Új irányt szabni: az erő és felelmelkedés irányát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új irányt szabni: az erő és felelmelkedés irányát"

Átírás

1 Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 11. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Új irányt szabni: az erő és felelmelkedés irányát Több helyszínen zajlott ben Szarvason, az 1848-as forradalomról tartott megemlé- kezés, március 15-én délelőtt. Napos, de hűvös, szeles idő- ben gyülekeztek az ünneplők az Ótemplomnál, ahol a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola kisdiákjai adtak műsort. Ezt követően a közeli Tessedik Iskolánál (ma múzeum), a sza- badságharc idején kórháznak berendezett épületnél álltak meg a megemlékezők, ahol a Vajda Péter Gimnázium diákjai és a Cervinus Teátrum művésze adott műsort. A továbbvonuló menet élére a Szabadság utcán álltak a lovasok és a rezesbanda, s az így kiegészült ünne- pi menet a Bárány fogadó (ma szakrendelő), Szarvas 1848-as Pilvax-kávéháza felé vette az irányt. A volt Réthy-nyomda előtt (ma fogászati centrum) a Szarvasi Férfikar énekelt Kossuth-nótákat Iváncsó József ve- zetésével, a Bárány fogadónál pedig a Szlovák Általános Is- kola diákjai, pedagógusai és a Cervinus Teátrum művészei idézték fel 1848 március idusának dicső pillanatait. A menet ezután a Kossuth tér név- adójának szobránál állt meg, ahol a Fő Téri Általános Isko- la diákjai, a Szarvasi Férfikar és a Cervinus Teátrum művésze adott műsort. Ezen előzmé- nyek után a Katolikus templom mögötti 48-as centenáriumi emlékműnél hangzottak el szó- noklatok. Előbb Babák Mihály polgármester, országgyűlési képviselő állította párhuzamba az 1848-as és a 2010-es sorsfordító időket. Amint elmond- ta, 1848-ban, mint ma is elegük volt az embereknek a regnáló politikai rendszer nyomorgatá- sából, korrupt voltából. Amit a 48-as elődök forradalommal tudtak kivívni, ahhoz ma elegendő a bátor kiállás, a határozott döntés mondta a polgár- mester. A szarvasiak mindig tudták, hova kell állniuk, miként kell cselekedniük fejez- te be beszédét Babák Mihály. A megemlékezés következő egyben utolsó szónokaként Domokos László, országgyűlési képviselő, a megyei közgyű- lés elnöke szólt a közönséghez. Az 1848-as esztendőt megelő- ző pénzügyi válságról, az azt követően kialakult nehéz körülményekről adott történel- mi vázlata után, a budapesti forradalom megyei és szarvasi hullámait állította beszé- dének középpontjába. A múlt tiszteletén alapuló közös hitet és közös reményt említette, ami ma is összetartja az emlékező szarvasiakat, akik emlékeznek, hogy a 48 áprilisában elfoga- dott törvények és a megalakuló felelős magyar kormány mun- kája nyomán kezdődtek olyan reformok, melyek visszafordíthatatlannak bizonyultak törté- nelmi távlatban is. A reformok pedig úgy valósulhattak meg hallhattuk, hogy a különbö- ző elképzeléseket megvitatták, s képesek voltak a más-más el- képzelésekkel rendelkezők Széchenyi és Kossuth, Deák és Batthyány is a haza érdeké- ben közösen cselekedni márciusa azt üzeni, hogy a hazug, zsarnok hatalom megroppantható, leváltható állítot- ta Domokos László, majd így zárta beszédét: Itt az idő foly- tatni a 48-as elődök munkáját, új irányt szabni Magyarországnak, az erő és felemelkedés irá- nyát, mert ami ma van, az már nem mehet így tovább. A szónoklatokat követően a pártok, önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a szarvasi 48- as centenáriumi emlékművet. (Képriportunk a 2. oldalon) Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2 Szarvas és Vidéke 2 Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta Lindenbergerné dr. Kardos Erzsébet, a Szent István Egyetem Szarvasi Pedagógiai Karának főiskolai docense. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjét vehette át Parczen Balázs, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője, és Bánfi Péter, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője.

3 2010. március 18 3 A városiasodás útjai Március 4-én átadták a munkaterületet, és március 16-án meg is kezdte a kivitelező Strabag Zrt. az útépítési munkákat Szarvason. Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót, majd lakossági fórumot a beruházó és a kivitelező képviselői. A városházán Kiszely Mihály alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, hogy a város északi része jelentős változás előtt áll, hiszen, ha megépül a Tessedik, az Arany János és a Vajda Péter utca, akkor megváltoznak a közlekedési szokások, a forgalmi rend, nem utolsó sorban az utcákban lévő ingatlanok értéke is emelkedik. A városiasodást emelte ki a fórumon jelenlévő Domokos László országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester jelentős munkájának köszönhetően ütemesen halad Szarvas a városiasodás útján. Arról, hogy hogyan jutnak el a koncepció felállításától a pályázatíráson át a kivitelezésig, s ez a folyamat miként befolyásolja az eredeti szándékot, Hodálik Pál, az önkormányzat Gazdasági Bizottságának elnöke beszélt. A most elindult útépítés konkrétumairól ezt követően Tóth Sándor, projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket. Megtudhattuk, hogy a teljes program 378 millió forint, amiből a kivitelezési munkák a közbeszerzést követően nyertes céggel kötött szerződés szerint 318 millióba kerülnek. A programhoz nyújtott uniós támogatás 246 millió forint, a város önereje amit a kibocsátott kötvényből biztosít 132 millió forint. Ebből a pénzből megépül a Tessedik Az út helyén Sámuel utca 2155 méter hoszszúságban, 6 méter szélességben, süllyesztett szegéllyel, aszfaltburkolattal, a csatlakozó utcák felé sárrázóval, egy autóbuszmegálló felújításával. Az Arany János utca 1000 méter hosszúságban, 6 méter szélességben, süllyesztett szegéllyel, aszfaltburkolattal, a csatlakozó utcák felé sárrázóval. A Vajda Péter utca 1285 méter hosszúságban, 6 méter szélességben, süllyesztett szegéllyel, aszfaltburkolattal, a csatlakozó utcák felé sárrázóval, két buszmegálló felújításával, és 50 db parkoló kialakításával. Új aszfaltburkolatot kap a Dózsa György utca Tessedik és Arany J. utcák közötti szakasza és megépül az Ipartelepi út második szakasza 235 méter hosszú 6 méter széles, süllyesztett szegély, aszfaltburkolat ami a Benka utcán létesült új vasúti átjárótól biztosítja a közlekedést a Simonyi szőlők felé. A tájékoztatókat követően a kivitelező főépítésvezetője, Hörcsik Lajos számolt be a munkák ütemezéséről, a lakossággal való kapcsolattartásról, s választ adott az eddig felmerült kérdésekre, észrevételekre. Zárszavában Kiszely Mihály kérte a lakosság türelmét az építkezések ideje alatt, s kérte a kivitelező gyors és pontos munkáját. A beruházás befejezésének szerződés szerinti határideje május 30. Összesen 33 kisebb, Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterülettel kapcsolatban ajánlotta kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A területek érintik a tervezett M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszát. Az ingatlanokért ajánlott vételár összesen 4 millió 683 ezer forint. A képviselők február 25-iki ülésükön felhatalmazták Babák Mihály polgármestert és dr. Melis János jegyzőt a szerződések megkötésére. Közfoglalkoztatás ellenőrzés A szarvasi közfoglakoztatást szervezők Podaniné Kis Edit és Varga Anikó februárban ellenőrizték a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottakat. A Babák Mihálynak elküldött feljegyzés amit a polgármester juttatott el lapunkhoz tanúsága szerint az ellenőrzés célja volt a különböző foglalkoztatóknál dolgozó közfoglalkoztatottak személyazonosságának ellenőrzése, a munkaköri leírásnak megfelelő beosztás, a munkaidő pontos betartása, a szabadság és táppénz pontos kiadásának, kivételének illetve az esetleges igazolatlan távolléteknek az ellenőrzése. Az ellenőrzés során a harminchárom intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottaknál mindent rendben találtak a közfoglalkoztatást szervezők. Hagyományteremtő szándékkal rendezett első ízben kiállítást Szenczi János Csabacsűdön, a Községi Könyvtárban, az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. Szarvas és Vidéke Segítség a mindennapokhoz Szenczi János aki alapítója a Szarvasi Hobbi Gyűjtők Klubjának és nemrég útjára indította Csabacsűdön a Helytörténeti Klubot köszöntötte az érdeklődőket, elmondva, hogy a tablókon és tárlókban as relikviákat huszárcsákók, kardok, pénz valamint a forradalomra és szabadságharcra emlékező tárgyakat bélyegek, képeslapok állított ki. A központi tárlóban ólomkatonákból felállított csatajelenetet láthat a közönség. Szenczi János elmondta: azt szeretné, ha a látogatók jó érzéssel csodálkoznának: mennyi minden látható itt! A nagyközség polgármestere, Molnár József köszöntötte ezután a látogatókat és a kiállítás szervezőjét, rendezőjét, Szenczi Jánost. Néhány szóban felidézte a polgármester 1848 dicső napjait, s a dicső napokat megörökítő kiállítást méltatva mondta: Mindenki, aki megnézi ezt a kiállítást, merítsen erőt belőle a mindennapok nehézségeit elviselni. Bölcsődei beíratkozás Szarvason az Aprók Kertje Bölcsődébe Tisztelt Szülők! március én óráig beíratást tartunk a Bölcsődében. Beíratás helye: Szarvas, Kossuth u.19. Bölcsőde épülete Szükséges dokumentumok: - személyi igazolvány - lakcímkártya - születési anyakönyvi kivonat - orvosi igazolás A beíratkozás a fenti időpontot követően folyamatos az év folyamán. Kedves Szülők! Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt az Aprók Kertje Bölcsőde Baba-Mama Klubjába, szerdai napokon, tól ig. Szép környezetben, érdekes, szép játékok, kicsi gyermekek mozgását fejlesztő sporteszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Igény esetén bölcsődei szakemberektől kaphatnak gondozási, nevelési javaslatokat. Egyéb, Önöket érdeklő témában is állunk rendelkezésükre. Jelentkezésüket a 66/ /5 telefonszámon várjuk. Demeterné Vacsi Mária, bölcsődevezető

4 Szarvas és Vidéke 4 Kék hírek Az előző het baleseteiről, bűneseteiről a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóügyeletéről érkezett információk alapján tájékoztatjuk olvasóinkat. Hét helyszínen razziáztak A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság III. emeleti tanácstermében március 17-én 13 órától sajtótájékoztatót tartottak: dr. Kis Péter r. ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, Lup Zoltán r. alezredes, a főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának vezetője, Oltyán Sándor r. alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője és Lós István r. őrnagy, a Szarvasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya bűntető-eljárást folytat 7 szarvasi illetőségű személlyel szemben csalás, személyi szabadság megsértése és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt. A hét személyből kettőnek köztük egy ügyvédnek gyanúsítottkénti felelősségre vonására és őrizetbe vételére március 16-án került sor. A büntetőeljárásokat kezdeményező személyek feljelentéseiben szereplő tényállások alapján azt lehet mostanáig megállapítani, hogy az eljárás alá vont személyek ez idáig ismeretlen bűntársaiktól szerzett információk alapján jelennek meg az ország különböző részein azzal a szándékkal, hogy az egzisztenciális gondokkal alkalmanként az ebből adódó szenvedélybetegséggel is küzdő sértetteket a még birtokukban lévő ingóságok és ingatlanok értékesítésére bírják rá akaratuk ellenére. Jellemzően a sértetteknek kedvező feltételeket kínálnak alkalmanként az elkövetői körhöz tartozó hölgyismerősök is. Olyan szándékot mutatnak, mintha a sértettel szimpatizálva egy későbbi élettársi kapcsolat is létrejöhetne. Ilyen módszerrel a gyanúsítottak az ingatlantulajdonosokat elcsalják Szarvasra, vagy a már Szarvason élő személyeket szabályos adás-vételi GYÓGYFÜRDŐ A KÖZPONTBAN Szarvasi Gyógyfürdő 5540 Szarvas, Kossuth u / Nyitvatartás: Hétfő: szünnap Kedd: 8-20 Szerda: 8-21 Csütörtök - Péntek: 8-20 Szombat - Vasárnap: Keddenként tól ig vízitorna, minden korosztálynak, bónuszként, ingyenesen, a megváltott jegy mellé! Minden szerdán egy órával tovább tartunk nyitva! Várjuk kedves vendégeinket! Az uszodát munkahelyi és egyéb rendezvényekre, egész napra is, bérbe lehet venni! A Fürdő épületében két emeleti üzlethelyiség bérelhető! Az Árpád soron lévő, volt húsbolt kiadó! Érdeklődni dr. Demeter László ügyvezetőnél, a 06/20/ as telefonszámon lehet szerződést színlelve abban az esetben viszik el egyből egy helyi ügyvéd irodájába, ha a gyanúsítottak fellépése az általuk előadott lehetőségektől kellően lenyűgözőek voltak a sértettek számára és nem kell attól tartaniuk, hogy a már előre elkészített okirat aláírásakor gondok merülnének fel. A sértettek elmondása szerint minden ilyen ingatlannal kapcsolatos cselekménynél olyan tartalmú szerződést íratnak alá az addig presszionált sértettel, melyben a szerződésben írt vételár kifizetése korábban megtörtént. Azokban az esetekben mikor a gyanúsítottak nem érik el a kellő ráhatást a sértetteknél, nem riadnak vissza a fizikai erőszak alkalmazásától, vagy annak kilátásba helyezésétől sem. Erre egy esetet kivéve még az ügyvédi közreműködés előtt került sor szintén a sértetti vallomások szerint. Az eljárás alá vont személyek életkörülményeik fenntartása érdekében hamis okiratokat jellemzően munkáltatói igazolásokat is felhasználnak olyan készpénz kölcsön vagy áruhitel felvételéhez, melynek során olyan személyek nevére vesznek fel hitelt, akik annak törlesztésére objektív okok miatt sem képesek. A március 16-án nagy rendőri erők igénybevételével az MRFK Gazdaságvédelmi Osztály valamennyi munkatársa a társ-bűnügyi osztályok munkatársaival kiegészülve, valamint a megyei főkapitányság Akció Osztályának munkatársai és a Szarvasi Rendőrkapitányság nyomozói 7 helyszínen hajtottak végre házkutatásokat. A házkutatások végrehajtását követően 3 személyt gyanúsítottként kihallgattak. A március 16-án kihallgatott személyek tekintetében összesen 22 db bűncselekmény megalapozott gyanúja került közlésre. A sikeresen és eredményesen végrehajtott házkutatások során több olyan okiratot és egyéb tárgyat is lefoglaltak, melynek további szakértők bevonásával végrehajtott vizsgálata szükséges és ezek eredménye alapján nem zárható ki további bűncselekmények megalapozott gyanújának közlése. Albert István r. hdgy. Sajtóközlemény A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központjának (Családsegítő Szolgálat) tájékoztatása szerint február hónapban két, Szarvas közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, ún. csicskatartás alanyát juttatta vissza a szolgálat eredeti lakhelyére a Szarvasi Rendőrkapitányság hathatós közreműködésével. Két cselekvőképes, nagykorú férfi lakott ideiglenes bejelentés alapján szarvasi lakcímen. Egyikük több alkalommal próbálkozott megszökni szállásadójától, de napokon belül visszahozták Szarvasra. A Rendőrség megkeresésére a Családsegítő Szolgálat február 8-án őt testvéréhez szállította eredeti, Bács-Kiskun megyei településen létesített állandó lakcímére, ahol testvére befogadta és a továbbiakban róla gondoskodni fog. A másik esetben a szarvasi befogadó családtól a Rendőrség menekítette ki a középkorú férfit, miután a befogadó család több százezer forint hitel felvételére akarta őt kényszeríteni. Felismerve az ezzel járó veszélyeket, helyzetéből menekülni kívánt és ezért kérte a Rendőrség segítségét. A Családsegítő Szolgálat őt Bács-Kiskun megyei településen élő ismerőseihez szállította, akik otthonukba befogadták. Mindkét esetben megszüntetésre került a kényszerítés útján létesített szarvasi lakcím. Mindkét esemény példázza, hogy odafigyeléssel, közösségi összefogással elősegíthető a vá rosunkat oly szégyenteljesen érintő jelenségek visszaszorítása. Dr. Melis János, jegyző Zöld Szalon Március 19-én, pénteken 18 órakor Zöld Szalon: baráti beszélgetés március 15-éről a Green Haus Pubban (Zöld Ház vendéglőben). Vendég: Roszik Zoltán, a Tessedik Múzeum igazgatója. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.

5 2010. március 18 5 Sítábor 2010 Gyergyócsomafalva február 21-én sítáborba indultunk sokak nagy örömére. A buszon jó volt a hangulat, de az alvás sem maradt el, mert korán indultunk. Este, mikor megérkeztünk, a szállás elfoglalása után szíves vendéglátás fogadott bennünket. Hamar elaludtunk. Másnap a reggeli elfogyasztása után mindenki sietett, hogy kipróbálja sítudását. Három pálya nyújtott nekünk lehetőséget a sportolásra. Az egyik pályán mely a kezdők számára is alkalmas volt a román serdülő válogatottal síelhettünk együtt, a másik pálya tetejéről gyönyörű volt a kilátás, és összekapcsolódott az elsővel. A harmadik az erdőn keresztül a felvonó mentén haladt. Ez síelők számára nem a legalkalmasabb a kanyarodás miatt, de azért mi is kipróbáltuk. A Big-Foot-ot is sokan használták, ez a normális sílécnél jóval kisebb léc, volt, aki kipróbálta a szánkópályát, és volt, aki ezeket a pillanatokat megörökítette. Valaki megpillantotta a medve barlangját és a lábnyomait. A szállás területén a díjnyertes új- foundlandi kutyákkal is összebarátkoztunk, és megismerkedtünk a segítőkész felvonós bácsival is. A finom vacsora után Lázár Zsolt lelkész bácsi gitárkíséretével énekeltünk egyházi dalokat. A többség azonnal ágyba zuhant, de ez alól kivételt jelentettek a társasjátékozók és a filmet nézők. Az első nap mindenki számára élménydúsan telt. Ahogy a napok előre haladtak, annál biz- TOP VIDEO SHOP HOTELSZOBA, LETOLT GATYA SZEMÉLYES VONATKOZÁS AHOL A VADAK VÁRNAK SPIRIT - A SIKÍTÓ VÁROS MOEBIUS ÁTJÁRÓ SZERELMI FÉSZEK CSODAKAVICS NULL-PONT FALFÚRÓ tosabb lett sítudásunk. Jogos a kérdés: Nem volt unalmas minden nap csak síelni? Nem, hiszen a szervezők Zalán Csaba bácsi és Búzás Misi bácsi erről is gondoskodtak. Túrázási lehetőségünk is volt, amivel sokan éltünk. Gyergyószentmiklós városát is megtekinthettük és a kirándulás végén lehetőségünk volt egy kicsit vásárolgatni is. Csütörtökre elromlott az idő, így a pálya rossz minőségűvé vált, de ez senkit sem rettentett el a versenyzéstől. Egy szlalompályán mehettünk végig, ki-ki maga tudása szerint. Az eredményeket stopperórával mérték le. Este aztán a vacsora után a legkülönfélébb társasjátékokkal játszottunk. Pénteken délelőtt síeltünk utoljára a hét folyamán. Délután a szervezők hangos kiáltozása verte fel Kettőt fizet, hármat vihet! Szarvas, Szabadság út 28/2 Tel.: Nyitva: H-SZ:10-21, V:15-21 az ebéd utáni pihenőnket, nem volt könyörület indulni kellett a Békás-szoroshoz kirándulni. A hegyre vezető út igen kanyargós volt így a buszsofőr is ellenőrizni tudta, hogy meg van-e még a hátsó rendszámtábla. A busz ablakából láthattunk embernagyságú jégcsapokat is. Ezután megláttuk a Gyilkos-tavat, amiből fadarabok álltak ki. Mikor megálltunk a patak partján hógolyó verseny vette kezdetét, melynek célpontja egy zöld színű kunyhó oldala volt. Itt is előkerültek a fényképezőgépek, mert a táj festői volt. Kora este Szarvas és Vidéke értünk vissza sok-sok élménynyel gazdagodva. Vacsora után volt az előző napi szlalom verseny eredményhirdetése, mindenki kapott oklevelet és az első három helyezett még csokoládét is. Ezután a móka, vidámság és persze a pakolás várt még ránk a hosszú út előtt. Ezúttal mindenki korán lefeküdt aludni. A hazautazás napján időben keltünk és gyorsan megreggeliztünk, közben nagyokat ásítoztunk egymásra. A csoportképhez a pálya elé tódultunk. Hosszú buszút után, este 7-kor értünk a Kossuth utcába, megláttuk szeretett iskolán kapuját és tudtuk: HAZAÉRTÜNK! Slajchó Ágota, Bukovinszky Alíz, 6.B. Brutális gázáremelésre készül a szocialista kormány Ahogy közeledik az igazság pillanata, úgy dőlnek ki a csontvázak a szekrényekből: egyre-másra derülnek ki a hazugságok, a megszorítások, az áremelések. A szocialista kormány most gátlástalanul és elviselhetetlenül nagy gázáremelésre készül! Senkit ne tévesszen meg az MSZP kétségbeesett tiltakozása, emlékezzünk rá: amióta Lendvai Ildikó azt ígért, hogy nem lesz gázáremelés, azóta 15-ször emelték a gáz árát. Az elmúlt évek tanulsága egyértelmű: minél inkább tagadnak valamit a szocialisták, annál inkább biztos, hogy arra készülnek. Erre a gázáremelésre semmi szükség nincsen, egy erős polgári kormány, amely becsületesen teszi a dolgát, meg tudja védeni az embereket a gázáremeléstől! Domokos László, Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője Fülbevaló Kl u b Márc ius 20-á n, szombaton 21 órától a Zöld a Bíbor Band ad koncertet a sza rvasi Fü lbevaló Kl u b szí npadán. Előzenekar a Re peta.

6 Szarvas és Vidéke 6 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Itt az idő! DOMOKOS LÁSZLÓ Békés megye 5. választókerület FIDESZ.HU Az elmúlt héten Békés megyei kampánykörúton járt a Lehet Más a Politika Párt szóvivője, Jávor Benedek, a megyei képviselőjelöltek társaságában. Fonád Zoltánnal együtt felkeresték a Szarvas és Vidéke Hetilap szerkesztőségét is, hogy ismertessék olvasóinkkal kampányuk lényegesebb elemeit. A nemrég alakult LMP rövid idő elteltével vált megkerülhetetlen elemévé a magyar politikának, s az EP-választásokon elért 3%-os támogatása után most arra készülnek, hogy akár a 10%-os támogatottság közelébe, s a parlamentbe kerüljenek jelöltjeik. Az LMP a választásokig is a programok csatájának a híve, de Miről döntünk? Domokos László, miután hivatalosan is képviselőjelöltté vált több mint kilencezer ajánlószelvényt töltöttek ki a nevére a körzetben, politikai fórumon tárta választói elé az április 11-iki választás jelentőségét, tétjét. Szarvason, a Vasipari Étteremben március 16-án, késő délután tartott fórumon a képviselőjelölt az elmúlt időszakot összefoglalva állította, hogy a hiba az alapoknál van, mert az ország nem egy cég, a válságkezelés pedig nem egy felszámolási eljárás. Így a kormány feladata nem a cégvezetés, nem a felszámolás, sokkal inkább a békesség megteremtése, a fejlődés lehetőségének biztosítása. A polgári oldal értékrendje nem változott: most is a családot, munkát, otthonteremtést helyezi a középpontba. A választásokon pedig nem a programokról kell dönteniük a választóknak hangsúlyozta Domokos László, hanem arról, kinek a kezébe adják sorsuk irányítását, kik számukra a hiteles, az ország sorsával foglalkozni képes emberek. Megkerülhetetlenből meghatározóvá válni igyekszik a közéletet megfertőző ügyek nyilvánosságra hozatalát elősegíteni, a megfelelő vizsgálatokat és eljárásokat kikényszeríteni, hiszen a politika akkor lehet más, ha a korrupciós ügyektől megtisztítják azt. Az egész országban, de Békés megyében fokozottan is igyekeznek a fenntartható mezőgazdasági rendszereket támogatni: a helyi gazdák helyi piacokra jutásának esélyeit megteremteni, hiszen a vidék számára a gazdálkodás, az élelmiszer-feldolgozás a leginkább reményteli kitörési pont. Ehhez véget kell vetni a vidék ellehetetlenítésének: a vasút, az egészségügy, a posta, az iskolák felszámolásának, és helyzetbe hozni a gazdálkodókat, a vidéki lakosságot. Nagy hangsúlyt fektet az LMP az energiapolitikára, a takarékosságra, a hatékonyságra és az energiaipart szabályozó környezetre. Az alapvetések tisztázását követően Domokos László a Fidesz jövendő intézkedéseit vette sorra: a munkahelyteremtés érdekében kiszámítható, hosszútávra tervezhető és csökkenő adó és járulékrendszer. A felelős kormányzás átfogó szemlélet, bizalom visszaszerzés kialakítása, világossá téve, hogy Magyarországon a magyarok érdekeinek kell érvényesülni. A szociális biztonság, a közösségi szolidaritás megteremtése. Az egészségügy problémáinak kezelése. A közrend, közbiztonság kérdéskörének jogállami keretek közti megteremtése. Mindezen feladatok elvégzése gyors intézkedések sorát kívánja szögezte le Domokos László, s az ország nincs abban a helyzetben, hogy útkeresésre, koalíciós alkudozásra lenne idő és lehetőség, ezért a Fidesz koalíciókötés nélküli kormányzásra kér felhatalmazást a választóktól. A választásokat követően ellenzéki politizálást látnak valószínűnek, ellenzékben pedig a kormányt szigorúan ellenőrző munkát tartják fontosnak. Nem engednek olyan egyezséget, megállapodást, döntést, ami a korrupciót és az átláthatatlanságot növeli, emellett fontos témák pl.: pártfinanszírozás, termőföld folyamatos napirenden tartását tervezik, amíg azok megnyugtató módon meg nem oldódnak. Az országgyűlési választások mellett már most megkezdték a felkészülést az őszi helyhatósági választásokra is, amit kiemelkedően fontosnak tartanak, hiszen az emberek mindennapjait befolyásoló döntések az önkormányzati testületekben születnek. Szeretnének az önkormányzatokban is minél több képviselőt delegálni, középtávon pedig meghatáozó politikai erővé válni Magyarországon.

7 2010. március 18 7 Szarvas és Vidéke Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Választás 2010 Radikális változás Részlet a Jobbik programjából Mezőgazdaság és vidékmentés A magyar nép meg tud élni a hazájában, ha a profit hatalma nem rabolja ki, és ha az országok viszonyát az együttműködés, az egyenjogúság, a szolidaritás és nem az egymás legyőzését parancsoló profit törvénye uralja. Vidékfejlesztési programunk alapelemei a népességmegtartás, a közjót szolgáló agrármodell kialakítása, a minőségi élelmiszer termelés, az idegenforgalom erősítése, földünk és vizeink nemzeti tulajdonban tartása. Ennek szellemében felülvizsgáljuk az EU csatlakozási szerződést és a nemzetközi kötelezettségeinket. Van, ami nem tehető pénzzé: a termőföld. A 90-es évek földprivatizációs törvényei előkészítették a terepet a földspekulációnak, és azóta zajlik a külföldiek zsebszerződés útján történő földhöz jutása. Kezdeményezzük a földtörvény módosítását, amely megakadályozza a külföldiek földtulajdonszerzését a moratórium lejárta után is, elővásárlási jogot biztosítunk a fiatal helyben gazdálkodók számára, földhasználatot biztosítunk a mélyszegénységben élők számára a közösségi földprogram keretében az önkormányzatokon keresztül. A csatlakozási szerződés módosítása: A korábbi kormányok kiárusították a vidéki társadalom érdekeit az agrárbiznisz és a nagyberuházások haszonélvezői javára. Élelmiszer piacainkat megnyitottuk az EU 15-ök gazdáinak adott támogatások 25%-áért. A csatlakozási szerződés hátrányos pontjait felülvizsgáljuk akár EU-tagságunk megkérdőjelezése árán is, megvédjük az élelmiszerpiacainkat, a multiknál a 80% hazai 20% külföldi arány kötelező betartatásával. Vidék Bankja: Létrehozzuk a Vidék Bankját, amely alacsony kamattal kínál hosszú távú hiteleket a megfelelő vidéki célcsoportoknak. Támogatjuk, hogy az önkormányzatok helyi pénzhelyettesítőket alkalmazzanak. A mezőgazdaság népességmegtartó képessége: Vidékmentő programunk jövőképe a fiatalokkal újra benépesülő és élénk gazdasági tevékenységet folytató, új mezőgazdaságra épülő magyar vidék. Közjót szolgáló agrármodell: Az elmúlt 20 évben a mezőgazdaság nem tudta megmenteni a vidéket. A Jobbik szerint a vidék fejlesztése meg tudja menteni az új mezőgazdaságot. Ezért támogatjuk az ökológiai és gazdasági vegyes gazdálkodást, a növénytermesztés és állattenyésztés helyes arányának helyreállítását, és a vegyszereket Lehetőség és felelősség A kampány és az azt követő választások szerepe és súlya a lehetőség és a felelősség mondta szarvasi sajtótájékoztatóján, március 10-én szerdán Simon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, a Magyar Szocialista Párt Országos Választmányának elnöke. Az 5. sz. választókörzet képviselőjelöltjének, Földesi Zoltánnak meghívását elfogadó politikus leszögezte, hogy a felelős döntéshez információra van szüksége a választónak, ezért a szocialisták a kampányban szakmapolitikai álláspontjukat tárják a nyilvánosság elé, s készek lennének más álláspontokkal szemben megvédeni azokat, csakhogy erre még nem nagyon volt alkalmuk. Azok, akik nem hajlandók az európai normáknak megfelelő kampányt az álláspontok ütköztetését, megvitatását folytatni, ehelyett hidegháborús hangulatot igyekeznek teremteni minden megszólalásukkal, azok a választóktól veszik el a felelős döntés lehetőségét. Nyugalomra, párbeszédre, együttműködésre van/volna szükség mondta Simon Gábor. A szocialisták kampányának alapelemeit ismertetve szólt az elmúlt nyolc év eredményeiről, ami az ország közös teljesítménye, s általa növekedhetett a vidékfejlesztésre, a családtámogatásra fordított összeg, s aki azt állítja, hogy romokban az ország, az nem itt él. Simon Gábor ismertette az MSZP Nemzeti modernizáció és összetartó közösség c. programjának néhány sarkalatos elemét, mint a közbiztonság megerősítése, a foglalkoztatás növelése, a vidékfejlesztés és a szociális ellátórendszer modernizációja, a demokratikus berendezkedés védelme. Az elmúlt évek eredményeire alapozott további fejlődéshez kérte a szavazók támogatását. Földesi Zoltán hasonló módon szólított fel az MSZP programjának támogatására, elmondva, hogy az elmúlt két ciklus eredményekről szóló tájékoztatót hamarosan eljuttatják minden szarvasi családhoz. agrotechnikával és vetésforgóval helyettesítjük. Az vagy, amit megeszel : Az elmúlt húsz év jellemzője az élelmiszertermelésünk kiárusítása a külföldi tőke számára, olcsó, silány tömegtermékek importja. Az importtermékekkel szemben a hazaival azonos emeltszintű minőségi elvárásokat támasztunk. Helyi élelmiszerkereskedelem: Támogatjuk, hogy az emberek és közösségeik maguk határozzák meg a mezőgazdasági és élelmiszerpolitikájukat úgy, hogy közben ne árasszák el dömpingáruval más nemzetek piacát, de más országok termelői sem tehessék ezt velünk. Támogatjuk a helyi élelmiszerértékesítést, az egykori Hangya Szövetkezet mintájára. A helyi közösségek önrendelkezési kultúrája: A döntési jogköröket arra a szintre delegáljuk, ahol azok hatása leginkább érzékelhető, megerősítjük a helyi döntések intézményeit a gazdaszervezetek és civil szervezetek bevonásával. A politikai elit elszámoltatása: Az elmúlt húsz év eredménye a spekulációt ösztönző földprivatizáció, az állami földek korrupt átjátszása, külföldiek zsebszerződéseinek eltűrése, a vidék népességmegtartó képességének aláásása, a közpénzek korrupt elosztogatása. A Jobbik szerint a fejlesztési forrásokat helyi társadalmi kontroll mellett kell elosztani, és ügyelni kell arra, hogy minden kifizetett közpénz mögött társadalmilag hasznos közjó keletkezzen. A nemzettudat a legfontosabb Telt ház előtt tartotta meg a Jobbik Magyarországért Mozgalom a múlt héten pénteken kampánygyűlését az Alkotmány úti sportcsarnokban. A rendezvény valamennyi szónoka Samu Tamás Gergő, képviselőjelölt, Szilágyi György, a Nemzeti Egyletek főkoordinátora és Vona Gábor, pártelnök köszönetet mondott a közönségnek, hogy ilyen szép számban kíváncsiak a Jobbik Radikális változás címet viselő programjára. Samu Tamás Gergő a mezőgazdaság és a vidéki feldolgozóipar problémáiról szólva ígérte, hogy minden erejükkel képviselni fogják a Jobbik képviselői a gazdákat. Leszögezte: a magyar föld nem eladó, s a multinacionális cégekre kőkemény adót kell kivetni. Szilágyi György az április 11- iki választást népszavazásként és népítéletként is említette: népszavazásként a köztársasági elnök választás okán, népítéletként pedig az elszámoltatások okán. Amennyiben a Jobbikot kormányzati erővé emelik a választók. Szilágyi György nem hagyott kétséget afelől, hogy szerinte a Jobbik megnyeri a választásokat, s kérte ehhez a szarvasiak támogatását is. Vona Gábor a Radikális változás program bemutatását vállalta beszéde elején, de mielőtt ezt megtette volna, aktuálpolitikai fejtegetésben tárt rossz és jó dolgokat közönsége elé. Radikális változásra azért van szükség hallhattuk ezután mert a helyzet radikálisan rossz. A Jobbik építeni, dolgozni kíván, hogy gyarapodó országban élhessünk, ehhez várja a támogatást. A munkát a politikán kell elkezdeni, a számonkérésekkel, a mentelmi jog eltörlésével, az indokolatlan titkosítások feloldásával a politikusok által elkövetett bűncselekmények minősítetté tételével (dupla büntetés kiszabhatóságával). A gazdaság talpraállítását az államadósság újratárgyalásával kezdve, a korrupció felszámolásán át a szociális rendszer átlakításáig végzett munkával lehet elérni Vona Gábor szerint. Ezen belül a mezőgazdaság és az élelmiszeripar kiemelt helyen szerepel a Jobbik programjában, hiszen amellett, hogy a magyar mezőgazdaság el tudná látni a hazai piacot, még kb. 20 millió ember ellátására alkalmas, meg kell találni tehát ezt a 20 milliós piacot. Befejezésül Vona Gábor legfontosabbként a nemzettudatot említette, visszaadni az embereknek magyarságuk felett érzett jogos büszkeségét. A Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány köszönetét fejezi ki minden támogatójának, aki személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítette az alapítvány céljainak megvalósulását. Kérjük Önöket, szavazzanak bizalmat alapítványunk törekvéseinek a jövőben is. Segítsék ez évben is adójuk 1%-ának felajánlásával programunkat, a ránk bízott gyermekek nevelését-oktatását. Alapítványunk adószáma: Az alapítvány kuratóriuma

8 Szarvas és Vidéke 8 Közhasznúsági jelentés A Szarvasért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet évi tevékenységéről A közhasznúsági jelentés 2009 december 31-i fordulónappal készült. Beszámolási időszak: január december ) Számviteli beszámoló: A számviteli beszámoló bemutatása: Az Alapítvány évi közhasznúsági tevékenységének bevétele eft. A közhasznúsági tevékenység összes ráfordítása eft. A tárgyévi közhasznú eredmény: eft. A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés melléklete Könyvvizsgálat: A tárgy évi számviteli beszámoló adatai külön hiteles könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva, de az Alapítvány könyvelését és számviteli beszámolóját könyvvizsgáló, Lázárné Kovács Etelka készíti. 2.) Az Alapítvány bemutatása: Elérhetősége: Székhelye: 5540 Szarvas, Körös u. 2. Telephelye: 5540, Szabadság u. 12. Fax: 66/ Azonosító adatok: Adószám: Bankszámlaszám: Bírósági nyilvántartási száma: PK /2000 Statisztikai számjele: Az Alapítvány tagja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesületének, valamint a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek, melyben egyúttal 12 civil szervezet közös képviselője is Tevékenység általában: Az Alapítvány októberi megalakulását követően 2003-ban kezdte meg tényleges közhasznú tevékenységét óta kiemelten közhasznú szervezet, melynek keretén belül kulturális, közművelődési, természetvédelmi és szociális jellegű tevékenységet folytat évi közhasznú tevékenysége: Az Alapítvány folytatta azt a lokálpatrióta, közművelődési és szociális munkát, amelyet 2003-ban megkezdett. Legnagyobb eredményünk és sikerünk Ruzicskay György szobrának felavatása március 15-én. A szoborra korábban eft-ot nyertünk az NCAtól, támogatta a Békés megyei Önkormányzat, Szarvas város önkormányzata, a Ruzicskay Közalapítvány és több mint egy millió Ftot közadakozásból gyűjtöttünk össze 2007 óta, három év alatt. Az ünnepélyes szoboravatásra egy színvonalas Ruzicskay kiadványt is megjelentettünk a Közalapítvánnyal közösen. Nagy sikernek értékeljük, hogy a szobor kapcsán két határon túli egy nagyváradi és egy kishegyesi civil szervezettel tudtunk együttműködni. A Város és környéke civil szervezeteinek összefogásával megrendeztük a Körös-szögi Civil Szervezetek VII. találkozóját, amely egy háromnapos rendezvénysorozat volt július A Civil Találkozó első napján virágkiállítás volt a Tessedik Sámuel Múzeumban Szarvason, de a kistérség más településein is rendeztek úgynevezett nyitórendezvényeket a helyi civil szervezetek a Civil Napok részeként. (Békésszentandráson, Kondoroson, Gyomaendrődön.) Másnap volt a hagyományos Civil Találkozó Békésszentandráson, a Körös-parton, óriási sikerrel. Végül vasárnap sportnappal zárult a rendezvény. Összességében a három napon több mint 60 civil szervezet mutatta meg magát a nagyközönségnek, miközben egymást is megismerték. E három napos rendezvény már kinőtte a SZARVASÉRT Alapítvány kereteit, ezért a rendezés jogát átadták a 77 civil szervezet tömörítő Civil Fórum Egyesületnek. A évi rendezvényhez öszszességében Ft-al járult hozzá az Alapítvány. A SZARVASÉRT Alapítvány alapító tagja lett a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek, amely a LEADER programban résztvevő önkormányzatokat, vállalkozásokat és civil szervezeteket tömöríti. A Kft-nek 15 tulajdonközössége van, ebből egyik tulajdonközösség képviselője a SZARVASÉRT Alapítvány, illetve annak kuratóriumi elnöke. Alapítványunk jelentős eredményt ért el 2009-ben az SZJA 1%-ának összegyűjtésében. Fennállásunk óta a legnagyobb összeget kaptuk meg, 279 eft-ot, amelyet az APEH októberben utalt át számlánkra. Alapítványunk Ft-al támogatta a Szarvasi Gyors- és Gépíró Egyesület a pekingi világbajnoksági részvételét. A Tessedik Sámuel Múzeum felkérésére bekapcsolódott az Alapítvány egy hangversenyzongora beszerzéséhez indított adománygyűj- tésbe. Erre a célra 435 eft. folyt be az Alapítvány számlájára, amit kiegészítettünk 450 eft-ra. Így lekötött pénzeszközeikből 450 eft. a hangversenyzongorára összegyűjtött összeg ben Szarvas Város Baráti Körével együttesen ismét meghirdettük a Helyismereti Vetélkedőt a város tanulóifjúsága részére. A vetélkedőre 21 tanulócsoport nevezett be, megszervezését a Békés megyei Önkormányzat pályázat útján Ft-al támogatta. A vetélkedő I. fordulója sikeresen lezajlott. A II. forduló folyamatban van. Karácsony előtt ismét megrendeztük a már hagyományos Karácsonyi Jótékonysági Vásárt, amelynek bevételéből az Őszi Napfény Idősek Átmeneti Otthonát támogattuk egy rádiós CD lejátszóval és egyedülálló, idős, beteg szarvasiaknak vittünk karácsonyi ajándékot A szervezet vezetése: Az Alapítvány vezető és képviselő szerve a hét tagú kuratórium. Vezetője az elnök: Mihaleczné Kovács Mária. Alelnöke: Bakula János. Tagjai: Márton László, Takács Miklós, Dr. Pusztai Andrea, Boros-Veszeli Ádám, Pekár Tamás. A kuratórium együttműködik a Szarvas Város Baráti Köre Egyesület vezetőségével. A kuratórium elnöke rendszeresen részt vesz a vezetőségi üléseken, bár szavazati joggal nem rendelkezik Szervezeti felépítés: A szervezetnek önálló részegységei nincsenek. Elnökének és tagjainak kijelölési joga az alapítót illeti Foglalkoztatottak: Az Alapítvány szeptemberéig egy részmunkaidős csökkent munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott. Továbbá a évi LXXXVIII. sz. törvény szerinti közérdekű önkéntesek tevékenységével szervezte munkáját Pályázati tevékenység: NCA működési pályázaton az Alapítvány Ft. támogatást nyert. Ennek 60%-a érkezett meg a számlára, a további 40% ben várható. NCA nemzetközi kapcsolatok pályázatra három pályázatot nyújtottunk be, kettőt első félévben, mivel egyik sem nyert, egyet megismételtünk a második félévben, de ez sem nyert. A pályázatok a nagyváradi és kishegyesi határon túli kapcsolatokra építve, kölcsönös látogatásra épültek, továbbá a Körös Napok emlék-kiadványának elkészítésére. Annak ellenére, hogy a pályázatokat írásba foglalt megállapodásokkal támasztottuk alá, az NCA nem tartotta megalapozottnak. Szülőföld Alapra benyújtott pályázatunk is a fenti határon túli kapcsolatokra épült, de ez a pályázatunk sem nyert. A Leader program pályázatai közül közösségi rendezvényekre volt lehetőségünk pályázni, ezért májusra egy közbiztonsági rendezvényt terveztünk meg, együttműködési megállapodással a Rendőrséggel, Tűzoltósággal, Mentőkkel és a Polgárőrséggel. A rendezvényre Ft. pályázati támogatást kértünk. A pályázat elbírálás alatt áll. Egy budapesti civil szervezeti központhoz számítástechnikai eszközök juttatására nyújtottunk be pályázatot, interneten regisztrálva, amire választ sem kaptunk. Békés megyei Önkormányzat által hirdetett civil pályázaton eredményesek voltunk. A 209/2010-es tanévre meghirdetett Helyismereti Vetélkedőre Ft. támogatást nyertünk el, ebből Ft. átutalása már megtörtént. 3.) A szervezet vagyona: A vagyoni helyzet alakulása az alábbi (ezer Ft-ban/) Előző év Tárgy év Induló tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység eredménye SAJÁT TŐKE ) A tárgyévi gazdálkodás bemutatása: Bevételek: /ezer Ft-ban/ - Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel SZJA 1%-a Munkaügyi központ támogatása Szponzori támogatások. - Civil Napra 60 - Hangverseny zongorára Ruzicskay 139

9 2010. március ) Kimutatás a költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzattól kapott támogatások: Ssz Támogató megnevezése Önkormányzati Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Békés megyei Önkormányzat Támogatás összege Egyéb pénzügyi műveletek. Összes közhasznú tevékenység bevétele Kiadások: - Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás. - Támogatás célja Átutalás időpontja Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Ft Ft Ft Ft TU-DAL évi pályázat évi KÖRÖS NAPOK-ra Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Foglalkoztatás bővítés Ft Foglalkoztatás bővítés Ft NCA-DA Működési célú pályázat Ft Helyismereti Vetélkedő A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapellátásának komplex fejlesztése, korszerűsítése című, DAOP-4.1.3/ D-2f jelű, 2. körben beadott pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága legfeljebb ,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Szarvas és Vidéke - Civil Találkozó költsége posta, telefon, internet bankköltség 46 - Ruzicskay szoborra kifizetés. 998 Összes kiadás Tárgyévi közhasznú eredmény Pénzeszközök tárgyévi záróállománya: Bankszámla 148 eft. Pénztár 110 eft. Lekötött pénzeszköz eft Indoklás 2008-ban az Alapítvány pénzügyi helyzetét sikerült megszilárdítani. Az Alapítvány szeptember 30-ig foglalkoztatott 1 fő csökkentett munkaképességű alkalmazottat részmunkaidőben, a 50%-os támogatásával. Önkéntesekkel dolgozott az Alapítvány, illetve az Önkormányzattal kötött megállapodások alapján lehetőségünk nyílt közcélú foglalkoztatásra is. Az Alapítvány tárgyévben adományt illetve más juttatást nem nyújtott sem szervezeteknek, sem magánszemélyeknek. A szervezet tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak A tárgyévi gazdálkodás értékelése, a közhasznúsági cél teljesülése: Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységet közhasznú céljának megfelelően látta el. Miheleczné Kovács Mária, kuratóriumi elnök Újabb nyertes társulási pályázat A Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ellátásában lévő hat település közül öt nappali ellátásának megvalósul a teljes akadálymentesítése, ezáltal a kötelező ellátáson kívül lehetővé válik a fogyatékos ellátás, valamint a szakszerű fejlesztő programoknak köszönhetően a demenciával élők ellátása. A fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje az energiatakarékosság megvalósítását célozza. Az ellátások színvonalának szakmai és infrastrukturális egységesítése a berendezések, és híradástechnikai valamint fejlesztést szolgáló eszközök beszerzése által minden telephelyen megvalósul. Modern berendezést és hatékony munkavégzésre alkalmas informatikai infrastruktúrát kapnak a telephelyek. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok speciális ellátásainak bevezetése céljából erre alkalmas kapcsolatügyeleti szobák, nyári szabadidős tevékenységek részére kerti pihenők, játszók kialakítása történik meg. A családgondozók részére interjúszobát és tréninghelységet alakítunk ki. A szép zöld környezet és a természetbarát szemlélet formálását célozza kerti játékok, pihenők, főző-sütő helyek kialakítása, szabadtéri játszóterek Összesen 15 és fél millió forintot tervez fordítani 2010-ben a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek felújítására és karbantartására. A város képviselő-testülete február 25-iki ülésén tárgyalta a Pákozdi János ügyvezető, Fábri Zoltán ágazatvezető és Ozsgyán Katalin pénzügyi vezető által jegyzett előterjesztést, melynek költségkalkulációját több kivitelező árajánlata alapján készítették el. Az elvégezni kívánt munkák között szerepel a Vágóhíd utca 1/1 A, B, C alatti 15 lakás nyílászáróinak cseréje, a Dr. Melich János utca 2/2 szám alatt eladásra kínált lakás felújítása, fűtéskorszerűsítése. Ugyancsak megvalósítása. A beruházás során környezetbarát építőanyagok kerülnek felhasználásra. Az ingatlanok előtt akadálymentes parkoló, bejáró építése szükséges. A pályázatban érintett telephelyek felújítása kapcsán reményeink szerint az alkalmazottak és az ellátottak is örömmel fogadják majd a megújult környezetet. A pályázat előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Demeterné Annus Krisztina, kistérségi menedzser Szükséglakás is épül fűtéskorszerűsítésre van szükség a Kossuth utca 30/2 sz. alatti lakásban, ahova új bérlő költözik. Elvégzik 94 önkormányzati lakás gázkazánjának karbantartását, régi és új lakások éves, kisebb karbantartási munkáját és rendbe teszik a Kossuth utcán a piac melletti lakás vízellátó rendszerét. Szerepel a tervben a Csabai út 23. szám alatt már meglévő szükséglakások mellett még két alacsony rezsijű, komfort nélküli lakás kialakítása. A képviselők elfogadták a tervet azzal, hogy az abban szereplő munkákat kizárólag tételes költségvetéssel alátámasztott vállalkozási szerződés megkötése után, képviselő-testületi jóváhagyással lehet elvégezni.

10 FOTÓ: MOLNÁR ANDRÁS Szarvas és Vidéke 10 Az elmúlt év értékelésére gyűlt öszsze március 11-én, a hamarosan harmadik születésnapját ünneplő közhasznú egyesület tagsága. A SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Karának dísztermében rendezett közgyűlésen részt vett a kar képviseletében Csengeri Erzsébet tanársegéd és Baranyi Beatrix a hallgatói önkormányzat közelmúltban megválasztott elnöke. Kovács Pál levezető elnök nyitó szavai Meghívó Értesítem a tagságot, hogy a Szarvas-Békésszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület közgyűlését március 29-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartjuk a szarvasi Városháza (Szarvas, Szabadság út 25-27) földszinti nagy-tanácskozó termében. Napirendi pontok: 1. Elnökség beszámolója a évi tevékenységről 2. Beszámoló a évi gazdálkodásról, zárszámadás 3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 4. Fegyelmi Bizottság beszámolója évi munkaterv megvitatása és elfogadása évi költségvetés megvitatása, elfogadása 7. Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása 8. Egyebek Határozatképtelenség esetén a közgyűlést aznap 16:30 óra időpontra újra összehívom, s ekkor az már Alapszabályunk szerint a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül és megtartásra kerül. A közgyűlésre az egyesület tagjait ezúton meghívom, megjelenésükre feltétlen számítok. Szarvas, március 16. Tisztelettel: után dr. Köhler Mihály, a Tessedik Öreggazdász Egyesület elnöke számolt be az elmúlt esztendőre tervezett feladatok végrehajtásáról és a 2010 évre szóló tervekről. Az elmúlt év feladatai közül sikeres volt az iskolatörténeti kiállítás további gyarapítása korabeli dokumentumokkal, többek között a m. kir. Középfokú Gazdasági Tanintézet díszöltönyével amit Bagó Lajos, a legidősebb egyesületi tag be is mutatott. A karral közös kiadásban újabb három kötet jelent meg az Agrártörténeti Füzetek sorozatban. Bővültek kapcsolataink a SZIE mellett működő Gödöllői Öregdiákok Baráti Köre Egyesületével, valamint a Mezőgazdasági Múzeummal. Az egyesület képviselte magát a helyi eseményeken: Ruzicskay-szobor avatásán, a Sárguláson, a kar diplomaátadó ünnepségén, valamint a tanévnyitó és díszoklevél átadó ünnepségeken. Az egyesület segítette a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum alkalmi rendezvényeit (Cs. Pataj Mihály emlékkiállítást és Matók Sándor szarvasi fotográfus emlékére rendezett kiállítást). A karral közösen sikerült elérni, hogy a volt Bikazugi major, a Gazdasági Tanintézet régi oktatási épülete és a volt tanári lakás épülete ideiglenes védelmet kapott. A védelmet a Műemlékvédelmi Felügyelőség július 29-ig meghosszabbította. Szívünkön viseljük, és aggódva figyeljük Szarvas egyik legrégebbi épülete, a Tessedik-tanya sorsát. Az egyesület elő kívánja segíteni az épület további állagromlásának megakadályozását és méltó hasznosítását. Gaál Sándor, egyesületi elnök Az elnöki beszámoló után a Felügyelő Bizottság jelentése Évzáró közgyűlést tartott a Tessedik Öreggazdász Egyesület Bagó Lajos a díszruhában, az egyesület zászlajával hang zott el Gyulavári András elnök tolmácsolásában, aki megállapította, hogy az egyesület gazdálkodása 2009-ben megfelelt a szabályoknak. Az egyesület takarékosan, fegyelmezetten gazdálkodott, számláit határidőre kifizette. A feladatok időarányosan a tervezettnek megfelelően végrehajtásra kerültek. A bevételek alapvető forrását a tagdíjak (25 %) és a támogatások (75%) képezték. Hangsúlyozta, hogy az egyesület működése során jogszabálysértés, mulasztás vagy a szervezet érdekeit sértő esemény nem történt. A beszámolóban ajánlásokat is megfogalmazott a Felügyelő Bizottság a jövőre vonatkozóan. Javasolták a kar és az egyesület közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, az alapszabály módosításának előkészítését és közgyűlés elé terjesztését, valamint további szponzorok, támogatók megnyerését. Dr. Köhler Mihály elnök a évre szóló tennivalókat a következőkkel egészítette ki: Növelni kell a taglétszámot és tovább építeni a külső kapcsolatokat. Folytatni kell az Agrártörténeti Füzetek kiadását, törekedni kell az ideiglenes védettség alatti épületek végleges engedélyének megszerzésére a kar vezetésével együttműködve. Továbbra is szorgalmazzuk a volt Bikazugi Tangazdaság földterületének megszerzését, valamint a Tessedik-tanya hasznosításának megnyugtató megoldását. A évre előterjesztett tervek elfogadása után a közgyűlésen hozzászólásokra nyílt lehetőség. A visszafogott hozzászólások az egyesület munkája további javítására helyezték a hangsúlyt. A hivatalos rész befejezése után a jelenlévők megkóstolhatták Kergyik Gyuri bácsi tagtársunk kisüsti pálinkáját, sőt még a Szarvas-Fish Kft termékeiből összeállított uzsonnából és a Köhler-ökopince kitűnő borából is fogyaszthattak. Dr. Szitó János Családi játszóház A Napfény Evangélikus Óvodában március 20-án, szombaton délelőtt 9 órától 11 óráig Kiss Júlia népi iparművész vezetésével Húsvét előtti játszóházat tartunk. Lehetőség nyílik tojás írókázásra, mézeskalács díszítésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Óvodások csak szüleikkel együtt tevékenykedhetnek. Az óvoda felnőtt közössége Föld Órája akció A WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet világméretű kezdeményezése a Föld Órája akció, melynek célja a globális felmelegedés elleni összefogás hangsúlyozása március 27-én negyedik alkalommal kerül megrendezésre az esemény, melynek keretében órakor világszerte elsötétülnek a fények, és emberek milliói kapcsolják le a világítást otthonaikban vagy munkahelyükön. Szarvas város is csatlakozott az akcióhoz, a település regisztrálta magát a világszervezet hivatalos weboldalán. Az akció keretében tisztelettel kérjük a város lakosságát, hogy március 27-én óra között otthonaikban kapcsolják le a világítást. Együttműködésüket megköszöni Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala.

11 2010. március Heti horoszkóp Kos (március 21 - április 20) Lehet, hogy egy véletlen találkozás, de az is lehetséges, hogy a sors, vagy a csillagok állása irányítja a dolgokat úgy, hogy azt sem tudja, hol áll a feje. Győződjön meg arról, hogy nem délibáb az egész, hanem a reális valóság. Ezek után dőljön hátra és élvezze azokat a dolgokat, amiket megszerzett. Megérdemli. Bika (április 21 - május 20) A környezetében van valaki, aki szinte minden percére igényt tart. Eleinte örömmel fogadja, később azonban már nyűgnek érzi az állandó érdeklődést. Mozduljon ki és érezze jól magát. Az alkoholfogyasztással bánjon csínján, mert most könnyen megárthat. A pozitív hozzáállás sokat segíthet abban, hogy ez a hét igazán kitűnően alakuljon. Ikrek (május 21 - június 21) Számos égi hatás éri a héten, amelyek közül egyesek kedveznek, mások viszont nehézséget okoznak. Könnyen győzedelmeskedhet, de maradjon nagyon óvatos és semmiképpen ne igyon előre a medve bőrére. Lépéseit többször is gondolja át, nehogy olyat tegyen, amit később megbánhat. Rák (június 22 - július 22) Valaki egy ígéretes dologgal állhat elő, ami remek kilátásokkal kecsegtet. Ne bízzon meg vakon abban amit állít, mert lehet, hogy fontos adatokat hallgat el. Nézzen inkább utána, mielőtt igent mond bármire is. Munkájában ambíciózus lesz, bár ez a külső szemlélők számára nem mindig lesz nyilvánvaló. Ne törődjön a pletykákkal, csak tegye a dolgát. Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Vonja be a ház körüli teendőkbe az Önhöz közelállókat is. Higgye el, a kezdeti húzódozás után, már szívesen fogják teríteni a hétvégi asztalt, vagy pakolni a polcot, főleg, ha játékosan fogják fel a dolgot. Ügyeljen kicsit jobban arra, hány tányér menüt fogyaszt el a hétvégén, nehogy a tavaszt mindjárt fogyókúrás programmal kelljen kezdeni. Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Meditáljon, vagy relaxáljon, mert sok értékes információhoz juthat, ami segítségére lehet. A közelmúltban sikeres volt, de azért ne bízza el magát, továbbra is körültekintően járjon el ügyei intézésében. Sajnos újra és újra bizonyítani kell, ez egy ilyen világ. Munkatársaival ne legyen túl szigorú, néha ők is hibázhatnak. Mérleg (szeptember 24 - október 22) Szeret egyedül dolgozni, de most ezzel nem jut túl messzire, mert csak csapatmunkában érhet el eredményeket. A közösen megszerzett elismerésben azonban osztozni kell még akkor is, ha a feladat oroszlánrészét Ön végezte el. Kedves bókokat is kap valakitől, de ezt nem szabad komolyan venni. Csak élvezze a pillanat varázsát. Skorpió (október 23 - november 22) A határidőket nem mindig sikerül betartani ezen a héten, de tudja, hogy ennek az oka nem a lustaság vagy a hanyagság. Éppen ellenkezőleg! A héten sokkal inkább az alaposság, és a pontosság lesz az, ami lassítja a munkatempót. Sokat dolgozik, így aki mégis szemrehányást tesz, annak nyugodtan adja tudtára a véleményét. Nyilas (november 23 - december 21) Ha teheti, tartson három lépés távolságot azoktól, akikkel csak a kényszer miatt van együtt és ne keveredjen bele még apró nézeteltérésekbe se. Alkotómunkáját egészen kivételes pozitív fényszögek erősíthetik a héten, ezért éljen az alkalommal és fordítsa mindezt a maga javára. Később ebből még sokat profitálhat. Bak (december 22 - január 20) Egy izgalmas szerencsesorozat várható, de eközben sajnos némi csalódás is előfordulhat. Próbálj on meg tiszta fejjel gondolkodni és jó pillanatban megérteni, hogy mi lesz Önnek a leginkább megfelelő. Óvakodjon azoktól a döntésektől vagy választásoktól, melyek Ön ellen fordulhatnak. Ne döntsön elhamarkodottan és maradjon előrelátó. Vízöntő (január 21 - február 19) Remek lehetőség merül fel arra, hogy egy tanfolyam keretében új ismereteket sajátítson el. Nem érdemes sokáig gondolkozni rajta, bátran vágjon bele. Egy terve megvalósításában hirtelen szövetségesekre találhat, akik váratlan módszerekkel támogatják céljai elérésében. Halak (február 20 - március 20) Betegség kerülgeti, ezért vegye komolyan a jelentkező tüneteket, a fejfájást, hányingert, szédülést vagy a fáradtságot. Ha szükségét érzi, menjen orvoshoz. Az uralkodó bolygó mozdulásával újabb lehetőségek tárulnak fel és lehetőséget kap arra is, hogy újabb ismeretségeket és barátságokat kössön. Szarvas és Vidéke Orvosi ügyeletek Felnőtt orvosi ügyelet: munkanapokon délután órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén állandó ügyelet Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u Tel.: Gyógyszertári ügyelet március 20-tól március 26-ig: Borostyán Gyógyszertár Szarvas, Eötvös u. 44. Tel.: Ügyelet: szombaton óráig vasárnap 9-19 óráig, hétfőtőlpéntekig órág. Készenlétet: szombaton 20 órától vasárnap 9 óráig, vasárnap 19 órától hétfőn 7.30 óráig, hétfőtől-péntekig 20 órától másnap 7.30 óráig. Az ügyeletes gyógyszerész köteles elérhetőségét jelezni az ügyeletes orvosnak. A készenlét időtartama alatt az ügyeletes gyógyszerész sürgős esetben köteles a gyógyszert kiszolgáltatni készenléti szolgálat formájában, 30 percen belül az ügyeletes orvossal történt telefonos egyeztetést követően. Magánállatorvosi ügyelet Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Hunya Március 19-től március 22-ig: Dr. Zima János, Szarvas, Jókai u. 26. Tel.: , 06/30/ Az ügyeleti időszak az utolsó munkanap 18 órától a munkaszüneti nap után következő munkanap 6 óráig tart. Az ügyelet esetleges változásáról az ügyeletre eredetileg kiírt állatorvos a lakásánál köteles a változásról tájékoztatót kifüggeszteni. Dr. Kóczy Miklós egyéni ügy véd Szarvas Deák u. 4. sz. alat ti ügy vé di irodájában vállalja ingatlanok adásvételének, bérletének közvetítését is. Telefon: 66/ , Bővebb információ és az ingatlanok adatai az irodában, sze mélyesen, soron kívül. Füzesben elől nagy vízparti telek faházzal eladó. 9.9M Ft. Sztár felett 2 szobás, felújított lakás olcsón eladó. Eötvös utcában 2 lakásos ház egyben, felújítva, garázzsal eladó. I.ár: 13M Ft. Vágóhíd Szarvason, árverés április végén. Deák u.-ban központi 2 szintes sorházi 99 m2-es lakás garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 15M Ft. Keresztháti üdülősoron vízparti 2 szintes 80 m2-es új nyaraló eladó. I.ár: 15M Ft. Tiszakécskén háromszintes új nyaraló eladó. I.ár: 15,5 M Ft. Belvárosban sarki lakás nagy üzlettel, raktárral eladó. I.ár: 11M Ft. Szabadság úton felújított, III. emeleti 2 szobás lakás garázzsal, vagy anélkül eladó. Békésszentandráson építési telek sürgősen eladó. Dinnyelaposon tetőteres, összkomfortos, lakható nyaraló eladó. I.ár: 13M Ft. Békésszentandráson, Harcsásban 709 négyzetméteres, beépítetlen, vízparti telek eladó. Irányár 3M Ft. Mangolzugban, Fenyő utcában igényes 160 négyzetméteres, kétszintes lakóház eladó 560 négyzetméter telken. Irányár: 21 MFt. Fenyő utcában építési telek eladó. Küldött értekezlet Országos küldött értekezletet tart a POFPSZ-MUSZ tagozata március 24-én, szerdán Budapesten, a POFOSZ székházában (V. Nádor u. 36. IV. em.) tájékoztatta lapunkat Kozák Ferenc a szervezet tagja. A Rákosi-rendszer egykori munkaszolgálatosai a tagozat elnökének, Boemelburg Lajosnak a beszámolóját vitatják majd meg, esélylatolgatást terveznek a közelgő választások kapcsán, illetve a közeljövő MUSZ taktikájának megvitatása és elfogadása szerepel a napirenden.

12 Szarvas és Vidéke 12 Megemlékezés Ha egy könnycsepp gördül végig arcomon, Azért van, mert szeretlek és hiányzol nagyon. Bennem él egy arc, végtelen szeretet, Amit tőlem soha senki el nem vehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezik ZSIGRINÉ UHLJAR MÓNIKA halálának 3. évfordulóján. Szerető édesapja Úgy mentél el Tőlünk Mint a lenyugvó Nap. De emléked szívünkben él És örökre megmarad. Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk VASKOR MIHÁLY halálának 5. évfordulóján Szerető Felesége és Testvérei Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a gyászhírek, köszönetnyilvánítások és megemlékezések a KOMÉP Kft. Temetkezési Részlegénél (Szarvas Deák F. u. 14.) is feladhatók. Ingatlan Központhoz közeli, 2 szobás kertes ház eladó. Érd.: Ház eladó Szarvason. Ingóság: konyhaszekrény, kerti fonott bútor, 2 db heverő, szemeteskuka, gázpalack, sarokpad. Érd.: Szarvaskülterületi részén, belvízmentes zártkertben 1 Ha szántó és komfortos ingatlan, gazdálkodásra alkalmas telken eladó. Tel.: Szarvason Március 15. utcában 350 m 2 építési telek eladó. Tel.: m 2 -es építési telek eladó az Alkotmány utcában. Érd.: Kiadó Szarvas, Szabadság úton, városközpontban III. emeleti lakás, hosszú távra bérbe kiadó. Érd.: Béke lakótelepen 2 szobás lakás albérletbe kiadó. Ugyanitt szgk. garázs kiadó. Tel.: Egyéb Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés, oldás, rontás levétel, fényképanalízis, tenyérjóslás. Végzett asztrológus-jósnő várja vendégeit. Tel.: 06/30/ Idézőjel Egy mosoly, amit kéretlenül, önzetlenül adnak, megváltoztathatja a napodat. Akár az egész életedet is. Ara Rauch ISO Minőségirányítási rendszerek, Környezetirányítási rendszerek kiépítése, bevezetése, tanúsításra való felkészítés az új szabvány előírásainak figyelembevételével. Régi rendszerek átdolgozása nagy kedvezményekkel, 20 éves gyakorlattal. Tel.: 06/20/ Ruzicska. SÓ-SÓ-SÓ SÓTERÁPIA az idősek már ismerik a SÓ gyógyító hatását. Szeretnénk a fiatalokkal is megkedveltetni. Ne várja meg az ALLER- GIA kellemetlen tüneteit, már most erősítse IMMUNRENDSZERÉT. Hatásos: izületi és LÉGÚTI megbetegedésekre. Kossuth u. 30. Nyitva: H-Szo: 10-12; Bérlet: 7 alkalomra 3000 Ft, 1 alkalom: 500 Ft. Eladó: régi tipusú alumínium tetőcsomagtartó, peremes szgk-ra (Trabant, Dacia, Wartburg, Lada); szilvapálinka (2 éves) 2 személyes fekhellyé alakítható ágyneműtartós ülőgarnitúra; sima betonacél 6 mm Ø; hidegen hajlított zártszelvények. Tel.: Nagyméretű szobanövények eladók. Érd.: Ingyen apró Lakossági apróhirdetését ezzel a szelvénnyel ingyen adhatja fel a Szarvas és Vidéke Hetilap 12. számába. Felhívjuk figyelmét, hogy csak az újságból kivágott szelvényen, névvel, címmel, aláírással ellátott hirdetést tudunk közölni. A hirdetési szelvényt leadhatja a Polgármesteri Hivatal portáján, március 17-én, 12 óráig. A feladó neve: címe:.. aláírása: Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. XXIII. évfolyam 4. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP január hét lapzárta március óra A hirdetés szövege (jól olvashatóan kérjük kitölteni): Fájó szívvel emlékezünk BRAKSZATÓRISZ JÁNOSNÉ Sz.: SONKOLY ÉVA halálának 1. évfordulóján Hirdetmény Szülei, gyermekei és barátja Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kérelmére Vsz- 146/2009. számon engedélyezte a Szarvas, Alföld TSZ gazdátlan kisfeszültségű villamos hálózat átépítését, 0,4 kv-os szabadvezeték hálózat bontását, valamint 0,4 kv-os földkábel és szigetelt vezeték hálózat építését. Ügyintéző neve: Veres Zsolt elérhetősége: 06-62/ A határozat megtekinthető a Városi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u ) hirdetőtábláján március 16. és március 31. között. Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály

13 2010. március A papírformának megfelelő eredmények domináltak a Téli Kupáért zajló városi teremlabdarúgó-bajnokság soros játéknapján, így azután kevés mozgás volt a két csoport tabelláján. A B-jelű csoport kiemelt meccsén az Unitrans magabiztosan győzött a Régimódi ellen, és mivel egy korábbról elhalasztott meccsét is sikerrel vette, így a két csapat helyet cserélt egymással a képzeletbeli dobogón. Eredmények. A-csoport: Szarvasok Primo Pizza 5 10, gólszerző: Ördögh 3, Csige, Farkas, ill. Chlebik 3, Roszik 2, Kiss 2, Molnár 2, Bobvos. Posta Tűzoltók 3 3, g.: Krnák, Tusjak K., Jani, ill. Bencsik, Kiri, Bohák. Lux-Halász Mozzarella 3 6, g.: Kiszel, Petykó, Pribelszki, ill. Gombár 2, Fekécs, Szklenár, Mizik, Sovány. Integrál Gólvágók 2 7, g.: Tusjak T., Sutyinszki, ill. Rácz 5, Bodai, Zvara. A Behát Brigade Rossonere mérkőzés elmaradt. Szabadnapos: CKÖ-Milán. Az állás: 1. Behát 42 pont (124 77, 16 mérk.), 2. CKÖ-Milán 40 (117 46, 17), 3. Mozzarella 40 (112 48, 17), 4. Gólvágók 26 (92 86, 17), 5. Primo Pizza 26 (95 92, 18), 6. Lux-Halász 26 (98 100, 18), 7. Brigade Rossonere 22 (62 60, 16), 8. Tűzoltók 22 (71 94, 19), 9. Szarvasok 12 (59 126, 15), 10. Integrál 11 (80 106, 17), 11. Posta 5 (46 121, 18). A góllövőlistát Moldván Krisztián (Behát) vezeti 39 találattal. B-csoport: Fly Emirates Unitrans 5 16, g.: Roszik 3, Hován 2, ill. Szilágyi 3, Béni 3, Patay 3, Rozsán 3, Réthy S. 2, Réthy V. 2. Magna Cum Laude Atletico Trico 0 4, g.: Varga 2, Bárdon, Altmann. Rivális Sörklinika 7 4, g.: Tatár 3, Szlovák 2, Székács, Kiss, ill. Nagy 2, Palotai, Kondacs. Régimódi Oranje 3 5, g.: Búzás 2, Hóbel R., ill. Kajtár 4, Fazekas. Corner Pub Szarvas Coop 13 5, g.: Zvara 5, Truczka 4, Bencze T. 2, Bencze S., Keller, ill. Bagi 2, Farkas 2, Lénárt. Unitrans Harmadik Félidő 11 2, g.: Béni 5, Kiri 3, Réthy S., Patay, Rozsán, ill. Rusz 2. A Sörklinika Magna Cum Laude, Corner Pub Harmadik Félidő, Andragória Fly Emirates mérkőzések elmaradtak. Az állás: 1. Corner Pub 52 (132 57, 19), 2. Oranje 47 (79 41, 19), 3. Unitrans 43 (91 45, 18), 4. Régimódi 42 (82 41, 20), 5. Szarvas Coop 25 (64 83, 20), 6. Rivális 24 (77 79, 19), 7. Andragória 24 (51 62, 18), 8. Athletico Trico 18 (59 65, 18), 9. Sörklinika 16 (62 78, 18), 10. Magna Cum Laude 16 (60 95, 19), 11. Harmadik Félidő 10 (41 94, 19), 12. Fly Emirates 10 (61 119, 19). A góllövőlistát Truczka Tamás (Corner Pub) vezeti 38 találattal. Szarvas és Vidéke Az év első városi gyermek úszóversenye A Szarvasi Úszó- és Vízilabda Egyesület az év első városi gyermek úszóversenyét rendezte meg március 10-én a gyógyfürdő 25 méteres medencéjében. Az esemény keretében 40 fiú és 25 leány alsó tagozatos helybeli és békésszentandrási diák mérte össze tudását 50 méteres gyors, mell és hát számokban. A lelkes szülők buzdításától vezérelve, egy-egy adott úszásnemben több fiatal is kimagasló teljesítményt nyújtott korosztályában. Végeredmények. I. korcsoport, fiúk. 50 m gyors: 1. Ganyecz Zalán (Benka), 2. Gyulai Dániel (Szlovák), 3. Uhljár Viktor (Benka). 50 m mell: 1. Kutas Csaba Eger adott otthont az A és B-kategóriás diákolimpia kelet-magyarországi második állomásának. Ismeretes, hogy a februári szarvasi első forduló keretében csak a szabadidősportolók mutattak be gyakorlatot. Most viszont már a sportaerobikosok is előadták az idei koreográfiáikat, akik számára az iskolai kötelezettségek mellett számos egyéb versenylehetőség is nyílik év közben. Helyezettek. Sportaerobik. UP I. (14 17 évesek), női egyéni: 5. Gyekiczki Gyöngyi (SZV- KKI). UP II. (11 14 évesek), csoport: 3. SZVKKI (Gyekiczki Adél, Ke resz tur szky Zita, Konstantinovics Lili, Nagy Fanni). Páros: 4. SZV KKI (Gyekiczki A., Ke resz turszky Z.), 6. Benka (Hruska Tekla, Kovács Alexandra). Fiú egyéni: 1. Fabó Márkó (SZVKKI), 2. Bencsik Mik sa (Benka). Leány egyéni: 6. Gyekiczki A., 9. Kereszturszky Z., 12. Kons tantinovics L., 13. Homonnai Viktória (Benka), 14. Hruska T. (Benka), 2. Pekár Tibor (Benka), 3. Rumi Martin (Szlovák). 50 m hát: 1. Ganyecz Z., 2. Gyulai D., 3. Németh Áron (Szlovák). Lányok. 50 m gyors: 1. Gyekiczki Fanni (Benka), 2. Lehoczky Renáta (Benka), 3. Urbán Renáta (Benka). 50 m mell: 1. Farkas Csenge (Békésszentandrás), 2. Kiss Lili (Szlovák), 3. Lehoczky R. 50 m hát: 1. Farkas Cs., 2. Kiss Lili (Szlovák), 3. Gyekiczki F. II. korcsoport, fiúk. 50 m gyors: 1. Tóth Botond (SZVKKI), 2. Molnár Gergő (SZVKKI), 3. Grivalszki Tamás (Benka). 50 m gyors: 1. Molnár G., 2. Gubucz Gábor (SZVKKI), 3. Komár Zsolt (SZVKKI). 50 m hát: 1. Tóth B., 2. Nagy Márton (Gyakorló), 3. Grivalszki T. Lányok. 50 m gyors: 1. Nagy Noémi (Benka), 2. Olasz Éva (Békésszentandrás), 3. Step aerobik. UP III. (7 11 évesek): 1. Benka (Medgyesi Sára, Vincze Vivien, Rohony Noémi, Uhljar Nikolett, Bukovinszky Emese), 2. Gyakorló (Ancsin Dóra, Bencsik Rebeka, Emődi Dorina, Kugyela Flóra, Mester Zsófia, Szikora Dóra, Uhljar Janka), 5. Benka B (Dombi Bettina, Dombi Lilla, Hamza Brigitta, Hamza Renáta, Himer Tünde, Pribelszki Boglárka). UP II.: 3. SZVKKI (Keller Petra, Csasztvan Dorina, Varga Viktória, Bencsik Dea, Velky Zsófia, Tóth Anina), 5. Benka (Bukovinszky Alíz, Velky Anna, Új Berta, Új Sára). Challenge aerobik. UP IV.: 3. Benka (Dombi L., Hamza R., Himer T., Pribelszki B.). UP III.: 2. Benka (Medgyesi S., Vincze V., Uhljar N., Szrnka Tímea, Szrnka Patrik), 5. Gyakorló (Ancsin D., Bencsik R., Emődi D., Kugyela F., Mester Zs., Szikora D., Uhljar J.). UP II.: 3. SZVKKI (Varga V., Bencsik D., Velky Zs., Tóth A.), 5. Kondoros (Korcsog A résztvevők egy csoportja A papírforma dominált a Téli Kupán Körösfalvi Dóra (Benka). 50 m mell: 1. Körösfalvi D., 2. Olasz É., 3. Szécsi Edina (Benka). 50 m hát: 1. Nagy N., 2. Szécsi E., 3. Uhrin Dóra (Szlovák). A lányok sokat javultak egy hónap alatt Réka, Hronyecz Alexandra, Agbaria Mona, Sutyinszki Mónika, Filóci Dorina, Nagy Réka, Tóth Ildikó Vanda, Korcsog Lili, Stephán Vivien, Sepeczán Szabina). Basic aerobik. UP II. egyéni: 3. Kondacs Boglárka (Békésszentandrás), 7. Petrovic Maja (Békésszentandrás), 9. Benedek Berta (Békésszentandrás). Páros: 4. Furár Dominika, Pásztor Erika (Benka), 7. Keller Petra, Csasztvan Dorina (SZVKKI). Trió: 2. Benka (Pásztor E., Velky Anna, Furár D.), 5. Békésszentandrás (Bagi Ivett, Benedek B., Petrovic M.). Csoport: 2. Benka (Pásztor E., Velky A., Furár D., Bukovinszky A.), 3. Békésszentandrás (Bagi I., Benedek B., Petrovic M., Kondacs B., Turcsányi Luca, Krizsánszki Imola, Gazsó Mirella). UP I., egyéni: 2. Bíró Renáta (Benka). Trió: 2. SZVKKI (Hipszki Zsanett, Bíró Zsanett, Lustyik Rebeka). Következik. Március 17., szerda, 19.30: Gólvágók Szarvasok (A), 20.30: Brigade Rossonere Primo Piz za (A). Március 18., csütörtök, 19.30: Integrál Posta (A), 20.30: Mozzarella Tűzoltók (A). Március 12., péntek, 19.30: Integrál Gólvágók (A). Március 13., szombat, 15.00: Sör klinika Magna Cum Lau de (B), 16.00: Fly Emirates Unitrans (B), 17.00: Corner Pub Harmadik Félidő (B). Március 14., vasárnap, 14.00: Mag na Cum Laude Atletico Trico (B), 15.00: Rivális Sörklinika (B), 16.00: And ragória Fly Emirates (B), 17.00: Régimódi Oranje (B), 18.00: Cor ner Pub Szarvas Coop (B), 19.00: Unitrans Harmadik Félidő (B). Szabadnapos: CKÖ-Milán (A). Már cius 17., szerda, 19.30: Gólvágók Szarvasok (A), 20.30: Brigade Ros so nere Primo Pizza (A). Március 18., csütörtök, 19.30: Integrál Posta (A), 20.30: Mozzarella Tűzoltók (A).

14 Szarvas és Vidéke 14 Nem született gól a szarvasi rangadón Jól sikerült hetet tudhattak maguk mögött a térségi labdarúgó-csapatok, hiszen a döntetlenre záró szarvasi együttesek kivételével valamennyi behúzta a három pontot. A megyei I. osztályban közel állt ehhez a Szarvasi FC is, amely a listavezetőt fogadta, ám számos lehetősége ellenére képtelen volt bevenni annak kapuját. A második vonal kisesési rangadóján fontos győzelmet arattak a szentandrásiak is, akik az őszi egyetlen hazai sikerük után idegenben is jobbnak bizonyultak az Újkígyósnál. Szarvasi FC Szabadkígyósi SZSC 0 0 Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 300 néző. V.: Barta. Szarvas: Kiri Kugyela, Pákozdi, Závoda, Csellár, Csipai (Truczka), Fekécs, Kiszel, Klimaj, ifj. Somogyi, Czigléczki (Nagy R.). Edző: Somogyi János. Kiállítva: Ekker A. (második sárga lap után) a 86. percben. Hiába játszott a listavezető ellen mezőnyfölényben a szarvasi együttes, a kapu előtt elfogyott játékosaik tudománya. Somogyi János: Gólhelyzeteinket kihagytuk, így igazságos döntetlen született. Ifjúsági mérkőzésen: Szarvas Szabadkígyós 2 0. Kondorosi TE Körösladányi MSK 2 1 (2 0) Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 220 néző. V.: Csatári. Kondoros: Szabó P. Boér, Kasik, Vajgely (Kerekes), Ferenczi, Benczúr, Szeverényi, Szűcs (Udvari), Hanyecz H., Mitykó (Ancsin), Kajtár. Edző: Hanyecz János. Gólszerző: Szeverényi, Boér, ill. Farkas (11-esből). A kondorosiakat mintha túlságosan is megnyugtatta volna a félidei magabiztos előny, s ennek küzdelmes folytatás lett az eredménye. Hanyecz János: Az első félidőben kihasználtuk a helyzeteinket, a folytatásban aztán kimaradtak a lehetőségeink, de így is gólarányt kellett volna javítanunk. Magabiztosan tartottuk itthon a három pontot. Ifjúsági mérkőzésen: Kondoros Körösladány 2 0. Csabacsűd SE Orosházi Rákóczi Vasas SE 1 0 (0 0) Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csabacsűd, 250 néző. V.: Majoros. Csabacsűd: Nagy Z. Sovány, Sonkoly, Nyemcsok (Kovács K.), Gombár A., Borgulya, Szilágyi D., Varga T., Kis M., Gulyás, Szilágyi B. Edző: Rétes Pál. Gólszerző: Kis M. A vendégek nem tudtak mit kezdeni helyzeteikkel és Nagy kapussal, ezzel szemben a házigazdáknak minimális lehetőség is elég volt a három pont otthon tartásához. Rétes Pál: Mindkét félidő játékát jelentősen meghatározta a nagy szél, amelyhez a vendégek jobban alkalmazkodtak. Remek kapusteljesítménynyel és egy szerencsésnek mondható góllal sikerült megszereznünk a győzelmet. Ifjúsági mérkőzésen: Csabacsűd Orosháza 1 3. További eredmények: Szeghalmi FC Gyomaend rődi FC 2 3, Vésztői SE Méhkeréki SE 0 1, Mezőhegyesi SE Sarkadkeresztúri SE 3 3, Békéscsabai MÁV SE Frühwald-Jamina SE 1 2. A Mezőberényi FC Békési FC mérkőzés elmaradt. A bajnokság állása 19 forduló után: 1. Szabadkígyós 42 pont (38 11), 2. Mezőhegyes 40 (40 28), 3. Szarvas 33 (38 30, 18 mérk.), 4. Sarkadkeresztúr 31 (45 33, 18), 5. Méhkeréki SE 31 (26 19, 18), 6. Kondoros 30 (34 29), 7. Jamina SE 28 (30 26), 8. Orosháza 27 (29 27, 18), 9. Csabacsűd 26 (29 27, 18), 10. Szeghalom 25 (29 32), 11. Gyomaendrődi FC 25 (22 26), 12. Körösladány 24 (27 23, 18), 13. Békéscsabai MÁV 17 (29 39), 14. Mezőberény 17 (22 44, 18), 15. Vésztő 14 (22 38), 16. Békés 8 (12 40, 18). Újkígyós FC Békésszentandrási HMSE 0 2 (0 0) Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Újkígyós, 200 néző. V.: Petrovics. Békésszentandrás: Szabó Meljan, Gugolya, Borgulya, Mochnács T., Sinka (Mochnács G.), Bobvos F., Steigler (Rácz), Kiss L., Gazsó (Bálint), Tóth A. (Rusz). Edző: Varga László. Gólszerző: Sinka (11-esből), Gazsó. Kiállítva: Pataki (utolsó emberként szabálytalankodott) a 60. percben. A kígyósiak nem találták az ellenszerét a támadószellemben fellépő vendégek játékának. Varga László: Megérdemelten nyertük a kiesési rangadót. Ifjúsági mérkőzésen: Újkígyós Békés szent andrás 2 1. További eredmények: Magyarbánhegyesi FC Kaszaper FC 6 1, Mezőkovácsházi TE Dombegyház NSE 1 2, Csorvási SK Kétegyházi SE 0 3, Nagyszénás SE Köröstarcsa KSK 4 0, Medgyesegyháza SE Füzesgyarmati SK 2 0, Dobozi SE Sarkadi KLE 3 3, Tótkomlósi TC Dévaványai SE 3 0. A bajnokság állása 19 forduló után: 1. Tótkomlós 50 (55 19), 2. Füzesgyarmat 41 (46 26, 18 mérk.), 3. Kétegyháza 41 (48 16), 4. Magyarbán hegyes 35 (40 22), 5. Medgyesegyháza 31 (35 26), 6. Dévaványa 28 (31 29, 18), 7. Sarkad 28 (49 38), 8. Dombegyház 26 (27 32), 9. Mezőkovácsháza 24 (37 34), 10. Csorvás 24 (17 31, 18), 11. Köröstarcsa 22 (28 33, 18), 12. Doboz 22 (40 47), 13. Kaszaper 12 (23 58, 18), 14. Nagyszénás 11 (22 35, 18), 15. Békésszentandrás 11 (22 40), 16. Újkígyós 9 (20 54). Kardos-Örménykút KSK Nagybánhegyesi RSE 2 0 (0 0) Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kardos, 50 néző. V.: Sechna. Kardos: Kurucz Jansik (Brlás), Opauszki, Kaliczka, Csicsely F., Csicsely Z. (Kóródi), Viszkok (Sutyinszki), Brakszatórisz, Nagy, Czigléczki (Mizik), Szpisjak (Kékesi T.). Edző: Gombár György. Gólszerző: Brakszatórisz, Csicsely Z. Alacsony színvonal, kínkeserves hazai győzelem. Gombár György: Minősíthetetlen teljesítménynyel tartottuk itthon a három pontot. Szarvasi LSZK Zsadányi SE 1 1 (0 0) Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 30 néző. V.: Kocsondi. Szarvas: Benka Korbely (Hudák), Veles, Rumi, Károly (Roszik), Bobvos P., Koszti, Pozderka, Becsei, Sztvorecz (Tatár), Bobvos I. (Bohrát). Edző: Veles Zoltán, Galáth Pál. Gólszerző: Sztvorecz, ill. Kutasi (11-esből). Jó talajú pályán, jó mérkőzést vívott a két fél, reális pontosztozkodással. Galáth Pál: Küzdelmes mérkőzés, igazságos döntetlen. További eredmények: Kamuti SK Csárdaszállási SZSK 1 4, Kötegyáni SK Mezőmegyer SE 1 2, Kevermes SE Gerendás SC 1 2. A bajnokság állása 16 forduló után: 1. Csárdaszállás 35 (42 20), 2. Kamut 29 (42 31), 3. Kardos- Örménykút 28 (35 25), 4. Mezőmegyer 27 (37 22), 5. Kötegyán 21 (22 33), 6. Gerendás 21 (28 30), 7. Nagybánhegyes 19 (32 26), 8. Zsadány 18 (27 32), 9. Kevermes 14 (22 43), 10. Szarvasi LSZK 13 (22 47). SPORTPROGRAMOK Kézilabda Március 20., szombat, 18.00: Szarvasi Mozzarella HC Mezőtúri AFC Március 20., szombat, 18.15: Kondorosi KK Martfűi KKKE Március 21., vasárnap, 16.00: Békési NKTE Szarvasi NKK Labdarúgás Március 20., szombat, 15.00: Szabadkígyósi SZSC Csabacsűd SE Március 20., szombat, 15.00: Frühwald-Jamina SE Szarvasi FC Március 20., szombat, 15.00: Sarkadkeresztúri SE Kondorosi TE Március 20., szombat, 15.00: Békésszentandrási HMSE Csorvási SK Március 20., szombat, 15.00: Kötegyáni SK Szarvasi LSZK Március 21., vasárnap, 15.00: Gerendás SC Kardos-Örménykút KSK Hazai diadal Helyi női sikerrel zárult a Március 15. Kupáért kiírt nyílt megyei röplabda-bajnokság szarvasi fordulója. A Bazsó Brigitta, Bazsó Kitti, Mári Petra, Takács Judit, Pecsenye Rita, Balla Borbála összeállítású hölgykoszorú 13 együttes közül bizonyult a legjobbnak a Petőfi utcai sportcsarnokban lebonyolított rendezvényen, amelyen további 10 férficsapat is részt vett. A fent említett team könnyedén véve 20 percben limitált idejű csoportmeccseit, megerőltetés nélkül jutott a legjobb nyolc közé, ahol az egyenes kieséses rendszerű folytatásban sem talált legyőzőre. A Szitóné Zsuzsa, Podani Anikó, Deákné Petykó Margit, Zsapkáné Csasztvan Zsuzsa, Szekeres Daniella, Szuhaj Maja, Lizon Loretta és Darida Dóra által alkotott második számú helyi együttes is remekül megállta a helyét. A rutinos és nagyon fiatal játékosokat egyaránt felvonultató alkalmi szerveződés az összeszokottabb ellenfelekkel is nyílt csatákat vívott, és végül a dicséretes hatodik helyen végzett. A helyi férfiaknak ezúttal kevésbé ment, mint hölgytársaiknak, így az előzetes éremesélyek ellenére, meg kellett elégedniük a hatodik pozícióval. A mezőnyt két csoportra bontották, ahonnan az első egyenes ágon, a második-harmadik csapatok keresztjátékkal kerültek a legjobb nyolc közé, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folyt tovább a küzdelem, bár a vesztesekre is rendre várt még egy helyosztó. A Szerb Milán, Kovács Gyula, Zsapka János, ifj. Zsapka János, Varga Zsolt, Szrnka Mihály, Szitó Szabolcs összetételű szarvasi fiúcsapat számára a csoportküzdelmek és keresztjáték még nem okoztak gondot. Annál inkább a négy közé jutásért lejátszott meccs, ahol a döntőig menetelő Békéscsabával szemben maradtak alul szoros csatában, elesve ezzel az éremért folytatott további csatározásoktól. Végeredmények: Nők: 1. Szarvas I., 2. Perpetum Mobile Békéscsaba, 3. Szeged, 4. Sánc SC Gyomaendrőd, 5. Arad I., 6. Szarvas II. Férfiak: 1. Szeged, 2. Simagyügy Békéscsaba, 3. Sarkadi DDR, 4. Arad I., 5. Karcag, 6. Szarvas. A megyén kívüli csapatok eredményeit nem számolják bele az összetett pontversenybe.

15 2010. március Szarvas és Vidéke A bajnokaspiránsok más szintet képviselnek A tavaszi nyitányhoz hasonlóan, ismét bajnokesélyesek otthonába látogattak az NB IIes bajnokságban szereplő kistérségi férfi kézilabda-csapatok. A papírforma és a két héttel korábbi tapasztalat ezúttal sem ígért kellemes perceket számukra, s ez be is igazolódott. Makói KC Kondorosi KK (22 12) NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 200 néző. V.: Gera, Korponai. Kondoros: Szebegyinszki Mális 2, Tóth 8, Jarabek 1, Kasnyik V. 3, Szatmári 2, Kasnyik T. 4. Csere: Gyurcsán (kapus), Belopotoczky 1, Kis 2, Dobra 1, Szpisjak, Bagyin, Hanyecz. Játékos-edző: Jarabek Szabolcs. A Makó legjobb góldobói: Makó legjobb dobói: Matics 9, Cselovszki 9. A feljutási álmokat dédelgető és ennek érdekében jelentősen erősítő Makót a játékvezetők is túlzottan tisztelték, így alakulhatott ki a játék képéhez képest kicsit túlzott különbség. Az első öt percben még tartotta magát a vendégcsapat, onnantól viszont csak a hazaiak győzelmének különbsége lehetett kérdés. Védekezésben sem működött tökéletesen a kondorosi fal, de a támadásbeli hibákat a Makó rendre indításgólokkal torolta meg, így már az első félidőben mérkőzésnyi gólt kapott KKK, amin szünet után sem tudott változtatni. Kasnyik Tamás technikai vezető: Rengeteg hibát követtünk el, és négy hétméterest is elhibáztunk Rákóczifalva KK Szarvasi Mozzarella HC (18 11) NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Rákóczifalva, 150 néző. V.: Éles, Nagy A. Szarvas: Marton Balázs 1, Bőr 3, Sárosi 6, Tusjak 2, Lestyan-Goda 2, Hanzel 5. Csere: Pajkó (kapus), Ardai 1, Andrási 1, Zsótér 1, Puskás, Nagy, Zahorecz. Játékos-edző: Tusjak János. Rákóczifalva legjobb góldobói: Lengyel 9, Krasznai 7, Tóth L. 7. A Svájcban próbálkozó Pardi és a szintén hiányzó Vozár hiányában csak a tisztes helytállásban reménykedhettek a szarvasiak, akik gyorsaságukat kihasználva a mérkőzés első harmadában így is komoly gondot okoztak vendéglátójuknak és a játékvezetőknek. A lendület azonban csak egy sajnálatos sérülésig tartott, amikor is a nehézkes védők által tarthatatlan Bőr egy szabálytalanságot követően rosszul fogott talajt és a bokája bánta a történteket. Ezt követően már esetlegessé vált a vendégek játéka, és lövő teljesítmény hiányában a hazai pálya minden előnyét élvező bajnokjelöltnek nem okozott gondot a kissé tartalékos Szarvas legyőzése. Tusjak János: Bőr Peti sérüléséig teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk a félprofi státuszú ellenféllel szemben. A folytatásban viszont már nem volt esélyünk, különösen annak, hogy Szolnok megyében másképpen értelmezik a kézilabdázás szabályait... További eredmények: Martfűi KKKE Ferbonex-Gyulai SE 31 32, Mezőtúri AFC Újkígyós KC 22 23, Békéscsabai BDSK Kiskunmajsa SE 32 19, Székács KE Beretytyóújfalui MSE A bajnokság állása 14 forduló után: 1. Rákóczifalva 23 pont ( ), 2. Makó 19 ( ), 3. Újkígyós 19 ( ), 4. Kiskunmajsa 17 ( ), 5. Békéscsaba 16 ( ), 6. Mezőtúr 15 ( ), 7. Székács KE 13 ( ), 8. Martfű 13 ( ), 9. Berettyóújfalu 12 ( ), 10. Kondoros 9 ( ), 11. Gyula 8 ( ), 12. Szarvas 4 ( ). Idénykezdet új reményekkel és új játékossal Bár a megyei női kézilabda-bajnokság hivatalos rajtja március 27-ike, a második játéknapról előrehozott Békés Szarvas mérkőzéssel már ezen a hétvégén megkezdődik a pontvadászat tavaszi második fele. Az erőviszonyok ismeretében talán nem túlzás azt állítani, hogy a találkozó esélyesének a bajnoki címre törő házigazdák számítanak, de azért Száva Flórián együttesét hiba volna előre leírni. Annál is inkább, mert ha az elvégzett téli edzésmunka alapján díjaznák a csapatokat, alighanem a közvetlen élmezőnyben lennének a szarvasiak, akikhez csatlakozott Farkas Edit. A januári felkészülési torna szervezését felvállaló rutinos szélsővel várhatóan színesebb és gólerősebb lesz az együttes játéka. A KONDOROSI NKK TAVASZI PROGRAMJA Március 27., szombat, 18.00: Kondorosi NKK Békésszentandrási KC Április 4., vasárnap, 15.00: Dobozi KE Kondorosi NKK Április 10., szombat, 17.30: Füzesgyarmati SK Kondorosi NKK Április 25., vasárnap, 17.00: Kondorosi NKK Szarvasi NKK Május 2., vasárnap, 16.00: JALTE Kondorosi NKK Május 9., vasárnap, 16.00: Békési NKTE Kondorosi NKK Május 16., vasárnap, 17.00: Kondorosi NKK Gyomaendrődi NKSE Május 23., vasárnap, 16.00: Gádorosi KK Kondorosi NKK Május 30., vasárnap, 17.00: Kondorosi NKK Mezőberényi SDSE Június 5., szombat, 16.30: Kétsopronyi SE Kondorosi NKK A BÉKÉSSZENTANDRÁSI KC TAVASZI PROGRAMJA Március 27., szombat, 18.00: Kondorosi NKK Békésszentandrási KC Április 3., szombat, 17.30: Gyomaendrődi NKSE Békésszentandrási KC Április 11., vasárnap, 15.00: Gádorosi KK Békésszentandrási KC Április 17., szombat, 15.00: Békésszentandrási KC Mezőberényi SDSE Április 24., szombat, 16.30: Kétsopronyi SE Békésszentandrási KC Május 9., vasárnap, 15.00: Békésszentandrási KC Dobozi KE Május 15., szombat, 17.30: Füzesgyarmati SK Békésszentandrási KC Május 23., vasárnap, 16.00: Békésszentandrási KC Békési NKTE Május 29., szombat, 16.00: Békésszentandrási KC Szarvasi NKK Június 5., szombat, 16.00: Békésszentandrási KC JALTE A SZARVASI NKK TAVASZI PROGRAMJA Március 21., vasárnap, 16.00: Békési NKTE Szarvasi NKK Március 27., szombat, 10.00: Szarvasi NKK Füzesgyarmati SK Április 17., szombat, 10.00: Szarvasi NKK JALTE Április 25., vasárnap, 17.00: Kondorosi NKK Szarvasi NKK Április 28., szerda, 18.30: Szarvasi NKK Gyomaendrődi NKSE Május 9., vasárnap, 16.00: Gádorosi KK Szarvasi NKK Május 15., szombat, 10.00: Szarvasi NKK Mezőberényi DSE Május 22., szombat, 16.30: Kétsopronyi SE Szarvasi NKK Május 29., szombat, 16.00: Békésszentandrási KC Szarvasi NKK Június 6., vasárnap, 17.00: Dobozi KE Szarvasi NKK Összeállt a teniszezők OB III-as csapatbajnoki programja A Magyar Tenisz Szövetségben összeállították az OB III-as csapatbajnokságok idei programtervezetét. A szarvasi együttes csoportjában egyetlen változás történt: a bajnok Szeged helyett egy másik Csongrád megyei együttes, a Hód TC második számú alakulata került besorolásra. A pontvadászat tavaszi első felvonása a tervek szerint május 8-án veszi kezdetét. A nyitányon éppen az újoncot fogadják majd a Körös-partiak, akik négy találkozót vívnak hazai környezetben, hármat pedig vendégként. A TAVASZI BAJNOKI PROGRAM Május 8., szombat, 10.00: Szarvasi TC Hód TC Hódmezővásárhely Május 9., vasárnap, 10.00: Szentesi Kinizsi-SZTE Szarvasi TC Május 15., szombat, 10.00: Orosháza VTK Szarvasi TC Május 16., vasárnap, 10.00: Kiskunfélegyháza VTK Szarvasi TC Május 22., szombat, 10.00: Szarvasi TC TSZSK Gyula Május 23., vasárnap, 10.00: Szarvasi TC Szeghalom-Gyomaendrőd TC Május 30., vasárnap, 10.00: Szarvasi TC Tisza TC Csongrád A sportoldalakat írta és szerkesztette: BAKULYA MIHÁLY

16 Szarvas és Vidéke 16 Meghívó Volt növendékek hangversenye A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola március 31-én órai kezdettel rendezi meg 3. bérletes koncertjét a Vajda Péter Művelődési Központ színháztermében. Fellépnek: Aszódi Erika ének Figyász Éva klarinét Iváncsó Vilmos trombita Kakukk Tünde zongora Klacsman Nóra hegedű Sándor Tamás klarinét Szabados-Tóth Bálint klarinét Ifj. Szabados-Tóth Gábor klarinét Szabados-Tóth Ilona zongora Szklenár Roberta ének Tatai Nóra ének Zongorán kísér: Iváncsó Viola és Figyász Éva Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A díszmagyar Gyerekkoromban sokat és megbűvölve álldogáltam nagy vidéki házunk szalonjában egy kép alatt. Hatalmas kép volt, férfi kép, mellképnek mondott, így ha a világítás megfelelő volt, az arcát is jól láthattam. Talán azért is néztem sokszor rá Mihály bácsira, mert ő is szeretettel, csendes mosollyal viszonozta érdeklődésemet. Valamiféle békesség és nagy-nagy nyugalom ült az arcán. Mint a régi nagy emberek arcképein szokott, melyeken a büszke tekintet, nmagy tudásuk, intelligenciájuk kisugárzása, igazi már divatjamúlt nagy magyarokká avatta őket. Gyermeklelkemben még nem is tudtam mi az az érzés, amivel napjában többször is megnéztem őt. Ma már tudom, így visszagondolva megfogalmazódik bennem: a tisztelet. Ez akkor még csak öntudatlan volt.. A rokon bácsi Apám nagybátyja volt, aki a képen tökéletes díszmagyarban volt látható. A díszmagyar ünnepélyes öltözék, bársony mentével, hozzávaló nadrággal, a mentén csodálatos ötvösmunkával készült vállon átvetővel, övvel és a csákón ötvös fejdísszel, kócsagtollal. Mihály bácsi ahogyan Apám mesélte sűrűn öltözött díszmagyarba. Bécsbe kellett utaznia Ferenc József császárhoz, aki Lipót-renddel is kitüntette őt. Évek múlásával a díszmagyar kellékek szép, míves ládába kerültek nálunk a hallban, szemben a bejárattal. Bátyám, aki kisebbfajta színészi tehetséggel is megáldott volt, sokszor szerepelt iskolai önképzőköri előadásokon mint versmondó, de otthon is, ha társaság volt nálunk, a fiatalok arra kérték, vegye fel a díszmagyart és a ruha komolyságának megfelelő verseket, vagy hosszabb monológokat adjon elő. Még most is hallom a fiatalság kórusát, mellyel kérik a jelmez mert így hívtuk felvételét, teremtsen hangulatot, mely a XIX. századba röpített mindenkit. Az előadás műsora vegyes volt, voltak benne költemények, régi magyarok ünnepélyes alkalmakkor elhangzott beszédei, parlamenti hozzászólások, 48-as magyarok lelkesítő mondatai és sok más efféle történelmi miniatűr. Közben énekeltünk is, és szendvicset ettünk. El nem felejthető szép alkalmak voltak. Mivé lettek magyarságunk díszei? Talán díszek nélkül is magyarok vagyunk, ha lelkünkben díszmagyar mivoltunkat megőrizzük. Manapság, ha politikusok egymást durván elitélő szavait hallgatom, vagy néha csak kénytelen vagyok hallgatni, mindig az jár a fejemben, hogy semmi baj nem lenne, ha lelkükben, mint olyat, viselnék a díszmagyart. Ami nem csak kellék, régi magyarságunk jelképe, hanem magyar létünk díszes elfogadása, ünnepélyes megjelenítése és büszke vállalása. Sch-né Bolla Magdolna SZARVAS ÉS VIDÉKE Önkormányzati Hetilap Engedélyszám: HU ISSN Megjelenik minden csütörtökön. Felelős szerkesztő: Tatai László. Munkatársak: Keserű Zsuzsa, dr. Kutas Ferenc. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztőség: Városháza Szarvas, Szabadság u Szerkesztőségi fogadóórák: Kedd 9-12 óráig, péntek 9-12 óráig Telefon: 70/ Kiadja: Szarvas Város Önkormányzata Felelős kiadó: Dr. Melis János Előfizethető Szarvas belterületén félévre 2990 Ft-ért, egy évre 5980 Ft-ért, más helyeken postaköltség térítéssel kiegészítve

Közhasznúsági jelentés A Szarvasért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés A Szarvasért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés A Szarvasért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet 2010. évi tevékenységéről A közhasznúsági jelentés 2010 december 31-i fordulónappal készült. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18986594-1-08 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.A.60.146/4.szám Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18965083-1-20 Zala megyei Bíróság 874/2002 Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa 8749 Zalakaros, Szőlő utca 12. 2011 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

2011. évi. Közhasznúsági jelentése

2011. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2011. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. évről

Közhasznúsági jelentés 2011. évről Közhasznúsági jelentés 2011. évről Fordulónap: 2011.december 31. Beszámolási időszak: 2011.január 1.-2011.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetőség: 2209 Péteri Zöldfa u. 4 Azonosító adatok: Péteri

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2010. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről Pogány, 2011. február 25. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

2012.01.01.-2012.12.31.

2012.01.01.-2012.12.31. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3/18. A számviteli törvény szerinti civil szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.01.01.-2012.12.31. Budapest, 2013. május

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Körmend, 2012. április 10. Kutasi Tibor elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kardos Gábor Számítástechnikai

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 60086/2000/3 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben