Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv"

Átírás

1 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Abony Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Törvényi háttér: Értékeink, küldetésünk Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel ÖSSZEFÜGGÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSSEL Szervezeti és működési rendszert az elkészült helyzetelemzés tartalmazza A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Létszámok az intézményekben CÉLMEGHATÁROZÁS Jövőképünk Céljaink rövid távon (egy éven belül) Céljaink középtávon (három éven belül) Céljaink hosszú távon (hat éven belül) AKCIÓTERV Megvalósítási terv: A 2012/2013-as tanévben 83 gyermeknek nem lesz óvodai férőhely Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása MEGVALÓSÍTÁS

3 6. MEGVALÓSULÁST SEGÍTŐ EGYÉB PROGRAMOK KOCKÁZATELEMZÉS MONITORING, NYILVÁNOSSÁG ÉS KONZULTÁCIÓ Monitoring és nyilvánosság Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA

4 1. Bevezetés Készült Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja részeként, a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat hivatala és a település intézményei által szolgáltatott adtok alapján Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja i, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljön a: szegregációmentesség diszkriminációmentesség halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása az integráció biztosítása. 1.3 Törvényi háttér: Magyarország Alaptörvénye /2011. ápr. 25./ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, A Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, Valamint a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvények 4

5 1.4 Értékeink, küldetésünk Az önkormányzat az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet fordít minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatás esetén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a SNI-s gyermekek oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben, a település közoktatási intézményeiben. Cél, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes oktatása, szociális hátrányaik kompenzálása, esélyegyenlőségük javítása. 1.5 Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai Az önkormányzat évek óta központi kérdésnek tekinti az oktatási intézmények korszerűsítését, az oktatás színvonalának emelését. Alapvető céljának tartja: Kötelező feladatainak ellátását, vállalt feladatainak teljesítését, a minőségi szakmai munkához szükséges állandóság, kiszámíthatóság, tervezhetőség és esélyegyenlőség biztosítását. A város pénzügyi lehetőségei szerint az igények kielégítését. A nevelő-oktató munka folyamatos minőségének biztosítását. Az önkormányzat a feltárt hiányosságok pótlására kiemelt figyelmet fordít: A közoktatási intézmények műszaki állapotának fejlesztésére. A minőségi oktatást és az esélyegyenlőséget biztosító infrastruktúra biztosítására A lehetőségekhez mérten az eszközfejlesztésre. Az egészséges életmódra nevelésre. Az esélyegyenlőség és a gyermekek érdekének mindenek felett való biztosítására. Az intézményhálózat racionális működtetésére, a működés hatékonyságára, az intézmények kihasználtságára. 5

6 1.6. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel Abony Város Önkormányzata a KMOP jelű Nevelési Intézmények Fejlesztése című pályázat keretében kívánja megvalósítani az óvodás gyermekek megfelelő ellátásának biztosítását. A pályázat keretében megvalósuló Gyöngyszemek Óvoda bővítésével megvalósulhat: - minden 3. életévét betöltött gyermek óvodai ellátásban részesüljön - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő szociális körülmények között fejlődjenek - az integrációs fejlesztésnek megfelelő színtere legyen az intézmény - minden gyermek a mentális és egészségügyi állapotának megfelelő ellátásban részesüljön. - minden 6. életévét betöltött gyermek váljon iskolaéretté. 2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti és működési rendszert az elkészült helyzetelemzés tartalmazza Településünk 2012-ben készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. 6

7 2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület ii Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű Nyilatkozatok száma hiányos Nyilatkozatok felülvizsgálata. A adatgyűjtés/nyilatkoztatás nemleges nyilatkozatok problémái dokumentálása. Egyéb adathiányok 3. életévüket betöltött Biztosítani az óvodai férőhelyeket, gyermekek nincsenek óvodába íratva, sok gyermek marad az hogy minden 3. életévét betöltött gyermek óvodába járhasson. óvodai ellátásban az Megfelelő fejlesztéssel elérni, hogy iskolaköteles kor elérése után is. minden gyermek megkezdhesse az iskolai tanulmányokat. Halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Iskolai szegregáció települési szinten Iskolai szegregáció intézményi szinten Továbbtanulási arányok jelentős eltérése a halmozottan hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű végzősök között. SNI-vé minősítés meghaladja az országos átlagot A pedagógusok módszertani képzettsége Teljes körűen biztosított, amennyiben a szülő kérte. Nincs szegregáció Nincs szegregáció Minden gyermek továbbtanul, az érettségit adó középiskolákba való jelentkezők számát növelni kell. SNI-vé minősítés nem haladja meg az országos átlagot. A pedagógusok módszertani képzettségéről nincs városi átfogó adat. Magántanulók száma Megnövekedett a magántanulók száma Kompetencia eredményei mérések Tanulókövetési rendszer működése Intézményi esélyegyenlőségi programok Kevés a tantermek és tornatermek száma Kevés a megfelelő minőségű óvodai férőhely Esélyegyenlőségi Fórum A mérési eredmények elmaradnak az országos átlagtól Hiányos az intézmények tanulókövetési rendszere Nincs minden intézményben esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv A tanulói létszám csökkenése nem várható, ezért tantermeket, és tornatermeket kell építeni Kevés és rossz állapotú az óvodai csoportszobák és kiszolgáló helyiségek száma, A településen nem működik esélyegyenlőségi fórum A 3. életévét betöltött gyermek óvodába íratása kötelező 2014-től, addig a befogadás feltételeit biztosítani kell.2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről. Továbbtanulást segítő programok eredményességének fölülvizsgálata, fejlesztési tervek kidolgozása. Pedagógusok módszertani képzettségét városi szinten összesíteni kell, a változásokat folyamatosan regisztrálni szükséges. A magántanulói kérelmek indokoltságát fölül kell vizsgálni, az évismétlések okaira tekintettel. Az elkészült mérési, értékelési rendszerek évenkénti fölülvizsgálata, az eredményességi mutatók városi szintű elemzése. Városi szintű követési rendszer kidolgozása javasolt. A városi programhoz igazodóan minden intézménynek ki kell dolgoznia az esélyegyenlőségi intézkedési tervét Jelenleg nincs a cél megvalósítását segítő pályázati kiírás KMOP Pályázati anyag Létre kell hozni a településen Esélyegyenlőségi Fórumot 7

8 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület a HHH gyerekek és tanulók megtalálása, bevonása a szolgáltatásokba Aktorok Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) Szociális szektor ( GYEJÓ) Civilek, CKÖ, Óvodák, iskolák Minden 3. életévét betöltött gyermek kerüljön óvodába A hiányzó infrastruktúra megépítése Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) Szociális szektor (GYEJÓ) Civilek, CKÖ, Óvodák Fenntartó Továbbtanulás Általános iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi központ, pályaválasztási tanácsadó munkatársai), mobilitási támogatást biztosító Önkormányzat Magántanulói státuszok felülvizsgálata, évfolyamismétlők számának a csökkentése Érintett iskolák, Gyerekjóléti szolgálat Tanulókövetési rendszer kidolgozása Kompetenciamérés eredményeinek javítása Óvodák nem kapcsolódtak be az integrációs rendszerbe Érintett iskolák, Szociális iroda Iskolák Óvodavezetők, fenntartó 8

9 2.4 Létszámok az intézményekben Tanuló k gyermek-, tanulólétszám az intézményben OM azonosító intézmény neve száma a tagintéz mény körzeté ben Össz esen körze ten belülr ől össze sen HH HH % HHH HHH % S NI SNI % Kinizsi Gimnáz- Pál % % 0 0,00% Gyulai G.M.Ált.Isk ,98% ,4 % 18 2,5% Somogyi I.Ált.Isk ,31% ,64% 16 2,39% Montágh Im. Ált. Isk.és Óv. Pingvines Óv. És Bölcsőde ,22% 18 25,00% ,00% ,55% 12 6,28% 3 1,57% Szivárvány Óvoda ,71% 10 6,45% 2 1,29% Gyöngyszemek Óvoda Bihari János Zeneiskola ,79% 27 13,64% 6 3,03% ,80% A településen élő óvodás és általános iskolás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH HH % HHH HHH % SNI SNI % ,38% ,15% 117 5,87% 9

10 3.Célmeghatározás 3.1. Jövőképünk Olyan településen kívánunk élni, ahol szívesen laknak az emberek, gyermekek és felnőttek egyaránt, ahol a diákok nemtől, vallási és faji hovatartozástól függetlenül felkészülhetnek az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el települési, regionális és országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből indultak. Ennek érdekében létrehozzuk az Esélyegyenlőségi Fórumot, mely a kitűzött célok megvalósítását koordinálja a településen Céljaink rövid távon (egy éven belül) Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mértékét és mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek csökkentéséhez Céljaink középtávon (három éven belül) Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH-tanulók kompetenciamutatóiban és továbbtanulási eredményeiben is. Fontosnak tartjuk eddig elért eredményeink fenntartását, további javítását is, így például a HHH-diákok kiemelkedő arányú tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételét, tanulmányi és művészetoktatási sikereit Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Minden HHH-s gyermek 3 évesen kerüljön óvodába, ezzel lehetőséget kapjon a szocializációs hátrányok ledolgozására, váljon 6 évesen iskolaéretté, legyen sikeres az iskolai tanulmányokban, kapjon lehetőséget arra, hogy piacképes szakmát tanuljon. 10

11 4. Akcióterv 4.1. Megvalósítási terv: a) Nem kerül minden 3. életévét betöltött gyermek az óvodába Feltárt probléma Nem minden 3. életévét betöltött gyermek kerül óvodába Nem minden 3. életévét betöltött gyermek kerül óvodába Elérendő cél: - az óvodába be nem íratott gyermekek feltérképezése Minden gyermek a 3. életévének betöltésekor óvodába kerül Minden gyermek az életkorának és egyéni állapotának megfelelő ellátásban részesül Felelős: Partner: Esélyegyenlőségi fórum vezetője Jegyző Szociális iroda Gyermekorvosok Védőnők Óvónők Határidő 2012.június Kiinduló érték A helyzetelemzésben feltárt HHH-s létszám Indikátorok rövidtávon Önkormányzati nyilvántartások Indikátorok középtávon Minden gyermek kerüljön be az intézményekbe Indikátorok hosszú távon Minden gyermek ellátása, fejlesztése elérhető szolgáltatásként működik Az indikátorok forrása Önkormányzati nyilvántartások Kockázatok Kockázat: sok családban a szülő otthon van munka nélkül, és csökkentésük eszközei gyermekfelügyeletet nem igényel, együttműködési szándék hiánya Erőforrások Saját humánerőforrások Státusz Előkészítés alatt 11

12 b) Kevés és nem megfelelő az óvodai férőhelyek száma Feltárt probléma Megfelelő számú óvodai férőhely biztosítása Elérendő cél: Felelős: Kevés az óvodai férőhelyek száma A 2012/2013-as tanévben 83 gyermeknek nem lesz óvodai férőhely Pályázati források kihasználása KMOP Minden gyermek a 3. életévének betöltésekor óvodába kerül Minden gyermek az életkorának és egyéni állapotának megfelelő ellátásban részesül Fenntartó Partner: Pályázat kiírója Határidő Pályázatok figyelése, összeállítása a lehetőségek szerint Kiinduló érték A KEH-ben leírt férőhelyek száma: 537, az igény:612 Indikátorok rövidtávon A megfelelő pályázati anyag összeállítása Indikátorok középtávon Sor kerül a csoportszobák megépítésére Indikátorok hosszú távon Minden gyermek megfelelő ellátásban részesül Az indikátorok forrása Pályázat Kockázatok Kockázat: saját erőből a fenntartó nem tudja a bővítést és csökkentésük eszközei realizálni. A jelenlegi /83 fő/létszám emelkedik, a nevelőszülői hálózatba érkező ideiglenes nevelésben részesülő gyermekek számával. Erőforrások Saját telek Státusz Előkészítés alatt 12

13 c) A HHH-s nyilvántartások pontatlanok Feltárt probléma HHH- nyilatkozatok nyilvántartása nem pontos, nem tudjuk hány szülő nem nyilatkozott Elérendő cél: Minden szülőt nyilatkoztatni kell, aki gyermekvédelmi kedvezményt igényel Beavatkozás: - Minden szülőt nyilatkoztat a szociális iroda Felelős: - jegyző, szociális iroda Partner: Intézmények, GYEJÓ. Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz augusztus, majd folyamatosan Jelenleg nyilvántartott HHH-s létszám HHH-s nyilatkozatok fölülvizsgálata Minden szülő nyilatkozott, a gyermek bekerül az IPR-be Minden gyermek megkapja az esélyt, hogy szakképzésben vegyen részt. Jegyzői titkárság nyilvántartása, Szociális iroda Kockázat: a szülőket nem tudjuk minden esetben meggyőzni a nyilatkozat fontosságáról Saját forrás Előkészítés alatt 13

14 d) Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Feltárt probléma Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Elérendő cél: Beavatkozás: Csökkenjen az évfolyamismétlők és a magántanulók száma az évfolyamismétlő és magántanulók számának csökkentésére munkacsoportok kialakítása szülőkkel közösen a magántanulói státuszok felülvizsgálata felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése mentorok kijelölése, útravaló programba további tanulók bevonása Felelős: Intézményvezetők Partner: Gyerekjóléti szolgálat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Határidő augusztus, majd folyamatosan Kiinduló érték Jelenlegi iskolai szintek Indikátorok rövidtávon Munkacsoportok kialakítása, magántanulói kérelmek fölülvizsgálata Indikátorok középtávon Az évfolyamismétlők és a magántanulók számának 10 %-os csökkentése Indikátorok hosszú távon Az érintett tanulók aránya ne legyen magasabb 3 %-nál Az indikátorok forrása Évfolyamismétlők és magántanulók száma Kockázatok Kockázat: a felzárkóztatással nem sikerül az és csökkentésük eszközei évfolyamismétlők számát csökkenteni, a magántanulói státusz iránti kérelmet a szülő nem vonja vissza Erőforrások Saját forrás Státusz Előkészítés alatt 14

15 e) HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása, kompetenciamérés eredményeinek javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások HHH-diákok közül kevesen tanulnak tovább érettségit adó középiskolában A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül 1. Az oktatás színvonalának emelése a) belső értékelési rendszer megerősítése b) a pedagógiai módszertan fejlesztése a) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése b) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása 2. Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. c) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások d) tanulók mentorálása e) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása f) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében g) A HHH-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása kollégiumi elhelyezést biztosító középiskolákba h) Útravaló Programba történő még intenzívebb bekapcsolódás) 3. Tájékoztatás, kommunikáció a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHHtanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) c) A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal d) szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában f) prevenciós programok megvalósítása g) Önismereti csoport működtetése az iskolapszichológus segítségével 15

16 Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők Partner tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium Határidő augusztus 31., majd folyamatos Kiinduló érték érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok száma: 0 Indikátorok rövidtávon Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% Indikátorok középtávon Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 40% Indikátorok hosszú távon Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% Az indikátorok forrása intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok és csökkentésük eszközei Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése Erőforrások intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése Státusz előkészítés alatt 16

17 f) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése az óvodákban Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben nem vettek még részt az óvodapedagógusok. Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességét segítő korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása terén; az óvodák nem kapcsolódtak be az Integrált Pedagógiai Rendszerbe. A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes részvétel, integrációs normatíva lehívása a) továbbképzési terv készítése b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével). c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás d) A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívája) igényjogosultjainak számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése e) az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott Útmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése f) A kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, a hatékony felhasználás monitorozása Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők, Oktatási és Kulturális Minisztérium Educatio Kht. Határidő Kiinduló érték A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt vettek száma: 0 Indikátorok rövidtávon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 10 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám + 10 fő után 17

18 Indikátorok középtávon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 15 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám Indikátorok hosszú távon A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 20 Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató normatíva igénylése min. a HHH-létszám Az indikátorok forrása intézményi nyilvántartások, aktualizált Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok és csökkentésük eszközei Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön szeretik továbbképezni magukat A kockázat csökkentésének eszköze: - az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a tantestületek minden tagjával megismertetjük, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapján készült intézményi akciótervről a testületek határozatot hoznak - pályázati támogatást igyekszünk elnyerni a képzésen történő részvétel megvalósításához Erőforrások intézmények vezetői, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek Státusz előkészítés alatt 18

19 4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása a problémák és beavatkozások rövid összefoglalása áttekinthető, táblázatos formában Helyzet- Cél Intézkedés Az Az intézkedés Kiinduló érték Az intézkedés Az intézkedés Az Az intézkedés Az intézke- konkrét leírása intézkedés megvalósításán (a kiinduló elemzés eredményes- eredményes- intézkedés megvalósításához dés megállapítására szöveges felelőse ak határideje állapotot ségét mérő mérő ségét eredményes- szükséges erőforrás státusza 1 (problémára) megfogalm jellemző adat, indikátor indikátor ségét mérő hivatkozás azása aminek rövidtávon középtávon (3 indikátor javítására az (1 év) év) hosszútávon intézkedés (6 év) irányul) Nem jár minden Minden 3. Jegyző Jelenleg A beadott Megépülnek a Minden KMOP életévét életévét -jelenleg 83 - meglévő óvodai pályázat csoportszobák, rászoruló HH- Nevelési intézmények betöltött betöltött óvodai Képviselőtestü férőhelyek 537, sikeressége fejlesztő s HHH-s és fejlesztése c. gyermek gyermek férőhely let bővítése esetén elindul a helységek. SNI-s pályázat. óvodába kapjon hiányzik, legalább 620-ra bővítés Minden gyermek gyermek a megfelelő ezt - életkorának és rendszerben minőségű biztosítani egyéni lesz, 1 Kódok használata javasolt: 1. előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve 3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban x. felfüggesztve 19

20 óvodai kell. állapotának megfelelő ellátást megfelelő óvodai fejlesztésben ellátást kap. részesül, időben el tudja kezdeni az iskolát. HHH-s HHH-s Polgármest jegyző Nem nyilatkozó Kiépül a A nyilatkozó A nyilatkozó Saját humánerőforrás 1. nyilatkozatok nyilatkozato eri Hivatal szeptember. szülők települési szülők aránya szülők száma nem teljes k munkatársa arányának a adatbázis, a 100 %-os, az teljeskörű. körűek pontosítása i, GYEJÓ. feltérképezése nyilatkozatot tett adatbázis, Minden szülők aránya folyamatosan kiterjesztés szülő 80%-os. aktualizált. e nyilatkozzo n. Magas az Évfolyamis Munkacsop Intézményvez Évolyamismétlők Munkacsoportok Csökken az Évfolyamismét Esetleg pályázati 1. évfolyamismétlő métlők és a ortok etők, szeptember aránya. és a évfolyam lők száma 2.5 forrás, valamint saját k és a magántanul kialakításáv munkacsoport Somogyiban 4.3 tanulókövetési ismétlők %ra csökken, forrás. magántanulók ók al a ok vezetői % rendszer Száma 3 %ra, a magántanuló száma számának a felzárkóztat A Gyulaiban 3.7 kiépítésre kerül. magántanulók csak orvosi csökkentés ás % A fölzárkóztató száma 5 főre. javaslatra e eredménye A magántanulók programok lesz. sebbé száma összehangolása. tételének a Somogyiban 6 kidolgozása fő, Gyulaiban 7.i.Magántan fő ulói kérelmek átvizsgálás a, a szülőkkel személyes 20

21 konzultáció. Emelni kell a Minél több Az IPR és intézményvez folyamatos Jelenleg a Minden gyermek Növekszik az A program Pályázati források. 3. HHH-s gyermek az Útravaló etők programban pályázzon az iskolai működik, Útravaló, IPR gyermekek kerüljön be program részt vevő útravaló eredményesség, minden érettségit adó középiskolá működtetés tanulók száma programra. nő a tanulónkat középiskolákban történő továbbtanulását. ba e A tanulást segítő foglalkozásokon vegyenek részt. Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 20%- ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% középiskolába jelentkezők száma mindkét intézményben eléri a 10 %-ot Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 10%- ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 40% beiskolázzuk középiskolai és szakképzésre. Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%- os növekedése; a HHHtovábbtanulási arányok legfeljebb 5%- ban térnek el az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% Pedagógiai Az óvodák Integrációs Óvodavezetők Jelenleg nincs Felkészülés a Integrációs IPR rendszer Pályázati forrás 1 módszerek, nem normatíva, fenntartó pályázat normatíva működtetése, pedagógusi kapcsolódta igénylése beadására. igénylése módszertani 21

22 kompetenciák fejlesztése az óvodákba k be az integrált pedagógiai rendszerbe, a HHH-s gyermekek fejlesztéséh ez szükséges módszertan i képzés nincs. képzések megvalósítása 22

23 5. Megvalósítás Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, és ellenőrzi, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései; A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működtetünk. Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 23

24 6. Megvalósulást segítő egyéb programok Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések Kiemelt programelem Ezek alapján meghatározott feladatok Határidők Célértékek Feladatok státusza 2 Koordinációs feladat Koordinációért felelős személy IPR implementáció Minden óvoda a kiadott jó gyakorlatok alapján kidolgozza az IPR bevezetésének és működtetésének rendszerét as tanévben az előkészítő szakasz, majd a pályázati folyamat beindulása. Mindhárom óvodában működjön az IPR rendszer. -előkészítés -pályázatírásimplementáció Esélyegyenlőségi fórum, Fenntartó, Educatió Esélyegyenlőségi fórum vezetője, jegyző Antiszegregációs terv a települési szegregáció felszámolására Nincs településen szegregáltan működő intézmény a HEFOP, TÁMOP, vagy TIOP pályázat alapján támogatott fejlesztés KMOP Nevelési Intézmények Fejlesztése c. pályázat április Beadásra kész pályázat Pályázati anyag és mellékleteinek összaállítása Településfejlesztési Osztály Polgármester 24

25 7. Kockázatelemzés A kockázatelemzés az intézkedési terv megvalósítása során feltételezhetően nehézséget jelentő és az eredmények elérését gátló kockázatok elemzése és tervezett kezelésük. A kockázati tényezők számbavétele mellett fontos annak megállapítása is, hogy milyen mértékben befolyásolhatják az intézkedési tervben kitűzött célok elérését, mennyire veszélyeztetik a sikeres megvalósulást (súlyosság: 1 3 pont). Azt is el kell dönteni, hogy egy-egy akadályozó tényező, kockázat bekövetkezésének mekkora a valószínűsége (valószínűség: 1-3 pont). Az eredmény szempontjából jelentősebb kockázatok elhárításának módját, ill. a következmények kezelését tervezni szükséges (minden kockázati tényező esetében, ahol a súlyosság és valószínűség pontszámának szorzata eléri a 3-mat). Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés eredményes megvalósulásának kockázata A kockázat következményének súlyossága (1-3) A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-3) A kockázat elhárításának, kezelésének tervezett módja Minden 3. életévét betöltött gyermek kerüljön óvodai ellátásba A HHH-s nyilatkozatok nem teljeskörűek Magas az évfolyamismétlők és a magántanulók száma Javítani kell a HHH-s gyermekek továbbtanulási mutatóin Pedagógiai módszerek pedagógus kompetenciák fejlesztése Hiányzó infrastruktúra biztosítása, az érintett lakosság teljes körű felmérése. A szülők megkeresése, a meglévő HH-s nyilatkozatok alapján. A fölzárkóztató programok összehangolása, szülőkkel való kapcsolattartás, magántanulói kérelmek fölülvizsgálata Mentor rendszer kibővítése, Útravaló programhoz minél több gyermek csatlakozzon IPR programhoz csatlakoznak az óvodák, évente legalább 10 fő képzésen vesz részt Nem nyer támogatást a KÁMOP Nevelési Intézmények fejlesztése c. pályázat Minden érintett szülő nyilatkozik, az adatbázisban a nem HHH-s szülők is követhetők. A szülők nem lesznek együttműködők Nem bővül kellő mértékben az Útravaló program / a beadott pályázatok nem nyernek/ Nem nyer az IPR pályázat

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pápai Református Kollégium Gimnáziuma ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ( 21-216) Hatályos: 21. május 1. Készült a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által

Részletesebben

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa A horgosi Október 10. Általános Iskola oktatásában jelentkező

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Gyömrő Vá ros Ön ko r má nyzat GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Készült: 2009. szeptember 14. Jóváhagyta: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2009. (09.14.) sz. határozatával

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 5. sz. melléklet. Esélyegyenlőségi program

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 5. sz. melléklet. Esélyegyenlőségi program Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 5. sz. melléklet Esélyegyenlőségi Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom Bevezetés... 3 1. Helyzetelemzés (2012/2013-as tanév)... 4 2. A célja...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, 2008. december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 2007. Készítették: a Ráció Szakértői Iroda munkatársai Törzsök Károlyné dr. irodavezető Szakértői ig. szám: 005678-02

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Az Esélyegyenlőségi Fórum 2011. december 15. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésének: 1./ Jegyzőkönyve 2./ Tárgysorozata 3./ Határozatai 1-8/2011.(XII.15.) 4./ Iktatószáma 3085-1/2012.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben