Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2014."

Átírás

1 Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez Szerző: Nyüsti Szilvia és Duráczky Bálint Budapest, 2014.április

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A HÖOK Mentorprogram feladata és céljai... 4 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet... 7 A jó mentor Kapcsolatfelvétel a mentoráltal A Mentorprogram mint közösség Ösztöndíj és egyéb lehetőségek a hátrányos helyzetű hallgatók számára Teljesítmény és szociális alapú hallgatói ösztöndíjak A mentori munka mint kötelesség A Nemzeti Felsőoktatási Rendszer jogszabályi háttere(szerző: Kiss Dávid HÖOK, elnökhelyettes) A Mentorprogram időrendje

3 Bevezető A jegyzetet a HÖOK Mentorprogram munkatársai készítették a programban részt vevő mentorok és a programba jelentkező mentorjelöltek számára. A jegyzet azokat az alapvető ismereteket tartalmazza, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a programban dolgozó mentorok feladataikat pontosan ismerjék. Ebből következően jelen munka ismerete a feladatra jelentkezők számára egyben a felvételi jelentkezés egyik tananyagát is képezi: felkészültségükről már a felvételi elbeszélgetésen számot adnak a jelentkezők. A tananyag elsajátítása nélkül a programba nem kerülhetnek be! A programismerete mellett a tananyag és így ezentájékoztató füzet részét képezi a hallgatói érdekképviselet alapjainak, illetve a felsőoktatási szociális juttatási rendszer alapjainak, a mentori munka vagy másképpenfogalmazva a kortárssegítés elméleti alapjainak, valamint a magyarországi ösztöndíj lehetőségeknek a leírása is. A sikeres mentorfelvételi után sor kerül a mentorképzésekre, ahol további fontos tudnivalókkal egészítjük ki a kézikönyvből elsajátítható ismereteket. A kézikönyv nem tartalmazza a felvételire megtanulandó anyagok közül az intézményspecifikus sajátosságokat: az adott intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzatát és Térítési és juttatási szabályzatát. Az anyag feldolgozásához jó munkát a felvételire pedig eredményes felkészülést kíván: A HÖOK Mentorprogram csapata 3

4 A HÖOK Mentorprogram feladata és céljai A program azokat az elsőéves hallgatókat támogatja az egyetemi beilleszkedés során, akik szociális körülményeik miatt hátrányokkal érkeznek a felsőoktatásba. A programba jelentkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat egy személyes segítő (mentor) támogatja az első két szemeszterben. A mentor azonos felsőoktatási intézmény, azonos területén tanuló felsőbb éves, ezért hatékonyan tud segíteni és tanácsot adni tanulmányi és adminisztrációs ügyekben egyaránt. A felkészült segítő időben tudja rábízott mentoráltját tájékoztatni az aktuális pályázatokról, szociális és tanulmányi ösztöndíjakról. A Mentorprogram célja, hogy a programban résztvevő támogatott hallgatók az első két szemeszter alatt a beilleszkedés mellett felkészüljenek a segítség nélküli egyetemi életre, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyenlő eséllyel járhassák végig a diplomáig vezető utat. A HÖOK Mentorprogram a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait segítő esélyegyenlőségi program része, melyet az Emberi Erőforrás Minisztérium támogat és a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) valósít meg. A hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait segítő esélyegyenlőségi programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) 2005-ben hozta létre. A Mentorprogram az EMMI felsőoktatási esélyegyenlőségi stratégiájának része, amelynek célja a felsőoktatási rendszerben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőségi stratégia célkitűzései között hangsúlyosan szerepel, hogy azoknak a fiataloknak, akik valamilyen 4

5 szempontból hátránnyal érkeznek a felsőoktatásba, nagyobb esélyük legyen tehetségük kibontakoztatására. A program céljai messze túlmutatnak egy-egy félév, vagy tanulmányi időszak időtartamán. Hosszú távú cél, a program résztvevőinek munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek erősítése. A mentor legfontosabb feladata, hogy segítse a mentoráltat a beilleszkedésben, így a mentorált kedvezőbb esélyekkel indulhat neki a diploma megszerzésének. A mentorok a saját felsőoktatási intézményük régiójában és országos szinten is részt vesznek képzéseken, ahol elsajátíthatják a kortárssegítés alapjait. A segítő kapcsolat lényege, hogy a mentorálté a döntés felelőssége, azonban a mentor a teljes körű tájékoztatás révén biztosítja a lehetőséget a mentorált számára a megfelelő döntések meghozatalára. A Mentorprogram feladatának tekinti, hogy a programban résztvevő hallgatókból közösséget kovácsoljon, ahol lehetőség nyílik új kapcsolatok kialakítására, ami fontos lépés lehet a mentoráltak számára a beilleszkedés folyamatában. Célunk továbbá, hogy ez a közösség csak lassan cserélődjön. Ennek érdekében szeretnénk elérni, hogy a mentoráltak a következő évben immár felkészült mentorként lépjenek bele ebbe az együttműködésbe. Ennek előnye, hogy hátrányos helyzetű hallgatókként jobban ismerhetik a velük azonos háttérrel rendelkezők problémáit. További előnye, hogy a program így nemcsak két szemeszteren keresztül hathat a hátrányokkal érkezők életútjára, hiszen a mentorok képzésén és a közösségi programokon való részvételük által továbbra is formálódhatnak ezek a fiatalok. A HÖOK számára kiemelkedően fontos, hogy az általa megvalósított Mentorprogram évről-évre azonos vagy magasabb színvonalon működjön. Ennek érdekében a 2012-es évtől kezdődően az eddigi 5

6 minőségbiztosítási rendszer további két elemmel bővül. Egyrészt a mentoroknak megszabott, évi négy alkalommal beszámolót kell készíteniük az adott hónapban elvégzett feladatokról. Másrészt évente ismétlődő kutatás segítségével ellenőrizzük a résztvevők elégedettségét és felmérjük azokat a területeket, amelyekben fejlődhet a program. A mentorok képzése és a fentebb említett két új elem együtt garanciát jelent a sikeres, magas szintű feladatellátásra. A Mentorprogram felépítését tekintve hat felsőoktatási régióra épül, melyek középpontjában egy-két nagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetemi város áll. Keletről nyugatra haladva ezek a következők: Debreceni régió, Észak-magyarországi régió, Budapesti régió, Szegedi régió, Pécsi régió és Északnyugat-magyarországi régió. A régiók szerepe a szervezés szempontjából kulcsfontosságú, hiszen a mentorképzés és az egyéb közösségépítő programok is a régiókon belül szerveződnek. Országosan a Mentorprogramot egy budapesti munkacsoport irányítja, amely a régiókoordinátorok segítségével szervezi a régiók működését. A régiókoordinátorok elsősorban a mentorokkal tartják a kapcsolatot, akik pedig közvetlenül a saját mentoráltjaikhoz juttatják el az információkat. A Mentorprogram lépcsőzetes felépítése biztosítja a gyors és pontos információáramlást a budapesti központ és a mentoráltak között. A 2009/2010-es tanévben 1100-an kérték a program segítségét, a 2010/2011-es tanévben 1288 fiatal vett részt mentoráltként a programban, 2011/2012-ben pedig 1244 mentoráltnak segítettek mentoraink. A 2012/2013-as tanévben az új Felsőoktatási Törvény hatásai miatt 1057-re csökkent a jelentkezők száma. A 2013/2014- es tanévben 1365 mentorált és 180 mentor vett részt a programban. 6

7 A HÖOK Mentorprogram Felsőoktatási Mentorhálózat szakmai szolgáltatásai, feladatai tehát: A felvételt nyert hallgatók felsőoktatásba történő beilleszkedésének megkönnyítése, lemorzsolódásuk csökkentése a mentorok segítségével. A mentorok feladata, hogy a programba bekerült elsőéves, hátrányos helyzetű fiatalokat tanulmányi, adminisztrációs ügyeiben segítse, naprakészen informálja az igénybe vehető szakmai és ösztöndíjlehetőségekről, felkészítse az önálló egyetemi/főiskolai létre. A programban résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek növelése, amit a Mentorprogram különböző, ingyenesen igénybe vehető képzéseken biztosít. A hátrányos helyzetű hallgatók közösségi beilleszkedésének segítése a mentorokon és a Mentorprogram által szervezett programokon keresztül. Biztosítani, hogy a Mentorprogram színvonala évről-évre azonos vagy egyre magasabb, így a bekerülő elsőévesek mindig magas szintű szakmai segítségnyújtásban részesülnek. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet A évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról meghatározza, hogy jogi értelemben ki tekinthető hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak. A Mentorprogram is ezt a definíciót követi, hiszen azok az elsőéves hallgatók képezik célcsoportját, akik felsőoktatási felvételijük során jogosultak voltak a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetért járó 40 többletpontra, és emellett jelezték felénk részvételi szándékukat. 7

8 A jogszabály szerint hátrányos helyzetűnek (továbbiakban HH) minősül az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, állami nevelt volt. Halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) az a hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. E hivatalos meghatározás mögött rejlő élethelyzetek rendkívül sokszínűek lehetnek, amiket képtelenség lenne univerzálisan leírni. Ezúttal csak néhány dologra világítunk rá, hogy kézzelfoghatóbb képet nyújthassunk a mentoráltak helyzetéről. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítélése leginkább szociális alapú, és egy meghatározott havi egy főre eső jövedelemszint alatt élők kaphatják meg (2014-ben ez Ft/fő/hó). Ha belegondolunk, ez tulajdonképpen az jelenti, hogy mondjuk egy négyfős családban maximum (!) Ft-ból kell havonta megoldaniuk a lakhatás, az étkezés, a ruházkodás, utazás, kommunikáció (internet, telefon), tanulmányok, szórakozás és minden egyéb felmerült költségüket.ez azt is jelenti, hogy ezekben a családokban számottevően kevesebb pénz jut ha jut is egyáltalán a nyelvtanárok, nyelvvizsgák, a többlet tankönyvek, különórák finanszírozására, ami megnehezíti a felsőoktatásba való bekerülést. Különösen igaz ez annak fényében, hogy a szociális hátrányokkal küzdő diákok a rendkívül hierarchikus és szegregált közoktatási rendszerünk miatt bizonyítottan 8

9 alacsonyabb színvonalú képzőhelyeken folytatnak általában tanulmányokat, ahol sokkal nehezebb kizáróan csak az iskolában tanultak alapján elérni a nyelvvizsga szintjét, vagy megírni egy jól sikerült emelt szintű érettségit. A mentoráltak körében 2010-ben lekérdezett kutatás bizonyította azt is, 1 hogy a felsőoktatásban tanulókhoz képest jelentősen iskolázatlanabbak célcsoportunk szülei, így kevésbé tudják motiválni, támogatni, vagy esetleg ténylegesen segíteni a tanulmányok sikeres folytatását és elvégzését. Az alacsonyan képzett családok kevéssé tudják megítélni a diploma értékét is, annak terheit és költségeit viszont hajlamosak felülbecsülni. Mindezek negatívan befolyásolják a továbbtanulási döntéseket, és növelik a lemorzsolódás kockázatát. A védelembe vétel, az állami gondozottá válás, illetve a tartós nevelésbe vétel a nehéz anyagi helyzet, illetve az iskolázatlan szülők mellett egyéb veszélyeztető tényezőket is magukba foglalhatnak, melyek első esetben még a családon belül, utóbbiaknál pedig már csak azon kívül kezelhetőek. Ilyen veszélyeztető tényező lehet akár a családon belüli erőszak, az alkoholizmus, a gyermekek elhanyagolása stb. is. A már említett 2010-es kutatás is megerősítette, hogy rendkívül feldúsulnak bizonyos nehéz életesemények a HH/HHH hallgatók életében. A szülők halála, gyakori veszekedéseik vagy válásuk, munkanélküliségük, esetleg rendszeres lerészegedésük, sőt akár öngyilkossági kísérletük bekövetkezése is számottevően nagyobb arányokkal jelenik meg a mentoráltak körében, mint kedvezőbb helyzetű társaiknál. A súlyos 1 Az érdeklődők bővebben olvashatnak a kutatás eredményeiről a következő linken: 9

10 anyagi gondok, valamint a rendszeres verés és bántalmazás is sajnos átlagon felül jellemzi célcsoportunkat. A HH/HHH hallgatók csoportja ugyanakkor már bizonyította rátermettségét, hiszen szociális és családi nehézségeik ellenére eljutottak a felsőoktatásig. A statisztikák szerint ez ugyanis csak töredéküknek sikerül, sokan eleve olyan középiskolákban végeznek közülük, ahol nem tudnak érettségit szerezni, így zsákutcába futva, nem folytathatnak felsőfokú tanulmányokat. Mások ugyan leérettségiznek, de anyagi lehetőségeik, ismerethiányuk, motiválatlanságuk miatt mégse jelentkeznek a felsőoktatásba, vagy egyszerűen eredményeik nem teszik lehetővé, hogy bekerüljenek oda. A korábbi iskolai szinteken való végleges lemorzsolódás, korai munkába állás, vagy még inkább korai munkanélkülivé válás szintén nagy arányban jellemzi a HH/HHH fiatalok csoportját. A mentoráltak, akikkel a mentorok dolgoznak, már egy rendkívül szelektált sokaság tehát, akik hátrányaik ellenére ott vannak a felsőoktatásban és megérdemlik, hogy könnyebbé tegyük számukra a beilleszkedést, ezáltal pedig a felsőfokú végzettség megszerzését. Fontos látni ugyanis, hogy a közbeszédben uralkodó egyes nézőpontokkal ellentétben, a statisztikák azt mutatják, hogy a diploma igenis értékes a munkaerőpiacon, ami tulajdonosának számottevően kedvezőbb életesélyeket biztosít. 10

11 A jó mentor A jó mentor jellemzőinek bemutatása előtt először szemügyre kell vennünk, hogy mi pontosan a mentor feladata. Elsősorban az, hogy segítse beilleszkedni a mentoráltat az első egyetemi/főiskolaiszemesztereiben. A kortárssegítés egyik célja, hogy a hátrányos helyzetű hallgató teljesítményét ne befolyásolja az, hogy milyen szociokulturális vagy anyagi háttérrel érkezett a felsőoktatásba. A jó mentor képes arra, hogy pótolja a mentorált szociális hátrányából fakadó hiányosságait. A legtöbb esetben nem kell nagy dolgokra gondolni, olyan problémák ezek, melyekkel minden elsőéves szembetalálja magát, csak éppen szüleinek, vagy felsőoktatásban tanuló testvéreinek/ismerőseinek segítségével képes ezeket zökkenőmentesen áthidalni. Például szükség lehet a tantárgy- vagy vizsgajelentkezésnél segítségre, az egyetemi város bemutatására vagy az elérhető ösztöndíjak megpályázásához a megfelelő dokumentumok összegyűjtésének támogatására, a kapcsolati háló szélesítésére. Attól persze, hogy valaki mentorált, nem feltétlenül szorul rá a felsoroltak mindegyikére, ugyanakkor lehetséges, hogy egészen más problémákba ütközik, melyeknél jól jön egy tapasztalt, a várost ismerő felsőbb éves tanácsa. A mentornak mindig figyelembe kell vennie mentoráltjai igényeit, tájékoztatnia kell őket arról, hogy mi mindenben számíthatnak a segítségére, hiszen a felsőoktatás világát nem ismerő gólyáknak semmi sem evidens, ígylehetőségeik teljes körét sem ismerhetik. A feladat nem más, mint személyre szabott tájékoztatás. Ezért választ a Mentorprogram olyan fiatalokat, akik azonos intézmény, azonos 11

12 karán, lehetőleg azonos szakán tanulnak, és kellő empátiával rendelkeznek, hogy segítsék elsőéves társukat. A tájékoztatás kifejezés rámutat a feladat lényegére. A mentornak csupán az a kötelessége, hogy a mentorált számára biztosítsa azokat az információkat, amelyre a mentoráltnak a felsőoktatásban való helytálláshoz szüksége van. A mentornak a teljeskörű tájékoztatáson túl semmilyen felelőssége nincs a mentorált döntéseiben és a felsőoktatáshoz nem kötődő problémáinak megoldásában. Ebből adódóan a mentor-mentorált viszony nem aláfölérendelt kapcsolat, hanem mellérendelt. A mentorok kortárssegítő funkciót töltenek be. Mi kell ahhoz, hogy jól végezd a feladatod, hogy jó kortárssegítő legyél? Segítőkészség, széleskörű tájékozottság a saját intézményeddel és a mentorált által igénybe vehető lehetőségekkel kapcsolatban, lelkiismeretesség, szociális érzékenység, empátia és nyitottság a mentorált és a problémái felé. Ezen túl fontos, hogy egyértelművé tedd mentoráltad számára, hogy nem te hozol helyette döntéseket, nem te vállalod át a feladatok, problémák megoldását. A mentor nem gyám, hanem segítő. A mentor minél jobb feladatvégzése befolyásolhatja a mentoráltak jövőjét. Például egy sikeres szociális ösztöndíj pályázat megmentheti a hátrányos helyzetű hallgatót a felsőoktatást gazdasági okokból való elhagyásától. Ezáltal elérhetővé válik számára a hátrányos helyzetből való kitörés lehetősége. A szemeszter folyamán több fontos esemény is van, amelyek a tanév egy-egy időszakához kötődnek. Az egyik legfontosabb a tanévkezdés a beiratkozással, a tárgyfelvétellel, a szociális ösztöndíj és kollégium elhelyezés igényléssel terhelt időszaka; a másik a szemeszter vége a vizsgafelvételtől kezdve a jegyzetek, tankönyvek beszerzésén át a 12

13 vizsgaidőszak rendben való befejezéséig sűrűbb kapcsolattartást igényel a mentor és a mentorált között. Ebből következik, hogy a mentorjelentkezés alkalmával mindenki gondolja végig, hogy képese felelősséggel ellátni ezt a feladatot. Látja-e magában azt a segítőszándékot, amely a vizsgaidőszak közepén is elég akaratot biztosít ahhoz, hogy a saját vizsgáival kapcsolatos teendői mellett időt szakítson a mentoráltakkal való kapcsolattartásra is. A kapcsolattartás a krízisidőszakokon kívül is fontos. A kötelező iskolai teendőkön kívül a mentoráltak többsége nem rendelkezik az adott városban elég széles kapcsolati hálóval, ezért a Mentorprogram az őszi és a tavaszi szemeszterben egyaránt szervez programokat, amelyek nem csak a mentoroknak, hanem elsősorban a mentoráltaknak szólnak. A Mentorprogram célja, hogy a programban résztvevők között közösség épüljön. Ezek az egyetemi közösségek jelentik a mentoráltak számára a beilleszkedés legjobb lehetőségét, amelyből a mentor és a mentorált egyaránt profitál. Összefoglalva a fentieket csak annyit kérhetünk, hogy mindenki gondolja végig, hogy alkalmas-e erre a feladatra. Amennyiben úgy látod, hogy a fenti alapelveket szem előtt tartva mentorként részt tudsz venni a programban, akkor csatlakozz a csapathoz! Kapcsolatfelvétel a mentorálttal A mentoráltal való kapcsolatfelvétel a mentori munka egyik legfontosabb lépése. Az alábbi útmutatás követése minden 13

14 mentor számára kiemelten fontos, miután megkapta a mentoráltjai elérhetőségét: 1. A mentor-mentorált párosítás után, az általad megkapott mentoráltakkal a lehető legrövidebb idő alatt vedd fel a kapcsolatot és beszélj meg velük egy személyes találkozót. 2. Ha az általunk küldött -ben nem találod a mentoráltad címét, vagy telefonszámát, az azt jelenti, hogy mi sem kaptuk meg, így keresd azon az elérhetőségén, ami megvan. 3. Kérdezd meg, hogy segíthetsz-e neki címet létrehozni, amennyiben még nem rendelkezik saját -címmel. Minden mentoráltnak küldünk t a Mentorprogramról és arról, hogy majd mentora keresni fogja. Azokat a mentoráltakat, akik nem használnak még t, postai levélben értesítjük és ők a mentoruk nevét és elérhetőségét is megkapják. Amit mindenképpen kérdezz meg, hogy a számodra kijelölt mentorált abban a városban fog-e tanulni, ahol te! A kihelyezett képzések miatt ez fontos kérdés. Nemleges válaszok: 1. Amennyiben a mentoráltad mégsem szeretne együttműködni veled, kérlek, azonnal jelezd a régiókoordinátorod felé. 14

15 2. Ha nem tudod elérni, legkésőbb két hét múlva jelezd a régiókoordinátorod felé és mi a központból megpróbáljuk felvenni a hallgatóval a kapcsolatot. Amennyiben tudomásodra jut, hogy a mentoráltad bármelyik megadott elérhetősége hibás, vagy módosult a felvételi óta, azonnal jelezd a régiókoordinátorod felé. Kapcsolattartás A kapcsolattartás gyakoriságát illetően legalább heti rendszerességet követel meg a program. Ennek tartalmát, tényleges gyakoriságát és formáját mindig az adott mentormentorált páros a saját igényeinek és lehetőségeinek ismeretében alakítja ki. A hangsúly a rendszerességen, a kétirányúságon és a közvetlenségen van. 15

16 A Mentorprogram mint közösség A Mentorprogram feladatának tekinti, hogy az egyéni, személyes segítés mellett közösségeket, sőt akár intézményeken átívelő közösségeket is építsen. A program koncepciója szerint a megfelelő életszakaszban bekövetkező változással a mentorált jövőjét hosszú távon lehet kedvező irányba befolyásolni, támogatni. Ennek legkézenfekvőbb módja a közösségi integráció lehetőségének a megteremtése. Korunkban a személyes fejlődés lehetősége legalább annyira nyugszik a kapcsolati hálónk sűrűségén, mint a gazdasági vagy szaktudásunk által biztosított lehetőségeinken. Ez nem a kapcsolati tőke segítségével való előrejutás etikátlan magatartását jelenti, hanem egy adott közösségben fellelhető és elérhető tudástöbblet kiaknázását. Korunk legfontosabb hajtómotorja az információ. Így kerül a középpontba a közösség. Minél több emberrel van kapcsolatod, annál több információt fogsz tudni magadhoz venni a beszélgetések, társasági események során. Az egyetemre bejutó mentoráltak a legtöbb esetben gazdasági és kapcsolati tőke hiányával indulnak neki a felsőoktatásnak. A gazdasági hátrányokon a Mentorprogram csak a külső pályázatok ajánlásával tud segíteni, de a kapcsolati tőke emelésére saját megoldásai vannak. A kiadványban többször is szó esik a különféle rendezvényekről. Ebben a fejezetben ennek a fontosságát 16

17 szeretnénk kiemelten hangsúlyozni. A programok közösségépítő ereje tulajdonképpen láthatatlanul végzi a munkáját. A legnagyobb előnye, hogy miközben mindenki jól érzi magát, a mentorált és a mentor számára is értékes kapcsolatok kovácsolódnak. Ezeken az olykor szorosabb, olykor kevésbé szoros kapcsolatokon keresztül reményeink szerint hatékonyan terjednek az ösztöndíjakról, releváns programról, munkalehetőségekről szóló vagy bármilyen tanulmányokhoz kapcsolódó információk. Természetesen a haszonelvű nézőpontot félretéve örömmel látjuk, ha a program résztvevői között haveri, baráti kapcsolatok magáért a kapcsolatlétesítés öröméért is szövődnek. A Mentorprogram többet tud kínálni egy helyi szervezetnél, hiszen évente 2-3 alkalommal lehetőség van a régión belül más egyetemekről érkezőkkel is találkozni, és legalább egy alkalommal lehetőség van az ország egész területéről érkező mentorokkal és mentoráltakkal ismeretséget kötni. Ezek a lehetőségek egyediek, hiszen egy mentorált számára alap esetben csak egyszer adódnak meg a Mentorprogram keretében. Ezért szeretnénk hangsúlyozni a mentorok számára, hogy mindenképpen ösztönözzék és hozzák el a mentoráltakat ezekre az eseményekre, hiszen ez ugyanúgy a munkájuk részét képezi, mint a szemeszter alatti segítségnyújtás. 17

18 Ösztöndíj és egyéb lehetőségek a hátrányos helyzetű hallgatók számára A felsőoktatásban tanuló hallgatók a finanszírozási formájuknak megfelelően három kategóriába sorolódnak. Állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és költségtérítéses. Az ösztöndíjas finanszírozási formában részt vevő hallgatók mindhárom a későbbiekben bemutatott ösztöndíjformát igénybe vehetik. A részösztöndíjas képzésben résztvevők hasonlóan az államilag támogatott társaikhoz, jogosultság esetén a felsorolt összes támogatásban részesülhetnek, de tanulmányi és szociális ösztöndíj esetén az elnyert összegre 0,5-ös szorzót kell alkalmazni. A költségtérítéses hallgatók szociális és tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhetnek. Alapvetően háromféle ösztöndíj vagy támogatási lehetőséget pályázhatnak meg. Az első típusba tartoznak a jogszabályban is rögzített pénzbeli támogatások, melyek kisebb eltérésekkel, de minden felsőoktatási intézményben vagy a területileg illetékes önkormányzatoknál elérhetők. Ezek többségénél az egyetemek hatáskörébe tartozik a támogatás megítélése. A második típus szintén minden felsőoktatásban tanuló hallgató számáramegpályázható, azonban a döntés országosan egységes elbírálás mentén zajlik. Ebben a típusban találhatunk 18

19 állami és egyéb finanszírozású lehetőségeket is (például Útravaló a felsőoktatásba program). A harmadik típust pedig helyhez, intézményhez, vagy képzési területhez kötött lehetőségek alkotják, amelyek csak bizonyos helyeken pályázhatók meg. Teljesítmény és szociális alapú hallgatói ösztöndíjak A hatályos szabályozás teljesítmény és szociális alapú hallgatói ösztöndíjat ismer a felsőoktatásban. A felsőoktatási intézmény a szeptember és a február kivételével legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles a hallgatónak a juttatásokat átutalni. Tanulmányi ösztöndíj Az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek támogatásban. A tanulmányi ösztöndíjat az összehasonlíthatóság érdekében homogén hallgatói csoportonként állapítja meg a felsőoktatási intézmény. Az ösztöndíjelosztás elveit mindenki számára elérhető módon a döntéshozónak közzé kell tennie! A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félévre adható az előző félév tanulmányi teljesítménye alapján. Tanulmányi 19

20 ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%- a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összege minimum a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeg. A tanulmányi ösztöndíjat nem kell megpályázni, automatikusan kerül kiszámításra, és jogosultság esetén utalásra. A beiratkozást követő első félévben a hallgató nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, a jogalkotó ez utóbbi miatt hozta létre az alaptámogatás intézményét. Az alaptámogatás ugyanakkor szociális alapon pótolja az első félévben kieső tanulmányi ösztöndíj összegét, melyet szükséges megpályázni (lásd később). Köztársasági ösztöndíj A teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek benne. Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szakmai és tudományos téren kimagasló munkát végző hallgatók részére adható. Az elbírálás rendjét az adott felsőoktatási intézmény határozza meg, az ösztöndíjat a szakminiszter adományozza. Legkorábban két lezárt félévet követően pályázható. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 20

21 A teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek ezekben a támogatásokban. Az ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére a térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint pályázat alapján, meghatározott időre, havonta, vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. Ez is legkorábban csak két lezárt félévet követően pályázható. A köztársasági, ill. az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban költségtérítéses hallgató is részesülhet. Rendszeres szociális ösztöndíj A havi összege nem lehet alacsonyabb az éves hallgatói normatíva 5%-ánál(5 950 Ft). Abban az esetben, ha az intézményi pontrendszerben szociális helyzete alapján valaki ösztöndíjra jogosult, az ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb az éves hallgatói normatíva 10%-ánál ( Ft) ha a hallgató: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy félárva, illetve 20%-ánál ( Ft), ha a hallgató: halmozottan hátrányos helyzetű, 21

22 fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászoruló, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva. A pontozási rendszer és a felhasznált állami keret eltérő az egyes felsőoktatási intézményeknél: így a benyújtandó dokumentumok köre, a pályázási és kiutalási időszak, valamint a kiemelt kategóriákon kívüli ösztöndíj havi összege felsőoktatási intézményenként változó lehet. Az ösztöndíjra általában minden félévben újra kell pályázni. A sikeres pályázat feltétele valamennyi szükséges igazolás csatolása. A pályázati űrlap és a kitöltési útmutató a HÖK- és diákirodában beszerezhető, vagy letölthető a legtöbb felsőoktatási intézmény honlapján. Rendkívüli szociális ösztöndíj Célja a hallgató szociális helyzetében beállt váratlan romlás enyhítése. A rendkívüli szociális ösztöndíj egyszeri juttatás. Az összege változó a beállt változás mértékétől, minőségétől és a felsőoktatási intézmény szokásaitól függően. A rendkívüli szociális ösztöndíj egész tanévben pályázható. Benyújtható például az eltartó halálesete, a pályázó házasságkötése, gyermekvállalása, vagy a szociális helyzet váratlan és jelentős romlása esetén is. Alaptámogatás 22

23 Alaptámogatásra az az elsőéves hallgató jogosult, aki adott képzési szinten először létesít jogviszonyt, államilag támogatott, teljes idejű alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, mesterképzésre, felsőfokú szakképzésre jelentkezik be, és szociális rászorultságát pályázat útján igazolja. Az alaptámogatás összege alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatók számára az éves hallgatói normatíva 50%-a ( Ft), mesterképzésben 75%-a ( Ft). Kollégiumi elhelyezés A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni. A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a felsőoktatási intézménybe, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra és milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj célja megakadályozni a vidéki hallgatók elvándorlását a szülőhelyükről. Az ösztöndíj fedezetét fele részben az ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési önkormányzatok és fele részben az Emberi Erőforrások 23

24 Minisztériumabiztosítja. Ahhoz, hogy pályázni lehessen az ösztöndíjra, a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnak csatlakoznia kell az ösztöndíjprogramhoz. Pályázni az EPER rendszeren keresztül kell. Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján nyerhető el! (Részletes információ: Út a felsőoktatásba Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltség támogatási program Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének támogatása. Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra első éves hallgatók jelentkezhetnek. A támogatott hallgatóknak kötelező részt venniük a HÖOK Mentorprogramban. A program két komponensből áll össze: A komponens Havonta Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető egy tanévre vonatkozóan. Az ösztöndíj támogatás kifizetése havonta, utalással történik. B komponens A önköltség-támogatási komponens keretében az önköltséges hallgató maximum Ft/félév, magyar állami részösztöndíjas hallgató pedig legfeljebb Ft/félév 24

Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2015.

Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2015. Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2015. Szerző: Nyüsti Szilvia és Duráczky Bálint 3. kiadás Budapest, 2015.május Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A HÖOK Mentorprogram feladata és céljai... 4

Részletesebben

Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2013.

Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2013. Mentorprogram összefoglalója Mentorfelvételihez 2013. Szerző: Nyüsti Szilvia és Duráczky Bálint Budapest, 2013.április Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A HÖOK Mentorprogram feladata és céljai... 5 Hátrányos

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK RENDSZERE II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. ALAPTÁMOGATÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére Leadási határidő: 2013. február 20. HÖK Iroda (kiírt ügyeleti időben) További információk:

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kollégiumi Felvételi Szabályzat

Kollégiumi Felvételi Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Kollégiumi Felvételi Szabályzat A elfogadta 2015. december 7-én. Hatályos 2015. december 11-től.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára Pályázati dokumentáció

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 50/2016.(X. 03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 1 E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben