Vizsgaidőszaki KISOKOS KISOKOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgaidőszaki KISOKOS KISOKOS"

Átírás

1 Vizsgaidőszaki KISOKOS KISOKOS

2 Végre döntött a Szenátus, az ösztöndíjrendszer megváltozik. A változás lényegéről a jelen tájékoztató ad felvilágosítást. A változás legtöbbször ellenállást vált ki, ez természetes, de nem gondoltam volna, hogy az ösztöndíjrendszer megváltoztatása több mint két évet vesz majd igénybe. Régóta tudjuk, hogy az eddigi rendszer fenntarthatatlan. Van olyan hallgatónk, akinek - a mintatanterv alapján - az adott szakon az átlaga 4,00 feletti, sőt 5,00, de nem kapott ösztöndíjat, és olyan hallgatónk is, akinek a mintatanterv alapján az átlaga ugyanazon a szakon 3,00 alatti, és kapott ösztöndíjat. Ez meg hogyan lehetséges? - gondolja valaki. Nagyon sok hallgató követte azt a stratégiát, hogy felvett a Neptunban 3-5 tárgyat a 30 kredit felett, majd a vizsgaidőszakban a vizsgaeredményei ismeretében eldöntötte, hogy szüksége van-e még ezekből a tárgyakból a vizsgákra a tanulmányi ösztöndíjhoz, vagy elegendő a már elért eredménye, és akkor el sem ment vizsgázni. Ezek rendszerint olyan tárgyak voltak, amelyeknek óráira a hallgatók kezdettől fogva nem jártak be. Az egyetemi közvélekedés szerint a hallgatók a rossz előadásokra nem járnak be. Ez évvel ezelőtt még így is volt, de ma már igen laza a kapcsolat az óra minősége és látogatottsága között. Ez okkal frusztrálja a tanárt és a hallgatótársakat is demoralizálja. Időnként betéved valaki megnézni, hogy a félév végén, ha mégis kellene, melyik tárgyból van esély arra, hogy átlagot lehet vele javítani. Az átlagjavításhoz elegendő volt egy 3-5 kreditértékű tárgyból közepesre, vagy elégségesre vizsgázni. Ezt meg ki érti? Hogyan lehet ilyen körülmények között dolgozni? Akik bevezették a korábbi rendszert, és kitalálták a korrigált kreditindexet, bizonyára jót akartak. Arról viszont megfeledkeztek, hogy a nulla összegű játszmák természete szerint ahhoz, hogy kevesen nagyon jól járjanak, sokaknak kell nagyon rosszul járniuk. És nálunk sok éve ez történik. A HÖK által kezdeményezett meghallgatás alapján úgy tűnhet, hogy a hallgatók többsége értette a kki-n alapuló rendszert és szeretné, ha az még legalább egy félévre fennmaradna. Azok között a hallgatók között, 2

3 akik megszólaltak, ők voltak többségben. A görögök a cserépszavazással száműzték azt, akinek jelenléte zavarta a többség nyugalmát. Az új ösztöndíjrendszert a Szenátus a hallgatók cserépszavazó többségének kérésére még egy félévre száműzte. A jó hír, hogy februárjától már az új rendszer alapján osztjuk az ösztöndíjat. Az új rendszer sem lesz tökéletes, egyes fogyatékosságait már előre látjuk. Ugyanaz a tanulmányi eredmény továbbra sem jelent egyforma ösztöndíjat, mert az ösztöndíj szakokhoz kötődik. A szakokon belüli verseny viszont sokkal igazságosabb lesz. A hallgatói meghallgatásnak vannak viszont az ösztöndíjrendszeren túlmutató tanulságai is. Örvendetes, hogy kétezernél többen vették a fáradtságot és szavaztak. Jó lenne ezt az érdeklődést fenntartani az egyetemi közélet egyéb területei iránt is. Aki nyomon követte a vitát, az talán észrevette, hogy hallgatóink sokat tanultak az elmúlt évtized politikai közszereplőitől. Ez természetes is, hiszen a társadalomtudományi szakokon többek közt az ő utánpótlásukat is képezzük. Tanárként és magyar állampolgárként azért azt szeretném, ha közülük azok kezébe kerülne majd az ország sorsa, akik nemcsak dumáltak, hanem érveik is voltak. Egy bölcs mondás szerint: attól, hogy mindenki egyetért velem, még nem biztos, hogy igazam van, és attól, hogy senki sem ért velem egyet, még lehet igazam. Kerekes Sándor Tudományos és oktatási rektorhelyettes 3

4 Bevezetésül ismerkedjünk meg azzal, milyen jogaink és kötelezettségeink vannak a hatályban lévő, ránk vonatkozó törvények/szabályok szerint. Jogunk az, hogy emberi méltóságunkat, alkotmányos jogainkat tiszteletben tartsák, mások jogainak tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítsunk bármilyen kérdésről, ami az Egyetem, illetve a kollégium működésével kapcsolatos, tájékoztatást kapjunk a személyünket és tanulmányainkat érintő kérdésekről, véleményezzük az oktatóink munkáját (HAJRÁ HALVEL!), kollégiumban lakhatáshoz való jogunkat tiszteletben tartsák, igénybe vegyük az Egyetemen, illetve a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat, úgymint: könyvtár, laboratórium, számítástechnikai eszközök, sport- és szabadidőlétesítmények, egészségügyi tanácsadás, képzési lehetőségek, stb., szabadon összeállíthassuk tanulmányi rendünket, megválaszthassuk tantárgyainkat (adott kereteken belül),... tudjuk, hogy egyes tantárgyak milyen elvárásokat támasztanak velünk szemben,... publikáljunk, szakdolgozatunk, diplomamunkánk témáját megválaszthassuk, szüneteltethessük hallgatói jogviszonyunkat, párhuzamos hallgatói jogviszonyt létesítsünk, külföldi részképzésben részt vehessünk (ERASMUSRA FEL!), amennyiben állami finanszírozásban veszünk részt, ösztöndíjban részesüljünk, 4

5 részesülhetünk szociális, tanulmányi, köztársasági, lakhatási, tankönyv-, jegyzetvásárlási, vagy doktorandusz ösztöndíjban, kérhetünk fizetési mentességet, vagy részletfizetési kedvezményt, vagy halasztást, munkát végezhetünk az egyetemen, amiért hallgatói munkadíjban részesülnünk kell; Kötelezettségünk az, hogy... teljesítsük a TVSZ-ben meghatározott kötelezettségeinket úgyis, mint kötelességünk minden időben legjobb tudásunknak megfelelően teljesíteni teljesíteni az operatív tantervben leírtakat a megadott képzési idő alatt, a megfelelő kimeneteli követelmények teljesítésével minden félév elején nyilatkoznunk kell arról, hogy aktív vagy passzív félévre kívánunk-e bejelentkezni szemináriumaink több, mint 3/4 részén részt vegyünk (ez általában 8 alkalmat jelent) maradéktalanul teljesítsük a szorgalmi időszakban vállalt követelményeket és előtanulmányi feltételeket ha a gyakorlat, terepgyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és műhelygyakorlat megköveteli, akkor az összes órán bent legyünk teljesítsük kötelező szakmai gyakorlatunkat - amennyiben van ilyen megjelenjünk (és vizsgázzunk) a bejelentkezett vizsgaalkalmon a vizsga méltóságának, komolyságának megfelelő állapotban és ruházatban vizsgán igazoljuk személyazonosságunkat előírt szigorlatainkat megfelelő időben teljesítsük 5

6 betartsuk az Egyetem, illetve a kollégium működésére vonatkozó szabályokat óvjuk az Egyetem létesítményeit, felszereléseit, saját és társaink tepsi épségét, egészségét megtartsuk az egyetemi helyiségek használati, illetve a gyakorlati képzés rendjét tiszteletben tartsuk az Egyetem hagyományait, valamint az Egyetem alkalmazottainak és hallgatótársaink emberi méltóságát... kötelességünk tanulmányaink ideje alatt képességeink maximumát nyújtani és arra törekedni, hogy tanulmányainkat a lehető legmagasabb színvonalon, indokolatlan kihagyások vagy ismétlések nélkül, az oktatás menetébe épített iterációs/ismétlési lehetőségek keretein belül, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezzük... jogunk és kötelességünk a tanulmányainkat a szorgalmi időszakban folyamatosan végezni Ösztöndíjak Ösztöndíjaink az ún. hallgatói előirányzat keretéből kerülnek finanszírozásra. Ennek része a hallgatói normatíva, melynek keretösszegéből 64 %-ot a teljesítmény alapú ösztöndíjakra fordítanak. Ide tartozik a tanulmányi, a kiemelt, a demonstrátori és minden egyéb kari ösztöndíj is - pl. szakmai gyakorlat vagy külföldi részképzés támogatása -, valamint egy 0,5 %-os tartalék. 34 %-a a szociális alapú ösztöndíjkeretet adja, melyből az alaptámogatást, a rendszeres és a rendkívüli szociális támogatást finanszírozzák. Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5 %-ának megfelelő összeget. [HTJSZ 7. (2)] 6

7 KKI változtatás A KKI helyett használandó új képlet: Σ Σ K V 1,2 kredit + kredit ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és szakirányon kötelező tárgy V: a mintatanterv szerinti felvett választható tárgy - A képlettel számított ösztöndíj-átlag maximális értéke 5. - A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tárgyakból legalább 24 kredit értékűt teljesített. - Az elégtelennel vagy nem vizsgázott, nem jelent meg bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. A nevezőben a felvett tárgyak kreditértékének összege szerepel. - A mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében alapképzési szakról előírt és a mester szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan felvett tárgyak az ösztöndíj-átlagba nem számítanak bele. - A tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén valamennyi jogviszonyra tekintettel külön-külön elnyerhető azzal a kitétellel, hogy egyazon tanulmányi teljesítmény után csak egyszer kapható tanulmányi ösztöndíj. Σ Σ 1,2 kredit érdemjegy + kredit érdemjegy K K V V 7

8 Változás a szakmai gyakorlatban (G KAR): Mint azt már valószínűleg sokan hallottátok, ettől az évtől történt néhány jelentős változás a G karon a kötelező szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatban. Ennek főbb pontjai: 1. Nem kötelező a szakmai gyakorlatot összefüggően teljesítenünk 2. Időtartama: 12 hét, amit egybefüggően; vagy két, hat hetes részletben a szorgalmi időszakon kívül; vagy részidős formában (12*40, azaz 480 óra, legfeljebb havi 40 óra) - Ha estin, levelezőn vagy távoktatási formában tanulunk (illetve kivételesen méltányolható esetekben), és tanulmányaink során gazdálkodó szervezetnél állunk alkalmazásban, akkor ez is elfogadható szakmai gyakorlatnak, ha megfelel a követelményeknek. Természetesen a szakmai gyakorlati beszámolót és a teljesítés egyéb formai elemeit ebben az esetben is teljesítenünk kell. - A szakmai gyakorlati beszámolónkat a szakszeminárium vezetőnknek vagy a kijelölt konzulensünknek kell benyújtanunk a gyakorlatot követően 14 napon belül (de legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt) - A szakmai gyakorlati beszámolót a szakszeminárium vezetőnk vagy a kijelölt konzulensünk értékeli a leadás után 5 munkanappal. - A szakmai gyakorlati beszámolót és a vállalatok beszámolóit összesítik, amit egy, a szakfelelős, a szakirányfelelősök, vállalati és hallgatói képviselők által alkotott munkacsoport fogja értékelni. Ha részletekben teljesítjük a gyakorlatot, akkor erre a második részlet teljesítését követően kerül sor. E-index február 8-án fogadta el a Szenátus az E-index bevezetését. Ebben a félévben már nem kell az indexért mennünk a TO-ra, nem kell a jegyeket beíratnunk tanárainkkal, minden elektronikusan történik. A következőkben összefoglaljuk a rendszer újdonságait. 8

9 Új fogalmak: 1. kurzusteljesítési lap = a Neptunban megtalálható, kinyomtatható lap, mely mutatja azt, hogy adott tárgyból milyen eredményt értünk el. A vizsgaidőszak első napjától nyomtatható. 2. kurzusfelvételi lap = ez is a Neptunban megtalálható, kinyomtatható lap, melyen szerepelnek a kurzusadatok. Ezt kell a szóbelire magunkkal vinni. (Tárgyak Aktuális kurzusok) 3. kivonat = félévente egyszer kérhetünk a TOn ingyenes kivonatot a leckekönyvről 4. kifogásbejelentő lap = ha valamelyik tárgynál hiányzik vagy rosszul szerepel az érdemjegyünk, a vizsgaidőszak után 14 napig lehet reklamálni az adott intézetnél/tanszéken, később viszont már nem lesz mód változtatást kérni. Ez az a lap, melyen ezt a reklamációt jelezhetjük (hamarosan elérhető a HÖK honlapokon) Vizsgaidőszakot érintő változások: - a jegyeinknek a vizsgát követő 3. munkanapon meg kell jelennie a Neptunban, s ez a vizsgáztató oktató felelőssége. (A "nem megjelent" bejegyzés kivétel ez alól, ezt a vizsgát követő napon kell megjeleníteni a rendszerben.) - legkésőbb a vizsgaidőszak lezárulta után 14 napon belül lehet a Neptunban szereplő jegyek ellen fellebbezni az intézetigazgatónál/tanszékvezetőnél, melyet 8 munkanapon belül el kell bírálni. A változtatásról Neptun üzenetben értesítenek minket. KÉSŐBB NEM LEHET FELLEBBEZNI! DE amennyiben a döntéssel nem értünk egyet, még fellebbezhetünk a Kari Tanulmányi Bizottságnak (KTB-nek) is. - szóbeli vizsgára vinni kell magunkkal egy ún. kurzusfelvételi lapot, melyet mindenki a saját neptunjából tud kinyomtatni. Erre és az oktató lapjára kell a megszerzett érdemjegyet felvezetni. AMENNYIBEN A KURZUSFELVÉTELI LAP NINCS NÁLUNK A SZÓBELI VIZSGÁN, ÚGY NEM VIZSGÁZHATUNK! - a tárgyfelvétel lezárultát (= tárgy-módosítási időszakot) követő munkanappal ellenőrizzük a kurzusfelvételi lapon szereplő adatokat, ugyanis ezzel kapcsolatban 5 napon belül kell kifogással élnünk a TO-n, később nem lehetséges. Ezt 3 munkanapon belül kötelesek elbírálni. 9

10 Útravaló a vizsgaidőszakhoz: A vizsgaidőszak 5 hétig tart. Minden tárgyból a hallgatói létszám 125 %-ának megfelelő, de legalább három vizsganapot köteles meghirdetni a tárgy felelőse. Fontos tudni, hogy a 125 % az összes vizsgaalkalom összeadott létszámára vonatkozik, nem egy vizsgára. A vizsganapok kiírásánál tekintettel kell lenni az egész évfolyamot érintő tárgyak vizsgaalkalmaira, hogy a hét napjain arányosan legyenek elosztva. A tanszék a vizsgaidőszak kezdete előtt 3 héttel köteles közzétenni a vizsgaidőpontokat és a vizsgáztatók nevét a Neptunban. Előadásokon/szemináriumokon való részvétel Az előadások látogatása nem kötelező, katalógusvezetés csak abban az esetben lehetséges, ha ún. pozitív katalógus készül. A számonkérés viszont az előadásokon elhangzott ismeretanyagot is felölelheti, ennek megszerzése elsősorban a mi feladatunk. Szeminárium vagy gyakorlat látogatása kötelezővé tehető, ezt azonban a félév elején a tárgyi adatlapokban a tudomásunkra kell hozni, s ez a későbbiekben nem módosítható. A hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való távolmaradás. A foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tárgy teljesítése - a tárgy jellegétől függően - vagy ismétlő javító vizsgával, vagy csak a tárgy újrafelvételével pótolható. Speciális indokkal, a megengedettnél több hiányzás esetén a szeminárium- vagy gyakorlatvezető pótlási lehetőséget adhat. Vizsgázás folyamata Vizsgákra jelentkezni TVSZ-ben előírt kötelességünk, ám a felvett vizsgaidőpontunkat megváltoztathatjuk egészen 24 órával a vizsga előttig. Figyelem! Ha 4 héttel a számonkérés napja előtt nem jelenik meg a tantárgyi követelményrendszerben az írásos tananyag, úgy a HÖK és a Tanszék/Intézet megállapodnak a tananyag módosításán. Az írásbeliket a megírás utáni harmadik munkanapra kell kijavítani és az eredményeket kihirdetni, ezt 10

11 követően 2 napunk van rá, hogy megtekintsük és jogosan reklamáljunk, ha kell. Ha egy tárgyból hatnál kevesebb írásbeli vizsgalehetőség van, akkor a vizsga végleges eredményét 48 órával a következő vizsga előtt közölni kell. Így fel tudunk készülni az esetleges javító vizsgára. Ha a tanszék valamelyik határidőt megsérti, úgy köteles egy újabb vizsgaidőpontot kiírni. Egy tárgyból maximum kétszer tehetünk javító vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban. A második ismétlő javító vizsga alkalmával díjat kell fizetnie függetlenül attól, hogy az első két alkalommal elégtelen vagy nem jelent meg bejegyzést kapott. Ennek összege: 2000 Ft. Minden tárgyból az első ingyenes, így ezt csak a második vizsga alkalmával kell fizetni! Vizsgaalkalomnak számít a vizsgára jelentkezés is, akkor is, ha nem megyünk el. Minden vizsgaidőszakban lehetőségünk van egy tárgyból (méltányossági alapon akár kettőből is) az eredményes vizsgán szerzett jegyeink javítására (ez a sikeres vizsga javítása). A végső jegyünk a javító vizsga jegye lesz, akkor is ha ez számunkra hátrányosabb. Ha nem sikerült egy tárgyunk kreditjeit teljesíteni, akkor a tárgyat egy későbbi félévben újra felvehetjük (nyelvek esetében fizetni kell érte). Egy tárgyat csak háromszor vehetünk fel és csak akkor, amikor az a tantervben meghirdetésre kerül. Azonban, ha a vizsgázók 50%-a nem éri el a kettest, akkor a tanszéknek kötelessége meghirdetni nekünk a tárgyat Végül: hogyan számolják a következő félévben az ösztöndíjat? Ugyanúgy, ahogy az előző félévben, a hallgatói munka eredményességét a megszerzett kreditpontok száma mutatja. Megszerzett kreditnek számít az adott tárgy kreditértéke, ha legalább elégséges érdemjegyet szereztünk belőle. A hallgatói munka minőségét kétféle mutatóval értékelik: Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30) x (teljesített kredit / felvett kredit) Akkor kaphatunk ösztöndíjat, ha súlyozott tanulmányi átlagunk meghaladja a 3,5-öt és KKI értékünk a szakunk mediánját! A KKI maximális értéke 6.

12 Kit kereshetek, ha baj van? ÉTK KeTK KIK Pesti Campus (GTK, KTK, TTK) TÁJK

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR II. Tanulmányi ügyek 2011 Tanulmányi ügyek A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) kell alkalmazni régi és új képzéses,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007 Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 Az intézmény általános jellemzői 3 A 2013/2014.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 1. függelék 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2013. szeptember 02-től Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2014. július 07. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák...

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák... MENTORKISOKOS 2014. Tartalom Tanulmányi ügyek... 4 Új törvény új szabályok... 4 Képzési szintek... 5 Kritérium-tárgyak... 6 Finanszírozási formák... 6 Hallgatói szerződés... 7 Hallgatói jogviszony... 7

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2013. május 06. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől Az SzMSz 3. számú melléklete 2006 1 Bevezetés A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola)

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben