Bevételek alakulása Terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek alakulása Terv: 626.469 e Ft Módosított: 729.926 e Ft Tény:729.686 e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban"

Átírás

1 Szöveges beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma éves gazdálkodásáról A feladatellátás általános értékelése: A BMÖ. Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma a 2006os költségvetési évben a nagyon szűk pénzügyi mozgástér miatt nehéz feladat megoldására kényszerült. 9 fős létszámleépítés mellett komoly megszorításokat kellett bevezetni a csoportbontások, túlórák, ügyeletek, helyettesítések területén. Visszavonásra került minden adható kategóriájú pótlék, a három intézményegységnek egyetlen könyvtárosa maradt Mindezekkel együtt az intézmény a mögöttünk hagyott költségvetési évben a törvényben előírtaknak megfelelően látta el alapító okiratában rögzített feladatait. Az alaptevékenységre vonatkozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: A gimnáziumi intézményegységben változatlanul súlyponti feladatot jelentett a nyelvi előkészítő osztály megszervezése. A beiskolázás megtörtént, a tervezett 30 fővel lényegében megegyező számú 28 fő tanulót vettünk fel. Az érdeklődés a korábbinál kisebb volt, akárcsak a megfelelő előmenetelű tanulók száma. A 8 osztályos gimnáziumi oktatásra az igény gyakorlatilag megszűnt, a 10 fő körüli jelentkező miatt gondolni sem lehetett az osztály elindítására. A hagyományos gimnáziumi osztályok megfelelő számú jelentkezőt vonzottak, ám tudásszintjük évrőlévre gyengébb, motiváltságuk és így elért eredményeik is egyre gyengébbek. A szakközépiskolai intézményegységben is a korábbi években elindított képzési struktúra volt jellemző. A Hátrányos Helyzetű tanulók arany János kollégiumi programja melyhez kétszeres normatíva tartozik változatlanul kiemelt fontossággal bírt. A beiskolázás során 22 fővel feltöltve indulhatott az osztály. Akkreditált felsőfokú szakképzésünk a PTE Bölcsészettudományi Karával a 3. sikeres beiskolázáson van túl, a felvett tanulók egy részét az egyetem átirányítással biztosítja. Az egyetem elégedettségét az is bizonyítja, hogy újabb akkreditációról kezdtünk tárgyalásokat az elmúlt hetekben. A szakképző intézményegységben nem indult a osztállyal nem rendelkező, hátrányos helyzetű, 16. évüket betöltött fiatalok oktatása, megfelelő motiváltság és kellő jelentkező hiányában. A gyógypedagógiai képzésre jelentkező 19 fő a várakozásokat felülmúlta, mert a Tompa u.i általános iskola elszívó hatását erősebbre prognosztizáltuk. E tanulók túlnyomó része kollégiumi elhelyezésre is igényt tart. A szakiskolai osztályok feltöltése a 9. évfolyamon még megfelelő, ám a sajnálatos mértékű lemorzsolódás a szakképző évfolyamokra érve már kihasználtsági gondokat okoz. Ugyanez a lemorzsolódás lehetetleníti el az esti tagozatos képzést is. Szakképzéssel foglalkozó intézményegységeink komoly előrehaladást mutathatnak fel a Térségi Integrált Szakképzési Programban (TISZK) is, melynek keretében szeptemberében elindult a kereskedelem szakmacsoportban az új típusú szakképzés. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők: Megszorító intézkedések nehézségeit mind három intézményegység dolgozói érzik, súlyos nehézségként élték meg.

2 A megtakarítási koncepció nehéz és bonyolult gazdálkodási helyzetet teremtett. A megszorító intézkedésből adódó személyi kérdések és a 2006/2007es oktatási év indítása miatt elég sok a bizonytalansági tényezővel kellett számolnunk. Az épületek folyamatos karbantartására szükség van az elhasználódott szennyvíz és villamossági hálózat miatt. Festésre mázolásra folyamatosan gondot kell fordítani. Az egyéb alkalmazotti létszámot már nem tudjuk tovább csökkenteni, betegség esetén a feladatellátására megbízási szerződéssel kell foglalkoztatnunk a helyettes dolgozót. A év sajátossága volt a rövidéletű gazdasági integráció, melynek pénzügyi hatását nem tudtuk kimutatni. Az ellenjegyzések formálisak voltak, tekintettel arra a tényre, hogy az alátámasztó dokumentációk nem álltak rendelkezésünkre, a betekintés nem volt megoldható ( távolság, bizalmatlanság). A két intézménynek szóbeli tájékoztatás alapján pénzügyi, gazdasági útmutatást, segítséget megadtuk. A jövőképet nem ismerve előremutatató tanácsadással nem szolgálhattunk. Az integrációra vonatkozó közgyűlési határozat és az aláírt együttműködési megállapodások nem voltak szinkronban, vitára adott lehetőséget, ezzel nehezítette az intézmények vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a munkáját. Az integráció szakmai előnyeit nem sikerült bizonyítani, az új gazdasági felállás számottevő megtakarítást nem hozott. A kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések: Eredeti költségvetés : e Ft Módosítások: 1.) Munkaügyi Kp. átutalásai ) Működésre átvett pénzeszköz ) Bank kamat jóváírás ) Céltartalék létszámleépítés miatt ) Intézményegység vezető felmentésére ) Gazdasági vezetői pótlék ) Foglalkoztatás eü. szolgáltatásra ) 1 fő gazd. szakember ( bér+járulék) ) évi jóváhagyott pénzmaradvány ) Saját bevételi többlet árbevétel ) Minibuszra pótfedezet ) Igazgatói jutalom+járulék ) Pótelőirányzat biztosítás (dologi ) ) OM.pályázat utófinanszírozása miatt ) OM pályázat önrésze ) Szakképzési hozzájárulás (terven felül) ) Érettségi és vizsgadíjak ) Járműértékesítés Növekedés összesen: e Ft 16,51 % os Összesen: e Ft Bevételek alakulása Terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Tel.: 99,97% e Ftban

3 Jogcím Eredeti Módosított Tény Teljesítés % Áru és készlet értékesítés ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,24 Bérleti és lízingdíj bevételek ,46 Intézményi ellátási díjak ,77 Alkalmazottak térítése ,68 Kötbér, egyéb kártérítés ,86 Alkalmazott, tanulók ,56 költségtérítései Egyéb saját bevételek ,00 ÁFA visszatérülés ,00 Kiszámlázott termékek, szolg ,00 ÁFA Kamatbevétel ,00 Intézményi működési bevételek ,00 összesen Működésre átvett p.eszközök ,38 Felhalmozásra átvett p.eszközök ,00 Jármű értékesítés ,00 Működési költségvetési ,87 támogatás Intézményi felhalmozási ,02 támogatás Támogatásértékű működési ,60 bevétel: Kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány ,00 igénybevétele Működési bevétel továbbadás 84 Függő bevétel Bevételek összesen: ,97 Intézményi működési bevételek 100,00 %os teljesítése tervezésnek megfelelően alakultak. Bevétel kiesés a menzai étkezés térítési díjánál van. A mánfai Collegium Martineum Alapítvány tartozása: Ft. A működési bevételek zömét az alaptevékenység szolgáltatásából adódó (élelmezési tevékenység) térítési díj bevételek, alkalmazottak térítései illetve a külső étkezők befizetései teszik ki. A tanuló létszámhoz viszonyítva alacsony a menzai szolgáltatást igénybe vevők száma, annak ellenére, hogy jelentős az étkezéshez nyújtott állami támogatás. A térítési díj bevételek a belső átcsoportosítások ellenére is alul teljesültek.

4 A tanulók és az alkalmazottak étkezését mind három iskolánkban saját konyhánk működtetésével látjuk el. Az étel szállítását a helyi GESZszel kötött szerződés alapján oldjuk meg, pontosan, panaszmentesen szállítanak. Sajnos a helyi Fűtőerőmű szeptember 30val felmondta az ételszállításra vonatkozó szerződését, így bevétel kiesés történt. Szolgáltatásaink bevételét növelte az ECDL vizsgadíj bevételei, a mikrobusz bérfuvarozásának és a kollégiumi szállásdíj értékesítésből származó bevételek. Az elmúlt időszakban a bérleti díj bevételeink jelentősen növekedtek, számítógépes és őrző védő felnőttoktatásra adtuk ki a tantermeinket. A tornatermek hasznosítása is rendszeres mind három intézményegységünkben. A büfék és italautomaták üzemeltetői is eleget tesznek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek. Kamatbevételek az elkülönített bankszámlákon lévő szakképzési hozzájárulások hozadékai, melyre előirányzat módosítást kértünk. A költségvetési elszámolási bankszámlánk után ez évtől már nem számíthatunk kamatbevételre a napi zárolás és visszavezetés miatt. A működési célú pénzeszköz átvételből e Ft a Munkaügyi Központ utalt át a mentor tanár alkalmazására, valamint egy gazdasági dolgozó és egy takarítónő közhasznú foglalkoztatására. A tanulók külföldi tanulmányi kirándulásaihoz 88 e Ft támogatást kapott a gimnázium és a szakképző iskola, 75 e Ft a diákönkormányzat rendezvényének bevételét képezi. Az OKÉV 8 e Ft ot biztosított a pótvizsgák költségeihez, a Tempus Közalapítvány az Útravaló pályázat finanszírozásához 1823 e Ftot adott át. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén e Ft érkezett az elkülönített bankszámlánkra évi szakképzési hozzájárulás címén. A felhasználásra évben kerül sor a megkötött fejlesztési megállapodásokban megfogalmazottak szerint. Finanszírozás: Elkészítettük az éves finanszírozási ütemtervünket, igyekeztünk a kiadásainkat reálisan tervezni. A felhalmozási finanszírozás épület felújítási munkákra biztosít fedezetet, melynek zömét a harmadik negyedévre rendeltük meg. A szeptemberi közgyűlés e Ftot szavazott meg a meglévő e Ftunkhoz, így a régi 8 éves kmt teljesített FIAT DUCATO minibuszt le tudtuk cserélni. ÁFA. bevételek:az év elején módosult ÁFA törvény hatása kedvezően érintett bennünket. A bevallási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. A szeptember hónaptól hatályos egységes 20%os ÁFA kulcs alkalmazása többletkiadásaira a meglévő ÁFA megtakarításunk nem volt elegendő, az év végén kapott célelőirányzatból pótoltuk a szükséges összeget. Előző évi pénzmaradvány felhasználás Személyi juttatások e Ft Munkaadót terhelő járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak juttatásai 164 e Ft Beruházások e Ft Jármű beszerzés e Ft Ügyviteli és számtech e Ft egyéb gépek, berend e Ft Visszautalási kötelezettség 623 e Ft Összesen: e Ft A beruházás forrása: Szakképzési hozzájárulás: e Ft Szakmai fejlesztés: e Ft Pályázat 303 e Ft Összesen: e Ft A pénzmaradvány felhasználásunk a tervezettnek megfelelően alakult.

5 A múlt évi alulfinanszírozás miatt a fenntartó e Ftot utalt számlánkra, melyet a központi költségvetés az elmúlt évi szakmai és érettségi vizsgáztatás kiadásaira biztosított részünkre. Kiadások alakulása Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 97,06 % Személyi juttatások Eredeti terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 98,91% Jogcím Eredeti Módosított Tény Telj. % Rendszeres személyi juttatás ,79 Nem rendszeres szem. juttatás ,19 Külső személyi juttatások ,84 Személyi juttatások összesen: ,91 A januári megtakarítási koncepció 11 fő t érintett, ebből 3 fő határozott idejű kinevezett pedagógus. Hat pedagógus állás került leépítésre ( 3 tanár, 2 könyvtáros, 1 kollégiumi nevelő), egyéb alkalmazotti körben pedig öt ( 1 iskolatitkár, 1 gazdasági dolgozó, 3 karbantartó). A létszám leépítések miatt a többlet kiadásaink fedezésére e Ftot kértünk a céltartalék keretből, melyet előirányzatként is beépítettünk. A rendszeres személyi juttatásoknál figyelembe kellett vennünk, hogy január és február hónapokban a technikai és a pedagógus állományban is jelentős volt a táppénzen lévők száma. Ebből adódóan magas a helyettesítésre és a betegszabadságra fordított összeg, melynek egy részét előirányzat átcsoportosításból biztosítottunk. Az áprilisi illetmény növekedést örömmel fogadták az alkalmazottak, a három évente esedékes soros lépés összege egyéb alkalmazotti körben nagyon szerény. A szeptember hónaptól bevezetésre került tanítási időkeretet a pedagógusok értetlenül fogadták, nem tudnak vele azonosulni. A hozzákapcsolódó számítások még a számokhoz szokott közgazdászoknak is bonyolult és nehezen áttekinthető. A vállalt létszámleépítéseket végrehajtottuk. A létszám leépítési pályázathoz szükséges ( I. ütem + II. ütem ) dokumentációt a közgazdasági iroda felé továbbítottuk. A nem rendszeres személyi juttatások teljesítése tervezettek szerint alakultak. A jubileumi jutalmakat esedékességük időpontjában kifizettük. A takarékossági tervünkben az étkezési hozzájárulások és a Ft/fő bankköltség hozzájárulás volt biztosítva, melyet alkalmazottaink megkaptak. Normatív jutalom kifizetését visszaszorítottuk. Ez az intézkedés az egyéb alkalmazotti állományt érinti elsősorban, a pedagógus állományban foglalkoztatottak részére a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés némi ösztönzést biztosít. A külső személyi juttatások túlteljesítése várható volt. Itt jelentkezik a június hónapban megszervezett és lebonyolított szakmai és érettségi vizsgáztatás során a külső megbízottak részére kifizetett tiszteletdíjak. A e Ftos kiadás nem volt tervezve a költségvetésünkben, a fenntartó többlet támogatásával tudtuk a kiadásainkat teljesíteni június havi érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai: Érettségi vizsgák kiadásai: Intézményegysé g Bruttó összeg Számlázot t szellemi tev. TB. járulék Utazási költsége k Összesen:

6 Gimnázium Szakközépiskol a Szakképző iskola I.Összesen: Szakmai vizsgák kiadásai: Intézményegysé g Bruttó összeg Számlázot t szellemi tev. TB. járulék Utazási költsége k Összesen: Szakközépiskol a Szakképző iskola II.Összesen: I+II.Összesen: Október 3án érkezett előleg: e Ft, év végén: 851 e Ft. A fennmaradó e Ftra nem volt fedezetünk. Továbbra is komoly gondot okoz az óraadó tanárok megbízási szerződéssel való foglalkoztatása. Várjuk a fenntartó állásfoglalását, útmutatását. 12 tanár vett részt az Útravaló program II ütemének lebonyolításában, részükre átutaltuk a Tempus Közalapítvány által biztosított (4.000.x 6 hó) Ftos mentor tanári ösztöndíjat. Az ösztöndíj 3. részletének kifizetésének időpontja a negyedik negyedévben volt esedékes. 2006/2007es tanévre 4 db támogatási szerződést kötöttünk a Tempus Közalapítvány Útravaló Programirodájával Út az Érettségihez és Út a szakmához címen. ( Kollégium, középiskola 2 db, szakiskola). II. Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e F Telj.: 98,88% A járulékok a személyi juttatásokhoz kapcsolódnak, % os teljesítés ezért közel azonos összeget mutat. Költségvetésünkből hiányzott 1 havi egészségügyi hozzájárulás értéke számszerűen 166 fő x = Ft. A tervezési időszakban az egészségügyi hozzájárulás összegét 11 hónapra kellett beállítanunk, viszont időközben változott a járulék fizetési kötelezettségekre vonatkozó törvény. III. Dologi kiadások: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.:92.52 % Jogcím Eredeti Módosított Tény Teljesítés % Készletbeszerzés ,44 Kommunikációs szolgáltatás ,70

7 Szolgáltatási kiadások ,28 Vásárolt közszolgáltatások ,97 Általános forgalmi adó ,46 összesen Kiküldetés, reprezentáció, ,72 reklám kiadások Szellemi tevékenység végzése ,00 Egyéb dologi kiadások ,00 Dologi kiadások összesen: ,42 Egyéb költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések ,00 Egyéb folyó kiadások ,84 összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: ,52 A dologi kiadások tervezése szigorú, takarékossági intézkedések mellett a maradvány elv re épült. Az alulteljesítés az e Ftos utófinanszírozású pályázat eredménye, mely összeget a fenntartó biztosított részünkre és a készletbeszerzések közé került módosításra. A pályázat végrehajtása megtörtént, tényként az intézményi beruházásoknál van könyvelvepénzügyi elszámolást elkészítettük és határidőre postáztuk az OM Alapkezelő Igazgatóságának. Várjuk a támogatás összegét (5.308 e Ft ot). Az épület fenntartási kiadásokat csak pótelőirányzat beépítésével tudtuk november és december hónapban kiegyenlíteni. Az elmúlt évhez képest lényegesen többet költöttünk az épületeink fűtésére és világítására. Az első negyedévben még nem került leépítésre a karbantartó állomány, így lehetőségünk volt saját rezsis kivitelezésben a diák klubot kifesteni, lambériázni és új műanyag padlóval ellátni, a szakközépiskolában tanulók vizes blokkjait rendbe tetettük, a kőműves tanulók több apróbb, de nagyon hasznos munkát végeztek. Próbáltunk megoldást találni a leázások kijavítására, továbbra is problémát jelent a két gazdasági iroda közti távolság. Takarékos gazdálkodás mellett sem tudtuk a drasztikus elvonást ellensúlyozni. A évi eredeti előirányzatunkból a dologi kiadásoknál elvonásra került közel 10 millió Ft, melyet nem volt miből pótolnunk, a fenntartó többlet előirányzatára volt szükségünk. Működési célra átadott pénzeszköz: Eredeti:.0 e Ft Módosított e Ft Tény: e Ft Telj: 100,00 % Pécsi Tudományegyetemnek a közös intézményi kommunikátori képzésre átadtunk e Ftot, ECDL. vizsgára való felkészítés évi feladat elmaradása miatt a fenntartóhoz visszautaltunk 623 e Ftot. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére 46 e Ft utaltuk vissza a fel nem használt pályázat összegét. A pályázati cél könyvtár számítógépes rendszer, iskolabútor beszerzés teljesült, de a közbeszerzési eljárás miatt kedvezőbb feltételekkel sikerült vásárolnunk. IV. Ellátottak pénzbeli ellátása:

8 Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 95,45 % A szakképző iskolában a 2006/2007es tanévben is működik a tanulmányi és szociális ösztöndíj rendszer, melyre pályázhatnak a diákok. Diákönkormányzat döntése alapján, intézményegység vezetői jóváhagyás után havi 36 e Ftot osztanak szét az érintett tanulók között. Nyári szakmai gyakorlat időtartamára ösztön díj címén a nőiruha készítő, a kőműves és az asztalos tanulók részére 277e Ft került kifizetésre a szakképzési törvény előírásának megfelelően. A felhasználás legnagyobb részét az ingyenes tankönyv ellátás teszi ki az alábbiak szerint: évi ingyenes tankönyvben részesülök, tankönyvtámogatás összege: Iskola Fő Érték Ft Gimnázium Szakközépiskola Szakképző Iskola Összesen: Az eredeti tervünk: e Ft volt. A túlteljesítés abból adódik, hogy a költségvetés készítésének időpontjában nem tudjuk pontosan tervezni a jogosult tanulók számát. Különbözet: ECDL vizsgadíjat 33 főnek Ft ot előlegeztünk meg, melyet pályázat útján visszapótoltunk. Ezt a módszert azért vállaltuk, mert későbbi időpontban már nehezen tudjuk elérni a jogosult tanulókat, nagy részük már a következő tanévben nem nálunk áll tanulóviszonyban. Az Útravaló program II. ütemében 675 e Ftot fizettünk 25 pályázó tanuló részére. ( Ft/fő azaz x 6 hó ) a Tempus Közalapítvány által biztosított összegből. 2006/2007es tanévben a 4 db támogatási szerződés alapján 9 mentor tanár és 20 tanuló kapcsolódott az Útravaló esélynövelő programhoz. V. Felújítási kiadások: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 98,84 % Nyílászárók részleges cseréje, javítása (Komló, Alkotmány u. 2) e Ft Tetőszigetelés és felújítás (Komló, Ságvári E. u. 1.) e Ft Érintésvédelem és villámvédelmi felülvizsgálat és villanyvezeték korszerűsítés e Ft Lakatos tanműhely felújítása (villanyhálózat korszerűsítés) 504 e Ft ( szakképzési hozzájárulásból). A szakközépiskola épületének villamoshálózatának korszerűsítésére, részleges ablak cserékre és a szakképző iskola pénztárgép kabinetjének tetőszigetelésére fordíthattuk a rendelkezésre álló összeget. A kivitelezést a harmadik és negyedik negyedévre terveztük. A szakközépiskolában a részleges ablakcserék ( 16 db ) és javítási munkák, a szakképző iskolában a kereskedelmi kabinet tetőszigetelési munkák átadásátvétele augusztus végén megtörtént. Pénzügyi teljesítést is pontosan tudtuk ütemezni. Az érintésvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálat a gimnázium és a szakközépiskola épületeinél volt időszerű. A villanyvezetékek korszerűsítése ezután kezdődött, december 20án a műszaki átadás megtörtént. Nagyon örülünk a felújításoknak. VI. Felhalmozási kiadások:

9 Eredeti : e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 84,34 % A felhasználás az előző évi pénzmaradványban szereplő vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulásból és előző évi szakmai fejlesztésből valósultak meg. A vendég ( külső személyek) étkeztetésből keletkezett első félévi többletbevétel lehetővé tette, hogy a szakképző iskola tálaló konyhájába beszerezzünk és felszereljünk 1 db mosogató rendszert, ezzel eleget tettünk az ÁNTSZ. jegyzőkönyvben rögzített előírásnak évben alábbi tárgyi eszköz beszerzéseink voltak: számítógép monitor laptop számítógép+konf szoftver nyomtató szkenner számítógép monitor fémszekrény Inreraktív tábla projektor fényképezőgép digitális nyelvi labor nyomtató írásvetítő párhuzamos korlát mosogató tornagerenda Mini dv kamera +táska Szellemi termék Scanner Nyomtató Számítógép Monitor Számítógép Építési csörlő Optikai szinterező Oszlopos fúrógép Dönthető tengelyű maró Egyengető gyalugép Tornagerenda Nyomtató

10 Állványos köszörű Nyomtatómásolófax Projektor Minibusz Mindösszesen: Térítés nélküli átvétel: Magiszter nyilvántartó program Magiszter nyilvántartó program Lapostető szigetelés E tanuló nyilvántartó programot a kezdeti idegenkedés után pedagógusaink elfogadták. Az internet alapú rendszer telepítése lehetséges, az adatbázis kezelése így számos előnyt biztosít. Beszerzéseinknél követtük az eszközjegyzékben előírt elvárásokat. Az érettségi vizsgarendnek megfelelően igyekeztünk a tornatermeinket felszerelni. Szinten tartásra, pótlásokra törekedtünk. Jónak tartjuk, hogy a szakképzési hozzájárulás profilváltásra ad lehetőséget, de a továbbiakban a fenntartást és a működtetést saját költségvetésünkből kell megoldanunk. Járműértékesítés : a 8 éves FIAT DUCATO minibusz értékesítésre került (GOM 912.) (ÁFÁs ár) Ftért beszámításra került közbeszerzés keretén belül vásárolt új minibusznál évi pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként: Költségvetési pénzmaradvány: e Ft Ebből áthúzódó kötelezettséggel terhelt: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 163 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 322 Felújítási kiadások 39 Beruházási kiadások Összesen: e Ft Szabad pénzmaradvány: 0 Pénzmaradvány tételenként: Szakképzési hozzájárulás: Szakképző Szakközépiskola Gimnázium 300 Összesen: Ebből dologi Felújítás 39 Pécsi Tudományegyetemnek átadás 322 Személyi juttatások: Igazgató úr jutalma 137 Útravaló ösztöndíj(mentor tanárnak) 52 Kereset kiegészítés (Arany J progr.) 627

11 Túlóra 20% 101 Kulturális alap, diáksport, diákönkormányzat Részére visszapótlási kötelezettség November, december havi túlóra Összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szállítói tartozás 171 Hődíj és melegvíz szolgáltatás Kult.a. DSK.IDU visszapótlási köt Szakképzési h.jár. dologi Összesen: Ellátottak juttatásai: Kult.a. DSK. IDU visszapótlási köt. 163 A normatív támogatást megalapozó feladat és teljesítménymutatók, a kapacitás kihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai: A gimnáziumban sajnos nem sikerült a 8. osztályos tagozaton 5. osztályt indítani. Az iskola vezetése ezt a megszorító intézkedések és az iskola bizonytalan helyzetével magyarázza. A szakképző iskolában viszont komlói cégvezetők segítségével két új szakmai csoport indult: a műanyag feldolgozó és a szerkezetlakatos szakmában. Az esti felnőtt tagozat az alacsony létszám miatt nem indult. A szakközépiskolában is bővült a szakmai képzések száma. A13. évfolyamnak gazdasági informatikus, intézményi kommunikátor és szociális asszisztens képzést indítottunk. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai: A megszorító intézkedések miatt, a nagyarányú létszámleépítések kapcsán a kiadásainkat nagy odafigyeléssel kellett ütemeznünk. A MÁK illetményszámfejtőjével egyeztettünk a nagy összegű kifizetésekről. A likviditási gondjainkra közgazdasági iroda munkatársaival mindig találtuk a megoldást. A szakmai és érettségi vizsgáztatás juttatásainak teljesítése okozott némi gondot a nyár folyamán, így az felhasználási ütemet nem tudtuk tartani. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése: Gazdálkodásunk során figyelembe vesszük az érvényben lévő jogszabályokat, követjük azok változásait és a fenntartó szakmai pénzügyi útmutatásait. A belső szabályzatainkat kidolgoztuk, azokat naprakész formában tartjuk. A gazdasági és a technikai dolgozók munkaköri leírásai módosításra kerültek. Az Igazgatótanács ülések rendszeresek. Itt feladat meghatározásra sor kerül, az intézményegység vezetők beszámolnak az elvégzett feladatokról, a felmerülő problémákra közösen keressük a megoldást. Munkákhoz a szükséges információkat, szakmai segítséget minden esetben a közgazdasági iroda munkatársaitól megkaptuk, melyet ezúton is tisztelettel megköszönünk. Komló, Rendeki Ágoston igazgató

12 BMÖ. Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma KOMLÓ Alkotmány u évi beszámoló melléklete AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A 9. (2) d.) pontjában meghatározott célelőirányzattal az intézményünk az alábbiak szerint számol el: A kapott céltámogatás összege e Ft Dologi kiadások (épület fenntartási kiadások) 1.) Villamos energia szolgáltatás e Ft 2.) Hő és melegvíz szolgáltatás e Ft 3.) Víz és csatorna díj 673 e Ft 4.) Egyéb üzemeltetési költség 914 e Ft 5.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja e Ft Dologi kiadások összesen: e Ft Ellátottak juttatásai: 1.) Ingyenes tankönyvellátás e Ft Felhasználás összesen: e Ft Komló, Rendeki Ágoston igazgató

Eredeti költségvetés : 588.467 e Ft Módosított előirányzat: 649.547 e Ft. Növekedés : 10,38 %

Eredeti költségvetés : 588.467 e Ft Módosított előirányzat: 649.547 e Ft. Növekedés : 10,38 % Tájékoztató jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 2008. éves gazdálkodásáról Feladatellátás általános értékelése

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2009. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

2009. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2009. Tárgy:2009. évi. költségvetési beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2009. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

2009. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 2009. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete A 2009-es gazdasági évben az intézmény a részére jóváhagyott

Részletesebben

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

Bevételek összesen: 607.425 683.203 678.899 99,37

Bevételek összesen: 607.425 683.203 678.899 99,37 Tájékoztató jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, 2007. évi gazdálkodásáról 1.A feladatellátás általános értékelése:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

2007. évi költségvetési beszámoló kiegészitő melléklete

2007. évi költségvetési beszámoló kiegészitő melléklete BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 2007. évi költségvetési beszámoló kiegészitő melléklete Mohács Város Önkormányzata 2007. július 1-én megyei fenntartásba

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

2010. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 2010. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete A 2010-es gazdasági évben a nagy mértékű elvonás után

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2.Az alaptevékenységre vonatkozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja:

2.Az alaptevékenységre vonatkozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: Tájékoztató jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, 2007. évi gazdálkodásáról 1.A feladatellátás általános értékelése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása Szám: 105-7/2016. ELŐTERJESZTÉS Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó együttes ülésére, továbbá

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.; Tel.: (69) 322-133; (69) 322-529 e-mail: mohacs.altisk@baranya.hu;

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Tel.: 63/

Tel.: 63/ Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: atmot@csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Beszámoló Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. félévi gazdálkodásáról

Beszámoló Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. félévi gazdálkodásáról I. Bevételek Beszámoló Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény i gazdálkodásáról Eredeti előirányzat: 33 539 eft Módosított előirányzat: 36 862,7 eft Teljesítés: 21 921 eft Teljesítés %-a:

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben