidıs mind az opciós jegyzésekben változást okoz, míg a volatilitás változása csak az opciós jegyzésekben. 15

17 Szcenárió elemzés Spot 1.10 Spot = Alapeset Spot 1.10 ATM vol. + 10% ATM vol. = 40% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia ATM vol. (%) Futamidı 1-9 hónap 1-9 hónap 1-9 hónap 1-9 hónap Névérték havonta (EUR) Swap pont (fillér) 1 hó hó hó hó hó hó hó hó hó Forward ár 1 hó hó hó hó hó hó hó hó hó Meghosszabbítható forward ár 1-9 hónap Feltételes futamidı hónap hónap hónap hónap Névérték havonta (EUR) Opciós prémiumok (HUF/EUR) 10 hó hó hó hó hó hó hó hó hó Meghosszabbítható (feltételes) forward ár mint opciós strike-ok hónap A következı táblázat a szcenáriók által okozott HUF MTM eredményt mutatja. Az elsı periódus kiértékelése a forward üzleteknél ismertetett módszerrel történik a EUR névértékekre a 280,50-es meghosszabbítható forward árfolyam kerül összevetésre a szcenáriók keretében változó 1-9 hónapos forward árakkal. A második periódusban az egyenként EUR névértékő hónapos futamidejő, Ügyfél részérıl forward üzletekre kötelezettséget jelentı eladott opciók visszavásárlásáért fizetendı prémiumok jelentik a szcenáriók keretében keletkezett MTM veszteséget. Látható, hogy a spot árfolyam kedvezıtlen változása mind az elsı mind a második feltételes futamidıre vonatkozóan okoz veszteséget, míg a volatilitás növekedése csak a második, feltételes futamidıre vonatkozóan. Az utolsó sorban a teljes MTM eredmény mutatja az elsı és feltételes futamidı MTM eredményeinek összegét különbözı szcenáriók esetében. 16

18 Pozíció zárása 9 hónap Spot 1.10 Spot = Alapeset Spot 1.10 hátralévı futamidı esetén ATM vol. + 10% ATM vol. = 40% Devizapár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF Spot referencia ATM vol. (%) Elsı futamidı névérték havonta (EUR) Elsı futamidı MTM erdménye (HUF) 1 hó hó hó hó hó hó hó hó hó Feltételes futamidı névérték havonta (EUR) Feltételes futamidı MTM eredménye (HUF) 10 hó hó hó hó hó hó hó hó hó Teljes MTM eredmény (HUF) Indexált Swap ügylet Az Indexált Swap ügylet egy Kamatlábcsere ügyletbıl és azzal egyidejőleg megkötött, az ügyfél által eladott több elszámolásos Knock-Out FX opciós deviza ügyletbıl álló származtatott ügyletet jelent. A Kamatlábcsere ügylet alapján a Bank idıszakonként visszatérıen, egy adott devizanemben, egy elıre meghatározott kamatláb alapulvételével kiszámított pénzösszeg megfizetésére, míg az ügyfél idıszakonként visszatérıen, ugyanabban a devizanemben, egy elıre meghatározott kamatláb alapulvételével kiszámított pénzösszeg megfizetésére köteles. Az FX opciós deviza ügyletek alapján a Bank számára az ügyfél több olyan knock-out opciós devizaügyletet ad el, amelyek kizárólag a lejárat idıpontjában és a fizetési napban különböznek. Az ügyfél kötelezettségeket vállal az Opció Eredményének megfizetésére, amennyiben az adott opcióra vonatkozó lejárat idıpontjában a fixing árfolyam vételi ( call ) opciók esetében eléri, illetıleg meghaladja, eladási ( put ) opció esetében nem éri el illetıleg nem lépi át az érvényesítési árfolyamot (strike). Az ügyfél fizetési kötelezettségének további feltétele, hogy az adott opció tekintetében a referencia piaci árfolyam az ügyletkötés idıpontja és az adott FX opciós deviza ügylet lejárati idıpontja között nem éri el illetıleg nem lépi át a knock-out árfolyamot, mint az opciós jogot megszőntetı árfolyamként meghatározott árfolyamszintet. Azaz a konstrukció knock-out jellege azt jelenti, hogy valamennyi még élı/hatályos opció megszőnik, és nem jelent további feltételes kötelezettséget az ügyfél számára, amennyiben a referencia piaci árfolyam eléri, illetıleg átlépi a knock-out árfolyamot. Ezen utóbbi eseménybıl fakadó kötelezettség megszőnése azonban semmi esetben sem érinti a Bank és az ügyfél kamatlábcsere ügyletre vonatkozó meghatározott fizetési kötelezettségét. Az ügyfél a meglévı konstrukcióját (pozícióját) egy ellenirányú, azonos tartalmú indexált swap ügylettel zárhatja le. 17

19 Kockázatok Az Indexált swap ügylet keretében az ügyfél több knock-out típusú hosszú lejáratú opciót ad el. Az opció eladás esetén a nyereség maximalizált (a kamatlábcsere ügyletben meghatározott pénzösszeg), viszont a veszteség nem. Az egyes lejáratoknál fizetendı összeg akár jelentısen is meghaladhatja a kamatlábcsere ügylet keretében járó összeget, a kockázat mértéke függ az opció eredményének meghatározásától. Amennyiben az opció eredményének fizetési napokon történı meghatározása a vanilla opcióknál leírt képlettel történik Call opció eladásokat tartalmazó Indexált Swap esetén Opciós névérték Max {0; (Fixing árfolyam Strike)} / Fixing árfolyam ; Put opció eladásokat tartalmazó Indexált Swap esetén Opciós névérték Max {0; (Strike Fixing árfolyam)} / Fixing árfolyam a futamidı alatti és a kamatfizetési napokon felmerülı lejáratkori kockázatok megegyeznek a vanilla illetve knock-out típusú opcióknál leírtakkal, különös tekintettel a hosszú lejáratú, éven túli futamidejő opciók (i) illikvid piacának bid/offer spread-del kapcsolatos kockázataira, és (ii) spot árfolyamra és volatilitásra való magas érzékenységére. Az opció eredményének fizetési napokon történı meghatározása történhet a következı ún. kvadratikus képlettel Call opció esetén: a) Opciós névérték Max {0; (Fixing árfolyam Strike)} / Strike Put opció esetén: b) Opciós névérték Max {0; (Strike Fixing árfolyam)} / Strike Ez a kifizetési formula magasabb idıszakonkénti banki kamatfizetést biztosít az ügyfél javára, viszont ezzel összhangban a futamidı alatt és lejáratkor viselendı kockázatok is nagyobb mértékőek, különös tekintettel a hosszú lejáratú, éven túli futamidejő opciók (i) illikvid piacának bid/offer spread-del kapcsolatos kockázataira, és (ii) spot árfolyamra és volatilitásra való magas érzékenységére. Amennyiben az ügyfélnek egy fizetési napon fizetési kötelezettsége van, a veszteség a call opcióhoz tartozó kvadratikus képletbıl Opciós névérték (Fixing árfolyam Strike) / Strike Ennek átalakításából látható, hogy Opciós névérték (Fixing árfolyam/ Strike Strike / Strike) = árfolyam / Strike 1), Opciós névérték (Fixing Ahol a Fixing árfolyam / Strike hányados a Fixing árfolyam végtelenbe történı növelésével a végtelenhez tart, vagyis a (Fixing árfolyam / Strike 1) kifejezés végtelenhez, az Opciós névérték végtelen kifejezés pedig szintén a végtelenhez. Ez azt jelenti, hogy fizetési napokon a kockázat elméletileg végtelen lehet. A Bank az ügyfél nyitott pozíciói aktuális piaci (Mark-to-Market MTM) értékét rendszeresen megállapítja, és ezek alapján meghatározza a szükséges fedezet mértékét. A nettósított MTM érték meghatározása indexált swap ügylet esetén az eladott opciók és a kamatswap ügylet ellenügylettel történı lezárása esetén keletkezı veszteség, vagy nyereség mértékének meghatározását jelenti. Opciós pozíciók esetében az MTM értéket az opció árazásában elıforduló bármelyik változó (volatilitás, spot árfolyam, kamatkülönbözet) elmozdulása jelentıs mértékben befolyásolja. 7. FRA Forward Rate Agreement (Határidıs Kamatláb megállapodás) A Határidıs Kamatláb megállapodás (továbbiakban FRA) a kamatkörnyezet rövid távú változásából eredı kockázatok kezelésére szolgáló pénzügyi eszköz. FRA ügylet megkötésével az ügyfél egy 18

20 közeljövıben induló kamatperiódusban fizetendı kamatlábat rögzít elıre, ezáltal kizárható egy váratlan kamatemelkedés által okozott költségnövekedés kockázata az adott jövıbeni kamatperiódusra. FRA ügylet segítségével egy jövıbeni idıszakra elıre ismertté válik egy hitel kamatterhe. Az FRA egy önálló szerzıdés, amelyben az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az adott jövıbeni kamatperiódusban megfizeti a Banknak a szerzıdésben meghatározott fix kamatot, illetve a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti az ügyfél részére az adott idıszakra érvényes referenciakamatlábat. Egymást követı FRA ügyletek láncolatával egyszerre több kamatperiódus is lefedezhetı. A fedezeti célú FRA ügylet testreszabható, legfontosabb paramétereit a fedezni kívánt hitelhez lehet igazítani. Az FRA megkötésekor a felek az alábbi tényezıkrıl állapodnak meg: - névérték, a fennálló hitelhez igazítva - devizanem, a hitel devizaneme - fixing napja, a kamatforduló napjához igazítva, általában azt két munkanappal elızi meg - a határidıs kamatperiódus hossza, pl. 3 hónap - referencia kamatláb, pl. 3 hónapos BUBOR - FRA kamatláb, a szerzıdésben kikötött határidıs kamatláb Az FRA ügyletnek nincs külön díja. Az FRA ügylet elszámolása úgy történik, hogy az ügyletben érintett kamatperiódus indulásakor az FRA ügyletben kikötött fix kamat és a kamatperiódusra érvényes referencia-kamatláb különbségének diszkontált értéke kerül elszámolásra a felek között. Kockázatok Lejárat elıtti lezárás esetén az ügylet aktuális piaci értéke kerül elszámolásra a felek között, ez adott esetben számottevı kötelezettséget jelenthet bármelyik fél számára. A következı példa azt szemlélteti, hogy a kamatkörnyezet jelentıs megváltozása milyen változást eredményez a fent részletezett termék piaci értékében. Extrém piaci körülmények között azonban ennél nagyobb volatilitás sem zárható ki. Az ügyfél 3x6-os FRA-t (3 hónap múlva induló 3 hónapos periódusra vonatkozó kamat) vásárol 100 millió forint névértékben. Kötési ár: 9,50%. Aznap délután az MNB 300bp-tal csökkenti az alapkamat mértékét és a 3x6 FRA aktuális ára 6,50% lesz. Ez azonnali MTM veszteséget okoz az ügyfélnek. Ekkor az ügyfél aktuális MTM vesztesége a 100 millió forintos névértékre számítva a megkötött FRA és az aktuális piaci ár alapján számított FRA értékkülönbségének jelenértéke. FRA értékkülönbözet: x (9,50% - 6,50%) x 91/360 = Ft. MTM veszteség: / (1 + 0,065 x 91/360)2 = Ft. 8. IRS Interest Rate Swap (Kamatlábcsere ügylet) A Kamatlábcsere ügylet a kamatkörnyezet hosszabb távú változásából eredı kockázatok kezelésére szolgáló pénzügyi eszköz. Kamatlábcsere ügylettel lehetıvé válik egy változó kamatozású hiteltartozás fix kamatozásúvá alakítása, és így, egy váratlan jövıbeni kamatemelkedés által okozott költségnövekedés kockázatának kizárása. A kamatlábcsere ügylettel a hitel kamatterhe hosszú távon kiszámíthatóvá, tervezhetıvé válik. A hitelhez kapcsolódó, fedezeti célú kamatlábcsere ügylet egy önálló szerzıdés, amelyben egyrészt az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes futamidı alatt, minden egyes kamatperiódusban, megfizeti a Banknak a szerzıdésben meghatározott fix kamatot, amely a futamidı végéig változatlan; másrészt a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy minden egyes kamatperiódusban megfizeti az ügyfél részére az éppen aktuális referencia-kamatlábat. 19

21 Változó kamatozású hitel és az ahhoz kapcsolódó kamatlábcsere ügylet együttes cash-flow-ja: ügyfél fizeti: ügyfél kapja: EURIBOR + felár (hitel) IRS fix kamatlába (IRS) EURIBOR (IRS) A két ügylet együttes eredménye egy szintetikus fix kamatozású hitel: IRS fix kamata + felár A fedezeti célú kamatlábcsere ügylet szinte tökéletesen testreszabható, a fedezni kívánt változó kamatozású hitel paramétereivel megegyezı paraméterek mellett köthetı. A kamatlábcsere ügylet megkötésekor a felek az alábbiakról állapodnak meg: - névérték, amely lehet amortizálódó, a hitel fennálló tıketartozásához igazítva, - devizanem, amely a hitel devizanemével egyezik meg - az ügylet kezdınapja, amely lehet jövıbeli nap is - az ügylet lejárati napja, amely jellemzıen 2-10 év közötti - a kamatfizetések napja, gyakorisága, a kamatperiódusok hossza (pl. 3 hónapos) - referencia-kamatláb (pl. 3 hónapos EURIBOR) - IRS fix kamatlába, amelyet az ügyfél fizet, és a futamidı alatt változatlan Kamatlábcsere ügylettel lehetséges egy hosszú lejáratú, fix hozamot biztosító befektetés változó kamatozásúvá alakítása is. A kamatlábcsere ügyletnek nincs külön díja, sem induláskor, sem a futamidı alatt. A kamatlábcsere ügylet elszámolása úgy történik, hogy minden egyes kamatperiódus végén a kamatlábcsere ügyletben kikötött fix kamat és a kamatperiódusra érvényes változó referenciakamatláb különbsége kerül csupán elszámolásra a felek között. Kockázatok Lejárat elıtti lezárás esetén az ügylet aktuális piaci értéke kerül elszámolásra a felek között, ez adott esetben számottevı kötelezettséget jelenthet bármelyik fél számára. A következı példa azt szemlélteti, hogy a kamatkörnyezet jelentıs megváltozása milyen változást eredményez egy hitelhez kapcsolódó, fedezeti célú kamatlábcsere ügylet piaci értékében. Extrém piaci körülmények között azonban ennél nagyobb volatilitás sem zárható ki. Az ügyfél EUR hitelhez kapcsolódó, fedezeti célú, 3 éves IRS-t köt, fix kamatot fizet a Banknak félévente 3 éven keresztül, cserébe pedig 6 havi EURIBOR-t kap, amely egyben a változó kamatozású hitelének a referencia-kamatlába is. Tıkeösszeg: EUR Fix kamatláb: 3,00% Piaci mozgás: -200 bp Ha az ügyfél le akarja zárni frissen kötött ügyletét, egy ellenirányú IRS-t kell kötnie, 1,00% fix kamatot kap 3 éven keresztül 6 havi EURIBOR-ért cserébe. Mivel a zárás ugyanaznap történik, a kapott és fizetett 6 havi EURIBOR értéke azonos, mert naponta állapítják meg a kamatfixingek értékét. Az ügylet lezárásából származó veszteség összege a két IRS fix lábán keletkezı nettó értékkülönbség évente: x (1,00% - 3,00%) = EUR A három kifizetés jelenértéke pedig (ha az 1, 2 ill. 3 éves kamatláb 0,5%, 0,75% és 1,00%): / 1, / 1,0075^ / 1.01^3 = EUR Kamatopciók A Kamatopció egy olyan önálló szerzıdés, amelyben az opció Eladója egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy egy jövıbeni kamatperiódusra egy adott kamatlábat biztosít az opció Vásárlója számára, amennyiben az élni kíván ezzel a jogával. Az opció Vásárlója ezért a jogáért az ügylet megkötésekor opciós díjat fizet az opció Eladójának. 20

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója Margin elszámolású Deviza Ügyletekre Lezárva: 2013. március 13. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41. és 43. -a szerinti terhelı

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Sávos és Érintéses strukturált befektetések olyan indexált befektetés típusok, amelyek hozamának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) A termék leírása A kamatlábopció olyan kétoldalú megállapodás, amelyben az opció vevője - prémium megfizetése ellenében

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL A kamatlábcsere-megállapodás (IRS vagy Kamatswap ügylet) olyan származtatott kamatlábügylet, amelynek keretében a Bank és az Ügyfél között

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Kétdevizás kombinált strukturált befektetés szerkezetét tekintve egy hagyományos Kétdevizás strukturált befektetésből és

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés egy olyan összetett befektetési termék, amely

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

5. kamatopciók: cap és floor

5. kamatopciók: cap és floor 5. kamatopciók: cap és floor MIFID besorolás IR a termékek leírása A kamatopció akárcsak az árfolyamkockázat kezelésére alkalmas devizaopció egy biztosítási szerzôdéshez hasonlítható, mely az opciós díjért

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Kötvény kamat fixálása Sorszám: IV/ Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı Budapest PRIV-INVEST Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward 3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward MIFID komplexitás FX 2 3.a. deviza eladási jog (EUR put opció vétele) a termék leírása EUR put opció vásárlásával cége arra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. III. negyedévben Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Barrier opciós ügyletek Általános Terméktájékoztató

Barrier opciós ügyletek Általános Terméktájékoztató Barrier opciós ügyletek Az Opciós ügylet két fél közötti szerződéses viszony, melynek keretén belül az opció vevője jogosulttá válik az Opciós ügylet Alaptermékének vételére/ vagy eladására, míg az opció

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től)

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től) DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) D0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató devizahitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. évi eredményérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné ügyintézı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.10.01 2010.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Június 01-tıl Június 30-ig

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Június 01-tıl Június 30-ig Kamatperiódus Min. Max. Szabadfelhasználású kölcsön HUF 6 hónap 1,570% 2,570% 8,570% n/a Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 1,570% 2,570% 8,570% n/a 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába referencia-kamatlábhoz

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA 1 II. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30.-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Eszközfinanszírozás

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR ELMÉLET ÉS SZÁMOLÁS ELMÉLETI ÉS SZÁMOLÁSI KÉRDÉSEK 1. A devizára szóló európai call opciók a) belsőértéke mindig negatív. b) időértéke pozitív és negatív is lehet. c) időértéke

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Reverse Convertible (RC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget. Ehhez

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014. Igényelhetı kölcsönök Min. Max. Szabad felhasználású kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27.

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben