Zongora tanszak. Művészeti alapvizsga követelmények. A vizsga részei A vizsga gyakorlati részből áll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zongora tanszak. Művészeti alapvizsga követelmények. A vizsga részei A vizsga gyakorlati részből áll"

Átírás

1 Zongora tanszak Művészeti alapvizsga követelmények A vizsga gyakorlati részből áll Zongora főtárgy A tagozat minimum 10 perc minimum 15 perc A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab Klasszikus szonatina vagy szonáta tétel, könnyebb variáció Romantikus mű XX. századi mű A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Négy különböző stílusú darab: Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit tétel Klasszikus szonatina vagy szonáta tétel, variáció Romantikus mű XX. századi mű A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes test és kéztartás, hangminőség, billentés, pedálhasználat, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. A művészeti záróvizsga követelményei Művészeti záróvizsga részei A vizsga gyakorlati részből áll A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 1

2 Zongora főtárgy minimum 10 perc minimum 15 erc A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit tétel, vagy könnyebb barokk variáció Klasszikus szonáta tétel; Romantikus mű;. XX. századi mű A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit tétel Egy klasszikus szonáta tétel; Romantikus mű; XX. századi mű; A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes test és kéztartás, hangminőség, billentés, pedálhasználat, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Hegedű tanszak Művészeti alapvizsga követelmények Alapvizsgát kell tennie a növendéknek, ha a 6. osztály után folytatni kívánja zenei tanulmányait. A vizsga anyaga az év végi beszámolóból egy előadási darab, vagy egy hegedű koncert sarok tétele, vagy egy szonáta lassú és gyors tétele lehet, amelyet hangverseny keretében, kotta nélkül kell a tanulónak előadnia. A hangverseny közönsége a zeneiskola tantestülete, szülők, tanulótársak. A vizsga gyakorlati részből áll 2

3 Hegedű főtárgy A tagozat minimum 10 perc minimum 10 perc A tagozat Egy etűd; Dénes: V VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op , 9., 14., vagy Dont op. 38, vagy Mazas: Études op , 8., 9. nehézségi szintjén. Két különböző karakterű előadási darab, koncert tétel, vagy szonáta tétel; Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk sorozat, Vivaldi: G dúr koncert I. tétel, Seitz: D dúr koncert I. tétel, Corelli: e moll, A dúr szonáta nehézségi szintjén, lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd: Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études op. 36. I 2., 7., 9., 15., 17., 18., nehézségi szintjén, Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a könnyebbek szintjén. Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú gyors); Járdányi: Magyar tánc Wieniawski: Kuyawiak, Telemann: A dúr szonáta, Händel: E dúr Szonáta nehézségi szintjén. Egy koncert; Komarovszkij: A dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a moll Koncert I. tétel Accolay: a moll koncert, Dancla: Concert solo op. 77 no. 2, 3 nehézségi szintjén, kotta nélkül kell játszani. A művészeti záróvizsga követelményei A vizsga gyakorlati részből áll Hegedű főtárgy minimum 10 perc minimum 10 perc Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42 gyakorlat Rode: 24 Caprices 7., 10. nehézségi szintjén. Barokk szonáta két tétele; Händel: g moll, D dúr, A dúr szonáta nehézségi szintjén. Egy koncert tétel, vagy előadási darab; Bach: a moll, E dúr, Haydn: C dúr, Mozart: D dúr Adelaide, Beriot: a moll op. 104 koncertek 1. tétele, Fiocco: Allegro, Beethoven: F dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén. A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 3

4 Furulya tanszak Művészeti alapvizsga gyakorlati részének követelménye: Legalább 10 perc műsoridőben egy etűd vagy technikai jellegű mű (Kállay: Hangnemgyakorló, illetve a Baroque Solo Book darabjainak nehézségi szintjén) Előadási darab két különböző tétele, az egyik tétel esetleg helyettesíthető kamarazenei produkcióval. Az etűd illetve a kamaramű kivételével a vizsga anyaga kotta nélkül játszandó. B -tagozat Legalább 15 perc műsoridőben: Egy etűd vagy szólómű (Braun, Van Eyck, Kállay) Előadási darab két különböző tétele, az egyik tétel esetleg helyettesíthető kamarazenei produkcióval (Telemann: Kánonszonáta, Loillett: Szonáták két altfurulyára) Az etűd illetve a kamaramű kivételével a vizsga anyaga kotta nélkül játszandó. Művészeti záróvizsga követelményei: A -tagozat: (minimum 10 perc műsoridőben) Egy technikai jellegű mű, vagy szólódarab (Brüggen; Linde; Winterfeld; Telemann: Fantáziák nehézségi szintjén) Egy teljes szonáta vagy Concerto Egy korabarokk vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel, vagy megfelelő nehézségű kamaramű Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani (az egyik művet mindenképp) B -tagozat: (minimum 15 perc műsoridőben) Egy etűd vagy szólódarab (Quantz: Solos 1-5.; vagy nehezebb Van Eyck dallam variációkkal, Brüggen etűd nehézségi szintjén) Egy teljes szonáta vagy Concerto Egy korabarokk vagy XX. századi, illetve kortárs mű vagy tétel, vagy megfelelő nehézségű kamaramű Az etűd, illetve a kamaramű kivételével a teljes vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Fagott tanszak A művészeti alapvizsga követelményei A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Fagott főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G dúr, IV. fejezet 1. C dúr, 2. F dúr (EMB13685) nehézségi szintjén. Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele; Beethoven: Kontratánc/G dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 4

5 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F dúr, op. 8/2. kötet 14. F dúr, 15. d moll(emb13685), Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. nehézségi szintjén. Két különböző karakterű darab vagy tétel pár, az egyik lehet kamaramű tétel; Farkas F.: Népdalszonatina I II. tétel (EMB 2458), Telemann: F dúr szonáta (EMB12196), Weissenborn: Téma és variációk (EMB 12196) nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. A művészeti záróvizsga követelményei A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Fagott főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat (EMB 2218), Weissenborn: 2. kötet etűdjei (EMB 13686) nehézségi szintjén. Két előadási darab vagy szonáta tétel pár, amelyből lehet egy kamaramű; Pécsi J.: Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d moll fagottverseny II III. tétel (EMB 3771), Milde: Andante, Tarantella nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252 oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Debussy: A kis néger fúvósötös nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú etűd (EMB 2218), Weissenborn: Fagottiskola II. kötet (EMB 13686), Jacobi: Hat középfokú gyakorlat (EMB 2217) nehézségi szintjén. Egy szonáta, vagy versenymű tétel pár; Vivaldi: d moll fagottverseny (EMB 3771), Marcello: e moll szonáta EMB 4725), Telemann: f moll szonáta nehézségi szintjén. Egy kamaradarab vagy kamaramű; Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Vivaldi: G dúr kettősverseny oboa fagott, Farkas F.: Régi magyar táncok fúvósötös nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, 5

6 alkalmazkodóképesség, állóképesség. Fuvola tanszak A művészeti alapvizsga követelményei Fuvola főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Vizsga anyaga: 1. Skála: 3#; 3b 6#;6b előjegyzésig, dúr és moll hangnemekben egyaránt 2. Etüdök: - kötelező: Ernesto Köhler: Etüdök fuvolára Op. 33 No. 1: 1 - választható: E. Köhler: Etüdök fuvolára Op. 33 No. 1: 2-7 E. Köhler: 25 romantikus etüd- ből Platonov: 30 etüd: Tomaszewsky: Wybor Etuid na Flet II.- ből Bántai-Kovács: Válogatott etüdök fuvolára II.-ből ( a vége felé) 3. Darabok: - Járdányi Pál: Szonatina - Egy barokk szonáta vagy tánctételpár, vagy egy klasszikus előadási darab, vagy egy hosszabb terjedelmű, több karakterből álló előadási mű Az egyik előadási darabot kotta nélkül kell előadni. Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 etűd 1 10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1 5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1 4. nehézségi szintjén). Egy barokk szonáta tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. A művészeti záróvizsga követelményei Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Pl.: Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet, ill. Andersen: 24 etűd kötet nehézségi szintjén). Oboa tanszak A művészeti alapvizsga követelményei Művészeti alapvizsga részei 6

7 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Oboa főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Egy etűd; Sellner: Etűdök (EMB 12002), Pusecsnyikov (Musica Rara), Snieczkovsky: Etűdök I. (PWM 6209), Hinke: Skálaetűdök (Peters), Degen (Supraphon), Beekum (HU 3795), Munia: 33 etűd, Munia Lénárd: 44 válogatott etűd, (Eötvös József Könyvkiadó), valamint a Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf) nehézségi szintjén. Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is; Corelli Barbirolli: F dúr concerto (Boosey&Hawkes), Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925), Geminiani: e moll szonáta, Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy etűd; Hinke: Skálaetűdök (Peters), Degen (Supraphon), Pusecsnyikov (Musica Rara), Snieczkowsky I II.(PWM 6209), Beekum (HU 3795), Munia: 33 etűd, Munia Lénárd: 44 válogatott etűd, (Eötvös József Könyvkiadó), a Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf) nehézségi szintjén. Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors tétele, vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab; Corelli: Barbirolli: F dúr concerto, Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925), Telemann: c moll szonáta, Albinoni: B dúr concerto: II III. t., Cimarosa: Oboaverseny, Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Vivaldi: C dúr oboaverseny kis C dúr P.V. 44 F. VII. no. 4/1. t. (EMB 5659) nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. A művészeti záróvizsga követelményei : minimum 10 perc : minimum 15 perc 7

8 Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű; Ferling: 48 etűd (Hofmeister, Universall), Nazarov: 27 etűd oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I II., Luft: 24 etűd oboára (Peters), Kerényi Sándor: 22 etűd (Flaccus) oboára nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta, vagy koncert tételpár, vagy egy karakterdarab és egy kamarazenei mű; Donizetti: Szonáta, Telemann: a moll szonáta (Leduc), Telemann: g moll szonáta (Breitkopf), Vivaldi: d moll concerto, Vivaldi: a moll concerto (EMB 7060), Marcello: d moll concerto, Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467), Gaál: Szonatina, Rösler Rosetti: F dúr concerto I., Nielsen: Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és Rondo, Cimarosa: Oboaverseny (Boosey& Hawkes) nehézségi szintjén. A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű; Ferling: 48 etűd (Hofmeister, Universall), Nazarov: 27 etűd oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I II., Luft: 24 etűd oboára (Peters), Kerényi Sándor: 22 etűd (Flaccus) Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 capricco,oboára nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta, vagy koncert tételpár, vagy egy karakterdarab és egy kamarazenei mű; Schumann: 3 románc (EMB 12841), Bellini: Concertino, Dubois: Középkori ballada (Leduc), Bozza: Conte pastorale (Leduc), Haydn: C dúr oboaverseny (Breitkopf), Weber: Concertino, Hummel: Bevezetés, Téma és variációk, Ránki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490), Händel: c moll szonáta (Leduc), Händel: g moll szonáta (Peters, Leduc), Hindemith: Szonáta nehézségi szintjén. A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Trombita tanszak Az alapfok befejezése után lehetőség van tovább folytatni a tanulmányokat. Ennek feltétele a Művészeti Alapvizsga. mely gyakorlati vizsgarészből áll. Alapvizsga ajánlott anyaga: - egy skála első képlete - Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 51.gyakorlat - egy szabadon választható emelt szintű etüd - egy barokk szonáta lassú-gyors tétele 8

9 - a zenei alapfogalmak ismerete - az előadott művel kapcsolatos elméleti ismeretek számonkérése Gyakorlati megvalósítás két részben történik: A skála és az etűdök a tanszak év végi beszámolóján játszandók, az előadási darab koncertszerű előadásban történik közönség meghívásával. Művészeti záróvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgából áll, melynek anyaga: - Egy etűd; Clodomir I , Varasdy-Nagyiván-Sztán trombitaiskola IV. kötet etűdjeinek nehézségi szintjén - Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is Albinoni: Esz-dúr, g-moll Concerto, Barat: Fantázia, Scselokov: Koncert No3, Clodomir VI. kötet duói, Borst: Trombitaduók. - megfelelés az előírt követelményeknek - technikai felkészültség - helyes légzés, testtartás, hangszertartás - állóképesség - intonáció - helyes ritmus és tempó - zenei stílus és előadásmód alkalmazása - artikulációk és díszítések alkalmazása Kürt tanszak A művészeti alapvizsga követelményei Kürt főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Egy kantiléna; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. (EMB13370) nehézségi szintjén. Két különböző karakterű etűd; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., II/68., II/90. (EMB13370) nehézségi szintjén. Az egyik etűd helyett lehet kamaramű is Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G.F Händel: Sándor ünnep nehézségi szintjén. Egy előadási darab; J. Mattheson: Ária, A.J.Varlamov: Orosz népdal, J.A.Hasse: Két tánc, G.F.Händel: Bourrée (Z6902), Mező I: Tánc, F.Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 9

10 Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. Egy kantiléna; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. (EMB13370). nehézségi szintjén. Két etűd; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). nehézségi szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. Egy előadási darab; L.v.Beethoven: Románc, J.Loeillet: Szonáta, J.S.kroup: B dúr koncert, A.Frehse: Andante, Székely: Szonatina II III. tétel (EMB5990) nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani A művészeti záróvizsga követelményei Kürt főtárgy : minimum 10 perc : minimum 15 perc Egy kantiléna transzponálása Esz kürtben; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/110., II/161., II/203. nehézségi szintjén. Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú és gyors tétele; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; Schubert: Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D dúr kürtverseny (Breitkopf), Händel: Ária, Skroup: B dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina (EMB 5990 kötetben), Szervánszky: Kis szvit (EMB 5990 kötetben) nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Transzponálás Esz, vagy D kürtben; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/136., II/187. nehézségi szintjén. Egy etűd; Szilágyi Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén. Egy kamaramű; Mozart kürtduók (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok fúvósötös (EMB 14056) nehézségi szintjén. Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel; Bogár: Változó felhők, Zempléni: Rapszódia nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Tenorkürt baritonkürt harsona tanszak Művészeti alapvizsga követelményei: tenorkürt baritonkürt harsona főtárgy : minimum 8 perc : minimum 10 perc 10

11 Harsona Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat felbontással. Egy etűd; Steiner: Harsona ABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto (EMB Z 14144) nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) F. Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl.: hármashangzat felbontás, tercmenet). Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára (EMB Z 14143) I./4. Poco Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) J. S. Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 33., G. B. Pergolesi: Ária 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc a Repertoire album gordonkára és zongorára c. gyűjteményből (EMB Z 5958), Marcello szonátatételek a 6 szonáta gordonkára és basso continuóra c. kötetből (EMB Z 13547), vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Tenorkürt Egy másfél oktávos skála első képlete. Egy etűd; Varasdy Nagyiván Sztán: Trombitaiskola II (EMB12657) nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Ujfalusi Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB13114). Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy másfél oktávos skála három képlettel. Egy etűd; Varasdy Nagyiván Sztán: Trombitaiskola II (EMB12657) Clodomir: Etűdök I II. nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Ujfalusi Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB13114), J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31. G.Giordani: Arietta 33., G.B.Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Baritonkürt Egy másfél oktávos skála első képlete. Egy etűd; Varasdy Nagyiván Sztán: Trombitaiskola II (EMB12657) nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Ujfalusi Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből (EMB13114) F. Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy másfél oktávos skála három képlettel. 11

12 Egy etűd; Steiner: Bariton ABC (EMB14284) 70 86; Perényi: 347 etűd harsonára (EMB 14452) nehézségi szintjén. Egy előadási darab;ujfalusi Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB13114) J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 33., G. B. Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Művészeti záróvizsga követelményei: tenorkürt baritonkürt harsona főtárgy : minimum 10 perc : minimum 10 perc Harsona Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: (EMB14143) 20. Andante con moto, 27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato nehézségi szintjén. Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab). Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható); Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I. EMB14143: , 37., 38., 44., gyakorlatok nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta két tétele (lassú gyors). Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Tenorkürt 12

13 Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel Egy etűd; Varasdy Nagyiván Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493)1 30. nehézségi szintjén. Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel Egy etűd Varasdy Nagyiván Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493) nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta két tétele (lassú gyors). Egy más stílusú előadási darab. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Baritonkürt Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel Egy etűd; Kopprasch: Technikai etűdök I füzet (Hofmeister) nehézségi szintjén. Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel. Két etűd; (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) Kopprasch: Technikai etűdök I füzet (Hofmeister), Perényi: 347 etűd harsonára (EMB14452); nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta két tétele (lassú gyors). Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. 13

14 Tuba tanszak A művészeti alapvizsga követelményei: : : Tuba főtárgy : minimum 10 perc : minimum 10 perc : : Egy skála legalább három variációval. Egy gyakorlat: Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. : Egy skála dúr és moll változata, legalább három variációval. Egy gyakorlat; Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén. Egy előadási darab Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. : megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Művészeti záróvizsga követelményei: : : Tuba főtárgy : minimum 10 perc : minimum 10 perc : 14

15 : Egy skála, legalább 3 képlettel, Egy etűd; Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 291., 297. gyakorlatok nehézségi szintjén. Két előadási darab; Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. : Egy skála, legalább 4 képlettel, mely szekvenciát is tartalmaz Egy gyakorlat; Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 291, 297 gyakorlatok nehézségi szintjén. Egy barokk szonáta két tétele; Egy, az előbbitől eltérő stílusú darab; Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. Citera tanszak A művészeti alapvizsga követelményei : minimum 10 perc : minimum 15 perc Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű díszítéssel játszott dallamokat. A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság választ hármat. A művészeti záróvizsga követelményei : minimum 10 perc : minimum 15 perc Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza legalább egy adatközlő anyagát. Egy énekkíséretes összeállítás. Egy hangszerkíséret bemutatása. Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16 odos mozgású dallamokat. A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt, a vizsgázó egyet választ. : megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, 15

16 előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Népi hegedű A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga időtartama : minimum 10 perc : minimum 15 perc Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.) Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a tánchoz alkalmazkodó tempójú játéka.) Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.) Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.) Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős A művészeti záróvizsga követelményei A vizsga időtartama : minimum 10 perc : minimum 10 perc Szatmári táncok: verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás (tánctípusonként 1 dallam) Székelyföldi táncok: székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós (tánctípusonként 1 dallam) Palatkai zene: akasztós, lassú csárdás és szökős (tánctípusonként 1 dallam) Gömöri táncok : hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás (tánctípusonként 1 dallam) Palatkai zene: katonakísérő, akasztós, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás(tánctípusonként 1 dallam) Gyimesi zene: keserves, lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője(tánctípusonként 1 dallam) Erdélyi román táncok (min. 3 dallam) Népi ének A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga időtartama : minimum 10 perc : minimum 10 perc 16

17 Egy gyerekjátékdalokból vagy párosító dalokból álló népdalcsokor (max. 3 dal) Egy jeles napi szokásdalokból álló összeállítás (max. 3 dal) Egy pásztor vagy rabének, Egy klasszikus ballada a Dunántúlról vagy az Alföldről, Egy különböző lüktetésű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás (max. 3 dal) Az előadásban közreműködhetnek hangszeres tanulók. Egy lakodalmi szokásdalokból álló összeállítás (max. 3 dal) Egy keserves, Egy klasszikus ballada, Egy szabadon választott népdal összeállítás (max. 3 dal) Egy karikázó dallamokból álló összeállítás csoportos énekszóval (max. 3 dal) Egy hangszerkíséretes táncdalciklus (max. 4 dal) A művészeti záróvizsga követelményei A vizsga időtartama : minimum 10 perc : minimum 15 perc Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, Egy hangszerkíséretes összeállítás bemutatása. A vizsgázó öt összeállításból álló műsort készít, öt népzenei dialektusból a tanult anyag alapján, maximum 25 percben. A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. SZOLFÉZS kötelező A művészeti alapvizsga követelményei Írásbeli vagy szóbeli vizsga A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. Szolfézs Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. Az alapvizsga tartalma Írásbeli vizsga A) Feladatsor 1. Feladatok a hangköz, hangzat ismeretek köréből hallás után, kottakép és szerkesztés alapján. 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 17

18 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie kell. 2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4 es lüktetésű, lehetőleg A Av felépítésű, modulációt, alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. B) Feladatsor 1. Feladatok a hangköz, hangzat ismeretek köréből hallás után, kottakép és szerkesztés alapján 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie kell. 2. Egy magyar népdal lejegyzése A népdal: új stílusú, négysoros, 8 10 es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. Szóbeli vizsga 1. Memoriter anyag: A vizsgázó tudjon 5 népdalt előadni, ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező) megszólaltatni, ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. Az írásbeli vizsga értékelése 1. feladat teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése 2. feladat dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 3. feladat: elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 18

19 A szóbeli vizsga értékelése. a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete) zenetörténeti tájékozottság stílusismeret formai ismeretek tájékozódás a zenei műfajok között ZENETÖRTÉNET ZENEIRODALOM kötelező tárgy A művészeti alapvizsga követelményei Írásbeli, vagy szóbeli vizsga Zenetörténet zeneirodalom Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 1. Írásbeli vizsga A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak köréből választódjon. Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Egy a tanuló által ismert, meghallgatott mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). Szóbeli vizsga A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév feldolgozott zenetörténet zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. Az írásbeli vizsga értékelése teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom 19

20 megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. A szóbeli vizsga értékelése általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret, formai ismeretek, tájékozódás a zenei műfajok között. A művészeti záróvizsga követelményei Írásbeli, vagy szóbeli vizsga Zenetörténet zeneirodalom Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. Írásbeli vizsga Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. A szóbeli vizsga A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési időkeretben feldolgozott zenetörténet zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához szükséges szemelvényanyagot a vizsgát szervező intézmény biztosítja. Az írásbeli vizsga értékelése teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. A szóbeli vizsga értékelése általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret, formai ismeretek, tájékozódás a zenei műfajok között. 20

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer)

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer) ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA FŐTÁRGYBÓL (hangszer) FURULYA - Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok,

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

Alapvizsga szabályzat

Alapvizsga szabályzat A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapvizsga szabályzat 2010. - 2 - Alapvizsga követelmény I. Általános tudnivalók 1. Az alapvizsgát szolfézsból a 4. évfolyam végén kell letenni.

Részletesebben

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA

ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA ALAPVIZSGA ISMERETANYAGA SZOLFÉZS "A" TAGOZAT Szolfézs EK és 1-4. osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) 1. Tanult ritmusképletek felismerése, leírása: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,

Részletesebben

SZOLFÉZS ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA. "A" TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc)

SZOLFÉZS ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA. A TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAGA SZOLFÉZS "A" TAGOZAT (Szolfézs 12 osztály tananyagára építve) írásbeli vizsga teszt (45 perc) 1. Tanult ritmusképletek felismerése, leírása: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,

Részletesebben

Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola. Záróvizsga szabályzat

Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola. Záróvizsga szabályzat Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola Záróvizsga szabályzat 2014 1 A záróvizsga általános követelményei 1. A vizsgára bocsátás feltételei Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT A harsona és rokon hangszerei, a tenorkürt és a baritonkürt tanítás szakirányú feladatai A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 8 9 éves korában tenoron

Részletesebben

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016.BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Rézfúvós tanszak Harsona, Tenor, Bariton főtárgy A művészeti iskola intézményegység

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv HEGEDŰ A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll 1 ez a tanulás kezdeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése:rézfúvós / Kürt A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 III. HELYI TANTERV AMI Tartalom III. HELYI TANTERV MŰVÉSZETOKTATÁS... 4 1. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az

Részletesebben

A művészeti alap- és záróvizsga követelményei

A művészeti alap- és záróvizsga követelményei A művészeti alap- és záróvizsga követelményei 1. Az alap- és záróvizsga részei 1.1. Alapvizsga Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgát tevő elméleti

Részletesebben

A GYAKORLATI ALAPVIZSGA TARTALMA FURULYA

A GYAKORLATI ALAPVIZSGA TARTALMA FURULYA A GYAKORLATI ALAPVIZSGA TARTALMA Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. FURULYA - Egy etűd vagy

Részletesebben

IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt

IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Rézfúvós Kollégák! A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. április 24-én rendezi meg a IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt A verseny helyszíne

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A 2011. szeptember 1. előtt beírt tanulókra vonatkozik. 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT A harsona és rokon hangszerei, a tenorkürt és a baritonkürt tanítás szakirányú feladatai A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 8 9 éves korában tenoron

Részletesebben

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei 9. számú melléklet A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt

V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2017. április 28-án rendezzük meg az V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt A verseny helyszíne változatlanul

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

2013. május 11-én. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3

2013. május 11-én. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3 Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A III. Pest Megyei Rézfúvós Verseny 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény illetve

Részletesebben

KÜRT. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

KÜRT. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam KÜRT A kürttanítás célja feladatai Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó és előadóművészeit,

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása. Hangterjedelem: maximum B g ig (hangzó). Egy előadási darab. 2. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A felvételi vizsga részei: Hangszeres és magánének tanszakra: hangszeres főtárgy illetve ének főtárgy vizsga és szolfézs kötelező tárgy (írásbeli és szóbeli) vizsga

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

XIV. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY

XIV. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY XIV. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 6-8. A rendező: Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Telefon: 06-88-566-380,

Részletesebben

Gordonka anyagismeret

Gordonka anyagismeret Gordonka anyagismeret 1. Mikor kezdjük a csellótanulást? Az első cselló órák cselló ovi - az óvodás korú gyermek életkori sajátosságai - hogyan tanítsunk egy óvodást - lehetséges anyag, kották? - játékok,

Részletesebben

A Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Melléklet az általános iskola pedagógiai programjához Alapfokú művészetoktatás pedagógiai programja 2008. február

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Rézfúvós / Trombita A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Az Ádám Jenő Zeneiskola és Szakiskola Helyi Tantervét a nevelőtestület és

Részletesebben

Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam. Követelmény A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. Helyes test és hangszertartás.

Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam. Követelmény A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. Helyes test és hangszertartás. KÜRT Előkészítő évfolyamok 1. évfolyam A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. Helyes test és hangszertartás. Egy gyermekdal, Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 2. évfolyam A fúvóka helyes

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Az intézmény művészeti tevékenysége A gazdaság átstrukturálódása következtében

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV III. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV III. RÉSZ BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Hivatalos név, cím: BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518 HELYI TANTERV III. RÉSZ

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

HEGEDŰ. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HEGEDŰ. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HEGEDŰ A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres mozgásérzetek még

Részletesebben

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/ T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAG FŐTÁRGYBÓL (Hangszer)

ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAG FŐTÁRGYBÓL (Hangszer) ZÁRÓVIZSGA ISMERETANYAG FŐTÁRGYBÓL (Hangszer) FURULYA - Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték Az A) vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) A vizsgafeladat ismertetése: Lapról

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY

IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE ÉS A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA RENDEZÉSÉBEN 2009. ÁPRILIS

Részletesebben

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam ZONGORA A zongoratanítás feladatai Ismertesse meg a tanulókkal a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A felvételi vizsga részei: Hangszeres és magánének tanszakra: hangszeres főtárgy illetve ének főtárgy vizsga és szolfézs kötelező tárgy (írásbeli és szóbeli) vizsga

Részletesebben

A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Programjának részét képező helyi tanterve.

A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Programjának részét képező helyi tanterve. A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Programjának részét képező helyi tanterve. A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd Ifjúság u. 1-3 Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011. április 20-án rendezi meg a II. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt, melyre az Önök intézményébıl

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz aipqsfhjkyxbqqweip afghjklyxcvbnmqwertzuipafghjkl qyxcvbnmqwertzuiopasfghjklyxcvb Péceli Alapfokú Művészeti Iskola nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer Helyi Tanterve 2013. tzuiopasfghjklyxcvbnmqwertzuiop avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg

Részletesebben

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Fafúvós tanszak Fuvola főtárgy A művészeti iskola intézményegység vezetője:

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. október 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

HELYI TANTERV Zongora

HELYI TANTERV Zongora T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

OM GIMNÁZIUM ISKOLÁNK HÁROM KÖZPONTI ÉRTÉKE: TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT. Max. abszolút érték

OM GIMNÁZIUM ISKOLÁNK HÁROM KÖZPONTI ÉRTÉKE: TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT. Max. abszolút érték OM 034894 GIMNÁZIUM Minden jelentkezőnek meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbeli feladatsort, majd a felvételi bizottsággal való személyes találkozás után döntünk arról, hogy ki kezdheti

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

NAGYBŐGŐ. Előképző évfolyam. 1. évfolyam

NAGYBŐGŐ. Előképző évfolyam. 1. évfolyam NAGYBŐGŐ A nagybőgőtanítás célja, feladatai Ismertesse meg a tanulókkal a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, a nagybőgő akusztikai sajátosságait, a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma

Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma Kiváló tanári

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ

Részletesebben

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA 2012. NOVEMBER 19. HÉTFŐ A TAGOZAT 13 óra Dinh Balázs Hek Szilvágyi Dorottya Hek Werner Mária Hek Almássy Máté 1.o. Bozzai Boldizsár 1.o. Caracciolo Lara 1.o. Fülöp Gábor

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

TUBA. Fejlessze a tanuló hallását, belső hallását, intonációs képességét, hangszertechnikai tudását, megformáló és előadói képességét.

TUBA. Fejlessze a tanuló hallását, belső hallását, intonációs képességét, hangszertechnikai tudását, megformáló és előadói képességét. TUBA A tubatanítás célja feladatai: a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása kiemelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉPZENE

HELYI TANTERV NÉPZENE Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tatabánya HELYI TANTERV NÉPZENE Tatabánya, 2011. 05.27. 1 TARTALOMJEGYZÉK ZENEMŰVÉSZETI ÁG - NÉPZENE...3 Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói...3

Részletesebben

II. Rész ZENEMŰVÉSZETI ÁG A) KLASSZIKUS ZENE I. FEJEZET

II. Rész ZENEMŰVÉSZETI ÁG A) KLASSZIKUS ZENE I. FEJEZET Melléklet a../2006. (..) OM rendelethez [Melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez] II. Rész ZENEMŰVÉSZETI ÁG A) KLASSZIKUS ZENE I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS

Részletesebben

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Az ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Az ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Az ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 1. Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola

Részletesebben

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FAGOTT. Fejlessze a tanuló zenei képességeit hangszeres technikáját, improvizációs tevékenységét (kreativitását), lapról játszási készségét.

FAGOTT. Fejlessze a tanuló zenei képességeit hangszeres technikáját, improvizációs tevékenységét (kreativitását), lapról játszási készségét. FAGOTT A kvintfagott, kvartfagott (fagottino) és a kisfagott, valamint a kiskezes fagottok megjelenésével mód nyílik arra, hogy a fagott tantárgyat az eddigiekhez képest jóval korábban ezekkel a hangszerekkel,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK Készítette a rendelet alapján: Nagyé Szűcs Éva alapfokú billentyűs tanszakvezető 2014. október 14. 1 3/2011. (I. 26.)

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok 30. RÉGI ZENEI NAPOK ESZTERHÁZA/Fertőd 2014. június 21-28. Mesterkurzusok ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok A 30. Régi Zenei Napok rendezvénysorozatára a Filharmónia

Részletesebben

XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK

XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK XIV. SISTRUM ZENEI VERSENYEK SZOMBATHELY 2016. VERSENYKIÍRÁS KÖTELEZŐ ANYAG 1 KÜRT- ÉS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 2016. FEBRUÁR 11. CSÜTÖRTÖK 9.30 ÓRA JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. január 21. KÜRT A verseny anyaga:

Részletesebben