Kérdések a nagykanizsai szakképzési fórumra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdések a 2012. 03.14. nagykanizsai szakképzési fórumra"

Átírás

1 Kérdések a nagykanizsai szakképzési fórumra 1. Megtörténik-e től a TISZK keretében működő szakképző iskola létrehozása? A kérdés nem pontos, ugyanakkor a TISZK-ekkel kapcsolatban ben kötelezően végrehajtandó intézkedés nincs a szakképzési törvényben. A TISZK-rendszer átalakítására vonatkozó határidők szerint 2013 szeptemberére kell átalakítani a rendszert, egyúttal átszervezni az addigra állami fenntartásba kerülő szakképző iskolákat, mindehhez a szükséges döntéseket május végéig meg kell hozni. 2. Hogyan lehet a tanulószerződéses tanulók munkáltatóját rávenni, hogy együttműködési megállapodás keretében fizessenek az iskolának abban az esetben, ha nem minden munkafolyamatot tudnak a tanulónak biztosítani, és ezért az iskola is tart gyakorlati foglalkozásokat? A tanulószerződéses tanulóknak mindenekelőtt nincs munkáltatója, a tanulószerződéses jogviszony nem munkaviszony, a legfontosabb elvi különbség, hogy nem munkavégzésre, hanem tanulásra, egy szakma gyakorlati ismereteinek elsajátítására irányul. Az új Szht. (a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény) 8. (5) bekezdése vezette be a teljesítési megbízott fogalmát, amely pontosan a kérdésben is vázolt helyzet megoldására született. Jelenleg egy átmeneti időszakban vagyunk, idén szeptembertől indul az új szakképzési törvény szerinti új nyilvántartása a tanulószerződés kötésére jogosult szervezeteknek, valamint a tanulószerződéseknek az MKIK-nál. Ekkortól már teljes körűen jogosult és felkészült lesz a kamara arra, hogy ellenőrizze a feltételek meglétét, a kérdésben szereplő gyakorlati képző csak úgy kerülhet be majd a nyilvántartásba, ha az összes feltétel meglétét

2 igazolni tudja, szükség esetén a teljesítési megbízottakkal kötött megállapodásokkal (amelyekben természetesen a fizetendő díjról is megállapodnak a felek). Addig is érdemes azonban felhívni a gazdasági kamara figyelmét a kialakult helyzetre, és segítségüket kérni a gyakorlati képzővel való tárgyalásokban, közvetítésben (jelenleg is van ellenőrzési jogköre a kamarának!). Eszköz lehet továbbá, ha felhívják a gyakorlati képző figyelmét arra, hogy az új Szt. 36. (1) szerint a gyakorlati képzés egészéért ő a felelős, az iskola nem köteles pótolni a hiányosságokat. 3. Mikorra várhatók azok a jogszabályok, amelyek nélkül nem lehet felkészülni a 2012/213-as tanévre (NAT, kerettanterv, okj, szvk, központi program)? A szakképzésről szóló törvény átmeneti rendelkezései április 30- át jelölték meg a Kormány részére az új szerkezetű, azaz az új törvény szerint meghatározott tartalmú Országos Képzési Jegyzék kiadásának legkésőbbi határidejéül. Ez a megjelentetési időpont szükséges ahhoz, hogy a 2012/2013-as tanév kezdetére az új típusú szakközépiskolai és szakiskolai képzéshez megszülethessenek az Országos Képzési Jegyzék alapján kiadandó szakmai és vizsgakövetelmények és szakképzési kerettantervek. A törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszterek május 31- ig kell hogy kiadják az új tartalmú szakmai és vizsgakövetelményeket, amelynek az Országos Képzési Jegyzék és a szakmai követelménymodulokat tartalmazó kormányrendelet megjelentetése is feltétele. A fenti dokumentumok alapján nem központi programok, hanem szakképzési kerettantervek készülnek a törvény szerint legkésőbb július 31-ig.

3 Amennyiben a fenti dokumentumok nem készülnek el, az új tartalom szerint csak 2013/2014-ben indulhat képzés a szakiskolákban és a szakközépiskolákban. Az új NAT kidolgozása napirenden van, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvánosságra hozta a tervezetét, amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján jelenleg is elérhető (társadalmi egyeztetése már lezárult). 4. Mi lesz a vegyes középiskolák sorsa? Az állami fenntartásba kerülő, jelenleg még zömében önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények esetében a célunk minél tisztább, átlátható rendszer kialakítása. Ezért ebben az intézményi körben (a szakképzési törvény szerinti kivételekkel művészeti iskolák, speciális szakiskolák) törekedni kell majd az intézmények átszervezése során a többcélú intézmények esetén a szakképzési és egyéb feladatok szétválasztására. Erre vonatkozóan ugyanakkor jogszabályi kötelezettség nincs: 2013-ra az állami fenntartású körben a szakképző iskolák összevonására van érvényes kötelezettség. Nincs kizárva, hogy ha nem indokolt az intézményegységek szétválasztása, akkor a szakképzési feladatokon kívüli köznevelési feladatokkal együtt kerüljön a szakképző iskola összevonásra a többi szakképző iskolával. A nem állami, nem önkormányzati iskolákra természetesen mindez nem vonatkozik, ezek esetében a fenntartó feladata és joga dönteni az iskola által ellátott feladatokról. 5. A szakképzés átalakításában a duális képzés a cél. Hogyan képzelik ennek a magvalósítását, ha ebben az évben is csökkent a tanulók utáni finanszírozás összege? Az új Szht. elfogadásával jelentősen csökkent a tanulószerződéses tanulók finanszírozásával együtt járó adminisztráció mennyisége. Ugyanakkor a finanszírozás átlagos összege nem csökkent, a jelenlegi,

4 szakmacsoportonkénti differenciált normatíva átlaga 440 ezer Ft, ami megegyezik a korábbi évek átlagos elszámolási, visszaigénylési összegével. A korábbi visszaigénylési rendszerben ugyanakkor a költségek elszámolására vonatkozóan nem volt felső határ, ami óriási különbségeket hozott létre, és időnként aránytalan túlfinanszírozást eredményezett. A tanulónkénti átlagos, fajlagos állami támogatás így is magasabb a külső képzőhelyeken tanulószerződéssel tanulók esetében, mint az iskolai tanműhelyeken tanuló diákok költsége. Ugyanakkor szeretnénk a jövőben finomítani, felülvizsgálni a rendszert, és szakképesítésenkénti normatívát megállapítani, ami a jelenlegi rendszer hibáit kiküszöbölhetné, ennek a módosításnak azonban jelentős többletköltsége van, ezért a megvalósítás függ az ország gazdasági helyzetétől. 6. Képes lesz-e a kamara ellenőrizni a gyakorlati képzőhelyeket, hogy a kerettantervekben leírt gyakorlatokat végzik-e a tanulók? Igen, ugyanis a kamara eddig is széles jogkörök alapján ellenőrizte a gyakorlati képzőket, éves ellenőrzési terv alapján, amelyről rendszeresen kiadványban összegző kiadványban számolt be. Az új szakképzési törvény értelmében ezek a jogkörök erősödtek, amely alapján a kamara a Ket. alapján folytatja az ellenőrzést. Az ellenőrzés során a gazdasági kamara a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve jár el, ugyanis a kamara hatáskörébe nem tartozó szakképesítések tekintetében egyéb szakmai szervezetek, gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai kamarák segítéségét kérni. Az ellenőrzés a törvény értelmében kiterjed a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással történő foglalkoztatásra Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskola képviselője is, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban

5 áll, emellett a gazdasági kamara ellenőrzése tehát egyszerre szakmai és hatósági. A kamara az ellenőrzés során vizsgálja, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e. Kiterjed továbbá a szakoktató alkalmazási feltételeire, a maximális csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a tanulói kedvezmények és juttatások biztosítására, az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre, a foglalkozási napló vezetésére, valamint az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben és az adott szakképesítés vonatkozásában a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására. Amennyiben a gazdasági kamara a hatósági ellenőrzés alkalmával a képzést nyújtó gyakorlati képzést szervező szervezeteknél a gyakorlati képzéssel összefüggésben jogszabálysértést tapasztal, végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést szervező szervezetet a jogellenes körülmény megszüntetésére. A fokozatosság elvét követve súlyosabb következmények csak újabb jogsértés esetén kerülnek megállapításra. Ha ugyanis a felszólítás nem vezet eredményre és a gyakorlati képzést szervező szervezetek a tanuló szakmai vizsgára történő felkészülését veszélyeztetik, úgy a gazdasági kamara a gyakorlati képzést szervező szervezeteket pénzbírsággal sújtja, továbbá eltiltja a képzés folytatásától.

6 7. A 9. évfolyamban az iskolában kell megoldani a gyakorlati képzést. Ahol nincs iskolai tanműhely az adott szakmacsoportban, ott milyen megoldást képzelnek el? Az új típusú, a duális képzést megvalósító szakiskolai képzéshez leginkább hasonlító ún. előrehozott szakképzés keretében is csak a 10. évfolyamtól kezdődően köthető tanulószerződés, azaz a tanuló a 9. évfolyamot az iskolában kell, hogy eltöltse. A december 31-ig hatályos régi szakképzési törvény szerint is tanulószerződést az a tanuló köthetett, aki betöltötte tizenhatodik életévét, vagy az ún. előrehozott szakképzés keretében a tizenötödik életévét és a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette. A még hatályos közoktatási törvény szerint az ún. 2+2-es kifutó rendszerben ugyanez a helyzet, sőt ott a szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán folyó szakképzést előkészítő képzés keretében megszervezett gyakorlati oktatást is az iskolai tanműhelyben kell megszervezni. Ebben tehát nem állapítható meg változás. Arra a problémára, hogy ha egy iskola nem tudja megoldani a gyakorlati képzést a 9. évfolyamon, jó választ nyúlt az új szakképzési törvény, amelynek értelmében hosszú távon olyan nagy szakképző iskolákat kell a fenntartónak létrehozni. Ezekben a nagy tanulólétszámú intézményekben a kapacitások koncentrálódása következtében megoldható a gyakorlati képzés az adott szakmacsoportban, ellenkező esetben az iskola nem alkalmas az adott szakmában a szakképzés folytatására. 8. Az OKJ-ban kevesebb szakma lesz, azaz nagyobb mértékű integráció valósul meg a szakmák közt. Ez nem kérdés, a megállapítás ugyanakkor igaz, bár nem önmagában, a szakmák összevonása csak az egyik módszere az OKJ átalakításának.

7 9. A 3 éves szakképzésben szinte egy évet a közismereti oktatás foglal le. Nem kevés e a maradék két év a szakmák egy részének az elsajátításához? Nem, egyrészt a korábbinál intenzívebb, motiváltabb szakmai képzésre van lehetőség a 3 éves szakiskolai képzésben, a közismereti, alapkompetenciák fejlesztésére irányuló oktatás is jelentősen támogathatja a szakmai ismeretek elsajátítását is. Mindezen túl a szakmai képzés ideje figyelembe véve a nyári szakmai gyakorlatokat is nem csökken jelentősen a szakiskolai szakmák túlnyomó többségénél, továbbá az OKJ átalakítása, a szakképzés tartalmi szabályzó dokumentumainak kialakítása során a képzés hosszának e változását az előkészítésben részt vevő szakemberek figyelembe veszik a képzési idő változását, szükség esetén ráépülésekbe áttéve a specializációt szolgáló, időigényes többlettartalmakat. 10. A 9. évfolyamban már áprilisig meg kell a szintvizsgát szervezni. Milyen gyakorlati képességekre tudnak a tanulók ilyen rövid idő alatt szert tenni? A szintvizsga szerepe csupán annyi, hogy azt mérje, hogy a tanuló alkalmas-e az irányítás melletti munkavégzésre, azaz szabad-e kiengedni külső képzőhelyre, munkahelyi körülmények közé. A szintvizsga tehát nem megszerzett ismereteket, nem is valódi szakmai készségeket vagy képességeket hivatott mérni. Egyúttal az időpont meghatározásának praktikus okai is voltak, így ugyanis a vizsgaidőszak, tanévzárás előtt, még egy viszonylag nyugalmasabb időszakban szervezhető meg az intézményekben a szintvizsga, későbbi időpont erre emiatt nem, vagy kevéssé lenne alkalmas.

8 11. Akinek nem sikerül 9. osztályban a szintvizsgája (a pótvizsga sem), és sikeresen befejezi az évfolyamot, hol folytatja a következő tanévet, ha tanuló szerződés nem köthető vele? Elméletileg ilyen esetben mivel tanulószerződés nem köthető vele az iskola kötelessége gondoskodni a tanuló gyakorlati képzéséről. Ugyanakkor, annak fényében, hogy a szintvizsga nem szakmai ismereteket kér számon, csupán azt méri, hogy a tanuló irányítás melletti munkavégzésre alkalmas-e (megérti-e az utasításokat, hajlandó-e szót fogadni, minimális szinten alkalmas-e a szakma elsajátítására), nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy megfelelő mérések mellett, egy olyan tanuló, aki még a megismételt szintvizsgán is alkalmatlannak bizonyul a tanulószerződéses jogviszonyra (legalábbis az adott szakmában), egyébként minden tantárgyból (ide értve az összes szakmai tantárgyat is) teljesíti az évfolyam követelményeit, és továbbhaladhat a következő évfolyamra. Ilyen esetben valamelyik méréssel probléma van, de mindenképpen jogosnak érzem, hogy ha előállna mégis ez a helyzet, akkor az iskola gondoskodjon a tanulóról valamilyen módon. 12. Tanműhelyekben a gyakorlati oktatóknak 2015-től mestervizsgával kell rendelkezni. Ehhez az iskoláknak, gyakorlati képzőhelyeknek biztosítanak e anyagi forrást? Lesz e felső korhatár ennek a végrehajtásához, azaz pl. a nyugdíj előtt állókra is vonatkozni fog? Szükséges pontosítani: az iskolai tanműhelyek oktatóinak nem kell mestervizsgával rendelkezniük, ez az előírás a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezetek szakoktatóira vonatkozik. Jelenleg tervezés alatt áll erre a célra egy jelentős uniós forrás, amely hamarosan hozzáférhetővé válik, és amely a feladat jelentős részének finanszírozására megoldást fog nyújtani. Jelenleg korkedvezményt nem

9 tartalmaz a törvény, de az igény valóban jogos, elképzelhetőnek tartom, hogy 2015-ig még lesz ilyen tartalmú törvénymódosítás, amely a jogos és ésszerű kedvezményt biztosítja a régóta szakoktatóként dolgozó, mestervizsgával nem rendelkező szakembereknek. 13. Miként változik a TISZK -ek szerepe és jövője a szakképzés vonatkozásában? (az ország számos szakképző helyén az hírlik ugyanis, hogy létezik egy olyan központi szándék, mely szerint a középiskolai OKJ-s képzéseknek át kell kerülniük teljesen egészében a TISZK-ek felügyelete alá, sőt, egyesek már arra is céloztak, hogy maguk a középiskolák is át fognak kerülni - tagintézményként alátagozódva, a teljes működésüket és igazgatásukat tekintve - egy központi TISZK - es igazgatóság alá. Van-e ilyen törekvés?) Az új szakképzési törvény a TISZK-rendszer vonatkozásában pontos rendelkezéseket és átmeneti szabályokat tartalmaz, ezért nem szükséges mendemondákra támaszkodniuk, ha ezügyben tájékozódni szeretnének. Nagyon röviden a szabályozás lényege a következő: 2013 januárjától a jelenleg önkormányzati iskolák állami fenntartásba kerülnek, az állami szakképző iskolákat az állam úgy alakítja át, hogy megyénként átlagosan két-három nagylétszámú szakképző iskola jöjjön létre, amelyeknek a jelenlegi önálló szakképző iskolák nagy szakmai önállóságot élvező tagintézményeivé válnak. Az átalakítás ugyanakkor nem érinti az uniós támogatással érintett TISZK-ek határát, ha az nem lehetséges visszafizetési kötelezettség nélkül, valamint nem vonatkozik a nem állami, nem önkormányzati szakképző iskolákra. Ezek az iskolák TISZK tagjai maradhatnak, ha uniós támogatott TISZK-ben vannak jelenleg, amíg le nem jár a fenntartási kötelezettség, egyéb esetben nem kell, nem is lehet TISZK-be belépniük.

10 14. Számos OKJ-s szakma "felügyelete" átkerült az NSZFI-től (azaz, most már Munkaügyi Minisztérium) a Kamarához. A megmaradt szakmák felügyelete marad az NSZFI-nél, vagy még várhatóak további átadások? Az NGM és az MKIK között korábban megkötött megállapodás (az OKJ 437 szakképesítéséből) 124 szakképesítés MKIK általi gondozását tartalmazza. E megállapodás célja az volt, hogy a korábbinál sokkal közvetlenebb lehetőséget biztosítson a gazdaság szereplői számára a szakképesítések szakmai tartalmának meghatározására, befolyásolására. Az OKJ közeljövőbeli átalakulásával tekintettel arra, hogy a szakképesítések számának számottevő csökkenése várható az MKIK által gondozott szakképesítések száma is csökkenni fog, de ez a számbeli csökkenés a gondozott szakterület egészét (tartalmát, nagyságát) nem érinti. Az OKJ tervezett átalakulásához kapcsolódóan a szakmai és vizsgakövetelmények egyszeri kidolgozási, átdolgozási feladatait jelenleg az MKIK végzi (az érintett szakképesítésért felelős minisztériumok szakmai képviselőinek közvetlen bevonásával), amelynek eredményétől függően hosszútávon elképzelhető további szakképesítések szakmai gondozásra történő átadása. Az NSZFI (most már a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága) továbbra is aktív részese marad a szakmai és vizsgakövetelményeket érintő szakmai folyamatoknak, mert a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet előírja számára a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek vonatkozásában, a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatok elvégzését. 15. A Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottságok feladatellátását, szerepkörét tervezik-e átalakítani? (az

11 arányos képzési létszámok meghatározását sokan problémásnak érezték, a munkaerőpiaci igény számos esetben nem volt szinkronban az egyes szakmák területileg engedélyezett tanulói létszámaival. A regionális szinten tett megállapítások több esetben szélsőséges helyzeteket teremtettek egyik-másik képzőhelyen.) Bár még 2012-ben megjelenik a megyei fejlesztési és képzési bizottságok működéséről is végrehajtási rendelet, szerepkörük változásával kapcsolatos alapvető előírásokat az új szakképzési törvény már tartalmazza. Röviden: a regionális fejlesztési és képzési bizottságok helyett megyei, hét fős bizottságok alakulnak 2012 októberétől, feladatkörük a korábbihoz hasonló lesz, azonban döntési jogkörük alapvetően javaslattevő jogkörré alakul. Eddig az időpontig a korábbi RFKB-k látják el a feladatokat még átmenetileg. A munkaszervezeti feladatokat az MKIK látja el, és a jövőben a bizottságok elnökét is a kamara adja. Az MFKB-k javaslata alapján kormányrendeletben kerül kiadásra majd az ún. irány-arány döntés utódja, a szakmaszerkezeti döntés. A döntés megyénként és fenntartónként születik meg, és az oktatás munkarendjétől függetlenül minden államilag támogatott képzésre vonatkozik. A szakképesítések három csoportba kerülnek besorolásra: 1. csoport azon szakképesítések köre, amelyekre az adott megyében korlátozás nélkül lehet beiskolázni állami támogatás mellett; 2. csoport azon szakképesítések köre, amelyekre egyáltalán nem jár állami támogatás az adott megyében; 3. csoport a korlátozottan támogatott szakképesítések köre: ezen szakképesítésekre a kormányrendelet megyénként és fenntartónként keretszámokat fog tartalmazni.

12 A beiskolázásra vonatkozó döntés súlya és szerepe tehát jelentősen fog változni, így az MFKB-knak is más módszerek alapján kell majd megtenniük javaslatukat. Idén még (a 2013 szeptemberi beiskolázásra vonatkozóan) csak egy csonka szakmaszerkezeti döntés fog születni, amelyre még a régi RFKB-k tesznek javaslatot. Ez a kormányrendelet már nem régiónként, hanem megyénként tartalmazza majd a szakképesítések 1. és 2. csoportba sorolását. (Ez a döntés a 3. csoportba történő besorolást, azaz fenntartónkénti keretszámokat még nem fog tartalmazni). 16. A szakképzés racionalizálása és optimalizálása érdekében milyen finanszírozási és támogatási rendszer bevezetését tervezik? Néhány évvel ezelőtt a szakképzési hozzájárulásokból, támogatásokból, decentralizált pályázatokból kiválóan tudták fejleszteni eszközparkjukat az egyes képzőhelyek. Aztán ez is átalakult, érzékelhetően negatív módon. Hogyan tovább? Megszűnt a közvetlenül a szakképző iskoláknak (TISZK-eknek) nyújtott fejlesztési támogatás rendszere, a felszabaduló forrással (ami nagyságrendileg 14 Mrd forint évente) a decentralizáltan odaítélhető, továbbá a tanműhelyek fejlesztésére fordítható támogatási keretek emelkednek. A még tavasszal megjelenő végrehajtási rendeletek (Szht.- hoz kapcsolódók) lehetővé teszik, hogy a decentralizált pályázatok idén április-május folyamán kiírásra kerüljenek. 17. Gyakorlatban hogyan működik a " Híd" program? A Hídprogram elsődleges célja, hogy azokat a tanulókat is átvezesse a középfokú intézménybe, célzottan a szakmát adó szakiskolába, akik az általános iskola elvégzésével még nem rendelkeznek elegendő kompetenciával a szakképzés megkezdéséhez.

13 A nemzeti köznevelésről szóló törvény Köznevelési Hídprogramok néven kétféle oktatási- képzési formát különböztet meg, amelyen keresztül többféleképpen juthatnak el a tanulók a középfokú intézményekbe vagy akár részszakképesítéshez is. A Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel. Az ún. HÍD I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat. Felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. Az ún. HÍD II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, és részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Hídprogram keretében a korszerű pedagógiai módszerek széles körére épülő, személyre szabott egyéni fejlesztő programmal, csoportmunkával, kommunikációs és életmód gyakorlatokkal lehetséges pótolni mindazt, ami hiányzik a középiskola sikeres megkezdéséhez, illetve elvégzéséhez. A nemzeti köznevelésről szóló törvénynek a Köznevelési Hídprogramra vonatkozó rendelkezései csak szeptember 1-jén lépnek hatályba.

14 18. Mit kezdünk a csaknem 20% lemorzsolódó tanulókkal? A szakmai gyakorlati oktatás már a 9. évfolyamon mindenhol megkezdődik, rövidebb idejűvé válik a képzés, s így nem az elméleti oktatásban gyűjtött iskolai kudarcélményeik számát gyarapítják, hanem már 15 évesen megismerkedhetnek egy szakma fortélyaival, sikeresnek érezhetik magukat egy kétkezi szakmában, miközben a sikeres munkához, rugalmas alkalmazkodáshoz szükséges kulcskompetenciáikat fejleszti az iskola elsősorban a gyakorlatorientált szakmai képzés mellett. Összességében abban bízunk, hogy mindez együtt segít a szakképző iskoláknak abban a munkában, amelyet a lemorzsolódás csökkentése érdekében végeznek. A szakiskoláknak lehetőséget adnak az új kerettörvények arra, hogy bemeneti követelményeket támasszanak, s így a megfelelő szintű alapkompetenciákkal sem rendelkező tanulókat a Hídprogramba irányítsák, ahol ezek a tanulók eredményesebben fejleszthetők, s így nagyobb eséllyel juttathatók el egy szakma megszerzéséig. Fontosnak tartom az új szakképzési törvénynek azt az elemét is, hogy rögzíti, hogy a felnőttoktatás is kötelező állami feladat, az első szakma a felnőttek számára is ingyenes az iskolai rendszerben, így bárkinek bármilyen időpontban lehetősége lesz visszakapcsolódni a képzésbe, és akár már felnőttfejjel szakmát szerezni. Láthattuk, hogy önmagában az, hogy sokáig, akár erővel az iskolában tartjuk a tanulókat, nem csökkenti a szakma nélkül lemorzsolódók arányát. 19. Mennyire megbízhatók a munkaerőpiaci prognózisok? Minden prognózis, terv meglehetősen nagy bizonytalanságot hordoz magában, ez igaz. De az is nyilvánvaló, hogy prognózisokat, terveket mindenképpen szükséges alkotnunk, tisztáznunk kell, hogy merre tartunk, mire számítunk, ez így van a gazdaságban, a munkaerőpiacon, így kell lennie a képzésben is. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a

15 rendszer alkalmazkodóképességét, rugalmasságát is szükséges növelni egyrészt, másrészt a visszacsatolást is fejleszteni kell: ez utóbbi célt szolgálja a tervezett kötelező, valós visszajelzést biztosító pályakövetési rendszer. A bizonytalanságok káros hatását pedig egyrészt a sokoldalú információgyűjtéssel, másrészt a számokban meg nem jelenő információk helyi szintű gyűjtésével lehet minimalizálni. Az is igaz, hogy az iskolai rendszerű képzés tervezésénél csupán a nyilvánvaló és tartós túlzásokat kell lenyesni (ha évek óta szakemberhiány van, vagy tartósan, megbízhatóan van igény egy szakmára, azt az igényt hosszú távon érdemes kielégíteni; ha évek óta hasznosítatlan marad egy képzés, arra nem költeni újabb forrásokat), az azonnali igények kielégítését pedig a felnőttképzési rendszerre kell bízni. 20. Milyen ösztönző rendszert tudunk ajánlani a diákoknak? A lemorzsolódó, leszakadó, iskolájukat otthagyó tanulók számára jelenleg is számos ösztönző rendszer működik, amelyek kisebb nagyobb sikerrel tudják motiválni a tanukat a szakmatanulásra. A hátrányos helyzetű tanulók számára az Útravaló ösztöndíj program Út a szakmához alprogramja nyújthat segítséget, amelynek keretében a tanulókat mentor tanárok is segítik. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj ugyancsak az elsősorban hátrányos helyzetű tanulókat foglalkoztató szakiskolák felé irányítja a fiatalokat, célja, hogy a tanulók megszeressék a kétkezi munkát és mielőbb szakmai bizonyítványhoz jussanak. Az ösztöndíj a hiányszakmákat tanulókat honorálja a tanulmányi eredményeik alapján. A szakiskolák az elmúlt években számos fejlesztési programban vettek részt (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, Szakiskolai fejlesztési program), amelyekben a szakiskolák a tanulók ösztönzésére és a lemorzsolódás megakadályozására kidolgozott és sikeresen

16 alkalmazott ún. jó gyakorlatokat fejlesztettek ki és osztottak meg más szakiskolákkal. 21. A szakképzési törvény 84. (1) ban a szakképző iskola finanszírozását az állami költségvetés és a fenntartói hozzájárulás biztosítja. Kit értünk fenntartó alatt, önkormányzatot talán? A fenntartó fogalma és szerepe lényegében nem változott, ebben a tekintetben a legfontosabb változás az, hogy 2013 januárjától az önkormányzatok a köznevelési törvény rendelkezései értelmében csak korlátozott mértékben és körben vehetnek részt az iskolák fenntartói feladatainak ellátásában. Szakképző iskolák esetében is 2013 januárjától a jelenleg önkormányzati fenntartású iskolák is állami fenntartásúvá válnak. Dr. Czomba Sándor államtitkár úrnak: 22. A szakképzés átalakításának következtében mi lesz a közismereti és nyelvet tanító tanárokkal a szakképzésben? Tekintettel arra, hogy a 2+2 éves szakiskolai képzésben is a évben a szakiskolák többségében jelentős óraszámban építettek be szakmai ismereteket, így a gyakorlatban a szakiskolák többségében nem jelent a 3 éves szakiskolai képzésre történő áttérés a szakiskolákban tanító közismereti pedagógusok létszámának felére csökkenését. A mégis bekövetkező óraszámcsökkenést nagymértékben kompenzálhatja ugyanakkor a Hídprogramok indulása, amely a tervek szerint a jelenlegi felzárkóztató képzésnél szélesebb kört érint majd, valamint a felnőttoktatásban is megtalálhatják helyüket.

17 23. Igaz-e, hogy kormányzati berkekben tízezer pedagógus elbocsátására számítanak? A pedagógusok létszámának alakulása sok tényezőtől függ. A létszám és a munkaerő-gazdálkodás elsősorban az adott intézmény fenntartójának a döntésén múlik, aki természetesen a finanszírozási szempontokon túl figyelembe kell hogy vegyen szakmai és pedagógiai szempontokat is. A pedagógusok létszáma erősen függ a demográfia alakulásától is, és tény, hogy egyre kevesebb tanuló kezdi meg az iskolát az egymást követő tanévekben. A tervek szerint a kilencedik-tizedik évfolyamon jelenleg közismeretet tanító pedagógusok egy részének az ún. Köznevelési Hídprogramokban lesz lehetősége felkészíteni a tanulókat a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére. Ugyanakkor, hogy a nagy intézményeken belül állami irányítással és a megfelelő munkaerőgazdálkodás segítségével minimalizálhatók a pedagógus-elbocsátások, és elkerülhetők az erőforrás-pazarló párhuzamos fejlesztések is. 24. Mi lesz azokkal a tanulókkal, akik egészségügyi, vagy bármely más ok miatt magántanulókká válnak. Hogyan teljesíthetik az évfolyam követelményeit? A köznevelési törvény a korábbi szabályozásnál egyértelműbb kitételeket tartalmaz a szakmai képzés vonatkozásában, ezzel kapcsolatban további részletszabályok fognak szerepelni a szakképzési törvény végrehajtási rendeleteiben. Értelemszerűen a szakmai képzés gyakorlati részét nem lehet otthoni körülmények között, segítség és eszközök nélkül elsajátítani, ezért nem ad lehetőséget a szabályozás a gyakorlati képzés alóli felmentésre, ugyanakkor a magántanuló számára az iskola rugalmasabb feltételeket biztosíthat a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításához, pótlásához. Ha a tanuló még így sem tudja elsajátítani a

18 szakmai ismereteket, úgy természetesen nem készíthető fel a szakmai vizsgára, ekkor tanulmányai folytatásához más utat kell találni (pl. másik szakma, jogviszony szüneteltetés, felnőttképzés). 25. Kétéves tapasztalatunk szerint az előrehozott szakképzés bevezetésével olyan tanulók kerültek iskolai tanműhelyekbe, akik életükben nem láttak se dolgozó embert, se szerszámot, a gépek között Ön és közveszélyesek. Milyen lehetőségei vannak az iskolának ezekkel a tanulókkal ebben a képzési rendszerben? A kérdés alapján nem egyértelmű, pontosan hol érzékeli az alapvető problémát a kérdés feltevője. Ugyanezek a tanulók miért voltak más helyzetben a 2+2-es rendszerű szakképzésben? Miért megoldás a problémára, ha később kerülnek tanműhelybe? Az iskola alapvető feladata természetesen, hogy megtanítsa ezeket a tanulókat az adott szakmában dolgozni. Ennek előkészítésében (a családon kívül) nagy szerepe van természetesen az általános iskolának is, a pályaorientáció jövőbeli rendszerére is sokat szeretnénk bízni ez ügyben, ugyanakkor a szakképző iskola nem tudja áthárítani másra e feladatot. Az iskolai tanműhely során a foglalkozásokat oly módon szükséges megszervezni, hogy fokozatosan szerezzék meg a szükséges ismereteket és készségeket, és így sem magukra, sem másokra ne lehessenek veszélyesek. Segítenie kell az iskolának ugyanakkor a tanulókat abban is, hogy ha a választott szakma megtanulására, gyakorlására alkalmatlanok, akkor a számukra megfelelő szakmára válthassanak.

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. december A kiadvány a nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA SZAKOKTATÁS A nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet tanévnyitó tematikus száma 61. évfolyam, 2011. 7. szám A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA tartalom SZAKoktatás 2011.

Részletesebben

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó WorldSkills Lipcse 2013 Fiatalok foglalkoztatása A kerettantervekről A vizsgáztatás megújítása Dunaújvárosi tanévnyitó Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák Interjú Zsuffa Ákossal Önértékelés a szakképzésben

Részletesebben

Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok

Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok Jogszabályi háttérelemzések (oktatási, munkaügyi, szociális), összefüggések, megállapítások, kodifikációs javaslatok I. A célcsoport meghatározásánál használt fogalmak értelmezéséhez célszerű áttekinteni

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

TISZK-ek a szakképzési törvényben

TISZK-ek a szakképzési törvényben TISZK-ek a szakképzési törvényben Gyakorlati képzés jogi szabályozása Veszélyes-e a világháló? Bemutatkozik a Handler Interjú Tordai Péterrel Szakképzés és a Duna Régió Stratégia Életpálya-tanácsadás tartalom

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben