M e g h í v ó. 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó"

Átírás

1 M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját szeptember 17-én (kedden) órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a p i r e n d: 1.) Szociális tárgyú ügyek (zárt ülés) Előadó: Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó 3.) Előterjesztés a folyó évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Szabó Gellért polgármester 4.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Előadó: Szabó Gellért polgármester 5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról Előadó: Dr. Lajos Krisztina aljegyző 6.) Egyebek (alapítványi kölcsön visszafizetése, áramvásárlás, Tiszamenti Folklór Ünnep, Magyarország szeretlek, kocséri út javítása, Nagy Magyar Engesztelés, útalap a Katona József és az Arany János utcákban, aprítéktároló) S z e n t k i r á l y, szeptember 13. polgármester

2 Előterjesztés a napirendi pontokhoz 2. napirendi pont Önkormányzatunk idei 1. féléves gazdálkodásának főbb adatait a mellékelt táblázatok mutatják évi költségvetés 06. hó teljesülés e Ft- ban Bevétel 3. sz. melléklet 2013.ktsvet ktg 06.hó.telj % Település üzemeltetés 1993 fő Általános feladatok támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külter. kapcs. feladatok Lakossági folyékony hull.ártalmatlanítás 6. Társ.gazd.elmaradott települések tám 7.a(1) Közművelődés és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli, szociális juttatások Szoc és gyjóléti alapsz 11.ca szocétk és hsny Szociális étkeztetés 40 fő Házi segítségnyújtás 18 fő Tanyagondnoki szolgálat 2 terület Pedagógusok bértámogatása 2012/2013. tanév óvoda Segítők bértámogatása 2012/2013. tanév óvoda Pedagógusok bértámogatása 2013/2014. tanév óvoda Segítők bértámogatása 2013/2014. tanév óvoda Óvoda -műk tám össz 2012/2013.tanév Óvoda -műk tám össz 2013/2014.tanév Könyvtári és közművelődési faladatok támogatása Gyógypedagógiai oktatás óvoda 16.bae 2 fő Gyógypedagógiai okt. isk 16.bae.. 12 fő Gyógypedagógiai okt. isk 16.bae. 11 fő Alapfokú műv.okt.zene 15e fő Alapfokú műv.okt.zene 15.e(1)2 48 fő Napközis tanulók foglalkoztatása 15.g 53 fő Napközis tanulók foglalkoztatása 15.g 53 fő pedag módszer tám zeneműv 2011.ktsv Ingyenes és kedvezményes étkezt közokt össz Szakmai fejlesztési feladatok 16.ec. Iskolai kedvezm. étkeztetés 2011 évi ktsvet 17.a 81 fő Szakmai tanügyi ig.inf közokt felad tám 8 hó 163 fö Szakmai tanügyi ig.inf közokt felad tám 4 hó 159 fö Ingyenes tankönyvtám 1.4.b 95 fő Okt h lemondás normatív állami támogatás összesen NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS Pedagógus szakvizsga 19 fő Osztályfőnöki pótlék 8 fő Gyógypedagógiai pótlék 2011 ktsvtv. 1 fő Esélyegyenls szolg int tám évi Kompenzáció normatív kötött felhaszn. tám. össz EGYÉB SAJÁTOS ÉS MEGOSZTOTT JÖVEDELMEK SZJA átengedett 8 % SZJA jövedelem differenciálódás miatt

3 KÖZP. ELŐIRÁNYZAT rendszeres gyermekvéd.tám. rendsz. szoc. segély 485 foglalkoztatást helyettesítő támogatás időskorúak támogatása 143 normatív lakásfenntart tám szem.szab.korl.tám. közcélú foglalkoztatás kiegészítő gyermekvédelmi tám óvodáztatási támogatás 30 lakossági közműfejlesztési hozzájárulás tűzifavásárlási támogatás ápolási díj 228 rászorult gyerekek nyári étkeztetése Mozgáskorlátozottak tám Integrációs, felzárkóztató oktatás felkészítés 2008/2009 IPR Műv. Ház közműv érdekeltségnövelő támogatás 679 alapfokú zeneoktatás 2009/2010 közművelődési fejl tám részösszesen Gépjárműadó Kommunális adó Egyéb adók, adóbírság Helyi iparűzési adó Termőföld bérbeadás Bérleti díj műv.ház igazgatás 0 szennyvíztelep tornacsarnok Lakbér fecskeház Lakbér egyéb részösszesen MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TB-től védőnői szolg részösszesen MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ "Szentkirályért" közalapítványtól Iskola Óvoda Könyvtár Szilárd hulladék szállítás Folyékony hulladék szállítás részösszesen Útravaló BKKM Közoktatási Alapítvány Iskola Közoktatási alapítvány iskola Többcélú Társulás közfoglalkoztatottak támogatása NFÜ-TIOP Níva értékesítés TÁMOP ISKOLA Külügyminisztériumi tám könyvtár KÖTI-VIZIG. Önerő Sport utánpótlás támogatás ERSTE pályázat iskola MOBILITAS Útravaló Kistérség közcélú PARLAGFŰ mentesítés Föld alapú támogatás ERDŐ telepítéshez Önkormányzati Képviselő választás Országgyűlési Képviselő választás részösszesen oktatás napközis tábor működési támogatás

4 FELHALMOZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ "Szentkirályért" Közal.-tól Templom utca alapozás Alapítvány össz BM tűzifasegély Bácsvíz osztalék 854 MVH tám Tám pályázat Könyvtár bővítés EU tám. Lakossági közmű szennyvíz beruházás részösszesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Étkezési tér. óvoda iskola házi segítségnyújtás 20 szociális étkezés felnőtt étkeztetés Iskolai zeneoktatás 0 51 Községgazdálkodás / (Biztosító kártérítés) Fizikother Műv.ház rendezvények bev. 100 Igazgatás Közös Hivatal szociális kölcsön visszafizetése, lakástörlesztés Temető Tornacsarnok Továbbszámlázott szolgáltatás: háziorvos 200 fogászat gyermekorvos ref egyház 100 Hírmondó postaktg tér. Iskola (tánccsoport ea bevétel) 200 Kamat Beruházás ÁFA Áfa Svéd masszázs ÁFA visszatérülés Egyéb bevétel személyszállítás Egyéb bevétel TÁBOROZÁS Egyéb bevétel gréder Gázcsere Egyéb bevétel hírmondó részösszesen Önkorm. ingatlan eladás Telek értékesítés részösszeg Intézményi bevétel 0 Egyéb OTP értékpapír eladás Hitel bevételek összesen Tiszaug Önkormányzat működési támogatás Előző évi pénzmaradvány év végi elszámolás Előző évi pénzmaradvány év végi elszámolás Rendelkezésre álló pénzforrás Alapítványi támogatás Mindösszesen Forráshiány/többlet átfutó bevétel összesen:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 4.sz. melléklet Fejlesztések, speciális kiadások e Ft-ban 2013.ktsvet ktg % a.) BERUHÁZÁSOK 06.hó telj Földterület vásárlás Szennyvíztelep Óvoda Községi park hivatal előtt Iskola Kocséri kövesút felújítás Szent István park Erdőtelepítés Beruházások összesen 0 b.) FELÚJÍTÁSOK Tornacsarnok, iskola fűtéskorsz Műv.Ház fűtéskorsz Műv. Ház közműv.érd.növ.fejlesztés 500 Lada Níva Felújítások összesen c.) INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSOK Iskola Rendezési terv módosítás Óvoda Konyha Községgazdálkodás helyi piac létesítése Faluközpont felújítás Földútkarbantartó m.gépek Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Művház: Falunap Intézményi felhalmozások összesen d.) FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Szent Király Szövetség szoborra Közműfejlesztési tám visszafizetés Csatorna közmű támogatás Ceglédi szilárdhulladék gazd. konzorc. Pénzeszköz átadás összesen Fejlesztések (a-d) mindösszesen: ezen belül Konyha Park, Erdő 0 Igazgatás 0 Községgazdálkodás 0 Útfenntartás (saját erő) Temető 0 Óvoda 0 Iskola 0 Szent Király Szövetség Egészségház 0 Szociális ellátás 0 Művelődés Sporttevékenység Tanyagondnoki szolgálat Könyvtár ellenőrző adat összesen

6 e.) SPECIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segélye Foglalkoztatást helyettesítő tám Lakáshoz jutás 500 Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás baba születési tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Átmeneti segély Ámeneti segély rendszeres Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Folyékony hulladék ártalmatlanítás Nyári gyermekétkeztetés Szociális kölcsön Nyugdíjas köztisztviselő szoc kölcsön BURSA AranyJ ösztöndíj felsőfokú oktatásban Útravaló ösztöndíj diákoknak Útravaló ösztöndíj felkészítő pedagógusoknak Szilárd hulladék szállítás Tüzifa 532 Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátási igazolvány 450 Étkezési kedvezmény óvodásoknak Étkezési kedvezmény iskolásoknak Étkezési kedvezmény időseknek Ajándékcsomag időseknek Óvodáztatási támogatás Építési anyag Természetbeni tám Köztemetés 100 Kistérség közcélú támogatás 65 év felettiek komm. adó fiz. tám. Speciális kiadások összesen: f.) TÁMOGATÁSKÉNT ADOTT PÉNZESZKÖZÖK Szenvedélybetegek 44 Árvízkárosultak Mindenki Ebédel Alapítvány Polgárőrség Szentkirály 500 Tűzoltóság Tiszakécske Csángó Magyar Oktatásért Alapítvány 40 Természeti Katasztrófa Alapítvány Rendőrség üa hozzájárulás helyi KMB 190 összesen

7 KIADÁS ÖSSZESEN évi teljesülés SZEMÉLYI JELLEGŰ KIF. MUNKAADÓT TERH.JÁR. DOLOGI KIADÁS FEJLESZTÉS, FELHALM. SPECIÁLIS KIADÁS ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS ÁTFUTÓ ÁTFUTÓ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj 13.kts 06. h telj 13.kts 06. h telj % Igazgatás #### Óvoda Iskola Háziorvos, ügy. 520 ### Fogászat Védőnő Gyermekorvos Fizioterápia 86 ### 24 ### Házi segítségny Konyha Park #### Községgazd ## Közvil/Választás Svédmasszázs Útfenn/Gréder Temető/Belvíz Gázcs., Hírmondó 0 0 Tanyagondnok #### Közmunkások Művelődési Ház Könyvtár Tornacsarnok Speciális kiadás ÖSSZESEN

8 3. napirendi pont Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. () rendelete Szentkirály Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja. 1. Az R 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat összesített évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi meghatározott tételekből állnak: Normatív állami támogatás: e Ft Kompenzáció: e Ft Pénzbeli szociális ellátás: e Ft Érdekeltségnövelő támogatás: 679 e Ft Közfoglalkoztatottak támogatása: e Ft Közhatalmi bevétel: e Ft Egyéb bevétel: e Ft Tb támogatás: e Ft Felhalmozási bevétel: e Ft Intézményi műk bevétel: e Ft Tiszaug Önkormányzat műk tám: e Ft Alapítványi kölcsön: e Ft Az önkormányzat összesített évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ad) támogatásként átadott pénzeszköz: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft Ez a rendelet től lép hatályba. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA A évi költségvetés bevételi főösszegét ezer forinttal kell módosítani a következők szerint: - bérkompenzáció: e Ft - pénzbeli szociális ellátás: e Ft - érdekeltségnövelő támogatás 679 e Ft - közfoglalkoztatottak támogatása: e Ft - közhatalmi bevétel e Ft - egyéb bevétel e Ft - felhalmozási bevétel e Ft - alapítványi kölcsön e Ft - szociális étkeztetés e Ft

9 A évi költségvetés kiadási főösszegét ezer forinttal kell módosítani a következők szerint: - személyi jellegű kiadások: e Ft dec. havi bér - óvodapedagógusok bére ( hó) - gyermekjóléti szolg. (Pekár Renáta) illetménye - közcélú bérek - megbízási díj TÁMOP, - megbízási díj iskola - szociális hozzájárulási adó: e Ft - dologi kiadások: e Ft - üzemanyag beszerzés - ÁFA - egyéb kiadás, fenntartás - ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft - felhalmozási kiadás: 835 e Ft Szentkirály, szeptember napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Szabó Gellért sk. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az Szt. előírja, hogy a települési önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szervet, amellyel együttműködési kötelezettsége van a rendszeres szociális segélyben részesülőknek. A módosítás biztosítja a rendszeres szociális segélyben részesülők számára, hogy helyben a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával működjenek együtt. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet. A támogatásban részesülő számára kedvezőbb feltételeket biztosít. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításának szükségessége a jogszabályi változások és a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megszűnése és a Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása indokolja. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Gyermekjóléti Szolgálat létrejöttével a szükséges személyi, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet alkalmazhatósága biztosítva van. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. Szentkirály, szeptember 13. Szabó Gellért polgármester RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz: a Polgármesteri Hivatal megszűnt és helyette jogutódja január 1. napjával a Közös Önkormányzati Hivatal, mely ellátja a feladatot.

10 3. és 4. -hoz: Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulással június 30. napjával megszűnt. Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálata ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Célszerű az együttműködésre kijelölt szervként a Gyermekjóléti Szolgálatot meghatározni, családsegítő szolgálat nincs jelenleg a településen. SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (IX. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.) rendelet módosításáról 1. A Rendelet 3. (1) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében, 5. (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szó helyébe a Közös Önkormányzati Hivatal szó lép. 2. A Rendelet 3. (3) bekezdés d.) pontja törlésre kerül. 3. A Rendelet 6. (4) bekezdésében a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulással (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). helyébe a Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 24.) lép. 4. A Rendelete 6. (5) a), d) pontjában és a 6. (6) bekezdésében a Családsegítő Szolgálat helyébe a Gyermekjóléti Szolgálat szó lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Gellért polgármester Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző távollétében és megbízásából: dr. Lajos Krisztina aljegyző 5. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. Az ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, pénzügyi fedezeteként az alábbi források szolgálnak: A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: Az önkormányzatok által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra, így a döntéshozás azon a szinten történik, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A települési önkormányzati támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat, ennek összege minimum Ft/fő/hó.

11 A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy az önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben- a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a évi fordulóban Ft/fő/hó volt. Az önkormányzatok számára az ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozási nyilatkozatot október 11-ig kell megküldeni, a pályázati kiírást pedig legkésőbb október 14-től kell megjelentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók, ( A típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( B típusú pályázat) részére. Benyújtási határidő: november 15. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást tárgyalja meg, és döntsön arról, hogy az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi-e a csatlakozást. S z e n t k i r á l y, szeptember 13. Szabó Gellért sk. polgármester /2013. ökt. hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat évi fordulója H a t á r o z a t A képviselő-testület nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A pályázatot november 15-i benyújtási határidővel kiírja. Felelős: aljegyző Határidő: a pályázat kiírására október napirendi pont a.) A Szentkirályért Közalapítvány a mai napig idén összesen ezer forint kamatmentes kölcsönnel segítette önkormányzatunk gazdálkodását. Ennek legnagyobb része likviditási gondjaink megoldását segítette, jelentős tétel a kocséri út javítására kapott ezer forint is. Ebből eddig ezer forintot tudtunk visszafizetni, fennálló tartozásunk ezer forint. Kérem a képviselő-testületet, hogy a kölcsön folyó év végéig történő visszafizetésének kötelezettségét határozatban rögzítse. Alapítványunk vagyona a mai napon: ezer forint, ebből esedékessé váló kifizetés a kocséri útjavítás elkészültével 1 millió. b.) A B4F Hungary Kft. ismét jelentkezett, hogy elektronikus aukción kedvező ajánlathoz juttatja önkormányzatunkat az árampiacon. Előző jelentkezése óta 13 települést hoztak kedvező helyzetbe, %-os árcsökkenést elérve a közös áramvásárlásnak köszönhetően. A villamos energia költsége kb. fele az áramszámlának (másik fele a rendszerhasználati díj), ez önkormányzati szinten (közvilágítás nélkül) kb ezer forint + áfa. A megtakarításunk éves szinten várhatóan 450 ezer Ft + áfa lehet, ennek 1/3-a + áfa a cég sikerdíja. A fenti összegben nincs benne a közvilágítás energiarésze, arra jövő év végéig már szerződtünk. c.) Lakitelek polgármestere keresett fel azzal az ötlettel, hogy egyesítsük augusztusi ünnepi programjainkat a környékbeli településekkel. Eszerint Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tiszakürt,

12 Tiszasas, Nyárlőrinc és Lakitelek közösen pályázik a Nemzetközi Visegrád Alaphoz, hogy augusztus között Tiszavilág címen Tiszamenti Folklór Ünnepet rendez. A pályázathoz azzal a tartalommal adtam szándéknyilatkozatot, hogy településünk partnerként vesz részt a közös lebonyolításban. Részvételünk fokát egyeztetjük később, anyagi kötelezettségvállalás nem történt. d.) A Belügyminisztérium tette közzé felhívását, mely szerint Itthon vagy! Magyarország szeretlek címmel települési rendezvényláncot hirdet, ehhez lehetséges csatlakozni. A csatlakozás feltételeit az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet tartalmazza, mely szerint a kötelező program vállalása (szeptember 29-én kor tűzgyújtás) esetén a rendezvény költségeire a mi kategóriánkban Ft-ra lehet pályázni. Terveink szerint szeptember 28-án 10 órától az Óvoda Nyílt Napjával kezdődne a rendezvény, melynek keretén belül kézműves foglalkozásokat tartanának, lenne ugrálóvár, főzőverseny (általunk biztosított hús alapanyagból), kisállatsimogatás, sorversenyek, ügyességi játékok, zsonglőriskola. Délután kerülne sor Szentkirály Mihályainak köszöntésére, majd népzenei koncert és egy meglepetés zárná a napot. Másnapra csak a tűzgyújtást hagynánk, egyelőre még meg nem jelölt helyen, melyhez kérem ötleteiteket. (Nem kellene távol vinni talán a belterülettől, de kicsit tágasabb helyen, mint a Művelődési Ház kertje.) Itt már csak némi ital és süti lenne ki-ki alapon, amíg kedvünk tartja. e.) A kocséri út javítása még nem fejeződött be, mivel a vállalkozó a felületzárást még nem végezte el. A teljes költség ezer forint, ez ezer forint híján ki van fizetve. Az út használatában leginkább érintett települési vezetőknél a hozzájárulásuk ügyében tett megkeresésem eredménytelen volt, így minden költséget alapítványunk segítségével fizetünk. Felmerült magasságkorlátozás bevezetése is a súlykorlátozás mellett, illetve egy molinó kifeszítése az út fölé, ami arról tájékoztatna, hogy az út használói kinek köszönhetik az utat. f.) Megkeresett bennünket is (mint minden hazai települést) Köteles László kollégám, Komlóska polgármestere, hogy csatlakozzunk a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz, melynek rendes, vagy pártoló tagja lehetne. A Mozgalom még 1940-ben Mindszenty József hercegprímás idejében indult el, és most éledt újjá bejegyzett egyesületként. Céljait az alapító okirat az alábbiakban fogalmazza meg: a) Szűz Mária a Világ Királynője tiszteletének elterjesztése. á) Engesztelés megismertetése és népszerűsítése. b) Mindszenty József Bíboros Atya és Natália Nővér szellemi hagyatékénak ápolása és folytatása. c) Szent István király örökségének ápolása és gondozása. d) Kiengesztelődés a világ és a Kárpát-medence népeivel. e) Más nemzetek és nemzetiségek engesztelésre való felhívása. é) A szórványban élő Magyarság összefogása és bevonása az engesztelésbe. f) Zarándokutak szervezése, lebonyolítása. g) Erkölcsi-, vallási- és nemzeti nevelés segítése előadások tartásával, erkölcsi neveléssel kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, e témában szépirodalmi- és szakkönyvek megjelentetése, erkölcsi neveléssel kapcsolatos tankönyvek írása. h) Lakókörnyezetünk, utcáink, tereink, erdőink, mezőink szépítése, tisztítása. i) Elsődlegesen az ifjúságnak, de minden korosztálynak sportrendezvények szervezése. í) Kulturális rendezvények szervezése. j) Jézus szívének tisztelete és Mária szeplőtelen szívének tisztelete. k) Első péntekek, első szombatok és első vasárnapok megtartása. l) Imádság és böjt terjesztése. m) Szeretet alapú társadalom építése. n) Magyarország, mint Mária Engesztelő Országa népszerűsítése. o) Bűnbánatok tartása. ó) Küzdés a tömegbűnök ellen (misemulasztás, paráznaság, válás, bimbózó élet elleni merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség). ö) Az ifjúság tiszta, krisztusi életéről való gondoskodás. ő) Rózsafüzér imádságok népszerűsítése. p) Előadások szervezése az előző témakörökben. q) A szegények, rászorulók támogatása. r) Imaközösségek szervezése. s) Szűzanya képének népszerűsítése, terjesztése.

13 t) Küzdelem a káromkodás ellen, a szép beszéd népszerűsítése. u) Engesztelő Kápolnák felépítése. ú) Engesztelő szertartások mondatása. ü) Szentségimádás népszerűsítése. ű) Búcsújárások ősi népszokásának felújítása. x) Fogságban lévők-, hadifoglyok segítése. y) Szenvedélybetegségben élők, segítése. z) Egyéni, családi, társadalmi és nemzeti értékek megmentése. aa) Istennel a hazáért és szabadságért gondolatok terjesztése. aá) Szent Gyónás és Szent Áldozás szorgalmazása. ab) Engesztelő felajánlások. ac) Dicsértessék, és a hasonló istenes köszönési formák terjesztése. ad) Imádkozzunk az Anyaszentegyház szabadságáért, felmagasztalásáért. A fenti célkitűzések mellett egy engesztelő kápolna közadakozásból történő felépítése is szerepel a Mozgalom tervei között Budapesten, a Normafa hegyen lévő Szent Anna réten. A kérő levél ennek a kápolnának az építéséhez is tartalmaz hozzájárulásra való felhívást, egy 30x40x50-es méretű terméskő, vagy ennek előállításához Ft felajánlását. A tárgyban állást foglalni testületi szinten kissé szokatlannak mondható, kérem véleményeteket. g.) Elkészült a Katona József utca útalapja saját kivitelezésben, az általunk daráltatott építési törmelékből. Hamarosan elkezdjük az Arany János utcán is ugyanezt a munkát. Az ideiglenes járófelületet mészkőmurva leterítésével gondoljuk kb. 5 cm vastagságban. A két utca 500 méternyi hosszú 4 méter széles felületéhez így kb. 100 m 3 mészkőzúzalékra van szükség, mely a gánti bányából beszerezhető, összesen bruttó 212 ezer forintért. Az elszállítás (175 km távolság) nagyobb költség, kb. 500 ezer forint. Csak a döntés szükséges a megrendelés kiadásához. h.) Az aprítéktároló terve elkészült, az engedélyeztetés folyamatban van. A kivitelezés költségtervét az ülésen ismertetem. Felhalmoztunk nem kevés parkettahulladékot is, amit azonban csak kis részben daráltunk le. Ezen felül ocsú is elérhető kisebb mennyiségben, ám a teljes fűtési szezonra szükséges tüzelőanyag közel sem áll rendelkezésünkre. Szentkirály, szeptember 13. polgármester

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) számú önkormányzati

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed

1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február -i ülésére Tiszasas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben