Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i testületi ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére."

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi tevékenységéről. dr. Mészáros Erzsébet jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9.. (2). bek. alapján az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. E szervek között nevesíti a törvény a Polgármesteri Hivatalt. A Hivatal tevékenységi köre kettős, ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ötv. értelmében a hivatal irányításáért a polgármester, míg működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős. 1.) A Hivatal működésének feltételei: A köztisztviselői kar összetételében és munkaterület szerinti beosztásában a évben több változás is történt. A évi beszámoló vonatkozó részében arról tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy 1 fő köztisztviselői álláshelyre pályázat került kiírásra. A pályázatok elbírálását követően a számviteli ügyintéző és pénztáros álláshely január 12. napjával betöltésre került szeptember 4. napjával került sor a munkakört betöltő köztisztviselő jogviszonyának kérésére közös megegyezéssel való megszüntetésére. A jogviszony megszüntetését követően, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője éltem javaslattal Kardoskút Község Polgármestere felé, melynek megfelelően az álláshely nem került betöltésre, a munkakörbe tartozó feladatok természetesen a munkaköri leírások módosításával felosztásra kerültek. Ezen intézkedéssel az egyes ügyintézők leterheltségében megmutatkozó indokolatlan különbségek is korrigálásra kerültek. Az álláshely jelenleg üres álláshelyként szerepel az elképzelések szerint 2010-ben, majd a évi tapasztalatok alapján kívánok javaslatot tenni a Képviselőtestületnek az álláshely megszüntetésére, amennyiben ez indokoltnak mutatkozik. A továbbképzésekre az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint éves továbbképzési terv alapján került sor. A köztisztviselő egyrészt köteles az éves továbbképzési tervben szereplő képzéseken részt venni, másrészt jogosult négyévenként 30 óra időtartamban az előmenetelhez előírt, vagy szakmai felkészültséget segítő továbbképzésben részt venni /1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 4.. (3)-(4) bekezdés. 1

2 2009. évben az alábbi témakörökben szervezett továbbképzéseken vettünk részt: 1.) Pénzügyi-gazdálkodási, munkajogi terület: évi adó és tb jogszabályi változások, Kjt és Ktv. változásai (Tóth Józsefné; Kapuné Sin Anikó) Önkormányzatok és intézményeik gazdálkodása címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében (Kapuné Sin Anikó, dr. Mészáros Erzsébet) évi adó és tb jogszabályváltozások (Tóth Józsefné) Törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó továbbképzés (Kapuné Sin Anikó, dr. Mészáros Erzsébet). 2.) Szociális igazgatás (Tóth Lajosné): A települési önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális igazgatási feladatok a vonatkozó jogszabályok tükrében címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. 3.) Adóigazgatás (Tóth Józsefné): A jogi szabályozás és rendszere az önkormányzati adóigazgatásban címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. Az adótörvények évközi változásai. Az adótörvények változásai, zárási feladatok. 4.) Igazgatási terület (Skorka Pálné): A jegyző hatósági eljárásai az üzletműködés, a kereskedelmi tevékenység folytatása és a telephely-engedélyezés folyamatában szintén kettő napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. Helyi népesség-nyilvántartási program használata, címnyilvántartási rendszer ismertetése, körzetesítés feladatai címmel egy napos, költségtérítéses képzés. 5.) Jegyzői továbbképzések: Gyámügyi továbbképzés. Jegyzői értekezletek június 7-i EP-választáshoz kapcsolódó továbbképzések. A fentieken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv október 1. napjával hatályba lépő, átfogó módosításához kapcsolódó továbbképzésen valamennyi hatósági ügyekkel foglalkozó köztisztviselő részt vett. A Ket. gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó helyi szintű szakmai megbeszélések folyamatban vannak, sajnos az év végi teendők kapcsán ez a terület egy kicsit háttérbe szorult. 2.) A Hivatal tevékenysége: 2.1. Képviselő-testületi ülések, döntések számának alakulása: évben a beszámoló elkészítéséig a Képviselő-testület 12 ülést tartott, melyeken 17 rendeletet és 183 határozatot fogadott el. 2

3 Az egyes területekhez tartozó feladatok beszámolóját illetően az ügyintézők által készített részbeszámolókat változtatás nélkül emeltem át, meghagyva a lehetőséget, hogy minden ügyintéző a saját szempontjai szerint, az általa fontosnak tartott területeket kiemelve készítse el a beszámolóját Adóigazgatási feladatok: Feladat: Gépjármű-adóztatás Helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, Vagyonkataszter Házipénztár kezelése október 16. napjától. A november 26-i testületi ülésre elkészítettem az adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos beszámolómat, ezért a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos területet most nem érinteném. Közlekedési és egyéb szabálysértési bírság behajtását 60 személy esetében tette át a Rendőrség, a Bíróság, a Munkaügyi Központ, illetve egyéb szerv. Elsődlegesen felszólítással próbálom a hátralékosokat a tartozás megfizetésére rábírni, de vannak esetek mikor a nyugdíjból, munkabérből való letiltásra is sor kerül, illetve foglalást is kellene alkalmazni, de ezt az igen drasztikus módszert eddig nem vállaltuk fel. A közlekedési helyszíni bírságok behajtásának eredményessége esetén ez a bevétel az önkormányzaté marad, míg a bíróság és más szerv által áttett tartozások behajtása esetén a befizetett összeget tovább kell utalni a kimutató szerv részére. Adó- és érték bizonyítvány kiállítására 46 esetben került sor, ennek sajnos nagy része (23) végrehajtáshoz kellett, hagyaték céljára 13, idősotthoni elhelyezésnél jövedelem vizsgálathoz 9, és 1 esetben magánszemély kérelmére adtunk ki. Az ingatlan értékelés 33 esetben szántó művelési ágú területeket érintett, melynek becsértékének megállapításához az APEH segítéségét szoktam kérni. Minden év elején megkeresem az APEH Illetékosztályát, hogy közölje a Kardoskúton használható értékeket a külterületi ingatlanok esetében. Általában az aranykorona értéket közölték, de 2009-ben Ft/m2 adatokat adtak meg, mely szerint az átlag érték 55 Ft/m2, ezen belül a gyengébb termőértékkel rendelkező területek 45 Ft/m2 értékűek, és Ft/m2 közöttiek az átlagos értékűek, a kiemelkedő értékűek azonban megközelítik a 90 Ft/m2 értéket. 13 esetben kivett művelési ágú területet kellett értékelni, ebből 2 beépítetlen telek, 10 lakóingatlan, és egy vágóhíd. Ezeknek az ingatlanoknak az értékelése már elég nehéz feladat elé állított, mivel sem képzettségem hozzá, sem viszonyítási, összehasonlítási alapom nincs egy-egy ingatlan adott időpontban fennálló forgalmi értékéről. De mivel a törvény a jegyzők adóügyi feladatai és hatáskörei között felsorolja többek között az adó-és értékbizonyítvány kiadását, nem tagadható meg például a vágóhíd ingatlan becsértékének megállapítása sem, ahová be sem lehet jutni, mivel a tulajdonos nem elérhető. 3

4 Az Intézményi Munkaügyi és Információs rendszer kezeléséhez tartozik a munkavállalók munkaszerződésének, megszüntetésének és egyéb munkaügyi iratainak rendezése, azaz a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a közcélú és közhasznú munkások. Ezzel a rendszerrel továbbítjuk az adatokat a Magyar Államkincstár felé: úgymint szabadságok, betegség miatti távollétek, évközben kifizetett nem rendszeres juttatások számfejtése, lejelentése, változóbérek számfejtése, lejelentése, SZJA igazolások kiadása, SZJA-val kapcsolatos nyilatkozatok begyűjtése és továbbítása,és minden, ami a munkavállalókat érinti. A vagyonkataszteri feladatok elvégzéséhez a KATAWIN nevű programot használjuk, mellyel a tudomásomra hozott adatokat nyilvántartom, elkészítem a statisztikát az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, továbbá az utak-hidak statisztikát is ezzel a programmal készítem el minden évben. A házipénztár kezelése - eddig csak, mint helyettesítőként október 19-től került a munkakörömbe, mely feladat összetettsége miatt az ellátás eredményességéről a következő évi beszámolóban adok tájékoztatást Szociális és gyámügyi feladatok: Az ügyfelek november 01-től már külön önálló irodában tudják kérelmeikkel felkeresni a szociális és gyámügyi főelőadót, mert a falugazdász és a Kistérségi Gyermekjóléti Központ területi családgondozója részére a Művelődési Ház előterében lett kialakítva az ügyfélfogadási helyiség. A jogszabályi változások a szociális és gyámügyi ellátások alábbi területeit érintették től a Szociális törvény átalakította az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, s bevezette az aktív korúak ellátása nevű juttatást, mely egészségkárosodottak és 55 év felettiek esetében rendszeres szociális segély folyósítása lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel, egyéb munkanélküli személyek részére pedig Ft összegű rendelkezésre állási támogatás, akik kötelesek legalább 90 munkanap közfoglalkoztatásban (közcélú, közhasznú vagy közmunka) részt venni, ha az önkormányzat felajánlja nekik. Ezen ellátásokkal kapcsolatosan től ismét megszorító módosításokat vezettek be augusztus hónaptól igényelhető a krízis-támogatás, melynek a gazdasági világválság miatt nehéz helyzetbe került személyek megsegítése a célja. Jogosultsági kategóriák: a utáni munkaviszony megszűnése, legalább 20%-os mértékű jövedelem csökkenés, vagy lakáscélú hitel törlesztő-részletének legalább 20%-os emelkedése, áram és gázszolgáltatásból történt kikapcsolás. A kérelmet Polgármesteri Hivatalunknál kell benyújtani, de a tényleges támogatást már a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg és folyósítja. Elutasító határozat meghozatala miatt viszont az iratokat visszajuttatják hivatalunkhoz az ok megjelölésével. Az áram és a gázszolgáltatónál kérelmezni lehet védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételt, melyhez 5 fajta önkormányzati juttatásra jogosultság esetén a 4

5 szociális rászorultságról az igazolást hivatalunknak szükséges kiállítania a fogyasztók részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági határ 5 %-kal emelkedett meg től. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerint kedvezően módosult az átmeneti segélyek esetén a jogosultsági határ - 50%-al megemelkedett tól, továbbá megteremtették Ft összegű alanyi jogú temetési segély kifizetésének lehetőségét től hatályos a 2004.évi CXL. törvény a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól, mely nagyon sok változást tartalmaz a kérelmek elbírálásával és ügyintézésével kapcsolatosan. Többféle adatot hivatalból kell beszerezni, s nem lehet az ügyféltől kérni. A határidők meghatározása naptári nap helyett munkanapokban történik. Nehéz a változó jogszabályi előírások követése és betartása. A támogatások formái és az abban részesülők száma az alábbiak szerint alakult 2009.évben ( i állapot szerint): Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére egyszeri Ft-os pénzbeli juttatást július hónapban 46 főnek, novemberben pedig 58 főnek folyósítottuk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosult gyermekek részére lehetett Ft állami támogatást igényelni nyári étkeztetéshez, így 13 fő gyermek részére tudtuk biztosítani a napi egyszeri étkezést a nyári szünet teljes idejére 54 munkanapon keresztül és e között. Az élelmiszerek beszerzésére és a jogosultakhoz eljuttatására a Kistérségi Gyermekjóléti Központ területi családgondozóját Török Attilát kértük fel. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 23 gyermek részesült. Támogatás oka igen sokrétű volt, étkezési és kollégiumi díjra, beiskolázáshoz, óvodai felszerelésekre, gyermek betegsége miatt, pelenkára, valamint létfenntartáshoz igényelték. Gyámhatósági és bírósági megkeresés miatt 5 esetben kellett környezettanulmányt készíteni, s a család jövedelmeit és rendszeres kiadásait közölni. Egészségügyi szolgáltatás szociális alapon történő igénybe vételéhez 9 fő részére lett hatósági bizonyítvány kiállítva. Normatív lakásfenntartási támogatást novemberben 39 főnek folyósítottunk, melynek 5882,-Ft a havi átlagos összege. Méltányossági lakásfenntartási támogatást 1 fő részére folyósítunk. Aktív korúak ellátásán belül Ft havi összegű rendszeres szociális segélyben 3 fő részesült novemberben, rendelkezésre állási támogatást 21 főnek folyósítottunk, melyből 4 fő munkaviszony melletti továbbfolyósítás (50 illetve 25 %-os mértékű, mely től megszűnik.) Közhasznú foglalkoztatás keretében - Munkaügyi Központ támogatásával a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő alkalmazására volt lehetőség. Közcélú foglalkoztatás során 13 főnek biztosítottunk 4,5 hónapos 5

6 munkalehetőséget. 11 főnek 6 órás, 2 főt 8 órás volt a munkaideje. Alanyi jogú közgyógyellátásra 33 fő, normatív alapú közgyógyellátásra 6 fő és méltányossági alapú közgyógyellátásra 9 fő jogosult. Elutasítás normatívnál 1 esetben, de újabb kérelem benyújtásakor megfelelt a jogosultsági feltételeknek, méltányossági kérelem elutasítása 3 esetben történt, melyből 1 főnek már ismét megállapítottuk a jogosultságot. Temetési segély 19 esetben történt megállapítása összesen Ft összegben. Személygépkocsi szerzési támogatásra jogosultsága 5 főnek hosszabbításra került, 3 új jogosultságot állapítottunk meg. A személygépkocsi beszerzéséhez az utalvány 1 fő részére állítottak ki. Közlekedési támogatást 37 fő részére folyósítottunk összesen Ft-ot, melynek 1996 óta nem változott az összege. Lakáshoz jutási támogatás címén összesen Ft-ot ítélt meg a testület 1 kérelmező részére lakás vásárlásához. Szociális kölcsönt 6 család részére állapított meg a testület összesen Ft összegben temetési költségek fedezésére, közmű hátralék rendezéséhez, gáztartozás miatti ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog megszüntetéséhez, egy speciális esetben lakás vásárlásához. Elutasítás 4 esetben jövedelem miatt, illetve a megjelölt cél nem volt támogatható. A kamatmentes kölcsönök nyújtása miatti jelzálogjog bejegyzésekhez szinte minden esetben szükséges valamelyik pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése, időnként többé is. Tartós átmeneti segélyben az év folyamán 8 fő részesült, novemberben 5 fő, a folyósítás időtartama 6 hónap és 1 év közötti. Elutasításra 1 esetben került sor a magasabb jövedelem miatt. Eseti átmeneti segély: 1./ Pénzbeni eseti segély: 29 fő részesült, melyből 9 fő 2 alkalommal, 1 fő 3 alkalommal kapott támogatást, elutasításra 3 esetben került sor. 2./ Természetbeni eseti segély: tűzifa 210 q került kiosztásra 24 fő észére, melyből 5 fő 2 alkalommal kapott támogatást. Méltányossági ápolási díjban 2 fő részesült, évközben 1 fő ellátása megszűnt az ápolt halála miatt, s a másik is hamarosan megszűnik az ápoló főállású munkaviszony létesítése miatt. Szociális étkeztetést jelenleg 1 fő veszi igénybe az ebéd házhoz szállításával. Krízis támogatási kérelmet 4 fő esetében terjesztettünk fel a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, melyből 1 fő esetében küldték vissza elutasítás céljából. Védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételének kérelmezéséhez szociális rászorultságról igazolás kiállítása gázszolgáltatóhoz benyújtandó 3 fő részére, - áramszolgáltatóhoz benyújtandó 13 fő részére történt BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulójára A típusú ösztöndíjra 10 fő felsőfokú oktatásban tanuló hallgató pályázott, s 5 pályázó részére Ft-os havi összegű, 3 fő pályázó részére Ft összegű, 2 fő részére pedig Ft ösztöndíjat állapítottak meg 10 hónapos időtartamra. 1 fő B típusú ösztöndíjra jogosultsággal rendelkező pályázó sikeresen pályázott az A típusú ösztöndíjra, így a B típusú ösztöndíjra jogosultságát automatikusan elvesztette. B típusú BURSA ösztöndíjra is nyújtott be pályázatot 1 fő, aki 2010/2011-es tanévben kezdi el felsőoktatási intézményben tanulmányait, ha felvételt nyer. A pályázó részére Ft 6

7 ösztöndíjat állapítottak meg, melynek 3 tanéven keresztül 3 x10 hónapig történik a folyósítása Gazdálkodási feladatok: A Polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, amely külön megállapodásban rögzítettek szerint ellátja a részben önállóan gazdálkodó intézmények (óvoda, művelődési ház) pénzügyi, gazdasági feladatait is. Szabályozására a pénzügyi-számviteli szakmai szabályok, belső szabályzatok az irányadóak. Legfőbb feladatom ezen a területen az önkormányzati költségvetési javaslat-, az önkormányzati költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezet és javaslat-, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, éves zárszámadási rendelettervezet előkészítése. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságon keresztül a központi költségvetés felé a gazdálkodással jogszabály által előírt beszámolók, jelentések, információk elkészítése és továbbítása (költségvetés, féléves- és éves beszámoló, normatív,- központosított hozzájárulások igénylése, elszámolása). Az előirányzatok és a gazdasági események kontírozása, könyvelése az idei év folyamán is folyamatos munkát igényelt. A bérek és járulékainak könyveinkben történő rögzítésére havonta, a Kincstár által előállított bérfinanszírozási összesítő alapján kerül sor, a szakfeladatok és a jogcímek megfeleltetése után. A megfeleltetés fontos, mert a TATIGAZD (könyvelési) és az IMI (munkaügyi) programok nincsenek teljesen szinkronba egymással. Havonta főkönyvi kivonat készül az előirányzat-, a forgalmi- és az állományi számlákról. A bankszámlavezetéssel, utalással kapcsolatos feladatok elvégzése zökkenőmentes, naprakész információkkal rendelkezünk bankszámláink aktuális egyenlegéről és forgalmáról. Az analitikus nyilvántartások vezetése folyamatos, egyeztetése a főkönyvi könyveléssel negyedévente történik, így biztosítva a negyedéves pénzforgalmi- és mérlegjelentéssel az egyezőséget. Az év folyamán pályázatot az önkormányzati belterületi közutak felújítására nyújtottunk be. A felújítás megvalósult, de a pénzügyi elszámolása csak jövőre fog megtörténni. Közbeszerzési eljárás alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra nem került sor a költségvetési év során. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódóan több feladatunk is felmerült. Május 15-ig önkormányzatunknak felül kellett vizsgálnia a közfeladataink ellátásának módját szervezeti szempontból. Június 1-ig el kellett végeznünk a költségvetési szervek alapító szerinti, illetve tevékenységük jellege szerinti besorolását. Ezután az alapító okiratok módosítása, új egységes szerkezetbe foglalása, törzskönyvbe történő bejegyzése történt meg. A január 1-jétől bevezetésre kerülő új államháztartási szakfeladatrend kialakítását, törzskönyvi bejegyzését, a könyvelési és munkaügyi rendszernek történő megfeleltetését is elvégeztük. 7

8 2.5. Igazgatási, szervezési feladatok: Munkaköri feladataimat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás és Ügykezelési szabályzat tartalmazza részletesen. A beszámolóban azonban csak a legjelentősebbekről kívánok szólni az alábbiak szerint: Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok Anyakönyvi igazgatás Ügyiratkezelés Hatósági feladatok Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatokból településünkön előforduló esetek: adategyeztetések lakcímbejelentések, lakcímváltozások adatszolgáltatási nyilvántartás nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről lakcím fiktívvé nyilvánítása nyilvántartó kartonok lecserélése, kezelése selejtezés A lakcímnyilvántartás településünkön manuális, kartonos rendszerű. Jogilag ez az elfogadott forma. Az Államigazgatási Hivatal által javasolt Regiszter program beszerzése és telepítése megtörtént. Mivel a program telepítése az elmúlt héten történt, ezért még nem volt lehetőség próbálkozni a különböző lehetőségek megismerésére. Az alábbi diagramhoz szükséges lakónépesség számának kimutatása már ennek segítségével történt. Kardoskút község állandó lakosságmegoszlása között Év Állandó lakos Nő Férfi

9 Az év folyamán tovább bővült a népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladat, mert a lakóhely és tartózkodási hely változások gépi feldolgozása helyben történik, az úgynevezett ASZA-s gépen. Ennek következtében azonban a munka csak bővült, mert még a lakcímkártya nyomtatásának technikai feltételei nincsenek meg, ezért azokat ugyanúgy küldeni kell az okmányirodának. Tehát a feladat szaporodott év folyamán Kardoskút község létszámába az alábbi változások történtek: településre költözöttek (állandó lakos) száma: 41 fő tartózkodási helyet létesített (ideiglenes lakcím): 14 fő településről elköltözött (állandó lakcím megszüntetés): 46 fő tartózkodási helyet megszüntető (ideiglenes lakcím): 4 fő születések száma: 5 fő halálozások száma: 15 fő Anyakönyvi igazgatás (településünkön előforduló feladatok) Az anyakönyvi igazgatás alapjaiban lényeges változás nem volt az elmúlt beszámolási időszakban. A következő időszakban (még pontosan nem lehet tudni) következik be sok változás az új anyakönyvi törvény változtatása következtében. A tervezet már több változatban elkészült. Lényeges jogszabályi változás volt a BÉT (bejegyzett élettársi kapcsolat), de ez csak a körzetközponti településeket érintette. Helyben intézhető anyakönyvi ügyek a következők: állampolgársággal kapcsolatos kérelmek, eskütétel, eskütétellel kapcsolatos okmányok anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset) anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos alapiratok, anyakönyvi igazgatás szervezete, működése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, adatok közlése 9

10 családi események polgári szertartása (házasságkötés, házassági évfordulók, jubileumok lebonyolítása, névadók tartása) egyéb anyakönyvi iratok, kivonatok, adatközlések, stb. nyilvántartások vezetése teljes hatályú apai elismerések selejtezés évben az alábbi anyakönyvi események történtek: születés anyakönyvezése: 0 házasságkötés: 0 haláleset 6 teljes hatályú apa elismerés: 3 anyakönyvi kivonatok kiállítása: 22 névmódosítás 1 utólagos bejegyzések: 16 adatszolgáltatások: 24 Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos változások, kivonatok kiállítása, anyakönyvi másolatok kiállítása, stb. az úgynevezett ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszerben történik számítógépen. Ez a rendszer egy országos, zártrendszerben működő program április 2-ától a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bevezette az új cím- és körzet-nyilvántartási rendszert, de mint említettem még mindig nem teljes körben működik.. Ebben a rendszerben szigorúan meghatározott esetekben be tudunk tekinteni az állampolgárok adataiba, de nem teljesen helyettesíti a regiszter programot. A regiszter program előnye, hogy helyben meghatározható és előállítható nyilvántartásokat tudunk készíteni. Az ASZA rendszer elsősorban a különböző anyakönyvi események és a személyi adatváltozások helyben történő rögzítését szolgálja. A rendszer állandó fejlesztés, bővítés alatt áll, egyre több feladatot helyben kell rögzíteni és átvezetni. A házasságkötések számának alakulása nálunk is követi az országos tendenciát, hogy egyre kevesebben gondolják úgy, hogy e nélkül is lehet párkapcsolatban élni. Az elmúlt időszakban egy házasságkötés sem volt. Ügyiratkezelés: A legutóbbi beszámoló óta lényeges változás az ügyiratkezelés tekintetében, hogy az iktatást év végén beszerzésre került Kontroller elnevezésű programmal végezzük január 1. óta, a program folyamatos bővítés alatt áll. Kezelése nem bonyolult, de nagyobb odafigyelést és lényegesen több időt igényel, mint a manuális iktatás. Az év végi statisztika elkészítése azonban könnyebb, rövidebb időbe kerül, de az ügyintézők részéről az ügyiratok irattárba helyezése is nagyobb pontosságot igényel. Minden évben sort kell keríteni az ügyiratok selejtezésére is. 10

11 Ügyiratforgalom alakulása: főszámon iktatott ügyek száma: alszámon iktatott ügyek száma: Az ügyiratforgalomból is látszik, hogy évente emelkedő számot mutat. Hatósági feladatok: Hagyatéki eljárás (13) 21; Működési engedélyekkel kapcsolatos eljárás: (3) 11; Magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, falusi szállásadás): (1) 3. Munkahelyi baleset nem volt az elmúlt évben. Köztemetés nem volt. Ingatlan ajánlattétellel kapcsolatos eljárás: (48) 52 Hatósági bizonyítványok, adatkérések: (11) 8. (A zárójelben lévő számok a évi adatok.) Működési engedélyekkel kapcsolatban az év folyamán kétszer volt jogszabály változás, mindkét esetben lényeges változásokkal, ami rengeteg bizonytalanság és értelmezési probléma forrása. Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Képviselő-testület, bizottságaik üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, falugyűléseken elhangzottak feljegyzéseinek elkészítése, különböző fórumokról feljegyzések készítése. Polgármester és jegyző által meghatározott egyéb feladatok elvégzése. Esetenként környezettanulmányokon, helyszíni eljárásokon részvétel, eboltáson közreműködés, valamint a hivatal napi postázásai tartoznak a feladatkörömbe. Meg kívánom jegyezni, hogy mint a közszolgálatban dolgozók a köz szolgái nagyon sokszor nagyon sok időt töltünk el a lakosok, ügyfelek nem mindig a munkánkhoz tartozó problémáinak a megoldásával. A sok jogszabály változás miatt a mindennapi problémájuk megoldásában sok esetben segítségre szorulnak, amit egyik ügyintéző sem tagad meg, de ez mind időt és energiát vesz el más munkától. Ennek következtében az elvégzendő feladataink egy részét nem is tudjuk munkaidőben elvégezni, illetve az évi szabadságot az ütemezés szerint letölteni Jegyzői hatáskörben maradt feladatok: A hatósági feladatok körében a 358/2008. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet alapján a telepengedélyek kiadása átkerült a kistérségi körzetközponti jegyző feladatkörébe, az iratanyag átadására április 14-én került sor. Építéshatósági, környezetvédelmi ügyekben, valamint ingatlanok közművesítéséhez szintén egyre csökkenő számban kell szakhatósági hozzájárulásokat kiadni. Birtokháborítási ügyben nem indult eljárás, sikerült az ilyen jellegű bejelentéseket a helyszínen az érintettekkel megbeszélve rövid úton lerendezni. 11

12 Vadkár bejelentése miatt egy esetben kellett eljárást lefolytatni, hulladékgazdálkodási ügyben szintén egy esetben, mely még folyamatban van. Növény-egészségügyi védekezés, parlagfű-mentesítés területén 7 esetben indult eljárás, felszólításra az ingatlan-tulajdonosok a gyommentesítést elvégezték. Szabálysértési ügyintézés: e területen 1 eljárás húzódott át a évről és 13 új eljárás indult. Említést érdemel, hogy a 14 eljárásból 9 közoktatási törvényben foglalt kötelezettség megszegése miatt, azaz az igazolatlan hiányzások nagy száma miatt indult. Jelenleg egy szabálysértési eljárás van folyamatban, 3 pedig a végrehajtási szakba jutott. A évben jelentkező, eseti jellegű és nem hatósági ügyintézés körébe tartozó jegyzői feladatok, példálózó jelleggel: Közfoglalkoztatási terv elkészítése; a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. átfogó módosításához kapcsolódóan a Közbeszerzési Szabályzat módosítása; a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvénnyel összefüggő feladatok, alapító okiratok módosítása, törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségek teljesítése; jogharmonizációs feladatok; Háziorvosi Szolgálat működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok. A évhez kapcsolódik a június 7-én lebonyolított Európai Parlamenti képviselőválasztás lebonyolítása is augusztus 28-án megrendelésre került hivatalunk részére az Opten törvénytár, mellyel a korábban használt Complex Jogtárat váltottuk fel. E változtatással biztosítottá vált, hogy minden ügyintéző on-line érje el a hatályos magyar joganyagot, míg a Complex esetében ez csak két felhasználói helyen volt biztosított. Továbbá nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a Complex ,- Ft/év előfizetési díjával szemben az Opten törvénytár éves előfizetési díja csak ,- FT. Szintén az on-line törvénytár használatával függ össze, hogy évtől a Magyar Közlöny papír alapú megrendelését is le tudjuk mondani, ami további ,- Ft-os megtakarítást tesz lehetővé éves szinten. Természetesen ez utóbbi változtatással összefügg, hogy az ügyintézőknek is rendszeresen figyelmet kell fordítaniuk a Magyar Közlöny on-line verziójának figyelésére. A fentiekből nyomon követhető, hogy az új feladatok elsősorban a szociális igazgatás területén jelentkeztek /krízistámogatás, védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában való közreműködés/, a többi területen elsősorban a módosított jogszabályi előírásokhoz kellett alkalmazkodni. A év kiemelt feladata lesz az elektronikus információszabadságról és az elektronikus ügyintézésről rendelkező jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az ügymenetmodellek elkészítése, közzététele. Továbbá a évre eddig kirajzolódott változások előre vetítik a feladatkörök elosztásának újragondolását is. 12

13 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak megvitatására, értékelésére, továbbá építő jellegű kritikai észrevételek tételével annak elfogadására. Kardoskút, december 9. /dr. Mészáros Erzsébet / jegyző 13

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 20-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 20-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 20-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke a 2014. évben jelentősen nem változott.

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ;

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ ; Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. I. félévi gyakorlásáról.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom.

A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi szöveges értékelést adom. Szociális és Egészségügyi Osztály 872-23-53 Némethné Révész Andrea pénzügyi osztályvezető asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A szociális terület 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS 15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Döbrököz Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 26.) sz. ÖK rendeletének módosításáról Tisztelt

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 06-i nyilvános testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 06-i nyilvános testületi ülésére 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 06-i nyilvános testületi ülésére Tárgy: Az önkormányzat szociális ellátásairól beszámoló Előadó: Tóth Lajosné főelőadó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. szeptember 27-én megtartott ZÁRT üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben