M e g h í v ó. 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó"

Átírás

1 M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját szeptember 17-én (kedden) órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a p i r e n d: 1.) Szociális tárgyú ügyek (zárt ülés) Előadó: Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó 2.) Tájékoztató az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné költségvetési előadó 3.) Előterjesztés a folyó évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Szabó Gellért polgármester 4.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Előadó: Szabó Gellért polgármester 5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról Előadó: Dr. Lajos Krisztina aljegyző 6.) Egyebek (alapítványi kölcsön visszafizetése, áramvásárlás, Tiszamenti Folklór Ünnep, Magyarország szeretlek, kocséri út javítása, Nagy Magyar Engesztelés, útalap a Katona József és az Arany János utcákban, aprítéktároló) S z e n t k i r á l y, szeptember 13. polgármester

2 Előterjesztés a napirendi pontokhoz 2. napirendi pont Önkormányzatunk idei 1. féléves gazdálkodásának főbb adatait a mellékelt táblázatok mutatják évi költségvetés 06. hó teljesülés e Ft- ban Bevétel 3. sz. melléklet 2013.ktsvet ktg 06.hó.telj % Település üzemeltetés 1993 fő Általános feladatok támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külter. kapcs. feladatok Lakossági folyékony hull.ártalmatlanítás 6. Társ.gazd.elmaradott települések tám 7.a(1) Közművelődés és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli, szociális juttatások Szoc és gyjóléti alapsz 11.ca szocétk és hsny Szociális étkeztetés 40 fő Házi segítségnyújtás 18 fő Tanyagondnoki szolgálat 2 terület Pedagógusok bértámogatása 2012/2013. tanév óvoda Segítők bértámogatása 2012/2013. tanév óvoda Pedagógusok bértámogatása 2013/2014. tanév óvoda Segítők bértámogatása 2013/2014. tanév óvoda Óvoda -műk tám össz 2012/2013.tanév Óvoda -műk tám össz 2013/2014.tanév Könyvtári és közművelődési faladatok támogatása Gyógypedagógiai oktatás óvoda 16.bae 2 fő Gyógypedagógiai okt. isk 16.bae.. 12 fő Gyógypedagógiai okt. isk 16.bae. 11 fő Alapfokú műv.okt.zene 15e fő Alapfokú műv.okt.zene 15.e(1)2 48 fő Napközis tanulók foglalkoztatása 15.g 53 fő Napközis tanulók foglalkoztatása 15.g 53 fő pedag módszer tám zeneműv 2011.ktsv Ingyenes és kedvezményes étkezt közokt össz Szakmai fejlesztési feladatok 16.ec. Iskolai kedvezm. étkeztetés 2011 évi ktsvet 17.a 81 fő Szakmai tanügyi ig.inf közokt felad tám 8 hó 163 fö Szakmai tanügyi ig.inf közokt felad tám 4 hó 159 fö Ingyenes tankönyvtám 1.4.b 95 fő Okt h lemondás normatív állami támogatás összesen NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS Pedagógus szakvizsga 19 fő Osztályfőnöki pótlék 8 fő Gyógypedagógiai pótlék 2011 ktsvtv. 1 fő Esélyegyenls szolg int tám évi Kompenzáció normatív kötött felhaszn. tám. össz EGYÉB SAJÁTOS ÉS MEGOSZTOTT JÖVEDELMEK SZJA átengedett 8 % SZJA jövedelem differenciálódás miatt

3 KÖZP. ELŐIRÁNYZAT rendszeres gyermekvéd.tám. rendsz. szoc. segély 485 foglalkoztatást helyettesítő támogatás időskorúak támogatása 143 normatív lakásfenntart tám szem.szab.korl.tám. közcélú foglalkoztatás kiegészítő gyermekvédelmi tám óvodáztatási támogatás 30 lakossági közműfejlesztési hozzájárulás tűzifavásárlási támogatás ápolási díj 228 rászorult gyerekek nyári étkeztetése Mozgáskorlátozottak tám Integrációs, felzárkóztató oktatás felkészítés 2008/2009 IPR Műv. Ház közműv érdekeltségnövelő támogatás 679 alapfokú zeneoktatás 2009/2010 közművelődési fejl tám részösszesen Gépjárműadó Kommunális adó Egyéb adók, adóbírság Helyi iparűzési adó Termőföld bérbeadás Bérleti díj műv.ház igazgatás 0 szennyvíztelep tornacsarnok Lakbér fecskeház Lakbér egyéb részösszesen MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TB-től védőnői szolg részösszesen MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ "Szentkirályért" közalapítványtól Iskola Óvoda Könyvtár Szilárd hulladék szállítás Folyékony hulladék szállítás részösszesen Útravaló BKKM Közoktatási Alapítvány Iskola Közoktatási alapítvány iskola Többcélú Társulás közfoglalkoztatottak támogatása NFÜ-TIOP Níva értékesítés TÁMOP ISKOLA Külügyminisztériumi tám könyvtár KÖTI-VIZIG. Önerő Sport utánpótlás támogatás ERSTE pályázat iskola MOBILITAS Útravaló Kistérség közcélú PARLAGFŰ mentesítés Föld alapú támogatás ERDŐ telepítéshez Önkormányzati Képviselő választás Országgyűlési Képviselő választás részösszesen oktatás napközis tábor működési támogatás

4 FELHALMOZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ "Szentkirályért" Közal.-tól Templom utca alapozás Alapítvány össz BM tűzifasegély Bácsvíz osztalék 854 MVH tám Tám pályázat Könyvtár bővítés EU tám. Lakossági közmű szennyvíz beruházás részösszesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Étkezési tér. óvoda iskola házi segítségnyújtás 20 szociális étkezés felnőtt étkeztetés Iskolai zeneoktatás 0 51 Községgazdálkodás / (Biztosító kártérítés) Fizikother Műv.ház rendezvények bev. 100 Igazgatás Közös Hivatal szociális kölcsön visszafizetése, lakástörlesztés Temető Tornacsarnok Továbbszámlázott szolgáltatás: háziorvos 200 fogászat gyermekorvos ref egyház 100 Hírmondó postaktg tér. Iskola (tánccsoport ea bevétel) 200 Kamat Beruházás ÁFA Áfa Svéd masszázs ÁFA visszatérülés Egyéb bevétel személyszállítás Egyéb bevétel TÁBOROZÁS Egyéb bevétel gréder Gázcsere Egyéb bevétel hírmondó részösszesen Önkorm. ingatlan eladás Telek értékesítés részösszeg Intézményi bevétel 0 Egyéb OTP értékpapír eladás Hitel bevételek összesen Tiszaug Önkormányzat működési támogatás Előző évi pénzmaradvány év végi elszámolás Előző évi pénzmaradvány év végi elszámolás Rendelkezésre álló pénzforrás Alapítványi támogatás Mindösszesen Forráshiány/többlet átfutó bevétel összesen:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 4.sz. melléklet Fejlesztések, speciális kiadások e Ft-ban 2013.ktsvet ktg % a.) BERUHÁZÁSOK 06.hó telj Földterület vásárlás Szennyvíztelep Óvoda Községi park hivatal előtt Iskola Kocséri kövesút felújítás Szent István park Erdőtelepítés Beruházások összesen 0 b.) FELÚJÍTÁSOK Tornacsarnok, iskola fűtéskorsz Műv.Ház fűtéskorsz Műv. Ház közműv.érd.növ.fejlesztés 500 Lada Níva Felújítások összesen c.) INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSOK Iskola Rendezési terv módosítás Óvoda Konyha Községgazdálkodás helyi piac létesítése Faluközpont felújítás Földútkarbantartó m.gépek Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Művház: Falunap Intézményi felhalmozások összesen d.) FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Szent Király Szövetség szoborra Közműfejlesztési tám visszafizetés Csatorna közmű támogatás Ceglédi szilárdhulladék gazd. konzorc. Pénzeszköz átadás összesen Fejlesztések (a-d) mindösszesen: ezen belül Konyha Park, Erdő 0 Igazgatás 0 Községgazdálkodás 0 Útfenntartás (saját erő) Temető 0 Óvoda 0 Iskola 0 Szent Király Szövetség Egészségház 0 Szociális ellátás 0 Művelődés Sporttevékenység Tanyagondnoki szolgálat Könyvtár ellenőrző adat összesen

6 e.) SPECIÁLIS KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segélye Foglalkoztatást helyettesítő tám Lakáshoz jutás 500 Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás baba születési tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Átmeneti segély Ámeneti segély rendszeres Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Folyékony hulladék ártalmatlanítás Nyári gyermekétkeztetés Szociális kölcsön Nyugdíjas köztisztviselő szoc kölcsön BURSA AranyJ ösztöndíj felsőfokú oktatásban Útravaló ösztöndíj diákoknak Útravaló ösztöndíj felkészítő pedagógusoknak Szilárd hulladék szállítás Tüzifa 532 Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátási igazolvány 450 Étkezési kedvezmény óvodásoknak Étkezési kedvezmény iskolásoknak Étkezési kedvezmény időseknek Ajándékcsomag időseknek Óvodáztatási támogatás Építési anyag Természetbeni tám Köztemetés 100 Kistérség közcélú támogatás 65 év felettiek komm. adó fiz. tám. Speciális kiadások összesen: f.) TÁMOGATÁSKÉNT ADOTT PÉNZESZKÖZÖK Szenvedélybetegek 44 Árvízkárosultak Mindenki Ebédel Alapítvány Polgárőrség Szentkirály 500 Tűzoltóság Tiszakécske Csángó Magyar Oktatásért Alapítvány 40 Természeti Katasztrófa Alapítvány Rendőrség üa hozzájárulás helyi KMB 190 összesen

7 KIADÁS ÖSSZESEN évi teljesülés SZEMÉLYI JELLEGŰ KIF. MUNKAADÓT TERH.JÁR. DOLOGI KIADÁS FEJLESZTÉS, FELHALM. SPECIÁLIS KIADÁS ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS ÁTFUTÓ ÁTFUTÓ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj % 13.kts 06. h telj 13.kts 06. h telj 13.kts 06. h telj % Igazgatás #### Óvoda Iskola Háziorvos, ügy. 520 ### Fogászat Védőnő Gyermekorvos Fizioterápia 86 ### 24 ### Házi segítségny Konyha Park #### Községgazd ## Közvil/Választás Svédmasszázs Útfenn/Gréder Temető/Belvíz Gázcs., Hírmondó 0 0 Tanyagondnok #### Közmunkások Művelődési Ház Könyvtár Tornacsarnok Speciális kiadás ÖSSZESEN

8 3. napirendi pont Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. () rendelete Szentkirály Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja. 1. Az R 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat összesített évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi meghatározott tételekből állnak: Normatív állami támogatás: e Ft Kompenzáció: e Ft Pénzbeli szociális ellátás: e Ft Érdekeltségnövelő támogatás: 679 e Ft Közfoglalkoztatottak támogatása: e Ft Közhatalmi bevétel: e Ft Egyéb bevétel: e Ft Tb támogatás: e Ft Felhalmozási bevétel: e Ft Intézményi műk bevétel: e Ft Tiszaug Önkormányzat műk tám: e Ft Alapítványi kölcsön: e Ft Az önkormányzat összesített évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ad) támogatásként átadott pénzeszköz: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft Ez a rendelet től lép hatályba. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA A évi költségvetés bevételi főösszegét ezer forinttal kell módosítani a következők szerint: - bérkompenzáció: e Ft - pénzbeli szociális ellátás: e Ft - érdekeltségnövelő támogatás 679 e Ft - közfoglalkoztatottak támogatása: e Ft - közhatalmi bevétel e Ft - egyéb bevétel e Ft - felhalmozási bevétel e Ft - alapítványi kölcsön e Ft - szociális étkeztetés e Ft

9 A évi költségvetés kiadási főösszegét ezer forinttal kell módosítani a következők szerint: - személyi jellegű kiadások: e Ft dec. havi bér - óvodapedagógusok bére ( hó) - gyermekjóléti szolg. (Pekár Renáta) illetménye - közcélú bérek - megbízási díj TÁMOP, - megbízási díj iskola - szociális hozzájárulási adó: e Ft - dologi kiadások: e Ft - üzemanyag beszerzés - ÁFA - egyéb kiadás, fenntartás - ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft - felhalmozási kiadás: 835 e Ft Szentkirály, szeptember napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Szabó Gellért sk. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. (1) bekezdése szerint A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az Szt. előírja, hogy a települési önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szervet, amellyel együttműködési kötelezettsége van a rendszeres szociális segélyben részesülőknek. A módosítás biztosítja a rendszeres szociális segélyben részesülők számára, hogy helyben a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával működjenek együtt. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet. A támogatásban részesülő számára kedvezőbb feltételeket biztosít. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításának szükségessége a jogszabályi változások és a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megszűnése és a Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása indokolja. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Gyermekjóléti Szolgálat létrejöttével a szükséges személyi, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet alkalmazhatósága biztosítva van. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. Szentkirály, szeptember 13. Szabó Gellért polgármester RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz: a Polgármesteri Hivatal megszűnt és helyette jogutódja január 1. napjával a Közös Önkormányzati Hivatal, mely ellátja a feladatot.

10 3. és 4. -hoz: Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulással június 30. napjával megszűnt. Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálata ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Célszerű az együttműködésre kijelölt szervként a Gyermekjóléti Szolgálatot meghatározni, családsegítő szolgálat nincs jelenleg a településen. SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (IX. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.30.) rendelet módosításáról 1. A Rendelet 3. (1) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében, 5. (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szó helyébe a Közös Önkormányzati Hivatal szó lép. 2. A Rendelet 3. (3) bekezdés d.) pontja törlésre kerül. 3. A Rendelet 6. (4) bekezdésében a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulással (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). helyébe a Szentkirály Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 24.) lép. 4. A Rendelete 6. (5) a), d) pontjában és a 6. (6) bekezdésében a Családsegítő Szolgálat helyébe a Gyermekjóléti Szolgálat szó lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Gellért polgármester Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző távollétében és megbízásából: dr. Lajos Krisztina aljegyző 5. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. Az ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, pénzügyi fedezeteként az alábbi források szolgálnak: A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: Az önkormányzatok által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra, így a döntéshozás azon a szinten történik, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A települési önkormányzati támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat, ennek összege minimum Ft/fő/hó.

11 A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy az önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben- a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a évi fordulóban Ft/fő/hó volt. Az önkormányzatok számára az ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozási nyilatkozatot október 11-ig kell megküldeni, a pályázati kiírást pedig legkésőbb október 14-től kell megjelentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók, ( A típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( B típusú pályázat) részére. Benyújtási határidő: november 15. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást tárgyalja meg, és döntsön arról, hogy az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi-e a csatlakozást. S z e n t k i r á l y, szeptember 13. Szabó Gellért sk. polgármester /2013. ökt. hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat évi fordulója H a t á r o z a t A képviselő-testület nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A pályázatot november 15-i benyújtási határidővel kiírja. Felelős: aljegyző Határidő: a pályázat kiírására október napirendi pont a.) A Szentkirályért Közalapítvány a mai napig idén összesen ezer forint kamatmentes kölcsönnel segítette önkormányzatunk gazdálkodását. Ennek legnagyobb része likviditási gondjaink megoldását segítette, jelentős tétel a kocséri út javítására kapott ezer forint is. Ebből eddig ezer forintot tudtunk visszafizetni, fennálló tartozásunk ezer forint. Kérem a képviselő-testületet, hogy a kölcsön folyó év végéig történő visszafizetésének kötelezettségét határozatban rögzítse. Alapítványunk vagyona a mai napon: ezer forint, ebből esedékessé váló kifizetés a kocséri útjavítás elkészültével 1 millió. b.) A B4F Hungary Kft. ismét jelentkezett, hogy elektronikus aukción kedvező ajánlathoz juttatja önkormányzatunkat az árampiacon. Előző jelentkezése óta 13 települést hoztak kedvező helyzetbe, %-os árcsökkenést elérve a közös áramvásárlásnak köszönhetően. A villamos energia költsége kb. fele az áramszámlának (másik fele a rendszerhasználati díj), ez önkormányzati szinten (közvilágítás nélkül) kb ezer forint + áfa. A megtakarításunk éves szinten várhatóan 450 ezer Ft + áfa lehet, ennek 1/3-a + áfa a cég sikerdíja. A fenti összegben nincs benne a közvilágítás energiarésze, arra jövő év végéig már szerződtünk. c.) Lakitelek polgármestere keresett fel azzal az ötlettel, hogy egyesítsük augusztusi ünnepi programjainkat a környékbeli településekkel. Eszerint Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tiszakürt,

12 Tiszasas, Nyárlőrinc és Lakitelek közösen pályázik a Nemzetközi Visegrád Alaphoz, hogy augusztus között Tiszavilág címen Tiszamenti Folklór Ünnepet rendez. A pályázathoz azzal a tartalommal adtam szándéknyilatkozatot, hogy településünk partnerként vesz részt a közös lebonyolításban. Részvételünk fokát egyeztetjük később, anyagi kötelezettségvállalás nem történt. d.) A Belügyminisztérium tette közzé felhívását, mely szerint Itthon vagy! Magyarország szeretlek címmel települési rendezvényláncot hirdet, ehhez lehetséges csatlakozni. A csatlakozás feltételeit az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet tartalmazza, mely szerint a kötelező program vállalása (szeptember 29-én kor tűzgyújtás) esetén a rendezvény költségeire a mi kategóriánkban Ft-ra lehet pályázni. Terveink szerint szeptember 28-án 10 órától az Óvoda Nyílt Napjával kezdődne a rendezvény, melynek keretén belül kézműves foglalkozásokat tartanának, lenne ugrálóvár, főzőverseny (általunk biztosított hús alapanyagból), kisállatsimogatás, sorversenyek, ügyességi játékok, zsonglőriskola. Délután kerülne sor Szentkirály Mihályainak köszöntésére, majd népzenei koncert és egy meglepetés zárná a napot. Másnapra csak a tűzgyújtást hagynánk, egyelőre még meg nem jelölt helyen, melyhez kérem ötleteiteket. (Nem kellene távol vinni talán a belterülettől, de kicsit tágasabb helyen, mint a Művelődési Ház kertje.) Itt már csak némi ital és süti lenne ki-ki alapon, amíg kedvünk tartja. e.) A kocséri út javítása még nem fejeződött be, mivel a vállalkozó a felületzárást még nem végezte el. A teljes költség ezer forint, ez ezer forint híján ki van fizetve. Az út használatában leginkább érintett települési vezetőknél a hozzájárulásuk ügyében tett megkeresésem eredménytelen volt, így minden költséget alapítványunk segítségével fizetünk. Felmerült magasságkorlátozás bevezetése is a súlykorlátozás mellett, illetve egy molinó kifeszítése az út fölé, ami arról tájékoztatna, hogy az út használói kinek köszönhetik az utat. f.) Megkeresett bennünket is (mint minden hazai települést) Köteles László kollégám, Komlóska polgármestere, hogy csatlakozzunk a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz, melynek rendes, vagy pártoló tagja lehetne. A Mozgalom még 1940-ben Mindszenty József hercegprímás idejében indult el, és most éledt újjá bejegyzett egyesületként. Céljait az alapító okirat az alábbiakban fogalmazza meg: a) Szűz Mária a Világ Királynője tiszteletének elterjesztése. á) Engesztelés megismertetése és népszerűsítése. b) Mindszenty József Bíboros Atya és Natália Nővér szellemi hagyatékénak ápolása és folytatása. c) Szent István király örökségének ápolása és gondozása. d) Kiengesztelődés a világ és a Kárpát-medence népeivel. e) Más nemzetek és nemzetiségek engesztelésre való felhívása. é) A szórványban élő Magyarság összefogása és bevonása az engesztelésbe. f) Zarándokutak szervezése, lebonyolítása. g) Erkölcsi-, vallási- és nemzeti nevelés segítése előadások tartásával, erkölcsi neveléssel kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, e témában szépirodalmi- és szakkönyvek megjelentetése, erkölcsi neveléssel kapcsolatos tankönyvek írása. h) Lakókörnyezetünk, utcáink, tereink, erdőink, mezőink szépítése, tisztítása. i) Elsődlegesen az ifjúságnak, de minden korosztálynak sportrendezvények szervezése. í) Kulturális rendezvények szervezése. j) Jézus szívének tisztelete és Mária szeplőtelen szívének tisztelete. k) Első péntekek, első szombatok és első vasárnapok megtartása. l) Imádság és böjt terjesztése. m) Szeretet alapú társadalom építése. n) Magyarország, mint Mária Engesztelő Országa népszerűsítése. o) Bűnbánatok tartása. ó) Küzdés a tömegbűnök ellen (misemulasztás, paráznaság, válás, bimbózó élet elleni merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség). ö) Az ifjúság tiszta, krisztusi életéről való gondoskodás. ő) Rózsafüzér imádságok népszerűsítése. p) Előadások szervezése az előző témakörökben. q) A szegények, rászorulók támogatása. r) Imaközösségek szervezése. s) Szűzanya képének népszerűsítése, terjesztése.

13 t) Küzdelem a káromkodás ellen, a szép beszéd népszerűsítése. u) Engesztelő Kápolnák felépítése. ú) Engesztelő szertartások mondatása. ü) Szentségimádás népszerűsítése. ű) Búcsújárások ősi népszokásának felújítása. x) Fogságban lévők-, hadifoglyok segítése. y) Szenvedélybetegségben élők, segítése. z) Egyéni, családi, társadalmi és nemzeti értékek megmentése. aa) Istennel a hazáért és szabadságért gondolatok terjesztése. aá) Szent Gyónás és Szent Áldozás szorgalmazása. ab) Engesztelő felajánlások. ac) Dicsértessék, és a hasonló istenes köszönési formák terjesztése. ad) Imádkozzunk az Anyaszentegyház szabadságáért, felmagasztalásáért. A fenti célkitűzések mellett egy engesztelő kápolna közadakozásból történő felépítése is szerepel a Mozgalom tervei között Budapesten, a Normafa hegyen lévő Szent Anna réten. A kérő levél ennek a kápolnának az építéséhez is tartalmaz hozzájárulásra való felhívást, egy 30x40x50-es méretű terméskő, vagy ennek előállításához Ft felajánlását. A tárgyban állást foglalni testületi szinten kissé szokatlannak mondható, kérem véleményeteket. g.) Elkészült a Katona József utca útalapja saját kivitelezésben, az általunk daráltatott építési törmelékből. Hamarosan elkezdjük az Arany János utcán is ugyanezt a munkát. Az ideiglenes járófelületet mészkőmurva leterítésével gondoljuk kb. 5 cm vastagságban. A két utca 500 méternyi hosszú 4 méter széles felületéhez így kb. 100 m 3 mészkőzúzalékra van szükség, mely a gánti bányából beszerezhető, összesen bruttó 212 ezer forintért. Az elszállítás (175 km távolság) nagyobb költség, kb. 500 ezer forint. Csak a döntés szükséges a megrendelés kiadásához. h.) Az aprítéktároló terve elkészült, az engedélyeztetés folyamatban van. A kivitelezés költségtervét az ülésen ismertetem. Felhalmoztunk nem kevés parkettahulladékot is, amit azonban csak kis részben daráltunk le. Ezen felül ocsú is elérhető kisebb mennyiségben, ám a teljes fűtési szezonra szükséges tüzelőanyag közel sem áll rendelkezésünkre. Szentkirály, szeptember 13. polgármester

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére Sümegprága Települési Önkormányzat Polgármestere 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. T/FAX:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben