M U N K A T E R V /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4."

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: Tel./Fax: 62/ , honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A T E R V / Készítette: Juhász- 1

2 Tartalomjegyzék A tanév fő feladatai:... 3 Elsődleges feladataink:... 3 Általános feladataink, célkitűzéseink:... 4 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai... 5 Vezetési feladatokat ellátók... 5 Osztályfőnökök... 5 Szaktanárok... 6 Tanítók... 7 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolába, Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók... 7 Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok... 7 Tanítási órákon kívüli rendszeres programok... 8 Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára... 8 Szakkörök, tehetségkörök... 9 Sportkörök... 9 Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Éves pontgyűjtő akciók A tanév programja

3 A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Johann Wolfgang von Goethe) A Klauzál Gábor Általános Iskola 2013/2014-es tanévének munkaterve az alábbiak alapján készült: Nemzeti Köznevelési Törvény Iskolai alapdokumentumok Szakmai és pedagógiai munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás iskoláiban című projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Nyitott kapcsolatok bázisintézményi projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Hód-Talentum projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Tehetséggondozás a Hódmezővásárhelyi Kistérségben c, projekt zárása és fenntartása A TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt megvalósítása, zárása és fenntartása A TÁMOP Referencia intézményi felkészülés a Nádor Utcai Tagintézményben projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Együtt a XXI. századi iskolákért projekt fenntarthatóságának vállalásai Határtalanul Program - Vajdasági kalandozások munkaterve Határtalanul! a Vajdasági kalandok folytatódnak program munkaterve Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében című projekt munkaterve Felzárkóztatás nevelési oktatási programelemek iskolai kipróbálása, valamint Alsó tagozatos egész napos iskolai projekt kidolgozása A tanév fő feladatai: Elsődleges feladataink: A köznevelési törvényben meghatározott új feladatok bevezetése az intézmény mindennapi életébe. Felkészülés a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítésre. A gyakornokok bevezetése az oktató-nevelő munkába. Az egész napos iskola feltételeinek megteremtése, a tanulók számára 16 óráig tartalmas programok szervezése. A mindennapos testnevelés programjának megvalósítása. Az egyéni bánásmódot igénylő, azaz a tehetséges és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. Referencia intézményi feladatok megvalósítása (jó gyakorlatok aktualizálása), a minősítési eljárás harmadik lépcsőfokának lebonyolítása Bázisintézményi feladatok ellátása, szakmai műhelyek, hospitációk szervezése. Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében főiskolai hallgatók Általános pedagógiai gyakorlatát biztosítjuk. Bekapcsolódunk a diagnosztikus vizsgálati rendszerhez kapcsolódó on-line mérések 3

4 kipróbálásába. Szociális problémamegoldó gondolkodás területén mérésen alapuló fejlesztőprogramok megvalósítását hajtjuk végre. A 2014/2015-ös tanév első osztályainak beindításához szükséges feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és differenciált fejlesztése, integrált oktatása. Az Egészséges Vásárhely Program általános iskolai programrészének megvalósítása. Az iskola hagyományainak ápolása, a diákélet megszervezése. Pályázati programok fenntartása. A természettudományos oktatás, nevelés erősítése. Általános feladataink, célkitűzéseink: Az intézményi IPR menedzsment a települési menedzsment munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A munkaközösségek, munkacsoportok összehangoltan, tervszerűen működnek, bekapcsolódnak a városi munkaközösségek munkájába Az összevont intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét és Minőségirányítási programját valósítjuk meg mindennapi munkánk során. Kiemelten kezeljük az iskola és az körzeti óvoda együttműködését. A hálózati tanulás megvalósítása érdekében szakmai műhelyeket szervezünk. Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Kiemelt feladatunk a tehetségek felkarolása, a gyengébben teljesítők felzárkóztatása. Fellépünk az agresszív magatartással szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségközpontú nevelésre. Tudatosan, megtervezetten készülünk az OKÉV mérés eredményeinek szinten tartására, javítására. Belső mérési rendszert működtetünk. Az esélyegyenlőség jegyében folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztéseit, szabadidős programok szervezését. Pályázunk a Macika-Útravaló ösztöndíj programra. Támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók Motivációs Ösztöndíjprogramban való részvételét. Megvalósítjuk drogprevenciós programunkat. Rendszeresen tartunk diák-fogadóórát és kamasz-panaszt. Kihasználjuk az iskolai könyvtár összes szolgáltatását. A sport adta lehetőséget személyiség formálásra, kitartásra és sikerélményhez jutásra használjunk. A mindennapos testnevelés keretében 3. évfolyamon a vívásoktatás, az összes évfolyamon pedig az úszásoktatást valósítjuk meg. Az erdei iskola keretében környezetvédelmi nevelést folytatunk. A hagyományőrzés, a közösséggé formálódás és a tehetséggondozás minden feltételének lehetőségét művészeti csoportjaink biztosítják - az énekkar, a rajzszakkör, drámaszakkör, az iskolarádió. Tehetséggondozó programok keretében versenyekre készítünk fel, versenyeket szervezünk és bonyolítunk le. Kapcsolatot tartunk a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, melynek keretében tűzzománc szakkör és zeneoktatás folyik iskolánkban. A DÖK a tanulók olyan fóruma, ahol érdekeiket képviselni tudják, és minden téren együtt tudnak működni a patronáló tanárral. Méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkre. 4

5 Közös programokat szervezünk a tagintézménnyel, a körzeti óvodával. Partnerintézményként részt veszünk a Gyulai József Természettudományos Műhely munkájában A nevelőtestület tagjai és megbízatásai Vezetési feladatokat ellátók Juhász Bucsai Ferencné megbízott igazgató matematika-kémia szakos tanár megbízott igazgatóhelyettes orosz-történelem szakos tanár szakvizsgázott pedagógus - közoktatási szakértő gyakorlatvezető mentortanár megbízott igazgatóhelyettes matematika-kémia szakos tanár szakvizsgázott pedagógus - mérés-értékelési szakértő Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök Szakpár, egyéb feladat Alsó tagozatos osztályok 1.a Makainé Vitális Mónika tanító, dráma spec.koll. Gabriella 1.b Szenti Helga tanító, informatika spec.koll. 2.a Pócs Andrea tanító 2.b Tatárné Kovács Marianna tanító, természetismeret spec.koll. ÖKO iskola program felelőse, gyakorlatvezető mentortanár 3.a Túriné Zsarkó Éva tanító, testnevelés spec.koll. 3.b Szűcs Anita tanító 3.c Miklós Szilvia tanító, rajz spec.koll. 4.a Horváthné Szalay Ella Ágnes tanító, ének-zene spec.koll. 4.b Ungor Edina Márta tanító, testnevelés spec.koll. ovi-suli munkaközösség vezető 4.c Bocskai Anita tanító, magyar nyelv és irodalom spec.koll, iskolai tankönyvfelelős, gyakorlatvezető mentortanár Felső tagozatos osztályok 5.a Szilágyiné Vincze Gyöngyvér rajz-történelem szakos tanár 5.b Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár ifjúságvédelmi felelős 5.c Baranyi Imre történelem- művelődésszervező szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár 6.a Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos tanár 6.b Hegedűs Ildikó biológia-testnevelés szakos tanár 6.c Horváth Tamás biológia-testnevelés szakos tanár 5

6 Szaktanárok munkavédelmi felelős mérési koordinátor 7.a Kovács Szabina magyar-könyvtár szakos tanár iskolai könyvtáros Határtalanul program felelőse 7.b Rácz Miklós számítástecnika-angol szakos tanár kapcsolattartó az informatikai csoporttal 7.c Tatár Sándorné ének-népművelés szakos tanár angol városi ének-zene munkaközösség vezetője 8.a Baricsa Enikő magyar-angol szakos tanár humán munkaközösség-vezető 8. b Szilágyiné Szabó Mónika biológia-rajz szakos tanár EVP munkaközösség-vezető Zöld Kapocs munkaközösség tagja 8. c Papp Enikő történelem-német szakos tanár DÖK-vezető tanár Név Szakpár Egyéb feladat Dezső Zsuzsanna angol-pedagógiai szakos tanár SzMK összekötő IKCS csoport vezetője Fetzer Gábor ének-zene szakos tanár gyakornok Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos IKCS csoport tagja tanár Gabrovits Péter testnevelés-földrajz szakos gyakornok tanár Kékesiné Palotás Mária magyar szakos tanár, könyvtáros tanító könyvtáros a Nádor Utcai Telephelyen Kis-Bicskei Róbert testnevelő szakos tanár Határtalanul Program felelőse Miklós Anikó tanító, fejlesztő pedagógus IPR menedzser, pályaválasztási felelős Szabóné Szanyi-Nagy Anna matematika-angol szakos gyakornok tanár Székely-Szabó Viktória technika-művelődésszervező rendőrségi kapcsolattartó szakos tanár Szvetnikné Tenkei Olga matematika-fizika szakos - tanár Ugrai Edina magyar szakos tanár tankönyvfelelős Zemkó Zoltán informatika szakos tanár gyakornok 6

7 Tanítók Név Speciális képesítés Egyéb feladat Bacsa Zsolt testnevelés Csikós Anna Mária ének-zene ovi-suli csoport vezetője Hegedűs Erika gyermektánc-oktató, gyakorlatvezető mentortanár fejlesztőpedagógus Horváth Bálintné magyar szakos tanár - Kertészné Szőke Katalin - - Kisné Nagy Mária technika - Kucsera Jánosné rajz - Nagyné Veneki Irén - - Pálné Molnár Csilla fejlesztőpedagógus - Sipos Mariann testnevelés - Vaits Zoltánné testnevelés - Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolába, Péczely Alapfokú Művészeti Iskolába és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók Név Feladat Heti óraszám Fetzer Gábor ének-zene oktatása, énekkar 5 óra Gregus Soványné Ódor Ilona fizika oktatása 3 óra Gregus Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 4 óra Liszt Székely-Szabó Viktória technika oktatása 5 óra Gregus Szilágyiné Vincze rajz oktatása, rajz szakkör 5 óra Gregus Gyöngyvér Zemkó Zoltán informatika oktatása 4 óra Liszt 5,5 óra Gregus Nádor Utcai Telephelyre ingázók Baricsa Enikő angol nyelv oktatása 3 óra Dezső Zsuzsanna angol nyelv oktatása 8 óra Papp Enikő német nyelv oktatása 4 óra Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 1 óra Tatár Sándorné angol nyelv oktatása 5 óra Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok Reál munkaközösség Humán munkaközösség EVP munkaközösség IPR munkaközösség (pályaorientációs munkacsoport, mérés-értékelési munkacsoport, óvoda-iskola átmenet munkacsoport, differenciáló munkacsoport) IKCS munkacsoport A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkatervük alapján dolgoznak, melyek az iskola munkatervének mellékletét képezik. 7

8 Munkánkat segíti: Iskolatitkárok: Molnárné Koncz Regina Kazimir Piroska Fülöpné Kovács Tünde Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Mucsi Zsuzsanna Iskolaorvos Dr. Sebők Mária Dr. Turai Krisztina Iskolai védőnő Ősziné Kiss Katalin Utazó gyógypedagógus Sztruhár Zsanett Wetzer Judit Kulcsár Katalin Gyógytestnevelő A tanév rendje A 2013/2014. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma 183. Első félév: 2014.január 17-ig tart. Az iskola január 24-ig értesíti a szülőket a tanulmányi előmenetelről. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 1. Szakmai műhely Szakmai műhely Szakmai műhely Nevelési értekezlet 5. DÖK nap Tanítási órákon kívüli rendszeres programok Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára Pálné Molnár Csilla és Hegedűs Erika fejlesztőpedagógusok vezetésével 8

9 Szakkörök, tehetségkörök Szakkör, tehetségkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Kézműves foglalkozás hétfő 15:00-16:00 Miklós Szilvia Dráma, irodalmi foglalkozás szerda 15:00-16:00 Makainé Vitális Mónika Mesefoglalkozás Kertészné Szőke Katalin Néptánc hétfő 15:00-16:00 Hegedűs Erika péntek 15:00-16:00 Papírfonás szerda 15:00-16:00 Horváthné Szalay Ágnes Játékos képességfejlesztés hétfő 15:00-16:00 Bocskai Anita tanulói laptoppal szerda 15:00-16:00 Papírmassé szakkör szerda 15:00-16:00 Szenti Helga Táblásjátékok kedd 15:00-16:00 Túriné Zsarkó Éva csütörtök 15:00-16:00 Újságíró szakkör szerda 15:00-16:00 Tatárné Kovács Marianna csütörtökök 15:00-16:00 Logisuli tehetségkör kedd 15:00-16:00 Horváthné Szalay Ágnes Atlétika tehetségkör péntek 13:00-14:00 Vaits Zoltánné Kis Matematikusok köre szerda 13:00-14:00 Makainé Vitális Mónika Magyar tehetségek Csikós Anna Ugrókötél kedd 13:00-14:00 Sipos Mariann Felső tagozat Énekkar csütörtök 15:00-16:00 Tatár Sándorné, Fetzer Gábor Német szakkör hétfő 15:00-16:00 Papp Enikő szerda 13:00-14:00 Iskolarádió csütörtök 15:00-16:00 Rácz Miklós Iskolaújság kedd 15:00-16:00 Szilágyiné Szabó Mónika Rajz szakkör csütörtök 14:15-16:15 Szilágyiné Szabó Mónika Kézműves szakkör kedd 14:45-16:15 Szilágyiné Vincze Gyöngyvér Elsősegély-nyújtási hétfő 15:00-16:00 Hegedűs Ildikó ismeretek Közlekedési ismeretek péntek 15:00-16:00 Székely-Szabó Viktória Informatika szakkör hétfő 15:00-16:00 Zemkó Zoltán Kis történészek köre kedd 15:00-16:00 Papp Enikő Drámaszakkör csütörtök 15:00-16:00 Makiné Vitális Mónika Angol tehetségkör kedd 15:00-16:00 Dezső Zsuzsanna Sportkörök Sportkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Labdajáték 1. kedd 13:00-13:45 1.o Bacsa Zsolt szerda 14:00-14:45 2.o csütörtök 15:00-15:45 4.o Labdajáték 2. kedd 14:00-14:45 1.o Sipos Mariann szerda 15:00-15:45 2.o 9

10 csütörtök 14:00-14:45 4.o Atlétika Kedd 15:00-15:45 1.o szerda 13:00-13:45 2.o csütörtök 13:00-13:45 3.o Felső tagozat Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Atlétika 5-6. évfolyam fiú-lány hétfő 15:00-16: évfolyam fiú-lány csütörtök 15:00-16: évfolyam fiú péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány szerda 13:00-14: osztály fiú-lány kedd 15:00-16:00 Vaits Zoltánné Horváth Tamás Bacsa Zsolt Kis-Bicskei Róbert Hegedűs Ildikó Zenés akrobatika szerda 15:00-16:00 Gabrovits Péter Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Foglalkozásokat vezetik: Soványné Ódor Ilona, Szvetnikné Tenkei Olga, Szabóné Szanyi Nagy Anna, Baricsa Enikő, Gabnai Jánosné, Horváth Bálintné, Kékeiné Palotás Mária, Kovács Szabina, Ugrai Edina Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülőkkel való kapcsolattartás: alsó tagozat: szeptember szülői értekezlet, november nyílt tanítási órák, január szülői értekezlet, március szülői értekezlet, nyílt nap, május szülői értekezlet felső tagozat: szeptember szülői értekezlet, novemberben szülők hete, január fogadóóra, február szülői értekezlet, március nyílt tanítási napok, április szülők hete, május szülői értekezlet. November, február, május hónapban tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók három havi szöveges értékelését. Értekezletek: alsó tagozat: minden hónap első keddje felső tagozat:minden hónap első hétfője SZMK ülés: negyedévente rendszeres ülések DÖK ülés: kéthetente péntek Iskolaszék: alkalomszerűen Intézményi Tanács: havonta egy alkalom Éves pontgyűjtő akciók Szuper-ökoosztály verseny Papp Enikő 10

11 A tanév programja Augusztus Időpont Esemény Felelős 21. Tanévindító megbeszélés Juhász- 22. TÁMOP Konferencia Bucsai Ferencné Pedagógus továbbképzés Patócs Anikó Munkaközösségek alakuló megbeszélései Baricsa Enikő, Bucsai Ferencné, Miklós Anikó,, Szilágyiné Szabó Mónika, Ungor Edina Süni tábor Szenti Helga, Hegedűs Erika, Makainé Vitális Mónika, Kertésznéé Szőke Katalin 27. SZMK ülés Dezső Zsuzsanna 28. Intézményi Tanács ülése 28. Javítóvizsga 29. Tanévnyitó értekezlet Juhász-, Bucsai Ferencné 29. Ovisuli nulladik évfolyama a Bogyó és Babóca Csikós Anna, Sulyok Ágnes csoport megkezdi éves munkáját 31. Tanévnyitó Juhász- Szeptember 2. Tankönyvárusítás Bocskai Anita, Kékesiné Palotás Mária, Kovács Szabina, Ugrai Edina 2. Munka és balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Horváth Tamás 2. Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára osztálytanítók 2-4. Tanulás-tanulás modul megvalósítása 4-7. osztályfőnökök évfolyamon és a Pályaorientációs modul megvalósítása 8. évfolyamon 2-7. Szülői értekezletek 2-8. évfolyamok számára Juhász, Bucsai Ferencné osztályfőnökök DÖK-ülés Papp Enikő 4. Elemi számolási készség felmérése 3-8. évfolyamon Bocskai Anita, Rácz Jánosné 4. Kis dinnyék délutánja Gabnai Jánosné és Gabrovits Péter Szakkörök, munkacsoportok megalakulása csoportvezetők Folyamatos Részvétel a városi munkaközösségi Munkaközösség-vezetők megbeszéléseken 9. Negyedéves tématervek leadása Munkaközösség-vezetők 17. Kis történészek tehetségkör kirándulása Szegedre Papp Enikő 11

12 17. alsó tagozatos munkaközösség megbeszélése Bucsai Ferencné 20. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a kompetencia mérés eredményeire alapozva 27. Autómentes Nap Szilágyiné Szabó Mónika, Horváth Tamás Fizikai állapotfelmérés testnevelő tanárok 27. Nagy Sportágválasztó Horváth Tamás, Hegedűs Ildikó, Bacsa Zsolt Pályaorientációs továbbképzés (10 fő) 30-ig Bemeneti kompetenciamérések DIFER-mérés Juhász Egyéni fejlesztési tervek készítése 30 Magyar népmese napja Baricsa Enikő 30. Papírgyűjtés Papp Enikő 30. Bűnmegelőzési program a TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt keretében Patócs Anikó, Székely- Szabó Viktória Október 1. Zenei világnap Tatár Sándorné, Csikós Anna 1. Fejlesztési tervek elkészítése (OKM-hez munkaközösség-vezetők kapcsolódóan) 1. OFI pályázat szakmai megbeszélése Juhász- 1. ÖKO-picula projekt elindítása Szilágyiné Szabó Mónika 2. INFO felső tagozat Juhász- 4. Papírgyűjtés az alsóban Tatárné Kovács Marianna 4. Aradi Vértanúk Napja megemlékezés Baranyi Imre évfolyam végén megtartandó vizsga témaköreinek meghatározása és közzététele humán és reál munkaközösség vezetői Erdei iskolai program Mártély Szilágyiné Szabó Mónika Testvériskolai találkozó, Zentai diákok Kis-Bicskei Róbert meghívása 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére Baricsa Enikő, Kékesiné Palotás Mária, Tatár Sándorné 23. Részvétel a városi megemlékezésen Baricsa Enikő, Szilágyiné Szabó Mónika, Papp Enikő Projekt hét Tatárné Kovás Marianna, Gabnai Jánosné városi munkaterv Ismerd meg Vásárhelyt programon való Baranyi Imre alapján részvétel 25. Tök-ÖKO-nap Ungor Edina, Tatárné Kovács Marianna folyamatos Mesevetélkedő Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla folyamatos BFMK-ban drámafoglalkozások, Őszi Tárlat Kovács Szabina versenynaptár alapján megtekintése Platán Kupa városi matematika verseny Szvetnikné Tenkei Olga 12

13 folyamatos interaktív vetélkedőben való részvétel Szilágyiné SzabóMónika folyamatos Környezeti Nonprofit Információs Központ Szilágyiné Szabó Mónika programjaiban való részvétel folyamatos Madarász programok megrendezése, Szilágyiné Szabó Mónika madárgyűrűzés folyamatos labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt November folyamatos Pályaorientációs programok indulása Intézményi Tanács tagjai, Tatár Sándorné pedagógus 4-5. INFO alsó és felső tagozaton Bucsai Ferencné, Juhász- Projekt terv szerint Versenynaptár szerint versenynaptár szerint OFI egésznapos iskola projekthez kapcsolódó továbbképzés Budapesten Kistérségi szavalóverseny felső tagozat Mesemondó verseny iskolai fordulója mesemondó Baricsa Enikő Makainé Vitális Mónika, Csikós Anna Bemutató órák a szülőknek az alsó tagozaton Bucsai Ferencné program szerint TÁMOP projekt Jó gyakorlat vásárlása Miklós Anikó 18. Szakmai nap Juhász- Idősek Napja az Újvárosi és a Szabadság Olvasókörben Gabnai Jánosné, Kisné Nagy Mária havi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel Miklós Anikó és Pálné Molnár Csilla, mentorok Szülők hete a felső tagozaton 30. Negyedéves tanmenetek leadási határideje Munkaközösség-vezetők 30. A szülők írásbeli tájékoztatása a gyenge Osztályfőnökök tanulmányi eredményekről 30. Műveleti sebesség mérése alsó tagozaton Nagyné Venkei Irén folyamatos matematika levelezőverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna folyamatos Labdarúgó házi bajnokság Bacsa Zsolt December 2. laptopos délután az óvodásoknak Bocskai Anita 2-3. INFO alsó, felső Bucsai Ferencné, Juhász- 5. Szépírási verseny Szűcs Anita, Túriné Zsrkó Éva folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 6. Mikulás buli a DÖk szervezésében Papp Enikő 6. Mikulás, ajándékműsor az óvónőktől Bucsai Ferencné 10. Kistérségi Szépírási verseny Kucsera Jánosné, Tatárné Kovács Marianna városi versenynaptár szerint Mesevetélkedő I. iskolai forduló A várakozás öröme adventi készülődés Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla Gabnai Jánosné, Dezső 13

14 Zsuzsanna, Horváthné Szalay Ágnes Egészségprojekt Tatárné Kovács Marianna 22. Karácsonyi műsor a Református Újtemplomban 5. osztály, Tatár Sándorné folyamatos Egésznapos iskolai pályázat megvalósítása, modulok írása Papp Enikő, Tatár Sándorné, Pálné Molnár Csilla, Ungor Edina Január 6-7. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- városi versenyhez Mesevetélkedő II. forduló Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla folyamatos Félévi mérések Matematika és magyar szakos pedagógusok 15. Pályaválasztási szülői értekezlet Miklós Anikó Osztályozó értekezlet a féléves tanulmányi munka értékelése Bucsai Ferencné, Juhász Folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 15. Beszámoló az első félév munkájáról önértékelés Baricsa Enikő humán munkaközösség 22. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kovács Szabina, Kékesiné Palotás Mária 24. Félévi értesítők kiosztása Juhász, osztályfőnökök Szülői értekezlet Bucsai Ferencné 29. Szép magyar beszéd vetélkedő Baricsa Enikő Nyitott kapuk ovisnap - nyílt órák a szülőknek, Bucsai Ferencné gyerekeknek Játékos sportvetélkedő Bacsa Zsolt, Vaits Zoltánné Angol tesztverseny Dezső Zsuzsanna versenynaptárhoz folyamatos Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség-vezetők folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 31. Tankönyvtámogatáshoz igényfelmérés Ugrai Edina 31. Félévi értekezlet Juhász- 31. Félévi kompetencia alapú mérések munkaközösség-vezetők folyamatos Egésznapos iskolai pályázat megvalósítása, modulok írása Február 12. Szülői értekezlet, háromhavi szöveges értékelés felső tagozaton folyamatos Kamaszkori panaszaink Drogprevenciós Papp Enikő, Tatár Sándorné, Pálné Molnár Csilla, Ungor Edina, Miklós Anikó, Osztályfőnökök Életvezetési ismeretek munkacsoport program (5-5 osztályfőnöki óra) 28. Farsang felső tagozat Papp Enikő 21. Farsang alsó tagozat Ungor Edina 14

15 15. Negyedéves tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők Folyamatos A 8. osztályok pályaválasztásának lebonyolítása Miklós Anikó, osztályfőnökök Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny Kovács Szabina versenynaptár felső tagozat Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Gabnai Jánosné versenynaptár Versenynaptár alapján Zrínyi Ilona matematika verseny Horváthné Szalay Ágnes, Versenynaptár Mesevetélkedő Hegedűs Erika, Pálné alapján Molnár Csilla Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a Pálné Molnár Csilla szülőkkel alsó tagozat beiskolázási szülői értekezlet az óvodás Bucsai Ferencné szülőknek folyamatos terematlétika városi bajnokság Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné folyamatos Egésznapos iskola pályázat megvalósítása modulok kipróbálása Bucsai Ferencné, Juhász- Március 3-4. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- 12. Gergely-járás Szenti Helga Kazinczy Szépkiejtési Verseny alsó tagozat Kisné Nagy Mária, Török versenyhez versenyhez Mezei futóverseny labdarúgó bajnokság Adél Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Bacsa Zsolt 14. Megemlékezés az es forradalomról Kovács Szabina, Ugrai Edina 14. Fáklyás felvonulás és koszorúzás a Széchenyi Bucsai Ferencné szobornál (17:30) Szülők hete alsó tagozat Bucsai Ferencné 15. Részvétel a városi ünnepségen 7. osztály Kovács Szabina, Rácz Miklós, Tatár Sándorné versenyhez versenyhez Versmondó verseny alsó tagozat Petőfi szavalóverseny Petőfi rajzpályázat Pócs Andrea, Kertészné Szőke Katalin Magyar szakos tanárok Szilágyiné Szabó Mónika, Szilágyiné Vincze Gyöngyvér 12. Mondd ki szépen! angol szépkiejtési verseny Dezső Zsuzsanna Nyílt nap bemutató órák nagycsoportos Bucsai Ferencné szülőknek 19. Balladamondó verseny Gabnai Jánosné 15

16 22. Víz világnapja Hegedűs Ildikó 26. Kistérségi történelem verseny Baranyi Imre, Bucsai Ferencné Papp Enikő versenynaptár szerint versenynaptár szerint folyamatos matematika verseny népdaléneklési verseny helyesírási verseny tankönyvrendelés Egésznapos iskola pályázat megvalósítása modulok kipróbálása Nagyné Venkei Irén, Miklós Szilvia Tatár Sándorné Bocskai Anita, Szenti Helga Bocskai Anita, Ugrai Edina Bucsai Ferencné, Juhász- Április 7-8. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- 4,. 11. Népi játékok találkozója Bucsai Ferencné, Ungor Edina Szülők hete Költészet napja megemlékezés Kovács Szabina Szakmai műhely Részvétel az Éneklő ifjúság városi Tatár Sándorné versenyhez versenyhez versenyhez versenynaptár alapján kórustalálkozón Kazinczy szép kiejtési verseny Ismerd meg Franciaországot - vetélkedő Francia nyelvű szavalóverseny atlétika verseny matematika verseny Magyar tanárok Gabnai Jánosné Gabnai Jánosné Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Népi hagyományok, népszokások - témahét Horváthné Szalay Ágnes, Bocskai Anita 25. Madarak és Fák Napja vetélkedő Ungor Edina 30. A szülők tájékoztatása a tanulmányi eredményekről Országos Kompetenciamérések elemzése, intézkedési terv Eredmény megküldése alapján Osztályfőnökök Juhász 30. Műveleti sebesség mérése 3-8. évfolyam 30. Pillekő projekt Tatárné Kovács Marianna 30. labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt 30 Előkészítő foglalkozás Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert 16

17 Május 6. INFO Bucsai Ferencné, Juhász Anyák napi szülői értekezletek osztályfőnökök Anyák napi műsor az Újvárosi és Szabadság Olvasókörökben Kisné Nagy Mária, Gabnai Jánosné 5-9. Erdei iskola Mártély Tatár Sándorné Anyák napi megemlékezés a Szabadság Olvasókörben 5-9. Határtalanul program Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert versenyhez Értékelő foglalkozás atlétikai bajnokság Dezső Zsuzsanna, Gabnai Jánosné Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert Horváth Tamás Hegedűs Ildikó 13. Májusi zsongás Dezső Zsuzsanna, Gabnai Jánosné Fizikai állapotmérés Testnevelők munkaterv alapján 28. OKÉV mérés Horváth Tamás, Bocskai Anita Pálné Molnár Csilla, Miklós Anikó Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel 30. Értesítés a gyenge tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Kimeneti mérés 5. és 7. évfolyam részére szaktanárok Június 3. INFO Bucsai Ferencné, Juhász évfolyamosok vizsgája szaktanárok Úszógála Kis-Bicskei Róbert Osztálynapok Osztályfőnökök 11. Osztályozó értekezlet felső tagozat Juhász 12. Bankett 7-8. osztályfőnökök o búcsúja az alsó tagozattól Bucsai Ferencné 14. Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 13. DÖKNAP, benne Diákközgyűlés Papp Enikő 19. Tanévzáró igazgató munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők 26. Évzáró értekezlet igazgató Hódmezővásárhely, szeptember 16. Juhász- 17

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a 2013. augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Bátai Hunyadi János Általános Iskola Báta, Fő u. 174. Munkaterv 2013/2014. tanév Készítette:Benedekné Stürmer Anna igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2013.09. 05.-én. 2 I. Jogszabályi

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben