Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a kiértékelésről az előadóknak"

Átírás

1 VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az tartalmazza a DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 / dpr_h_v kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora

2 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 DPR0 DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Bevezetés DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 0 Kedves Hallgatónk! E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövetési Programnak kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók tapasztalatainak összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt az ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a hallgatók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlődnek, ezzel támogatva intézményünk alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez. Amennyiben kitölti e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik. Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, elsősorban az Ön által fontosabbnak, főszakjának tartott képzéséről kérdezzük. Kérjük, válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg! Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.. Kapcsolódás az intézményhez.. Jelenleg a Szolnoki Főiskola aktív hallgatója? Igen 98.% Nem.7% n=. Milyen szakon tanul ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon is tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) Kereskedelem és marketing (BA).% n= Nemzetközi gazdálkodás (BA).% Pénzügy és számvitel (BA).% Turizmus és vendéglátás (BA).9% Műszaki menedzser (Bsc).8% Mezőgazdasági mérnöki (Bsc).% Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (Bsc).6% Vendéglátás és szálloda (főiskolai képzés).6%. Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali 6.8% esti 0% levelező 8.8% távoktatás.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

3 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0. Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott.% n= költségtérítéses 68.9%.. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? 00-ben, vagy azelőtt.% % 007 % 008 % 009.% 00.6% 0.% 0.8% n=.6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? elégséges.6% n= közepes.8% jó.9% jeles, kiváló.6%.7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb, mint a többieké.6% n= valamivel rosszabb, mint a többieké 0.% kb. ugyanolyan, mint a többieké 6.8% valamivel jobb, mint a többieké.8% sokkal jobb, mint a többieké 6.%.8. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező - évben az alábbi képzések valamelyikén? Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=6 Igen, más felsőoktatási intézményben 6.9% Nem szeretnék 8% Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=0 Igen, más felsőoktatási intézményben 6.% Nem szeretnék 79.% Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9% n=6 Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 7.8% EvaSys kiértékelés Oldal

4 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.% n=7 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.7% Nem szeretnék 7.8% Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.% n= Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 8.%. Egyéb felsőfokú tanulmányok.. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen 6.% nem 9.6% n=... Milyen képzési formában? Ba/BSc 6.% Ma/MSc % n=8 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 0% főiskolai - hagyományos képzés 0% doktori képzés - PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% diplomás képzés 0% kiegészítő képzés 0%.. Van felsőfokú végzettsége? igen.% nem 7.8% n=... Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! Ba/BSc 6.% n= Ma/MSc.% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés).% egyetemi - hagyományos képzés.9% főiskolai - hagyományos képzés 8.8% doktori képzés - PhD,DLA 0% felsőfokú szakképzés 6.9%. Nemzetközi tapasztalatok.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? EvaSys kiértékelés Oldal

5 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0... angol nyelvből:.7%.9%.%.%.9% nem nagyon jól... német nyelvből: %.%.7% 0.% 7.8% nem nagyon jól... francia nyelvből: 8.% 6.% 6.%.8% 0.9% nem nagyon jól n= átl.=.8 md= elt.=.07 tart.= n=6 átl.=. md= elt.=. tart.= n=09 átl.=.8 md= elt.= olasz nyelvből: 9.%.7% 0.9%.9% 0% nem nagyon jól n=07 átl.=. md= elt.= spanyol nyelvből: 9.%.6% 0% 0.9% 0% nem nagyon jól n=07 átl.=.08 md= elt.= orosz nyelvből: 9.% 6.7%.9% 0% 0% nem nagyon jól n=0 átl.=. md= elt.=0.7 tart.=.. Ön beszél egyéb idegen nyelven? igen 6.% nem 9.6% n=... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű 0% 0% 0% 60% nagyon jól n= átl.= elt.=. tart.=.. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen.% nem 97.6% n=... Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam 0% n= 00% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal

6 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0... Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! nem tanultam.% n= 66.7% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%... Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Több választ is megjelölhet! Tempus/Erasmus ösztöndíj 00% n= a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% egyéb hazai ösztöndíj, pályázat.% egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% saját/családi finanszírozás.% párhuzamos külföldi munkavállalás 0% egyéb forrásból 0%.. Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 6% nem 8% n=.6. A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkavállalást? Igen 6% Nem 6.8% n= Nem tudom eldönteni 7.%. Kapcsolódás a munka világához.. Jelenleg dolgozik Ön? igen 6.8% nem.% n=... Ez a munkaviszony: állandó jellegű és határozatlan időtartamú 7.% meghatározott időtartamú.% megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).% alkalmi, időszakos megbízás.7% diákmunka, gyakornoki munka 8.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

7 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0... Minek tekinti magát inkább? főfoglalkozású diáknak.6% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 8.% n=8... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? csak a saját szakterület 9.8% n=8 a saját és a kapcsolódó szakterületek 6.% egy egészen más szakterület 9.% bármilyen szakterület 7.%.. Mennyire tartja valószínűnek a szakterületen belüli elhelyezkedést a szakon szerzett diplomával? Biztosan sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül % n= Valószínűleg sikerül elhelyezkednem a szakterületen belül.8% Nem tartom valószínűnek, hogy sikerül munkát találnom a tanult szakterületen.% Biztosan nem sikerül munkát találnom a tanult szakterületen 0.8% Nem szeretnék a tanult szakterületen elhelyezkedni %.. Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. Kérjük, jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik az a két szempont, amik Ön számára a legfontosabbak!... Munkanélküliség elkerülése.% n=... Magas jövedelem 8.%... Társadalmi megbecsülés.6%... Vezetői pozíció, karrier 0.%... Kötetlenebb életmód 0.%..6. Külföldi munkavállalás %..7. Szakmai, intellektuális fejlődés 7.6%. Személyes adatok.. Az Ön neme? férfi 9% nő 7% n= Milyen településen lakott Ön éves korában?... Ez a település külföldön van? igen.% nem 97.6% n=.. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? gimnázium - hagyományos osztályos 0.8% n= 6,8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 8% szakközépiskola 9.6% egyéb.6% EvaSys kiértékelés Oldal6

8 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0.. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános.% n= szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% szakközépiskola, technikum % gimnázium.7% főiskola.8% egyetem.% nem tudja, nem ismerte, nem élt.7%.6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános.6% n= szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).6% szakközépiskola, technikum % gimnázium.% főiskola 8.% egyetem 8.9% nem tudja, nem ismerte, nem élt %.7. Összességében hogyan ítéli meg családi anyagi helyzetét Ön éves korában? az átlagosnál sokkal jobb 6.% n= az átlagosnál valamivel jobb 0.6% nagyjából átlagos.% az átlagosnál valamivel rosszabb.% az átlagosnál sokkal rosszabb %.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon! igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 0% n= igen, csak a szülők között 8.9% igen, csak a nagyszülők között.% nincs 88.6% Intézményi kérdések A diploma megszerzése után hol szeretne elhelyezkedni? Szolnokon 8% n= Jász-Nagykun-Szolnok megyében 7.% Környező megyékben (Hajdú-Bihar, Békés, Bács-Kiskun megyékben).6% Budapesten.6% Budapesthez közeli településen.% Dunántúlon.% Külföldön 9.% Mindegy 6.8% EvaSys kiértékelés Oldal7

9 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Milyen munkakört szeretne betölteni a végzés után évvel? Felső vezető 6.% n= Középvezető 9.6% Egyéb vezető 6.% Alkalmazott 7.% Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató 0.6% Mennyire érzi jól magát - mindent figyelembe véve - a Szolnoki Főiskolán? nagyon jól érzem magam 7.6% jól érzem magam.% n= átl.=. elt.=0.7 is-is.8% kevésbé érzem jól magam.% egyáltalán nem érzem jól magam 0% Mennyire kötődik a Szolnoki Főiskolához? teljes mértékben 7.% erősen kötődöm 9.% n= átl.=.77 elt.=. kötődöm is, meg nem is 6.6% alig kötődöm.8% egyáltalán nem kötődöm.% A jelentkezési lapon hányadik helyen jelölte meg jelenlegi szakját? első 8.% n= második.% harmadik % negyedik vagy sokadik.% Ha most jelentkezne főiskolára/egyetemre, akkor ismét a Szolnoki Főiskolát választaná? ugyanezt a szakot és intézményt 7.% n= ugyanezt a szakot, de másik intézményt.% más szakot, az intézményen belül.7% más szakot és másik intézményt 9.8% Teljesültek-e a jelentkezéskori elvárásai a Szolnoki Főiskolával szemben? Igen, teljes mértékben 6.6% Igen, nagyobb részben 60.% n= átl.=.87 elt.=0.6 Nem, inkább nem.% Egyáltalán nem 0.8% Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) 0%.8%.%.% 9.8% oktatás színvonala - alapozó tárgyak (idegen nyelv nélkül) n= átl.=.8 elt.=0.8 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

10 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 0.9%.% 7.% 8.% 8.% oktatás színvonala - szakmai tárgyak 0% 6.%.6%.9%.% oktatás színvonala - szakirányos tárgyak.%.%.9% %.% oktatás színvonala - idegen nyelvek 0.8% 8.%.%.6%.9% oktatási módszerek.6%.7%.8%.9% % oktatási segédanyagok 0%.% 6.8%.% 7.6% oktatók segítőkészsége n= átl.=.97 elt.=0.87 tart.= n=8 átl.=.09 elt.=0.86 tart.=0 n=9 átl.=. md= elt.=.06 tart.= n= átl.=.6 elt.=0.86 tart.= n= átl.=.67 elt.=.0 tart.= n= átl.=.6 elt.=0.79 0%.%.%.% 9.8% oktatott szakismeretek naprakészsége 0%.%.8% 8% 6.8% elméleti képzés színvonala 9.% 6.% 8.6%.% 0.% gyakorlati képzés színvonala % 6.% 7.7% 8.%.7% munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban 0%.% %.6% % általában az oktatók és hallgatók viszonya n=8 átl.=.7 elt.=0.8 tart.=7 n= átl.=.99 elt.=0.77 tart.= n=98 átl.=. md= elt.=. tart.=6 n=8 átl.=.99 md= elt.=. tart.= n= átl.=.9 elt.=0.7 tart.= Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal? ( - egyáltalán nem elégedett, - teljes mértékben elégedett).%.% 8.8%.% 0.% Tanulmányi és Információs Központ szolgáltatásai 0.8%.% 9.6%.8%.6% Neptun működése, információ küldése n=7 átl.=. elt.=.8 tart.=8 n= átl.=.7 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal9

11 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0.6% 9.8%.8%.% 0.% SZF honlapjának információ tartalma.% 9.% 7.6% 7.%.% SZF honlapjának naprakészsége.%.%.% % 7.% Karrier Iroda szolgáltatásai 8.8% % 9.8%.% % HÖK tevékenysége n= átl.=.7 elt.=0.9 tart.= n=9 átl.=.8 elt.=0.99 tart.= n=0 átl.=. elt.=.0 tart.=8 n=7 átl.=. md= elt.=. tart.=6 Rendelkezik-e az alábbi tárgyakkal, felszereltségekkel, illetve milyen gyakran használja azokat? laptoppal rendelkezem igen 7.% n= nem 6.8% laptopot használok naponta 67% n= hetente.9% havonta, vagy ritkábban 9.% otthoni számítógéppel rendelkezem igen 8.7% n= nem 6.% otthoni számítógépet használok naponta 68.% n= hetente.% havonta vagy ritkábban 7.7% mobil internettel rendelkezem igen.% n= nem 68.9% mobil internetet használok naponta.% n=78 hetente.% havonta vagy ritkábban.6% vezetékes internettel rendelkezem igen 89.% n= nem 0.7% EvaSys kiértékelés Oldal0

12 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 vezetékes internetet használok naponta 8.8% n=0 hetente.8% havonta vagy ritkábban 8.% Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal a Szolnoki Főiskolán? Kérem, értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, - teljes mértékben elégedett).9% 0.7% 0.% %.% számítógép ellátottság 0.9% 0% 8.%.% 6.8% intézmény épületeinek állapota 7.% 7.%.% 0%.% kollégium színvonala.%.6%.9%.% 8.% könyvtár színvonala.%.%.8% 0.% 6.8% sportolási lehetőségek.% 7.8% 6.6%.8% 8.8% kulturális lehetőségek.6%.%.8% 9.7%.8% szabadidős lehetőségek n=0 átl.=.9 elt.=.07 tart.= n= átl.=.6 md= elt.=0.7 tart.= n=0 átl.=. elt.=.06 tart.=8 n=8 átl.=. elt.=0.86 tart.=0 n=7 átl.=.0 elt.= tart.=67 n=6 átl.=.67 elt.=0.98 tart.=60 n=6 átl.=.7 elt.= tart.=60 Intézmény és a hallgatók kommunikációja Mely forrásból szerzi elsősorban az információkat a tanulmányaival, illetve a főiskola egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban? Neptunból.% n= honlapról.% plakátokról (hirdetőtábla) 0% személyesen a hallgatótársaktól.9% személyesen az oktatóktól.% személyesen az ügyintézőktől.% Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? =egyáltalán nem hatékony, =teljes mértékben hatékony.6% 8.9% 6.6% 7.6%.% n= átl.=.66 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

13 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? =egyáltalán nem elégedett, = teljes mértékben elégedett.% % %.% 0.% n= átl.=.6 elt.=.0 Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? =egyáltalán nem megbízható, =teljes mértékben megbízható 0%.6%.7%.% 7.% n= átl.=. elt.=0.8 Mennyire elégedett az Önhöz eljutó üzenet információtartalmával? =egyáltalán nem elégedett, =teljes mértékben elégedett 0.8%.% 9.%.7% 0.9% n= átl.=.0 elt.=0.86 Tehetséggondozási Rendszer Ismeri az intézmény tehetséggondozási rendszerét? Igen.6% n= Nem 76.% Részt vett már a Bethlen István Szakkollégium (BISZ) munkájában? Igen 8.% n= Nem 9.8% Mennyire elégedett a BISZ munkájával? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett 9.% 0%.6% 8.% 6.7% n= átl.=. md= elt.=.06 Részt vett már a TDK munkában? Igen 9% n= Nem 9% Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett 0.% 0%.% %.% n=8 átl.=.9 md= elt.=.0 Részt vett már a tanszéki demonstrátori munkában? Igen.7% n= Nem 98.% Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett 7.9%.%.%.8%.8% n=8 átl.=.6 md= elt.=.06 Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal

14 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Hisztogram skálázott kérdésekhez... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből: nem nagyon jól nem nagyon jól nem nagyon jól 00% átl.=.8 00% átl.=. 00% átl.=.8 7% 0% % % % % % n = elt.=.07 7% 0% % % % % 0% 8% n =6 elt.=. 7% 0% % 8% n =09 elt.= olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből: nem nagyon jól nem nagyon jól nem nagyon jól 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0.9 00% 7% 0% 9% átl.=.08 elt.=0.7 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0.7 % n =07 % n =07 % n =0... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? oktatás színvonala - alapozó tárgyak (idegen nyelv nélkül) oktatás színvonala - szakmai tárgyak alapszintű nagyon jól 00% átl.= 00% átl.=.8 00% átl.=.97 7% 0% 60% elt.=. 7% 0% % elt.=0.8 7% 0% 8% elt.=0.87 % 0% 0% n = % % 0% n = % 8% 8% n = oktatás színvonala - szakirányos tárgyak oktatás színvonala - idegen nyelvek oktatási módszerek 00% átl.=.09 00% átl.=. 00% átl.=.6 7% 0% % % % n =8 elt.=0.86 7% 0% % % % n =9 elt.=.06 7% 0% % % % n = elt.=0.86 % % % 8% % oktatási segédanyagok oktatók segítőkészsége oktatott szakismeretek naprakészsége 00% átl.=.67 00% átl.=.6 00% átl.=.7 7% 0% % % 6% % % n = elt.=.0 7% 0% % 7% % 8% n = elt.=0.79 7% 0% % % % 0% n =8 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

15 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 elméleti képzés színvonala gyakorlati képzés színvonala munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban 00% átl.=.99 00% átl.=. 00% átl.=.99 7% 0% 8% elt.=0.77 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % 7% n = % 9% 6% 9% 6% 0% n =98 % % 7% 8% 8% 6% n =8 általában az oktatók és hallgatók viszonya Tanulmányi és Információs Központ szolgáltatásai Neptun működése, információ küldése 00% átl.=.9 00% átl.=. 00% átl.=.7 7% 0% % elt.=0.7 7% 0% elt.=.8 7% 0% elt.= % % % n = % % 9% % % n =7 % % 0% % 6% n = SZF honlapjának információ tartalma SZF honlapjának naprakészsége Karrier Iroda szolgáltatásai 00% átl.=.7 00% átl.=.8 00% átl.=. 7% 0% % 0% % 6% 0% n = elt.=0.9 7% 0% % 9% 8% 7% % n =9 elt.=0.99 7% 0% % % % % 8% n =0 elt.=.0 HÖK tevékenysége számítógép ellátottság intézmény épületeinek állapota 00% átl.=. 00% átl.=.9 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.07 7% 0% 7% elt.=0.7 % 9% % 0% % % n =7 % % 0% % % n =0 % 8% % n = kollégium színvonala könyvtár színvonala sportolási lehetőségek 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.0 7% 0% % % 0% n =0 elt.=.06 7% 0% % % 8% n =8 elt.=0.86 7% 0% % 0% 7% n =7 elt.= 8% 8% % % 6% EvaSys kiértékelés Oldal

16 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 kulturális lehetőségek szabadidős lehetőségek Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? =egyáltalán nem hatékony, =teljes mértékben 00% átl.=.67 00% átl.=.7 00% átl.=.66 7% 0% % 8% 7% % 9% n =6 elt.=0.98 7% 0% % % % 0% % n =6 elt.= 7% 0% % 9% 7% 8% % n = elt.=0.9 Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? Mennyire elégedett az Önhöz eljutó üzenet információtartalmával? 00% átl.=.6 00% átl.=. 00% átl.=.0 7% 0% % % % % 0% n = elt.=.0 7% 0% % % % 7% n = elt.=0.8 7% 0% % 0% % % n = elt.=0.86 Mennyire elégedett a BISZ munkájával? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett 00% átl.=. 00% átl.=.9 00% átl.=.6 7% 0% 6% elt.=.06 7% 0% % elt.=.0 7% 0% % elt.=.06 % 9% 9% 7% n = % 0% % % n =8 % 8% 6% 6% n = EvaSys kiértékelés Oldal

17 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Profil Alegység: Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) SZF - DPR DPR0 DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0. Nemzetközi tapasztalatok... angol nyelvből: nem... német nyelvből: nem... francia nyelvből: nem... olasz nyelvből: nem... spanyol nyelvből: nem..6. orosz nyelvből: nem nagyon jól nagyon jól nagyon jól nagyon jól nagyon jól nagyon jól... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű nagyon jól n= átl.=.8 n=6 átl.=. n=09 átl.=.8 n=07 átl.=. n=07 átl.=.08 n=0 átl.=. n= átl.= Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) oktatás színvonala - alapozó tárgyak (idegen nyelv nélkül) oktatás színvonala - szakmai tárgyak oktatás színvonala - szakirányos tárgyak oktatás színvonala - idegen nyelvek oktatási módszerek oktatási segédanyagok oktatók segítőkészsége oktatott szakismeretek naprakészsége elméleti képzés színvonala gyakorlati képzés színvonala munkaerőpiac képviselőinek részvétele az oktatásban általában az oktatók és hallgatók viszonya n= átl.=.8 n= átl.=.97 n=8 átl.=.09 n=9 átl.=. n= átl.=.6 n= átl.=.67 n= átl.=.6 n=8 átl.=.7 n= átl.=.99 n=98 átl.=. n=8 átl.=.99 n= átl.=.9 Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal? ( - egyáltalán nem elégedett, - teljes mértékben elégedett) Tanulmányi és Információs Központ szolgáltatásai n=7 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal6

18 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Neptun működése, információ küldése SZF honlapjának információ tartalma SZF honlapjának naprakészsége Karrier Iroda szolgáltatásai HÖK tevékenysége n= átl.=.7 n= átl.=.7 n=9 átl.=.8 n=0 átl.=. n=7 átl.=. Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal a Szolnoki Főiskolán? Kérem, értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, - teljes mértékben elégedett) számítógép ellátottság intézmény épületeinek állapota kollégium színvonala könyvtár színvonala sportolási lehetőségek kulturális lehetőségek szabadidős lehetőségek n=0 átl.=.9 n= átl.=.6 n=0 átl.=. n=8 átl.=. n=7 átl.=.0 n=6 átl.=.67 n=6 átl.=.7 Intézmény és a hallgatók kommunikációja Mennyire találja hatékonynak az információáramlást? =egyáltalán nem hatékony, =teljes mértékben hatékony Mennyire elégedett az Önhöz eljutó információ mennyiségével? =egyáltalán nem elégedett, = teljes mértékben elégedett Mennyire megbízható az információ, ami eljut Önhöz? =egyáltalán nem megbízható, =teljes mértékben megbízható Mennyire elégedett az Önhöz eljutó üzenet információtartalmával? =egyáltalán nem elégedett, =teljes mértékben elégedett n= átl.=.66 n= átl.=.6 n= átl.=. n= átl.=.0 Tehetséggondozási Rendszer Mennyire elégedett a BISZ munkájával? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett Mennyire elégedett vele? =egyáltalán nem elégedett, =nagyon elégedett n= átl.=. n=8 átl.=.9 n=8 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal7

19 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 Hozzászólások jelentése. Egyéb felsőfokú tanulmányok... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) Gazdaságelemzés Kereskedelem marketing Kereskedelem és marketing Közgazdásztanár Nemzetközi gazdaságtan Pénzügy-számvitel Turizmus-vendéglátás... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több diplomája is volt, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) Angol-Informatika Tanító Bölcséazettudományi ág, Francia nyelv és irodalom Európai Uniós Üzleti Szakügyintéző Szak Felsőfokú banki tanácsadó (Nemzetközi Bankárképző) Humánerőforrás menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Idegenforgalmi és szálloda szak Igazságügyi szervező Informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( előfordulás) Jogi asszisztens Banki szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser szak Kommunikáció és médiatudomány Logisztikai Műszaki Menedzserasszisztens Mérlegképes könyvelő vállalkozói szak Nemzetközii szállítm. és logisztikai szakügyüntéző Okleveles agrármérnök Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő Pécsi Tudományegyetem, Német nemzetiségi szak Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Van egy Germanisztika szakos diplomám (DE-BTK) Vendéglátó szakmenedzseri jogász német nyelvtanár pénzügy-számvitel controlling és banki szakirány EvaSys kiértékelés Oldal8

20 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 terület- és településfejlesztő geográfus történelem (tanár) védőnő óvónő és tanítónő. Nemzetközi tapasztalatok.. Milyen egyéb nyelven beszél? (Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!) Lovári Román bolgár portugál román ukrán... Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! ( előfordulás) 6... Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Finnország, Anglia Franciaország Lettország. Kapcsolódás a munka világához.. Mennyire becsülné átlagosan az Ön szakján végzett frissdiplomások havi nettó átlagkeresetét? - évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedettek körében (nettó, ezer Ft/hónap) ( előfordulás) 90 ( előfordulás) 00 (0 előfordulás) 0 0 (7 előfordulás) 0 (7 előfordulás) 0 (7 előfordulás) 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 60 ( előfordulás) (9 előfordulás) 00 (7 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal9

21 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 00 ( előfordulás).. Mi az a havi nettó átlagkereset, amellyel frissdiplomásként Ön személy szerint elégedett lenne? - évvel a diplomázás után, Magyarországon, a szakterületen belül elhelyezkedve (nettó, ezer Ft/hónap) ( előfordulás) 0 0 ( előfordulás) 0 (7 előfordulás) 0 (7 előfordulás) 0 ( előfordulás) 0 (9 előfordulás) 60 ( előfordulás) 70 ( előfordulás) 80 (0 előfordulás) 00 (6 előfordulás) 0 ( előfordulás) ( előfordulás) (8 előfordulás) 0 0 ( előfordulás) 00 ( előfordulás) 00. Személyes adatok.. Melyik évben született Ön? ( előfordulás) ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal0

22 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat ( előfordulás) 977 ( előfordulás) 978 ( előfordulás) 979 (6 előfordulás) 980 ( előfordulás) 98 ( előfordulás) 98 ( előfordulás) 98 (8 előfordulás) 98 ( előfordulás) 98 ( előfordulás) 986 (6 előfordulás) 987 (9 előfordulás) 988 (9 előfordulás) 989 ( előfordulás) 990 ( előfordulás) 99 ( előfordulás) 99 ( előfordulás) Kérjük, adja meg az ország nevét: Brazília Románia Ukrajna... Kérjük, adja meg a település irányítószámát! EvaSys kiértékelés Oldal

23 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat ( előfordulás) 7 70 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) 000 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) 0 00 ( előfordulás) ( előfordulás) 0 6 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

24 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) Intézményi kérdések Ha kevésbé, vagy egyáltalán nem érzi jól magát a Szolnoki Főiskolán, annak mi az oka? (Kérjük röviden írja le!) éves vagyok, a matematikai ismereteim a semmibe vesztek. A munkahelyemen csak a pénzügy-számvitel szakot támogatták, ezért járok erre, de humán beállítottságú vagyok, így nagyon nehéz. A szervezettségben rejlő hibák, mint pl. a tájékoztatásban, a vizsganapok kialakításában. Továbbá egyes tanárok és alkalmazottak hozzáállása miatt. Rossz a közlekedés. Kevés a helyijárat. Nehéz eljutnia az iskolához annak aki, vonattal vagy busszal érkezik a városba. nem törödnek velünk, nem veszik figyelembe hogy dolgozunk, a vizsgaidőpontok nagyon nem jól szervezettek, pl. -- tárgy ból egyidőpontban van és minél későbbi vizsgára megyünk annál nehezebb feladatott adnak. Ha egyáltalán nem kötődik a Szolnoki Főiskolához, annak mi az oka? (Kérjük, röviden írja le!) A főiskolán kívül semmi nem köt ide. Mert ez egy iskola, ahova a tudást megszerezni járok, nem pedig egy személy, akit szeretni kellene. Túl öreg vagyok már ide. Én már kiéltem magam az előző főiskolán. Nincs meg az az összetartás és egység a csoporton illetve szakon belül mint anno az előző főiskolámon. Miért jelentkezett a Szolnoki Főiskolára? (Kérjük, röviden írja le!). Földrajzi közelség miatt (0 km). célzottan csak a controlling szakirány érdekelt. A főiskola egész jó hírneve A jelenlegi munkahelyemen való előmenetel miatt. A kiválasztott szakot itt lehetett államilag finanszírozott formában levelező tagozaton tanulni. A képzés típusa miatt. A képzés ára megfelelő. Aránylag nincs messze a lakhelyemtől. A lakóhely, illetve munkahely közelében találtam meg azt a fajta szakot, ami érdekel. Sok jót hallottam, olvastam a főiskoláról EvaSys kiértékelés Oldal

25 DPR0, DPR hallgatói motivációs vizsgálat 0 A lakóhelyemen nem volt gazdasági képzés. A lakóhelyemhez közel azt tanulhatom, amit szeretek. A legjobb kelet-magyarországi, vidéki, gazdasági irányultságú főiskolának tartom. A leírások alapján szimpatikusnak találtam. A minőségi oktatás miatt. A munkahelyem hasznosítható diploma, költségtérítéses szakon a Szolnoki Főiskolán a legolcsóbb! A szakmenedzseri képzés után is szerettem volna még tanulni levelezőn és megtetszett ez a főiskola, így ismét ezt választottam. Annak idején a nyílt napon nagyon kedvesek voltak velünk Szolnokon és Pesten az Educatio kiállításon is, külön köszönet érte Korbely Zsoltnak és Tarjányi Dávidnak, aki közben már lediplomázott a főiskolán. Az iskola közelsége miatt. Az iskola pozitív megítélése miatt, valamint olyan szakirányt hirdetett, melyet el kívántam végzeni. Az itt szerzett diploma elismertsége véget. Azért, mert a lakhelyemhez közeli egyetemen nem indítottak levelező tagozatot a Gazdaságtudományi Karon, illetve Szolnokon szimpatikusabbak voltak a szakosodási lehetőségek. Barátaim is itt tanultak és jókat mondtak az iskoláról és közel van a lakhelyemhez. Beirattak. Egyrészt a közelség és a hírneve miatt, másrészt mert az OKJ-s végzettségem a főiskolához kötődik. Elsősorban azért, mert Szolnokon lakom. Ez volt a legközelebb a lakhelyemhez és itt van olyan képzés amit szerettem volna Ez volt a legközelebb, aminek jó neve van Ez volt a legközelebbi Mezőgazdasági felsőoktatási intézmény. Eza főiskola indított Budapesten távoktatásos képzést ezen a szakterületen, a legjobb áron. Hogy tanulhassak. Ismerősök, tanítványok, barátok ajánlották. Másodsorban a költségtérítés összege itt volt a legkedvezőbb és a Fősuli többször működött együtt munkahelyemmel is (Unghváry Kereskedelmi Szakközép, Cegléd). Harmadsorban autóval jól megközelíthető. Itt volt a legkedvezőbb a tandíj és a HVG felsőoktatási-rangsorában is jó helyezést kapott az iskola. Jó hírű, minőségi oktatást folytató intézmény. Jó minőségű oktatás, kellemes környezet. Jó tapasztalatok a baráti körben Magas színvonal Kultúrált körülmények Jót hallottam róla é közel van a lakhelyemhez Korlátozottak voltak a lehetőségek ezen a szakon keresztféléves képzésen, de sok jót is hallottam az iskoláról Közel van a lakhelyemhez. Távolabbi képzést nem tudtunk volna finanszírozni. Közel van a lakóhelyemhez, illetve középiskolában tanultak miatt. Közel van a lakóhelyemhez, és érdekelt a turizmus. Közel van, volt lehetőség államilag finanszírozott képzésre az érdeklődési területemen. Közel volt Közel volt az otthonomhoz Közel volt. Volt olyan szak, amire jelentkezni akartam. Közelség okán... Lakhelyemhez közeli intézmény és sportolóként akkori csapatomnál tudtam maradni. Lakhelyemhez közeli. Lakóhelyemhez ez van legközelebb, Budapestre nem szerettem volna járni. A munkahelyemen csak a pénzügy-számvitel szakot támogatták EvaSys kiértékelés Oldal

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony!

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK DPR_0_hallgatoi_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 06 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb pólus

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693

Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Dr Obádovics Csilla 2011 TAVASZ VÉGZETTEK (felm11tv) Válaszadók száma = 693 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2

Részletesebben

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD)

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD) Pécsi Tudományem 2011 DPR felmérés, 2010-ben végzett hallgatók Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90

DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90 DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése

PÉLDA. DPR végzett blokk (VFD) DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Szolnoki Főiskola 2010. DPR felmérés, végzett hallgatók pályakövetése Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben