A mezei őrszolgálatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezei őrszolgálatról"

Átírás

1

2 június A Blaskovich János Általános Iskola épületeinek ingyenes vagyonkezelésébe adása a KLIK részére megtörtént, az egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8.. (1) bekezdése alapján. M ájus 10-én kellemes, nyárias időben lezajlott a Nyugdíjas-találkozó. Közel 300 vendég vett részt, és adta elő színvonalas műsorát a Népkertben. A találkozó lebonyolításában a Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai a Településüzemeltetési Csoporttal együttműködve tevékenykedtek. A rendezvény biztosításában a Polgárőrség és a tápiószelei Rendőrőrs munkatársai nyújtottak segítséget. M ájus 21-én az újjá alakult Mozgáskorlátozott Klub rendezvénye volt a Művelődési Házban, melynek vendége volt dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) alelnöke. A mezei őrszolgálatról szóló rövid tájékoztatóval a termőföld tulajdonosok figyelmét szeretném felhívni a mezőőri szolgálat által kínált lehetőségre. Kérem, hogy amennyiben a mezőőr szolgálat felállítása Önt, mint külterületi termőföld tulajdonost érdekli, szíveskedjék erre vonatkozó igényét a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezni. A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a földtulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat szabályozza. A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tápiószele városban TÜDŐSZŰRÉST tartunk! A vizsgálat helye: MŰVELŐDÉSI HÁZ TÁPIÓSZELE, POSTA ÚT 2. ideje: től ig: hétfõ: órától óráig, kedd: 8.00 órától óráig, szerda: órától óráig, csütörtök: 8.00 órától óráig, péntek: 8.00 órától óráig. A TÜDŐSZÜRÉS AJÁNLOTT! Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. SZEMÉYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐ ZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST kérjük - HOZZA MAGÁVAL! KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A mezei őrszolgálatról A Blaskovich-napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján nagy sikerrel bemutatásra került a Tápiószele régen kiállítás. Fergeteges sikert aratott Sebestyén Márta - Terék József és zenésztársai közreműködésével - népzenei koncertje a művelődési házban. A gyermeknapon két sztáregyüttes előadása: az Alma zenekar koncertje és Bozsik Yvette társulata aratott nagy sikert. A május 25-én tartott EP képviselők választásán a nagykátai járásban nálunk szavaztak a legkevesebben. A választók 15,9 %-a jelent meg, és adta le szavazatát. A ZÖLD HULLADÉKSZÁLLÍ- TÁS ÁTMENETILEG SZÜNETEL TELEPÜLÉSÜNKÖN. Az eddigi partnerünk az újszilvási Újkom kft. megszűnik, így tovább nem tudják vállalni sem a zöld hulladék, sem a lakossági szemét szállítást. Várhatóan az Ökovíz Kft. veszi át a szemétszállítást. Keresni fogjuk, hogy kivel és hogyan lehetne megoldani a zöld hulladék elszállíttatásának a fenntartását. A csatornázás településünk felén elkészült. Egyre nehezebb közlekedni, ezért mindenki várja már a helyreállítást. Egyelőre az építésen van a hangsúly, mert az őszi próbaüzemhez szükséges a kellő számú kiépítés! A Kisfaluban már megkezdődtek a helyreállítási munkák. Koszorúzással emlékeztünk a Trianoni tragédiára. Megemlékező beszédet mondott Czerván György országgyűlési képviselőnk. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáson 2,6 millió Ft-ot nyertünk, ebből nem csak könyvekre, hanem az elavult infrastruktúra megújítására is telik! Ismét felújítottuk immár sokadszor - a művelődési ház parkolójának világítását. Reméljük hosszabb ideig lesz működőképes, mint a korábbi világítótestek! Kovács Ferenc polgármester A mezőőr a működési területén a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, vagy b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, jogosult és köteles a törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására, c) jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni, d) köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint - ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve eljárást kezdeményezni. A mezőőr feladatai ellátása során helyszíni bírságot szabhat ki. A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik. ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL Kovács Ferenc polgármester ÉVESEK SZŰRÉSE INGYENES abban az esetben, ha rendelkezik érvényes iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutalóval, szülői vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal, érvényes személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, TAJ kártyával. 40 ÉV ALATTIAK szűrése TÉRÍTÉS KÖTELES (1.700,- forint). Csekk a szűrés helyszínén KÉRHETŐ. (A postán csekkfizetésre az alábbiak szerint van lehetőség: hétfőn , kedden , szerda-péntek óra között!) 40 ÉV FELETTIEK szűrése INGYENES. (Lelet kérése esetén 1.700,- forint költségtérítési díj fizetendő). Amennyiben a leletre is szüksége van, azt a saját nevére kitöltött, felbélyegzett (postakész) válaszboríték ellenében a Tüdőgyógyintézet 3 héten belül postán megküldi. Tápiószelei Polgármesteri Hivatal Tüdőgyógyintézet Törökbálint

3 2014. június 3 ÖTÉVESEK LETTÜNK! Sólyom László köztársasági elnök úr ÖT ÉVE július 1. napjával - adományozott VÁROSI címet TÁPIÓSZELÉNEK. Tanulmányi ösztöndíj pályázat I. Tápiószele Város Önkormányzata a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére tanulmányi ösztöndíj alapításáról döntött. Tanulmányi ösztöndíj pályázat II. Tápiószele Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért cigány származású diákok részére tanulmányi ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj odaítélhető azon évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanulók részére a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van és b) a pályázat benyújtását megelőző tanévben a középfokú nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredményük 4,75 vagy a feletti. Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kialakuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb az első 10 legmagasabb pontszámot elérő diáknak adományozható, azonos pontszám esetén az előző tanév végén elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sorrend. A pontszámok kialakításnak szempontjait helyi rendelet tartalmazza, mely a honlapon olvasható. Az ösztöndíj havi összege ,- Ft/fő 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi, megyei szintű tanulmányi, sport vagy művészeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. A pályázathoz csatolni kell a) a bizonyítványok másolatát, b) az iskolalátogatási igazolást, és c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. A pályázatot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igaz gatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-áig. További információk: oldalon a Rendeletek rovatban olvashatók. Az ösztöndíj odaítélhető azon évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő cigány származású középiskolai tanulók részére a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van és b) a pályázat benyújtását megelőző tanévben a középfokú nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredményük 4,00 vagy a feletti. Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kialakuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb az első 5 legmagasabb pontszámot elérő diáknak adományozható, azonos pontszám esetén az előző tanév végén elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sorrend. A pontszámok kialakításnak szempontjait helyi rendelet tartalmazza, mely a honlapon olvasható. Az ösztöndíj havi összege ,- Ft/fő 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi, megyei szintű tanulmányi, sport vagy művészeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. A pályázathoz csatolni kell a) a bizonyítványok másolatát, b) az iskolalátogatási igazolást, és c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. A pályázatot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igaz gatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-áig. További információk: oldalon a Rendeletek rovatban olvashatók. Kovács Ferenc polgármester A HÁZI ÁTEMELŐVEL ELLÁTOTT NYOMOTT RENDSZERRŐL A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban a közelmúltban tartott lakossági tájékoztatón kiderült, a településen belül néhány helyen alkalmazott nyomott rendszerrel kapcsolatban sokan félrevezetés áldozatai lettek. A fórumon kevesen vettek részt, ezért ezúton, minden érintettet tájékoztatni szeretnék a rendszerrel kapcsolatban elhangzottakról. A nyomott vezetékes rendszer azokon a területeken fog megvalósulni, ahol a terület adottságai nem teszik lehetővé gravitációs rendszer kialakítását. Több ilyen utcánk, utca részünk is van: Alkotás utca eleje, Asztalos S. utca vége, Fűzér utca, Gárdonyi utca vége, Kántor utca, kis-fecske utca, Koczkás utca vége, Zoltán utca, Zsófi utca vége, Zsolt utca és a Tulipán utca Szép utca felőli vége, Vásártér. Van ahol a domborzati viszonyok, van ahol a beépítettség (az utca szélessége, korábbi közművesítés), van ahol a korábbi tervezett kiépítést befolyásoló tulajdonosi hozzájárulások hiánya (Közút, MÁV) sőt, van ahol ezek együttes hatása teszi szükségessé a nyomott vezetékes rendszer alkalmazását. A kiviteli tervek készítésénél azt az elvet támogattuk, hogy szinte minden utca és ingatlan csatornázott legyen! Ezt kértük a tervezőmérnököktől. (Emlékeztetőül a 2009-es tender tervekben csak a település 85%-a kapott volna csatornát és 15 %-a pedig nem!) A kiépítés során egy szivattyút és merülő kapcsolót is tartalmazó kb. 240 literes műanyag tartály kerül elhelyezésre (beásásra) az ingatlan telekhatárától kb. 1m távolságra, melybe a gravitációs rendszerrel azonos módon az épülettől gravitációsan lehet csatlakozni. Ahol a terepviszonyok ezt nem teszik lehetővé, és a lakó a beépítés és a későbbi üzemeltetés lehetőségét biztosítja, ott az ingatlan adottságai figyelembevételével, az épületből való kifolyás közelében, az ingatlanon belül kerül elhelyezésre az átemelő. Az átemelő helye minden esetben a lakóval egyeztetve kell, hogy kijelölésre kerüljön!

4 június Az átemelőt vezérlő szekrény és az átemelő között a kábelvédelmet védőcső biztosítja, ezt a kivitelező építi ki. A vezérlő szekrény célszerűen az épület falán lesz elhelyezve, melyhez a szekrény közelében a lakosoknak földelt elektromos csatlakozási lehetőséget kell biztosítani egy erre alkalmas vízmentes kapcsolódobozban. A legtöbb ingatlanon ez most is megtalálható! Amennyiben a kialakított csatlakozás érintésvédelmi szempontból megfelelő, az átemelő ráköthető a ház elektromos rendszerére. Az elektromos szivattyú teljesítményét (750W) figyelembe véve minden víziközmű szolgáltató árkedvezményt biztosít a szennyvíz-díjból az elfogyasztott áramért. (Az országos közműösszevonások miatt a 20 települést magába foglaló beruházásnak még nincs kijelölt üzemeltetője, ez várhatóan Vác vagy Szolnok lesz.) A berendezés nem kerül a lakos tulajdonába, ezért minden, az üzemszerű használatból eredő meghibásodás, esetleges berendezés csere a szolgáltatót terheli. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez a rendszer teljesen üzembiztos, (az ország negyedén hosszabb rövidebb ideje hasonló üzemel). Összességében ezzel a rendszerrel kiegészítve a gravitációs vezetékrendszer alkalmassá válik arra, hogy Tápiószele ingatlanjainak 98%-a csatornázott legyen! Ez pedig minden itt élő ember számára nagyon fontos dolog! Kovács Ferenc polgármester Apu kezdődik! kiált ja a gyermek az is mert tévéreklámban Úgy tűnik, Tápiószelén is mét kezdetét vette olcsó kampánycélból a lakosság félrevezetése. Mindannyiunknak jó lett volna még egy békés nyár, hiszen a választások időpontját is csak július közepén-végén írja majd ki a Kö ztársasági Elnök, de van, akinek bizonyára sürgősebb. Négyévente mindig kissé hangosabban szólal meg a szo kásos polgármester jelöltünk, most sincs ez másképp. Sajnos most olyan témában próbálja féligazságokkal, valótlanságokkal befolyásolni az embereket, amivel komoly károkat okozhat nekik, ezért nem legyinthetünk, ahogy szoktunk. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni! A napokban a nyomott vezetékes szennyvízelvezető rendszert kapó lakókat szórólapo zták meg, igen sajátos műszaki- és szemfényvesztés kategóriájába tartozó közgazdasági adatokkal. M int írják, rövidesen aláírásgyűjtést is szerveznek. Ki vagy mi ellen, milyen céllal? A műszaki kérdésekre mindenkinek megnyugtató válaszokat adtunk az előző cikkünkben. Kérjük olvassák el, fontos! Itt most inkább a vissza-visszatérő jelenségről érdemes néhány szót ejteni, ami már évek óta kísért bennünket! A csatornázás újbóli szervezése (2005) óta megpróbálnak akadályokat gördíteni a 20 település összefogásával, Európai Unió által támogatott, az egész településünknek kiemelten fontos beruházás megvalósítása elé! Furcsa pálfordulás ez attól, aki amikor még polgármester volt nagy lendülettel akart csatornázni. A mikor Tápiószele leváltotta, hirtelen az esküdt ellensége lett az addig dédelgetett tervének! Akik eddig rá hallgattak, mind rosszul jártak! Aki bedőlt a h itegetésnek és nem kötött szerződést a csatornázásra 2008-ban, az 196 ezer Ft helyett most 285 ezer Ftot fizet. Támogatás és kamatok már nem járnak! Ki járt jól? Nem kell hozzá számológép sem, hogy eldöntsük. Mostanság hol fennhangon, hol suttogva hirdetik (kocsmákban, piacon), hogy hatalomra kerülvén megakadályozzák, beszüntetik a csatornaépítést. Majd 80 ezer ember összefogásával létrejött beruházást akarják megakadályozni? Felszedik a csöveket? Lebontják a megépült szennyvíztiszt í- tót? Milyen önös célok vezérelhetik őket? Van, aki ezt elhiszi? A Tápió projekt keretében folyó beruházás munkahelyteremtő, infrastruktúra-fejlesztő, egyben a környezetminőség javulását is szolgálja. A december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv szerint az Unió teljes területén SZIRÉNHANGOK CSÁBÍTÁSA 2015-ig el kell érni, hogy a 15 ezernél kisebb lélekszámú településeknek is megoldódjon a csatornázási problémája. Az EU-s szennyvízel vezetési és kezelési előírásait alkalmazni kell Magyarországon is. Ez a valóság. Hallottuk (ha akartuk) már ezeket a tényeket sokszor. Tény az is, hogy Tápiószele összefogott annak érdekében, hogy a támogatásért versengő magyar települések közül nyertesen kerüljön ki. Ez sikerült is! Vajon kinek az érdeke ezt az összefogást aláásni? Ezek a rémhírek mind a közelgő vál asztások kapcsán terjednek. Vajon, aki ezeket terjeszti, az fél a választásoktól? Tudjuk, hogy előrehaladott korára tekintettel ez az utolsó esélye, hogy újra polgármester lehessen. A tápiószelei emberek nem felejtették el a korábbi ténykedéseit! Emlékeznek még arra, amikor 1998-ban leváltották a választópolgárok, üres kasszát és 70 milliónyi kifizetetlen számlát hagyott maga után? Ugye emlékeznek a legutóbbi, félig kitöltött ciklusára is ( )? Emlékeznek a Legfelsőbb Bíróság ítéletének figyelmen kívül hagyására, a több mint 30 meg nem nyitott testületi ülésre, a felfüggesztett önkormányzati finanszírozásra, a késve fizetett munkabérekre? A káoszba az Országgyűlésnek kellett beavatkoznia és véget vetni a ténykedésének, a testület feloszlatásával, új választás kiírásával. Korábban a település anyagi, politikai és gazdasági érdekeit nem volt képes képviselni. Most sincs ez másként. Jelenleg látszatigazságok hangoztatásával a közösség megosztására törekszik. Négyévente legyintünk egyet, kampányolnak a polit i- kusok mondjuk. Megszoktuk már A szennyvízberuházás veszélyeztetése azonban túlmegy minden határon! Azt bezzeg nem éneklik szirénhangon, hogy ha nem fejezzük be a beruházást, az addig felhasznált EU támogatásokat büntető-kamattal kell visszafizetnünk! Belerokkanna az egész település. Vajon csak elhallgatják ezt, vag y annyira felkészületlenek, hogy nem is tudnak erről? A választási kampány minden eszközt szentesít? Mindegy, hogy valótlanságokat mondunk az embereknek, csak jónak, szebbnek, olcsóbbnak tűnjön? Nem szeretném, hogy ilyen módszer bevetése teret nyerjen a kampány idején. Azt gondolom, hogy az ilyen emberek csábítónak tűnő szavára nem kellene hallgatni! HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS II. félév (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő) Kovács Ferenc polgármester

5 2014. június 5 BÜSZKESÉGÜNK Örö mmel értesültünk, hogy a tavalyi esztendőben nyugállományba vonult Barad Sándorné, Kat i óvó néni án Budapesten az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központjában az óvodapedagógusoknak adományozható legmagasabb szakmai kitüntetésben részesült. Brunszvik Teréz-dí jjal ismerték el több évtizedes munkáját, melyet Balog Zo ltán miniszter úr és Hoffman Ró zsa államt itkár asszony adott át. Nagyon büszkék vagyunk rá, s igyekszünk az ő nyomdokain haladva hasonlóan értékes pedagógiai munkát végezni a gyermekek érdekében. Keszi Gyuláné óvodavezető ÓVODAI HÍREK CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN Április 5-én Családi Napot tartottunk az Általános Iskola Sportcsarnokában. A 14. éve megrendezésre kerü lő esemény idén is nagy siker volt mind a szülők, mind a vendégek körében. A gyerekek és óvó nénijeik is nagy izgalommal készü ltek a látványos bemutatóra. A különféle jelmezekbe bújt kisgyermekek egyszerű mozgáselemekből összeállított, hozzáju k kö zelálló zenére előadott rövidke produkciók szívet melengető látványt jelentett mindannyiunk számára. Ezek az alkalmak segítik elő a családok és az óvoda minél jobb együttműködését a gyermekek érdekében. Keszi Gyuláné óvodavezető Óvodai pótbeíratás! Sok kedves szülőnek elkerülte a figyelmét felhívásunk, ezért június 16-án délelőtt 9:00-11:30-ig kérem, írassák be az esetlegesen kimaradt óvodáskorú kisgyermekeket! Köszönettel:Keszi Gyuláné óvodavezető ISKOLAI HÍREK Eredményeink Tanulóink ebben az évben is részt vettek a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Pest megyei versenyeken. A legjobb teljesít ményt nyújtó diáko k kaptak meghívást a megyei döntőre. Iskolánkat a Szövegmanó versenyen Gy imesi Richárd, Lakatos Cintia és Sipos Tamás képviselhette. A verseny győztese Sipos Tamás 4.c osztályos tanuló lett. A Méhecske döntőjére Kóré Milán Viktor és Terék Péter Máté 4.c osztályos tanulók kaptak meghívást. Kóré Milán Viktor a matematikaversenyen III. helyezést ért el. A Zöldbéka környezetis mereti versenyen Sipos Tamás V. helyezett lett június 1-jén a Hermann Ottó Tanulmányi Verseny országos döntőjére került sor, ahol Sipos Tamás az V. helyen végzett. A LÜK-bajnokság kistérségi fordulója után a területi forduló következett, melyen Vágány Zoltán 4.c osztályos tanuló IV. helyezést ért el. A Rigó énekeljen! Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntőjén a 4.c osztály csapata V. lett. A csapat tagjai: Földi Patrik, Gyimesi Richárd, Sipos Tamás és Varró Mercédesz. A 3.b osztályos tanulók: Bau mann Mónika, Heren Henrietta, Kókai Emese és Kosaras Júlia Veronika az országos döntőn I. helyezést értek el. A 2.a osztályosok Fakó nevű csapatának tagjai is az első helyen végeztek. Név szerint: Csürök Dávid Márk, Sipos Angéla Tamara, Szabó István és Terék Míra május 24-én Várpalotán került megrendezésre, a XI. Bársony István Országos Ifjúsági Prózamondó Verseny. Sipos Tamás II. és Sipos Angéla Tamara a III. helyen végzett. Gratulálunk tanulóinknak a sok szép eredményhez! Jó pihenést, kellemes szünidőt kívánunk! Jónás Istvánné, Édelmajerné Kazinczi Éva, Pintérné Bontovics Judit

6 június A történelem az élet tanítómestere... Történelemó ráin kon arra neveljük tanítványainkat, legyenek hagyománytisztelők, éljék népszokásainkat, ismerjék meg ősgyökereinket, magyar szellemi kincseinket. Aki nem ismeri a múltat, az nem értheti a jelent, és nem tudja tervezni a jövőt. Szerencsére sokan megfogadják tanácsainkat és versenyeken is próbára teszik tudásukat. Az idei történelem országos vetélkedőn Kovács Gábor és Csikós Krisztina is elindult, és a döntőig jutva - az első húszba bekerülve - dicséretes eredményt ért el. Récsi László A matematika olyan gyertya, amely nélkül a világmindenségben eligazodni nem lehet E fenti idézet fogadja gyermekein ket már az alsó tagozatos épületünkben. Tanulóinknak negyedik osztályos koru k- tól felmenő rendszerben biztosítjuk az emelt szintű matematika oktatását, melynek ered ményeképpen sikeresen felvételizhetnek és versenyeken is megállhatják a helyüket. Raffael Lilla és Kosaras Attila próbára tette tudását az Ors zágos Zrínyi matematika versenyen, Maksa Lászlóné felkészítésével. Helytállásuk példás volt. A z iskolánk által szervezett megyei Matek guru versenyre az 5. osztályosok közül Petykovszki Laura, Raffael Es zter, Raffael György, Kosaras Attila, a 6-os korosztályból Jánosi Fanni, Káplár Klaudia, Kocsis Petronella, Gulyás Máté, Hippenmayer Norbert, a 7. évfolyamosok közül Bugyi Roland, Hippenmayer Róbert, Bozó ki Bence mutatta ki a sokak által félelmetesnek és érthetetlennek tartott matematika iránti szeretetét. Kívánjuk, hogy lelkesedésük maradjon meg továbbra is. Maksa Lászlóné Német nyelven játszottunk színdarabot Az évente megrendezésre kerülő OLIMA országos színjátszóverseny olyan iskolásoknak szól, akik németet tanulnak iskolájukban. A április 3-án megrendezésre kerülő OLIMA az "Igazság, valóság, a valóság észlelése" címet viselte, melyen az iskolánk 6. b osztályából 12 tanulónk vett részt egy rendkívül tanulságos színdarabbal, mely a Die Neue címet viselte. A történetben új diáklány kerül az osztályba, aki meg lehetősen furcsa ruhát visel, bő férfiinget, széles bőrövet, a haja pedig igen kócos. Az osztályba lépő tanárnő meglehetősen megdöbben, majd leszidja az új lányt és felszólítja, hogy másnap normális öltözetben, megfésülködve jelenjen meg. Az osztálybeli gyerekek együtt éreznek a teremből kirohanó lánnyal, ezért elhatározzák, hogy a következő napon mindnyájan a lányhoz hasonló öltözetben és hajviselettel jelennek meg. A tanárnő megérti az üzenetet, elmosolyogja magát, és megfogalmazza a tanulságot: Nicht nur Kleider machen Leute= Nem a ruha teszi az embert. A 6. b osztály tanulói kitartó munkával, örömmel készültek a színdarabbal a versenyre, ahol remekül dolgoztak együtt, ügyesen, életszerűen adták elő a színdarabot. A lehetséges díjak közül Kovács Dorina, a tanárnő, ill. Fekete Adrián, az iskolaszolga hozták el a különdíjakat a szereplésükért. A csapat tagjai voltak még: Berta Dávid István Bertók Richárd Bugyi Szabrina Lídia Jánosi Fanni Káplár Klaudia Kocsis Petronella Alíz Makai Bence Nagy Edina Pető Noémi Tóth Balázs Gulyás Gyula, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője Online versenyeztünk Immáron másodszorra kerü l megrendezésre a hazai szótárkészítés kiemelkedő alakja, Országh László emlékére rendezendő angol verseny. Iskolánk először vett részt az online versenyben, mely kétfordulós volt, egy forduló őszszel, egy pedig tavasszal zajlott. Az első forduló izgalmas online feladatok sorozata volt, melyeket 45 perc alatt kellett a résztvevőknek megoldani. Ennyi időre egy csapatnak sem volt szüksége. Rendkívül ügyesen és gyorsan reagáltak a diákok a váratlan feladatokra; csodálatos volt nézni az izgalomtól ragyogó arcokat a feladatok megoldása során. A csapatok megoldásai ugyan azonnal továbbításra kerültek, ám az eredményt még nem tudhattuk meg, hiszen még hátra volt a második forduló. A második forduló feladata, amely rendkívül sok időt vett igénybe, továbbá több osztálynyi tanulót aktivizált, egy angol nyelvű szólánc készítése volt, mely elmondásának időtartama nem haladhatta meg a 2 percet. A kezdő szót, ill. 4 másik szó adottak voltak, amelyeket kötelező volt beilleszteni a szóláncba. Ez a feladat igen sok előkészületet igényelt, úgymint a s zavak gyűjtését, pontos kiejtésének, továbbá betűzésének gyakorlását. Mint az a leírtakból is kitűnik, a feladat nem csak abból állt, hogy a diákok elmondják a szóláncokat, hanem folyamatosan kellett tudniuk betűzni azokat, hiszen a megadott időre be kellett fejezni azt. A feladat itt még nem ért véget, ugyanis az akciót videóra kellett felvenni, és feltölteni a youtube-ra, melynek linkjét elküldtük a kiadóhoz. A kisfilmeket csak a kiadónál tudták megnézn i a link birtokában, így ügyeltünk a diákjaink biztonságára! A versenyzőket az MMPublication Kiadó által ajándékba küldött könyvekkel, ill. tematikus plakátokkal ajándékoztuk meg. Gulyás Gyula Tárlatvezetés angolul és németül a Blaskovich Múzeumban Idén, a sikerre való tekintettel, másodszor kerü lt megrendezésre az idegen nyelvű tárlatvezetés a múzeumban, mely a Múzeu m Barát i Kör és a Blaskovich János Általános Iskola pedagógusai közreműködésével valósulhatott meg. A évben több mint 20 tanuló jelentkezett az idegen nyelvű tárlatvezetésre, míg az első alkalo mmal mindösszesen kilencen jelentkeztek, ami arra enged következtetni, hogy a diákjainkat vonzza az ilyen jellegű kihívás, amelyre, egyébként, a felkészülés meglehetősen komplikált, nagy kitartást és sok gyakorlást igényel; lehetőleg a helyszínen, tehát a múzeumban. Erre, időközben a diákok is rájöttek, talán ennek tudható be az a tény, hogy mire elérkezett a verseny napja, a versenyzők száma igen megcsappant. A mostani versenyen először vett részt negyedik évfolyamos tanuló, aki ebben az évben kezdte el az idegen nyelv tanulását. Ő a szalont mutatta be. Az ötödik évfo lyamosok és egy hatodikos tanuló a dolgozószobát, a többiek pedig a rendkívül érdekes Kincsem szobát. Valamennyi versenyző igyekezett a legjobb tudása szerint bemutatni az adott szobát, és a zsűri újra megállapította, hogy a gyerekek bámulatos dolgokat tudnak produkálni; egy-egy jól sikeredett bemutatás után másodpercekig nem jutottak szóhoz az ámulattól. A Múzeum Baráti Kör tagjai és a Blaskovich János Általános Iskola pedagógusai egyaránt úgy látták, hogy a versenynek van létjogosultsága, és érdemes belőle hagyományt teremteni. Ha verseny, akko r helyezés is van, bár az első helyet egyegy versenyző érheti el, mégis úgy gondoljuk, hogy itt mindenki nagyon fontos dolgokat nyerhetett: >>>

7 2014. június 7 Többet megtudhatott a múzeum adott helységéről. Gyakorolhatta az előadást hallgatóság előtt. Olyan szavakat, kifejezéseket tanulhatott meg, amelyet a tankönyvből nem tanulhatott volna meg. Amit megtanultak, a későbbiek folyamán, ha külföldi csoport érkezik, akár hasznosíthatják is. (El tudom képzelni a külföldiek meg lepett arcát, amikor egy gyermektől hallják idegen nyelven egy-egy szoba bemutatását.) Végül a résztvevők, felkészítő tanáraik nevei és ered ményeik álljanak itt: Angol nyelv: Felkészítő tanár- Terék Nikolett Bugyi Máté Tibor- I. helyezés, 4.o. Nagy Márk- I. helyezés 5.o. Elismerő oklevélben részesültek: Rafael Eszter Rafael Gergő Rafael György Kosaras Attila 6.o.: Elismerő oklevélben részesült: Balaton Boglárka Intézményünk ebben a tanévben is újabb, eddig el nem ért országos sporteredménnyel büszkélkedhet! Évek óta sikeres területe az iskolánkban folyó testnevelés oktatásnak a kézilabda sportág, ahol már szinte megszokott az országos elis mertség. Az idén Nagy Tamás kolléga irányításával, kimagasló edzői tevékenységével, több tanulónk a sportok királynőjének tartott atlétikából is elérte ezt a szintet. A Diákolimp ia megyei fo rdulójába jutott III.-IV. korcsoport leány csapat tagjai: Farkas Szimonetta, Jónás Alexandra, Káplár Klaudia, Mohácsi Kitti, Maczó Do rina, Tisza Bettina, Kácsor Gréta, Sziráki Boglárka, Sípos Boglárka, Kádas Virág, Rub int Evelin, Mészáros Nikolett. Megyei V. helyezést érték el Az egyéni pályabajnokság megyei döntőjén kislabdahajítás sportágban Farkas Szimonetta, Maczó Pedagógusnapi ünnepség! Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani /Szent Ágoston/ A Klebels berg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete június 2-án rendezte meg Tápiószentmártonban, a tankerület pedagógusnapi ünnepségét. Az ünnepség keretén belül, a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért, Katonáné Barna Zsuzsanna Tankerületi Igazgató Asszony Emléklapot ado mányozott, Némedi Tamásné, Dr. Hajdú Jenőné, Pintérné Bontovics Judit és Jónás Istvánné kolléganőknek. Gratulálunk kollégáin k kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréséhez, s köszönjük, hogy oktató-nevelő tevékenységükkel, tanítványaik kiemelkedő versenyeredményeivel, tovább öregbítették iskolánk jó hírnevét! A szülői munkak özösség és Tápi ószele Város Önkormányzata közösen, az elmúlt évekhez hasonlóan, az iskola és az óvoda dolgozói számára szintén közös pedagógusnapi ünnepséget szervezett. Köszönjük a figyelmességüket, a biztató szavakat, amellyel méltatták, elis merték munkánkat! Kácsorné György Gabriella igazgató Példátlan siker atlétikából Angol nyelv: Felkészítő tanár- Boros Katalin 7. évfolyam: Elismerő oklevélben részesültek: Miklós Márton, Miklós Dániel Kovács Alex Angol nyelv: Felkészítő tanár- Gulyás Gyula 6. évfolyam: I. helyezés: Gulyás Máté, Elismerő oklevélben részesült: Kovács Dániel 7. évfolyam: I. helyezett: Gulyás Judit Elismerő oklevélben részesültek: Krizsán Niké Bugyi Roland Német nyelv: Felkészítő tanár- Gulyás Gyula 6. évfolyam: I. helyezett: Kovács Petronella Alíz II. helyezett: Jánosi Fanni Szeretnénk megköszönni a Múzeum Baráti Kör tagjainak a lehetőséget, a felkészülés során, a múzeum dolgozói által nyújtott segítséget, és a felkészítő kollégák munkáját. Gulyás Gyula, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője Dorina, Mohácsi Kitti, Sziráki Boglárka, Kádas Virág került az országos döntőbe, távolugrás sportágban pedig Kácsor Grétának sikerült a továbbjutás szintjét elérni. Az Atlétika Diákolimpia Országos Döntője a budapesti Puskás Ferenc Stadionban került megrendezésre, ahol a III. korcsoportban Farkas Szimonetta 79 bejutott versenyzőből kislabda hajításban a Diákolimpia III. helyezettje lett (53,36 méter), Maczó Dorina ugyanitt országos VI. helyezett (47,21 méter). A IV. korcsoportból, távolugrás sportágban Kácsor Gréta a 81 versenyzőből, a Diákolimpia V. helyezettje lett. (508 cm). Gratulálunk tanítványaink kiemelkedő teljesít ményéhez, s kollégánknak a felkészítő mun kájához! Kácsorné György Gabriella igazgató Búcsúzunk A es tanév is a tanulás mellett a versenyekről szólt. Kedves tanítványaim az idén is vállalták a meg mérettetést. Részt vettünk a Rigó énekeljen Országos Környezetvédelmi Versenyen, immár negyedszer. A csapat tagjai: Erős Rebeka 8.c, Gulyás Bianka 8.b, Jánosi Roland 8.c és Palásti A lex 8.c már alsó tagozaton is minden évben versenyeztek, tehát idén nyolcadszor. A es tanév különösen nehéz volt, hiszen a versenyre való felkészülés mellett a kö zépiskolai felvételire is tanulniuk kellett. Sokat tanultunk együtt. Most a verseny témája a ló volt. Mindent, amit a lovakról meg lehetett tanulni, azt mi megtanultuk. Voltunk Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban, Tápiószelén a megyei fordulón, majd a Nyíregyházán megrendezett országos döntőn. Sok kedves, szép emlék fű ződik az együtt töltött évekhez. M inden évben álltunk a dobogó valamelyik fokán. Tavaly például az elsőn. Az idén a negyedik hellyel búcsúztunk Nyíregyházán az utoljára versenyző tanítványaimmal. Büszke vagyok rájuk: a több éven át tartó sikeres tanulásukra, versenyeredményeikre. Köszönöm szépen Nektek és Szüleiteknek is, akik mindig mindenben segítettek és támogattak. Dr. Hajdú Jenőné

KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:

KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 2 2013. június NÉGYÉVESEK LETTÜNK! Tápiószelének 2009. július 1. napjával adományozott Sólyom László köztársasági elnök úr VÁROSI címet. Szabó Istvánné szép korú tápiószelei lakost 90. születésnapja alkalmából

Részletesebben

I g a z g a t á s i s z ü n e t

I g a z g a t á s i s z ü n e t 2 2012. augusztus A közigazgatás átalakítása érdekében az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kormányhivatal részére több adatszolgáltatásnak tettek eleget. Többek között az

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának 2 2013. május KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A Szolnoki út állapotával kapcsolatos többszöri megkeresésünk alapján a Magyar Közút Nzrt. vezérigazgatója, Mázsi Attila úr és a Pest Megyei

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza XIII. évf. 3. szám 2014. március Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza Március

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Tápiószelei Önkormányzati Híradó

Tápiószelei Önkormányzati Híradó 2014. április 2 2014. április KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen 11 személy vehetett át települési kitüntetést. Minden elismerésben részesülőnek

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám Tájékoztató A Háziorvosi helyettesítés rendjéről Vissza a gyökerekhez! A dr. Tóth Zoltán által ellátott III. számú egészségügyi körzetben

Részletesebben

MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE!

MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 5. szám 2013 JÚNIUS MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! SZAKSZERŰEN ÉS DINAMIKUSAN HALADNAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi

Részletesebben

Faluújság. és a Tápiógyörgyei. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit

Faluújság. és a Tápiógyörgyei. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit Faluújság Tápiógyörgye XXIII. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2014. július Magyar válogatott labdarúgók Tápiógyörgyén II. János Pál pápa szentté avatásának tiszteletére Az év júliusának első szombatja

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.)

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A csépai néptánccsoport A jubileumi sakkozók szponzoraikkal Falunapi torna Falunapi arcfestés Tápai Tamás bravúros bemutatója Bódi

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben