Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv"

Átírás

1 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Abony Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Törvényi háttér: Értékeink, küldetésünk Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel ÖSSZEFÜGGÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSSEL Szervezeti és működési rendszert az elkészült helyzetelemzés tartalmazza A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Létszámok az intézményekben CÉLMEGHATÁROZÁS Jövőképünk Céljaink rövid távon (egy éven belül) Céljaink középtávon (három éven belül) Céljaink hosszú távon (hat éven belül) AKCIÓTERV Megvalósítási terv: A 2012/2013-as tanévben 83 gyermeknek nem lesz óvodai férőhely Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása MEGVALÓSÍTÁS

3 6. MEGVALÓSULÁST SEGÍTŐ EGYÉB PROGRAMOK KOCKÁZATELEMZÉS MONITORING, NYILVÁNOSSÁG ÉS KONZULTÁCIÓ Monitoring és nyilvánosság Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA

4 1. Bevezetés Készült Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja részeként, a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat hivatala és a település intézményei által szolgáltatott adtok alapján Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja i, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljön a: szegregációmentesség diszkriminációmentesség halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása az integráció biztosítása. 1.3 Törvényi háttér: Magyarország Alaptörvénye /2011. ápr. 25./ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, A Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, Valamint a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvények 4

5 1.4 Értékeink, küldetésünk Az önkormányzat az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet fordít minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatás esetén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a SNI-s gyermekek oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben, a település közoktatási intézményeiben. Cél, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes oktatása, szociális hátrányaik kompenzálása, esélyegyenlőségük javítása. 1.5 Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai Az önkormányzat évek óta központi kérdésnek tekinti az oktatási intézmények korszerűsítését, az oktatás színvonalának emelését. Alapvető céljának tartja: Kötelező feladatainak ellátását, vállalt feladatainak teljesítését, a minőségi szakmai munkához szükséges állandóság, kiszámíthatóság, tervezhetőség és esélyegyenlőség biztosítását. A város pénzügyi lehetőségei szerint az igények kielégítését. A nevelő-oktató munka folyamatos minőségének biztosítását. Az önkormányzat a feltárt hiányosságok pótlására kiemelt figyelmet fordít: A közoktatási intézmények műszaki állapotának fejlesztésére. A minőségi oktatást és az esélyegyenlőséget biztosító infrastruktúra biztosítására A lehetőségekhez mérten az eszközfejlesztésre. Az egészséges életmódra nevelésre. Az esélyegyenlőség és a gyermekek érdekének mindenek felett való biztosítására. Az intézményhálózat racionális működtetésére, a működés hatékonyságára, az intézmények kihasználtságára. 5

6 1.6. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel Abony Város Önkormányzata a KMOP jelű Nevelési Intézmények Fejlesztése című pályázat keretében kívánja megvalósítani az óvodás gyermekek megfelelő ellátásának biztosítását. A pályázat keretében megvalósuló Gyöngyszemek Óvoda bővítésével megvalósulhat: - minden 3. életévét betöltött gyermek óvodai ellátásban részesüljön - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő szociális körülmények között fejlődjenek - az integrációs fejlesztésnek megfelelő színtere legyen az intézmény - minden gyermek a mentális és egészségügyi állapotának megfelelő ellátásban részesüljön. - minden 6. életévét betöltött gyermek váljon iskolaéretté. 2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti és működési rendszert az elkészült helyzetelemzés tartalmazza Településünk 2012-ben készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. 6

7 2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület ii Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű Nyilatkozatok száma hiányos Nyilatkozatok felülvizsgálata. A adatgyűjtés/nyilatkoztatás nemleges nyilatkozatok problémái dokumentálása. Egyéb adathiányok 3. életévüket betöltött Biztosítani az óvodai férőhelyeket, gyermekek nincsenek óvodába íratva, sok gyermek marad az hogy minden 3. életévét betöltött gyermek óvodába járhasson. óvodai ellátásban az Megfelelő fejlesztéssel elérni, hogy iskolaköteles kor elérése után is. minden gyermek megkezdhesse az iskolai tanulmányokat. Halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Iskolai szegregáció települési szinten Iskolai szegregáció intézményi szinten Továbbtanulási arányok jelentős eltérése a halmozottan hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű végzősök között. SNI-vé minősítés meghaladja az országos átlagot A pedagógusok módszertani képzettsége Teljes körűen biztosított, amennyiben a szülő kérte. Nincs szegregáció Nincs szegregáció Minden gyermek továbbtanul, az érettségit adó középiskolákba való jelentkezők számát növelni kell. SNI-vé minősítés nem haladja meg az országos átlagot. A pedagógusok módszertani képzettségéről nincs városi átfogó adat. Magántanulók száma Megnövekedett a magántanulók száma Kompetencia eredményei mérések Tanulókövetési rendszer működése Intézményi esélyegyenlőségi programok Kevés a tantermek és tornatermek száma Kevés a megfelelő minőségű óvodai férőhely Esélyegyenlőségi Fórum A mérési eredmények elmaradnak az országos átlagtól Hiányos az intézmények tanulókövetési rendszere Nincs minden intézményben esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv A tanulói létszám csökkenése nem várható, ezért tantermeket, és tornatermeket kell építeni Kevés és rossz állapotú az óvodai csoportszobák és kiszolgáló helyiségek száma, A településen nem működik esélyegyenlőségi fórum A 3. életévét betöltött gyermek óvodába íratása kötelező 2014-től, addig a befogadás feltételeit biztosítani kell.2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről. Továbbtanulást segítő programok eredményességének fölülvizsgálata, fejlesztési tervek kidolgozása. Pedagógusok módszertani képzettségét városi szinten összesíteni kell, a változásokat folyamatosan regisztrálni szükséges. A magántanulói kérelmek indokoltságát fölül kell vizsgálni, az évismétlések okaira tekintettel. Az elkészült mérési, értékelési rendszerek évenkénti fölülvizsgálata, az eredményességi mutatók városi szintű elemzése. Városi szintű követési rendszer kidolgozása javasolt. A városi programhoz igazodóan minden intézménynek ki kell dolgoznia az esélyegyenlőségi intézkedési tervét Jelenleg nincs a cél megvalósítását segítő pályázati kiírás KMOP Pályázati anyag Létre kell hozni a településen Esélyegyenlőségi Fórumot 7

8 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület a HHH gyerekek és tanulók megtalálása, bevonása a szolgáltatásokba Aktorok Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) Szociális szektor ( GYEJÓ) Civilek, CKÖ, Óvodák, iskolák Minden 3. életévét betöltött gyermek kerüljön óvodába A hiányzó infrastruktúra megépítése Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) Szociális szektor (GYEJÓ) Civilek, CKÖ, Óvodák Fenntartó Továbbtanulás Általános iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi központ, pályaválasztási tanácsadó munkatársai), mobilitási támogatást biztosító Önkormányzat Magántanulói státuszok felülvizsgálata, évfolyamismétlők számának a csökkentése Érintett iskolák, Gyerekjóléti szolgálat Tanulókövetési rendszer kidolgozása Kompetenciamérés eredményeinek javítása Óvodák nem kapcsolódtak be az integrációs rendszerbe Érintett iskolák, Szociális iroda Iskolák Óvodavezetők, fenntartó 8

9 2.4 Létszámok az intézményekben Tanuló k gyermek-, tanulólétszám az intézményben OM azonosító intézmény neve száma a tagintéz mény körzeté ben Össz esen körze ten belülr ől össze sen HH HH % HHH HHH % S NI SNI % Kinizsi Gimnáz- Pál % % 0 0,00% Gyulai G.M.Ált.Isk ,98% ,4 % 18 2,5% Somogyi I.Ált.Isk ,31% ,64% 16 2,39% Montágh Im. Ált. Isk.és Óv. Pingvines Óv. És Bölcsőde ,22% 18 25,00% ,00% ,55% 12 6,28% 3 1,57% Szivárvány Óvoda ,71% 10 6,45% 2 1,29% Gyöngyszemek Óvoda Bihari János Zeneiskola ,79% 27 13,64% 6 3,03% ,80% A településen élő óvodás és általános iskolás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH HH % HHH HHH % SNI SNI % ,38% ,15% 117 5,87% 9

10 3.Célmeghatározás 3.1. Jövőképünk Olyan településen kívánunk élni, ahol szívesen laknak az emberek, gyermekek és felnőttek egyaránt, ahol a diákok nemtől, vallási és faji hovatartozástól függetlenül felkészülhetnek az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el települési, regionális és országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből indultak. Ennek érdekében létrehozzuk az Esélyegyenlőségi Fórumot, mely a kitűzött célok megvalósítását koordinálja a településen Céljaink rövid távon (egy éven belül) Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mértékét és mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek csökkentéséhez Céljaink középtávon (három éven belül) Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH-tanulók kompetenciamutatóiban és továbbtanulási eredményeiben is. Fontosnak tartjuk eddig elért eredményeink fenntartását, további javítását is, így például a HHH-diákok kiemelkedő arányú tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételét, tanulmányi és művészetoktatási sikereit Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Minden HHH-s gyermek 3 évesen kerüljön óvodába, ezzel lehetőséget kapjon a szocializációs hátrányok ledolgozására, váljon 6 évesen iskolaéretté, legyen sikeres az iskolai tanulmányokban, kapjon lehetőséget arra, hogy piacképes szakmát tanuljon. 10

11 4. Akcióterv 4.1. Megvalósítási terv: a) Nem kerül minden 3. életévét betöltött gyermek az óvodába Feltárt probléma Nem minden 3. életévét betöltött gyermek kerül óvodába Nem minden 3. életévét betöltött gyermek kerül óvodába Elérendő cél: - az óvodába be nem íratott gyermekek feltérképezése Minden gyermek a 3. életévének betöltésekor óvodába kerül Minden gyermek az életkorának és egyéni állapotának megfelelő ellátásban részesül Felelős: Partner: Esélyegyenlőségi fórum vezetője Jegyző Szociális iroda Gyermekorvosok Védőnők Óvónők Határidő 2012.június Kiinduló érték A helyzetelemzésben feltárt HHH-s létszám Indikátorok rövidtávon Önkormányzati nyilvántartások Indikátorok középtávon Minden gyermek kerüljön be az intézményekbe Indikátorok hosszú távon Minden gyermek ellátása, fejlesztése elérhető szolgáltatásként működik Az indikátorok forrása Önkormányzati nyilvántartások Kockázatok Kockázat: sok családban a szülő otthon van munka nélkül, és csökkentésük eszközei gyermekfelügyeletet nem igényel, együttműködési szándék hiánya Erőforrások Saját humánerőforrások Státusz Előkészítés alatt 11

12 b) Kevés és nem megfelelő az óvodai férőhelyek száma Feltárt probléma Megfelelő számú óvodai férőhely biztosítása Elérendő cél: Felelős: Kevés az óvodai férőhelyek száma A 2012/2013-as tanévben 83 gyermeknek nem lesz óvodai férőhely Pályázati források kihasználása KMOP Minden gyermek a 3. életévének betöltésekor óvodába kerül Minden gyermek az életkorának és egyéni állapotának megfelelő ellátásban részesül Fenntartó Partner: Pályázat kiírója Határidő Pályázatok figyelése, összeállítása a lehetőségek szerint Kiinduló érték A KEH-ben leírt férőhelyek száma: 537, az igény:612 Indikátorok rövidtávon A megfelelő pályázati anyag összeállítása Indikátorok középtávon Sor kerül a csoportszobák megépítésére Indikátorok hosszú távon Minden gyermek megfelelő ellátásban részesül Az indikátorok forrása Pályázat Kockázatok Kockázat: saját erőből a fenntartó nem tudja a bővítést és csökkentésük eszközei realizálni. A jelenlegi /83 fő/létszám emelkedik, a nevelőszülői hálózatba érkező ideiglenes nevelésben részesülő gyermekek számával. Erőforrások Saját telek Státusz Előkészítés alatt 12

13 c) A HHH-s nyilvántartások pontatlanok Feltárt probléma HHH- nyilatkozatok nyilvántartása nem pontos, nem tudjuk hány szülő nem nyilatkozott Elérendő cél: Minden szülőt nyilatkoztatni kell, aki gyermekvédelmi kedvezményt igényel Beavatkozás: - Minden szülőt nyilatkoztat a szociális iroda Felelős: - jegyző, szociális iroda Partner: Intézmények, GYEJÓ. Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz augusztus, majd folyamatosan Jelenleg nyilvántartott HHH-s létszám HHH-s nyilatkozatok fölülvizsgálata Minden szülő nyilatkozott, a gyermek bekerül az IPR-be Minden gyermek megkapja az esélyt, hogy szakképzésben vegyen részt. Jegyzői titkárság nyilvántartása, Szociális iroda Kockázat: a szülőket nem tudjuk minden esetben meggyőzni a nyilatkozat fontosságáról Saját forrás Előkészítés alatt 13

14 d) Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Feltárt probléma Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Elérendő cél: Beavatkozás: Csökkenjen az évfolyamismétlők és a magántanulók száma az évfolyamismétlő és magántanulók számának csökkentésére munkacsoportok kialakítása szülőkkel közösen a magántanulói státuszok felülvizsgálata felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése mentorok kijelölése, útravaló programba további tanulók bevonása Felelős: Intézményvezetők Partner: Gyerekjóléti szolgálat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Határidő augusztus, majd folyamatosan Kiinduló érték Jelenlegi iskolai szintek Indikátorok rövidtávon Munkacsoportok kialakítása, magántanulói kérelmek fölülvizsgálata Indikátorok középtávon Az évfolyamismétlők és a magántanulók számának 10 %-os csökkentése Indikátorok hosszú távon Az érintett tanulók aránya ne legyen magasabb 3 %-nál Az indikátorok forrása Évfolyamismétlők és magántanulók száma Kockázatok Kockázat: a felzárkóztatással nem sikerül az és csökkentésük eszközei évfolyamismétlők számát csökkenteni, a magántanulói státusz iránti kérelmet a szülő nem vonja vissza Erőforrások Saját forrás Státusz Előkészítés alatt 14

15 e) HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása, kompetenciamérés eredményeinek javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások HHH-diákok közül kevesen tanulnak tovább érettségit adó középiskolában A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül 1. Az oktatás színvonalának emelése a) belső értékelési rendszer megerősítése b) a pedagógiai módszertan fejlesztése a) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése b) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása 2. Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. c) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások d) tanulók mentorálása e) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása f) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében g) A HHH-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása kollégiumi elhelyezést biztosító középiskolákba h) Útravaló Programba történő még intenzívebb bekapcsolódás) 3. Tájékoztatás, kommunikáció a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHHtanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) c) A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal d) szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában f) prevenciós programok megvalósítása g) Önismereti csoport működtetése az iskolapszichológus segítségével 15

16 Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők Partner tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium Határidő augusztus 31., majd folyamatos Kiinduló érték érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok száma: 0 Indikátorok rövidtávon Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% Indikátorok középtávon Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 40% Indikátorok hosszú távon Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% Az indikátorok forrása intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok és csökkentésük eszközei Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése Erőforrások intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése Státusz előkészítés alatt 16

17 f) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése az óvodákban Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben nem vettek még részt az óvodapedagógusok. Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességét segítő korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása terén; az óvodák nem kapcsolódtak be az Integrált Pedagógiai Rendszerbe. A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes részvétel, integrációs normatíva lehívása a) továbbképzési terv készítése b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével). c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás d) A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívája) igényjogosultjainak számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése e) az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott Útmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése f) A kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, a hatékony felhasználás monitorozása Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők, Oktatási és Kulturális Minisztérium Educatio Kht. Határidő Kiinduló érték A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt vettek száma: 0 Indikátorok rövidtávon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 10 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám + 10 fő után 17

18 Indikátorok középtávon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 15 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám Indikátorok hosszú távon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 20 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám Az indikátorok forrása intézményi nyilvántartások, aktualizált Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok és csökkentésük eszközei Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön szeretik továbbképezni magukat A kockázat csökkentésének eszköze: - az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a tantestületek minden tagjával megismertetjük, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapján készült intézményi akciótervről a testületek határozatot hoznak - pályázati támogatást igyekszünk elnyerni a képzésen történő részvétel megvalósításához Erőforrások intézmények vezetői, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek Státusz előkészítés alatt 18

19 4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása a problémák és beavatkozások rövid összefoglalása áttekinthető, táblázatos formában Helyzet- Cél Intézkedés Az Az intézkedés Kiinduló érték Az intézkedés Az intézkedés Az Az intézkedés Az intézke- konkrét leírása intézkedés megvalósításán (a kiinduló elemzés eredményes- eredményes- intézkedés megvalósításához dés megállapítására szöveges felelőse ak határideje állapotot ségét mérő mérő ségét eredményes- szükséges erőforrás státusza 1 (problémára) megfogalm jellemző adat, indikátor indikátor ségét mérő hivatkozás azása aminek rövidtávon középtávon (3 indikátor javítására az (1 év) év) hosszútávon intézkedés (6 év) irányul) Nem jár minden Minden 3. Jegyző Jelenleg A beadott Megépülnek a Minden KMOP életévét életévét -jelenleg 83 - meglévő óvodai pályázat csoportszobák, rászoruló HH- Nevelési intézmények betöltött betöltött óvodai Képviselőtestü férőhelyek 537, sikeressége fejlesztő s HHH-s és fejlesztése c. gyermek gyermek férőhely let bővítése esetén elindul a helységek. SNI-s pályázat. óvodába kapjon hiányzik, legalább 620-ra bővítés Minden gyermek gyermek a megfelelő ezt - életkorának és rendszerben minőségű biztosítani egyéni lesz, 1 Kódok használata javasolt: 1. előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve 3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban x. felfüggesztve 19

20 óvodai kell. állapotának megfelelő ellátást megfelelő óvodai fejlesztésben ellátást kap. részesül, időben el tudja kezdeni az iskolát. HHH-s HHH-s Polgármest jegyző Nem nyilatkozó Kiépül a A nyilatkozó A nyilatkozó Saját humánerőforrás 1. nyilatkozatok nyilatkozato eri Hivatal szeptember. szülők települési szülők aránya szülők száma nem teljes k munkatársa arányának a adatbázis, a 100 %-os, az teljeskörű. körűek pontosítása i, GYEJÓ. feltérképezése nyilatkozatot tett adatbázis, Minden szülők aránya folyamatosan kiterjesztés szülő 80%-os. aktualizált. e nyilatkozzo n. Magas az Évfolyamis Munkacsop Intézményvez Évolyamismétlők Munkacsoportok Csökken az Évfolyamismét Esetleg pályázati 1. évfolyamismétlő métlők és a ortok etők, szeptember aránya. és a évfolyam lők száma 2.5 forrás, valamint saját k és a magántanul kialakításáv munkacsoport Somogyiban 4.3 tanulókövetési ismétlők %ra csökken, forrás. magántanulók ók al a ok vezetői % rendszer Száma 3 %ra, a magántanuló száma számának a felzárkóztat A Gyulaiban 3.7 kiépítésre kerül. magántanulók csak orvosi csökkentés ás % A fölzárkóztató száma 5 főre. javaslatra e eredménye A magántanulók programok lesz. sebbé száma összehangolása. tételének a Somogyiban 6 kidolgozása fő, Gyulaiban 7.i.Magántan fő ulói kérelmek átvizsgálás a, a szülőkkel személyes 20

21 konzultáció. Emelni kell a Minél több Az IPR és intézményvez folyamatos Jelenleg a Minden gyermek Növekszik az A program Pályázati források. 3. HHH-s gyermek az Útravaló etők programban pályázzon az iskolai működik, Útravaló, IPR gyermekek kerüljön be program részt vevő útravaló eredményesség, minden érettségit adó középiskolá működtetés tanulók száma programra. nő a tanulónkat középiskolákban történő továbbtanulását. ba e A tanulást segítő foglalkozásokon vegyenek részt. Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 20%- ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% középiskolába jelentkezők száma mindkét intézményben eléri a 10 %-ot Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 10%- ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 40% beiskolázzuk középiskolai és szakképzésre. Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%- os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 5%- ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% Pedagógiai Az óvodák Integrációs Óvodavezetők Jelenleg nincs Felkészülés a Integrációs IPR rendszer Pályázati forrás 1 módszerek, nem normatíva, fenntartó pályázat normatíva működtetése, pedagógusi kapcsolódta igénylése beadására. igénylése módszertani 21

22 kompetenciák fejlesztése az óvodákba k be az integrált pedagógiai rendszerbe, a HHH-s gyermekek fejlesztéséh ez szükséges módszertan i képzés nincs. képzések megvalósítása 22

23 5. Megvalósítás Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, és ellenőrzi, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései; A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működtetünk. Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 23

24 6. Megvalósulást segítő egyéb programok Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések Kiemelt programelem Ezek alapján meghatározott feladatok Határidők Célértékek Feladatok státusza 2 Koordinációs feladat Koordinációért felelős személy IPR implementáció Minden óvoda a kiadott jó gyakorlatok alapján kidolgozza az IPR bevezetésének és működtetésének rendszerét as tanévben az előkészítő szakasz, majd a pályázati folyamat beindulása. Mindhárom óvodában működjön az IPR rendszer. -előkészítés -pályázatírásimplementáció Esélyegyenlőségi fórum, Fenntartó, Educatió Esélyegyenlőségi fórum vezetője, jegyző Antiszegregációs terv a települési szegregáció felszámolására Nincs településen szegregáltan működő intézmény a HEFOP, TÁMOP, vagy TIOP pályázat alapján támogatott fejlesztés KMOP Nevelési Intézmények Fejlesztése c. pályázat április Beadásra kész pályázat Pályázati anyag és mellékleteinek összaállítása Településfejlesztési Osztály Polgármester 24

25 7. Kockázatelemzés A kockázatelemzés az intézkedési terv megvalósítása során feltételezhetően nehézséget jelentő és az eredmények elérését gátló kockázatok elemzése és tervezett kezelésük. A kockázati tényezők számbavétele mellett fontos annak megállapítása is, hogy milyen mértékben befolyásolhatják az intézkedési tervben kitűzött célok elérését, mennyire veszélyeztetik a sikeres megvalósulást (súlyosság: 1 3 pont). Azt is el kell dönteni, hogy egy-egy akadályozó tényező, kockázat bekövetkezésének mekkora a valószínűsége (valószínűség: 1-3 pont). Az eredmény szempontjából jelentősebb kockázatok elhárításának módját, ill. a következmények kezelését tervezni szükséges (minden kockázati tényező esetében, ahol a súlyosság és valószínűség pontszámának szorzata eléri a 3-mat). Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés eredményes megvalósulásának kockázata A kockázat következményének súlyossága (1-3) A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-3) A kockázat elhárításának, kezelésének tervezett módja Minden 3. életévét betöltött gyermek kerüljön óvodai ellátásba A HHH-s nyilatkozatok nem teljeskörűek Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Javítani kell a HHH-s gyermekek továbbtanulási mutatóin Pedagógiai módszerek pedagógus kompetenciák fejlesztése Hiányzó infrastruktúra biztosítása, az érintett lakosság teljes körű felmérése. A szülők megkeresése, a meglévő HH-s nyilatkozatok alapján. A fölzárkóztató programok összehangolása, szülőkkel való kapcsolattartás, magántanulói kérelmek fölülvizsgálata Mentor rendszer kibővítése, Útravaló programhoz minél több gyermek csatlakozzon IPR programhoz csatlakoznak az óvodák, évente legalább 10 fő képzésen vesz részt Nem nyer támogatást a KÁMOP Nevelési Intézmények fejlesztése c. pályázat Minden érintett szülő nyilatkozik, az adatbázisban a nem HHH-s szülők is követhetők. A szülők nem lesznek együttműködők Nem bővül kellő mértékben az Útravaló program / a beadott pályázatok nem nyernek/ Nem nyer az IPR pályázat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák SABLON TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében [3]

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata Nagyszentjános Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata 2012. 1 Jogszabályi megfelelés Az 1993. LXXIX. évi törvény a közoktatásról határozza meg az intézményfenntartó kötelezettségei

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. Tartalomjegyzék Helyzetelemzés összegzése... 3. oldal Célkitűzések... 5. oldal önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Etyek Község Önkormányzata 2010. április Tartalomjegyzék Készült: Etyek Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Tanulmány. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata

Tanulmány. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Tanulmány A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításához kapcsolódó együttműködés kialakítása. A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához szükséges

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa A horgosi Október 10. Általános Iskola oktatásában jelentkező

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

251/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

251/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án csütörtökön de. 10,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 251/2012. (VI. 28.)

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi. Kunhegyes Mikro-térségi Társulás

Közoktatási Esélyegyenlőségi. Kunhegyes Mikro-térségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kunhegyes Mikro-térségi Társulás (Kunhegyes-Tiszaroff-Tiszagyenda- Tiszaszentimre-Tomajmonostora) 2008. TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2012 TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 4. oldal

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1.

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1. IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: programfelelős 2008. szeptember 1. Helyzetelemzés: Jogszabályi alap: Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben