Farsangoltak az iskolások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farsangoltak az iskolások"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén is. Gyeplabdabajnokság tartalomból: z adók befizetésérıl Részletfizetési kedvezmény 2. oldal költségvetésrıl döntenek Testületi ülés február 9-én 2. oldal Farsangoltak az iskolások Ismét sok ötletes jelmez 4. oldal Útravaló Nyertes pályázatok továbbtanulóknak 5. oldal GMF Brüsszelben z önkormányzatok helyzetérıl 6. oldal kecsege Önkormányzati hírek Oktatás Környezetünk Böcı Duna legszebb hala 6. oldal Sport Teremgyeplabda Bajnoki fordulók Gerjenben 8. oldal Utánpótlás labdarúgásunk Múlt és jövı 8. oldal Hazai pályán egy gyızelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg az U-14-es teremgyeplabda-bajnokságban következı szám megjelenik: március10-én Lapzárta: február 28.

2 Önkormányzati hírek z adók befizetésérıl últ havi számunkban M adtunk hírt a évi gerjeni adók mértékérıl. z önkormányzat adóügyesétıl megtudtuk, hogy az adók nagysága miatt - mint korábban is - lehetıséget biztosít a hivatal a részletfizetésre. márciusig kiküldésre kerülı adókhoz csak egy csekket kap mindenki, melyen az esı félévi részt kell befizetni. Ám aki több részletben szeretne TEIT ülés Balatonfüreden szokásoknak megfelelıen a TEIT polgármesterek január elején Balatonfüreden, az tomerımő üdülıjében tartották a 2008-as év értékelését és a 2009-es év terveinek megbeszélését. z ülés vendégei voltak Kovács József, az atomerımő vezérigazgatója, Varga Sabján László, törzskari igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató. Ruhaosztás erjen Község Önkormányzata az elmúlt G években nagyon jó kapcsolatos alakított ki a Budapesti Humán Egyesülettel. Ennek köszönhetıen már több alkalommal volt lehetıség a rászorulók számára ruha és élelmiszer osztásra. eleget tenni kötelezettségének, az a hivatal adóügyesénél, Endrédi Mihálynénál, további csekkeket is igényelhet. részletfizetésre a polgármester adhat engedélyt. Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki a tavalyi évben még nem fizette be a Ft szemétszállítási díjat, az a hivatal pénztárában fizesse be. Ehhez a díjhoz nem küldenek csekket! - polgármester - vezetık tájékoztatót tartottak az ato merı mő elmúlt évének eredményeirıl, az erımő bıvítési lehetıségérıl. Ezt követıen Cserháti ndrás mőszaki fıszakértı adott tájékoztatást az atomerımővek kapacitásnövelésérıl és az energiatermelés jövıjérıl. Továbbiakban a TEIT ülésen Török Gusztáv elnök tájékoztatta a polgármestereket a 2009-as év támogatási összegeirıl, melyek közül az RHK Kht. összesen 140 millió forint, az tomerımő további 180 milliós támogatást nyújt. Így a TEIT összesen 320 millióból gazdálkodik, melyet lélekszámarányosan szétoszt a települések között, valamint mőködteti a társulást. települések ezt az összeget fejlesztésre és mőködésre egyaránt fordíthatják. Szó esett a TEIT lehetséges bıvítésérıl is, melyre a jelenlévı polgármesterek két alternatívát javasoltak az atomerımő vezetésének. társulás ellátogatott a Káli-medencébe, ahol megismerhette a Balaton-felvidék természeti értékeit. - md - Karácsony elıtt az Élelmiszer Bank segítségével két alkalommal sikerült élelmiszer csomagot kiosztani. Januárban pedig több zsák ruhaadományból válogathattak a település rászoruló családjai. - md XII. évfolyam 2. szám február házi segítségnyújtásról költségvetésrıl döntenek erjen Község Önkormányzata elızı ülésén a G költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, több intézkedés mellett, bevezette a házi segítségnyújtási óradíjat. Erre azért volt szükség, mert a gondozás során több gondozottra az önkormányzat sportcsarnokában mostak. Ennek költségei a falu költségvetését terhelték. Más önkormányzatok már a házi segítségnyújtás kezdetén Ft-os óradíjat szedtek. Nálunk a bevezetése óta ingyenes volt a szolgáltatás, mely a településnek gondozottanként több mint 2000 Ftjába került. bevezetett óradíj, keresettıl függıen Ft. Ez havi szinten a gondozottaknak kb forintot jelent. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy a házi gondozó egyegy alkalommal percet tartózkodik a gondozott lakásán, (csak a lakáson tartózkodási idı számít) és az így öszszeadódó idık adják ki a havi óraszámot. Példa: Ha valakinél kétnaponta 15 percet tölt a házi gondozó, akkor nála a havi idı (húsz munkanappal számolva) 150 perc, ez két és fél óra. Így, ha a középkategóriába esik, azaz 400 Ft/óra a díja, akkor 1000 Ft-ot kell fizetnie havonta. Úgy gondolom, ez nem sok azért az ellátásért, amit a település nyújt ezen szolgáltatás keretében - bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerezés, stb. Mindenesetre olcsóbb, mintha valaki egyénileg alkalmazna otthoni segítıt. Ezért nehezen érthetı, hogy néhány gondozott miért mondja vissza az ellátási igényét. Talán egyesek nem a tényleges rászorultság, csak az ingyenesség miatt éltek ezzel a lehetıséggel? polgármester erjen Község Önkormányzata február 9-én G 16 órai kezdettel tartja idei elsı ülését. z képviselı-testület e napon tárgyalja elsı fordulóban a település évi költségvetését. z elmúlt évektıl eltérıen most kisebb a település költségvetése, mivel az iskolatársulás miatt az oktatásra járó állami normatívát Fadd igényli meg. Így a 2009-es büdzsé fı számai: a bevételi és a kiadási oldalon is 210 millió forint. Ebben az évben kevesebb lesz a hitelállomány, és remélhetıleg a hiány is. bevételek összetétele: - állami támogatás: 80 millió, - helyi bevétel 90 millió, - hitel 40 millió Ft. kiadás fı összegei: - bérek: 80 millió, - járulékok, adók 30 millió, - szociális kiadás 50 millió, - mőködési kiadás 50 millió. költségvetés számaiból elızetesen az tőnik ki, hogy nehezen, de mőködıképes marad a település. Reméljük, a válság tovább nem mélyül, és az nem fogja tovább sújtani a települések mőködését. - polgármester - Polgárvédelmi oktatás és gyakorlat erjen község, további 5 G település mellett polgárvédelmi gyakorlatban vesz részt, melyben 22 gerjeni polgár részesül polgárvédelmi oktatásban február 14-én, és március 2-án egy kitelepítési mini gyakorlatot hajt majd végre a megyei polgárvédelmi parancsnokság köszönhetıen. pályázatának - md -

3 Jegyzıi értesítı Kutya-baj ppen egy évvel ezelıtt É ezzel a címmel írtam egy kis szösszenetet a gerjeni kóbor és elhagyott kutyákról. Sajnos az elmúlt egy esztendıben nem változott semmi. Ezért szeretném a kutyatartás alapvetı szabályait most itt leírni, melyeket az állattartási törvény és az ebtartásról szóló kormányrendelet ír elı! z ebtartás rendje - z ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. - telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni. - Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. z állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. - Ebet a közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet tartani. - z állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, út, park, stb.) ne szennyezze. z e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történı tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani, és ellenırzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni. - Közterületen, különösen: vendéglátó helyiségekben, élelmiszer elárusító üzletben, élelmiszer értékesítésével is foglalkozó piacon, vágóhídon, élelmiszer feldolgozó üzemben, azok helyiségeiben, oktatási intézmények területén (beleértve a kollégiumot is), egészségügyi intézmények területén, mővelıdési intézmények területén, játszótéren ebet tartani nem lehet. - z elıbbi bekezdésben meghatározottak nem érvényesek: a vakvezetı kutyára, terület védelmét ellátó ebre, mely az ırzési, védelmi célú szervezet dolgozójával együtt, a szolgálati idejében tartózkodik az adott helyen, a terápiás céllal tartott ebekre. - z ebet csak pórázon vezetve lehet közterületre, közös használatú területekre, udvarokra, természeti vagy védett t e r m é s z e t i t e r ü l e t r e (vadászkutya kivételével), közterületnek nem minısülı, mindenki számára nyitva álló, bárki által igénybe vehetı területre vinni, közlekedési eszközön szállítani, de csak akkor, ha az eben szájkosár is van. - harapós, agresszív természető kutyák csak pórázzal és a kutyára felhelyezett szájkosárral sétáltathatók. z ebtartók kötelességei - z ebtartók kötelesek: - gondoskodni az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásáról az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet ában meghatározottak szerint, - a védıoltás tényét tanúsító dolgot (oltási könyv, biléta) megırizni, - gondoskodni az eb féregtelenítésérıl, évente legalább egy alkalommal, - gondoskodni a megfelelı tartásról, megfelelı tartási körülmények kialakításáról és fenntartásáról, - az ebeket megfelelıen táplálni, gondozni, XII. évfolyam 2. szám február - az állat megbetegedésekor az állatorvosi ellátás igénybe vételérıl gondoskodni. - Ha az ebtartó a tulajdonában lévı ebet nem kívánja tovább tartani, köteles az eb megfelelı elhelyezésérıl gondoskodni; tilos a tartani nem kívánt ebet szabadon engedni, elhagyni. Kóbor állatokra vonatkozó szabályok - kóbor állatok elfogásáról és a gyepmesteri telepre történı szállításáról a gyepmester gondoskodik. - z elfogott és a telepre szállított kóbor állatot - a tartási, oltási és szállítási költségének megtérítését követıen - az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. ki nem váltott kóbor állatot a gyepmester menhelynek adja át. - z állati hulláknak a község területérıl való elszállítása, ártalmatlanná tétele a tulajdonos feladata. - z állati hullák ártalmatlanná tételének költségét az állati hullák tulajdonosa viseli. Ezen törvényi elıírásokat az önkormányzat be fogja tartatni, és az ez ellen vétkezıket szigorúan megbünteti. ki a megunt állat további elhelyezésérıl nem gondoskodik, azt a faluban szabadon engedi, az a gyepmesteri költségeket köteles megtéríteni. Diszkóban járt a polgármester zerencsére hosszú ideje S nem kellett foglalkozni a gerjeni diszkó miatti történésekkel. Sajnos január 24-re virradóra a Vajda Ignác utca négy lakóházának kerítését rongálta meg valaki, vagy valakik. z érthetetlen események és az utca lakóinak jelzésére a polgármester február elsı és második hétvégéjén ellátgatott az tlantisz diszkóba, hogy tájékozódjon a szórakozás mikéntjérıl, hogyanjáról és az ott szórakozók összetételérıl. z egyik megrongált kerítés Hírsarok tapasztalatok alapján megbeszélést folytatott a körzeti megbízottal, a polgárırök vezetıjével, valamint a szórakozóhely üzemeltetıjével. következı megállapodás született: február 14-tıl ismét lesz tini diszkó 20 órától ig, alkoholmérés nélkül. 16 éven aluliak ezt a rendezvényt látogathatják, a megjelölt idıpontig. szabályok betartását a körzeti megbízott és a polgárırség fogja ellenırizni. z ı jelenlétük remélhetıleg elejét veszi az utcai randalírozásnak is.

4 Farsangoltak az iskolások Oktatás 2. helyezettek: madárijesztı - Trick Zoltán Pinokkió - Dobai Márton kalóz - Gergity Balázs Lúdas Matyi - Ignácz Barna XII. évfolyam 2. szám február hagyományoknak megfelelıen idén is megrendezte az iskola diákönkormányzata a farsangi bált. Most is, mint az elızı években, egy napon került megrendezésre a sportcsarnokban az alsós és a felsıs jelmezbál. Szabó Krisztina diákönkormányzat-vezetı köszöntıje után az alsósok vonultak be a szépszámú közönség, szülık, nagyszülık és a zsőri - Papp Kinga, Lazányiné Csörgı Ágnes, és Sólyáné Dávid Krisztina - elé. több mint 30 jelmezes nehéz döntés elé állította a döntnöket idén is. színes, ötletes kavalkádból végül a zsőri a következı jelmezeseket díjazta egy-egy tortával: 1. helyezettek: fáraó - Verıczei Máté bennszülött - Szendi Zoltán kígyóbővölı - Vajda Zsófia sült krumpli- Kis M. ndrás 3. helyezettek: nindzsák - Kövesi Bence, Farkas Tamás, Varga István arab - Boros József hadvezér - Hajnes Márton szokásoknak megfelelıen a diákok megválasztották a bál hercegét és hercegnıjét is. cím birtokosa idén az alsósoknál meglepetésre egy elsıs és egy másodikos kis diák lett: Hajdú László (1. o.) és Kruller Vivien (2. o.), a díjakat a tavalyi gyıztesek adták át. Egy kis tánc után kezdıdött a felsısök jelmezes felvonulása, mely idén az élet nagy eseményeibıl választott, voltak óvodások, cirkuszosok és lakodalmas menet, illetve öreg házaspár Itt volt Quasimodo a Notre dame-ból, és egy japán szumos is. felsısök értékelésére felkért zsőri - Dinnyés Lászlóné, Tantos nikó és Házi József - a következı jelmezeket tartotta érdemesnek a díjazásra: 1. helyezettek: Quasimodo - Verıczei Dávid felsısök is megválasztották a farsang hercegét és hercegnıjét. Idén e címet Buzás Gábor (8. o.) és Német Dóra (7. o.) tanulók érdemelték ki. tombolasorsolás is nagy izgalmakat hozott, sok értékes nyeremény talált gazdásra. Ezt követıen Sersli István dj. zenéjére beindult a buli. - md - Öreg házaspár - Drobni Máté és Tóth Máté 2. helyezettek: Lakodalmas menet - 6. osztály, 3. helyezettek: cirkusz - 5. osztály Diákönkormányzat ez úton is szeretné megköszöni mindazok segítségét, akik lehetıvé tették, hogy az iskolai farsang idén is sikeres lehetett!

5 DÓ 1 %-a z iskolát támogató alapítvány kéri mindazo- kat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. z adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. z alapítvány neve és adószáma: 2008-as évben az alapítvány támogatta a 6. és a 7. osztály szegedi kirándulását, Útravaló végzısöknek dén ismét kiírta az Oktatási és Kulturális Minisz- I térium az Útravaló ösztöndíjpályázatot, amely halmozottan hátrányos helyzető diákok továbbtanulását segíti. Iskolánkból 4 tanuló - hetedikes és nyolcadikos - pályázott az ösztöndíjra. Mindegyikük pályázata sikeres volt, így osztályfınökük mentorálásával készülhetnek az érettségit adó középiskolába. pedagógiai segítség mellett havi 3500 Ft ösztöndíjat kapnak 10 hónapon keresztül. Mozi mősor: Oktatás Illés Család Gerjen Községért lapítvány z alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika az alsósok cirkuszlátogatását, valamint jutalomkönyvek vásárlását. z idei nyerteseken kívül 3 korábbi - már középiskolás - pályázónk is igénybe veszi régi tanárai segítségét, így nevelıtestületünknek jelenleg 4 tagja tevékenykedik mentorként hátrányos helyzető diákok mellett. - mtk - Mővelıdés-kultúra Február 11. /szerda/ 19 óra HLÁLFUTM*** feliratos amerikai akció-thriller, 89 perc Február 13. /péntek/ 19 óra VICKY CRISTIN BRCELON feliratos spanyol-amerikai vígjáték, 96 perc Február 15 /vasárnap/ 19 óra SZIKRVÁROS* feliratos amerikai kalandfilm, 95 perc Február 18 /szerda/ 19 óra ÉGETİ BIZONYÍTÉK** feliratos amerikai krimi-komédia, 96 perc Február 20 /péntek/ 19 óra HIGH SCHOOL MUSICL 3* szinkronizált amerikai zenés vígjáték 112 perc XII. évfolyam 2. szám február Isten veled, Ági Néni! anuár elsı hetében eltávozott közülünk Imreh Ág- J nes - Ági néni, ahogyan a gerjeniek emlegették. Faddon nıtt föl, az ottani református pap hatodik gyermekeként. Orvosnak készült, de származása miatt nem vették fel az egyetemre. Így választotta a védınıi hivatást. védınıképzı elvégzése után hosszabb ideig Madocsán dolgozott, onnan került Gerjenbe 1978-ban. Két évtizeden át volt településünk védınıje. Több száz kisgyermek fejlıdését kísérte óvó szeretettel. Minden szavát, tettét a segítı szándék v e z é r e l t e. S o h a n e m kioktatott, csak tanácsot adott megértéssel, türelemmel. változó gyermekgondozási nevelési divatok között bízni lehetett tapasztalatában, életbölcsességében. Nemcsak egészségügyi dolgozóként szolgálta a közösséget. Egy ciklusban a képviselı-testület tagja volt, majd a református gyülekezet presbiterré választotta. Elfogadta, Búcsú megszerette ıt a falu, és ı is megszerette Gerjent. Nyugdíjba vonulásakor végleg itt telepedett le. Munkája mellett mővészi szintre fejlesztette szép hobbiját, a csuhébabakészítést. Népi ihletéső figuráit több kiállításon ismerhették meg az érdeklıdık Tolna megyében és a megye határain túl is. Míg egészsége engedte, alkotott. Két évig küzdött a gyilkos kórral, amely végül legyızte ıt. 66 évet élt. Nyugodjék békében, emlékét szeretettel megırzi Gerjen lakossága. - mtk - Február 22 /vasárnap/ 17 óra CINCIN LOVG* szinkronizált amerikai animációs kalandfilm, 87 perc Zene: Hans Zimmer Rendezte: Sam Fell Február 25. /szerda/ 19 óra REJTEKHELY** feliratos olasz misztikus thriller, 116 perc Március 01. /vasárnap/ 19 óra VLMI MERIK 2* magyar vígjáték, 110 perc Március 04. /szerda/ 19 óra FŐRÉSZ V.*** szinkronizált amerikai horror, 92 perc Jegyár: I. helyár: 500 Ft II. helyár: 450 Ft Jegyek válthatók a mozi pénztárban. Pénztárnyitás: elıadás elıtt egy órával. pénztár nyitva tartása alatt egész hónapra árusítunk jegyeket. Jegy visszaváltás legkésıbb az elıadás megkezdéséig lehetséges. mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! Korhatár: * 12 éven, ** 16 éven,! *** 18 éven felülieknek!

6 GMF az Európai Parlamentben 009. január 17-én 2 Strasbourgban a Nukleáris Energia Jövıjéért Fórum meghívására Európai Parlamenti képviselıkkel találkozott a Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Szövetségének vezetısége (GMF). találkozó célja az volt, hogy a parlamenti képviselık képet kapjanak a GMF tevékenységérıl és feltehessék kérdéseiket az európai nukleáris önkormányzatokat tömörítı nemzetközi szervezet vezetıinek. fórum - mint nevében is benne van - a nukleáris energia jövıjét érintı kérdésekkel foglalkozik. Elnöke Herczog Edit képviselıasszony. İ kezdeményezte a két szervezet közötti megbeszélések létrejöttét. GMF szervezetet Roland Palmqvist elnök mutatta be, aki elıadásban rámutatott arra, hogy az önkormányzatok bevonása nélkül nem szabad döntéseket hozni, a lakosságot érintı kérdésekben. Kiemelte, hogy a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetése az alapja annak a bizalomnak, ami a létesítmények és az önkormányzatok kapcsolatát jellemzi, továbbá beszélt a tájékoztatás fontosságáról. Rámutatott, hogy a radioaktív hulladékok végsı elhelyezésének biztonságos megoldása kulcsfontosságú mind az ipar, mind pedig a lakosság szemszögébıl. Franz Bogovic, Krsko polgármestere, GMF alelnök a jelenlegi szlovén helyzetrıl beszélt. Bemutatta a krskoi atomerımő körüli önkormányzati társulást, és kitért a létesítendı kis és közepes radioaktív hulladéktároló aktuális helyzetére. Hírsorok Ezután a parlamenti képviselık tették fel kérdéseiket. közel kétórás találkozón szóba került többek között a társulások és a társulásokon kívüli települések viszonya, a társulások létrejöttének okai, az esetleges atomenergia ellenes nézetek kérdése akár a társulásokon belül, tágabb környezetben vagy akár szomszédos ország esetében. találkozó végén mind a képviselık, mind a GMF vezetıi úgy ítélték meg, hogy a jövıben folytatni kell a párbeszédet. GMF Strasbourgban megtartotta idei elsı elnökségi ülését is. z öttagú elnökség véglegesítette a évi programtervet. Ennek értelmében idén márciusban Szlovéniában a krskoi atomerımő körüli önkormányzati társulás ad otthont a GMF szakmai konferenciájának. konferencián a szlovén társulás részletesen be fogja mutatni tevékenységét. Emellett a szlovén nukleárisipar és a hatóság képviselıi is tájékoztatják munkájukról a résztvevıket. Június elején Finnországban az olkiluotoi atomerımő közelében található önkormányzatok vendégeként a szlovéniai konferenciához hasonló rendezvényt szervez a GMF. konferencia célja az, hogy az önkormányzati vezetık megismerkedjenek egy újonnan épülı atomerımővel és az annak közelében található önkormányzatok életével. Mariano Vila d badal fıtitkár beszámolt az Európai Nukleárisenergia Fórum (ENEF) alakuló ülésérıl, amelyen a GMF is képviseltette magát. Döntés születtet arról is, hogy kik képviselik az ENEF munkacsoportjaiban a GMF szervezetet. Dohóczki Csaba XII. évfolyam 2. szám február kecsege kecsege az egyik legszebb dunai halunk (ez persze csak az én véleményem). Különleges fejformája, orsószerő teste és a cápáéra emlékeztetı felemás farokúszója alapvetıen megkülönbözteti a többi Dunában úszkáló halfajtól. Nagyon hasonlít viszont a fıként tengerben, sós vízben élı rokonaihoz, a többi tok-féléhez. mi lényeges különbség, hogy a mi kecsegénk teljes mértékben édesvízi hal, ami azt jelenti, hogy a más tok-félékkel ellentétben a szaporodási idıszakot is az édes vízben tölti. Kecsege ivadék Elıfordul azonban, hogy jó öreg kecsegénk szemet vet más tok-családok lányaira, így néha-néha találkozhatunk hibrid példányokkal. Ezeket úgy ismerhetjük fel, hogy a legjellemzıbb tulajdonságait nézve változásokat látunk. Úgy mint: rövidebb orr, zömökebb test, megváltozott szájforma, vagy jóval nagyobb testméret. Normál esetben a kecsege cm hoszszúra nı meg, és a 4-5 kg-os Böcı súlyt is elérheti, de fogtak már ettıl nagyobb példányt is. Hogyan fogjunk kecsegét? Ez igazán jó kérdés, hiszen egyedszámuk annyira lecsökkent, hogy a halászok hálójában fennakadt egy-egy példányon kívül nem nagyon hallottam, hogy horgászok fogtak volna mostanában. Én kb. 10 éve fogtam utoljára kecsegét. Egy tuti tippet kaptunk, hogy a Sió torkolatnál sötétedés után egész éjjel lehet fogni a kecsegét. Mindez október végén volt. Így jól beöltözve és lámpásokkal felszerelve négy barátommal elfoglaltuk a Sió torkolat északi partját. Egész reggelig kitartottunk. Teljesen összefagytunk és már kínunkban röhögtünk egymáson, de megérte. Öt darab 10 cm hosszú kecsege volt a zsákmány. Volt aki kettıt is fogott. z összsúly nem érte el a 30 dekagrammot. Reggel úgy döntöttünk, hogy ez nekünk nem volt elég, úgy hogy egyenesen a paksi atomos tóra mentünk át, ahol folytattuk a horgászatot. Visszatérve a Dunára, reméljük azt, hogy egyszer majd újra nagy csapatokban úszkálva, a halászok hálóját kikerülve, a horgászok horgára akadnak majd a kecsegék. GÖRBÜLJÖN! Oláh Laci

7 Tide mosópor 2 kg-os Lenor öblítı 3 x l. Pur mosogató utántöltı 500 ml Karaván kávé 250 g-os Wiener Extra kávé 250 g-os Delma margarin 500 g-os Mogyi ízvarázs 75 g-os Sió rostos gyümölcslé 1 l. Coop UHT tej 1,5%-os 1 l. Zsemle, kifli Búzakenyér 1 kg-os Reggel friss, meleg Délben friss fácánkerti kenyérrel várjuk kedves vásárlóinkat a jó szomszéd! XII. évfolyam 2. szám február Kop-Ka Ka BC akciós ajánlata Volton Bau 1449 Ft/db z élelmiszer bolt ajánlatából: 999 Ft/cs Knorr lasagne milánói: 399 Ft 189 Ft/db sajtos tallér 100g: 115 Ft lédig nápolyi 4 ízben: 480 Ft 419 Ft/cs ro étolaj 5 l.: 2190 Ft 349 Ft/cs Nelli papírzsebkendı 100db. 90 Ft 239 Ft/db narancs: 299 Ft/kg 119 Ft/db 199 Ft/db Minden pénteken friss gyümölcs, zöldség nagy választékban üzletünkben! 139 Ft/l 20 Ft/db Gazdabolt ajánlatából: 194 Ft/kg Otthon öblítı: 140 Ft légfrissítık: 175 Ft Dalma kézkrém: 145 Ft gyufa : 55 Ft/cs Mőtrágyák, vetımagok érkeztek! Várjuk kedves vendégeinket szoláriumunkba! Barnuljon velünk a télben! nagy teljesítményő, új csövekkel ellátott szolárium, 60.-Ft/perc. Nyitva: hétfı-péntek: 05:30-18:00 szombat-vasárnap: 6:00-11:00 Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve dok - Veszek Eladó a Szent I. u. 12. sz. alatti ház. Érdeklıdni lehet a 20/ as mobilszámon. Teljes test- és talpmasszázs! Érdeklıdni és jelentkezni a 20/ as mobilszámon lehet. Közhasznú információk Ügyvédi fogadóóra Horváth Tamás ügyvéd fogadóórája: minden héten kedden ig Szerkesztıi üzenet elıforduló hibákat jelentsék a szerkesztıségnek - Máté Dénesnél - február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı -

8 Bajnoki fordulók Gerjenben Sport tervekkel ellentétben január 9-én tartották a gerjeni sportcsarnokban az U-14 terembajnokság aktuális fordulóit. Csapatunk e napon két mérkızést játszott. következı fordulókra január 25-én került sor, szintén a gerjeni sportcsarnokban. Eredmények: Ismét egy szép gyızelem Gerjeni HC - Olcote HC 16:0 (7:0) (G.: Hajnes D. 10, Kıszegi R. 4, Buzás G., Stankovics K.) Ismét szép és eredményes játékot mutatott be a gerjeni csapat. Hajnes Dávid a gólkirályi címre is esélyes lesz, ha a továbbiakban is ilyen eredményesen játszik. Vereség Építık HC - Gerjeni HC 13:7 (7:4) (G.: Hajnes D. 4, Kıszegi R. 3) z elején még vezettünk, de késıbb kijött a tudáskülönbség. végére ismét feljavultunk, de ez már késı volt. Még 4:3-ra is mi vezettünk Rosco HC - Gerjeni HC 12:6 (2:3) (G.:Kıszegi R. 4, Buzás G., Hajnes D.) Tetszetıs elsı félidei játékkal vezettünk a remek fıvárosi csapat ellen. Sajnos a második félidı dereka táján egy vitatható 2 perces büntetés megpecsételte sorsunk. Ebben a két percben 4 gólt kaptunk emberhátrányban. Gyızhettünk volna Gerjeni HC - Szt. László DSE 6:6 (2:5) (G.: Kıszegi R. 3, Hajnes D. 2, Buzás G.) z elsı félidıben nem ment a játék. másodikban szép helyzeteket dolgoztunk, ki de sajnos nem sikerült gól ütni. Majd sikerült, és a csapat képességét mutatja, hogy a mérkızés vége felé már mi vezettünk 6:5-re. Ám a vége elıtt nem sokkal egyenlíteni tudott az ellenfél. bajnokság állása 1. Építık HC : Rosco DPGHC : Gerjen HC : Szt. László DSE : Olcote HC : XII. évfolyam 2. szám február labdarúgó utánpótlás helyzete z U-7, U-9, és U-11-es korosztály felkészítését és versenyeztetését Bucher ndrás az iskola tanára végezte. labdarúgó szövetség Ft-ot utalt át az utánpótlás csapatok mőködtetésére a Gerjeni SK számára. z új idényben az utánpótlás gyermek csapatokat Kövesi Sándor fogja trenírozni és felkészíteni mérkızésekre. Ez új kihívás a trénernek, aki szívesen vállalta a gyerekekkel való foglalkozást. U-17-es bajnokság lızı számunkban az U-17-es bajnokság tabelláját hibásan közöltük, ezért elnézésüket kérjük. bajnokság E helyes állását most közöljük. 1. Tamási SE : Paks SE : Gerjeni SK : Tolnai VFC : Bölcskei SE : Dunaszentgyörgy SE : Dunaföldvár FC : Ozora KSE : Simontornya TC : 65 3 gerjeni U-17-es csapat Sikeres pályázat Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: Széll Csaba Szerkesztıség: Gerjen, Jókai u. 5. (20) Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN F bajnokság állása Ozorától 3, Gerjentıl 1 pont levonásos büntetés. állnak: Fenyves Ferenc edzı, Béda R., Fekete Z., Brezovszki Cs., Orsós K., Tóth D., Házi R., Vajda Á., Bán. Guggolnak: Genye N., Dobai N., Gyemis D., Szendi Zs., csádi I. Hajnes D., Buzás G. enyves Ferenc a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán Ft-ot nyert a Gerjeni SK számára. pénzt az utánpótlás csapatok és a tájfutó szakosztály felszerelésére fordítják.

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete az ebtartásról A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Xll. Gerjeni Lovasnapok

Xll. Gerjeni Lovasnapok Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 6. szám INGYENES 2009. június Xll. Gerjeni Lovasnapok Gerjent idén is Domsa Dalma képviselte a versenyen. Az egyéves tapasztalat látszott hajtásán, szép, ügyes versenyzést

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Órák a képtárban A gerjeni alsós kisdiákok a Paksi Képtárban, múzeumi órák keretében ismerkedhetnek a mővészetekkel. ll. Gerjeni Böcıverseny

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 14/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19 Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 3/2011-2012

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 8/2013-2014 sz. Hivatalos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

9/2005. (V.27.) RENDELETE

9/2005. (V.27.) RENDELETE A PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (V.27.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) A helyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Polgári védelmi gyakorlat

Polgári védelmi gyakorlat Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 3. szám INGYENES 2009. március Polgári védelmi gyakorlat füstsátorban való tájékozódás volt a legnépszerőbb a tanulók körében, ahová gázálarccal lehetett bemenni.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

11/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 11. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 11. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

11/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 11. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 11. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 11/2016-2017 sz. Hivatalos

Részletesebben