A mezei őrszolgálatról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezei őrszolgálatról"

Átírás

1

2 június A Blaskovich János Általános Iskola épületeinek ingyenes vagyonkezelésébe adása a KLIK részére megtörtént, az egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8.. (1) bekezdése alapján. M ájus 10-én kellemes, nyárias időben lezajlott a Nyugdíjas-találkozó. Közel 300 vendég vett részt, és adta elő színvonalas műsorát a Népkertben. A találkozó lebonyolításában a Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai a Településüzemeltetési Csoporttal együttműködve tevékenykedtek. A rendezvény biztosításában a Polgárőrség és a tápiószelei Rendőrőrs munkatársai nyújtottak segítséget. M ájus 21-én az újjá alakult Mozgáskorlátozott Klub rendezvénye volt a Művelődési Házban, melynek vendége volt dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) alelnöke. A mezei őrszolgálatról szóló rövid tájékoztatóval a termőföld tulajdonosok figyelmét szeretném felhívni a mezőőri szolgálat által kínált lehetőségre. Kérem, hogy amennyiben a mezőőr szolgálat felállítása Önt, mint külterületi termőföld tulajdonost érdekli, szíveskedjék erre vonatkozó igényét a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezni. A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a földtulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat szabályozza. A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tápiószele városban TÜDŐSZŰRÉST tartunk! A vizsgálat helye: MŰVELŐDÉSI HÁZ TÁPIÓSZELE, POSTA ÚT 2. ideje: től ig: hétfõ: órától óráig, kedd: 8.00 órától óráig, szerda: órától óráig, csütörtök: 8.00 órától óráig, péntek: 8.00 órától óráig. A TÜDŐSZÜRÉS AJÁNLOTT! Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. SZEMÉYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐ ZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST kérjük - HOZZA MAGÁVAL! KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A mezei őrszolgálatról A Blaskovich-napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján nagy sikerrel bemutatásra került a Tápiószele régen kiállítás. Fergeteges sikert aratott Sebestyén Márta - Terék József és zenésztársai közreműködésével - népzenei koncertje a művelődési házban. A gyermeknapon két sztáregyüttes előadása: az Alma zenekar koncertje és Bozsik Yvette társulata aratott nagy sikert. A május 25-én tartott EP képviselők választásán a nagykátai járásban nálunk szavaztak a legkevesebben. A választók 15,9 %-a jelent meg, és adta le szavazatát. A ZÖLD HULLADÉKSZÁLLÍ- TÁS ÁTMENETILEG SZÜNETEL TELEPÜLÉSÜNKÖN. Az eddigi partnerünk az újszilvási Újkom kft. megszűnik, így tovább nem tudják vállalni sem a zöld hulladék, sem a lakossági szemét szállítást. Várhatóan az Ökovíz Kft. veszi át a szemétszállítást. Keresni fogjuk, hogy kivel és hogyan lehetne megoldani a zöld hulladék elszállíttatásának a fenntartását. A csatornázás településünk felén elkészült. Egyre nehezebb közlekedni, ezért mindenki várja már a helyreállítást. Egyelőre az építésen van a hangsúly, mert az őszi próbaüzemhez szükséges a kellő számú kiépítés! A Kisfaluban már megkezdődtek a helyreállítási munkák. Koszorúzással emlékeztünk a Trianoni tragédiára. Megemlékező beszédet mondott Czerván György országgyűlési képviselőnk. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáson 2,6 millió Ft-ot nyertünk, ebből nem csak könyvekre, hanem az elavult infrastruktúra megújítására is telik! Ismét felújítottuk immár sokadszor - a művelődési ház parkolójának világítását. Reméljük hosszabb ideig lesz működőképes, mint a korábbi világítótestek! Kovács Ferenc polgármester A mezőőr a működési területén a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, vagy b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, jogosult és köteles a törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására, c) jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni, d) köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint - ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve eljárást kezdeményezni. A mezőőr feladatai ellátása során helyszíni bírságot szabhat ki. A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik. ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL Kovács Ferenc polgármester ÉVESEK SZŰRÉSE INGYENES abban az esetben, ha rendelkezik érvényes iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutalóval, szülői vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal, érvényes személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, TAJ kártyával. 40 ÉV ALATTIAK szűrése TÉRÍTÉS KÖTELES (1.700,- forint). Csekk a szűrés helyszínén KÉRHETŐ. (A postán csekkfizetésre az alábbiak szerint van lehetőség: hétfőn , kedden , szerda-péntek óra között!) 40 ÉV FELETTIEK szűrése INGYENES. (Lelet kérése esetén 1.700,- forint költségtérítési díj fizetendő). Amennyiben a leletre is szüksége van, azt a saját nevére kitöltött, felbélyegzett (postakész) válaszboríték ellenében a Tüdőgyógyintézet 3 héten belül postán megküldi. Tápiószelei Polgármesteri Hivatal Tüdőgyógyintézet Törökbálint

3 2014. június 3 ÖTÉVESEK LETTÜNK! Sólyom László köztársasági elnök úr ÖT ÉVE július 1. napjával - adományozott VÁROSI címet TÁPIÓSZELÉNEK. Tanulmányi ösztöndíj pályázat I. Tápiószele Város Önkormányzata a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére tanulmányi ösztöndíj alapításáról döntött. Tanulmányi ösztöndíj pályázat II. Tápiószele Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért cigány származású diákok részére tanulmányi ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj odaítélhető azon évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanulók részére a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van és b) a pályázat benyújtását megelőző tanévben a középfokú nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredményük 4,75 vagy a feletti. Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kialakuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb az első 10 legmagasabb pontszámot elérő diáknak adományozható, azonos pontszám esetén az előző tanév végén elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sorrend. A pontszámok kialakításnak szempontjait helyi rendelet tartalmazza, mely a honlapon olvasható. Az ösztöndíj havi összege ,- Ft/fő 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi, megyei szintű tanulmányi, sport vagy művészeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. A pályázathoz csatolni kell a) a bizonyítványok másolatát, b) az iskolalátogatási igazolást, és c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. A pályázatot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igaz gatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-áig. További információk: oldalon a Rendeletek rovatban olvashatók. Az ösztöndíj odaítélhető azon évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő cigány származású középiskolai tanulók részére a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van és b) a pályázat benyújtását megelőző tanévben a középfokú nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredményük 4,00 vagy a feletti. Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kialakuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb az első 5 legmagasabb pontszámot elérő diáknak adományozható, azonos pontszám esetén az előző tanév végén elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sorrend. A pontszámok kialakításnak szempontjait helyi rendelet tartalmazza, mely a honlapon olvasható. Az ösztöndíj havi összege ,- Ft/fő 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi, megyei szintű tanulmányi, sport vagy művészeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. A pályázathoz csatolni kell a) a bizonyítványok másolatát, b) az iskolalátogatási igazolást, és c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. A pályázatot az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igaz gatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-áig. További információk: oldalon a Rendeletek rovatban olvashatók. Kovács Ferenc polgármester A HÁZI ÁTEMELŐVEL ELLÁTOTT NYOMOTT RENDSZERRŐL A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban a közelmúltban tartott lakossági tájékoztatón kiderült, a településen belül néhány helyen alkalmazott nyomott rendszerrel kapcsolatban sokan félrevezetés áldozatai lettek. A fórumon kevesen vettek részt, ezért ezúton, minden érintettet tájékoztatni szeretnék a rendszerrel kapcsolatban elhangzottakról. A nyomott vezetékes rendszer azokon a területeken fog megvalósulni, ahol a terület adottságai nem teszik lehetővé gravitációs rendszer kialakítását. Több ilyen utcánk, utca részünk is van: Alkotás utca eleje, Asztalos S. utca vége, Fűzér utca, Gárdonyi utca vége, Kántor utca, kis-fecske utca, Koczkás utca vége, Zoltán utca, Zsófi utca vége, Zsolt utca és a Tulipán utca Szép utca felőli vége, Vásártér. Van ahol a domborzati viszonyok, van ahol a beépítettség (az utca szélessége, korábbi közművesítés), van ahol a korábbi tervezett kiépítést befolyásoló tulajdonosi hozzájárulások hiánya (Közút, MÁV) sőt, van ahol ezek együttes hatása teszi szükségessé a nyomott vezetékes rendszer alkalmazását. A kiviteli tervek készítésénél azt az elvet támogattuk, hogy szinte minden utca és ingatlan csatornázott legyen! Ezt kértük a tervezőmérnököktől. (Emlékeztetőül a 2009-es tender tervekben csak a település 85%-a kapott volna csatornát és 15 %-a pedig nem!) A kiépítés során egy szivattyút és merülő kapcsolót is tartalmazó kb. 240 literes műanyag tartály kerül elhelyezésre (beásásra) az ingatlan telekhatárától kb. 1m távolságra, melybe a gravitációs rendszerrel azonos módon az épülettől gravitációsan lehet csatlakozni. Ahol a terepviszonyok ezt nem teszik lehetővé, és a lakó a beépítés és a későbbi üzemeltetés lehetőségét biztosítja, ott az ingatlan adottságai figyelembevételével, az épületből való kifolyás közelében, az ingatlanon belül kerül elhelyezésre az átemelő. Az átemelő helye minden esetben a lakóval egyeztetve kell, hogy kijelölésre kerüljön!

4 június Az átemelőt vezérlő szekrény és az átemelő között a kábelvédelmet védőcső biztosítja, ezt a kivitelező építi ki. A vezérlő szekrény célszerűen az épület falán lesz elhelyezve, melyhez a szekrény közelében a lakosoknak földelt elektromos csatlakozási lehetőséget kell biztosítani egy erre alkalmas vízmentes kapcsolódobozban. A legtöbb ingatlanon ez most is megtalálható! Amennyiben a kialakított csatlakozás érintésvédelmi szempontból megfelelő, az átemelő ráköthető a ház elektromos rendszerére. Az elektromos szivattyú teljesítményét (750W) figyelembe véve minden víziközmű szolgáltató árkedvezményt biztosít a szennyvíz-díjból az elfogyasztott áramért. (Az országos közműösszevonások miatt a 20 települést magába foglaló beruházásnak még nincs kijelölt üzemeltetője, ez várhatóan Vác vagy Szolnok lesz.) A berendezés nem kerül a lakos tulajdonába, ezért minden, az üzemszerű használatból eredő meghibásodás, esetleges berendezés csere a szolgáltatót terheli. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez a rendszer teljesen üzembiztos, (az ország negyedén hosszabb rövidebb ideje hasonló üzemel). Összességében ezzel a rendszerrel kiegészítve a gravitációs vezetékrendszer alkalmassá válik arra, hogy Tápiószele ingatlanjainak 98%-a csatornázott legyen! Ez pedig minden itt élő ember számára nagyon fontos dolog! Kovács Ferenc polgármester Apu kezdődik! kiált ja a gyermek az is mert tévéreklámban Úgy tűnik, Tápiószelén is mét kezdetét vette olcsó kampánycélból a lakosság félrevezetése. Mindannyiunknak jó lett volna még egy békés nyár, hiszen a választások időpontját is csak július közepén-végén írja majd ki a Kö ztársasági Elnök, de van, akinek bizonyára sürgősebb. Négyévente mindig kissé hangosabban szólal meg a szo kásos polgármester jelöltünk, most sincs ez másképp. Sajnos most olyan témában próbálja féligazságokkal, valótlanságokkal befolyásolni az embereket, amivel komoly károkat okozhat nekik, ezért nem legyinthetünk, ahogy szoktunk. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni! A napokban a nyomott vezetékes szennyvízelvezető rendszert kapó lakókat szórólapo zták meg, igen sajátos műszaki- és szemfényvesztés kategóriájába tartozó közgazdasági adatokkal. M int írják, rövidesen aláírásgyűjtést is szerveznek. Ki vagy mi ellen, milyen céllal? A műszaki kérdésekre mindenkinek megnyugtató válaszokat adtunk az előző cikkünkben. Kérjük olvassák el, fontos! Itt most inkább a vissza-visszatérő jelenségről érdemes néhány szót ejteni, ami már évek óta kísért bennünket! A csatornázás újbóli szervezése (2005) óta megpróbálnak akadályokat gördíteni a 20 település összefogásával, Európai Unió által támogatott, az egész településünknek kiemelten fontos beruházás megvalósítása elé! Furcsa pálfordulás ez attól, aki amikor még polgármester volt nagy lendülettel akart csatornázni. A mikor Tápiószele leváltotta, hirtelen az esküdt ellensége lett az addig dédelgetett tervének! Akik eddig rá hallgattak, mind rosszul jártak! Aki bedőlt a h itegetésnek és nem kötött szerződést a csatornázásra 2008-ban, az 196 ezer Ft helyett most 285 ezer Ftot fizet. Támogatás és kamatok már nem járnak! Ki járt jól? Nem kell hozzá számológép sem, hogy eldöntsük. Mostanság hol fennhangon, hol suttogva hirdetik (kocsmákban, piacon), hogy hatalomra kerülvén megakadályozzák, beszüntetik a csatornaépítést. Majd 80 ezer ember összefogásával létrejött beruházást akarják megakadályozni? Felszedik a csöveket? Lebontják a megépült szennyvíztiszt í- tót? Milyen önös célok vezérelhetik őket? Van, aki ezt elhiszi? A Tápió projekt keretében folyó beruházás munkahelyteremtő, infrastruktúra-fejlesztő, egyben a környezetminőség javulását is szolgálja. A december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv szerint az Unió teljes területén SZIRÉNHANGOK CSÁBÍTÁSA 2015-ig el kell érni, hogy a 15 ezernél kisebb lélekszámú településeknek is megoldódjon a csatornázási problémája. Az EU-s szennyvízel vezetési és kezelési előírásait alkalmazni kell Magyarországon is. Ez a valóság. Hallottuk (ha akartuk) már ezeket a tényeket sokszor. Tény az is, hogy Tápiószele összefogott annak érdekében, hogy a támogatásért versengő magyar települések közül nyertesen kerüljön ki. Ez sikerült is! Vajon kinek az érdeke ezt az összefogást aláásni? Ezek a rémhírek mind a közelgő vál asztások kapcsán terjednek. Vajon, aki ezeket terjeszti, az fél a választásoktól? Tudjuk, hogy előrehaladott korára tekintettel ez az utolsó esélye, hogy újra polgármester lehessen. A tápiószelei emberek nem felejtették el a korábbi ténykedéseit! Emlékeznek még arra, amikor 1998-ban leváltották a választópolgárok, üres kasszát és 70 milliónyi kifizetetlen számlát hagyott maga után? Ugye emlékeznek a legutóbbi, félig kitöltött ciklusára is ( )? Emlékeznek a Legfelsőbb Bíróság ítéletének figyelmen kívül hagyására, a több mint 30 meg nem nyitott testületi ülésre, a felfüggesztett önkormányzati finanszírozásra, a késve fizetett munkabérekre? A káoszba az Országgyűlésnek kellett beavatkoznia és véget vetni a ténykedésének, a testület feloszlatásával, új választás kiírásával. Korábban a település anyagi, politikai és gazdasági érdekeit nem volt képes képviselni. Most sincs ez másként. Jelenleg látszatigazságok hangoztatásával a közösség megosztására törekszik. Négyévente legyintünk egyet, kampányolnak a polit i- kusok mondjuk. Megszoktuk már A szennyvízberuházás veszélyeztetése azonban túlmegy minden határon! Azt bezzeg nem éneklik szirénhangon, hogy ha nem fejezzük be a beruházást, az addig felhasznált EU támogatásokat büntető-kamattal kell visszafizetnünk! Belerokkanna az egész település. Vajon csak elhallgatják ezt, vag y annyira felkészületlenek, hogy nem is tudnak erről? A választási kampány minden eszközt szentesít? Mindegy, hogy valótlanságokat mondunk az embereknek, csak jónak, szebbnek, olcsóbbnak tűnjön? Nem szeretném, hogy ilyen módszer bevetése teret nyerjen a kampány idején. Azt gondolom, hogy az ilyen emberek csábítónak tűnő szavára nem kellene hallgatni! HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS II. félév (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő), (hétfő) Kovács Ferenc polgármester

5 2014. június 5 BÜSZKESÉGÜNK Örö mmel értesültünk, hogy a tavalyi esztendőben nyugállományba vonult Barad Sándorné, Kat i óvó néni án Budapesten az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központjában az óvodapedagógusoknak adományozható legmagasabb szakmai kitüntetésben részesült. Brunszvik Teréz-dí jjal ismerték el több évtizedes munkáját, melyet Balog Zo ltán miniszter úr és Hoffman Ró zsa államt itkár asszony adott át. Nagyon büszkék vagyunk rá, s igyekszünk az ő nyomdokain haladva hasonlóan értékes pedagógiai munkát végezni a gyermekek érdekében. Keszi Gyuláné óvodavezető ÓVODAI HÍREK CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN Április 5-én Családi Napot tartottunk az Általános Iskola Sportcsarnokában. A 14. éve megrendezésre kerü lő esemény idén is nagy siker volt mind a szülők, mind a vendégek körében. A gyerekek és óvó nénijeik is nagy izgalommal készü ltek a látványos bemutatóra. A különféle jelmezekbe bújt kisgyermekek egyszerű mozgáselemekből összeállított, hozzáju k kö zelálló zenére előadott rövidke produkciók szívet melengető látványt jelentett mindannyiunk számára. Ezek az alkalmak segítik elő a családok és az óvoda minél jobb együttműködését a gyermekek érdekében. Keszi Gyuláné óvodavezető Óvodai pótbeíratás! Sok kedves szülőnek elkerülte a figyelmét felhívásunk, ezért június 16-án délelőtt 9:00-11:30-ig kérem, írassák be az esetlegesen kimaradt óvodáskorú kisgyermekeket! Köszönettel:Keszi Gyuláné óvodavezető ISKOLAI HÍREK Eredményeink Tanulóink ebben az évben is részt vettek a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Pest megyei versenyeken. A legjobb teljesít ményt nyújtó diáko k kaptak meghívást a megyei döntőre. Iskolánkat a Szövegmanó versenyen Gy imesi Richárd, Lakatos Cintia és Sipos Tamás képviselhette. A verseny győztese Sipos Tamás 4.c osztályos tanuló lett. A Méhecske döntőjére Kóré Milán Viktor és Terék Péter Máté 4.c osztályos tanulók kaptak meghívást. Kóré Milán Viktor a matematikaversenyen III. helyezést ért el. A Zöldbéka környezetis mereti versenyen Sipos Tamás V. helyezett lett június 1-jén a Hermann Ottó Tanulmányi Verseny országos döntőjére került sor, ahol Sipos Tamás az V. helyen végzett. A LÜK-bajnokság kistérségi fordulója után a területi forduló következett, melyen Vágány Zoltán 4.c osztályos tanuló IV. helyezést ért el. A Rigó énekeljen! Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntőjén a 4.c osztály csapata V. lett. A csapat tagjai: Földi Patrik, Gyimesi Richárd, Sipos Tamás és Varró Mercédesz. A 3.b osztályos tanulók: Bau mann Mónika, Heren Henrietta, Kókai Emese és Kosaras Júlia Veronika az országos döntőn I. helyezést értek el. A 2.a osztályosok Fakó nevű csapatának tagjai is az első helyen végeztek. Név szerint: Csürök Dávid Márk, Sipos Angéla Tamara, Szabó István és Terék Míra május 24-én Várpalotán került megrendezésre, a XI. Bársony István Országos Ifjúsági Prózamondó Verseny. Sipos Tamás II. és Sipos Angéla Tamara a III. helyen végzett. Gratulálunk tanulóinknak a sok szép eredményhez! Jó pihenést, kellemes szünidőt kívánunk! Jónás Istvánné, Édelmajerné Kazinczi Éva, Pintérné Bontovics Judit

6 június A történelem az élet tanítómestere... Történelemó ráin kon arra neveljük tanítványainkat, legyenek hagyománytisztelők, éljék népszokásainkat, ismerjék meg ősgyökereinket, magyar szellemi kincseinket. Aki nem ismeri a múltat, az nem értheti a jelent, és nem tudja tervezni a jövőt. Szerencsére sokan megfogadják tanácsainkat és versenyeken is próbára teszik tudásukat. Az idei történelem országos vetélkedőn Kovács Gábor és Csikós Krisztina is elindult, és a döntőig jutva - az első húszba bekerülve - dicséretes eredményt ért el. Récsi László A matematika olyan gyertya, amely nélkül a világmindenségben eligazodni nem lehet E fenti idézet fogadja gyermekein ket már az alsó tagozatos épületünkben. Tanulóinknak negyedik osztályos koru k- tól felmenő rendszerben biztosítjuk az emelt szintű matematika oktatását, melynek ered ményeképpen sikeresen felvételizhetnek és versenyeken is megállhatják a helyüket. Raffael Lilla és Kosaras Attila próbára tette tudását az Ors zágos Zrínyi matematika versenyen, Maksa Lászlóné felkészítésével. Helytállásuk példás volt. A z iskolánk által szervezett megyei Matek guru versenyre az 5. osztályosok közül Petykovszki Laura, Raffael Es zter, Raffael György, Kosaras Attila, a 6-os korosztályból Jánosi Fanni, Káplár Klaudia, Kocsis Petronella, Gulyás Máté, Hippenmayer Norbert, a 7. évfolyamosok közül Bugyi Roland, Hippenmayer Róbert, Bozó ki Bence mutatta ki a sokak által félelmetesnek és érthetetlennek tartott matematika iránti szeretetét. Kívánjuk, hogy lelkesedésük maradjon meg továbbra is. Maksa Lászlóné Német nyelven játszottunk színdarabot Az évente megrendezésre kerülő OLIMA országos színjátszóverseny olyan iskolásoknak szól, akik németet tanulnak iskolájukban. A április 3-án megrendezésre kerülő OLIMA az "Igazság, valóság, a valóság észlelése" címet viselte, melyen az iskolánk 6. b osztályából 12 tanulónk vett részt egy rendkívül tanulságos színdarabbal, mely a Die Neue címet viselte. A történetben új diáklány kerül az osztályba, aki meg lehetősen furcsa ruhát visel, bő férfiinget, széles bőrövet, a haja pedig igen kócos. Az osztályba lépő tanárnő meglehetősen megdöbben, majd leszidja az új lányt és felszólítja, hogy másnap normális öltözetben, megfésülködve jelenjen meg. Az osztálybeli gyerekek együtt éreznek a teremből kirohanó lánnyal, ezért elhatározzák, hogy a következő napon mindnyájan a lányhoz hasonló öltözetben és hajviselettel jelennek meg. A tanárnő megérti az üzenetet, elmosolyogja magát, és megfogalmazza a tanulságot: Nicht nur Kleider machen Leute= Nem a ruha teszi az embert. A 6. b osztály tanulói kitartó munkával, örömmel készültek a színdarabbal a versenyre, ahol remekül dolgoztak együtt, ügyesen, életszerűen adták elő a színdarabot. A lehetséges díjak közül Kovács Dorina, a tanárnő, ill. Fekete Adrián, az iskolaszolga hozták el a különdíjakat a szereplésükért. A csapat tagjai voltak még: Berta Dávid István Bertók Richárd Bugyi Szabrina Lídia Jánosi Fanni Káplár Klaudia Kocsis Petronella Alíz Makai Bence Nagy Edina Pető Noémi Tóth Balázs Gulyás Gyula, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője Online versenyeztünk Immáron másodszorra kerü l megrendezésre a hazai szótárkészítés kiemelkedő alakja, Országh László emlékére rendezendő angol verseny. Iskolánk először vett részt az online versenyben, mely kétfordulós volt, egy forduló őszszel, egy pedig tavasszal zajlott. Az első forduló izgalmas online feladatok sorozata volt, melyeket 45 perc alatt kellett a résztvevőknek megoldani. Ennyi időre egy csapatnak sem volt szüksége. Rendkívül ügyesen és gyorsan reagáltak a diákok a váratlan feladatokra; csodálatos volt nézni az izgalomtól ragyogó arcokat a feladatok megoldása során. A csapatok megoldásai ugyan azonnal továbbításra kerültek, ám az eredményt még nem tudhattuk meg, hiszen még hátra volt a második forduló. A második forduló feladata, amely rendkívül sok időt vett igénybe, továbbá több osztálynyi tanulót aktivizált, egy angol nyelvű szólánc készítése volt, mely elmondásának időtartama nem haladhatta meg a 2 percet. A kezdő szót, ill. 4 másik szó adottak voltak, amelyeket kötelező volt beilleszteni a szóláncba. Ez a feladat igen sok előkészületet igényelt, úgymint a s zavak gyűjtését, pontos kiejtésének, továbbá betűzésének gyakorlását. Mint az a leírtakból is kitűnik, a feladat nem csak abból állt, hogy a diákok elmondják a szóláncokat, hanem folyamatosan kellett tudniuk betűzni azokat, hiszen a megadott időre be kellett fejezni azt. A feladat itt még nem ért véget, ugyanis az akciót videóra kellett felvenni, és feltölteni a youtube-ra, melynek linkjét elküldtük a kiadóhoz. A kisfilmeket csak a kiadónál tudták megnézn i a link birtokában, így ügyeltünk a diákjaink biztonságára! A versenyzőket az MMPublication Kiadó által ajándékba küldött könyvekkel, ill. tematikus plakátokkal ajándékoztuk meg. Gulyás Gyula Tárlatvezetés angolul és németül a Blaskovich Múzeumban Idén, a sikerre való tekintettel, másodszor kerü lt megrendezésre az idegen nyelvű tárlatvezetés a múzeumban, mely a Múzeu m Barát i Kör és a Blaskovich János Általános Iskola pedagógusai közreműködésével valósulhatott meg. A évben több mint 20 tanuló jelentkezett az idegen nyelvű tárlatvezetésre, míg az első alkalo mmal mindösszesen kilencen jelentkeztek, ami arra enged következtetni, hogy a diákjainkat vonzza az ilyen jellegű kihívás, amelyre, egyébként, a felkészülés meglehetősen komplikált, nagy kitartást és sok gyakorlást igényel; lehetőleg a helyszínen, tehát a múzeumban. Erre, időközben a diákok is rájöttek, talán ennek tudható be az a tény, hogy mire elérkezett a verseny napja, a versenyzők száma igen megcsappant. A mostani versenyen először vett részt negyedik évfolyamos tanuló, aki ebben az évben kezdte el az idegen nyelv tanulását. Ő a szalont mutatta be. Az ötödik évfo lyamosok és egy hatodikos tanuló a dolgozószobát, a többiek pedig a rendkívül érdekes Kincsem szobát. Valamennyi versenyző igyekezett a legjobb tudása szerint bemutatni az adott szobát, és a zsűri újra megállapította, hogy a gyerekek bámulatos dolgokat tudnak produkálni; egy-egy jól sikeredett bemutatás után másodpercekig nem jutottak szóhoz az ámulattól. A Múzeum Baráti Kör tagjai és a Blaskovich János Általános Iskola pedagógusai egyaránt úgy látták, hogy a versenynek van létjogosultsága, és érdemes belőle hagyományt teremteni. Ha verseny, akko r helyezés is van, bár az első helyet egyegy versenyző érheti el, mégis úgy gondoljuk, hogy itt mindenki nagyon fontos dolgokat nyerhetett: >>>

7 2014. június 7 Többet megtudhatott a múzeum adott helységéről. Gyakorolhatta az előadást hallgatóság előtt. Olyan szavakat, kifejezéseket tanulhatott meg, amelyet a tankönyvből nem tanulhatott volna meg. Amit megtanultak, a későbbiek folyamán, ha külföldi csoport érkezik, akár hasznosíthatják is. (El tudom képzelni a külföldiek meg lepett arcát, amikor egy gyermektől hallják idegen nyelven egy-egy szoba bemutatását.) Végül a résztvevők, felkészítő tanáraik nevei és ered ményeik álljanak itt: Angol nyelv: Felkészítő tanár- Terék Nikolett Bugyi Máté Tibor- I. helyezés, 4.o. Nagy Márk- I. helyezés 5.o. Elismerő oklevélben részesültek: Rafael Eszter Rafael Gergő Rafael György Kosaras Attila 6.o.: Elismerő oklevélben részesült: Balaton Boglárka Intézményünk ebben a tanévben is újabb, eddig el nem ért országos sporteredménnyel büszkélkedhet! Évek óta sikeres területe az iskolánkban folyó testnevelés oktatásnak a kézilabda sportág, ahol már szinte megszokott az országos elis mertség. Az idén Nagy Tamás kolléga irányításával, kimagasló edzői tevékenységével, több tanulónk a sportok királynőjének tartott atlétikából is elérte ezt a szintet. A Diákolimp ia megyei fo rdulójába jutott III.-IV. korcsoport leány csapat tagjai: Farkas Szimonetta, Jónás Alexandra, Káplár Klaudia, Mohácsi Kitti, Maczó Do rina, Tisza Bettina, Kácsor Gréta, Sziráki Boglárka, Sípos Boglárka, Kádas Virág, Rub int Evelin, Mészáros Nikolett. Megyei V. helyezést érték el Az egyéni pályabajnokság megyei döntőjén kislabdahajítás sportágban Farkas Szimonetta, Maczó Pedagógusnapi ünnepség! Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani /Szent Ágoston/ A Klebels berg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete június 2-án rendezte meg Tápiószentmártonban, a tankerület pedagógusnapi ünnepségét. Az ünnepség keretén belül, a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért, Katonáné Barna Zsuzsanna Tankerületi Igazgató Asszony Emléklapot ado mányozott, Némedi Tamásné, Dr. Hajdú Jenőné, Pintérné Bontovics Judit és Jónás Istvánné kolléganőknek. Gratulálunk kollégáin k kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréséhez, s köszönjük, hogy oktató-nevelő tevékenységükkel, tanítványaik kiemelkedő versenyeredményeivel, tovább öregbítették iskolánk jó hírnevét! A szülői munkak özösség és Tápi ószele Város Önkormányzata közösen, az elmúlt évekhez hasonlóan, az iskola és az óvoda dolgozói számára szintén közös pedagógusnapi ünnepséget szervezett. Köszönjük a figyelmességüket, a biztató szavakat, amellyel méltatták, elis merték munkánkat! Kácsorné György Gabriella igazgató Példátlan siker atlétikából Angol nyelv: Felkészítő tanár- Boros Katalin 7. évfolyam: Elismerő oklevélben részesültek: Miklós Márton, Miklós Dániel Kovács Alex Angol nyelv: Felkészítő tanár- Gulyás Gyula 6. évfolyam: I. helyezés: Gulyás Máté, Elismerő oklevélben részesült: Kovács Dániel 7. évfolyam: I. helyezett: Gulyás Judit Elismerő oklevélben részesültek: Krizsán Niké Bugyi Roland Német nyelv: Felkészítő tanár- Gulyás Gyula 6. évfolyam: I. helyezett: Kovács Petronella Alíz II. helyezett: Jánosi Fanni Szeretnénk megköszönni a Múzeum Baráti Kör tagjainak a lehetőséget, a felkészülés során, a múzeum dolgozói által nyújtott segítséget, és a felkészítő kollégák munkáját. Gulyás Gyula, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője Dorina, Mohácsi Kitti, Sziráki Boglárka, Kádas Virág került az országos döntőbe, távolugrás sportágban pedig Kácsor Grétának sikerült a továbbjutás szintjét elérni. Az Atlétika Diákolimpia Országos Döntője a budapesti Puskás Ferenc Stadionban került megrendezésre, ahol a III. korcsoportban Farkas Szimonetta 79 bejutott versenyzőből kislabda hajításban a Diákolimpia III. helyezettje lett (53,36 méter), Maczó Dorina ugyanitt országos VI. helyezett (47,21 méter). A IV. korcsoportból, távolugrás sportágban Kácsor Gréta a 81 versenyzőből, a Diákolimpia V. helyezettje lett. (508 cm). Gratulálunk tanítványaink kiemelkedő teljesít ményéhez, s kollégánknak a felkészítő mun kájához! Kácsorné György Gabriella igazgató Búcsúzunk A es tanév is a tanulás mellett a versenyekről szólt. Kedves tanítványaim az idén is vállalták a meg mérettetést. Részt vettünk a Rigó énekeljen Országos Környezetvédelmi Versenyen, immár negyedszer. A csapat tagjai: Erős Rebeka 8.c, Gulyás Bianka 8.b, Jánosi Roland 8.c és Palásti A lex 8.c már alsó tagozaton is minden évben versenyeztek, tehát idén nyolcadszor. A es tanév különösen nehéz volt, hiszen a versenyre való felkészülés mellett a kö zépiskolai felvételire is tanulniuk kellett. Sokat tanultunk együtt. Most a verseny témája a ló volt. Mindent, amit a lovakról meg lehetett tanulni, azt mi megtanultuk. Voltunk Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban, Tápiószelén a megyei fordulón, majd a Nyíregyházán megrendezett országos döntőn. Sok kedves, szép emlék fű ződik az együtt töltött évekhez. M inden évben álltunk a dobogó valamelyik fokán. Tavaly például az elsőn. Az idén a negyedik hellyel búcsúztunk Nyíregyházán az utoljára versenyző tanítványaimmal. Büszke vagyok rájuk: a több éven át tartó sikeres tanulásukra, versenyeredményeikre. Köszönöm szépen Nektek és Szüleiteknek is, akik mindig mindenben segítettek és támogattak. Dr. Hajdú Jenőné

8 június Intézményünk sikeresen teljesítette a tanévet. Végre itt a szünidő. Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal, ismerettel. (Victor Hugo) Kollégáim lelkiis meretes, következetes munkájával, határozott célok is meretével elértük, hogy ered ményeink javultak, sok tanulót sikeresen formáltunk, elismertségünk partnereink körében és földrajzi határainkon túl is növekedett. Kedves ballagó Nyolcadikosok! Úgy tartják az idős emberek, hogy mindennek eljön a maga ideje. 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött a perc, a maga idejében, amire régóta vártatok. Kezetekben a bizonyítvány, szabadok vagytok! Elfeledhetitek a hosszú hónapokat, a matek órát, a dolgozatok előtti izgalmakat. Mégis gondoljatok most arra, mi mindent adott nektek ez az iskola? Nemcsak egy okmányt, amit lobogtatni lehet. Bár a papíron csak számok vannak, jegyek, benne van sok emlék, mindaz a törődés, amit itt segítő kezek adtak nektek. Véssétek emlékezetetekbe tanáraitokat, barátaitokat, az üres osztályterem padjait! Hat évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, is meretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. Ötödik osztályban ahány tantárgy, annyi új tanár szeretettel fogadott titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. 8 hosszú év, számtalan hónap, felfoghatatlanul sok óra és néhány óraközi szünet egy szempillantás alatt véget ért. Az élmények egyetlen perccé sűrűsödtek, furcsa, de mindenképpen érdekes, hosszú és mégis rövid perccé, melyben anynyi minden megfér egymás mellett: a hétfő reggelek álmos hangulatától a pénteki napok véget érni nem akaró hosszú óráin keresztül a kirándulások együtt töltött nyári estéig. Kellemes és olykor kellemetlen emlékek: színek, szagok, ízek, arcok, emberek. Emberek, akiknek hálával, köszönettel tartoztok: apák, anyák, nagyszülők, testvérek, barátok és végül remélhetőleg mi tanáraitok. Mindenkinek, aki valamit adott, aki azért dolgozott, izgult, aggódott, bosszankodott, hogy emberekké válhassatok. Olyanná, aki érdemes arra, hogy bosszankodjanak rajta, hogy aggódjanak érte, és hogy szeressék. Hát itt hagytok minket. Talán vissza se néztek, amikor kiléptek az épület kapuján, egyenesen a nagybetűs Félre irka, sutba táska A felső tagozatos épület szép, mindenki csodálja, elismerően szól róla, a felszereltsége is megfelel egy 21. századi oktatási intézmény elvárásainak. Köszönjük a fenntartó egész évben tanúsított korrekt munkakapcsolatát, mellyel a felmerült problémáin kat kezelték. Iskolánk sok esetben nyújtott színteret városi és egyéb rendezvényeknek. Egyre több közös program valósult meg partnereink, civil szervezetek megelégedésére. Az iskola elis mertsége ezek által is nőtt. Úgy gondoljuk, a fenntartó számára is fontos, hogy egy ilyen sikeres intézményt működtet, ahol nagy figyelmet fo rdítottunk az esélyegyenlőség biztosítására, pályázatok lehetőségeinek kihasználására, a tanulók fegyelmének, neveltségi szintjének emelésére és így tanulmányi téren, sporteredményekben a mellékelt cikkekben olvasható eredményeink születhettek. A győztesek a célszalagon tartják a szemüket, nem az akadályokon., így kreatívan igyekeztünk kialakítani feladatrendszerünket. Sikeres volt az iskolai programok kitűzése, az éves munkanaptár és feladatnaptár teljessé tétele, a tanmenetek elkészítése. A Damjanich-hét eseménysorozatától indulva, az október 23-ai ünnepséget megtartva, Mikulás várás és futás, Betlehemezés, pályaválasztási programok sokasága, farsang, mátrai kirándulás szánkózással és korcsolyázással, március 15-ei megemlékezés, a Víz és a Föld világnapja, a helyi nevezetességek a Blaskovich Múzeum és a Növényi Diverzitás Központ látogatása, koncertsorozatok biztosítása, Madarak és fák napja, Gyermeknap, a Kihívás napja, osztálykirándulások, bankett és ballagtatás hirtelen csak címszavakkal felsorolva az év programjainak színes palettáját. A folyamatosságot a munkaközösségek munkája biztosította, óralátogatások, bemutató órák is segítették a belső ellenőrzés folyamatát, javították a pedagógusok motivációját.,,tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk. (Richard Bach) Minden kedves kollégámnak és diáknak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánok a nyári szünidőre. Az iskola vezetősége Újra szárnyat bont egy sereg diák ÉLETBE! Féltünk titeket, kihívások várnak rátok, már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolánk gondoskodása, óvó szeretete. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. Soha ne feledjétek, hogy a Blaskovich János Általános Iskola tanulói voltatok, mindig visszavárunk Benneteket. " Az a fa él, amelyiknek van gyökere." Reméljük kaptatok tőlünk szárnyakat és gyökereket is. A hagyományt követve ebben az évben is Nebuló-díj illette azt kö zületek, aki 8 éven át kitűnő volt és versenyeredményei is országos szintűek voltak. Idén Erős Rebeka 8.c osztályos tanuló érdemelte ki ezt a rangos elismerést. Az Önkormány zat Jó tanuló, jó sportoló kitüntetését - a szigorú követelményeknek megfelelve - három diákunk is megkaphatta: Kácsor Gréta és Sziráki Boglárka 8.b osztályos tanulók 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményükért és Kádas Virág 8.a osztályos tanulóval kiegészülve a kézilabda és atlétika sportban nyújtott kimagasló teljesít ményükért, sportemberhez méltó, példamutató magatartásukért. Búcsúzunk tőletek, ezernyi mosolyt, milliónyi boldog percet, és sok sikert kívánva! Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Mindenki álmodik egyszer valamit, kicsit, nagyot, csodát s gyakran valakit; Múltat, jelent, jövőt, mi volt és mi lesz, drága álma nem fogható semmihez. (Sütő Tamás) Minden álmotok váljék valóra! Tanáraitok és az iskolavezetés nevében: Récsi Lászlóné igazgatóhelyettes

9 2014. június 9 Fogom a kezét, és együtt emelkedünk A cigányság felemelkedésének egyetlen lehetséges útja a jó minőségű oktatás, ami által képesek vagyunk kitörni az ördögi körből (iskolázatlanság, piacképes szakma hiánya, munkanélküliség, szegénység, mélyszegénység, s mindez újratermelődése a következő generációkban). Alighanem mind a magyar közoktatás rugalmassá tételére, mind a családi szocializáció megváltozására szükség van ahhoz, hogy mi romák eredményesek legyünk az iskolában. A család az egyetlen hely, amely a gyerekek pozitív énképének megerősítését szolgálja: az iskola csak akkor lehet eredményes, ha nem rivalizál a családdal, és nem próbálja szembefordítani a gyereket a hagyományokkal, inkább az otthonról hozott értékeket erősíti. A helyi pedagógusok rendszeresen konzultálnak a szülőkkel, vannak korrepetálások, önálló tanulási képességet kialakító programok. A multikulturális nevelés során a gyerekek ismereteket szerezhetnek egymás kultúrájáról, amelynek kettős feladata van: egyrészt erősíti a kisebbségben az elfogadottság érzését, másrészt, a többséggel fogadtatja el a kisebbséget. A tanítási órákon egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezések vannak, működnek a szociális kompetenciák fejlesztései, a tanórán kívüli programok és szabadidős tevékenységek a roma kultúra értékeit mutatják be mentori rendszer biztosításával. Tápiószele szerencsés abban a tekintetben, hogy az iskola tanárai nem tesznek különbséget gyerek és gyerek között, értékelik és elismerik a tanulókat származásuktól függetlenül. M i, a CKÖ vezetése együttműködünk, a kapcsolatok optimalizálására törekszünk a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnőkkel és más civil szervezetekkel. Örömmel értesíthetjük a város lakosságát arról, hogy ebben a tanévben is több roma gyermek teljesítette sikeresen az általános iskola követelményeit, ballag el a nyolcadik osztályból. Úgy döntöttünk, ebben az évben anyagilag is tudjuk támogatni az ő továbbtanulásukat. Eredményeiktől függően, differenciáltan, ösztöndíjat adományoztunk a továbbtanuló diákjainknak. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Kádas Virág 8.a osztályos tanuló, akit az elismert szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba Arany János ösztöndíjjal vettek fel. A jó tanulmányi teljesítménye, példamutató magatartása mellett 8 évig sportolt, az országosan elismert, sikeres kézilabda csapatot erősítette, kislabda dobásban az Atlétika Diákolimpia Országos Döntőjébe jutott. Maka Lajos és Maka Pál 8.c osztályos tanulók tanulmányi eredményeik alapján felvételt nyertek a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba illetve a szolnoki Tiszaparti Gimnáziumba. Ők arra is vették a fáradtságot, hogy a Blaskovich Múzeum által meghirdetett pályázatra is dicséretes pályamunkát nyújtsanak be. Bódi Tibor 8.b osztályos tanuló a jászberényi Liska József Szakközépiskola közbiztonsági tagozatán szeretné álmait elérni, hogy rendőr lehessen. Eddigi tanulmányi eredménye alapján minden esélye megvan erre. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, figyelni fogjuk pályájuk további alakulását. Példaként szeretnénk állítani őket minden tanuló elé. Az iskola Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Kosaras Katalin tanárnő már 6. éve figyelemmel kíséri az Útravaló Macika ösztöndíj program kiírásait, és segíti a pályázatok megírását és nyomon követését. Ebben az évben a 15 támogatásban részesülő rászorulóból 9 roma származású, akik kiválasztásában mi is közreműködtünk és javaslatot tettünk. Ez nagyban hozzájárult az érintettek szociális hátrányainak enyhítéséhez és a motivációjuk biztosításához. Szeretnénk a későbbiekben is jó partneri kapcsolatot kialakítani az iskolával és ilyen sikeres és jó eredményekről beszámolni, mint gyermekeink kiváló szereplései. Tóth Árpád gondolatait állítjuk minden továbbtanuló gyermekünk elé: Egy életcélt követni nemes gondolat. S mi kell hozzá? Csupán akarat, mely minden ifjú szívében él, küzdeni bátran egy új életért. Paloveczné Ézsiás Szilvia, a helyi CKÖ vezetője NYÁRI AKCIÓ!! A SZELE OPTIKÁBAN! Tápiószele, Kossuth L. út 2., a Patika mellett HA NÁLUNK VÁSÁRO L SZEMÜVEGET, akár ezer Ft-ot IS MEGTAKARÍTHAT Jön a nyár, védje szemét a káros UV sugárzástól! -fényresötétedő lencsék kedvező áron -napszemüvegek óriási választékban 50% kedvezménnyel - dioptriás napszemüvegek készítése Szemüvegkeret+lencse akár 6990Ft-tól szemüvegkészítés akár 1 órán belül! A nálunk készült szemüvegére garanciát vállalunk, szakszerűen helyben javítjuk, igazítjuk! SZEMÉS Z S ZAKORVOSI RENDELÉS minden csütörtökön tól az optikában! vizsgálat korszerű műszerekkel várakozás nélkül szemüveg felírás szembetegségek szűrése, gyógyítása alkalmassági vizsgálat Bejelentkezés az optika telefonszámán Érettségizzen Tápiószelén! A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye a 2014/2015-ös tanévre felvételt hirdet esti tagozatára, minden 16. életévét betöltött fiatal és felnőtt részére, 9., 10., 11., 12. évfolyamra. Az esti tagozaton heti két alkalommal 15 órától ig folyik az oktatás. A tanulók diákigazolvány igénylésre jogosultak, továbbá családi pótlék jár a tanuló 20. évének betöltéséig. Beiratkozás ideje: augusztus du óra között, augusztus du óra között. A beiratkozás helye: Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola Tápiószele, Széchenyi u. 20., az iskola titkárságán. További információ a képzésről: 06/30/ Kácsorné György Gabriella tagintézmény-vezető

10 június Kik pályáztak a Blaskovich-díj elnyeréséért? A es tanévben a Blaskovich Múzeum Barát i Köre negyedik alkalommal írta ki pályázatát. Az elmúlt négy évhez hasonlóan, most is a Blaskovich fivérek szellemi és tárgyi örökségének népszerűsítése, az iskola és a múzeum kapcsolatának erősítése volt a szándék. A díjhoz járó százezer forinttal továbbtanulását akarjuk segíteni annak a nyolcadik osztályt befejező tápiószelei diáknak, aki a legszínvonalasabb pályázatot nyújtotta be. Nyolcan kezdték el a felkészülést. Segítséget főként Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógustól kérhettek. Írhattak arról az összefogásról, amelynek az eredményeként elkészült a fivéreket megörökítő szobor, vagy arról milyen szerepet tölt be a Blaskovich Múzeum a város, a térség életében, és még iskolájuk névadójáról, a nyolc év alatt elért sikereikről, kudarcaikról. Öten készítettek igen színvonalas pályamunkát a megadott témákhoz a kitűzött határidőre, az előírt formátumban. Név szerint: Maka Lajos, Maka Pál, Palásti Alex, Sziráki Boglárka és Tamási Cecília. Maka Lajos alapos kutatást végzett a szoborkészítés műszaki ismereteiből. Felnőtt szakember sem tudhatná jobban! Maka Pál dolgozatában Tápiószele büszkeségeinek nevezi a múzeumalapítókat. Jól ismeri mindkettőjük életét, érdemét. Palásti Alexhez a harmadik témakör állt közelebb, ezért arról írt, mit tud iskolája névadójáról. Átgondolt, jól szerkesztett, olvasmányos, egyéni hangú írása tele van személyes élménynyel, ami iskolájához és a múzeumhoz köti, ugyanakkor pontos és tényszerű. Sziráki Boglárka a szoborállítás menetéről írt. Arról a háromévnyi hangyaszorgalomról, amivel sikerült előteremteni a szobor árát. Alapos, gondos, szép pályamunkájáért külön dicséret illet i. Tamási Cecília ugyanezt a témát választotta, a múzeumhoz fűződő személyes élményeit, a tárlatvezetői versenyen elért sikereit is beleszőve. A pályázatokat a múzeumbaráti kör vezetőségéből, az iskola igazgatójából, az adományozókból és a segítő múzeum pedagógusból álló bizottság bírálta el. A tanulók szóban is bemutatták pályázatukat. Ezt követően titkos szavazással döntöttünk a győztesről. A Blaskovich-díj ez évi győztese: Palásti Alex. Gratulálok minden résztvevőnek, remek munkát végeztek! Alex pedig példája lehet minden tápiószelei kisdiáknak. Példa arra, milyen sok sikerben, élményben lehet része annak, aki a Blaskovich János Általános Iskola tanulója. Tápiószele, június 1. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA JÚNIUS 28. SZOMBAT óra Terék Mihályné Moderátor Jónás József Program: Tápiószele régi képeslapokon- kiállítás Régi idők játékai: Tarisznyás Műhely-Fűz Népi Játszótér (ügyességi játékok természetes anyagokból) Tápiószele Régen fotótárlat megtekintése, bubakészítés Régi idők tanúi: érdekes tárgyak, emberek a múzeum állandó kiállításában, tematikus tárlatvezetés Régi idők mesterei (fazekas, kosárfonó, cipész, szövő, lószőr ékszerkészítő, kádár). Közreműködik: Bódi Éva népi iparművész, Major Miklós, id. Pesti Péter, Marton László, Túróczi Kft.) 20-20,30 Kincskeresés a múzeumkertben - egyéni játék 20-20,30 Helytörténeti kvíz - egyéni műveltségi játék 20,30-21 Jártamban, keltemben - családi játék a múzeumkertben SZAVAKAT FÚVOK- DUNAI TAMÁS színművész előadói estje szaxofon és klarinét kíséretében Mesesarok gyerekeknek (meseolvasás, báb, zene) 22-22,30 Tápiószele Régen - tematikus vezetés az időszaki kiállításon 22,30-23 Tápiószele régen és most- filmvetítés (Dobos Imre) Ki s éji zene STEVE TAYLOR - SZABÓ pánsíp művé sszel (a világ első 10 páns íp művészének egyike) Rendező: BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE Támogatóink: Nagykáta és Vidéke Tak arékszövetkezet, Tápiószele Város Önk ormányzata, Gócsa Fotó K ft., Vágány Virágbolt, ÖTE, Polgárőrség, Ferenczy Múzeum Esőhelyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Tápiószele, Posta utca 2. BELÉPŐJEGY: 1200 Ft elővétel: 1000 Ft diák: 500 Ft ÖRÖKSÉG- MÚZEUMI NYÁRI TÁBOR Kedves Gyerekek és Szülők! A Blaskovich Múzeu m Örökség nyári napk özis tábort szervez általános iskolás diákok számára. A tábor témája: barangolás kulturális, természeti, néprajzi értékeink nyomában. A tábor július 7-től július 11-ig tart, hétfőtől péntekig 8-16 óráig. A tábor költsége 9500 Ft/fő, amely mag ában foglalja a napi háromszori étkezést, a foglalkozások díját, az anyagköltséget. Ha szeretnél részt venni a táborunkban, akkor június 30-ig jelentkezhetsz a Blaskovich Múzeumban, melynek címe: 2766 Tápiószele, Múzeum út 13. Telefon: Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus

11 2014. június 11 A XVI. BLASKOVICH NAPOK MÚZEUMI VERSENYEI Tárlatvezetői verseny 2012-ben, a tápiószelei múzeum megalapításának 60. évfordulójára szervezett rendezvények záró eseménye volt a nagy sikerű tárlatvezetői verseny. Ekkor határoztuk el, hagyományt teremtünk e versengésből, ezért márciusában újra meghirdettük az általános iskolások számára a tárlatvezetői versenyt, magyar, angol és német nyelven. Május 13-án hallgatta meg a zsűri azokat a 3-8. osztályos diákokat, akik magyar nyelven készültek fel a múzeum bemutatására. A versenyzőknek nehéz dolguk volt, mert a múzeum összes helyiségét meg kellett tanulni, csak a verseny előtt tudták meg, ki, melyik szobát fogja bemutatni. A zsűri a következő szempontokat vette figyelembe a diákok értékelésénél: a tárgyak bemutatása, a versenyző kiállása, a figyelem terelése, beszédstílus, mondanivaló megfogalmazása, hangerő, hangszín. A szempontok figyelembevételével minden zsűritag 1-10 pontig értékelte korosztályonként a diákokat. Végeredmények: Kókai Emese 3.b, Sipos Tamás 4.c, Kovács Dorina 6.b, Tamási Cecília 8.b Heren Henrietta 3.b, Kosaras Attila 5.c, Baliga Viktória 7.a Eredményes felkészüléséért oklevélben és jutalomban részesült: Martossy Luca 3.a, Mohácsi Tamás 4.c, Cleci Csaba Attila 6.c osztályos tanulók. Május 14-én rendeztük meg a tárlatvezetői verseny idegen nyelvi fordulóját, angol és német nyelven mutatták be a diákok a múzeum nappali, dolgozó, illetve Blaskovich szobáját. A 7 tagú zsűri a tárgyak bemutatásának pontosságán kívül figyelte a kiejtést, a nyelvtant, mennyire volt körbekövethető a bemutatás, élvezetes volt-e az előadás. Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy június 30. és augusztus 1. között a könyvtár zárva tart, azonban két keddi napon lesz lehetőség könyvkölcsönzésre: július 8-án 8-13 óráig, július 22-én óráig. Nyitás: augusztus 5-én, kedden. A nyári szünet idején a könyvtár minden szombaton zárva tart. Miért szükséges a böjt? Nemcsak a vallási előírások jelölik ki a böjtök idejét, az önmegtartóztatás hatékonyabbá teszi számos betegség gyógymódját. Egy alapos salaktalanítástól megszépül a bőr (eltűnik a narancsbőr is a combokról), laposabb lesz a has. Milyen böjttípusok ajánlottak? Csak szikkadt zsemle és tej vagy joghurt fogyasztható Zöldség gyümölcs kúra Frissen préselt, higított zöldség- és gyümölcslevek fogyasztása Gyógyteák fogyasztása Szilárd táplálék nélküli léböjtkúra A böjtölés kellemes mellékhatása lehet a fogyás, de a célja más: a szervezet megszabadítása a salakanyagoktól, a testiszellemi megtisztulás, megújulás. Tehermentesülnek az ízületek, csökken a fájdalom, a gyulladás, jelentősen emelkedik a testi és szellemi fittség szintje. Harmonizálódik a hormonháztartás, a vegetatív idegrendszer működése javul, illetve helyreáll a koleszterin, a májenzimek és a húgysav szintje a vérben. A böjt nem jelent éhezést vagy koplalást, inkább saját elhatározásból történő lemondás a szilárd ételek fogyasztásáról és az élvezeti szerekről. A kúra része a béltisztítás és a rendszeres mozgás Könyvtári hírek EGÉSZSÉGROVAT Végeredmények: Bugyi Máté 4.b (angol), Nagy Márk 5.a (angol), Gulyás Máté 6.a (angol), Gulyás Judit 7.a (angol), Kocsis Petronella 6.b (német) Bugyi Roland 7.a (angol), Jánosi Fanni 6.b (német) Eredményes felkészüléséért oklevélben és jutalomban részesült: Rafael Lilla 5.a, Petykovszki Laura 5.a, Kosaras Attila 5.c, Raffael Gergő 5.c, Raffael Eszter 5.c, Raffael György 5.c, Balaton Vivien 6.a, Kovács Dániel 6.d, Krizsán Niké 7.a, Miklós Márton 7.c, Miklós Dániel 7.c osztályos tanulók. A verseny nyertesei bemutató tárlatvezetést tartottak a XVI. Blaskovich Napok ünnepi programjának keretében. Köszönöm a diákok felkészítésében részt vállaló szülők, pedagógusok és kollégáim munkáját. Köszönöm az értékelésben közreműködő pedagógusok munkáját: Bekech Melinda, Boros Katalin, Dr. Csákiné Szántha Ágnes, Gulyás Gyula, Jónás Istvánné, Kocsis Zsuzsanna, Kovácsné Sevella Zsuzsanna, Szatmári Imréné, Szűcs Józsefné, Terék Nikolett, Terék Mihályné, Terék Mihály. Fotópályázat 2014 márciusában meghirdettük a Látja majd az unokám? című fotópályázatot. Tápiószele történeti, építészeti, természeti, néprajzi értékeinek megörökítése volt a pályázat témája. A felhívásra két diák jelentkezett és készítette el pályamunkáját. Gratulálunk Horváth Hanna 2.a és Bugyi Roland 7.a osztályos tanulóknak eredményes részvételükért, munkájukért. Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus Köszönjük az ajándékkönyveket az alábbi kedves olvasóinknak: Lászka Andrea, Katona család, Kenyó család, Kiss Krisztián Mihály, Mészáros Sándorné, Horváth Istvánné, Józsa Gábor, Borsos Endre, Magyariné Birta Magdolna, Sandi Petra, Zala Szilvia, Terékné Legény Erzsébet, Horváth Krisztina. Könyvtárosok is. Így javul az emésztés, enyhülnek vagy megszűnnek az esetleges panaszok, mint a gyomorégés, a puffadás, a görcsök, a székrekedés, allergiás tünetek, helyrebillen a sav-bázis egyensúly. A böjt vajon csak divatos fogyókúra? N em. Érdemes végiggondolni, hogy évente 2-4 kg szilárd szennyeződést lélegzünk be, a táplálékkal 54 kg adalékanyagot, kb. 0,45 kg rovarölő- szert, illetve gyomirtót eszünk meg. Ezért hasznos időnként böjtöléssel megszabadítani a szervezetet ezektől a terhektől. M int említettem, a kúra része a béltisztítás is, amely természetes gyógyvizek, gyógyteák segítségével lehetséges testmozgással összekötve. Kérje bioboltosok tanácsát! Azért a böjtölést nem szabad túlzásba vinni, három napnál hosszabb ideig tartó kúrát csak orvosi felügyelet mellett szabad végezni. Ahogy a természet tavasszal, nyár elején megújul, úgy a szervezetnek is szüksége van a regenerálódásra. Fontos a fokozott folyadékbevitel, vitaminok fogyasztása ha egészségünket hosszú távon szeretnénk megőrizni. Dr. Radics Ilona háziorvos

12 június Hajrájához érkezik a térségi szennyvízberuházás csatornaépítési szakasza A térség húsz szennyvízberuházással érintett településéből 16 esetében szeptember közepén véget ér a csatornahálózat fektetésének alapüteme. Erre az időpontra elkészülnek a várt és végleges helyreállítási munkálatok, mind az úthálózat, mind pedig az útpályán kívüli csatornafektetés esetében. Az úthálózat helyreállítása sávosan történik a szilárdburkolattal rendelkező utak esetében. Ettől eltérni csak a Magyar Közút által kezelt két, illetve három számjegyű főutak esetében az előírások alapján tud az építési vállalkozó. Az útburkolaton kívül fektetett csatornaszakaszok esetében a vállalkozónak az eredeti állapotot kell helyreállítania. Kérjük az érintett lakosságot, hogy az útpályán kívüli esetleges problémákat mielőbb jelezze helyben, vagy a kö z- ponti Információs Irodán munkaidőben, hétfő-szerda: óra, csütörtök: óra, péntek: óra (Nagykáta, Dózsa György út 2., Telefon: /csak munkaidőben/ vagy ), hogy azok javítása folyamatos lehessen és a szükséges javítások szeptember elejére elkészülhessenek. A kisrégiókhoz tartozó szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep kivitelezése is az ütemezés szerint halad. A nagykátai szennyvíztisztító telep próbaüzeme május végével megkezdődött. Bűncselekmények alakulása Tápiószele város területén Bűncselekmények Emberölés Testi sértés Súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Garázdaság Önbíráskodás Visszaélés kábítószerrel Lopás összesen: szgk. lopás gépjármű feltörés lakás betörés Rablás Kifosztás Zsarolás Rongálás Orgazdaság Jármű önkényes elvétele Egyéb bűncselekmény Összesen : A tápiószelei kisrégió négy településén a csatornahálózat a vállalkozóval folytatott egyeztetések alapján még ebben az évben lefektetésre kerül. A végleges helyreállítási munkálatok áthúzódnak a jövő évre, azokat május 31-ig kell befejeznie a kivitelező konzorciumnak. Ezzel az ütemezéssel biztosíthatónak látszik az egyébként már kész állapotban lévő tápiószelei szennyvíztis ztító telep próbaüzeme is. A csatornahálózatra rákötni még továbbra sem szabad! A rákötések ütemezése, és az ehhez szükséges feltételrendszer kidolgozása folyamatban van. Ezek véglegesítése után, kellő időben tájéko ztatni fogju k a lakosságot. Az esetleges problémák elkerülése végett kérjük a lakosság türelmét ebben az ügyben is. Továbbra is hangsúlyozzuk, a jelenlegi kivitelezők nem végezhetnek ilyen munkálatokat és nem javasoljuk a településekre érkező idegen brigádok megbízását az ingatlanon belüli bekötések kivitelezésére. Kérjük a lakosság további közreműködését és türelmét, hamarosan végzünk! Tápió PR ELADÓ 300 literes fagyasztóláda. Irányár: Ft. Tel.: Ügyvédi félfogadás Dr. Kása Gábor ügyvéd 2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. sz. minden héten csütörtökön 17 és 19 óra között tart kihelyezett ügyvédi félfogadást Tápiószelén, a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. Telefon: 06/ vagy mobilszám: SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY A beküldött írások változtatásának jogát terjedelmi okok ból a szerkesztőség fenntartja. A képeket.jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. Tel.: LAPZÁRTA: augusztus 4. hétfő Júliusban lapunk nem jelenik meg. Következő számunk augusztus közepén várható.

13 2014. június 13 A Halhatatlanok Társaságának örökös tagja, a kétszeres Kossuth-díjas színésznő 100 évvel ezelőtt, július 17-én Tolnay Rózsi néven látta meg a napvilágot Budapesten. A gyermekkor azonban a Nógrád megyei Mohorához fűzi, ahol apja négyszáz holdas birtokon gazdálkodott, így a család is ott élt a nyolcszobás kúriában. Jó nevelést kapott. Anyja zenélni, énekelni tanította, megszerettette vele az olvasást. Az elemi iskolát Mohorán végezte, a polgári négy osztályát bejáró diákként Balassagyarmaton járta ki, majd Ny íregyházán az angolkisasszonyoknál tanult két évig. Végül a debreceni felsőkereskedelmiben érettségizett. A színház világával a szívélyes rokon, Bókay János színmű író és lapszerkesztő révén került kapcsolatba, aki otthonába fogadta és segítette az érettségi után Pestre kerülő falusi kislány szárnypróbálgatásait. Bár eredetileg apácának készült, de ahogy az angolkisasszonyoknál az egyik tanító nővér jó szemmel észrevette, már akkor mocorgott benne valami, ami másra predesztinálta. Idézzük ide a történetet magától a visszaemlékező Tolnaytól: Mater Mohács parasztlányból lett apáca. Ő volt a mama köztünk. Ez az okos, tapintatos tanítóapáca kitüntetett figyelmével. Ha életképet adtunk elő, rám sohasem osztott nadrágszerepet, én mindig kék szalaggal átkötött, hófehér ruhás lány voltam. Már az első évben eldöntöttem, hogy apáca leszek. Mater Moháccsal a kertben sétálgattunk, amikor felfedtem szándékomat, de mindjárt hozzá is tettem: nem olyan apáca szeretnék lenni, aki csak úgy térdepel, imádkozik meg bezárkózik. Hát, milyen?- kérdezte. Tevékeny apáca. Gyógyító valamilyen lepratelepen, vagy tanítóapáca a négerek között Afrikában. Mater Mohács félrehajtotta a fejét, majdnem szomorúan mondta: - Nem leszel te apáca Nem leszel te apáca - Miért? Talán rossz vagyok? Nem- mondta tűnődve- de benned mocorog valami. Nem, nem maradsz te apáca. Talán ez a beszélgetés volt az, ami előhívott egy emléket a gyermekkorából. Ezt így idézi fel: Mohorán színházró l nemigen hallott a nép. Elvétve fölütötte a sátrát egy-egy vándorcirkusz vagy mutatványos. Más semmi. Egyszer bárányhimlővel ágynak estem. Anyám kényeztetett, babusgatott. Még a Színházi Élet néhány számát is a kezembe adta, ami nagy szó volt, mert alig múltam tíz éves. A képes magazinban új világot fedeztem fel. Az egyik képen például színésznő ült a tükör előtt, és a tükörben festette magát. Az volt a kép alá írva: Szépség, tökély, harmónia. Mindent a közönségért. E varázsszavakat pontosan nem is értettem Ez volt az első találkozásom a színészettel. Akkor talán még ő sem gondolta, hogy ez az élmény milyen mélyen elraktározódik benne; és hogyan bukkan elő az érettségi után, a jövőjéről ábrándozva. Pestre ment, hogy álmát valóra váltsa. A gyönyörű, ám hadaró és palóc tájszólással beszélő ifjú hölgynek azonban nem hullott azonnal az ölébe a siker. Színi direktorokat keresett fel, próbálkozott a kor hírességeinél; Heltai Jenőnél, Hevesi Sándornál, de nem járt sikerrel. Végül Gaál Béla, a Hunnia Filmgyár neves rendezője vette pártfogásba, aki csinos, fiatal lányokat oktatott a filmszínészi mesterség alapismereteire. Apróbb szerepek után első nagy sikerét a Meseautó című filmben aratta. Ekkor vette fel a Klári nevet. Íme a történet: Gaál Béla többször is figyelemre méltatott. Ez abból állt, hogy alaposan kikérdezett, és meghívott a magán-filmiskolájába. Emlékszem ott egyszer a nevekről is szó esett. A könnyen megjegyezhető, magyaros hangzású neveket szereti a közönség mondotta, majd kifejtette: bizonyos szerepkörökben nélkülözhetetlen a választékos keresztnév. A Rózsi cselédhangzású. Ellenkeztem: a Ró zsi szép név, igaz, Mohorán minden második tehenet így hívnak. Aztán engedtem: szólítsanak ezentúl, Klárinak. A már említett Meseautó sztárlistáján már ezen a néven szerepelt. A film sikere után Jób Dániel, a Vígszínház rendező igazgatója felvette növendéknek olyan színészek mellé, mint Somlay Artúr, Go mbaszögi Ella, Rajnay Gábor. Azt a feladatot kapta, hogy figyelje az ő játékukat. Jó tanítványnak bizonyult. Első színpadi sikerét a Francia szobalányban aratta, ezt követte sorban a többi szerep; köztük a népszerűvé lett Katyi dalok. Közel száz filmben és tévéjátékban játszott. Emlékezetes szerepei voltak a Déryné, a Rokonok, a Pacsirta című filmekben; de feledhetetlent alakított színpadon is, például a Rómeó és Júliában, Ibsen: Nórájának címszerepében, a három nővér Irinájaként, a Macskajáték Gizájaként és Blanch-ként a Vágy villamosában. Kihagyhatatlan a felsorolásból a Nagymama című darab főszerepe. A magánélete nem volt ilyen sikeres. Házasságai a szakmából valók voltak, s tudvalevő, hogy ez nem a legjobb párosítás. Első férje a Londont, Párizst, sőt Hollywoodot is meg járt Ráthony Ákos filmrendező volt. Mindketten sikeresek voltak, gyönyörű villában laktak, a korabeli lapok idilli cikkeket közöltek róluk, de a közönségnek fogalma sem volt róla, hogy ez csak a látszat. A valóság a rengeteg munka, örökös vita és boldogtalanság. Zsuzsanna nevű lányuk születése után néhány évvel házasságuk zátonyra futott, Ráthonyi nyugatra emigrált. Második férje a tőle tíz évvel fiatalabb Darvas Iván volt, s bár kétévi házasság után szintén elváltak, szerelmü k tizenhárom évig tartott. Gyengéd érzelmeket táplált iránta Márai Sándor, verseket is írt hozzá igaz is meretlen kínai költő álcája alatt így kapcsolatuk mindvégig plátói maradt. Lássuk, hogyan vall erről az érintett! Mester és tanítvány szerelme volt ez, amely egy ponton kínossá vált. Mint említettem: Márai nős volt! Kaptam tőle néhány levelet, és ami örökké emlékezetes: verseket is írt hozzám karácsonyára (pontosan december 21-én) Tíz vers címmel költeményciklust hozott a postás. Alcím: Is meretlen kínai költők után a XX. századból. A tíz versből, íme egy: Ha majd szeretlek, vásárolok neked Teknőc fésűt, ezüst karperecet. Fecskefészket hozok, ezüst papírba S a verseim kék s zöld tussal leírva - Így élünk majd. De ez mind semmiség lesz, Ha jő az éj, s, fohászkodunk az éjhez. Átkarollak, mint gyermeket a felnőtt, Szájamba veszlek, mint gyermek az emlőt, S így állongunk két őrült, kéz a kézben! Megizzadunk a borzas szenvedélyben. A versek magánügynek készültek. Nyomtatásban nem jelentek meg soha. Tolnay Klári őrizte a titkot, csak Márai halála után beszélt kapcsolatukról a nyilvánosság előtt. Müller Péter, aki közelebbről ismerte, írta róla: Színésznő lett, de hozta magával az apácaságot is. A színpadon nemcsak a személyes sikert, de Isten és önmaga békéjét is keresi. Tud az angyalok nyelvén, de veszedelmes kö zelségből ismeri az ördög titkait. Profi vérszínésznő, de színpadi lényéből valami olyan személyes és privát sugárzás árad, hogy az ember időnként felszisszen: ezt már nem szabadna megmutatni a nyilvánosság előtt. Ezt ő is tudja. Nemcsak merész kitárulkozó, de ügyes rejtőzködő is. Ha Ön, kedves olvasó, e rejtett titkok felfedésére kíváncsi, ajánlom figyelmébe Párkány László Tolnay Kláriról írott könyvét. Vállaji Ottóné

14 június A SIMONFFY KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉLETÉBŐL A tavaszi hónapok bővelkedtek érdekes és hasznos programokban, amelyek vonzónak és sikeresnek bizonyultak. A Te szedd akcióról dióhéjban: május 9-én, pénteken, városunkban településszépítési akciót szerveztünk, csatlakozva az országos környezetvédelmi megmozduláshoz. Hulladékgyűjtő zsákok, védőkesztyűk rendelkezésre álltak a városkép javításáért fáradozó résztvevőknek. Az összegyűjtött hulladékot ingyen el is szállították. Az akcióhoz sok önkéntes csatlakozott: idősebbek és fiatalok, a civil szervezetek aktivistái és az általános iskola tanulói. Ezen a délelőttön megmutatták, hogy szívükön viselik városunk tisztaságát. A Tápiószelei Blaskovich János Általános iskola tanulói példamutató magatartással tevékenykedtek a délelőtt folyamán. A megfáradt diákjainkat frissítő tízórai után engedtük vissza az iskolába. Köszönöm a segítséget Kácsorné György Gabriella igazgatónőnek és a gyermekeket kísérő pedagógusoknak. Köszönet minden kedves önkéntesnek, aki részt vett az akcióban! Május 24-én szombaton délután a Simonffy Kálmán Művelődési Házban egy műveltségi vetélkedőt rendeztünk az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából. Nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy nagy érdeklődéssel jönnek a kedves vetélkedni vágyók, közöttük sok általános iskolás. Szatmári Imréné Edit nénivel egy kis kultúrtörténeti vetítéssel egybekötött zenés irodalmi műsorral próbáltuk érdekesebbé és színesebbé tenni ezt a programot. Közreműködött Faragó Sanyi bácsi. Ezt követte a feladatlapok kitöltése. Hazánk történelmének e szomorú korszakáról minden csapat jól tájékozott volt: bizonyította a sok helyes megoldás. Az eredményhirdetés után egy kis szendvicsezéssel, ajándékválasztással tettük felejthetetlenné ezt a szombat délutánt. Köszönetem fejezem ki Edit néninek a műsor és a feladatlap összeállításáért! Köszönjük Szatmári Imre bácsinak a finom szendvicseket és a segítséget, a Kóré Cukrászdának pedig a süteményeket! Reményeim szerint senki sem bánta meg, hogy eljött, és együtt töltöttük a Blaskovich Napok egyikét. Nem mindennapi élményben lehetett részünk május 25-én vasárnap a Simonffy Kálmán Művelődési Házban Sebestyén Márta népdalénekesnő, illetve Terék József és barátai népzenei koncertjén. Öröm volt látni, hogy sokan eljöttek. Azt gondolom, hogy a teltház és a közönség álló vastapsa válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek mennyire tetszett. A bennem megfogalmazódott gondolatokat egy idézettel ötvözném: Az ének hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az anyanyelvhez, hűség önmagunkhoz. Fontos éltető erő sok gonddal, bajjal küszködő világunkban, erőt ad a jövőért vívott kemény harcainkban. Aki énekel, nem magára gondol elsősorban. Azért énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének vallomás, az ének vigasz, eszköz a másik emberhez, egy nagyobb közösséghez. Az ének a lélek megtartó ereje, azért van, hogy a szív el ne hervadjon. (M.M.) Június 1-jén került sor a Gyermeknap megrendezésére. Kora délután Felhő Fáni meséit hallgathattuk. Megtanultunk tőle villámot, esőt, szelet csinálni. Ezt követően az Alma együttes fergeteges koncertjén vehettünk részt, melyre sokan eljöttek. A nagysikerű koncert után Bozsik Yvette és Társulata varázsolt el minket színvonalas, gyermekeknek szóló előadásukkal. Volt arcfestő, lufi hajtogató bohóc, kézműves sátor és népi fakörhinta is. Szóval egy csodálatos és emlékezetes délutánt tölthettünk együtt. Nagyon örültem, hogy apukák, anyukák, nagyszülők együtt látogattak el erre a nagysikerű városi rendezvényre! Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a művelődési ház július 5-től (szombat) augusztus 3-ig (vasárnap) zárva tart. Sassné Miskolczi Csilla kulturális menedzser Születésnapot ünnepeltünk M ájus 21-én a Váci Egyesülethez tartozó M ozgáskorlátozottak Klubja megünnepelte megalakulásának 19. évfordulóját. Szép számmal összejöttünk. Vendégünk volt a polgármester úr feleségével, Tóth Julianna jegyzőnő, Vácról Dr. Chikán Csaba társelnök, Nagykőrösről Bendéné és helyettese, valamint a meghívott klubvezetők. Megjelenésükkel tiszteletüket fejezték ki. A műsorban felléptek klubunk tagjai énekszámokkal és versekkel. Köszönjük Falusi M i- hálynak a zene szolgáltatását. Rendezvényünket támogatta: Sziráki Károly és a Kóré Cukrászda finom tortával és sós süteménnyel. Tudom, hogy sokan neheztelnek rám, hogy elvállaltam a klubvezetést, de az elnök megkért rá, hogy legyen, aki tájékoztassa a mozgáskorlátozottakat, mert ha én nem vállalom, akkor máshonnan fognak vezetőt keresni. Akik befizették a tagsági díjat, azok az ország múzeumait díjtalanul látogathatják és egy személyt is bevihetnek magukkal. Segédeszközt kedvezményesen vásárolhatnak, vagy rövidebb időre kölcsönözhetnek. A tájékoztatót az egyesülettől és a MEOSZ-tól az én címemre küldik. Az egyesületnél küldöttként szerepelek. Klubnapunk minden 3. szerdán 16 órakor van. Legközelebb június 18-án 16 órakor lesz. Aki Vácra befizette a tagdíjat, legyen szíves hozza magával tagsági könyvét, hogy lebélyegezhessem. Enélkül érvénytelen, és a fent felsorolt előnyök igénybevételére nem használható fel. Jovanovits Gyuláné klubvezető Szelei bor és borász sikere Két cégtábla van Tápiószeléről kimenet, a Népkert előtt. Két testvér külön-külön cége. Szőlészettel, borászattal foglalkoznak, szép sikerrel. Ezt a tevékenységet örökölték a fiúk a szülőktől, nagyszülőktől. Józsa Lászlót kérdezem, az idősebb fiút. - Mióta foglalkoztok ez ősi mesterséggel? - Én 86 óta csinálom önállóan. Egy hektárral kezdtük a családdal. A megélhetés ezen formája mellett, a családi hagyományok továbbvitele is a célunk volt. Nagyapám is sikeres borász volt. Több díjat is nyert. - És úgy tudom, hogy most te is díjazott lettél, akarom mondani, te és a boraid. - Tavasszal volt az illatos borok országos versenye Nagyrédén. A Cserszegi Fűszeres boraimmal neveztem, egy félédes és egy száraz borral. Az előbbi ezüst, a száraz pedig bronz elismerést kapott. - Mennyire vagy büszke boraidra? - Részemről ezt nagyon nagy fejlődésnek tartom. Ami részben szakmai illetve technológiai előrelépés. Sokan nem is gondolnák, mekkora szerepe van ebben a munkában a technológiának. A hűtéstől kezdve, a tárolásig, palackozásig. - Hol tartatok most? - Most 12 hektárt művelünk családi vállalkozásban. Ma már többféle bort állítunk elő, vörös illetve rozé fajtákat is. További céljaink: a technológia minőségi továbbfejlesztésével, újabb sikerek elérése. Józsáéknak és persze városunknak is dicsőség ez a siker. Ők azok, akikre számíthatunk évek óta egy-egy rendezvényen. Önzetlenségük határtalan. Köszönjük Nekik. Név a szerkesztőségben

15 2014. június 15 Rossz napon is lehet reményt adó fény Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idők végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak (Juhász Gyula: Március idusára) Ahogy a történelemnek is, úgy egyes embernek is vannak ilyen napjai. Ebben az embertelen korban,- ahol az ember embernek farkasa,- is történhetnek olyan események, melyek keményen beleszólnak az ember sorsába. Nehéz szerdai napnak indult. Budapestre indultam volna autójavítás ügyben. A kocsi nem indult, így hát a szomszéd munkagéppel húzott be. Esős, nagyon szomorú idő volt. Tankolnom is kellett. A szelei benzinkútnál tankoltam. A kocsi újra nem indult, de még szerencse, mert a toalett használat során, a gépkocsijavításhoz előkészített kéthavi nyugdíjamnak megfelelő összeget tartalmazó tárcámat elhagytam. Ha elindult volna, csak fizetéskor derült volna ki, hogy pénz nincs nálam. Az egyik ügyeletes benzinkutas MACZÓ CSABA is bement az illemhelyre. Látta a tárcát, belenézet és Szép sikerek labdarúgásban látta, hogy nagyon sok pénzt tartalmaz. Kijövet kérdezte, hogy ki volt benn ő előtte. S a tárcámat a kezembe tette. Szinte önkívület i állapotban voltam. Ebben a világban, amiben élünk, ilyen még megtörténhet?! Egy fiatal házas ember, akinek szüksége lehet a pénzre, talán még kísértésbe sem esett. Nem akartam elhinni. Azóta újra bízok, bízok a becsületes emberben. A sorsomat úgy változtatta meg, hogy tettem egy könnyelmű ígéretet, hogy én az újságba, többet nem írok, mert valaki azt mondta, hogy azért írogatok, hogy a nevem szerepeljen. Talán ez az első ígéret, amit megszegek. Azonban ragaszkodom ahhoz, hogy a nevem ne szerepeljen, ellenben ennek az embernek a neve igen, úgy tiszta nagybetűvel. Büszke vagyok rá, hogy városunkban ilyen emberek is élnek. S arra is, hogy ennek az embernek ifista korában edzője voltam. Olyan ember lett, amilyen a sportban is volt: egyszerű, a közösségért, a csapatért tenni akaró, becsületes. Amilyen az apja is: egy egyszerű asztalos, aki ha tenni kellett a közösségért, nem sajnálta a szabad idejét. Boldogan segített. Szép örökséget kapott Szüleitől! Köszönöm Csaba! Név a szerkesztőségben Lejátszották a Pest megyei labdarúgó bajnokságban az utolsó mérkőzéseket is. Tápiószele s zereplése igen sikeres volt. Gyengébb őszi teljesít mény után, a tavaszi remek sorozattal a dobogó harmadik fo kára állhatott, bronzérmet szerzett. Mindössze egy ponttal lemaradva a második helyezett Nagykáta mögött, akit oda-vissza legyőztünk. Álljon itt néhány vélemény, a teljesség igénye nélkül, azoktól, akiknek szerepe volt a sikerben. Tóth Imre, a mester: - Tavasszal másodikok lettünk. Sérültjeink felgyógyultak, így jobb csapatot sikerült pályára küldeni. Letettük az alapjait egy jó csapatnak. Több helyi játékos jött vissza más csapatoktól. Célunk az első öt volt, és hogy meghatározó csapat legyünk. Ez nagyszerűen sikerült. Ezzel a bronzzal az elmúlt négy évben harmadik érmünket szereztük meg. Köszönettel tartozunk fő szponzorunknak Ménesi József úrnak, a TÁPIÓM ETA LL Kft. vezetetőjének egész éves támogatásáért. Fehér Zsolt, csapatkapitány: - Csodálatos volt az egész. Elégedettek lehetünk, egységes csapattal, jó csapatszellemmel, szakmai munkával szép sikert értünk el. Fülöp Lajos, nem csak házi gólkirály, a Keleti csoport 3. legjobb góllövője: - Kiváló a csapat. Társaimmal öröm volt játszani, olyan jó felfogással mentünk pályára, hogy az akadályokat kevés kivétellel sikeresen vettük. Jövő szezonban is itt szeretnék játszani. Abdelmagid Eaid Hassan, a csapat korelnöke: - Cegléd csapatában hét évet fociztam, de soha nem éreztem magam ilyen jól, mint itt. Ez lett a második otthonom. Kiss Krisztián, a csapat legfiatalabb tagja, legnagyobb tehetsége: - Kötelező IFI vagyok a csapatban. Az ifiben is játszom. Noha csak 17 éves vagyok, csapattársaim úgy vesznek, mint a csapat teljes jogú tagját. - Amellett, hogy számtalan gólpasszt adtál, Péteri ellen a 90. percben győztes gólt rúgtál, úgy 17 méterről?! - Bevállaltam, összejött. - Gratulálunk, büszkék lehetünk Tápiószele labdarúgó csapatára. Siker az utánpótlás korúaknál U-21-es csapatunk a Keleti csoport bajnoka lett. A csapat gólvágója, Juhász Norbert a góllövő lista 2. helyezettje 15 góljával, mindössze egy góllal lemaradva a legjobbtól. Régóta nem volt ilyen siker nálunk. Martók Zsoltot, a csapat mesterét kérdezzük: - Ősszel vettem át a csapat irányítását. Néhány átalakítás volt. Azt szerettem volna elérni, hogy a csapat tagjai szeressék egymást, küzdjenek egymásért. Ez sikerült is. Örömmel vendégeltem meg őket egy kajára. - Mire tanítottad őket, Te, aki a nagy csapat egyik legnagyobb küzdője vagy? - Én többet tanultam tőlük, mint ők tőlem. Sokkal nyugodtabb vagyok a pályán. Teljesen másképp érzek. - Büszkék vagyunk Rátok! Név a szerkesztőségben Táncolni vágyó gyerekek! A tavalyi tánctábor nagyon nagy sikert aratott, ezért úgy gondoltam, hogy ismét szervezünk egyet augusztusban. A táborban bárki kipróbálhatja magát, akár kezdők is. Időpont: augusztus 4-8-ig (10:00-14:00) naponta 4 óra tánc, önfeledt szórakozás. A hét utolsó napján bemutatóval zárunk, ahová várjuk a kedves szülőket, hogy megtekintsék a heti munkánk eredményét! Telefon: 06 30/ Sándor Nóra

16 június Kinek nem inge, ne vegye magára A modern társadalomban a környezetvédelem egyre fontosabb szerepet kap. Ebbe beletartozik környezetünk tisztán tartása is. Ennek a gondolatnak a jegyében indult el évekkel ezelőtt a Föld Napjához kötve a települések és környékük takarítása, mint országos mozgalom. Az önkéntesek száma mindig nőtt, a megtisztított területek egyre terjedelmesebbek lettek. A z idén már három napos európai mozgalomként hirdették meg ezt az akciót. Tápiószele is benevezett, mint ahogyan évek óta teszi, és olyan sokan jelentkeztek, hogy félő volt, hogy nincs is annyi út, utca és tér, ahol szemetet gyűjthetnek Köszönet azoknak a pedagógusoknak, akik vállalták a feladatot, és példát mutattak városunk takarításában, továbbá azoknak a diákoknak, akik velük tartottak. Hogy a civil szervezetek tagjai, a nagy lokálpatrióták, az igazi szelei szü löttek mennyien voltak???... Összesen húszan se!... Szomorú megállapítás ez, de a tények magukért beszélnek. A tizenegynéhány önkéntesből is csak három volt aktív korú, a többi nyugdíjas, ezeknek a többsége sem szelei szülött. Talán nem ártott volna összefogni, és közösen dolgozni, közös ügyért. A polgármester és a képviselő-testület tagjai mindig megtisztelik jelenlétükkel a lakosságot. Jó 10 évvel ezelőtt is, az ár- és belvíz idején is ennyien pakolták a homokzsákokat. Nemcsak akkor kell élen járni és tolakodni, amiko r követelőzni kell a saját szórakozáshoz. Nem a pótcselekvésekre kell jelentkezni, hanem arra is, amit meghirdettek a tiszta Magyarországért: TE SZEDD!... Valószínű, ez nem tartozik bele mindenki értékrendjébe, mert május 9-én rengeteg dolga akadt sokaknak a magánéletben, a kertben Ezzel nincs is gond, de jó lenne, ha máskor is belülről csuknák be a kaput, és az interneten is más programon lógnának. Az akt ív példamutatással kellene hozzájárulnunk a gyermekek és a fiatalok viselkedési normáinak kialakításához, mert ők a mi jövőnk. Milyen alapon kritizáljuk a fiatalokat, amikor kirekesztetté váltak, mert csak az utcasarok és a COOP előtti tér az övéké? Máshol nincs hely, hogy közösségben, hasznosan vagy szórakozással tölthessék idejüket, jót tanulva egymástól és a felnőttektől, akik befogadják őket. Az idősek mindig azt hangoztatják, hogy régen másképp volt Szelén is. Hogy úgy legyen, ahogy régen jó volt, az csak rajtunk múlik. Magyariné Birta Magdolna FELHÍVÁS szeptember 28-án, vasárnap délután, újra megrendezzük az ÉNEKLŐ ZENÉLŐ CSALÁDOK ÉS BARÁTOK DÉLUTÁNJÁT A ZENE VILÁ GNA PJA A LKA LMÁBÓL. Várjuk egyének, családok és barátok jelentkezését, akik szeretik a zenét, és szívesen együtt töltenének a muzsika, az énekszó jegyében egy délutánt. Finom uzsonna után táncházzal folytatódik a program, ahol a résztvevők mulathatnak egy jót. FIATALOK! ITT AZ A LKALOM, HOGY BEKAPCSOLÓDJATOK A TARTA LMAS KÖZÖSSÉGI ÉLETBE! Jelentkezni lehet Molnárné Volák Ildikó tanárnőnél, aki az esemény főszervezője és Magyariné Birta Magdolnánál a számon. Jelentkezési korhatár nincs! Sérelmek a pszichiátrián Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy is merőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke tanulási problémára" vagy viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alap ítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Fegyveres Krisztina Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Tánc a mindenünk Tápiószelét képviselve három csoport négy tánccal indult a XXVI. Zuglói táncversenyen. Évről évre nehezebb a dobogón maradni, de most is sikerült! Díjazottaink: Menő Manó csoport: ovis korcsoport 1. helyezés Csiribiri csoport: mini korcsoport 3.helyezés Flash Dance csoport: mini kategória két 4. helyezés Köszönjük tanárunknak, Sándor Nórának a sok munkát, a szülőknek a támogatást. Reméljük, még nagyon sokáig a dobogón láthatjuk őket, és büszkén képviselhetik városunkat. Lévainé Bakos Zsuzsanna

17 2014. június 17 A Gyermekjóléti szolgálat nyári tábora A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat a nyári szabadidő hasznos és örömteljes eltöltéséhez gyermek (6-14 éves korig) szabadidős programokat szervez (hétfő) (péntek)-ig terjedő időszakban a tápiószelei művelődési házban. A programok reggel 8 óra 30- kor kezdődnek és 12 óráig tartanak. Tartalmas és színes programjaink a következőek: HÉTFŐ Kreatív kézműves szabadidős foglalkozások keretében megismerkedhettek a folton-folt varrás művészetével, origami hajtogatással, betekintést nyerhettek a fafaragás rejtelmeibe, kipróbálhatjátok a kavicsfestést, száraz v irág kötészetet, gipszöntést, és sok egyéb színes foglalatosság vár még benneteket. A Foglalkozások vezetésében segítőink: Ivanicsné Zsíros Katalin tanítónő, Gy imesi Richárdné és Decsi Mariann óvodapedagógusok, Berényi Sarolta (Sárika néni), és Kőváry Mária. Ezen a napon szeretnénk egyben rajzpályázatot is meghirdetni, melyeket a p rogram alatt fo lyamatosan leadhattok segítőiteknek. A pályázatra szabadidős élményeim a tábor alatt címmel lehet pályázni. KEDD Országos Mentőszolgálat helyi egységének és az önkéntes tűzoltóknak a bemutatója, a Nagykátai Rendőrkapitányság által szervezett ügyességi versenyek, ügyességi játékok SZERDA Közös egész napos kirándulás a Növényi Diverzitás Kö z- pontba (Agrobotanikai Intézet). Belső tárlatvezetés, Pannon Magbank Magtól Magig interaktív állandó kiállítása, ahol a növényi egyedfejlődés állomásain keres ztül játékos módon ismerhetitek meg a növényi sokféleség megőrzésének feladatait, lehetőségeit. Természetvédelmi praktikák bemutatása, séta a botanikus kertben, a magbank laborépületében, csíráztató labor és a tárolók megtekintése. A program végén séta a tóhoz, ahol láthattok vízimadarakat, vízisiklót, teknőst és mókusokat, illetve láthatjátok az intézet új lakóját a 40 cm-es macskabaglyot. A tónál lehetőség van szabadidős játékprogramokra is. CS ÜTÖRTÖK Szabadidős sporttevékenységek a Művelődési Házban. Tollaslabdázás, asztalitenisz, csapatjátékok, labdajátékok, egészségmegőrző, felvilágosító jellegű előadások, melyben segítőnk Túróczi Nóra védőnő PÉNTEK KI MIT TUD? VETÉLKEDŐ MUTASD MEG ÖNMA- GA D! CÍMM EL BÁ RMILYEN SZABA DON VÁ LASZ- TOTT ÖNÁLLÓ, VA GY CSOPORTOS M ŰSOR ELŐ- ADÁSA. Rajzpályázat eredményének kihirdetése, a benevezettek elismerésben és ajándék ban részesítése. Tábor lezárása A programokon való részvétel INGYENES, azonban előzetes bejelentkezés alapján, a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a jelentkezőket, a jelentkezési lap és a nyilatkozatok leadásával. Jelentkezni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál lehet személyesen ügyfélfogadási időben (HÉTFŐN 8-16:30- IG, SZERDÁN 8-12:00 ÓRÁIG). ITT KAPHATJÁTOK MEG A JELENTKEZÉS I LAPOT ÉS A SZÜLŐI NYILATKOZATOT, MELYET KITÖLTVE KÉRÜNK IG LEADNI A GYER MEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL! A HAJT-A Csapat Egyesület júniusi hírei Tisztelt Ügyfeleink! Ismét felhívjuk a 35/2013. (V. 22.) VM rendelettel (továbbiakban: támogatási rendelet) érintett LEAD ER nyertes pályázóink figyelmét, hogy a támogatási rendelet módosult. Ennek értelmében: A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. Továbbá: Amennyiben a támogatási rendelet 3. (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem. A támogatási rendelethez kapcsolódó 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény is módosult a fentiekkel összhangban. Tisztelt Ügyfeleink! Fontos határidőhöz közeledünk. A as programozási időszakban az ÚMVP III. tengelyes vagy a LEADER-es támogatási határozattal jóváhagyott művelet megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követően legkésőbb december 31. (amennyiben a megvalósítási határidő korábban le nem járt). Kifizetési kérelem legkésőbb január 31. napjáig nyújtható be. Faragó Júlia HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet vezető A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének ügyfélfogadási rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Irodai elérhetőségek: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. Telefon: Telefax:

18 június GYÖRGYEY KASTÉLY ÉTTEREM 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 2. A tápiógyörgyei, Györgyey Kastély Étterem, vállalja, minden az étlapján szereplő étel házhozszállítását. Pizza házhozszállítását 16 órától, Tápiószelére: Ft. Rendelés leadása: 06/ telefonszámon. Két személyes tálak (8 féle): Ft például: Betyár tál: cigánypecsenye, zsivány buksza, rablóhús, parasztburgonyával, rizi-bizi, vegyes vágott savanyú MARGARETHA A LA FUNGHI PROSCIUTTO SZALÁMIS PICANTE NÉMET HAWAI CALZO NE VEGETARIÁNUS KO TKO DA CSIRKEMÁJAS MAGYAROS PO LGÁRMESTER BO LOGNESE PESARO CAPRICCOZA NÉGY ÉVSZAK NÉGY SAJTOS PIZZA ALAPANYAGO K: paradicsom, mozzarella sajt, paradicsom, gomba, sajt, paradicsom, sonka, sajt paradicsom, szalámi, mozzarella sajt paradicsom, csípős szalámi, pepperoni, sajt, tejföl, virsli, tojás, sajt, paradicsom, sonka, ananász, sajt sonka, gomba, túró, sajt, paradicsom, vegyes zöldségek, sajt, paradicsom, sonka, kukorica, sajt, paradicsom, csirkemáj ragu, sajt, paradicsom, kolbász, bacon, hagyma, sajt, tejföl, sonka, őszibarack, füstölt sajt, paradicsom, bolognai ragu, mozzarella sajt, tejföl, bacon szalonna, hagyma, sajt, paradicsom, sonka, gomba, szalámi, sajt, paradicsom, kukorica, gomba, szalámi, zöldborsó, sajt, paradicsom, 4 féle sajt, (kék penészes, mozzarella, trapista sajt, füstölt sajt,

19 2014. június 19 GÓLYAHÍR Azért mert szerettek, jöttem e világra, S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Május hónapban születtek: Bodor Fanni Mária Pálfalvi Ágnes Ilona és Bodor István leánya Bodor Jázmin Ilona Pálfalvi Ágnes Ilona és Bodor István leánya Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az újszülötteknek és szüleiknek! Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Száraz Lászlóné szül.: Sipos Veronika május 17-én hosszú szenvedés után 86. évében elhunyt. Május 28-án a Római Katolikus Egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra Budapesten az Újköztemetőben, a férje mellé. A gyászoló család Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Juhász Gyula Május hónapban elhunytak Magyar András élt: 36 évet Kasza Sándorné született: Dánffy Márta élt: 71 évet Szabó Sándorné született: Alföldi Valéria élt: 58 évet Németh Istvánné született: Göncző Erzsébet élt: 60 évet Bene Pálné született: Fehér Mária élt: 92 évet Kádas László élt: 56 évet Pálfi Györgyné született: Sándor Erzsébet élt: 70 évet Hudák György élt: 69 évet Barna Józsefné született: Süle Anna élt: 91 évet Száraz Lászlóné született: Sipos Veronika élt: 86 évet Június hónapban elhunytak özv. Gyökeres Józsefné szül.: Kristóf Margit élt: 87 évet Emléküket megőrizzük! Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik Szabó Sándorné szül.: Alföldi Valéria temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek, mély gyászunkban együttérzésükkel osztoztak. Köszönjük a SZIGÜ Temetkezés dolgozóinak a méltó és kegyeletteljes temetés lebonyolítását és odaadó munkájukat. A gyászoló család Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik édesanyánk, nagymamánk özv. Barna Józsefné Nusi néni temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágát helyezték. Köszönet Dr. Pap Gábor háziorvosnak, valamint Lincsikének áldozatos munkájukért. Köszönet a tápiószőlősi Idősek Otthona vezetőjének és dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. Köszönjük a SZIGÜ Temetkezési Kft. dolgozóinak, Bartucz Ilonkának és Bartucz Antalné Ilonkának, segítő és lelkiismeretes munkát. Gyászoló család: fia, menye és családja Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága jó férjet, édesapát, Magyar Andrást utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágát helyezték. Köszönjük a SZIGÜ Temetkezési Kft. dolgozóinak, Pálfiné Bartucz Ilonkának és Bartucz Antalnénak segítő és lelkiismeretes munkájukat. A gyászoló család Tisztelettel megköszönöm mindazoknak a személyeknek, munkatársaknak, akik feleségemet, Dánffy Mártát utolsó útjára elkísérték. Sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönöm a SZIGÜ Temetkezési vállalat dolgozóinak, mindkét Ilonkának, háziorvosának, asszisztensének, Szilvikének, a helyi tűzoltó kollégáknak, akik mélységes gyászunkban együtt éreznek. Kasza Sándor és családja Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik nagy fájdalmunkban osztozva velünk kísérték édesanyánkat, Pálfi Györgyné szül.: Sándor Erzsébetet utolsó útjára. Gyermekei és azok családtagjai

20 június

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató

Város Polgármestere. Tájékoztató Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató A Mezőőri Szolgálat visszaállításának

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a Bendegúz Levelező Verseny országos döntő Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2008-2009-es tanévre meghirdette az Ember- Föld- Világegyetem IV.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben