PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XII/ február

2 Kedves Olvasók! Az egyén egész életen át tartó tanulásához az érdeklődés felkeltése a tanulás iránt, az információ megszerzésének elsajátíttatása csak akkor válik hatékonnyá, ha a pedagógusok megtanítják tanulni a gyermekeket, diákokat. A jelenleg érvényben lévő és a február 6-án közzétett Nemzeti alaptanterv nyilvános vitaanyagában a tanulás tanítása továbbra is hangsúlyos fejlesztési terület. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást Kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni (Nemzeti alaptanterv munkaanyag 2012, 9. old.) Az ebben a számban megjelenő anyagokat már kiválogattuk, megszerkesztettük, mikor a fent említett munkaanyagot olvastam. Meglepő volt számomra, mintha ezt a kiadványt célirányosan azért állítottuk volna össze így, hogy választ adjunk az idézetben említett részletek megvalósítására: a tanulás tanításának a módszereire, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékos és mégis komoly gyakorlati megvalósításra. Megnyugtató, hogy a kerületi példák nem egyszeri esetek, rendezvények, hanem folyamatosan végzett tevékenységek, amelyek azt a biztonságot jelentik, hogy az óvodától az iskoláig a mindennapok magától értetődő része, hogy megtanítsuk gyermekeinket eligazodni a világban, felkészítsük őket a felnőtt életre. Dr. Nagyné Koczog Tünde mb. intézményegység-vezető

3

4 TARTALOM KEDVES OLVASÓK...01 GÓRCSŐ Oláhné Horváth Ildikó Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Program gyakorlati megvalósításáról, és annak felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról...04 Simon Krisztina Használd és használtasd a könyvtárat!...08 EX CATHEDRA Vasas Dezső né Kincset keres az egész kerület!...11 Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina Könyvtárhasználat kicsiknek és nagyoknak...14 Pusoma Gáborné Kincskeresők a Vörösmartyból...15 Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina Szemezgetés a Kincskereső Rejtvényfüzetekből...16 Repkáné Guj Judit Bemutatóóra a Tátra Téri Általános Iskolában...26 Fentné Fodor Éva Kerületi harmadikos matematika bemutató óra (óravázlat)...27 TEHETSÉGPONT Szekeres Lászlóné és Simon Krisztina Tehetségprogram...29 Németh Istvánné Tehetséggondozás a gyáli Tátika Óvodában...33 SZÖRFÖZÉS Kopács Imréné Tűzoltó leszel s katona (Tűzoltó-nap a Bóbita Óvodában)...36 Simon Krisztina Béka Bözsi Kuka Kalandjai...37 Haróth Jánosné és Róka Angéla Diákhangverseny az aulában...38 Bándoliné Laczi Lívia A tél sem telik eseménytelenül a Zrínyiben...40 Boross Tamás Gróf széchenyisek Türingiában...41 Válaszok Miértkének" Pályázat...42 AJÁNLÁS Vasas Dezső né Új óvodai szolgáltatások a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben...46 Bondor Mária, dr. Nagyné Koczog Tünde Felhívás - Tanulmányi kirándulás...49

5 GÓRCSŐ Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Program gyakorlati megvalósításáról, és annak felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról es tanévtől az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa, Oláhné Horváth Ildikó vette át az esélyegyenlőségi munkacsoport vezetését. Az alábbiakban az esélyegyenlőségi program megvalósulásáról, további feladatairól közlünk összefoglalást. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. által meghatározott irányelvek és célkitűzések a kerületi és az intézményi programokban hangsúlyozottan megjelennek, kiegészülve az intézményi helyzetelemzéssel, a helyi sajátosságokból adódó speciális területekre meghatározott feladatokkal. A program célja: szegregációmentesség, egyenlőbánásmód elvének teljes körű érvényesülése, esélyteremtés, hátrányok kompenzálása, intézményen belüli szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés. 1. Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban Az Egyenlőnek lenni, nem egyformának! halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése című európai uniós projekt biztosította intézményeink korszerű eszközbeszerzése mellett a pedagógusok felkészítését, mely nagyban segíti munkájukat. Az általános iskoláinkban magas a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók száma, a folyamatos figyelmet, segítséget a gyermekvédelmi felelősök biztosítják, akik az osztályfőnökökkel együttműködve, teljes vagy fél státuszban látják el feladatukat. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók minden intézményben azonos kedvezményekben részesülnek pl. ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv. Továbbá a XX. kerületi Önkormányzat valamennyi nevelési-oktatási intézményében ingyenesen biztosítja a fejlesztő pedagógus, gyógy-testnevelő, logopédus, az utazó gyógypedagógus munkáját és a korcsolya oktatás lehetőségét. Intézményeink is sokszínű ingyenes lehetőséget nyújtanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek pl. kreatív vagy kézműves műhely, néptánc, zene ovi, múzeumi órák, rejtvényfejtő szakkör, sakk, színjátszó. Az esélyegyenlőségi munkacsoport tagjai a tanév folyamán egy óvodai (Gézengúz Óvoda), egy iskolai (Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet) csoport, illetve óralátogatáson vehetnek részt, ahol a jó gyakorlat megvalósítását kísérhetik figyelemmel. 4

6 GÓRCSŐ A gyakorlat mellett az elméleti tudás frissítése érdekében Berecz Aranka esélyegyenlőségi szakértő tart előadást a témában. 2. Az intézkedési tervből adódó feladatok Fontos a helyi szervezetek együttműködése, mely kerületünkben nagyon jól működik. A rendőrség ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársa segíti az ovizsaru programot, osztályfőnöki óra keretében előadásokat tart, megbeszéléseinken észrevételeivel segíti a munkánkat. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói konzultálnak a gyermekvédelmi felelősökkel, szükség esetén esetmegbeszélésekre mennek az intézményekbe. Az EGYMI pedagógusai az utazó gyógypedagógusok helyben segítik a munkát, pszichológusuk előadást tart, jó gyakorlatokat mutat be. CÉL: Anyagi lehetőség függvényében külsős szakemberek meghívása. Intézménylátogatás más kerületbe, jó gyakorlatok megismerése. Pályázati lehetőségek kihasználása. Szülői nyilatkozatok a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók körében A gyermekvédelmi felelősök tájékoztatása szerint még mindig vannak olyan szülők, akikről tudják, hogy nem tettek nyilatkozatot, pedig érintettek lennének. CÉL: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály előadóival, gyermekvédelmi felelősökkel együtt a szülők széleskörű tájékoztatása annak érdekében, hogy minden érintett nyilatkozzon. Igazolatlan hiányzások csökkentése Csökkent az igazolatlan hiányzások száma, ami köszönhető a jogszabályi változásoknak is, hiszen az iskoláztatási támogatás felfüggesztése érzékenyen érinti a családokat. Sajnos, azonban van, akire ez sem hat, hiszen ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a család, akkor természetben ugyanúgy megkapják a támogatást. CÉL: Még nagyobb figyelmet fordítani az igazolatlan hiányzásokra, családlátogatáson, fogadóórán a szülők pontos tájékoztatása a következményekről. Az igazolatlan hiányzások okainak feltárása, megakadályozása. Magántanulói jogviszony Ma nagyon vegyes a magántanulói státusz iránti kérelem, nem minden esetben indokolt. Előfordul, hogy a szülők nem mérik fel, gyermekük képes lesz-e felkészülni az osztályozó vizsgára. A hamarosan életbe lépő Köznevelési törvény az igazgató kezébe teszi a döntést, hogy hátrányos helyzetű tanulónak ítéli-e a kérelmezőt vagy sem. Az első esetben a kormányhivatalt kell értesítenie, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt, ha nincs ilyen probléma, akkor 5

7 GÓRCSŐ igazgatói jogkör a döntés. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén a döntéshez be kell szerezni a gyermekjóléti szolgálat véleményét. CÉL: A szülők meggyőzése, hogy csak indokolt esetben (sportoló, külföldi tartózkodás stb.) kérjék a magántanulói státusz engedélyezését. Túlkoros tanulók tanulmányaikat az iskola pedagógusainak segítségével magántanulóként fejezhessék be. Tanórán kívüli segítség igénybevétele A pedagógusok minden segítséget megadnak a korrepetálásokra, az alsós osztályokban szinte kivétel nélkül élnek is vele, hiszen egész nap bent tartózkodnak az iskolában. CÉL: A felsőben is minden rászoruló gyermek vegye igénybe a pedagógusok segítségét, szükség esetén a szülők meggyőzése ennek szükségességéről. Délutáni foglalkozások Minden óvodában, iskolában igyekeznek a kollégák délutáni ingyenes szabadidős foglalkozásokat tartani a helyi igények, lehetőségek függvényében. CÉL: Szülők meggyőzése, hogy gyermekeiket küldjék ezekre a programokra. Lehetőségek felkutatása pályázatok, szponzorok formájában. Óvoda-iskola átmenet A pedagógiai intézet szaktanácsadói (óvodai, alsós) hospitálásokat szerveztek az óvó nénik, tanító nénik körében ennek a problémának a megoldása érdekében. A gyerekeknek ismerkedési délelőttöt tartottak iskoláink, ügyességi váltóversenyt szerveztek, a szülők nyílt napon tájékozódhattak az iskolák kínálatáról. CÉL: Széleskörű tájékoztatás a szülők körében, ezt segíti a PEPI által megjelentetett De nehéz az iskolatáska elnevezésű kiadvány. A tanító nénik, óvó nénik hospitálása, egymás módszereinek minél szélesebb körű megismerése. Civilek bevonása Hatékony munkakapcsolat volt a Cigány Önkormányzat és az intézmények között a pályázat ideje alatt. A képviselők együttműködése meghozta a várt eredményt. CÉL: Újra bevonni a kisebbségi önkormányzat képviselőit a tevékenységbe pl.: iskolai hiányzások kapcsán családlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel vagy az osztályfőnökkel. Kerületben aktívan működő civilekkel kapcsolatfelvétel az esélyegyenlőségi munka hatékonyságának növelése érdekében. Együttműködés a PINCE Ifjúsági és Tanácsadó Iroda munkatársaival a szabadidő hasznos eltöltése problémakör kapcsán. 6

8 GÓRCSŐ 3. Felülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok, javaslatok Kérdőív az esélyegyenlőségről: Felmérés a osztályos diákok körében. Az eredmények tükrében mérlegelés a szükséges lépésekről. Óvoda-iskola átmenet: Kérdőív segítségével tájékozódás a szülők körében, miben várnak segítséget a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Segítő szakemberek: Önkormányzati vagy pályázati forrás igénybevételével pszichológus, pedagógiai asszisztens alkalmazása. Jelenleg alkalmazott kollégák időkeretének bővítése. Magántanulói státusz: Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival pedagógusokkal összefogva lehetőség keresése a túlkoros diákok magántanulói státuszának engedélyezéséhez, a vizsgákra való felkészítésre. Pályázatok Ösztöndíj: Útravaló Ösztöndíj programon való aktív részvétel, minél több tanuló bevonása, mentorálása. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése pl.: felzárkózató, szabadidős programok finanszírozása érdekében. Másság elfogadása: Drámapedagógia, konfliktuskezelő technikák, resztoratív eljárások segítségével pl. osztályfőnöki órákon, játékos feladatokon keresztül. Szociális étkeztetés Több gyerek kiesik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhetők köréből, ezért szükség lenne a szociális étkezési kedvezmény visszaállítására, ha az Önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi. Nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének növelése: Szabadidős programok biztosítása, ingyenes szakkörökkel, közösségfejlesztő, közösségépítő programokkal. A Köznevelési törvény az egész napos iskola bevezetésével is erre törekszik. Szülők bevonása szülői fórumok: Előítélet kezelését szolgáló programok pl.: multikulturális hét. Mentálhigiénés programok. Könyvtárhasználat. Közös kirándulások, színházlátogatás. Együttműködés civilekkel: Tájékozódás tevékenységeikről, a közös lehetőség kihasználása az esélyegyenlőségi program megvalósítása érdekében. Összegzés: A felsorolt eredmények tükrében megállapítható, hogy az Esélyegyenlőségi Program elfogadása óta sikerült előrelépni, intézményeink lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek a hatékonyság növelése érdekében. A pályázati lehetőségek kihasználása lehetőséget teremthet a színesebb, eredményesebb munkavégzéshez. Oláhné Horváth Ildikó szaktanácsadó esélyegyenlőségi munkacsoport vezető 7

9 GÓRCSŐ Használd és használtasd a könyvtárat! - Az első képzési blokk gyakorlati tapasztalatai - Használd és használtasd a könyvtárat! címmel az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltató intézményegysége három modulból álló továbbképzést indított annak érdekében, hogy a pedagógusok hatékonyabban tudják használtatni az iskolai és közművelődési könyvtárakat. Az első foglalkozáson a kollégák megismerkedhettek a könyvtárak gyakorlati lehetőségeivel az oktató nevelő munkában. A tanításban is használható játékos feladatokon keresztül elmélyíthették a tudásukat az egyetemes tizedes osztályozásról (ETO), különböző katalógusok használatáról. A megszerzett ismeretek jelentősen megkönnyítik a keresést a könyvtárakban. A foglalkozás következő nagy témája az olvasóvá nevelés volt. A résztvevők magyar és külföldi könyvtárosok, pedagógusok gyakorlati ötleteivel, olvasást népszerűsítő kezdeményezésekkel találkozhattak, majd nekik kellett egy olvasást népszerűsítő kezdeményezéseket kitalálni, és egy plakátot tervezni. Érdekes és értékes anyagok születtek, mint például a felsősöket megszólító facebook felületének plakátként való használata, ahol az üzenőfalon üzen például Nyilas Misi, hogy Ki ette meg a cipőkrémemet?. Később akár a gyerekeket is megkérhetjük egy tényleges könyvtári facebook oldal létrehozására, szerkesztésére. Az itt látható plakát is a kollégák alkotása. Rövid szünet után a könyvtárak tehetséggondozó és felzárkóztató szerepéről hallhattak a résztvevők. Természetesen az elmélet mellett itt is megjelentek a jó gyakorlatok, mint például a kiskönyvtárosok rendszerének kiépítése, ahol feladatot, ösztönzést adhatunk azoknak a gyerekeknek is, akik a tanulás területén nem teljesítenek kiemelkedően. A tanulás tanítása a NAT kiemelt területe, ezért természetesen nem maradhatott ki a továbbképzés anyagából sem. Az anyaggyűjtés és az információ feldolgozás folyamataival, kiemelve a szellemi munka technikáját, ismerkedhettek meg a pedagógusok interaktív, kooperatív feladatokon keresztül. 8

10 GÓRCSŐ Zárásként, mikor már kezdtek fáradni a kollégák, arról hallhattak, hogy miért közösségi tér a könyvtár, valamint arról, hogy a társasjátékokat hogyan építhetjük be a könyvtárak hétköznapjaiba. Mivel a gazdasági helyzet következtében a könyvtárak sem tudnak új játékokat beszerezni, arra is ötletet kaptak a kollégák, hogy a gyerekekkel együtt saját kezűleg hogyan készíthetnek fejlesztő társasjátékokat. Sajnos, erre már nagyon kevés idő jutott, de jó hír, hogy a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tehetség munkaközössége ebben a témában külön előadást szervezett, melynek keretében a kollégák nem csak a játékszabályokkal ismerkedhettek meg, hanem ki is próbálhatták a gyakorlatban. A pozitív visszajelzések hatására tervezzük a Játsszunk! foglalkozások folytatását is. A könyvtár, könyvtárhasználat egyik befogadó tantárgya az informatika, mindemellett napjainkban az információk fő forrásává vált az internet. Sajnos sokszor ezek az információk nem hitelesek, és sokan el is tévednek az információs sztrádán. Meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk a gyerekeket is a megfelelő használatra. A tanfolyam második blokkja ezért Az információs és kommunikációs technikák (IKT) lehetőségei a tanulásmódszertan elsajátításában, az olvasás népszerűsítésében címet kapta. Sokakban máig az a téves kép él, hogy a könyvtár a könyvek tárháza. Én azt az elvet vallom, hogy sokkal inkább információs központként és tudástárként kellene működnie. Ebben pedig elengedhetetlenek az új információs és kommunikációs technikák. Lehet, hogy nem áll rendelkezésre pénz az iskolai könyvtárban a folyamatos, tervszerű állományfejlesztésre, de ha van egy jó számítógépparkja, már sok friss információnak is a birtokosa. Természetesen ezt csak akkor tudjuk kihasználni, ha a könyvtárosok, pedagógusok is tisztában vannak a sok-sok pozitív lehetőséggel, ami ezekben rejlik. Erre próbált rávilágítani a második foglalkozás, amit az általános iskolai rész számítástechnikai termében tartottunk. Így minden kolléga külön gépnél tudott dolgozni. A foglalkozás első részében mindenki elkészíthette a saját honlapját. A foglalkozás második fele részben kapcsolódott az első modulhoz. Gyakoroltuk a számítógépes katalógushasználatot több könyvtár rendszerében, majd olyan internetes oldalakkal ismerkedhettek meg a résztvevők, melyek hasznosak lehetnek mindennapi pedagógiai-oktató munkájukban. Az adott oldalakon gyakoroltuk a keresést, eligazodást is. A foglalkozás utolsó része az interaktív tábla használatának rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. Természetesen mindenki szerkeszthetett feladatot és használta is a táblát. A továbbképzés célja volt többek között előkészítse a as tanévre tervezett kerületi könyv-, könyvtárhasználati mérést is, ezért az utolsó modul a A könyv-, könyvtárhasználat mérése címet kapta. A könyvtárhasználati tananyagnak egyik része az informatika tantárgy kerettantervébe épült be, másik 9

11 GÓRCSŐ eleme a szellemi munka technikája a magyar nyelven belül jelenik meg. A foglalkozás első része arra próbált rávilágítani, hogy a törvényi háttér ismeretében mit és milyen keretek között kellene tanítani. Miután a résztvevők átlátták, hogy évfolyamonként mit kellene tudni a gyerekeknek, elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy ezt miként lehet mérni. Először Soltészné Szabó Emőke mérési szaktanácsadó és szakértő előadásában a feladattípusok és azok pontozása került bemutatásra, majd a résztvevőknek páros munkával, a könyvtárhasználati tankönyvek segítségével páronként egy-egy feladatot kellett készíteniük. A tanfolyam egy rövid elégedettségi kérdőívvel fejeződött be. A résztvevők 100%-a aktuálisnak tartotta a témákat, és úgy gondolták, hogy a gyakorlatok ötletesek, életszerűek voltak. Az előadó felkészültségét is 100%-ra értékelték a hallgatók. A tréning a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket nyújtott (98%), és a foglalkozások sokoldalúan fejlesztették a készséget a (96%). A tréning szakmai újdonságokkal a pedagógusok 88%-ának szolgált, és ugyanennyien gondolták úgy, hogy elegendő idő állt rendelkezésre az egyes témakörök megbeszélésére. A részvevőknek csak 60%-a jelezte, hogy a tréning inkább elméleti ismereteket nyújtott, aminek külön örültem, hisz célom a gyakorlatba átültetett tudás átadása volt. A tréning szervezését is kedvezően értékelték a résztvevők. Véleményük szerint a jelentkezés nem okozott gondot (100%), megfelelő tájékoztatást kaptak a tréningről, és a gyakorlatok során sikerült tartani az időrendet (98%). A pedagógusok 84%-a szerint a tréning megfelelő időpontban került megrendezésre. Lehetőség volt az elégedettségi kérdőíven észrevételek, javaslatok tételére is. A következő visszajelzés is megerősített abban, hogy jó úton indultunk el, és érdemes a tanfolyamot többször is, változó tartalommal megrendezni. Szívesen vettem volna, ha több óra is rendelkezésünkre áll. Szeretnék ennek a kérésnek eleget tenni. Lesz folytatás! február 27-én és március 19-én az óvodapedagógusoknak, majd a következő tanévben a tanítóknak szervezek foglalkozásokat. Természetesen örülünk, ha a célközönségen kívül más is részt vesz a tanfolyamokon (a mostani főleg felsős tanároknak szólt, de részt vett egy óvodapedagógus is), hisz így egy kicsit megismerhetjük a többiek munkáját, gondolkodását. A könyvtár egy közös találkozási pont lehet az oktató nevelő munka különböző szintjei között. Simon Krisztina szaktanácsadó 10

12 EX CATHEDRA Kincset keres az egész kerület! A XX. kerületi Pedagógiai Intézet munkatársai a es tanévben is új ötlettel lepték meg a kerületi óvodákat, iskolákat. Elindítottuk a Kincskereső játékot. Ennek érdekessége, hogy nem ismer határokat. A programba bekapcsolódhatnak óvodások, alsósok, felsősök, pedagógusok, könyvtárosok, de még a szülők is. Következő cikkeink a játék pedagógiai hátterébe, céljaiba, feladataiba nyújtanak egy kis betekintést. Gyakorlat a szemléletformálásra A szakmai szolgáltatás keretében már negyedik éve ismerkedhetnek a kerületi óvodás gyermekek a könyvtárral, a könyvtárhasználattal interaktív foglalkozások keretében. Alapgondolatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a mesével, verssel, a tevékenykedtetéssel formálni azt a pozitív attitűdöt, mely által érdeklődve fordulnak a könyvhöz, ismeretük mélyül a könyvtárhasználattal kapcsolatosan. A jelen nevelési évben a Funkcionális analfabétizmus elleni cselekvési terv, valamint a tehetséggondozás részeként, a holisztikus szemlélet jegyében indítottuk útjára a Kincskereső játékot a kerületi fenntartású óvodák gyermekei számára is. Az óvodásoknak készült feladatok megoldásában szükséges az óvodapedagógusok aktív közreműködése. Az egyes feladatok projektként épülhetnek be az óvoda mindennapjaiba. A gyermek és óvodapedagógus együttes feladatmegoldásán kívül, gyermek és szülő együttes feladatmegoldását is megcéloztuk. A horizontális építkezés nagyobb körben kívánja megmozgatni az adott korosztályt, a velük foglalkozó óvodapedagógusokat és a szülőket. A program alapötletével először az óvodai könyvtáros munkaközösség tagjai ismerkedtek. A pozitív fogadtatás hatására kezdődött meg a játék tartalmára vonatkozó ötletelés. A játék végső formáját a Kincskereső-team állította össze. A team tagjai: Csögör Lászlóné, Fodor Szilvia, Kovács Ildikó, Takácsné Barkó Éva, Vaszlovicsné Kovács Katalin óvodapedagógusok, Simon Krisztina és Vasas Dezsőné szaktanácsadók. A januári nevezések alapján eddig 304 fő gyermek vesz részt a Kincskereső játékban. Terveink szerint 2012 áprilisában a kincskeresők egy közös záró rendezvényen vehetnek részt, melynek helyszíne az Ady Endre Általános Iskola aulája lesz. A feladatok kapcsán elkészült produktumokból rendezzük a Kaleidoszkóp kiállítást. A kézműves tevékenységeknél tág kereteket hagytunk, hogy az egyéni, kreatív ötletek érvényesülhessenek. 11

13 EX CATHEDRA A feladatok: 1. A mi könyvtárunk Készítsétek el szabadon választott technikával és méretben (síkban is/vagy térben) a ti könyvtáratokat! Rendezzétek be! (pl. makett) 2. Mit lehet a könyvtárban csinálni? Az elkészült könyvtárotokon, szabadon választott technikával, ikon szerűen tüntessétek fel, hogy mit lehet a könyvtárban csinálni! 3. Ábrázold kedvenc mesehősödet vagy kedvenc könyved borítóját! A technika szabadon választott. 4. Könyves nap/hét! A gyermekek otthonról műfajtól függetlenül hozzák be a kedvenc könyvüket a csoportba! Az óvodapedagógusok a beérkezett könyvekről készítsenek egy jegyzéket (író, könyvcím, kiadó)! A könyvek jegyzékéből a PPI öszszefoglalót készít, melyet a PEPITA újságban jelentetünk meg. 5. Könyvajánló készítése szimbólumra szimbólumok lehetnek pl.: fa/szivárvány/virág stb. A PPI február 15-ig megküld egy könyvajánló gyűjteményt. A csoport tagjai a nagyméretben (pl. A/1 vagy A/2 karton) elkészített szimbólumra applikálják fel a megküldött dokumentum gyűjtemény egyes elemeit (pl.: vágás, ragasztás, fűzés)! 6. Otthoni feladat Minden gyermek hazaviszi, és a szüleivel készíti el! A felsorolt művek közül kiválasztja a szülő azt a mesét, amit otthon felolvas a gyermekének, és együtt megnézik film formájában is. A képek alatt lévő könyv és tévé közül azt a jelet karikázza be pirossal a gyermek, amelyik változat (felolvasás, film) jobban tetszett neki! = felolvasás = film 12

14 EX CATHEDRA MAZSOLA ÉS TÁDÉ FRAKK VUK CSIPKERÓZSIKA CIN CIN LOVAG KOCKÁSFÜLŰ NYÚL KISVAKOND PIROSKA ÉS A FARKAS HÓFEHÉRKE HAMUPIPŐKE Vasas Dezsőné szaktanácsadó 13

15 EX CATHEDRA Könyvtárhasználat kicsiknek és nagyoknak KIS KINCSKERESŐK KLUBJA (1-2. osztály) NAGY KINCSKERESŐK KLUBJA (5-6. osztály) 2011-ben Tehetségponttá vált intézetünk. Azóta is fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges gyerekek felkarolását. Ebben a tanévben kidolgoztunk azoknak az évfolyamoknak egy több fordulós játékot, akik nem vehetnek részt a Könyvbarátok 3-4.osztály illetve az Olvass velünk 7-8.osztály versenyekben. Abból indultunk ki, hogy minden iskolában, osztályban vannak olyan tehetséges, szorgalmas gyerekek, akiknek az iskolai tananyag mellett jut idejük, és van kedvük további ismeretbővítésre, tanulásra. Abban szeretnénk a segítségükre lenni, hogy tudják, hogyan kell tanulni, és a szükséges információt akkor és ott találják meg, amikor és ahol arra szükség van. Ehhez nem árt ismerni az információ hozzáféréséhez szükséges eszközöket és módszereket. Eljutottunk tehát a könyvtárhoz, mint az információszerzés egyik fő helyszínéhez. Könnyen belátható, hogy a könyvtárral és a könyvtárhasználattal már iskolás korban meg kell ismertetni a gyerekeket. Hiszen a könyvtárhasználat olyan eszköztudás, amely az önálló ismeretszerzés és az elsajátított tudás alkalmazását teszi lehetővé, és az olvasó, könyvtárba járó gyerekek kisebb valószínűséggel válnak funkcionálisan analfabétává. A rejtvényfüzetről: Évszakonként (1. szeptember-november, 2. decemberfebruár, 3. március-május) állítjuk össze a rejtvényeket, feladványokat a gyerekeknek. A rejtvények megfejtésére és a kincsek gyűjtésére egy külön Kincsgyűjtő füzetet kellett a gyerekeknek készíteniük, amelyek közül a legszebbekből tanév végén kiállítást is tervezünk rendezni. A rejtvényfüzetben található feladatok nem verseny formájában kerülnek értékelésre, és nem kötelező minden feladatot megoldani. Az iskolai könyvtárosok segítik a gyerekek munkáját, és ők értékelik a gyerekeket, akik kincseket kapnak a jó megfejtésekért. Szeptemberben az iskolákat tájékoztattuk erről a lehetőségről. Januárban kértük az iskolai könyvtárosokat, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat. Kiderült, minden iskolában más és más módon használják ki a rejtvényfüzetet. A tapasztalatok elolvasása után világossá vált számunkra, hogy céljainkkal csak részben tudtak azonosulni a kollégák. Mi a játék, a könyvtár, a keresés megszerettetését szerettük volna elérni a rejtvényeinkkel, melyek közül természetesen csak azokat kellett volna a gyerekeknek megoldani, amelyek számukra érdekesek, a kol- 14

16 EX CATHEDRA légák és a gyerekek egy része viszont versenyként élte meg a rejtvényfejtést. Reméljük, hogy a folytatásban nem a versenyzés, hanem a felfedezés öröme lesz hangsúlyos a kincskereséskor. Az iskolai könyvtárosok tapasztalatai szerint több tanuló látogatta a könyvtárakat, s egymás sikerein felbuzdulva lelkesen kutattak. Persze meg kell küzdeni azzal is, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsék, s ez azokban az intézményekben volt eredményes, ahol a nevelőtestületben a kollégák együttműködnek. Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina szaktanácsadók Kincskeresők a Vörösmartyból - élménybeszámoló - Már régóta küzdök azzal, hogy a délutánonként könyvtárba látogató gyerekeket lekössem saját gyártású feladatokkal. Sok gyerek jön a könyvtárba azért, hogy a szabad idejét eltöltse, és gyakran nincs elképzelésük, hogy mit olvassanak, mit keressenek. Ilyenkor nagyon jól jön, ha határozott célt, kereső feladatokat adunk a kezükbe. A Kincskereső feladatok betöltik ezt a szükségletet, mert érdekesek, a gyűjtés-rátalálás örömét adják a gyerekeknek, és sokféle képességüket mozgatják meg. Azt is nagyon jónak találom, hogy egyszerűek a rejtvények, a legtöbb gyerek teljesen önállóan tud dolgozni vele. Ha esetleg egy feladattal nem boldogulnak, segítek, megbeszéljük, irányítom őket, de ha épp nincs időm, akkor később térünk vissza rá. A beindításban nagyon sokat segítettek a tanító kollégák, akik kihirdették a lehetőséget. A feladatlapot megoldók ötöst is kapnak nálunk magyarból. Van olyan második osztályos tanuló, aki csonttörés miatt nem mehetett társaival edzésre, így az egész délutánt a könyvtárban töltötte, és buzgón dolgozott a feladatlapon. A kicsik lelkesedését látva a felsősök is kedvet kaptak a kincskereséshez. A felsős feladatok már több előismeretet igényelnek és nagyobb elmélyülés szükséges hozzájuk, ezért kevesebben vállalkoznak. Viszont szívesen megoldják a kisebbek feladatait, amit én örömmel megengedtem, és kincset is kaptak érte. A Kincskereső füzetek nagyon pozitív eredménye lett az, hogy egy olyan hetedikes tanuló, akinek eddig eszébe se jutott tanulmányi versenyen indulni, kedvet kapott a könyvtári búvárkodásra, és lelkesen vállalta, hogy felkészül a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre. Pusoma Gáborné iskolai könyvtáros Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet 15

17 EX CATHEDRA Szemezgetés a Kincskereső Rejtvényfüzetekből 1. forduló szeptember-december 1-2. osztályosoknak 1. Hogy hívják a könyvtárost az iskoládban? Mikor van nyitva a könyvtár? 2. Rajzold le azokat a képeket, amiket hazavihetsz a könyvtárból! 3. Kérj segítséget szüleidtől! Hol lehet lakásotokhoz közel könyvet vásárolni? (név, cím) Hol lehet lakásotokhoz közel könyvet kölcsönözni? (név, cím) 4. Mit csinálhatsz a könyvtárban? Rajzold a Kincsgyűjtő füzetedbe a jelét!... 16

18 EX CATHEDRA 5. Számold meg az őszi gyümölcsök betűit (a kétjegyű betűk kettőt érnek)! Növekvő sorrendben ha összeolvasod, akkor egy fontos őszi tevékenységet kapsz. Rajzold le a megoldást! alma dió szilva szőlő vilmoskörte ü sz e r t 6. Kérj segítséget iskolád könyvtárosától! Keressetek egy őszi verset! Falevelekből készíts hozzá képet! 7. A szőlőszemek körül lévő képek rajzfilm szereplőket ábrázolnak. Melyik filmet ismered? Rajzold le a szőlőt a Kincsgyűjtő füzetedbe és színezd ki a megfelelő színnel! (Ha többet is ismersz, több színnel dolgozz!) Érdeklődj, hogy az iskolai könyvtárban melyik szereplőhöz kapcsolódóan találsz könyvet is! Kölcsönözd ki, és otthon olvasd el a szüleiddel! Ha a könyv jobban tetszett, akkor rajzold le a könyv borítóját, ha a film tetszett jobban akkor, egy részletet a filmből! Frakk sárga Csipkerózsika rózsaszín Vuk piros Kisvakond barna Kockásfülű nyúl világos zöld Hófehérke fekete Hamupipőke sötét zöld Piroska bordó Mazsola és Tádé lila Cincin lovag narancssárga 17

19 EX CATHEDRA 8. Tervezz könyvjelzőt a tankönyveidhez! (ének, környezet, matematika) 9. A könyvtáros olvassa fel neked a következő találós kérdéseket. A megfejtést rajzold le! Keress könyveket a megfejtésekhez! Annyi kincset kapsz ahány könyvet találtál. a. Kis ember áll az erdőben, nagy kalap van a fejében. Ha kalapját megetted, őt magát is ismered. c. Ágról ágra, fákról fára Fürgén, vígan szökkenek, Ám legvígabb akkor vagyok, Hogyha diót törhetek. Szeretem a mogyorót is, A rügyet is megeszem! Találjátok ki gyerekek, Hogy mi lehet a nevem! b. Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. d. Fúr-farag, de mégsem ács kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona. e. Barlang mélye az én hazám, Itt élem világom, Télen alszom, nyáron meg a Kerekerdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő Csupa mézzé válna! Bár nem tudom, hogy akkor majd Hol terem a málna? 5-6. osztályosoknak 1. Az itt felsorolt lexikonok címét kösd össze azzal a lexikontípussal, amelyikhez szerinted tartozik! Á Kislexikon S L Akadémiai kislexikon Z T Kortárs magyar írók kislexikona A A Irodalmi alakok lexikona K L Ablak-Zsiráf Képes gyermeklexikon L Á L Magyar néprajzi lexikon E N E Sportlexikon X O X Biológiai lexikon I S I Természettudományi kislexikon K K Alapismereti kislexikon O O Zenei lexikon N N Biológiai lexikon Móra lexikon 18

20 EX CATHEDRA 2. Keresd meg Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótárában valamint a honlapon a következő szavak magyar jelentését! Az így kapott információkat összesítsd és fogalmazd meg írásban! Jelöld X-szel azokat, amelyeket csak az egyik helyen találtál meg! A) amatőr: banzáj: frász: snassz: vandál: B) Készítsd el iskolád diák szótárát! (Olyan szavakat gyűjts össze, amelyek jelentését szerinted a felnőttek nem ismerik vagy másként használják! Pl.: cerka, biosz) 3. Füvészkertben A Füvészkertet a legtöbben A Pál utcai fiúk című regényből ismerik. Válaszold meg a vele kapcsolatos kérdéseket! A megoldáshoz kapcsolódó szöveget a honlapon találod meg az interneten A vízinövények számára 1786 után készült medence anyaga. 2. Svéd természettudós, rendszerező, akinek elvei alapján készült az Ország úti birtok kertje. 3. A Füvészkert alapítójának tanítványa. 4. A kert alapítója. 5. Az első Magyar Füvészkönyv egyik szerzője. 6. A kert legöregebb fái. 7. A Füvészkert 2/3-ad részére ilyen épületek kerültek. 8. A mai kert központi épületeinek terveit ő készítette. 9. A botanikus kert ma nagyjából ennyi növényfajt és változatot tartalmaz ban nagyrészt ez tette tönkre a kert állagát ban építették újjá, és ez is otthont ad a trópusi, szubtrópusi növényeknek. 19

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November 2009 Kedves Olvasók! A 2009-2010-es tanévet megújult régi helyünkön kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént Intézetünk

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató Kedves Olvasók! A februári lapszámunk cikkeinek, tudósításainak összeállításakor is figyeltünk arra, hogy helyt adjunk az olyan újításokat, újdonságokat bemutató írásoknak, melyek hozzásegítik olvasóinkat

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPSKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPSKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPSKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2010 Tehetség tudás nélkül, vagy tudás tehetség nélkül senkit sem tehet tökéletes művésszé /Vitonvius/

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/2 2006. február Kedves Olvasók! A téli szünet a törvények módosítása szempontjából nem múlt el csöndesen: közlöny hegyek várták az intézményvezetőket, hogy

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013.

PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013. PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013. Szerkesztette: Garai Ildikó Technikai szerkesztő: Földiné Fehér Éva A kötet szerzői:

Részletesebben