A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság"

Átírás

1 A 168 Értékei és Elvárásai integritás elkötelezettség felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság

2 Kedves Munkatársak! Frank C. Sullivan, az RPM alapítója, 1947 A nagyapám az RPM-et egy alapvető filozófiával kezdte Alkalmazd a lehető legjobb embereket, akiket csak tudsz. Hozz létre egy olyan légkört, amely megtartja őket. Végül pedig engedd, hogy végezzék a munkájukat. Ez a filozófia ugyanolyan igaz ma is, mint amilyen 1947-ben volt, amikor a vállalatot megalapította. Hiszek abban, hogy Önök az RPM International Inc. vállalat tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai, illetve annak vállalatai alkotják a világ legjobb munkaerejét, melyre az a több mint hat évtizedes növekedés és siker a bizonyíték, melyet kimutatásaink tükröznek. Annak érdekében, hogy a legjobbak maradhassunk, illetve egy olyan munkahelyi légkört alakítsunk ki, mely rugalmasságot ad Önnek vállalkozói szelleme kibontakoztatására, az élet ajándékait és a rendelkezésünkre álló korlátozott időt továbbra is arra kell felhasználni, hogy mindig a helyes dolgot cselekedjük, a helyes módon, a helyes meggondolások alapján ezt jelenti a 168 Értéke. Ennek tudatában, ezen útmutató kidolgozását annak szándékával irányítottam, hogy olyan eszközként szolgálhasson Önnek, melyet az RPM szigorú előírásainak való további megfelelési törekvéseiben felhasználhat. A 168 Értékei és Elvárásai élő és lélegző elvek, melyek meghatározzák, hogy kik is vagyunk igazából, mit követelünk meg magunkkal és a velünk kapcsolatban állókkal szemben, illetve mit várhatnak el mások tőlünk. A világ ma komplex folyamok alapján működik, az üzleti döntések pedig egyre több kihívást jelentenek. Ezen értékek és elvárások az Ön számára iránymutatásként szolgálnak azon helyzetekre, amikor nehéz üzleti döntésekben meg kell találnia a helyes utat. Remélem, hogy mindnyájan elolvassák ezt az útmutatót, és gyakran hivatkoznak majd az abban leírtakra. Büszke vagyok, és kiváltságos helyzetben érzem magam, hogy Önökkel együtt dolgozhatom. Köszönöm a töretlen fejlődésünkbe és sikereinkbe fektetett idejüket és tehetségüket. Szívélyes üdvözlettel, Frank C. Sullivan Az RPM International Inc. elnöke és vezérigazgatója 2

3 A 168 Értékei és Elvárásai 2 BEVEZETŐ 4 A 168 ÉRTÉKE ÉS ALAPELVEINK 8 INTEGRITÁS ÉS AZ ÖN VÁLLALATTAL SZEMBENI FELELŐSSÉGE 8... Cselekedjen a Vállalat mindenek felett álló érdekeivel összhangban Védje vállalatunk eszközeit és információit Védje a bizalmas és magáninformációkat 14 ELKÖTELEZETTSÉG AZ EMBEREKKEL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL SZEMBEN Védje az egészséget, biztonságot és a környezetünket Gondoskodjon mindannyiunk adatainak védelméről és biztonságáról Kezeljen mindenkit méltósággal és tisztelettel 18 FELELŐSSÉGTELJES VÁLLALKOZÓI SZELLEM Vezessen pontos, hiánytalan és átlátható nyilvántartásokat Kizárólag nyilvános információkat használjon az értéktőzsdén való kereskedéssel kapcsolatos döntések meghozatalakor Kerülje a korruptnak tekinthető helyzeteket Folytasson olyan magatartást, mely előmozdítja a nyílt versenyt Jó hírnévvel rendelkező személyekkel és vállalatokkal folytasson üzletet Győződjön meg a határokon átnyúló tranzakciók jogszerűségéről Utazás, szállás, étkezés, ajándékok és szórakozás 34 ERKÖLCSI BÁTORSÁG A GYANÍTOTT JOGSÉRTÉSEK JELENTÉSE ÉS ORVOSLÁSA RPM International Inc Pearl Road / Medina, Ohio

4 A168Értéke és alapelveink 4

5 168Értéke és alapelveink A 168 egy hét összes óraszámára vonatkozik, de mindezen túlmenően az etikus üzleti magatartás, illetve az élet ajándékainak és a rendelkezésünkre álló korlátozott időnek a felhasználása mellett való elkötelezettségünket is példázza, hogy mindig a helyes dolgot cselekedjük, a helyes módon, a helyes meggondolások alapján. A 168 Értéke, illetve az ahhoz tartozó alapelvek kell, hogy képezzék minden cselekedetünk alapját. INTEGRITÁS: Legyen nyílt és becsületes. Az üzleti tranzakciók során pontosan és nyíltan fedje fel az információkat. Félrevezetésnek, illetve megtorlásnak nincs helye az RPM vállalatnál, és nem fogjuk tolerálni. ELKÖTELEZETTSÉG: Kövesse a jogszabályokat, irányelveinket és eljárásainkat. Védje vállalataink tulajdonát, eszközeit, illetve érdekeit, és győződjön meg arról, hogy mindig a részvénytulajdonosok, alkalmazottak, ügyfelek, fogyasztók és a közösség együttes célja kerüljön a középpontba. FELELŐSSÉGTELJES VÁLLALKOZÓI SZELLEM: Keressen innovatív módokat az általunk kiszolgált piacokon belüli versenyre és azok megnyerésére. Versenyezzen aktívan, ám mindig igazságosan, illetve a szabad vállalkozási és versenyjogi normáknak, a környezetvédelmi és emberi jogok betartásával, valamint az ügyfeleinkre, versenytársainkra és azon közösségeinkre való tekintettel, melyekben tevékenységet folytatunk. ERKÖLCSI BÁTORSÁG: Tegye a helyes dolgot még akkor is, ha az nehéz, illetve függetlenül attól, hogy valaki figyeli, vagy hogy elismerést kap-e ezért vagy sem. A 168 Értéke, illetve annak alapelvei az ÖSSZES döntéshozatal sarokkövét képezik. Mi az RPM vagyunk, sikerünk pedig mindannyiunk helyes választásain alapszik. 5

6 A 168 Értéke és alapelveink Kérdés és válasz K: a felettesem minden évben magasabb célokat tűz ki, és azt mondja, hogy tegyünk meg mindent, hogy elérjük azokat. Mit tegyek? V: Felelősségteljes vezető vállalkozók lévén kötelességünk folyamatosan jobb és jobb megoldásokat találni a piacainkon folyó versenyhez, illetve a termékeinket oly módon fejleszteni, hogy azok ügyfeleink igényeinek a legnagyobb mértékben megfeleljenek. Ennek eredményeképpen folytatjuk célkitűzéseink bővítését és alkalmazottaink ösztönzését a folyamatos szakmai növekedésük érdekében. Ugyanakkor szervezeti célkitűzéseink elérése érdekében sosem fogjuk feláldozni értékeinket. Senki nem tehet olyan állításokat vagy lépéseket, amelyek bármely jogszabály vagy értékeink megsértésének szándékával történnek, illetve tilos olyan dologba beleegyeznie, mely ilyen cselekedetre ösztönzi Önt. Az értékeink és elvárásaink a legfontosabbak, és alapvetően nem érhetünk el egyetlen szervezeti célkitűzést sem, ha ehhez saját személyes, illetve együttes etikai elveinket megsértjük. Amennyiben bárki értékeink és elvárásaink figyelmen kívül hagyására ösztönözné Önt, függetlenül attól, hogy ki az vagy a külső nyomás mennyire is tűnik erősnek, kötelessége elutasítani az adott lépést, és jelenteni az ilyen magatartást. K: Egy olyan RPM vállalatnak dolgozom, amely nem az Egyesült Államokban található, vállalatunk jogszabályai pedig eltérnek az Egyesült Államok jogszabályaitól. Melyik jogszabályt kövessem? V: Értékeink és elvárásaink betartásával mindig becsületes, etikus és törvényes üzletvitelt folytathatunk minden egyes helyen, ahol üzleti tevékenységet bonyolítunk. Ugyanakkor előfordulhatnak olyan körülmények, melyekben fontossá válik egy adott szituációra érvényes jogszabály kiválasztása. Amennyiben ilyennel találkozik, minden esetben az Egyesült Államok szövetségi jogszabályait kell érvényesnek tekintenie. Erre azért van szükség, mert az RPM az Egyesült Államokban van bejegyezve, így az összes RPM vállalat, függetlenül azok helyszínétől, a működésükre vonatkozó egyesült államokbeli szövetségi jogszabályokat kell, hogy betartsa, illetve azon térségek jogszabályait, ahol tevékenységet folytatnak. Hacsak két vagy több jogszabály nem ellentétes egymással, azt a jogszabályt kell alkalmaznia, amely a legszigorúbb előírásokat tartalmazza az adott szituációra. Ugyanakkor, amennyiben tényleges ellentmondás merül fel, vagy nem biztos abban, hogy az Egyesült Államok szövetségi jogszabálya és azon ország jogszabályai között, amelyben az Ön vállalata tevékenységet folytat, ellentmondás alakult-e ki, annak érdekében, hogy megfelelőképpen, illetve jogszerűen járjunk el, az Ön üzemeltető csapatának vagy az RPM jogi osztályának a tanácsát kell kérnie. Függetlenül attól, hogy egy külső vagy üzleti nyomás mennyire erős, a 168 értékétől, illetve annak elveitől sose térjen el. Minden olyan alkalmazott esetében, aki az értékeinket és elvárásainkat megsérti, vagy aki egy alkalmazottat vagy képviselőt tudatosan értékeink és elvárásaink megsértésére ösztönöz vagy azt tudatosan engedélyezi, fegyelmi eljárásra kerül sor, beleértve a munkaviszony felmondását is. 6

7 KEZDET A 168Értéke és alapelveink A következő fejezetek néhány azon leggyakrabban előforduló jogi, illetve etikai kihívásokat mutatják be, melyekkel találkozhatunk. Ezen esetek kezelését tekintve mindig bíznia kell a 168 értékében, illetve az ahhoz tartozó elvekben, és erkölcsi bátorságot kell vennie bármely gyanított jogsértés jelentéséhez, illetve annak korrigálásához. AMENNYIBEN ÖSSZETETT ESETEKKEL TALÁLJA SZEMBEN MAGÁT, AZ ALÁBBI DÖNTÉSHOZATALI DIAGRAM SEGÍTHET MEGKERESNI A HELYES UTAT A KÉRDEZZE A JOGI OSZTÁLYT VÁLASZTÁSHOZ: KÉRDEZZE A FELETTESÉT KÉRDEZZE A FELETTESÉT KÉRDEZZE A FELETTESÉT???? Jogszer ű? Megfelel az RPM irányelveinek? Befolyásolhatja-e negatívan az RPM-et, vagy annak bármely vállalatát, azok alkalmazottait, részvénytulajdono sait, fogyasztóit, és/vagy azon közösségeket, amelyekben azok tevékenységet folytatnak? Jelentős módon érinti az RPM vagy annak bármely vállalatának értékeit, illetve kultúráját? Más szóval, büszke lenne rá, ha az egy híradó főcímeként jelenne meg? AZ ELJÁRÁSMÓD MEGFELEL IGEN IGE N NE M IGEN ÉRTÉKEINKNEK ÉS ELVÁRÁSAINKNA NE M NE M IGE N NE M K. NE TEGYE! NE TEGYE! NE TEGYE! NE TEGYE! 7

8 Integritás és az Ön felelőssége A VÁLLALATTAL SZEMBEN Cselekedjen a Vállalat mindenek felett álló érdekeivel összhangban 8 Elvárjuk, hogy lépéseivel a vállalat érdekeit szolgálja, illetve hogy tartózkodjék az érdekellentétektől, amikor üzleti tárgyalásokon a vállalatot képviseli vagy olyan javaslatokat tesz, melyek a vállalat lépéseit befolyásolhatják. Bizonyos esetekben pénzügyi, szakmai és személyes kapcsolatai, illetve céljai ellentmondásba kerülhetnek a vállalat elvei mellett való elkötelezettségével. Amennyiben ez megtörténik, az érdekellentétet fel kell fednie. A potenciális érdekellentétek megfelelő felettesnek való fel nem fedése azt a látszatot keltheti, hogy nem cselekszik a vállalat mindenek felett álló érdekeivel összhangban. Amennyiben a vállalat nevében aktívan részt vesz bármely olyan problémában, amelyben érdekellentéttel szembesül vagy szembesülhet, azt fel kell fednie a vállalatnál dolgozó közvetlen felettese (alelnök, vezető vagy elnök), bármely RPM vagy üzemeltető csoport tisztviselője, vagy az RPM globális megfelelőségi igazgatója előtt. Még ha úgy gondolja is, hogy a vállalat mindenek felett álló érdekeivel összhangban jár el, az ellentét felfedése az, ami védi Önt és a vállalatot. A legtöbb esetben egy érdekellentét fennállása vagy annak látszata nem jelenti azt, hogy Ön nem vehet részt tranzakcióban az RPM vagy saját vállalata nevében. Amennyiben az ellentmondást megfelelő módon felfedi, lehetőség van biztonsági intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy a végső jóváhagyást ellentmondással nem rendelkezők adják meg, biztosítva ezáltal a végső döntéseknek a vállalat mindenek felett álló érdekeivel való összhangját. Ez megvédi Önt az olyan lehetséges vádaktól is, hogy egy adott döntést kizárólag saját személyes céljaitól vezérelten hozott meg. Amennyiben érdekellentéttel szembesül, vagy bármi ennek a látszatát keltheti, azt fel kell fednie a vállalatnál dolgozó közvetlen felettese (alelnök, vezető vagy elnök), bármely RPM vagy üzemeltető csoport tisztviselője, vagy az RPM globális megfelelőségi igazgatója előtt.

9 A 168 Értékeiés Elvárásai Milyen területeken találkozhat érdekellentétekkel? PÉNZÜGYI ÉRDEKEK: Ön vagy egy közeli rokona közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosa egy vállalatnak, vagy előnye származik egy olyan vállalatból, mely az RPM vállalataival üzleti tevékenységet vagy azokkal versenyt folytat. KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGEK: Ön vagy egy közeli rokona közvetlenül vagy közvetett módon egy olyan vállalat tanácsának tagja, igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, ajánlattevője vagy ügynöke, mellyel az RPM tranzakciókat folytat; vagy részt vesz egy olyan független üzleti vállalkozásban, illetve olyan munkát végez vagy szolgáltatásokat nyújt egy üzlet, civil vagy jótékonysági szervezet számára, mely visszatartja Önt attól, hogy kellő időt szentelhessen a vállalat üzleti tevékenységeire. AJÁNDÉKOK: Ön vagy egy közeli rokona ajándékot fogad el (vagy ígéretet kap jövőbeni ajándékra) olyan személytől vagy vállalattól, aki korlátozhatja Önt abban, hogy kizárólag a vállalat mindenek felett álló érdekeivel összhangban járjon el. A VÁLLALATTAL BONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓK: Ön vagy egy közeli rokona a vállalat egy üzleti tranzakciójának elsődleges ügyfele. Az érdekellentéteket közvetlen vezető felettese előtt fel kell fednie. 9

10 Integritás Kérdés és válasz ÉRDEKELLENTÉTEK K: A házastársam részvényese az egyik elsődleges beszállítónknak. Épp egy projekten dolgozom és kikérték a véleményem, mely közvetlenül befolyásolni fogja, hogy vállalatunk folytatja-e az ezen beszállítótól való nyersanyagbeszerzést. Úgy érzem, valakinek beszélnem kellene a feleségem pénzügyi érdekéről. Mit tegyek? V: A megérzései helyesek, és a legtöbb esetben folytathatja a projekten való munkát. Ön pénzügyi érdekellentéttel néz szembe azon tranzakciót illetően, melyen dolgozik, mivel szoros kapcsolatban áll egy olyan személlyel, akinek pénzügyi előnye származhat az Ön projekttel kapcsolatban hozott döntéseiből. Azáltal, hogy feletteseinek felfedi az érdekellentétét, lehetőséget nyújt arra, hogy eldöntsék, folytathatja-e a projekten való munkát, és amennyiben igen, meghozhatják a megfelelő intézkedéseket, biztosítva ezzel a vállalat érdekeinek megfelelő védelmét. Ezen biztonsági intézkedések Önt is védik, mivel utólag senki sem vádolhatja meg azzal, hogy egy adott tevékenységben saját személyes céljaitól vezérelten vett részt. K: Egy non-profit szervezet tanácsának tagja vagyok, és az általam nyújtott szolgáltatásért nem kapok juttatást. A szóban forgó szervezet üzleti kapcsolatban áll a vállalatunkkal, és felkértek, hogy vegyek részt benne. Annak ellenére, hogy ezen tranzakcióból semmilyen anyagi hasznom nem származna, azt mégis elmondom a felettesemnek. Ebben a helyzetben ez a helyes eljárásmód? V: Igen. Annak ellenére, hogy anyagi haszna nem származna egyetlen tranzakcióból sem, melyet vállalatunk a non-profit szervezettel bonyolít le, mégis egy érdekellentéttel néz szembe, melyet vállalatunknak, illetve a non-profit szervezetnek egyaránt jelentenie kell. Vállalatunk alkalmazottjaként kötelessége, hogy annak mindenek felett álló érdekeivel összhangban és a non-profit szervezet tanácsának tagjaként pedig, hogy annak szintén mindenek felett álló érdekeivel összhangban járjon el. Ezen kötelességek ellentmondásba ütköznek, amikor vállalatunk a non-profit szervezettel tranzakciókat bonyolít le. Így tehát, a vállalatunk megvédése érdekében helyesen jár el, amennyiben jelenti felettesének az adott ellentmondást még az előtt, hogy bármilyen tranzakcióban is részt venne. 10

11 Integritás Védje a vállalat eszközeit és információit Az összes alkalmazott köteles megvédeni a vállalat eszközeit, tulajdonát, illetve bizalmas információit és lehetőségeit. Védje a vállalat eszközeit A vállalat eszközeit kizárólag jogszerű üzleti célra szabad felhasználni. Az RPM-nek, illetve annak néhány üzemeltető csoportjának és vállalatának jogában áll az elektronikai eszközök, illetve kommunikációs felszerelések mint például számítógépek, telefonok, fax gépek vagy másológépek esetenkénti személyes használatát engedélyezni. Az egyéb típusú vállalati eszközök használata tilos. Minden esetben kérje ki az üzemeltető vállalat vagy csoport felettesének engedélyét, vagy tekintse át vállalata irányelveit, mielőtt bármilyen elektronikai vagy kommunikációs eszközt használna, hogy megbizonyosodjon az összes vonatkozó jogszabály betartásáról. Kérdés és válasz A VÁLLALATI ESZKÖZÖK VÉDELME Esetpélda: Kaptam egy t az egyik ügyfél beszerzési osztályától. Az legitimnek tűnt és az ügyfél vállalati logója is megjelent. Nem sikerült azonosítanom az t küldő személy nevét, de azt állította, hogy a vállalata pénzt szeretne átutalni számunkra a tőlünk vásárolt termékekért cserébe. Az ügyfeleink kéréseit minden esetben a lehető legrövidebb időn belül igyekszem kiszolgálni, viszont az ügyféllel kapcsolatos korlátolt információk alapján nem érzem természetesnek, hogy a feladónak en keresztül kiadjam a vállalatunk bankazonosító kódját, illetve számlaszámát. Helyesen cselekszem? A válasz: Egyértelműen igen. Lehet, hogy a szóban forgó valóban az egyik ügyfelünktől származik, de egy olyan személy is küldhette, aki azért akarja megszerezni vállalatunk banki információit, hogy ellopja azt. Dicséretre méltó, hogy kiváló ügyfélkapcsolatot próbál ápolni, viszont kételkedése helyénvaló. A bűnözők alkalmazottaink meggyőzése érdekében hogy olyan információkat fedjenek fel, melyeket a vállalatunknak való károkozás céljával használhatnak fel kihasználják alkalmazottaink ügyfelek felé nyújtott segítőkészségét. Érzékeny pénzügyi vagy bizalmas információt senkinek ne adjon ki, kivéve, ha teljes mértékben meggyőződött az adott személy kilétéről, illetve arról, hogy jogosult az adott információra, továbbá soha ne tegyen közzé vagy beszéljen bizalmas, pénzügyi, vagy magáninformációkat a közösségi oldalakon. Amennyiben kételyei vannak egy információt kérő személlyel kapcsolatosan, vegye fel a kapcsolatot valakivel, aki ismeri vagy ellenőrizni tudja, hogy helyénvaló-e a kérés. Emellett pedig, a pénzügyi vagy bizalmas információk továbbításához mindig a rendelkezésre álló legindokoltabb biztonsági módszert alkalmazza. 11

12 Integritás Védje a bizalmas és magáninformációkat Munkaviszonya során tudomására juthatnak a vállalattal, alkalmazottainkkal, vagy egyéb felekkel akikkel üzleti tevékenységet folytatunk kapcsolatos bizalmas vagy magáninformációk. A tudomására jutó információk esetében kötelező a szigorú titoktartás, kivéve, ha azok felfedését az RPM vagy üzemeltető csoportjának általános jogtanácsosa engedélyezte, vagy ha azt jogszabály vagy rendelet írja elő. A bizalmas vagy magáninformáció olyan nem nyilvános információt tartalmaz, amely kárt okozhat azon félre nézve, aki azt számunkra átadta, vagy az RPM-re nézve, illetve annak felfedése esetén a versenytársak számára előnyt jelenthet. Azon kötelessége, hogy a nem nyilvános információkat ne tegye közzé, munkaviszonya megszűnését követően is fennáll. Vállalatunk mindig partner az ügyfelekkel, beszállítókkal, leendő vásárlókkal, illetve az üzleti értékesítőkkel és másokkal kötött titoktartási megállapodásokban. Amennyiben bizalmas vagy magáninformációt kap egy olyan vállalattól, mellyel üzleti tevékenységet folytatunk, ellenőrizze, hogy létezik-e arra vonatkozó megállapodás, és amennyiben igen, gondoskodnia kell azon bizalmas információ felhasználásáról és védeleméről, hogy ezáltal megelőzhesse annak jogszerűtlen felfedését. A bizalmas és magáninformáció ügyféladatot, üzleti marketing- és szolgáltatási tervezeteket, formaterveket, adatbázisokat, nyilvántartásokat, munkabérre vonatkozó információkat, nem közétett pénzügyi adatokat és jelentéseket, illetve szellemi tulajdont például termékképleteket foglal magában. A VÁLLALATI LEHETŐSÉGEK MEGFELELŐ MÓDON TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSA Ön köteles szolgálni a vállalat üzleti érdekeit, amennyiben arra lehetőség nyílik. Így tehát tilos kihasználnia (vagy másnak átadnia) egy olyan üzleti lehetőséget, melyet a vállalati tulajdon, információ vagy az Ön pozíciója révén adódott. Más szóval tilos a vállalati tulajdont, információt vagy a saját pozícióját személyes előnyszerzés céljából felhasználni, illetve közvetlen vagy közvetett módon a vállalattal versenybe szállni. 12

13 Integritás Kérdés és válasz A VÁLLALATI TULAJDON ÉS LEHETŐSÉGEK VÉDELME K: Az egyik bútoromat a lakóhelyemtől néhány mérföldre lévő tárolóhelyre kell szállítanom. A vállalat teherautójának ilyen rövid távon való használata esetleges felhasználásnak tekinthető? V: Nem. Egy jármű használata semmilyen körülmények között sem esetleges, mivel a vállalat felel a járműben keletkező károkért vagy az annak használata következtében bekövetkezett károkért. Így tehát egy vállalati jármű vagy egyéb vállalati tulajdon semmilyen személyes használata nem megengedett, kivéve ha azt előzőleg az alkalmazott üzemeltető vállalatának elnöke vagy ügyvezető igazgatója jóváhagyta. K: Épp ebédszüneten vagyok és szeretném használni a számítógépemet arra, hogy egy csokor virágot vásároljak a feleségemnek. Megtehetem ezt? V: Igen, amennyiben az üzemeltető vállalata engedélyezi ezt a fajta esetleges használatot. Ez esetleges használatnak tekinthető, mivel minimális költséget vagy felelősséggel járó kockázatot jelent a vállalatra nézve. Ugyanakkor a vállalati tulajdont az ebédszünete alatt használja, mely szintén helyénvaló. K: Elhagyom a vállalatot és belekezdek egy saját, bevonatokkal, illetve szigetelőanyagokkal foglalkozó vállalkozásba. Miután távoztam, a saját termékeim gyártásához felhasználhatom a vállalatnál tanult termékképleteket? V: Nem, semmiképp. Azok a képletek a vállalathoz tartoznak, illetve szellemi tulajdonának részét képezik. Azok felhasználása polgárjogi büntetéseket vonhat maga után, és mindez akár üzleti titkok eltulajdonításának bűncselekményeként is tekinthető. K: De mi van akkor, ha a képletet én alkottam meg? V: Az Ön által vagy az Ön közreműködésében megalkotott képlet a vállalatnál végzett munkája során jött létre, így a munkaviszonyra vonatkozó feltételek értelmében a vállalat rendelkezik annak összes jogával, Önnek pedig tilo felhasználnia azt. A bizalmas vagy magáninformáció jogosulatlan felhasználása vagy terjesztése sérti irányelveinket, illetve polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. Soha ne tegyen közzé bizalmas, pénzügyi vagy magáninformációkat közösségi oldalakon, és ne beszéljen azokról. Továbbá kerülje az érzékeny információkról szóló megbeszéléseket olyan helyeken, ahol mások is hallhatják, például közterületeken. 13

14 Az emberekkel és KÖZÖSSÉGEKKEL szembeni elkötelezettség Védje az egészséget, biztonságot és a környezetünket Mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy oly módon folytassuk üzleti tevékenységünket, mely az alkalmazottak, alvállalkozók, beszállítók, forgalmazók, ügyfelek, fogyasztók, közösségek és a közösség környezetét, egészségét és biztonságát védi. Telephelyeink meg kell, hogy feleljenek a vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak, illetve nyílt kommunikációt kell fenntartanunk a helyi közösségekkel a helyszínen legyártott és kezelt anyagokkal kapcsolatosan. A potenciális veszélyek kezelésének céljával a tudatossági és katasztrófaelhárítási programok előmozdításához a kormányzati szervekkel, iparágazati csoportokkal, illetve a nyilvánossággal úgyszintén együtt fogunk működni. Kérdés és válasz EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Esetpélda: Az üzemben való munkavégzés során az egyik alkalmazott elvágta a karját, miközben az egyik gépből eltávolított valamit. Nem kellett kórházba mennie, és közvetlenül az után, hogy a vágást elsősegély útján kitisztították és bekötötték, vissza is ment dolgozni. A felettesem nem akarja jelenteni az esetet, mivel az üzemünk el akarja nyerni a két év balesetmentes működés kitüntetést, és már csak egy hét van hátra, hogy ezt a célunkat elérjük. A válasz: Az Ön üzeme kiválóan teljesített az elmúlt 23 hónapban, és szerencsére a munkatársa sérülése nem volt súlyos. Ugyanakkor létfontosságú, hogy az esetet jelentse a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági (Environmental, Health and Safety, EHS) menedzsernek, és amennyiben ez nem történik meg, elvárásaink megsértésének minősül. Ne áldozza fel értékeinket azért, hogy egy szervezeti célnak megfeleljen. Alapelveink mindegyike megköveteli, hogy ezen eseményt az EHS menedzsernek jelentse. A sérülések és a hajszálon múló helyzetek nyomon követése, függetlenül azok súlyosságától, segít vállalatunknak tendenciákat és biztonsági veszélyeket azonosítani, melyek potenciálisan sokkal súlyosabb sérülésekhez vagy eseményekhez vezethetnek. Ha jelenti az esetet, azzal segítséget nyújt számunkra abban, hogy elérjük végső célunkat, azaz megelőzhessünk minden sérülést és balesetet, sőt mi több, segíthet megelőzni azon jövőbeli eseteket, amikor valaki súlyosabban megsérülhet hasonló lépések miatt. 14

15 A 168 Értékei és Elvárásai Mit jelent a személyazonosításra alkalmas információ (Personally Identifiable Information, PII)? A PII olyan információkat tartalmaz, melyek egy személlyel vagy vállalattal kapcsolatban felhasználhatóak az adott egyén vagy vállalat azonosítására, például cím, telefonszám, nem, születési dátum, bérlista nyilvántartások, telefonos és telekommunikációs nyilvántartások, hitelkártyaés banki információk, illetve teljesítményértékelések. PII szinte bárhol megtalálható írott jegyzetekben, elektronikus fájlokban vagy géppel írt dokumentumokban. Az RPM, illetve az Ön üzemeltető vállalata dokumentummegőrzési irányelveinek megfelelően semmisítsen meg minden olyan szükségtelen papír alapú dokumentumot, mely ilyen információkat tartalmaz, illetve törölje megfelelően és végérvényesen azon szükségtelen elektronikus fájlokat, melyek PII-t tartalmazhatnak. Gondoskodjon mindannyiunk adatainak védelméről és biztonságáról Az alkalmazottaknak, illetve a vállalat nevében eljáró nem alkalmazotti jogviszonyban álló üzleti partnerek hozzáférhetnek a személyazonosításra alkalmas információkhoz (PII). A PII illetéktelen felfedése veszélyeztetheti az ügyfelek, beszállítók és alkalmazottak pénzügyi helyzetét és biztonságát, így azok védelméről minden esetben gondoskodni kell. Óvatosnak kell lennünk a PII vagy vállalati információk továbbításának eseteiben; számos ország rendelkezik olyan jogszabályokkal, melyek korlátozzák az alkalmazottakkal kapcsolatos vagy vállalati információk továbbítását vagy felfedését, még abban az esetben is, amikor a továbbítás egy olyan személy vagy vállalat felé történik, mely védelmet biztosít azok számára, illetve jogszerű célokra használja fel. Amennyiben kételyei támadnak azzal kapcsolatosan, hogy a PII vagy vállalati információk továbbításához rendelkezik-e felhatalmazással, vegye fel a kapcsolatot a csoport vagy az RPM jogi osztályával. 15

16 Elkötelezettség Kérdés és válasz A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME K: Egy másik üzemeltető vállalattól felhívott valaki, akit nem ismerek, és az egyik középvezető születési dátumáról kérdezett. Úgy tűnik, hogy a nálunk dolgozó igazgató a testvérvállalathoz készül elutazni, és a hívó volt az, aki a mi alkalmazottunk számára a repülőjegyet vásárolta. Az utazási irodának az utazás lefoglalásához szüksége van az alkalmazott születési dátumára. Rendelkezem hozzáféréssel az adott információhoz, viszont mivel nem ismertem a hívó felet, ezt az információt nem adtam ki számára. Nem cselekedtem helytelenül, igaz? V: Ön helyesen járt el. Nem ismeri a hívó felet, így nem tudhatja, hogy a hívó egy másik RPM üzemeltető vállalat legitim munkaviszonyban álló munkatársa-e vagy sem. Még ha a hívó az RPM üzemeltető vállalat számára dolgozik is, Ön nem tudhatja, hogy az információra vonatkozóan rendelkezik-e felhatalmazással, illetve hogy azt legitim célokra használja-e fel. Kizárólag abban az esetben fedjen fel PII-t, amennyiben az alábbiak mindegyike teljesül: (1) Ismeri vagy ellenőrizte az információt kérő személy azonosságát, (2) meg van győződve arról, hogy az adott személynek valóban szüksége van az információra, (3) a címzett az információra vonatkozóan rendelkezik felhatalmazással, (4) meg van győződve arról, hogy a személy biztosítani fogja az információ védelmét, (5) az információt a rendelkezésre álló legindokoltabb biztonsági módszerrel védi, és (6) az adattovábbítás megfelel a helyi jogszabálynak. 16

17 Elkötelezettség Mindenkivel méltósággal és tisztelettel bánjon Minden egyes alkalmazottunk, illetve azok, akik állást keresnek, az alkalmazásra, munkakörülményekre, képzési programokra, promóciókra, illetve egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan egyenlő lehetőségekben részesülnek. A diszkriminációt nem toleráljuk. Mindannyiunk felelőssége gondoskodni arról, hogy ne történjen zaklatás sem a mindennapi munkakörnyezetben, sem a munkahelyen kívül, a munkával kapcsolatban, sem az RPM alkalmazottai, illetve annak üzemeltető vállalatai, sem a beszállítók, ügyfelek vagy nem alkalmazott típusú üzleti partnerek részéről, akikkel alkalmazottaink kapcsolatba kerülnek. Röviden tehát, semmilyen körülmények között sem szabad tolerálnia egy személy nemére, életkorára, fogyatékosságára, nemzeti vagy etnikai hovatartozására, bőrszínére, vallási hovatartozására, családi állapotára, szexuális irányultságára, nemi identitására, jelenlegi vagy veterán katonai státuszára vagy más egyéb jellemvonására vonatkozó zaklatását. Bizonyságot kell tennie erkölcsi bátorságáról azzal, hogy megakadályozza, illetve jelenti a zaklatást abban az esetben is, amennyiben nem Ön a célszemély. Kérdés és válasz K: A barátom mindig szokott viccelődni a munkahelyen, de az utóbbi időben elkezdett etnikai származással kapcsolatos, illetve szexuális irányultságú vicceket mondani. Tudom, hogy nincsenek előítéletei és senkit sem akar megsérteni, de mondtam neki, hogy fejezze be ezt a fajta viccelődést. Ugye nem reagáltam túl a helyzetet? Vagy igen? V: Nem, a szituáció kezelésére ez volt a legmegfelelőbb mód, illetve feletteséhez is bármikor fordulhat segítségért. Zaklatás olyan esetben fordul elő, amikor egy személy vagy csoport olyan tevékenységben vesz részt, mely ellenséges, sértő, vagy megfélemlítő munkakörnyezetet teremt vagy szándékozik teremteni. Az Ön barátja senkit sem akart megsérteni, viszont bármely olyan alkalmazott, ügyfél vagy beszállító, aki hallja a viccet, sértve érezheti magát. Így tehát, a viccei egy kellemetlen és feltételezhetően ellenséges munkakörnyezetet teremtenek. Zaklatás vizuális eszközök révén, szóban, írásban, vagy fizikai érintkezésben nyilvánulhat meg. Lehet rosszakarattól vagy szándékos magatartástól vezérelt, például ha valaki szexuális kielégülés utáni vágyból teszi, elégtételt vesz valakin, vagy megalázni vagy megsérteni szándékozik. Ez még olyan esetben is előfordulhat, ha nem akar megsérteni senkit sem, mivel a helytelen cselekedete nem akaratlagos, viszont sértő a célszemélyre vagy a közelben lévőkre nézve, akik látták, érezték vagy hallották az adott magatartást. 17

18 Felelősségteljes vállalkozói szellem Az RPM globális piaci érdekeinek követésében, illetve amint az üzleti partnereinkkel, közösségeinkkel, beszállítóinkkal, versenytársainkkal, illetve a kormánnyal kapcsolatba lépünk, szigorúan tartanunk kell magunkat a 168 Értékéhez, illetve az integritás, elkötelezettség, felelősségteljes vállalkozói szellem és az erkölcsi bátorság alapelveihez. El kell kerülnie azokat a helyzeteket, melyek helytelen magatartáshoz vezethetnek. Soha, senkit ne használjunk ki tisztességtelen gyakorlat útján. Vezessen pontos, hiánytalan és átlátható nyilvántartásokat Kötelesek vagyunk nyilvántartásainkat a lehető legszigorúbb becsületesség mellett vezetni. A könyvvitelt, nyilvántartásokat, számlákat, illetve pénzügyi kimutatásokat mindig helyesen, részletes, pontos és a valóságnak megfelelő módon készítse el és vezesse. Ön köteles az RPM belső, illetve független könyvvizsgálóival együttműködni, és sem Ön, sem más nem kísérelheti meg ezek korlátozását, manipulálását, félrevezetését vagy csalárd módon történő befolyásolását. Minden olyan alkalmazottnak, igazgatónak, illetve tisztségviselőnek, aki érintett a vállalat közzétételi eljárásában beleértve, de nem kizárólagosan az RPM vezérigazgatóját, pénzügyi igazgatóját, főkönyvelőjét, könyvvizsgálóját vagy az üzemeltető vállalatok hasonló funkcióit betöltő személyeket ( vezető pénzügyi tisztségviselők ) kötelessége ismerni és betartani a vállalat közzétételi kontrolljait és eljárásait. Ismerniük kell továbbá a hatáskörükbe tartozó pénzügyi jelentés belső kontrolljait annak érdekében, hogy biztosítsák a vállalat nyilvános jelentéseinek és dokumentumainak becsületes, pontos, illetve a szövetségi biztonsági jogszabályokkal, az általánosan elfogadott számviteli alapelvekkel és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (Securities and Exchange Commission, SEC) szabályaival, valamint a vonatkozó helyi pénzügyi jelentések jogszabályaival összhangban történő bemutatását. 18

19 A 168 Értékei és Elvárásai Az alkalmazottaknak, beleértve a pénzügyi igazgatókat is, kötelező: Mindenkinek, aki az RPM vagy annak bármely üzemeltető vállalatának általános üzletet, eredményeket, pénzügyi feltételt vagy lehetőségeket érintő SEC iktatással, beadvánnyal vagy egyéb nyilvános kommunikációval kapcsolatosan közvetlen vagy felügyeleti hatalommal rendelkezik, konzultálnia kell egyéb olyan tisztviselőkkel, illetve alkalmazottakkal, akik rendelkeznek ezen területek tárgyának szaktudásával, és meg kell tenniük az ezen felfedésekkel kapcsolatos megfelelő lépéseket. A cél a teljes körű, becsületes, pontos, időszerű és érthető közzététel. A számvitellel, belső számviteli ellenőrzésekkel, ellenőrzési vonatkozásokkal vagy bármely biztonsági jogszabály anyagi jogsértésével kapcsolatos bármilyen felmerülő problémát vagy aggályt a ös oldalakon és a jelen útmutató hátoldalán található jelentési eljárások leírásainak megfelelően kell jelenteni. Etikusan, becsületesen, illetve integritással eljárniuk. A személyes és szakmai kapcsolatok között a tényleges vagy látszólagos érdekellentéteket megfelelőképpen kezelniük. Teljes körű, becsületes, pontos, időszerű és érthető közzétételt lehetővé tenniük minden olyan jelentésben, illetve dokumentumban, melyet a vállalat bármely kormányzati ügynökség számára kommunikál vagy nyilvánosan beiktat. A vonatkozó jogszabályokkal, szabályokkal, szövetségi, állami és helyi kormányzati rendeletekkel, illetve a magán- és közszférában tevékenykedő, illetékes szabályozói hatóságokkal kapcsolatos megfelelőséget előmozdítaniuk. A vállalat tényeit szándékosan nem elferdíteniük, vagy másokat azoknak elferdítésére kérniük, beleértve a vállalat független könyvvizsgálóit, kormányzati szabályozóit, illetve önszabályozó szervezeteit. A jogsértéseket vagy a gyanított jogsértéseket a jelen útmutató továbbiakban leírt szabályainak és eljárásainak, vagy az RPM jelentendő események című irányelvének megfelelően az RPM megfelelőségi főmunkatársának vagy az ellenőrző bizottság elnökének haladéktalanul jelenteniük. 19

20 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Kizárólag nyilvános információkat használjon az értéktőzsdén való kereskedéssel kapcsolatos döntések meghozatalakor Amikor az értéktőzsdén kereskedünk, az RPM vagy más egyéb vállalat részvényeit kizárólag akkor vásároljuk meg vagy értékesítsük, amikor a kereskedésre vonatkozó döntés nyilvános információk felhasználása révén született meg. Bármely részvénnyel való kereskedés, mely nem nyilvános információk felhasználásával történik, törvénybe ütköző lehet, illetve értékeinket és elvárásainkat minden esetben megsérti. Ezen szabályok elkerülése érdekében ne engedje, hogy Ön helyett más vásároljon vagy értékesítsen részvényeket. Ne osszon meg nem nyilvános információkat olyan személlyel, akinek abból előnye származhat. Amennyiben nem nyilvános információk birtokában van, és bizonytalan egy részvény megvásárlásának vagy értékesítésének szabályaival kapcsolatosan, konzultáljon az RPM vezető jogtanácsosával. Amennyiben bármely tőzsdére vonatkozó biztonsági szabállyal vagy rendelettel kapcsolatos esetleges szabályszegés jut a tudomására, haladéktalanul értesítse az RPM megfelelőségi főmunkatársát, a vezérigazgatót, vagy ellenőrzési bizottságának elnökét. Mi számít tippnek, ha bennfentes kereskedelemről van szó? Az alkalmazottak számára tilos ismerőseiknek vagy családtagjaiknak bizalmas vagy belső információt továbbadniuk, mivel a körülmények arra utalhatnak, hogy Ön segíteni próbál valakinek, hogy az haszonra tegyen szert vagy elkerüljön egy veszteséget az értéktőzsdén. Az ilyen típusú információ tippnek tekintendő és jogellenesen felhasználható személyes előny szerzés céljából. 20

21 Felelősségtelj Vállalkozói szellem es Kerülje a korruptnak tekinthető helyzeteket Felelősségteljes vállalkozóknak kell lennünk és minden esetben a legszigorúbb integritásra és erkölcsi bátorságra utaló magatartást kell tanúsítanunk. Ennek eredményeképpen nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármely olyan tevékenységben vegyünk részt, amely korruptnak tekinthető. Sosem szabad elfogadnia, átvennie, adnia vagy felajánlania bármilyen értékkel bíró dolgot, beleértve az ajándékokat is, amennyiben a vállalaton belül tisztességtelen előny befolyásolása, vagy egy olyan személy vagy vállalat tisztességtelen megszerzése a cél, amely a kifizetésben érintett vagy ahhoz kötött. Ilyen esetekben nem számít, hogy Ön vagy az érintett személyek vagy cégek jártak-e el közvetlenül vagy közvetetten, vagy a tranzakcióból közvetett vagy közvetlen módon előnyt szereztek-e. Maradjon éber és tegyen indokolt mértékű erőfeszítéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok, akikkel üzleti tevékenységet folytatunk, az Ön vagy a vállalat nevében nem vesznek-e részt közvetett módon olyan teljesítendő műveletekben, melyeket Ön közvetlen módon nem képes teljesíteni. Ön, a vállalata, illetve az RPM felelősséggel tartozhat a jogszerűtlen kifizetésekért. A 168 Értékei és Elvárásai megkövetelik, hogy Ön az RPM vagy a vállalata nevében lebonyolított összes kifizetést vagy kapott ajándékot annak nyilvántartásaiban, illetve könyvvitelében nyíltan, átláthatóan és részletesen meghatározza. Amennyiben bármikor kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy ajánlat, kifizetés vagy ajándék helyénvaló-e, vagy bizonytalan arra vonatkozóan, hogy a vállalat könyveiben, illetve nyilvántartásaiban hogyan kell a tranzakciókat helyesen dokumentálni, jogi tanácsért forduljon csoportjának vagy az RPM vezetőjének jogtanácsosához. Kifizetésekre vonatkozó egyszerű szabályok: A megvesztegetés semmilyen formában nem megengedett. Semmilyen értékkel bíró dolgot nem szabad felajánlani vagy elfogadni, amennyiben annak célja, hogy bárkit, bárki irányában tisztességtelen előny vagy haszon biztosítására ösztönözzön. A kifizetések megkönnyítése (köztisztviselőknek szánt kifizetések egy adott kormányzati rutin művelet felgyorsítására) tilos, kivéve amennyiben előzőleg az RPM vezető jogtanácsosa írásos formában azt engedélyezte. A vállalat könyvvitelének és nyilvántartásának a teljesített vagy kapott kifizetések tényleges jellegét, összegét, illetve célját kell tükröznie. 21

22 Felelősségtelj vállalkozói szellem es A KÖVETKEZŐKBEN NÉHÁNY OLYAN SZITUÁCIÓKRA LÁTHATUNK PÉLDÁT, MELYEK TOVÁBBI VIZSGÁLATOT VAGY JOGI TANÁCSOT IGÉNYELNEK: A személy, aki a kifizetést felajánlja, teljesíti vagy kapja: Köztisztviselőkkel családi vagy üzleti kapcsolatokban áll Az üzleti közösségben rossz hírnévvel rendelkezik, vagy úgy tűnik, hogy a felkínált szolgáltatások teljesítéséhez nem rendelkezik kellő forrással Azt kéri, hogy a személyazonossága ne kerüljön felfedésre, vagy nem tud tapasztalatokat bizonyító referenciákat biztosítani A termékeiért vagy szolgáltatásaiért a szokásos vagy a szokásos normatív díjakon túl további pénzösszegeket ad vagy kér A kifizetésekkel kapcsolatosan sajátos vagy szabálytalan feltételeket kér Kérdés és válasz Esetpélda: Szeretnék kifizetni egy összeget valakinek, hogy tegyen meg valamit a vállalatom számára, de attól tartok, hogy ha leírom, amit cselekszem, az nem fog helyesnek tűnni. Úgy vélem, mielőtt bármit is tennék, beszélek a csoport vezető jogtanácsosával. A válasz: Kiváló döntés! Pontosan ez az, amit tennie kell. Amennyiben kérdések merülnek fel Önben azzal kapcsolatosan, hogy egy felajánlott, teljesített vagy kapott kifizetést dokumentálnia kelle vagy sem, az önmagában már egy figyelmeztető jelzés arra, hogy a kifizetés vagy ajánlat feltehetően erkölcstelen. A cselekedet előtt kikért tanács révén megbizonyosodhat arról, hogy az Ön által tervezett cselekvés megfelelő-e vagy sem. 22

23 Felelősségtelj es vállalkozói szellem Olyan magatartást tanúsítson, mely előmozdítja a nyílt versenyt Az RPM, illetve vállalataink az üzlet minden tekintetében aktív verseny mellett vannak elkötelezve, viszont azt kizárólag etikus, illetve felelősségteljes módon teszik. Felelősségteljes vállalkozók lévén elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megbizonyosodjunk a piacon belüli termékek, illetve szolgáltatások versenyének fenntartásáról és védelméről. Az RPM vagy üzemeltető vállalatai egyetlen alkalmazottjának sem megengedett, hogy a vállalat nevében bármely olyan műveletben vegyen részt, mely ezen elvet megsérti. Így tehát tilos együttműködnie nem kapcsolt vállalatokkal, vagy olyan egyoldalú magatartásban részt vennie, amely sértő, eltorzítja a versenyt vagy a tisztességes és nyílt versenynek ellentmond. Amennyiben valaha kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy Ön által megtenni kívánt művelet sérti a felelősségteljes vállalkozói szellem elveit vagy bármely kartell- vagy versenyjogot, tanácsért forduljon az üzemeltető csoportja vagy az RPM jogi osztályához. Kérdés és válasz Esetpélda: Egy kereskedelmi bemutató ebédje alatt versenytársainkkal ültem együtt, akik arról beszéltek, hogy lépéseket fognak tenni egy bizonyos beszállítóval szemben, akivel nem szeretnek üzletet folytatni. Szóltam nekik, hogy nem lenne szabad arról beszélniük, hogy beszállítókkal vagy ügyfelekkel szemben lépéseket tesznek, majd távoztam. A válasz: Ön helyesen járt el. Az alkalmazottaknak a versenytársakkal nem szabad megbeszélniük a beszállítókat, ügyfeleket vagy bárki mást akivel üzleti tevékenységet folytatunk érintő tevékenységeket. Amennyiben egy hasonló esettel találja szemben magát, hagyja el a helyszínt, dokumentálja a történteket, illetve értesítse csoportja vagy az RPM vezető jogtanácsosát vagy az RPM globális megfelelőségi igazgatóját. 23

24 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Versenytársakkal való kereskedés útmutatója Kerülje a versenytársakkal kötött egyezményekben való részvételt. Amennyiben az árakkal, kedvezményekkel, termelési díjakkal, ajánlatokkal vagy beszállítókkal kapcsolatos megállapodásokat tesz hogy néhányat említsünk, az értékeink és elvárásaink és/vagy a jogszabályok megsértését idézheti elő. Minden esetben kerülje a versenytársakkal létrehozott megállapodásokat. Amennyiben úgy véli, hogy az ekképpen való eljárásra vonatkozóan létezik legitim üzleti ok, az arról való megbizonyosodás céljából vegye fel a kapcsolatot az üzemeltető csoport vagy az RPM jogi osztályával. Az alábbiakban a versenyképességre vonatkozóan egyéb útmutatókat talál: A szakmai szervezetekben való tagság vagy a kereskedelmi bemutatókon való részvétel üzemeltető vállalata által előzetesen jóváhagyásra kell, hogy kerüljön. A bemutatón vagy a találkozón terjesztett anyagok másolatait üzemeltető vállalatának dokumentummegőrzési irányelveivel összhangban kell tárolni. Kerülje a versenytársakkal való nem hivatalos, szükségtelen kapcsolatfelvételt. Amennyiben egy olyan találkozón vesz részt, ahol a versenytársak olyan témaköröket tárgyalnak meg, mint az árrögzítés vagy az ügyfelek, azonnal hagyja el a helyszínt. Még az ezen témakörök nem hivatalos megvitatásai is képezhetnek jogsértést. A kereskedelmi szövetségek számára ne küldjön statisztikákat vagy egyéb információkat anélkül, hogy csoportja jogtanácsosának a jóváhagyását meg nem kapná. Mindazok ellenére, hogy a versenyképes árrögzítés megengedett, ne állapítson meg igazságtalanul alacsony árakat azzal a szándékkal vagy következménnyel, hogy kiszorítsa a versenytársakat a piacról (felfaló árazás). A versenytársakkal való bármely üzleti vállalkozást az Ön csoportjának jogtanácsosa át kell, hogy tekintsen. Kerülje az olyan termékmegjelenítést, jelzéseket, illetve neveket, melyek megtévesztően ugyanaz, vagy hasonlítanak egy versenytárséra. Ne becsmérelje a versenytársakat. integritás elkötelezettség felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság 24

25 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolatra vonatkozó útmutatás Az ügyfelek és beszállítók kapcsolataira számos szabály, illetve jogszabály vonatkozik, így azokat mind nem tudjuk lefedni. Érdemes azonban a józan észre hagyatkozni. Amennyiben egy ügylet vagy művelet helytelennek tűnik, feltehetőleg az is. Amennyiben kételyei merülnek fel, forduljon jogtanácsosához. Az alábbiakban talál néhány aggodalomra okot adó esetet: Versenyellenes problémák merülhetnek fel akkor, amikor ellenőrzést akar gyakorolni egy ügyfél egyéb beszállítók termékeinek kezelésével, vagy annak ügyfélválasztásával, áraival vagy értékesítési helyeivel kapcsolatosan. Semmilyen erőfeszítést ne tegyen egy ügyfél marketing műveleteinek korlátozására anélkül, hogy azt előzőleg meg ne vitatta volna csoportjának jogi osztályával. A szerződésekkel vagy megállapodásokkal kapcsolatosan potenciális versenyellenes problémák merülhetnek fel, amennyiben Ön vagy vállalata megköveteli egy forgalmazótól, hogy kizárólag egy RPM vállalattól, leányvállalattól vagy kapcsolt társaságtól vásároljon különféle termékeket vagy terméksorozatokat. Kérjen jogi tanácsot mielőtt bármely ilyen típusú megállapodást vagy szerződést aláírna. Ne kényszerítsen egy ügyfelet sem arra, hogy egy értékesítőtől vagy beszállítótól egy további cikk megvásárlásának feltételeként egy adott cikket megvásároljon. Az értékesítéshez vagy bármely kereskedelmi engedményhez nem szolgálhat feltételként az, hogy a vásárló ugyanattól a vállalattól egy másik terméket vásároljon vagy béreljen. Kerülje az ügyfelekkel vagy leendő ügyfelekkel bonyolított olyan típusú tárgyalásokat, melyek azt sugallhatják, hogy amennyiben vásárolnak tőlünk, Ön is vásárolni fog tőlük. Minden egy vagy több ügyféllel versenyző ügyféllel szembeni diszkriminációt vagy megkülönböztetett kezelésmódot kerülnünk kell. Amennyiben az árak, visszatérítések, kedvezmények vagy bónuszok változóak, győződjön meg arról, hogy a változások jogilag indokoltak. Az árak vagy egyéb értékesítési feltételek eltérései megengedettek, amennyiben tényleges költségmegtakarítás, volumenbeli hatékonyság, versenymegfelelés vagy egyéb objektív ok révén indokoltak. Amikor eléri a versenyképes árakat, dokumentálja, hogy az adott alacsony ár miként került meghatározásra és kiszámolásra úgy, hogy az jóhiszeműen legyen versenyképes. Nem szabad közvetlen vagy közvetett módon jutalékokat, közvetítői díjakat vagy hasonló jellegű térítéseket kifizetni egy ügyfélnek saját végfelhasználásra történő vásárlás esetén. Minden ilyen típusú térítésre jogosult harmadik félre vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell egy kifejezett rendelkezést, mely tiltja a fél számára, hogy jutalékai bármely részét saját ügyfele számára átruházza. Általában ne utasítsa vissza, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat szállítson be az ügyfelek számára. Ugyanakkor bármely féllel kapcsolatos kereskedést elutasíthat, amennyiben a döntését függetlenül hozta meg, az nem rendelkezik kényszerítő szándékkal, illetve nem alapszik harmadik féllel például versenytársakkal, kereskedőkkel vagy beszállítókkal való megállapodáson. Kérjen jogi tanácsot, mielőtt egy ügyféllel való kereskedést elutasítana vagy azzal együttműködését felbontaná. Kerülje el az ügyfelek oly módon történő félrevezetését, hogy olyan dolgot ígér nekik, melyről tudja, hogy az nem teljesíthető vagy teljesítése kétséges. Ugyancsak kerülje el az azon termékek vagy szolgáltatások reklámozását, vagy az azokról készített reprezentációkat, melyek nem megalapozottak. 25

26 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Kérdés és válasz K: Minden alkalommal, amikor szakmai szervezeti találkozón veszek részt, egy versenytárs oda jön hozzám és azt mondja Ezek az ügyfelek tönkreteszik az iparunkat azzal, hogy mindig hatalmas kedvezményeket kérnek a listaárból. Meg kell emelni az árakat. Emellett e- maileket is szokott nekem küldeni hasonló üzenettel. Mit tegyek? V: Egy termék árának felemelésére vagy rögzítésére irányuló versenytársak közötti együttműködések vagy megállapodások jogellenesek, és bűncselekményekként bírósági útra terelhetőek. Lehet, hogy versenytársa egy ehhez hasonló megállapodást kínál fel Önnek, melynek reakciójaként azonnal szakítson meg minden árrögzítésről szóló beszélgetést, és mondja meg neki, hogy ne küldjön többé ilyen témával kapcsolatos eket. Dokumentálja a történteket, azonnal vegye fel a kapcsolatot az üzemeltető csoport vagy az RPM vezető jogtanácsosával vagy a globális megfelelőségi igazgatóval, és a kapott ekről továbbítson másolatokat. Amennyiben értékeink, illetve elvárásaink bármelyikének jogsértését gyanítja, kérjük, értesítse a felettesét, csoportja vagy az RPM jogi osztályát, az RPM globális megfelelőségi igazgatóját, vagy aggodalmával forduljon hozzánk az ügyfélszolgálaton keresztül. 26

27 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Jó hírnévvel rendelkező személyekkel és vállalatokkal folytasson üzletet Pénzmosás történik akkor, amikor egyes személyek bűncselekményeket törvényes üzleti tranzakciókkal próbálnak leplezni, hogy a törvényesség látszatának fenntartásához elfedjék az adott összeg jellegét, forrását, illetve célját. Vállalatunk kizárólag olyan ellenőrzött, illetve jó hírnévvel rendelkező ügyfelekkel és beszállítókkal folytat üzleti tevékenységet, akik törvényes és tisztességes üzleti gyakorlatokat képviselnek. Mindnyájunknak lépéseket kell tennünk azért, hogy megismerjük azon feleket, akikkel üzleti tevékenységet folytatunk, így biztosak lehetünk abban, hogy a harmadik feleknek a vállalat érdekében tett lépései összhangban állnak a 168 Értékével, illetve az ahhoz fűződő alapelvekkel. Amennyiben bármilyen kételye merül fel azzal kapcsolatosan, hogy egy ügyfél vagy beszállító az Ön vállalatával folytatott üzleti tevékenység során jogtalanul megszerzett pénzeszközöket alkalmaz, mielőtt az adott személlyel vagy vállalattal tranzakciókat bonyolítana, konzultáljon üzemeltető csoportja vagy az RPM vezető jogtanácsosával vagy a globális megfelelőségi igazgatóval. A következő, pénzmosás ellenes figyelmeztető jelzések azt mutatják, hogy további kivizsgálásra is feltétlenül szükség van. Azon vásárlások vagy értékesítések, melyek az ügyfél kereskedelmi vagy üzleti tevékenységeinek természetére nézve nem szokványosak Nem szokványos kifizetési módok, mint például nagy készpénzes kifizetések vagy több alkalommal küldött pénzes utalványok Az ügyfelek vagy beszállítók megpróbálnak titokban eljárni, vonakodnak attól, hogy minden információt felfedjenek vagy hamis adatokat adnak meg Bizonyos tranzakciók a jelentési kötelezettségek kijátszása céljából rendszerezetteknek tűnnek (pl. egy sor dollárnál kisebb értékű tranzakció) Szokatlanul összetett kereskedési struktúrák Olyan kifizetési módok, melyek nem rendelkeznek egyértelmű üzleti céllal Szokatlanul kedvező kifizetési feltételek Külföldi országokból vagy harmadik felektől érkező, a tranzakcióhoz nem kapcsolódó utalások 27

28 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Győződjön meg a határokon átnyúló jogszerű tranzakciókról Az Egyesült Államok kormányzatának kereskedelem-ellenőrzési jogszabályai (beleértve az importot, exportot, illetve bojkott megelőzést) mindannyiunkra érvényesek, mivel az RPM az Egyesült Államokban van bejegyezve. Mi kizárólag olyan vámügynökökkel, értékesítési képviselőkkel, forgalmazókkal vagy egyéb közvetítőkkel lépünk szerződésre, akik elkötelezettek az RPM-nek és vállalatainak való megfelelőség iránt, továbbá követik azok jogszabályait, szabályait és rendeleteit. A személyzetnek át kell tekintenie az összes dokumentumot és levelezést, de különösen a hitelre vonatkozó, illetve szállítási útmutatókat, hogy megtalálja azt a szöveget, mely alátámasztja Izrael bojkottját, melynek betartásával mi nem értünk egyet. Nem szabad beleegyeznie vagy tiszteletben tartania semmilyen olyan kérést, mely az Izraellel vagy az Izraelben folytatott üzleti tevékenységtől való tartózkodást igényli, vagy bárkit faji, vallási hovatartozására, nemére, nemzeti eredetére vagy nemzetiségére vonatkozólag diszkriminál, és azt az RPM jogi osztályának negyedéves bojkott megelőzési jelentésében jelenteni kell. Tilos olyan személlyel vagy vállalattal üzleti tevékenységet folytatnia, mely Kubából, Észak-Koreából, Iránból, Szíriából vagy Szudánból származik, vagy indokoltan feltételezhető, hogy ott tartózkodik. Tilos továbbá üzleti tevékenységet folytatnia bármely olyan féllel vagy oly módon, melyet az Egyesült Államok, Európai Unió vagy a helyi jogszabály tilt. Vállalataink nem engedélyezhetik harmadik felek számára, hogy ezen jogszabályokat és rendeleteket a nevünkben megsértsék. Így tehát az üzleti tevékenységet megelőzően meg kell győződnie arról, hogy bármely személy vagy vállalat, mellyel Ön üzleti tevékenységet folytat, nem számít-e tiltott félnek vagy vállalatunkkal nem egy embargós országból folytat-e kapcsolatot. Amennyiben kételyei merülnek fel egy adott országgal, szervezettel vagy személlyel folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatosan mely kereskedelmi korlátozásokat vonhat maga után, forduljon a csoportja vagy az RPM jogi osztályához. A kereskedelmi megfelelőség jogszabályaival és rendeleteivel kapcsolatos további információkért, illetve útmutatásért, kérjük, forduljon a csoportja vagy az RPM jogi osztályához. 28

29 Felelősségtelj vállalkozói szellem es Utazás, szállás, étkezés, ajándékok és szórakozás AZ AJÁNDÉKOZÁS MEGFELELŐ KEZELÉSE Az alkalmazottaknak óvatosnak kell lenniük, amikor egy olyan személlyel vagy egységgel folytatnak ajándékozást, mely vállalatunkkal kapcsolatban áll. Egy ajándék lehet bármilyen értékkel bíró dolog, függetlenül attól, hogy az kézzel fogható vagy sem. Közvetlen vagy közvetett előnnyel ruházhatja fel a címzettet. A vállalatunk alkalmazottai és azok között gazdát cserélő ajándékok, akikkel kapcsolatban állunk, törvényellenesség látszatát vagy érdekellentét benyomását kelthetik, korrupt magatartásként is félreértelmezhetőek, és túlzott esetben erkölcstelen vagy jogszerűtlen kifizetésekké is válhatnak. A következő korlátozások érvényesek, amennyiben az RPM vagy annak bármely vállalatával kapcsolatban álló személyek vagy vállalatok ajándékozást bonyolítanak le. Ne kínáljon fel vagy fogadjon el olyan ajándékot, amely egy lépés megtételéhez kötött. Ne kérjen ajándékokat. Ne kínáljon fel vagy fogadjon el pénz alapú vagy pénzzel egyenrangú ajándékokat, például feltöltött hitelkártyákat/csekkeket/p énzes utalványokat. Ne kínáljon fel vagy fogadjon el túlzott értékű ajándékokat. Ne kínáljon fel vagy fogadjon el gyakori ajándékokat, még akkor sem, ha az ajándékok alkalmankénti mennyisége értékben nem számottevő. Ne vegyen részt rejtett vagy titkolt ajándékozásban. Ne kínáljon fel semmilyen ajándékot köztisztviselőknek vagy egységeknek (kivéve a szabványos értékű ajándékokat, mint például egy vállalati logóval ellátott sapkát vagy hasonló tételt). Ne kínáljon fel vagy fogadjon el ajándékokat olyan jótékonysági szervezeteknek/szervezetektől, melyek bármely RPM vállalat javát szolgáló profitot termelő üzleti tevékenységekben vesznek részt. Ne használjon vállalati pénzeszközöket, hogy személyes viszony vagy kapcsolat alapján ajándékokat adjon. Ne adjon vagy fogadjon el utazási ajándékokat vagy szállást a csoportja vagy az RPM vezető jogtanácsosától kapott jóváhagyást megelőzőleg. Ne adjon vagy fogadjon el ajándékokat, amennyiben az ekképpen való eljárás a jelen vagy a másik fél szervezetének irányelvét sérti. 29

30 Felelősségteljes vállalkozói szellem A következő műveletek az ajándékozással kapcsolatosan elfogadottnak tekintettek: A legtöbb esetben az ajándékokat megfelelően el kell utasítani - Azon rendkívüli esetben, amelyben egy ajándék az annak elutasításából származó esetleges személyes vagy kulturális erkölcstelenséget, illetlenséget, vagy az ajándékot kínáló személy vagy egység számára okozott esetleges kellemetlenséget elkerülendő nem kerülhet elutasításra, az átvételt követően azonnal értesítse az RPM vezető jogtanácsosát. Adott esetben az ajándékot fel lehet fedni és/vagy azt a vállalat alkalmazottai között el lehet osztani, vagy azt fel lehet kínálni egy jótékonysági szervezetnek. Továbbá, a vállalat könyveiben és nyilvántartásaiban egy megfelelő emlékeztető bejegyzést kell rögzíteni, melyben részletesen megjelennek az ajándékozás körülményei, az ajándék indokoltan becsült értéke, illetve annak végső diszpozíciója. Amennyiben az ajándékot az RPM vagy annak egy vállalata nevében adták vagy kapták, az ajándékot megfelelően és nyíltan dokumentálni kell. Az ajándékok vagy az ajándékok átvétele abban az esetben fogadható el, amennyiben az személyes viszony, személyes kapcsolat vagy egy jótékonysági szervezettel kapcsolatos alapokon nyugszik. Amennyiben egy ajándékozás egy személyes viszony vagy kapcsolat alapján történik, az ajándékra a vállalati pénzeszközöket felhasználni tilos. (Ne feledje, hogy minden személyes viszony vagy kapcsolat elengedhetetlen módon érdekellentétet szül, melyet megfelelő módon jelenteni kell.) Kérdés és válasz K: Múlt héten az egyik beszállítónkkal a fiam futballcsapatáról beszélgettem. A beszállítónknak nincs gyermeke és nem is ismerte a csapatot. Tegnap felhívott azzal, hogy egy csekély összeget adományozott a fiam csapatának, hogy tudjanak pólókat venni. Emiatt ugye nem kell aggódnunk, hiszen az nem egy olyan ajándék volt, melyet én vagy a vállalat kapott volna. Így van? V: A leírtak alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a beszállítónk azzal a céllal adományozta a pénzt, hogy előnyt biztosítson az Ön számára. Ne feledje, hogy egy ajándék lehet bármilyen értékkel bíró dolog, melyet közvetlen vagy közvetett módon adnak, illetve mely közvetlen vagy közvetett módon a célszemély hasznát szolgálja. Ebben az esetben a beszállítónk nem közvetlenül Ön vagy a vállalat számára tett adományozást, viszont az közvetett módon az Ön előnyét szolgálta, és a beszállítóval való párbeszéde alapján úgy tűnik, hogy az adománnyal az volt a célja, hogy Önt nem helyénvaló módon befolyásolja, hogy vállalatától bizonyos dolgokat vásároljon. Ilyen és ehhez hasonló események adhatnak példát arra az esetre, melyet a csoportja vagy az RPM jogi osztályával át kell beszélnie, hogy megbizonyosodjon az értékeinknek és elvárásainknak való folytonos megfelelőségről. 30

31 Felelősségtelj vállalkozói szellem es JELENTSE MEGFELELŐ MÓDON AZ UTAZÁST, SZÁLLÁST, ÉTKEZÉST ÉS SZÓRAKOZÁST A szállásra, utazásra, étkezésre és szórakozásra vonatkozó üzleti kifizetéseket és visszatérítéseket alaposan meg kell vizsgálni, hogy sikerüljön megbizonyosodni arról, hogy azok nem válnak ajándékokká, vagy még rosszabb esetben erkölcstelen kifizetésekké. Az utazással, szállással, étkezéssel és szórakozással járó költségek üzleti költségeknek (nem ajándékoknak) számítanak, amennyiben a következők mindegyike teljesül: Tényezők, melyeket minden esetben figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy az alkalmazott éppen ad vagy kap ajándékot: 1) A költség indokolt, 2) arányos, illetve közvetlen módon kapcsolódik egy jóhiszemű üzleti tranzakcióhoz, 3) a költségek a vállalat nyilvántartásaiban megfelelően és részletesen dokumentálva vannak. A jóhiszemű üzleti tranzakciókra szolgáló példák magukban foglalják a termékbemutatókat, promóciókat, illetve az ismertetőket. Azon utazások és elszállásolások, melyek elsősorban személyes szórakoztatási jelleggel bírnak, nem számítanak jóhiszemű költségeknek, illetve azok igénybevétele tiltott az üzemeltető csoport vagy az RPM vezető jogtanácsosának előzetes jóváhagyása nélkül. (1) Egy átlagos, ésszerűen gondolkozó és körültekintő személy tekintene az ajándékra úgy, mint egy szélsőséges dologra? Amennyiben igen, az ajándékot tilos felkínálni, odaadni vagy elfogadni. (2) Egy átlagos személy megfelelőnek vélné az ajándék odaadásának vagy elfogadásának körülményeit vagy alkalmát? Amennyiben nem, az ajándékot tilos felkínálni, odaadni vagy elfogadni. (3) Milyen gyakorisággal történik ajándékozás az alkalmazott vagy a vállalat, illetve a tárgyaló fél vállalata vagy alkalmazottai között? Még azon csekély értékű ajándékok is, melyek rendkívüli gyakorisággal fordulnak elő, vezethetnek olyan körülményekhez, melyekben egy átlagos személy azokra erkölcstelen célú tranzakciókként tekinthet, vagy olyanként, melynek célja az adott személy korrupt eljárásra való ösztönzése. 31

32 Felelősségteljes vállalkozói szellem Utazással, szállással, étkezéssel és szórakozással kapcsolatos üzleti kifizetések alapvető útmutatói: Közvetlen módon, illetve arányosan kell kapcsolódjon egy törvényes üzleti célhoz. A kifizetéseket a helyi jogszabálynak engedélyeznie kell. Az összes kezdeményezett és kapott kifizetéseket a vállalat pénzügyi nyilvántartásaiban nyíltan és részletesen azonosítani kell. Egy törvényes üzleti céllal kapcsolatos utazás, szállás, étkezés és szórakozás költségeinek kifizetésére kizárólag vállalati pénzeszközök használhatóak fel. A szállással, illetve utazással kapcsolatos kifizetések kizárólag abban az esetben engedélyezettek, amennyiben azok egy törvényes üzleti célhoz kapcsolódnak. (A szállás és az utazás nem minősülhet ajándéknak, kivéve ha azt a csoport vagy az RPM vezető jogtanácsosa előzőleg írásban jóváhagyta). Az étkezésre, szállásra, utazásra és szórakozásra vonatkozólag semmilyen pénzvisszatérítés nem elfogadott vagy biztosított. Az egyének számára vagy az azoktól közvetlen módon történő kifizetéseket kerülni kell. Amennyiben valakinek az utazásával, étkezésével, szállásával és szórakozásával kapcsolatos költségei visszatérítésre kerülnek, vállalatának a személy munkaadója számára kell visszatérítenie az összeget, aki ezután saját munkaadójától igényelheti a visszatérítést. Ugyanez az eljárás érvényes abban az esetben is, amikor Ön az a személy, aki a visszatérítést kapja. Az étkezés és a szórakozás lehetnek ajándékok, amennyiben azok nem kötődnek egy törvényes üzleti költséghez. (Ez esetben az ajándékokra vonatkozó szabályok lépnek érvénybe). Amennyiben kételyei merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egy ajándék felajánlása vagy elfogadása, vagy egy üzleti költségkifizetés helyénvaló-e vagy sem, konzultáljon üzemeltető csoportja vagy az RPM jogi osztályával. 32

33 Felelősségtelj Vállalkozói szellem es Kérdés és válasz K: A vállalatom kifejlesztett egy új terméket, és az elsődleges ügyfeleinknek meg szeretnénk mutatni annak a már meglévő termékekkel szembeni előnyeit. Saját költségünkön biztosíthatunk az ügyfeleink számára repülőjegyet, melyekkel ellátogatnak hozzánk, hogy bemutathassuk számukra a terméket? V: Természetesen. Mindaddig jogában áll az utazásért, szállásért, illetve étkezésért fizetni, amíg az adott költségek közvetlenül és arányosan kapcsolódnak az új termék bemutatásához vagy más egyéb törvényes üzleti célokhoz. Amennyiben ez teljesül, a kifizetések üzleti költségeknek számítanak és nem ajándéknak. K: Egy nemzetközi, nem kormányzati ügyfél értékesítési vezetője első osztályon szeretne utazni és magával szeretné hozni a férjét is. Mit tegyek? V: Az utazásának költségeire vonatkozóan olyan arányos mértéket kell megtartson, melyet hasonló megszokott eseményekkor fizetne. Azon esetekben, amikor nem alkalmazottak utazásával, szállásával, étkezésével és szórakozásával kapcsolatos költségeket akar fedezni, azokból kizárólag annyit fedezzen, amennyit saját alkalmazottai számára is megengedne. Amennyiben a felettesei számára hajlandó lenne kifizetni egy első osztályú nemzetközi járatot, fizethet a hasonló munkakört betöltő ügyfelei számára is egy ilyen típusú jegyet; más esetben nem. Mivel a házastárs jelenléte nem kötődik közvetlenül a terméke promóciójához, a vállalat nem állja az ő utazásának költségeit. Számolhat azzal az alternatívával is, hogy a házastárs útiköltségeinek kifizetése besorolható lehet az ajándékozási irányelv normái közé, viszont az összes utazással és szállással kapcsolatos ajándékot a csoport vagy az RPM vezető jogtanácsosa előzetesen jóvá kell, hogy hagyja. K: A termékbemutatónk kizárólag egyetlen napig tart, viszont ügyfeleink nagy része marad éjszakára is. Saját költségünkön elvihetjük őket egy futballmeccsre vagy múzeumba? V: Természetesen. Az utazással, étkezéssel, illetve szállással kapcsolatos költségekhez hasonlóan a szórakozási költségeket a vállalat szintén állhatja, amennyiben azok a termékbemutatóhoz közvetlenül, illetve arányosan kapcsolódnak. A szórakozási költségeknek azonban nem szabad szélsőséges méreteket ölteniük, illetve arányosnak kell maradniuk az adott üzleti cél normál költségeivel. K: Egy másik ügyfél elhozta a feleségét is, és szeretnének maradni egy rövid üdülésre. Kifizethetjük az egy heti számláikat? V: Nem. Az ügyfél számára kifizetheti az éjszakát, melyet a termékbemutató kapcsán ott kell, hogy töltsön. Amennyiben az egy heti oda-vissza jegy költsége megegyezik azon jegy költségével, melyet az ügyfélnek a termékbemutató miatti ott alvás tervével vásárolt, az ügyfél teljes jegyét kifizetheti. Ugyanakkor, az ügyfele házastársának jegyével kapcsolatos kifizetések, vagy az ügyfél vagy a feleségének további napokra történő elszállásolása, étkezése és a szórakozása közvetlen módon nem kötődnek a termékbemutatóhoz, így ezen költségek kifizetése nem biztosított; kizárólag az ajándékokra vonatkozó szigorú szabályoknak való megfelelőség esetében lehetnének ezen kifizetések megengedettek. Ahogyan ezen példák is mutatják, ami elsőre egy törvényes üzleti célhoz közvetlenül és arányosan kötődő üzleti költségnek tűnhet, az roppant könnyen átalakulhat ajándékká. Egy ajándék túl szélsőségessé válhat, és átváltozhat erkölcstelen kifizetéssé, mely a korrupcióellenesség jogszabályait, illetve értékeinket és elvárásainkat sérti. Amikor ilyen és ehhez hasonló helyzetekkel találja szemben magát, vegye fel a kapcsolatot az üzemeltető csoport vagy az RPM vezető jogtanácsosával vagy a globális megfelelőségi igazgatóval, és mielőtt kifizetéseket kezelne vagy költségeket térítene vissza, kérjen tanácsot. A kifizetéseket alátámasztó tények rendkívül fontosak, és így ezek az esetpéldák szintén bizonyítják, hogy miért is fontos megfelelően, illetve átláthatóan azonosítani a törvényes üzleti költségeket. 33

34 Erkölcsi bátorság A GYANÍTOTT JOGSÉRTÉSEK JELENTÉSE ÉS ORVOSLÁSA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Az Ön tartózkodásának megfelelő ügyfélszolgálati számok a munkahelye környezetében vannak kifüggesztve. A munkahelye szerinti országra vonatkozó ügyfélszolgálati számok megtalálhatóak továbbá a oldalon. Írásos formában is megtekintheti az ügyfélszolgálati elérhetőséget, amennyiben kitölti a https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational oldalon található jelentést. ÖNNEK KÖTELESSÉGE, ÉS MI IS ARRA BÁTORÍTJUK, HOGY MEGTORLÁSTÓL VALÓ FÉLELEM NÉLKÜL JELENTSE ÉS ORVOSOLJA A GYANÍTOTT JOGSÉRTÉSEKET Függetlenül attól, hogy milyen szituációval néz szembe, értékeink és elvásásaink megkövetelik, hogy mindannyian teljes becsületességgel és integritással járjunk el. Alkalmazottak lévén felelősek vagyunk az összes vonatkozó jogszabály, vállalati irányelv és üzleti norma betartásáért. Az azon elv melletti elkötelezettsége, hogy mindig is a helyes dolgot tegye, a helyes módon, a helyes meggondolások alapján, erősíti vállalatunkat, illetve az Ön saját személyes jó hírnevét. Soha ne féljen a biztonsággal, etikai problémákkal vagy a jogszabályoknak való megfelelőséggel kapcsolatosan megfogalmazni kéréseit vagy kifejezni aggályait. Egyetlen igazgató, tisztviselő vagy alkalmazott sem élhet megtorlással azért, mert az értékeink, elvárásaink vagy a jogszabály gyanított jogsértését jóhiszeműen jelenti vagy orvosolja. Minden olyan igazgató, tisztviselő, vagy alkalmazott, aki egy gyanított jogsértés jelentése vagy korrigálása miatt megtorlást, elégtételt, vagy bosszút kezdeményez, fegyelmi eljárást von magára, mely akár a munkaviszony felbontásával is járhat. Létrehoztunk olyan ügyfélszolgálati számokat, illetve egy webalapú jelentési módot, mely lehetővé teszi, hogy az azokban az országokban előforduló jogsértéseket, melyekben tevékenységet végzünk, megtorlástól való félelem nélkül, egyszerűen jelenthesse. Amennyiben bármikor kételye merül fel azzal kapcsolatosan, hogy bármit is jelentsen vagy orvosoljon, a biztonság kedvvért vegye igénybe a számos rendelkezésére álló módok egyikét, hogy a vállalatnál értesítsen valakit. A gyanított jogsértés jelentésének vagy az annak az orvoslásával kapcsolatos segítség elmulasztása etikátlan, veszélyes vagy tisztességtelen gyakorlatok folytatását teszi lehetővé, melynek eredményeképpen Ön elősegíti értékeink és elvárásaink jogsértését. Így tehát egy jogsértés jelentésének vagy az annak az orvoslásával kapcsolatos segítségnek az elmulasztása önmagában már az értékeink és elvárásaink jogsértését képezi. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ALAPJAI Az ügyfélszolgálati hívások nem kerülnek rögzítésre. Hacsak a helyi jogszabály nem tiltja a névtelen jelentéseket, Önnek nem szükséges felfednie személyazonosságát, kivéve ha másképp dönt. A jövőben fog olyan utasításokat kapni, melyek az ügyfélszolgálat felkeresésére fogják Önt kérni annak érdekében, hogy a jelentésével kapcsolatosan állapotfrissítéseket adjon vagy további utasításokat kaphasson. Amennyiben úgy dönt, hogy kilétét nem fedi fel, ne feledje, hogy aggályainak megoldása nem biztosított, kivéve ha rendelkezésre állnak független tények, melyek megerősítik az állításokat. A megtorlás szigorúan tilos. Bizonyos, nem egyesült államokbeli országok adott esetben korlátozhatják az ügyfélszolgálaton keresztül bejelentett információkat. További információkért látogasson el a oldalra. 34

35 A 168 Értékeiés Elvárásai Kérdés és válasz AGGÁLYOK JELENTÉSI MÓDJAI Beszéljen felettesével vagy írjon t. Amennyiben az aggályaival kapcsolatos beszélgetés a közvetlen felettesével kellemetlen az Ön számára, írásos formában is kommunikálhat vele vagy egy másik RPM vagy felettesével a humánerőforrásról. Amennyiben Ön az RPM üzemeltető vállalatainak valamelyikében dolgozik, aggályait közvetlenül az üzemeltető csoportja jogtanácsosának vagy megfelelőségi képviselőjének is elmondhatja írásban vagy akár e- mailben is. Minden helyszínen rendelkezésre áll ügyfélszolgálat (telefon, illetve webalapú jelentési rendszer), illetve számos országban névtelenül is tehető ügyfélszolgálati jelentés. A ügyfélszolgálat használatának útmutatásai az RPM plakátjain, illetve az összes üzemeltető vállalat helyszínén, valamint a hotline/ oldalon egyaránt megtalálhatóak. K: Jelentenem kell minden gyanús jelenséget, akkor is, ha nem vagyok benne biztos, hogy amit láttam, az tulajdonképpen helytelen volt-e vagy sem? V: Egyértelműen igen. Mindannyiunk felelőssége, hogy gondoskodjunk az RPM, munkatársaink, egyéb érdekcsoportok, illetve a vállalati eszközök védelméről. Egy jóhiszeműen tett jelentés azt mutatja, hogy Ön tisztában van kötelességeivel és ismeri azokat. Még akkor is, ha a későbbiekben megállapításra kerül, hogy jogsértés nem történt, helyesen járt el azzal, hogy jelentette jogos aggályait. K: De ez nem az én dolgom; miért kellene jelentenem? V: De igenis az Ön dolga minden, ami az RPM vállalaton és annak üzemeltető vállalatain belül történik, minden egyes alkalmazottat, illetve a többi RPM érdekcsoportot is érinti. Ez a magyarázata annak, hogy miért is szükséges jelentenie az ismert jogsértéseket, illetve hogy miért is számít önmagában helytelen magatartásnak, ha elmulasztja egy ismert jogsértés jelentését. Mindnyájunk feladata, hogy a vizsgálatok során együttműködjünk Az értékeink, elvárásaink vagy a jogszabály bármely jogsértéseinek összes jóhiszemű jelentései megfelelőképpen kivizsgálásra kerülnek. Egy épp folyamatban lévő kivizsgálás esetén mindig a következőképpen járjon el. Őrizze meg a kivizsgálásra szánt esettel kapcsolatos információkat. Bármely dokumentum vagy információ megsemmisítése vagy elrejtése szigorúan tilos. Valós, teljes információkat adjon meg. Hacsak azt jogszabály másképp nem rendeli vagy engedélyezi, a kivizsgálás folyamata alatt, a kivizsgáló csapat előzetes jóváhagyása nélkül, ne folytasson arról tárgyalásokat. Amennyiben egy kivizsgálás megállapítja, hogy kötelességszegés történt, vállalatunk meg fogja tenni a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lévő összes megfelelő lépést. Ezek magukban foglalhatják a jogsértéseknek az illetékes hatóságok felé történő jelentését, további képzések létrehozását, az irányelvek és eljárások további kidolgozását, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezését, beleértve a munkaviszony megszüntetését is. Bárki, aki jogellenes kötelességszegésben vesz részt, polgárjogi vagy büntetőjogi eljárásra számíthat. 35

36 - integritás elkötelezettség felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Az Ön tartózkodásának megfelelő ügyfélszolgálati számok a munkahelye környezetében vannak kifüggesztve. A munkahelye szerinti országra vonatkozó ügyfélszolgálati számok megtalálhatóak továbbá a oldalon. Írásos formában is megtekintheti az ügyfélszolgálati elérhetőséget, amennyiben kitölti a https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational oldalon található jelentést Pearl road Medina, Ohio Az értékek és elvárások hatásköre Az RPM, annak üzemeltető vállalatainak, illetve leányvállalatainak minden alkalmazottja, tisztségviselője és igazgatója meg kell feleljen az ezen útmutatóban foglalt értékeknek és elvárásoknak. Az RPM, annak üzemeltető vállalatainak, illetve leányvállalatainak minden tisztségviselője és igazgatója meg kell feleljen az RPM menedzsmentre vonatkozó irányelveinek is. A jelen útmutató elektronikus verzióinak frissítése és az RPM egyéb útmutatói megtalálhatóak a oldalon. Értelmezések, lemondás A 168 Értékei és Elvárásai című útmutató értelmezéséért és alkalmazásáért az RPM International Inc. vezető igazgatótanácsa és nomináló bizottsága a felelős, továbbá azt az RPM üzleti magatartási és etikai kódexeként ismeri el, és áttekintésre szánt végrehajtási útmutatókat, jóváhagyásokat engedélyez, amint azt az illetékes helyi jogszabályok megkövetelik, és amint az az összes alkalmazottra, illetve annak vezető pénzügyi tisztjeire érvényes. A vállalat bizonyos rendelkezéseket időről időre felfüggeszthet. Ezen rendelkezések a vállalat igazgatóira, vezető tisztségviselőire vagy pénzügyi vezetőire vonatkozó mentességét kizárólag az igazgatótanács vagy az igazgatótanács és a kinevezési bizottság végezheti, és azt az SEC vagy a New York-i tőzsde szabályaival összhangban haladéktalanul fel kell fedni. Az egyéb alkalmazottak esetében felmerülő mentességre irányuló bármely kérést írásos formában az RPM központi vezető jogtanácsosának kell elküldeni. A jóváhagyások szintén írásos formájúak kell legyenek, illetve azokat a mentességet igénylő műveletet megelőzően kell beszerezni. A 168 Értéke az RPM International Inc. egy bejegyzett védjegye. Közzétette: SBN Interactive 835 Sharon Drive, Suite 200, Westlake, OH

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben