6720 Szeged, Klauzál tér február 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport év 6720 Szeged, Klauzál tér február 13.

2 TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Éves eredménykimutatás II.2. Negyedik negyedéves eredménykimutatás II.3. Mérleg II.4. Cash-Flow... 8 III. Időszak elemzése... 9 III.1. Villamos energia mérleg... 9 III.2. Villamos energia elosztás, értékesítés és szabadpiaci kereskedelem elemzése... 9 III.3. Eredménykimutatás III.4. Mérleg III.5. Beruházások III.6. Cash-Flow III.7. Osztalékalap III.8. Társaság érdekeltségei IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása IV.2. Szervezeti felépítésben bekövetkezett változások, egyéb lényeges események IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása... 25

3 ELŐSZÓ A DÉMÁSZ Nyrt éves gyorsjelentése konszolidált, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Nyrt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Nyrt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. Az IAS 32, 39 standardok január 1-jével léptek hatályba. A DÉMÁSZ Nyrt. elemzése alapján a standardok Csoportra gyakorolt hatása minimális második félévében részben már az új számlázási és ügyfél információs rendszer számolta a mérőben maradó energia mennyiségét. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a Cash-Flow kimutatást. A hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően magasabb az első, illetve a negyedik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A évtől új 4 éves árszabályozási periódus indult a hatályos magyar árképzési rendszer alapján. Az új periódus villamos energia kis- és nagykereskedelmi közüzemi árait, valamint a rendszerhasználati díjakat a február 1-jétől hatályos tarifaszabályozás állapította meg. A DÉMÁSZ Nyrt. esetében a villamos energia beszerzési ára átlagosan 14%-kal, míg a végfelhasználói értékesítési árak átlagosan 9%-kal emelkedtek. A 12. havi fogyasztói infláció év végére 3,3%-ra csökkent az egy évvel ezelőtti 5,5%-ról. A teljes év átlagos inflációs értéke 3,6% volt szemben a tavalyi 6,8%-kal. A részvényeket április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-ától a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Nyrt. két fő tevékenysége a villamos energia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység a villamos energia mennyiségének szintjén került megbontásra. Tekintetbe véve, hogy az elosztói tevékenység szolgáltatásainak legnagyobb hányadát a közüzemi szolgáltatói tevékenységnek nyújtja, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység. Jelen gyorsjelentés letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról (www.bet.hu), illetve a Társaság honlapjáról (www.demasz.hu), valamint szabadon hozzáférhető a DÉMÁSZ Nyrt. székhelyén (6720 Szeged, Klauzál tér 9.). 2

4 I. AZ IDŐSZAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI Változás Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Elosztott villamos energia (GWh) , ,64 Időszaki hálózati veszteség (%) 10,00 9,73-11,81 11,37-12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 10,00 9,73-10,00 9,73 - Közüzemben értékesített vill. energia (GWh) , ,06 Energiaértékesítés árbevétele (M Ft) , ,36 Bruttó fedezet (M Ft) , ,49 EBITDA * (M Ft) , ,58 EBITDA ráta ** (%) 18,75 17,14-16,03 10,80 - Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) , ,88 Mérleg szerinti eredmény (M Ft) , ,88 EPS (Ft, konszolidált, IFRS) , ,88 Osztalékalap (M Ft, nem konszolidált, HAR) , ,85 Beruházások (M Ft) , ,68 Nettó adósságállomány *** (MFt) , Eladósodottsági ráta **** (%) 22,47 20, * EBITDA: kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény ** EBITDA ráta: EBITDA energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított aránya *** Nettó adósságállomány: rövid és hosszú lejáratú kamatozó hitelek mínusz pénzeszközök **** Eladósodottsági ráta: nettó adósság aránya a nettó adósság és a saját tőke összegéhez A DÉMÁSZ Társaságcsoport éves IFRS elvek alapján számított konszolidált mérleg szerinti eredménye M Ft volt, amely 8,08%-kal magasabb a bázis időszaki értéknél. Ezen eredményt nagymértékben befolyásolták a következő tényezők. o A szabályozott tevékenységek profitabilitása jelentősen csökkent a bázis időszakhoz képest. A két szabályozott engedélyes tevékenységet együtt vizsgálva megállapítható, hogy az üzemi tevékenység eredménye évben M Ft, amely 19%-kal kevesebb a bázishoz képest, a második negyedéves egyszeri kompenzáció ellenére is. o A évben a kedvezőtlen tarifaszabályozás ellentételezésére elindított költségcsökkentő és hatékonyságjavító intézkedéseknek köszönhetően a csoportszintű működési költségek mindössze 5,72%-os növekedést mutatnak. Az év eleji menedzsment átszervezés költségei és az év végi céltartalékok nélkül a működési költségek értéke gyakorlatilag megegyezik a bázis időszak értékével. o A szabadpiaci villamos energia kereskedelem jelentősen növekedett, amely a D- Energia Kft. jó teljesítményéhez járult hozzá. o A kamatszint csökkenés és visszafogott beruházás volumen okozta hitelállomány mérséklődés miatt 37,75%-os pénzügyi eredmény javulás figyelhető meg a bázishoz képest. 3

5 IFRS konszolidált mérleg szerinti eredmény Millió Ft Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Csoportszintű éves beruházások értéke 17,35%-kal csökkent a bázishoz mérten. A beruházások döntő hányada hálózatfejlesztéshez kapcsolódott. A tárgyidőszaki fejlesztések mértékének mérséklődése elsősorban az elmúlt években jelentősen megnövelt beruházási volumenhez, illetve az ezáltal elért megfelelő hálózati minőséghez köthető. Az utolsó negyedév 3 Mrd Ft-ot meghaladó beruházási volumene az első kilenc hónap időbeli aránytalanságát kompenzálta. A nettó adósságállomány M Ft-tal csökkent december vége óta és így M Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Az eladósodottsági ráta az egy évvel ezelőtti 22,47%-ról 20,56%-ra csökkent a tárgyidőszak végére. Az adósságállomány csökkenésének legfőbb oka az alacsonyabb beruházási volumen miatt mérséklődő finanszírozási szükséglet volt. A csoport eladósodottsága (halmozott adatok) Millió Ft ,56% ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nettó adósságállomány (M Ft) Eladósodottsági ráta (%) A szokásos tevékenységből származó nettó Cash-Flow M Ft-ot tett ki, 6,31%- kal haladva meg a bázis időszaki értéket. A magasabb eredmény ellenére jelentkező visszafogott növekedést a működő tőke kedvezőtlen változása okozza. A befektetési tevékenységből származó nettó Cash-Flow értéke mínusz M Ft-ot tett ki a bázis időszaki mínusz M Ft-ról. A 21%-os javulást elsősorban a lecsökkent beruházási volumen okozza. A pénzügyi műveletekből származó nettó Cash-Flow mínusz M Ft-ot tett ki, a bázis időszaki mínusz M Ft-ról. A változást elsősorban a tárgyidőszaki alacsonyabb hitelfelvétel okozza. A DÉMÁSZ Nyrt. elvi osztalékalapja amely megegyezik a DÉMÁSZ Nyrt. magyar számviteli elvek szerinti adózott eredményével a bázishoz mért 1,69%-os növekedéssel M Ft-ot tett ki a tárgyévben. A ténylegesen kifizethető osztalék mértékéről az előreláthatólag március 31-én tartandó éves rendes közgyűlés fog határozni. 4

6 II. PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK II.1. Éves eredménykimutatás DÉMÁSZ Társaságcsoport eredménykimutatása IFRS szerinti konszolidált Energiaértékesítés árbevétele Oldal hivatkozás év év változás (%) Villamos energia-értékesítés árbevétele ,11 Hőértékesítés árbevétele ,44 Energiaértékesítés árbevétele ,90 Energiaértékesítés költsége Villamos energia vásárlás költsége ,58 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,60 Energiaértékesítés költsége ,92 Bruttó fedezet ,34 Egyéb árbevétel ,78 Működési költségek Aktivált saját teljesítmények ,07 Bér és bérjellegű költségek ,62 Anyagköltségek ,94 Értékcsökkenési leírás ,06 Egyéb működési költségek ,11 Működési költségek összesen ,72 Üzemi tevékenység eredménye ,78 EBITDA ,41 Pénzügyi műveletek (adatok ezer forintban) Kamatbevételek ,75 Kamatráfordítások ,95 Pénzügyi műveletek eredménye ,75 Adózás előtti eredmény ,96 Társasági jövedelemadó ,29 Adózott eredmény ,56 Külső tulajdonosokra jutó er ,92 Mérleg szerinti eredmény ,08 5

7 II.2. Negyedik negyedéves eredménykimutatás DÉMÁSZ Társaságcsoport eredménykimutatása IFRS szerinti konszolidált Energiaértékesítés árbevétele IV. n.év IV. n.év változás (%) Villamos energia értékesítés árbevétele ,73 Hőértékesítés árbevétele ,48 Energiaértékesítés árbevétele ,36 Energiaértékesítés költsége Villamos energia vásárlás költsége ,40 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,58 Energiaértékesítés költsége ,40 Bruttó fedezet ,49 Egyéb árbevétel ,01 Működési költségek Aktivált saját teljesítmények ,46 Bér és bérjellegű költségek ,01 Anyagköltségek ,70 Értékcsökkenési leírás ,51 Egyéb működési költségek ,71 Működési költségek összesen ,53 Üzemi tevékenység eredménye ,88 EBITDA ,58 Pénzügyi műveletek (adatok ezer forintban) Kamatbevételek ,10 Kamatráfordítások ,23 Pénzügyi műveletek eredménye ,87 Adózás előtti eredmény ,03 Társasági jövedelemadó ,37 Adózott eredmény ,63 Külső tulajdonosokra jutó er Mérleg szerinti eredmény ,88 6

8 II.3. Mérleg DÉMÁSZ Társaságcsoport mérlege IFRS szerinti konszolidált Oldal hivatkozás (adatok ezer forintban) változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,52 Immateriális javak Befektetések társult vállalkozásban ,28 Egyéb befektetett eszköz ,37 Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ,62 Forgóeszközök Pénzeszközök ,23 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök ,00 Vevők és egyéb követelések ,61 Készletek ,08 Egyéb forgóeszközök ,19 Forgóeszközök összesen ,95 Értékesítési célú befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,71 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,06 Külső tagok részesedése ,81 Mérleg szerinti eredmény ,08 Saját tőke összesen ,29 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,71 Halasztott adó ,74 Elhatárolt bevételek ,02 Céltartalékok ,56 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,08 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,21 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,61 Rövid lejáratú céltartalékok ,60 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,38 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,23 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,71 7

9 II.4. Cash-Flow DÉMÁSZ Társaságcsoport Cash Flow kimutatása IFRS szerinti konszolidált (adatok ezer forintban) év év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény kamat- és adófizetés előtt ,78 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,06 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,57 Céltartalék (visszafordítás) ,42 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ,96 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás a ,48 működő tőke változásai előtt Nettó követelések csökkenése (növekedése) ,84 Készletek csökkenése (növekedése) ,60 Egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) ,56 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (csökkenése) növekedése ,95 Működő tőke változásai: ,02 Fizetett társasági adó ,28 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó ,31 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök állományának csökkenése (növekedése) ,35 Befektetett eszközök érékesítésének bevétele ,51 Kapott kamatok ,75 Hosszútávú befektetések csökkenése (növekedése) ,56 Külső tagok részesedése Leányvállalatok értékesítése Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,75 Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow ,00 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Fizetett kamatok ,95 Hitel felvétel ,06 Hitel törlesztés ,41 Fizetett osztalék ,03 Pénzügyi műveletekből származó nettó cash flow ,82 Nettó pénzeszköz és egyenértékes növekedése (csökkenése) ,64 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes december 31-én ,47 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes január 1-jén ,78 Nettó pénzeszköz és egyenértékes növekedése (csökkenése) ,64 8

10 III. IDŐSZAK ELEMZÉSE III.1. Villamos energia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Elosztó hálózatba betáplált villamos energia Mennyiségi egység Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év Változás (%) GWh , ,13 Elosztott villamos energia GWh , ,64 Hálózati veszteség GWh , ,62 Időszaki % 10,00 9,73-11,81 11,37-12 havi göngyölt % 10,00 9,73-10,00 9,73 - Közüzemi szolgáltatói Mennyiségi Változás Változás engedélyes tevékenység: egység év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Lakossági GWh , ,70 Teljesítménydíjas GWh , ,37 Alapdíjas GWh , ,14 Egyéb GWh , ,29 Értékesített villamos energia GWh , ,06 Saját felhasználás GWh 8 7-5, ,81 Közüzemi energia forgalom GWh , ,03 Villamos energia szabadpiaci Mennyiségi Változás Változás kereskedelmi tevékenység: egység év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Értékesített villamos energia GWh , ,39 A Csoport kiskereskedelmi tevékenysége: Mennyiségi egység Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év Változás (%) Értékesített villamos energia GWh , ,65 A fenti mennyiségi adatok egész GWh megjelenítésben szerepelnek a táblázatban. III.2. Villamos energia elosztás, értékesítés és szabadpiaci kereskedelem elemzése Jelen gyorsjelentés a január 1-jétől hatályos új villamos energia-piaci modellnek megfelelően mutatja be a Társaságcsoport villamos energia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamos energia szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező, jogilag önálló gazdasági társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli feljogosított fogyasztók számára is értékesítsenek villamos energiát. III.2.1. A február 1-jétől hatályos árszabályozás 2005-től új 4 éves árszabályozási periódus indult a hatályos magyar árképzési rendszer alapján. A DÉMÁSZ Nyrt. esetében a villamos energia nagykereskedelmi ára átlagosan 14%-kal, míg a végfelhasználói értékesítési árak átlagosan 9%-kal emelkedtek. Az árváltozások február 1- jétől léptek hatályba a lakossági fogyasztóknak értékesített energia kivételével. Utóbbi esetében az árváltozás a gyakorlatban csak március 1-jétől volt érvényesíthető. A lakossági fogyasztók részére két tömb került bevezetésre. Az első, alacsonyabb díjtételű tömb 9

11 alkalmazható minden fogyasztási helyre 1320 kwh/év fogyasztásig. A második tömb a fogyasztás 1320 KWh/év-et meghaladó részére vonatkozik. A két tömb csak a lakosság nappali fogyasztására alkalmazható, az éjszakai fogyasztásra továbbra is egy tarifa érvényes. A rendszerirányítási és átviteli díjat a 0,1 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművektől vásárolt energia mennyisége után is meg kell fizetni a MAVIR-nak és az MVM-nek, míg korábban csak az engedélyes (50 MW-ot meghaladó) erőművektől és az átviteli hálózatról vásárolt villamos energia esetében kellett. További változás, hogy megszűnt az átviteli engedélyestől (MVM) az elosztó hálózat használatának ellenértékeként kapott díj. A Társaság február 9-ei közleményében kifejtette, hogy a hatósági áras tevékenységen realizált árrés a február 1-jétől hatályos tarifákkal kalkulálva alacsonyabb értéket mutat, mint a tarifamódosítás előtti árakkal és szabályozási feltételekkel számított, az előzővel minden más feltételben megegyező árrés. Az árrendelet hatására az 1 kwh-ra jutó közüzemi árrés 37,6%-kal csökkent. A február 1-jétől hatályos, a Társaság álláspontja szerint szakmai hibákat tartalmazó új tarifarendeletek DÉMÁSZ Nyrt-re gyakorolt negatív hatásainak egy része, többek között a tarifaelemek különböző alkalmazhatósági időpontjai miatti hátrányos tétel kompenzálásra került. Ennek alapján a DÉMÁSZ Nyrt. jelen, évi gyorsjelentése 400 M Ft-os nagyságrendű egyszeri eredményjavító tételt tartalmaz. A DÉMÁSZ Nyrt június 28-án árfelülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Energia Hivatalhoz a további hibás tételek korrigálása érdekében. A Hivatal október hónapban érkezett válaszában a kérelmet elutasította, így a Társaság bírósági keresetet nyújtott be november 2-án. III.2.2. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002 év végéig az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamos energia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával január 1-jétől - amióta a piac részlegesen megnyílt - az elosztott volumen már meghaladja a DÉMÁSZ ugyanezen időszaki közüzemi értékesítéseit, amelynek magyarázata, hogy a DÉMÁSZ Nyrt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. Az elosztott villamos energia mennyisége a Társaság elosztási területén található összes közüzemi és feljogosított fogyasztó által vételezett villamos energia mennyiségével, valamint a Társaság saját felhasználásával egyezik meg. A év során elosztott villamos energia mennyisége 0,80%-kal növekedett. Az elosztási tevékenység keretében a tárgyidőszakban a Társaság GWh energiát szállított a közüzemi fogyasztóknak és a saját felhasználására. Továbbá a DÉMÁSZ Nyrt. 858 GWh villamos energiát szállított feljogosított fogyasztók számára az elosztási területen belül. Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség GWh III II I II I IV I IV III IV III II III II I II I IV I IV III. 9,73% IV 2005 III II. 14,00% Hálózati veszteség (GWh) 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% Elosztott villamos energia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 10

12 A negyedik negyedév 11,37%-os hálózati vesztesége csökkenést mutat a bázisidőszaki 11,81%-os értékéhez. Az egész éves hálózati veszteség értéke 9,73%, amely a bázis értéknél 27 bázisponttal alacsonyabb. E kiemelkedő javulás részben az előző időszakokban megnövelt hálózatfejlesztési munkáknak, illetve a DÉMÁSZ Nyrt. hálózati asszimetria csökkentésére irányuló akciójának köszönhető. A DÉMÁSZ Nyrt. a kisfeszültségű hálózatain 5 éves programot indított 2005-ben az energiaveszteség csökkentésére. A csatlakozások rendezésével a hálózat terheléseloszlását szimmetrikusabbá, egyenletesebbé teszi, így csökkentve a hálózaton keletkező energiaveszteséget. A hálózati áramok szimmetrizálása az áramkörök topológiája, illetve feszültség szabványossági mérések alapján történik III.2.3. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III Lakossági fogyasztás Az éves lakossági fogyasztás 29 GWh-val, azaz 2,03%-kal növekedett 2004 hasonló időszakához mérten. A pozitív változás részben az értékesített villamos energia mennyiségre kedvezően ható, az első negyedév bázisnál 4 C-kal alacsonyabb hőmérséklettel magyarázható. A tavalyi szőkőnap hatásával is korrigált lakossági fogyasztás tárgyidőszaki növekedése 2,31% százalék. A évben a lakosság számára értékesített villamos energia éves átlagára az átlagos 9%-os tarifaemeléstől elmaradó mértékben, 5,87%-kal növekedett C január február március április III Teljesítménydíjas fogyasztás május Átlaghőmérséklet június július A teljesítménydíjas fogyasztás évben 28,17%-kal csökkent a bázis időszaki fogyasztáshoz hasonlítva. A visszaesés elsődleges oka, hogy néhány, az ellátási területen található feljogosított fogyasztó az elmúlt 12 hónap során kilépett a liberalizált piacra. Az évben a teljesítménydíjas fogyasztók számára értékesített villamos energia átlagára az átlagos tarifaemelést meghaladóan, 19,46%-kal növekedett. A teljesítménydíjas csoportba döntően olyan nagyipari fogyasztók tartoznak, akik nagy teljesítményű gépeket üzemeltetnek. Ezen fogyasztóknál üzembiztonsági okokból nincsen műszakilag korlátozva az egyszerre felvehető villamos energia volumen. III Alapdíjas fogyasztás A évben a fogyasztás 46 GWh-val, azaz 6,63%-kal volt alacsonyabb a tavalyi év értékénél. E csökkenést elsősorban a vasúti szállítás szabadpiacra történő kilépése okozza. Ezen tétel hatása nélkül 7 GWh-ás növekedés lenne megfigyelhető az alapdíjas fogyasztásban. Az évben az alapdíjas fogyasztók számára értékesített villamos energia átlagára az átlagos tarifaemelést megközelítő mértékben, 8,54%-kal növekedett. Az alapdíjas csoportba döntően olyan kisipari, kereskedelmi és egyéb fogyasztók tartoznak, melyek villamos energia szükséglete jól behatárolható, tervezhető. Az e csoportba tartozó fogyasztók többségénél műszakilag korlátozott az egyszerre felvehető villamos energia volumene. augusztus szeptember október november december

13 III Egyéb fogyasztás Az évben az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 1 GWh-val nőtt bázis időszakhoz képest, amely 1,63%-os növekedést takar. A közvilágítási fogyasztás volumenének évek óta tartó - fényforrások korszerűsítése miatt jelentkező - csökkenő tendenciája megállt és a tárgyidőszakban 3,46%-os növekedést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy a települések közvilágítás korszerűsítése döntően befejeződött, továbbá egyes önkormányzatok a megtakarításokat további fejlesztésre fordították, amely során külterületi településeken is közvilágítási lámpákat helyeztettek el.. III.2.4. Szabadpiaci kereskedelmi tevékenység elemzése A D-Energia Kft. a Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő vállalkozás. A társaság fő tevékenysége a magyar liberalizált villamos energia piacon feljogosított fogyasztók felé történő értékesítés és az ehhez kapcsolódó energia beszerzés és portfolió menedzsment júliusában a társaság jegyzett tőkéje 200 M Ft-ra felemelésre került a tevékenység fejlődésének érdekében. A D-Energia Kft. célkitűzése minden fogyasztó esetében a pozitív kereskedelmi árrés fenntartása. Bár a D-Energia Kft. még a piacépítés időszakában van, az ágazati szokványok alapján számolt bruttó árrése, valamint a számviteli előírások szerinti adózás előtti eredménye is pozitív a tárgyidőszakban. Eredménye növekvő tendenciát mutat elsősorban a Csoport szabadpiacon ellátott feljogosított ügyfelei egyre emelkedő számának következtében. A társaság már minden magyarországi elosztói területen jelentősnek mondható ügyfélportfoliót kezel, amely ágazatilag és földrajzilag megfelelően diverzifikáltnak tekinthető. A portfolió partnerkockázata a vizsgálatok és a tapasztalatok alapján elhanyagolható. A társaság nagykereskedelmi szállítói köre a forrásokat, a vásárolt termékeket és a szállítók tulajdonosi kötődéseit tekintve kiegyensúlyozott; a szállítók megbízható, neves, tapasztalt partnerek, illetve régi szereplők az európai illetőleg a magyarországi villamos energia piacon. 12

14 III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamos energia értékesítés árbevétele 11,11%-kal emelkedett az év során a bázishoz mérten. Ezen érték alakulását döntően a február 1-jétől hatályos tarifaszabályozás értékesítési átlagárakra gyakorolt növelő hatása, a D-Energia Kft jelentős árbevétel növekedése, valamint a Csoport kiskereskedelmi értékesítésének (közüzemi és szabadpiaci fogyasztói értékesítés) 4,68%-os növekedése befolyásolta. A közüzemi értékesítés 333 GWh-ás csökkenésében legjelentősebb szerepe a már említett feljogosított fogyasztók közüzemi szektorból való kilépésének volt. E csökkenést a D-Energia Kft által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamos energia volumene kompenzálta. A Csoport villamos energia árbevétele a D-Energia Kft teljesítménye nélkül 2%-ot alig meghaladó növekedést mutat a bázisidőszakhoz mérten. A hőértékesítés árbevétele 84 M Ft-tal, azaz 11,44%-kal csökkent a bázisidőszakhoz mérten. A hőtermeléshez szükséges tüzelőanyag beszerzési költsége az árbevételhez hasonlóan csökkenést mutatott, értéke 694 M Ft volt a tárgyidőszak végén. A hőtermelés árrése a bázis időszaki mínusz 184 M Ft-ról mínusz 41 M Ft-ra csökkent. A javulás döntően annak tulajdonítható, hogy a bázisidőszak még mind a négy ESCO leányvállalat teljesítményét tartalmazza, amíg a tárgyidőszak csak az első két hónapban foglalja magában a jelentős negatív árrést termelő Groppo Rt és Pro Estate Kft adatait. A hőtermelés negatív árrése nem valós, tekintetbe véve, hogy a gázmotoros kiserőművek működése során a termelt hőmennyiségen kívül villamos energia is keletkezik, amely a villamos energia árbevétel részeként jelenik meg. A villamos energia vásárlási költsége 14,58%-kal volt magasabb a évben a bázisidőszaki értéknél. A M Ft-os költség alakulására hatással volt a közüzemi szektort érintő február 1-jei vásárlási tarifaemelés, valamint a Csoport kiskereskedelmi értékesítésének növekedése. A DÉMÁSZ Nyrt. a közüzemi nagykereskedőtől a hatóságilag szabályozott ártól elmaradó átlagáron vásárolta a villamos energiát a második negyedévben. Ezen egyszeri 400 M Ft-os nagyságrendű pozitív hatás nélkül a villamos energia vásárlás költsége 15,32%-os növekedést mutat. A éves villamos energia forgalomban az árrés 3,74%-os növekedéssel M Ft lett. Az árrés a M Ft villamos energia árbevétel 29,85%-a, amely a bázisidőszak 31,97%-os arányához hasonlítva 212 bázispontos gyengülést jelent. Az árrés arányának ezen csökkenését döntően a kedvezőtlen, a vásárlási és értékesítési oldalakon eltérő mértékű tarifamódosítás eredményezte. A negyedik negyedévben az árbevétel arányos árrés mértéke 26,87% lett 347 bázispontos csökkenéssel. Amennyiben a DÉMÁSZ Nyrt. villamos energia vásárlási költségét érintő egyszeri pozitív hatást figyelmen kívül hagyjuk, úgy a hatósági áras villamos energia árrés gyakorlatilag megegyezik a évi értékkel. Villamos energia árrés (Ft, %) ,87% 38,00% 36,00% 34,00% Milliárd Ft ,00% 30,00% 28,00% ,26 4, II I. 5,14 4, IV III. 4,92 5, II I. 5,56 5, IV III. 5,18 5, II I. 6,70 5, IV III. 5,75 6, II I. 7,00 6, IV III. 5,90 6, II I. 7,30 6, IV III. 26,00% 24,00% 22,00% 13

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév Budapest, 2015. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.03.31 2014.12.31 2015.03.31 2015.03.31/ 2014.12.31

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság Társaság

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 Infinity a.s. Cseh Köztársaság és Szlovákia Tevékenységét a Hewlett Packard, Microsoft-, Alcatel-megoldások integrációja, saját fejlesztésû szoftvermegoldások,

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 0 7 6 8 0 3 3 3 5 1 4 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 7 Cégjegyzék száma Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1132 Budapest, Váci út 72-74. / 238-1180 / a vállalkozás

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

Összefoglaló áttekintés

Összefoglaló áttekintés A MOL CSOPORT 2005 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE JELENTŐS JAVULÁS MINDEN ÜZLETI SZEGMENSBEN A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE

MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE MAGYAR TELEKOM FÉLÉVES JELENTÉS A 2015. JÚNIUS 30-ÁN VÉGZŐDŐ MÁSODIK NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ELEMZÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FŐBB EREDMÉNYEK... 3 2. KONSZOLIDÁLT IFRS BESZÁMOLÓ... 6 2.1. Konszolidált

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. május 18. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben