47. szám. I L o m á r o m, n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "47. szám. I L o m á r o m, 1918. n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell"

Átírás

1 HGíld éfoly «J L o á o, 98 o b 2 3 F -f-g^,: f 47 zá \ * pü y \, j M ^ > -J o : -uí fc 7 f 99 &3 KOMROMMEOYE EÜSzl híy? c dó: *** *w 6 K Í:«'VV K Ngyd 4 K Egy zá \ BQ fllé M ^jl d zobo Pol: lgyé o d ' N lgy ol h g o o, dőlj l hl f l, ly z b büzég z ézé yég lpjá gbáá éy éél gy gy özé Szű j g z llé b é * b özö, foódj öz o, ulco lódj gyáb z bzá! dő Egyá éből íü éy, bgó pdg éég, gzíó éz ül á&d l< b ő, lfáu zb N láu gyá özéb zálá gdá, fogju hl bádo, hogy hl dul léy V é ly z l opálju g Éü g, éü g gyál, hogy < ll l ü, z b lgég ő gy é l Uj lágo dg üzöbé állu! Lh, hogy g lz üzöb z lő lép uá lbool, lülü f ö l d ö, d lh, hogy ulhoz ép Tüdéozágb yíl pu Báé lz * fogódzodju öz BZON, hogy gyáól l z íh bü, hogy oácoljo öz d éég g bzoylul, pogóz zgjü b l zü jöő íé fbégéb, lgy özö zdobbá z gyáé ló ggodlo, gyá é d é ló özl lld l hül Mdjo ögöü oll á o hbál, é lfé l l o llégdl, fljü l h* go, gbáá zál özldjü áo flé, gbáou, h d d láljo b ü á ' ^ o é í é ő jöő bzoy lág ugy, hogy gy é l gy Sző, özö célé áll dolgozó é M h é g óá folyju g gyülö ég jgyéb zdjü é p í z uj Mgyozágo, o Bzcz Boá j u u á p u lol á l l ó llég ddlálá lz blálhg z zooú lúláu fl! KSS GYUL á l d o z ő ol őbb, Mgyozág B «l ' ^ (h \ ü Ká, N^do-u 29 ho ugy :* lp S7**l!»» zé *'«) floéy, bbé, lsfxé -» f dé dj b uldóééf 'í'jb JÁNOS Főzző: z Áflll lu Lpz: T é K Ö Z L Ö N Y Kézo á l u d fl ő lzl é z é g buzog, Eőbb, ddg b u z g o z j o díül d á cálu blől o, hogy z díül dáo úlyoó zb z újo épződö háboú gj o l l f d z ü hogy z áldoz zégb z o foáá ll l l j ó p é l d á l!őb o, c háboú yooá, d ő é xcájub ő gypod á d l o é á joggl láhj, ő gölh, hogy Wz y< o :ályo ö b b él gyobb záol épl láo z dozó é o é b, ddg láo Még yílbb fjz főlg dő é poozály, l földlő o z á l y ő g ll y z zéyé, hogy o lgdhlül züég dá fdz láljo E z ö z ü l l g ü g ő b b, lgég őbb ö z é o z Nzőég c Pol gáőég lgdhf Kdá, ly ó l g y o b b özg z z o z áll é á o j l l g pézügy zo y özö öydé fdzhé Ugy hllju, hogy z ölég h á z ó l ház ló gyűj ujá íáj öz* z d gy cél űlddő b z o á g R éljü, hogy bzoág f á d o z á f é y déyl fog j á, d züől o l j o b b z ő, h h á z ó l ház l ó g y ű j b b f o á b ld z d o z ó éz öé d oál pó élül ljí ölégü Tlá g y l z! Md g l l é o ő zózé o d ll á l d o z á h z oláá M h zoo é zü, á l d o z z, flfogo éd álágo h d, z dőb já jól zb lój, * pézáo ö/l l ü z o p o l g á á éoá, l g u ó b b ö z l é ó Nzőég Polgáőég cél j doz í éo: Fd Jő Jl 00 Olz Slo S p Mó Ljoé 50 S N Lzod Ógyll 50 doáy C00 50 Wcz 50 S M főhdgy 0 Szbó Shdhu Fuch 300 K Gyögy Pál 00 Ljo Su N y doblzálá o é z é d l, z oá úgy j o b b é, h o á! foobb l z l é á d l gzdág o l d l Ágzdág bölc é u d ó foglloz zzl édl, z g^z háboú gzdálodá z gy lgfoobb pob oáj Tuj jól, hogy háboú gg o, z o y o b ub, h á b o ú őfzí f o o z á á l z o d á b, ű h l y b, y é ő pályá, l y d d g ádl lőíél ég o d g y é b záólg féf záá o l l ő o h g y á c l á d ölé** g gy \ gő yoo éyzí Oé p é z ő p á l y á, h j o b b, zbb éylbb gélh z ő u bb D h g y, jól, o lőy z á z o b l ő l ö é z b b é, öudobbá ő, fjlz bö zzd é z é é ld, h o ^ y * h á b o ú b d o l g o z ó í»* g é z u j ípu l u l : 2 z f á l l á b l ő ő ozály z á l l á o pzl é özéléy á gállpodo b b, h o g y ő, é üll é, lj bál Ső b z o y o uööb j o b b b z o y u l cpál ő Má o hzjö jö M lz = foo So o á, hgyá ű h l y é o d á, zjö chogy ő l h ó-holp z ucá H z, h o á l gzdág zoyo lé, o o l b j, o l u l l o, o l u/üég, o l' g g ő d hzá o í' D zoyo, c ggodlol ü godol ő l z l é é Oly foo z í!é> p o b l é z, l y o á y g y ú l y l l f, j, h o g y j á uáju Uá é l ő ő gyzáú é é l y á d l ozályáb Uj l é g d l é g í Vzélyb gy Ugy lz olá z lzl pu pyol ául áh, é z híogj g y : Jöjj, d l g zobá, ol jöjj - ágozj él, ázj g y g, S Mhály fjlőd 00 Koách oz zülő ágyé jöjj, f M L d u d j, l é l o d j, hogy o? lágoo, épég fogll do, uá jöjj! z o l z o j g y jö POLTZER M0R K o á o, N á d o - u c 9, üzléb lgzbb őég* féf cpő, dáu, fléü b ph ^

2 2 ollíl 9 d h z o, g y o o égü ol E z uc áb o, K ü * á hó, old, ucá, ol, pdg jéghdg locpoc öz Kéo ogyo llp zédüh cpllő Cpó ll gy, fd Tol cupp gyo, zooú ülö íá, b oho l dío, oá, o l l hjá ágödíö l Cp<" ll gy, ü löb ghűl, lpuzulu gy á uá Cpő l gy, jáé o) gyül hl, ud ögöö gíég yúj Pdg jóéoy gyül z hé, hogy flzül áhjá hdg / hé, h o g y é gyíl z olá, d fázó lpú gy áb yoh jd gy pá cpő Egy pá jő lg, gy,ló, bőből zül, bő* l p ú opáá (»h oág űhlyéb o ol á d o gy lábáú é é, o ol flhloz opo obco hogy zéjjlfj, u j Cpőcé ádj fl zob gyo fodul! lág o űhly flozlo, z ög bco ljíh áo háu jóéoy gyül z ög ö á cpőfoá uá éz Flpu cpő dl D lőláhólg bll ál záí h hé, /o g* éz Még lá ácoy clgl udj jd lőcl gyából, bél bzoyl po zállíá hézég őzö d bb áo áob S így z gybü Például z ozág főáoáb Budp Á d o d zé cpő é!- fl gy M gyo dobb ádlo z gy-ő 00,000 pá cpó d o d zo o l ből d Koáo gh z Nálu \ gzdg b, ljzh uháu gy-gy pá l cpő üldh zo, c Nü c züégü 00,000 pá c p ó é Mglégzü í z lzdzél K Mglégzü záz pál Száz po cpó élg ddg* g f l p u c p ó géz N ll d gycpő l Lhl 35-ö, o 37-, ő cpő áháy 0-2 é gy o láb H bö l, lg ö gy lg uhác ál Kéő zózu üldjü zé zo zéhz, ódju Nyá z ü, yá cpó, dj zéyl hyá, ég dj pdg lőbb, Ebá á l g z b b gü z zzl lg él ölé hyüldéy ö z é g l o l gzgó o d á j á b éjü áyí d p d 82-g é d u cpó- Rgglz lő fél pohá Schídhu-fálo h z á l lód áldá g y o o b j o o zéxouláb xd ob Jf " l ( d f o o z é l ü l o á ó l öző 4 g M ó á b é z ő üldéy z } g bzáólg) Özgyél özgy yűgol ház z ál Hgúlyozzu - djél gág pólél oly ép ll gé zí, hogy z é 96 o o g é l y é l z ő zob, hgy péz éü, h c p ó, él y u g d í j p ó l é á! é d á g á g! pólél hy á gyül é 600 ooá, ö b b é p d g é Hzü, hogy dob lz zí 4(K) ooá gy éí fő ép l géé* z ly gyé áá l é fáuléebb éyb odu lőz á h o z 0 0 z z l é d á g á g póléo ll fo lyóí özö áju zdoáyo 5, b ü l é zély pódíj \ oáo özég ol hdjoál 5 0 z á z l é, gozályb íóül ool! hdjoál, l d f o o z é l ü l oáól z h l y g p dg él lcoybb f o b 50 zázlé, lggbb fob pdg 00 z á z l dá z ééyb lő o lláá öé gág p ó l é l ll g é z í y él éé zoyo g 'c fllé, gy oáy ldl, hogy gy uj l l á á öéy öéyhozá uo ldő léhozáág ééyb lő (Egy féy pog á glóíá) o öéy lél é é 08 é b hó J-ől zdődőlg álg Váo p g Ozágo pog ö z ő é p l: c gy h l u l oáo z l / 98 é ob hő l - ő l zd l uáo zz g z á glpő yugálloáyb h \ d ő gy áozá é y é g fj öd fállá l llél zbdágoldó öz gy S z z d, gál, go g y ű j dolgo állpolgáágú z, z j l ö l é holó zo gy oly pogo, ly ég flü álláú, l hgozályb ool l zlélő lé l!, hogy íj h d í j o lóápdgllé élél Hzü, hogy z féy d 98 é dcb hó égég öz éylg jdő pog öbb oáo zlő lég lléy (hdíj, zállá, l l é y, zz öéb oj, hogy gyül ől zülég p ó d í j, zzolgálág é éz uálodj lőbb glóí á, álág) élzéb gd D l á u gá pogo: 2 z 98 é ob hó l j lő zll uáo -boából zocldcwyugálloáyb hlyz, oház lláá lpo lul: b' zí gy áozá l l é é! z* bdágol gy állpolgáágú z, z Tzlő d l llzo jlöl holó á l l á, l g- oáo c o p o j á Pogj zályb o o l h d í j o y u g d j á h o z, ocál l p o álló g z d o ohdjához, áozá l l é é h z 9 8 özzll ádlo d égéb, ob l-öl z pob lí zé d é z é y é b bl o é l ü l yugdjához, ohdíjához, áo popgd d zözél zá llééhz pdg 99, é juá hó l - ő l 2 é z é y b z o í é o zd lőz h zlb dágág lö á d l özgzgá zz póléo ll folyóí öző éé oly álíáá, h o g y z d d g zül, b pdj : gyo, gy h l p o ó l ő y ö l j gozályb é ool hdjo llőz ll z Öz é p j ó l é é z lzhly, l zjlöl d é z é y b c z g z h z (zázdog bzáólg) holó é g, z g z á g o á g g y l ő é g ééy álláu yugdíj (o hdíj, á üljö g y o l l l z á b ozá llé) 0 ) zázléál, d lglább 3 z ö z - u á j ó l é ézd 2000 ooá gzí : u á o á l ég úlyobb hly, - őgyól bzáólg z zdg z b l ő z l l u á o, z l ő holó áláu 75 zázléál, l l z o ló j z é zzl zéőgyól fölflé holó áláu p c o l b z l l u á o u b é é 40 zázléál g z á g o áyoíá* 4 z álláo épjólé ézd 3 oág yugdíjjl lláo gy lládó gy, llpolgáágu zély é b l ő o b öljü f l z b d u l (dfooz élül oáól özőg l épül é é é g l l o bzáólg) oág yugdjá dágág p ó águ z álláb ) z l ő l á o u l, lél é (hzáz") ooá ll g é b) g é z é g ü g y é épülőd é z ü ü l, zí c) é l l z é : LS p c o o, d ) özh E zély oház yugdjához p l h l y é g, ) g f l l ő p ü z dg 50 zázlé dágág pólé ll folyó c é l j á l ó l ő b b hzálb élé, égül gfllő uuáláo épíé Ezzl í láéd yooúág gyzb gol 4 Ugyc dágág póléo l fo lyóí o lláá élző gy ho dá y 5 M d gyobb zll ( h l ), oágú Özgy é áá zé ö ző éb : p g y dl üzb b z l gozályl ool hdjo é gyél d z é bhozá Kbb ü z zhly özgy yugdíj 00 < p o o é álzá b z l g y é zázéá 6 féf ő u ő zoo gozályb ool hdjo h - l p f l é l ll l j gyjogúág gyééűég, djjlöl Bzc gyél: é 000 V yugdjözg y u g d í j 7 á o özgzgááb épjólé 00 z á z l é á á, d lglább é o o á ügyozály büo u z z b gzí, ' l ő b b flállíá ézéy g y d ü l é 000 ooá flfll 2000 o o á g 7 5 épjólé á c ó l y j áyíá Ez ügyzázlél ozály d ő lgy, godood: é 2000 ooá flül 4 0 z á z l é l l á ü g y ő l Rgozályb o o l h d j o, z b é l l z é ő l, h l y é gozályb o o l h d j o c u h á z l l á á ó l, á á l é jáulé dágág p ó l é l, T ű z f é z é o z á l y flállíááól, z l l ő özgy zé g d é l y z pólé d d é z ü g y o z á l y ó l é é b l l gzí zgéyügyől, öbb gy állpolgáágú z f g y uözí, uügyől 2- ídíg u Ígéből h á y z l foo, l g y o f o o Háyz cpő Cpó f "Hü U f, o, áá «B j K í l zll U! ^ ^ ^ ^ ^Sfc» f d z loo gyool 2-3 o l Jj fb h

3 JKoáM L u f ozgloól, gy jogédl z o l g á l y - bél dőlg, j álláo épbzoá, uélülég g g o é oág é zóló gély g, áofjlz, ügy, zépz Koáo űé ág ull g á dl l l z o j o g z o y dz K ö l z ő yugdíj b z o í á z ö z l l z o lléy j o g z o y gyöűé él, ö z é gázlő góá ly zopooból l ó gyégí özz lő y ú j o d ó z á u z á é á l l á o ocál dzéy gázlő ló j z é 9 d l é p ü z b z llzo ézéy hzozd! b l é áo üz 0 Pog, é p j ó l é, u l u á l d ó b h o z l á l l á o áll, hly á o dó E z dóél z á l l á o lu d ó é g é gállpíá zz 98 ob hó 2 - é o ácül háozából zz ác éb: Lg M á, Ködy Józf* Hoíc Rchád llöö, W Géz lö Dll lü^íl! H BE (My öö h ll!![!í : : Koáogyéb?) Tudlőlg époáy pogjáb öö b o o gzüé, g á l á á é flozáá E b é d l, h f l l í j ü, hogy ly á y ú K o á o ágyéb öö bo hogy y ülh f l o z á, l l á l l g álá l á, Koác á g y é b oláol fo g l ú öö b o ü l 6 4, h o l d, z ö z ü l 33^-á f l l g E z z á y öülblül g g y z z ozágo á lggl o ágy öő bo gyéb é g y ozl g : hbzoáy bo u d l o ) 47,843 hold, é h é éég) 36,655 hold, ( bo Eházy (zgo páág bo (pohl páág) 3,83 h o l d, V cá b ú o (bé, bábol z ó g y l l K o o l y b o ) 5, h o l d, V özég, áo ö é ) h o g b o 6, h< d, V özbooág 8986 hold, V gyéb flz úbé ául bo bo záb Koáogyéb záóföldből 2 é b ő l 3 0 l h bő 66 '«, d ő ü l b ő l 59 /«o zbdfogloból f öö b o o ozágo állpol zb ágy zb o z hlyzb, ly ég f o o z z ö ü l é y, h o g y ál űl ágál, l y é l lööég é g doolhó, z d ő ü l é l K o á o g y z o z á g o á l g o j ó l lul d KORRÁROM L P O K S? E H < E S Z T Ő S E G É N E K É> KDÓHVTLÁNK TELE< Ó N J 8 0 SZ TUDÓSÍTÓ K L E F Ü N VDÉK E S MTERURQ 229 VRMEGYE Egy h ö z g z g á é p ü l é ü g y, épd pol, l l é é p z ó o z á ügy z oldl loholll bb S gzégügyől, h z áügy özgzgá bzo dd o d h ülé g ó f D Jáo f ő p á z ül gjl: z l o Bél l p á, Bhó Ljo főjgyző, d Wu K á o l y főjgyző, d Mzy áo z főo o, Bh Jáo pézügygzgó, B zy Jo Józf űz áco, d Fü K á o l y ügyz, Molá gzd, flügylő, Mc Ljo, flügylő, léy lféd < o ődó, oább B ^ y Géz, Cá Hugó, Ploch V o, L é z Kálá é d Z d l y Fc főjgyző, z lpá jl özgzgá z l é ő l záol b z főoo j l é z öz g é z é g ü g y á l l p o oób hópb o z f o d u l pyol jááy gy á y u b lép f l, öéd gbgd o h l á l oozo ágy háo j á á á b gy 2000 gyé bgd g é z özül hl g Ez l ö h y o o z o 6 g b g d é é 2 hlálozá z ooháy g g h z í jááy ll ló üzdl o hóág háo oo bocá >l pol gá h ó á g d l z é é, blügyz pdg g y oohllgó z o o o z- zéél z gzéj ügy julá élhő z állépz hl főö z z ú jó b z ő z é gy zz > á o ugy, d f o g l z áll l ő / flügylő j l, hogy jáá y* f o l y lgöbb o l b o l z á oób háb é gy í á c h á y o ol folyhó pézugygzgó jl z áll g y dób zpb égég 649,320K VÁROS hdgély Bh lb lo ü l d ö áo hdgodozó épodá, l y b é z l ö ü l, h o g y z ú l p h hdgély Ozá h o o c o j á z g é l y, h Mgyozágo ó z o d z l gy l ű cládgj o l j á z gélyzü, ég é h ó p g gpjá z K ö z é g dlzé d fzhz züég péz zl, o z dóhl öl *7í«éí / g d z lhl o á uá j2ó fxgélyd l h g á l o z h é z hlyzl Vzélő,, b o l, gázdálod, gy g y é b b ű c l é y ü l, p h hdgély z égű f l h í j hofg-, hogy cládo d z lő á á l, büou f o á g o l l ő z é é l, lg gyobb éláyoággl z l j é hdgé ly dolg l K p zúl hdügyz * fl o á y uélülég ll hdügyz z ozág l y o polgá hóághoz ödl é z u l l u d u l d á lz ll pcolo uöz ágyáb, z ldl, hogy zuáo lóhlyüö, zuáju gfllő u özíőél, lg gyűjőhly jl zz, uözíő ézl uíj, hogy ullo l d flg zo ujá özölj yláoággl íg uő gy uál p, ülöböző o é z é y é l flálll > uáohoob p gy l h l y z é dl udó flhíj, h o g y uözíől hldélul éz HÍREK foly b, há K hwíz uozo z d é y ú l é bfzhz zo y í K - l d z ő! b z állg)z -' d á z ö é y z é f o g h á z 34 fogly o l oób 3 - é, floú ő fogházáb pdg 7 o l lézá* z Öl folyó ü g y l á g y l á u á 2 é o é é c é ) M! áll bozá á«gyf fópáj Pdy K o é l zolgbíó z u d d j á á, Moc á ázé jgyző p d g cllóöz j á á főzolgbíó h l á h o z o z o b zolgálél, ( f ) yuglob Blogh f ő z o l g b í ó b y ú j o yugdíjzá á l ó é l é f áügy öéyhóághoz ( ) Hl áél Thy V l o c l l ó ö z á l l álloo o z o l g á l b ó l z é é l f o g l l hlá ( f ) lllbzfy lugyb á gy ül z lúl! h jááy o l Mgzű -z Véhly özzégb f ) H l y l l l l l é z u d d j á á főzolgbáj Bááy J á o p b l ljgyző z z j g y z ő d ő llááál gbíz, ( ) yuglob ouló j g y z ő Koldy Mló oáozpé, Lgá Fc fű ö z é g j g y z ő bdá yugdíjzá á é éyü á g y öéyhóághoz () fl á l á l l Vzpéágy öéyhóág lo éz oáyhoz, lyb álá* bzüé é zbd f o g l o zállíá l l fogll állá Ugyz háozáb f o g l l o z o loá llááá ódozl íloub 6 f M lél g y o ú f, Mgy fjoddl í g y p o Oh, hogy ll ööé, T ld g o z h o! Mul o j új é l T álu z p, Közáággá l h o Ú j z d é h z új l p O llég áll Háo zzé, D ég ü l Lö zü Fgylül ő J l é p új löő Ellég lgázol bá, E j z gb ő H ho olál é f S zléléd é g b g y! Eláppd ó b b o, N ll U b b é ály g y f o d l o özö M d, báláy l S o, éjzá y o á Kgyúl, g y j o b b o h j l Szbddá lö d gy, N göyd z o o l ő M z Céljául ű z ö Mggé z öl M» zjöz, / ü Eő lz bold g, z b d! bág öy zből Tzá lj p d cgh ü ly Kápláé: S P T Z E R SÁNDOR öy- pumfélu KOMÁROM, J,'

4 4 l^lfl Koáo Lp * oldl Sjál zd h z l : M o l g y o o h f l h ő özlg, O l á g u g p gyog gp é g b l é M á z b d gy gyo yá záíhu z 6 ll g éő é y é g é Koáybzo! oz gy ép ö z á á g o á y Pcd M ó c h í l p í ó blügyz lőjzé Koáo ágy é K o á o ' á o f ő p á dő l l á á á l gbízo oáybzoá z z ) oáybzo zdá éz zéhlyé c ü ö ö ö lfogll h l á d üpély fogdá llőzél, z uj oáybíz gy dg Füg gl M g y o z á g z z ő j l g u ó b b p díg Mgyozág p o l u á ol g ó f K á o l y Mhály z ű b b p o l ö zéhz o z o S z é l l á ó ö ű, d á l godol dáu gyéég, z d ^ ádl álulá ozo u Kouh h l á l é b Szül gy l y po H láád o p á d zíé, logyolódo b o z p zbd gy S z l ő üpl Huzoégy é f S zbdág z í l Ngy ojo W f l (l gy ó M d gyfo ölég ó z S p o, ly l g ú l y o b b fl d f o d l o d é y bzoíá S ohj g á d y u glo o z o l d á l á á u á j á b ó l h f é f éllyl, ugy ő, z yá é f l é g zíl, j ó á g zl g áó z á l l l ö bből é z ü gé é z z á l l! fo gdo g y ő h z é ő h c o f é f é j, z é b égj z d ő z d é, z g l h u l l á z : z ó gyö g é d z ő z ü í á l l, hogy l o z l á o - é h o l o á ó l g űég öé dő: z 8 Jödőb h ü l l gőí z á h í o bé é é, b z é á o g z g d o z ó éldő Md gy ő ll godol, z újjázül Mgyozág zé h l z l ő o d á l o hz d pol gáá: béé zbd lzíü S z é g y ö l é g z d h égy ég öyhullál, zü j g ó f á j d l á l á l d o z gy yá, f l é g é gyázoló yzoyo zé z o z á g é, h z ü, hogy é l ó f o g o b z o y u l gy Ő ö y l é! g z l uj fldá gy fldo á lépföllő z z h d ü g y z épföllél öző épf zjöl hdgyoá z : Rzc D é, S ó l y o Pé é E g z d o c 2 gy-*4ől 3 ho g y l o g z d h z, Hoáb Dé 2 gy z d ő l O, Sbg G é z á 2 gy zdől z l C z í z l gáco 2 g - - ö l 5, B ó B L j o 2 g y - í ő l 2 W Ljo *M g y - ől3 ho gylogzdhz főhdgyoá z öző épf hdgyo: Klcz Sádo, P Fc 3 h o é d g - Oo D á l 32 hoéd gy-, Rcá Ödö 7 h o é d g y - - í ő l 3, L c z J ó z f, d Rí o l d o, Zwb J b o, S o l ó S á d o 3 h o é d g y l o g z d é l, Kpáy G y u l á 9 á b dáz zázlóljól 30, V c ó L j o Lg S á d o, Pugly Ödö Bloc K á l á Béy Győző, Bol Dé, Nyáy Józf 3 h o gyl gzdél, d Mcz Máu&z d Ruz Sádo 9 gylogzdől 3 hoéd g y l o g z d h z, Müll S á d o 3 h o é d gylogzdül 30 hoéd g y l o g z d h z, d Edéy T d 3 h o é d g y l o g zdől? d Péc J ő 2 gylog zdől 4, Szdő J ő c é 2 6 gylogzdől 4, \ V : z L-jo 3 h o é d gylogzdől z l Mzáo M l ó 3 zöldl z g é j é z ő, h o é d g y l o g z d ő l 3, N c u h u G y u l á 9 gylogzdől 3», L j o 2 z ü l g éll yo l á z á, l y ből holp d juó f h é b b é g y l o g z d ő l» h o é d g y o g z d c h z á l d o b b yé ü : gy gz o z á g fz d bjo lhoz Flé húé fládáá dág yé' ü z l á b b oo özlé: M u á zöégü bábou é l g j l G á l Dz J á o ő p á áozá cöyé álu é z b í é g y g y o á y g ó f Dz J á o, K o zzl dlz, é dzo, á o ágy K o á o z b, á o gyozág főozuláuu ujá főpájá ö z állááól já élé háboú é l zöégüb ép é fl Góf Dz Jáo ögyd é ölö főpá zéb, l y dő oáogy loo, hogy poo cí, oá o l lgdő, főlg h á b o ú l d z o ülföld á cí, o o z hézég, gyobb loó l S háboú l ő é z é o f, u é g z é é így c z á l l á á l j á ó, l ügő özölff z í d j ' bá h á b o ú áll g o z o o z o u ö zoíozo l b b öb g z é p Mzáo Ljo Jáo Réyégü ol ll p o o z l ő á b í z o d o gyo é özéd z p o j á b ó l íáo o b j í p á l á g g l éz l ll yílo \l é z, l g g y o b b g b c ü l é l p z l z é é u l j d o á g é gy úl ú á g o h özl zolgálz égéől, l l y l d özügy é jogoul g á é d zég áogo Tá dl é, Hdgodozó Bzoág, z g y ü l V ö ö K z á l z á y, S z ó u Együl l ö jóéoy c é l o l l éí ll z o l g á l á l z z g z éd, h l y u l u á l é l ü áyáb p d g J ó Együl ző lö űödö ö z á g y é á o z l ő jáll láj áozáá, 23 gl zd ő é, K é z é d é pc oá h á b o ú lő* V c / h o á o följgyzü, ö b b h z o ö l é g l ó íáál í á g o d o o d o á ó l há boú á é g é z o b z ő z á á ég háboú Mgl z d fldé já gy cpál, hogy gzí h z á z földj c h ő l é d géő z ó z ó l ó ] é gz b áj o l á o z ó f ő p á gylő K o á o b d é g á d l é z á l u l á é gújhodá g y uájáb bzo H jd gyz hzülz Rég láol b f, ob K o ü háboú l élí ű ő z o l g á l léül z l á b b ül y é öző z Fc Józf-d logz # hd j éíéyl: Glz Győző 3 bo d gylogzdb l z d dcéő l: Ködy Z> á 3 hoéd gylogzdb é M [ózf zolgá j lo ü z o y b l í zázdoo Hlgyc é b l ü g y z Koh S á d o ó á o l o c l á d é Kdo- \ é áálozáá g g d Kz hdügy Jz foch z d l z d zé zdé z o l á Jl z ü llé foá ból é ü l ü, h o g y hdg l z l é é l b á l l o díül állpoo, ü l ö b z o l á gfllő f ű ő y g g l l ó lláá hézég özl p o b d l fog gjl, l y f f o g ó é y l z á o é f o g j z olá él zü djé g o l d, h g y fbuá 5 - g zü d l l z g é z o l o é uguz u é g é g hozbbíj j d g fl/ Kz éál hdügy z Jóbház Dőy Gyögy lzd, b á b o l á l l é l p o ', pc lóá gáál z d é z ljgyz Dg Józf Dh 5f o z d zlőj l j g y z c ld léo houédflzü z hdügyz l é b öző z é ljí: Fczy K á o l y z o l gál oüü zoybü főhdgyo záz doá, Fábá l d á Luoc Pál, Phfl d o, Soo á, Szly S á d o, BloM D z ő, Pál Káoly, K o á c fáo, Szg V c, Cllg J ó z f, D o h á y o Td, V J ó z f, Vjd P é, Políg á N á d S á d o, K é y Bél, Scholl Bél, S c h w c z H, H M á o, S á y J ó z f h d g y o f ő h d g y o á z 3! hoéd gylogzdél Uágo özáág éb íélz oáy dlz f o l y bí- hl jllg űödő bóág 3 * gy épözáág éb gyoolj bíóágo Íél gyéb ügydöő há oz gy épözáág éh hoz f - ~ z llző ö é y dlz hl z Kuz g y ő íélőábl lö Rjzy L á z l ó é z joghllgó g y ő ábl lééb d í j ggyooá z Hoédég z hdügy Hlálozá F Tu é l 2- z gylogágál Budhgy Pu M ééb f hó 22-é l h u y - T é h o l p lzd zdé, L á Foghhüy M l ó \ áé\uu fél é g y ó o lz f ő h ő g y o l z d é, Lázló, W c g L - l o h á z á b ó l o, Bo Ödö, Doháyo J á o, K o á c Kz cdőégél hdügy J ó z f Z ű Jáo, S o ó P á l, Zláy G y u l, Lopold J ó z f, Wz R z ő é N é h Á p á d z Nzg Nzghy Lázlócdzázlóo hdggyá 3 h o é d g y l o g özázdo V z á ú cdőülél, o á b b á Szopó G y ő z ő cdőzázdo boz z d b, Mc S á d o f ő h d g y o z á z b l ü g y z é u V h b o z á l y á h o z ő d o á 3 hoéd g y l o g z d b, L á p y gyoá z K á o l y, d L ő w y Ed, Tác F c, H l l, Gucl G y u l, M o h o Gyul, Bczy ügyzég u j lz h Jő, Kuolly Fc, H o l é c z y Ödö P á l f f y lo lp á p z Közl, hogy ügyzég jöőb állügyzég, Z o l á F d á, Fülöpp L j o, Méy G á b o d V z l y á, d/o Gyul h d - főügyzég főálügyzég, BudpSö g y o f ő h d g y o á 3 h o é d g y l o g - z é ol ooügyzég pdg zdél, l g f ő b b állügyzég lz z uj Mzáo őfodáz Ufodáz é Mocu Bo-uc 5 z (Gd-áéház ll) H b é l üzlb üzl Ol! Nádo-uc 5 KylöDíél? bjodá!

5 /* oáo zocáldo p- lüggf u'o lzl p ó l é B uyő lló űödé Qyőö Kzczy* Bé juáb á h ó d z é é g dl z>, éláyol u o uc 3 zá l hlyégéb gzd b l ooájá, ho lzl pé öző pddl: págyülé g h d blébláodl Qzo lé cé öző ö«g * folyóíáá yá, üldö gzolá, * ' p á ^ y ü é l hlo lp oáydl özöl, odl l z áb *L#o' zlő z z é é l ö ö jgyző á l z á! '2 lj j»'»'g bőbáodá lá ozó h 4 >o K B) ábláz llzo Véghjó-bzoág l l ő z ő - b z o á g j l j é fll gyool hoá l-büőbázé 300, ll 200 K - Ezíül g o d o é, ) P é z á jló E l ő j z : H o á h od ' gzü, j o g ő d háozl é g d gf fl l íól öbb öz ll J á o, b ) Ellőző-bzoág jl Elő b fjz ügyb - 0 " H Z ügyz- zo zé - Szbáloz udő jz Szd J ó z f, ) J l é é g h j ó " z hld lul á»*l üld á u g y ü l díjz z í - p ^ c ó ó< á b z o á g űödéől Elődó: Puzé o o d ll l ó z o á í é!:'[' Bopp ljídő zolgál - Hél3 éghjó-bzoág llőző-bzoág Hlálozá é zél hlju, áüyobb «'!' clád póléo, ff* f l é 4 JgyzőöyhlŐ é jlölőybo jöőb flég U zfll bb, özég épzű bzoág á l z á 5 pá jöőb g Vgh N á d o Kölőd jgyző h l l h u y S z d á é l o á o p>ol jááy, ( l á Elődó: Vg P á l 6 pájó f o g] / l l Zgod d, áo fő co jl z o á g Elődó: Áy d á 7 ég hjó-bzoág é*llőző-bzoág á l z á - Bcb fozogju oá foőzö bgég» ÖzB ülöö p y o l áh ölö oly é, hogy z féég* B d í á y o á g y l á p á g y ü é á c o - u B - á hoz h z hc o z á z l b z o í á céljából éé*, dy pzoll, hogy béc ügy bzoág jááy b^ouágg o l é y l álul Bzáá z olá, zíhá á c o z á l z jó z á l z, c-- p á l y u d lő ozá oá u j o é l f o g üldö p o o g j l é f l 'á j, lzd házáj, ő l h ú z z z, " : áéház d4glő z á ó á j á é l ü l í á o págyül c g z o l öpöygü, d ég zyüjö - lz gé lé gbgd bjlé á y l lláo lá h é z, há! é é\ő, Hhl á ^ g gáz, h o ^ - ö ö* é, O U ^ b b M 987 polgá ^ üldö-gzoláy lhozdó l «<» blá fozogá foly z oz 080 o gbgd öé pyolol, hó égé á főáo pályudá! Ez ll " - jááy hloj - / u : gbgd zá jlé f pd, Kz dlügy z h'" l ob hó ljé folyódo gy é z p zöég löéé c H y hlyzé j ó z h o g y o á öd lláhólg g g y á zöég l l ö é é \'d jő, M bdágo oláoló B d \ fog jááy zű l hób z ü l é g y Á l l á o K ő z é b á y z é g z g ^ à} dl özzé, l y " l h á l y o zá 3ő h j o / o?»bböl o ó j á z : hlyz hbo ll d é j z é l y 0S pdá há oá hlpo poo «' z» dágo oláozó öz dl, jl K y óház lézá 46 Á p o l á py < á M? é Po?ác flhíj z Ezz gzű l p o l l ő z ő é ő l do é l l l p ül fl pco ö poáo, hogy hílpo ugy z ' lö dl, oábbá jó z Éáubhozl éo, l» u,, oyoo w j o ^ - j :,, uoz, bhozs áyíó ézbíő zolgálb lg ' ^Jwé l á ozól :, f l f ü g g z * éé lojdogyobb godoággl zfé* Md ' ^M,-P - ^ ' \ zoáo Bzll zgál légíő áu ud ll, y foo hílpo lldöl éző wjóuhé llőzől, yl' é g z ő d ygyo oábhá ézbí, ü<öö$# ü >! zlö dl hály, zoyo öz flhíá z o M z Tu» Szdá yo ó o ü z fl o á o po é fáud l z gbb, l poáo gy lá z g b é é K o o o ( í ó oz zé oozé, f hó 8-á ézl g y ű l öz bu llyl > jó do á d p p o d ^ - ' ö K é g h z cloz g - Széch-ucáb lő o u l á b líoá hly copoo zocáldo- :, j l oból űz á d og pog lpjá dolgozo lpzbá hoz Fhé L j o üzolóz z é é l űz K u z é hdügyz d Obh lyol z lulá öző déyl S á d o 2 gy- g y é Öé égződö: -zl féf Tc Ljo, Szbó olóág h o o u l é üz lol pzoáyo épföllő c í z z z - á Elö Tc Ljo, llö l\ Sáu* j zál á éháyzál oog, z ő pozoy h d g ü g y é z h z é p f d o J g y z ő S z d y á, Hbá J á o zőö z«"dlo- CÍO H é * l o g ü g y z l ő jlölé z Hly b z l f : f C h Zgod Pézáo fő dó özégb gy odá Ágoo á Ellő Lc Plóá, H á z K o c l N z T á c <* z öé, lyől Rggl* öző jl: gy ChH M h á l y Bzoág go: Sá ő é g glíá céljából é p g y ű l é o V# } ( l - u z ác " /» g l ö l do á Vo Jáo, Mócz Jáo, F ob 5-é épgyűl h l y Nz Tác l ö é é gyhgú l l d é l Bo L j o, S z b ó L : -, l u [ózf, Tuoc jáóág épgyl h o U gyb, ly z á, Vllá á, K Sádo, Szl Pál, löljáó bjl!, hogy z ő é g K á l á f l l é z á l z o g z l ö Vöö Fc / l j, l z ő ö 0 poé é j l odöő öél d ő jáó 37 z oo zoldo bíjá o á b b f o o á g á, z Ozág* \ Nz Tác l Táhcl p R^^g bá, fz Dgy lguóbb uo d l l p j á gálzoé 6 gból álló h l y <*ü%ég oozój, ééglül lág Bzu özég já öl^é o z á c o é 35 gból á l l ó ö é z ő gy lgozbb ézéy, ábo po, j zőég flu, d l Oég ég M j d épgyűl óá lldl ghl Síj fölé páfl od ll lo áldoz zőéé célj, álo, h o g y M g y o z á g ö z á á g : oh öbb fl ádj C z ég 07^»g pézá pdg ü áll, z ő l j állfoáá ló álíáá íáj ép d lá z, hoá l z o g éyl ol gá lép g y ű l é H u z é l é ll ozo zé, dfél lél c < o ^ ly ábo lzá űzé plo ö z é g h á z á l' «í o ló ádolá özb ö zdő zőöé lí, hogy z lobogó l l ű Bzoyá ábo poáo l fc zoldól, zé b - üd \/ o, hogy èz zzl ly gyá gyű! uá j-/^-j f : ofl lövö'dözl ffllöp Zgod zző-áuól űödö, Hz p fő, g y z ű «o éülb özég lőljóá p u gy l: l l 98, ác [ j poá dolgozo b zo bzoyá ég z f j folyá g ég é Koáo2f>-éő! Tozból Ööé f j z hogy égzé b b ölégudál hoé hjl flé gy huzápll j ö o á hzjöh S j o z á g ég gu uájá, dhz, bé gyögépfgyl, d bozá o ljül b d y á j u ő z j yöö djéb, o lág gy lgjobb! züég, zdülő zőö álá poá gy po ol Oly zcé- ggó! dw l fl K o á o z l l uáo zz : «ohd, g z ozá zol,,, lööldöz c g y l l d o popgd b z o á g o l í o, ly ' z, c gy coó bl l b öző goból á l l : Mcz Józf, Spo ö uő lbocáá zdülő zőö öbby lgőb l ö ő l Elé, L g y l B é l, d, Rb Mhály Kádá oágól hdügyz d l döz «ögyl, hog] g ü y ő z ö d Tóh Z g, Má Gyögy, W c z ' dzo ő od uő, \ bí z gz lööldöz záólg M ljoo- Ez, M é z á o Ljo, llzáá zolgál zoyo flélül z öé, hogy pzoálj özég B o f y Z l, Hbc B, N Ozá Q égé z, gy élülöz löljáóágo zőég oább fá z g z g ó á g hő, bály zü (lodá dő bá á, K u d ó l? Z Ed o á lbocádófc Ez ő od u Füzdő Kouh-é fl z é ő ő é ég< égép élu fél o á, hogy 2- g y l o g é / - o 5 4 h díjzáo fzé gdélyz z z á z d á b b o z o E d ű fáól b á Álldó ózodá hlyü l ó uzh u d, z í d j l z á lá ég z uzá ölég hlzl l é l b u d 94 o b 7-é l ll álldé zo pc* u o l j á VljÓbÓ, z ó l ű g, c p éz áll, lyél ll záb áll pcoo (főöö, H l á l o z á d Cuá áá z ü l Tóh J u l z o h ó é l 63-, >, ö ölég, hogy Bzolgáll édé z löl lgylb gyé, hogy b o l d o g h á z á g 4 - ééb hoz z zo éfo yoból ll í o o d é uá j o b b l é zdül Hűl! lyé llz Mgdó f h ó é d é l u á 3 ó o h l y z öö /í b» z, o á b b zolgáló lz ÖZVS* y u g l o P d ó - u c 6 z g y á z h á z b ó l phé Spz S öydéébw gy, áá, oábbá léo hdíjo öz h l y b l f ő b E l h u y á f é j, g y gy, yb gyolo jd ooág gyázolj N y u g o d Z á j SO fllé Hpélb^ gyébé hzo ol jé b é é l! f z é 98 é o b h ó p<á déllő 9 éájo Kulúplo á c o z ó é b d ü ü p á g y ü l é, : bzáoló é* Pízuáló ( w y d V U }l U l W ) / o l D c c U l l ( : M l ) 0! o X Füzhz ll?

6 98 *4* H pzízl zííó zzd^ RODLOM ") fgó fgdláw 64 < h g >* ot-éfl,< ly jól /' fzf uüj F lluzál MÍ ' j o gyéb fogd ujbb 7áu)R állíá z ^ lsdf \ Hgáó l ffdá jl g é 6 É oá ly zá bzl ülé, zúl zlő zocál ügy fogj éz Egyb lháozá, hogy blép K fo f 9 phé K o á o b z láuíó hly * l ' j Jfd» pol z f yág dolllágá, ágy é öfc*ím foglláé R h lp, ly poláb páéd fllll RÍ ^ll#»-''v gy oáo copo zúo clo zá híj l oáocgy pézéz HM* zlő, öéb l fds' odl é űz é z f'j Szdé,gy lél hgóájáé üzd Sz- ozglo lulób * M : fl á lgálóbb pub á z uj Nzdé lóí é á gz é 30 poo holó áyú )( z S y o é z zgb olcób l ő é dóhl: Budp, V, Du-uc 6 zí hu Szgd áo hóág O»/* f l g \ á! : l él g Fl Zg hóág h z é b h, b o j ú od épö, ég lluzál hlpj godo z ^ zlbj jl g Q$zég~V%Íág ép űz h á lóé ^fégg, M#&* > l l é uál á, odl dolgoz 8é 8 0 ooáb állpjo g Tá«' ó íjá E é á gz é 2 oo Péc Ögy po 6 o o á l 'ÓZ ö z *$* zá á* 50 fllé zép áu lp dóhí ü lp, V Hold-uc 7 zá l \M\ ho á do í z áé z zuházű z lőfz péz ülddő, ol l u élőulyb á éháy p j ) gglfcázl :!o [cz Sádo p o p á hlpj zházé ox ág édbb éyl 0 o o o l, cqlfö á 5 ooá g Md zá éd» * l :«') cö Éd, h o g y áo h ó á g, 4 ujágáó hly Egy zá oo, *) ** K Józf üé ádl é9 od ly g gfu él ézd z é! l hlpj,:y épzűég öd popá l z édb, zfc z á ollo D d f * l] zzoégé ogy hozzá % < joá gfl ő M héé dcé Ro dg uál UH éléfz á gy é 30 o o gy zá á öü f bu á 2 ó á b! po g gyb o, u: Közöyláíá zocáldo páb od fb o zéggl üw zz 23 NYLTTER oáo pézéz zlő ull Szobo é/l o, ly g líoá Pézéz Tzlő Ozágo Együlé oáo copojá, gálz pop ob Mdzo, láyu é zéü gy fjz ulo d d hálá jó z, bá zí ódo ol, özöüé z yl áíju ÍÍóocz Pé c»0 cládj - lég í dó l Bou -u SS»u Budp, V H, Nép- By) lóf í, ^ofd öy By] J< f d«zzfl ol dz j ó lá yolcd öyé, ly bdíáá já *Ü KÍ Z lg zp í hízlgő, llyl lőző 7 öyé fogd u^ö-^jj, odo, hg) yolcd öy* é «lj - ly K o Kc Ed llőfz] ó - / ' > u fódu íog íuozáll o <J ü ó l c dz állá ö, ly gpó, édfzíő, lá] bzoyá d, U ol lój lz gyözöégw B - ződ - ujbb pzu d, hogy ^ ác oj o á lc d öyé,, oo őzq ofj* j ü öz -uj jöő hő pb gj- j lű,o éjfél ü z ó" c öy á o <'l«gu jálju oló z fgyl* j Soáy zbd o»«oláo d^ óá záz áy oább dl hályo íül hlygu y«>g áá Mclló Öy«y f^j?» ^ öy zé dllg odo, hogy oáy zző bdáál já dj K ö á z u u zbd u - \ gyá pl { 5 pdg hubőég l ó l húl p < bzöu Budpől áozzá, hogy oáy yug flé h * l lj b l o Mázől zb á oá oáyoál özbj^, hogy élő llo é l g y o b b y égb zállí gy pc záá Roáából h, bojú é juh záll á dély á gyéb g zdődö, :b o áy, ll?7 ö íél z állo pdg gyobb yégű zú\ é * fgyzo hu hlyz lááb z ozágo éllz! hlb él, h o g y h é / á lgözlbb pob j b é á lz zzoíhó M f Ufo géy bléől, dlügy z dl z KÖZGZDSÁG dő zállíá l z á' lágo blyéb dl hl l ll zöl l lggyobb < gpóbálo, U< g zl* zlád éy, hogy dl él j d ély h»z gé yzdé* d fog dő Bzé, ogéoyágá, zoglá ujé? d gádg d &ég», g dág joo, ég d^ h lohoz o c l u l gzodá ozág o N há z fgyl fll hgy, hogy dő g jléy z z dé áog S gy bjo bö z é ^ b ozllyol ^yöl fllő K jóáéléül öllül Bzüég, hogy lgljbb buzglol, d yg éd félé, oozzé z uj d záz lj lá N l l fél doácáól Ez fogj dl gzbd llégöl é gzí lól dő, h z o éyég lj uájá ból él g, uc íüég ddg oup á d l d 6 ll jöőől fél Fölhío dő, hogy d ö l z á o l lyoáá, R l ő o b z ö fldu é l oz á o ádl ozlyoo, ly lgu'yobb éz háboú hé Szd jó é é l l á l gjl z í d féj, fljhl ll ol, zúo yláíju hálá özöü Koáo, 93 o 23 öz M o áé Mo Jáo ""-'-* LúMÍ -«-V» :' lczo bál hdból zé Pűl, állá gpl^l ^&l jogos g é y l é g í é, áll ézéy é d l é b ó ábzélő-álloáo, ly háboúb, pcol b o á b b á dzo lábzélő álloáo, ly flél zfég^é á í d - U f o ügy él gbízo oáybzo l d o o l láj, álg dgl g é y b hő élyoál, K á'f l foo o l Mdzo, 3 ( Rdl z Közöyláíá özí z Kll bzolöál hdgy z z öz ézá' ^ oozó dl hályo ül hly gy bjl féágy l l bzolgáló! )( z ( Mb ülh ő c é p özpo ázgáló bzoág lájéozó á ö z ö l h l o l p b ő c é p oozólg E z öö, jól é g, éz'g g y á o l hódfú őcép ájéozó 30 öö jól é g, géplg gyáo h ó d f ú őcép lájéozó á 420 K jól ég h o y o l őcép á j é o z ó á 720 K Ez z á l ő álpé zéé, 000 ( g y z d b o, é d ő H z l ő állíó pál d o o l b g á l l p í o ájéozó á ál gbb, l ő z z á záí Ozágo Közpo Ázgáló ujlöé S z z ő ü^? E g ] lsflzf f f Ngy lfogllágu ll - ol álzchu llé Büdö /ul gygöb gyzé foéé z é gyázoo lo, hogy / SzfüggéU l lgy godol, ly éé ép, oz, c úloz Pdg ől óod ll Eáo fl, z láju V, í K Ngyo, dcé dolog, bogy háj l o á á zl ll büll'ü zob ö b- éylg záypóbáfgá, ég pdg lc Q ágéljl Ngyo jól á fgyl (zö djé S z M zí édüb há, hogy o fodulju ü Bgdjá g ööhöz gy él: h olá o, zou láhjá, bogy g gz lág z lucégl bb gu pc b, o d ocl foog, d«gysf b ölég hzáj ög á, hogy z gyélf hd z loó uá ll új gzd Dolgozu ll gfzí ől d yu, c gy élhjü, hogy gh jü hzá Ög ho So gzág Llé b zob zbd ' B f Ül loág éégb o lődű z, éd- hogy hogy föld puzuljo uoc, ép, z ljé é llé, hogy 0 éy uljdoá * pz, Godolj g hogy h lz,, o, Bzoág gdélyé ll é gy élülözöl fog báll ól pdg hzá z íl fldzzü g zé fégzcgzé fll* Szo': Mzáol Ljo Jáo Lpdó: Sp/ Bé Nyo Spc Sádo Oyyéájáb Koáz hőö ááól g

7 98 ob 23 «Koáo, pó Szuépz űő flzf özugy ő bb ^ ' (l udéglőí llu h 3 ó á ílüéíl ügg lzáolá f\ S# H f U : / flálo dól üzugj udíglő^" jlg olfll Fcozág 4 jl >, 0 L [J j3f 0 Fyuduféí hz lllo z b d é z b ő l ldó Flllágoá ugyo uljdooál y h» K Á Dl Ozágú 24 z Vzo ldó gyobb gdéy fooóöc Nw K o á w á p Mzőgzdá Szöz á Mó Kyó-fél zbdlzo pzl é é l z g l M d h á z b élf'lözhdl (ögég, dáj u w l álzj l, élül fog bugy dzöödhz Spz S uo fyppf*d Koá, Ndo-uc 29 z phó c zé b«bgég - lbű poo uíál Ül lhygol! Má»/ lő zl lá \ oozó SS (Rh-J édjgyz u, Gúz, özy, {S Mő: Sí2 M álldó zá l] lob ül c öbbé gyógyíhl Kzí öflsádo gyógyzz gyöö Ké 5758 ozo) á Mgyozágo K égly 4 oo Ngy égly 6 oo - C á l é g l y 0 ' \> Hozzáló boó-ppl 6 o o, Koáo, V é c g ^ c h í : Mohcf, luc? dg phó 7 dcl ből, ugyíl ßh *ö ö féég, (Jcof b gyógyíáá lgbzobb lggyobb hó z 8 íöluéí, á éllz Fd S l o á l Koo-üo ' 6 ' >? V^gy«u - M H E phó íg Vzg*, Uul U u l dób - S \ álzbéyg ó 2 jál K Lélbl Kyó S á d o, é- coldó Budp, ül, S z - u c * 7 l V < bgég oolg C **-!> J M VRGf SÁNDOR FORGLM Koáo, Tó-u Közl RODÁJ 4 Házágö ) glo b o ) dá-élé (ház Lélbl zol logylul, 0-őf 2 0 h o l g oá ll) Jí-álogölccö (ol có :/? o d o, föld g ézd zúgy zállíá ll hodó d gyágb juáyo áo L E, ldó C O H K b - h>dó^ dc WEN, R u u f y - G o c 27 K é g y lold KlfSjcl WEKSOHX, lfo :,o jól fjl z c z o lábo ldó Mzá Sádo íhály gzdágáb 52C z udd j fözolgbájácl zá f hó 4 - é l l * ö» ó q h l o pcé j* l l o p Közhíé, hogy z pécl lláo d l y főzolgbíó hwl g őíő j á d é á l llw c, ééyl Ógyll, 98 o 6 Cáy, főzolgbíó U j ü á lfoál 44 ÚJDONSÁG! M flél í lág lj-jobb l z! lg oll ég gy éfá f l é l oly zzácó, h g l z, l y Újá K«<>\ lgcgóbb, l g épzfbb budp é u p o p á do lő Eljéől égg holá h g l z pézé p h ó, gupá 6 ög ljázo lzé W G N E R f hgzgyáuházáb Bpul MHM 5 : L Wj-flfc 8 Tlfo: Józf Bzélőgép lüu u-lul 000 ooág Féyép dlzogc lz- éf hg^zájgyzé gy!

8 8 Koäo ld ' L98 Lpf* ob 23 C l 5J cflfrfpflpk c E-o: lód ho z l lálhíó w ép jf u! * Uázál f T ő b b ff M l#llf d fáhh őécüf é UXUUjUíf BOMOV d b l * GÜLYS l - H S 3 "3 * J R H l B H E B»! uz-mgyozág - K fűz-, cg*, bo::: féd uj :,' j # ::: yl épöz z gy gyo öy áhő M JL c KÖlflfllüW^MpRdÜJÜyw ::::: TVf> ÍM") :::::» í É5 K V 9 Kphó d bó hd "7 ü, gftobb lulj l ) F l * c h - f l o ) él u ó ' y l féá o-o öydb Koáob Spz Sádo öy- ppdéb odájáb, Budp, Dooy-uc, é c öoqh Á 5 K po zéüldl Í Í lp l ő y l é z ü l S z j á lo G y á / p " jlg l Edá holcyí l l ú álloá özléb Hl (W, é p é : \ ' 7 0 x 8 0 c gy hozzáífoó lhőégél JL Schofldg 6 2 ) gy Öz íül álló gyá, lg h j ó ő üzb u f, gy álp Bö V Ez o zíb állío éép áhő jlöl g gy ép á l l l o l ül, ő ég z gy ylzg zlélhé ü l! JSÉ Vú Fylg Bd oég Cí öz Sző*y G g l y é c, P ' ll luláól»42498 Sző özég löljáóágáól SKEOFORM -KENŐCS N:C» z g,» pz» Mg pcé ) Flch-félé éjü 4 - K*»»y!'*:»> 5 K l í, Kph<S hlybl gy f d l'úégoly c!ád ély fy^jy/-á- d ll("::él dlhő HfM! Y, K «<» Í * -/'lul-ut Vélél,>lM>f> édjgy ügyljü! f özég (Koáo) löljáóág z l özhíé z, hogy özég hááb f ő ö ú b é é z l l é f ö l d 3 ( h á o ) é z o z dg V á g f o l y ó blpjá: Sí 2 Ézd?} 8 (f^* puzából Bó^»Bóc«coáól jdö blő ház b ül 400 coág jdő Ngyd - SzőKo (gyzégyzáz) P! - H l házzl ly áll : 2 zléel í l álló, oá ud l p hold özld lg égf: 99 é u g u z u l - ő l z d ő d ő j ú l u h ó 3-g bzáólg S z ő özég dób 6 (h) jog gyá uá é 925 é házáál 98 é ob hó 28-á déllő 9 óo yláo á béb fog d é fél S z ő uwég h á á á l h l o * óá ll ghő, Sző, hold, «- Ngyd-*Sző Ko«- özld úól z gz bl^ő h á ( blüll é l, l Vág f o l y ó j o b b p j á l ü l ő h á é z b (yolczáz) h o l d ő ü l é g y o o l h ó 3 dáz C b 2000 (őz) Sző l ö l ö o h ö-éu Fdch Sádo, jgyz Bo,,

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról Fóu z áá edeeő Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o edéő o áo áá he záozááó Tudóíá 2 odo Ne gz ho e ehe! o á á ehá gá Páp o e új h z óá záó z íág zeő úó ohoá édezü Iejú 3 odo Eüvő eée Me eü 2013-

Részletesebben

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS Hthmd é fo ym 50 áx Szombt 942 decembe 2 Pot, tádm é özgzdág, p _ A Vámegye Tűzotózöetég, Vámegye Doeüet " \ \ é Égé e pegő, féée pftf egyedée 5$ pego pédá} S2S pego Vptot éh FeeS zeezt SmeztH DHL "mutá

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése Szofv Tvzé é Tchnoló. Tck Józf Kon Kzn Kud Zobo Óbud Ey Nunn Jáno Infok K Szofvchnoló Inéz ÓE-NIK-SZTI Szofv Tvzé é Tchnoló 1 Tlojyzék 1. Bvzé, poblé folzá, oldá pdák 2. A zofv n ék lőállíáánk foly, zofv

Részletesebben

XII. Dental World nem éppen egy a tucatból

XII. Dental World nem éppen egy a tucatból Dl Wold FR Ö vl www.dlwold.hu dé m mobilo i! Kjo! Fogi Kdlmi Svô Solgló Kf. www.hbod.hu S 9 miôí X. Dl Wold m épp gy ucból Hom po logó, modhi, fogi m pj-gyj ölö b Sym Co illíi dol úfol 8 égymé illíóé,

Részletesebben

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek. A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZŐI LISTA MEGBÍZÓ Budp XIII. ü Öy 1139 Budp, B 1. GENERÁLTERVEZŐ CDC Tpüfj Tő Tcdó Kf. 1114 Budp, Bó B ú 61. VÁROSÉPÍTÉSZET K Gyöy pü ő ő Ac Gb pü ő ő S Sdó. püö M Md. püö SZABADTÉR ÉS Bdóc Sd jpí

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

4/2012 www.soselectronic.hu

4/2012 www.soselectronic.hu 4/2012 wwwl 1 NYÁK-, bzb gy DIN zlő l 4 60 W lyy K, l z űyg z Szl, ő z ű Uzl b: 85-264 VAC, 47-440 Hz Kő zgl Egzgügy bzg ől lző z UL508 UL60950-1 z ő Röz úll l EMC (lg bl) zból gfll l, ló öyzb öő flzl

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen hírmodó moorirdői Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj 2015. márciu V. évf. 1. zám Tizl Lkook! A 2015-ö évb lő lklomml közööm öök. Külöö gy muk lő áll Moorirdő képvilő-ül, hiz jllg lpülé kölégvéék mgrvzé z Süö,

Részletesebben

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike, f L J O Sxb 98 j w O Á R O E G Y E Ö Z L Ö N Y 2 ^ 2 í\í\ú fyffbc»-*j UVb f * T > ÍJC f-* 8 jó 4 Oí p ^ f bf f p U f Uó öf Efb d p üdf F ő ő G L G C L df *J du** *4 * B4í 30 p ^ d * 5 Ső BRNYV JUZSEF d>^

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

Erdészeti. gépbemutató Csáfordon. IErdő mező. Küldj nekünk fotót Facebook oldalunkra! AZ ERDŐ-MEZŐ ONLINE IDŐSZAKOS NYOMTATOTT ERDÉSZETI SZAKLAPJA

Erdészeti. gépbemutató Csáfordon. IErdő mező. Küldj nekünk fotót Facebook oldalunkra! AZ ERDŐ-MEZŐ ONLINE IDŐSZAKOS NYOMTATOTT ERDÉSZETI SZAKLAPJA AZ ERDŐ-MEZŐ ONLINE IDŐSZAKOS NYOMTATOTT ERDÉSZETI SZAKLAPJA www.-. IEő ő M A G A Z I N 5000 PÉLDÁNY INGYENES 2014/3 H Zl Fó Z É ÉZ Ei ó Cf fc.c/li.c//li/ Külj ü fó Fc ll! I Eő ő Kööő Bi Eő-Mő Fól fól

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben