Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://hu.united-pc.eu/koenyvek/szepirodalom.html"

Átírás

1 Tisztelt Olvasó! Örömmel üdvözlöm könyvem első oldalain, lapjain! Hogy miért határoztam el, hogy megírom könyvemet? És, hogy miért ezt a témát választottam? Célom mindösszesen az volt, hogy szerény ismereteimet, valamint az elérhető publikus forrásokat alapul véve mintegy tisztelegjek. Tisztelegjek a felderítés, a bűnügyi hírszerzés szürke eminenciásai előtt. Azok előtt az emberek előtt, akik szakmájukat a színfalak mögött, mintegy láthatatlanul végzik. Munkájuk sokszor nem diadalmenet. Izzadságszagú elmét próbáló fárasztó munka. Nincs naponta részük látványos akció jelenetekben, autós üldözésekben kommandós akciókban. Nem előre megírt siker forgatókönyv az övék, melyben a történet csak happy end-del végződhet. Hús-vér emberek ők, mindannyian egyediek, egyedi problémákkal, gondokkal, örömmel, sikerekkel, sikertelenséggel. Erejük leginkább a csapat erejében rejlik. Abban a csapatéban, amely képes az egyedi képességeket a legmesszebbmenőkig kiaknázva sikereket elérni. És amikor elérték Nos ott folytatni, ahol a sikeres ügy kezdődött. A következő ügy legeslegelején. És újra vállalni a kudarc kockázatát, de küzdeni teljes erővel a sikerért. Egyszóval könyvem ezekről a felderítőkről szól. A könyv szereplői, helyszínei, történései, fiktívek, kitaláltak, csak saját elmém szüleményei. Bármilyen a valósággal egyezés csak a véletlen műve lehet. Ez még akkor is így van, ha a regényben szereplő rendvédelmi szervezetek egyébként működnek, és professzionális szinten végzik a rájuk kirótt feladatokat. Végezetül nem kívánok mást, csak annyit, hogy könyvem nyújtson kikapcsolódást, szórakozást az Ön számára, teljenek kellemesen azon órái, amelyeket e történet olvasásával tölt, és nyújtson olyan élményt Önnek, amelyet a könyv kézhezvételekor teljes joggal elvárt! Tisztelettel: Peter f.b.

2 Előszó Az Europol egy kormányközi rendőrségi koordinációs szervezetként alakult, július 26-án. Valódi működését Július 1-én kezdte meg, felváltva ezzel az elődjeként prosperáló ún. Europol Kábítószer egységet. Az Europol központja a hollandiai Hága városában található, ahol több száz a tagországokból munkavégzésre vezényelt rendőr, illetve vámtisztviselő végzi a meghatározott rendvédelmi feladatokat. A feladatra vezényelt rendvédelmi tisztek leginkább az ügynökséghez befolyó bűnügyi információk értékelését végzik. Ennek alapján tudják egy adott ország bűnüldözési érdekeit hatékonyan támogatni. Nem lebecsülendő feladat ez. A klasszikus rendőri munkát végzők között bürokratáknak, vagy balett rendőröknek nevezett tisztviselők olyan jellegű tevékenységet folytatnak, mely segítségével sok ország bűnüldöző szerveinél került helyére az a bizonyos utolsó kocka, vagy ha úgy tetszik utolsó mozaik darab. Az egy kézben összpontosuló és később profik által elemzett értékelt információk megfelelő időben módon és helyre történő továbbítása nyomán bizony sok korábban szinte büntetlenül működő az Európai Unió tagállamait azok helyi törvénykezési viszonyait hatékonyan felhasználó, kihasználó bűnszervezetre sikerült komoly sok esetben végzetesnek bizonyuló csapást mérni. Ennek ellenére az Europol szinte soha nem került kamerák kereszttüzébe. Minden egyes sikert az adott ország nemzeti bűnüldöző egységei arattak le. Az Europol tisztviselői legfeljebb az ajtók mögött, talán munkaidő után egy hangulatos holland bárban ünnepeltek egy rövidet. Majd másnap ott folytattak mindent, ahol előző nap abbahagyták. Jött a következő második harmadik ki tudja hányadik új ügy. Folytatódott a sokszor végeláthatatlannak tűnő, és szinte semmilyen eredménnyel nem kecsegtető újabb és újabb információelemzés, mígnem egy bürokrata ismét, majd újra, megint csiszolatlan gyémántot talált. A szervezet így tengette unalmasnak tűnő, ám korántsem unalmas hétköznapjait. Mivel a tisztviselőknek letartóztatási joguk nem volt, így csak a televízión, illetve médián keresztül kísérték figyelemmel egy-egy általuk felcsiszolt gyémánt megvillanását Az évek multával a szervezet egyre hatékonyabb elemzéseket juttatott el a tagállamok felé már nem csak megtörtént és felderítésre váró hanem bizony a jövőben várható bűncselekményekkel, elkövetési formákkal kapcsolatban is. Természetesen ez sem abból adódott, hogy a tisztviselők időközben látnoki tanfolyamokat végeztek. Nyilvánvalóan egy hirtelen felindultságból elkövetett gyilkosság tettesét továbbra sem tudták időnek előtte megnevezni. Egyre komolyabb profizmussal fordultak ugyanakkor a bűnelkövetői tendenciák feltérképezése felé. Aztán a helyzet egy kicsit kezdett átalakulni Az Europol központjába egyre több olyan jelzés jutott el, melyek egyes országok bűnüldöző szerveinek megbízhatatlanságára utaltak. Nem volt ez jó hír az Europol vezetői számára. Tudták. Szervezetük működésének hatékonyságát komolyan és hosszú távon alááshatja az együttműködő hatóságok szándékos vagy gondatlan hanyagsága öt írtunk, amikor eljött a fordulópont, mikor el kellett dönteni. Szembenéznek az önhibájukon kívül álló okokból bekövetkezett általános hatékonyság romlással, vagy új utat keresve beavatkoznak a nemzeti bűnüldöző szervek autonómiájába. A döntés az utóbbi lehetőségnek kedvezett. Az Európai Unió illetékes bizottságának jóváhagyásával az Europol igazgatója kiadott egy szigorúan titkos direktívát, melyet az Europol vezetésében rajta keresztül csak kettő ember ismert. A direktíva értelmében

3 minden tagállamban létre kellett hozni egy kis létszámú, de hatékonyan működő csúnya szóval élve hírszerző sejtet. Ezek a szervezetek országonként pár tíz fős létszámmal a nemzeti bűnüldöző egységek tudta nélkül kezdték meg a működésüket. Fő feladatuk az volt, hogy országonként, az adott ország hatóságaitól érkezett kéréseket nemcsak elemzési hanem a helyszínen beszerzett bizalmas információk átadásával is támogassák. Másik ilyen feladat volt még, hogy, ha látszólag egy nagyobb felderítés valamiért lelassult ennek okára a legrövidebb időn belül fényt derítsenek. Komoly munka kezdődött el a szervezetnél. Minden országban erre kiképzett speciális tippkutató ügynökök kezdtek el megfelelő paraméterekkel rendelkező munkatársakat keresni. Nem volt könnyű. Az ellenfél ugyanis nem volt más, mint egy-egy több országon esetleg földrészen keresztül csápjait nyújtogató bűnbanda megfizetett sztárügyvédekkel, és szinte hihetetlen mennyiségű anyagi és kapcsolati tőkével. Ezzel szemben az Europolnak olyan képzett hírszerző tiszteket kellett találnia, akik előző életüket teljesen feladva illegalitásba vonulnak, és az Europol biztosította fedőcégeken keresztül informátorokat szerveznek be, és azoktól komoly bűnszervezetekkel kapcsolatos információkat szereznek meg, miközben az adott ország bűnüldözőit megillető törvényes védettség őket bizony nem illette meg. Ennél veszélyesebb feladatot jelentett az egységek számára, amikor saját munkatársaik épültek be egy-egy jól körülhatárolt szervezetbe, hogy az információk megszerzése mellett a szervezetek tevékenységét megfelelő hatékonysággal bomlasszák. Volt még egy másik elsőre lebecsülendő, mégis igen komoly probléma. Ez az emberi gondolkodásban, a kitaposott ösvény biztonságában, a kényelmi zóna által nyújtott valódi kényelemben volt keresendő. Azon körön belül ugyanis, akik megismerték e nagyszabású terveket, voltak olyan személyek, akik hol korrekt, hol inkorrekt eszközökkel megpróbálták e tervet megvétózni. Lépten, nyomon az adófizetők pénzét féltették, komoly aggodalmukat fejezve ki a projekt bekerülési költségei miatt, illetve a rég bevált elemző értékelő módszer hatékonysága mellett lobbyztak. Mindezek miatt a projekt nem haladt olyan tempóval, ahogy az elején ezt a megálmodók tervezték, de azért szépen haladt ban aztán minden tagállamban megkezdődött a Hágából bizalmasan felügyelt és irányított szervezetek működése. Hosszú kiválogatások, és alkalmassági vizsgálatok után összeszervezett maroknyi csapatok kezdhették meg a működésüket. Mivel a fő célpont a szervezett bűnözés, illetve a terror szervezetek voltak, ezért mélyen fedett ügynökök próbáltak az ilyen csoportok közelébe férkőzni viszonylag komoly sikerekkel. Persze voltak sikertelen próbálkozások is, melyek ismét az ellenlobby malmára hajtották a vizet. Mindennek ellenére a csoportok komoly pozíciókat építettek ki a tagállamok területén, és a korábban az Europolon belül újszerűnek ható szemlélet egyre komolyabb hasznot hajtott. Az aligazgatók, akik egy-egy tagállam területén a hírszerzőket irányították, negyedévente utaztak Hágába a szervezetük munkájáról történő beszámolás céljából. Természetesen a kapcsolat napi szinten megvolt, és amennyiben egy adott területen hírszerző művelet folyt a területi aligazgató zárt láncú műholdas természetesen csúcstechnológiával védett videofon konferenciabeszélgetéseken jelentett az igazgató felé. Egyszóval a rendszer egyre jobban, egyre nagyobb hatásfokkal működött, kezdte aranykorát élni. Az Europolon belüli ellenállás is kezdett egyre inkább alábbhagyni, és a gyermekkorba lépő Europol hírszerzés kezdte beváltani a hozzáfűzött reményeket.

4 2019 egyik kora nyári hónapjában Kovács Péter Ádám elégedetten üldögélt a patinás belvárosi étterem teraszán, és márkás cigarettája elszálló füstjét nézte. Előtte az asztalon ízlésesen felszolgált kávé, aprósütemény, valamint üdítő. A találkozóig még van szűk félórája, ezért van ideje egy kis elmélkedésre. Ilyenkor mérlegre szokta tenni életét. Régen így tesz már. Úgy gondolta, hogy a hála az egyik legnagyobb erő, amely őt ide juttatta. Hová is? Élete ugyanúgy indult, mint abban az időben több százezer újszülött kisgyermeké. Miskolcon, az ország legnagyobb ipari városában született, a hetvenes évek elején. Édesapja, édesanyja a gyárban dolgoztak. Gyermekként mindig csak így emlegette. Másfél szobás panellakás, melyben a félszobát testvérével osztotta meg. Trabant, majd később Wartburg, személygépkocsi. Zajos, kényelmetlen, de másnak még ilyen sem volt. Mégis, valahogy nosztalgiával gondol gyermekkorára. A lakótelepi játszótér hangulata, a haverok. Általános iskola, kisdobos, úttörő avatás. Ifjúsági táborok a maguk retro, mégis feledhetetlenül boldog hangulata. Majd jött a rendszerváltás. Szülei szinte egyik napról a másikra vesztették el munkájukat. Ő ekkor készült egyetemre. Miután kiváló tanulmányi eredménnyel végzett a gimnáziumban építészmérnök szeretett volna lenni. Valahogy az építészet már kiskora óta vonzotta. Anyja sírva közölte vele, nagyon örülnek, hogy az első öt között került be az egyetemre, de anyagilag nem tudják támogatni. Munkát vállalt az egyetem mellett. Hajnal négykor kelt, és újságokat hordott ki, szinte borravalóért. Arra mégis elég volt ez az összeg, hogy szüleit ne kelljen terhelni a tanulmányaival. A másodállás okozta leterheltség tanulmányi eredményein is meglátszott. Az egyetemi diploma már nem lett kitűnő, csak jeles Ezután szembesült a rendszerváltás következő hozományával. Az állami tervező irodák megszűntek, helyettük egy vagy többszemélyes vállalkozások működtek az építőipari piacon. Felvétel legalább öt év szakmai gyakorlattal. Hát persze! De hol tudná ezt megszerezni?- kérdezte több esetben. Ilyenkor jobb esetben kitérő választ kapott, rosszabban pedig egyszerűen ajtót mutattak neki. Nem maradt más, minthogy saját lábra álljon. Kölcsönkért és megalapította első tervező irodáját. Na persze az iroda elég erős kifejezésként hatott. Egyszobás albérlet volt ez, ahol a konyha volt a tárgyaló, mert befért két szék. De ő hitte, hogy jó helyen van jó időben. Egy-két év múlva már elérte, hogy az év tíz hónapjának rezsi és megélhetési költségét kitermelte, és már csak kéthavi díjért kellett a megváltóhoz fohászkodnia Valahogy mégis mindig megoldódtak a dolgok. Aztán egyszer csak el kezdett működni. Ehhez persze kellett egy egyetemi osztálytársa, aki kevesebb, mint öt évvel az egyetemi diplomaosztó után már multimilliomos volt. Soha nem kérdezte meg tőle, hogy hogyan Neki éppen elég volt, hogy az első luxus villáját ő tervezhette meg. A tiszteletdíjára pedig azt hitte, hogy barátja elszámolta egy nullával. -Nem sok ez egy kicsit?- kérdezte tőle. -Jó munkáért megfelelő bér Petya! mondta neki és kacsintott egyet. Azóta annyit tud barátjáról, hogy Dél-Amerikába költözött, és nem egészen jószántából De, egy szó, mint száz neki anyagilag akkor indult meg. Természetesen nem azzal az egy nem elhanyagolható összeggel. Barátja újdonsült milliomosoknak ajánlotta őt. Hamar ki is nőtte az egyszobás lakás tárgyaló konyháját. Nemsokára visszafizette minden tartozását és hitelét, majd a patinás Andrássy úton bérelt egy nagyon impozáns bérlakást. Egyre jobban mentek a dolgok. Az ezredfordulót már saját budai villájában ünnepelte. Egyedül, mert épp akkor magányra vágyott. Persze megtehette volna, hogy bármilyen előkelő szállodában töltse a szilveszterét. Akkor már

5 megtehette volna. A teraszon üldögélve nagykabátban kezében egy pezsgőspohárral nézett le a városra. Arra a városra, amelynek mindezt köszönhette. Éjfélkor ivott a város egészségére, és boldog volt. Hamarosan elhagyta Budapestet, és vidékre, a Balatonhoz költözött. Tevékenységének nagy részét már nem a tervezés, hanem az ingatlan beruházások, illetve közvetítések tették ki. Feleség gyermekek, ahogy ez lenni szokott. Már nem kellett terveznie. Vállalkozásai lehetővé tették neki, hogy csak az év egy részét töltse munkával. Az is leginkább stratégiai irányok kimunkálása volt. Befektetései nem mindennapi jólétet teremtettek neki és családjának És most itt van, hogy egy régi arab ismerősével találkozzon. Az egyetemen ahol évfolyamtársak voltak csak Alinak szólították. A diplomaosztó után sokáig nem találkozott vele úgy tudja egy időre hazaköltözött majd az ezredforduló környékén újra feltűnt. El kezdett ingatlannal bizniszelni. Komoly tőkével érkezett, és tudta is, hogyan kell ezt megforgatni. Kovács látta a folyamatos gyarapodást és el kellett ismernie, hogy Ali valamit nagyon jól csinál. Jóízűen ivott egyet a kávéból, és lassan, élvezettel újra beleszívott a cigarettájába. Kifújta a füstöt, és most a füst helyett a délelőtti Budapesti látképet vette szemügyre. Késő délelőtti tipikus belvárosi forgalom. A körülményekhez képest kevés, de drága autók. A Duna túloldalán látszik a Gellérthegy a szabadság szoborral. A hidakon a forgalom csak araszol. Valahol, valaki dudál egyet. Tulajdonképp a mai napig szerette Budapestet. Soha nem fogja elfelejteni, hogy mit köszönhet neki, és ez valahogy a csúnya dolgokat is megszépíti. Azt is megállapította ugyanakkor, hogy már nem lakna újra a fővárosban. -Barátom! - A hang olyan váratlanul jött a háta mögül, hogy pördültében majdnem felborult az elegáns fonott székkel. Az asztal mellett Ali állt, a tőle szokásos széles mosollyal. Bajsza ugyan már őszült, de rajta sem fogott az idő. Bőre napbarnított volt, látszott rajta, hogy az elmúlt hónapokat nem valamelyik hófödte országban töltötte. Kovács felállt, kezet nyújtott, és hagyományos módon megölelték egymást. -Ali! Te engem meg akarsz rémíteni! kezével az asztalnál álló üres székre mutatott, ő maga pedig leült. Ali követte példáját, és lezseren keresztbe tette a lábát. Jobbján lévő körülbelül egy autó árát taksáló arany karkötőjét szórakozottan forgatni kezdte jobbra balra. Mosolya nem lankadt, miközben leplezetlenül, mint jó barátjára nézett Kovácsra. -Én? Megrémít? Á, dehogy! Ali barát! Hiszen tudod! A pincér jelent meg az asztalnál. Ali a szokásos kávéját kérte. Jól ismerték őt itt, és nem csak az itt töltött órák, hanem az úri módon számolt borravalók miatt is. Udvariasan meghajolt és sietve távozott. Ali szivart vett elő. Rágyújtott és pöfékelni kezdett. -Én barát neked Péter! Te is tudod! Hiszen együtt jártunk iskola! Építő iskola! Én szeret téged Péter! Kovács tudta, hogy Ali nem csak úgy mondja, amit mond. Valóban barátjaként tekintett rá. A pincér visszaérkezett. Letette a megrendelt frissítőt, ismét illedelmesen meghajolt, és el is sietett az asztal mellől. Tudta, hogy Alinál mi a rend. Ali élvezettel kortyolt egyet, majd újra megízlelte szivarját, egy füstkarikát fújt a levegőbe. Hosszan nézett utána, majd tekintetét újra Kovácsra emelte. -Barátom! Én azért hívni ide téged, mert te vagy jó ember! Én bízni benned meg - Kovács lassan megfontoltan bólintott. Ismerte Alit, ezért szándékosan nem reagálta le egyetlen szavát sem. Türelmesen várta a folytatást. -Barátom! Én akarok nagy biznisz veled. Sok pénz biznisz. Ali itt elhallgatott. Láthatóan a reakciót várta. -Mire gondolsz Ali? Tudod, hogy a jó biznisz nincs ellenemre. -Nagy biznisz, ház biznisz. Sok ház biznisz.

6 Kovács elnyomta cigarettáját, és kiitta a kávé maradékát, majd mohón a gyöngyöző üdítő után nyúlt. Nagyot húzott belőle, és letette a poharat az asztalra. -Értelek Ali. Csak egyet nem értek. Te eddig tervezésből éltél. -Á barát! Az volt eddig! De tudod, én hazautaz két hónap ezelőtt. Otthon találkoztam szintén olyan régi barát, mint te. Régi barát mondta. Akar sok ingatlant venni Magyarország! Nagyon sokat! Én pedig gondolok rád! Veszünk ingatlant. Ráteszünk haszon. Eladjuk én barát. A profit, elosztjuk. Sok profit lesz, én barát!- Kovács újabb cigarettára gyújtott. -Ez minden? kérdezte. -Ez csak ajánl neked barát! Ha te azt mond, beleegyez, én elmond részletek. Te ügyvéd, én ügyvéd, te könyvelő, én könyvelő leülnek és megdolgozzák az ügyet! -Talán kidolgozzák! fakadt mosolyra Kovács. Ali több évtizednyi magyarországi tartózkodás után is hagyományosan rosszul beszélte a magyar nyelvet. -Az, barátom! Kidolgozzák! A magyar beleszívott a cigarettájába, és elmélkedett. Gondolatai gyorsan követték egymást. Ali jó üzletember hírében állt, és noha ő maga még nem üzletelt vele soha nem hallott olyanról, hogy bárkit lenyúlt volna. Márpedig az ilyen történeteknek üzleti körökben hamar híre megy. Mélyen Ali szemében nézett, aki továbbra is mosolygott és önfeledten nézte őt. -Nem bánom Ali. Nézzük meg! Elküldöm az ügyvédemet hozzád. -Ez az barát! Csapj bele! kiáltotta el magát Ali, miközben Kovács felé nyújtotta kezét. Több vendég feléjük fordult a zajra. Ez persze Alit egy kicsit sem zavarta. Megszorította két kézzel Kovács kezét és elégedetten hátradőlt székében. Mosolygott, de mosolya nem csak a megkötött üzletnek szólt. Ez sikerült, gondolta. Az üzlet elindult, most már csak végig kell csinálni, és a hasznot eljuttatni azoknak, akiknek szánja! Nagyobb volt megkönnyebbülése az üzlet nyomán, mint azt Kovács akkor érzékelni tudta 2020.Június 2. Kedd 08. óra 23. perc Az egység. Egymás között csak így nevezték. Elmélkedett Zoltán, miközben lábát hanyagul az asztalon pihentetve szórakozottan nézett ki az impozáns budai villa ablakán. Kicsit furán mutathat - gondolta. Noha egy olcsónak éppen nem mondható öltöny volt rajta lába amúgy rendőrösen az asztalon. Mindehhez járult még a műanyag kávés pohár, melyet miután kiitta belőle az automatából kinyert kávé maradékát szórakozottan forgatta az ujjai között. Érdekes. Ez az első olyan kávéautomata pályafutása során mely nem csak éppen megiható löttyöt szolgáltatott. Ez a lötty kimondottan ízletes volt, és a forgalmazó szerint még megfelelő mennyiségű koffein is volt benne. Bár ő ezt azért erősen kétségbe vonta. Hihetetlenül réveteg, befelé forduló hangulatában volt ma reggel. Persze az okát ő sem nagyon találta de hát Mit számít az? Egyszerűen sokszor kell ez a befelé fordulás, pláne ebben a munkakörben. Körülbelül egy éve került az egységhez, és az első idők szorongásai után kezdte magát egyre jobban érezni. Sok céget megjárt már. Gyermekkora óta felderítő akart lenni, és ezért el is követett mindent. Rengeteg mindenről mondott le élete folyamán, hogy oda jusson, ahol most van. Nagyon sokszor érezte, hogy talán mégsem ez az ő útja. Talán kezdhetne egy civil mondjuk pénzügyi karriert és boldogan gazdagon élhetne. De nem. Valahogy mindig itt ragadt. Itt? Hát nem teljesen, mondhatni a bűnüldözésben. Több szervezetet is kipróbált, - egy rövid időre még az elhárításhoz is benézett hogy aztán, egy véletlen folytán valaki megkérdezze tőle, hogy nincs-e kedve egy markáns változáshoz. Ő pedig igent mondott.

7 Hogy miért? Akkor ő sem tudta. Egyszer valaha egy könyvben olvasta, hogy a legújabb kutatások szerint az emberek döntéseik sokkal nagyobb részét hozzák meg érzelmi, mint logikai indíttatásból. Hát valószínűleg vele ugyanez történt. De hát mit számít ez most már? Itt van, és mint eddig mindenhol meg akar felelni, a maximálist akarja nyújtani bármi áron. A szakmai kvalitások mellett az eddigi élete még egy dologra megtanította. Számoljon le illúziókkal. Nincsenek Ferrarival száguldozó sztárnyomozók, akik bikinis netán monokinis lányok gyűrűjében nyomozgatnak a Miami tengerparton a pálmafák árnyékában. Ha vannak is, egyik karate bajnok, nyomozó sem egy jól irányzott fej rúgással szerez információkat egy bűnszervezetről. Arról már nem is beszélve, hogy nem látta a véget nem érő tűzpárbajokat sem. Valamikor pályája kezdetén még a magyar rendőrség tagjaként egy idősebb kolléga azt mondta neki: Figyelj kopasz! Itt nincs rendező. Ha lelőnek nem fogják újra forgatni a jelenetet! És ez így is van. Másik mondás, amit egy életre megjegyzett magának: A bűnügyi hírszerzésben nincsenek profik csak kezdők. Nincs olyan hírszerző, aki minden feladatot úgy tudna végrehajtani, hogy az rutin feladat, és ezt ő bármikor végrehajtja. És ez is így van. A felkérés az egységbe történő belépésre 2019-ben érte, amikor aktív rendőrként a hazai rendvédelmet szolgálta. Mindössze annyit tudott, hogy hírszerző tevékenység végzéséről van szó új egységben és új felfogásban. Ja! És hogy erről még a felkérésről sem nem beszélhet, még családjának sem. Több éjszakát töltött álom helyett gondolkodással. Ugrás a sötétbe. Járt a fejében a szlogen. De hát a felderítő vére, ami hajtotta. Végül igent mondott, és ekkor kezdődött csak az igazi móka. Alkalmassági vizsgálatok tömkelege. Pár óra alvás utáni igen kemény, izzasztó szituációk megoldása. Intelligencia tesztek végeláthatatlan sora, akadékoskodó pszichológusok, akik látszólag az íróasztaluk mellől csak akkor állnak fel, ha épp a mellékhelyiségbe mennek Végül alkalmassá nyilvánították. A rendőrségen az utasítás szerint bejelentette: leszerel, és civil szakma után néz. Még nem tudja, hogy mi lesz az, de már sok volt neki, érkezett a következő kérdésre a jól bemagolt válasz. A megbeszélt helyen és időben a Parlament szomszédságában - aztán egy sötét BMW várta. Egy fénykürt segítette, hogy el ne tévessze. Mikor beszállt az első ülésre a kormány mögött egy szimpatikus közötti utóbb megtudta 43 éves őszülő halántékú ránézésre porszívó ügynök kinézetű nyakkendős úr ült. Ahogy becsukta az ajtót az illető kezet nyújtott: -Üdvözlöm! Pomázi Pál aligazgató vagyok. Ön pedig ha emlékeim nem csalnak Kolos Zoltán. Ugye? Az aligazgató indított, majd lassan lehajtott a pesti rakpartra. Rögzítette magában, hogy déli irányban haladnak. Május 13-a volt, hétfői nap. Az óramutatók lassan elütötték a delet. Odakinn az évszakhoz képest igen meleg volt az idő ez a hőmérők szerint éppen 32 Celsius volt. Ezt az autóban a szorgalmasan dolgozó klíma berendezések azonban feledtették. A hagyományosan jó minőségű autó hifiből lágy swing zene szólt. Kívülről szinte semmi zaj nem szűrődött be. A hangulat akár idilli is lehetett volna, ha legalább egy pár szó elhangzott volna közöttük. Ez azonban nem történt meg. És ez Zoltánt módfelett zavarta. Lassan, szinte lépésben haladtak. Habár ezt a forgalom nem nagyon tette indokolttá. Zoltánnak aztán hamar feltűnt, hogy az újdonsült főnöke többször a visszapillantó tükörbe néz. -A piros sportkocsi kezdetektől mögöttünk jön szólalt meg végül. Az aligazgató szája mosolyra húzódott. Megfontoltan bólintott, de továbbra sem szólt egy szót sem. Később ahogy visszaemlékszik lassan áthajtottak a Duna felett, és a budai rakparton

8 folytatták útjukat immáron északi irányba. Mintegy egyórás kocsikázás után a BMW nyomában a sportkocsival felhajtott a Gellérthegyre, és egy impozáns villa udvarába kanyarodott be. A kapun felirat reklámozta: Go Bahamas Kft Nagyjából idáig jutott az ábrándozásban, amikor ajtónyitásra ébredt. Irodatársa sétált be, miközben elmélyülten olvasott egy anyagot. Az ajtót hanyagul berúgva maga mögött, sétált tovább az asztala felé, közben továbbra is folyamatosan az irományt tanulmányozta. Zoltán hanyag mozdulattal dobta a szemetes felé a kiürült kávés poharat. Ezúttal beletalált. Forgó székét az asztalon lévő lábának segítségével jobbra, balra kezdte forgatni, és eddigi belső látását most kifelé fordította. Szórakozottan kezdett el kifelé bámulni irodájának ablakán, mely egyenesen a Dunára nézett Június másodika volt ezt az ablak mellett a falon lévő digitális naptárra pillantva konstatálta de neki ez ugyanolyan keddi nap, mint az összes többi. Nagyon hételeje, nehéz ébredéssel, és már most rohadt meleg van A Dunán egy uszály úszott felfelé méltóságteljesen. Németország felé igyekszik- gondolta Zoltán. Valahol egy repülőgép emelkedett egyre magasabbra. Látni nem lehetett, csak a hajtóművek hangja szűrődött be tompán a zárt ablakon keresztül. Lustán vette le a lábát az asztalról és a kikapcsolt, lezárt laptopjára meredt révetegen. Nem tengett benne éppen túl a munkakedv, de ami muszáj azt muszáj. Már csak harminc valahány nap, és irány a repülőtér aztán két hétre messze el innen Hány nap is? Kislánya számolgatja lelkesen minden reggel ébredés után. Társa közben abbahagyta az olvasást. A paksamétát nemtörődöm módon az íróasztalra hajította, majd elővett egy szivart, és anélkül, hogy meggyújtotta volna szájába vette, majd kiment a szobából. Műanyag pohárral a kezében tért vissza, melyben láthatólag kávé gőzölgött. A szivart is meggyújtotta. Kellemes dohány illat terjengett az irodában. Noha Zoltán soha nem cigarettázott, és nem is szivarozott, ez az illat nem volt ellenére. Társa háttal neki az ablakhoz állt, és miközben elmélyülten nézett le a városra szórakozottan kortyolgatni kezdte a kávét. Élvezettel szívott bele a szivarba majd újabb korty. -Mi a helyzet Karesz? Zoltánnak valahogy ingerenciája támadt megtörni a csendet. -Olvasd el intett Karcsi az asztala felé, miközben újabbat szippantott - Most adta a főnök. Sok ingerenciája nem volt olvasgatni, azért Zoltán lomha mozdulattal a szomszédos íróasztal felé nyúlt és elvette az iratot. Szokásos jelentés nyugtázta magában majd elmélyült a szövegben. G-2-es ügynök jelentette: Ali Ahmed Salameh vállalkozó (itt cégnév, és cím szépen igényesen felsorolásba rendezve) az elmúlt egy évben több milliárd forintot fektetett be Budapesti, Budapest környéki, valamint Balaton parti ingatlan ügyletekbe egy magyar vállalkozó segítségével. G-2-es információi szerint - amelyet Ali Ahmed Salameh környezetéből nem tudott megerősíteni, de cáfolni sem Salameh pénzei nem tisztázott forrásból származnak. Ali Ahmed Salameh testvére ugyanakkor aki nem él Magyarországon, de rendszeresen látogatja Salamehet az információk szerint kapcsolatba hozható egy újonnan alakult terrorista szervezettel (melynek a nevét G-2 egyelőre nem tudja). G-2-es véleménye szerint a magyar vállalkozó nincs tisztában a pénzek eredetével, kizárólag csak a komoly haszon reményében vágott bele az üzletbe. Az ügynök javasolja annak vizsgálatát, hogy a vállalkozó hajlandó-e együttműködni az Europollal az ügy felderítése érdekében A vállalkozó neve: Kovács Péter Ádám ( és az adatai felsorolva)

9 Lapozott, majd egykedvűen tovább olvasott: Nyilvántartó adatok: Kovács büntetlen előéletű, bár korábban egy másik vállalkozásából mintegy 1 milliárd forint elcsalása miatt eljárás alatt állt, de felmentették. Jelenlegi cége patyolat tiszta, jól működik, becsületesen adózik, minden dolgozója után satöbbi hát persze, gondolta Zoltán csak az első milliót ne kérdezzék. Ali Ahmed Salameh: a titkosszolgálatok információval nem rendelkeznek róla, a rendőrség nyilvántartásában nem szerepel. Cége szintén mintacég és így tovább. A jelentés elejére lapozott, majd visszatette Károly asztalára. -Mi ezzel a probléma? kérdezte. -A főnök rám osztotta az ügyet. Meg kell találnom a fogást a vállalkozón, és be kell szerveznem. -Na. Legalább nem panaszkodhatsz, hogy semmibe vesz téged. Úgyis mindig a jutalmat várod, hát itt a lehetőség. -Szerinted kapok én itt jutalmat valaha is? A legrosszabbul fizetett hírszerző ügynök vagyok a cégnél! Zoltán nyelt egy nagyot. Kollégája ezt a témát mostanában módfelett gyakran emlegeti fel. És ez a megfogalmazása még enyhébb, mint az átlag -Mi bajod van állandóan a fizetéseddel? kérdezte. Károly nem fordult hátra, úgy válaszolt. -Csak annyi, hogy ebből a pénzből nem tudok megélni. Lakáshitel, autóhitel, egyebek. Most akarok megnősülni, hiszen tudod. Egy esküvő háromhavi fizetésembe kerül. Zoltánt elöntötte a méreg. Elmormolt valamit az orra alatt, de inkább nem folytatta. Károly tovább nézett kifelé az ablakon. Társa a részéről befejezettnek nyilvánította a beszélgetést. Felállt és kiment az irodából, csak egy pár perc múlva tért vissza újra. Károly még mindig az ablakban állt. Kollégája mintegy tíz évvel volt fiatalabb, mint ő. Ennyivel tapasztalatlanabb is. Zoltán nemrég egy beszélgetésen távollétében tapasztalatlan ugyanakkor tehetséges hírszerzőnek nevezte, melynek nyomán szerinte pár év elteltével a H szekció Europol magyar hírszerző egysége egyik legjobb hírszerző ügynöke lehet. -Nem tudom megcsinálni szólt hirtelen Károly, és befejezve a nézelődést, kollégája felé fordult. Zoltánt váratlanul érte a hang. Visszaült a helyére és tekintetét a fiatal hírszerzőre emelte. -Mit nem tudsz megcsinálni? Károly lassan az asztalához indult. Elnyomta a hamutartóban a szivar csonkját és leült a kényelmes foteljébe. -Nem tudom beszervezni. Ez nekem nagy falat. -Hogyhogy nagy falat? Mit beszélsz itt összevissza? -Figyelj! Ez a vállalkozó nekem nagyhal. Érzem, hogy belebukok. -Ugyan miért buknál bele? Károly nem szólt. Maga elé húzta a billentyűzetet és gépelni kezdett. Így is jó- gondolta Zoltán. Ha nem kérdeznek én nem válaszolok. Ha nem kérnek segítséget én mit tehetek? Bár valóban közel van a grízhez ez a Kovács vagy kicsoda, de ettől szép kihívás az egész - elmélkedett még, aztán elmélyülten gépelni kezdett. Az aligazgató elgondolkodva ált szobája nyitott ablakában. Egyszerűen csak élvezte a június elejei kellemes időt. Az ő szobája Zoltán és Károly szobájával ellentétben a villa egy másik részében volt, ezért ő nem a Dunára, hanem a villa szépen gondozott udvarára rendelkezett kilátással. Tulajdonképpen szeretett itt dolgozni. Sok évet húzott le ő is a magyar rendőrség kötelékében, de aztán egyre komolyabban szembesült a cég hibáival. Állandó

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

REKVIEM EGY ANGYALÉRT ÍRTA: RITTINGER GYŐZŐ

REKVIEM EGY ANGYALÉRT ÍRTA: RITTINGER GYŐZŐ REKVIEM EGY ANGYALÉRT ÍRTA: RITTINGER GYŐZŐ Éj nappalt követett, homokszemek peregtek le a világmindenség végtelenségig futó homokóráján szüntelen, ám az Ég hiába várta vissza angyalát. Az angyalt, ki

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK

JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK Copyright JP/Politikens Forlaghus Kobenhavn 2007 A mű eredeti címe: Kvinden i buret Fordította: Szöllősi Adrienne KA A Prológus Véresre kaparta a körmét a

Részletesebben

Both Gábor Hülye magyarok

Both Gábor Hülye magyarok 2 3 Both Gábor Hülye magyarok Második kiadás Magánkiadás Budapest, 2008. március 15. 4 Both Gábor, 2007. Minden jog fenntartva! Borítóterv: Both Gábor 2007. www.bg71.hu 5 Szidinek Wass Albert emlékének

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2

Szurovecz Kitti 2010. Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Megjelent a Sanoma Budapest Zrt. gondozásában 1037 Budapest, Montevideo u.

Részletesebben

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés

SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés SZUROVECZ KITTI Smink nélkül Meglepetés Szurovecz Kitti 2010 Szerkesztette: Hegedűs Noémi Borítóterv: Czeizel Balázs Tipográfia: Kerényi Attila ISBN 978-963-9710-67-2 Sanoma Budapest Könyvkiadás Megjelent

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

John Grisham A CÉG. Renée-nek. Fabula. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Firm. Published by Doubleday, New York

John Grisham A CÉG. Renée-nek. Fabula. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Firm. Published by Doubleday, New York John Grisham A CÉG Renée-nek Fabula A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Firm Published by Doubleday, New York Copyright (c) 1991 by John Grisham Fordította: Wertheimer Gábor

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

BÁRKI ÉRINTETT LEHET. dr. Kardosné Csalai Emőke. Butné Fehér Julianna. Helt Margit Zsuzsanna. Tamás Andrea Tisztl Henrik.

BÁRKI ÉRINTETT LEHET. dr. Kardosné Csalai Emőke. Butné Fehér Julianna. Helt Margit Zsuzsanna. Tamás Andrea Tisztl Henrik. BÁRKI ÉRINTETT LEHET Butné Fehér Julianna dr. Kardosné Csalai Emőke Helt Margit Zsuzsanna Tamás Andrea Tisztl Henrik Tóth Réka Zita BÁRKI ÉRINTETT LEHET 2 0 1 0 A kockázati társadalom székesfehérvári

Részletesebben

Jake Adelstein. Tokió vice

Jake Adelstein. Tokió vice Jake Adelstein Tokió vice Egy újságíró a japán maffia hálójában Ajánlom ezt a könyvet Szekigucsi nyomozónak, aki megtanított, hogyan legyek tisztességes ember. Azóta is próbálkozom. Apámnak, példaképemnek,

Részletesebben

MICHAEL RIDPATH Szabad a vásár

MICHAEL RIDPATH Szabad a vásár MICHAEL RIDPATH Szabad a vásár EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Fordította B. SIKLÓS MÁRTA MICHAEL RIDPATH FREE TO TRADE HEINEMANN, LONDON COPYRIGHT 1995 MICHAEL RIDPATH HUNGARIAN TRANSLATION B SIKLÓS

Részletesebben

(C) Baranyai Csaba, 2014 Minden jog fenntartva.

(C) Baranyai Csaba, 2014 Minden jog fenntartva. (C) Baranyai Csaba, 2014 Minden jog fenntartva. A könyv terjesztése: A könyv és a benne szereplő szövegek, kifejezések nem kereskedelmi célra, változatlan formában és a forrás megjelölésével minden egyéb

Részletesebben

I. rész ININ Prológus 1962 nyara A Buick átrobogott a Langley melletti kormányépület szigorúan őrzött kapuján, majd rátért a Washington felé vezető

I. rész ININ Prológus 1962 nyara A Buick átrobogott a Langley melletti kormányépület szigorúan őrzött kapuján, majd rátért a Washington felé vezető Leon Uris Topáz I. rész ININ Prológus 1962 nyara A Buick átrobogott a Langley melletti kormányépület szigorúan őrzött kapuján, majd rátért a Washington felé vezető útra. Marsh McKittrick megtapogatta az

Részletesebben

Út a magányos tüntetésig

Út a magányos tüntetésig 1 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 2 3 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal

Részletesebben

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY millennium trilógia I. STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY Budapest, 2009 A mű eredeti címe: Män som hatar kvinnor Copyright Stieg Larsson, 2005 A fordítás a svédországi Norsteds Förlagsgrupp AB 2005-ös első

Részletesebben

NNCL1093-46Fv1.0 EVELYN MARSH. A Siva ölelése TEXTURA KIADÓ BT. BUDAPEST 1990. Szerkesztette: KASZA T: MÁRTA. Borítóterv, tipográfia: HAISCH KÁROLY

NNCL1093-46Fv1.0 EVELYN MARSH. A Siva ölelése TEXTURA KIADÓ BT. BUDAPEST 1990. Szerkesztette: KASZA T: MÁRTA. Borítóterv, tipográfia: HAISCH KÁROLY NNCL1093-46Fv1.0 EVELYN MARSH A Siva ölelése TEXTURA KIADÓ BT. BUDAPEST 1990 Szerkesztette: KASZA T: MÁRTA Borítóterv, tipográfia: HAISCH KÁROLY MOCSÁRI ERIKA 1990 ISBN 963 02 7728 X Kiadja a Poicoop Kisszövetkezet

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben

Karriermenedzsment a British American Tobacco Hungary-nél. Arrogáns tinédzser vagy érett felnõtt?

Karriermenedzsment a British American Tobacco Hungary-nél. Arrogáns tinédzser vagy érett felnõtt? BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET 1093 Budapest, Fõvám tér 8. Levélcím: 1828 Budapest 5. Pf. 489. Telefon/Telefax: (36-1) 218-8040 Karriermenedzsment a

Részletesebben

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat!

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Idestova pontosan két éve, hogy elindult világhódító útjára - merjünk naszületik projekt, a maga "Legyünk a tíz millió író országa!"

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

Regőczi Gergely AKTA. Horror-thriller paródia és sci-fi akció regény BUDAPEST 2011.

Regőczi Gergely AKTA. Horror-thriller paródia és sci-fi akció regény BUDAPEST 2011. Regőczi Gergely AKTA Terror from the Teachers Horror-thriller paródia és sci-fi akció regény BUDAPEST 2011. Regőczi Gergely: AKTA Terror from the Teachers. Horror-thriller paródia és sci-fi akció regény.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben