PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XII/ február

2 Kedves Olvasók! Az egyén egész életen át tartó tanulásához az érdeklődés felkeltése a tanulás iránt, az információ megszerzésének elsajátíttatása csak akkor válik hatékonnyá, ha a pedagógusok megtanítják tanulni a gyermekeket, diákokat. A jelenleg érvényben lévő és a február 6-án közzétett Nemzeti alaptanterv nyilvános vitaanyagában a tanulás tanítása továbbra is hangsúlyos fejlesztési terület. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást Kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni (Nemzeti alaptanterv munkaanyag 2012, 9. old.) Az ebben a számban megjelenő anyagokat már kiválogattuk, megszerkesztettük, mikor a fent említett munkaanyagot olvastam. Meglepő volt számomra, mintha ezt a kiadványt célirányosan azért állítottuk volna össze így, hogy választ adjunk az idézetben említett részletek megvalósítására: a tanulás tanításának a módszereire, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékos és mégis komoly gyakorlati megvalósításra. Megnyugtató, hogy a kerületi példák nem egyszeri esetek, rendezvények, hanem folyamatosan végzett tevékenységek, amelyek azt a biztonságot jelentik, hogy az óvodától az iskoláig a mindennapok magától értetődő része, hogy megtanítsuk gyermekeinket eligazodni a világban, felkészítsük őket a felnőtt életre. Dr. Nagyné Koczog Tünde mb. intézményegység-vezető

3

4 TARTALOM KEDVES OLVASÓK...01 GÓRCSŐ Oláhné Horváth Ildikó Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Program gyakorlati megvalósításáról, és annak felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról...04 Simon Krisztina Használd és használtasd a könyvtárat!...08 EX CATHEDRA Vasas Dezső né Kincset keres az egész kerület!...11 Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina Könyvtárhasználat kicsiknek és nagyoknak...14 Pusoma Gáborné Kincskeresők a Vörösmartyból...15 Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina Szemezgetés a Kincskereső Rejtvényfüzetekből...16 Repkáné Guj Judit Bemutatóóra a Tátra Téri Általános Iskolában...26 Fentné Fodor Éva Kerületi harmadikos matematika bemutató óra (óravázlat)...27 TEHETSÉGPONT Szekeres Lászlóné és Simon Krisztina Tehetségprogram...29 Németh Istvánné Tehetséggondozás a gyáli Tátika Óvodában...33 SZÖRFÖZÉS Kopács Imréné Tűzoltó leszel s katona (Tűzoltó-nap a Bóbita Óvodában)...36 Simon Krisztina Béka Bözsi Kuka Kalandjai...37 Haróth Jánosné és Róka Angéla Diákhangverseny az aulában...38 Bándoliné Laczi Lívia A tél sem telik eseménytelenül a Zrínyiben...40 Boross Tamás Gróf széchenyisek Türingiában...41 Válaszok Miértkének" Pályázat...42 AJÁNLÁS Vasas Dezső né Új óvodai szolgáltatások a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben...46 Bondor Mária, dr. Nagyné Koczog Tünde Felhívás - Tanulmányi kirándulás...49

5 GÓRCSŐ Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Program gyakorlati megvalósításáról, és annak felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról es tanévtől az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa, Oláhné Horváth Ildikó vette át az esélyegyenlőségi munkacsoport vezetését. Az alábbiakban az esélyegyenlőségi program megvalósulásáról, további feladatairól közlünk összefoglalást. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. által meghatározott irányelvek és célkitűzések a kerületi és az intézményi programokban hangsúlyozottan megjelennek, kiegészülve az intézményi helyzetelemzéssel, a helyi sajátosságokból adódó speciális területekre meghatározott feladatokkal. A program célja: szegregációmentesség, egyenlőbánásmód elvének teljes körű érvényesülése, esélyteremtés, hátrányok kompenzálása, intézményen belüli szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés. 1. Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban Az Egyenlőnek lenni, nem egyformának! halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése című európai uniós projekt biztosította intézményeink korszerű eszközbeszerzése mellett a pedagógusok felkészítését, mely nagyban segíti munkájukat. Az általános iskoláinkban magas a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók száma, a folyamatos figyelmet, segítséget a gyermekvédelmi felelősök biztosítják, akik az osztályfőnökökkel együttműködve, teljes vagy fél státuszban látják el feladatukat. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók minden intézményben azonos kedvezményekben részesülnek pl. ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv. Továbbá a XX. kerületi Önkormányzat valamennyi nevelési-oktatási intézményében ingyenesen biztosítja a fejlesztő pedagógus, gyógy-testnevelő, logopédus, az utazó gyógypedagógus munkáját és a korcsolya oktatás lehetőségét. Intézményeink is sokszínű ingyenes lehetőséget nyújtanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek pl. kreatív vagy kézműves műhely, néptánc, zene ovi, múzeumi órák, rejtvényfejtő szakkör, sakk, színjátszó. Az esélyegyenlőségi munkacsoport tagjai a tanév folyamán egy óvodai (Gézengúz Óvoda), egy iskolai (Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet) csoport, illetve óralátogatáson vehetnek részt, ahol a jó gyakorlat megvalósítását kísérhetik figyelemmel. 4

6 GÓRCSŐ A gyakorlat mellett az elméleti tudás frissítése érdekében Berecz Aranka esélyegyenlőségi szakértő tart előadást a témában. 2. Az intézkedési tervből adódó feladatok Fontos a helyi szervezetek együttműködése, mely kerületünkben nagyon jól működik. A rendőrség ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársa segíti az ovizsaru programot, osztályfőnöki óra keretében előadásokat tart, megbeszéléseinken észrevételeivel segíti a munkánkat. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói konzultálnak a gyermekvédelmi felelősökkel, szükség esetén esetmegbeszélésekre mennek az intézményekbe. Az EGYMI pedagógusai az utazó gyógypedagógusok helyben segítik a munkát, pszichológusuk előadást tart, jó gyakorlatokat mutat be. CÉL: Anyagi lehetőség függvényében külsős szakemberek meghívása. Intézménylátogatás más kerületbe, jó gyakorlatok megismerése. Pályázati lehetőségek kihasználása. Szülői nyilatkozatok a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók körében A gyermekvédelmi felelősök tájékoztatása szerint még mindig vannak olyan szülők, akikről tudják, hogy nem tettek nyilatkozatot, pedig érintettek lennének. CÉL: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály előadóival, gyermekvédelmi felelősökkel együtt a szülők széleskörű tájékoztatása annak érdekében, hogy minden érintett nyilatkozzon. Igazolatlan hiányzások csökkentése Csökkent az igazolatlan hiányzások száma, ami köszönhető a jogszabályi változásoknak is, hiszen az iskoláztatási támogatás felfüggesztése érzékenyen érinti a családokat. Sajnos, azonban van, akire ez sem hat, hiszen ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a család, akkor természetben ugyanúgy megkapják a támogatást. CÉL: Még nagyobb figyelmet fordítani az igazolatlan hiányzásokra, családlátogatáson, fogadóórán a szülők pontos tájékoztatása a következményekről. Az igazolatlan hiányzások okainak feltárása, megakadályozása. Magántanulói jogviszony Ma nagyon vegyes a magántanulói státusz iránti kérelem, nem minden esetben indokolt. Előfordul, hogy a szülők nem mérik fel, gyermekük képes lesz-e felkészülni az osztályozó vizsgára. A hamarosan életbe lépő Köznevelési törvény az igazgató kezébe teszi a döntést, hogy hátrányos helyzetű tanulónak ítéli-e a kérelmezőt vagy sem. Az első esetben a kormányhivatalt kell értesítenie, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt, ha nincs ilyen probléma, akkor 5

7 GÓRCSŐ igazgatói jogkör a döntés. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén a döntéshez be kell szerezni a gyermekjóléti szolgálat véleményét. CÉL: A szülők meggyőzése, hogy csak indokolt esetben (sportoló, külföldi tartózkodás stb.) kérjék a magántanulói státusz engedélyezését. Túlkoros tanulók tanulmányaikat az iskola pedagógusainak segítségével magántanulóként fejezhessék be. Tanórán kívüli segítség igénybevétele A pedagógusok minden segítséget megadnak a korrepetálásokra, az alsós osztályokban szinte kivétel nélkül élnek is vele, hiszen egész nap bent tartózkodnak az iskolában. CÉL: A felsőben is minden rászoruló gyermek vegye igénybe a pedagógusok segítségét, szükség esetén a szülők meggyőzése ennek szükségességéről. Délutáni foglalkozások Minden óvodában, iskolában igyekeznek a kollégák délutáni ingyenes szabadidős foglalkozásokat tartani a helyi igények, lehetőségek függvényében. CÉL: Szülők meggyőzése, hogy gyermekeiket küldjék ezekre a programokra. Lehetőségek felkutatása pályázatok, szponzorok formájában. Óvoda-iskola átmenet A pedagógiai intézet szaktanácsadói (óvodai, alsós) hospitálásokat szerveztek az óvó nénik, tanító nénik körében ennek a problémának a megoldása érdekében. A gyerekeknek ismerkedési délelőttöt tartottak iskoláink, ügyességi váltóversenyt szerveztek, a szülők nyílt napon tájékozódhattak az iskolák kínálatáról. CÉL: Széleskörű tájékoztatás a szülők körében, ezt segíti a PEPI által megjelentetett De nehéz az iskolatáska elnevezésű kiadvány. A tanító nénik, óvó nénik hospitálása, egymás módszereinek minél szélesebb körű megismerése. Civilek bevonása Hatékony munkakapcsolat volt a Cigány Önkormányzat és az intézmények között a pályázat ideje alatt. A képviselők együttműködése meghozta a várt eredményt. CÉL: Újra bevonni a kisebbségi önkormányzat képviselőit a tevékenységbe pl.: iskolai hiányzások kapcsán családlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel vagy az osztályfőnökkel. Kerületben aktívan működő civilekkel kapcsolatfelvétel az esélyegyenlőségi munka hatékonyságának növelése érdekében. Együttműködés a PINCE Ifjúsági és Tanácsadó Iroda munkatársaival a szabadidő hasznos eltöltése problémakör kapcsán. 6

8 GÓRCSŐ 3. Felülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok, javaslatok Kérdőív az esélyegyenlőségről: Felmérés a osztályos diákok körében. Az eredmények tükrében mérlegelés a szükséges lépésekről. Óvoda-iskola átmenet: Kérdőív segítségével tájékozódás a szülők körében, miben várnak segítséget a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Segítő szakemberek: Önkormányzati vagy pályázati forrás igénybevételével pszichológus, pedagógiai asszisztens alkalmazása. Jelenleg alkalmazott kollégák időkeretének bővítése. Magántanulói státusz: Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival pedagógusokkal összefogva lehetőség keresése a túlkoros diákok magántanulói státuszának engedélyezéséhez, a vizsgákra való felkészítésre. Pályázatok Ösztöndíj: Útravaló Ösztöndíj programon való aktív részvétel, minél több tanuló bevonása, mentorálása. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése pl.: felzárkózató, szabadidős programok finanszírozása érdekében. Másság elfogadása: Drámapedagógia, konfliktuskezelő technikák, resztoratív eljárások segítségével pl. osztályfőnöki órákon, játékos feladatokon keresztül. Szociális étkeztetés Több gyerek kiesik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhetők köréből, ezért szükség lenne a szociális étkezési kedvezmény visszaállítására, ha az Önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi. Nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének növelése: Szabadidős programok biztosítása, ingyenes szakkörökkel, közösségfejlesztő, közösségépítő programokkal. A Köznevelési törvény az egész napos iskola bevezetésével is erre törekszik. Szülők bevonása szülői fórumok: Előítélet kezelését szolgáló programok pl.: multikulturális hét. Mentálhigiénés programok. Könyvtárhasználat. Közös kirándulások, színházlátogatás. Együttműködés civilekkel: Tájékozódás tevékenységeikről, a közös lehetőség kihasználása az esélyegyenlőségi program megvalósítása érdekében. Összegzés: A felsorolt eredmények tükrében megállapítható, hogy az Esélyegyenlőségi Program elfogadása óta sikerült előrelépni, intézményeink lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek a hatékonyság növelése érdekében. A pályázati lehetőségek kihasználása lehetőséget teremthet a színesebb, eredményesebb munkavégzéshez. Oláhné Horváth Ildikó szaktanácsadó esélyegyenlőségi munkacsoport vezető 7

9 GÓRCSŐ Használd és használtasd a könyvtárat! - Az első képzési blokk gyakorlati tapasztalatai - Használd és használtasd a könyvtárat! címmel az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltató intézményegysége három modulból álló továbbképzést indított annak érdekében, hogy a pedagógusok hatékonyabban tudják használtatni az iskolai és közművelődési könyvtárakat. Az első foglalkozáson a kollégák megismerkedhettek a könyvtárak gyakorlati lehetőségeivel az oktató nevelő munkában. A tanításban is használható játékos feladatokon keresztül elmélyíthették a tudásukat az egyetemes tizedes osztályozásról (ETO), különböző katalógusok használatáról. A megszerzett ismeretek jelentősen megkönnyítik a keresést a könyvtárakban. A foglalkozás következő nagy témája az olvasóvá nevelés volt. A résztvevők magyar és külföldi könyvtárosok, pedagógusok gyakorlati ötleteivel, olvasást népszerűsítő kezdeményezésekkel találkozhattak, majd nekik kellett egy olvasást népszerűsítő kezdeményezéseket kitalálni, és egy plakátot tervezni. Érdekes és értékes anyagok születtek, mint például a felsősöket megszólító facebook felületének plakátként való használata, ahol az üzenőfalon üzen például Nyilas Misi, hogy Ki ette meg a cipőkrémemet?. Később akár a gyerekeket is megkérhetjük egy tényleges könyvtári facebook oldal létrehozására, szerkesztésére. Az itt látható plakát is a kollégák alkotása. Rövid szünet után a könyvtárak tehetséggondozó és felzárkóztató szerepéről hallhattak a résztvevők. Természetesen az elmélet mellett itt is megjelentek a jó gyakorlatok, mint például a kiskönyvtárosok rendszerének kiépítése, ahol feladatot, ösztönzést adhatunk azoknak a gyerekeknek is, akik a tanulás területén nem teljesítenek kiemelkedően. A tanulás tanítása a NAT kiemelt területe, ezért természetesen nem maradhatott ki a továbbképzés anyagából sem. Az anyaggyűjtés és az információ feldolgozás folyamataival, kiemelve a szellemi munka technikáját, ismerkedhettek meg a pedagógusok interaktív, kooperatív feladatokon keresztül. 8

10 GÓRCSŐ Zárásként, mikor már kezdtek fáradni a kollégák, arról hallhattak, hogy miért közösségi tér a könyvtár, valamint arról, hogy a társasjátékokat hogyan építhetjük be a könyvtárak hétköznapjaiba. Mivel a gazdasági helyzet következtében a könyvtárak sem tudnak új játékokat beszerezni, arra is ötletet kaptak a kollégák, hogy a gyerekekkel együtt saját kezűleg hogyan készíthetnek fejlesztő társasjátékokat. Sajnos, erre már nagyon kevés idő jutott, de jó hír, hogy a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tehetség munkaközössége ebben a témában külön előadást szervezett, melynek keretében a kollégák nem csak a játékszabályokkal ismerkedhettek meg, hanem ki is próbálhatták a gyakorlatban. A pozitív visszajelzések hatására tervezzük a Játsszunk! foglalkozások folytatását is. A könyvtár, könyvtárhasználat egyik befogadó tantárgya az informatika, mindemellett napjainkban az információk fő forrásává vált az internet. Sajnos sokszor ezek az információk nem hitelesek, és sokan el is tévednek az információs sztrádán. Meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk a gyerekeket is a megfelelő használatra. A tanfolyam második blokkja ezért Az információs és kommunikációs technikák (IKT) lehetőségei a tanulásmódszertan elsajátításában, az olvasás népszerűsítésében címet kapta. Sokakban máig az a téves kép él, hogy a könyvtár a könyvek tárháza. Én azt az elvet vallom, hogy sokkal inkább információs központként és tudástárként kellene működnie. Ebben pedig elengedhetetlenek az új információs és kommunikációs technikák. Lehet, hogy nem áll rendelkezésre pénz az iskolai könyvtárban a folyamatos, tervszerű állományfejlesztésre, de ha van egy jó számítógépparkja, már sok friss információnak is a birtokosa. Természetesen ezt csak akkor tudjuk kihasználni, ha a könyvtárosok, pedagógusok is tisztában vannak a sok-sok pozitív lehetőséggel, ami ezekben rejlik. Erre próbált rávilágítani a második foglalkozás, amit az általános iskolai rész számítástechnikai termében tartottunk. Így minden kolléga külön gépnél tudott dolgozni. A foglalkozás első részében mindenki elkészíthette a saját honlapját. A foglalkozás második fele részben kapcsolódott az első modulhoz. Gyakoroltuk a számítógépes katalógushasználatot több könyvtár rendszerében, majd olyan internetes oldalakkal ismerkedhettek meg a résztvevők, melyek hasznosak lehetnek mindennapi pedagógiai-oktató munkájukban. Az adott oldalakon gyakoroltuk a keresést, eligazodást is. A foglalkozás utolsó része az interaktív tábla használatának rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. Természetesen mindenki szerkeszthetett feladatot és használta is a táblát. A továbbképzés célja volt többek között előkészítse a as tanévre tervezett kerületi könyv-, könyvtárhasználati mérést is, ezért az utolsó modul a A könyv-, könyvtárhasználat mérése címet kapta. A könyvtárhasználati tananyagnak egyik része az informatika tantárgy kerettantervébe épült be, másik 9

11 GÓRCSŐ eleme a szellemi munka technikája a magyar nyelven belül jelenik meg. A foglalkozás első része arra próbált rávilágítani, hogy a törvényi háttér ismeretében mit és milyen keretek között kellene tanítani. Miután a résztvevők átlátták, hogy évfolyamonként mit kellene tudni a gyerekeknek, elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy ezt miként lehet mérni. Először Soltészné Szabó Emőke mérési szaktanácsadó és szakértő előadásában a feladattípusok és azok pontozása került bemutatásra, majd a résztvevőknek páros munkával, a könyvtárhasználati tankönyvek segítségével páronként egy-egy feladatot kellett készíteniük. A tanfolyam egy rövid elégedettségi kérdőívvel fejeződött be. A résztvevők 100%-a aktuálisnak tartotta a témákat, és úgy gondolták, hogy a gyakorlatok ötletesek, életszerűek voltak. Az előadó felkészültségét is 100%-ra értékelték a hallgatók. A tréning a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket nyújtott (98%), és a foglalkozások sokoldalúan fejlesztették a készséget a (96%). A tréning szakmai újdonságokkal a pedagógusok 88%-ának szolgált, és ugyanennyien gondolták úgy, hogy elegendő idő állt rendelkezésre az egyes témakörök megbeszélésére. A részvevőknek csak 60%-a jelezte, hogy a tréning inkább elméleti ismereteket nyújtott, aminek külön örültem, hisz célom a gyakorlatba átültetett tudás átadása volt. A tréning szervezését is kedvezően értékelték a résztvevők. Véleményük szerint a jelentkezés nem okozott gondot (100%), megfelelő tájékoztatást kaptak a tréningről, és a gyakorlatok során sikerült tartani az időrendet (98%). A pedagógusok 84%-a szerint a tréning megfelelő időpontban került megrendezésre. Lehetőség volt az elégedettségi kérdőíven észrevételek, javaslatok tételére is. A következő visszajelzés is megerősített abban, hogy jó úton indultunk el, és érdemes a tanfolyamot többször is, változó tartalommal megrendezni. Szívesen vettem volna, ha több óra is rendelkezésünkre áll. Szeretnék ennek a kérésnek eleget tenni. Lesz folytatás! február 27-én és március 19-én az óvodapedagógusoknak, majd a következő tanévben a tanítóknak szervezek foglalkozásokat. Természetesen örülünk, ha a célközönségen kívül más is részt vesz a tanfolyamokon (a mostani főleg felsős tanároknak szólt, de részt vett egy óvodapedagógus is), hisz így egy kicsit megismerhetjük a többiek munkáját, gondolkodását. A könyvtár egy közös találkozási pont lehet az oktató nevelő munka különböző szintjei között. Simon Krisztina szaktanácsadó 10

12 EX CATHEDRA Kincset keres az egész kerület! A XX. kerületi Pedagógiai Intézet munkatársai a es tanévben is új ötlettel lepték meg a kerületi óvodákat, iskolákat. Elindítottuk a Kincskereső játékot. Ennek érdekessége, hogy nem ismer határokat. A programba bekapcsolódhatnak óvodások, alsósok, felsősök, pedagógusok, könyvtárosok, de még a szülők is. Következő cikkeink a játék pedagógiai hátterébe, céljaiba, feladataiba nyújtanak egy kis betekintést. Gyakorlat a szemléletformálásra A szakmai szolgáltatás keretében már negyedik éve ismerkedhetnek a kerületi óvodás gyermekek a könyvtárral, a könyvtárhasználattal interaktív foglalkozások keretében. Alapgondolatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a mesével, verssel, a tevékenykedtetéssel formálni azt a pozitív attitűdöt, mely által érdeklődve fordulnak a könyvhöz, ismeretük mélyül a könyvtárhasználattal kapcsolatosan. A jelen nevelési évben a Funkcionális analfabétizmus elleni cselekvési terv, valamint a tehetséggondozás részeként, a holisztikus szemlélet jegyében indítottuk útjára a Kincskereső játékot a kerületi fenntartású óvodák gyermekei számára is. Az óvodásoknak készült feladatok megoldásában szükséges az óvodapedagógusok aktív közreműködése. Az egyes feladatok projektként épülhetnek be az óvoda mindennapjaiba. A gyermek és óvodapedagógus együttes feladatmegoldásán kívül, gyermek és szülő együttes feladatmegoldását is megcéloztuk. A horizontális építkezés nagyobb körben kívánja megmozgatni az adott korosztályt, a velük foglalkozó óvodapedagógusokat és a szülőket. A program alapötletével először az óvodai könyvtáros munkaközösség tagjai ismerkedtek. A pozitív fogadtatás hatására kezdődött meg a játék tartalmára vonatkozó ötletelés. A játék végső formáját a Kincskereső-team állította össze. A team tagjai: Csögör Lászlóné, Fodor Szilvia, Kovács Ildikó, Takácsné Barkó Éva, Vaszlovicsné Kovács Katalin óvodapedagógusok, Simon Krisztina és Vasas Dezsőné szaktanácsadók. A januári nevezések alapján eddig 304 fő gyermek vesz részt a Kincskereső játékban. Terveink szerint 2012 áprilisában a kincskeresők egy közös záró rendezvényen vehetnek részt, melynek helyszíne az Ady Endre Általános Iskola aulája lesz. A feladatok kapcsán elkészült produktumokból rendezzük a Kaleidoszkóp kiállítást. A kézműves tevékenységeknél tág kereteket hagytunk, hogy az egyéni, kreatív ötletek érvényesülhessenek. 11

13 EX CATHEDRA A feladatok: 1. A mi könyvtárunk Készítsétek el szabadon választott technikával és méretben (síkban is/vagy térben) a ti könyvtáratokat! Rendezzétek be! (pl. makett) 2. Mit lehet a könyvtárban csinálni? Az elkészült könyvtárotokon, szabadon választott technikával, ikon szerűen tüntessétek fel, hogy mit lehet a könyvtárban csinálni! 3. Ábrázold kedvenc mesehősödet vagy kedvenc könyved borítóját! A technika szabadon választott. 4. Könyves nap/hét! A gyermekek otthonról műfajtól függetlenül hozzák be a kedvenc könyvüket a csoportba! Az óvodapedagógusok a beérkezett könyvekről készítsenek egy jegyzéket (író, könyvcím, kiadó)! A könyvek jegyzékéből a PPI öszszefoglalót készít, melyet a PEPITA újságban jelentetünk meg. 5. Könyvajánló készítése szimbólumra szimbólumok lehetnek pl.: fa/szivárvány/virág stb. A PPI február 15-ig megküld egy könyvajánló gyűjteményt. A csoport tagjai a nagyméretben (pl. A/1 vagy A/2 karton) elkészített szimbólumra applikálják fel a megküldött dokumentum gyűjtemény egyes elemeit (pl.: vágás, ragasztás, fűzés)! 6. Otthoni feladat Minden gyermek hazaviszi, és a szüleivel készíti el! A felsorolt művek közül kiválasztja a szülő azt a mesét, amit otthon felolvas a gyermekének, és együtt megnézik film formájában is. A képek alatt lévő könyv és tévé közül azt a jelet karikázza be pirossal a gyermek, amelyik változat (felolvasás, film) jobban tetszett neki! = felolvasás = film 12

14 EX CATHEDRA MAZSOLA ÉS TÁDÉ FRAKK VUK CSIPKERÓZSIKA CIN CIN LOVAG KOCKÁSFÜLŰ NYÚL KISVAKOND PIROSKA ÉS A FARKAS HÓFEHÉRKE HAMUPIPŐKE Vasas Dezsőné szaktanácsadó 13

15 EX CATHEDRA Könyvtárhasználat kicsiknek és nagyoknak KIS KINCSKERESŐK KLUBJA (1-2. osztály) NAGY KINCSKERESŐK KLUBJA (5-6. osztály) 2011-ben Tehetségponttá vált intézetünk. Azóta is fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges gyerekek felkarolását. Ebben a tanévben kidolgoztunk azoknak az évfolyamoknak egy több fordulós játékot, akik nem vehetnek részt a Könyvbarátok 3-4.osztály illetve az Olvass velünk 7-8.osztály versenyekben. Abból indultunk ki, hogy minden iskolában, osztályban vannak olyan tehetséges, szorgalmas gyerekek, akiknek az iskolai tananyag mellett jut idejük, és van kedvük további ismeretbővítésre, tanulásra. Abban szeretnénk a segítségükre lenni, hogy tudják, hogyan kell tanulni, és a szükséges információt akkor és ott találják meg, amikor és ahol arra szükség van. Ehhez nem árt ismerni az információ hozzáféréséhez szükséges eszközöket és módszereket. Eljutottunk tehát a könyvtárhoz, mint az információszerzés egyik fő helyszínéhez. Könnyen belátható, hogy a könyvtárral és a könyvtárhasználattal már iskolás korban meg kell ismertetni a gyerekeket. Hiszen a könyvtárhasználat olyan eszköztudás, amely az önálló ismeretszerzés és az elsajátított tudás alkalmazását teszi lehetővé, és az olvasó, könyvtárba járó gyerekek kisebb valószínűséggel válnak funkcionálisan analfabétává. A rejtvényfüzetről: Évszakonként (1. szeptember-november, 2. decemberfebruár, 3. március-május) állítjuk össze a rejtvényeket, feladványokat a gyerekeknek. A rejtvények megfejtésére és a kincsek gyűjtésére egy külön Kincsgyűjtő füzetet kellett a gyerekeknek készíteniük, amelyek közül a legszebbekből tanév végén kiállítást is tervezünk rendezni. A rejtvényfüzetben található feladatok nem verseny formájában kerülnek értékelésre, és nem kötelező minden feladatot megoldani. Az iskolai könyvtárosok segítik a gyerekek munkáját, és ők értékelik a gyerekeket, akik kincseket kapnak a jó megfejtésekért. Szeptemberben az iskolákat tájékoztattuk erről a lehetőségről. Januárban kértük az iskolai könyvtárosokat, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat. Kiderült, minden iskolában más és más módon használják ki a rejtvényfüzetet. A tapasztalatok elolvasása után világossá vált számunkra, hogy céljainkkal csak részben tudtak azonosulni a kollégák. Mi a játék, a könyvtár, a keresés megszerettetését szerettük volna elérni a rejtvényeinkkel, melyek közül természetesen csak azokat kellett volna a gyerekeknek megoldani, amelyek számukra érdekesek, a kol- 14

16 EX CATHEDRA légák és a gyerekek egy része viszont versenyként élte meg a rejtvényfejtést. Reméljük, hogy a folytatásban nem a versenyzés, hanem a felfedezés öröme lesz hangsúlyos a kincskereséskor. Az iskolai könyvtárosok tapasztalatai szerint több tanuló látogatta a könyvtárakat, s egymás sikerein felbuzdulva lelkesen kutattak. Persze meg kell küzdeni azzal is, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsék, s ez azokban az intézményekben volt eredményes, ahol a nevelőtestületben a kollégák együttműködnek. Repkáné Guj Judit és Simon Krisztina szaktanácsadók Kincskeresők a Vörösmartyból - élménybeszámoló - Már régóta küzdök azzal, hogy a délutánonként könyvtárba látogató gyerekeket lekössem saját gyártású feladatokkal. Sok gyerek jön a könyvtárba azért, hogy a szabad idejét eltöltse, és gyakran nincs elképzelésük, hogy mit olvassanak, mit keressenek. Ilyenkor nagyon jól jön, ha határozott célt, kereső feladatokat adunk a kezükbe. A Kincskereső feladatok betöltik ezt a szükségletet, mert érdekesek, a gyűjtés-rátalálás örömét adják a gyerekeknek, és sokféle képességüket mozgatják meg. Azt is nagyon jónak találom, hogy egyszerűek a rejtvények, a legtöbb gyerek teljesen önállóan tud dolgozni vele. Ha esetleg egy feladattal nem boldogulnak, segítek, megbeszéljük, irányítom őket, de ha épp nincs időm, akkor később térünk vissza rá. A beindításban nagyon sokat segítettek a tanító kollégák, akik kihirdették a lehetőséget. A feladatlapot megoldók ötöst is kapnak nálunk magyarból. Van olyan második osztályos tanuló, aki csonttörés miatt nem mehetett társaival edzésre, így az egész délutánt a könyvtárban töltötte, és buzgón dolgozott a feladatlapon. A kicsik lelkesedését látva a felsősök is kedvet kaptak a kincskereséshez. A felsős feladatok már több előismeretet igényelnek és nagyobb elmélyülés szükséges hozzájuk, ezért kevesebben vállalkoznak. Viszont szívesen megoldják a kisebbek feladatait, amit én örömmel megengedtem, és kincset is kaptak érte. A Kincskereső füzetek nagyon pozitív eredménye lett az, hogy egy olyan hetedikes tanuló, akinek eddig eszébe se jutott tanulmányi versenyen indulni, kedvet kapott a könyvtári búvárkodásra, és lelkesen vállalta, hogy felkészül a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre. Pusoma Gáborné iskolai könyvtáros Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet 15

17 EX CATHEDRA Szemezgetés a Kincskereső Rejtvényfüzetekből 1. forduló szeptember-december 1-2. osztályosoknak 1. Hogy hívják a könyvtárost az iskoládban? Mikor van nyitva a könyvtár? 2. Rajzold le azokat a képeket, amiket hazavihetsz a könyvtárból! 3. Kérj segítséget szüleidtől! Hol lehet lakásotokhoz közel könyvet vásárolni? (név, cím) Hol lehet lakásotokhoz közel könyvet kölcsönözni? (név, cím) 4. Mit csinálhatsz a könyvtárban? Rajzold a Kincsgyűjtő füzetedbe a jelét!... 16

18 EX CATHEDRA 5. Számold meg az őszi gyümölcsök betűit (a kétjegyű betűk kettőt érnek)! Növekvő sorrendben ha összeolvasod, akkor egy fontos őszi tevékenységet kapsz. Rajzold le a megoldást! alma dió szilva szőlő vilmoskörte ü sz e r t 6. Kérj segítséget iskolád könyvtárosától! Keressetek egy őszi verset! Falevelekből készíts hozzá képet! 7. A szőlőszemek körül lévő képek rajzfilm szereplőket ábrázolnak. Melyik filmet ismered? Rajzold le a szőlőt a Kincsgyűjtő füzetedbe és színezd ki a megfelelő színnel! (Ha többet is ismersz, több színnel dolgozz!) Érdeklődj, hogy az iskolai könyvtárban melyik szereplőhöz kapcsolódóan találsz könyvet is! Kölcsönözd ki, és otthon olvasd el a szüleiddel! Ha a könyv jobban tetszett, akkor rajzold le a könyv borítóját, ha a film tetszett jobban akkor, egy részletet a filmből! Frakk sárga Csipkerózsika rózsaszín Vuk piros Kisvakond barna Kockásfülű nyúl világos zöld Hófehérke fekete Hamupipőke sötét zöld Piroska bordó Mazsola és Tádé lila Cincin lovag narancssárga 17

19 EX CATHEDRA 8. Tervezz könyvjelzőt a tankönyveidhez! (ének, környezet, matematika) 9. A könyvtáros olvassa fel neked a következő találós kérdéseket. A megfejtést rajzold le! Keress könyveket a megfejtésekhez! Annyi kincset kapsz ahány könyvet találtál. a. Kis ember áll az erdőben, nagy kalap van a fejében. Ha kalapját megetted, őt magát is ismered. c. Ágról ágra, fákról fára Fürgén, vígan szökkenek, Ám legvígabb akkor vagyok, Hogyha diót törhetek. Szeretem a mogyorót is, A rügyet is megeszem! Találjátok ki gyerekek, Hogy mi lehet a nevem! b. Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele. d. Fúr-farag, de mégsem ács kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona. e. Barlang mélye az én hazám, Itt élem világom, Télen alszom, nyáron meg a Kerekerdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő Csupa mézzé válna! Bár nem tudom, hogy akkor majd Hol terem a málna? 5-6. osztályosoknak 1. Az itt felsorolt lexikonok címét kösd össze azzal a lexikontípussal, amelyikhez szerinted tartozik! Á Kislexikon S L Akadémiai kislexikon Z T Kortárs magyar írók kislexikona A A Irodalmi alakok lexikona K L Ablak-Zsiráf Képes gyermeklexikon L Á L Magyar néprajzi lexikon E N E Sportlexikon X O X Biológiai lexikon I S I Természettudományi kislexikon K K Alapismereti kislexikon O O Zenei lexikon N N Biológiai lexikon Móra lexikon 18

20 EX CATHEDRA 2. Keresd meg Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótárában valamint a honlapon a következő szavak magyar jelentését! Az így kapott információkat összesítsd és fogalmazd meg írásban! Jelöld X-szel azokat, amelyeket csak az egyik helyen találtál meg! A) amatőr: banzáj: frász: snassz: vandál: B) Készítsd el iskolád diák szótárát! (Olyan szavakat gyűjts össze, amelyek jelentését szerinted a felnőttek nem ismerik vagy másként használják! Pl.: cerka, biosz) 3. Füvészkertben A Füvészkertet a legtöbben A Pál utcai fiúk című regényből ismerik. Válaszold meg a vele kapcsolatos kérdéseket! A megoldáshoz kapcsolódó szöveget a honlapon találod meg az interneten A vízinövények számára 1786 után készült medence anyaga. 2. Svéd természettudós, rendszerező, akinek elvei alapján készült az Ország úti birtok kertje. 3. A Füvészkert alapítójának tanítványa. 4. A kert alapítója. 5. Az első Magyar Füvészkönyv egyik szerzője. 6. A kert legöregebb fái. 7. A Füvészkert 2/3-ad részére ilyen épületek kerültek. 8. A mai kert központi épületeinek terveit ő készítette. 9. A botanikus kert ma nagyjából ennyi növényfajt és változatot tartalmaz ban nagyrészt ez tette tönkre a kert állagát ban építették újjá, és ez is otthont ad a trópusi, szubtrópusi növényeknek. 19

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben