MUNKÁSPÁRTI HETILAP MI VAGYUNK! A KOMMUNISTÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁSPÁRTI HETILAP MI VAGYUNK! A KOMMUNISTÁK"

Átírás

1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 33. SZÁM augusztus 19. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP MI VAGYUNK! A KOMMUNISTÁK ÜLÉSEZETT A KÖZPONTI BIZOTTSÁG Meggyõzõ többség a kommunista név mellett RÉGI IDÕK KENYERE Mi az új kenyérrel azt a régi kenyeret, az igazi kenyeret ünnepeljük. Talán egyszer még eszünk olyat. Talán, ha nem törõdünk bele oly könnyen a sorsunkba... (3. oldal) A Rokonok országa vagyunk Mintha csak ma íródott volna. Mintha csak élõ ismerõsök lennének az alakok. Mintha a mostani Magyarország köszönne vissza a regény lapjain: úri világ, lecsúszott egzisztenciák, pénzszûke és megátalkodott vágyódás az összeköttetések, a vagyon, a pénz után. És semmi sem szégyellnivaló, minden latorság megengedett, mert övék az ország, a hatalom és a kétes dicsõség Kiké? Nos, a rokonoké! Háromnegyed százada született a regény Móricz Zsigmond tollából, de idõszerûsége a ma olvasóihoz (is) szól. ilm lesz belõle Nemrégen röppent fel a hír: filmre viszik a nagysikerû regényt, az Oscar-díjas Szabó István rendezi és Koltai Lajos fényképezi, mert amiként egyik napilapunk írja: rendszerektõl függetlenül pontos képet ad a magyar társadalomról. S e mondat így utalva bizonyos általánosságra érzékelteti, ma is ott tartunk, ahol az írásmû idején Egy véletlen folytán Zsarátnok városának közgyûlése megválasztotta fõügyészének Kopjáss István közoktatási tanácsnokát. Vagyis a királycsinálók szándékát a véletlen korrigálta, egy idealista tanügyér lett a törvényesség legfõbb õre a bankár, a polgármester, a szolgabíró közegében. Akirõl hirtelenében kiderül, hogy a potentátokkal rokonságban áll (mert az úri Magyarországon a közigazgatás a dzsentri privilégiuma, s mindenki rokona mindenkinek). Ennélfogva jólétük táplálója éppen a hatalom nyújtotta lehetõség: a mindent átfogó panama. Ma talán e szót nem ismerik igazából. Ez nem más, mint a helyzettel visszaélve, pozíciókat betöltve haszonszerzõ ügyeskedés. Okirat-hamisítással, ki nem deríthetõ csalással pénzhez, vagyonokhoz lehet jutni. Ugye de ismerõs állapot? Járt egyszer itt Kaja Ibrahim, Josip Tot, meg más olyan üzletember, akinek a nevéhez sok-sok milliós összeg eltüntetése tapad. Napjaink jeles vállalkozói, üzletemberei a hajléktalanok, akik cégtulajdonosok lesznek, amíg az áfát, sok milliós összeget vissza lehet igényelni ( olytatás a 3. oldalon) ISMÉT MOLDOVA! ELÕZETESEN CSAK A SZABADSÁGBAN Örömmel tudatjuk, hogy ez év õszén megjelenik Moldova György Az utolsó töltény címû önéletrajzi regényének ötödik kötete, amelybõl a szerzõ jóvoltából ismét csak A Szabadság hasábjain olvashatnak részleteket, a 7. oldalon. TARTSANAK VELÜNK, OLVASSUNK EGYÜTT! Augusztus 13-án szombaton ülésezett a Munkáspárt Központi Bizottsága. A testületben sor került a párt névválasztásával kapcsolatos ünnepélyes szavazásra, áttekintették a párt helyzetét, a választási feladatokat, s a KB szervezeti kérdésekben is döntött. A fórum kezdetén Giliczéné Komjáthy Andrea mondotta el Ladányi Mihály Lenin, illetve Baranyi erenc Elvtársi kérés címû versét. Vajda János alelnök szólt a névváltoztatás indokairól, hangsúlyozta, hogy most a pártszavazás a legfontosabb eszköze a párt sorai rendezésének is. Elõterjesztésére a KB határozatot fogadott el, amellyel megerõsítették a pártszavazás kiírását, azt, hogy valamennyi párttag a pártalapszervezetében szavaz, de politikailag rendkívül fontos, hogy a tisztségviselõk a megfelelõ fórumokon õszintén és nyíltan nyilvánítsák ki viszonyukat a kommunista névhez. (A KB határozatát külön ismertetjük.) A Központi Bizottság 66 érvényes mandátummal rendelkezõ tagjából 45-en vettek részt a tanácskozáson. Közülük 37-en igennel szavaztak a szavazólapjukon a Magyar Kommunista Munkáspárt névre, ketten nem vállalták a szavazást, hatan pedig nemmel voksoltak. Amikor a párt elnöke megállapította az egyéni szavazás összesített eredményét, a KB tagjai ünnepélyesen elénekelték az Internacionálét. A KB második napirendi pontjában Thürmer Gyula tartott szóbeli elõterjesztést a párt belsõ helyzetérõl s az idõszerû feladatokról amelyet az alábbiakban ismertetünk. A napirend keretében a testület elfogadta 2005 második félévének üléstervét (lásd a 4. oldalon). A Központi Bizottság élve hatáskörével feloszlatta a XVIII. kerületi elnökséget a párt budapesti elnöksége, illetve a jászberényi 2-es számú alapszervezetet a városi elnökség kezdeményezésére. (Részletes beszámolónk a 4. oldalon) Kedves Elvtársak! THÜRMER GYULA BESZÉDE Lenin Az áprilisi tézisek vitájában így fogalmazott: Én azt javaslom, hogy Kommunista Pártnak nevezzük magunkat... a hivatásos szociáldemokraták többsége elárulta a szocializmust... élnek felidézni a régi emlékeket? De ha fehérnemût váltunk, elõször le kell vetni a piszkosat, hogy aztán felvehessük a tisztát. Ma útjára indítottuk a pártszavazást. Három célt akarunk elérni: Egyrészt, megmutatni a magyar dolgozóknak, hogy van olyan párt, amely értük él és dolgozik. Ez a párt nem a idesz, nem az MSZP, hanem a Munkáspárt. Értessük meg mindenkivel, hogy 2006-ban nem a bal- és a jobboldal között választ az, aki a idesz és az MSZP közül akar választani. Magyarországot két jobboldali párt uralja. Az MSZP a multinacionális tõkét hozza ránk. Kiárusítja a Malévot, kiárusítja utolsó nemzeti értékeinket. Nem akarunk a külföldi nagytõke gyarmatán rabszolgaként élni. A idesz az egyházak uralmát akarja visszahozni. Tiszteljük a magyar egyházak történelmi szerepét, de nem akarjuk az egyház és az állam összeolvasztását, nem akarjuk, hogy az állami vezetõk minden ünnepen a Bazilikában üljenek. Értse és lássa mindenki: egy hiteles, szavahihetõ, valóságos baloldali párt van, és ez a Munkáspárt. Aki 2006-ban nem akarja sem a idesz portékáját, sem az MSZP áruját, választhatja a Munkáspártot. Másrészt, jelezni akarjuk a világ minden politikai erejének, hogy mi a kapitalizmus ellen feltétel nélkül küzdõ, a szocializmust akaró erõk oldalán állunk, s nem a megalkuvók, nem a kiegyezõk, nem a kapitulálók pártján. Harmadszor, párton belüli ellenfeleinknek is ezzel üzenjük, hogy mi kommunista pártot MI VAGYUNK! A KOMMUNISTÁK akarunk, nem engedjük eltéríteni a párt politikáját, és mindaddig folytatjuk a harcot velük is, amíg a pártban vissza nem állítjuk a rendet. Magyarország sorsát két jobboldali párt dönti el. Ebben a harcban a Munkáspárt a valóságos dolgozói érdekek kifejezõje. Az erõviszonyok kiegyensúlyozottsága miatt 2006-ban a Munkáspárt eldöntheti, ki lesz a gyõztes. Kedves Elvtársak! A Munkáspárt sajátos belpolitikai helyzetben küzd. Magyarország sorsát két jobboldali párt dönti el. A sors úgy hozta, hogy az MSZP és a idesz között viszonylagos egyensúly van, és rendkívül kiélezett harc folyik a hatalomért. Ebben a harcban nincsenek jó fiúk és rossz fiúk. Az MSZP megtartani akarja a hatalmat, és nem válogat az eszközökben. A idesz megszerezni akarja a hatalmat, s ugyancsak nem finnyás a módszereiben. Ebben a harcban a Munkáspárt a valóságos dolgozói érdekek kifejezõje. Az erõviszonyok kiegyensúlyozottsága miatt 2006-ban a Munkáspárt eldöntheti, ki lesz a gyõztes ben az MSZP mellé álltunk, és gyõztek. Ma az MSZP két dolgot tud rólunk: képesek vagyunk erõinket mozgósítani, amit megmutatott a tavalyi népszavazás, másrészt tudják, hogy 2006-ban nem fogjuk õket támogatni. Éppen ezért folyik háború ellenünk. Az MSZP vezetése ezért úgy döntött, hogy még 2006 tavasza elõtt szétveri a Munkáspártot, és így megszerzi a mi szavazatainkat. A Vajnai-vezette pártellenzék ezért objektíve az MSZP céljait szolgálja. Vajnaiék háborúja egy éve folyik ellenünk. Nem szabad megijednünk. Ha elemezzük az elõzõ egy év folyamatait, nyugodtan kijelenthetjük: nem kell aggódnunk. Elõször is, a pártellenzék képviselõi alapvetõ céljukat mindeddig nem tudták elérni, a Munkáspártot nem tudták szétverni, térdre kényszeríteni. A Munkáspárt él, a Munkáspárt önálló és független, a Munkáspárt készül a választásokra. Zavartan, egyes helyeken dezorganizálva ugyan, sok gonddal és problémával, de élünk. Másodszor, a pártellenzék átfogó stratégiai támadása megtört. Számos területen megtaláltuk az ellenszert, mozgósítottuk a tagságunkat. ( olytatás a 4. oldalon)

2 augusztus 19. KÜLÜGY EZ TÖRTÉNT a nagyvilágban A teljes amerikai csapatkivonás Augusztus 10. Irakból 2006 nyara elõtt semmiképp nem valósulhat meg nyilatkozta egy amerikai illetékes. Az USA védelmi minisztériuma szerint a jelenlegi biztonsági helyzeten a választások nem fognak változtatni, a lázadás nem fog alábbhagyni és megmaradnak a gazdasági és politikai fejlõdésbeli hiányosságok is. Két hónappal a választások lezajlása után még mindig nincs kormánya Augusztus 11. Bulgáriának. A nyertes szocialista párt nem tudta megszerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget, és erre az ellenzék pártjai sem voltak képesek. A kudarc miatt halasztódhat az ország EU-belépése, illetve a súlyos árvízhelyzet is központi irányítást igényelne. Elképzelhetõ, hogy nagykoalíció jön létre az eddig kormányzó Szakszkoburggotszki Nemzeti Mozgalmával. Parvanov bolgár elnök, Sztanisev miniszterelnökjelölt és Szakszkoburggotszki exminiszterelnök Augusztus 12. Az iráni nukleáris fejlesztések ügyében kompromisszumos határozatot hozott a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (NAÜ). Egyfelõl felszólította a közép-keleti országot, hogy hagyjon fel a nukleáris üzemanyag gyártásával, másfelõl viszont nem javasolta, hogy az ügyet az USA kérésének megfelelõen az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé utalják. Teherán szerint az atomprogram kizárólag békés célokat szolgál. Augusztus 13. Megnyílt a X. Nemzetközi innugor Kongresszus Joskar-Olában, az Oroszországhoz tartozó Mari Köztársaság fõvárosában. Tizennyolc ország hatszáz tudósa, köztük harmincöt magyar tanácskozik a rokonnyelvek helyzetérõl, de szó lesz etnopolitikai problémákról, a finnugor és más népcsoportok együttélésének gondjairól is. Augusztus 14. Az Európai Unió arra készül, hogy fokozottabban összehangolja a tagállami drogstratégiákat, mivel az országok önmagukban képtelenek megbirkózni a drogkérdéssel. A év közötti európai fiatalok egy-tíz százaléka kipróbálta már a kokaint, s egyre többen szívnak marihuánát, illetve növekszik az extasy-fogyasztás is. Augusztus 15. Izrael megkezdte az 1967-ben megszállt Gázai övezet kiürítését. Ez az elsõ eset, hogy a zsidó állam olyan területrõl vonul ki egyoldalúan, amelyet a palesztinok maguknak követelnek. Több ezer telepes tiltakozik az akció ellen; aki a két nap türelmi idõ elteltével ellenáll, azzal szemben erõszakot alkalmaz az izraeli hadsereg. Augusztus 16. A II. világháborús japán fegyverletétel hatvanadik évfordulóján közleményben kért bocsánatot a japán miniszterelnök az ország ázsiai gyarmatosításáért és hódításáért. Hongkongban és Pekingben tüntetések voltak az utóbbi években erõsödtek a Japán-ellenes érzelmek a környezõ államokban. Diktátorok pénzmosása egy amerikai bankban A washingtoni vezetés gyakran vádolja korrupcióval és a feketepénzek fehérítésével a számára nem tetszõ kormányokat, de elnézõ, ha baráti diktatúrákról van szó. Az amerikai fõváros diplomáciai köreiben is jó kapcsolatokkal rendelkezõ Riggs Bank évtizedeken át vezette a volt chilei diktátor, Augusto Pinochet számláit és fedezte titkos manipulációit. A demokrata Carl Levin és a köztársaságpárti Norm Coleman amerikai szenátorok március közepén terjesztették be a piszkos pénzek tisztára mosásával foglalkozó legutóbbi jelentésüket a szenátusban. A törvényhozók azt állítják, hogy egy titkos pénzügyi hálózat mûködött a tábornok javára az Egyesült Államokban és más országokban. Pinocheték mintegy 125 bankszámlájának a negyedét a Riggs Bank kezelte, de a család partnere volt a Bank of America, az angol HSBC, a spanyol Banco Santander és más pénzintézetek is. A szenátorok becslése szerint a diktátor számláin mintegy 13 millió dollár gyûlt össze, de szakértõk azt állítják, hogy ez elérheti a millió dollárt. Carl Levin kijelentette, hogy a Riggs nem tájékoztatta sem a rendõrséget, sem az ügyészséget a tábornok ügyleteirõl. A spanyol bíróság megkeresésére az emberiség elleni bûntettekkel vádolt Pinochetet az angol hatóságok 1998 októbere és 2000 márciusa között házi õrizetben tartották Londonban, és bankszámláit is befagyasztották. A jelentés megállapította, hogy a bírói döntés ellenére a Riggs 1999-ben 1,6 millió dolláros átutalást eszközölt Londonból az USA-ba. A vizsgálat szerint a bankszámlák megnyitásakor Pinochet több álnevet és hamisított útlevelet használt. A tábornok jól ismerte a Riggs elnök-vezérigazgatóját, Joe L. Allbrittont és feleségét, akiket chilei látogatásuk során a santiagói katonai klubban vendégül látott. Az amerikai bankban történt ellenõrzést valamint az ügyészség közbelépését követõen a mintegy hetven éve mûködõ pénzintézet vezetõi kénytelenek voltak felelõsségüket elismerni, és kötelezettséget vállaltak 16 millió dollár összegû kártérítés kifizetésére, amibõl mintegy nyolcmillió dollár jut a chilei diktatúra áldozatainak a kárpótlására. A Riggset tavaly megvásárolta a PNC Bank, de a szerzõdés csak a közelmúltban lépett hatályba. A bankfúzió megkönnyítette a korábbi vizsgálatok lezárását és a piszkos pénzekkel kapcsolatos további támadások elkerülését. Pinochet ügyletei azonban amatõr mesterkedésnek tûnnek a Riggs Bank másik hírhedt ügyfelének, Egyenlítõi-Guinea diktátorának, Teodoro Obiang Nguemának a megtakarított hétszázmillió dollárja mellett. A negyedszázada hatalmon lévõ Nguema a mintegy félmillió lakosú országot saját birtokaként kezeli. A kilencvenes évek Szinte genocídium A cím második szavának magyar nyelvi megfelelõje: népirtás. Aligha számít túlzásnak az olyan megállapítás, miszerint ami a háborúra szövetkezett haderõk iraki viselt dolgait illeti, egy vétlen nép kíméletlen irtásával volt egyenlõ. Ártatlan iraki állampolgárok (köztük nõk, gyermekek) tucatjainak szinte napi gyakorisággal kellett erõszakos úton elpusztulnia kizárólag azért, mert az amerikai katonai parancsnokok és fegyvertársaik által terrorista tûzfészeknek minõsített körzetekben éltek. Holott az emberiség békepárti része tudja, hogy Irakban nem a terroristák, hanem mindmáig a hazafiak hadakoznak a nemzetközi jog normatíváinak fügét mutató megszállók ellen. Bárhogy tagadják az illetékesek, s bárhogy igyekeznek legálissá kozmetikázni Irak-béli jelenlétüket, amit az iraki nép rovására elkövettek, tömegmészárlás és eszement rombolás volt. A helyzet vaskos pikantériája, hogy miközben tucatnyinál is több ország katonái közvetlenül vagy közvetett módon részt vesznek az iraki háborús kalandban, s pusztítottak tízezreket a saját hazájukban, a háború elrendelõi és levezénylõi háborogtak, s még ma is azt teszik, az országukat fenyegetõ várható és tényleges terrortámadások miatt. Holott evidensnek tûnhetne számukra, ha egy más országokat nem fenyegetõ szuverén ország lakosságával szemben elkövetett gaztettek nem maradnak válasz nélkül. De mivégre várhatná el bárki, hogy hazájának gátlástalan lerombolásához, vétlen honfitársai tízezreinek kíméletlen lemészárlásához jó képet vágjon? Elõre beprogramozható volt, hogy az Irakot megszálló szövetséges haderõk katonái által okozott gyehenna túlélõi törleszteni fognak. Vaskosan tévedtek, akik olyan gondolatokkal vállalkoztak a háborús kalandra, hogy az irakiak felszabadítóként fogadják majd õket, s ázsiójuk növekedni fog az ottani lakosságra oktrojált amerikai demokrácia által. Ellenkezõje történt. A hódítók golyózáporral szembesültek virágesõ helyett. Amerika neve pedig szitokszóvá vált az arab országok többségében. Köztudott, hogy a sérelemokozás mindaddig nem vált ki konfliktust, ameddig eltûri a sértett a bántalmazást. Hajcihõ akkor keletkezik, ha a megtámadott még ha gyengébb is visszaüt. Mégpedig úgy és olyan eszközök alkalmazásával teszi, ahogy és amilyennel tud. Mert ilyen-olyan ürüggyel lehetett Szaddam Huszeint gyûlölni, a világpolitikából különféle indokokkal kiiktatandó személyiségnek kikiáltani. De nemzetközi csendõr szerepben tetszelegve, nem létezõ tömegpusztító fegyverek után kutakodva mészáros feladatra vállalkozni, s népét halomra öldösni, következésképp a neki tulajdonított több évtizedes sírokat demokráciaterjesztés ürügyén néhány napos-hetes sírgödrökkel kompenzálni még Amerikának sem lehet törvényes eszközökkel. A békeszeretõ emberiség háborgása nyomán az ENSZ fõtitkára is megsokalta az irakiak ellen folytatott drasztikumot. Világgá röpítette elmarasztaló véleményét, miszerint: Irak megtámadása törvénytelen volt, sérti az ENSZ Alapokmányát! elvetõdik a kérdés: az Irak megtámadását látszólag mindvégig ellenzõ, de az agresszort utóbb kritikátlanul kiszolgáló vazallusok ezek után vajon mire várnak még? Dr. Südi Bertalan elején a kutatók gazdag lelõhelyeket találtak Egyenlítõi-Guineában, amely Angolát és Nigériát követõen a szubszaharai régió harmadik legnagyobb olajtermelõjévé vált. A hatalmi klánnak fizetett kenõpénzek jóvoltából az amerikai vállalatok monopolhelyzetet élveznek az országban. Az olajjövedelmek 1993-ban kétmillió, 2000-ben 210 millió és 2003-ban már 700 millió dollárt értek el, de a lakosság 65 százaléka napi két dollárból kénytelen megélni. Egyenlítõi- Guinea washingtoni nagykövetsége között a Riggs Bankban mintegy hatvan bankszámlát nyitott, amelyekhez csak az ország vezetõi és családtagjaik férhettek hozzá. A szenátorok jelentése szerint a bank szemet hunyt a korrupciós pénzek felett. A párizsi Le Monde Diplomatique azt írta, hogy Simon Kareri, a Riggs régióért felelõs munkatársa sokat tudna mesélni, de a vizsgálóbizottság elõtt a bankár megtagadta a választ. Kareri rendszeresen, havi két alkalommal hárommillió dollárt helyezett az elnök számlájára. Az Amnesty International polgárjogi szervezet viszont a foglyok kínzásával vádolta meg az ország vezetõit. A szeptember 11-ei merényletek óta az USA csökkenti a közel-keleti olajtól való függõségét, ezért felértékelõdött Nyugat-Afrika szerepe. Az utóbbi években Bush elnök többször tárgyalt katonai kérdésekrõl és az energiaellátás biztonságáról az afrikai vezetõkkel, köztük Nguema elnökkel is. A nyugati országok többsége azonban elfordult a kellemetlenné vált partnertõl és több állam bezárta malabói diplomáciai képviseletét is. Az amerikai nagykövetség viszont újra megnyílt az ország fõvárosában. A politikai elit hasznot húzhat abból is, hogy Egyenlítõi-Guinea az utóbbi idõben a Latin-Amerika és Európa közötti kábítószer-csempészet fontos tranzitállomásává vált. A nemzetközi sajtó leleplezései miatt Nguema megszüntette bankszámláit a Riggsnél, és a Pinochet-ügybõl ismert Banco Santanderrel valamint a HSBC-vel került kapcsolatba. A diktátorok piszkos pénzeire a szeptember 11-ei merényleteket követõen a terrorista szervezetek finanszírozásával kapcsolatos szenátusi vizsgálatok derítettek fényt, mivel a bizottság tagjai ellenõrizték egyes diplomáciai képviseletek pénzmozgásait is. A szenátusi bizottság jelentése csak a jéghegy csúcsát jelenti, és több afrikai vezetõ titkos számláját még sûrû homály fedi. A Riggs történetéhez tartozik, hogy a kilencvenes évek végén a bank egyik csúcsvezetõje az elnök nagybátyja, Jonathan Bush lett, aki bõkezûen finanszírozta unokaöccse választási kampányait. Allbritton elnök-vezérigazgató a Bush család régi barátja, és részt vesz az elnökrõl elnevezett George Bush Alapítvány pénzeinek a kezelésében is. Lengyel Kubai siker amerikai bíróságon A Szabadság már többször foglalkozott a 2001-ben, kémkedés és gyilkosságra való felbujtás vádjával Miamiban életfogytiglani börtönnel illetve tizennyolc évi szabadságvesztéssel sújtott öt kubai hazafi ügyével. Az elítéltek a Miamiban élõ kubai emigránsok között végeztek felderítõ munkát. Az anyaországban terrorista akciókat is elkövetõ szélsõséges csoportok tevékenységérõl 1998 júliusában részletesen informálták a BI-t is, de az amerikai hatóságok néhány hónap múlva õrizetbe vették õket. Az atlantai 11. számú ellebviteli Bíróság három bírája augusztus 9-én egyhangúlag hozott határozatukban elfogadták a védõügyvédek érveit, és a korábbi ítéletek visszavonásáról döntöttek. A bíróság megállapítása szerint nem volt igazságos és elfogulatlan a Miamiban hozott ítélet, ezért az öt kubainak joga van egy pártatlan környezetben lefolytatott eljáráshoz. A négy éve lezajlott perben ítélkezõ bírák ugyan nem a szigetországból származtak, de a Miamiban székelõ szélsõjobboldali csoportok által szított Kuba-ellenes hangulatban hozták meg döntésüket. Az atlantai ítélet ellen az Egyesült Államok Legfelsõbb Bíróságához lehet még fellebezni, de egyelõre nem ismeretes, hogy a vád képviselõje él-e a lehetõséggel. Ricardo Alarcon, a kubai parlament elnöke a Caracasban rendezett, XVI. Világifjúsági Találkozón tartott sajtókonferenciáján gyõzelemként értékelte a fellebbviteli Bíróság döntését. Alarcon hangsúlyozta, hogy az amerikai hatóságoknak nincs törvényes alapjuk fogva tartani az öt kubait, mivel jogilag ártatlanok és nincs semmiféle vád ellenük. A kubai elnök érthetetlennek tartotta az amerikai kormányzat hallgatását a terrorizmus ellen harcoló kubaiak esetleges szabadon bocsátása ügyében. Washington kettõs mércéjét mutatja, hogy még nem állították bíróság elé és nem adták ki sem Venezuelának, sem Kubának a CIA által kiképzett terroristát, Luis Possada Carillest. A kubai származású Carilles egyik kitervelõje volt a Cubana légitársaság Caracas Havanna útvonalon közlekedõ DC 8-as gépe ellen 1976-ban elkövetett merényletnek, amely 73 személy halálát okozta. A kubaiak hõsökként tisztelik a különbözõ amerikai börtönökben, egymástól elkülönítve õrzött öt honfitársukat, René Gonzálezt, Ramon Labaoinót, Gerardo Hernándezt, ernando Gonzálezt és Antonió Guerrerót, akiknek a kiszabadítása érdekében a világ különbözõ részein több száz szolidaritási bizottság alakult. Tudósítónktól

3 arok csóválja a kutyát Vezetõ zsurnaliszta búcsúztatásán vettem részt a közelmúltban. A barátok, pályatársak, tisztelõk alkotta sokadalomban azon vidéki lap munkatársai is jelen voltak, melynek közel két évtizedig rendszeresen publikáló külsõse voltam a szocializmus idején. A szertartás után egyikükkel azóta nyugdíjas már eszmét cseréltünk a temetõ bejáratánál. Közben a hajdanvolt szebb idõk is szóba kerültek. Jó szível emlékezett vissza az átkosra ; nem palástolván, hogy bizony sokkal jobb volt a közérzete akkor, mint a mostani fenenagy demokráciában. Miközben élcelõdtem volt kollégámmal, hogy talán a korabeli fiatalság iránti nosztalgia mondatja vele mindezt, váratlanul figyelmeztetett: Halkabban beszélj; itt áll mellettünk a fõnök. Ki az? Hát a fõszerkesztõ. Tudod, a politika hatása begyûrûzött a szerkesztõségi szobákba is. Az utóbbi választások óta õ sem szívesen hallgat múlt erényeit méltató vagy a jelent bíráló véleményeket. Megértelek; de itt és most hogyan kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy nyugdíjasként is dolgozom még a lapnak, s nem szeretnék kegyvesztett lenni. De hát, ha nem is baloldali, de baloldali zászlót lobogtató kormánya van az országnak; mitõl kellene tartanod? Ez igaz fogta halkabbra a szót, csak hát tudhatnád: alkalmasint farok csóválja a kutyát. Disputánk félbeszakadt. Távozás közben még partneremre néztem. Láttam az arcán, hogy megkönnyebbül. Hazafelé menet egy szakállas bölcsesség jutott eszembe. A demokrácia annyit jelent, A Rokonok országa vagyunk ( olytatás az 1. oldalról) Nem véletlenül terjedt el: az elsõ millió eredetérõl nem illik érdeklõdni! Mert kiderülhet, mibõl lett a bánya, a szõlõbirtok vagy a félmegyényi szántóföldi határ! Esetleg a privatizáció révén az új vállalat felügyelõbizottságában, menedzsmentjében névleges tagság! De van, akinek húskombinát adatik, tejgyár és egyéb feldolgozó üzem, nemzeti kincs magyar kézben. És az állástalanok száma százezrekre tehetõ, köztük pályakezdõk, fiatalok, gyermekes anyák. Nincstelenek. Akiknek a száma nõttön-nõ. De ha egy kicsit megkavarják a vagyonosok viszonyait, hamarosan kiderül, valamennyi rokon, de legalábbis tejtestvér a kollégiumi szálláshelyben, az egyetemi padsorban rokonok a pénz, a vagyon, a birtoklás imádatában. A köztévét, a minisztériumot nem érdekli mint félelem nélkül élni. Valószínûleg ebbõl következik, hogy a foghíjas demokráciákban (mint amilyen a miénk is) az emberek többsége két okból óvakodik az igazság kimondásától: félelembõl vagy érdekbõl. Emlékszem, az idézett megállapítást Bibóra hivatkozva milyen sokan ismételgették a rendszerváltó apostolok közül. Hozzátéve, hogy olyan társadalmi berendezkedés következik ezután Magyarországon, melyben csak és kizárólag a bûnözõknek kell félni. Az eset apropóján kérdezem: miféle demokrácia valósulhatott meg ott, ahol a véleményekért helyi hatalmasságoktól, állásvesztéstõl vagy mellõzéstõl kell tartani, s ahol civil kurázsi szükségeltetik az õszinte szó kimondásához? Mert aligha kérdéses: demokráciahiányos állapot van ott, ahol az ember saját gondolatainak õszinte közlése helyett csak azt mondhatja kockázat nélkül, amit mások elvárnak tõle; ahol az õszinteséget büntetik, a képmutatást jutalmazzák, s ahol hatalmi eszközökkel vetnek véget a vitának érvek ütköztetése helyett. S. B. Persze az ügyeskedõk közt nem kevesen valódi vérségi rokonságot alkotnak. A polgármester sógora, veje, a képviselõ menye, az igazgató nénikéje, az elnök retyerutyája valamennyi érdekelt a közeli kftben, bt-ben avagy csupán hitelnyújtásban, elfogadásban. És a szállítások, beruházások haszna, valamely értékes konceszszió elnyerése, mind-mind õket illeti. És hol a sor vége? Kormányok jöttek-mentek másfél évtized alatt. Választóikat mesékkel ámították, becsületet, helyreállított igazságot, lelkiismeretet, nemzeti ügyet, magyarságot emlegettek. Aztán a munkahelyteremtésbõl modern rabszolgaság lett, a megélhetésbõl bizonytalanság, a bûnözés az egekig ér közben nõttek a vagyonok! Új fogalmak keletkeztek: fokozottan hátrányos helyzetû, megélhetési bûnözés, leszakadt országrész, miegymás. S valamennyin a sajnálkozás, a megértés de zabot nem! Inkább szónokolni, interpellálni, ráígérni a társadalmi bajokra, mint hathatósan intézkedni. Hja, kérem, akinek isten a barátja (rokona), az könnyen üdvözül. E mondás soha igazabb nem volt! Ezért idõszerû Móricz regénye. És most az olvasott ember meglepõdik: miért nem lett korábban film a Rokonokból? Miért most kell vászonra vinni egy korrupt társadalmat, egy korrajzot korábban talán hatásosabb lett volna a figyelmeztetõ történet! Igaz, nem lehetett könnyû a 370 milliót összekalapolni, a mozi költségvetését Rózsa János producer bejelentése szerint, ennyi az elkészítés ára. Viszont a Magyar Televíziót nem érdekelte a film, miért is érdekelte volna? A kulturális minisztériumból a miniszternek küldött levélre egy osztályvezetõ javasolta: keressenek a produkcióra más partnert. Hogy is mondta az író? A dolog ott dül el, hogy kié a világ? A Tõkéé? Vagy a Munkásé? Vagy az államé Ma az a bizonyos, hogy az állam fölibe van építve az Embernek Az Állam az emberek szemében misztikus hatalom. Öncél. Íme, mindebbõl egyenesen következik: Mit ér az õ szabadsága (a tömegé), ha a Tõke nincs rákényszerítve az õ foglalkoztatására. Kovács Péter barátom a világ legszabadabb embere, csak ki kell fizetni neki az adóját, a kamatot, a bírságot, mindent, amit csak a hivatali agy ki tud eszelni ellene Ez van lent, ettõl közönyös a nép, ettõl nem érzi hazájának az úri Magyarországot. S a mairól valami hasonlót lehet elmondani. Nem hiába gondolja úgy az új köztársasági elnök, hogy vissza kellene állítani jogaiba a hazát, a honszeretet fogalmát (vagy esetleg újra honosítani?) De miképp? Az összefonódást Kopjássné fejezi ki: ezek az urak mind olyan pénzbõl élnek, amit nem szokás elkönyvelni azon a címen, amin kapják, hanem hamis címeken. Lesznek itt üzletek, igen, ami után magának juttatnak Be fogják írni, hogy ez vagy az ennyivel vagy annyival többe került. Talán alá is íratnak majd iparosokkal nagyobb számlát, hogy törvényesen ne lehessen felfedezni a dolgokat. Milyen ismerõs mindez! Viszont a regény vége nem feledhetõ! Méltóságos úr dadogta (a polgármester titkára), a fõügyész úr, a fõügyész úr. Na, na, mi az? Meglõtte magát. Igen, a különbség a két világ közt, a háromnegyed évszázad után annyi, hogy az akkori fõügyészben még volt becsület mindennek betetõzésére a pisztoly után nyúlt! Mártonfy Mihály BELÜGY Egész generációk nõttek föl rajta. Nagymutter megkente igazi vajjal, mely akkor még szintén olcsó volt, tett rá paprikát vagy retket, és rohanhattunk vissza a térre focizni. inom volt. Nagyon szerettem az akkori kenyeret, úgy negyven évvel ezelõtt. Táplálónak éreztem, egészségesnek, s az akkori pékek még mindent beletettek, amit kellett. És olcsó volt! Mindenki megvehette! Bizony, abban az idõben szinte állampolgári jog volt az olcsó és jó kenyér. A munkával együtt. Vagyis joga volt mindenkinek enni, dolgozni és lakni valahol... Ilyenkor, augusztus vége felé már akkor is szinte felpörgött a nyár. Minden kiscsávó boldogan várta az augusztus 20-át, mely úgy emelkedett ki a forró nyári porból, mint egy világítótorony. Nekünk nem kellett külön magyarázgatni a tévében, mint manapság, hogy miféle ünnep ez, mi már megtanultuk egész kiskorunkban: ez a nap az államalapítás, a szocialista alkotmány és az új kenyér ünnepe. Vagyis a létünk és az élet ünnepe. Hisz akkoriban ezek a dolgok ezt jelentették. És jelentenék mai is, ha lenne értelme az ünneplésnek. RÉGI IDÕK KENYERE De amikor egy nép ellen háborút folytat a saját uralkodó osztálya a gazdasági célszerûségekre és a kapitalista versenyképességre hivatkozván, akkor vajon van-e oka és kedve a csendes dolgozó többségnek ünnepelni? Hiszen a rendszer ezen a napon sem csinál mást, mint saját magát tömjénezi. Pedig gagyi az egész. Olcsó színészkedés, hazugság, csalás és a nép ámítása. Elpuffogtatni százmilliókat, kitüntetéseket osztogatni a bennfenteseknek, ragyogó banketteket ülni és elhitetni velünk, hogy milyen jó nekünk, hogy ilyen gazdag és csillogó burzsujok ülnek a nyakunkon.,,kenyér és cirkusz kell a plebsnek! ezt még a régi római császárok is tudták, ám a mai uralkodók már nem ismerik ezt az õsi leckét. Bár cirkusz az van doszt. Elég, ha csak a pénzügyi botrányokra gondolunk, vagy egyszerûen belépünk a parlamenti ülésterembe,...de kenyér... az nincs. Vagy ha netán van, az se valódi. Szétesik, ha megszeged, s néha olyan ízetlen, mint a fûrészpor. Persze, hiszen tele van adalékokkal, sietnek vele, nem dagasztják meg eléggé, s szinte felfújják levegõvel. És megpróbálják minél olcsóbban augusztus kihozni, ebben a szörnyûséges és kegyetlen árversenyben. Hol van már a régi idõk kenyere? Régen a parasztemberek keresztet vetettek rá, mielõtt megszegték. Tiszteletre méltó szokás volt. Ma már csak kevesen tiszteljük a kenyeret. És kevesen tiszteljük az életet. De mi, akik még megmaradtunk ebben a gondolkodásban, próbáljunk meg meggyõzni másokat is, hogy ez mennyire fontos lehet... És ünnepeljünk mi mégis ezen az augusztus huszadikán. Ha másért nem, magunkért. Hisz országunk a vérzivataros századok ellenére még mindig megvan, a kenyér pedig kenyér, legyen az bármilyen. És az élet, amit jelent, nagyon fontos. Mi az új kenyérrel azt a régi kenyeret, az igazi kenyeret ünnepeljük. Talán egyszer még eszünk olyat. Talán, ha nem törõdünk bele oly könnyen a sorsunkba... Magyarország, Magyarország! énekli a fekete hajú lány. A Szõke Tisza, a Kéklõ Duna, az Aranyló Búzamezõk és a Suhogó Zöld Erdõk, a lüktetõ városok hazája. És a forró friss kenyér illatáé. S a szikrázó fényeké a Gellérthegy fölött... ort András Bács-Kiskun megyei hegyközségek nincstelensége A tíz évvel ezelõtt alakult hegyközségeket állami adatszolgáltatási kötelezettséggel is megbízták, s az uniós csatlakozás megduplázta tennivalóikat. Az ország kasszájából kapnak pénzt mûködésük támogatására, de a hegyközségek panaszkodnak, mert nem tudják fedezni kiadásaikat, ugyanis a tavalyi ellátási összeg kevesebb mint a felére csökkent. A fentiek aggasztják a Bács- Kiskun megyében mûködõ hegyközségeket is, mert valamennyi helyen, Hajóson, Nemesnádudvaron, Baján, Kecelen, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán attól félnek, hogy a szükséges anyagi fedezet nélkül nem tudnak eleget tenni a kormány megbízásainak. A Bács-Kiskun megyei hegyközségek kilátástalan helyzetérõl hat hegybíró, Hajósról Wilhelm András, Nemesnádudvarról rank Tamás, Bajáról Sümegi Tibor, Kecelrõl üleki László, Kecskemétrõl Sághi Tamás, Kiskunfélegyházáról Sebl László adott tájékoztatást. A hajósi hegyközségnek a szükségesnél jóval kevesebb a pénze, tavaly egymillió forint állami támogatást kaptak, az idén ennél lényegesen kevesebbet, s így nem tudják ellátni a gazdák megfelelõ érdekképviseletét. A nemesnádudvari hegyközségre is adatszolgáltatási kötelezettséget róttak, s ezért eddig A hegyközség egy vagy több település termelõi és felvásárlói által e tevékenységükhöz fûzõdõ közös érdekeik elõmozdítására, valamint az általuk elõállított termékek származás-, minõség- és eredetvédelmére létrehozott köztestület. Hegyközséget azokon a borvidéki településeken kell alakítani, amelyek közigazgatási területén legalább ötven hektár árutermõ szõlõültetvény van és ezek az ingatlanok legkevesebb tíz termelõ használatában vannak. A hegyközség: a minõségvédelem érdekében összehangolja tagjai tevékenységét, gondoskodik a mûködési területéhez tartozó szõlõk õrzésérõl, a számítógépes nyilvántartásában foglalt adatokat rendszerezi és összegezi, s azokat a hegyközségi tanácshoz továbbítja, a szõlõültetvényekkel kapcsolatos támogatások igénybevételével összefüggõ adatokat szolgáltat a támogatást folyósító szervnek, szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását, a jövedéki ellenõrzés elõsegítése céljából adatokat továbbít a vámhatóságnak, védi a település termelõinek érdekeit, feltárja a település termékeinek származásvédelmét sértõ cselekményeket, ellenõrzi tagjainál a rendtartásra vonatkozó jogszabályok betartását. 350 ezer forint támogatásban részesültek. Ebbõl maradt százezer forintjuk, s ha kifizetik a számláikat, üres marad a kaszszájuk. Baján már kifizették a hegyközség számláit, s elfogyott a pénz. Várják, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az ígéretnek megfelelõen utalja, ami jár nekik. Tavaly a költségvetésbõl csaknem 12 millió forintot kapott a borvidék, az idén eddig 2,8 milliót juttattak nekik. Abban bíznak, hogy hamarosan ismét kapnak hárommilliót. A keceli hegyközség viszonylag jobb helyzetben van, mert jelentõsek a saját bevételeik. Nekik is hiányzik az állami támogatás, de számításaik szerint az idei évet kigazdálkodják. Arra kényszerülnek, hogy jövõre megemelik a hegyközségi díjakat. A kecskeméti hegyközség helyzete elfogadható, mert vannak tartalékaik. Kaptak csökkentett állami támogatást, s a tagok másfél millió forintos járulékfizetése elegendõ lesz arra, hogy az idei évet kigazdálkodják. A kiskunfélegyházi hegyközség is anyagi gondokkal küzd, mert kevesebb állami támogatást kapnak. Az is elkeseríti õket, hogy a gazdák lehetetlen helyzetbe kerültek. Tavaly rendkívül alacsonyak voltak a felvásárlási árak, s az idei kilátások is kedvezõtlenek. A szõlõsgazdáknak nem éri meg termeszteni, mert ráfizetnek. Tarnai

Mind hõsök õk, mind férfiak

Mind hõsök õk, mind férfiak VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉVFOLYAM 44. SZÁM 2005. november 11. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Mind hõsök õk, mind férfiak mind hû hazafi. Így írt róluk Garai Gábor, a költõ, aki a gyászüzenetét

Részletesebben

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem!

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 4. SZÁM 2005. január 28. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Vers, eredj, légy osztályharcos! Száz éve született ÜLÉSEZETT A MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Részletesebben

A Munkáspárt a hõs felszabadítókra emlékezett

A Munkáspárt a hõs felszabadítókra emlékezett VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 7. SZÁM 2005. február 18. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP A GKP 17. KONGRESSZUSA Erõsebb kommunista pártot! Marx, Lenin, 1917, harc a német fasizmus

Részletesebben

A német baloldal a választások elõtt

A német baloldal a választások elõtt VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 2005. szeptember 16. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP HÁZUNK TÁJÁRÓL Országszerte elindult a pártszavazás Avante!-fesztivál Lisszabonban Friss

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS!

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 17. SZÁM 2005. április 29. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Hozz egy vörös zászlót! MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! 10 órától a Kodály köröndrõl a Városligetbe!

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MIABAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNKAVILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 13. SZÁM 2005. április 1. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság Rendszerváltás: munkáshatalom helyett tõkés

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER

II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2 2007. április 19. BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A párt élt, él, élni fog! Választások 2006

A párt élt, él, élni fog! Választások 2006 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVIII. ÉV OLYAM 15. SZÁM 2006. április 14. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP A párt élt, él, élni fog! Választások 2006 Véget ért a választás. A magyar polgári demokrácia

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a

VI. (XXII.) ÉVFOLYAM, 28. SZÁM 2011. JÚLIUS 23. 200 forint. Az állam pénzén hízik a 2011. JÚLIUS 23. MUNKÁSPÁRT 2011. JÚLIUS 23. 1 200 forint Az állam pénzén hízik a McDonald s 2011. JÚLIUS 23. 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVEDELMET, BIZTOS MEGÉLHETÉST! 2015. FEBRUÁR 21. 2 MUNKÁSPÁRT BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

200 forint. VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 2013. december 21. Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a. Munkáspárt

200 forint. VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 2013. december 21. Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a. Munkáspárt 2013. december 21. MUNKÁSPÁRT 2013. december 21. 1 200 forint Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Munkáspárt 2013. december 21. 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra.

Részletesebben

NEM ISMÉTLIK MEG A NÉPSZAVAZÁST

NEM ISMÉTLIK MEG A NÉPSZAVAZÁST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MUNKÁSPÁRTI HETILAP BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! TIZENÖT ÉVES A MUNKÁSPÁRT Ezekben a napokban emléklappal köszöntjük a párt alapítóit, mindazokat, akikkel együtt másfél évtizede

Részletesebben

Hamis a duett. Az MSZP nem baloldali, nem a nép pártja - hiába állítja. Privatizált kórházak, bezárt iskolák szegélyezik útját.

Hamis a duett. Az MSZP nem baloldali, nem a nép pártja - hiába állítja. Privatizált kórházak, bezárt iskolák szegélyezik útját. 2011. JÚNIUS 25. MUNKÁSPÁRT 2011. JÚNIUS 25. 1 200 forint Hamis a duett Az MSZP nem baloldali, nem a nép pártja - hiába állítja. Privatizált kórházak, bezárt iskolák szegélyezik útját. 2011. JÚNIUS 25.

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM AZ MSZP KORMÁNY ELHITETTE, HOGY ÉRDEMES ELADÓSODNI, KÖLCSÖNBŐL MINDEN MEGKAPHATÓ. MÁRA KIDERÜLT: MINDEZ CSAK ÁTVERÉS. A VÉGÉN AZ BANK MÉG AZ OTTHONRA IS RÁTESZI A KEZÉT! 2 BALSZEMMEL

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben

NINCS IGAZSÁG! AZ EU MEGLOP!

NINCS IGAZSÁG! AZ EU MEGLOP! 2014. ÁPRILIS 12. MUNKÁSPÁRT 2014. ÁPRILIS 12. 1 200 FORINT NINCS IGAZSÁG! AZ EU MEGLOP! AZ EURÓPAI UNIÓ A GAZDAGOK, A MILLIÁRDOSOK BULIJA. AZ EMBEREK ÉRDEKÉBEN ERRE MOND NEMET A MUNKÁSPÁRT. A JOBBIK MEGALKUSZIK

Részletesebben

Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít

Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít A TARTALOMBÓL: Degesz uram, a biztos pont............ 2 De az õskövület, az marad............ 3 A Combino csak a jéghegy csúcsa...... 5 Jó éjt, Magyarország?................ 6 Olvasói levél a népszavás

Részletesebben

VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA

VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2007. JÚNIUS 14. 150 FORINT VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA A MUNKÁSPÁRT ÁLLÁSFOGLALÁSA (NEGYEDIK OLDAL) II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2 2007. JÚNIUS

Részletesebben

Pécs: fegyelmezett munkából jeles!

Pécs: fegyelmezett munkából jeles! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM 2007. JÚLIUS 12. 150 FORINT Pécs: fegyelmezett munkából jeles! Sajtótájékoztató Pécs belvárosában. (Beszámoló a 3. oldalon) II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM 2 2007. JÚLIUS

Részletesebben

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint 2010. NOVEMBER 27. MUNKÁSPÁRT 2010. NOVEMBER 27. 1 200 forint Parlamenti súgógép A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire 2010. NOVEMBER 27. 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ!

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! AZ MSZP VEZETTE KORMÁNY HITELEK FELVÉTELÉRE BUZDÍTOTT ÉVEKEN ÁT MINDENKIT. MA A BANKOKON KERESZTÜL NEM CSAK A KAMATOT HAJTJA BE, HANEM AZ OTTHONT

Részletesebben

NEM ILYEN ÁLLAMOT AKARUNK!

NEM ILYEN ÁLLAMOT AKARUNK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 33. SZÁM 2015. AUGUSZTUS 15. 200 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a; Telefon: 06 (1) 787-8621 NEM ILYEN ÁLLAMOT AKARUNK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 33. SZÁM BALSZEMMEL 2 2015. AUGUSZTUS

Részletesebben