M U N K A T E R V /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4."

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: Tel./Fax: 62/ , honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A T E R V / Készítette: Juhász- 1

2 Tartalomjegyzék A tanév fő feladatai:... 3 Elsődleges feladataink:... 3 Általános feladataink, célkitűzéseink:... 4 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai... 5 Vezetési feladatokat ellátók... 5 Osztályfőnökök... 5 Szaktanárok... 6 Tanítók... 7 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolába, Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók... 7 Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok... 7 Tanítási órákon kívüli rendszeres programok... 8 Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára... 8 Szakkörök, tehetségkörök... 9 Sportkörök... 9 Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Éves pontgyűjtő akciók A tanév programja

3 A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Johann Wolfgang von Goethe) A Klauzál Gábor Általános Iskola 2013/2014-es tanévének munkaterve az alábbiak alapján készült: Nemzeti Köznevelési Törvény Iskolai alapdokumentumok Szakmai és pedagógiai munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás iskoláiban című projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Nyitott kapcsolatok bázisintézményi projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Hód-Talentum projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Tehetséggondozás a Hódmezővásárhelyi Kistérségben c, projekt zárása és fenntartása A TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt megvalósítása, zárása és fenntartása A TÁMOP Referencia intézményi felkészülés a Nádor Utcai Tagintézményben projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Együtt a XXI. századi iskolákért projekt fenntarthatóságának vállalásai Határtalanul Program - Vajdasági kalandozások munkaterve Határtalanul! a Vajdasági kalandok folytatódnak program munkaterve Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében című projekt munkaterve Felzárkóztatás nevelési oktatási programelemek iskolai kipróbálása, valamint Alsó tagozatos egész napos iskolai projekt kidolgozása A tanév fő feladatai: Elsődleges feladataink: A köznevelési törvényben meghatározott új feladatok bevezetése az intézmény mindennapi életébe. Felkészülés a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítésre. A gyakornokok bevezetése az oktató-nevelő munkába. Az egész napos iskola feltételeinek megteremtése, a tanulók számára 16 óráig tartalmas programok szervezése. A mindennapos testnevelés programjának megvalósítása. Az egyéni bánásmódot igénylő, azaz a tehetséges és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. Referencia intézményi feladatok megvalósítása (jó gyakorlatok aktualizálása), a minősítési eljárás harmadik lépcsőfokának lebonyolítása Bázisintézményi feladatok ellátása, szakmai műhelyek, hospitációk szervezése. Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében főiskolai hallgatók Általános pedagógiai gyakorlatát biztosítjuk. Bekapcsolódunk a diagnosztikus vizsgálati rendszerhez kapcsolódó on-line mérések 3

4 kipróbálásába. Szociális problémamegoldó gondolkodás területén mérésen alapuló fejlesztőprogramok megvalósítását hajtjuk végre. A 2014/2015-ös tanév első osztályainak beindításához szükséges feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és differenciált fejlesztése, integrált oktatása. Az Egészséges Vásárhely Program általános iskolai programrészének megvalósítása. Az iskola hagyományainak ápolása, a diákélet megszervezése. Pályázati programok fenntartása. A természettudományos oktatás, nevelés erősítése. Általános feladataink, célkitűzéseink: Az intézményi IPR menedzsment a települési menedzsment munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A munkaközösségek, munkacsoportok összehangoltan, tervszerűen működnek, bekapcsolódnak a városi munkaközösségek munkájába Az összevont intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét és Minőségirányítási programját valósítjuk meg mindennapi munkánk során. Kiemelten kezeljük az iskola és az körzeti óvoda együttműködését. A hálózati tanulás megvalósítása érdekében szakmai műhelyeket szervezünk. Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Kiemelt feladatunk a tehetségek felkarolása, a gyengébben teljesítők felzárkóztatása. Fellépünk az agresszív magatartással szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségközpontú nevelésre. Tudatosan, megtervezetten készülünk az OKÉV mérés eredményeinek szinten tartására, javítására. Belső mérési rendszert működtetünk. Az esélyegyenlőség jegyében folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztéseit, szabadidős programok szervezését. Pályázunk a Macika-Útravaló ösztöndíj programra. Támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók Motivációs Ösztöndíjprogramban való részvételét. Megvalósítjuk drogprevenciós programunkat. Rendszeresen tartunk diák-fogadóórát és kamasz-panaszt. Kihasználjuk az iskolai könyvtár összes szolgáltatását. A sport adta lehetőséget személyiség formálásra, kitartásra és sikerélményhez jutásra használjunk. A mindennapos testnevelés keretében 3. évfolyamon a vívásoktatás, az összes évfolyamon pedig az úszásoktatást valósítjuk meg. Az erdei iskola keretében környezetvédelmi nevelést folytatunk. A hagyományőrzés, a közösséggé formálódás és a tehetséggondozás minden feltételének lehetőségét művészeti csoportjaink biztosítják - az énekkar, a rajzszakkör, drámaszakkör, az iskolarádió. Tehetséggondozó programok keretében versenyekre készítünk fel, versenyeket szervezünk és bonyolítunk le. Kapcsolatot tartunk a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, melynek keretében tűzzománc szakkör és zeneoktatás folyik iskolánkban. A DÖK a tanulók olyan fóruma, ahol érdekeiket képviselni tudják, és minden téren együtt tudnak működni a patronáló tanárral. Méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkre. 4

5 Közös programokat szervezünk a tagintézménnyel, a körzeti óvodával. Partnerintézményként részt veszünk a Gyulai József Természettudományos Műhely munkájában A nevelőtestület tagjai és megbízatásai Vezetési feladatokat ellátók Juhász Bucsai Ferencné megbízott igazgató matematika-kémia szakos tanár megbízott igazgatóhelyettes orosz-történelem szakos tanár szakvizsgázott pedagógus - közoktatási szakértő gyakorlatvezető mentortanár megbízott igazgatóhelyettes matematika-kémia szakos tanár szakvizsgázott pedagógus - mérés-értékelési szakértő Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök Szakpár, egyéb feladat Alsó tagozatos osztályok 1.a Makainé Vitális Mónika tanító, dráma spec.koll. Gabriella 1.b Szenti Helga tanító, informatika spec.koll. 2.a Pócs Andrea tanító 2.b Tatárné Kovács Marianna tanító, természetismeret spec.koll. ÖKO iskola program felelőse, gyakorlatvezető mentortanár 3.a Túriné Zsarkó Éva tanító, testnevelés spec.koll. 3.b Szűcs Anita tanító 3.c Miklós Szilvia tanító, rajz spec.koll. 4.a Horváthné Szalay Ella Ágnes tanító, ének-zene spec.koll. 4.b Ungor Edina Márta tanító, testnevelés spec.koll. ovi-suli munkaközösség vezető 4.c Bocskai Anita tanító, magyar nyelv és irodalom spec.koll, iskolai tankönyvfelelős, gyakorlatvezető mentortanár Felső tagozatos osztályok 5.a Szilágyiné Vincze Gyöngyvér rajz-történelem szakos tanár 5.b Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár ifjúságvédelmi felelős 5.c Baranyi Imre történelem- művelődésszervező szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár 6.a Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos tanár 6.b Hegedűs Ildikó biológia-testnevelés szakos tanár 6.c Horváth Tamás biológia-testnevelés szakos tanár 5

6 Szaktanárok munkavédelmi felelős mérési koordinátor 7.a Kovács Szabina magyar-könyvtár szakos tanár iskolai könyvtáros Határtalanul program felelőse 7.b Rácz Miklós számítástecnika-angol szakos tanár kapcsolattartó az informatikai csoporttal 7.c Tatár Sándorné ének-népművelés szakos tanár angol városi ének-zene munkaközösség vezetője 8.a Baricsa Enikő magyar-angol szakos tanár humán munkaközösség-vezető 8. b Szilágyiné Szabó Mónika biológia-rajz szakos tanár EVP munkaközösség-vezető Zöld Kapocs munkaközösség tagja 8. c Papp Enikő történelem-német szakos tanár DÖK-vezető tanár Név Szakpár Egyéb feladat Dezső Zsuzsanna angol-pedagógiai szakos tanár SzMK összekötő IKCS csoport vezetője Fetzer Gábor ének-zene szakos tanár gyakornok Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos IKCS csoport tagja tanár Gabrovits Péter testnevelés-földrajz szakos gyakornok tanár Kékesiné Palotás Mária magyar szakos tanár, könyvtáros tanító könyvtáros a Nádor Utcai Telephelyen Kis-Bicskei Róbert testnevelő szakos tanár Határtalanul Program felelőse Miklós Anikó tanító, fejlesztő pedagógus IPR menedzser, pályaválasztási felelős Szabóné Szanyi-Nagy Anna matematika-angol szakos gyakornok tanár Székely-Szabó Viktória technika-művelődésszervező rendőrségi kapcsolattartó szakos tanár Szvetnikné Tenkei Olga matematika-fizika szakos - tanár Ugrai Edina magyar szakos tanár tankönyvfelelős Zemkó Zoltán informatika szakos tanár gyakornok 6

7 Tanítók Név Speciális képesítés Egyéb feladat Bacsa Zsolt testnevelés Csikós Anna Mária ének-zene ovi-suli csoport vezetője Hegedűs Erika gyermektánc-oktató, gyakorlatvezető mentortanár fejlesztőpedagógus Horváth Bálintné magyar szakos tanár - Kertészné Szőke Katalin - - Kisné Nagy Mária technika - Kucsera Jánosné rajz - Nagyné Veneki Irén - - Pálné Molnár Csilla fejlesztőpedagógus - Sipos Mariann testnevelés - Vaits Zoltánné testnevelés - Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolába, Péczely Alapfokú Művészeti Iskolába és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók Név Feladat Heti óraszám Fetzer Gábor ének-zene oktatása, énekkar 5 óra Gregus Soványné Ódor Ilona fizika oktatása 3 óra Gregus Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 4 óra Liszt Székely-Szabó Viktória technika oktatása 5 óra Gregus Szilágyiné Vincze rajz oktatása, rajz szakkör 5 óra Gregus Gyöngyvér Zemkó Zoltán informatika oktatása 4 óra Liszt 5,5 óra Gregus Nádor Utcai Telephelyre ingázók Baricsa Enikő angol nyelv oktatása 3 óra Dezső Zsuzsanna angol nyelv oktatása 8 óra Papp Enikő német nyelv oktatása 4 óra Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 1 óra Tatár Sándorné angol nyelv oktatása 5 óra Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok Reál munkaközösség Humán munkaközösség EVP munkaközösség IPR munkaközösség (pályaorientációs munkacsoport, mérés-értékelési munkacsoport, óvoda-iskola átmenet munkacsoport, differenciáló munkacsoport) IKCS munkacsoport A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkatervük alapján dolgoznak, melyek az iskola munkatervének mellékletét képezik. 7

8 Munkánkat segíti: Iskolatitkárok: Molnárné Koncz Regina Kazimir Piroska Fülöpné Kovács Tünde Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Mucsi Zsuzsanna Iskolaorvos Dr. Sebők Mária Dr. Turai Krisztina Iskolai védőnő Ősziné Kiss Katalin Utazó gyógypedagógus Sztruhár Zsanett Wetzer Judit Kulcsár Katalin Gyógytestnevelő A tanév rendje A 2013/2014. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma 183. Első félév: 2014.január 17-ig tart. Az iskola január 24-ig értesíti a szülőket a tanulmányi előmenetelről. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 1. Szakmai műhely Szakmai műhely Szakmai műhely Nevelési értekezlet 5. DÖK nap Tanítási órákon kívüli rendszeres programok Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára Pálné Molnár Csilla és Hegedűs Erika fejlesztőpedagógusok vezetésével 8

9 Szakkörök, tehetségkörök Szakkör, tehetségkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Kézműves foglalkozás hétfő 15:00-16:00 Miklós Szilvia Dráma, irodalmi foglalkozás szerda 15:00-16:00 Makainé Vitális Mónika Mesefoglalkozás Kertészné Szőke Katalin Néptánc hétfő 15:00-16:00 Hegedűs Erika péntek 15:00-16:00 Papírfonás szerda 15:00-16:00 Horváthné Szalay Ágnes Játékos képességfejlesztés hétfő 15:00-16:00 Bocskai Anita tanulói laptoppal szerda 15:00-16:00 Papírmassé szakkör szerda 15:00-16:00 Szenti Helga Táblásjátékok kedd 15:00-16:00 Túriné Zsarkó Éva csütörtök 15:00-16:00 Újságíró szakkör szerda 15:00-16:00 Tatárné Kovács Marianna csütörtökök 15:00-16:00 Logisuli tehetségkör kedd 15:00-16:00 Horváthné Szalay Ágnes Atlétika tehetségkör péntek 13:00-14:00 Vaits Zoltánné Kis Matematikusok köre szerda 13:00-14:00 Makainé Vitális Mónika Magyar tehetségek Csikós Anna Ugrókötél kedd 13:00-14:00 Sipos Mariann Felső tagozat Énekkar csütörtök 15:00-16:00 Tatár Sándorné, Fetzer Gábor Német szakkör hétfő 15:00-16:00 Papp Enikő szerda 13:00-14:00 Iskolarádió csütörtök 15:00-16:00 Rácz Miklós Iskolaújság kedd 15:00-16:00 Szilágyiné Szabó Mónika Rajz szakkör csütörtök 14:15-16:15 Szilágyiné Szabó Mónika Kézműves szakkör kedd 14:45-16:15 Szilágyiné Vincze Gyöngyvér Elsősegély-nyújtási hétfő 15:00-16:00 Hegedűs Ildikó ismeretek Közlekedési ismeretek péntek 15:00-16:00 Székely-Szabó Viktória Informatika szakkör hétfő 15:00-16:00 Zemkó Zoltán Kis történészek köre kedd 15:00-16:00 Papp Enikő Drámaszakkör csütörtök 15:00-16:00 Makiné Vitális Mónika Angol tehetségkör kedd 15:00-16:00 Dezső Zsuzsanna Sportkörök Sportkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Labdajáték 1. kedd 13:00-13:45 1.o Bacsa Zsolt szerda 14:00-14:45 2.o csütörtök 15:00-15:45 4.o Labdajáték 2. kedd 14:00-14:45 1.o Sipos Mariann szerda 15:00-15:45 2.o 9

10 csütörtök 14:00-14:45 4.o Atlétika Kedd 15:00-15:45 1.o szerda 13:00-13:45 2.o csütörtök 13:00-13:45 3.o Felső tagozat Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Atlétika 5-6. évfolyam fiú-lány hétfő 15:00-16: évfolyam fiú-lány csütörtök 15:00-16: évfolyam fiú péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány szerda 13:00-14: osztály fiú-lány kedd 15:00-16:00 Vaits Zoltánné Horváth Tamás Bacsa Zsolt Kis-Bicskei Róbert Hegedűs Ildikó Zenés akrobatika szerda 15:00-16:00 Gabrovits Péter Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Foglalkozásokat vezetik: Soványné Ódor Ilona, Szvetnikné Tenkei Olga, Szabóné Szanyi Nagy Anna, Baricsa Enikő, Gabnai Jánosné, Horváth Bálintné, Kékeiné Palotás Mária, Kovács Szabina, Ugrai Edina Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülőkkel való kapcsolattartás: alsó tagozat: szeptember szülői értekezlet, november nyílt tanítási órák, január szülői értekezlet, március szülői értekezlet, nyílt nap, május szülői értekezlet felső tagozat: szeptember szülői értekezlet, novemberben szülők hete, január fogadóóra, február szülői értekezlet, március nyílt tanítási napok, április szülők hete, május szülői értekezlet. November, február, május hónapban tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók három havi szöveges értékelését. Értekezletek: alsó tagozat: minden hónap első keddje felső tagozat:minden hónap első hétfője SZMK ülés: negyedévente rendszeres ülések DÖK ülés: kéthetente péntek Iskolaszék: alkalomszerűen Intézményi Tanács: havonta egy alkalom Éves pontgyűjtő akciók Szuper-ökoosztály verseny Papp Enikő 10

11 A tanév programja Augusztus Időpont Esemény Felelős 21. Tanévindító megbeszélés Juhász- 22. TÁMOP Konferencia Bucsai Ferencné Pedagógus továbbképzés Patócs Anikó Munkaközösségek alakuló megbeszélései Baricsa Enikő, Bucsai Ferencné, Miklós Anikó,, Szilágyiné Szabó Mónika, Ungor Edina Süni tábor Szenti Helga, Hegedűs Erika, Makainé Vitális Mónika, Kertésznéé Szőke Katalin 27. SZMK ülés Dezső Zsuzsanna 28. Intézményi Tanács ülése 28. Javítóvizsga 29. Tanévnyitó értekezlet Juhász-, Bucsai Ferencné 29. Ovisuli nulladik évfolyama a Bogyó és Babóca Csikós Anna, Sulyok Ágnes csoport megkezdi éves munkáját 31. Tanévnyitó Juhász- Szeptember 2. Tankönyvárusítás Bocskai Anita, Kékesiné Palotás Mária, Kovács Szabina, Ugrai Edina 2. Munka és balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Horváth Tamás 2. Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára osztálytanítók 2-4. Tanulás-tanulás modul megvalósítása 4-7. osztályfőnökök évfolyamon és a Pályaorientációs modul megvalósítása 8. évfolyamon 2-7. Szülői értekezletek 2-8. évfolyamok számára Juhász, Bucsai Ferencné osztályfőnökök DÖK-ülés Papp Enikő 4. Elemi számolási készség felmérése 3-8. évfolyamon Bocskai Anita, Rácz Jánosné 4. Kis dinnyék délutánja Gabnai Jánosné és Gabrovits Péter Szakkörök, munkacsoportok megalakulása csoportvezetők Folyamatos Részvétel a városi munkaközösségi Munkaközösség-vezetők megbeszéléseken 9. Negyedéves tématervek leadása Munkaközösség-vezetők 17. Kis történészek tehetségkör kirándulása Szegedre Papp Enikő 11

12 17. alsó tagozatos munkaközösség megbeszélése Bucsai Ferencné 20. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a kompetencia mérés eredményeire alapozva 27. Autómentes Nap Szilágyiné Szabó Mónika, Horváth Tamás Fizikai állapotfelmérés testnevelő tanárok 27. Nagy Sportágválasztó Horváth Tamás, Hegedűs Ildikó, Bacsa Zsolt Pályaorientációs továbbképzés (10 fő) 30-ig Bemeneti kompetenciamérések DIFER-mérés Juhász Egyéni fejlesztési tervek készítése 30 Magyar népmese napja Baricsa Enikő 30. Papírgyűjtés Papp Enikő 30. Bűnmegelőzési program a TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt keretében Patócs Anikó, Székely- Szabó Viktória Október 1. Zenei világnap Tatár Sándorné, Csikós Anna 1. Fejlesztési tervek elkészítése (OKM-hez munkaközösség-vezetők kapcsolódóan) 1. OFI pályázat szakmai megbeszélése Juhász- 1. ÖKO-picula projekt elindítása Szilágyiné Szabó Mónika 2. INFO felső tagozat Juhász- 4. Papírgyűjtés az alsóban Tatárné Kovács Marianna 4. Aradi Vértanúk Napja megemlékezés Baranyi Imre évfolyam végén megtartandó vizsga témaköreinek meghatározása és közzététele humán és reál munkaközösség vezetői Erdei iskolai program Mártély Szilágyiné Szabó Mónika Testvériskolai találkozó, Zentai diákok Kis-Bicskei Róbert meghívása 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére Baricsa Enikő, Kékesiné Palotás Mária, Tatár Sándorné 23. Részvétel a városi megemlékezésen Baricsa Enikő, Szilágyiné Szabó Mónika, Papp Enikő Projekt hét Tatárné Kovás Marianna, Gabnai Jánosné városi munkaterv Ismerd meg Vásárhelyt programon való Baranyi Imre alapján részvétel 25. Tök-ÖKO-nap Ungor Edina, Tatárné Kovács Marianna folyamatos Mesevetélkedő Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla folyamatos BFMK-ban drámafoglalkozások, Őszi Tárlat Kovács Szabina versenynaptár alapján megtekintése Platán Kupa városi matematika verseny Szvetnikné Tenkei Olga 12

13 folyamatos interaktív vetélkedőben való részvétel Szilágyiné SzabóMónika folyamatos Környezeti Nonprofit Információs Központ Szilágyiné Szabó Mónika programjaiban való részvétel folyamatos Madarász programok megrendezése, Szilágyiné Szabó Mónika madárgyűrűzés folyamatos labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt November folyamatos Pályaorientációs programok indulása Intézményi Tanács tagjai, Tatár Sándorné pedagógus 4-5. INFO alsó és felső tagozaton Bucsai Ferencné, Juhász- Projekt terv szerint Versenynaptár szerint versenynaptár szerint OFI egésznapos iskola projekthez kapcsolódó továbbképzés Budapesten Kistérségi szavalóverseny felső tagozat Mesemondó verseny iskolai fordulója mesemondó Baricsa Enikő Makainé Vitális Mónika, Csikós Anna Bemutató órák a szülőknek az alsó tagozaton Bucsai Ferencné program szerint TÁMOP projekt Jó gyakorlat vásárlása Miklós Anikó 18. Szakmai nap Juhász- Idősek Napja az Újvárosi és a Szabadság Olvasókörben Gabnai Jánosné, Kisné Nagy Mária havi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel Miklós Anikó és Pálné Molnár Csilla, mentorok Szülők hete a felső tagozaton 30. Negyedéves tanmenetek leadási határideje Munkaközösség-vezetők 30. A szülők írásbeli tájékoztatása a gyenge Osztályfőnökök tanulmányi eredményekről 30. Műveleti sebesség mérése alsó tagozaton Nagyné Venkei Irén folyamatos matematika levelezőverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna folyamatos Labdarúgó házi bajnokság Bacsa Zsolt December 2. laptopos délután az óvodásoknak Bocskai Anita 2-3. INFO alsó, felső Bucsai Ferencné, Juhász- 5. Szépírási verseny Szűcs Anita, Túriné Zsrkó Éva folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 6. Mikulás buli a DÖk szervezésében Papp Enikő 6. Mikulás, ajándékműsor az óvónőktől Bucsai Ferencné 10. Kistérségi Szépírási verseny Kucsera Jánosné, Tatárné Kovács Marianna városi versenynaptár szerint Mesevetélkedő I. iskolai forduló A várakozás öröme adventi készülődés Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla Gabnai Jánosné, Dezső 13

14 Zsuzsanna, Horváthné Szalay Ágnes Egészségprojekt Tatárné Kovács Marianna 22. Karácsonyi műsor a Református Újtemplomban 5. osztály, Tatár Sándorné folyamatos Egésznapos iskolai pályázat megvalósítása, modulok írása Papp Enikő, Tatár Sándorné, Pálné Molnár Csilla, Ungor Edina Január 6-7. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- városi versenyhez Mesevetélkedő II. forduló Hegedűs Erika, Pálné Molnár Csilla folyamatos Félévi mérések Matematika és magyar szakos pedagógusok 15. Pályaválasztási szülői értekezlet Miklós Anikó Osztályozó értekezlet a féléves tanulmányi munka értékelése Bucsai Ferencné, Juhász Folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 15. Beszámoló az első félév munkájáról önértékelés Baricsa Enikő humán munkaközösség 22. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kovács Szabina, Kékesiné Palotás Mária 24. Félévi értesítők kiosztása Juhász, osztályfőnökök Szülői értekezlet Bucsai Ferencné 29. Szép magyar beszéd vetélkedő Baricsa Enikő Nyitott kapuk ovisnap - nyílt órák a szülőknek, Bucsai Ferencné gyerekeknek Játékos sportvetélkedő Bacsa Zsolt, Vaits Zoltánné Angol tesztverseny Dezső Zsuzsanna versenynaptárhoz folyamatos Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség-vezetők folyamatos kézilabda bajnokság Horváth Tamás 31. Tankönyvtámogatáshoz igényfelmérés Ugrai Edina 31. Félévi értekezlet Juhász- 31. Félévi kompetencia alapú mérések munkaközösség-vezetők folyamatos Egésznapos iskolai pályázat megvalósítása, modulok írása Február 12. Szülői értekezlet, háromhavi szöveges értékelés felső tagozaton folyamatos Kamaszkori panaszaink Drogprevenciós Papp Enikő, Tatár Sándorné, Pálné Molnár Csilla, Ungor Edina, Miklós Anikó, Osztályfőnökök Életvezetési ismeretek munkacsoport program (5-5 osztályfőnöki óra) 28. Farsang felső tagozat Papp Enikő 21. Farsang alsó tagozat Ungor Edina 14

15 15. Negyedéves tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők Folyamatos A 8. osztályok pályaválasztásának lebonyolítása Miklós Anikó, osztályfőnökök Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny Kovács Szabina versenynaptár felső tagozat Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Gabnai Jánosné versenynaptár Versenynaptár alapján Zrínyi Ilona matematika verseny Horváthné Szalay Ágnes, Versenynaptár Mesevetélkedő Hegedűs Erika, Pálné alapján Molnár Csilla Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a Pálné Molnár Csilla szülőkkel alsó tagozat beiskolázási szülői értekezlet az óvodás Bucsai Ferencné szülőknek folyamatos terematlétika városi bajnokság Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné folyamatos Egésznapos iskola pályázat megvalósítása modulok kipróbálása Bucsai Ferencné, Juhász- Március 3-4. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- 12. Gergely-járás Szenti Helga Kazinczy Szépkiejtési Verseny alsó tagozat Kisné Nagy Mária, Török versenyhez versenyhez Mezei futóverseny labdarúgó bajnokság Adél Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Bacsa Zsolt 14. Megemlékezés az es forradalomról Kovács Szabina, Ugrai Edina 14. Fáklyás felvonulás és koszorúzás a Széchenyi Bucsai Ferencné szobornál (17:30) Szülők hete alsó tagozat Bucsai Ferencné 15. Részvétel a városi ünnepségen 7. osztály Kovács Szabina, Rácz Miklós, Tatár Sándorné versenyhez versenyhez Versmondó verseny alsó tagozat Petőfi szavalóverseny Petőfi rajzpályázat Pócs Andrea, Kertészné Szőke Katalin Magyar szakos tanárok Szilágyiné Szabó Mónika, Szilágyiné Vincze Gyöngyvér 12. Mondd ki szépen! angol szépkiejtési verseny Dezső Zsuzsanna Nyílt nap bemutató órák nagycsoportos Bucsai Ferencné szülőknek 19. Balladamondó verseny Gabnai Jánosné 15

16 22. Víz világnapja Hegedűs Ildikó 26. Kistérségi történelem verseny Baranyi Imre, Bucsai Ferencné Papp Enikő versenynaptár szerint versenynaptár szerint folyamatos matematika verseny népdaléneklési verseny helyesírási verseny tankönyvrendelés Egésznapos iskola pályázat megvalósítása modulok kipróbálása Nagyné Venkei Irén, Miklós Szilvia Tatár Sándorné Bocskai Anita, Szenti Helga Bocskai Anita, Ugrai Edina Bucsai Ferencné, Juhász- Április 7-8. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- 4,. 11. Népi játékok találkozója Bucsai Ferencné, Ungor Edina Szülők hete Költészet napja megemlékezés Kovács Szabina Szakmai műhely Részvétel az Éneklő ifjúság városi Tatár Sándorné versenyhez versenyhez versenyhez versenynaptár alapján kórustalálkozón Kazinczy szép kiejtési verseny Ismerd meg Franciaországot - vetélkedő Francia nyelvű szavalóverseny atlétika verseny matematika verseny Magyar tanárok Gabnai Jánosné Gabnai Jánosné Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Népi hagyományok, népszokások - témahét Horváthné Szalay Ágnes, Bocskai Anita 25. Madarak és Fák Napja vetélkedő Ungor Edina 30. A szülők tájékoztatása a tanulmányi eredményekről Országos Kompetenciamérések elemzése, intézkedési terv Eredmény megküldése alapján Osztályfőnökök Juhász 30. Műveleti sebesség mérése 3-8. évfolyam 30. Pillekő projekt Tatárné Kovács Marianna 30. labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt 30 Előkészítő foglalkozás Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert 16

17 Május 6. INFO Bucsai Ferencné, Juhász Anyák napi szülői értekezletek osztályfőnökök Anyák napi műsor az Újvárosi és Szabadság Olvasókörökben Kisné Nagy Mária, Gabnai Jánosné 5-9. Erdei iskola Mártély Tatár Sándorné Anyák napi megemlékezés a Szabadság Olvasókörben 5-9. Határtalanul program Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert versenyhez Értékelő foglalkozás atlétikai bajnokság Dezső Zsuzsanna, Gabnai Jánosné Kovács Szabina Kis-Bicskei Róbert Horváth Tamás Hegedűs Ildikó 13. Májusi zsongás Dezső Zsuzsanna, Gabnai Jánosné Fizikai állapotmérés Testnevelők munkaterv alapján 28. OKÉV mérés Horváth Tamás, Bocskai Anita Pálné Molnár Csilla, Miklós Anikó Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel 30. Értesítés a gyenge tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Kimeneti mérés 5. és 7. évfolyam részére szaktanárok Június 3. INFO Bucsai Ferencné, Juhász évfolyamosok vizsgája szaktanárok Úszógála Kis-Bicskei Róbert Osztálynapok Osztályfőnökök 11. Osztályozó értekezlet felső tagozat Juhász 12. Bankett 7-8. osztályfőnökök o búcsúja az alsó tagozattól Bucsai Ferencné 14. Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 13. DÖKNAP, benne Diákközgyűlés Papp Enikő 19. Tanévzáró igazgató munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők 26. Évzáró értekezlet igazgató Hódmezővásárhely, szeptember 16. Juhász- 17

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben