Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről"

Átírás

1 Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült:

2 Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok, tanulók számának alakulása, összetétele 16 IV. Tárgyi feltételek 25 IV.1. Intézményi étkeztetés 31 V. Oktató nevelő munkánk 33 V.1. Prioritást élvező oktatási, szervezési feladatok az elmúlt két évben 33 V.2. Az elmúlt négy évben hangsúlyosan kezelt oktatási feladatok 37 V.3. Nevelési feladatok 43 V.4. Szervezési feladatok 45 VI. Oktató-nevelő munkánk a statisztika tükrében 48 VI.1. Tanulói hiányzások 48 VI.2. Magatartás, szorgalom 50 VI.3. Dicséretek 51 VI.4. Tanulmányi munka 53 VI.5. Napközi otthon 57 VI.6. Gyógypedagógiai tagozat 58 VII. Mérés-értékelés 60 VIII. Tanórán kívüli foglalkozások 64 IX. Eredményeink 68 IX.1. Intézményi innováció 71 X. Továbbtanulás 73 XI. Beiskolázás 74 XII. Pályázatok 77 XIII. Elismerések-jutalmazások 80 XIV. A Diák-önkormányzat közösségépítő tevékenysége 81 XV. Az iskolai könyvtár működése 84 XVI. Ifjúságvédelmi tevékenység 85 2

3 XVII. Iskolapszichológusunk szakmai tevékenysége 87 XVIII. Az iskolavédőnők iskola-egészségügyi munkája 88 XIX. A minőségirányítási kör munkája 90 XX. Az intézmény gazdálkodása 96 XX.1. Kiadásaink alakulása 96 XX.2. Bevételek alakulása 99 XX.3. Az önkormányzati támogatás összetételének alakulása 100 XXI. Ellenőrzések 101 XXII. PR tevékenység 102 XXII.1. Kommunikáció 102 XXII.2. Intézményi design 104 XXIII. Az intézmény kapcsolatrendszere 105 XXIV. Támogatók, szponzorok 109 XXV. Terveink- jövőbeni elképzeléseink 110 XXVI. Záró gondolatok 111 Mellékletek 113 3

4 Beszámolónkban az alábbi, 278/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozaban az intézmény felé megfogalmazott jövőbeli feladatok, elvárások teljesüléséről adunk tájékoztatást. Kivonat: Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 25-i ülésének jegyzőkönyvéből. 278/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat Tárgy: Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének, pedagógusainak és alkalmazottainak a tanulók nevelése, oktatása terén végzett magas színvonalú munkáért, különös tekintettel az intézmény-összevonás zavartalan lebonyolítása érdekében kifejtett tevékenységéért. 1.) Az ÉMOP /2.F jelű pályázaton elnyert támogatásból a pályázati céloknak megfelelően meg kell valósítani a székhely intézmény és az Árpád Fejedelem Tagiskola infrastrukturális fejlesztését. Felelős: Határidő: Szitka Péter polgármester, Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató a pályázat megvalósulása 2.) A pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint önkormányzati forrásból fokozatosan javítani kell a Kazinczy Ferenc Tagiskola tárgyi feltételeit. Felelős: Szitka Péter polgármester, Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Határidő: folyamatos 4

5 3.) A Képviselő-testület a tartalmi munka megújítása érdekében a jövőben is támogatja a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - korszerű intézményekben tárgyban pályázat benyújtását. Felelős: Szitka Péter polgármester, Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Határidő: a pályázat benyújtásának ideje 4.) A jövőben is törekedni kell humánerőforrás optimalizálására, a 100%-os szakos ellátottság biztosítására. Felelős: Szitka Péter polgármester, Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Határidő: folyamatos 5

6 I. Bevezető Az elmúlt két tanév bővelkedett örömökben, sikerekben, de nehézségekben, próbatételekben is. Nagyfokú toleranciát igényelt a tantestület, a szülők és a tanulóközösség részéről egyaránt. Elmondhatjuk azonban, hogy ez a közösség kiválóan vizsgázott az összetartás, a segítségnyújtás és a megértés terén. Mik jelentettek örömet a számunkra? Hosszú előkészítő munka után a megvalósítás szakaszába ért az ÉMOP azonosító számú pályázat, melynek eredményeképpen a Pollack Mihály úti és az Árpád fejedelem téri épületek teljes körű infrastrukturális felújítására került sor. A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben meghirdetett.közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése megnevezésű pályázatunk nyert és tavasszal a Kazinczy Ferenc Tagiskola részleges felújítása is kezdetét vette (vizes blokkok,bejárati nyílászárók, akadálymentesítés, két tanterem felújítása). A KEOP keretén belül a Kazinczy épületét érintő épületenergetikai fejlesztés (külső nyílászárók cseréje, hőszigetelés, radiátor hőfokszabályozók felszerelése) A három pályázat megvalósulását az önkormányzat jelentős önrész biztosításával segítette. A felújított épületek, épületrészek birtokbavétele, átadási ünnepségek szervezése. Leküzdendő nehézségeink: Az épület felújítás érdekében 2009 augusztusában a Pollack Mihály úti épületet, majd 2010 márciusában az Árpád fejedelem téri épületet kellett teljesen kiüríteni. Raktározás megoldása (volt Újvárosi épületében, a volt Mozi épületében). Tanulócsoportok elhelyezése- ennek érdekében már egy ideje üresen álló önkormányzati épületek helyiségeinek használhatóvá tétele ( volt Éltes tantermei, volt Gyermekkönyvtár helyiségei). 6

7 Az Árpád épületében 2009 augusztusától 2010 márciusáig használható szükségtantermek kialakítása. Az ebédeltetés - kísérés megszervezése. Étkezés (tízórai) feladat-ellátási helyszínekre való szállításának biztosítása. A volt Újvárosi tornatermének használata során tanulócsoportok balesetmentes közlekedése a tanítási órák között. Az iskolabusz útvonalának az új feladat-ellátási helyszínekhez való igazítása. A tanulók kíséretének fokozott megszervezése, figyelemmel kísérése. A hat épületben folyó oktatás mellett, annak szakmai színvonalának megőrzése, a szétszóródott, az épületek közti átjárástól már- már elcsigázott tantestület összetartása. A Kazinczy részleges felújításakor az építési terület biztonságos lezárása a tanulók elől, a mellékhelyiségek szakaszos használata. Nem folytatom tovább a leküzdendő nehézségek sorát, mivel a szépen felújított épületek, épületrészek birtokbavétele feledtette velünk mindezeket. Ezek a felújítások nem is jöhettek volna jobb ütemben, hiszen egy 30, egy 40, és egy 45 éves épület újult meg egészében vagy részlegesen. Örömmel töltött el bennünket, hogy 2011 nyarán tovább folytatódott a felújítás, melynek eredményeképpen a Kazinczy Ferenc Tagiskola nyílászáróinak cseréjére, az épület hőszigetelésére, a fűtésrendszer korszerűsítésére került sor. Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon sok tekintetben eredményes két tanévet tudhatunk magunk mögött úgy, hogy a feladat-ellátási helyeken a közösségek megtarthatták viszonylagos önállóságukat, megmaradtak az iskolákra jellemző profilok, nem sérült a közösségek identitása. 7

8 II. A személyi feltételek alakulása A 19/2007.(I.26.), 37/2008.(II.22.),a 20/2009.(II/20.), a 60/2010.(II.19.) és a 29/2011. (II.18.) Ökt. határozatok alapján személyi feltételeink az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak (fő): Tanév 2007/ / / /2011 ősz 2010/2011 január 2011/1012 szept. 2011/2012 jan. Pedagógus ,5 11,5 11,5 Könyvtáros Iskolatitkár Gazdasági ügyintéző Pedagógiai/ gyógyped. asszisztens Gyógypedagógus Gyermekfelügyelő/ gondozó/ápoló , /1,5 3/1,5 3/1, /0,5/0,5 1/0,5/0,5 1/0,5/0,5 Takarító 24, Karbantartó Élelmezés-vezető Konyhai dolg Pszichológus Alkalmazotti létszám

9 Személyi feltételek között 200 f ő alkalmazott pedagógus A létszámleépítés során humánus elveket követtünk, próbáltuk minél kevesebb érdeksérelemmel megoldani az alábbi módon: Létszámleépítés (fő) július összesen pedagógus technikai személyzet összesen Létszámleépítés között f ő összesen pedagógus tecnikai dolg. 9

10 Létszámleépítés között feladat-ellátási helyenként (fő) Munkakör/feladatellátási hely Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Ált. Isk. (székhely) Pedagógus Egyéb alkalmazott Összesen Létszámleépítés (fő) július Össz. Nyugdíjas korú munkavállaló felmentése A felmentési idő után nyugdíjra jogosulttá vált A munkaviszony megszűnt közös megegyezéssel Áthelyezésre került másik intézménybe/munkakörbe Határozott idejű szerződése lejárt A munkavállaló elhalálozott Aktív dolgozó munkaviszonyának felmentéssel megszüntetése Üres álláshely megszűnése

11 A közötti létszámleépítésben érintett pedagógusok megoszlása szakképesítés szerint: szak fő tanító 14 matematika 3 kémia 1 történelem 2 német nyelv 5 rajz 1 földrajz 0 magyar 4 fizika 3 technika 2 informatika 1 testnevelés 3 angol nyelv 2 biológia 3 ének-zene 0 könyvtár 1 gyógypedagógia 0 11

12 A pedagógus munkakörben alkalmazottak megoszlása tanév 2007/ / / / /2012 osztálytanító 31 fő 31 fő 31 fő 30 fő 30 fő napközis nevelő 22 fő 17 fő 15 fő 15 fő 15 fő szakos oktatást végző tanár 55 fő 55 fő 52 fő 50 fő 44 fő gyógypedagógus 10 fő 10 fő 10 fő 10 fő 10,5 fő könyvtáros 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő A szakos ellátottság alakulása szeptember 1-jén szak fő tanító 49 matematika 7 kémia 2 történelem 9 német nyelv 5 rajz 3 földrajz 6 magyar 10 fizika 2 technika 5 informatika 4 testnevelés 9 angol nyelv 8 biológia 7 ének-zene 5 könyvtár 2 gyógypedagógia 12 12

13 A pedagógusok életkor szerinti megoszlása (fő) Pedagógusaink 44%-a év közötti, a tantestület tagjainak átlagéletkora 47 év. Az intézmény-összevonást követően folyamatosan bevezettük az 1-2. évfolyamon feladat-ellátási helyenként egy-egy osztályban az iskolaotthonos oktatást, melynek hagyománya a székhelyiskolában volt. Az iskolaotthonos osztályban két osztálytanító irányításával folyik az oktató-nevelő munka. Ennek eredményeképpen, bár az alsó tagozatos osztályaink száma az elmúlt években csökkent, az osztálytanítók számában nem mutatkozik jelentős csökkenés. Annál inkább a napközis nevelők számát illetően, ami nem napközis csoportok kivonását jelenti, hanem az iskolaotthonos oktatási forma térhódítását. Iskolaotthonos oktatás tanév 2007/ / / / /1012 osztály tanulólétszám (fő)

14 Az egyes tagiskolák tekintetében néhány tantárgy esetében szakos hiány mutatkozik, de ez a feladat-ellátási helyek közötti áttanításokkal megoldható. Áttanítások 2007/ / / / /1012 Pedagógus 8 fő 10 fő 14 fő 10 fő 14 fő Az áttanításokat azonban csak a legszükségesebb esetben alkalmazzuk, hiszen nagy nehézséget jelent magas számú áttanítás mellett a gyerekek napi terhelhetőségét is szem előtt tartó órarendkészítés, nem beszélve a rendelkezésre álló tantermek beosztásáról, a tanulócsoportok elhelyezéséről. Áttanítás f ő Az áttanítások elősegítik a tagiskolák tantestületeinek mind szélesebb együttműködését, nehezítik viszont a tanulói órarendek készítését, valamint a tanulókkal való folyamatos kapcsolattartást. További haszna az is, hogy az alacsony óraszámú tantárgyak szaktanárainak is biztosítani tudjuk a szakképzettségüknek megfelelő kötelező órát. többnyire 14

15 Munkánkat 3 iskolaorvos (dr. Bodoki Katalin, dr. Gulyás Friderika és 2009 őszétől dr. Laczkó Katalin helyett dr. Varga Róbert) két iskolavédőnő ( Királyné Domonkos Szabina és Pappné Farkas Erzsébet) egészíti ki. Az iskolaorvosok által gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók foglalkozásait a pedagógiai szakszolgálat munkatársai tartják, a gyógypedagógiai tagozaton konduktorunk látja el októberétől főállású iskolapszichológusunk, Csobádi Gyöngyi munkája segíti a problémás helyzetek megoldását. A munkavédelmi feladatok ellátására megbízási szerződés keretén belül kerül sor Szűcs László munkavédelmi felelős által. Az Út a munkához program keretén belül foglalkoztatott dolgozók is segítették munkánkat. A program sikerességét mutatja, hogy 3 fő takarítót tovább alkalmaztunk az iskola állományában az időközben távozó dolgozók helyén. A felújítási munkálatok során különösen nagy segítségünkre voltak ezek a dolgozók. Az Út a munkához program keretében foglalkoztatottak munkakör hó hó hó pedagógiai asszisztens 7 fő 10 fő 13 fő karbantartó 2 fő 3 fő 1 fő takarító 6 fő 7 fő 12 fő irodai kisegítő 1 fő 1 fő 1 fő konyhai kisegítő 2 fő 3 fő 2 fő összesen: 18 fő 24 fő 29 fő 15

16 III. Az osztályok, tanulók számának alakulása, összetétele Tanulócsoportok száma között Tanév Osztályok száma Napközis csoportok száma Iskolaotthonos osztály 2007/ / / / / szeptemberében a 347/2010. (VIII.30.) Ökt. határozat alapján iskolánk tagozatán beindítottuk a fejlesztő iskolai oktatást, melyhez a szükséges személyi feltételeket 2010 decemberéig a közmunka program keretén belül biztosítottuk, majd január 1-től két fő létszámbővítésre került sor (1 gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő ápoló, 0,5 fő gondozó). A tanulólétszám változása egy tanéven belül (fő) tanév okt. 1. jún. 15. változás 2007/ / / / /

17 Megállapíthatjuk, hogy a tanulólétszám változása - egy-egy tanév során nem jelentős, - a tanévek között az osztályok számának csökkenéséből adódik. Az intézmény-összevonáskor elfogadott fenntartói tervek alapján az évről évre meghatározásra kerülő indítható csoportszám, feladat-ellátási helyenként évfolyamonként két osztály működését fogja eredményezni. (A 2010/11-es tanévben a Kazinczy Ferenc Tagiskolában 5.,7.,8. évfolyamokon, az Árpád Fejedelem Tagiskolában 6.,7.,8. évfolyamokon még 3-3 osztály működött). A 2011/12-es tanévet a 29/2011. (II.18.) Ökt. határozat értelmében a Pollackban 16, az Árpádban 16, a Kazinczyban 17 tanulócsoporttal kezdtük. Összevonás történt az Árpádban a 7.,8. évfolyamokon, a Kazinczyban a 8. évfolyamon, a Pollackban 15-ről 16 ra nőtt a tanulócsoportok száma, mivel 2011-ben végzett az az évfolyam, amelyik egy osztállyal működött nyolc éven keresztül. 17

18 A nevelési-oktatási rendszer hatékony működésének megteremtése érdekében rendszeres helyzetértékelést végzünk, mely rámutat az időbeli, szükséges beavatkozásokra, és a döntést követően végrehajtást és eredményes működést produkál. A hatékonyság a ráfordítások és az eredményesség egymáshoz való viszonyát fejezik ki, azaz hogyan használjuk fel, mennyire költjük el jól az oktatásra szánt pénzt. A Pollack Mihály Általános Iskola esetében az összevonással együtt járó tanulócsoport összevonás, csökkenés, épületbezárás, az ezt kísérő létszámleépítés eredményeképpen a mutatószámok a következőképpen alakultak: Kihasználtsági mutatók Tanév 2007/ / / / /2012 Országos átlag Egy osztályra jutó tanulók száma* 25,8 fő 25,8 fő 26,6 fő 26,4 fő 28 fő 21 fő Egy pedagógusra jutó tanulók száma* 15,3 fő 15 fő 15 fő 14,7 fő 15 fő 9,4 fő Egy alkalmazottra jutó tanulók száma 8,8 fő 8,9 fő 8,8 fő 8,6 fő 9 fő - (*szegregált SNI nélkül) Megállapíthatjuk, hogy a három feladat-ellátási hellyel működő intézményünk kiegyenlített képet mutat az összevonás óta eltelt 4 év alatt: a tanulócsoportok számának csökkenésével egyenes arányban csökkent a pedagógusok, alkalmazottak száma, melynek eredményeképpen a mutatókban nincs jelentős változás. 18

19 A bejáró tanulók számának alakulása között 2007/ / / / /2012 Bejáró tanulók 356 fő 320 fő 310 fő 309 fő 287 fő száma (22%)* (20%)* (21 %)* (21%)* (20%)* ebből társult településekről bejáró 139 fő (39%)** 125 fő (39%)** 121 fő (39%)** 135 fő (44 %)** 136 fő (47 %)** *Összlétszámhoz viszonyítva. ** Bejáró tanulók számához viszonyítva. Bejáró tanulók számának alakulása f ő bejáró társult tel. bej. Intézményi szinten a tanulók közel 1/4-e a környező településekről jár be. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretén belül kötött együttműködési megállapodás alapján Sajógalgóc, Sajóivánka, Tardona községekből fogadjuk az általános iskolás korú gyerekeket. Ezek a települések nem működtetnek általános iskolát, ezt a feladatot iskolánk látja el. E településekről bejáró gyerekek iskolába járását iskolabusz működtetésével szerveztük meg, együttműködve a települések polgármestereivel. 19

20 Sajókaza, Bánhorváti, Nagybarca településekről ugyanilyen megállapodás keretén belül az iskola tagozata a szegregált SNI tanulókat fogadja. A társult településeken túl számos környező településről érkeznek hozzánk gyerekek. Összességégben elmondható, hogy a bejáró tanulók összlétszámhoz viszonyított arányában 2007 és 2011 között jelentős változás nem tapasztalható. Annál inkább a bejárók összetételében: emelkedő tendenciát mutat a társult településekről érkező tanulók aránya. Ez összefüggésben van az intézmény egészét érintő osztályszám - tanulólétszám csökkenéssel, melynek eredményeképpen egyéb településekről érkező tanulókat már szinte nem is tudunk fogadni. A társult településekről bejáró gyerekek tekintetében nagy gondot fordítunk a biztonságos és időben történő iskolába és hazaérkezésre. Partneri kapcsolatot ápolunk az érintett települések önkormányzatával, igyekszünk tájékoztatni a jegyzőket, polgármestereket a tanulókat érintő fontosabb eseményekről. Törekszünk esetleges észrevételeik megoldására. Bejáró tanulóink jelentős része jól nevelt, szorgalmas. Szüleik segítőkészek, aktívan bekapcsolódnak az iskola életébe. A többiek mellett örömmel dolgozunk ezekkel a gyerekekkel és szüleikkel is. 20

21 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók 2007/ / / / /2012 Sajátos nevelési igényű tanuló 84 fő 5,2 % 76 fő 4,9 % 68 fő 4,5 % 92 fő 6,3 % 81 fő 5,7 % Magántanuló 15 fő 20 fő 33 fő 47 fő 18 fő 0,9 % 1,2 % 2,2 % 3,2 % 1,2 % -ebből szakértői, orvosi javaslat alapján 4 fő 4 fő 4 fő 6 fő 7 fő Tanulói szünetel jogviszonya fő 16 fő Veszélyeztetett tanulók száma 82 fő 5 % 71 fő 4,6 % 144 fő 10 % 96 fő 6,6 % 78 fő 5,5 % Gyógytestnevelésben részesülő tanulók száma 456 fő 28 % 470 fő 30 % 513 fő 34 % 310 fő 21 % 343 fő 24 % Sajnos a magántanulók száma drasztikusan emelkedett, aminek oka az volt, hogy sok család a jobb megélhetés reményében külföldre távozott, illetve sok a súlyos beilleszkedési zavarral küzdő túlkoros tanuló, akiknek magántanulói státuszát a szülők kezdeményezték a Gyermekjóléti Szolgálattal egyetértésben. A 2010 novemberétől azonban már azon tanulók esetében, akiknél tudomásunkra jut, hogy külföldi tartózkodás miatt folyamodik a szülő magántanulói jogviszonyért a Közoktatási törvény bekezdése alapján - már csak a tanulói jogviszony szünetelését engedélyezzük. A 2011/2012-es tanévben a magántanulói jogviszony megújításakor erre külön figyelmet fordítottunk. Így 2011 szeptemberétől a magántanulók száma jelentősen csökkent, ezzel szemben szép számban megjelentek a tanulói jogviszonyt szüneteltetők. A szülői kérésre magántanulók felzárkóztatásáról a kollégák önszorgalomból gondoskodnak, melynek következtében sikeres osztályozó vizsgát tesznek. 21

22 SNI, magántanló f ő év SNI Magántanuló A HH és a HHH tanulók számának alakulása Alsó tagozat Felső tagozat Összesen Tanév(fő) HH HHH HH HHH HH HHH 2007/ / / / / % % % % % 102 6% 124 8% 128 9% 92 6,3% 90 6,3 % 22

23 HH és HHH tanulók számának alakulása f ő H 3H A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma fokozatosan növekszik ben a tanulólétszám 1/4-e, a 2010/2011-es tanévben azonban már az 1/3-a hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát tekintve nincs jelentős változás, de ha összességében vesszük a HH és a HHH-s tanulók arányát, ami jelenleg 39,3 %. A 2007-ben nyilvántartott adatokhoz képest ez 4 %-os emelkedést mutat. A családok anyagi helyzetének romlása okozta feszültségek érzékelhetők a mindennapi munkánk során is. Mind a szülők, mind a tanulók körében tapasztalható a türelmetlenség, az ingerlékenység. Mindez új feladat elé állítja a pedagógusokat, az iskola dolgozóit. A székhelyen és tagintézményeiben közel azonos százalékban vannak jelen a HH és a HHH tanulók, mert igyekszünk az esélyegyenlőségi elvárásoknak megfelelni, a közel egyenlő elosztás elvét követve. Az ifjúságvédelmi felelősök és az osztályfőnökök rengeteget tesznek annak érdekében, hogy a hátrányos körülmények között élő tanulóink minél nagyobb eséllyel, minél előnyösebb feltételek között haladjanak tanulmányaikkal. A családlátogatások mellett a tanulási problémákkal küzdők esetében gyakoriak a felzárkóztató, egyéni foglalkozások, a kiugró tehetségeknél a tehetséggondozó programokban, versenyeken való részvétel támogatása.. 23

24 Fő A 7.,8. évfolyamokon igyekszünk a tehetséges hátrányos helyzetű tanulóinkat az Útravaló ösztöndíj programba bekapcsolni. Úgy tapasztaljuk, az előző évekhez képest országosan megnőtt az igény erre a támogatásra. A igénynövekedés következtében kialakuló forráshiány miatt nem minden esetben sikeres pályázatunk. Tanév Mentor (fő) Tanuló (fő) Mentori ösztöndíj (Ft) Tanulói ösztöndíj (Ft) 2007/2008 Összesen , ,- 2008/2009 Összesen , ,- 2009/2010 Összesen , ,- 2010/2011 Összesen , ,- Útravaló ösztöndíj Mentor Diák

25 A Pollack és az Árpád épületét érintő infrastrukturális felújítás miatt átmenetileg jelentős változás mellett dolgoztunk. melyet külön táblázatban szemléltetünk. A programban résztvevő kollégák véleménye szerint jó motiváció a tanítványok számára ez a program. Örömmel veszik, hogy folyamatosan csökken a program megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs teher. IV. Tárgyi feltételek Tanév 2007/ / / / /2012 Osztályok száma Tanterem (B épület) 3 (B épület) 3 (B épület) Csoportszoba Nyelvi labor Számítástechnika 3 nagy +2 3 nagy +2 2 nagy +2 3 terem kiscsoportos kiscsoportos kiscsoportos Könyvtár Tornaterem 3+2(Újvárosi, 3+2(Újvárosi, 3+1(B 3+1(B B épület) B épület) épület) épület) Tornaszoba Balett terem Örömmel fogadtuk, -bár az épületeket át kellett adnunk-, hogy 2010 augusztusáig használhattuk az Újvárosi Iskola tornatermét, továbbra is használhatjuk a Kazinczy B épület tornatermét és további 3 tantermet. Köszönjük a fenntartónak, hogy lehetővé tette ezt számunkra, enyhítve ezzel az Árpád Fejedelem és a Kazinczy Ferenc Tagiskolában kialakult zsúfoltság érzetét, megkönnyítve az infrastrukturális felújítás következtében kieső tornatermek pótlását. Ezekben a tornatermekben, tantermekben órát tartó kollégák kiválóan megszervezték a tanulók átkísérését. 25

26 Az ÉMOP infrastrukturális felújítás keretében március 22-ig a Pollack Mihály úti épület építési területté átadásra került tárgyi feltételeink átmenetileg az alábbiak szerint módosultak: Rendelkezésre álló helyiségek/ Elhelyezett csoportok Az Árpád épületében A volt Éltes Mátyás Ált. Isk. épületében A volt Gyermekkönyvtárban A volt Újvárosi épületében A Kazinczy B épületében A Kazinczy épületében 15 tanterem 4 tanterem 4 tanterem Nagy 3 tanterem 15 tanterem 5 szükség-terem 6 csoportszoba tornaterem tornaterem Nyelvi labor, 1 tornaterem Kis tornaterem 2 szám.tech terem Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Árpád Fejedelem Tagiskola 2 ebédlő 2 szám.tech. terem balett terem (kiscsop.) 1 könyvtár Tornaterem, két ebédlő Kazinczy Ferenc Tagiskola 5-8. évfolyam 19 osztály Pollack 2.3. évfolyam 4 osztály Árpád, Pollack 4. évfolyam Árpád 3. évfolyam, 20 osztály 1. évfolyam Tagozat 4 osztály 2.b Árpád 2.a 5 osztály 3 osztály 5 osztály A felújítás alatt lévő épületben használhattuk a két ebédlőt, továbbá az Árpád Tagiskola és a Kazinczy Tagiskola épületében gyakran szolgált tanteremként a két-két ebédlő is. 26

27 2010. március 22-vel a felújítás az Árpád Fejedelem Tagiskolában folytatódott. Az addig ott elhelyezett tanulócsoportok átköltöztek a Pollack Mihály úti felújított épületbe. Rendelkezésre álló helyiségek/ Elhelyezett csoportok A Pollack épületében A volt Éltes Mátyás Ált. Isk. épületében A volt Gyermek- könyvtárban A volt Újvárosi épületében A Kazinczy B épületé- ben A Kazinczy épületében 17 tanterem 4 tanterem 4 tanterem Nagy 3 tanterem 15 tanterem 1 szükség-terem 6 csoportszoba tornaterem tornaterem Nyelvi labor, 6 csoportszoba Kis tornaterem 2 számtech 1 tornaterem balett terem terem Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) 2 ebédlő 1 szám.tech. (kiscsoportos) 1 könyvtár Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola terem 1 könyvtár 5-8. évfolyam Pollack 2.3. évfolyam Árpád, Pollack Árpád 3. Tornaterem, két ebédlő 20 osztály 19 osztály 4 osztály 4. évfolyam évfolyam, 1. évfolyam Tagozat 4 osztály 2.b Árpád 2.a 5 osztály 3 osztály 5 osztály 27

28 Az ÉMOP infrastrukturális épületfelújítás előkészítése során a Pollack Mihály Általános Iskola épületét augusztus 12-én építési területté nyilvánították. Ennek érdekében ezen időpontig az épületet kiürítettük, a 2009/2010-es tanév 24 osztály számára az Árpád épületében kezdődött. Az épület kapacitása azonban nem tette lehetővé valamennyi osztály elhelyezését, ezért a volt Éltes Mátyás Általános Iskola épületében kapott helyet négy általános iskolai osztály és a tagozat, a volt Gyermekkönyvtár 4 helyiségében szintén négy osztály és a Kazinczy B épületének három termében három osztály. A rendelkezésünkre bocsátott épületekben elvégeztük a tisztasági festéseket, apróbb karbantartási munkálatokat és a balesetmentesítést. A Kazinczys osztályok megszokott helyükön kezdték a tanévet szeptemberére megtörtént a két feladat-ellátási hely (a Pollack és az Árpád) épületének teljes körű infrastrukturális felújítása az ÉMOP azonosító számú pályázaton elnyert összeg és a fenntartó önkormányzat anyagi támogatásával. A fenntartó önkormányzat segítségével az idei tanévben továbbra is használhatjuk a Kazinczy volt B épületének három tantermét és a tornatermet is. Ez a segítség megkönnyítette, hogy az A épületben esetlegesen kialakuló túlzsúfoltságot megelőzzük, a sportiskolai osztályok működéséhez a tárgyi feltételeket biztosítsuk. Az Árpád Fejedelem Tagiskolában működő tanulócsoportok 2010 szeptemberétől már nem használják a volt Újvárosi Iskola tornatermét, tornaszobáját, balett termét. A Kazinczy épületét körbevevő kerítés szakaszos felújítását 2010 őszén megkezdtük. Ennek eredményeképpen az utcafront és a volt B épület felől esztétikus kerítés került felállításra. Zajszűrő üvegfal létesült a Kazinczy tornatermének ebédlő felőli szakaszán az NSI sportiskolai támogatásának terhére. Az Árpád Fejedelem Tagiskolában is megtörtént a kerítés mázolása, helyenként zöld kerítés telepítése, az udvaron talajkötő növényzet ültetése. 28

29 A Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése 2011 nyarán zajlott, melynek keretén belül a kültéri nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre, hőfokszabályozó szelepek felszerelésére került sor. 29

30 A tárgyi feltételek javítását segítette az informatikai eszközpark fejlesztésére fordítható normatív, majd később pályázati támogatás. Az informatikai normatíva felhasználása 2007/ / / /2011 Eszköz típusa Meny- nyiség Eszköz típusa Meny- nyiség Eszköz típusa Meny- nyiség Eszköz típusa Meny- nyiség 1 Színes lézernyomtató Számítógép 13 Tanulószék 60 Notebook 13 Monitor 3 Notebook 2 Tanulóasztal 15 Fénymáso ló 1 Optikai egér 3 LCD monitor 9 Interaktív tábla 3 Scanjet 1 Fekete toner 1 Nyomtató 1 Számítógép 1 Nyomtató Számítógép Fénymásoló Billentyűzet 1 Projektor 1 Notebook 1 Lamináló gép 1 Pendrive 4 Digitalizáló tábla 2 Projektor 1 Flashdrive 2 Újraírható CD 13 Számítógépek fejlesztése Hálózati kártya 1 Beszerzett eszközök értéke (Ft) , Beszerzett eszközök értéke (Ft) Beszerzett eszközök értéke (Ft) Beszerzett eszközök értéke (Ft)

31 A tanulói tankönyvtámogatásra fordítandó normatíva könyvtárfejlesztésre használható részéből a könyvtári állomány gyarapítására fordítottunk a tartós tankönyvekre elköltött összegen felül. A évi CXXX. Törvény A Magyar Köztársaság költségvetéséről Kiegészítő szabályok 10. pont m) bekezdés alapján az iskolai tankönyvellátáshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére kötelező és ajánlott olvasmány, digitális tananyag, oktatási program került beszerzésre. 2008/ / / Ft Ft Ft IV.1. Intézményi étkeztetés Intézményünkben két épületben saját konyhával, egy épületben 2009 júliusáig vállalkozó által üzemeltetett konyhával láttuk el a gyermek - és felnőtt étkeztetést. A 2009/2010-es tanévtől a székhely iskolában és a Kazinczy Ferenc Tagiskolában működő főzőkonyha látja el az intézményi étkeztetés feladatait. Az Árpád Fejedelem Tagiskola konyháját melegítőkonyhává alakítottuk, beszerezve hozzá egy melegítő pultot, ahová a Kazinczy Ferenc Tagiskola konyhájáról érkezik a napi menü. Az infrastrukturális pályázat keretén belül a Pollack úti főzőkonyha teljes körű gépészeti, az Árpád fejedelem téri melegítőkonyha részlegesen került felújításra, A Kazincys konyha működését folyamatos karbantartással igyekszünk biztosítani. Örömmel vettük az 31

32 önkormányzat törekvését ennek a konyhának a felújítására is. Sajnáljuk, hogy a pályázat nem volt eredményes. Az ingyenesen étkezők arányának növekedése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas számával, illetve az ingyenes étkezés január 1-től a hetedik január 1-től a nyolcadik évfolyamra való kiterjesztésével magyarázható. Tanulóink 70 %-a veszi igénybe az iskolai étkezést. A csökkenő gyereklétszám ellenére az összlétszámhoz viszonyítva az iskolában étkezők száma növekedést mutat. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVŐK Tanév Összes étkező Ingyenesen étkező 50% kedvezménnyel étkező 2007/ fő 59,8% 2008/ fő 60,8% 2009/ fő 65% 2010/ fő 69,6% 286 fő 17,6% 346 fő 22,2% 411 fő 27% 629 fő 43% 364 fő 22,4% 258 fő 16,6% 205 fő 13,6% 172 fő 12% Az intézményi étkezés alakulása között f ő ÖSSZES ÉTKEZŐ INGYENES ÉTKEZŐ 50% KEDVEZMÉNNYEL ÉTKEZŐ 32

33 Intézményi étkezés 50% kedvezménnyel étk. ingyenes étk. teljes térítési díj 2010/ / / /2008 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% V. Oktató nevelő munkánk V.1. Prioritást élvező oktatási, szervezési feladatok az elmúlt két évben A nagyszámú áttanítás következtében az órarend összehangolására törekedtünk. Az intézményi étkezés körültekintő megszervezésével annak zökkenőmentessé tétele. Az iskolabusszal járók iskolába érkezésének és hazautazásának figyelemmel kísérése, esetleges problémák kiküszöbölése. A felújított épületek, épületrészek állapotának megőrzése. Az első osztályosok iskolakezdésének zökkenőmentessé tétele. Alsó tagozaton a szöveges értékelés felülvizsgálata a törvény kínálta lehetőségek figyelembevételével. 2. évfolyamon a második félévétől visszatérés az érdemjeggyel történő értékelésre. A a tantárgyfelosztás készítésekor az alsó tagozat valamennyi osztálya számára biztosítottunk órakeretet differenciált képességfejlesztő foglalkozások szervezéséhez. 33

34 A Kazinczy Ferenc Tagiskolában a közoktatási típusú sportiskolai képzés eredményes működésének folytatása 1-8. évfolyamon, differenciált képességfejlesztő csoportok hatékony működtetése 5-8. évfolyamon matematika, 5-7. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A Pollack 3. évfolyamán két csoportban színvonalas emelt óraszámú rajz- képzőművészeti képzés folytatása. Az Árpádban az emelt szintű számítástechnika választásának előkészítése ráhangolódással a 3. évfolyamon. Nem szakrendszerű oktatás bevezetése, majd a 2010/11-es tanévtől kifutó jellegű folytatása 5-6. évfolyamon. Az emelt szintű, emelt óraszámú idegen nyelv oktatás (angol, német) terén elért magas színvonal megtartása, eredményességének megőrzése. 5. évfolyamon a szakrendszerű oktatás során nagy gondot fordítottunk a tankönyvek használatára, a helyes tanulási szokások kialakítására és megtanítására a belépő új tantárgyak esetében. 34

35 Valamennyi tantárgy oktatása során előtérbe helyeztük a szóbeliség erősítését, a beszédművelést, beszédfejlesztést, a szakkifejezések beépítését a tanulók szókincsébe. A tanulók képességeit figyelembe vevő értékelési rendszer alkalmazására törekedtünk. Különös figyelmet fordítottunk a tanulói hiányzások alatt kimaradt anyagrészek egyénenkénti pótlására. Az oktatási, tanulásszervezési módszerek tanulócsoporthoz igazított széles tárházát alkalmaztuk oktató- nevelő munkánk hatékonyabbá tétele érdekében. Az előző évek kompetenciamérés eredményeinek értékelését követően tudatosan, felelősségteljesen készültünk a következő évi kompetenciamérésre. Arra törekedtünk, hogy tanulóink minél jobb eredményeket érjenek el. Célunk- az előző évi mérés eredményeinek értékeléséből kiindulva - az 1. szinten vagy az alatt teljesítők számának csökkentése, továbbá a kiemelkedő teljesítményre képes diákok számának növelése. Szakkörök, differenciált képességfejlesztés szervezésével tehetségnevelés, tehetséggondozás, tanulóink felkészítése a tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. Az újként belépő tanulók diagnosztizálása, beilleszkedésének, felzárkóztatásának segítése évfolyamokon a tanév során igyekeztünk tudatosítani a középiskolai követelményeket. A kezdeti visszaesést követően a 2010/2011-es tanévre jelentősen megemelkedett a tagozaton tanulók létszáma. Az itt folyó magas színvonalú szakmai munka megtartása/segítése érdekében a fenntartó segítségével javítottuk a személyi feltételeket, melynek eredményeképpen 0,5 állásban gondozó, 0,5 állásban ápoló és egy gyógypedagógiai asszisztens alkalmazására került sor 2010 őszétől. 35

36 Gyógypedagógusaink legfontosabb feladata a mindenkori lehetőségeken belül eljuttatni tanulóikat teljesítőképességük maximumáig a pozitív megerősítés, a differenciált tanulásszervezés, több érzékszervet megmozgató szemléltetés és a kutató, felfedező cselekvéses tanulás eszközével. Beindítottuk a súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatását. Megszerveztük az integráltan oktatott SNI tanulók képességeinek sérülésspecifikus egyéni fejlesztési terv szerinti kibontakoztatását. Biztosítottuk a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítottunk a jubileumi évforduló méltó megünneplésére mindhárom feladat-ellátási helyen. Árpád Pollack Kazinczy 36

37 V.2. Az elmúlt négy évben hangsúlyosan kezelt oktatási feladatok A szakmai munka szakszerű színvonalas megszervezése érdekében intézményközi és tagiskola szintű munkaközösségeket működtetünk. Intézményközi munkaközösségek idegen nyelvi, testnevelés, művészeti, napközis, gyógypedagógiai Intézményi munkaközösségek feladat-ellátási helyenként egy tanítói, egy felsős és egy napközis munkaközösség Folyamatosan végezzük az 2007/2008-as tanévben egységesített intézményi dokumentumaink (SZMSZ, a Házirend, a Pedagógiai Program, IMIP) felülvizsgálatát, a törvényi változásoknak megfelelő kiegészítését. Kiemelten Intézményegységek Választható kezelt tanórán kívüli foglalkozás Árpád Fejedelem Tagiskola Emelt szintű idegen nyelv Iskolaotthon tánc Emelt szintű számítástechnika Ritmikus gimnasztikasportfoglalkozás Iskolaotthon Differenciált képességfej- Kazinczy Ferenc Tagiskola Emelt szintű idegen nyelv Sportiskolai osztály lesztés (magyar, matematika) Sportfoglalkozás, szakági edzések Emelt szintű számítástechnika Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Emelt óraszámú idegen nyelv Rajzképzőművészeti képzés Iskolaotthon Számítástechnika Képzőművészeti szakkör 37

38 Az intézmény-összevonást követően igyekeztünk a tagintézmények identitását megőrizni. Néhány esetben azonban a tanulói és a szülői igények változtatásokat tettek szükségessé. Különösen igaz ez a ritmikus gimnasztikára, ami a 2008-as beiratkozást követően az Árpád Fejedelem Tagiskola életében a jelentkezők alacsony száma miatt a profilváltás átgondolását tette szükségessé. Tantestületi döntést követően az épület tárgyi feltételeit szem előtt tartva (két jól felszerelt számítástechnika terem) az emelt szintű számítástechnika-oktatást vezettünk be évfolyamon tanórán kívüli foglalkozások keretében ráhangolódás történik az informatika világára, majd 3. évfolyamtól óratervi keretek között történik az ismeretszerzés. A 2010/11- es tanévben érkezett el a harmadik évfolyam az emelt szintű informatika választásának lehetőségéhez. A jelentkezők 4. évfolyamtól fokozatosan emelkedő óraszámban és magasabb tantervi követelmények szerint fogják tanulni az informatikát. A ritmikus gimnasztikát tanórán kívüli keretek között kívánjuk megőrizni az intézményi kínálat között. Pályázati lehetőségnek köszönhetően a Kazinczy Ferenc Tagiskolában az emelt szintű testnevelés közoktatási típusú sportiskolává szerveződve folyik tovább. Ez a lehetőség évről évre növekvő mértékben jelentősen javítja a sportoláshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lehetőséget teremt a sportiskolai osztályban tanuló diákok felzárkóztatására, tehetséggondozására nemcsak a sport hanem a reál, a humán tantárgyak és a művészetek terén is. A mindennapi testnevelésórákon folyó munkát szakági edzések teszik teljessé. Három sportág kapott kiemelt szerepet az iskolánkban működő sportiskolai rendszerben: atlétika, labdarúgás, röplabda. Nemzeti Sportszolgáltató Intézet által folyósított támogatás 2007/ / / /2011 összesen Ft Ft Ft Ft Ft 38

39 ezer Ft Ft sportszer bér jell. szállítási szolg. sport szolg. rendezvény szerv. eszközbesz. egyéb irodaszer karbant. tanulók jut. táborozás admin. ktsg NSI támogatás / / / /2011 A 2010/2011-es tanévben már valamennyi évfolyamon működik sportiskolai osztály, sportiskolai csoport. A székhely iskolában a hosszú évek óta tanórán kívül, délutáni foglalkozások keretében jól működő rajz képzőművészeti képzést óratervi keretek között, emelt óraszámú képzésként folytatjuk. A 2009/2010-es tanévben érkezett el az első évfolyam az emelt óraszámú rajz képzőművészeti képzés választhatóságához. A nagy érdeklődésre és a sok tehetséges tanítványra való tekintettel a 2010/2011-es tanévben a 3. évfolyamon két csoport indítására is sor került. 39

40 Mindhárom épületben bevezettük az iskolaotthonos oktatást az 1-2. évfolyamon. Az idegen nyelv oktatásánál alkalmazzuk a csoportbontás módszerét, évfolyamonként 2-5 nyelvi csoporttal dolgozunk. Összesen 72 nyelvi csoportunk van. 2010/2011-ben 297 tanuló emelt szintű/óraszámú nyelvoktatásban részesült. Ez a tanulólétszámunk 20,5 %-a. Az idegen nyelvi munkaközösség tervei között szerepel 8. év végére az emelt szinten tanulók alapfokú nyelvvizsgára való felkészítése, melynek érdekében a 2010/2011-es tanévben vállalkozó szellemű diákoknak már szerveztek próba nyelvvizsgát az Árpás Fejedelem Tagiskolában. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésénél kihasználjuk az összevonás előnyeit az iskolák közötti átjárhatósággal. Ennek különösen nagy a jelentősége a sportfoglalkozások tekintetében, hiszen így a választható sportágak szélesebb palettája tárul tanulóink elé. Gyógypedagógiai tagozatunkon tanulásban akadályozott, autista, mozgássérült, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos, és súlyosan fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak gyógypedagógusaink. Nagy kihívást jelentett a 2010/2011-es tanévben a növekvő tanulólétszám mellett a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók foglalkoztatására szervezett fejlesztő iskolai csoport beindítása. Gyógypedagógusaink látják el az integráltan oktatott SNI tanulók fejlesztését is. 40

41 Továbbképzések Kollégáink számára szakmai, módszertani ismereteik bővítése céljából továbbképzéseket, szakmai napot szerveztünk. Biztosítottuk a továbbképzéseken való részvételüket, szakmai fejlődésüket szolgáló képzésekre iskoláztuk be őket. Továbbképzés megnevezése 2007/ / / /2011 ECDL vizsga Szakvizsga Módszertani/szakmai továbbképzés További szak Összesen Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményen belüli tanulásra. Jó példája a művészeti és a napközis munkaközösség összefogása, melynek keretén belül szakmai önképzést tartottak bemutató órák, kézműves foglalkozások szervezésével. 41

42 Továbbá a Kazinczy Ferenc Tagiskola által alkalmazott differenciált képességfejlesztő csoportok működésébe, annak módszertanába is betekintést nyerhettek az érdeklődő kollégák bemutató foglalkozás és továbbképzés keretén belül. A testnevelés munkaközösség tagjai akik az elmúlt két évben a Megyei Diákolimpiai pontversenyben 2. helyezést értek el tanítványaikkal- szakmai tudásukat gyarapíthatták. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás TEMPO nevű szakmai konferencián és az iskola által szervezett Regionális sportszakmai konferencián átadhatták tapasztalataikat kollégáiknak. 42

43 V.3. Nevelési feladatok A közösségi kapcsolatok kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk, kihasználva, pozitív irányba terelve a kortársak egymásra gyakorolt befolyásoló hatását. A bejáró tanulók beilleszkedését fokozott figyelemmel kísértük. A tehetségnevelés, tehetséggondozás terén kerestük azokat a lehetőségeket (pályázatok, versenyek, rendezvények), melyek sikerélményhez juttatják diákjainkat. Hatékony integráció megvalósítása érdekében támogattuk pedagógusaink hálózaton belüli tanulását, önképzését. Szorgalmaztuk az integrációt elősegítő oktatási, munkaszervezési formák széles tárházának alkalmazását. A békés együttélés szabályainak elsajátítása, tudatosítása érdekében a Házirend élővé tétele, diákgyűlések, évfolyamgyűlések, osztályfőnöki órák, kerekasztal beszélgetések a diákönkormányzat segítségével. Tehetséggondozó bázisintézmény, tehetséggondozó műhelyek működtetése. A tanulók igényeihez igazított tanórán kívüli foglalkozások széles tárházának megszervezése. Kiemelt hangsúlyt kapott a felújított épületek, épületrészek rendeltetésszerű használatának, állagmegóvásának közös igénnyé formálása. A szülők körültekintő, időben történő tájékoztatása, esetenként rendkívüli szülői értekezlet tartása, közös célok kitűzése, megvalósítása. Az iskolai és osztálytermi rend és fegyelem megerősítése; késések, zavaró tanulói magatartások csökkentése. A mulasztások csökkentése érdekében eljárásrend kidolgozása és alkalmazása. A szakmai munka menedzselése érdekében bemutató órákat szerveztünk az intézményen belül, a szülők számára és más intézmények részére. Támogattuk 43

44 kollégáink önképzését. Intézményközi munkaközösségeink módszertani ötletbörzéket szerveztek. A PP-ben foglaltakat figyelembe vevő, átgondolt házi feladat adással igyekeztünk diákjainkat az otthoni írásbeli feladatok elvégzésére ösztönözni. Témazáró dolgozatok értékelésének egységes alapokra helyezésére, a jegyek, értékelések szülő felé időben való továbbítására nagy hangsúlyt helyeztünk. Az oktató-nevelő munka hatékonyságát az also,felső tagozat együttműködésen alapuló együttélésével, munkavégzésével fokoztuk. Intézkedési tervet dolgoztunk ki a bukások számának csökkentése érdekében. A korrepetálások, a tehetséggondozás tervezettsége, a felzárkóztatás, az egyéni fejlesztés biztosítása arányos elosztásban minden évfolyamon csökkentette a lemorzsolódást. Komoly feladatot jelent számunkra szülői kérésre magántanulóvá vált diákokkal való kapcsolattartás. Sikeres osztályozó vizsgáztatásukat akadályozza, hogy esetenként el sem tudjuk őket érni, illetve nem élnek az iskola által felkínált felkészítő, konzultációs lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet fordítottunk a HH, a HHH és az SNI tanulók továbbtanulására, érettségit adó középiskolákba való irányítására. A pályaválasztás eredményessé tétele érdekében a szülők széles körű és folyamatos tájékoztatására törekedtünk pályaválasztási szakember, az iskolapszichológus bevonásával. SNI, HHH, egyéb szakvéleménnyel rendelkező tanulók foglalkoztatásánál, értékelésénél figyelembe vettük a szakvéleményben foglaltakat. Külön figyelmet fordítottunk a HHH tanulók szakköri részvételének növelésére, korrepetálásuk, felzárkóztatásuk nyomon követésére. 44

45 Folytattuk az Útravaló ösztöndíjprogram működtetését, szorgalmaztuk további tanulók részvételét. V.4. Szervezési feladatok A belső szakmai munka fejlesztése érdekében a munkatervben meghatározottaknak megfelelően, és a működés során felmerülő problémák megoldása érdekében munkaközösségi megbeszéléseket, tantestületi értekezleteket, munkacsoportos esetmegbeszéléseket tartottunk, célfeladatokra teameket alkottunk. A belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében fokozottan előnyben részesítjük a számítógép kínálta lehetőségeket. Oktató-nevelő munkánk színvonalának megőrzése, hatékonyságának növelése érdekében a minőségirányítási kör teljes körű intézményértékelést végzett a szülők, tanulók, alkalmazottak, partnerintézmények körében. A tanulócsoportok szervezésénél az integrált oktatás megvalósulását tartottuk szem előtt. (SNI, HHH). A tankönyvrendelés során az 1. osztálytól felmenő rendszerben az intézményen belüli átjárhatóság érdekében arra törekedtünk, hogy azonos tankönyvek kerüljenek megrendelésre, melynek eredményeképpen már a 2011/12-es tanévben az alsó tagozaton valamennyi osztályunkban az Apáczai Kiadó tankönyveit használjuk. Az idegen nyelvet oktatók is többé-kevésbé összehangolták a feladat-ellátási helyek között a tanulók által használt tankönyveket. Továbbá az idei tanévtől már az áttanított tantárgyak esetében is azonos tankönyvek használatára kerül sor. Folyamatosan sor került a tanórák, napközis foglalkozások, az adminisztráció vezetői ellenőrzésére, összegző értékelésére. A tanítási órák vezetése, az 45

46 alkalmazott módszerek, technikák, a tanár diák kapcsolat, az órai motiváció, tanulási technikák együttesen segítették a használható tudást, az ismeretek elsajátítását az alapkészségek fejlesztését. A napközis foglalkozások ellenőrzése során megfogalmazódott, és az elmúlt években kiemelt feladatként kezeltük a foglalkozások még hatékonyabb, módszeresebb megszervezését. Egyetlen csoportban sem fordulhat elő, hogy a napközi csak a gyermekmegőrzésről, a tanulásról szóljon. Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a csoportközi foglalkozások szervezésére irányulnak, a napközis foglalkozásokat élményszerűvé, élvezetessé teszik. Módszeres munkánk eredményeként könyvelhetjük el, hogy alsó tagozatos tanulóink 85%-a igénybe veszi a napközis szolgáltatásunkat. A tanév során komoly feladatot jelentett a tervezett és az időközben jelentkező események, programok összehangolása; ezeken való részvétel biztosítása a tanítási órák sérülése nélkül. Az iskolai programok, versenyek jól szervezettek, magas színvonalúak voltak, tükrözték az átgondolt előkészítő munkát. 46

47 Kiemelendő mindhárom feladat-ellátási helyen a Jubileumi év 2010/2011-es tanévet átölelő gazdag eseménysorozata, a nemzeti ünnepek, karácsony emelkedett hangulatú megünneplése, a hangulatos, és mozgalmas farsangok, a szakmailag felépített, színvonalas beiskolázási nyílt napok, az élménydús diák - önkormányzati programok, az örömteli érzések, élmények sorozatát nyújtó magas szakmai színvonalú gálaműsorok, a megható ballagások, a tanévben folytatott munkánk eredményeit felvillantó tanévzárók. Iskolai közösségi rendezvények tekintetében évről évre még körültekintőbb megszervezésre törekszünk, és ennek érdekében a felelősök, határidők konkrét megjelölésére, a munkamegosztás megszervezésére került sor. 47

48 VI. Oktató-nevelő munkánk a statisztika tükrében VI.1. Tanulói hiányzások Tanulói hiányzások alakulása között 2007/ / / /2011 igazolt nap igazolatlan nap 1168 (6%) 541(3%) 914 (5%) 918 (6%) összesen (nap) Egy tanulóra jutó átlag nap ,2 10,4 Tanulói hiányzások n a p összesen igazolt igazolatlan A rendszeres iskolába járás néhány tanulónk esetében gondot okozott. Ezeknél a tanulóknál az igazolatlan hiányzások száma magas. 48

49 Előfordult, hogy a hiányzások magas száma miatt osztályozó vizsga tételére, esetleg évismétlésre is sor került. A problémák megelőzése érdekében az igazolatlan hiányzások esetére eljárásrendet dolgoztunk ki, mely tapasztalataink szerint csak a kollégák számára jelentettek feladatot. A szülői házzal való kapcsolat erősítésével törekedtünk a rendszeresen indokolatlanul hiányzók iskolába járását szorgalmazni. A Gyermekjóléti Szolgálattal nagyon aktív és tartalmas kapcsolatot sikerült kialakítanunk a fent említett probléma kiküszöbölése érdekében. Az ifjúságvédelmi felelősök, osztályfőnökök szerepe, jelentősége, feladata nagyon megnőtt ezen a területen. Szomorú, hogy akadtak olyan problémák melyeket nem sikerült megnyugtatóan rendezni. Azt tapasztaltuk, hogy a törvényi változások kínálta szankció (iskoláztatási támogatás megvonása) nem eredményezte az igazolatlan hiányzások számának drasztikus csökkenését. 49

50 VI.2. Magatartás, szorgalom Magatartás, 2007/ / / /2011 szorgalom átlag ,27 4,3 4,36 4, ,09 4,2 4,17 4,17 magatartás ,16 4,2 4,26 4,4 4,0 felett 61-ből ból osztályból 53 osztályból összesen osztály (77%) osztály (86%) 45 (82%) 48 (90,5%) ,21 4,3 4,34 4, ,71 3,8 3,8 3,8 szorgalom ,96 4,03 4,07 4,12 4,0 felett 61-ből ból osztályból 53 osztályból összesen osztály (47%) osztály (52%) 33 (60%) 33 (62%) 4,0 feletti magatartású, szorgalmú osztályok 2007/ / / /2011 magatartás 61-ből 47 osztály (77%) 58-ból 50 osztály (86%) 55 osztályból 45 (82%) 53 osztályból 48 (90,5%) szorgalom 61-ből 29 osztály (47%) 58-ból 30 osztály (52%) 55 osztályból 33 (60%) 53 osztályból 33 (62%) 50

51 Az osztályok magatartás átlagát tekintve az iskola tanulói általánosságban jónak mondhatók. A 4,0 feletti magatartás átlagú osztályok száma növekedést mutat. Osztályaink 90 %-a átlagban jó magaviseletű, amivel elégedettek lehetünk. Ha a szorgalom értékelését nézzük összességében ez is jónak mondható. Osztályaink 60 %-a 4,0 feletti átlagot ért el. A 2007/2008-as tanévig visszatekintve a magatartás és szorgalom terén fokozatos javulás mutatkozik, ha az értékelést tekintjük. VI.3. Dicséretek A dicséretek számának alakulása között tanév 2007/ / / /2011 tantestületi tantárgyi igazgatói osztályfőnöki szaktanári összesen

52 Dicséretek A dicséretek magas száma tanulóink többletmunkájának jutalmazását tükrözi. Örömteli, hogy valamennyi kolléga törekszik minden lehetőséget megragadni a gyerekek teljesítményének elismerésére. A dicséretek számát fajtánként tekintve lényeges különbségek rajzolódtak a 2007/2008-as tanév végi statisztika készítésekor tagiskolánként. Ezért a 2008/2009-es tanévben a minőségirányítási kör segítségével közös alapokra helyeztük, pontosan meghatároztuk, kidolgoztuk a dicséretek szempontrendszerét, melyet azóta is alkalmazunk. 52

53 VI.4. Tanulmányi munka Tanulmányi eredmény az 1. évfolyamon között értékelés 2007/ / / /2011 Kiválóan teljesített 40% 49% 45% 38% Jól teljesített 34% 34% 35% 37% Megfelelően teljesített 20% 13% 15% 22% felzárkóztatásra szorul 6% 4% 5% 3% Elsőseink háromnegyede kiválóan vagy jól teljesített, ami azt jelenti, hogy az olvasás, írás, számolás alapjait jórészt eredményesen elsajátították. 4,0 feletti tanulmányi átlag Tanév Árpád Kazinczy Pollack Összesen 2007/ osztályban (4.bc,5.b, 6.b) 9 osztályban ( 4. abc, 5.bc,6.ab, 7.a, 8.b) 4 osztályban (4.ab, 5.a 6.b) 17 osztályban 28% 2008/ osztályban (4.a, 4.b) 6 osztályban (4. abc, 5.a, 6.b, 7.a, 8.a) 3 osztályban (4.ab, 7.b) 11 osztályban 19 % 2009/ osztályban (7.b) 5 osztályban (4. abc, 5.ab,) 4 osztályban (4.b, 5.ab, 8.b) 10 osztályban 18 % 2010/ osztályban (1-4. évfolyam, 5.a, 6.b, 8.b) 9 osztályban (2.b,3.a, 4.ab, 5.c, 6.ab, 7.a, 8.b) 8 osztályban (2.ab, 3.b, 4.ab, 5.ab, 8.a) 28 osztályban 53% 53

54 Örömmel tapasztaltuk, hogy az alsó tagozaton 2. év végétől bevezetésre kerülő osztályozás eredményeképpen az osztályok jelentős részének 4,0 feletti vagy ahhoz közeli a tanulmányi átlaga. Egyéb tanulmányi mutatók Tanév 2007/ / / /2011 kitűnő 268 fő (16,5%) 294 fő (19%) 292 fő (19,5%) 273 fő (18,7%) jeles 168 fő (10,3%) 163 fő (10%) 213 fő (14%) 145 fő (10%) évfolyamismétlők 16 fő 9 fő 9 fő 10 fő javítóvizsgára utaltak osztályozó vizsgára utaltak 28 fő 25 fő 36 fő 34 fő 24 fő 27 fő 40 fő 46 fő Tanulmányi eredmények

55 2007/2008 as tanévben tanulóink 26,8%-a, a 2010/2011-es tanévben 28,7%-a kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet. Kiugró teljesítményt a 2009/2010-es tanévben nyújtottak tanulóink, amikor 33,5%-uk kitűnő vagy jeles eredményt ért el. Az évfolyamismétlők száma majdhogynem megegyezik az előző tanév végivel. Azonban folyamatosan emelkedik az osztályozó-, javítóvizsgát tevő tanulók száma. Ez összefüggésben van a mulasztások magas számával, illetőleg a szülői kérésre magántanulók számának emelkedésével. Összességében megállapítható, hogy tanulóink képessége, teljesítménye tekintetében nyílik az olló, mint azt a kompetencia mérések értékelésekor is megállapítottuk. Jelentős számmal vannak felzárkóztatásra, fejlesztésre, külön figyelemre szoruló diákjaink. Emellett büszkék vagyunk tehetséges, tanulni akaró, igyekvő tanulóinkra. A bukások számának visszaszorítására az elmúlt évek során a következő intézkedéseket tettük: tanórán kívüli foglalkozások keretén belül differenciált képességfejlesztő-, fejlesztő foglalkozások szervezése, tanítási órákon személyre szóló feladatadás, kooperatív csoportmunka alkalmazása, javítási lehetőség céljából szorgalmi feladatvégzés lehetőségének biztosítása, egyéni foglalkozások szervezése, korrepetálás, tanulópárok alakítása, a hátrányos helyzetű, tanulmányait tekintve lemaradó gyerekek napközis foglalkozásokon való részvételének szorgalmazása, differenciált házi feladat adás, önmagához mért fejődés értékelése. Ennek eredményeképpen a novemberi fogadóóra időpontjában rajzolódó bukások számát jelentősen sikerült csökkenteni. 55

56 Az Árpád Fejedelem Tagiskolában a hátrányos helyzetű tanulók magas száma miatt fent említett tevékenységformák alkalmazásának hasznosulása alacsonyabb volt. Munkánkat segíti, hogy a Ktv. változása értelmében az idei tanévtől az alsó tagozat 2. osztályától lehetőségünk van évismétlésre küldeni a továbbhaladás minimum követelményeit nem teljesítő tanulókat, hiszen a halmozódó hiányosságok az évek múlásával csak fokozták a tanulók lemaradását, nehezítették a követelmények teljesítését. 56

57 fő VI.5. Napközi otthon Tanév Csoportok száma Napközis* (fő) 2007/ ,5 % 2008/ ,5 % 2009/ ,5% 2010/ ,4% *Intézmény tanulólétszámának %-a. ** A napközis tanulók %-a. Ebből HH, HHH** Egy napközis csoportra jutó tanulók száma (fő) n.a ,6 % ,2 % ,4% 29 28,5 27,4 Napközisek számának, összetételének alakulása / / / /2011 Napközis Ebből 2h, 3h A napközit igénybe vevő tanulóink aránya az elmúlt négy évben % között mozgott. Nagy a felelősség a napközis pedagógusokon, hiszen a napközisek között - mint azt a diagram is mutatja fokozatosan nő a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Kiemelt figyelmet kell fordítani az ott folyó nevelő- oktató munkára, mivel a napközis tanulók tanulmányaik eredményes folytatásához sok esetben csak az iskolában kapnak segítséget. 57

58 VI.6. Gyógypedagógiai tagozat Tanév 2007/ / / / /2012 Létszám ebből HH HHH A tagozat létszámának alakulása között f ő / / / / /2012 A tagozat tanulólétszámát vizsgálva megállapítható, hogy a 2009/2010-es tanévet jellemző hullámvölgy után ismét emelkedő tendenciát mutat, s prognosztizálhatóan 50 fő körüli átlaglétszámra számíthatunk a jövőre nézve. A 2010/2011-es tanévben jelentkező létszámnövekedés nagyban összefüggésbe hozható az iskoláztatási támogatás megjelenésével, s annak megvonásával igazolatlan hiányzás esetén. Így azok az SNI gyerekek is megjelentek az oktatási rendszerben, akik eddig mindennapjaikat otthon töltötték. 58

59 10 teljes munkaidős és egy részmunkaidős gyógypedagógus gondoskodik a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséről, akik az alábbi speciális képesítéssel rendelkeznek: Főállású gyógypedagógusaink képzettsége összesen 11 oligofrén pedagógus 3 logopédus 1 ebből pszichopedagógus 4 konduktor 1 tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos 2 Munkájukat egy gyermekfelügyelő, két gyógypedagógiai asszisztens, egy ápoló-gondozó segíti. A tagozaton többszörös integráció valósul meg: egyrészt integráció történik a középsúlyos, a halmozottan fogyatékos és az enyhe fokban értelmi sérült tanulók között, másodsorban integrációs folyamat zajlik az ép tanulók közösségébe a közösségi terek együttes használatával, közös programok szervezésével. A 2010/2011-es tanévtől bővült gyógypedagógusaink feladata a fejlesztő iskolai csoport beindításával, melyben súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek ellátása folyik. Jelenleg ebben a csoportban 2 tanulót fejlesztenek. 59

60 VII. Mérés-értékelés Évről évre az alábbi méréseket végezzük tanulóink körében: 1. osztályosok DIFER alapján történő mérése, 1. osztályosok olvasás szövegértés, matematikai alapkészségek mérése, 7. évfolyamon idegen nyelvi készségek mérése, 4., 6., 8. évfolyamokon kompetenciamérés, év eleji, félévi és év végi diagnosztikus és szummatív mérések. A DIFER mérést minden tanév december közepéig kell az 1. évfolyamon elvégeznünk. Célja az egyes tanulóknál észlelt problémák feltárása, szükség esetén szakember segítségének bevonása. Már 2009/2010-ben elkezdtük az Apáczai Kiadó által összeállított felmérőlapok segítségével a néma értő olvasás felmérését, melyet a 2010/2011-es tanévben helyi méréssé fejlesztettük és kiegészítettük hangos olvasás, számolás, elemi gondolkodási képesség mérésével. 1. osztály Tanév Olvasásszövegértés Matematika 2009/ % / % 85% 60

61 Nem történt mérés A tanulók teljesítménye 1. évfolyamon olvasás szövegértésből Teljesítmény 2009/ /11 100%-os 10% 34% 95% felett 50% 31% 85-94% 25% 23% 75-84% 7% 7% 50-74% 6% 5% 50% alatti 2% 0% Elsős tanulóink 60-65%-a 95% feletti teljesítményt nyújtott olvasás-szövegértés terén A tanulók teljesítménye 1. évfolyamon matematikából Teljesítmény 2009/ / %-os 20% 95% felett 21% 85-94% 24% 75-84% 12,6% 50-74% 16,4% 50% alatti 7% A mérésben résztvevő tanulók 41,5%-a 95% feletti teljesítményt, 50 % alatti teljesítményt nyújtott 9 fő, a mérésben résztvevők 5,6%-a. 61

62 2008-tól végzünk belső mérést 7. évfolyamon az iskola egyik fő profiljának, az angol, német nyelv oktatásának eredményességét illetően. A mérést az idegen nyelvi munkaközösség készíti elő és az értékelés is az ő feladatuk. Idegen nyelvi mérés eredményei 7. évfolyamon között angol német összesen Tanév Emelt szint Normál Emelt szint Normál 2008/ % 58% 83% 55% 67,5% 2009/ % 61% 68% 64% 68% 2010/ % 64% 75% 65% 72,5% évfolyamokon országos kompetenciamérésen vesznek részt tanulóink, melynek célja: Objektív képet ad az iskola tanulóinak szövegértésben, matematikában elért eredményeiről az országos eredményekhez és különböző diákcsoportokhoz képest. Hogyan változott a telephely eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest? Milyen eredményt ért el a telephely a tanulók családi háttérindexéhez viszonyítva? Objektív támpontot ad a telephely objektív önértékelésében. Segíthet a tanároknak fejlesztési tervek összeállításában, fejlesztési irányvonalak kijelölésében. 62

63 A felmérés során vizsgált készségek, képességek: 4. évfolyamon olvasáskészség:- betűző, -gyakorlott íráskészség: - rajzoló, -kiírt számolási készség: -számírás, -mértékegységváltás, - négy alapművelet 100-as számkörben elemi gondolkodási képesség: -rendszerező képesség,- kombinatív képesség 6.8. évfolyamon néma értő olvasás- szövegértés matematikai ismeretek eszközszintű használata. Az országos átlagtól való eltérés 8. évfolyamon Árpád Kazinczy Pollack % (Á) -7,5 % (Ú) -8,3 % 101,6 % szövegértés % -1,8% 109% % -1.8% -0,4% ,7% -1,2% -2,4% ,3 % (Á) 107,7 % (Ú) -3,7 % -4,5 % matematika ,4% -4,2% 114% % 102% 111% % -3,5% 101% 8. évfolyamon tanulóink teljesítménye matematikából kiemelendő a Pollack és az Árpád esetében, a Kazinczy a 2009-es évtől eltekintve az országos átlagtól szignifikánsan eltér. Szövegértés terén nincs jelentős eltérés az országos átlaghoz képest, de kiemelkedő eredményről sem beszélhetünk. 63

64 Az országos átlagtól való eltérés 6. évfolyamon Árpád Kazinczy Pollack ,6 % - szövegértés ,2% -1,2% -2,4% % 100% 102% % 105% 104% ,6 % - matematika % -3% -1, % 105% 109% ,4% 103% 103% Ezen az évfolyamon tanulóink teljesítménye nagyon jó. Mind a matematika, mind a szövegértés terén országos átlag feletti teljesítményük vagy attól szignifikánsan nem eltérő. VIII. Tanórán kívüli foglalkozások A tanulók érdeklődésének megfelelően szakköröket szerveztünk, melyeknek célja a tehetséggondozás, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. Részt vettünk a BorsodChem Zrt által szervezett üzemlátogatási programban és a Kémia éve alkalmából szervezett programsorozaton. Tanulóink örömmel látogatták a Gyermekkönyvtár rendezvényeit. A diákönkormányzat segítségével színház és mozi látogatások szervezésével tettük színesebbé tanulóink mindennapjait. Iskolánkban pályázati támogatás segítségével három tehetséggondozó műhely működött a 2010/2011-es tanévben és egy tehetséggondozó projektet is megvalósítottunk: a Kazinczy Ferenc Tagiskolában differenciált képességfejlesztés matematikából, német nyelvi tehetséggondozó műhely, 64

65 a székhely iskolában művészeti tehetséggondozó műhely, Energiafalók természettudományos tehetséggondozó projekt. Továbbá a Kazinczy Ferenc Tagiskola a tehetséggondozás bázisintézménye. MŰKÖDTETETT SZAKKÖREINK Árpád Fejdelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Énekkar Történelem Történelem Színjátszó Nyolcadikosok klubja Természetjáró Rajz Elsősegély Matematika Biológia Természet ismeret Rajz Számítástechnika Énekkar Számítástechnika Történelem Magyar (színjátszó) Magyar Tánc Tánc Tánc Angol Tanórán kívüli foglalkozások Óraszám Tanév 2007/ / / / /2012 Szakkör 28 33,5 40,5 31,5 19 Sport ,5 Diffrerenciált 28, ,5 44,5 41 képességfejlesztés összesen 113,5 129, ,5 65

66 SPORT FOGLALKOZÁSOK Árpád Fejdelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Tömegsport Tömegsport Tömegsport évfolyamonként Labdarúgás Atlétika Gyógytestnevelés Torna Grundbirkózás Labdarúgás Asztalitenisz Röplabda Asztalitenisz Sakk Labdarúgás Lány röplabda Ritmikus gimnasztika Gyógytestnevelés Kézilabda Falmászás Floorball Gyógytestnevelés A sportfoglalkozások kiegészítik a testnevelés órákon folyó szakmai munkát. Mozgáslehetőséget biztosítanak tanulóink számára, valamint a tehetségek felkarolásának is színterei. Tanulóink szívesen és szép számmal látogatják a foglalkozásokat. Intézményi szinten megszerveztük tanulóink uszodába járását, úszásoktatását. Az iskolaorvos gyógytestnevelés besorolása alapján biztosítjuk diákjainknak tartásjavító gyakorlatok végzését. A sportélet színesebbé, tartalmasabbá tételét az Árpád és a Kazinczy Tagiskolákban diáksport egyesületek segítik. A Kazinczy Ferenc Tagiskola területén a 2009/2010-es tanévben vállalkozói kezdeményezésre műfüves pályával, pályázati pénzből ugródomb létesítésével egészültek ki a sportolás tárgyi feltételei. Az Árpád Fejedelem Tagiskolában az infrastrukturális felújítás eredményeképpen tornaszoba került kialakításra, megújult a salakos futópálya és a belső udvar. 66

67 Az intézményünkben folyó színvonalas szakmai munkát tükrözi az a számos körzeti, regionális verseny, melyet nagy körültekintéssel szerveznek és bonyolítanak le pedagógusaink a versenyzők legnagyobb megelégedésére. VERSENYEK RENDEZÉSE Helyszín Verseny Alsós matematikaverseny Árpád Fejdelem Tagiskola Körzeti angol nyelvű szavalóverseny Körzeti angol nyelvi tanulmányi verseny Körzeti alsó tagozatos idegen nyelvi verseny Kazinczy szépkiejtési Kazinczy Ferenc Tagiskola Mikulás kupa Nőnapi teremfoci Óvodás atlétika Pollack Mihály Általános Iskola Biológia Német kulturális bemutató és nyelvi verseny 67

68 IX. Eredményeink Az intézményben folyó módszeres, színvonalas munkát tükrözik tanulóink által elért versenyeredmények. Tanulmányi versenyeredmények 2007/ / / /2011 körzeti/városi I II III területi I II. 2-1 III megyei I II III országos I II III IV V VI 1-1 nemzetközi I II III IV

69 Kulturális versenyeredmények 2007/ / / /2011 városi, körzeti I II III területi I II III megyei I II III országos I II III

70 Sportverseny eredmények 2007/ / / /2011 városi, körzeti I II III megyei I II III regionális I II III országos I II III IV V VI Évről évre az Országos diákolimpia dobogós helyeit hozzák el tanulóink magasugrás ritmikus gimnasztika gyorskorcsolya grundbirkózás sportágakban. Az elmúlt két tanévben végzett színvonalas szakmai munka, a sportversenyeken elért számos helyezés eredményeképpen a diákolimpiai pontversenyben a B-A-Z megyében 70

71 a sporttagozatos iskolák kategóriájában II. helyezett lett iskolánk mind 2009/2010-ben, mind 2010/11-ben. IX.1. Intézményi innováció Feladat-ellátási helyenként Jó gyakorlatunkat az EDUCATIO Kht. szakmai csoportja jóváhagyta, melyek a webes felületen minden érdeklődő számára hozzáférhetővé váltak. Jó gyakorlataink: Árpád Fejedelem Tagiskola Playway /Spielt mit- Tanuljunk játszva angolul, németül I 3 Interaktív innováció az informatikában Pollack Mihály Ált. Isk.- székhely Mihály-napi forgatag Lóháton a felzárkózás felé terápia SNI-s és fogyatékkal élő gyermekek fejlesztésében Kazinczy Ferenc Tagiskola Differenciált képességfejlesztés a felsős matematikatanításban Tanórán kívüli német nyelv tanulás a felső tagozatban 71

72 Novemberben-decemberben az Észak-magyarországi Hálózatkoordinációs Központ mindhárom feladat-ellátási helyünk minősítését elvégezte, melynek eredményeképpen előminősített referencia iskolává váltunk. Ennek következtében reméljük sikeresen fogunk pályázni az elkövetkező hónapokban a TÁMOP /1 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázatra. Referencia iskola ismérvei: egyedi, más intézmények számára példaértékű, befogadó, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, publikálni és átadni képes intézmény. Iskolánk publikált Jó gyakorlatai alapján az alábbi területeken lett előminősített referencia iskola: Pollack Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Árpád Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Kazinczy Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /"tehetségpont" A Kazinczy Ferenc Tagiskola 2007 óta működik regisztrált tehetségpontként. A 2010/11-es tanévben Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kapott. 72

73 Fő tanév létszám szakiskola gimnázium 5 évfolyamos nyelvi előkészítő szakközépiskola nem nyert felvételt X. Továbbtanulás Továbbtanulás között (fő) 2007/ / / / A sikeres pályaválasztás érdekében: Megszerveztük tanulóink középiskolai nyílt napokon való részvételét. Az iskolapszichológus segítségével pályaválasztási orientációs beszélgetéseket folytathattak tanulóink. Továbbtanulás Tanév szakiskola szakközépiskola 5 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium nem nyert felvételt 73

74 Összességében elmondható, hogy 2008-ban tanulóink 73 %-a, 2009-ben 76 %-a ben 79%-a, 2011-ben 69 %-a érettségit adó képzésre nyert felvételt. Megfigyelhető, hogy továbbtanuló diákjaink érdeklődése szakközépiskolai képzés iránt évről évre kiegyenlített. A gimnáziumi képzés keresettsége változó, az 5 évfolyamos nyelvi előkészítő képzésre jelentkezők száma jelentősen csökkent. Az idén is előfordult, hogy a tanuló nem reálisan mérték fel képességeiket, ezáltal nem nyertek felvételt sehová. Megnyugtató azonban számunkra, hogy a meghirdetett pótfelvételi alkalmával valamennyi diákunk felvételt nyert a középfokú oktatásba. XI. Beiskolázás A tanév nagy feladata a továbbtanulás mellett a leendő 1. osztályosok beiskolázása. A beiratkozás mindenki számára megnyugtató kimenetele, problémamentes lebonyolítása komoly előkészületeket követelt. Miután megkaptuk az óvodából az iskolába jövő tanulók névsorát, több szempont alapján átnéztük. A helyzet felmérését követően meghatározásra kerültek a beiskolázási körzetek és a beiskolázás menete. Számba vettük iskolánk körzetében lévő tanköteles korú tanulók között a HH-s és a HHH-s tanulók számát, lakhelyük szerinti elhelyezkedésüket. Ennek tükrében - a törvényi előírások betartása mellett az egyenletes elosztás elvét szem előtt tartva meghatároztuk a tagiskolák szűk körzethatárát. 74

75 A beiratkozásra a székhelyiskolában került sor. Menetének megkönnyítése érdekében beiskolázási igényfelmérő lapot készítettünk, melyet az iskolai nyílt napokon előzetesen megkaptak a szülők. A székhelyiskolában és a tagiskolákban tartott nyílt napokon ismerkedhettek az óvodások az intézmény arculatával, a profilokkal, a tanító nénikkel. Az iskolai honlapot folyamatosan frissítettük, hasznos információkkal töltöttük fel. Beiskolázási kérdőívet állítottunk össze, melynek segítségével megkérdeztük az 1. osztályos szülők véleményét az iskola beiskolázási programjáról és a beiratkozás menetéről. A körültekintő előkészítés eredményeképpen elmondhatjuk, hogy zökkenőmentesen sikerült a beiratkozást lebonyolítani. Beiskolázás 2008 és 2011 között Tanév 2007/ / / /2011 Osztály Felvett tanulók száma Ebből iskolaotthonos osztályba Hagyományos szervezésű osztályba Fiú Lány Tagozat

76 Fő Beiskolázás

PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017.

PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017. PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017. Készítette: Kapja: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes Szitka Péter igazgató polgármester 3642 Bánhorváti, Lázbérc út 15. Kazincbarcika

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS... 4 1. Tanulmányi eredményeink:... 4 2. Várható tanulólétszámok....

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben