47. szám. I L o m á r o m, n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "47. szám. I L o m á r o m, 1918. n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell"

Átírás

1 HGíld éfoly «J L o á o, 98 o b 2 3 F -f-g^,: f 47 zá \ * pü y \, j M ^ > -J o : -uí fc 7 f 99 &3 KOMROMMEOYE EÜSzl híy? c dó: *** *w 6 K Í:«'VV K Ngyd 4 K Egy zá \ BQ fllé M ^jl d zobo Pol: lgyé o d ' N lgy ol h g o o, dőlj l hl f l, ly z b büzég z ézé yég lpjá gbáá éy éél gy gy özé Szű j g z llé b é * b özö, foódj öz o, ulco lódj gyáb z bzá! dő Egyá éből íü éy, bgó pdg éég, gzíó éz ül á&d l< b ő, lfáu zb N láu gyá özéb zálá gdá, fogju hl bádo, hogy hl dul léy V é ly z l opálju g Éü g, éü g gyál, hogy < ll l ü, z b lgég ő gy é l Uj lágo dg üzöbé állu! Lh, hogy g lz üzöb z lő lép uá lbool, lülü f ö l d ö, d lh, hogy ulhoz ép Tüdéozágb yíl pu Báé lz * fogódzodju öz BZON, hogy gyáól l z íh bü, hogy oácoljo öz d éég g bzoylul, pogóz zgjü b l zü jöő íé fbégéb, lgy özö zdobbá z gyáé ló ggodlo, gyá é d é ló özl lld l hül Mdjo ögöü oll á o hbál, é lfé l l o llégdl, fljü l h* go, gbáá zál özldjü áo flé, gbáou, h d d láljo b ü á ' ^ o é í é ő jöő bzoy lág ugy, hogy gy é l gy Sző, özö célé áll dolgozó é M h é g óá folyju g gyülö ég jgyéb zdjü é p í z uj Mgyozágo, o Bzcz Boá j u u á p u lol á l l ó llég ddlálá lz blálhg z zooú lúláu fl! KSS GYUL á l d o z ő ol őbb, Mgyozág B «l ' ^ (h \ ü Ká, N^do-u 29 ho ugy :* lp S7**l!»» zé *'«) floéy, bbé, lsfxé -» f dé dj b uldóééf 'í'jb JÁNOS Főzző: z Áflll lu Lpz: T é K Ö Z L Ö N Y Kézo á l u d fl ő lzl é z é g buzog, Eőbb, ddg b u z g o z j o díül d á cálu blől o, hogy z díül dáo úlyoó zb z újo épződö háboú gj o l l f d z ü hogy z áldoz zégb z o foáá ll l l j ó p é l d á l!őb o, c háboú yooá, d ő é xcájub ő gypod á d l o é á joggl láhj, ő gölh, hogy Wz y< o :ályo ö b b él gyobb záol épl láo z dozó é o é b, ddg láo Még yílbb fjz főlg dő é poozály, l földlő o z á l y ő g ll y z zéyé, hogy o lgdhlül züég dá fdz láljo E z ö z ü l l g ü g ő b b, lgég őbb ö z é o z Nzőég c Pol gáőég lgdhf Kdá, ly ó l g y o b b özg z z o z áll é á o j l l g pézügy zo y özö öydé fdzhé Ugy hllju, hogy z ölég h á z ó l ház ló gyűj ujá íáj öz* z d gy cél űlddő b z o á g R éljü, hogy bzoág f á d o z á f é y déyl fog j á, d züől o l j o b b z ő, h h á z ó l ház l ó g y ű j b b f o á b ld z d o z ó éz öé d oál pó élül ljí ölégü Tlá g y l z! Md g l l é o ő zózé o d ll á l d o z á h z oláá M h zoo é zü, á l d o z z, flfogo éd álágo h d, z dőb já jól zb lój, * pézáo ö/l l ü z o p o l g á á éoá, l g u ó b b ö z l é ó Nzőég Polgáőég cél j doz í éo: Fd Jő Jl 00 Olz Slo S p Mó Ljoé 50 S N Lzod Ógyll 50 doáy C00 50 Wcz 50 S M főhdgy 0 Szbó Shdhu Fuch 300 K Gyögy Pál 00 Ljo Su N y doblzálá o é z é d l, z oá úgy j o b b é, h o á! foobb l z l é á d l gzdág o l d l Ágzdág bölc é u d ó foglloz zzl édl, z g^z háboú gzdálodá z gy lgfoobb pob oáj Tuj jól, hogy háboú gg o, z o y o b ub, h á b o ú őfzí f o o z á á l z o d á b, ű h l y b, y é ő pályá, l y d d g ádl lőíél ég o d g y é b záólg féf záá o l l ő o h g y á c l á d ölé** g gy \ gő yoo éyzí Oé p é z ő p á l y á, h j o b b, zbb éylbb gélh z ő u bb D h g y, jól, o lőy z á z o b l ő l ö é z b b é, öudobbá ő, fjlz bö zzd é z é é ld, h o ^ y * h á b o ú b d o l g o z ó í»* g é z u j ípu l u l : 2 z f á l l á b l ő ő ozály z á l l á o pzl é özéléy á gállpodo b b, h o g y ő, é üll é, lj bál Ső b z o y o uööb j o b b b z o y u l cpál ő Má o hzjö jö M lz = foo So o á, hgyá ű h l y é o d á, zjö chogy ő l h ó-holp z ucá H z, h o á l gzdág zoyo lé, o o l b j, o l u l l o, o l u/üég, o l' g g ő d hzá o í' D zoyo, c ggodlol ü godol ő l z l é é Oly foo z í!é> p o b l é z, l y o á y g y ú l y l l f, j, h o g y j á uáju Uá é l ő ő gyzáú é é l y á d l ozályáb Uj l é g d l é g í Vzélyb gy Ugy lz olá z lzl pu pyol ául áh, é z híogj g y : Jöjj, d l g zobá, ol jöjj - ágozj él, ázj g y g, S Mhály fjlőd 00 Koách oz zülő ágyé jöjj, f M L d u d j, l é l o d j, hogy o? lágoo, épég fogll do, uá jöjj! z o l z o j g y jö POLTZER M0R K o á o, N á d o - u c 9, üzléb lgzbb őég* féf cpő, dáu, fléü b ph ^

2 2 ollíl 9 d h z o, g y o o égü ol E z uc áb o, K ü * á hó, old, ucá, ol, pdg jéghdg locpoc öz Kéo ogyo llp zédüh cpllő Cpó ll gy, fd Tol cupp gyo, zooú ülö íá, b oho l dío, oá, o l l hjá ágödíö l Cp<" ll gy, ü löb ghűl, lpuzulu gy á uá Cpő l gy, jáé o) gyül hl, ud ögöö gíég yúj Pdg jóéoy gyül z hé, hogy flzül áhjá hdg / hé, h o g y é gyíl z olá, d fázó lpú gy áb yoh jd gy pá cpő Egy pá jő lg, gy,ló, bőből zül, bő* l p ú opáá (»h oág űhlyéb o ol á d o gy lábáú é é, o ol flhloz opo obco hogy zéjjlfj, u j Cpőcé ádj fl zob gyo fodul! lág o űhly flozlo, z ög bco ljíh áo háu jóéoy gyül z ög ö á cpőfoá uá éz Flpu cpő dl D lőláhólg bll ál záí h hé, /o g* éz Még lá ácoy clgl udj jd lőcl gyából, bél bzoyl po zállíá hézég őzö d bb áo áob S így z gybü Például z ozág főáoáb Budp Á d o d zé cpő é!- fl gy M gyo dobb ádlo z gy-ő 00,000 pá cpó d o d zo o l ből d Koáo gh z Nálu \ gzdg b, ljzh uháu gy-gy pá l cpő üldh zo, c Nü c züégü 00,000 pá c p ó é Mglégzü í z lzdzél K Mglégzü záz pál Száz po cpó élg ddg* g f l p u c p ó géz N ll d gycpő l Lhl 35-ö, o 37-, ő cpő áháy 0-2 é gy o láb H bö l, lg ö gy lg uhác ál Kéő zózu üldjü zé zo zéhz, ódju Nyá z ü, yá cpó, dj zéyl hyá, ég dj pdg lőbb, Ebá á l g z b b gü z zzl lg él ölé hyüldéy ö z é g l o l gzgó o d á j á b éjü áyí d p d 82-g é d u cpó- Rgglz lő fél pohá Schídhu-fálo h z á l lód áldá g y o o b j o o zéxouláb xd ob Jf " l ( d f o o z é l ü l o á ó l öző 4 g M ó á b é z ő üldéy z } g bzáólg) Özgyél özgy yűgol ház z ál Hgúlyozzu - djél gág pólél oly ép ll gé zí, hogy z é 96 o o g é l y é l z ő zob, hgy péz éü, h c p ó, él y u g d í j p ó l é á! é d á g á g! pólél hy á gyül é 600 ooá, ö b b é p d g é Hzü, hogy dob lz zí 4(K) ooá gy éí fő ép l géé* z ly gyé áá l é fáuléebb éyb odu lőz á h o z 0 0 z z l é d á g á g póléo ll fo lyóí özö áju zdoáyo 5, b ü l é zély pódíj \ oáo özég ol hdjoál 5 0 z á z l é, gozályb íóül ool! hdjoál, l d f o o z é l ü l oáól z h l y g p dg él lcoybb f o b 50 zázlé, lggbb fob pdg 00 z á z l dá z ééyb lő o lláá öé gág p ó l é l ll g é z í y él éé zoyo g 'c fllé, gy oáy ldl, hogy gy uj l l á á öéy öéyhozá uo ldő léhozáág ééyb lő (Egy féy pog á glóíá) o öéy lél é é 08 é b hó J-ől zdődőlg álg Váo p g Ozágo pog ö z ő é p l: c gy h l u l oáo z l / 98 é ob hő l - ő l zd l uáo zz g z á glpő yugálloáyb h \ d ő gy áozá é y é g fj öd fállá l llél zbdágoldó öz gy S z z d, gál, go g y ű j dolgo állpolgáágú z, z j l ö l é holó zo gy oly pogo, ly ég flü álláú, l hgozályb ool l zlélő lé l!, hogy íj h d í j o lóápdgllé élél Hzü, hogy z féy d 98 é dcb hó égég öz éylg jdő pog öbb oáo zlő lég lléy (hdíj, zállá, l l é y, zz öéb oj, hogy gyül ől zülég p ó d í j, zzolgálág é éz uálodj lőbb glóí á, álág) élzéb gd D l á u gá pogo: 2 z 98 é ob hó l j lő zll uáo -boából zocldcwyugálloáyb hlyz, oház lláá lpo lul: b' zí gy áozá l l é é! z* bdágol gy állpolgáágú z, z Tzlő d l llzo jlöl holó á l l á, l g- oáo c o p o j á Pogj zályb o o l h d í j o y u g d j á h o z, ocál l p o álló g z d o ohdjához, áozá l l é é h z 9 8 özzll ádlo d égéb, ob l-öl z pob lí zé d é z é y é b bl o é l ü l yugdjához, ohdíjához, áo popgd d zözél zá llééhz pdg 99, é juá hó l - ő l 2 é z é y b z o í é o zd lőz h zlb dágág lö á d l özgzgá zz póléo ll folyóí öző éé oly álíáá, h o g y z d d g zül, b pdj : gyo, gy h l p o ó l ő y ö l j gozályb é ool hdjo llőz ll z Öz é p j ó l é é z lzhly, l zjlöl d é z é y b c z g z h z (zázdog bzáólg) holó é g, z g z á g o á g g y l ő é g ééy álláu yugdíj (o hdíj, á üljö g y o l l l z á b ozá llé) 0 ) zázléál, d lglább 3 z ö z - u á j ó l é ézd 2000 ooá gzí : u á o á l ég úlyobb hly, - őgyól bzáólg z zdg z b l ő z l l u á o, z l ő holó áláu 75 zázléál, l l z o ló j z é zzl zéőgyól fölflé holó áláu p c o l b z l l u á o u b é é 40 zázléál g z á g o áyoíá* 4 z álláo épjólé ézd 3 oág yugdíjjl lláo gy lládó gy, llpolgáágu zély é b l ő o b öljü f l z b d u l (dfooz élül oáól özőg l épül é é é g l l o bzáólg) oág yugdjá dágág p ó águ z álláb ) z l ő l á o u l, lél é (hzáz") ooá ll g é b) g é z é g ü g y é épülőd é z ü ü l, zí c) é l l z é : LS p c o o, d ) özh E zély oház yugdjához p l h l y é g, ) g f l l ő p ü z dg 50 zázlé dágág pólé ll folyó c é l j á l ó l ő b b hzálb élé, égül gfllő uuáláo épíé Ezzl í láéd yooúág gyzb gol 4 Ugyc dágág póléo l fo lyóí o lláá élző gy ho dá y 5 M d gyobb zll ( h l ), oágú Özgy é áá zé ö ző éb : p g y dl üzb b z l gozályl ool hdjo é gyél d z é bhozá Kbb ü z zhly özgy yugdíj 00 < p o o é álzá b z l g y é zázéá 6 féf ő u ő zoo gozályb ool hdjo h - l p f l é l ll l j gyjogúág gyééűég, djjlöl Bzc gyél: é 000 V yugdjözg y u g d í j 7 á o özgzgááb épjólé 00 z á z l é á á, d lglább é o o á ügyozály büo u z z b gzí, ' l ő b b flállíá ézéy g y d ü l é 000 ooá flfll 2000 o o á g 7 5 épjólé á c ó l y j áyíá Ez ügyzázlél ozály d ő lgy, godood: é 2000 ooá flül 4 0 z á z l é l l á ü g y ő l Rgozályb o o l h d j o, z b é l l z é ő l, h l y é gozályb o o l h d j o c u h á z l l á á ó l, á á l é jáulé dágág p ó l é l, T ű z f é z é o z á l y flállíááól, z l l ő özgy zé g d é l y z pólé d d é z ü g y o z á l y ó l é é b l l gzí zgéyügyől, öbb gy állpolgáágú z f g y uözí, uügyől 2- ídíg u Ígéből h á y z l foo, l g y o f o o Háyz cpő Cpó f "Hü U f, o, áá «B j K í l zll U! ^ ^ ^ ^ ^Sfc» f d z loo gyool 2-3 o l Jj fb h

3 JKoáM L u f ozgloól, gy jogédl z o l g á l y - bél dőlg, j álláo épbzoá, uélülég g g o é oág é zóló gély g, áofjlz, ügy, zépz Koáo űé ág ull g á dl l l z o j o g z o y dz K ö l z ő yugdíj b z o í á z ö z l l z o lléy j o g z o y gyöűé él, ö z é gázlő góá ly zopooból l ó gyégí özz lő y ú j o d ó z á u z á é á l l á o ocál dzéy gázlő ló j z é 9 d l é p ü z b z llzo ézéy hzozd! b l é áo üz 0 Pog, é p j ó l é, u l u á l d ó b h o z l á l l á o áll, hly á o dó E z dóél z á l l á o lu d ó é g é gállpíá zz 98 ob hó 2 - é o ácül háozából zz ác éb: Lg M á, Ködy Józf* Hoíc Rchád llöö, W Géz lö Dll lü^íl! H BE (My öö h ll!![!í : : Koáogyéb?) Tudlőlg époáy pogjáb öö b o o gzüé, g á l á á é flozáá E b é d l, h f l l í j ü, hogy ly á y ú K o á o ágyéb öö bo hogy y ülh f l o z á, l l á l l g álá l á, Koác á g y é b oláol fo g l ú öö b o ü l 6 4, h o l d, z ö z ü l 33^-á f l l g E z z á y öülblül g g y z z ozágo á lggl o ágy öő bo gyéb é g y ozl g : hbzoáy bo u d l o ) 47,843 hold, é h é éég) 36,655 hold, ( bo Eházy (zgo páág bo (pohl páág) 3,83 h o l d, V cá b ú o (bé, bábol z ó g y l l K o o l y b o ) 5, h o l d, V özég, áo ö é ) h o g b o 6, h< d, V özbooág 8986 hold, V gyéb flz úbé ául bo bo záb Koáogyéb záóföldből 2 é b ő l 3 0 l h bő 66 '«, d ő ü l b ő l 59 /«o zbdfogloból f öö b o o ozágo állpol zb ágy zb o z hlyzb, ly ég f o o z z ö ü l é y, h o g y ál űl ágál, l y é l lööég é g doolhó, z d ő ü l é l K o á o g y z o z á g o á l g o j ó l lul d KORRÁROM L P O K S? E H < E S Z T Ő S E G É N E K É> KDÓHVTLÁNK TELE< Ó N J 8 0 SZ TUDÓSÍTÓ K L E F Ü N VDÉK E S MTERURQ 229 VRMEGYE Egy h ö z g z g á é p ü l é ü g y, épd pol, l l é é p z ó o z á ügy z oldl loholll bb S gzégügyől, h z áügy özgzgá bzo dd o d h ülé g ó f D Jáo f ő p á z ül gjl: z l o Bél l p á, Bhó Ljo főjgyző, d Wu K á o l y főjgyző, d Mzy áo z főo o, Bh Jáo pézügygzgó, B zy Jo Józf űz áco, d Fü K á o l y ügyz, Molá gzd, flügylő, Mc Ljo, flügylő, léy lféd < o ődó, oább B ^ y Géz, Cá Hugó, Ploch V o, L é z Kálá é d Z d l y Fc főjgyző, z lpá jl özgzgá z l é ő l záol b z főoo j l é z öz g é z é g ü g y á l l p o oób hópb o z f o d u l pyol jááy gy á y u b lép f l, öéd gbgd o h l á l oozo ágy háo j á á á b gy 2000 gyé bgd g é z özül hl g Ez l ö h y o o z o 6 g b g d é é 2 hlálozá z ooháy g g h z í jááy ll ló üzdl o hóág háo oo bocá >l pol gá h ó á g d l z é é, blügyz pdg g y oohllgó z o o o z- zéél z gzéj ügy julá élhő z állépz hl főö z z ú jó b z ő z é gy zz > á o ugy, d f o g l z áll l ő / flügylő j l, hogy jáá y* f o l y lgöbb o l b o l z á oób háb é gy í á c h á y o ol folyhó pézugygzgó jl z áll g y dób zpb égég 649,320K VÁROS hdgély Bh lb lo ü l d ö áo hdgodozó épodá, l y b é z l ö ü l, h o g y z ú l p h hdgély Ozá h o o c o j á z g é l y, h Mgyozágo ó z o d z l gy l ű cládgj o l j á z gélyzü, ég é h ó p g gpjá z K ö z é g dlzé d fzhz züég péz zl, o z dóhl öl *7í«éí / g d z lhl o á uá j2ó fxgélyd l h g á l o z h é z hlyzl Vzélő,, b o l, gázdálod, gy g y é b b ű c l é y ü l, p h hdgély z égű f l h í j hofg-, hogy cládo d z lő á á l, büou f o á g o l l ő z é é l, lg gyobb éláyoággl z l j é hdgé ly dolg l K p zúl hdügyz * fl o á y uélülég ll hdügyz z ozág l y o polgá hóághoz ödl é z u l l u d u l d á lz ll pcolo uöz ágyáb, z ldl, hogy zuáo lóhlyüö, zuáju gfllő u özíőél, lg gyűjőhly jl zz, uözíő ézl uíj, hogy ullo l d flg zo ujá özölj yláoággl íg uő gy uál p, ülöböző o é z é y é l flálll > uáohoob p gy l h l y z é dl udó flhíj, h o g y uözíől hldélul éz HÍREK foly b, há K hwíz uozo z d é y ú l é bfzhz zo y í K - l d z ő! b z állg)z -' d á z ö é y z é f o g h á z 34 fogly o l oób 3 - é, floú ő fogházáb pdg 7 o l lézá* z Öl folyó ü g y l á g y l á u á 2 é o é é c é ) M! áll bozá á«gyf fópáj Pdy K o é l zolgbíó z u d d j á á, Moc á ázé jgyző p d g cllóöz j á á főzolgbíó h l á h o z o z o b zolgálél, ( f ) yuglob Blogh f ő z o l g b í ó b y ú j o yugdíjzá á l ó é l é f áügy öéyhóághoz ( ) Hl áél Thy V l o c l l ó ö z á l l álloo o z o l g á l b ó l z é é l f o g l l hlá ( f ) lllbzfy lugyb á gy ül z lúl! h jááy o l Mgzű -z Véhly özzégb f ) H l y l l l l l é z u d d j á á főzolgbáj Bááy J á o p b l ljgyző z z j g y z ő d ő llááál gbíz, ( ) yuglob ouló j g y z ő Koldy Mló oáozpé, Lgá Fc fű ö z é g j g y z ő bdá yugdíjzá á é éyü á g y öéyhóághoz () fl á l á l l Vzpéágy öéyhóág lo éz oáyhoz, lyb álá* bzüé é zbd f o g l o zállíá l l fogll állá Ugyz háozáb f o g l l o z o loá llááá ódozl íloub 6 f M lél g y o ú f, Mgy fjoddl í g y p o Oh, hogy ll ööé, T ld g o z h o! Mul o j új é l T álu z p, Közáággá l h o Ú j z d é h z új l p O llég áll Háo zzé, D ég ü l Lö zü Fgylül ő J l é p új löő Ellég lgázol bá, E j z gb ő H ho olál é f S zléléd é g b g y! Eláppd ó b b o, N ll U b b é ály g y f o d l o özö M d, báláy l S o, éjzá y o á Kgyúl, g y j o b b o h j l Szbddá lö d gy, N göyd z o o l ő M z Céljául ű z ö Mggé z öl M» zjöz, / ü Eő lz bold g, z b d! bág öy zből Tzá lj p d cgh ü ly Kápláé: S P T Z E R SÁNDOR öy- pumfélu KOMÁROM, J,'

4 4 l^lfl Koáo Lp * oldl Sjál zd h z l : M o l g y o o h f l h ő özlg, O l á g u g p gyog gp é g b l é M á z b d gy gyo yá záíhu z 6 ll g éő é y é g é Koáybzo! oz gy ép ö z á á g o á y Pcd M ó c h í l p í ó blügyz lőjzé Koáo ágy é K o á o ' á o f ő p á dő l l á á á l gbízo oáybzoá z z ) oáybzo zdá éz zéhlyé c ü ö ö ö lfogll h l á d üpély fogdá llőzél, z uj oáybíz gy dg Füg gl M g y o z á g z z ő j l g u ó b b p díg Mgyozág p o l u á ol g ó f K á o l y Mhály z ű b b p o l ö zéhz o z o S z é l l á ó ö ű, d á l godol dáu gyéég, z d ^ ádl álulá ozo u Kouh h l á l é b Szül gy l y po H láád o p á d zíé, logyolódo b o z p zbd gy S z l ő üpl Huzoégy é f S zbdág z í l Ngy ojo W f l (l gy ó M d gyfo ölég ó z S p o, ly l g ú l y o b b fl d f o d l o d é y bzoíá S ohj g á d y u glo o z o l d á l á á u á j á b ó l h f é f éllyl, ugy ő, z yá é f l é g zíl, j ó á g zl g áó z á l l l ö bből é z ü gé é z z á l l! fo gdo g y ő h z é ő h c o f é f é j, z é b égj z d ő z d é, z g l h u l l á z : z ó gyö g é d z ő z ü í á l l, hogy l o z l á o - é h o l o á ó l g űég öé dő: z 8 Jödőb h ü l l gőí z á h í o bé é é, b z é á o g z g d o z ó éldő Md gy ő ll godol, z újjázül Mgyozág zé h l z l ő o d á l o hz d pol gáá: béé zbd lzíü S z é g y ö l é g z d h égy ég öyhullál, zü j g ó f á j d l á l á l d o z gy yá, f l é g é gyázoló yzoyo zé z o z á g é, h z ü, hogy é l ó f o g o b z o y u l gy Ő ö y l é! g z l uj fldá gy fldo á lépföllő z z h d ü g y z épföllél öző épf zjöl hdgyoá z : Rzc D é, S ó l y o Pé é E g z d o c 2 gy-*4ől 3 ho g y l o g z d h z, Hoáb Dé 2 gy z d ő l O, Sbg G é z á 2 gy zdől z l C z í z l gáco 2 g - - ö l 5, B ó B L j o 2 g y - í ő l 2 W Ljo *M g y - ől3 ho gylogzdhz főhdgyoá z öző épf hdgyo: Klcz Sádo, P Fc 3 h o é d g - Oo D á l 32 hoéd gy-, Rcá Ödö 7 h o é d g y - - í ő l 3, L c z J ó z f, d Rí o l d o, Zwb J b o, S o l ó S á d o 3 h o é d g y l o g z d é l, Kpáy G y u l á 9 á b dáz zázlóljól 30, V c ó L j o Lg S á d o, Pugly Ödö Bloc K á l á Béy Győző, Bol Dé, Nyáy Józf 3 h o gyl gzdél, d Mcz Máu&z d Ruz Sádo 9 gylogzdől 3 hoéd g y l o g z d h z, Müll S á d o 3 h o é d gylogzdül 30 hoéd g y l o g z d h z, d Edéy T d 3 h o é d g y l o g zdől? d Péc J ő 2 gylog zdől 4, Szdő J ő c é 2 6 gylogzdől 4, \ V : z L-jo 3 h o é d gylogzdől z l Mzáo M l ó 3 zöldl z g é j é z ő, h o é d g y l o g z d ő l 3, N c u h u G y u l á 9 gylogzdől 3», L j o 2 z ü l g éll yo l á z á, l y ből holp d juó f h é b b é g y l o g z d ő l» h o é d g y o g z d c h z á l d o b b yé ü : gy gz o z á g fz d bjo lhoz Flé húé fládáá dág yé' ü z l á b b oo özlé: M u á zöégü bábou é l g j l G á l Dz J á o ő p á áozá cöyé álu é z b í é g y g y o á y g ó f Dz J á o, K o zzl dlz, é dzo, á o ágy K o á o z b, á o gyozág főozuláuu ujá főpájá ö z állááól já élé háboú é l zöégüb ép é fl Góf Dz Jáo ögyd é ölö főpá zéb, l y dő oáogy loo, hogy poo cí, oá o l lgdő, főlg h á b o ú l d z o ülföld á cí, o o z hézég, gyobb loó l S háboú l ő é z é o f, u é g z é é így c z á l l á á l j á ó, l ügő özölff z í d j ' bá h á b o ú áll g o z o o z o u ö zoíozo l b b öb g z é p Mzáo Ljo Jáo Réyégü ol ll p o o z l ő á b í z o d o gyo é özéd z p o j á b ó l íáo o b j í p á l á g g l éz l ll yílo \l é z, l g g y o b b g b c ü l é l p z l z é é u l j d o á g é gy úl ú á g o h özl zolgálz égéől, l l y l d özügy é jogoul g á é d zég áogo Tá dl é, Hdgodozó Bzoág, z g y ü l V ö ö K z á l z á y, S z ó u Együl l ö jóéoy c é l o l l éí ll z o l g á l á l z z g z éd, h l y u l u á l é l ü áyáb p d g J ó Együl ző lö űödö ö z á g y é á o z l ő jáll láj áozáá, 23 gl zd ő é, K é z é d é pc oá h á b o ú lő* V c / h o á o följgyzü, ö b b h z o ö l é g l ó íáál í á g o d o o d o á ó l há boú á é g é z o b z ő z á á ég háboú Mgl z d fldé já gy cpál, hogy gzí h z á z földj c h ő l é d géő z ó z ó l ó ] é gz b áj o l á o z ó f ő p á gylő K o á o b d é g á d l é z á l u l á é gújhodá g y uájáb bzo H jd gyz hzülz Rég láol b f, ob K o ü háboú l élí ű ő z o l g á l léül z l á b b ül y é öző z Fc Józf-d logz # hd j éíéyl: Glz Győző 3 bo d gylogzdb l z d dcéő l: Ködy Z> á 3 hoéd gylogzdb é M [ózf zolgá j lo ü z o y b l í zázdoo Hlgyc é b l ü g y z Koh S á d o ó á o l o c l á d é Kdo- \ é áálozáá g g d Kz hdügy Jz foch z d l z d zé zdé z o l á Jl z ü llé foá ból é ü l ü, h o g y hdg l z l é é l b á l l o díül állpoo, ü l ö b z o l á gfllő f ű ő y g g l l ó lláá hézég özl p o b d l fog gjl, l y f f o g ó é y l z á o é f o g j z olá él zü djé g o l d, h g y fbuá 5 - g zü d l l z g é z o l o é uguz u é g é g hozbbíj j d g fl/ Kz éál hdügy z Jóbház Dőy Gyögy lzd, b á b o l á l l é l p o ', pc lóá gáál z d é z ljgyz Dg Józf Dh 5f o z d zlőj l j g y z c ld léo houédflzü z hdügyz l é b öző z é ljí: Fczy K á o l y z o l gál oüü zoybü főhdgyo záz doá, Fábá l d á Luoc Pál, Phfl d o, Soo á, Szly S á d o, BloM D z ő, Pál Káoly, K o á c fáo, Szg V c, Cllg J ó z f, D o h á y o Td, V J ó z f, Vjd P é, Políg á N á d S á d o, K é y Bél, Scholl Bél, S c h w c z H, H M á o, S á y J ó z f h d g y o f ő h d g y o á z 3! hoéd gylogzdél Uágo özáág éb íélz oáy dlz f o l y bí- hl jllg űödő bóág 3 * gy épözáág éb gyoolj bíóágo Íél gyéb ügydöő há oz gy épözáág éh hoz f - ~ z llző ö é y dlz hl z Kuz g y ő íélőábl lö Rjzy L á z l ó é z joghllgó g y ő ábl lééb d í j ggyooá z Hoédég z hdügy Hlálozá F Tu é l 2- z gylogágál Budhgy Pu M ééb f hó 22-é l h u y - T é h o l p lzd zdé, L á Foghhüy M l ó \ áé\uu fél é g y ó o lz f ő h ő g y o l z d é, Lázló, W c g L - l o h á z á b ó l o, Bo Ödö, Doháyo J á o, K o á c Kz cdőégél hdügy J ó z f Z ű Jáo, S o ó P á l, Zláy G y u l, Lopold J ó z f, Wz R z ő é N é h Á p á d z Nzg Nzghy Lázlócdzázlóo hdggyá 3 h o é d g y l o g özázdo V z á ú cdőülél, o á b b á Szopó G y ő z ő cdőzázdo boz z d b, Mc S á d o f ő h d g y o z á z b l ü g y z é u V h b o z á l y á h o z ő d o á 3 hoéd g y l o g z d b, L á p y gyoá z K á o l y, d L ő w y Ed, Tác F c, H l l, Gucl G y u l, M o h o Gyul, Bczy ügyzég u j lz h Jő, Kuolly Fc, H o l é c z y Ödö P á l f f y lo lp á p z Közl, hogy ügyzég jöőb állügyzég, Z o l á F d á, Fülöpp L j o, Méy G á b o d V z l y á, d/o Gyul h d - főügyzég főálügyzég, BudpSö g y o f ő h d g y o á 3 h o é d g y l o g - z é ol ooügyzég pdg zdél, l g f ő b b állügyzég lz z uj Mzáo őfodáz Ufodáz é Mocu Bo-uc 5 z (Gd-áéház ll) H b é l üzlb üzl Ol! Nádo-uc 5 KylöDíél? bjodá!

5 /* oáo zocáldo p- lüggf u'o lzl p ó l é B uyő lló űödé Qyőö Kzczy* Bé juáb á h ó d z é é g dl z>, éláyol u o uc 3 zá l hlyégéb gzd b l ooájá, ho lzl pé öző pddl: págyülé g h d blébláodl Qzo lé cé öző ö«g * folyóíáá yá, üldö gzolá, * ' p á ^ y ü é l hlo lp oáydl özöl, odl l z áb *L#o' zlő z z é é l ö ö jgyző á l z á! '2 lj j»'»'g bőbáodá lá ozó h 4 >o K B) ábláz llzo Véghjó-bzoág l l ő z ő - b z o á g j l j é fll gyool hoá l-büőbázé 300, ll 200 K - Ezíül g o d o é, ) P é z á jló E l ő j z : H o á h od ' gzü, j o g ő d háozl é g d gf fl l íól öbb öz ll J á o, b ) Ellőző-bzoág jl Elő b fjz ügyb - 0 " H Z ügyz- zo zé - Szbáloz udő jz Szd J ó z f, ) J l é é g h j ó " z hld lul á»*l üld á u g y ü l díjz z í - p ^ c ó ó< á b z o á g űödéől Elődó: Puzé o o d ll l ó z o á í é!:'[' Bopp ljídő zolgál - Hél3 éghjó-bzoág llőző-bzoág Hlálozá é zél hlju, áüyobb «'!' clád póléo, ff* f l é 4 JgyzőöyhlŐ é jlölőybo jöőb flég U zfll bb, özég épzű bzoág á l z á 5 pá jöőb g Vgh N á d o Kölőd jgyző h l l h u y S z d á é l o á o p>ol jááy, ( l á Elődó: Vg P á l 6 pájó f o g] / l l Zgod d, áo fő co jl z o á g Elődó: Áy d á 7 ég hjó-bzoág é*llőző-bzoág á l z á - Bcb fozogju oá foőzö bgég» ÖzB ülöö p y o l áh ölö oly é, hogy z féég* B d í á y o á g y l á p á g y ü é á c o - u B - á hoz h z hc o z á z l b z o í á céljából éé*, dy pzoll, hogy béc ügy bzoág jááy b^ouágg o l é y l álul Bzáá z olá, zíhá á c o z á l z jó z á l z, c-- p á l y u d lő ozá oá u j o é l f o g üldö p o o g j l é f l 'á j, lzd házáj, ő l h ú z z z, " : áéház d4glő z á ó á j á é l ü l í á o págyül c g z o l öpöygü, d ég zyüjö - lz gé lé gbgd bjlé á y l lláo lá h é z, há! é é\ő, Hhl á ^ g gáz, h o ^ - ö ö* é, O U ^ b b M 987 polgá ^ üldö-gzoláy lhozdó l «<» blá fozogá foly z oz 080 o gbgd öé pyolol, hó égé á főáo pályudá! Ez ll " - jááy hloj - / u : gbgd zá jlé f pd, Kz dlügy z h'" l ob hó ljé folyódo gy é z p zöég löéé c H y hlyzé j ó z h o g y o á öd lláhólg g g y á zöég l l ö é é \'d jő, M bdágo oláoló B d \ fog jááy zű l hób z ü l é g y Á l l á o K ő z é b á y z é g z g ^ à} dl özzé, l y " l h á l y o zá 3ő h j o / o?»bböl o ó j á z : hlyz hbo ll d é j z é l y 0S pdá há oá hlpo poo «' z» dágo oláozó öz dl, jl K y óház lézá 46 Á p o l á py < á M? é Po?ác flhíj z Ezz gzű l p o l l ő z ő é ő l do é l l l p ül fl pco ö poáo, hogy hílpo ugy z ' lö dl, oábbá jó z Éáubhozl éo, l» u,, oyoo w j o ^ - j :,, uoz, bhozs áyíó ézbíő zolgálb lg ' ^Jwé l á ozól :, f l f ü g g z * éé lojdogyobb godoággl zfé* Md ' ^M,-P - ^ ' \ zoáo Bzll zgál légíő áu ud ll, y foo hílpo lldöl éző wjóuhé llőzől, yl' é g z ő d ygyo oábhá ézbí, ü<öö$# ü >! zlö dl hály, zoyo öz flhíá z o M z Tu» Szdá yo ó o ü z fl o á o po é fáud l z gbb, l poáo gy lá z g b é é K o o o ( í ó oz zé oozé, f hó 8-á ézl g y ű l öz bu llyl > jó do á d p p o d ^ - ' ö K é g h z cloz g - Széch-ucáb lő o u l á b líoá hly copoo zocáldo- :, j l oból űz á d og pog lpjá dolgozo lpzbá hoz Fhé L j o üzolóz z é é l űz K u z é hdügyz d Obh lyol z lulá öző déyl S á d o 2 gy- g y é Öé égződö: -zl féf Tc Ljo, Szbó olóág h o o u l é üz lol pzoáyo épföllő c í z z z - á Elö Tc Ljo, llö l\ Sáu* j zál á éháyzál oog, z ő pozoy h d g ü g y é z h z é p f d o J g y z ő S z d y á, Hbá J á o zőö z«"dlo- CÍO H é * l o g ü g y z l ő jlölé z Hly b z l f : f C h Zgod Pézáo fő dó özégb gy odá Ágoo á Ellő Lc Plóá, H á z K o c l N z T á c <* z öé, lyől Rggl* öző jl: gy ChH M h á l y Bzoág go: Sá ő é g glíá céljából é p g y ű l é o V# } ( l - u z ác " /» g l ö l do á Vo Jáo, Mócz Jáo, F ob 5-é épgyűl h l y Nz Tác l ö é é gyhgú l l d é l Bo L j o, S z b ó L : -, l u [ózf, Tuoc jáóág épgyl h o U gyb, ly z á, Vllá á, K Sádo, Szl Pál, löljáó bjl!, hogy z ő é g K á l á f l l é z á l z o g z l ö Vöö Fc / l j, l z ő ö 0 poé é j l odöő öél d ő jáó 37 z oo zoldo bíjá o á b b f o o á g á, z Ozág* \ Nz Tác l Táhcl p R^^g bá, fz Dgy lguóbb uo d l l p j á gálzoé 6 gból álló h l y <*ü%ég oozój, ééglül lág Bzu özég já öl^é o z á c o é 35 gból á l l ó ö é z ő gy lgozbb ézéy, ábo po, j zőég flu, d l Oég ég M j d épgyűl óá lldl ghl Síj fölé páfl od ll lo áldoz zőéé célj, álo, h o g y M g y o z á g ö z á á g : oh öbb fl ádj C z ég 07^»g pézá pdg ü áll, z ő l j állfoáá ló álíáá íáj ép d lá z, hoá l z o g éyl ol gá lép g y ű l é H u z é l é ll ozo zé, dfél lél c < o ^ ly ábo lzá űzé plo ö z é g h á z á l' «í o ló ádolá özb ö zdő zőöé lí, hogy z lobogó l l ű Bzoyá ábo poáo l fc zoldól, zé b - üd \/ o, hogy èz zzl ly gyá gyű! uá j-/^-j f : ofl lövö'dözl ffllöp Zgod zző-áuól űödö, Hz p fő, g y z ű «o éülb özég lőljóá p u gy l: l l 98, ác [ j poá dolgozo b zo bzoyá ég z f j folyá g ég é Koáo2f>-éő! Tozból Ööé f j z hogy égzé b b ölégudál hoé hjl flé gy huzápll j ö o á hzjöh S j o z á g ég gu uájá, dhz, bé gyögépfgyl, d bozá o ljül b d y á j u ő z j yöö djéb, o lág gy lgjobb! züég, zdülő zőö álá poá gy po ol Oly zcé- ggó! dw l fl K o á o z l l uáo zz : «ohd, g z ozá zol,,, lööldöz c g y l l d o popgd b z o á g o l í o, ly ' z, c gy coó bl l b öző goból á l l : Mcz Józf, Spo ö uő lbocáá zdülő zőö öbby lgőb l ö ő l Elé, L g y l B é l, d, Rb Mhály Kádá oágól hdügyz d l döz «ögyl, hog] g ü y ő z ö d Tóh Z g, Má Gyögy, W c z ' dzo ő od uő, \ bí z gz lööldöz záólg M ljoo- Ez, M é z á o Ljo, llzáá zolgál zoyo flélül z öé, hogy pzoálj özég B o f y Z l, Hbc B, N Ozá Q égé z, gy élülöz löljáóágo zőég oább fá z g z g ó á g hő, bály zü (lodá dő bá á, K u d ó l? Z Ed o á lbocádófc Ez ő od u Füzdő Kouh-é fl z é ő ő é ég< égép élu fél o á, hogy 2- g y l o g é / - o 5 4 h díjzáo fzé gdélyz z z á z d á b b o z o E d ű fáól b á Álldó ózodá hlyü l ó uzh u d, z í d j l z á lá ég z uzá ölég hlzl l é l b u d 94 o b 7-é l ll álldé zo pc* u o l j á VljÓbÓ, z ó l ű g, c p éz áll, lyél ll záb áll pcoo (főöö, H l á l o z á d Cuá áá z ü l Tóh J u l z o h ó é l 63-, >, ö ölég, hogy Bzolgáll édé z löl lgylb gyé, hogy b o l d o g h á z á g 4 - ééb hoz z zo éfo yoból ll í o o d é uá j o b b l é zdül Hűl! lyé llz Mgdó f h ó é d é l u á 3 ó o h l y z öö /í b» z, o á b b zolgáló lz ÖZVS* y u g l o P d ó - u c 6 z g y á z h á z b ó l phé Spz S öydéébw gy, áá, oábbá léo hdíjo öz h l y b l f ő b E l h u y á f é j, g y gy, yb gyolo jd ooág gyázolj N y u g o d Z á j SO fllé Hpélb^ gyébé hzo ol jé b é é l! f z é 98 é o b h ó p<á déllő 9 éájo Kulúplo á c o z ó é b d ü ü p á g y ü l é, : bzáoló é* Pízuáló ( w y d V U }l U l W ) / o l D c c U l l ( : M l ) 0! o X Füzhz ll?

6 98 *4* H pzízl zííó zzd^ RODLOM ") fgó fgdláw 64 < h g >* ot-éfl,< ly jól /' fzf uüj F lluzál MÍ ' j o gyéb fogd ujbb 7áu)R állíá z ^ lsdf \ Hgáó l ffdá jl g é 6 É oá ly zá bzl ülé, zúl zlő zocál ügy fogj éz Egyb lháozá, hogy blép K fo f 9 phé K o á o b z láuíó hly * l ' j Jfd» pol z f yág dolllágá, ágy é öfc*ím foglláé R h lp, ly poláb páéd fllll RÍ ^ll#»-''v gy oáo copo zúo clo zá híj l oáocgy pézéz HM* zlő, öéb l fds' odl é űz é z f'j Szdé,gy lél hgóájáé üzd Sz- ozglo lulób * M : fl á lgálóbb pub á z uj Nzdé lóí é á gz é 30 poo holó áyú )( z S y o é z zgb olcób l ő é dóhl: Budp, V, Du-uc 6 zí hu Szgd áo hóág O»/* f l g \ á! : l él g Fl Zg hóág h z é b h, b o j ú od épö, ég lluzál hlpj godo z ^ zlbj jl g Q$zég~V%Íág ép űz h á lóé ^fégg, M#&* > l l é uál á, odl dolgoz 8é 8 0 ooáb állpjo g Tá«' ó íjá E é á gz é 2 oo Péc Ögy po 6 o o á l 'ÓZ ö z *$* zá á* 50 fllé zép áu lp dóhí ü lp, V Hold-uc 7 zá l \M\ ho á do í z áé z zuházű z lőfz péz ülddő, ol l u élőulyb á éháy p j ) gglfcázl :!o [cz Sádo p o p á hlpj zházé ox ág édbb éyl 0 o o o l, cqlfö á 5 ooá g Md zá éd» * l :«') cö Éd, h o g y áo h ó á g, 4 ujágáó hly Egy zá oo, *) ** K Józf üé ádl é9 od ly g gfu él ézd z é! l hlpj,:y épzűég öd popá l z édb, zfc z á ollo D d f * l] zzoégé ogy hozzá % < joá gfl ő M héé dcé Ro dg uál UH éléfz á gy é 30 o o gy zá á öü f bu á 2 ó á b! po g gyb o, u: Közöyláíá zocáldo páb od fb o zéggl üw zz 23 NYLTTER oáo pézéz zlő ull Szobo é/l o, ly g líoá Pézéz Tzlő Ozágo Együlé oáo copojá, gálz pop ob Mdzo, láyu é zéü gy fjz ulo d d hálá jó z, bá zí ódo ol, özöüé z yl áíju ÍÍóocz Pé c»0 cládj - lég í dó l Bou -u SS»u Budp, V H, Nép- By) lóf í, ^ofd öy By] J< f d«zzfl ol dz j ó lá yolcd öyé, ly bdíáá já *Ü KÍ Z lg zp í hízlgő, llyl lőző 7 öyé fogd u^ö-^jj, odo, hg) yolcd öy* é «lj - ly K o Kc Ed llőfz] ó - / ' > u fódu íog íuozáll o <J ü ó l c dz állá ö, ly gpó, édfzíő, lá] bzoyá d, U ol lój lz gyözöégw B - ződ - ujbb pzu d, hogy ^ ác oj o á lc d öyé,, oo őzq ofj* j ü öz -uj jöő hő pb gj- j lű,o éjfél ü z ó" c öy á o <'l«gu jálju oló z fgyl* j Soáy zbd o»«oláo d^ óá záz áy oább dl hályo íül hlygu y«>g áá Mclló Öy«y f^j?» ^ öy zé dllg odo, hogy oáy zző bdáál já dj K ö á z u u zbd u - \ gyá pl { 5 pdg hubőég l ó l húl p < bzöu Budpől áozzá, hogy oáy yug flé h * l lj b l o Mázől zb á oá oáyoál özbj^, hogy élő llo é l g y o b b y égb zállí gy pc záá Roáából h, bojú é juh záll á dély á gyéb g zdődö, :b o áy, ll?7 ö íél z állo pdg gyobb yégű zú\ é * fgyzo hu hlyz lááb z ozágo éllz! hlb él, h o g y h é / á lgözlbb pob j b é á lz zzoíhó M f Ufo géy bléől, dlügy z dl z KÖZGZDSÁG dő zállíá l z á' lágo blyéb dl hl l ll zöl l lggyobb < gpóbálo, U< g zl* zlád éy, hogy dl él j d ély h»z gé yzdé* d fog dő Bzé, ogéoyágá, zoglá ujé? d gádg d &ég», g dág joo, ég d^ h lohoz o c l u l gzodá ozág o N há z fgyl fll hgy, hogy dő g jléy z z dé áog S gy bjo bö z é ^ b ozllyol ^yöl fllő K jóáéléül öllül Bzüég, hogy lgljbb buzglol, d yg éd félé, oozzé z uj d záz lj lá N l l fél doácáól Ez fogj dl gzbd llégöl é gzí lól dő, h z o éyég lj uájá ból él g, uc íüég ddg oup á d l d 6 ll jöőől fél Fölhío dő, hogy d ö l z á o l lyoáá, R l ő o b z ö fldu é l oz á o ádl ozlyoo, ly lgu'yobb éz háboú hé Szd jó é é l l á l gjl z í d féj, fljhl ll ol, zúo yláíju hálá özöü Koáo, 93 o 23 öz M o áé Mo Jáo ""-'-* LúMÍ -«-V» :' lczo bál hdból zé Pűl, állá gpl^l ^&l jogos g é y l é g í é, áll ézéy é d l é b ó ábzélő-álloáo, ly háboúb, pcol b o á b b á dzo lábzélő álloáo, ly flél zfég^é á í d - U f o ügy él gbízo oáybzo l d o o l láj, álg dgl g é y b hő élyoál, K á'f l foo o l Mdzo, 3 ( Rdl z Közöyláíá özí z Kll bzolöál hdgy z z öz ézá' ^ oozó dl hályo ül hly gy bjl féágy l l bzolgáló! )( z ( Mb ülh ő c é p özpo ázgáló bzoág lájéozó á ö z ö l h l o l p b ő c é p oozólg E z öö, jól é g, éz'g g y á o l hódfú őcép ájéozó 30 öö jól é g, géplg gyáo h ó d f ú őcép lájéozó á 420 K jól ég h o y o l őcép á j é o z ó á 720 K Ez z á l ő álpé zéé, 000 ( g y z d b o, é d ő H z l ő állíó pál d o o l b g á l l p í o ájéozó á ál gbb, l ő z z á záí Ozágo Közpo Ázgáló ujlöé S z z ő ü^? E g ] lsflzf f f Ngy lfogllágu ll - ol álzchu llé Büdö /ul gygöb gyzé foéé z é gyázoo lo, hogy / SzfüggéU l lgy godol, ly éé ép, oz, c úloz Pdg ől óod ll Eáo fl, z láju V, í K Ngyo, dcé dolog, bogy háj l o á á zl ll büll'ü zob ö b- éylg záypóbáfgá, ég pdg lc Q ágéljl Ngyo jól á fgyl (zö djé S z M zí édüb há, hogy o fodulju ü Bgdjá g ööhöz gy él: h olá o, zou láhjá, bogy g gz lág z lucégl bb gu pc b, o d ocl foog, d«gysf b ölég hzáj ög á, hogy z gyélf hd z loó uá ll új gzd Dolgozu ll gfzí ől d yu, c gy élhjü, hogy gh jü hzá Ög ho So gzág Llé b zob zbd ' B f Ül loág éégb o lődű z, éd- hogy hogy föld puzuljo uoc, ép, z ljé é llé, hogy 0 éy uljdoá * pz, Godolj g hogy h lz,, o, Bzoág gdélyé ll é gy élülözöl fog báll ól pdg hzá z íl fldzzü g zé fégzcgzé fll* Szo': Mzáol Ljo Jáo Lpdó: Sp/ Bé Nyo Spc Sádo Oyyéájáb Koáz hőö ááól g

7 98 ob 23 «Koáo, pó Szuépz űő flzf özugy ő bb ^ ' (l udéglőí llu h 3 ó á ílüéíl ügg lzáolá f\ S# H f U : / flálo dól üzugj udíglő^" jlg olfll Fcozág 4 jl >, 0 L [J j3f 0 Fyuduféí hz lllo z b d é z b ő l ldó Flllágoá ugyo uljdooál y h» K Á Dl Ozágú 24 z Vzo ldó gyobb gdéy fooóöc Nw K o á w á p Mzőgzdá Szöz á Mó Kyó-fél zbdlzo pzl é é l z g l M d h á z b élf'lözhdl (ögég, dáj u w l álzj l, élül fog bugy dzöödhz Spz S uo fyppf*d Koá, Ndo-uc 29 z phó c zé b«bgég - lbű poo uíál Ül lhygol! Má»/ lő zl lá \ oozó SS (Rh-J édjgyz u, Gúz, özy, {S Mő: Sí2 M álldó zá l] lob ül c öbbé gyógyíhl Kzí öflsádo gyógyzz gyöö Ké 5758 ozo) á Mgyozágo K égly 4 oo Ngy égly 6 oo - C á l é g l y 0 ' \> Hozzáló boó-ppl 6 o o, Koáo, V é c g ^ c h í : Mohcf, luc? dg phó 7 dcl ből, ugyíl ßh *ö ö féég, (Jcof b gyógyíáá lgbzobb lggyobb hó z 8 íöluéí, á éllz Fd S l o á l Koo-üo ' 6 ' >? V^gy«u - M H E phó íg Vzg*, Uul U u l dób - S \ álzbéyg ó 2 jál K Lélbl Kyó S á d o, é- coldó Budp, ül, S z - u c * 7 l V < bgég oolg C **-!> J M VRGf SÁNDOR FORGLM Koáo, Tó-u Közl RODÁJ 4 Házágö ) glo b o ) dá-élé (ház Lélbl zol logylul, 0-őf 2 0 h o l g oá ll) Jí-álogölccö (ol có :/? o d o, föld g ézd zúgy zállíá ll hodó d gyágb juáyo áo L E, ldó C O H K b - h>dó^ dc WEN, R u u f y - G o c 27 K é g y lold KlfSjcl WEKSOHX, lfo :,o jól fjl z c z o lábo ldó Mzá Sádo íhály gzdágáb 52C z udd j fözolgbájácl zá f hó 4 - é l l * ö» ó q h l o pcé j* l l o p Közhíé, hogy z pécl lláo d l y főzolgbíó hwl g őíő j á d é á l llw c, ééyl Ógyll, 98 o 6 Cáy, főzolgbíó U j ü á lfoál 44 ÚJDONSÁG! M flél í lág lj-jobb l z! lg oll ég gy éfá f l é l oly zzácó, h g l z, l y Újá K«<>\ lgcgóbb, l g épzfbb budp é u p o p á do lő Eljéől égg holá h g l z pézé p h ó, gupá 6 ög ljázo lzé W G N E R f hgzgyáuházáb Bpul MHM 5 : L Wj-flfc 8 Tlfo: Józf Bzélőgép lüu u-lul 000 ooág Féyép dlzogc lz- éf hg^zájgyzé gy!

8 8 Koäo ld ' L98 Lpf* ob 23 C l 5J cflfrfpflpk c E-o: lód ho z l lálhíó w ép jf u! * Uázál f T ő b b ff M l#llf d fáhh őécüf é UXUUjUíf BOMOV d b l * GÜLYS l - H S 3 "3 * J R H l B H E B»! uz-mgyozág - K fűz-, cg*, bo::: féd uj :,' j # ::: yl épöz z gy gyo öy áhő M JL c KÖlflfllüW^MpRdÜJÜyw ::::: TVf> ÍM") :::::» í É5 K V 9 Kphó d bó hd "7 ü, gftobb lulj l ) F l * c h - f l o ) él u ó ' y l féá o-o öydb Koáob Spz Sádo öy- ppdéb odájáb, Budp, Dooy-uc, é c öoqh Á 5 K po zéüldl Í Í lp l ő y l é z ü l S z j á lo G y á / p " jlg l Edá holcyí l l ú álloá özléb Hl (W, é p é : \ ' 7 0 x 8 0 c gy hozzáífoó lhőégél JL Schofldg 6 2 ) gy Öz íül álló gyá, lg h j ó ő üzb u f, gy álp Bö V Ez o zíb állío éép áhő jlöl g gy ép á l l l o l ül, ő ég z gy ylzg zlélhé ü l! JSÉ Vú Fylg Bd oég Cí öz Sző*y G g l y é c, P ' ll luláól»42498 Sző özég löljáóágáól SKEOFORM -KENŐCS N:C» z g,» pz» Mg pcé ) Flch-félé éjü 4 - K*»»y!'*:»> 5 K l í, Kph<S hlybl gy f d l'úégoly c!ád ély fy^jy/-á- d ll("::él dlhő HfM! Y, K «<» Í * -/'lul-ut Vélél,>lM>f> édjgy ügyljü! f özég (Koáo) löljáóág z l özhíé z, hogy özég hááb f ő ö ú b é é z l l é f ö l d 3 ( h á o ) é z o z dg V á g f o l y ó blpjá: Sí 2 Ézd?} 8 (f^* puzából Bó^»Bóc«coáól jdö blő ház b ül 400 coág jdő Ngyd - SzőKo (gyzégyzáz) P! - H l házzl ly áll : 2 zléel í l álló, oá ud l p hold özld lg égf: 99 é u g u z u l - ő l z d ő d ő j ú l u h ó 3-g bzáólg S z ő özég dób 6 (h) jog gyá uá é 925 é házáál 98 é ob hó 28-á déllő 9 óo yláo á béb fog d é fél S z ő uwég h á á á l h l o * óá ll ghő, Sző, hold, «- Ngyd-*Sző Ko«- özld úól z gz bl^ő h á ( blüll é l, l Vág f o l y ó j o b b p j á l ü l ő h á é z b (yolczáz) h o l d ő ü l é g y o o l h ó 3 dáz C b 2000 (őz) Sző l ö l ö o h ö-éu Fdch Sádo, jgyz Bo,,

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó ő Ĺ ó ő ü ź ź ü ő ľ ő ü ő ú ĺ ľ É Ą ĺ Đ ó ő ľ ü ő ü ő ź Í ö í ő ĺĺ ĺ ő í ĺ ĺł í ľ ő í ő É Ĺ ö ö ü í ĺ ź í ź ó ľ ő ĺí ü Á ű ź ó ľ ź ú í ü ľ ü ö ó íü ú ö ö ú í ó í ö ĺ ĺ ő í ź ľ ú í Á ó ů ó ő ľ ĺ ó ű í Í

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Í é é ďé í ó đ ó é é é é ľó é é ĺ ö ź é é đé ö é é é ó é é é é ó ó ú ó é ź é í ó é ť é é é ú ö é ĺ ź ó ľ í ü ĺĺľ é éľ ľ é é ü é é é ú ö ú ú ú é Í é é ú ľ í ź ľ é é ú í ź ú é é ü ľ ó đ íé é ü ú ö ľ é Í

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

ü ü źł ü ź ö ű í ü Ő É Í É É ĺ É ĺé Ü É Í Ü É Ő É Ü É ĺ ĺ É Á Ą ĺ É ĺ Á ĺ ü źę ĺ ź ĺĺ ö ö í ü ü ĺ ź ö üö í ö í Í ö ö ö Í ź ö ú ź ęü ź Ĺĺ ö ö ĺí í í í ę ü ź đ ĺ ź í ź ü ĺí ł É ää đ ď í ĺ ö í í ĺí í ü ĺí

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú

É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú É ÉÜ ĺ ľ Í É ĺ Ä ĺĺ đ É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú ł É ĺ É ł ĺľ ä ľ ľ ý ź ľ í ď ĺ ű ö ľ ę Ę đ đ Ĺ ý ű ĺĺ ľ í ĺĺý ł đ ľ ĺđ đ ĺ ľľ ľ ű ź ý ľ ł í ö ľ ľ đ đ ę đ ĺ É É Ą ĺ ü ľ đ Éľ É ĺ Íľ ĺ Í ń ł Ő ĺĺ É É ĺ ö ů ĺ

Részletesebben

ĺż ł ĺ í ú Í ĺ ó ö ö ĺ ó ł Í ĺ Í ź Í í ĺ ł ĺ ĺ ü ó ĺ ű Í ĺ ĺ ĺí í Í ú ü ó ĺ ó ü ĺ ó ó ó í í ó ü ó í Í í ü ö í ú í ö í ü ö ü ó í ź ú íĺ ö ĺĺ ö ó ö ó ĺ

ĺż ł ĺ í ú Í ĺ ó ö ö ĺ ó ł Í ĺ Í ź Í í ĺ ł ĺ ĺ ü ó ĺ ű Í ĺ ĺ ĺí í Í ú ü ó ĺ ó ü ĺ ó ó ó í í ó ü ó í Í í ü ö í ú í ö í ü ö ü ó í ź ú íĺ ö ĺĺ ö ó ö ó ĺ ú ö ü ü ú Í Ó ű ĺ ĺ ĺ ü ĺ ü ö ł ú í í ĺ ü ĺ ó í ö ů ó ó ó ł ó ó ó ö ü í ü ĺ ĺ ĺ ú í Ą ĺ ü ĺ ó ĺ ů óí ö ź ó ł ú ĺĺ ó í ó ó ł ú ú í ű ů ý ł ĺż ł ĺ í ú Í ĺ ó ö ö ĺ ó ł Í ĺ Í ź Í í ĺ ł ĺ ĺ ü ó ĺ ű Í ĺ ĺ ĺí

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü

ó ő ĺ ĺ ű ö ó ĺ í ó ľ í ő ľ ó ľó íü ĺľó ĺĺ ľ ľ ű ő ľő ú ľ ľ ĺí ó ő ó ó ĺĺľ ĺĺ ł ő Ĺĺ ó ö ö ő ú ö ö ő ľ ú ö ł ý í ü ö íĺ ź í ó ĺ ź í ź ĺ ĺ ö ű ľü ő ľ ü ĺ ł Íľ ó í ľ ő ó ő ĺ ĺ ú ź ö ő ó ó ĺĺ ĺ ü ú ó í ó ľ ź ő ó ó ö ź ń ĺ ó ó ó ö ĺĺ ó ń ó ź ó ź ź ő ő ő ĺí ó ĺ í ó ĺľ ĺĺ ü ľ ó ó ö ö ö ö Ú ľ ľ ó ó ó ĺĺ ľ ľ ó ő ű ő ü ó Ö ő ź ó í ĺ ú ő í ĺ ú ő ĺ ĺ ĺ ű ő ď ĺ

Részletesebben

ĺ É ľĺéľĺ ó í ö ö í ľ í ď ľ í ó ĺ ó ü ú í í ó ü ó ü ľĺ É ĺ ľ ľ ľ ľ ĺó ľ ĺ ö ĺ ú ö ó ĺ ó ĺ ó ö ó ĺ í ö ó ľ ö ú ľ í ó ó ó ö ó ó ľ ó ű ľ ó ó ó ó í í ó ü ĺ í ó ú ó ö ó źů ó ó í í ó ó ó ö í ľ ó ú ĺę ę ę ö ĺ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ü ó ü ü źę É ľ ü ú ü ĺ Í ľ ľ ó ą ĺ ź ľ Í í ą źąź ź ź ź í ľ ü ü ď í ź ó ĺ ľ ü Ĺ ú ź ź ú ö ö ú ó ź ó ú ź Á ű ú ö ú ľ ó í Ęĺ í ĺ ź ű ź ó í ö ľ ĺí ö ö ü í ľ ľ ó ó Í ö ź ź ľ ľ ö ö Í ú ě í ľ łó ľ í íľ ö ű ź

Részletesebben

łä łĺ ś ľ ő ľü ó ő ü ľ ĺ Ü Ü ł Őľ ĺľ ľé ľ ü ľ ü ľ í ő ű ö ľ í ľ ő ő ű źů ő í ő É í ü ĺľ ö ü ľ í ó í ľ ĺ ĺ Í ő ü ź ű ź ö ú ő ĺ ź ź ý í ő ź ű ź ú ö ö ő ő őľ ő ö ö ö ľ ľ ó ő ľ ó í ü ľ ľ í ö ő ľ ĺ ö ľ ĺ ő

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ó áľ á ő ü á á ő ľ ő ó ľ ĺ á ü ő ő ĺ ő ó ľ áľ ő ó ű á á á ő á á ĺ á ľó ó ó ľ á á ĺó á á ľá ľ Í ó ľ á ĺ á áľ ľ ĺáľ ź á źů ľ ĺ ő É Í ľ ľ É Í ľľ Á Ü ľ ř É Ü É Á Á ó Á Í ĺ Á ľ ĺ ľé ľ Á ĺ áľ á á ĺ ĺ á á á á

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ü ľ ĺ ľ ü ľ ó ľ ľ í ó ĺ ĺ í ú í ľ ú ł ĺ ľ í ľ ő ő ź ő ľ í ő í ü ö Í Ĺ ź ő ö ď ź í ź ó ľ ĺ ö ľ ľ ľ ő ü ź Ú ź ú ö ö ú ľ ó Ú ó ĺ ú ő ű ź ó ú ľ ľ ó í Ęö Í ľ ľ ó ó ö ľ ő ű í ó ö ľ ű ö ó ö ľő ő ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

Ą ó áľ ľ á ę ĺ łłł ő ľ ő đ á áľ ľ ő ő ü ü ő á á ľ á đ ĺ á ü á á ź ĺ Ĺ É Í É ĺá Á Á Ü Á É Í ľľ ó ĺ ľ ĺá Éľ Ü É ĺ Éľ ĺą ĺ ł ľ ĺ ľé ľ ĺ Á ĺ á á á ü á á á á á áĺ á á ĺĺĺ á á ü á á á á á ő ő á á á ő ü ó ę á

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Ő ľ ü ľ Ĺ ľ í ľ ľ ľ ĺ ľ ľĺ Ĺ ľ ĺ ľ ź Á ľ ĺ ĺ ö ö ľ ę ľ í ľ ĺ ľ ľ ę ľ ľ ľ ľ ü ĺ ľ ľ Ü đ ĺ đ ľ ľ í Ü ź íĺ í ĺ Ü Ü ł đ ĺ ľ í Ĺ ľ ĺ í ł ľ í ľ ľ ľ ľ ź ĺ ľ ü ľ í ľ Í ľ ľ ľ ľ í ü Á ľ ź ĺ ę Ĺ ü ź ü Ĺ ü ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

é ü ú á á á Ö á Íĺ ő é á é ú á á á áľ é é ő óľ ľ Ö ő á ó á ü é é ő ü é á á á á á ű ő é á é ú á á ö á á ö ö ľ á é á ó ó á á á á á á á á ľ í ő ő ó á é ő é é é ý á ő á á ó ý é ő ő é é Á á é é ó á ő ó í é

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben