6720 Szeged, Klauzál tér február 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport év 6720 Szeged, Klauzál tér február 13.

2 TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Éves eredménykimutatás II.2. Negyedik negyedéves eredménykimutatás II.3. Mérleg II.4. Cash-Flow... 8 III. Időszak elemzése... 9 III.1. Villamos energia mérleg... 9 III.2. Villamos energia elosztás, értékesítés és szabadpiaci kereskedelem elemzése... 9 III.3. Eredménykimutatás III.4. Mérleg III.5. Beruházások III.6. Cash-Flow III.7. Osztalékalap III.8. Társaság érdekeltségei IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása IV.2. Szervezeti felépítésben bekövetkezett változások, egyéb lényeges események IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása... 25

3 ELŐSZÓ A DÉMÁSZ Nyrt éves gyorsjelentése konszolidált, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Nyrt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Nyrt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. Az IAS 32, 39 standardok január 1-jével léptek hatályba. A DÉMÁSZ Nyrt. elemzése alapján a standardok Csoportra gyakorolt hatása minimális második félévében részben már az új számlázási és ügyfél információs rendszer számolta a mérőben maradó energia mennyiségét. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a Cash-Flow kimutatást. A hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően magasabb az első, illetve a negyedik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A évtől új 4 éves árszabályozási periódus indult a hatályos magyar árképzési rendszer alapján. Az új periódus villamos energia kis- és nagykereskedelmi közüzemi árait, valamint a rendszerhasználati díjakat a február 1-jétől hatályos tarifaszabályozás állapította meg. A DÉMÁSZ Nyrt. esetében a villamos energia beszerzési ára átlagosan 14%-kal, míg a végfelhasználói értékesítési árak átlagosan 9%-kal emelkedtek. A 12. havi fogyasztói infláció év végére 3,3%-ra csökkent az egy évvel ezelőtti 5,5%-ról. A teljes év átlagos inflációs értéke 3,6% volt szemben a tavalyi 6,8%-kal. A részvényeket április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-ától a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Nyrt. két fő tevékenysége a villamos energia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység a villamos energia mennyiségének szintjén került megbontásra. Tekintetbe véve, hogy az elosztói tevékenység szolgáltatásainak legnagyobb hányadát a közüzemi szolgáltatói tevékenységnek nyújtja, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység. Jelen gyorsjelentés letölthető a Budapesti Értéktőzsde honlapjáról (www.bet.hu), illetve a Társaság honlapjáról (www.demasz.hu), valamint szabadon hozzáférhető a DÉMÁSZ Nyrt. székhelyén (6720 Szeged, Klauzál tér 9.). 2

4 I. AZ IDŐSZAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI Változás Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Elosztott villamos energia (GWh) , ,64 Időszaki hálózati veszteség (%) 10,00 9,73-11,81 11,37-12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 10,00 9,73-10,00 9,73 - Közüzemben értékesített vill. energia (GWh) , ,06 Energiaértékesítés árbevétele (M Ft) , ,36 Bruttó fedezet (M Ft) , ,49 EBITDA * (M Ft) , ,58 EBITDA ráta ** (%) 18,75 17,14-16,03 10,80 - Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) , ,88 Mérleg szerinti eredmény (M Ft) , ,88 EPS (Ft, konszolidált, IFRS) , ,88 Osztalékalap (M Ft, nem konszolidált, HAR) , ,85 Beruházások (M Ft) , ,68 Nettó adósságállomány *** (MFt) , Eladósodottsági ráta **** (%) 22,47 20, * EBITDA: kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény ** EBITDA ráta: EBITDA energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított aránya *** Nettó adósságállomány: rövid és hosszú lejáratú kamatozó hitelek mínusz pénzeszközök **** Eladósodottsági ráta: nettó adósság aránya a nettó adósság és a saját tőke összegéhez A DÉMÁSZ Társaságcsoport éves IFRS elvek alapján számított konszolidált mérleg szerinti eredménye M Ft volt, amely 8,08%-kal magasabb a bázis időszaki értéknél. Ezen eredményt nagymértékben befolyásolták a következő tényezők. o A szabályozott tevékenységek profitabilitása jelentősen csökkent a bázis időszakhoz képest. A két szabályozott engedélyes tevékenységet együtt vizsgálva megállapítható, hogy az üzemi tevékenység eredménye évben M Ft, amely 19%-kal kevesebb a bázishoz képest, a második negyedéves egyszeri kompenzáció ellenére is. o A évben a kedvezőtlen tarifaszabályozás ellentételezésére elindított költségcsökkentő és hatékonyságjavító intézkedéseknek köszönhetően a csoportszintű működési költségek mindössze 5,72%-os növekedést mutatnak. Az év eleji menedzsment átszervezés költségei és az év végi céltartalékok nélkül a működési költségek értéke gyakorlatilag megegyezik a bázis időszak értékével. o A szabadpiaci villamos energia kereskedelem jelentősen növekedett, amely a D- Energia Kft. jó teljesítményéhez járult hozzá. o A kamatszint csökkenés és visszafogott beruházás volumen okozta hitelállomány mérséklődés miatt 37,75%-os pénzügyi eredmény javulás figyelhető meg a bázishoz képest. 3

5 IFRS konszolidált mérleg szerinti eredmény Millió Ft Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Csoportszintű éves beruházások értéke 17,35%-kal csökkent a bázishoz mérten. A beruházások döntő hányada hálózatfejlesztéshez kapcsolódott. A tárgyidőszaki fejlesztések mértékének mérséklődése elsősorban az elmúlt években jelentősen megnövelt beruházási volumenhez, illetve az ezáltal elért megfelelő hálózati minőséghez köthető. Az utolsó negyedév 3 Mrd Ft-ot meghaladó beruházási volumene az első kilenc hónap időbeli aránytalanságát kompenzálta. A nettó adósságállomány M Ft-tal csökkent december vége óta és így M Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Az eladósodottsági ráta az egy évvel ezelőtti 22,47%-ról 20,56%-ra csökkent a tárgyidőszak végére. Az adósságállomány csökkenésének legfőbb oka az alacsonyabb beruházási volumen miatt mérséklődő finanszírozási szükséglet volt. A csoport eladósodottsága (halmozott adatok) Millió Ft ,56% ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nettó adósságállomány (M Ft) Eladósodottsági ráta (%) A szokásos tevékenységből származó nettó Cash-Flow M Ft-ot tett ki, 6,31%- kal haladva meg a bázis időszaki értéket. A magasabb eredmény ellenére jelentkező visszafogott növekedést a működő tőke kedvezőtlen változása okozza. A befektetési tevékenységből származó nettó Cash-Flow értéke mínusz M Ft-ot tett ki a bázis időszaki mínusz M Ft-ról. A 21%-os javulást elsősorban a lecsökkent beruházási volumen okozza. A pénzügyi műveletekből származó nettó Cash-Flow mínusz M Ft-ot tett ki, a bázis időszaki mínusz M Ft-ról. A változást elsősorban a tárgyidőszaki alacsonyabb hitelfelvétel okozza. A DÉMÁSZ Nyrt. elvi osztalékalapja amely megegyezik a DÉMÁSZ Nyrt. magyar számviteli elvek szerinti adózott eredményével a bázishoz mért 1,69%-os növekedéssel M Ft-ot tett ki a tárgyévben. A ténylegesen kifizethető osztalék mértékéről az előreláthatólag március 31-én tartandó éves rendes közgyűlés fog határozni. 4

6 II. PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK II.1. Éves eredménykimutatás DÉMÁSZ Társaságcsoport eredménykimutatása IFRS szerinti konszolidált Energiaértékesítés árbevétele Oldal hivatkozás év év változás (%) Villamos energia-értékesítés árbevétele ,11 Hőértékesítés árbevétele ,44 Energiaértékesítés árbevétele ,90 Energiaértékesítés költsége Villamos energia vásárlás költsége ,58 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,60 Energiaértékesítés költsége ,92 Bruttó fedezet ,34 Egyéb árbevétel ,78 Működési költségek Aktivált saját teljesítmények ,07 Bér és bérjellegű költségek ,62 Anyagköltségek ,94 Értékcsökkenési leírás ,06 Egyéb működési költségek ,11 Működési költségek összesen ,72 Üzemi tevékenység eredménye ,78 EBITDA ,41 Pénzügyi műveletek (adatok ezer forintban) Kamatbevételek ,75 Kamatráfordítások ,95 Pénzügyi műveletek eredménye ,75 Adózás előtti eredmény ,96 Társasági jövedelemadó ,29 Adózott eredmény ,56 Külső tulajdonosokra jutó er ,92 Mérleg szerinti eredmény ,08 5

7 II.2. Negyedik negyedéves eredménykimutatás DÉMÁSZ Társaságcsoport eredménykimutatása IFRS szerinti konszolidált Energiaértékesítés árbevétele IV. n.év IV. n.év változás (%) Villamos energia értékesítés árbevétele ,73 Hőértékesítés árbevétele ,48 Energiaértékesítés árbevétele ,36 Energiaértékesítés költsége Villamos energia vásárlás költsége ,40 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,58 Energiaértékesítés költsége ,40 Bruttó fedezet ,49 Egyéb árbevétel ,01 Működési költségek Aktivált saját teljesítmények ,46 Bér és bérjellegű költségek ,01 Anyagköltségek ,70 Értékcsökkenési leírás ,51 Egyéb működési költségek ,71 Működési költségek összesen ,53 Üzemi tevékenység eredménye ,88 EBITDA ,58 Pénzügyi műveletek (adatok ezer forintban) Kamatbevételek ,10 Kamatráfordítások ,23 Pénzügyi műveletek eredménye ,87 Adózás előtti eredmény ,03 Társasági jövedelemadó ,37 Adózott eredmény ,63 Külső tulajdonosokra jutó er Mérleg szerinti eredmény ,88 6

8 II.3. Mérleg DÉMÁSZ Társaságcsoport mérlege IFRS szerinti konszolidált Oldal hivatkozás (adatok ezer forintban) változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,52 Immateriális javak Befektetések társult vállalkozásban ,28 Egyéb befektetett eszköz ,37 Halasztott adó Befektetett eszközök összesen ,62 Forgóeszközök Pénzeszközök ,23 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök ,00 Vevők és egyéb követelések ,61 Készletek ,08 Egyéb forgóeszközök ,19 Forgóeszközök összesen ,95 Értékesítési célú befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,71 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,06 Külső tagok részesedése ,81 Mérleg szerinti eredmény ,08 Saját tőke összesen ,29 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,71 Halasztott adó ,74 Elhatárolt bevételek ,02 Céltartalékok ,56 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,08 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,21 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,61 Rövid lejáratú céltartalékok ,60 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,38 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,23 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,71 7

9 II.4. Cash-Flow DÉMÁSZ Társaságcsoport Cash Flow kimutatása IFRS szerinti konszolidált (adatok ezer forintban) év év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény kamat- és adófizetés előtt ,78 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,06 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,57 Céltartalék (visszafordítás) ,42 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ,96 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás a ,48 működő tőke változásai előtt Nettó követelések csökkenése (növekedése) ,84 Készletek csökkenése (növekedése) ,60 Egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) ,56 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (csökkenése) növekedése ,95 Működő tőke változásai: ,02 Fizetett társasági adó ,28 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó ,31 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök állományának csökkenése (növekedése) ,35 Befektetett eszközök érékesítésének bevétele ,51 Kapott kamatok ,75 Hosszútávú befektetések csökkenése (növekedése) ,56 Külső tagok részesedése Leányvállalatok értékesítése Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,75 Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow ,00 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Fizetett kamatok ,95 Hitel felvétel ,06 Hitel törlesztés ,41 Fizetett osztalék ,03 Pénzügyi műveletekből származó nettó cash flow ,82 Nettó pénzeszköz és egyenértékes növekedése (csökkenése) ,64 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes december 31-én ,47 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes január 1-jén ,78 Nettó pénzeszköz és egyenértékes növekedése (csökkenése) ,64 8

10 III. IDŐSZAK ELEMZÉSE III.1. Villamos energia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Elosztó hálózatba betáplált villamos energia Mennyiségi egység Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év Változás (%) GWh , ,13 Elosztott villamos energia GWh , ,64 Hálózati veszteség GWh , ,62 Időszaki % 10,00 9,73-11,81 11,37-12 havi göngyölt % 10,00 9,73-10,00 9,73 - Közüzemi szolgáltatói Mennyiségi Változás Változás engedélyes tevékenység: egység év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Lakossági GWh , ,70 Teljesítménydíjas GWh , ,37 Alapdíjas GWh , ,14 Egyéb GWh , ,29 Értékesített villamos energia GWh , ,06 Saját felhasználás GWh 8 7-5, ,81 Közüzemi energia forgalom GWh , ,03 Villamos energia szabadpiaci Mennyiségi Változás Változás kereskedelmi tevékenység: egység év év (%) IV. n.év IV. n.év (%) Értékesített villamos energia GWh , ,39 A Csoport kiskereskedelmi tevékenysége: Mennyiségi egység Változás év év (%) IV. n.év IV. n.év Változás (%) Értékesített villamos energia GWh , ,65 A fenti mennyiségi adatok egész GWh megjelenítésben szerepelnek a táblázatban. III.2. Villamos energia elosztás, értékesítés és szabadpiaci kereskedelem elemzése Jelen gyorsjelentés a január 1-jétől hatályos új villamos energia-piaci modellnek megfelelően mutatja be a Társaságcsoport villamos energia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamos energia szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező, jogilag önálló gazdasági társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli feljogosított fogyasztók számára is értékesítsenek villamos energiát. III.2.1. A február 1-jétől hatályos árszabályozás 2005-től új 4 éves árszabályozási periódus indult a hatályos magyar árképzési rendszer alapján. A DÉMÁSZ Nyrt. esetében a villamos energia nagykereskedelmi ára átlagosan 14%-kal, míg a végfelhasználói értékesítési árak átlagosan 9%-kal emelkedtek. Az árváltozások február 1- jétől léptek hatályba a lakossági fogyasztóknak értékesített energia kivételével. Utóbbi esetében az árváltozás a gyakorlatban csak március 1-jétől volt érvényesíthető. A lakossági fogyasztók részére két tömb került bevezetésre. Az első, alacsonyabb díjtételű tömb 9

11 alkalmazható minden fogyasztási helyre 1320 kwh/év fogyasztásig. A második tömb a fogyasztás 1320 KWh/év-et meghaladó részére vonatkozik. A két tömb csak a lakosság nappali fogyasztására alkalmazható, az éjszakai fogyasztásra továbbra is egy tarifa érvényes. A rendszerirányítási és átviteli díjat a 0,1 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművektől vásárolt energia mennyisége után is meg kell fizetni a MAVIR-nak és az MVM-nek, míg korábban csak az engedélyes (50 MW-ot meghaladó) erőművektől és az átviteli hálózatról vásárolt villamos energia esetében kellett. További változás, hogy megszűnt az átviteli engedélyestől (MVM) az elosztó hálózat használatának ellenértékeként kapott díj. A Társaság február 9-ei közleményében kifejtette, hogy a hatósági áras tevékenységen realizált árrés a február 1-jétől hatályos tarifákkal kalkulálva alacsonyabb értéket mutat, mint a tarifamódosítás előtti árakkal és szabályozási feltételekkel számított, az előzővel minden más feltételben megegyező árrés. Az árrendelet hatására az 1 kwh-ra jutó közüzemi árrés 37,6%-kal csökkent. A február 1-jétől hatályos, a Társaság álláspontja szerint szakmai hibákat tartalmazó új tarifarendeletek DÉMÁSZ Nyrt-re gyakorolt negatív hatásainak egy része, többek között a tarifaelemek különböző alkalmazhatósági időpontjai miatti hátrányos tétel kompenzálásra került. Ennek alapján a DÉMÁSZ Nyrt. jelen, évi gyorsjelentése 400 M Ft-os nagyságrendű egyszeri eredményjavító tételt tartalmaz. A DÉMÁSZ Nyrt június 28-án árfelülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Energia Hivatalhoz a további hibás tételek korrigálása érdekében. A Hivatal október hónapban érkezett válaszában a kérelmet elutasította, így a Társaság bírósági keresetet nyújtott be november 2-án. III.2.2. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002 év végéig az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamos energia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával január 1-jétől - amióta a piac részlegesen megnyílt - az elosztott volumen már meghaladja a DÉMÁSZ ugyanezen időszaki közüzemi értékesítéseit, amelynek magyarázata, hogy a DÉMÁSZ Nyrt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. Az elosztott villamos energia mennyisége a Társaság elosztási területén található összes közüzemi és feljogosított fogyasztó által vételezett villamos energia mennyiségével, valamint a Társaság saját felhasználásával egyezik meg. A év során elosztott villamos energia mennyisége 0,80%-kal növekedett. Az elosztási tevékenység keretében a tárgyidőszakban a Társaság GWh energiát szállított a közüzemi fogyasztóknak és a saját felhasználására. Továbbá a DÉMÁSZ Nyrt. 858 GWh villamos energiát szállított feljogosított fogyasztók számára az elosztási területen belül. Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség GWh III II I II I IV I IV III IV III II III II I II I IV I IV III. 9,73% IV 2005 III II. 14,00% Hálózati veszteség (GWh) 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% Elosztott villamos energia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 10

12 A negyedik negyedév 11,37%-os hálózati vesztesége csökkenést mutat a bázisidőszaki 11,81%-os értékéhez. Az egész éves hálózati veszteség értéke 9,73%, amely a bázis értéknél 27 bázisponttal alacsonyabb. E kiemelkedő javulás részben az előző időszakokban megnövelt hálózatfejlesztési munkáknak, illetve a DÉMÁSZ Nyrt. hálózati asszimetria csökkentésére irányuló akciójának köszönhető. A DÉMÁSZ Nyrt. a kisfeszültségű hálózatain 5 éves programot indított 2005-ben az energiaveszteség csökkentésére. A csatlakozások rendezésével a hálózat terheléseloszlását szimmetrikusabbá, egyenletesebbé teszi, így csökkentve a hálózaton keletkező energiaveszteséget. A hálózati áramok szimmetrizálása az áramkörök topológiája, illetve feszültség szabványossági mérések alapján történik III.2.3. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III Lakossági fogyasztás Az éves lakossági fogyasztás 29 GWh-val, azaz 2,03%-kal növekedett 2004 hasonló időszakához mérten. A pozitív változás részben az értékesített villamos energia mennyiségre kedvezően ható, az első negyedév bázisnál 4 C-kal alacsonyabb hőmérséklettel magyarázható. A tavalyi szőkőnap hatásával is korrigált lakossági fogyasztás tárgyidőszaki növekedése 2,31% százalék. A évben a lakosság számára értékesített villamos energia éves átlagára az átlagos 9%-os tarifaemeléstől elmaradó mértékben, 5,87%-kal növekedett C január február március április III Teljesítménydíjas fogyasztás május Átlaghőmérséklet június július A teljesítménydíjas fogyasztás évben 28,17%-kal csökkent a bázis időszaki fogyasztáshoz hasonlítva. A visszaesés elsődleges oka, hogy néhány, az ellátási területen található feljogosított fogyasztó az elmúlt 12 hónap során kilépett a liberalizált piacra. Az évben a teljesítménydíjas fogyasztók számára értékesített villamos energia átlagára az átlagos tarifaemelést meghaladóan, 19,46%-kal növekedett. A teljesítménydíjas csoportba döntően olyan nagyipari fogyasztók tartoznak, akik nagy teljesítményű gépeket üzemeltetnek. Ezen fogyasztóknál üzembiztonsági okokból nincsen műszakilag korlátozva az egyszerre felvehető villamos energia volumen. III Alapdíjas fogyasztás A évben a fogyasztás 46 GWh-val, azaz 6,63%-kal volt alacsonyabb a tavalyi év értékénél. E csökkenést elsősorban a vasúti szállítás szabadpiacra történő kilépése okozza. Ezen tétel hatása nélkül 7 GWh-ás növekedés lenne megfigyelhető az alapdíjas fogyasztásban. Az évben az alapdíjas fogyasztók számára értékesített villamos energia átlagára az átlagos tarifaemelést megközelítő mértékben, 8,54%-kal növekedett. Az alapdíjas csoportba döntően olyan kisipari, kereskedelmi és egyéb fogyasztók tartoznak, melyek villamos energia szükséglete jól behatárolható, tervezhető. Az e csoportba tartozó fogyasztók többségénél műszakilag korlátozott az egyszerre felvehető villamos energia volumene. augusztus szeptember október november december

13 III Egyéb fogyasztás Az évben az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 1 GWh-val nőtt bázis időszakhoz képest, amely 1,63%-os növekedést takar. A közvilágítási fogyasztás volumenének évek óta tartó - fényforrások korszerűsítése miatt jelentkező - csökkenő tendenciája megállt és a tárgyidőszakban 3,46%-os növekedést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy a települések közvilágítás korszerűsítése döntően befejeződött, továbbá egyes önkormányzatok a megtakarításokat további fejlesztésre fordították, amely során külterületi településeken is közvilágítási lámpákat helyeztettek el.. III.2.4. Szabadpiaci kereskedelmi tevékenység elemzése A D-Energia Kft. a Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő vállalkozás. A társaság fő tevékenysége a magyar liberalizált villamos energia piacon feljogosított fogyasztók felé történő értékesítés és az ehhez kapcsolódó energia beszerzés és portfolió menedzsment júliusában a társaság jegyzett tőkéje 200 M Ft-ra felemelésre került a tevékenység fejlődésének érdekében. A D-Energia Kft. célkitűzése minden fogyasztó esetében a pozitív kereskedelmi árrés fenntartása. Bár a D-Energia Kft. még a piacépítés időszakában van, az ágazati szokványok alapján számolt bruttó árrése, valamint a számviteli előírások szerinti adózás előtti eredménye is pozitív a tárgyidőszakban. Eredménye növekvő tendenciát mutat elsősorban a Csoport szabadpiacon ellátott feljogosított ügyfelei egyre emelkedő számának következtében. A társaság már minden magyarországi elosztói területen jelentősnek mondható ügyfélportfoliót kezel, amely ágazatilag és földrajzilag megfelelően diverzifikáltnak tekinthető. A portfolió partnerkockázata a vizsgálatok és a tapasztalatok alapján elhanyagolható. A társaság nagykereskedelmi szállítói köre a forrásokat, a vásárolt termékeket és a szállítók tulajdonosi kötődéseit tekintve kiegyensúlyozott; a szállítók megbízható, neves, tapasztalt partnerek, illetve régi szereplők az európai illetőleg a magyarországi villamos energia piacon. 12

14 III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamos energia értékesítés árbevétele 11,11%-kal emelkedett az év során a bázishoz mérten. Ezen érték alakulását döntően a február 1-jétől hatályos tarifaszabályozás értékesítési átlagárakra gyakorolt növelő hatása, a D-Energia Kft jelentős árbevétel növekedése, valamint a Csoport kiskereskedelmi értékesítésének (közüzemi és szabadpiaci fogyasztói értékesítés) 4,68%-os növekedése befolyásolta. A közüzemi értékesítés 333 GWh-ás csökkenésében legjelentősebb szerepe a már említett feljogosított fogyasztók közüzemi szektorból való kilépésének volt. E csökkenést a D-Energia Kft által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamos energia volumene kompenzálta. A Csoport villamos energia árbevétele a D-Energia Kft teljesítménye nélkül 2%-ot alig meghaladó növekedést mutat a bázisidőszakhoz mérten. A hőértékesítés árbevétele 84 M Ft-tal, azaz 11,44%-kal csökkent a bázisidőszakhoz mérten. A hőtermeléshez szükséges tüzelőanyag beszerzési költsége az árbevételhez hasonlóan csökkenést mutatott, értéke 694 M Ft volt a tárgyidőszak végén. A hőtermelés árrése a bázis időszaki mínusz 184 M Ft-ról mínusz 41 M Ft-ra csökkent. A javulás döntően annak tulajdonítható, hogy a bázisidőszak még mind a négy ESCO leányvállalat teljesítményét tartalmazza, amíg a tárgyidőszak csak az első két hónapban foglalja magában a jelentős negatív árrést termelő Groppo Rt és Pro Estate Kft adatait. A hőtermelés negatív árrése nem valós, tekintetbe véve, hogy a gázmotoros kiserőművek működése során a termelt hőmennyiségen kívül villamos energia is keletkezik, amely a villamos energia árbevétel részeként jelenik meg. A villamos energia vásárlási költsége 14,58%-kal volt magasabb a évben a bázisidőszaki értéknél. A M Ft-os költség alakulására hatással volt a közüzemi szektort érintő február 1-jei vásárlási tarifaemelés, valamint a Csoport kiskereskedelmi értékesítésének növekedése. A DÉMÁSZ Nyrt. a közüzemi nagykereskedőtől a hatóságilag szabályozott ártól elmaradó átlagáron vásárolta a villamos energiát a második negyedévben. Ezen egyszeri 400 M Ft-os nagyságrendű pozitív hatás nélkül a villamos energia vásárlás költsége 15,32%-os növekedést mutat. A éves villamos energia forgalomban az árrés 3,74%-os növekedéssel M Ft lett. Az árrés a M Ft villamos energia árbevétel 29,85%-a, amely a bázisidőszak 31,97%-os arányához hasonlítva 212 bázispontos gyengülést jelent. Az árrés arányának ezen csökkenését döntően a kedvezőtlen, a vásárlási és értékesítési oldalakon eltérő mértékű tarifamódosítás eredményezte. A negyedik negyedévben az árbevétel arányos árrés mértéke 26,87% lett 347 bázispontos csökkenéssel. Amennyiben a DÉMÁSZ Nyrt. villamos energia vásárlási költségét érintő egyszeri pozitív hatást figyelmen kívül hagyjuk, úgy a hatósági áras villamos energia árrés gyakorlatilag megegyezik a évi értékkel. Villamos energia árrés (Ft, %) ,87% 38,00% 36,00% 34,00% Milliárd Ft ,00% 30,00% 28,00% ,26 4, II I. 5,14 4, IV III. 4,92 5, II I. 5,56 5, IV III. 5,18 5, II I. 6,70 5, IV III. 5,75 6, II I. 7,00 6, IV III. 5,90 6, II I. 7,30 6, IV III. 26,00% 24,00% 22,00% 13

15 Az egyéb árbevétel sor a Társaságcsoport konszolidációs körön kívüli, nem energiaértékesítésből származó árbevételét, valamint az értékcsökkenéssel arányosan elszámolt csatlakozási díjat 1 (korábban: hálózatfejlesztési hozzájárulás) tartalmazza. Az egyéb árbevétel évben M Ft-ot tett ki, amely 7,78%-kal haladta meg a bázis időszaki értéket. Ebben döntő szerepet játszott, hogy a Prímavill Kft szerződött az épülő M5-ös autópályához kapcsolódó hálózat átépítési munkákra. A visszaforgatott csatlakozási díjak értéke 10,02%-os növekedést mutat a bázis időszakhoz mérten. A csatlakozási díj összegét és mértékét egyaránt jogszabály írja elő. III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál a évben M Ft volt, amely 5,72%-os növekedést jelent a bázis időszakhoz hasonlítva. Értéke az energiaértékesítés árbevételének 25,21%-a, amely 124 bázispontos javulást mutat a bázis időszaki arányhoz mérten. Az utolsó negyedéves működési költségek értéke 13,53%-os növekedéssel M Ftot tettek ki. Az első negyedévben felmerült menedzsment átszervezésével kapcsolatos egyszeri bérköltségek és az év végi céltartalékok elszámolása nélkül az éves működési költségek a bázissal közel megegyező értéket mutatnak. A költségek ilyen alacsony szintje egyértelműen az új, ös tarifaszabályozás negatív hatásának kompenzálására indított tudatos költségcsökkentő akciók pozitív hatásának köszönhetőek. Az aktivált saját teljesítmények évi értéke a bázisidőszakhoz mérten 2,07%-os csökkenést mutatott, amelyet elsősorban a Társaságcsoport saját kivitelezésben végzett hálózatfejlesztési munkáinak csökkentése okozott. A tudatos beruházás csökkentés oka elsősorban a megfelelő hálózati minőség volt. Az év első kilenc hónapjára jellemző időbeli aránytalanság a hálózati beruházások elmaradásában is megfigyelhető volt. Külön a negyedik negyedévet vizsgálva ezen elmaradás ledolgozása mutatkozik meg az aktivált saját teljesítmények bázishoz mért 16,46%-os növekedésében. A évi bér és bérjellegű költségek 7,62%-kal növekedtek a bázis értékhez képest. Ennek alakulásában a első negyedévi iparági megállapodás szerinti béremelés, a folyamatosan csökkenő alkalmazotti létszám, az emiatt megnövekedett munkaviszony megszüntetés költségei, valamint a menedzsment év eleji átszervezéséhez kapcsolódó rendkívüli költségek játszottak szerepet. A bér és bérjellegű költségek a menedzsment átszervezés és a munkaviszony megszüntetés költségei nélkül 2,32%-os növekedést mutatnak. A Csoport tárgyidőszak végi záró alkalmazotti létszáma 146 fővel csökkent a december végi értékhez hasonlítva. Az anyagköltségek értéke a évben M Ft-ot tett ki, amely 2,94%-os csökkenést jelent a bázis időszak értékéhez mérten. A változást jórészt a bázisnál alacsonyabb beruházási volumen, valamint a minőség javulása miatt csökkenő üzemzavar elhárítási költségek okozták. Az értékcsökkenési leírás növekménye 1,06% volt a bázishoz viszonyítva. Az enyhe növekedés a visszafogott beruházási volumenhez és aktiválásokhoz köthető. A leírási kulcsok mértékében változás nem történt a tárgyév során. Az egyéb működési költségek értéke 11,11%-kal emelkedett a bázis időszakhoz mérten. A változás döntően a jelentősebb mértékű céltartalék állomány megképzése, valamint a kedvezőtlen év eleji tarifaszabályozást kompenzálandó tudatos költségcsökkentés pozitív hatásának eredője. A megnövekedett céltartalék képzés két jelentősebb témához kapcsolható. A Társaságcsoport vezetése a szükséges hatékonyságjavítási lépések meghozatalakor is a szociális felelősséget tartja szem előtt, amelynek eredményeképpen bevezetésre és alkalmazásra került az előnyugdíj intézménye. A jelentősebb tétel az ilyen módon rendezni kívánt A visszaforgatott csatlakozási díjak esetében a bevétel nem a díj befizetésekor jelentkezik, hanem a részben ebből, a hálózatfejlesztési beruházás keretében megvalósult eszköz értékcsökkenési leírásával arányosan kerül elszámolásra. 14

16 évi munkaviszony megszüntetések várható költségei miatt merült fel a Társaság Igazgatóságának határozata alapján. A másik céltartalék tétel a Társaság anyavállalata, az EDF részvényeinek 2005-ös tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódik. Az EDF így a DÉMÁSZ Csoport munkavállalói is kedvezményes dolgozói részvények jegyzésére jogosultak az EDF Dolgozói Részvényprogram keretében (a továbbiakban EDF DRP). A DÉMÁSZ Csoport bizonyos feltételek teljesülése esetén a év elején kiegészítő támogatást nyújt az anyavállalat részvényjegyzési programjában jegyzési jogukkal élni kívánó munkavállalóinak. A DÉMÁSZ Nyrt. által a szolgáltatási területén működő kiserőművektől magasabb áron kötelezően átvett villamos energia után kapott kompenzációs célú pénzeszközök (KÁP) növekedése csökkentette a működési költségek értékét. Az ESCO leányvállalatok tevékenységének stratégiai felülvizsgálata részben befejeződött, amelynek eredményeképpen a Társaság október 14-én aláírta a GROPPO Rt-ben és a PRO ESTATE Kft-ben meglévő részesedésének értékesítési szerződését. A tranzakció a leányvállalatokat finanszírozó bankok és az érintett hatóságok hozzájárulásának átvételével február 28-án lezárult. A HEBÜ és E-Partner Kft. egyes projektjei várhatóan a év során értékesítésre kerülnek. Az aktuális nemzetközi számviteli előírásoknak megfelelően a Társaságcsoport ezen értékesítendő eszközöket a mérlegben külön soron mutatja ki 205 M Ft értékben. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység eredménye a évben M Ft, amely 1,78%-os növekedést jelent a bázishoz viszonyítva. Értéke az energiaértékesítés árbevételének 8,25%-át teszi ki, amely 73 bázispontos gyengülést jelent a 2004-es értékhez hasonlítva. A február 1-jétől életbe lépett eltérő mértékű vásárlási és értékesítési tarifaváltozás, a jelentős év végi céltartalék képzés, valamint a bérköltségek egyszeri tételek és a munkaviszony megszüntetés miatti jelentősebb növekedése hátrányosan, amíg a D-Energia Kft jelentős teljesítmény növekedése, a 400 M Ft-os nagyságrendű egyszeri kompenzáció, valamint a kézben tartott működési költségek pozitívan befolyásolták az éves arányt. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye jelentős, 37,75%-os javulást mutatott, bár a bázis időszakhoz hasonlóan negatív lett. A kamatráfordítások visszaesését a jelentősen csökkenő kamatszint és a visszafogott beruházások miatt mérséklődő adósságállomány eredményezte. III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény a fentiek eredményeképpen M Ft lett a tárgyidőszakban, amely 11,96%-os erősödést jelent a bázis időszaki értékhez mérten. A Társaságcsoport évi adózott eredménye M Ft. A külső tulajdonosokra jutó eredmény értéke -20 M Ft-ot tett ki. A konszolidált mérleg szerinti eredmény így M Ft lett, amely 8,08%-kal haladja meg a bázis értéket. A Társaságcsoport egy részvényre jutó eredménye (EPS) a évben Ft volt, szemben a bázis időszaki Ft-tal. 15

17 III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök Az immateriális javak között december 31-én kimutatott 7,8 M Ft goodwill a D-Energia Kft 10%-os üzletrészének február 9-ei megvásárlásához kapcsolódik. A tárgyi eszközök nettó értéke a év során 0,52%-os csökkenést mutatott. A csökkenés elsősorban az év elején értékesített Groppo és Pro Estate társaságok eszközei kivezetésének tulajdonítható. Az utolsó negyedév intenzív beruházásainak köszönhetően az éves beruházási volumen már meghaladja az egész éves értékcsökkenési leírás mértékét. A befektetések értéke társult vállalkozásokban 2,28%-kal növekedett, amelyet a Termostar Kft saját tőke változásának DÉMÁSZ Nyrt-re jutó értéke, valamint az Unicotec Kht részbeni értékesítése okozott. Az egyéb befektetett eszközök 33,37%-os csökkenést mutattak, amelyet elsősorban a dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsönök IAS 39 miatti leértékelése okozott. A pénzeszközök állománya 23,23%-kal csökkent a év végéhez mérten. A csökkenés jórészt technikai okokra vezethető vissza. Két viszonylag jelentős készpénzállománnyal bíró leányvállalat februárjától bekerült a Csoport Cash-pool rendszerébe, így szabad forrásaik nem jelennek meg a pénzeszközök között, hanem a Csoport hiteleit csökkentik. A csökkenéshez járul hozzá, hogy a harmadik negyedévben felszabadításra került a korábban elkülönített betéten tartott - közüzemi tevékenység folytatásának feltételeként kezelt M Ft. A dematerializáció során érvénytelenített DÉMÁSZ részvények ellenértéke a tárgyidőszakban 192 M Ft. A nettó adósságállomány számítása során, a pénzeszközökön belül az érvénytelenített részvények ellenértékét nem vettük figyelembe. A vevők és egyéb követelések értéke 43,61%-kal növekedett a év végéhez mérten. A jelentős emelkedés döntően a tarifaváltozást követő villamos energia vevőkövetelések növekedéséből adódik. A vevőkövetelések növekedéséhez járul hozzá a kereskedelmi tevékenység fokozatos áttérése a közüzemből a szabadpiacra, amely a jelentősen hosszabb fizetési határidők miatt megnöveli a működő tőkeszükségletet. A december 31-ei vevőállomány magas értékében igen nagy szerepe van e tétel volatilitásának, tekintve, hogy januárjának első hetében a kintlévőségekből körülbelül 1 milliárd forintnyi összeg rendezésre került. A DÉMÁSZ Csoport új ügyfél információs és számlázási rendszer bevezetéséről döntött. Az új rendszer szeptemberében indult a nagyfogyasztóknak történő számlázással. A rendszer összes fogyasztóra történő kiterjesztése és alkalmazása a tárgyév végétől következett be. A készletek értéke 30,08%-kal csökkent, elsősorban a raktárak 2005-ös központosítása miatt, valamint annak köszönhetően, hogy az anyagbeszerzések egyre nagyobb hányada realizálódik konszignációs szerződések keretében, amelynek eredményeképpen a készlet nem jelenik meg a Csoport készletei között. Az egyéb forgóeszközök a bevételek aktív időbeli elhatárolásán belül a DÉMÁSZ Nyrt. mérőben maradó energiáját, valamint a D-Energia Kft feljogosított fogyasztóinak kalkulált vételezését tartalmazzák. Ezen fogyasztások technikai okok miatt nem kerültek ténylegesen leolvasásra és kiszámlázásra a zárási határidőig, ezért kerültek időbeli feladásra, hasonlóan a mérőben maradó energiához. A DÉMÁSZ mérőben maradó energia értéke 5,3%-os csökkenést mutat a bázishoz mérten. Az egyéb forgóeszközök 3,19%-os növekedést mutatnak az év végén, döntően a D-Energia Kft januári határkeresztező kapacitás díjának elhatárolása miatt. Az értékesítési célú befektetett eszközök között kimutatott 205 M Ft a HEBÜ és E-Partner Kft. egyes projektjeinek évi várható értékesítéséhez kapcsolódik. 16

18 III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a E Ft év végi jegyzett tőke értéke megegyezik a részvények össznévértékével. A év végi mérleg szerinti eredmény a év után járó, Közgyűlés által jóváhagyott osztalék összegét is tartalmazza. Tárgyidőszakban a még ki nem fizetett osztalék összege az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 5,21%-kal csökkent végéhez mérten. A hosszú lejáratú kölcsönök (amelyek nem tartalmazzák a hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes részét) értéke közel 24%-kal csökkent. A második negyedév során a Csoport 2 Mrd Ft hosszú lejáratú beruházási hitelt vett fel. A hosszú lejáratú hitelállomány visszaeséséhez járult hozzá a konszolidációs körből február 28-ával kikerült GROPPO Rt és PRO ESTATE Kft hiteleinek kivezetése. A Csoport teljes hitelállományának döntő része forintban áll fenn, és jellemzően a 3 havi BUBOR-hoz kötött változó kamatozású. A hitelállomány döntő hányada hálózatfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódik. Az eladósodottsági ráta 191 bázisponttal, míg a nettó adósságállomány M Ft-tal csökkent végéhez viszonyítva. A céltartalékok 405 M Ft-os értéke a munkaviszony megszüntetés éven túli részének fedezetét tartalmazza. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 30,08%-kal növekedett a tárgyév során. E kötelezettségek a Csoport által várhatóan a dolgozóknak fizetendő törzsgárda és életút jutalmak aktuárius által számolt jövőbeni értékének jelenértéke. A kötelezettség értéke a Társaság anyavállalata, az EDF által meghatározott számviteli elvek alapján került meghatározásra. A 30%-os növekedés magyarázata az aktuáriusi számítás részleteiben, a felhasznált feltételezésekben keresendő, több növelő és csökkentő hatás együttes eredője. Hosszú lejáratú hitelállomány változása (ezer Ft) december Növekedés Csökkenés december A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 18,23%-kal növekedett a év végéhez viszonyítva. E változást döntően a rövid lejáratú kölcsönök értékének megnövekedett utolsó negyedéves beruházási munkák miatti 10,61%-os növekedése, továbbá az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek döntően a D-Energia Kft megnövekedett értékesítéséhez kapcsolódó növekvő villamos energia szállítói állománya miatti 18,38%-os növekedése okozta. A kölcsönök tartalmazzák a hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes részét, valamint a folyószámlahiteleket. A folyószámlahitel december végi állománya M Ft, míg a hosszú hitelek rövid része M Ft. A rövid lejáratú céltartalékok 558 M Ft-os értéke a munkaviszony megszüntetés éven belüli részének, az EDF részvények tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó kötelezettségek fedezetét, valamint az egyéb céltartalékokat tartalmazza. 17

19 III.4.3. Mérlegen kívüli tételek év végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: Kibocsátás dátuma Elsődleges kötelezett Kedvezményezett D-Energia Kft. Rendszerirányító D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Feljogosított fogyasztó D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Más villamos energia szállító D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő D-Energia Kft. Villamos energia nagykereskedő DÉMÁSZ Nyrt. Más villamos energia szállító től állományban lévő dolgozók T-Mobile Rt től DÉMÁSZ Nyrt. MMBH Prímavill Kft. Önkormányzat DÉLÁSZ Kft. Feljogosított fogyasztó Biztosított kötelezettség Teljesítési garancia villamos energia beszerzésre Villamos energia vásárlásához kapcsolódó fizetési garancia A dolgozók és a DÉMÁSZ Nyrt. között létrejött megbízási szerződések alapján a dolgozók T-Mobile Rt. részére történő előfizetői és beszélgetési díjainak fizetési kötelezettsége Vezetékjogi és létesítési engedélyezési díj megfizetése Kötelezettség összege Lejárat E Ft E Ft EUR E Ft EUR E Ft E Ft E Ft EUR EUR E Ft E Ft E Ft EUR EUR E Ft E Ft EUR kb. 3 MFt/év dolgozói díjfizetés nincs E Ft E Ft E Ft

20 III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok Átszervezések Versenytilalmi pótlék adatok ezer Ft-ban EDF DRP Egyéb Összesen december Növekedés Csökkenés december Az 963 M Ft céltartalékból 405 M Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek, míg 558 M Ft a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Az egyéb céltartalékok között az egyik legjelentősebb tétel egy jövőben felmerülő környezetvédelmi munkával kapcsolatos költségekre 30 M Ft értékben megképzett fedezet. Ezen tételre a évben céltartalékot nem számoltunk el. III.4.5. Saját tőke változása A Csoport saját tőkéje a következőképpen alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredménytartalék Külső Jegyzett Tőketartalék és mérleg szerinti tagok tőke eredmény részesedése Összesen Nyitó érték ( ) Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény D-Energia 10% megvásárl Záró érték ( ) III.5. Beruházások A Csoport beruházásai a következőképpen alakultak év év Változás (%) IV. n.év adatok millió Ft-ban Változás IV. n.év (%) Csoportszintű beruházások (M Ft) , ,68 A MEH rendszeres éves értékelése alapján a DÉMÁSZ Nyrt. hálózatának minősége kiemelkedő javulást mutatott az elmúlt időszakban. A minőségi mutatók javulása a Társaság tudatos beruházási politikájának eredményességét bizonyítja. A pontosan megválasztott beruházási célpontok eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat az üzemzavarok száma, rövidebb az átlagos elhárítási idő. A hálózat hosszára vetített hálózati minőségi mutatók tekintetében a DÉMÁSZ Nyrt. értékei a legjobbak az országban. A Csoport, az előző évek intenzív beruházásainak köszönhetően elért megfelelő hálózati minőség eredményeképpen, a év során már mérsékelte beruházásait, további beruházásainak mértékét pedig a 2005-ös árszabályozástól tette függővé. A tárgyidőszaki fejlesztések mértékének mérséklődése döntően szintén az elért jó minőséghez köthető. Az utolsó negyedév 3 Mrd Ft-ot meghaladó beruházási volumene az első kilenc hónap időbeli aránytalansága okozta elmaradást kompenzálta. A tárgyidőszaki beruházások értékének 80%-a kapacitásnövelő, illetve a szolgáltatás minőségét javító hálózatfejlesztésekhez kapcsolódott. A kapacitásnövelő hálózatfejlesztések döntően a meglévő ügyfelek által elérhető teljesítmény növelésével, illetve új ügyfelek hálózatba történő bekapcsolásával kapcsolatban merülnek fel. 19

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér május 11.

6720 Szeged, Klauzál tér május 11. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2006. I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. május 11. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 6 II.1. Eredménykimutatás...

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér november 8.

6720 Szeged, Klauzál tér november 8. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2006. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. november 8. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Háromnegyed

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér november 8.

6720 Szeged, Klauzál tér november 8. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2004. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2004. november 8. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Háromnegyed

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. GYORSJELENTÉS 2003. I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Kimutatások...3 II.1. Eredménykimutatás...3 II.2. Mérleg...4 II.3.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I. félév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Féléves eredménykimutatás...4

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5. GYORSJELENTÉS 2002. I-III. negyedév TARTALOM VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi kimutatások

Konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2011. I. félévéről készült Féléves jelentéshez Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben