Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2006-2010"

Átírás

1 Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselőtestület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. A törvényben meghatározott kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget. Fehérgyarmat Város Önkormányzata ellátja a törvényben előírt kötelező, valamint önként vállalt helyi feladatait, továbbá körzetközponti (okmányiroda, gyámhivatal, építésigazgatás) közügyeket lát el, közszolgáltatásokat (bölcsődei ellátás, óvodai ellátás, művészetoktatás, könyvtári közművelődési ellátás, középiskolai oktatás, kollégiumi ellátás, szociális alapszolgáltatások, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás) működtet. Az alapfokú oktatás, és a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában a környező egyes önkormányzatokkal társulási megállapodást kötött a feladatellátásra. A évi önkormányzati választásokat követően megalakult képviselő-testület évente a törvényes határidőn belül megalkotta az éves költségvetésről szóló rendeletét, illetve jóváhagyta a költségvetési évet lezáró zárszámadási beszámolóit. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló a költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezeteket auditálta. Az egyszerűsített beszámoló közzétételéről minden évben gondoskodtam. A választási ciklus eltelt négy éve alatt a képviselő-testület alapvető feladatának tartotta a város - és a meglévő intézmények működési feltételeinek biztosítását, a szociális háló működtetését, a fizető- és hitelképesség megőrzését, az esedékes adósságok rendezését. A Képviselő-testület a fejlesztési elképzelései meghatározásakor a rendelkezésre álló saját források bevonásával, illetve ezen források pályázati úton történő bővítésével élhetett, nagyságrendje évenként változó volt. A vagyon alakulása december 31. és június 30. között a mérlegadatok alapján a következő:

2 Megnevezés Változás %-a 2010/ 2006 év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,8% I. Immateriális javak ,7% II. Tárgyi eszközök ,1% III. Befetetett pénzügyi eszközök ,9% IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök ,6% B) FORGÓESZKÖZÖK ,7% I. Készletek ,8% II. Követelések ,8% III. Értékpapírok ,7% IV. Pénzeszközök ,0% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,6% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4% D) Saját tőke ,9% E) Tartalékok ,8% F) Kötelezettségek ,4% I. Hosszúlejáratú kötelezettségek ,0% II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,8% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,2% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,4% Az önkormányzat vagyona december 31-i állományhoz viszonyítva 17,4%-kal emelkedett június 30-ig. A vagyongyarapodás elsősorban a sikeres pályázatoknak köszönhető. Kiemelném az alábbi felsorolásban a legjelentősebbeket: Megnevezés Támogatás Saját erő Összesen év Polgármesteri Hivatalba számítógép beszerzés Bessenyei úti játszótér Gépjármű beszerzés Kölcsey F. Ált. Iskolába számítógép beszerzés Bárdos L. Iskola udvarfelújítás Szakképző Iskolába IP kamera rendszer Szakképző Iskolába számtech eszk. beszerzése Szakképző Iskolába számtech eszk. beszerzése Kollégiumba fűkasza beszerzése Családsegítő Szolg. tárgyi feltét. megteremtése Jelzőrendsz. házigond. fejlesztése Szoc. Központ gépkocsi Jelzőrendsz. eszközbeszerzés Orvosi Ügyeletre telefon beszerzés Polgármesteri Hivatalba szoftver beszerzés

3 Megnevezés Támogatás Saját erő Összesen Könyvtár nagyterem tetőfedése Polgármesteri Hivatal tetőszigetelése Szoc. Központ épület felújítás Kossuth téri orvosi rendelő felújítása Fehérgyarmati orvosi ügyelet épület átalakítása év összesen: év ÁG Lakótelep szennyvízhálózat kiépítése Körforgalmi csomópont kiépítése Tervek készítése Sporttelep öltöző felújítása Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona Számítógép lízing Polgármesteri Hivatalban év összesen: év Körforgalmi csomópont kiépítése Sporttelep öltöző felújítása Tervek készítése Szociális információs hálózat kiépítése Szoc. Központ konyha felújítás Szoc. felzárkóztató program Személygépkocsi beszerzés Szeméttelepi út fejlesztése Bárdos L. ÁMK felújítása Számítógép lízing Polgármesteri Hivatalban év összesen: év Városközpont rehabilitációja Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása Báthori utca bővítése Körforgalomba szobor készítése Szociális felzárkóztató program Udvari játékok beszerzése Fgy. Város óvodáiba Kompetencia alapú oktatás Tervek készítése Kossuth téri park rekonstrukció Szeméttelepi út fejlesztése Bárdos L. ÁMK felújítása Bölcsőde felújítása Tenisz klub épületének felújítása év összesen: I. félév Szoc. földprogram eszközbeszerzés Udvari játékok beszerzése Fgy. Város óvodáiba Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása Lakóotthon létesítése Kétkeréken Szatmáron (Kisari út) Vörösmarty út csapadék csatorna építés Galéria épületének felújítása Szent István téri óvoda fűtési rendszer csere Bárdos L. ÁMK rekonstrukció I. félév összesen:

4 Az önkormányzat eszközeinek értéke a vagyonkataszter szerint: Megnevezés/évek Bruttó ért. Bruttó ért. Écs Nettó ért. Bruttó ért. Écs Nettó ért. Bruttó ért. Écs Nettó ért. Bruttó ért. Écs Nettó ért. Bruttó ért. Écs Nettó ért. változása Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Üzemeltetésre átad Befejezetlen beruházás Befektetett pü-i eszk Összesen A követelések és kötelezettségek alakulása december 31. és június 30. között: Követelések Megnevezés/évek I. félév Lakáscélú támogatás miatti követelések Követelések termékértékesítésből, szolgáltatásból (Vevők) Helyi adóval kapcsolatos követelések Önkorm. bérlakások törlesztésével kapcs. követelések Összesen Kötelezettségek Megnevezés/évek I. félév Szállítói kötelezettségek Hitelek: - beruházási és fejlesztési működési célú, hosszú lejáratú működési célú, rövid lejáratú Jóteljesítési garanciavállalással kapcsolatos kötelezettség Helyi adók feltöltése és túlfizetése miatti kötelezettség Összesen

5 Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását a következő táblázat szemlélteti: S.sz. Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi terv ezer Ft-ban I. félévi telj. BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Előző évi költségvetési visszatérítések Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk. egyéb támogatása Eygéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások Vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Államkötvény értékesítése Átengedett központi adóból felh.ford.összeg Önkormányzatok sajátos felhal.és tőkebevételei ebből: magánszemélyek kommunális adója Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP -től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás,kölcsönök visszatérülése, osztalék Hitelek Működési célú hitel ebből: célhitel folyószámlahitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Egyéb finanszírozási (függő) bevétel Bevételek összesen Forráshiány összege BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Müködési célú hitel és kamat törlesztése Felhalmozási célu hitel és kamat törlesztése Hitel- és kamattörlesztés Kiadások összesen Egyéb finanszírozási (függő) kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret (fő) A2009. évben a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA a számviteli elszámolás szabályai alapján megjelenik a működési bevételek között (90 M Ft.). Mivel a fordított áfa-t a vevőnek kell megfizetni, így a kiadások között kétszer szerepel.

6 A működési kiadások fedezésére, továbbá a színvonalasabb ellátás érdekében benyújtott és elnyert működési pályázataink: Polgármesteri Hivatal Iskolatej program Roma bér- és járulék költségek támogatása Közhasznú foglalkoztatottak támogatása Mezőőrök támogatása Regionális Operatív Program (ROP) ÖNHIKI Vis maior belvízvédekezés Helyi önkormányzat működőképességének megőrzése Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyarmati Vigasságok támogatása Magyar-Ukrán határ menti kapcs. a Schengeni határ mentén Mammográfiai szűrővizsgálat támogatása 478 Tűzoltóságnál pályakezdő bérköltségeinek támogatása Közcélú foglalkoztatottak támogatása Összesen Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI Művészeti oktatás támogatása Munkanélküliek munkába állásának támogatása Minőségbiztosítás, mérés, értékelés Integrációs rendszerben résztvevő intézmény támogatása Útravaló Ösztöndíj Könyvtárfejlesztésre kapott támogatás (Penyigei tagintézmény) 100 Összesen Művelődési Ház Szatmári Rézfúvós Fesztivál Színházi előadások támogatása Tavaszi Szél Művészeti bemutató támogatása Művelődési Intézettől kapott támogatás 400 Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 280 HEFOP 1.1 Munkanélküliség megelőzése pályázat Művészeti szakemberek továbbképzésének támogatása Összesen Városi Könyvtár Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás E-Magyarország számítógép pályázat 280 Fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok könyvtári 300 integrációjának Összesen elősegítése Kölcsey F. Ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pályakezdő bértámogatása Beilleszkedéssel küzdő tanulók rehabilitációja 300 Minőségbiztosítás, mérés, értékelés Útravaló Ösztöndíj 350 Bázis óvoda, iskola pályázat Összesen

7 Működési pályázatok Móricz Zs. Szakképző Iskola és Kollégium 9 évfolyamos tanulók gyakorlati oktatásának támogatása Érettségi- és szakmai vizsga lebonyolítása Útravaló Ösztöndíj kolloka XIII. Pályázat a szakoktatásban résztvevő kollégiumok Önköltséges részére tanfolyam Összesen Városi Szociális Központ Támogató Szolgálat működési költségeire Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kistérségi szociális felzárkóztató program Szociális földprogram Emelt szintű ellátást nyújtó Idősek Otthona költségeire 784 TÁMOP pályázat Segítsünk egymásnak, segítsünk másoknak HEFOP képzési program Összesen Mindösszesen A következő választási ciklusra áthúzó hiteltartozások, és kötelezettségek: Fehérgyarmat Város Önkormányzatának fennálló hiteltartozása augusztus 31-én Megnevezés Kötelezettségvállalás éve Lejárat éve Felvett hitel összege (Ft.) Fennálló tőketartozás (Ft.) Fejlesztési célhitel Bérlakás építési célhitel Működési célhitel Bárdos I. rekonstrukciója célhitel Városközpont térkövezése célhitel Szeméttelepi u.felújítása célhitel Hosszú lejáratú hitelek összesen Munkabérhitel Folyószámlahitel Rövid lejáratú hitelek összesen A folyószámlahitel-keretből 70 millió forintműködési célú ún. likviditási hitelkeret, 92 millió forint beruházási kiadáshoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel.

8 Sorsz. A kötelezettség jogcíme A A kötelezettség A köt.váll. kötelezett- váll. lejárati ideje 2010.évi össz. Megjegyzés 1 Főépítészi tevékenység 2003 határozatlan idejű Vagyonbiztosítás 2004 határozatlan idejű Fénymásoló bérleti díja ADITUS Tanácsadó KFT (pályázat 2004 határozatlan idejű készítés) Városi TV üzemeltetése 2004 határozatlan idejű Könyvvizsgálat Foglalkoztatás egészségügyi 2007 határozatlan idejű szolgálat Dalkia Energia Zrt gázár függvénye 10 CD Jogtár Vidraparti Kft. Mánd (iskolabusz) 2008 határozatlan idejű Telefonközpont bérleti díja Társulási tagdíjak, egyéb hozzájárulások lakosságszám függvénye Sz-Sz-B.M. Szilárd Hull. Gazd. Társ határozatlan idejű társulási tagdíj Ft/fő Polgári Védelmi Társulás 1993 határozatlan idejű Ft/fő Felső-Tisza Vidéki Többcélú 2006 határozatlan idejű Kistérségi Társulás tagdíj Ft/fő Központi orvosi ügyeleti társulás 1995 határozatlan idejű Ft/fő Pedagógiai Szakszolgálat társulás 2007 határozatlan idejű Ft/fő Szatmár Leader Egyesület 2007 határozatlan idejű Ft/fő Hét Határ Önkormányzati Szövetség 2008 határozatlan idejű 42 TISZK(Sz-Sz-B. Megyei Szakképzésszervezési Társulás) alapítói vagyon és egyéb hozzájárulás Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint 2007 egyszeri Szenkementi Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás 2004 határozatlan idejű 536 Összesen Ft/fő tanulólétszám alapján (772fő) földterület függvénye A jelentés részét képezik még Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének évi zárszámadási rendelete, valamint Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet, továbbá az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések. Az önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló részletes tájékoztató a Képviselő-testület szeptemberi ülésére kerül beterjesztésre. Fehérgyarmat, szeptember 3. Dr. Tilki Attila sk. polgármester

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 206 681 221 863 222 265 100,2% I. Működési

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben